Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Xov xwm

61 posts in this topic

Posted · Report post

Thaum lub 5 hlis yuav luag tag no tau muaj ib tug me nyuam Ntxhais Hmoob thaj tsam li 13 mus rau 14 xyoos nyob rau lub zeev Xaiyaburi raug ploj tuag, qhov kev ploj tuag zaum no vim raug tub saib tua.

Lawv yim neeg no lub tsev nyob tsis deb ntawm tshav dav hlau hauv nroog Xaiyaburi. lawv lub tsev kuj nyob nrhu deb me ntsis rau tom ntug zos lawm, muaj ib hnub niam thiab txiv mus pw teb tag lawm kuj cia tus ntxhais no zov tsev, muaj ib tag kis tsis pom tus ntxhais no tuaj mus kawm ntawv lawm cov phooj ywg mam li mus saib ua cas nws tuag nyob rau hauv tsev vim yog raug ntaus ib ce ntsoog tag huv tib si, tub ceev xwm kuj nrhiav tsis tau cov tub sab ntawv li, raws li nej twb paub lawm hais tias nom tswv nplog tes hauj lwm ces tsuas yog lam ua nom kav teb chaws nplog lawm xwb yeej ua tsis tau dab tsi lawm.

dhau li ntawv los rau lub 6 hli no kiag xwb kuj muaj ib tug poj niam tab tom muaj ib plab me nyuam yuav yug kuj raug neeg phem muab ntaus tuag lawm thiab, kuj tsis paub tseeb hais tias tus poj niam no yog poj niam hmoob los yog poj niam nplog. Lub sij hawm tub sab muab tus poj niam no ntaus tuag lawv kuj muab tus me nyuam hauv plab phais nqa mus lawm thiab, tej xwm txheej zoo li no yuav pib tshwm sim ua ntu zus mus rau lub neej yav tom ntej no. qhov txaus ntxhawj mas vim nom tswv nplog tej tub ceev xwm los tsis muaj txuj ci zoo, sawv daws tsuas yog lam ua hauj lwm taug kev nplua neeg yuav nyiaj lawm xwb, lawv yeej tsis paub txog lawv lub teb chaws muaj nuj nqis npaum li cas, lawv yeej tsis paub txog hais tias lawv tsav neeg nplog muaj nuj nqis npaum li cas, txoj kev raug ploj tuag ces zoo li tus tsiaj tuag lawm xwb, lam ua tub ceev xwm los twb tsis paub txog hais tias tej xwm txheej no ua li tshwm sim qhov twg los mus, tej nom tswv nplog los yeej tsis muaj siab rau rau lub teb chaws, yeej tsis muaj siab rau rau tej laj me pej xeem li, tsuas yog pheej ntshai hais tias tsam hmoob thiab nplog American rov qab los txeeb teb chaws ces lawv ho tsis tau muab tej qhov nyiaj qhov kub muag noj muag haus nkaus nkaus xwb. raws li peb cov neeg nyob rau teb chaws vam meej soj ntsuam xyuas tej teeb meem tshwm sim zoo li no mas xav tau lawm hais tias tej zaum yog tsoom fwv nplog tso cai rau cov neeg suav thiab cov neeg nyab laj no tuaj coob rau hauv lub teb chaws nplog no ntau dhau heev lawm, zoo li tus me nyuam ntxhais raug ntaus tuag no tej zaum yog lawv xav tau ib yam khoom dab tsi nyob rau hauv nws lub cev. Hos zoo li tus poj niam muaj ib plab me nyuam no tej zaum yog lawv xav tau tus me nyuam nyob rau hauv nws lub cev, vim cov Suav los pav uas muaj muaj nyiaj xav tau tej yam dab tsi uas muaj nuj nqis los pab lawv lub cev ces thiaj li muaj tej tub sab tua neeg zoo li no coob zuj zus tuaj. Yog hais tias tsoom fwv Nplog ua hauj lwm quav* zoo li niaj hnub niam no xwb mas tej kev liam sim nyiag tub nyiag ntxhais, txoj kev tua neeg npog nroj ntsuab, txoj kev ua tub sab tub nyiag yuav nthuav kom loj thiab dav ntau zuj zus ntxiv vim lub teb chaws nplog yog ib lub teb chaws txom nyem khwv nyiaj nyuab ces cov neeg muaj kuv phem nplua nuj nyob li Suav thiab nyab laj mus rau Thaib tej no thiaj li ntiav ib co neeg ua hauj lwm rau lawv vim neeg xav tau nyiaj lawm xwb.

Qhov xov xwm kuv hais no yeej muaj tseeb tiag tsis yog lam hais vim kuv muaj cov neeg muab lub qhov muag mus pom kiag.

Sau los ntawm Tub Tshawb fawb nyob Nplog teb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum lub 5 hlis yuav luag tag no tau muaj ib tug me nyuam Ntxhais Hmoob thaj tsam li 13 mus rau 14 xyoos nyob rau lub zeev Xaiyaburi raug ploj tuag, qhov kev ploj tuag zaum no vim raug tub saib tua.

Lawv yim neeg no lub tsev nyob tsis deb ntawm tshav dav hlau hauv nroog Xaiyaburi. lawv lub tsev kuj nyob nrhu deb me ntsis rau tom ntug zos lawm, muaj ib hnub niam thiab txiv mus pw teb tag lawm kuj cia tus ntxhais no zov tsev, muaj ib tag kis tsis pom tus ntxhais no tuaj mus kawm ntawv lawm cov phooj ywg mam li mus saib ua cas nws tuag nyob rau hauv tsev vim yog raug ntaus ib ce ntsoog tag huv tib si, tub ceev xwm kuj nrhiav tsis tau cov tub sab ntawv li, raws li nej twb paub lawm hais tias nom tswv nplog tes hauj lwm ces tsuas yog lam ua nom kav teb chaws nplog lawm xwb yeej ua tsis tau dab tsi lawm.

dhau li ntawv los rau lub 6 hli no kiag xwb kuj muaj ib tug poj niam tab tom muaj ib plab me nyuam yuav yug kuj raug neeg phem muab ntaus tuag lawm thiab, kuj tsis paub tseeb hais tias tus poj niam no yog poj niam hmoob los yog poj niam nplog. Lub sij hawm tub sab muab tus poj niam no ntaus tuag lawv kuj muab tus me nyuam hauv plab phais nqa mus lawm thiab, tej xwm txheej zoo li no yuav pib tshwm sim ua ntu zus mus rau lub neej yav tom ntej no. qhov txaus ntxhawj mas vim nom tswv nplog tej tub ceev xwm los tsis muaj txuj ci zoo, sawv daws tsuas yog lam ua hauj lwm taug kev nplua neeg yuav nyiaj lawm xwb, lawv yeej tsis paub txog lawv lub teb chaws muaj nuj nqis npaum li cas, lawv yeej tsis paub txog hais tias lawv tsav neeg nplog muaj nuj nqis npaum li cas, txoj kev raug ploj tuag ces zoo li tus tsiaj tuag lawm xwb, lam ua tub ceev xwm los twb tsis paub txog hais tias tej xwm txheej no ua li tshwm sim qhov twg los mus, tej nom tswv nplog los yeej tsis muaj siab rau rau lub teb chaws, yeej tsis muaj siab rau rau tej laj me pej xeem li, tsuas yog pheej ntshai hais tias tsam hmoob thiab nplog American rov qab los txeeb teb chaws ces lawv ho tsis tau muab tej qhov nyiaj qhov kub muag noj muag haus nkaus nkaus xwb. raws li peb cov neeg nyob rau teb chaws vam meej soj ntsuam xyuas tej teeb meem tshwm sim zoo li no mas xav tau lawm hais tias tej zaum yog tsoom fwv nplog tso cai rau cov neeg suav thiab cov neeg nyab laj no tuaj coob rau hauv lub teb chaws nplog no ntau dhau heev lawm, zoo li tus me nyuam ntxhais raug ntaus tuag no tej zaum yog lawv xav tau ib yam khoom dab tsi nyob rau hauv nws lub cev. Hos zoo li tus poj niam muaj ib plab me nyuam no tej zaum yog lawv xav tau tus me nyuam nyob rau hauv nws lub cev, vim cov Suav los pav uas muaj muaj nyiaj xav tau tej yam dab tsi uas muaj nuj nqis los pab lawv lub cev ces thiaj li muaj tej tub sab tua neeg zoo li no coob zuj zus tuaj. Yog hais tias tsoom fwv Nplog ua hauj lwm quav* zoo li niaj hnub niam no xwb mas tej kev liam sim nyiag tub nyiag ntxhais, txoj kev tua neeg npog nroj ntsuab, txoj kev ua tub sab tub nyiag yuav nthuav kom loj thiab dav ntau zuj zus ntxiv vim lub teb chaws nplog yog ib lub teb chaws txom nyem khwv nyiaj nyuab ces cov neeg muaj kuv phem nplua nuj nyob li Suav thiab nyab laj mus rau Thaib tej no thiaj li ntiav ib co neeg ua hauj lwm rau lawv vim neeg xav tau nyiaj lawm xwb.

Qhov xov xwm kuv hais no yeej muaj tseeb tiag tsis yog lam hais vim kuv muaj cov neeg muab lub qhov muag mus pom kiag.

Sau los ntawm Tub Tshawb fawb nyob Nplog teb.

TwbTshawbFawb koj cov xov xwm no txaus ntshai ua luaj .Koj hais yog lawm nawb niam no nplog

pluag heev lawv ua txhua yam los pauv nyiaj ntsaws lawv lub qhov vum xwb .Tab sis nws yuav tsis tau ua ntau zaus zaum 2 ces ntuj txiav txim rau nws lawm .tab sis pab hlub thiab khuv leej tus me ntxhais no heev Vim li cas cov niag nom tswv nplog tsw lwj no es noj ntses lwj xwb cas yuav phem ua luaj li no sawv daw kuj siv 1 lub tswv yim muab dej qab zib mus rau lawv haus thaum lawv nqhis dej thiab los pob cas yuav tsis ntse cuag npua thiab cov niag hmoob nplog no na .Cov hmoob nplog no los phem kawg cov me ntxhais rau ploj tuag no los twb yog hmong ua xwb los pob vim hmong nplog pluag dhau nrhiav txhua yam kom pauv tau nyiaj leej twg keej ces tau nyiaj siv xwb me cag hmab cag ntoo los xwv lawm du lug me hmoob mis kas mus los nyiag muab tshuaj tsaug zog lom kom tsis hnov es nyiag luag nyiaj .tej xwm txheej zoo li no sawv daw ceev faj txhob ntshaw ntshaw mus nplog thiab tsam ces tsis rov los lawm cov me phooj ywg tsis hais nplog los yog hmoob lawv siv lawv lub maib tais los nyiag nyiaj ntawm hmoob mis ka xwb kuv ma ntxub cov niag hmoob nplog nrog cov nplog paslab thiab nyab laj mas ntxub tshaj ntxub tus* noj quav lawm .sawv daws ceev faj nawb.kuv muaj ib tug niam hluas mus tim laus 1 tseg neeg kiag los tseem ntshaw nyiab ua siab phem muab tshuaj tsaug zog lom thaum noj hmo.ua dej rau haus thaum noj hmo hmo ntawv nws cov nyiaj nws yeej ntshai nws hnav 2 lub ris sia 2 txoj hlab nplog nws pw khwb rwg muab hnab nyiaj rau qab plab 1 hmo tsim los nyiaj ploj tag nws ces quaj vwm loj vwm leg tseg xwb muaj dab tsi thaum nws los txog tsev cas tus niam tais tiv muaj nyiaj yuav luv caij yuav tsev nyob nej xav ma cov yuav tuia nej yuav nyiag nej cov txheeb ze xwb nawb .Tsis tag li kuv tus niam hluas no coj tub mus yuav nyab them nyiaj $5,ooo nws log txog tsev los ua ntaub ntawv mus tos 1 hlis xwb nws twb tuag lawm thiab nej sim xav ma puas tsim nyog pheej kwv txha mus nplog lawm nab??????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum lub 5 hlis yuav luag tag no tau muaj ib tug me nyuam Ntxhais Hmoob thaj tsam li 13 mus rau 14 xyoos nyob rau lub zeev Xaiyaburi raug ploj tuag, qhov kev ploj tuag zaum no vim raug tub saib tua.

