Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Hmoob Puas Sib Hlub Hmong Tiag?

14 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo cov phooj ywg sawv daws,

Hmoob puas sib hlub Hmoob tiag? Hauv GVP lub ntees no, tsis paub meej hais tias thaum kawg, saib cov lus paj lus cua uas GVP tsev neeg los yog cov Funeral committee tsis pub qee tus neeg (certain people) tuaj mus koom. Yog tsis muaj tseeb, haj yam zoo. Yog muaj tseeb, tu siab heev li. Peb Hmoob twb tsis muaj pes tshawg tus. Tej kev tsis sib haum yav dhau los, twb tsis yog vim ib tug neeg twg xwb, yeej vim sawv daws, thiaj tsis sib haum.

Yog sawv daws muaj lub siab sib hlub tiag tiag, thov cia tej kev tsis sib to taub yav dhau los dhau mus, cia peb pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Ib lub ntees, tsis zoo li ib lub party uas yuav muaj ntau zaus ua, tiam sis tsuas muaj ib zaug xwb. Xav li cas tiag, thiaj yuav txwv txiav?

Tej laus ib txwm hais tias, "taws tsau tsis pom tom hau ntej, ua neej tsis pom hmoov", tsis paub hub twg, hmo twg, yus yuav vam khom txog kwv tij Hmoob txhua leej txhua tus, los tuav tes sib pab.

Piv txwv, nyuam qhuav 10+ minutes dhau los no, cov funeral committee tau los tawm lus tawm suab hauv HmongSatelliteTV, nqua hu Hmong txhua leej txhua tus, tsis hais poj niam, txiv neej, laus hluas, kom pab sign daim petition thov President Obama tso cai txais tos Txiv GVP lub cev ntaj ntsug mus so rau pem Arlington Cementary.

Qhov no piav tau meej meej tias, peb Hmoob tsawg tsawg, yuav tsis paub lub sij hawm twg, yus yuav vam khom txog txhua txhia tus Hmoob lub npe Hmoob los pab txhawb ib txoj hau kev.

Yog li txhob yuam kev rau txoj kev uas, thaum yus xav txwv txiav leej twg ces, yus ua raws yus siab nyiam xwb, tiam sis thaum yus tau kev tws no ces, yu ho txawj los nqua hu kom Hmoob txhua leej txhua tus kom los sib pab.

Thov peb Hmoob sib zam mog, kev tsis sib haum xeeb, tsis yog koj los yog kuv xwb, yeej vim muaj ntau yam sib txuam sib xyaws daws. Thov peb txhob txhawb kom lub snow ball, los yog lub pob caus loj zuj zus tuaj, tiam sis tsoo kom lub snow ball tawg, los yog daws kom lub pob caus yau zuj zus xwb. Yog li, thov hais dua, thov cia peb Hmoob pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Nyob zoo nej sawv daws.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phooj ywg sawv daws,

Hmoob puas sib hlub Hmoob tiag? Hauv GVP lub ntees no, tsis paub meej hais tias thaum kawg, saib cov lus paj lus cua uas GVP tsev neeg los yog cov Funeral committee tsis pub qee tus neeg (certain people) tuaj mus koom. Yog tsis muaj tseeb, haj yam zoo. Yog muaj tseeb, tu siab heev li. Peb Hmoob twb tsis muaj pes tshawg tus. Tej kev tsis sib haum yav dhau los, twb tsis yog vim ib tug neeg twg xwb, yeej vim sawv daws, thiaj tsis sib haum.

Yog sawv daws muaj lub siab sib hlub tiag tiag, thov cia tej kev tsis sib to taub yav dhau los dhau mus, cia peb pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Ib lub ntees, tsis zoo li ib lub party uas yuav muaj ntau zaus ua, tiam sis tsuas muaj ib zaug xwb. Xav li cas tiag, thiaj yuav txwv txiav?

Tej laus ib txwm hais tias, "taws tsau tsis pom tom hau ntej, ua neej tsis pom hmoov", tsis paub hub twg, hmo twg, yus yuav vam khom txog kwv tij Hmoob txhua leej txhua tus, los tuav tes sib pab.

Piv txwv, nyuam qhuav 10+ minutes dhau los no, cov funeral committee tau los tawm lus tawm suab hauv HmongSatelliteTV, nqua hu Hmong txhua leej txhua tus, tsis hais poj niam, txiv neej, laus hluas, kom pab sign daim petition thov President Obama tso cai txais tos Txiv GVP lub cev ntaj ntsug mus so rau pem Arlington Cementary.

Qhov no piav tau meej meej tias, peb Hmoob tsawg tsawg, yuav tsis paub lub sij hawm twg, yus yuav vam khom txog txhua txhia tus Hmoob lub npe Hmoob los pab txhawb ib txoj hau kev.

