Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Fresno Hmong 18 xeem

15 posts in this topic

Posted · Report post

Fresno Hmong 18 xeem aw! nej nyob licas lawm xwb thiab nej lub zeem muag uas nej khoxasnas heev heev tas zog nyob rau xyoo tas los ne nej zog ntaug lawm lov? Yog nej yuav tos kom txog 30 es mam li khwv xwb ces ntshe peb yuav tsis pom qhov nej cog lus rau peb hmong kiag li. Kuv xav pom nej ntshiav nyiaj los ntawm tej PARTY, TOURNAMENT thiab lwm yam mas thiaj yuav tau nyiaj sai nawb hos lub niag GRADUATION PARTY xwb es tseem ceeb npaum licas rau peb naj. Kuv xav tias yuav laug txhua txhua tus menyuam thaum kawm ntawv tiav ib qib lawm lawv niam lawv txiv yeej ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau lawv lawm tsis tas nej yuav ua ntxiv lawm tsis muaj nuj nqis dabtsi nawb. Yog nej muab scholarship rau lawv no mas zoo mloog zog ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fresno Hmong 18 xeem aw! nej nyob licas lawm xwb thiab nej lub zeem muag uas nej khoxasnas heev heev tas zog nyob rau xyoo tas los ne nej zog ntaug lawm lov? Yog nej yuav tos kom txog 30 es mam li khwv xwb ces ntshe peb yuav tsis pom qhov nej cog lus rau peb hmong kiag li. Kuv xav pom nej ntshiav nyiaj los ntawm tej PARTY, TOURNAMENT thiab lwm yam mas thiaj yuav tau nyiaj sai nawb hos lub niag GRADUATION PARTY xwb es tseem ceeb npaum licas rau peb naj. Kuv xav tias yuav laug txhua txhua tus menyuam thaum kawm ntawv tiav ib qib lawm lawv niam lawv txiv yeej ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau lawv lawm tsis tas nej yuav ua ntxiv lawm tsis muaj nuj nqis dabtsi nawb. Yog nej muab scholarship rau lawv no mas zoo mloog zog ov.

Txawqjnkag,

Cia lawv maj mam ua mus los mas. Ua hnub no tsis tau noj tag kis os, Yuav mam ua ntev xyoo.

Lub party los yog lawv muaj peev xwm ua tau ce kuj txhawb xwb. Ua kom tej laus ho mus sib

ntsib, thiab pom tej metub, mentxhais mus koom coob coob es thiaj paub Hmoob muaj cov kawm

tiav xyoo no npaum cas los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fresno Hmong 18 xeem aw! nej nyob licas lawm xwb thiab nej lub zeem muag uas nej khoxasnas heev heev tas zog nyob rau xyoo tas los ne nej zog ntaug lawm lov? Yog nej yuav tos kom txog 30 es mam li khwv xwb ces ntshe peb yuav tsis pom qhov nej cog lus rau peb hmong kiag li. Kuv xav pom nej ntshiav nyiaj los ntawm tej PARTY, TOURNAMENT thiab lwm yam mas thiaj yuav tau nyiaj sai nawb hos lub niag GRADUATION PARTY xwb es tseem ceeb npaum licas rau peb naj. Kuv xav tias yuav laug txhua txhua tus menyuam thaum kawm ntawv tiav ib qib lawm lawv niam lawv txiv yeej ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau lawv lawm tsis tas nej yuav ua ntxiv lawm tsis muaj nuj nqis dabtsi nawb. Yog nej muab scholarship rau lawv no mas zoo mloog zog ov.

Txawjnkag' txawm li cas los sij lawv mas luag ua yus tsis txhob thuam tsam thaum yus ua luag ho rhuav thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fresno Hmong 18 xeem aw! nej nyob licas lawm xwb thiab nej lub zeem muag uas nej khoxasnas heev heev tas zog nyob rau xyoo tas los ne nej zog ntaug lawm lov? Yog nej yuav tos kom txog 30 es mam li khwv xwb ces ntshe peb yuav tsis pom qhov nej cog lus rau peb hmong kiag li. Kuv xav pom nej ntshiav nyiaj los ntawm tej PARTY, TOURNAMENT thiab lwm yam mas thiaj yuav tau nyiaj sai nawb hos lub niag GRADUATION PARTY xwb es tseem ceeb npaum licas rau peb naj. Kuv xav tias yuav laug txhua txhua tus menyuam thaum kawm ntawv tiav ib qib lawm lawv niam lawv txiv yeej ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau lawv lawm tsis tas nej yuav ua ntxiv lawm tsis muaj nuj nqis dabtsi nawb. Yog nej muab scholarship rau lawv no mas zoo mloog zog ov.

