Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Phaj Hauj Hmoob

65 posts in this topic

Posted · Report post

koj xav kawm phaj hauj no kuv mam tso rau sd tau saib....

post-5931-129515645103_thumb.png

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj xav kawm phaj hauj no kuv mam tso rau sd tau saib....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob Zoo Yaj Vas,

Ntawm no kuv yog Choo Thoj. Kuv pom hais tias zoo li koj qhia lub Hmoob Phaj Hauj. Kuv xav kawm. Thov koj email kuv ntawm chong_thao_2@yahoo.com qhia kuv paub saib koj qhia puas laib rau kuv. Ua Tsaug.

Sau Npe,

Choo Thoj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

koj xav kawm phaj hauj no kuv mam tso rau sd tau saib....

Koj cov phajhauj Hmoob no pab tsis tau peb cov tsis tau txawj na. Koj yuavtsum sau ib tug ntawv Phajhauj = ib tus ntaw Latin mas thiaj pab tau peb hauv no, except cov cim tus puav uas yuav tau hais lus thiaj paub lub suab. Pivxam:

B (NP) = tus ntawv Phajhauj

Tus cim niaM = tus cim ntawv Pajhauj.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv pom ib qho zoo tsis heev hauv cov video no. Kuv cov lus nug: Vim licas ho muaj nxhais Hmoob ntoo phuam liab-hau xwb? Tshuav Hmoob sab Moosloob, Loojhej thiab lwm qhov ne? Cov tubnxhais nhav tsoostsho Hmoob lees, Hmoob Sam Neua ne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj cov phajhauj Hmoob no pab tsis tau peb cov tsis tau txawj na. Koj yuavtsum sau ib tug ntawv Phajhauj = ib tus ntaw Latin mas thiaj pab tau peb hauv no, except cov cim tus puav uas yuav tau hais lus thiaj paub lub suab. Pivxam:

B (NP) = tus ntawv Phajhauj

Tus cim niaM = tus cim ntawv Pajhauj.

KUV XAV PAUB TIAS CAS COV NYAWV HMOOB PHAJ HAUJ. TUAS NIAM NTAWV A SOOB LWJ TUAG LAWM TIAM SIS YOG TIAS MUAJ TXOJ KEV PIB TAUG QHUA TAWM LAWM YUAV TAU SIV ZOG MOB SIAB UA SIAB NTUJ NTEV SIB PAB QHIA KAWM MUS TXHUA THAJ CHAW KOM IB TSOOM HMOOB SAWVDAWS TAU KAWM LAWM YUAV TSUM SIB COJ TAUG QHIA KAWM MUS KOM KAWG.

KUV TAU NUG NTAU ZAUS TIAS YUAV MUS KAWV NTAWV PHAJ HAUJ QHIV TWG ZOO LI TSIS MUAJ NEEG PAUV LEES LI SUB. TUSAIB RAU HMOOB LUB NEEJ. ZOO LINO XWB YUAV UA CAS.

TSIS MUAJ KEV VAM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej zaum yog tim kuv xwb -- tiam sis ua cas kuv saib cov video txog tus ntawv Phaj Hauj Hmoob nod mas cas zoo lid muaj ntsis zoo lid cov propaganda video xwb. Tej zaum kuv bias lawm yom. But that is what they look like to me yog muab coj los compare nrog Suav-Liab, Kaus-Lim-Liab, thiab Xaus-Viaj cov video os. Qhov nod yog qhov kuv tus kheej xav thiab pom xwb tsis tau hais tias nws yog kiag lid ntawd nawb. Tsis tas lid, yog leej twg paub no, hos thov qhia ib tug tub ruag Ha_MUNG lid kuv yom. Kuv xav noog hais tias tus ntawv Phaj Hauj Hmoob nod lub zeem muag, hom phiaj, yuav los coj txhawb haiv Hmoob yog dab tsid tiag tiag. (Yog pheej teb hais tias kom Hmoob sib hlub, sib haum xeeb, sib txhawb, sib koom siab kom vam meej no xwb no ces tus ntawv Hmab ntawv Sua los kuj siv tau ib yam os nawb. Lid niaj hnub nod, peb haiv Hmoob siv tus ntawv Av Kis xwb los yeej vam meej heev, tshaj, lawm os.) Yog leej twg ho paub qhov tseeb tshaj ntawd no hos piav qhia tus tub ruag Ha_MUNG no nawb. Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej zaum yog tim kuv xwb -- tiam sis ua cas kuv saib cov video txog tus ntawv Phaj Hauj Hmoob nod mas cas zoo lid muaj ntsis zoo lid cov propaganda video xwb. Tej zaum kuv bias lawm yom. But that is what they look like to me yog muab coj los compare nrog Suav-Liab, Kaus-Lim-Liab, thiab Xaus-Viaj cov video os. Qhov nod yog qhov kuv tus kheej xav thiab pom xwb tsis tau hais tias nws yog kiag lid ntawd nawb. Tsis tas lid, yog leej twg paub no, hos thov qhia ib tug tub ruag Ha_MUNG lid kuv yom. Kuv xav noog hais tias tus ntawv Phaj Hauj Hmoob nod lub zeem muag, hom phiaj, yuav los coj txhawb haiv Hmoob yog dab tsid tiag tiag. (Yog pheej teb hais tias kom Hmoob sib hlub, sib haum xeeb, sib txhawb, sib koom siab kom vam meej no xwb no ces tus ntawv Hmab ntawv Sua los kuj siv tau ib yam os nawb. Lid niaj hnub nod, peb haiv Hmoob siv tus ntawv Av Kis xwb los yeej vam meej heev, tshaj, lawm os.) Yog leej twg ho paub qhov tseeb tshaj ntawd no hos piav qhia tus tub ruag Ha_MUNG no nawb. Ua tsaug.