Yog li txhob yuam kev rau txoj kev uas, thaum yus xav txwv txiav leej twg ces, yus ua raws yus siab nyiam xwb, tiam sis thaum yus tau kev tws no ces, yu ho txawj los nqua hu kom Hmoob txhua leej txhua tus kom los sib pab.

Thov peb Hmoob sib zam mog, kev tsis sib haum xeeb, tsis yog koj los yog kuv xwb, yeej vim muaj ntau yam sib txuam sib xyaws daws. Thov peb txhob txhawb kom lub snow ball, los yog lub pob caus loj zuj zus tuaj, tiam sis tsoo kom lub snow ball tawg, los yog daws kom lub pob caus yau zuj zus xwb. Yog li, thov hais dua, thov cia peb Hmoob pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Nyob zoo nej sawv daws.

Tsis txhob ua siab me peb yeej tsis paub qhov tseeb tias yog dab tsi tiag tos txog thaum kawg tso.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Nyob zoo cov phooj ywg sawv daws,

Hmoob puas sib hlub Hmoob tiag? Hauv GVP lub ntees no, tsis paub meej hais tias thaum kawg, saib cov lus paj lus cua uas GVP tsev neeg los yog cov Funeral committee tsis pub qee tus neeg (certain people) tuaj mus koom. Yog tsis muaj tseeb, haj yam zoo. Yog muaj tseeb, tu siab heev li. Peb Hmoob twb tsis muaj pes tshawg tus. Tej kev tsis sib haum yav dhau los, twb tsis yog vim ib tug neeg twg xwb, yeej vim sawv daws, thiaj tsis sib haum.

Yog sawv daws muaj lub siab sib hlub tiag tiag, thov cia tej kev tsis sib to taub yav dhau los dhau mus, cia peb pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Ib lub ntees, tsis zoo li ib lub party uas yuav muaj ntau zaus ua, tiam sis tsuas muaj ib zaug xwb. Xav li cas tiag, thiaj yuav txwv txiav?

Tej laus ib txwm hais tias, "taws tsau tsis pom tom hau ntej, ua neej tsis pom hmoov", tsis paub hub twg, hmo twg, yus yuav vam khom txog kwv tij Hmoob txhua leej txhua tus, los tuav tes sib pab.

Piv txwv, nyuam qhuav 10+ minutes dhau los no, cov funeral committee tau los tawm lus tawm suab hauv HmongSatelliteTV, nqua hu Hmong txhua leej txhua tus, tsis hais poj niam, txiv neej, laus hluas, kom pab sign daim petition thov President Obama tso cai txais tos Txiv GVP lub cev ntaj ntsug mus so rau pem Arlington Cementary.

Qhov no piav tau meej meej tias, peb Hmoob tsawg tsawg, yuav tsis paub lub sij hawm twg, yus yuav vam khom txog txhua txhia tus Hmoob lub npe Hmoob los pab txhawb ib txoj hau kev.

Yog li txhob yuam kev rau txoj kev uas, thaum yus xav txwv txiav leej twg ces, yus ua raws yus siab nyiam xwb, tiam sis thaum yus tau kev tws no ces, yu ho txawj los nqua hu kom Hmoob txhua leej txhua tus kom los sib pab.

Thov peb Hmoob sib zam mog, kev tsis sib haum xeeb, tsis yog koj los yog kuv xwb, yeej vim muaj ntau yam sib txuam sib xyaws daws. Thov peb txhob txhawb kom lub snow ball, los yog lub pob caus loj zuj zus tuaj, tiam sis tsoo kom lub snow ball tawg, los yog daws kom lub pob caus yau zuj zus xwb. Yog li, thov hais dua, thov cia peb Hmoob pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Nyob zoo nej sawv daws.

Microfiber,

Kuv notice tias tsis pom cov key persons coob tus tuaj vim-tias lawv raug txwv los-sis tsev xyom-cuab muaj feem tsis nyiam. Kuv xav tias cov neeg raug txwv ntawd muaj kwv-tij neej-tsa coob thiab. Cov key persons ntawm cov neeg txheeb-ze lawv puas yuav pab? Kuv xav mas cov committee rau tsev xyom-cuab made mistake lawm yog-tias cov rumors muaj tseeb. Txawm peb yuav sib cav hauv no baum-cas los peb tawb qaub-ncaug twb nto rau hauv xuab-zeb lawm. Kuv tau nrog tus-puav key persons uas tsimtsa lub July 22 tham. Lawv hais-tias they were not welcomed. .