Txawj nkag,

Samx hais yog lawm os, Koj yuav tsum ntsia lawv 20 xyoo tomntej no tso koj mam hais mas, Cov thaub laus khiav noj 30 los tau 30 xyoo twb tsis muaj quav dabtsis happened li thiab ned!

Jeeb,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fresno Hmong 18 xeem aw! nej nyob licas lawm xwb thiab nej lub zeem muag uas nej khoxasnas heev heev tas zog nyob rau xyoo tas los ne nej zog ntaug lawm lov? Yog nej yuav tos kom txog 30 es mam li khwv xwb ces ntshe peb yuav tsis pom qhov nej cog lus rau peb hmong kiag li. Kuv xav pom nej ntshiav nyiaj los ntawm tej PARTY, TOURNAMENT thiab lwm yam mas thiaj yuav tau nyiaj sai nawb hos lub niag GRADUATION PARTY xwb es tseem ceeb npaum licas rau peb naj. Kuv xav tias yuav laug txhua txhua tus menyuam thaum kawm ntawv tiav ib qib lawm lawv niam lawv txiv yeej ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau lawv lawm tsis tas nej yuav ua ntxiv lawm tsis muaj nuj nqis dabtsi nawb. Yog nej muab scholarship rau lawv no mas zoo mloog zog ov.

COV KEV UAS 30 TOURNAMENT NRHIAV NYIAJ NO CES TXAWM YUAV UA LI CAS LOS YEEJ TSIS YEEJ LUB NYOB HAUV FAIR GROUND LAWM, YOG TSIS TSEG CES TXOG KAWG YUAV KHAUB HLAB NYIAJ TXIAGGG, THAUM POM TSEEB TSEEB LAWM MAM TSUM CES TSIS ZOO UA NEEG LAWM.

QHOV UAS NEEG TSIS MUS TXHAWB LUB 18 XEEM MAS YOG TIM QHOV UAS NEEG TSIS XAV MUS TSUJ AV NKOS XWB, YOG LEEJ TWG MUS CES TEJ KHAU, RIS TSHO YUAV LO AV, VIM LUB CHAW NO TSIS MUAJ CEMENT. YOG 18 XEEM POM TEJ NO CES NTXOV TSEG TWJ YWM ZOO DUA. COV TUB LAJ LUAM LOS LAWV KUJ NTSHAI NTSHAI TSAM LAWV POOB PEEV CES LAWV KUJ TSIS MUS PAB TXHAWB THIAB, TIAM SIS LI CAS LOS CIA NYIAS PEEM NYIAS TXOG THAUM KAWG THIAJ TSIS TU SIAB, TAM SIM NO YOG IB TUG CHEEM MAS LAWV CAV TU SIAB THIAB CES PUAM CHAWJ. XYOO TAS NO THAUM THAWJ HNUB NEEG MUS COOB TWB YOG MUS NOJ NQAIJ XWB, DHAU NTAWD CES NYOB QHUAV QHAWV CIA, VIM LI NOV XYOO TAS NO LAWV THIAJ POOB PEEV TXOG KWV YEES 70- 90%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawj nkag,

Samx hais yog lawm os, Koj yuav tsum ntsia lawv 20 xyoo tomntej no tso koj mam hais mas, Cov thaub laus khiav noj 30 los tau 30 xyoo twb tsis muaj quav dabtsis happened li thiab ned!

Jeeb,

yog lawm mas Jeeb Loj!!!

Xav kom cia nyias ua nyias ntau lub 30 es tus nqi nkag rooj vag thiaj li tsis kim kim, hos cov chaw muag khoom los kom ho pheej yig thiab. American li lawv tsis kk, koj yuav ua 10 lub 30 los tau,lawv tsuas xav cug hnab tos Hmoob cov nyiaj xwb,,hehehehe,, kuv ntseeg li uas tus Guess hais saum toj no thiab.

