Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Txoj kev tuag rau tus hlub puas tsim nyog thiab.

38 posts in this topic

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.

<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param'>http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...

Tamsim ntawd ces leej twg los yeej xav kiag li koj xav tabsis tsis txhob ua li cia lub sijhawm mam li pab koj thiab xav tias tsis yog koj ib leeg thiaj li taug txoj kev zoo li xwb. Nyob nriajteb no muaj neeg coob li coob taug tib txog kev ntawd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tamsim ntawd ces leej twg los yeej xav kiag li koj xav tabsis tsis txhob ua li cia lub sijhawm mam li pab koj thiab xav tias tsis yog koj ib leeg thiaj li taug txoj kev zoo li xwb. Nyob nriajteb no muaj neeg coob li coob taug tib txog kev ntawd.

Koj yeej hais yog lawm.. tiam sis txoj kev nco yuav nco txog thaum twg, sim neej no yus tsis xav pom tus neeg yus hlub nrog luag lwm tus.. Mob yus lub siab tshaj li.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yeej hais yog lawm.. tiam sis txoj kev nco yuav nco txog thaum twg, sim neej no yus tsis xav pom tus neeg yus hlub nrog luag lwm tus.. Mob yus lub siab tshaj li.....

Txoj kev mob yuav mob mus ib sim tabsis ntev zuj zus mus ces yuav nyiaj taus me ntsis lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...

Los, nkim lub pauum beth ntsws ntsws tas lawm ntag hahaha.

Kuv tsis xav li ko.

Kuv xav muaj tsis xav pluag.

Kuv xav ciaj tsis xav tuag.

Hahahahahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawv kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob lawm vim tias tus neeg yus hlub tshaj tseem mus muaj dua tus tshiab lawm.. Ntawm kuv tus kheej tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav los raws rau kuv lub siab mob lawm xwb. yog tias qhov no raug rau nej, nej puas xav li kuv xav thiab...

Leejmuam,kuvthov tximntau kojtxhob xavli casyog kojxav lintawm kod,kojyuam kevdeb lawm,tusneeg yuavhlub koj,kojtxawm yuavmuab nwscab tesmus nrhiavdua tustshiab muabnyiaj komtxaus 6 nwskom musnrhiav duatus tshiablos nwslub kuamuag poobnthav nwsrov nria nriakoj,tushlub kojyog tustsis pubkoj nqakhoom hnyav hkoomsib yog 2 leegli haujlwm,nwstxawj xavtias pojniam yug yugme tubmenyuam tsojntsha loslawm ntautsis muajzog lawmqhov twglos nwstuaj hloxwb,thaum 2 leegpw uake nwsmuab nwstxhais npabua yuslub hauvncoo pw hauvnws lubxub ntiagxwb thiajyog yustus hlub,kuvlos yeejtsaug kevtxom nyemtib yamli kojthiab 8 xav 8tusiab 8xav 8loskua muag 8xav 8khosiab 8xav 8pwtsis tsaugzog,quaj quajhauv ncoontub tagtsis muajleej twgnrog yugpaub,ntawmkuv tuskheej kuvzoo siabtias kuvcov menyuam kawmntawv siabtas lawm,tsismuaj tushlub lostsis uacas li,tus uasxav musces kojtxawm yuavtav losyeej tsistau lawm,kojtxawm muabsaw hlau xauvko tawlos yuavtxiav musli,pebnco tus uas pebhlub tsistxau es avluaj quaslawm xwb,kojhais 6 nwshais tiasmus lawmces txhobrov,yogtseem lospab tsistau lawm,yogkoj tuagces kojyog tus swb,kuvhais tauntau zoglawm thovtxim os,ua tsaug.bye bye o.k.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leejmuam,kuvthov tximntau kojtxhob xavli casyog kojxav lintawm kod,kojyuam kevdeb lawm,tusneeg yuavhlub koj,kojtxawm yuavmuab nwscab tesmus nrhiavdua tustshiab muabnyiaj komtxaus 6 nwskom musnrhiav duatus tshiablos nwslub kuamuag poobnthav nwsrov nria nriakoj,tushlub kojyog tustsis pubkoj nqakhoom hnyav hkoomsib yog 2 leegli haujlwm,nwstxawj xavtias pojniam yug yugme tubmenyuam tsojntsha loslawm ntautsis muajzog lawmqhov twglos nwstuaj hloxwb,thaum 2 leegpw uake nwsmuab nwstxhais npabua yuslub hauvncoo pw hauvnws lubxub ntiagxwb thiajyog yustus hlub,kuvlos yeejtsaug kevtxom nyemtib yamli kojthiab 8 xav 8tusiab 8xav 8loskua muag 8xav 8khosiab 8xav 8pwtsis tsaugzog,quaj quajhauv ncoontub tagtsis muajleej twgnrog yugpaub,ntawmkuv tuskheej kuvzoo siabtias kuvcov menyuam kawmntawv siabtas lawm,tsismuaj tushlub lostsis uacas li,tus uasxav musces kojtxawm yuavtav losyeej tsistau lawm,kojtxawm muabsaw hlau xauvko tawlos yuavtxiav musli,pebnco tus uas pebhlub tsistxau es avluaj quaslawm xwb,kojhais 6 nwshais tiasmus lawmces txhobrov,yogtseem lospab tsistau lawm,yogkoj tuagces kojyog tus swb,kuvhais tauntau zoglawm thovtxim os,ua tsaug.bye bye o.k.

