Jump to content

Change

Txoj kev tuag rau tus hlub puas tsim nyog thiab.


 • Please log in to reply
37 replies to this topic

#1
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral
Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.
#2
cwjmemdub

cwjmemdub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 16,210 posts
Reputation: 511
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...

Tamsim ntawd ces leej twg los yeej xav kiag li koj xav tabsis tsis txhob ua li cia lub sijhawm mam li pab koj thiab xav tias tsis yog koj ib leeg thiaj li taug txoj kev zoo li xwb. Nyob nriajteb no muaj neeg coob li coob taug tib txog kev ntawd.

จากนี่ถึงสวรรค์ พี่ขอรักน้องวันคนเดียวแค่นั้น รัก เสมอPosted Image


#3
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral

 cwjmemdub, on 09 February 2011 - 09:47 PM, said:

Tamsim ntawd ces leej twg los yeej xav kiag li koj xav tabsis tsis txhob ua li cia lub sijhawm mam li pab koj thiab xav tias tsis yog koj ib leeg thiaj li taug txoj kev zoo li xwb. Nyob nriajteb no muaj neeg coob li coob taug tib txog kev ntawd.


Koj yeej hais yog lawm.. tiam sis txoj kev nco yuav nco txog thaum twg, sim neej no yus tsis xav pom tus neeg yus hlub nrog luag lwm tus.. Mob yus lub siab tshaj li.....

#4
cwjmemdub

cwjmemdub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 16,210 posts
Reputation: 511
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:57 PM, said:

Koj yeej hais yog lawm.. tiam sis txoj kev nco yuav nco txog thaum twg, sim neej no yus tsis xav pom tus neeg yus hlub nrog luag lwm tus.. Mob yus lub siab tshaj li.....

Txoj kev mob yuav mob mus ib sim tabsis ntev zuj zus mus ces yuav nyiaj taus me ntsis lawm xwb.

จากนี่ถึงสวรรค์ พี่ขอรักน้องวันคนเดียวแค่นั้น รัก เสมอPosted Image


#5
Guest_tubncajncees txawjxav._*

Guest_tubncajncees txawjxav._*
 • Guests
Reputation: 0

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...


#6
Guest_ntxaskaus_*

Guest_ntxaskaus_*
 • Guests
Reputation: 0

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...
Los, nkim lub pauum beth ntsws ntsws tas lawm ntag hahaha.
Kuv tsis xav li ko.

Kuv xav muaj tsis xav pluag.
Kuv xav ciaj tsis xav tuag.

Hahahahahaha

#7
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...


Leejmuam,kuvthov tximntau kojtxhob xavli casyog kojxav lintawm kod,kojyuam kevdeb lawm,tusneeg yuavhlub koj,kojtxawm yuavmuab nwscab tesmus nrhiavdua tustshiab muabnyiaj komtxaus 6 nwskom musnrhiav duatus tshiablos nwslub kuamuag poobnthav nwsrov nria nriakoj,tushlub kojyog tustsis pubkoj nqakhoom hnyav hkoomsib yog 2 leegli haujlwm,nwstxawj xavtias pojniam yug yugme tubmenyuam tsojntsha loslawm ntautsis muajzog lawmqhov twglos nwstuaj hloxwb,thaum 2 leegpw uake nwsmuab nwstxhais npabua yuslub hauvncoo pw hauvnws lubxub ntiagxwb thiajyog yustus hlub,kuvlos yeejtsaug kevtxom nyemtib yamli kojthiab 8 xav 8tusiab 8xav 8loskua muag 8xav 8khosiab  8xav 8pwtsis tsaugzog,quaj quajhauv ncoontub tagtsis muajleej twgnrog yugpaub,ntawmkuv tuskheej kuvzoo siabtias kuvcov menyuam kawmntawv siabtas lawm,tsismuaj tushlub lostsis uacas li,tus uasxav musces kojtxawm yuavtav losyeej tsistau lawm,kojtxawm muabsaw hlau xauvko tawlos yuavtxiav musli,pebnco tus uas pebhlub tsistxau es avluaj quaslawm xwb,kojhais 6 nwshais tiasmus lawmces txhobrov,yogtseem lospab tsistau lawm,yogkoj tuagces kojyog tus  swb,kuvhais tauntau zoglawm thovtxim os,ua tsaug.bye bye o.k.

#8
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral

 Guest, on 10 February 2011 - 01:32 AM, said:

Leejmuam,kuvthov tximntau kojtxhob xavli casyog kojxav lintawm kod,kojyuam kevdeb lawm,tusneeg yuavhlub koj,kojtxawm yuavmuab nwscab tesmus nrhiavdua tustshiab muabnyiaj komtxaus 6 nwskom musnrhiav duatus tshiablos nwslub kuamuag poobnthav nwsrov nria nriakoj,tushlub kojyog tustsis pubkoj nqakhoom hnyav hkoomsib yog 2 leegli haujlwm,nwstxawj xavtias pojniam yug yugme tubmenyuam tsojntsha loslawm ntautsis muajzog lawmqhov twglos nwstuaj hloxwb,thaum 2 leegpw uake nwsmuab nwstxhais npabua yuslub hauvncoo pw hauvnws lubxub ntiagxwb thiajyog yustus hlub,kuvlos yeejtsaug kevtxom nyemtib yamli kojthiab 8 xav 8tusiab 8xav 8loskua muag 8xav 8khosiab  8xav 8pwtsis tsaugzog,quaj quajhauv ncoontub tagtsis muajleej twgnrog yugpaub,ntawmkuv tuskheej kuvzoo siabtias kuvcov menyuam kawmntawv siabtas lawm,tsismuaj tushlub lostsis uacas li,tus uasxav musces kojtxawm yuavtav losyeej tsistau lawm,kojtxawm muabsaw hlau xauvko tawlos yuavtxiav musli,pebnco tus uas pebhlub tsistxau es avluaj quaslawm xwb,kojhais 6 nwshais tiasmus lawmces txhobrov,yogtseem lospab tsistau lawm,yogkoj tuagces kojyog tus  swb,kuvhais tauntau zoglawm thovtxim os,ua tsaug.bye bye o.k.


Tus nus yeej muaj li koj hais ma tiam sis yuav ua cas tau vim tias txoj kev nco nws ua rau yus vwm tag thiaj tsis xav ua neeg nyob lawm xwb. Kuv tuaj yeem ua tus swb tsuav kuv lub qhov muag tsis pom lawm xwb...

#9
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 chia yang, on 10 February 2011 - 03:34 AM, said:

Tus nus yeej muaj li koj hais ma tiam sis yuav ua cas tau vim tias txoj kev nco nws ua rau yus vwm tag thiaj tsis xav ua neeg nyob lawm xwb. Kuv tuaj yeem ua tus swb tsuav kuv lub qhov muag tsis pom lawm xwb...
koj ua cas tsis tau os mog.
Koj nyuaj siab hwv lawm ces kuv qhia kom koj mus yuav poison los haus kom koj tuag mus koj thiaj yuav tsis pom txoj kev lom zem ua rau koj mob mob lawm xwb tiag.

Pab koj tu siab kawg.

#10
Guest_ButterFly_*

Guest_ButterFly_*
 • Guests
Reputation: 0

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.
nyob zoo sawv ntxov phooj ywg Chia Yang,

zoo siab koj tsis tau maj mus ua yam li koj cov lus koj tau sau cia sauv. Xws li hmo no koj tau ntsib txoj kev ua koj xiam kev, poob zoo, poob qab, thiab poob phem rau lub neej koj tau xaiv tag los. Thov zam lub txim pub rau lub ntuj ua nws tau cia koj taug txoj kev zoo li nov. Kuv qhia koj tias txoj kev nov tsis yooj yim, nws tsis tsis yog ib txoj kev koj yuav hla dhau saib, nws yuav ua koj kho siab, tusiab, chim siab, mob siab, xav zaj twg los xav tsis txawj tag, tsis xav liam yus tus kheej los saib mus saib los yog tim yus tus kheej xwb thiaj li zoo li nov. Kuv yuav qhia koj tias koj los tsawg lub kua muag los yeej kho tsis tau, tig tsis tau thiab rub nws rov qab los rau koj xub ntiag tsis tau lawm. Kuv yuav qhia koj tias, yeej tsis muaj ib los lus, tsis muaj ib tug neeg ua yuav pab daws tau koj txoj kev koj tau taug ziag no. Thiab kuv yuav qhia koj tias hnub mas zoo li tsis txawj tshav ntuj, hmo tsis txawv luv thiab kaj kom txog hnub siab nqig lub kua muag tsis poob. Yog muaj ib yam ces koj twb thov kom muaj ib yam los pab daws koj txoj kev mob siab seb siab puas lam kaj ib me pliag. Txoj siab mas yam li ib tug ntses tsis nyob hauv pa dej.