:onionheadfake7:

Edited by Vahuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Microfiber,

Kuv notice tias tsis pom cov key persons coob tus tuaj vim-tias lawv raug txwv los-sis tsev xyom-cuab muaj feem tsis nyiam. Kuv xav tias cov neeg raug txwv ntawd muaj kwv-tij neej-tsa coob thiab. Cov key persons ntawm cov neeg txheeb-ze lawv puas yuav pab? Kuv xav mas cov committee rau tsev xyom-cuab made mistake lawm yog-tias cov rumors muaj tseeb. Txawm peb yuav sib cav hauv no baum-cas los peb tawb qaub-ncaug twb nto rau hauv xuab-zeb lawm. Kuv tau nrog tus-puav key persons uas tsimtsa lub July 22 tham. Lawv hais-tias they were not welcomed. .

:onionheadfake7:

Both VSHL and Microfiber, you have good perception. I think GVP's passing away is the end of uncivil political era for the Hmong people, but as thought it seems that it is just the beginning of another one. I feel that this group will continue to decept the older Hmong generation to make a living as VP had done in the last 30+ years that landed him and a group of Hmong in jail. Oh...Gosh...when are they going to wake up.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phooj ywg sawv daws,

Hmoob puas sib hlub Hmoob tiag? Hauv GVP lub ntees no, tsis paub meej hais tias thaum kawg, saib cov lus paj lus cua uas GVP tsev neeg los yog cov Funeral committee tsis pub qee tus neeg (certain people) tuaj mus koom. Yog tsis muaj tseeb, haj yam zoo. Yog muaj tseeb, tu siab heev li. Peb Hmoob twb tsis muaj pes tshawg tus. Tej kev tsis sib haum yav dhau los, twb tsis yog vim ib tug neeg twg xwb, yeej vim sawv daws, thiaj tsis sib haum.

Yog sawv daws muaj lub siab sib hlub tiag tiag, thov cia tej kev tsis sib to taub yav dhau los dhau mus, cia peb pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Ib lub ntees, tsis zoo li ib lub party uas yuav muaj ntau zaus ua, tiam sis tsuas muaj ib zaug xwb. Xav li cas tiag, thiaj yuav txwv txiav?

Tej laus ib txwm hais tias, "taws tsau tsis pom tom hau ntej, ua neej tsis pom hmoov", tsis paub hub twg, hmo twg, yus yuav vam khom txog kwv tij Hmoob txhua leej txhua tus, los tuav tes sib pab.

Piv txwv, nyuam qhuav 10+ minutes dhau los no, cov funeral committee tau los tawm lus tawm suab hauv HmongSatelliteTV, nqua hu Hmong txhua leej txhua tus, tsis hais poj niam, txiv neej, laus hluas, kom pab sign daim petition thov President Obama tso cai txais tos Txiv GVP lub cev ntaj ntsug mus so rau pem Arlington Cementary.

Qhov no piav tau meej meej tias, peb Hmoob tsawg tsawg, yuav tsis paub lub sij hawm twg, yus yuav vam khom txog txhua txhia tus Hmoob lub npe Hmoob los pab txhawb ib txoj hau kev.

Yog li txhob yuam kev rau txoj kev uas, thaum yus xav txwv txiav leej twg ces, yus ua raws yus siab nyiam xwb, tiam sis thaum yus tau kev tws no ces, yu ho txawj los nqua hu kom Hmoob txhua leej txhua tus kom los sib pab.

Thov peb Hmoob sib zam mog, kev tsis sib haum xeeb, tsis yog koj los yog kuv xwb, yeej vim muaj ntau yam sib txuam sib xyaws daws. Thov peb txhob txhawb kom lub snow ball, los yog lub pob caus loj zuj zus tuaj, tiam sis tsoo kom lub snow ball tawg, los yog daws kom lub pob caus yau zuj zus xwb. Yog li, thov hais dua, thov cia peb Hmoob pib hnub tshiab nrog txoj kev cia siab tshiab, kom tsim tau lub neej tshiab rau peb Hmoob lawm yav tom ntej.

Nyob zoo nej sawv daws.

microfiber

Yog muaj tseeb li sawv daws tau xav los, kuv xav tias Xyom Cuab lawv siab nqaim zog lawm, yuav tsum xav qhov tias yav dhau los GN VP yog Hmoob tus coj, txawm tias muaj yam puav hais lus los yog ua tsis sib haum los txhob cib nyeej Xyom Cuab yuav tsum nqua lug hu tsoom Hmoob sawv daws kom tuaj koom tsis cais ib leej twg yog tus tsis tuaj los puam chawj tus xav tuaj los kom tuaj,tom qab dua yawg loj lawm thiaj tsis muaj tus hais ub hais no ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov yawg, hmoob sib hlub tsis muaj lawm os, cia kuv mam piav ib case rau nej mloog.

Muaj ib yim kwv tij ntseeg nyob hauv Los angel tus puj tau tas sim neej lawm mas tus xib fwb tso cov txwj laug tuaj ua dab hem lawv tsev neeg ntawd plig poob tas lawm vim tsis nco ntshai tus puj uas xiam tiam sis cia li ntshai tus sib fwb ntawd thiab nws cov kev txwj laug lawm.