Tus nus yeej muaj li koj hais ma tiam sis yuav ua cas tau vim tias txoj kev nco nws ua rau yus vwm tag thiaj tsis xav ua neeg nyob lawm xwb. Kuv tuaj yeem ua tus swb tsuav kuv lub qhov muag tsis pom lawm xwb...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus nus yeej muaj li koj hais ma tiam sis yuav ua cas tau vim tias txoj kev nco nws ua rau yus vwm tag thiaj tsis xav ua neeg nyob lawm xwb. Kuv tuaj yeem ua tus swb tsuav kuv lub qhov muag tsis pom lawm xwb...

koj ua cas tsis tau os mog.

Koj nyuaj siab hwv lawm ces kuv qhia kom koj mus yuav poison los haus kom koj tuag mus koj thiaj yuav tsis pom txoj kev lom zem ua rau koj mob mob lawm xwb tiag.

Pab koj tu siab kawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.

nyob zoo sawv ntxov phooj ywg Chia Yang,

zoo siab koj tsis tau maj mus ua yam li koj cov lus koj tau sau cia sauv. Xws li hmo no koj tau ntsib txoj kev ua koj xiam kev, poob zoo, poob qab, thiab poob phem rau lub neej koj tau xaiv tag los. Thov zam lub txim pub rau lub ntuj ua nws tau cia koj taug txoj kev zoo li nov. Kuv qhia koj tias txoj kev nov tsis yooj yim, nws tsis tsis yog ib txoj kev koj yuav hla dhau saib, nws yuav ua koj kho siab, tusiab, chim siab, mob siab, xav zaj twg los xav tsis txawj tag, tsis xav liam yus tus kheej los saib mus saib los yog tim yus tus kheej xwb thiaj li zoo li nov. Kuv yuav qhia koj tias koj los tsawg lub kua muag los yeej kho tsis tau, tig tsis tau thiab rub nws rov qab los rau koj xub ntiag tsis tau lawm. Kuv yuav qhia koj tias, yeej tsis muaj ib los lus, tsis muaj ib tug neeg ua yuav pab daws tau koj txoj kev koj tau taug ziag no. Thiab kuv yuav qhia koj tias hnub mas zoo li tsis txawj tshav ntuj, hmo tsis txawv luv thiab kaj kom txog hnub siab nqig lub kua muag tsis poob. Yog muaj ib yam ces koj twb thov kom muaj ib yam los pab daws koj txoj kev mob siab seb siab puas lam kaj ib me pliag. Txoj siab mas yam li ib tug ntses tsis nyob hauv pa dej.

Tamsim no, sij hawm (TIME) yog koj li phooj ywg. Txhob maj ua tej yam txawv txawv. Yog ntuj xav kom koj mus nrog ntuj nyob, koj yeej tsis nyob ntev npaum li no. Yog ntuj siab phem rau koj, ces koj lub neej tsis kav ntev npaum li no. Yog ntuj xav tias koj uv tsis dhau, koj hla tsis dhau thiab yog tias ntuj pom tias koj muaj txoj kev kaj nrig yav tom ntej ces ntuj yeej tsis pub koj los taug txoj kev no ib zaug li. Sij hawm (TIME) nov yus txoj maj maj nrhiav tug los take place tus qub nawb mog. Take sij hawm los nrhiav koj tus kheej, koj yog leej twg, koj nyiam dabtsis, koj xav ua dabtsi hauv koj lub neej, koj lub neej koj xav kom zoo li cas taug mus, koj take sij hawm los nrhiav koj tus kheej li mekas hais, find yourself. Ub txoj kev kho siab thiab tusiab, ub tiag, nrhiav hauj lwm ua kom yus lub siab txhob xav ntau ntau txog nws. Xav rau koj tua kheej hais tias, koj xav piav koj lub neej zoo li cas rau koj cov me tub menyuam. What kind of story do you want to tell your children about you? yam li txiv Vaj Pov, thaum koj ncaim ntiajteb, koj xav kom luag nco koj tus neeg li cas? Koj puas yog ib leej niam zoo, ib leej niam tso nws cov menyuam pov tseg mus uasi los yog tias tua koj tus kheej tseg, koj yog ib leej ntxhais tsis hwm nws tsev neej, koj yog ib leej muam saib tsis tau nws cov nus, koj yog ib leej phooj ywg xav tias lawv txoj kev phooj ywg tsis muaj nuj nqis es koj thiaj li tsis mus nrog lawv tham/piav rau lawv kom siab nqis -- xav zoo, koj xav yog tus neeg zoo li cas hauv koj lub neej. Hauv koj lub neej, koj xav sau phau ntawv li cas cia rau koj cov me tub menyuam, koj tsev neej, koj cov phooj ywg, etc. Niam thiab txiv lawv tus koj loj, koj tua koj tus kheej, nkim luag tu koj loj hlob, nkim luag zaub hmo, nkim luag ev koj tib ub tuaj, ua twb zoo xav.

Peb Txiv Hlob Vaj Pov twb tso peb tseg lawm, peb twb xiam ib tug neeg tseem ceem hauv haiv neeg hmoob. ua li koj ne? Koj muaj txoj siav, ntuj tsim koj los vim koj yog ib tug neeg tseem ceem thiab. tamsim no koj nyuaj siab, koj tsis pom kev deb, tiamsim, me phooj ywg zoo, kuv qhia koj li no, txawm tsis yog koj los koj muaj me tub menyuam, lawv tsis muaj leej niam, lawv tsis ua lub neej zoo, yog tim koj nawb. Yog koj tsis muaj menyuam ziag no los lwm hnub yog koj rov mus ntsib ib tug, txais txoj kev ua ib leej niam. yog koj ua siab ntev, uv dhau txoj kev no, qhiv koj lub saib kom pom txhob kev dav thiab kev deb lwm yam tom ntej, tej zaum tsis yog koj tiamsim thaum koj tu koj cov menyuam loj hlob, tej zaum ib tug hos los coj peb haiv neeg hmoob, los ua ib tug lawyer, ib tug doctor, ib tug teacher, ib tug pab hmoob, kuj tsis paub.