Tamsim no, sij hawm (TIME) yog koj li phooj ywg. Txhob maj ua tej yam txawv txawv. Yog ntuj xav kom koj mus nrog ntuj nyob, koj yeej tsis nyob ntev npaum li no. Yog ntuj siab phem rau koj, ces koj lub neej tsis kav ntev npaum li no. Yog ntuj xav tias koj uv tsis dhau, koj hla tsis dhau thiab yog tias ntuj pom tias koj muaj txoj kev kaj nrig yav tom ntej ces ntuj yeej tsis pub koj los taug txoj kev no ib zaug li. Sij hawm (TIME) nov yus txoj maj maj nrhiav tug los take place tus qub nawb mog. Take sij hawm los nrhiav koj tus kheej, koj yog leej twg, koj nyiam dabtsis, koj xav ua dabtsi hauv koj lub neej, koj lub neej koj xav kom zoo li cas taug mus, koj take sij hawm los nrhiav koj tus kheej li mekas hais, find yourself. Ub txoj kev kho siab thiab tusiab, ub tiag, nrhiav hauj lwm ua kom yus lub siab txhob xav ntau ntau txog nws. Xav rau koj tua kheej hais tias, koj xav piav koj lub neej zoo li cas rau koj cov me tub menyuam. What kind of story do you want to tell your children about you? yam li txiv Vaj Pov, thaum koj ncaim ntiajteb, koj xav kom luag nco koj tus neeg li cas? Koj puas yog ib leej niam zoo, ib leej niam tso nws cov menyuam pov tseg mus uasi los yog tias tua koj tus kheej tseg, koj yog ib leej ntxhais tsis hwm nws tsev neej, koj yog ib leej muam saib tsis tau nws cov nus, koj yog ib leej phooj ywg xav tias lawv txoj kev phooj ywg tsis muaj nuj nqis es koj thiaj li tsis mus nrog lawv tham/piav rau lawv kom siab nqis -- xav zoo, koj xav yog tus neeg zoo li cas hauv koj lub neej. Hauv koj lub neej, koj xav sau phau ntawv li cas cia rau koj cov me tub menyuam, koj tsev neej, koj cov phooj ywg, etc. Niam thiab txiv lawv tus koj loj, koj tua koj tus kheej, nkim luag tu koj loj hlob, nkim luag zaub hmo, nkim luag ev koj tib ub tuaj, ua twb zoo xav.

Peb Txiv Hlob Vaj Pov twb tso peb tseg lawm, peb twb xiam ib tug neeg tseem ceem hauv haiv neeg hmoob. ua li koj ne? Koj muaj txoj siav, ntuj tsim koj los vim koj yog ib tug neeg tseem ceem thiab. tamsim no koj nyuaj siab, koj tsis pom kev deb, tiamsim, me phooj ywg zoo, kuv qhia koj li no, txawm tsis yog koj los koj muaj me tub menyuam, lawv tsis muaj leej niam, lawv tsis ua lub neej zoo, yog tim koj nawb. Yog koj tsis muaj menyuam ziag no los lwm hnub yog koj rov mus ntsib ib tug, txais txoj kev ua ib leej niam. yog koj ua siab ntev, uv dhau txoj kev no, qhiv koj lub saib kom pom txhob kev dav thiab kev deb lwm yam tom ntej, tej zaum tsis yog koj tiamsim thaum koj tu koj cov menyuam loj hlob, tej zaum ib tug hos los coj peb haiv neeg hmoob, los ua ib tug lawyer, ib tug doctor, ib tug teacher, ib tug pab hmoob, kuj tsis paub.

Thov zam lub ntxim, kuv hais ntau zog lawm. Kuv txhawj thiab txhawb koj lub zog vim tias kuv tau ntsib txoj kev li koj dhau los. ntau lub xyoo dhau, kuv coj li txhua los lus kuv tau qhia rau koj, kuv thiaj li muaj lub lajlim tswv8 thiab siab ntev los qhia rau koj. Ua neeg nyob tsis pom yav tom ntej tiamsim ua li kuv hais, tsam koj los yog koj cov menyuam loj hlob tiav niam tiav txiv los coj ib pab ib pawg haiv neeg hmoob. Yog li nco ntsoov li nawb mog, koj tsis yog tus swb. Nws yog tus swb vim nws yog tus tso txoj kev hlub tseg, saib neb txoj kev hlub tsis muaj nqis. Nws yog tus swb vwm nws nyoo ua neej nrog koj. Quiters never win!!!!

Los lus zoo thov koj khaws coj mus siv. Los tsis zoo thiab siab koj los hos thov zam lub ntxim pub. Thov kom koj ntsib kev dav, siav loj, thiab ywjsiab hmo no rau ntau hmo taug mus.


Ua Tsaug.


#11
TubQwj

TubQwj

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,212 posts
Reputation: 125
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.

<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>
Me ntxhais txhob xav txog txoj kev tuag nawb.  Yog koj twb hlub nws npaum li ntawv es tseem khiav koj lawm thiab ces kav liam xwb nawb.  Kuv qhia rau koj hais tias koj yog ib tug neeg zoo koj thiaj hlub hlub nws.  Yog koj muab koj txoj kev hlub ua koj muab rau tus neeg siab dub ntawv rau lwm tus yeej yuav muaj tus hlub hlub koj thiab.

Txojsia mas yog yawm saub thiab koj niam koj txiv thiaj muab tau rau koj xwb tsis muaj ib leej tib neeg twg muab tau rau koj nawb.  Yog koj hlub yawm saub thiab koj niam koj txiv no, kuv TubQwj xav thov koj kom koj kaws koj txojsia rau ib qhov chaws kom zoo tshaj plaws and enjoy your life to the fullest.

Txhob tuag rau tus neeg siab phem os me ntxhais tsis muaj nuj nqis rau koj nawb.  Tshuav tus neeg hlub koj tiag tiag tseem yuav los rau hauv koj lub neej ua siab ntev nawb.

#12
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.ntuj es...tuag tej yam nyuav no ua dabtsi naj?  cov neeg ua twb yog Hlubtuagnthi li peb cov no twb tsi tuag rau leejtwg maj hmoob aws.

tus neeg ua luag txav tawm ntawm yus mus lawm, yog tus ua luag tsi paub yus zoo xwb. yog yus tseem tuag rau nws tes thiab ces yus kuj tag hauv ris, ua yus tsi yog neeg los ua tsi tau ib yam dabtsi li... yog luag hos ntshaw dhau hwv lawm tsi nrog yus lawm los, kawg kiag sivzog ntso ua lub neej sib caum seb thaum kawg leej twg yuav yog tus zoo tshaj xwb tiag...LOLz!

yus txoj siav, yog yus tsi hlub yus tus kheej tsi muaj leej twg hlub yus.  dhau kiag yus niam yus txiv lawm ces lwm tus yeej tsi hlub yus li ntag nawb mog. luag tsua hlub thaum tseem zoo zoo xwb, dhau ntawd kiag luag tseem yuav tua tau yus povtseg thiab.  yog li ntawd, txhob muab tej yam nyuag kev miv miv li no los txiav thiab txo yus txoj siav.

ntshe yog yus tsis ntse es thiaj li xav tias, ntshe neeg tag rau ib tug lawm xwb.  ntshe lwm tus yuav tsi txawj hlub no--ntuj aws...leej twg los yog neeg muaj siab muaj ntsw tib yam.  yog hnub twg koj mus nrhiav tau tus ua ntshaw thiab txoj kev npau suav zoo ib yam li koj txoj.  hnub ntawd, mas koj tseem xav kom koj mas txawj nplhi ua neeg tshiab duas xwb.  yog li no, txhob tusiab rau tej neeg ua luag tsi hlub yus.  luag twb tsi hlub yus lawm es yus tseem mus hlub luag zoo dabtsi, hlub los yeej tsi tau thiab zoo qhov twg tuaj lawm mas nawb.

tej no mas yog tias mas luag kiag 3 suab, yus tseem yuav ua tsaug rau tias yus dim txoj kev lwjsiab lawm es txij hnub no mus yus yuav nyob tau ib leeg kajsiab lug no xwb tiag.  :onionheadfake8:

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#13
Guest_ntsimsiab79_*

Guest_ntsimsiab79_*
 • Guests
Reputation: 0

 ButterFly, on 10 February 2011 - 05:14 AM, said:

nyob zoo sawv ntxov phooj ywg Chia Yang,

zoo siab koj tsis tau maj mus ua yam li koj cov lus koj tau sau cia sauv. Xws li hmo no koj tau ntsib txoj kev ua koj xiam kev, poob zoo, poob qab, thiab poob phem rau lub neej koj tau xaiv tag los. Thov zam lub txim pub rau lub ntuj ua nws tau cia koj taug txoj kev zoo li nov. Kuv qhia koj tias txoj kev nov tsis yooj yim, nws tsis tsis yog ib txoj kev koj yuav hla dhau saib, nws yuav ua koj kho siab, tusiab, chim siab, mob siab, xav zaj twg los xav tsis txawj tag, tsis xav liam yus tus kheej los saib mus saib los yog tim yus tus kheej xwb thiaj li zoo li nov. Kuv yuav qhia koj tias koj los tsawg lub kua muag los yeej kho tsis tau, tig tsis tau thiab rub nws rov qab los rau koj xub ntiag tsis tau lawm. Kuv yuav qhia koj tias, yeej tsis muaj ib los lus, tsis muaj ib tug neeg ua yuav pab daws tau koj txoj kev koj tau taug ziag no. Thiab kuv yuav qhia koj tias hnub mas zoo li tsis txawj tshav ntuj, hmo tsis txawv luv thiab kaj kom txog hnub siab nqig lub kua muag tsis poob. Yog muaj ib yam ces koj twb thov kom muaj ib yam los pab daws koj txoj kev mob siab seb siab puas lam kaj ib me pliag. Txoj siab mas yam li ib tug ntses tsis nyob hauv pa dej.