Lawv yim neeg no lub tsev nyob tsis deb ntawm tshav dav hlau hauv nroog Xaiyaburi. lawv lub tsev kuj nyob nrhu deb me ntsis rau tom ntug zos lawm, muaj ib hnub niam thiab txiv mus pw teb tag lawm kuj cia tus ntxhais no zov tsev, muaj ib tag kis tsis pom tus ntxhais no tuaj mus kawm ntawv lawm cov phooj ywg mam li mus saib ua cas nws tuag nyob rau hauv tsev vim yog raug ntaus ib ce ntsoog tag huv tib si, tub ceev xwm kuj nrhiav tsis tau cov tub sab ntawv li, raws li nej twb paub lawm hais tias nom tswv nplog tes hauj lwm ces tsuas yog lam ua nom kav teb chaws nplog lawm xwb yeej ua tsis tau dab tsi lawm.

dhau li ntawv los rau lub 6 hli no kiag xwb kuj muaj ib tug poj niam tab tom muaj ib plab me nyuam yuav yug kuj raug neeg phem muab ntaus tuag lawm thiab, kuj tsis paub tseeb hais tias tus poj niam no yog poj niam hmoob los yog poj niam nplog. Lub sij hawm tub sab muab tus poj niam no ntaus tuag lawv kuj muab tus me nyuam hauv plab phais nqa mus lawm thiab, tej xwm txheej zoo li no yuav pib tshwm sim ua ntu zus mus rau lub neej yav tom ntej no. qhov txaus ntxhawj mas vim nom tswv nplog tej tub ceev xwm los tsis muaj txuj ci zoo, sawv daws tsuas yog lam ua hauj lwm taug kev nplua neeg yuav nyiaj lawm xwb, lawv yeej tsis paub txog lawv lub teb chaws muaj nuj nqis npaum li cas, lawv yeej tsis paub txog hais tias lawv tsav neeg nplog muaj nuj nqis npaum li cas, txoj kev raug ploj tuag ces zoo li tus tsiaj tuag lawm xwb, lam ua tub ceev xwm los twb tsis paub txog hais tias tej xwm txheej no ua li tshwm sim qhov twg los mus, tej nom tswv nplog los yeej tsis muaj siab rau rau lub teb chaws, yeej tsis muaj siab rau rau tej laj me pej xeem li, tsuas yog pheej ntshai hais tias tsam hmoob thiab nplog American rov qab los txeeb teb chaws ces lawv ho tsis tau muab tej qhov nyiaj qhov kub muag noj muag haus nkaus nkaus xwb. raws li peb cov neeg nyob rau teb chaws vam meej soj ntsuam xyuas tej teeb meem tshwm sim zoo li no mas xav tau lawm hais tias tej zaum yog tsoom fwv nplog tso cai rau cov neeg suav thiab cov neeg nyab laj no tuaj coob rau hauv lub teb chaws nplog no ntau dhau heev lawm, zoo li tus me nyuam ntxhais raug ntaus tuag no tej zaum yog lawv xav tau ib yam khoom dab tsi nyob rau hauv nws lub cev. Hos zoo li tus poj niam muaj ib plab me nyuam no tej zaum yog lawv xav tau tus me nyuam nyob rau hauv nws lub cev, vim cov Suav los pav uas muaj muaj nyiaj xav tau tej yam dab tsi uas muaj nuj nqis los pab lawv lub cev ces thiaj li muaj tej tub sab tua neeg zoo li no coob zuj zus tuaj. Yog hais tias tsoom fwv Nplog ua hauj lwm quav* zoo li niaj hnub niam no xwb mas tej kev liam sim nyiag tub nyiag ntxhais, txoj kev tua neeg npog nroj ntsuab, txoj kev ua tub sab tub nyiag yuav nthuav kom loj thiab dav ntau zuj zus ntxiv vim lub teb chaws nplog yog ib lub teb chaws txom nyem khwv nyiaj nyuab ces cov neeg muaj kuv phem nplua nuj nyob li Suav thiab nyab laj mus rau Thaib tej no thiaj li ntiav ib co neeg ua hauj lwm rau lawv vim neeg xav tau nyiaj lawm xwb.

Qhov xov xwm kuv hais no yeej muaj tseeb tiag tsis yog lam hais vim kuv muaj cov neeg muab lub qhov muag mus pom kiag.

Sau los ntawm Tub Tshawb fawb nyob Nplog teb.

koj cov xov xwm no txaus jhais thiab tu siab kawg tab sis thaum muaj hmoob nyob hav zoo ces hmoob blog twb nrog blog nqus ceg DLEV hlo mus caum tua zoo li tej tsiaj xwb cov hmoob ua tau ncaim mus rau txawv teb chaws thiaj li thov vaj tswv kom cov hmoob nyob hav zoo tuag koj tag thiab tu noob nrog tsis hais tus noob luaj tau daj tom qab thaum xav tsoom hmoob dej dawb mus rau blog. Blog niaj hnub muab ntau thiab tua pov tseg cov hmoob nyob tim blog ua pheem nrog blog ua ib nqag mas tseem zoo siab kawg tam nov zoo li no xwb es yuav jhais ua luaj kuv xav mas hmoob blog twb tsis tuag kiag li tseem xav kom tuag coob li cov hmoob blog mus caum tua cov hmoob hav zoo mas thiaj li zoo peb cov nyob txawv teb chaws siab os. Yog hmoob nyob blog tuag coob zuj zus lawm seb hmoob blog puas mob siab yuav hlub peb cov hmoob nyob hav zoo tias s/d peb yog hmoob ib haiv hmoob tiag tiag no koj txhob lauj kuv kuv txhob nrhuav koj es s/d thiaj li nyob tau ua ke. Tu siab ua hnov tej xov xwm no tab sis tsis mob siab li as kuv tsem xav kom tuaj coob thiab tuag kom tag ib tog zuj zus tuaj xwb vim peb cov neeg nyob hav zoo tuag tej tug nyuv hlaus tsheej kaj tseem raug cov niag hmoob blog thiab blog kiag muab ntoo tsij caws mos ua tuag kiag tej no ua rau hmoob txawv teb chaws cov ua tseem muaj txheeb zes li peb mas twb mob siab ua tsis tau pas li tom qab no peb thiaj li thov tias txoj haus kev los tsis muaj lawm thov vaj tswv coj mus kom tag es hmoob blog yuav paub ib hnub xwb no ces yog zaum no lawm tiag laus. ntawm kuv tus kheej mas zoo siab kawg tseem xav kom blog tsim txom ib tog zuj zus tuaj seb nej cov nyob nrog blog ib txwm puas nco qab hais tias PEB S/D YOG HMOOB IB YAM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum lub 5 hlis yuav luag tag no tau muaj ib tug me nyuam Ntxhais Hmoob thaj tsam li 13 mus rau 14 xyoos nyob rau lub zeev Xaiyaburi raug ploj tuag, qhov kev ploj tuag zaum no vim raug tub saib tua.

Lawv yim neeg no lub tsev nyob tsis deb ntawm tshav dav hlau hauv nroog Xaiyaburi. lawv lub tsev kuj nyob nrhu deb me ntsis rau tom ntug zos lawm, muaj ib hnub niam thiab txiv mus pw teb tag lawm kuj cia tus ntxhais no zov tsev, muaj ib tag kis tsis pom tus ntxhais no tuaj mus kawm ntawv lawm cov phooj ywg mam li mus saib ua cas nws tuag nyob rau hauv tsev vim yog raug ntaus ib ce ntsoog tag huv tib si, tub ceev xwm kuj nrhiav tsis tau cov tub sab ntawv li, raws li nej twb paub lawm hais tias nom tswv nplog tes hauj lwm ces tsuas yog lam ua nom kav teb chaws nplog lawm xwb yeej ua tsis tau dab tsi lawm.

dhau li ntawv los rau lub 6 hli no kiag xwb kuj muaj ib tug poj niam tab tom muaj ib plab me nyuam yuav yug kuj raug neeg phem muab ntaus tuag lawm thiab, kuj tsis paub tseeb hais tias tus poj niam no yog poj niam hmoob los yog poj niam nplog. Lub sij hawm tub sab muab tus poj niam no ntaus tuag lawv kuj muab tus me nyuam hauv plab phais nqa mus lawm thiab, tej xwm txheej zoo li no yuav pib tshwm sim ua ntu zus mus rau lub neej yav tom ntej no. qhov txaus ntxhawj mas vim nom tswv nplog tej tub ceev xwm los tsis muaj txuj ci zoo, sawv daws tsuas yog lam ua hauj lwm taug kev nplua neeg yuav nyiaj lawm xwb, lawv yeej tsis paub txog lawv lub teb chaws muaj nuj nqis npaum li cas, lawv yeej tsis paub txog hais tias lawv tsav neeg nplog muaj nuj nqis npaum li cas, txoj kev raug ploj tuag ces zoo li tus tsiaj tuag lawm xwb, lam ua tub ceev xwm los twb tsis paub txog hais tias tej xwm txheej no ua li tshwm sim qhov twg los mus, tej nom tswv nplog los yeej tsis muaj siab rau rau lub teb chaws, yeej tsis muaj siab rau rau tej laj me pej xeem li, tsuas yog pheej ntshai hais tias tsam hmoob thiab nplog American rov qab los txeeb teb chaws ces lawv ho tsis tau muab tej qhov nyiaj qhov kub muag noj muag haus nkaus nkaus xwb. raws li peb cov neeg nyob rau teb chaws vam meej soj ntsuam xyuas tej teeb meem tshwm sim zoo li no mas xav tau lawm hais tias tej zaum yog tsoom fwv nplog tso cai rau cov neeg suav thiab cov neeg nyab laj no tuaj coob rau hauv lub teb chaws nplog no ntau dhau heev lawm, zoo li tus me nyuam ntxhais raug ntaus tuag no tej zaum yog lawv xav tau ib yam khoom dab tsi nyob rau hauv nws lub cev. Hos zoo li tus poj niam muaj ib plab me nyuam no tej zaum yog lawv xav tau tus me nyuam nyob rau hauv nws lub cev, vim cov Suav los pav uas muaj muaj nyiaj xav tau tej yam dab tsi uas muaj nuj nqis los pab lawv lub cev ces thiaj li muaj tej tub sab tua neeg zoo li no coob zuj zus tuaj. Yog hais tias tsoom fwv Nplog ua hauj lwm quav* zoo li niaj hnub niam no xwb mas tej kev liam sim nyiag tub nyiag ntxhais, txoj kev tua neeg npog nroj ntsuab, txoj kev ua tub sab tub nyiag yuav nthuav kom loj thiab dav ntau zuj zus ntxiv vim lub teb chaws nplog yog ib lub teb chaws txom nyem khwv nyiaj nyuab ces cov neeg muaj kuv phem nplua nuj nyob li Suav thiab nyab laj mus rau Thaib tej no thiaj li ntiav ib co neeg ua hauj lwm rau lawv vim neeg xav tau nyiaj lawm xwb.

Qhov xov xwm kuv hais no yeej muaj tseeb tiag tsis yog lam hais vim kuv muaj cov neeg muab lub qhov muag mus pom kiag.

Sau los ntawm Tub Tshawb fawb nyob Nplog teb.

Hais txog ntawm tus ntxhais mas tej zaum yuav yog neeg phem tab sis tus poj niam phais plab yuav tus me nyuam lawm mas kuv xav tias yuav yog suav phais plab lawm ntag. Vim tus menyuam no noj los qab ua tshuaj los zoo twv txiaj los zoo yog li noj lawv thiaj phais yuav tus menyuam. Nej yuav tau tuav rawv nej tej poj niam tsis txhob pub nrug ib tsis ntse li yog thaum cev seeb tub lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj cov xov xwm no txaus jhais thiab tu siab kawg tab sis thaum muaj hmoob nyob hav zoo ces hmoob blog twb nrog blog nqus ceg DLEV hlo mus caum tua zoo li tej tsiaj xwb cov hmoob ua tau ncaim mus rau txawv teb chaws thiaj li thov vaj tswv kom cov hmoob nyob hav zoo tuag koj tag thiab tu noob nrog tsis hais tus noob luaj tau daj tom qab thaum xav tsoom hmoob dej dawb mus rau blog. Blog niaj hnub muab ntau thiab tua pov tseg cov hmoob nyob tim blog ua pheem nrog blog ua ib nqag mas tseem zoo siab kawg tam nov zoo li no xwb es yuav jhais ua luaj kuv xav mas hmoob blog twb tsis tuag kiag li tseem xav kom tuag coob li cov hmoob blog mus caum tua cov hmoob hav zoo mas thiaj li zoo peb cov nyob txawv teb chaws siab os. Yog hmoob nyob blog tuag coob zuj zus lawm seb hmoob blog puas mob siab yuav hlub peb cov hmoob nyob hav zoo tias s/d peb yog hmoob ib haiv hmoob tiag tiag no koj txhob lauj kuv kuv txhob nrhuav koj es s/d thiaj li nyob tau ua ke. Tu siab ua hnov tej xov xwm no tab sis tsis mob siab li as kuv tsem xav kom tuaj coob thiab tuag kom tag ib tog zuj zus tuaj xwb vim peb cov neeg nyob hav zoo tuag tej tug nyuv hlaus tsheej kaj tseem raug cov niag hmoob blog thiab blog kiag muab ntoo tsij caws mos ua tuag kiag tej no ua rau hmoob txawv teb chaws cov ua tseem muaj txheeb zes li peb mas twb mob siab ua tsis tau pas li tom qab no peb thiaj li thov tias txoj haus kev los tsis muaj lawm thov vaj tswv coj mus kom tag es hmoob blog yuav paub ib hnub xwb no ces yog zaum no lawm tiag laus. ntawm kuv tus kheej mas zoo siab kawg tseem xav kom blog tsim txom ib tog zuj zus tuaj seb nej cov nyob nrog blog ib txwm puas nco qab hais tias PEB S/D YOG HMOOB IB YAM.