Thov zam lub ntxim, kuv hais ntau zog lawm. Kuv txhawj thiab txhawb koj lub zog vim tias kuv tau ntsib txoj kev li koj dhau los. ntau lub xyoo dhau, kuv coj li txhua los lus kuv tau qhia rau koj, kuv thiaj li muaj lub lajlim tswv8 thiab siab ntev los qhia rau koj. Ua neeg nyob tsis pom yav tom ntej tiamsim ua li kuv hais, tsam koj los yog koj cov menyuam loj hlob tiav niam tiav txiv los coj ib pab ib pawg haiv neeg hmoob. Yog li nco ntsoov li nawb mog, koj tsis yog tus swb. Nws yog tus swb vim nws yog tus tso txoj kev hlub tseg, saib neb txoj kev hlub tsis muaj nqis. Nws yog tus swb vwm nws nyoo ua neej nrog koj. Quiters never win!!!!

Los lus zoo thov koj khaws coj mus siv. Los tsis zoo thiab siab koj los hos thov zam lub ntxim pub. Thov kom koj ntsib kev dav, siav loj, thiab ywjsiab hmo no rau ntau hmo taug mus.

Ua Tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.

<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param'>http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Me ntxhais txhob xav txog txoj kev tuag nawb. Yog koj twb hlub nws npaum li ntawv es tseem khiav koj lawm thiab ces kav liam xwb nawb. Kuv qhia rau koj hais tias koj yog ib tug neeg zoo koj thiaj hlub hlub nws. Yog koj muab koj txoj kev hlub ua koj muab rau tus neeg siab dub ntawv rau lwm tus yeej yuav muaj tus hlub hlub koj thiab.

Txojsia mas yog yawm saub thiab koj niam koj txiv thiaj muab tau rau koj xwb tsis muaj ib leej tib neeg twg muab tau rau koj nawb. Yog koj hlub yawm saub thiab koj niam koj txiv no, kuv TubQwj xav thov koj kom koj kaws koj txojsia rau ib qhov chaws kom zoo tshaj plaws and enjoy your life to the fullest.

Txhob tuag rau tus neeg siab phem os me ntxhais tsis muaj nuj nqis rau koj nawb. Tshuav tus neeg hlub koj tiag tiag tseem yuav los rau hauv koj lub neej ua siab ntev nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.

ntuj es...tuag tej yam nyuav no ua dabtsi naj? cov neeg ua twb yog Hlubtuagnthi li peb cov no twb tsi tuag rau leejtwg maj hmoob aws.

tus neeg ua luag txav tawm ntawm yus mus lawm, yog tus ua luag tsi paub yus zoo xwb. yog yus tseem tuag rau nws tes thiab ces yus kuj tag hauv ris, ua yus tsi yog neeg los ua tsi tau ib yam dabtsi li... yog luag hos ntshaw dhau hwv lawm tsi nrog yus lawm los, kawg kiag sivzog ntso ua lub neej sib caum seb thaum kawg leej twg yuav yog tus zoo tshaj xwb tiag...LOLz!

yus txoj siav, yog yus tsi hlub yus tus kheej tsi muaj leej twg hlub yus. dhau kiag yus niam yus txiv lawm ces lwm tus yeej tsi hlub yus li ntag nawb mog. luag tsua hlub thaum tseem zoo zoo xwb, dhau ntawd kiag luag tseem yuav tua tau yus povtseg thiab. yog li ntawd, txhob muab tej yam nyuag kev miv miv li no los txiav thiab txo yus txoj siav.

ntshe yog yus tsis ntse es thiaj li xav tias, ntshe neeg tag rau ib tug lawm xwb. ntshe lwm tus yuav tsi txawj hlub no--ntuj aws...leej twg los yog neeg muaj siab muaj ntsw tib yam. yog hnub twg koj mus nrhiav tau tus ua ntshaw thiab txoj kev npau suav zoo ib yam li koj txoj. hnub ntawd, mas koj tseem xav kom koj mas txawj nplhi ua neeg tshiab duas xwb. yog li no, txhob tusiab rau tej neeg ua luag tsi hlub yus. luag twb tsi hlub yus lawm es yus tseem mus hlub luag zoo dabtsi, hlub los yeej tsi tau thiab zoo qhov twg tuaj lawm mas nawb.

tej no mas yog tias mas luag kiag 3 suab, yus tseem yuav ua tsaug rau tias yus dim txoj kev lwjsiab lawm es txij hnub no mus yus yuav nyob tau ib leeg kajsiab lug no xwb tiag. :onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo sawv ntxov phooj ywg Chia Yang,

zoo siab koj tsis tau maj mus ua yam li koj cov lus koj tau sau cia sauv. Xws li hmo no koj tau ntsib txoj kev ua koj xiam kev, poob zoo, poob qab, thiab poob phem rau lub neej koj tau xaiv tag los. Thov zam lub txim pub rau lub ntuj ua nws tau cia koj taug txoj kev zoo li nov. Kuv qhia koj tias txoj kev nov tsis yooj yim, nws tsis tsis yog ib txoj kev koj yuav hla dhau saib, nws yuav ua koj kho siab, tusiab, chim siab, mob siab, xav zaj twg los xav tsis txawj tag, tsis xav liam yus tus kheej los saib mus saib los yog tim yus tus kheej xwb thiaj li zoo li nov. Kuv yuav qhia koj tias koj los tsawg lub kua muag los yeej kho tsis tau, tig tsis tau thiab rub nws rov qab los rau koj xub ntiag tsis tau lawm. Kuv yuav qhia koj tias, yeej tsis muaj ib los lus, tsis muaj ib tug neeg ua yuav pab daws tau koj txoj kev koj tau taug ziag no. Thiab kuv yuav qhia koj tias hnub mas zoo li tsis txawj tshav ntuj, hmo tsis txawv luv thiab kaj kom txog hnub siab nqig lub kua muag tsis poob. Yog muaj ib yam ces koj twb thov kom muaj ib yam los pab daws koj txoj kev mob siab seb siab puas lam kaj ib me pliag. Txoj siab mas yam li ib tug ntses tsis nyob hauv pa dej.