Tamsim no, sij hawm (TIME) yog koj li phooj ywg. Txhob maj ua tej yam txawv txawv. Yog ntuj xav kom koj mus nrog ntuj nyob, koj yeej tsis nyob ntev npaum li no. Yog ntuj siab phem rau koj, ces koj lub neej tsis kav ntev npaum li no. Yog ntuj xav tias koj uv tsis dhau, koj hla tsis dhau thiab yog tias ntuj pom tias koj muaj txoj kev kaj nrig yav tom ntej ces ntuj yeej tsis pub koj los taug txoj kev no ib zaug li. Sij hawm (TIME) nov yus txoj maj maj nrhiav tug los take place tus qub nawb mog. Take sij hawm los nrhiav koj tus kheej, koj yog leej twg, koj nyiam dabtsis, koj xav ua dabtsi hauv koj lub neej, koj lub neej koj xav kom zoo li cas taug mus, koj take sij hawm los nrhiav koj tus kheej li mekas hais, find yourself. Ub txoj kev kho siab thiab tusiab, ub tiag, nrhiav hauj lwm ua kom yus lub siab txhob xav ntau ntau txog nws. Xav rau koj tua kheej hais tias, koj xav piav koj lub neej zoo li cas rau koj cov me tub menyuam. What kind of story do you want to tell your children about you? yam li txiv Vaj Pov, thaum koj ncaim ntiajteb, koj xav kom luag nco koj tus neeg li cas? Koj puas yog ib leej niam zoo, ib leej niam tso nws cov menyuam pov tseg mus uasi los yog tias tua koj tus kheej tseg, koj yog ib leej ntxhais tsis hwm nws tsev neej, koj yog ib leej muam saib tsis tau nws cov nus, koj yog ib leej phooj ywg xav tias lawv txoj kev phooj ywg tsis muaj nuj nqis es koj thiaj li tsis mus nrog lawv tham/piav rau lawv kom siab nqis -- xav zoo, koj xav yog tus neeg zoo li cas hauv koj lub neej. Hauv koj lub neej, koj xav sau phau ntawv li cas cia rau koj cov me tub menyuam, koj tsev neej, koj cov phooj ywg, etc. Niam thiab txiv lawv tus koj loj, koj tua koj tus kheej, nkim luag tu koj loj hlob, nkim luag zaub hmo, nkim luag ev koj tib ub tuaj, ua twb zoo xav.

Peb Txiv Hlob Vaj Pov twb tso peb tseg lawm, peb twb xiam ib tug neeg tseem ceem hauv haiv neeg hmoob. ua li koj ne? Koj muaj txoj siav, ntuj tsim koj los vim koj yog ib tug neeg tseem ceem thiab. tamsim no koj nyuaj siab, koj tsis pom kev deb, tiamsim, me phooj ywg zoo, kuv qhia koj li no, txawm tsis yog koj los koj muaj me tub menyuam, lawv tsis muaj leej niam, lawv tsis ua lub neej zoo, yog tim koj nawb. Yog koj tsis muaj menyuam ziag no los lwm hnub yog koj rov mus ntsib ib tug, txais txoj kev ua ib leej niam. yog koj ua siab ntev, uv dhau txoj kev no, qhiv koj lub saib kom pom txhob kev dav thiab kev deb lwm yam tom ntej, tej zaum tsis yog koj tiamsim thaum koj tu koj cov menyuam loj hlob, tej zaum ib tug hos los coj peb haiv neeg hmoob, los ua ib tug lawyer, ib tug doctor, ib tug teacher, ib tug pab hmoob, kuj tsis paub.

Thov zam lub ntxim, kuv hais ntau zog lawm. Kuv txhawj thiab txhawb koj lub zog vim tias kuv tau ntsib txoj kev li koj dhau los. ntau lub xyoo dhau, kuv coj li txhua los lus kuv tau qhia rau koj, kuv thiaj li muaj lub lajlim tswv8 thiab siab ntev los qhia rau koj. Ua neeg nyob tsis pom yav tom ntej tiamsim ua li kuv hais, tsam koj los yog koj cov menyuam loj hlob tiav niam tiav txiv los coj ib pab ib pawg haiv neeg hmoob. Yog li nco ntsoov li nawb mog, koj tsis yog tus swb. Nws yog tus swb vim nws yog tus tso txoj kev hlub tseg, saib neb txoj kev hlub tsis muaj nqis. Nws yog tus swb vwm nws nyoo ua neej nrog koj. Quiters never win!!!!

Los lus zoo thov koj khaws coj mus siv. Los tsis zoo thiab siab koj los hos thov zam lub ntxim pub. Thov kom koj ntsib kev dav, siav loj, thiab ywjsiab hmo no rau ntau hmo taug mus.


Ua Tsaug.#14
Guest_Hmoob Lis_*

Guest_Hmoob Lis_*
 • Guests
Reputation: 0

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.

Chia Yang.
Kuv nyeem koj cov lus tas pom hais tias koj tu siab heev dhau lawm, kuv ghia koj tias txoj kev hlub yog yus hlub ib tug neeg kawg lub siab lawm ces thaum tag kev cia siab lawm yeej kawg muab txoj kev tuag los lwv xwb, tab sis kuv xav tias koj tseem muaj txoj hauv kev yuav daws tau  ntawm lub siab chim...ghov daws tau no yog xws li koj yuav tau xav tias luag twb tsis hlub yus, luag thiaj li mus hlub lwm tus, yus yuav tau thim yus txoj kev hlub tawm ntawm luag ib hnub me zuj zus mus ces thaum kawg koj yuav dim ntawm txoj kev tws hauv lub siab nawv mog.
Tsis ntev ntawd ces koj lub siab yuav kaj zuj zus mus, tshwj xeeb tshaj yog koj yuav tau hlub koj tus kheej tso lwm tus thiaj li yuav hlub thiab pab tau koj nawv mog.<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>


#15
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral

 ButterFly, on 10 February 2011 - 05:14 AM, said:

nyob zoo sawv ntxov phooj ywg Chia Yang,

zoo siab koj tsis tau maj mus ua yam li koj cov lus koj tau sau cia sauv. Xws li hmo no koj tau ntsib txoj kev ua koj xiam kev, poob zoo, poob qab, thiab poob phem rau lub neej koj tau xaiv tag los. Thov zam lub txim pub rau lub ntuj ua nws tau cia koj taug txoj kev zoo li nov. Kuv qhia koj tias txoj kev nov tsis yooj yim, nws tsis tsis yog ib txoj kev koj yuav hla dhau saib, nws yuav ua koj kho siab, tusiab, chim siab, mob siab, xav zaj twg los xav tsis txawj tag, tsis xav liam yus tus kheej los saib mus saib los yog tim yus tus kheej xwb thiaj li zoo li nov. Kuv yuav qhia koj tias koj los tsawg lub kua muag los yeej kho tsis tau, tig tsis tau thiab rub nws rov qab los rau koj xub ntiag tsis tau lawm. Kuv yuav qhia koj tias, yeej tsis muaj ib los lus, tsis muaj ib tug neeg ua yuav pab daws tau koj txoj kev koj tau taug ziag no. Thiab kuv yuav qhia koj tias hnub mas zoo li tsis txawj tshav ntuj, hmo tsis txawv luv thiab kaj kom txog hnub siab nqig lub kua muag tsis poob. Yog muaj ib yam ces koj twb thov kom muaj ib yam los pab daws koj txoj kev mob siab seb siab puas lam kaj ib me pliag. Txoj siab mas yam li ib tug ntses tsis nyob hauv pa dej.

Tamsim no, sij hawm (TIME) yog koj li phooj ywg. Txhob maj ua tej yam txawv txawv. Yog ntuj xav kom koj mus nrog ntuj nyob, koj yeej tsis nyob ntev npaum li no. Yog ntuj siab phem rau koj, ces koj lub neej tsis kav ntev npaum li no. Yog ntuj xav tias koj uv tsis dhau, koj hla tsis dhau thiab yog tias ntuj pom tias koj muaj txoj kev kaj nrig yav tom ntej ces ntuj yeej tsis pub koj los taug txoj kev no ib zaug li. Sij hawm (TIME) nov yus txoj maj maj nrhiav tug los take place tus qub nawb mog. Take sij hawm los nrhiav koj tus kheej, koj yog leej twg, koj nyiam dabtsis, koj xav ua dabtsi hauv koj lub neej, koj lub neej koj xav kom zoo li cas taug mus, koj take sij hawm los nrhiav koj tus kheej li mekas hais, find yourself. Ub txoj kev kho siab thiab tusiab, ub tiag, nrhiav hauj lwm ua kom yus lub siab txhob xav ntau ntau txog nws. Xav rau koj tua kheej hais tias, koj xav piav koj lub neej zoo li cas rau koj cov me tub menyuam. What kind of story do you want to tell your children about you? yam li txiv Vaj Pov, thaum koj ncaim ntiajteb, koj xav kom luag nco koj tus neeg li cas? Koj puas yog ib leej niam zoo, ib leej niam tso nws cov menyuam pov tseg mus uasi los yog tias tua koj tus kheej tseg, koj yog ib leej ntxhais tsis hwm nws tsev neej, koj yog ib leej muam saib tsis tau nws cov nus, koj yog ib leej phooj ywg xav tias lawv txoj kev phooj ywg tsis muaj nuj nqis es koj thiaj li tsis mus nrog lawv tham/piav rau lawv kom siab nqis -- xav zoo, koj xav yog tus neeg zoo li cas hauv koj lub neej. Hauv koj lub neej, koj xav sau phau ntawv li cas cia rau koj cov me tub menyuam, koj tsev neej, koj cov phooj ywg, etc. Niam thiab txiv lawv tus koj loj, koj tua koj tus kheej, nkim luag tu koj loj hlob, nkim luag zaub hmo, nkim luag ev koj tib ub tuaj, ua twb zoo xav.

Peb Txiv Hlob Vaj Pov twb tso peb tseg lawm, peb twb xiam ib tug neeg tseem ceem hauv haiv neeg hmoob. ua li koj ne? Koj muaj txoj siav, ntuj tsim koj los vim koj yog ib tug neeg tseem ceem thiab. tamsim no koj nyuaj siab, koj tsis pom kev deb, tiamsim, me phooj ywg zoo, kuv qhia koj li no, txawm tsis yog koj los koj muaj me tub menyuam, lawv tsis muaj leej niam, lawv tsis ua lub neej zoo, yog tim koj nawb. Yog koj tsis muaj menyuam ziag no los lwm hnub yog koj rov mus ntsib ib tug, txais txoj kev ua ib leej niam. yog koj ua siab ntev, uv dhau txoj kev no, qhiv koj lub saib kom pom txhob kev dav thiab kev deb lwm yam tom ntej, tej zaum tsis yog koj tiamsim thaum koj tu koj cov menyuam loj hlob, tej zaum ib tug hos los coj peb haiv neeg hmoob, los ua ib tug lawyer, ib tug doctor, ib tug teacher, ib tug pab hmoob, kuj tsis paub.