Mam piav qhia nej paub hais tias lawv tuaj es lawv ua cas rau tsev neeg ntawd.

Tuaj thawj hmo ces tuaj ib tug bkauj laug ua ib tug poj dab tha di ncauj liag nplaim, ntsis nws cov plaub hau faib kab suab yi.

Tus nkauj laug tuaj txog ces muab tus nyab hem hem, ho ua tib lub qhov muag nruj nruj ntxeev mus ntxeev los rau lawv.

Thaum tus poj dab yuav rov ces txawm tib co tes hu tus txiv tabsis tus niam tsawv nkaus tau ib rab aka 47k tib tsaug phome ua tus poj dab ntawd tuag kiag rau ntawm thaj chaw ntawd lawm.

Tus xib fwb ces khiav fuas siav muab niag nkauj dab ntawd ris khiav lawm tsis saib qab li.

Hmo kawg ces tuaj ib ob tug hmoob thoj xeem yaj.

Nws los yog ib tug kev txwj laug neeg hauv church thiab, nws tuaj txog ces nws xam xam ua tus qhov muag loj loj, neej tsis khws, khws dab kiag pom tus nai npab mus khooj qhov twg lawm txawm lawv qab mus nrog nyuag nai npab khooj hauv txaj.

Tus mej luam ntho nkaus tau ib rab rauj ces xa ua yawg hmoob thoj xeem yaj co co taw rau ntawm ib sab fee das lawm, yawg nais npab thiaj raug muab nqa coj mus hoo maum tham ib tag hmo dua.

Txij ntawd los ces tsev neeg ntawd thiaj tsis mus ntseeg lawm thiab paub lawm txawm mus los tsis tau mus nkim sijhawm lawm xwb.

Qhov sib hlub sib pab hmoob tsis muaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Microfiber,

Kuv notice tias tsis pom cov key persons coob tus tuaj vim-tias lawv raug txwv los-sis tsev xyom-cuab muaj feem tsis nyiam. Kuv xav tias cov neeg raug txwv ntawd muaj kwv-tij neej-tsa coob thiab. Cov key persons ntawm cov neeg txheeb-ze lawv puas yuav pab? Kuv xav mas cov committee rau tsev xyom-cuab made mistake lawm yog-tias cov rumors muaj tseeb. Txawm peb yuav sib cav hauv no baum-cas los peb tawb qaub-ncaug twb nto rau hauv xuab-zeb lawm. Kuv tau nrog tus-puav key persons uas tsimtsa lub July 22 tham. Lawv hais-tias they were not welcomed. .

:onionheadfake7:

thov txim ua kuv tsi tau los nrog nej sibtham ua si...thiab kuv xav tias yuav los teb los cias kom muaj coob tus teb me me tso--vim li ntawd, thiaj li muaj neeg participate post no thiab.

nco ntsoov tias peb hmoob yeej sibhlub kawg kiag...vim li ntawd, neeg thiaj li tuaj nchuavnthwv li no ua zaum GVP lub ntee no mas mog.

1. peb txhob los muab tej neeg laus ua yav dhau los lawm los tham lawm...li nej hais tias cov Key Persons no. cov laus no, coj lus tsi tus lawm, dev laus* tsi zov tsev, neeg laus neeg hais lus tsi khev lawm. peb yuav tsum pom tias lawv mus hais lus tom tej zoo li lus twb tsi nrog lus lawm.

nyob li Dr Christopher Vang tseem hais lus tus thiab zoo tshaj lawm li zaum SamxUSA tso rau peb saib tag ntawd. yog peb yuav ua kom peb Tsavneeg Ciaj ib haiv neeg hmoob kom zoo--peb yuav tsum muab lawv cov ua tij no los so kom tag. vim lawv tej cwjpwm thiab xeebceem nqaim thiab muaj kev chim thiab tusiab sai dhau hwv lawm. lawv tsi yog ib cov neeg professional tiag tiag, ua tham kom tau raw li ideals and ideas ua tham tag ces cias tag rau ntawm lub Table. lawv tham tag, coj los pw tsaugzog thiab coj los ua hnub ua hmo chim/mobsiab.

cov yuav los lead peb Tsavhmoob peb txhob yuav cov zoo li no lawm--mus tsi deb rau peb tsev hmoob rau lub 21st century no lawm. peb tsi nyob lub neej thaum ub ua peb yov yuav ib tug Rock Solid Leader es yuav los hais ib los kom tuag ib tug nyuj los yog hais ib los kom tuag tau ib tug twm lawm.