Tamsim no, sij hawm (TIME) yog koj li phooj ywg. Txhob maj ua tej yam txawv txawv. Yog ntuj xav kom koj mus nrog ntuj nyob, koj yeej tsis nyob ntev npaum li no. Yog ntuj siab phem rau koj, ces koj lub neej tsis kav ntev npaum li no. Yog ntuj xav tias koj uv tsis dhau, koj hla tsis dhau thiab yog tias ntuj pom tias koj muaj txoj kev kaj nrig yav tom ntej ces ntuj yeej tsis pub koj los taug txoj kev no ib zaug li. Sij hawm (TIME) nov yus txoj maj maj nrhiav tug los take place tus qub nawb mog. Take sij hawm los nrhiav koj tus kheej, koj yog leej twg, koj nyiam dabtsis, koj xav ua dabtsi hauv koj lub neej, koj lub neej koj xav kom zoo li cas taug mus, koj take sij hawm los nrhiav koj tus kheej li mekas hais, find yourself. Ub txoj kev kho siab thiab tusiab, ub tiag, nrhiav hauj lwm ua kom yus lub siab txhob xav ntau ntau txog nws. Xav rau koj tua kheej hais tias, koj xav piav koj lub neej zoo li cas rau koj cov me tub menyuam. What kind of story do you want to tell your children about you? yam li txiv Vaj Pov, thaum koj ncaim ntiajteb, koj xav kom luag nco koj tus neeg li cas? Koj puas yog ib leej niam zoo, ib leej niam tso nws cov menyuam pov tseg mus uasi los yog tias tua koj tus kheej tseg, koj yog ib leej ntxhais tsis hwm nws tsev neej, koj yog ib leej muam saib tsis tau nws cov nus, koj yog ib leej phooj ywg xav tias lawv txoj kev phooj ywg tsis muaj nuj nqis es koj thiaj li tsis mus nrog lawv tham/piav rau lawv kom siab nqis -- xav zoo, koj xav yog tus neeg zoo li cas hauv koj lub neej. Hauv koj lub neej, koj xav sau phau ntawv li cas cia rau koj cov me tub menyuam, koj tsev neej, koj cov phooj ywg, etc. Niam thiab txiv lawv tus koj loj, koj tua koj tus kheej, nkim luag tu koj loj hlob, nkim luag zaub hmo, nkim luag ev koj tib ub tuaj, ua twb zoo xav.

Peb Txiv Hlob Vaj Pov twb tso peb tseg lawm, peb twb xiam ib tug neeg tseem ceem hauv haiv neeg hmoob. ua li koj ne? Koj muaj txoj siav, ntuj tsim koj los vim koj yog ib tug neeg tseem ceem thiab. tamsim no koj nyuaj siab, koj tsis pom kev deb, tiamsim, me phooj ywg zoo, kuv qhia koj li no, txawm tsis yog koj los koj muaj me tub menyuam, lawv tsis muaj leej niam, lawv tsis ua lub neej zoo, yog tim koj nawb. Yog koj tsis muaj menyuam ziag no los lwm hnub yog koj rov mus ntsib ib tug, txais txoj kev ua ib leej niam. yog koj ua siab ntev, uv dhau txoj kev no, qhiv koj lub saib kom pom txhob kev dav thiab kev deb lwm yam tom ntej, tej zaum tsis yog koj tiamsim thaum koj tu koj cov menyuam loj hlob, tej zaum ib tug hos los coj peb haiv neeg hmoob, los ua ib tug lawyer, ib tug doctor, ib tug teacher, ib tug pab hmoob, kuj tsis paub.

Thov zam lub ntxim, kuv hais ntau zog lawm. Kuv txhawj thiab txhawb koj lub zog vim tias kuv tau ntsib txoj kev li koj dhau los. ntau lub xyoo dhau, kuv coj li txhua los lus kuv tau qhia rau koj, kuv thiaj li muaj lub lajlim tswv8 thiab siab ntev los qhia rau koj. Ua neeg nyob tsis pom yav tom ntej tiamsim ua li kuv hais, tsam koj los yog koj cov menyuam loj hlob tiav niam tiav txiv los coj ib pab ib pawg haiv neeg hmoob. Yog li nco ntsoov li nawb mog, koj tsis yog tus swb. Nws yog tus swb vim nws yog tus tso txoj kev hlub tseg, saib neb txoj kev hlub tsis muaj nqis. Nws yog tus swb vwm nws nyoo ua neej nrog koj. Quiters never win!!!!

Los lus zoo thov koj khaws coj mus siv. Los tsis zoo thiab siab koj los hos thov zam lub ntxim pub. Thov kom koj ntsib kev dav, siav loj, thiab ywjsiab hmo no rau ntau hmo taug mus.

Ua Tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg yus hlub mus muaj dua tus tshiab.... Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws tshaj xav tias txoj kev tuag thiaj yuav raws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau koj thiab koj tus hlub.

Chia Yang.