Thov zam lub ntxim, kuv hais ntau zog lawm. Kuv txhawj thiab txhawb koj lub zog vim tias kuv tau ntsib txoj kev li koj dhau los. ntau lub xyoo dhau, kuv coj li txhua los lus kuv tau qhia rau koj, kuv thiaj li muaj lub lajlim tswv8 thiab siab ntev los qhia rau koj. Ua neeg nyob tsis pom yav tom ntej tiamsim ua li kuv hais, tsam koj los yog koj cov menyuam loj hlob tiav niam tiav txiv los coj ib pab ib pawg haiv neeg hmoob. Yog li nco ntsoov li nawb mog, koj tsis yog tus swb. Nws yog tus swb vim nws yog tus tso txoj kev hlub tseg, saib neb txoj kev hlub tsis muaj nqis. Nws yog tus swb vwm nws nyoo ua neej nrog koj. Quiters never win!!!!

Los lus zoo thov koj khaws coj mus siv. Los tsis zoo thiab siab koj los hos thov zam lub ntxim pub. Thov kom koj ntsib kev dav, siav loj, thiab ywjsiab hmo no rau ntau hmo taug mus.


Ua Tsaug.
Nyob zoo os tus phooj ywg " ButterFly " Ua koj tsaug uas koj tseem muaj ib nplooj siab zoo tuaj ntuas ib tug neeg lwj siab lwj ntsws li kuv no thiab... Koj tej lus yog lus nyiaj lus kub cia kuv mam khaws coj mus siv mog...Tos kuv tau xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv txoj kev chim thiab mob siab lov vim yog kuv yeej chim heev li vim yus quaj los lub kua muag tsis los li lawm. Yeej xav tias ntuj kawg xub zeb av kawg xub ntoos lawm ua neeg no los tsis zoo dab tsi... tab sis muab koj cov ntawv nyeem tag ua rau kuv lub siab loj thiab kuv thim xav lawm..

#16
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral

 TubQwj, on 10 February 2011 - 05:48 AM, said:

Me ntxhais txhob xav txog txoj kev tuag nawb.  Yog koj twb hlub nws npaum li ntawv es tseem khiav koj lawm thiab ces kav liam xwb nawb.  Kuv qhia rau koj hais tias koj yog ib tug neeg zoo koj thiaj hlub hlub nws.  Yog koj muab koj txoj kev hlub ua koj muab rau tus neeg siab dub ntawv rau lwm tus yeej yuav muaj tus hlub hlub koj thiab.

Txojsia mas yog yawm saub thiab koj niam koj txiv thiaj muab tau rau koj xwb tsis muaj ib leej tib neeg twg muab tau rau koj nawb.  Yog koj hlub yawm saub thiab koj niam koj txiv no, kuv TubQwj xav thov koj kom koj kaws koj txojsia rau ib qhov chaws kom zoo tshaj plaws and enjoy your life to the fullest.

Txhob tuag rau tus neeg siab phem os me ntxhais tsis muaj nuj nqis rau koj nawb.  Tshuav tus neeg hlub koj tiag tiag tseem yuav los rau hauv koj lub neej ua siab ntev nawb.


Ua koj tsaug os tus nus TubQwj uas koj tseem hais tau ib co lus zoo zoo rau kuv thiab.

#17
Father Nature

Father Nature

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 6,262 posts
Reputation: 159
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.


<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>mentxhais chiaYang,

koj txhob tu siab/txhob txov koj txoj sia nawb mog, koj txawm yuav hlub/mob siab npaum licas los nws yeej tsis rov los hlub koj lawm mog,
kom koj nco ntsoov tias koj txoj sia uas koj niam koj txiv muab pub rau koj muaj nujnqis npaum licas no nawb mog.. tejzaum nws tsis yog
koj tus tav niamtxiv  ib txhis raug es nws thiaj ua tau lub siab phem limhiam li ntawd rau koj xwb, kav tsij nrog nws sib twv ua neej kom
zoo tshaj nws/ ua neeg zoo tshaj nws, nyob nyob ho muaj neeg saib taus koj/ hlub taus koj los koj mam mus nrog tus ntawd ua neej kom
zoo xwb, twb paub li koj lawm ces yuav ua dabtsi yuav tau xyuas kom meej meej tso mog...
lawv twb hais tas rau koj lawm ces kuv hais me me li no rau koj xwb, lolus twg ho siab/ hnyav rau koj lawm los thov txim nawb mog...

#18
Father Nature

Father Nature

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 6,262 posts
Reputation: 159
Excellent

 ntxaskaus, on 10 February 2011 - 01:11 AM, said:

Los, nkim lub pauum beth ntsws ntsws tas lawm ntag hahaha.
Kuv tsis xav li ko.

Kuv xav muaj tsis xav pluag.
Kuv xav ciaj tsis xav tuag.

Hahahahahaha
hais lus kom zoo me ntsis maj, cas hais lus phem ua luaj?

#19
vimtxojkevhlub

vimtxojkevhlub

  Bachelor Degree 3

 • Members
 • 495 posts
Reputation: 27
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.


<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Me viv ncaus kuv twb muaj ntau zaus xav li koj lawm thiab os mog.
Lub ntiaj teb yeej tsaus nti xwb, tsis muaj hnub kaj li tab sis... Koj ua zoo xav ma, tsis tsim nyob xav phem os mog.
nws ua lub siab loj os mog
peb sawv daws yeej txhawb nws nawb.

Twb yog muaj koj kuv thiaj tau luag


Mam tseg tsis poob lub kua muag


Ua tsaug rau koj txoj kev hlub


Mam nco ntsoov tias koj yog tus ntuj pub"


#20
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral

 vimtxojkevhlub, on 11 February 2011 - 11:11 AM, said:

Me viv ncaus kuv twb muaj ntau zaus xav li koj lawm thiab os mog.
Lub ntiaj teb yeej tsaus nti xwb, tsis muaj hnub kaj li tab sis... Koj ua zoo xav ma, tsis tsim nyob xav phem os mog.
nws ua lub siab loj os mog
peb sawv daws yeej txhawb nws nawb.Ua tsaug os tus viv ncaus, uas koj tseem tuaj txawb kuv lub dag zog thiab.... Niaj hnub no kuv zoo li ib tug neeg vwm lawm xwb..kuv tseem xav tias puas muaj ib hom tshuaj twg uas yus noj kom txhob hnov qhov mob ntawv..

#21
Miss DaiSiab

Miss DaiSiab

  Miss DaiSiab

 • Members
 • 1,657 posts
Reputation: 66
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.Tus Niam Laus/Hluas Chia Yaj...

Txoj kev tuag yuav daws tsis tau koj txoj kev lwj siab os mog. Mob mob los, tsuas mob ib ntu xwb, yeej yuav txawj zoo. Nco ntsoov tias, yog yus ib txwm ua zoo, ces yus yeej yog yus neeg zoo zoo.  ^_^  

Nws hos muaj lub siab pais nrhiav tau tus tsiab, los xij peem. Yus niam yus txiv twb yug yus los muaj tev muaj taws, rov khwv yus lub neeg dua xwb, yog tias yus txoj sia tsis tau tu ces yus tseem khwv tau. Zaum ob tej zaum hos twb yuav zoo dua thawj zaug thiab. Ua siab loj, yog tias yus yog ib tug neeg zoo, yus daim ntawv los ua neeg nyob yeej yuav tsis tag rau ib tug neeg siab phem.

Smile... and be strong. Like what I've said to many, my favorite quote is: Good things fall apart only so BETTER things can fall together.  :1169691087:

A wise person learns by the mistakes of others,a fool by its own.Great effort from great motives is the best definition of a happy life."Kuv yog ib tug ntxhais nkauj hmoob & proud of it!!!!"Posted Image


Txoj kev hlub zoo li zaj nkauj no xwb...

#22
NraugLAIM

NraugLAIM

  New Member

 • Members
 • 70 posts
Reputation: 4
Neutral

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.


<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Tus muam Chia Yang...lam hais seb nplij puas tau koj lub siab...ntawm peb cov txiv neej....lub siab ma hlob heev...twb tseem yog muaj 1000+ tus poj los yeej tsis txaus yees.....yeeb vim yog nws rab phom tseem nqov...mos txwv tseem muaj....cog maj los maj tseem hlob...cov txiv los txiv tseem txi...

tiam sis kuv xav noog koj hais tias...ntawm koj tus kheej ne, koj puas tau ua rau nws tub siab....puas tau muab nws cem ua lwj ua liam...siab ntev puas tau  rau li new xav tau...coj tus xeeb ceem puas laib li nws chaw..

yog koj coj tau li saum no...ces tim nws lub niag siab hlob xwb....txog ntawm koj tus kheej....koj tsuas ua tau li qhov koj ua zoo xwb....yog nws nrhiav tus tsiab.....koj tsis txhob nyuaj siab txog...yog koj muaj tub muaj kiv...muaj txhais muaj vauv los yog tub nyab.....tsis txhob nyuaj siab kiag.....qhov niag ua ntawv yeej yuav kav nws tsis ntev...

kav tsij tso phluav nws rau lawv nrag li nws lub siab xav tau....qhov qab los koj twb noj txhij...qhov zoo los koj twb kaws txhua yam zoo li lub zeb ho koj twb hov yaig tag.....lwm tus ces tsuas yog los khaw kua xwb...koj thiaj yog nws niam nkauj txhav qaib tiag tiag...lawv ces tsuas yog niag niam nkauj xav saib xwb...yeej yuav kav tsis ntev....

qhov loj tshaj....txawm koj tus txiv tsis pom koj txoj kev ua zoo lawm los....yeej kav tsij ua mus mog....yog koj ua ib qho dub lawm..ces haj yam yuav txhuas tsis los...kav tsij ua ib tug zoo niam tsev..tuav vaj tuav tsev ces...sab pev sab dav thiaj pom hais tias yog tsis muaj tus txiv lawm los you yeej tuag tsis tau.....cov laus ib txwm hais tias you yuav txim txhiaj yuav tsum yog muaj tus txiv nyob ntawv...tab sis lo lus no yog cov laus lawv hais rau lawv yuav xwb...