1Vuagdua'zoo li koj ho muab hais tau tshaj dhau lawm pob txawm yog hmoob nplog hmoob vp los yeej yog hmoob. Txawm raug rau leej twg los yeej raug peb tib si. Qhov lawv tau koom tes nrog nplog los vim Riam nyob saum laug cam nyob hauv lawm ces txawm yog leej twg los yeej yuav tau ua li. Koj yeej paub tias nplog txoj cai ces yog tub tua txiv txiv tua tub xwb. Peb yuav chim tsis tau rau lawv thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

1Vuagdua'zoo li koj ho muab hais tau tshaj dhau lawm pob txawm yog hmoob nplog hmoob vp los yeej yog hmoob. Txawm raug rau leej twg los yeej raug peb tib si. Qhov lawv tau koom tes nrog nplog los vim Riam nyob saum laug cam nyob hauv lawm ces txawm yog leej twg los yeej yuav tau ua li. Koj yeej paub tias nplog txoj cai ces yog tub tua txiv txiv tua tub xwb. Peb yuav chim tsis tau rau lawv thiab.

nkaj hnya kuv hais tsis tshaj kiag li os yog koj mus txog tim blog teb mas koj thiaj paub meej nawb tus blog kiag mas tseem zam tau. Lub zos twg yog hmoob ua tus coj mas nyob nyuaj kawg txhob lam ua dhaus nawb. Muab piv txwv li lub xeev xias khuam hmoob ua tus coj txoj cais mas tsis yooj yim kiag xav tsim txom rau leej twg los tau tsis muaj leej twg hais tau ib los li os. Tos kuv hais li ntawm rau saum los vim kuv cov bawg hmoob lis thiab cov neeg txheeb zes raug cov hmoob coj blog tuaj caum thiab tua ua piam sij tag. kuv tij yawm yij hmoob yaj tus tub hlob tuag kiag tus nyab raug hmoob blog txhom tau thaum los nyob haus zos tus nom nyab laj hmoob niaj hmo tuaj deev tom qab muaj me nyuam mus hais rau nws tias koj yog nom koj tuaj deev kuv hnub no kuv xeeb tau koj ib tug me nyuam lawm seb koj yuav hais li cas tus hmoob ua nom nyab laj nov tseem hais rau kuv tus yawm yij tus nyab tias yog koj pheej tseem hais kuv thiab ces kuv muab koj xav rov mus cuag koj tus txiv xwb. Tus nyab mas chim tas zog tab sis hais tsis tau ib los li. Ho ib co kwv tij thiab tus yij laug hmoob yaj ces thaum nyab laj hmoob txhom tau blog hais tias kom muab tso los ua neeg pem xeem blog tab sis tus hmoob yog tus coj ces cias li kom cov hmoob muab tua tag nrho tsis pub seem ib leeg li tej no ua rau s/d cov tau ncaim li peb no tuaj lawm chim siab heev thiab hais tsis tau ib los lis tus ua phem tshaj rov rau peb cov hmoob ces yog hmoob blog xwb thaum lawv txhom tau leej twg mas lawv cem tias niag hmoob vaj pov niag hmoob xav tus xwb no ho bawg. Hmoob blog lub siab tsis loj thiab tsis hlub leej twg kiag tsis zoo li peb cov hmoob ua tau kiag tuaj rau txawv teb chaws nawb. Txawm koj tus kwv tij kiag es yog hmoob blog los twb siab phem tshaj koj mus nrog lawv nyob twb tsa tsis tau taub haus li ho txawm yog zoo li nov kuv thiaj li tso zi xwb twb tig tsis ncaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nkaj hnya kuv hais tsis tshaj kiag li os yog koj mus txog tim blog teb mas koj thiaj paub meej nawb tus blog kiag mas tseem zam tau. Lub zos twg yog hmoob ua tus coj mas nyob nyuaj kawg txhob lam ua dhaus nawb. Muab piv txwv li lub xeev xias khuam hmoob ua tus coj txoj cais mas tsis yooj yim kiag xav tsim txom rau leej twg los tau tsis muaj leej twg hais tau ib los li os. Tos kuv hais li ntawm rau saum los vim kuv cov bawg hmoob lis thiab cov neeg txheeb zes raug cov hmoob coj blog tuaj caum thiab tua ua piam sij tag. kuv tij yawm yij hmoob yaj tus tub hlob tuag kiag tus nyab raug hmoob blog txhom tau thaum los nyob haus zos tus nom nyab laj hmoob niaj hmo tuaj deev tom qab muaj me nyuam mus hais rau nws tias koj yog nom koj tuaj deev kuv hnub no kuv xeeb tau koj ib tug me nyuam lawm seb koj yuav hais li cas tus hmoob ua nom nyab laj nov tseem hais rau kuv tus yawm yij tus nyab tias yog koj pheej tseem hais kuv thiab ces kuv muab koj xav rov mus cuag koj tus txiv xwb. Tus nyab mas chim tas zog tab sis hais tsis tau ib los li. Ho ib co kwv tij thiab tus yij laug hmoob yaj ces thaum nyab laj hmoob txhom tau blog hais tias kom muab tso los ua neeg pem xeem blog tab sis tus hmoob yog tus coj ces cias li kom cov hmoob muab tua tag nrho tsis pub seem ib leeg li tej no ua rau s/d cov tau ncaim li peb no tuaj lawm chim siab heev thiab hais tsis tau ib los lis tus ua phem tshaj rov rau peb cov hmoob ces yog hmoob blog xwb thaum lawv txhom tau leej twg mas lawv cem tias niag hmoob vaj pov niag hmoob xav tus xwb no ho bawg. Hmoob blog lub siab tsis loj thiab tsis hlub leej twg kiag tsis zoo li peb cov hmoob ua tau kiag tuaj rau txawv teb chaws nawb. Txawm koj tus kwv tij kiag es yog hmoob blog los twb siab phem tshaj koj mus nrog lawv nyob twb tsa tsis tau taub haus li ho txawm yog zoo li nov kuv thiaj li tso zi xwb twb tig tsis ncaj.

koj txawm yog ib niag Blog tso daj tso tuaj thab plaub los mas.

lwm lo koj hais mas kuv tsis k thiab tabsis lo lus koj laim hais tias nyab laj tuaj deeev khub niam txiv i tus poj niam.

Peb nyob teb chaw no lawm yog yus tsis kam nrhab rau luag, luag yeej tsooob tsis tau yus mas tej no koj lam hais xwb tsis muaj thiab yog txawm muaj los luag muaj luag txiv lawm koj tsis txhob mus hais hais luag tej pojniam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwv tij Hmoob,

Peb txhob sib cav, txawm li cas los xij, tsis yog yus li teeb meem, kav liab Hmoob Nplog nawj. Yav thaum ntej twb hais tias kom tsis txhob mus caum caum cov Cob Fab, Hmoob tsis tseg, Hmoob tseem mus muab cov Cob Fab ntsaig tag lawm. Tsam no tsoom fwv pom tias tom hav zoov hauj lwm TIAV TAG lawm, ces tsoom fwv yuav pib xyuas cov Hmoob ntag. Tej no twb pib los ntev lawm, tiam sis tseem muaj cov nyob txawv teb chaws. Txij VP tau tso Hmoob tseg lawm ces tsam no hnov ub hnov no tuaj lawm ntag. Peb sawv daws txhob tu siab rau cov nom tswv Hmoob, vim tias lawv ua tawv hnub twg ces lawv raug txo tsis pub ua nom, dhau ntawd ces yuav ploj ntsej muag mus ib hnub thiab, li no es lawv thiaj tsis muaj peev xwm hais tau. Kav liam mog kwv tij Hmoob, cia nyias kho nyias tus kheej xwb, txhob txhawj txog Hmoob Nplog, yog ib hnub twg lawv muaj teeb meem es lawv hu txog los peb mam mus pab lawv, ho yog lawv ho tiv taus es ua lawv tu noob nrho lawm los kav liam. Vim tias ua li ib tug twb hais los saum toj no tias Hmoob mas tseem phem tshaj Nplog lawm thiab. Hmoob coj nruj tshaj Nplog lawm ntau.

Hais txog tej tub ntxhais, Nplog li nplog tsis phem lim hiam li Hmoob es tsuav yog leej twg coj mus ib pliag lwm qhov los ces yuam kom luag yuav. Hmoob yeej ib txwm phem dua.

Hais txog ntawm 2 tug neeg tub sab tua ntawd ces kuj yog nom tswv pib tus hauj lwm uas lawv npaj tseg lawm tias MUAB TWM LAIJ LIAG TAG CES MUAB TWM TUA NOJ. Ziag no Hmoob Cob Fab tu noob lawm ces lawv pib lawv tus hauj lwm rau cov Hmoob lawm ntag. Tos kuv hais li no mas vim tsis yog 2 tug no xwb, twb muaj ua ntu zus los lawm. Tam sim no nyob hauv Nplog teb cov neeg nyob deb nroog ces nyob nyob cia li ploj lawm nrhiav tsis tau lub cev. Raws li tej txheeb ze hais mas tam sim no lawv tsis tau luag mus ua liaj,ua teb li lawm, yog tias mus 1,2 tug xwb ces yeej ploj lawm ntag no.

Qhov no yog ib qho txaus ntshai heev.

Tiam sis txawm li cas los kom peb cov nyob deb lawd yeej meem pw tsaug zog zoo txhob muab luag teeb meem los ua kev txhawj xeeb rau yus tus kheej nawb kwv tij Hmoob aw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj txawm yog ib niag Blog tso daj tso tuaj thab plaub los mas.

lwm lo koj hais mas kuv tsis k thiab tabsis lo lus koj laim hais tias nyab laj tuaj deeev khub niam txiv i tus poj niam.

Peb nyob teb chaw no lawm yog yus tsis kam nrhab rau luag, luag yeej tsooob tsis tau yus mas tej no koj lam hais xwb tsis muaj thiab yog txawm muaj los luag muaj luag txiv lawm koj tsis txhob mus hais hais luag tej pojniam.

Tus phooj ywg Guest, saib ntxiv koj yuav yog Hmoob Nplog. Kuv qhia rau koj paub tias peb pab mob siab nej, peb pab txhawj nej xwb. Yog tias koj ho tsis kam ces ua koj tsaug ntau, thiab zoo siab ntau xwb mog, ua tsaug nawj !!!!!!! :onionheadfake10::onionheadfake10:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg Guest, saib ntxiv koj yuav yog Hmoob Nplog. Kuv qhia rau koj paub tias peb pab mob siab nej, peb pab txhawj nej xwb. Yog tias koj ho tsis kam ces ua koj tsaug ntau, thiab zoo siab ntau xwb mog, ua tsaug nawj !!!!!!! :onionheadfake10::onionheadfake10:

Kuv nyob lub chaw twg ces kuv yog cov hmoob ntawd thiab kev cai tsis matter rau kuv tsev neeg nawb vim peb mus laib thaj chaw twg ces thaj chaw ntawd yog peb yam hmoob.

Ua rau saib los cas Saib ho pom ntxiv naj, yoog ua tau kom saib ntxiv no mas kuv haj yam xav ua nad.