yog li no, peb yuav tsum tau xyaum muab tej no tso mus kawm tag lod hloov duas tshiab-- peb haiv hmoob yuav tsum txawj Nplhis lis cov mus Church es mus ntxuav nplig duas tshiab..xav txoj kev tshiab coj lus siab kaj siab huv thiab lubsiab tshiab. ntseeg txoj kev ncaj kev ncees thiab kev zoo xwb...peb twb sibhlbu txaus lawm, tsua yog peb tseem tsi tau txawj thiab paub txog txoj kev ua zoo li no kom peb Tsav neeg no thiaj li pom tias peb sibhlub yog hlub li cas tiag tiag xwb.

yog li txhob muab tej no ntau nqi ntau thiab xav ntau lawm nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thov txim ua kuv tsi tau los nrog nej sibtham ua si...thiab kuv xav tias yuav los teb los cias kom muaj coob tus teb me me tso--vim li ntawd, thiaj li muaj neeg participate post no thiab.

nco ntsoov tias peb hmoob yeej sibhlub kawg kiag...vim li ntawd, neeg thiaj li tuaj nchuavnthwv li no ua zaum GVP lub ntee no mas mog.

1. peb txhob los muab tej neeg laus ua yav dhau los lawm los tham lawm...li nej hais tias cov Key Persons no. cov laus no, coj lus tsi tus lawm, dev laus* tsi zov tsev, neeg laus neeg hais lus tsi khev lawm. peb yuav tsum pom tias lawv mus hais lus tom tej zoo li lus twb tsi nrog lus lawm.

nyob li Dr Christopher Vang tseem hais lus tus thiab zoo tshaj lawm li zaum SamxUSA tso rau peb saib tag ntawd. yog peb yuav ua kom peb Tsavneeg Ciaj ib haiv neeg hmoob kom zoo--peb yuav tsum muab lawv cov ua tij no los so kom tag. vim lawv tej cwjpwm thiab xeebceem nqaim thiab muaj kev chim thiab tusiab sai dhau hwv lawm. lawv tsi yog ib cov neeg professional tiag tiag, ua tham kom tau raw li ideals and ideas ua tham tag ces cias tag rau ntawm lub Table. lawv tham tag, coj los pw tsaugzog thiab coj los ua hnub ua hmo chim/mobsiab.

cov yuav los lead peb Tsavhmoob peb txhob yuav cov zoo li no lawm--mus tsi deb rau peb tsev hmoob rau lub 21st century no lawm. peb tsi nyob lub neej thaum ub ua peb yov yuav ib tug Rock Solid Leader es yuav los hais ib los kom tuag ib tug nyuj los yog hais ib los kom tuag tau ib tug twm lawm.

yog li no, peb yuav tsum tau xyaum muab tej no tso mus kawm tag lod hloov duas tshiab-- peb haiv hmoob yuav tsum txawj Nplhis lis cov mus Church es mus ntxuav nplig duas tshiab..xav txoj kev tshiab coj lus siab kaj siab huv thiab lubsiab tshiab. ntseeg txoj kev ncaj kev ncees thiab kev zoo xwb...peb twb sibhlbu txaus lawm, tsua yog peb tseem tsi tau txawj thiab paub txog txoj kev ua zoo li no kom peb Tsav neeg no thiaj li pom tias peb sibhlub yog hlub li cas tiag tiag xwb.

yog li txhob muab tej no ntau nqi ntau thiab xav ntau lawm nawb mog.

Koj hais los yog lus thiab, tab-sis kuv xav tias koj make mistake me-jis lawm vim-tias koj hais lus cais cov laus. Yog cov laus tsis zoo mas tej laus yeej tsis siv lo lus "Muaj zoo riam los yuav muaj zoo zeb-ho, riam thiaj je." Kuv jeeg tias nhub-twg muaj ib tug lhuas muaj peev-xwm los hais lus thiab coj tau Hmoob, cov laus yuav muaj kev tso siab. Cov uas muaj lub tswv-yim tsis mus raws feem coob xav ces yog nws teeb-meem.

:icon_razz:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais los yog lus thiab, tab-sis kuv xav tias koj make mistake me-jis lawm vim-tias koj hais lus cais cov laus. Yog cov laus tsis zoo mas tej laus yeej tsis siv lo lus "Muaj zoo riam los yuav muaj zoo zeb-ho, riam thiaj je." Kuv jeeg tias nhub-twg muaj ib tug lhuas muaj peev-xwm los hais lus thiab coj tau Hmoob, cov laus yuav muaj kev tso siab. Cov uas muaj lub tswv-yim tsis mus raws feem coob xav ces yog nws teeb-meem.