Los lus tuag..yog ib los lus vaub tsuab ua nws yeej tsis xam lwm yam lawm es yuav muab txoj kev tuag coj los lwv kom yeej...txhob xav txoj kev ntawv....xav rau cov tib neeg ua tseem hlub koj xws li koj cov me tub me yuam...cov neeg hlub txog koj..

hais ntau los tsam koj laj laj yeem...
NraugLAIM..........

....Hlub koj nrog txoj kev seev....Nyiam koj nrog txoj kev nco...Vwm koj rau txoj kev hlub...
....Thov txhob ntxub thiab thov txhob nto....Vim kuv nco kuv thiaj li nrhiav...
....Tsis txhob khiav ntawm kuv mus mog...Vim koj yog tus kuv hlub tshaj....
....Thiaj ua zaj ua ntxeev kom tau...Kom tau sau los ua ib khub....
....Thiab yuav hlub koj mus kom kawg....Kom mus txo hnub coog hli kawg...
....Pus tsawg tiam los yeej tseem hlub...Yuav tsis pub koj ncaim kuv mus...
....Thiaj yog tus ua hlub koj tiag....Thov koj kiag yuav kuv os mog....
....Vim twb yog kuv ntshai ib tsam....kuv ho plam koj mus rau lawv....
....ces thaum ntawv yuav mob kuv siab....es thov koj thiab yuav kuv nawb mog....
....kuv thiaj yog koj tus zoo txiv....
............................................................NraugLAIM

Posted Image

#23
Guest_joe_*

Guest_joe_*
 • Guests
Reputation: 0
NraugLaib

Thaum twg koj txawm siv txawj ua SAUB lawm?  

 NraugLAIM, on 12 February 2011 - 08:33 AM, said:

Tus muam Chia Yang...lam hais seb nplij puas tau koj lub siab...ntawm peb cov txiv neej....lub siab ma hlob heev...twb tseem yog muaj 1000+ tus poj los yeej tsis txaus yees.....yeeb vim yog nws rab phom tseem nqov...mos txwv tseem muaj....cog maj los maj tseem hlob...cov txiv los txiv tseem txi...

tiam sis kuv xav noog koj hais tias...ntawm koj tus kheej ne, koj puas tau ua rau nws tub siab....puas tau muab nws cem ua lwj ua liam...siab ntev puas tau  rau li new xav tau...coj tus xeeb ceem puas laib li nws chaw..

yog koj coj tau li saum no...ces tim nws lub niag siab hlob xwb....txog ntawm koj tus kheej....koj tsuas ua tau li qhov koj ua zoo xwb....yog nws nrhiav tus tsiab.....koj tsis txhob nyuaj siab txog...yog koj muaj tub muaj kiv...muaj txhais muaj vauv los yog tub nyab.....tsis txhob nyuaj siab kiag.....qhov niag ua ntawv yeej yuav kav nws tsis ntev...

kav tsij tso phluav nws rau lawv nrag li nws lub siab xav tau....qhov qab los koj twb noj txhij...qhov zoo los koj twb kaws txhua yam zoo li lub zeb ho koj twb hov yaig tag.....lwm tus ces tsuas yog los khaw kua xwb...koj thiaj yog nws niam nkauj txhav qaib tiag tiag...lawv ces tsuas yog niag niam nkauj xav saib xwb...yeej yuav kav tsis ntev....

qhov loj tshaj....txawm koj tus txiv tsis pom koj txoj kev ua zoo lawm los....yeej kav tsij ua mus mog....yog koj ua ib qho dub lawm..ces haj yam yuav txhuas tsis los...kav tsij ua ib tug zoo niam tsev..tuav vaj tuav tsev ces...sab pev sab dav thiaj pom hais tias yog tsis muaj tus txiv lawm los you yeej tuag tsis tau.....cov laus ib txwm hais tias you yuav txim txhiaj yuav tsum yog muaj tus txiv nyob ntawv...tab sis lo lus no yog cov laus lawv hais rau lawv yuav xwb...

Los lus tuag..yog ib los lus vaub tsuab ua nws yeej tsis xam lwm yam lawm es yuav muab txoj kev tuag coj los lwv kom yeej...txhob xav txoj kev ntawv....xav rau cov tib neeg ua tseem hlub koj xws li koj cov me tub me yuam...cov neeg hlub txog koj..

hais ntau los tsam koj laj laj yeem...


#24
NraugLAIM

NraugLAIM

  New Member

 • Members
 • 70 posts
Reputation: 4
Neutral
QUOTE "NraugLaib

Thaum twg koj txawm siv txawj ua SAUB lawm?"

Tus npawg..koj txhais li cas????? kuv twb tsis tau saib leej twg kab tes li lo yog siab nws txoj hmoo....
NraugLAIM..........

....Hlub koj nrog txoj kev seev....Nyiam koj nrog txoj kev nco...Vwm koj rau txoj kev hlub...
....Thov txhob ntxub thiab thov txhob nto....Vim kuv nco kuv thiaj li nrhiav...
....Tsis txhob khiav ntawm kuv mus mog...Vim koj yog tus kuv hlub tshaj....
....Thiaj ua zaj ua ntxeev kom tau...Kom tau sau los ua ib khub....
....Thiab yuav hlub koj mus kom kawg....Kom mus txo hnub coog hli kawg...
....Pus tsawg tiam los yeej tseem hlub...Yuav tsis pub koj ncaim kuv mus...
....Thiaj yog tus ua hlub koj tiag....Thov koj kiag yuav kuv os mog....
....Vim twb yog kuv ntshai ib tsam....kuv ho plam koj mus rau lawv....
....ces thaum ntawv yuav mob kuv siab....es thov koj thiab yuav kuv nawb mog....
....kuv thiaj yog koj tus zoo txiv....
............................................................NraugLAIM

Posted Image

#25
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral

 NraugLAIM, on 12 February 2011 - 08:33 AM, said:

Tus muam Chia Yang...lam hais seb nplij puas tau koj lub siab...ntawm peb cov txiv neej....lub siab ma hlob heev...twb tseem yog muaj 1000+ tus poj los yeej tsis txaus yees.....yeeb vim yog nws rab phom tseem nqov...mos txwv tseem muaj....cog maj los maj tseem hlob...cov txiv los txiv tseem txi...

tiam sis kuv xav noog koj hais tias...ntawm koj tus kheej ne, koj puas tau ua rau nws tub siab....puas tau muab nws cem ua lwj ua liam...siab ntev puas tau  rau li new xav tau...coj tus xeeb ceem puas laib li nws chaw..

yog koj coj tau li saum no...ces tim nws lub niag siab hlob xwb....txog ntawm koj tus kheej....koj tsuas ua tau li qhov koj ua zoo xwb....yog nws nrhiav tus tsiab.....koj tsis txhob nyuaj siab txog...yog koj muaj tub muaj kiv...muaj txhais muaj vauv los yog tub nyab.....tsis txhob nyuaj siab kiag.....qhov niag ua ntawv yeej yuav kav nws tsis ntev...

kav tsij tso phluav nws rau lawv nrag li nws lub siab xav tau....qhov qab los koj twb noj txhij...qhov zoo los koj twb kaws txhua yam zoo li lub zeb ho koj twb hov yaig tag.....lwm tus ces tsuas yog los khaw kua xwb...koj thiaj yog nws niam nkauj txhav qaib tiag tiag...lawv ces tsuas yog niag niam nkauj xav saib xwb...yeej yuav kav tsis ntev....

qhov loj tshaj....txawm koj tus txiv tsis pom koj txoj kev ua zoo lawm los....yeej kav tsij ua mus mog....yog koj ua ib qho dub lawm..ces haj yam yuav txhuas tsis los...kav tsij ua ib tug zoo niam tsev..tuav vaj tuav tsev ces...sab pev sab dav thiaj pom hais tias yog tsis muaj tus txiv lawm los you yeej tuag tsis tau.....cov laus ib txwm hais tias you yuav txim txhiaj yuav tsum yog muaj tus txiv nyob ntawv...tab sis lo lus no yog cov laus lawv hais rau lawv yuav xwb...

Los lus tuag..yog ib los lus vaub tsuab ua nws yeej tsis xam lwm yam lawm es yuav muab txoj kev tuag coj los lwv kom yeej...txhob xav txoj kev ntawv....xav rau cov tib neeg ua tseem hlub koj xws li koj cov me tub me yuam...cov neeg hlub txog koj..

hais ntau los tsam koj laj laj yeem...

Nyob zoo os tus nus NraugLaim muaj lus zoo siab uas koj tseem muab koj lub sij hawm tuaj nplig kuv lub siab thiab... Tus nus ntawm kuv thiab kuv tus txiv wb yeej tsis tau muaj me nyuam li. Qhov tsis muaj ntawv twb yog tim nws xwb los kuv twb hlub hlub nws. Ua niam txiv tau 10 xyoo no kuv tsuas yog ua tus niam tsev zoo rau nws tu lub vaj lub tsev ua noj ua haus paub kws tij neej tsa xwb. Nws ntshaw dab tsi los kuv twb muab tau tag nrog rau nws tsuas yog tias muab tsis tau lub hnub thiab lub hli xwb. Los txog thaum kawg yus tseem yog tus tsis zoo thiab nus tseem mus pom lwm tus zoo dua yus lawm thiab, yog xav txog txoj kev zoo thiab txoj kev yus hlub nws mas tsis tsim nyog ua neeg no li lawm. Kuv yog ib tug neeg yog tau hlub leej twg lawm kuv hlub nws kawg siab kawg ntsws. Kuv thov ua nej ib tsoom phooj ywg tsaug ua tseem muab lub laj lim tuaj pub rau kuv thiab. Kuv yuav nco ntsoov nej tej lus zoo.......