Kuv nyeem koj cov lus tas pom hais tias koj tu siab heev dhau lawm, kuv ghia koj tias txoj kev hlub yog yus hlub ib tug neeg kawg lub siab lawm ces thaum tag kev cia siab lawm yeej kawg muab txoj kev tuag los lwv xwb, tab sis kuv xav tias koj tseem muaj txoj hauv kev yuav daws tau ntawm lub siab chim...ghov daws tau no yog xws li koj yuav tau xav tias luag twb tsis hlub yus, luag thiaj li mus hlub lwm tus, yus yuav tau thim yus txoj kev hlub tawm ntawm luag ib hnub me zuj zus mus ces thaum kawg koj yuav dim ntawm txoj kev tws hauv lub siab nawv mog.

Tsis ntev ntawd ces koj lub siab yuav kaj zuj zus mus, tshwj xeeb tshaj yog koj yuav tau hlub koj tus kheej tso lwm tus thiaj li yuav hlub thiab pab tau koj nawv mog.

<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param'>http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo sawv ntxov phooj ywg Chia Yang,

zoo siab koj tsis tau maj mus ua yam li koj cov lus koj tau sau cia sauv. Xws li hmo no koj tau ntsib txoj kev ua koj xiam kev, poob zoo, poob qab, thiab poob phem rau lub neej koj tau xaiv tag los. Thov zam lub txim pub rau lub ntuj ua nws tau cia koj taug txoj kev zoo li nov. Kuv qhia koj tias txoj kev nov tsis yooj yim, nws tsis tsis yog ib txoj kev koj yuav hla dhau saib, nws yuav ua koj kho siab, tusiab, chim siab, mob siab, xav zaj twg los xav tsis txawj tag, tsis xav liam yus tus kheej los saib mus saib los yog tim yus tus kheej xwb thiaj li zoo li nov. Kuv yuav qhia koj tias koj los tsawg lub kua muag los yeej kho tsis tau, tig tsis tau thiab rub nws rov qab los rau koj xub ntiag tsis tau lawm. Kuv yuav qhia koj tias, yeej tsis muaj ib los lus, tsis muaj ib tug neeg ua yuav pab daws tau koj txoj kev koj tau taug ziag no. Thiab kuv yuav qhia koj tias hnub mas zoo li tsis txawj tshav ntuj, hmo tsis txawv luv thiab kaj kom txog hnub siab nqig lub kua muag tsis poob. Yog muaj ib yam ces koj twb thov kom muaj ib yam los pab daws koj txoj kev mob siab seb siab puas lam kaj ib me pliag. Txoj siab mas yam li ib tug ntses tsis nyob hauv pa dej.

Tamsim no, sij hawm (TIME) yog koj li phooj ywg. Txhob maj ua tej yam txawv txawv. Yog ntuj xav kom koj mus nrog ntuj nyob, koj yeej tsis nyob ntev npaum li no. Yog ntuj siab phem rau koj, ces koj lub neej tsis kav ntev npaum li no. Yog ntuj xav tias koj uv tsis dhau, koj hla tsis dhau thiab yog tias ntuj pom tias koj muaj txoj kev kaj nrig yav tom ntej ces ntuj yeej tsis pub koj los taug txoj kev no ib zaug li. Sij hawm (TIME) nov yus txoj maj maj nrhiav tug los take place tus qub nawb mog. Take sij hawm los nrhiav koj tus kheej, koj yog leej twg, koj nyiam dabtsis, koj xav ua dabtsi hauv koj lub neej, koj lub neej koj xav kom zoo li cas taug mus, koj take sij hawm los nrhiav koj tus kheej li mekas hais, find yourself. Ub txoj kev kho siab thiab tusiab, ub tiag, nrhiav hauj lwm ua kom yus lub siab txhob xav ntau ntau txog nws. Xav rau koj tua kheej hais tias, koj xav piav koj lub neej zoo li cas rau koj cov me tub menyuam. What kind of story do you want to tell your children about you? yam li txiv Vaj Pov, thaum koj ncaim ntiajteb, koj xav kom luag nco koj tus neeg li cas? Koj puas yog ib leej niam zoo, ib leej niam tso nws cov menyuam pov tseg mus uasi los yog tias tua koj tus kheej tseg, koj yog ib leej ntxhais tsis hwm nws tsev neej, koj yog ib leej muam saib tsis tau nws cov nus, koj yog ib leej phooj ywg xav tias lawv txoj kev phooj ywg tsis muaj nuj nqis es koj thiaj li tsis mus nrog lawv tham/piav rau lawv kom siab nqis -- xav zoo, koj xav yog tus neeg zoo li cas hauv koj lub neej. Hauv koj lub neej, koj xav sau phau ntawv li cas cia rau koj cov me tub menyuam, koj tsev neej, koj cov phooj ywg, etc. Niam thiab txiv lawv tus koj loj, koj tua koj tus kheej, nkim luag tu koj loj hlob, nkim luag zaub hmo, nkim luag ev koj tib ub tuaj, ua twb zoo xav.

Peb Txiv Hlob Vaj Pov twb tso peb tseg lawm, peb twb xiam ib tug neeg tseem ceem hauv haiv neeg hmoob. ua li koj ne? Koj muaj txoj siav, ntuj tsim koj los vim koj yog ib tug neeg tseem ceem thiab. tamsim no koj nyuaj siab, koj tsis pom kev deb, tiamsim, me phooj ywg zoo, kuv qhia koj li no, txawm tsis yog koj los koj muaj me tub menyuam, lawv tsis muaj leej niam, lawv tsis ua lub neej zoo, yog tim koj nawb. Yog koj tsis muaj menyuam ziag no los lwm hnub yog koj rov mus ntsib ib tug, txais txoj kev ua ib leej niam. yog koj ua siab ntev, uv dhau txoj kev no, qhiv koj lub saib kom pom txhob kev dav thiab kev deb lwm yam tom ntej, tej zaum tsis yog koj tiamsim thaum koj tu koj cov menyuam loj hlob, tej zaum ib tug hos los coj peb haiv neeg hmoob, los ua ib tug lawyer, ib tug doctor, ib tug teacher, ib tug pab hmoob, kuj tsis paub.