:icon_razz:

Vahuamsibluag

koj hais yog lus lawm, kuv yeej hais tau nyhavzog rau cov laus lawm tiag. zamtxim nawb, twb yog tsi hais los zoo li tsi puvsiab li, thiaj li tau hais ntau zog lawm tiag. cov laus, lawv yeej tsi paub lubsijhawm hais lus tiag. yog lawv tau hais lawm ces lawv hais qab ntuj rau qaumntuj lawm--thiab laus lawm los yuav tsum rau "Retired" thiab tej hlua thiaj li muaj txoj haus kev mus. vim yog xav li no, thiaj li tau hais tshaj me me lawm los...koj ua tij los yog ua niam ua txiv hos zam txim pub nawb.

ua tsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

lulug hmoob puas hlub hmoob nuav puas yog mej has rua qee tug tuabneeg xwb los mej has rua the whole hmong taagnrho maj cov yawg.

ibtug zoo thawj coj le gvp nuav yeej muaj phoojywg hab muaj yeebncuab at the same time. cov kws raug txwv kuv xaav mas ntshai yuavyog gvp cov yeebncuab xwb. yog puab tsi yog yeebncuab mas ntshai taamsim nuav moob tseem has plaub tsi tau taag.

kuv tug faajtim nuav xaav kuas peb txhob kaag sab yuam kev rua tej yaam zoo le nuav. yog cov funeral committee txwv tej xeem losis tej paab tuabneeg nua mas peb yeej xaav paub why puab txwv hab nawb. tsi has mej has kuv, muaj tej tug kwvtij phoojywg kws tau ua lub sab limham rua yug mob yuavtuag, yug yeej xaav lawm tas nyuas ntsejmuag ntawm yuav tau txwv tsi txhob pub nwg tuaj koom yug losis yug nam yug txiv tej nteeg. qhov yug xaav le ntawm tsi means tas yug ntxub tsevtuabneeg ntawm losis cov kwv tij ntawm, yug tsuas has nwg nkaus xwb.

gvp lub nteeg nuav los kuas peb cov mivnyuas yuavtau pum le faajtim has nuav hab. tog cov committee txwv tej tug key persons le ntawm los sov gvp lub kuamuag/hab nwg chim npaum le caag rua cov ntawm lawm. tug tuabneeg kwss tau ua rua gvp lub kuamuag nrug tug tuabneeg ntawm yeej tsimnyog denied lawd nawb.

ncu ntsoov moob yeej sishlub moob tshaaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov yawg, hmoob sib hlub tsis muaj lawm os, cia kuv mam piav ib case rau nej mloog.

Muaj ib yim kwv tij ntseeg nyob hauv Los angel tus puj tau tas sim neej lawm mas tus xib fwb tso cov txwj laug tuaj ua dab hem lawv tsev neeg ntawd plig poob tas lawm vim tsis nco ntshai tus puj uas xiam tiam sis cia li ntshai tus sib fwb ntawd thiab nws cov kev txwj laug lawm.

Mam piav qhia nej paub hais tias lawv tuaj es lawv ua cas rau tsev neeg ntawd.

Tuaj thawj hmo ces tuaj ib tug bkauj laug ua ib tug poj dab tha di ncauj liag nplaim, ntsis nws cov plaub hau faib kab suab yi.

Tus nkauj laug tuaj txog ces muab tus nyab hem hem, ho ua tib lub qhov muag nruj nruj ntxeev mus ntxeev los rau lawv.

Thaum tus poj dab yuav rov ces txawm tib co tes hu tus txiv tabsis tus niam tsawv nkaus tau ib rab aka 47k tib tsaug phome ua tus poj dab ntawd tuag kiag rau ntawm thaj chaw ntawd lawm.

Tus xib fwb ces khiav fuas siav muab niag nkauj dab ntawd ris khiav lawm tsis saib qab li.

Hmo kawg ces tuaj ib ob tug hmoob thoj xeem yaj.

Nws los yog ib tug kev txwj laug neeg hauv church thiab, nws tuaj txog ces nws xam xam ua tus qhov muag loj loj, neej tsis khws, khws dab kiag pom tus nai npab mus khooj qhov twg lawm txawm lawv qab mus nrog nyuag nai npab khooj hauv txaj.

Tus mej luam ntho nkaus tau ib rab rauj ces xa ua yawg hmoob thoj xeem yaj co co taw rau ntawm ib sab fee das lawm, yawg nais npab thiaj raug muab nqa coj mus hoo maum tham ib tag hmo dua.

Txij ntawd los ces tsev neeg ntawd thiaj tsis mus ntseeg lawm thiab paub lawm txawm mus los tsis tau mus nkim sijhawm lawm xwb.

Qhov sib hlub sib pab hmoob tsis muaj.