Xyoo puav tom ntej no ces 18 xeem tej niam txiv mas ntshe yuav sib ceg nyig nyog rau txoj kev poob peev lauj. Rau qhov cov txiv neej muab lawv tej nyiaj qab nas mus siv tas lawm. Dhau ntawd, piv xam li yog ho tau nyiaj los thaum kawg lawv rov sib txeeb nyiaj ces ho yuav muaj teeb meem ib zaug thiab laiv, raws li kuv xav nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov yuav poob peev mas yeej yog ib qhov txaus ntshai kawg.

Kuv hnov hais tias lub tom Fair Ground poob peev ntau thiab no.

Yuav cia sawvdaws poob peev thiab Hmoob thiaj yuav paub thim xav los sib kho.

Xyoo tas los no kuv pom lub tom Fair Ground lawv tig los txhim kho ntau yam

lawm. Tsis tas li zoo li pom lawv txo hwj chim me ntsis lawm thiab.

Lub July 4th nyob St. Paul los ua tau 30 xyoo lawm kuj hais tias poob peev xwb.

Tseem sib txeeb tus thawj tswj thiab. Tus Hmoob Xyoo twb tau los ua tus thawj

tau 2, 3 hnub xwb tus judge ho muab rov rau tus Hmoob Lis lawm. Ces ntsev nchuav

lawm thiab.

Saib tej zoo li xwb twb txaus lawm. Tsis tas yuav mus nrog Nplog thiab Nyab Laj

sib txeeb av. Yog tseem tau av thiab mas yuav sib faib ua ntau lub tebchaws Hmoob.

Hmong South and Hmong Norht, Hmong East and Hmong West.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov yuav poob peev mas yeej yog ib qhov txaus ntshai kawg.

Kuv hnov hais tias lub tom Fair Ground poob peev ntau thiab no.

Yuav cia sawvdaws poob peev thiab Hmoob thiaj yuav paub thim xav los sib kho.

Xyoo tas los no kuv pom lub tom Fair Ground lawv tig los txhim kho ntau yam

lawm. Tsis tas li zoo li pom lawv txo hwj chim me ntsis lawm thiab.

Lub July 4th nyob St. Paul los ua tau 30 xyoo lawm kuj hais tias poob peev xwb.

Tseem sib txeeb tus thawj tswj thiab. Tus Hmoob Xyoo twb tau los ua tus thawj

tau 2, 3 hnub xwb tus judge ho muab rov rau tus Hmoob Lis lawm. Ces ntsev nchuav

lawm thiab.

Saib tej zoo li xwb twb txaus lawm. Tsis tas yuav mus nrog Nplog thiab Nyab Laj

sib txeeb av. Yog tseem tau av thiab mas yuav sib faib ua ntau lub tebchaws Hmoob.

Hmong South and Hmong Norht, Hmong East and Hmong West.

tej zaum tseem yuav tshaj no thiab pob. Teb chaws hmoob Vaj, Teb chaws hmoob Yaj, Teb chaws hmoob lis. tas nrho yog 18 lub teb chaws hmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fresno Hmong 18 xeem aw! nej nyob licas lawm xwb thiab nej lub zeem muag uas nej khoxasnas heev heev tas zog nyob rau xyoo tas los ne nej zog ntaug lawm lov? Yog nej yuav tos kom txog 30 es mam li khwv xwb ces ntshe peb yuav tsis pom qhov nej cog lus rau peb hmong kiag li. Kuv xav pom nej ntshiav nyiaj los ntawm tej PARTY, TOURNAMENT thiab lwm yam mas thiaj yuav tau nyiaj sai nawb hos lub niag GRADUATION PARTY xwb es tseem ceeb npaum licas rau peb naj. Kuv xav tias yuav laug txhua txhua tus menyuam thaum kawm ntawv tiav ib qib lawm lawv niam lawv txiv yeej ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau lawv lawm tsis tas nej yuav ua ntxiv lawm tsis muaj nuj nqis dabtsi nawb. Yog nej muab scholarship rau lawv no mas zoo mloog zog ov.

txawjnkag.

hmoob 18 xeem thiab Hmong international newyear tseem yuav sib txeeb ua 30 ntxiv mus lawm tom ntej thiab hos.