Thov zam lub ntxim, kuv hais ntau zog lawm. Kuv txhawj thiab txhawb koj lub zog vim tias kuv tau ntsib txoj kev li koj dhau los. ntau lub xyoo dhau, kuv coj li txhua los lus kuv tau qhia rau koj, kuv thiaj li muaj lub lajlim tswv8 thiab siab ntev los qhia rau koj. Ua neeg nyob tsis pom yav tom ntej tiamsim ua li kuv hais, tsam koj los yog koj cov menyuam loj hlob tiav niam tiav txiv los coj ib pab ib pawg haiv neeg hmoob. Yog li nco ntsoov li nawb mog, koj tsis yog tus swb. Nws yog tus swb vim nws yog tus tso txoj kev hlub tseg, saib neb txoj kev hlub tsis muaj nqis. Nws yog tus swb vwm nws nyoo ua neej nrog koj. Quiters never win!!!!

Los lus zoo thov koj khaws coj mus siv. Los tsis zoo thiab siab koj los hos thov zam lub ntxim pub. Thov kom koj ntsib kev dav, siav loj, thiab ywjsiab hmo no rau ntau hmo taug mus.

Ua Tsaug.

Nyob zoo os tus phooj ywg " ButterFly " Ua koj tsaug uas koj tseem muaj ib nplooj siab zoo tuaj ntuas ib tug neeg lwj siab lwj ntsws li kuv no thiab... Koj tej lus yog lus nyiaj lus kub cia kuv mam khaws coj mus siv mog...Tos kuv tau xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv txoj kev chim thiab mob siab lov vim yog kuv yeej chim heev li vim yus quaj los lub kua muag tsis los li lawm. Yeej xav tias ntuj kawg xub zeb av kawg xub ntoos lawm ua neeg no los tsis zoo dab tsi... tab sis muab koj cov ntawv nyeem tag ua rau kuv lub siab loj thiab kuv thim xav lawm..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me ntxhais txhob xav txog txoj kev tuag nawb. Yog koj twb hlub nws npaum li ntawv es tseem khiav koj lawm thiab ces kav liam xwb nawb. Kuv qhia rau koj hais tias koj yog ib tug neeg zoo koj thiaj hlub hlub nws. Yog koj muab koj txoj kev hlub ua koj muab rau tus neeg siab dub ntawv rau lwm tus yeej yuav muaj tus hlub hlub koj thiab.

Txojsia mas yog yawm saub thiab koj niam koj txiv thiaj muab tau rau koj xwb tsis muaj ib leej tib neeg twg muab tau rau koj nawb. Yog koj hlub yawm saub thiab koj niam koj txiv no, kuv TubQwj xav thov koj kom koj kaws koj txojsia rau ib qhov chaws kom zoo tshaj plaws and enjoy your life to the fullest.

Txhob tuag rau tus neeg siab phem os me ntxhais tsis muaj nuj nqis rau koj nawb. Tshuav tus neeg hlub koj tiag tiag tseem yuav los rau hauv koj lub neej ua siab ntev nawb.

Ua koj tsaug os tus nus TubQwj uas koj tseem hais tau ib co lus zoo zoo rau kuv thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.

<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param'>http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

mentxhais chiaYang,

koj txhob tu siab/txhob txov koj txoj sia nawb mog, koj txawm yuav hlub/mob siab npaum licas los nws yeej tsis rov los hlub koj lawm mog,

kom koj nco ntsoov tias koj txoj sia uas koj niam koj txiv muab pub rau koj muaj nujnqis npaum licas no nawb mog.. tejzaum nws tsis yog

koj tus tav niamtxiv ib txhis raug es nws thiaj ua tau lub siab phem limhiam li ntawd rau koj xwb, kav tsij nrog nws sib twv ua neej kom

zoo tshaj nws/ ua neeg zoo tshaj nws, nyob nyob ho muaj neeg saib taus koj/ hlub taus koj los koj mam mus nrog tus ntawd ua neej kom

zoo xwb, twb paub li koj lawm ces yuav ua dabtsi yuav tau xyuas kom meej meej tso mog...

lawv twb hais tas rau koj lawm ces kuv hais me me li no rau koj xwb, lolus twg ho siab/ hnyav rau koj lawm los thov txim nawb mog...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Los, nkim lub pauum beth ntsws ntsws tas lawm ntag hahaha.

Kuv tsis xav li ko.

Kuv xav muaj tsis xav pluag.

Kuv xav ciaj tsis xav tuag.

Hahahahahaha

hais lus kom zoo me ntsis maj, cas hais lus phem ua luaj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.

<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param'>http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Me viv ncaus kuv twb muaj ntau zaus xav li koj lawm thiab os mog.

Lub ntiaj teb yeej tsaus nti xwb, tsis muaj hnub kaj li tab sis... Koj ua zoo xav ma, tsis tsim nyob xav phem os mog.

nws ua lub siab loj os mog

peb sawv daws yeej txhawb nws nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me viv ncaus kuv twb muaj ntau zaus xav li koj lawm thiab os mog.

Lub ntiaj teb yeej tsaus nti xwb, tsis muaj hnub kaj li tab sis... Koj ua zoo xav ma, tsis tsim nyob xav phem os mog.

nws ua lub siab loj os mog

peb sawv daws yeej txhawb nws nawb.

Ua tsaug os tus viv ncaus, uas koj tseem tuaj txawb kuv lub dag zog thiab.... Niaj hnub no kuv zoo li ib tug neeg vwm lawm xwb..kuv tseem xav tias puas muaj ib hom tshuaj twg uas yus noj kom txhob hnov qhov mob ntawv..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.