Koj txhawj vim koj ntshai tsam koj ho de tsis tau ntsis os yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xavpaub tiasnej yuavmuaj nyiajua luajli,tosneeg[tawvdawb covnyiaj tsismuaj nqisli lawm,nejxwj pheejmuab covnyiaj xiamhlwb cojmus rorau hmoobliab lubtxhab uadabtsis nejcov menyuam puastau nojtau hnav os yosnej muajnyiaj heevno cesthov muab$100 raukuv cojmus yuavib tusqhaub nuvntses seb,nim noqhaub nuvntses loskim kimli lawmthiab thiabnim nolos tibneeg khaws khawskab poomheev es tsismuaj kabpoom lilawm.quote name=NkaujHmoobMisKas' date='07 June 2011 - 01:36 PM' timestamp='1307478965' post='395459]

TwbTshawbFawb koj cov xov xwm no txaus ntshai ua luaj .Koj hais yog lawm nawb niam no nplog

pluag heev lawv ua txhua yam los pauv nyiaj ntsaws lawv lub qhov vum xwb .Tab sis nws yuav tsis tau ua ntau zaus zaum 2 ces ntuj txiav txim rau nws lawm .tab sis pab hlub thiab khuv leej tus me ntxhais no heev Vim li cas cov niag nom tswv nplog tsw lwj no es noj ntses lwj xwb cas yuav phem ua luaj li no sawv daw kuj siv 1 lub tswv yim muab dej qab zib mus rau lawv haus thaum lawv nqhis dej thiab los pob cas yuav tsis ntse cuag npua thiab cov niag hmoob nplog no na .Cov hmoob nplog no los phem kawg cov me ntxhais rau ploj tuag no los twb yog hmong ua xwb los pob vim hmong nplog pluag dhau nrhiav txhua yam kom pauv tau nyiaj leej twg keej ces tau nyiaj siv xwb me cag hmab cag ntoo los xwv lawm du lug me hmoob mis kas mus los nyiag muab tshuaj tsaug zog lom kom tsis hnov es nyiag luag nyiaj .tej xwm txheej zoo li no sawv daw ceev faj txhob ntshaw ntshaw mus nplog thiab tsam ces tsis rov los lawm cov me phooj ywg tsis hais nplog los yog hmoob lawv siv lawv lub maib tais los nyiag nyiaj ntawm hmoob mis ka xwb kuv ma ntxub cov niag hmoob nplog nrog cov nplog paslab thiab nyab laj mas ntxub tshaj ntxub tus* noj quav lawm .sawv daws ceev faj nawb.kuv muaj ib tug niam hluas mus tim laus 1 tseg neeg kiag los tseem ntshaw nyiab ua siab phem muab tshuaj tsaug zog lom thaum noj hmo.ua dej rau haus thaum noj hmo hmo ntawv nws cov nyiaj nws yeej ntshai nws hnav 2 lub ris sia 2 txoj hlab nplog nws pw khwb rwg muab hnab nyiaj rau qab plab 1 hmo tsim los nyiaj ploj tag nws ces quaj vwm loj vwm leg tseg xwb muaj dab tsi thaum nws los txog tsev cas tus niam tais tiv muaj nyiaj yuav luv caij yuav tsev nyob nej xav ma cov yuav tuia nej yuav nyiag nej cov txheeb ze xwb nawb .Tsis tag li kuv tus niam hluas no coj tub mus yuav nyab them nyiaj $5,ooo nws log txog tsev los ua ntaub ntawv mus tos 1 hlis xwb nws twb tuag lawm thiab nej sim xav ma puas tsim nyog pheej kwv txha mus nplog lawm nab??????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xavpaub tiasnej yuavmuaj nyiajua luajli,tosneeg[tawvdawb covnyiaj tsismuaj nqisli lawm,nejxwj pheejmuab covnyiaj xiamhlwb cojmus rorau hmoobliab lubtxhab uadabtsis nejcov menyuam puastau nojtau hnav os yosnej muajnyiaj heevno cesthov muab$100 raukuv cojmus yuavib tusqhaub nuvntses seb,nim noqhaub nuvntses loskim kimli lawmthiab thiabnim nolos tibneeg khaws khawskab poomheev es tsismuaj kabpoom lilawm.quote name=NkaujHmoobMisKas' date='07 June 2011 - 01:36 PM' timestamp='1307478965' post='395459]

TwbTshawbFawb koj cov xov xwm no txaus ntshai ua luaj .Koj hais yog lawm nawb niam no nplog

pluag heev lawv ua txhua yam los pauv nyiaj ntsaws lawv lub qhov vum xwb .Tab sis nws yuav tsis tau ua ntau zaus zaum 2 ces ntuj txiav txim rau nws lawm .tab sis pab hlub thiab khuv leej tus me ntxhais no heev Vim li cas cov niag nom tswv nplog tsw lwj no es noj ntses lwj xwb cas yuav phem ua luaj li no sawv daw kuj siv 1 lub tswv yim muab dej qab zib mus rau lawv haus thaum lawv nqhis dej thiab los pob cas yuav tsis ntse cuag npua thiab cov niag hmoob nplog no na .Cov hmoob nplog no los phem kawg cov me ntxhais rau ploj tuag no los twb yog hmong ua xwb los pob vim hmong nplog pluag dhau nrhiav txhua yam kom pauv tau nyiaj leej twg keej ces tau nyiaj siv xwb me cag hmab cag ntoo los xwv lawm du lug me hmoob mis kas mus los nyiag muab tshuaj tsaug zog lom kom tsis hnov es nyiag luag nyiaj .tej xwm txheej zoo li no sawv daw ceev faj txhob ntshaw ntshaw mus nplog thiab tsam ces tsis rov los lawm cov me phooj ywg tsis hais nplog los yog hmoob lawv siv lawv lub maib tais los nyiag nyiaj ntawm hmoob mis ka xwb kuv ma ntxub cov niag hmoob nplog nrog cov nplog paslab thiab nyab laj mas ntxub tshaj ntxub tus* noj quav lawm .sawv daws ceev faj nawb.kuv muaj ib tug niam hluas mus tim laus 1 tseg neeg kiag los tseem ntshaw nyiab ua siab phem muab tshuaj tsaug zog lom thaum noj hmo.ua dej rau haus thaum noj hmo hmo ntawv nws cov nyiaj nws yeej ntshai nws hnav 2 lub ris sia 2 txoj hlab nplog nws pw khwb rwg muab hnab nyiaj rau qab plab 1 hmo tsim los nyiaj ploj tag nws ces quaj vwm loj vwm leg tseg xwb muaj dab tsi thaum nws los txog tsev cas tus niam tais tiv muaj nyiaj yuav luv caij yuav tsev nyob nej xav ma cov yuav tuia nej yuav nyiag nej cov txheeb ze xwb nawb .Tsis tag li kuv tus niam hluas no coj tub mus yuav nyab them nyiaj $5,ooo nws log txog tsev los ua ntaub ntawv mus tos 1 hlis xwb nws twb tuag lawm thiab nej sim xav ma puas tsim nyog pheej kwv txha mus nplog lawm nab??????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cas yuav hais tau txaus NTSHAI ua luaj zaum no nyab laj liab yuav muab

peb poj niam hmong thau me nyuam tiag los .Yog li peb cov poj niam uas muaj me nyuam

yuav tsis tau luag mus liaj mus teb li lawm tsis li peb cov me ntxhais mos mos nyob sab nplog uas tos qhua heev heev nram nroog yuav tau ceev faj thiab txhob tuaj tos tos peb cov me txiv zoo nraug los

USA los tsam ces mag lawv muab paj hlwb mus ua kua txob noj kiag thiab muab tej lub me kuv phem hlais mus ci noj ....HAUYAU....cas yuav txaus ntshai tag baum li no tsuas hnov tej laus piav thaum ub mab qus noj cov poj niam muaj me nyuam xwb los ziag no muaj neeg rho me nyuam mus cub noj ntag los nyab laj ces noj* tsis txaus noj neeg thiab ntuj ..aw me niaj hluas pab koj tu siab uas koj tus niam tais poob nyiaj ntau raug lom tshuaj thiab khuv xim koj me tub kawg .txhob mus yuav nyab tim plog lawm nawb tib co niag nyab tos tos qhua yaig tag los tseem mus ua ua tuag kus thiab tseem poob nyiaj tsheej 5/6 phav puas tsim nyog.Niam no hmong nplog ua txhua yam tsuav tau nyiaj xwb kuv tseem hnov tias 1 niag pog nyuj laus mus noj zaub mos tiv raug zaub mos coj mus khuj nyiaj tag muab ntaus sab sab no kuv cas pab hlub nws kawg thiab tej me nyiaj cia rau yus tej me tub me nyuam noj lawv yuav kwv yus taub hau cas tseem muab mus ntiav lawv muiab yus ntaus ncaws pav ywj tawg tag li no puas tsim nyog na peb hmoob mes ka tsis hais laus hluas lawv txawj txawj txhua yam tsis need mus puag tim nplog li cov tiv ces zoo li vaub kib nce pov toj xwb los tseem qhuas qab qhuas tysaug kuv ma xob plaub hau dhau lawmos cov me hmong USA maum nyuj laus thiab txiv nyuj laus .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nyob lub chaw twg ces kuv yog cov hmoob ntawd thiab kev cai tsis matter rau kuv tsev neeg nawb vim peb mus laib thaj chaw twg ces thaj chaw ntawd yog peb yam hmoob.

Ua rau saib los cas Saib ho pom ntxiv naj, yoog ua tau kom saib ntxiv no mas kuv haj yam xav ua nad.

Koj txhawj vim koj ntshai tsam koj ho de tsis tau ntsis os yom.

Kuv lam los cuam tshuam neb naw. CAS ES

TUS THAUB NO CAS HAIS LUS TSIS MUAJ TSHUAJ LI, ZOO LI YOG NWS VWM LAWM SUB AS. GUEST TAUJ GUEST NTAG LOS KUV YEEJ TSIS NKAG SIAB TUS THAUB NO COV LUS XYOV YOG NWS HAIS LUS VWM LAWM XWB SUB AS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom Hmoob sawv daws nej xav li cas xwb, tus yuav hais ua dag ntsuav los muaj, tus yuav hais kom txaus yuav los muaj, kuv xav kom nej paub hais tias kev hais lus yog ib qho tseem ceeb kawg nkaus li rau yus tus kheej, txawm yog koj yuav hais lus rau hauv tej chaw muab xov xwm los yog tej chaw ua si zoo li no yus yuav tau hais kom haum sawv daws siab, tsis yog hais tias luag tsis pom thiab tsis paub hais tias yus yog leej twg no ces yus txawm yuav hais li cas los tau, kev hais lus nws tseem ceeb heev li cov phooj ywg. koj xav hais tias tsis muaj neeg paub yus ces kav tsij hais ua dog ua dig, kom koj to taub zoo zoo hais tias qhov ua dog ua dig ntawv yuav rais rov los ua ib qho kev tsis zoo rau yus tus kheej. yus pheej xyaum sau tej lus phem phem li ub li no ntev mus ces cia li ua rau yus tus kheej tsis muaj nuj nqis zuj zus, hais lus los cia li tsis muaj kuab zuj zus kom nej nco zoo zoo ov cov phooj ywg.

Hais txog tsab xov xwm uas tus tub hluas no muab tshaj tawm rau hauv no rau peb sawv daws pom thiab paub mas yog ib qho ua rau kom nyias xav nyias hais tias nws yog dab tsi no xwb. txawm yog Hmoob Nplog tua tag lawm los yeej tsis zoo rau peb, txawm yog Hmoob American tuag tag lawm los yeej tsis zoo rau peb kom sawv daws paub txog li ntawv. qhov uas sawv daws yuav tau xyaum thiab kawm mas tseem tshuav ntau. Hmoob American los yuav tau xyaum kom paub txog txoj kev xyuam xim es nyias kav tau nyias tus kheej, txawm yuav mus ua si rau sab Nplog teb los kom tsis txhob raug tej teeb meem zoo li nej piav no.