Tej koj hais no ntshe txuav q--u--a-v txuas zis xwb ho. Yuav tsis muaj. Zoo mas koj zaj no, coj mus tham ua si tom Vajhuam chav tham txog dab, tsov, phim nyujvaim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

lulug hmoob puas hlub hmoob nuav puas yog mej has rua qee tug tuabneeg xwb los mej has rua the whole hmong taagnrho maj cov yawg.

ibtug zoo thawj coj le gvp nuav yeej muaj phoojywg hab muaj yeebncuab at the same time. cov kws raug txwv kuv xaav mas ntshai yuavyog gvp cov yeebncuab xwb. yog puab tsi yog yeebncuab mas ntshai taamsim nuav moob tseem has plaub tsi tau taag.

kuv tug faajtim nuav xaav kuas peb txhob kaag sab yuam kev rua tej yaam zoo le nuav. yog cov funeral committee txwv tej xeem losis tej paab tuabneeg nua mas peb yeej xaav paub why puab txwv hab nawb. tsi has mej has kuv, muaj tej tug kwvtij phoojywg kws tau ua lub sab limham rua yug mob yuavtuag, yug yeej xaav lawm tas nyuas ntsejmuag ntawm yuav tau txwv tsi txhob pub nwg tuaj koom yug losis yug nam yug txiv tej nteeg. qhov yug xaav le ntawm tsi means tas yug ntxub tsevtuabneeg ntawm losis cov kwv tij ntawm, yug tsuas has nwg nkaus xwb.

gvp lub nteeg nuav los kuas peb cov mivnyuas yuavtau pum le faajtim has nuav hab. tog cov committee txwv tej tug key persons le ntawm los sov gvp lub kuamuag/hab nwg chim npaum le caag rua cov ntawm lawm. tug tuabneeg kwss tau ua rua gvp lub kuamuag nrug tug tuabneeg ntawm yeej tsimnyog denied lawd nawb.

ncu ntsoov moob yeej sishlub moob tshaaj.

Cia kuv ho hais me ntsis saib puas raug chua.

Cov neeg uas raug txwv lossis nws paub tias nws yuav tsum tsis txhob tuaj kom Txiv GVP lub ntees mas kuv xav muaj li nram no:

1. Dr. Yaj Dao yuav tsum tuaj tsis tau, tab txawm caw nws thiab tsis caw nws los, Dr. Yaj Dao nrog LPDR ua hauj lwm ntev los, tej zaum Dr. Yaj Dao twb rau tsa ua ib tug nom loj los ntawm LPDR lawm los tsis paub. Yog tias Dr. Yaj Dao tuaj, nej sim xav saib, Blog Liab yuav xav li cas rau Dr. Yaj Dao? Puas yuav safe rau Dr. Yaj Dao rov mus ua hauj lwm nrog Blog Liab? Dr. Yaj Dao tsis tuaj los zoo, kuv xav tias yuav tsis safe rau nws rov mus ua haujlwm nrog Blog Liab. Nej yuav tau nkag siab rau qhov nov.

2. Dr. Vaj Sawm mas nws thiaj li yog tus los tawm tsam Txiv Hlob GVP tiag tiag. Nws los txhaub kom d--e--v sib tog. Nws los tsa tw ntxiab ntawm Hmoob 18 kom rebel against lub Hmong International. Vaj Sawm zoo los ntawm GVP. Nws tus poj niam los yog GVP yuav rau nws, ua tshoob hauv GVP tsev, tab sis thaum kawg Vaj Sawm thiaj yog tus rov taw tuam ntuj tiag tiag, tsis yog Dr. Yaj Dao. Yog li no, Vaj Sawm tsis tuaj lso zoo. Tej zaum Vaj Sawm thiab GVP nkawv twb sib hais txaus, Vaj Sawm twb cem GVP ntau tshaj li Yaj Dao cem lawm los tsis paub, yog li no Vaj Sawm thiaj raug txwv. Cov xyom cuab tsis kam Vaj Sawm tuaj los, yog Vaj Sawm thiab cov xyom cuab li teeb meem, tsis yog koj li thiab kuv li.

3. Col. Lis Tub Pos yog Nai Phoo dablaug. Nkawv noj sia noj nyoos li Col. Suav Yaj los. Tej zaum Tub Pos tau cem GVP ntau ib yam li Suav Yaj cem lossis tej zaum tseem tshaj lawm thiab. Tub Pos yog ib tug mus tsa twv ntxiab kom Hmoob 18 rebel against lub Hmong International. GVP tau hu nrog Tub Pos tham ntau, tej zaum nkawv kuj tau sib ceg muaj ceem lawm thiab. Yog li Tub Pos thiab raug txwv thiab. Nej sim xav saib Col. Suav Yaj cem GVP nyhav npaum li ntawd, yog Suav Yaj tseem ua neej nyob no, Suav Yaj puas yauv raug welcomed tuaj los tsis raug?

Dua li ntawd, txhua leej txhua tus yeej tuaj tas. Kuv yeej mus nyob kiag hauv GVP lub ntees, kuv yeej pom sawv daws tuaj coob kawg, Nom Blog, Nom Thaib, thiab Nom Asmeskas los tuaj huv tib si. Kuv yeej tsis muaj kev concern dab tsi.