Tus Niam Laus/Hluas Chia Yaj...

Txoj kev tuag yuav daws tsis tau koj txoj kev lwj siab os mog. Mob mob los, tsuas mob ib ntu xwb, yeej yuav txawj zoo. Nco ntsoov tias, yog yus ib txwm ua zoo, ces yus yeej yog yus neeg zoo zoo. ^_^

Nws hos muaj lub siab pais nrhiav tau tus tsiab, los xij peem. Yus niam yus txiv twb yug yus los muaj tev muaj taws, rov khwv yus lub neeg dua xwb, yog tias yus txoj sia tsis tau tu ces yus tseem khwv tau. Zaum ob tej zaum hos twb yuav zoo dua thawj zaug thiab. Ua siab loj, yog tias yus yog ib tug neeg zoo, yus daim ntawv los ua neeg nyob yeej yuav tsis tag rau ib tug neeg siab phem.

Smile... and be strong. Like what I've said to many, my favorite quote is: Good things fall apart only so BETTER things can fall together. :1169691087:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej tsis xav ua neeg nyob mus ntxiv lawm vim tus neeg kuv hlub mus muaj dua tus tshiab. Ua neeg nyob tsis xav tau lub npe poj nrauj. Sim neej no kuv hlub nws ib leeg xwb mus ua hauj lwm los tsev tu vaj tu tsev ua noj ua haus twb tsis pub nws ntshaw ib yam dab tsi, ua cas txog thaum kawg nws ho mus muaj dua tus tshiab. Kuv xav tias txoj kev tuag thiaj yuav daws tau kuv lub siab mob lawm xwb. Cia kuv mam ua tus swb es zam txoj hau kev rau nws thiab nws tus hlub.

<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param'>http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dyed76yxbB4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>

Tus muam Chia Yang...lam hais seb nplij puas tau koj lub siab...ntawm peb cov txiv neej....lub siab ma hlob heev...twb tseem yog muaj 1000+ tus poj los yeej tsis txaus yees.....yeeb vim yog nws rab phom tseem nqov...mos txwv tseem muaj....cog maj los maj tseem hlob...cov txiv los txiv tseem txi...

tiam sis kuv xav noog koj hais tias...ntawm koj tus kheej ne, koj puas tau ua rau nws tub siab....puas tau muab nws cem ua lwj ua liam...siab ntev puas tau rau li new xav tau...coj tus xeeb ceem puas laib li nws chaw..

yog koj coj tau li saum no...ces tim nws lub niag siab hlob xwb....txog ntawm koj tus kheej....koj tsuas ua tau li qhov koj ua zoo xwb....yog nws nrhiav tus tsiab.....koj tsis txhob nyuaj siab txog...yog koj muaj tub muaj kiv...muaj txhais muaj vauv los yog tub nyab.....tsis txhob nyuaj siab kiag.....qhov niag ua ntawv yeej yuav kav nws tsis ntev...

kav tsij tso phluav nws rau lawv nrag li nws lub siab xav tau....qhov qab los koj twb noj txhij...qhov zoo los koj twb kaws txhua yam zoo li lub zeb ho koj twb hov yaig tag.....lwm tus ces tsuas yog los khaw kua xwb...koj thiaj yog nws niam nkauj txhav qaib tiag tiag...lawv ces tsuas yog niag niam nkauj xav saib xwb...yeej yuav kav tsis ntev....

qhov loj tshaj....txawm koj tus txiv tsis pom koj txoj kev ua zoo lawm los....yeej kav tsij ua mus mog....yog koj ua ib qho dub lawm..ces haj yam yuav txhuas tsis los...kav tsij ua ib tug zoo niam tsev..tuav vaj tuav tsev ces...sab pev sab dav thiaj pom hais tias yog tsis muaj tus txiv lawm los you yeej tuag tsis tau.....cov laus ib txwm hais tias you yuav txim txhiaj yuav tsum yog muaj tus txiv nyob ntawv...tab sis lo lus no yog cov laus lawv hais rau lawv yuav xwb...

Los lus tuag..yog ib los lus vaub tsuab ua nws yeej tsis xam lwm yam lawm es yuav muab txoj kev tuag coj los lwv kom yeej...txhob xav txoj kev ntawv....xav rau cov tib neeg ua tseem hlub koj xws li koj cov me tub me yuam...cov neeg hlub txog koj..

hais ntau los tsam koj laj laj yeem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NraugLaib

Thaum twg koj txawm siv txawj ua SAUB lawm?

Tus muam Chia Yang...lam hais seb nplij puas tau koj lub siab...ntawm peb cov txiv neej....lub siab ma hlob heev...twb tseem yog muaj 1000+ tus poj los yeej tsis txaus yees.....yeeb vim yog nws rab phom tseem nqov...mos txwv tseem muaj....cog maj los maj tseem hlob...cov txiv los txiv tseem txi...

tiam sis kuv xav noog koj hais tias...ntawm koj tus kheej ne, koj puas tau ua rau nws tub siab....puas tau muab nws cem ua lwj ua liam...siab ntev puas tau rau li new xav tau...coj tus xeeb ceem puas laib li nws chaw..

yog koj coj tau li saum no...ces tim nws lub niag siab hlob xwb....txog ntawm koj tus kheej....koj tsuas ua tau li qhov koj ua zoo xwb....yog nws nrhiav tus tsiab.....koj tsis txhob nyuaj siab txog...yog koj muaj tub muaj kiv...muaj txhais muaj vauv los yog tub nyab.....tsis txhob nyuaj siab kiag.....qhov niag ua ntawv yeej yuav kav nws tsis ntev...