Hos cov Hmoob nyob rau sab Nplog teb mas nej yuav tau ua twb zoo xav kom zoo thiab ntau tshaj qhov no ntxiv, yog vim li cas kuv thiaj li hais li no rau peb cov kwv tij Hmoob Nplog, yog vim rau qhov hais tias lub sij hawm no nej tsuas pheej xav hais tias yuav ua li cas thiaj li tau nyiaj no xwb, nej yeej tsis paub txog hais tias yus yuav ntsib teeb meem hnub twg kiag li. kuv xav kom nej tsis txhob ua tej yam zoo li ib tug phooj ywg hais rau hauv no hais tias muab tshuaj coj los tsuag kom luag tsaug zog ces yuav npav nyiag luag tej nyiaj, kuv phem !! kwv tij Hmoob cas sawv daws yuav tsis ua zoo xav li. yus tej txheeb tej ze los txawv teb chaws los xyuas yus, yus tseem yuav nrhiav kev kaj siab pab yus tej txheeb tej ze thiaj li yog es yus tseem yuav khwv tswv yim ua phem rau luag, kuv xav hais tias yog muaj tiag ntshe nej yuam kev dem lawm pob peb cov Hmoob. nej puas xav hais tias yus raug ib qho teeb meem los yog muaj mob plab dias hau tej ces hu tsawv tse mus rau cov nyob sab America pab xwb, tsim nyog kawg nkaus lawm uas nej yuav tau tig rov los xyuas nej tus kheej kom zoo zoo.

Kuv xav thov kom nej txhua leej txhua tus nyias nco nyias tus kheej zoo zoo hais tias Nai Phoo Vaj pov tuag tag lawm nawj ... ib lub sij hawm twg yog muaj ib tug neeg tseem tseem ceeb li no tuag mas nws yuav muaj ntau yam ov. kom nej cim ntsoov tseg cia seb puas muaj tseeb nawj. nws yeej yuav tsum tsis ntev lawm uas hauv lub teb chaws nplog yuav muaj teeb meem tshwm sim ntau zuj zus tuaj. xyov yog Nplog tsis fwm nplog los kuj tsis paub, xyov hmoob tsis fwm Hmoob los kuj tsis paub, thaum twg ua ua ua es cov neeg phem no tuag tag lawm es tshuav cov neeg zoo lawm xwb mas thaum ntawv thiaj li yuav rov muaj dua tshiab. nyob hauv lub teb chaws nplog tseem tshuav cov neeg zoo yog 30% tsis hais hmoob tsis hais nplog. cov nyob rau txawv teb chaws tsuas tshuav li 20-30% thiab xwb. hos nyob America mas cov neeg zoo tshuav 50% nawj. tej neeg tub sab tub nyiag, deev luag poj luag sev, kev ua phem tuag neeg npog nroj ntsuab tuag tag mas kev zoo thiaj li yuav tshwm los. thaum lub teb chaws Nplog muaj kev hloov lawm mas Hmoob American los yeej yuav rov qab tag, lwm lub teb chaws los yeej yuav los. teb chaws tsis muaj teeb meem thiab tsis muaj kev hloov mas tsis tag li nawj tsoom Hmoob sawv daws, vim tam sim no Suav thiab Nyab laj tuaj coob tshaj li qhov coob tau rau hauv lub teb chaws

Nplog lawm, yuav tsum muaj kev hloov thiaj li yuav raws tau cov neeg txawv teb chaws no rov mus lawv teb lawv chaw. hloov nom tshiab ces hloov dua kev cai tshiab thiaj li yuav tau kom sawv daws paub li ntawv. kuv tsis yog saub kom nej paub li ntawv, tsuas yog xav thiab muab qhov muag ntsia lub teb chaws Nplog xwb ces yog li ntawv lawm. ntawm no kuv yog ib tug tub kawm ntawv qib siab nyob hauv Nplog tuaj kawm ntawv txawv teb chaws. kuv lub npe tiag tiag hu li Moos Vam vaj. yog kawm tiav kuv yuav tsis tau rov mus tsev, vim kuv tseem yuav kawm tauj ntxiv mus thiab soj ntsuam xyuas lub teb chaws kom muaj chaw xaus tso, txawm rov mus tsev los yeej nrhiav tsis tau hauj lwm ua, vim lub sij hawm no cov nom tswv Nplog yeej tsis muab ib qho hauj lwm tseem ceeb rau peb tuav. lus li no xwb mam li ntsib nej sawv daws dua. Moos Vam vaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom Hmoob sawv daws nej xav li cas xwb, tus yuav hais ua dag ntsuav los muaj, tus yuav hais kom txaus yuav los muaj, kuv xav kom nej paub hais tias kev hais lus yog ib qho tseem ceeb kawg nkaus li rau yus tus kheej, txawm yog koj yuav hais lus rau hauv tej chaw muab xov xwm los yog tej chaw ua si zoo li no yus yuav tau hais kom haum sawv daws siab, tsis yog hais tias luag tsis pom thiab tsis paub hais tias yus yog leej twg no ces yus txawm yuav hais li cas los tau, kev hais lus nws tseem ceeb heev li cov phooj ywg. koj xav hais tias tsis muaj neeg paub yus ces kav tsij hais ua dog ua dig, kom koj to taub zoo zoo hais tias qhov ua dog ua dig ntawv yuav rais rov los ua ib qho kev tsis zoo rau yus tus kheej. yus pheej xyaum sau tej lus phem phem li ub li no ntev mus ces cia li ua rau yus tus kheej tsis muaj nuj nqis zuj zus, hais lus los cia li tsis muaj kuab zuj zus kom nej nco zoo zoo ov cov phooj ywg.

Hais txog tsab xov xwm uas tus tub hluas no muab tshaj tawm rau hauv no rau peb sawv daws pom thiab paub mas yog ib qho ua rau kom nyias xav nyias hais tias nws yog dab tsi no xwb. txawm yog Hmoob Nplog tua tag lawm los yeej tsis zoo rau peb, txawm yog Hmoob American tuag tag lawm los yeej tsis zoo rau peb kom sawv daws paub txog li ntawv. qhov uas sawv daws yuav tau xyaum thiab kawm mas tseem tshuav ntau. Hmoob American los yuav tau xyaum kom paub txog txoj kev xyuam xim es nyias kav tau nyias tus kheej, txawm yuav mus ua si rau sab Nplog teb los kom tsis txhob raug tej teeb meem zoo li nej piav no.

Hos cov Hmoob nyob rau sab Nplog teb mas nej yuav tau ua twb zoo xav kom zoo thiab ntau tshaj qhov no ntxiv, yog vim li cas kuv thiaj li hais li no rau peb cov kwv tij Hmoob Nplog, yog vim rau qhov hais tias lub sij hawm no nej tsuas pheej xav hais tias yuav ua li cas thiaj li tau nyiaj no xwb, nej yeej tsis paub txog hais tias yus yuav ntsib teeb meem hnub twg kiag li. kuv xav kom nej tsis txhob ua tej yam zoo li ib tug phooj ywg hais rau hauv no hais tias muab tshuaj coj los tsuag kom luag tsaug zog ces yuav npav nyiag luag tej nyiaj, kuv phem !! kwv tij Hmoob cas sawv daws yuav tsis ua zoo xav li. yus tej txheeb tej ze los txawv teb chaws los xyuas yus, yus tseem yuav nrhiav kev kaj siab pab yus tej txheeb tej ze thiaj li yog es yus tseem yuav khwv tswv yim ua phem rau luag, kuv xav hais tias yog muaj tiag ntshe nej yuam kev dem lawm pob peb cov Hmoob. nej puas xav hais tias yus raug ib qho teeb meem los yog muaj mob plab dias hau tej ces hu tsawv tse mus rau cov nyob sab America pab xwb, tsim nyog kawg nkaus lawm uas nej yuav tau tig rov los xyuas nej tus kheej kom zoo zoo.

Kuv xav thov kom nej txhua leej txhua tus nyias nco nyias tus kheej zoo zoo hais tias Nai Phoo Vaj pov tuag tag lawm nawj ... ib lub sij hawm twg yog muaj ib tug neeg tseem tseem ceeb li no tuag mas nws yuav muaj ntau yam ov. kom nej cim ntsoov tseg cia seb puas muaj tseeb nawj. nws yeej yuav tsum tsis ntev lawm uas hauv lub teb chaws nplog yuav muaj teeb meem tshwm sim ntau zuj zus tuaj. xyov yog Nplog tsis fwm nplog los kuj tsis paub, xyov hmoob tsis fwm Hmoob los kuj tsis paub, thaum twg ua ua ua es cov neeg phem no tuag tag lawm es tshuav cov neeg zoo lawm xwb mas thaum ntawv thiaj li yuav rov muaj dua tshiab. nyob hauv lub teb chaws nplog tseem tshuav cov neeg zoo yog 30% tsis hais hmoob tsis hais nplog. cov nyob rau txawv teb chaws tsuas tshuav li 20-30% thiab xwb. hos nyob America mas cov neeg zoo tshuav 50% nawj. tej neeg tub sab tub nyiag, deev luag poj luag sev, kev ua phem tuag neeg npog nroj ntsuab tuag tag mas kev zoo thiaj li yuav tshwm los. thaum lub teb chaws Nplog muaj kev hloov lawm mas Hmoob American los yeej yuav rov qab tag, lwm lub teb chaws los yeej yuav los. teb chaws tsis muaj teeb meem thiab tsis muaj kev hloov mas tsis tag li nawj tsoom Hmoob sawv daws, vim tam sim no Suav thiab Nyab laj tuaj coob tshaj li qhov coob tau rau hauv lub teb chaws

Nplog lawm, yuav tsum muaj kev hloov thiaj li yuav raws tau cov neeg txawv teb chaws no rov mus lawv teb lawv chaw. hloov nom tshiab ces hloov dua kev cai tshiab thiaj li yuav tau kom sawv daws paub li ntawv. kuv tsis yog saub kom nej paub li ntawv, tsuas yog xav thiab muab qhov muag ntsia lub teb chaws Nplog xwb ces yog li ntawv lawm. ntawm no kuv yog ib tug tub kawm ntawv qib siab nyob hauv Nplog tuaj kawm ntawv txawv teb chaws. kuv lub npe tiag tiag hu li Moos Vam vaj. yog kawm tiav kuv yuav tsis tau rov mus tsev, vim kuv tseem yuav kawm tauj ntxiv mus thiab soj ntsuam xyuas lub teb chaws kom muaj chaw xaus tso, txawm rov mus tsev los yeej nrhiav tsis tau hauj lwm ua, vim lub sij hawm no cov nom tswv Nplog yeej tsis muab ib qho hauj lwm tseem ceeb rau peb tuav. lus li no xwb mam li ntsib nej sawv daws dua. Moos Vam vaj

Nyob zoo tus phooj ywg Moos Vam Vaj,

raws li kuv nyeem koj tsab ntawv thawj 2-3 lub ntsiab lug ntawm hauv paus mas zoo kawg uas koj txawj qhuab qhia sawvdaws, tiamsis thaum koj hais txog lub tebchaws Nplog tamsimno thiab pemsuab mas kuv xav tias koj yuav tsum mus ua twb zoo xav dua koj mam hais, vim tias koj hais tsis raug qhov tseeb li, koj yog ib tug neeg kawm ntawv koj kuj txhob lam tau lam hais tej yam uas tsis muaj thiab ua tsis tau nawb.

kuv xav tias txhua lub tebchaws cov neeg zoo yeej coob dua cov neeg phem, yog 1 tebchaws twg muaj neeg phem nto 5-10% xwb mas yeej muaj teebmeem heev lawm, yog li ntawd txhob lam tau lam hais, thiab kuv qhia koj tias txawm yog pes tsawg xyoo ntxiv los yeej tsis muaj 1 zaug uas cov neeg phem yuav tuag tag du lug li, hais li no tsis yog kuv pab cov neeg phem tiamsis qhov tseeb keeb kwm yeej qhia tseg li ntawd, tsuas yog sibpab tswj tiag kom cov neeg phem no txhob muaj sij hawm ua tau phem xwb ces yeej zoo lawm. tsis tag li ntawd tus twg phem ces hais tus ntawd xwb txhob pheej muab hais puas rau lwm tus nawb