Tej yam me me li no xwb, tsis txhob muab cov los xav ua ib lub rwj lub aws ncus rau hauv yus lub siab lub ntsws.

Thov sawv daws focus peb Hmoob lub neej mus rau yav tom ntej, thov tsis txhob pheej saib rov qab, tsam yus dawm ces ho ntog nawb. Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej koj hais no ntshe txuav q--u--a-v txuas zis xwb ho. Yuav tsis muaj. Zoo mas koj zaj no, coj mus tham ua si tom Vajhuam chav tham txog dab, tsov, phim nyujvaim.

Muaj tiag hov.

Mas nws tsis yog dab, nws yog neeg thiaj tham hauv no naj.

Vajhuam lub forum lawv tham xwb lawv tsis tuaj ua dab hem leej twg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Niag laib laus, neej los tuaj kom tas hos dab los hu tuaj kom txhuam tsis txhaum koj os niag laib laus niag laib yim nkhaus tuag aw..... koj cav tsis tau tshwm ib npib ib xus as es koj txhob tuaj txwv txwv luag lawm os.

Cia kuv ho hais me ntsis saib puas raug chua.

Cov neeg uas raug txwv lossis nws paub tias nws yuav tsum tsis txhob tuaj kom Txiv GVP lub ntees mas kuv xav muaj li nram no:

1. Dr. Yaj Dao yuav tsum tuaj tsis tau, tab txawm caw nws thiab tsis caw nws los, Dr. Yaj Dao nrog LPDR ua hauj lwm ntev los, tej zaum Dr. Yaj Dao twb rau tsa ua ib tug nom loj los ntawm LPDR lawm los tsis paub. Yog tias Dr. Yaj Dao tuaj, nej sim xav saib, Blog Liab yuav xav li cas rau Dr. Yaj Dao? Puas yuav safe rau Dr. Yaj Dao rov mus ua hauj lwm nrog Blog Liab? Dr. Yaj Dao tsis tuaj los zoo, kuv xav tias yuav tsis safe rau nws rov mus ua haujlwm nrog Blog Liab. Nej yuav tau nkag siab rau qhov nov.

2. Dr. Vaj Sawm mas nws thiaj li yog tus los tawm tsam Txiv Hlob GVP tiag tiag. Nws los txhaub kom d--e--v sib tog. Nws los tsa tw ntxiab ntawm Hmoob 18 kom rebel against lub Hmong International. Vaj Sawm zoo los ntawm GVP. Nws tus poj niam los yog GVP yuav rau nws, ua tshoob hauv GVP tsev, tab sis thaum kawg Vaj Sawm thiaj yog tus rov taw tuam ntuj tiag tiag, tsis yog Dr. Yaj Dao. Yog li no, Vaj Sawm tsis tuaj lso zoo. Tej zaum Vaj Sawm thiab GVP nkawv twb sib hais txaus, Vaj Sawm twb cem GVP ntau tshaj li Yaj Dao cem lawm los tsis paub, yog li no Vaj Sawm thiaj raug txwv. Cov xyom cuab tsis kam Vaj Sawm tuaj los, yog Vaj Sawm thiab cov xyom cuab li teeb meem, tsis yog koj li thiab kuv li.

3. Col. Lis Tub Pos yog Nai Phoo dablaug. Nkawv noj sia noj nyoos li Col. Suav Yaj los. Tej zaum Tub Pos tau cem GVP ntau ib yam li Suav Yaj cem lossis tej zaum tseem tshaj lawm thiab. Tub Pos yog ib tug mus tsa twv ntxiab kom Hmoob 18 rebel against lub Hmong International. GVP tau hu nrog Tub Pos tham ntau, tej zaum nkawv kuj tau sib ceg muaj ceem lawm thiab. Yog li Tub Pos thiab raug txwv thiab. Nej sim xav saib Col. Suav Yaj cem GVP nyhav npaum li ntawd, yog Suav Yaj tseem ua neej nyob no, Suav Yaj puas yauv raug welcomed tuaj los tsis raug?

Dua li ntawd, txhua leej txhua tus yeej tuaj tas. Kuv yeej mus nyob kiag hauv GVP lub ntees, kuv yeej pom sawv daws tuaj coob kawg, Nom Blog, Nom Thaib, thiab Nom Asmeskas los tuaj huv tib si. Kuv yeej tsis muaj kev concern dab tsi.

Tej yam me me li no xwb, tsis txhob muab cov los xav ua ib lub rwj lub aws ncus rau hauv yus lub siab lub ntsws.

Thov sawv daws focus peb Hmoob lub neej mus rau yav tom ntej, thov tsis txhob pheej saib rov qab, tsam yus dawm ces ho ntog nawb. Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0