raws li hnov xov me ntsis mas hmong 18 xeem thiab hmong international newyear tau cog lus tias cia hmong 18 xeem muab lub 30 tso rau hmong international newyear ua mus 10 xyoo tso hmong international mam li rov qab muab lub 30 tso rov rau hmong 18 xeem ua mus lawm tom ntej.ces lub xyoo tas los no mas hmong international newyear ua puv 10 xyoo lawm hmong 18 xeem thiaj li yuav xav rov qab ua lub 30 li kev cog lus tseg.tab sis hmong international newyear tsis kam muab lub 30 tso tseg rau hmong 18 xeem ua lawm thiaj li muaj tej kev tsis sib to taub es ho tau muab hais thoob zej thoob zos li nim no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawjnkag' txawm li cas los sij lawv mas luag ua yus tsis txhob thuam tsam thaum yus ua luag ho rhuav thiab.

kwvtij neegphem qhov kuv hais mas vim tias yog lawv tsis mobsiab ntshiav nyiaj es pheej tos ua lub nyuag 30 xwb es thaum twg mam li tau nyiaj los yuav ib qho chaw rau peb Hmong noj pebcaug ua peb Hmong tus no xwb ov. Kuv tsis tau tshuav nawb kom koj nkag siab li ntawd thiab yog lawv txhob hais tau ua rau peb cia cia siab ces yeej tsis hais kiag li nawb, neegphem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kwvtij neegphem qhov kuv hais mas vim tias yog lawv tsis mobsiab ntshiav nyiaj es pheej tos ua lub nyuag 30 xwb es thaum twg mam li tau nyiaj los yuav ib qho chaw rau peb Hmong noj pebcaug ua peb Hmong tus no xwb ov. Kuv tsis tau tshuav nawb kom koj nkag siab li ntawd thiab yog lawv txhob hais tau ua rau peb cia cia siab ces yeej tsis hais kiag li nawb, neegphem.

txawjnkag awd ua 30 mas tau nyiaj zoo thiab noj yooj yim tshaj lwm yam os yog li ntawm cov neeg ua 30 ces thiaj li tsis xav tso tseg li os. Tau nyiaj mas ntau over $100,000.00 lawm nas koj xav seb

1 leej yog $5.00

ib hnub yog 25,000- 30,000 leej nkag mus ua si ib hnub twg xwb twb tau li $125-150,000.00

kam ua 5 hnub diam koj ho muab xam seb tau li cas. Hmoob ua 30 tau 35 xyoo lawm yuav tsis tau ib qho av ua hmoob ntiag tug noj 30 li tsuas yog RENT xwb thiab short financial tas mus li xwb tab sis ho tsis kam rau leej twg los continual li. Ho nyob li ntawm kuv ces xav mus los ho them 5 $$$ ho tsis xav mus los nyob twj ywm xwb tiag txhob nrog cov neeg nov sib sib do es thiaj li tsis mob tau haus los

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fresno Hmong 18 xeem aw! nej nyob licas lawm xwb thiab nej lub zeem muag uas nej khoxasnas heev heev tas zog nyob rau xyoo tas los ne nej zog ntaug lawm lov? Yog nej yuav tos kom txog 30 es mam li khwv xwb ces ntshe peb yuav tsis pom qhov nej cog lus rau peb hmong kiag li. Kuv xav pom nej ntshiav nyiaj los ntawm tej PARTY, TOURNAMENT thiab lwm yam mas thiaj yuav tau nyiaj sai nawb hos lub niag GRADUATION PARTY xwb es tseem ceeb npaum licas rau peb naj. Kuv xav tias yuav laug txhua txhua tus menyuam thaum kawm ntawv tiav ib qib lawm lawv niam lawv txiv yeej ua ib pluag mov ua kev zoo siab rau lawv lawm tsis tas nej yuav ua ntxiv lawm tsis muaj nuj nqis dabtsi nawb. Yog nej muab scholarship rau lawv no mas zoo mloog zog ov.

yog xav li lub siabntshaw xwb ces yeej tsi xav kom hmoob sibtawg mus ua ntau lub li no. li no, txomnyem siabntsw dhau hwv lawm...yog peb tsi txawj hlub peb, leej twg thiaj li yuav hlub peb.

thaum wb hos ua tau zoo li no lawm, yog yus yog true leader thiab muaj leadership skills lawm tiag...yus yuav tsum tau follow yus li zeemmuag thiab txoj kev npau suav kom tswmsim. txawm ua tau nyiaj thiab tsi tau los, yus yuav tsum nco ntsoov yus qhov mission and goal lawm--ces yuav tsum tau ua mua kom tag. li no, ib hnub thiaj li mus lawm ib kaujruam deb tshaj qub ntxiv...