GVP tuag lawm ces nplog yuav tsis ntxub hmoob lawm thiab nplog kuj tsis ntshai hmoob lawm mas yeej muaj tiag, qhov no hmoob sawvdaws yuavtsum khov thiab tshaj lij tiag tiag thiaj li yuav kho tau hmoob lub neej nrog luag nyob ua ke, nyob rau nplog teb coob leej hmoob kuj tau ua nom loj thiab tsis yog dog dig, tiamsis qhov tseeb tiag peb yuav tsum nco ntsoov tias peb yog tus cuav xwb tsis yog tus tseeb mas peb yuav tshaj luag tsis tau ib zaug li, cuav yog li cas tseeb yog li cas, teb chaws no yog tebchaws Nplog kuj yog Nplog lub, tebchaws America kuj yog America lub, peb yuav tshaj lawv yeej tsis tau, tiamsis yog qhov twg yuav zoo peb kuj ua, qhov twg tsis zoo peb kuj txhob ua, xav tias nyob twg los yeej muaj 1 qho zoo rau peb. koj sim khaws kuv cov lus coj mus xav dua saib nawb, kuv tsis cem koj tiamsis kuv qhia koj ntxiv xwb

sib ntsib dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus phooj ywg Moos Vam Vaj,

raws li kuv nyeem koj tsab ntawv thawj 2-3 lub ntsiab lug ntawm hauv paus mas zoo kawg uas koj txawj qhuab qhia sawvdaws, tiamsis thaum koj hais txog lub tebchaws Nplog tamsimno thiab pemsuab mas kuv xav tias koj yuav tsum mus ua twb zoo xav dua koj mam hais, vim tias koj hais tsis raug qhov tseeb li, koj yog ib tug neeg kawm ntawv koj kuj txhob lam tau lam hais tej yam uas tsis muaj thiab ua tsis tau nawb.

kuv xav tias txhua lub tebchaws cov neeg zoo yeej coob dua cov neeg phem, yog 1 tebchaws twg muaj neeg phem nto 5-10% xwb mas yeej muaj teebmeem heev lawm, yog li ntawd txhob lam tau lam hais, thiab kuv qhia koj tias txawm yog pes tsawg xyoo ntxiv los yeej tsis muaj 1 zaug uas cov neeg phem yuav tuag tag du lug li, hais li no tsis yog kuv pab cov neeg phem tiamsis qhov tseeb keeb kwm yeej qhia tseg li ntawd, tsuas yog sibpab tswj tiag kom cov neeg phem no txhob muaj sij hawm ua tau phem xwb ces yeej zoo lawm. tsis tag li ntawd tus twg phem ces hais tus ntawd xwb txhob pheej muab hais puas rau lwm tus nawb

GVP tuag lawm ces nplog yuav tsis ntxub hmoob lawm thiab nplog kuj tsis ntshai hmoob lawm mas yeej muaj tiag, qhov no hmoob sawvdaws yuavtsum khov thiab tshaj lij tiag tiag thiaj li yuav kho tau hmoob lub neej nrog luag nyob ua ke, nyob rau nplog teb coob leej hmoob kuj tau ua nom loj thiab tsis yog dog dig, tiamsis qhov tseeb tiag peb yuav tsum nco ntsoov tias peb yog tus cuav xwb tsis yog tus tseeb mas peb yuav tshaj luag tsis tau ib zaug li, cuav yog li cas tseeb yog li cas, teb chaws no yog tebchaws Nplog kuj yog Nplog lub, tebchaws America kuj yog America lub, peb yuav tshaj lawv yeej tsis tau, tiamsis yog qhov twg yuav zoo peb kuj ua, qhov twg tsis zoo peb kuj txhob ua, xav tias nyob twg los yeej muaj 1 qho zoo rau peb. koj sim khaws kuv cov lus coj mus xav dua saib nawb, kuv tsis cem koj tiamsis kuv qhia koj ntxiv xwb

sib ntsib dua

Tus phooj ywg,

Raws li kuv nyeem Moos Vam Vaj cov lus mas kuj tsis pom muaj qhov phem heev los sis cem ib leeg tus twg. Nws tsuas yog hais mus rau seem nruab nrab xwb. Kev sib tawm tswv yim hauv nov kuj yogib yam zoo, thiab muaj qee tus neeg kuj tsis tshuam txawj hais lus ces kuj tsis zoo thiab, tab sis txawm li cas los xij, peb puav leej yog Hmoob, txawm yog tus sab nraud, sab hauv los peb yuav koom ua ib tug xwb, vim tias peb yog noob Hmoob ces thaum ib tug tuag lawm, yeej mob mob peb siab, kuv ntseeg tias peb yuav tsis hais lo lus tias kav liam lawv yog VP, kav liam lawv yog Hmoob Nyab laj. qhov no vim yog thaum tuag ib tug lawm ces koj tshov Qeej los kuv paub ntaus druas ces peb yog Hmoob, txawm peb tsawg dua lwm haiv neeg los peb yuav tau sib pab sib txhawb.

Txhob coj li peb hnov niaj hnub no es nom tswv tso peb Hmoob rov txov peb Hmoob li sawv daws hnov hnov los no, yog peb coj li no ces thaum kawg peb yuav raug luag tsim txom tuag tag.

Nyob hauv Nplog teb mas kuj nyuaj lawm, vim tias tsis muaj ib txoj cai uas nom tswv coj tsis yog lawm es pej xeem yuav tawm tsam tau, nov yog qhov nyuaj heev. Hos cov nyob txawv teb chaws los luag kuj ntxub yus Hmoob, tab sis luag muaj luag ib txoj cai kav, xws li tias yog haiv neeg twg ua phem rau yus cov neeg tsis raug txoj cai, los lawv yeej muaj txoj cai los tawm tsam yuav kev ncaj ncees tau thiab. Raws li hnov los no mas luag nom tswv Nplog muab yus cov neeg mus kawm rov los txov yus neeg xwb. Lawv lub luag hauj lwm ces yog thaum yus rov txov yus cov neeg tuag tas lawm ces luag tig loo rau yus cov uas ua hauj lwm rau luag xwb ces sawv daws tag li lawm, nov yog luag lub hom phiaj. Yog leej twg tsis ntseeg li kuv piav no los thov kom sawv daws ho xyuas mus tom ntej.

Koj lo lus tias VP tso Hmoob tseg lawm ces Nplog yuav tsis ntxub Hmoob lawm. Qhov no koj xav ne yog li cas luag thiaj tsis ntxub Hmoob? Nov ces txhais tau tias luag twb tsis muaj chaw ntshai yus Hmoob lawm nev?

Ib qho lawv txhawj mas yog tseem dim ib pab mus nyob txawv teb chaws lawm thiab ces yog lawv ua phem rau cov nyob hauv los ntshe cov nyob txawv teb chaws yuav kwv paib tawm tsam lawv thiab no xwb lauj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nkaj hnya kuv hais tsis tshaj kiag li os yog koj mus txog tim blog teb mas koj thiaj paub meej nawb tus blog kiag mas tseem zam tau. Lub zos twg yog hmoob ua tus coj mas nyob nyuaj kawg txhob lam ua dhaus nawb. Muab piv txwv li lub xeev xias khuam hmoob ua tus coj txoj cais mas tsis yooj yim kiag xav tsim txom rau leej twg los tau tsis muaj leej twg hais tau ib los li os. Tos kuv hais li ntawm rau saum los vim kuv cov bawg hmoob lis thiab cov neeg txheeb zes raug cov hmoob coj blog tuaj caum thiab tua ua piam sij tag. kuv tij yawm yij hmoob yaj tus tub hlob tuag kiag tus nyab raug hmoob blog txhom tau thaum los nyob haus zos tus nom nyab laj hmoob niaj hmo tuaj deev tom qab muaj me nyuam mus hais rau nws tias koj yog nom koj tuaj deev kuv hnub no kuv xeeb tau koj ib tug me nyuam lawm seb koj yuav hais li cas tus hmoob ua nom nyab laj nov tseem hais rau kuv tus yawm yij tus nyab tias yog koj pheej tseem hais kuv thiab ces kuv muab koj xav rov mus cuag koj tus txiv xwb. Tus nyab mas chim tas zog tab sis hais tsis tau ib los li. Ho ib co kwv tij thiab tus yij laug hmoob yaj ces thaum nyab laj hmoob txhom tau blog hais tias kom muab tso los ua neeg pem xeem blog tab sis tus hmoob yog tus coj ces cias li kom cov hmoob muab tua tag nrho tsis pub seem ib leeg li tej no ua rau s/d cov tau ncaim li peb no tuaj lawm chim siab heev thiab hais tsis tau ib los lis tus ua phem tshaj rov rau peb cov hmoob ces yog hmoob blog xwb thaum lawv txhom tau leej twg mas lawv cem tias niag hmoob vaj pov niag hmoob xav tus xwb no ho bawg. Hmoob blog lub siab tsis loj thiab tsis hlub leej twg kiag tsis zoo li peb cov hmoob ua tau kiag tuaj rau txawv teb chaws nawb. Txawm koj tus kwv tij kiag es yog hmoob blog los twb siab phem tshaj koj mus nrog lawv nyob twb tsa tsis tau taub haus li ho txawm yog zoo li nov kuv thiaj li tso zi xwb twb tig tsis ncaj.

Hais txog tej no kuv yeej paub zoo tab sis peb yuav tau cais tus phem rau tus phem tus zoo rau tus zoo. Kuv los yeej muaj cov neeg ib txwm nyob tog nyab laj lawv yeej ntxub peb cov hmoob Vp heev tab sis thaum yuav tuag no ho yog hmoob vp cawm thiab xwb. Lwm tus mas kuv tsis paub tab sis kuv paub kuv cov neeg txheeb ze thiab xwb.

Txawm li cas los zoo lawv ntxub ntxub vp tab sis zaum no vp tuag tas lawm ces yuav tshav lawv ntuj lawm ntau tab sis zaum no nplog ho yuav tig rov los muab lawv hlais ib tus zuj zus tuaj zeb leej twg ho yuav los pab lawv lawm. Ho kuv ces kuv ob yag txha yeej yuav muab faus rau USA no lawm xwb. Kuv tsis kkk txog nplog teb li lawm kuv nyob nplog tau 18 xyoo xwb kuv tuaj nyob USA tau 30 tawm xyoo lawm kuv tsis tshuav lawv nqi lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj txawm yog ib niag Blog tso daj tso tuaj thab plaub los mas.

lwm lo koj hais mas kuv tsis k thiab tabsis lo lus koj laim hais tias nyab laj tuaj deeev khub niam txiv i tus poj niam.

Peb nyob teb chaw no lawm yog yus tsis kam nrhab rau luag, luag yeej tsooob tsis tau yus mas tej no koj lam hais xwb tsis muaj thiab yog txawm muaj los luag muaj luag txiv lawm koj tsis txhob mus hais hais luag tej pojniam.

Zoo li koj twm nws cov lus tsis tas. Tus poj niam no tus txiv rau lawv tua tuag lawm coj tus poj niam no nrog niam pog txiv yawg los nrog hmoob nyab laj nyob xwb. Tus nom hmoob thiaj mus deev tas li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nyob lub chaw twg ces kuv yog cov hmoob ntawd thiab kev cai tsis matter rau kuv tsev neeg nawb vim peb mus laib thaj chaw twg ces thaj chaw ntawd yog peb yam hmoob.

Ua rau saib los cas Saib ho pom ntxiv naj, yoog ua tau kom saib ntxiv no mas kuv haj yam xav ua nad.

Koj txhawj vim koj ntshai tsam koj ho de tsis tau ntsis os yom.

Raws li kuv saib mas koj tsis yog hmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nyob lub chaw twg ces kuv yog cov hmoob ntawd thiab kev cai tsis matter rau kuv tsev neeg nawb vim peb mus laib thaj chaw twg ces thaj chaw ntawd yog peb yam hmoob.

Ua rau saib los cas Saib ho pom ntxiv naj, yoog ua tau kom saib ntxiv no mas kuv haj yam xav ua nad.

Koj txhawj vim koj ntshai tsam koj ho de tsis tau ntsis os yom.

Oj oj oj oj twb hais hais hais lus tsis meej meej meej meej li losav.... ha ha ha!!!.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg,

Raws li kuv nyeem Moos Vam Vaj cov lus mas kuj tsis pom muaj qhov phem heev los sis cem ib leeg tus twg. Nws tsuas yog hais mus rau seem nruab nrab xwb. Kev sib tawm tswv yim hauv nov kuj yogib yam zoo, thiab muaj qee tus neeg kuj tsis tshuam txawj hais lus ces kuj tsis zoo thiab, tab sis txawm li cas los xij, peb puav leej yog Hmoob, txawm yog tus sab nraud, sab hauv los peb yuav koom ua ib tug xwb, vim tias peb yog noob Hmoob ces thaum ib tug tuag lawm, yeej mob mob peb siab, kuv ntseeg tias peb yuav tsis hais lo lus tias kav liam lawv yog VP, kav liam lawv yog Hmoob Nyab laj. qhov no vim yog thaum tuag ib tug lawm ces koj tshov Qeej los kuv paub ntaus druas ces peb yog Hmoob, txawm peb tsawg dua lwm haiv neeg los peb yuav tau sib pab sib txhawb.