kav tsij tso phluav nws rau lawv nrag li nws lub siab xav tau....qhov qab los koj twb noj txhij...qhov zoo los koj twb kaws txhua yam zoo li lub zeb ho koj twb hov yaig tag.....lwm tus ces tsuas yog los khaw kua xwb...koj thiaj yog nws niam nkauj txhav qaib tiag tiag...lawv ces tsuas yog niag niam nkauj xav saib xwb...yeej yuav kav tsis ntev....

qhov loj tshaj....txawm koj tus txiv tsis pom koj txoj kev ua zoo lawm los....yeej kav tsij ua mus mog....yog koj ua ib qho dub lawm..ces haj yam yuav txhuas tsis los...kav tsij ua ib tug zoo niam tsev..tuav vaj tuav tsev ces...sab pev sab dav thiaj pom hais tias yog tsis muaj tus txiv lawm los you yeej tuag tsis tau.....cov laus ib txwm hais tias you yuav txim txhiaj yuav tsum yog muaj tus txiv nyob ntawv...tab sis lo lus no yog cov laus lawv hais rau lawv yuav xwb...

Los lus tuag..yog ib los lus vaub tsuab ua nws yeej tsis xam lwm yam lawm es yuav muab txoj kev tuag coj los lwv kom yeej...txhob xav txoj kev ntawv....xav rau cov tib neeg ua tseem hlub koj xws li koj cov me tub me yuam...cov neeg hlub txog koj..

hais ntau los tsam koj laj laj yeem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

QUOTE "NraugLaib

Thaum twg koj txawm siv txawj ua SAUB lawm?"

Tus npawg..koj txhais li cas????? kuv twb tsis tau saib leej twg kab tes li lo yog siab nws txoj hmoo....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus muam Chia Yang...lam hais seb nplij puas tau koj lub siab...ntawm peb cov txiv neej....lub siab ma hlob heev...twb tseem yog muaj 1000+ tus poj los yeej tsis txaus yees.....yeeb vim yog nws rab phom tseem nqov...mos txwv tseem muaj....cog maj los maj tseem hlob...cov txiv los txiv tseem txi...

tiam sis kuv xav noog koj hais tias...ntawm koj tus kheej ne, koj puas tau ua rau nws tub siab....puas tau muab nws cem ua lwj ua liam...siab ntev puas tau rau li new xav tau...coj tus xeeb ceem puas laib li nws chaw..

yog koj coj tau li saum no...ces tim nws lub niag siab hlob xwb....txog ntawm koj tus kheej....koj tsuas ua tau li qhov koj ua zoo xwb....yog nws nrhiav tus tsiab.....koj tsis txhob nyuaj siab txog...yog koj muaj tub muaj kiv...muaj txhais muaj vauv los yog tub nyab.....tsis txhob nyuaj siab kiag.....qhov niag ua ntawv yeej yuav kav nws tsis ntev...

kav tsij tso phluav nws rau lawv nrag li nws lub siab xav tau....qhov qab los koj twb noj txhij...qhov zoo los koj twb kaws txhua yam zoo li lub zeb ho koj twb hov yaig tag.....lwm tus ces tsuas yog los khaw kua xwb...koj thiaj yog nws niam nkauj txhav qaib tiag tiag...lawv ces tsuas yog niag niam nkauj xav saib xwb...yeej yuav kav tsis ntev....

qhov loj tshaj....txawm koj tus txiv tsis pom koj txoj kev ua zoo lawm los....yeej kav tsij ua mus mog....yog koj ua ib qho dub lawm..ces haj yam yuav txhuas tsis los...kav tsij ua ib tug zoo niam tsev..tuav vaj tuav tsev ces...sab pev sab dav thiaj pom hais tias yog tsis muaj tus txiv lawm los you yeej tuag tsis tau.....cov laus ib txwm hais tias you yuav txim txhiaj yuav tsum yog muaj tus txiv nyob ntawv...tab sis lo lus no yog cov laus lawv hais rau lawv yuav xwb...

Los lus tuag..yog ib los lus vaub tsuab ua nws yeej tsis xam lwm yam lawm es yuav muab txoj kev tuag coj los lwv kom yeej...txhob xav txoj kev ntawv....xav rau cov tib neeg ua tseem hlub koj xws li koj cov me tub me yuam...cov neeg hlub txog koj..

hais ntau los tsam koj laj laj yeem...

Nyob zoo os tus nus NraugLaim muaj lus zoo siab uas koj tseem muab koj lub sij hawm tuaj nplig kuv lub siab thiab... Tus nus ntawm kuv thiab kuv tus txiv wb yeej tsis tau muaj me nyuam li. Qhov tsis muaj ntawv twb yog tim nws xwb los kuv twb hlub hlub nws. Ua niam txiv tau 10 xyoo no kuv tsuas yog ua tus niam tsev zoo rau nws tu lub vaj lub tsev ua noj ua haus paub kws tij neej tsa xwb. Nws ntshaw dab tsi los kuv twb muab tau tag nrog rau nws tsuas yog tias muab tsis tau lub hnub thiab lub hli xwb. Los txog thaum kawg yus tseem yog tus tsis zoo thiab nus tseem mus pom lwm tus zoo dua yus lawm thiab, yog xav txog txoj kev zoo thiab txoj kev yus hlub nws mas tsis tsim nyog ua neeg no li lawm. Kuv yog ib tug neeg yog tau hlub leej twg lawm kuv hlub nws kawg siab kawg ntsws. Kuv thov ua nej ib tsoom phooj ywg tsaug ua tseem muab lub laj lim tuaj pub rau kuv thiab. Kuv yuav nco ntsoov nej tej lus zoo.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now