#26
Guest_LK_*

Guest_LK_*
 • Guests
Reputation: 0
Tus muam Chia Yang.
Ua niam txiv nyob ua ke txog 10 xyoo lawm thaum muab sib txhem yuav tsis yooj yim, kuv yuav piav kuv tus kheej rau koj mloog, kuv li wb nyob ua ke tau 5 xyoos xwb nws niam ntxias wb sib nrauj, thaum nrauj tas wb ob leeg nyias guaj nyias, nruab hnub hmo ntuj los tsis paub tias yog nruab hnub hmo ntuj li...tsis noj mov ib hnub los yeej tsis nco tshaib li zoo li lub ntiaj teb tig txawv tag lawm, tshuav txoj sia tsis tu xwb, kuv tsuas piav me me no rau koj xwb.

Koj ua lub siab loj, txoj kev zoo, txoj kev ua lub siab zoo yuav yeej kev phem ib puas tsav yam, koj yuav tau hlub koj tus txiv thiab yog nws yuav niam yau los koj yuav tau hlub li koj tus viv ncaus, thaum kawg lawv yeej yuav zoo thiab hlub koj, thaum kawg koj tus txiv yuav rov los hais lo lus tias= Honey...kuv yuam kev lawm kuv yuav hlub koj ib leeg mus tas ib sim os mog....lo lus no nws yuav hais rau koj nawv mog.

Txoj kev txov txoj sia yog ib yam yuam kev loj thiab txhaum nyob saum neej no thiab nruab dab.

#27
chia yang

chia yang

  New Member

 • Members
 • 12 posts
Reputation: 0
Neutral

 LK, on 18 February 2011 - 11:14 AM, said:

Tus muam Chia Yang.
Ua niam txiv nyob ua ke txog 10 xyoo lawm thaum muab sib txhem yuav tsis yooj yim, kuv yuav piav kuv tus kheej rau koj mloog, kuv li wb nyob ua ke tau 5 xyoos xwb nws niam ntxias wb sib nrauj, thaum nrauj tas wb ob leeg nyias guaj nyias, nruab hnub hmo ntuj los tsis paub tias yog nruab hnub hmo ntuj li...tsis noj mov ib hnub los yeej tsis nco tshaib li zoo li lub ntiaj teb tig txawv tag lawm, tshuav txoj sia tsis tu xwb, kuv tsuas piav me me no rau koj xwb.

Koj ua lub siab loj, txoj kev zoo, txoj kev ua lub siab zoo yuav yeej kev phem ib puas tsav yam, koj yuav tau hlub koj tus txiv thiab yog nws yuav niam yau los koj yuav tau hlub li koj tus viv ncaus, thaum kawg lawv yeej yuav zoo thiab hlub koj, thaum kawg koj tus txiv yuav rov los hais lo lus tias= Honey...kuv yuam kev lawm kuv yuav hlub koj ib leeg mus tas ib sim os mog....lo lus no nws yuav hais rau koj nawv mog.

Txoj kev txov txoj sia yog ib yam yuam kev loj thiab txhaum nyob saum neej no thiab nruab dab.


Tus nus yuav ua cas ua tau ib siab tso tus neeg yus hlub yuav niam yau na.......kuv xav tias kuv yuav ntsia tsis tau luag sib hlub rau kuv ntsia.. Kuv twb ua tus swb lawm kuv txaus siab zam txoj kev dav rau tus neeg siab phem ntawv lawm.

#28
Father Nature

Father Nature

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 6,262 posts
Reputation: 159
Excellent

 chia yang, on 18 February 2011 - 03:45 PM, said:

Tus nus yuav ua cas ua tau ib siab tso tus neeg yus hlub yuav niam yau na.......kuv xav tias kuv yuav ntsia tsis tau luag sib hlub rau kuv ntsia.. Kuv twb ua tus swb lawm kuv txaus siab zam txoj kev dav rau tus neeg siab phem ntawv lawm.
  
chiaYaj aw!

yog hais tias koj tsis xav cia ibtug neeg sibhlub rau koj ntsia ces kawg zam kev rau nws li koj hais kod es thiaj mobmob siab mog,
es nyias yuav tau nyias kom txhob sib pom thiaj tsis mob siab, thaum luag los sibhlub rau yus ntsia mas tseem chim/mob siab tshaj
10 npaug lawm thiab.. kuv thov koj hlub koj tus kheej/ tswj koj tus kheej kom tus tus mus rau qhov zoo xwb mog.....

#29
Guest_yiaxiong_*

Guest_yiaxiong_*
 • Guests
Reputation: 0

 cwjmemdub, on 09 February 2011 - 09:47 PM, said:

Tamsim ntawd ces leej twg los yeej xav kiag li koj xav tabsis tsis txhob ua li cia lub sijhawm mam li pab koj thiab xav tias tsis yog koj ib leeg thiaj li taug txoj kev zoo li xwb. Nyob nriajteb no muaj neeg coob li coob taug tib txog kev ntawd.


#30
Guest_NLL_*

Guest_NLL_*
 • Guests
Reputation: 0

 chia yang, on 12 February 2011 - 07:36 PM, said:

Nyob zoo os tus nus NraugLaim muaj lus zoo siab uas koj tseem muab koj lub sij hawm tuaj nplig kuv lub siab thiab... Tus nus ntawm kuv thiab kuv tus txiv wb yeej tsis tau muaj me nyuam li. Qhov tsis muaj ntawv twb yog tim nws xwb los kuv twb hlub hlub nws. Ua niam txiv tau 10 xyoo no kuv tsuas yog ua tus niam tsev zoo rau nws tu lub vaj lub tsev ua noj ua haus paub kws tij neej tsa xwb. Nws ntshaw dab tsi los kuv twb muab tau tag nrog rau nws tsuas yog tias muab tsis tau lub hnub thiab lub hli xwb. Los txog thaum kawg yus tseem yog tus tsis zoo thiab nus tseem mus pom lwm tus zoo dua yus lawm thiab, yog xav txog txoj kev zoo thiab txoj kev yus hlub nws mas tsis tsim nyog ua neeg no li lawm. Kuv yog ib tug neeg yog tau hlub leej twg lawm kuv hlub nws kawg siab kawg ntsws. Kuv thov ua nej ib tsoom phooj ywg tsaug ua tseem muab lub laj lim tuaj pub rau kuv thiab. Kuv yuav nco ntsoov nej tej lus zoo.......

Yog koj twb tsi tau tub kind txhawj dabtsi na, es koj puas zoo nkauj thiab thiab puas tseem hluas tsawv ....? Tso kiag koj Daim duab rau sd pom ces peb nrhiav dua ibbtug uas tau hlubbleej twg lawmmhlubbkawg siabbli koj rau koj ces koj rov qab siab ua neeg hlo tuaj xwbm. Txhob xav tias tag rau tus ntawd lawm es mus nrhiav yeeb nrhiav tshuaj Los ntxivbnawb,yog koj yuav ua li ntawd no hais kuv paub tsi xam kuv mam coj koj Los so hauv kuv es kuvbmam pab nrhiav duasbtus tshiab rau koj,mkoj xav saib yuav qhovbkuvvhais no lossis mam xav mam nrhiav tswvyim Los kho koj nploojsiab puas yuav zoo dua li koj xav tsov koj tus kheej ?

#31
Guest_tswv-yim_*

Guest_tswv-yim_*
 • Guests
Reputation: 0
-    He...he...Nyob zoo os,  Tsoom phooj ywg!   Nkauj muam hmoob hlub hmov tshua,  Tuaj seev hauv no tias;   Puas tsim nyog tuag...Rau tug neeg,  Uas yug hlub;   Txhua tsav yam...Ua pub rau nws xwb,  Txoj kev khwv tu lub vaj;  Cheb lub tsev...Tu tais pam,   Kho txaj chaw tuag npoo ntais,  Tsuag tshuaj tsw qab ntxiag;   Tog lub caij tsaus ntuj...Noj hmo tas,   Ob leeg da dej huv si;   pw ua ke....Ob leeg sib tawb,   Khawm nkaug puag loo xub ntiag li  "Tug me ab  mog liab"  Nwj hnia yaim ua si   (Tab sis)  Nws ntxeev siab,  Muaj dua tu tshiab;  Xam tsi muaj yug....Xav mas,   Mob siab khib kawg nkaug li;   Ua tsi tau zaj twg?   Xav tuag nthi,   Tam sim ntawd;   Rho kiag lub plawv dhia...Ntshav liab vog,   Rau nws ntsia;   Seb nws puas paub tias...Chim mob siab  khib npaum cas?  Mam ua siab tuag,  Ncaim ntiaj teb;   Ua ib siab qe muag...Tug phooj ywg!   Los tug me muam as,  Txawm koj tuag kiag;   Los yeej tsi khib nws li...Tug tib neeg   (Siab phem - Lim hiam -  Ntais ntuj - Txia ntshav -  Yeej txhob txwm - Tsi txom koj nplooj siab)  Qhov zoo tshaj,  Ces ua pauj xwb;   Seb nws puas khib mob siab...Khis ntuag rhev,   Yog nws ua phem;   Ces xum tuag...Tua ob leeg,  Tuag ua ke;   Pw ib pawg...Luag tej laug,  Niaj txig;   Piv ntuj nrag lug tias...Tug tuag lawm,  Thiaj yog yug tug:   Tug tseem nyob...Yog luag li,   Tau txiv phem;   Tsi zoo nraug...Tau poj niam tsi tshua zoo nkauj,  Thiaj yog yug tug;   Tau poj niam zoo mog...Tau txiv zoo nraug,  Yog Tau lub npe;   Lub cev ntaj ntsug...Nplooj siab,  Nplooj ntsws;   Lub plawv lo lug zoo,  Lo lug mog luag ntxhi;   Hais lug luag nyav...Suab qab zib..."Yog luag rho ple"   Yog luag khawm,   Luag puag;   Khawm tawb nwj hnia tas li...Ua ib lub rwj aws ncug txog,  Hnub tuag;  Yav ntuj thaum ub...Teb chaws nplog,  Kuv Plaub tug hluas nkauj;   Raug quab yuam...De tshuaj noj tuag lawm,  Kuv xam tias...Plaub tug hluas nkauj ntawd,  Thiaj yog;   Kuv tug...Hos cov ua siab mus yuav txiv,   Raws niam txiv neej nus yuam;   Yog luag li...Tseem nyob txog,  Niaj hnub no;   Tug ntawm xub ntiag...Yog laug nkoog,  Nkag cuj caws;   Ces tawv pluav...Tsi muaj leej twg?  "Nyiam lawm"   Thiaj yog  (Kuv tug)  Nej puas ntseeg,  Kuv cov lug no;   Yug tuag...(Ces yug swb)   Yug uv nyob,  Ces yug yeej,   Luag tej laug;   Hais tias...Noj tsi taug,  Yuav tuag;   Hais tsi taug...Yuav swb..ha..ha...Pab tu siab kawg...Cov phooj ywg!   Nkauj muam hmoob.