Txhob coj li peb hnov niaj hnub no es nom tswv tso peb Hmoob rov txov peb Hmoob li sawv daws hnov hnov los no, yog peb coj li no ces thaum kawg peb yuav raug luag tsim txom tuag tag.

Nyob hauv Nplog teb mas kuj nyuaj lawm, vim tias tsis muaj ib txoj cai uas nom tswv coj tsis yog lawm es pej xeem yuav tawm tsam tau, nov yog qhov nyuaj heev. Hos cov nyob txawv teb chaws los luag kuj ntxub yus Hmoob, tab sis luag muaj luag ib txoj cai kav, xws li tias yog haiv neeg twg ua phem rau yus cov neeg tsis raug txoj cai, los lawv yeej muaj txoj cai los tawm tsam yuav kev ncaj ncees tau thiab. Raws li hnov los no mas luag nom tswv Nplog muab yus cov neeg mus kawm rov los txov yus neeg xwb. Lawv lub luag hauj lwm ces yog thaum yus rov txov yus cov neeg tuag tas lawm ces luag tig loo rau yus cov uas ua hauj lwm rau luag xwb ces sawv daws tag li lawm, nov yog luag lub hom phiaj. Yog leej twg tsis ntseeg li kuv piav no los thov kom sawv daws ho xyuas mus tom ntej.

Koj lo lus tias VP tso Hmoob tseg lawm ces Nplog yuav tsis ntxub Hmoob lawm. Qhov no koj xav ne yog li cas luag thiaj tsis ntxub Hmoob? Nov ces txhais tau tias luag twb tsis muaj chaw ntshai yus Hmoob lawm nev?

Ib qho lawv txhawj mas yog tseem dim ib pab mus nyob txawv teb chaws lawm thiab ces yog lawv ua phem rau cov nyob hauv los ntshe cov nyob txawv teb chaws yuav kwv paib tawm tsam lawv thiab no xwb lauj.

Tij laug, koj hais yog kawg lawm, kuv xav hais tias nej cov tuaj nyob rau lub teb chaws no yeej muaj kev txawj ntse lawm deb kawg nkaus li. yog yuav muab piv rau peb cov nyob hauv Laos mas peb poob qab deb ntawm nej heev hais txog txoj kev paub. koj saib tus phooj ywg teb kuv hais tias tsis yog ntawv nws twb tseem tsis tau paub txog txoj kev zoo thiab txoj kev phem, muaj qee qhov nws kuj teb tau yog thiab raug kawg nkaus lawm, tiam sis yog yuav hais txog qhov kom nyias kho nyias tus kheej nws haj tseem tsis tau paub thiab nkag siab kuv tej lus kiag li.

Kuv tuaj hauv Nplog teb tuaj kawm ntawv rau teb chaws no tau 4 lub xyoos lawm, qhov kuv tau tuaj mas vim yog Church American tos kuv tuaj xwb, Tos kuv hais tias peb cov nyob Nplog teb poob qab ntawm nej deb heev, kuv muab xav rau kuv tus kheej, nyob hauv Nplog teb kuv twb kawm University hauv Vientian xyoo 4 lawm kuv mam li tuaj rau teb chaws America no, kuv muab kuv txoj kev paub txhua yam hauv lub ntiaj teb no thiab kuv txoj kev txawj coj los sib piv, kuv mloog lub sij hawm kuv kawm University hauv nplog teb mas zoo nkaus li kuv yog ib tug me nyuam yaus xwb, yog yuav muab coj los sib piv ces kuv yuam qhuav paub li tus me nyuam kawm qib 7 thiab 8 nyob rau teb chaws America no xwb, yog muab xav mas tu siab kawg nkaus li. tos teb chaws America vam meej tag npaum li no los luag yeej muaj kev txawj ntse tiag tiag li, yog hais tias kawm txawj thiab paub npaum li tuaj kawm nyob rau America no mas thiaj li txhais tau hais tias paub thiab txawj tiag tiag li. yog kuv kawm tiav teb chaws America no 4 xyoos ntxiv ces kuv yeej mus ua tau nom tswv kav lub teb chaws Nplog lawm. peb cov tub kawm qib siab nyob hauv nplog teb yog nej leej twg pom kuv tsab ntawv no qhia rau nej hais tias nej yeej meem rau siab kawm tiag tiag li, kuv yog tus tau tuaj kawm thiab pom teb chaws America, kuv pom tau hais tias peb txoj kev paub thiab txawj ces poob qab deb kawg nkaus li, thaum kuv kawm ntawv qib siab nyob tim ko yus mus txog qhov twg mas yus xav hais tias yus yog neeg kawm ntawv qib siab thiab tsim txiaj, luag hais lus rau yus mas zoo nkaus li yus twb tsis xav teb, tiam sis thaum kuv tuaj txog America teb kuv mam li tig xav kuv lub neej txoj kev kawm nyob nplog teb tim ko mas ua rau kuv rov qab txaj muag rau kuv tus kheej kawg nkaus li, yus xav hais tias yus lam kawm ntawv qib siab xwb los yus twb tsis paub dab tsi, yus mus txog qhov twg los yus tseem ua tus khws khws thiab tsim tsim txiaj luag hais lus yus twb tsis xav teb. kuv qhia rau nej cov nyob tom qab hais tias tos teb chaws America vam meej los luag yeej txawj yeej ntse tiag tiag li, tus twg kawm ntawv yim siab ces nws yim txawj hais lus xwb, tus twg kawm ntawv yim siab ces nws yim tsis muaj hlob xwb, teb chaws America no mas tus neeg twg yog tus uas koj ntsib dheev es hais lus luag ntxhi xwb mas yog tib co neeg kawm ntawv siab siab xwb, hos tim nplog teb ko mas yim kawm ntawv siab mas neeg yim muaj hlob tiam sis qhov tseeb tiag twb tsis paub dab tsi li tsuas yog lam tau lub nyuag npe kawm ntawv siab xwb. ib qho ntxiv, kuv xav piav rau nej cov nyob tom qab hais tias, yeej muaj tseeb tiag qhov uas peb cov hmoob nyob tom qab tseem tsis tau txawj xav, txoj kev ua phem haj tseem muaj, tsis yog hais tias kuv tau tuaj nyob America ces kuv txawm yuav qhuas cov Hmoob nyob America. qhov uas peb cov Hmoob nyob tom qab tseem tsis tau txawj xav mas yog qhov hais tias nej tej kw tej tig los yog tej txheeb tej ze nyob rau sab teb chaws America no los saib nej es tej zaum muaj tus puav ho tau ua tej yam tsis zoo rau tej txheeb tej ze nyob rau sab teb chaws America ces lub sij hawm lawv rov los txog rau teb chaws America lawv los muab nej tham txoj kev ua tsis zoo nrov teb nrov chaw ces Hmoob Nplog cia li tau ris lub npe tsis zoo no coob zuj zus tuaj. yam 2 yog yam hais tias Hmoob America los yuav peb tej tub tej ntxhais tim nplog no mus rau sab teb chaws America mas nej muab lawv khuj nyiaj khuj txiaj txog 5-6 phav duas las tej no los nej puav leej yuam kev tag nrho huv tib si. raws li kuv tuaj pom thiab nrog lawv nyob los tau 3-4 xyoos no kuv pom tau hais tias Hmoob America yeej txawj xav thiab hlub neeg tag lawm ntau kawg nkaus li, tsuas yog tseem tshuav peb cov kwv tij neej tsa Hmoob nplog tseem ntshaw ntshaw nyiaj es thiaj li tsis tau txawj xav xwb.

Thawm kawg no kuv thov ua tsaug rau peb cov kwv tij neej tsa hmoob nyob rau sab teb chaws America no hais tias nej lub tswv yim yeej zoo kawg nkaus li lawm, qhov kuv zoo siab tshaj plaws mas yog qhov hais tias nej mus tos los yog yuav peb cov tub cov ntxhais hmoob tim nplog teb tuaj coob zuj zus, kuv xav hais tias tsuas yog tib txog hau kev no lawm xwb uas thiaj li yuav pab tau peb tej neeg tom qab kom tau tuaj coob zuj zus xwb es thob ua nej sawv daws tsaug ntau ntau.

Moos Vam vaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tij laug, koj hais yog kawg lawm, kuv xav hais tias nej cov tuaj nyob rau lub teb chaws no yeej muaj kev txawj ntse lawm deb kawg nkaus li. yog yuav muab piv rau peb cov nyob hauv Laos mas peb poob qab deb ntawm nej heev hais txog txoj kev paub. koj saib tus phooj ywg teb kuv hais tias tsis yog ntawv nws twb tseem tsis tau paub txog txoj kev zoo thiab txoj kev phem, muaj qee qhov nws kuj teb tau yog thiab raug kawg nkaus lawm, tiam sis yog yuav hais txog qhov kom nyias kho nyias tus kheej nws haj tseem tsis tau paub thiab nkag siab kuv tej lus kiag li.

Kuv tuaj hauv Nplog teb tuaj kawm ntawv rau teb chaws no tau 4 lub xyoos lawm, qhov kuv tau tuaj mas vim yog Church American tos kuv tuaj xwb, Tos kuv hais tias peb cov nyob Nplog teb poob qab ntawm nej deb heev, kuv muab xav rau kuv tus kheej, nyob hauv Nplog teb kuv twb kawm University hauv Vientian xyoo 4 lawm kuv mam li tuaj rau teb chaws America no, kuv muab kuv txoj kev paub txhua yam hauv lub ntiaj teb no thiab kuv txoj kev txawj coj los sib piv, kuv mloog lub sij hawm kuv kawm University hauv nplog teb mas zoo nkaus li kuv yog ib tug me nyuam yaus xwb, yog yuav muab coj los sib piv ces kuv yuam qhuav paub li tus me nyuam kawm qib 7 thiab 8 nyob rau teb chaws America no xwb, yog muab xav mas tu siab kawg nkaus li. tos teb chaws America vam meej tag npaum li no los luag yeej muaj kev txawj ntse tiag tiag li, yog hais tias kawm txawj thiab paub npaum li tuaj kawm nyob rau America no mas thiaj li txhais tau hais tias paub thiab txawj tiag tiag li. yog kuv kawm tiav teb chaws America no 4 xyoos ntxiv ces kuv yeej mus ua tau nom tswv kav lub teb chaws Nplog lawm. peb cov tub kawm qib siab nyob hauv nplog teb yog nej leej twg pom kuv tsab ntawv no qhia rau nej hais tias nej yeej meem rau siab kawm tiag tiag li, kuv yog tus tau tuaj kawm thiab pom teb chaws America, kuv pom tau hais tias peb txoj kev paub thiab txawj ces poob qab deb kawg nkaus li, thaum kuv kawm ntawv qib siab nyob tim ko yus mus txog qhov twg mas yus xav hais tias yus yog neeg kawm ntawv qib siab thiab tsim txiaj, luag hais lus rau yus mas zoo nkaus li yus twb tsis xav teb, tiam sis thaum kuv tuaj txog America teb kuv mam li tig xav kuv lub neej txoj kev kawm nyob nplog teb tim ko mas ua rau kuv rov qab txaj muag rau kuv tus kheej kawg nkaus li, yus xav hais tias yus lam kawm ntawv qib siab xwb los yus twb tsis paub dab tsi, yus mus txog qhov twg los yus tseem ua tus khws khws thiab tsim tsim txiaj luag hais lus yus twb tsis xav teb. kuv qhia rau nej cov nyob tom qab hais tias tos teb chaws America vam meej los luag yeej txawj yeej ntse tiag tiag li, tus twg kawm ntawv yim siab ces nws yim txawj hais lus xwb, tus twg kawm ntawv yim siab ces nws yim tsis muaj hlob xwb, teb chaws America no mas tus neeg twg yog tus uas koj ntsib dheev es hais lus luag ntxhi xwb mas yog tib co neeg kawm ntawv siab siab xwb, hos tim nplog teb ko mas yim kawm ntawv siab mas neeg yim muaj hlob tiam sis qhov tseeb tiag twb tsis paub dab tsi li tsuas yog lam tau lub nyuag npe kawm ntawv siab xwb. ib qho ntxiv, kuv xav piav rau nej cov nyob tom qab hais tias, yeej muaj tseeb tiag qhov uas peb cov hmoob nyob tom qab tseem tsis tau txawj xav, txoj kev ua phem haj tseem muaj, tsis yog hais tias kuv tau tuaj nyob America ces kuv txawm yuav qhuas cov Hmoob nyob America. qhov uas peb cov Hmoob nyob tom qab tseem tsis tau txawj xav mas yog qhov hais tias nej tej kw tej tig los yog tej txheeb tej ze nyob rau sab teb chaws America no los saib nej es tej zaum muaj tus puav ho tau ua tej yam tsis zoo rau tej txheeb tej ze nyob rau sab teb chaws America ces lub sij hawm lawv rov los txog rau teb chaws America lawv los muab nej tham txoj kev ua tsis zoo nrov teb nrov chaw ces Hmoob Nplog cia li tau ris lub npe tsis zoo no coob zuj zus tuaj. yam 2 yog yam hais tias Hmoob America los yuav peb tej tub tej ntxhais tim nplog no mus rau sab teb chaws America mas nej muab lawv khuj nyiaj khuj txiaj txog 5-6 phav duas las tej no los nej puav leej yuam kev tag nrho huv tib si. raws li kuv tuaj pom thiab nrog lawv nyob los tau 3-4 xyoos no kuv pom tau hais tias Hmoob America yeej txawj xav thiab hlub neeg tag lawm ntau kawg nkaus li, tsuas yog tseem tshuav peb cov kwv tij neej tsa Hmoob nplog tseem ntshaw ntshaw nyiaj es thiaj li tsis tau txawj xav xwb.