hnub twg muaj funding txaus lawm, hnub ntawd tej scholarship no tsi xav tau los yeej yuav tsum tsim kom muaj tau.

kuv muab ua twb zoo xav, vim lub sijhawm no peb hmoob tseem tsua yog khwv tau los txau noj txaus haus xwb...thaum twb peb muaj nyiaj txaus siv lawm. tej tub kawm ntaub kawv ntawv siab thiab ua haujlwm tau nyiaj ntau, peb li pab/donate los ua sponsor tej scholarship rau tej tub/ntxhais kawm ntawd xwb los yeej tau lawm.

qhov tusiab meme, ces yog peb hmoob tseem muaj ntau lub 30 thiab ntau tus tseem ntshaw kevnoj kevhaus thiab ua tej nyuag nom volunteer no dhau hwv lawm. peb lub zeemmuag thiaj li pheej mus tsi txawj txog xwb.

peb hmoob yog ib....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txawjnkag awd ua 30 mas tau nyiaj zoo thiab noj yooj yim tshaj lwm yam os yog li ntawm cov neeg ua 30 ces thiaj li tsis xav tso tseg li os. Tau nyiaj mas ntau over $100,000.00 lawm nas koj xav seb

1 leej yog $5.00

ib hnub yog 25,000- 30,000 leej nkag mus ua si ib hnub twg xwb twb tau li $125-150,000.00

kam ua 5 hnub diam koj ho muab xam seb tau li cas. Hmoob ua 30 tau 35 xyoo lawm yuav tsis tau ib qho av ua hmoob ntiag tug noj 30 li tsuas yog RENT xwb thiab short financial tas mus li xwb tab sis ho tsis kam rau leej twg los continual li. Ho nyob li ntawm kuv ces xav mus los ho them 5 $$$ ho tsis xav mus los nyob twj ywm xwb tiag txhob nrog cov neeg nov sib sib do es thiaj li tsis mob tau haus los

koj hais yog lawm:

tsi pom nyiaj, ces yog txivtub

pom nyiaj tuaj, ces yog suavdub

li no, tsawgtiam los peb hmoob thiaj li tsi kam los sibkoom ua pab ua pawg...vim nyob nraim hauv peb lubsiab yeej tseem ntshai rwg hmoob txoj kev coj li koj hais saum no.

ua tsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv xav nug ib tug yawg.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav ua pes tsawg lub 30 los yeej zoo, tiam sis qhov tsis zoo ces yog qhov lawv sib ceg ntxhov quavv niab xwb Tej niag laus Kauslausnees Koosmasdas Dovtaws los cia li los ua me nyuam yaus xauj xov tooj cua cem tus ub tus no nws yog ib yam tsis zoo. Muab xav ces tsuav yog lawv lub zos npaj rau ib lub caij nyoog ces yeej zoo. Pom nyob rau teb chaws qub qab vibnais ib khej muaj ib lub 30 mas ncig ua si lom zem heev li. Ncig ncig ib hnub mob ceg tas li. Pom hluas nkauj kev lom zem ntau heev li.

Hmong ces txawm yuav muaj lub zeem muag zoo npaum li cas los yeej mus tsis tau li. Thaum pom nyiaj ces lub zeem muag yeej tsaus nti lawm xwb. Txhua tus los tuav hmong cov event lawv tias lawv muaj lub siab dawb siab zoo los pab hmoob ua dawb ua do tsis tau nyiaj los lawv txaus siab siv sij hawm khiav tsheej tag hmo twb tsis tau pw. Kuj khwv lawv thiab sab lawv dhau lawm tiam sis cas lawv pheej tsis kam so cia lwm tus coj ntxiv mus li.

Hmoob tsis zoo los tuav lub meej mom thawj coj. Hmoob zoo los ua luag tus thawj qhev lawv luag qab. Txhua yam hmoob npaj tau feem ntau mus tsis taus. Yuav tsum muaj ib yam los mus tshum kom poob mus. Txhua 10 lub xyoo hmoob muaj kev piam sij me, txhua 30-50 lub xyoo hmoob muaj kev puas sij loj. Zoo li txoj kev hmoob tho tsis tau mus rau twg. Hmoob tsuas taug mus taug los xwb. Taug txog pem nrad twb fab tas ces rov los pib dua tshiab. Pes tsawg caum xyoo los peb hmoob nyob qhov qub xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0