#32
MotherNature

MotherNature

  Niam yog Niam...

 • Senior Consultant
 • 10,782 posts
Reputation: 203
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.


<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Tus me ntxhais Chia Yang, Hauv kev taug muaj ntau txoj txhob mus xav rau txoj niag kev ploj mog, hauv kev taug muaj ntau kab txhob xav txog txoj niag kev mus ciaj dab yeej tsis pab.

Nco ntsoov tias...tus koj hlub nws tsis hlub koj xwb, cov neeg hlub koj yeej muaj coob tus sav... Koj niam koj txiv yug koj hlub koj heev koj tej nus tej vivncaus hlub koj heev txhob lam muab koj txoj kev tuag los tuag rau ib tug neeg twb tsis hlub koj nawb.  Yog tias koj muaj ib pab menyuam lawm...koj tuag kiag lawv yuav zoo licas thiab.  

Yog koj chim koj lam noj tshuaj los si dai tuag yeej tsis yog hauv kev zoo rau koj vim haj yam yuav muaj txim txhaum loj vim koj ntawm los ua tib neeg tsis tau tas yog koj lam txov kojt xoj sia koj yuav raug txim loj tshaj yeej mus ua tsis tau ib tug neeg tshiab os mog... ua ntej yuav tuag xav kom txhij hais kom txhuas yog luag tsis txaus siab thiab hlub yus lawm los kuj tso phluas lug mus mas mog... ib hnub twg nws xav txog koj txoj kev hlub nws ces nws yeej khuv xim xwb mas nawb.

Hlub koj hwm koj kom zoo vim koj nyob muaj neeg muaj tsav nyob muaj niam muaj txiv muaj viv muaj ncaus cov hlub koj tshuav coob os mog.

Posted Image

Posted Image

#33
Guest_xiong chang_*

Guest_xiong chang_*
 • Guests
Reputation: 0
-    Tug me muam as,  Kuv nyeem koj zaj lug;  Pab koj tu siab kawg...Kuv piav ib zaj dab neeg,  Rau koj nyeem;  Es koj mam txiav txim siab tug kheej...Seb koj yuav txiav txim siab taug,  Txoj kev twg?  Kuv tseem nco tau zaj dab neeg ntawd zoo txog;  Txog niaj hnub no...Xyoo 1962 peb muaj ib tug muam,  Lub npe hu:..Ntxhoo...Tug yawm yij lub npe hu:...Tsav vaj...Nkawd sib yuav xyoo 1956,  Lub xyoo 1962;  Kuv muaj noob nyoog nce xyoo 8...Peb tug muam ntawd,  Yug plaub zaug me nyuam tuag tas lawm,  Vim tug yawm yij lawv tsev neeg  "Ntseeg vaj tswv lawm"   Tsi ntoj neeb saib,  Tsi nthuav yaig kho;  Roog ntsuj plig...Tsi tau me nyuam yuav,  Tug yawm yij;  Niaj hmo tham hluas nkauj...Npaj yuav niam yau,  Hais txog;   Qhov nquag...Peb tug muam ntxhoo,  Yeej nquag txaus lawm;  Tshuav tib qho...Tu tsi tau me nyuam xwb,  Tug yawm yij;  Tsi xav hlub peb tug muam ntxhoo...Niaj hmo ua hluas nraug,  Tsi los tsev li;   Ntxhoo hais thaum twg?   Nkawd sib ceg tas li,  Lub sij hawm ntawd;  Yog caij faus teb yeeb...Cuaj hlis ntuj,  Lawv mus faus teb ib hnub los txog nram kev;  Tug yawm yij...Tsi nrog ntxhoo los tsev,  Cia li mus nram teb tham hluas nkauj lawm;  Chim muam ntxhoo siab heev...Muam ntxhoo de tshuaj  "Kuab tws nyuv noj"   Los txog ntua tsev,   Muam ntxhoo khiav mus pw tom txaj tsaus zog tuag lawm;   Lawv tsev neeg...Ua hmo siav,  Nrhiav nyab noj hmo;   Tsi pom qhov twg?  Mam tawm nug zej zog,  Tsi pom qhov twg?   Lawv tsev neeg!   Yeej tsi paub tias,  Lawv tug nyab tuag li;  Lawv xav tias....Ntshe khiav mus neej tsa lawm,  Vim neej tsa nyob deb;  Ib tav su kev diam...Tas kig kaj ntug,  Yij tsav vaj mam los txog tsev;   Nkag mus tom txaj hloov ris tsho...Cas poj niam pw khwb rwg ntxig,  Hu tsi hnov;   Tsa tsi sawv...Mam xyab tes diaj,  Ua zog tas tug;   Mam tsa hlo suab hu nrov...Los tsi teb,  Mam sib zog rub rhe los ntawm xub ntiag;  Xyov poj niam twb tuag thaum twg?   Txhav qhe tas tug!   Lawv tsev neeg,   Mam quaj nyiav zom zawg;   Zej zog mam hnov....Zej zog mam dhia tuaj saib,  Lawv cia li;   Ua txoj tsi paub...Tsi xav pam,  Yuav muab faus;  Peb txiv ntxawm tsav ntxawg...Tsi txaus siab,  Cab ib tug phaws twm;   Ntug ob txuas caj dab tod zog poom xub tuaj tua...Rau tug ntxhais,  Tsev neeg hmoob vaj;   Tau thov niam tais....Yawm txiv kaum choj nyiaj dawb,  Vim tsi hlub tug ntxhais;   Tsi kho tug ntxhais...Tsi tau me nyuam yuav,  Tug vauv tseem siab phem;  Tham hluas nkauj txhua hmo...Tsi quav ntsej tug ntxhais,  Noj tshauj tuag lawm;  Tseem tsi xav pam qeeg...Zaj dab neeg no,  Yog ib zaj dab neeg  "Tu siab kawg"  Nyob li ntawm koj ne,  Ho mus zoo li cas?  Kuv xav mas,   Koj txhob tuag zoo dua;   Mam pheej nom...Ti tswv hais kom tu,   Nyiag nyob nyiag;   Tshav koj ntuj twg?   Mam nrhiav dua txiv,  Yog txoj sia;   Tsi tu tuag  "Lub neej tod ntej"   Tseem muaj nyob tog,  Ua lub siab loj;   Rub siab ntev...Yeej muaj kev taug,  Dej yeej muaj kwj ntwg;  Hluav tawg....Yeej muaj chaw cig,  Koj lub neej   "Yeej muaj chaw mus"   Txhob tuag nawb mog,  Koj tuag   (Tas li)  Nco ntsoov tias,  Tshwm sim yug;   Los ua ib zaug neeg...Tsi ua ob peb sim neeg,  Koj tuag tshuaj muaj txim;  Yug tug ntsuj plig...Nce ntoj rooj vag zeb,  Tub tuam txoov kav;   Txiav txim rooj ntug...Yuav tso tsuam kab tob txiav tu ob ya,  Poob kwj lag zeb;  Xya hnub twg?   Luag mam npo nqa ntuj tawg hlawv ciaj hluav tas,  Luag mam npo nqa yiag dej npau tsawg muas;   Luag mam npo nqa yiag dej so tsaug dawb huv si...Luag mam npo nqa,  Rau zeb zom ua hmoov;   Ntim raj ntawv...Xya hnub twg?   Luag mam muab kuab tshuaj tsuag,  Txha sib txuas;   Nqaij xab xeeb...Peem tsheej ciaj neeg,  Nchos cev thawv;   Mam nqa ntawv nce qaum ntuj   "Tshaj kiab"  Nyob puv caij nyoog li,  Los ua neej yaj ceeb;   Mam nqeg los...Thov dua ntawv nqeg ntiaj teb,  Tshwm sim ua neeg;  Yog ib qho nyuaj kawg...Luag twb coj,  Kuv mus pom los lawm:..January 22, 1969...Nyob nroog looj ceeb,  Kuv thiaj siv sij hawm ntaus piav qhia suav daws;  Chim siab npaum twg?   Los txhob tuag mog,  Yuav tau uv nyob them kev npam;   Yog hnub twg?   Ntaub noj tas,  Ntawv haus ntuag;   Mam mus  (Tsi raug txim)  Ib yam li,  Cov yuav pib dav hlau ncig ntuj;   Tsi tau tas caij nyoog...Yug maj rov qab,  Raug nplua nyiaj nqis rooj dav hlau ib npaug;   Yuav tau nyob tas sij hawm....Rov qab dawb...Tsi raug nplua,  Yog leej twg?   Nyob ntxiv,  Yuav tau them nqis  "Passed port"  Txuas sij hawm dua,  Seb ib hlis;   Them pes tsawg.+