Thawm kawg no kuv thov ua tsaug rau peb cov kwv tij neej tsa hmoob nyob rau sab teb chaws America no hais tias nej lub tswv yim yeej zoo kawg nkaus li lawm, qhov kuv zoo siab tshaj plaws mas yog qhov hais tias nej mus tos los yog yuav peb cov tub cov ntxhais hmoob tim nplog teb tuaj coob zuj zus, kuv xav hais tias tsuas yog tib txog hau kev no lawm xwb uas thiaj li yuav pab tau peb tej neeg tom qab kom tau tuaj coob zuj zus xwb es thob ua nej sawv daws tsaug ntau ntau.

Moos Vam vaj

Guest_Moos Vam,

Yog txhua tus Hmoob xav li koj xav mas peb kev sib lhub yuav ruaj zuj-zus nxiv. Koj tham yog lus lawm. Thov kom koj txoj kev tuaj kawm teb-chaws Meskas no lhoov koj lub siab thiab tus cwj-pwm raws koj kev kawm thiab kev xav. Tab-sis kom koj nco-joov tias kev coj tus cwj-pwm li koj tuaj kawm thiab pom nyob Meskas teb puas yuav siv tau rau lub teb-chaws koj yuav rov mus nyob? Kuv jeeg tias yog lub teb-chaws thiab kev tswj-fwm muaj kev lhoov raws neeg kev txawj thiab je, koj txoj kev kawm thiab kev paub yuav muaj nuj nqi rau koj heev. Pej-xeem huab-hwm yuav pom tias koj yog neeg txawj-je lawm tiag. Txawm li-ntawd los ceev-faj cov neeg nyob puag-ncig ntawm koj. Tsam lawv muaj kev khib siab thaum lawv pom tias lawv raws tsis cuag koj txoj kev txawj thiab kev coj. Thov kom koj khaws koj tej kev kawm coj mus siv kom muaj nuj nqi nawb. Nrog koj zoo siab.

Edited by Vahuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo phooj ywg Moos Vam Vaj,

Koj cov lus hais mas kuj muaj qab hau kawg, kuv tsis kawm siab thiab tsis ntse li koj, tiamsis raws li kuv saib mas tej zaum koj tsis yog Hmoob Nplog tiag2, yog tias koj yog hmoob nplog tiag2 mas kuv yuav txhais rau koj tias koj tseem tsis tau ntse, koj tsuas yog tau paub thiab tau pom ntau xwb, pom ntau ces qhov muag daj lawm kiv taub hau lawm, zoo li tej neeg toj siab tuaj pom nroog ces ceeb thiab tsis ntse tag lawm, koj yim kawm yim tsis ntse xwb os yawg, koj yog hom neeg uas saib luag niam luag txiv zoo es kwv txuas los tua yus niam yus txiv xwb, yog koj lub tswv 8 zoo li ko kuv xav tias koj cia li nyob Mekas kiag xwb zoo dua, koj los Nplog ces seb koj puas mus ua hauj lwm church xwb, tsis ua hauj lwm church ces seb puas mus hlob kav hlau xwb, tos kuv hais li no rau koj los kuv tseem pom tej pej xeem hmoob pem tej roob tsis tau kawm ntawv los luag tseem ntse tshaj koj ntau npaug, koj mus noj luag tej nyiaj seem tau 2-3 hnub xwb cia li tsis nco qab yus niam yus txiv thiab kwv tij neej tsa uas luag muaj txiaj ntsig rau yus tag lawm, kuv xav mas koj thiaj yog neeg ntshaw nyiaj, koj sim xav seb Hmoob mes kas los yuav poj niam hmoob nplog luag sau nqi taub hau xwb los koj twb tias yog luag khuj nyiaj, es koj muab dab tsi los hais tias khuj, yog hmoob mes kas tsis txaus siab luag yeej tsis yuam kiag li, kev sib yuav yog kev ywj pheej thiab txaus siab ntawm ob tog yog koj tsis txaus siab koj tsis yuav yeej tsis txhaum leej twg li, hos yog txaus siab lawm kuj yuav ntsiag to tsis muaj twg yuav xuas riam xuas phom khuj kom koj yuav khuj kom koj them nyiaj na yawg. koj hais li ntawd txhob vam tias tej niam txiv pej xeem hmoob yuav hwm2 koj li vim koj saib lawv qi heev, yog neeg txawj ntse tiag luag yim kawm siab luag yim saib tej niam txiv pej xeem muaj nqis luag yim hwm tej neeg txom nyem uas tsis muaj noj muaj haus, thiab yim pab lawv kom lawv lub neej zoo, hos koj ces yim kawm siab yim muab lawv tsuj xwb.

Koj hais tias Hmoob Nplog tsis txawj xav npaum Hmoob Meskas, Hmoob Meskas mas kuv kuj tsis thuam lawv, tiamsis tus uas koj hais tias Hmoob Nplog tsis txawj xav ces txawm yog koj xwb, yus rhuav yus lub qe xwb, koj twb yog Hmoob Nplog ne, lwm tus luag tsis zoo li koj, cas yuav pab koj txaj muag ua luaj li laub, yog kuv yog Hmoob Mekas mas kuv kuj qhuas koj kawg thiab, "qhuas tsis ntse kom tsis ntse zoo siab" hahaha .... cas yuav pab koj niam koj txiv tu siab ua luaj lau, :rankle:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Muas Loob, Exile.

Paub koj zoo lawm, Peb Hmoob ces tsuas zoo ntsia lwm haiv neeg, ua luag tus qhev xwb. Koj hais tiag los kuv tsis mloog, kuv hais tiag los koj tsis yuav. Kuv tham txog lwm haiv neeg ntxub peb los koj tseem yog tus tsis txaus siab, hos koj ho tham txog lwm haiv neeg phem los kuv tseem yog tus tsis txaus siab thiab, Hmoob ces yeej ruamm li no.

Kuv xav qhia rau neb 2 leeg hais tias piv xam li kuv nyob Nplog es kuv qhuas Nplog los khib khib koj, hos koj nyob meskas koj qhuas meskas teb chaws los nim khib khib kuv li ces kav liam, cia lwm haiv neeg muab Hmoob suaj kaum kom tu noob mus thiaj yog qhov zoo.

Zoo li niaj hnub no peb cov kwv tij Hmoob nyob hauv no cov nyob sab toj siab uas zos tsawg twb tsis kab tawm tau mus ua liaj teb lawm, vim yog muaj neeg pheej nyiag tua yus tej neeg, qee tus nyob nyob cia li ploj lawm nrhiav tsis tau los tej hlob twb tsis kav hais tau ib lo lus. Qhov nov yog vim li cas? Twb vim yog tias leej twg hais ntau raws kev ncaj ncees ces tus ntawd yuav raug txo txoj hauj lwm, dhau ntawd ces yuav ploj ntsej muag mus ib hnub thiab. Kuv xav kom neb 2 tug ntawm neb ko los sib sab laj sib qhia seb peb yuav ua li cas thiaj yuav nyob tau nrog luag pawg neeg coob, ua cas neb tseem los sib tawm tsam thiab?

Hmoob Muas Loob, koj tham txog ntawm Moos Vam Vaj, yam li khib koj kawg uas yog piav txog nws txoj kev kawm qib siab. Kuv tsis totaub tias vim cas thiaj khib koj? Koj puas nkag siab tias yog vim li cas peb cov tseem ntseeg dab qub kev cai no es thaum tuag ib tug es peb thiaj li ntiav ib tug neeg hais xim los yog foom hmoov zoo rau peb? Vim yog peb ntseeg tias qhov ntawd yog yuav zoo rau tej tub ki, tiam sis kom peb nco ntsoov tias txawm peb ntiav neeg foom lus zoo zoo tag los kawg yuav tso tub ki mus kawm xwb. Tsis yog tias tsuav yog ntiav lawv foom lus zoo zoo tag lawm es txawm yuav pw tos nyiaj, yeej tsis tau noj ib zaug li. Yog li nov thaum muaj ib tug mus kawm tau qib siab lawm, tsim nyog koj/kuv peb yuav tau txhawb nws. Vim li cas ho khib koj, khib kuv thiab? Qhov no peb yuam kev deb dhau lawm pob?. Hmoob txawm yog phem li nov ntag lau kwv tij Hmoob,ib tug nyuag kawm txawj ntse ces yuav xav khwv ua phem rau tug ntawd, kuv twm koj cov lus mas yam li tseem khib koj kawg uas yog church tos tus Moos Vam vaj mus kawm qib siab. Qhov no twb yog qhov yuav pab tau koj, tau kuv peb ntag, vim peb yog Hmoob nev. Peb Hmoob mas sawv daws tseem ruamm ruamm kawg nkaus es tsuav yog muaj rab nyuag phom mas khav tua neeg xwb. Koj puas paub? nim no peb twb tsis muaj phom lawm, tsuas yog tshuav tug puav uas tseem ua dej num xwb thiaj muaj. Raws li kuv twm koj cov lus mas ntxim li tus Moos Vam vaj kawm tiav hnub twg es nws rov los txog, koj tseem yuav khwv siab phem rau nws thiab laiv,yom. Kuv paub koj khib txog qhov uas nws tias cov niam txiv khuj Hmoob meskas nyiaj muag ntxhais ib tug 5 phav daus las. Kuv thov nug koj tias peb Hmoob cov muag ntxhais puas tau khuj sau 5 phav daus las maj? Yog tias muaj lawm no ces koj chim tsis tau rau thaub nawj. Peb neeg Nplog txawm yog ruamm phem lim hiam li no ntag es lub teb chaws no thiaj kob huam npaum li no laus.

Kawg no, kuv tsis paub koj pom li cas nawb, kuv mas pom tias tos niaj hnub no peb haiv neeg Nplog ua tsis tau ib yam dab tsi li es tseem cia rau luag lwm lwm haiv neeg tuaj khawb peb tej qhov nyiaj qhov kub mus lawm yuav tag los vim yog peb lub siab nqaim, tus tub ntxhais twg kawm tau qib siab, peb tseem ntxub nws, li nov ntag lauj, tos peb ruamm es tseem cia lwm haiv neeg tuaj khawb peb tej qhov nyiaj qhov kub nrog rau tuaj txeeb peb hauj lwm hauv teb chaws ua tag. niaj hnub nim no tej tub ntxhais tsis muaj hauj lwm ua, lawv thiaj tau mus ua niam ntiav txiv ntiav los peb tseem ntxub lawv kawg thiab. Tej li hais tas los no ces yog tim peb siab nqaim tsis nyiam kev kawm txuj ci ces tsam no yus tsis txawj ntse ces thiaj tso rau lwm haiv neeg tuaj txeeb yus li nyiaj kub, thiab txeeb yus li hauj lwm ua tag lawm. Kuv tham li no xwb, yog leej twg ho xav tias kuv hais tsis yog lawm no los ho txhob rawm chim, thov kom koj coj mus xav zoo zoo tso mam chim tsis lig mog kwv tij Hmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0