#34
Guest_tswv-yim_*

Guest_tswv-yim_*
 • Guests
Reputation: 0
-    Me muam:..Chia yang...Yog koj xav rau txoj kev mob siab,  Raug tug tib neeg;  Uas koj hlub...Yuav dua tug tshiab,  Cais koj txaj;  Tshem koj ncoo...Yeej txaus tuag li,  Koj hais lawm;   Yog koj ib leeg xwb os...Tab sis koj tshuav tub ntxhais,  Yuav ua ntsuag niam;   Tsi muaj leej twg?   Hlub plhw taub hau,  Khwv cev rau noj haus hnav siv;  Koj puas hlub lawv thiab...Yog koj hlub,  Koj tej tub ntxhais;   Kawg yuav tau uv...Ua siab ntev nyob ua lawv niam zoo dua,  Txhob tuag nawb mog;   Txawm tug tib neeg...Uas koj hlub ntawd,  Tsi nco koj tej txiaj ntsig;  Uas koj hlub nws...Los kav liam,  Ua ib siab mog;   Tug tib neeg...Siab phem,  Lim hiam;   Ntais ntuj...Txia ntshav,  Yeej tsi nco txog;  Tug tib neeg zoo...Tej txiaj ntsig  (Tab sis)   Kom koj xav tias,  Tswv nyuj yawm saub;   Tseem hlub koj nruab hnub hmo ntuj...Tsi pub koj tuag,  Yog kuv nyob ze;  Kuv mam rub koj tes...Rau xub ntiag   (Tab sis)   Pab koj tu siab kawg,  Kuv nyob ib sab ntuj:..America...Hais tsi tau zaj twg?  Tsuas ntaus ntawv hauv no,  Rau koj nyeem xwb;   Lub as thiv tas no...Kuv muaj ib tug ntxhais,   Nws tug tub tug poj niam;  Nyiag deev hluas...Kaj ntug mam los txog tsev,  Tug tub ntawd;   Chim siab heev...Vim poj niam muab nws nplooj siab qhia lwm tug lawm,  Luag tej laug;  Piv ntuj nrag lug tias   "Nyob tsi qhia neej - Tuag tsi qhia dab"   (Tab sis)  Tug tub ntawd,  Tug poj niam:  Muab lub kuv phem qhia lwm tug txiv neej pom lawm...Tug tub ntawd,   Muab poj niam ntaus ob tawg ncuav;  Nws tug poj niam hu:..Police...Tuaj ntes xauv tes kaw nkuaj lawm,  Tug tub ntawd;   Chim siab dhau dai hlua tuag lawm...Me muam:..Txiab yaj...Ntiaj teb no,  Txawm rab diav;  Qiv tau noj mov...Txawm nyiaj kuv phem,  Qiv tau rau siv  (Tab sis)  Tug txiv   "Tug kuv phem"   Poj niam  "Lub kuv phem"   Qiv tsi tau rau leej twg?  Yog nyiag ntsiag to,   Tsi paub;   Tsi pom...Ces kav liam,  Yog pom paub;  Kawg tua pov tseg...Ntiaj teb no,  Yeej tsi muaj ib yam khib mob siab npaum li  "Lub kuv phem tug kuv phem"   Suav daws sim ntsia,   Tog* sib tshov;   Txiv* sib tog...Nqaij ntuag ntshav nrog,  Ua kas lwj dhi;   Los vim khib maum xwb tias...Tej nkauj nraug,  Sib tua tuag;   Los vim khib kuv phem...Khib kuv phem xwb os.

#35
Guest_tswv-yim_*

Guest_tswv-yim_*
 • Guests
Reputation: 0

 NraugLAIM, on 12 February 2011 - 09:29 AM, said:

QUOTE "NraugLaib

Thaum twg koj txawm siv txawj ua SAUB lawm?"

Tus npawg..koj txhais li cas????? kuv twb tsis tau saib leej twg kab tes li lo yog siab nws txoj hmoo....
-   Nyiam koj qhov zoo nkauj,  Nco koj qhov hais lug zoo;  Tshua koj lo lug ntxim siab...Nyiam koj dhau lawm,  Nploj siab nyob tsi hwm;  Nplooj ntsws zaum tsi tsheej...Ua fem feeb li,  Tug tib neeg vwm;  Nco loj thaum twg?   Pom koj tug ntsuj duab zem zuag tod hauv ntej,  Cua tuaj ntxuaj ntxog;  Hnov txias ziag...Lub plawv dhia nruj nriaj,  Yam txoj sia yaj ntshig;  Yuav tu tias...Nplooj siab nyiag ntsuj ntsais,  Tsam tsi pom koj lawm;  Cua tuaj nplawm ntwg?  Nroj tsuag xyoob ntoo,  Nplooj ntxhee yeeg laim kuv phem;  Nco koj tshaj no...Tsi xav ua neeg,  Nyob ntiaj teb lawm;  Nco koj thaum twg?  Tsa muag ntsia saum lub hnub,  Ua zaim muag;  Pom koj lub cev ntaj ntsug...Me plaj plhu luag li nyav,  Thaum tsaus ntuj zuag;   Tsa muag ntsia saum hli...Pom koj lub me plaj plhu,  hais lug luag li ntxhi;   Kuv nplooj siab quaj qas dhi..Kua muag ntwg sis laub,  Tsi paub ua zaj twg?  Kua muag nro si to,  Vim txoj kev nco koj xwb tias;  Me leej muam...Tug zoo nkauj ntxim tawb nwj hnia aws.

#36
Hmoob_lady

Hmoob_lady

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 4,692 posts
Reputation: 53
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.


<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>
Nyob zoo os tus me viv ncaus Txiab..

Cas koj nim tau kuv txoj me kev lwjsiab taug thiab nas los? xav tias ntshe yog kuv ib leeg xwb no?
Tamsis no koj tus kheej xav li no or you think like this!
"sim neej no kuv pom nws, kuv hlub nws, kuv muaj nws ib leeg, yog tsis muaj nws lawm kuv yuav ua cas ua ib lub neej without nws, uas nws ib leeg thiaj yog ib tug txivneej nyob rau hauv kuv lub neej, es kuv yuav ua cas ua ib lub neej tsis muaj nws koj pom nws sim zuag txog thaum koj thiab nws neb lub neej thaum pib los txog rau thaum nws mus muaj dua tus tshiab mob koj nplooj me plawv tshuav tawg, yam li tus kab los yog tus me noog luag muab koj tsuj kiag es txoj me siav tsis tu es ua nruj nriaj, yuav sawv los sawv tsis taus, txoj me kev tuag nyob rau lub ntiaj teb no tsis muaj nuj nqis abtsir au koj kiag lawm, koj tos nws ua hnub ua hmoo ntsia ntsoov lub me qhov rooj seb puas pom nws los, yog pom nws los, los koj lub kua muag poob ib zaug, tsis pom nws los los koj tos quaj tos quaj, lub caij nyoog dhau lawm zuj zus koj noj los tsis qab pw los tsis tsaug zog, abtsi los koj tsis xav ua tsis xav noj, pom leejtwg los koj lub me kua muag ntws si hais tsis tau ib lo rau leejtwg. TAG NRHO KUV COV LUS SAU LOS NO PUAS MUAJ TSEEB? yog hais tias muaj, txhob tu siab mog. muaj ib hnub twg, qhov nws ua rau koj txaus, koj tsis nco xwb qhov koj mob, quaj,tos tos nws, nco nco nws nrog rau qhov kev xav, ploj kiag koj lub me siab pauv kiag, vim qhov nws ua saib tsis taus koj ces koj mam plis kiag ua ib tug neeg tshiab txiav txim siab rov los hlub koj tus kheej lawm, thaum no luag tsim koj txaus lawm koj tsis quaj tsis los kua muag tsis nco lawm mog.  Abbb kuv muab hais ntau dhau lawm es sau li no rau koj xwb mog, vam thiab cia siab tias koj yuav hlub koj tus kheej thiab koj cov me nyuam mog.  zam lub ntxheej pub Hmoob_lady os mog.

tus hlub thiaj yog tus nco
tsis yog tus hlub nruabsiab ces kawg tso.

#37
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.
There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#38
ufos

ufos

  Master Degree 3

 • Members
 • 1,598 posts
Reputation: 38
Excellent

 chia yang, on 09 February 2011 - 09:37 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.


<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-n...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-n...n_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Chia,

Ua tib zoo xav kom ntxaws ntxaws ov.

Koj tseem yuav tuag rau ib tug neeg TSIS hlub koj no los?

Ib tug tib neeg uas koj yuav tsim nyog tuag nrog mas yuav tsum yog tus neeg
uas HLUB HLUB yus es tuag ua ntej yus lawm no mas tsim nyog yus tuag lawv nws qab thiab los mas.

Tabsis koj tseem yuav mus tuag rau ib niag neeg uas twb tsis nem quavntsej koj es
muaj tus txiaj ntsim dabtsi?

Koj tuag kiag ces pejxeem huab hwm thiab tej txheeb ze tua ua lom vab vab thiab
ntaus phaib zos hmo 2 nyuag hmo xwb ces tag nrho koj ib sim neej tsis muaj txoj sia ntxiv lawm no xwb.

Kuv to taub koj txoj kev chim siab zoo heev los mas, tabsis nco ntsuj ntsoov tuaj nruab siab hais tias

1) Tus neeg KOJ HLUB thiab tus neeg hlub koj tsis yog the same person.

2) Tus neeg uas HLUB KOJ ho yuav tsis yog tus neeg uas koj xav hlub lawm thiab.

Nws muaj nws ib tug neeg ho yuav xav tuag rau koj, hos koj ho yuav xav mus tuag rau lwm tus.
Li no hauv lub neej thiaj pheej tsis muaj kev SIB HLUB rau sawvdaws yog cov coob.

Txhob tuag mas zoo dua. Vim tiam no txoj kev tuag yeej yuav los caum tau koj ib hnub ov.
Ces thaum hnub tuag ntawd los caum tau yus ces yus yeej yuav ntsi tsis dim es txhob rawm tuag ua ntej yus hnub tuag.
UFOs tseem yog koj li phoojywg,
yog thaum koj nyob ntsuag nos ntsuav.
Koj nyob qhov twg, Ufos nyob qhov ntawd.