Qhov reason kuv hnov mas yog Hmong pride yog ib tug ntawv tsim tawm ntawm tus neeg tseem tseem Hmoob los. Tabsis, kuv prefer tus Latin vim tias tus no koj yuav computer los txog cia li khaws siv xwb tsis tau special order keyboard rau li. Tshwjxeeb tshaj ces Nyablaj los siv tus no hos tamsim lub sijhawm no Thaib, Suav, Mongolian, Tibetan, los mus rau cov tebchaws nyob sab middleast los lawv los siv tus ntawv Latin ntawd tag lawm. Yog tias koj nyiam mus saib youtube ces koj yeej pom thiab paub tias lawv los muab tus ntawv Latin pauv lawv cov ntawv tas lawm ntau. Feem Hmoob coob twb siv tus Latin thiab xwb es yog tseem yuav muab pauv thiab ces yog hlwb rov qab lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom Phooj ywg,

Tus ntawv Phaj Hauj no yeej yog peb Hmoob tsim tawm los ua peb tug, tsim tau los txawv thiab tshwj xeeb kawg. Thaum ntej kuv yeej nyiam thiab kawm tus ntawv no los tau ntev. Tiam sis ua cas zoo li tus ntawv no yus twb txawj lawm los zoo li yus yeej tsis txawj li thiab. Yog li ntawd kuv thiaj li tig los kawm tus ntawv Hmoob92 pom tias nws kawm tau sai dua thiab txawj lawm ces yeej txawj lawm tiag tia

Kuv kuj pom tias peb yuav tso tsis tau peb tus ntawv Latin no tseg, peb tsim nyog siv 2 tug ntawd: ib tug yog tus Latin no, hos ib tug yog peb Hmoob tug tiag tiag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom Phooj ywg,

Tus ntawv Phaj Hauj no yeej yog peb Hmoob tsim tawm los ua peb tug, tsim tau los txawv thiab tshwj xeeb kawg. Thaum ntej kuv yeej nyiam thiab kawm tus ntawv no los tau ntev. Tiam sis ua cas zoo li tus ntawv no yus twb txawj lawm los zoo li yus yeej tsis txawj li thiab. Yog li ntawd kuv thiaj li tig los kawm tus ntawv Hmoob92 pom tias nws kawm tau sai dua thiab txawj lawm ces yeej txawj lawm tiag tia

Kuv kuj pom tias peb yuav tso tsis tau peb tus ntawv Latin no tseg, peb tsim nyog siv 2 tug ntawd: ib tug yog tus Latin no, hos ib tug yog peb Hmoob tug tiag tiag

Koj sim pab qhia vim lid cas peb, los Hmoob, yuav tsum siv ob(2) tug ntawv koj hais nod?

Qhov tseeb, yog kom siv tus Ntawv Hmoob-92 nod, nws yuav los pab tau Hmoob los kuv tus kheej qhov twg kiag-kiag? (Txhob hais tib lo lus qub hais tias yog, "Hmoob tsim. Hmoob tug etc. etc.. Tej lus nod tsis muaj qab-ntxhiab qab-hau dab tsid kiag lid. Tsuas yog lus tham pem xwb.)

Thov pab tham qhia kuv yom. Vim cov neeg Phaj Hauj los hais tib yam lid koj thiab. Noog lawd los lawd hais tsis tau ib yam tseem-ceeb lid. Yog koj ho paub meej tshaj lawd nod ces txhob ua siab deb es tham qhia kuv nawb.

Yog muaj tseeb lid koj cov lus ces kuv yuav tsis sau thiab siv tus Ntawv Hmoob RPA/Las Tees lawm es mam los kawm thiab siv tus Ntawv Hmoob-92 koj "khu-xab-nas" nod nkaus-nkaus lawm xwb.

Kuv tsis kom koj tham 100+tsav yam. Qhia kiag ib(1) qho tseem-tseem ceeb xwb ces kuv hloov kiag, pauv kiag, khaw kiag tus 92 los siv lawm xwb.

Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom Phooj ywg,

Tus ntawv Phaj Hauj no yeej yog peb Hmoob tsim tawm los ua peb tug, tsim tau los txawv thiab tshwj xeeb kawg. Thaum ntej kuv yeej nyiam thiab kawm tus ntawv no los tau ntev. Tiam sis ua cas zoo li tus ntawv no yus twb txawj lawm los zoo li yus yeej tsis txawj li thiab. Yog li ntawd kuv thiaj li tig los kawm tus ntawv Hmoob92 pom tias nws kawm tau sai dua thiab txawj lawm ces yeej txawj lawm tiag tia

Kuv kuj pom tias peb yuav tso tsis tau peb tus ntawv Latin no tseg, peb tsim nyog siv 2 tug ntawd: ib tug yog tus Latin no, hos ib tug yog peb Hmoob tug tiag tiag

Tham raws lub pobjeg nhov. Cov ntawv Phajhauj tshwmsim nyob tebchaws Nepal. Cov Hmoob lub sijhawm ntawd muaj lub tswvyim mus ib seem li Pajcai. Yuav cheb nxuav cov thiab txeeb kom tau ib thooj av ua Hmoob tug. Qhov neeg mus tsis txog, ntawv mus kom txog. Cov pejxeem Hmoob thiaj paub tias muaj dabtsi tshwmsim rau Hmoob. Vim lino, cov thawj coj Hmoob tuspuav thiaj tsimtsa kom muaj cov ntawv Hmoob Phajhauj no. Thaum tsim tau ces muag qhia rau Pajcai. Cov ntawv Phajhauj mus piamsij rau Suavteb lawm. Tso cai nej tshawbnrhiav mus nxiv saib puas muaj tseeb tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Vajhuamsibluag

Consistency kev sau ntawv Hmoob:

H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP

J = NTS

NX = NTX

G = NK

^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.

KOJ TIAS HLOOV TSHIAB NO

J=NTS ES J NO KOJ HAIS NYOB RAU USA LAWV TAWM LUB SUAB LI CAS? NYOB RAU FRANCH, AUST, GERMAN.... NE LAWV TAWM SUAB LI CAS LAWV TAWM PUAS SIB THOOJ?, TUS NTAWV HMOOB NO COV TSIM TSIM M PEB SIB THOOB QAB NTUJ KOM ZOO IB YAM TSIS YOG TIAS NYOB RAU LUB TEB CHAW NO KOJ MUAJ TUS NTAWV TAWM SUAB MUAJ NTSIS YUAV THOOJ CES TXAWM TIAS KOM HLOOV RAWS LI KOJ LI, TXAWM YOG LI NO PEB HMOOB THIAJ TSIS THOOJ SIAB KOOM NTSWS NYIAS KHAV NYIAS QHOV IB YAM LI TEJ LAUS HAIS "COV tsis ntse CES HLOOV NPE COV TSAB NTSE CE LOJ XOV PAUV XEEM".

Tus phoojywg,

Hais li koj hais ces Hmoob rov poob rau "square one" dua xwb tiag, hais txog kev vammeej sab ntawv Hmoob, rauqhov Hmoob nyob lub tebchaws twg, Hmoob siv cov ntawv lub tebchaws ntawd. Hmoob tsis nyiam kev txhimkho kom yoojyim (easy and short with consistent standard).

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

"TSIM KOM PEB SIV THOOB QAB NTUJ"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

"TSIM KOM PEB SIV THOOB QAB NTUJ"

Yog yoojyim thiab muaj consistency lawm ces Hmoob thiab lwm haiv neeg yeej siv xwb mas. Koj sim xav saib ntawv Suav, Nyab-laj, Japanese, Korean, etc., uas nyuaj heev puas popular thiab Hmoob puas txawj xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj sim pab qhia vim lid cas peb, los Hmoob, yuav tsum siv ob(2) tug ntawv koj hais nod?

Qhov tseeb, yog kom siv tus Ntawv Hmoob-92 nod, nws yuav los pab tau Hmoob los kuv tus kheej qhov twg kiag-kiag? (Txhob hais tib lo lus qub hais tias yog, "Hmoob tsim. Hmoob tug etc. etc.. Tej lus nod tsis muaj qab-ntxhiab qab-hau dab tsid kiag lid. Tsuas yog lus tham pem xwb.)

Thov pab tham qhia kuv yom. Vim cov neeg Phaj Hauj los hais tib yam lid koj thiab. Noog lawd los lawd hais tsis tau ib yam tseem-ceeb lid. Yog koj ho paub meej tshaj lawd nod ces txhob ua siab deb es tham qhia kuv nawb.

Yog muaj tseeb lid koj cov lus ces kuv yuav tsis sau thiab siv tus Ntawv Hmoob RPA/Las Tees lawm es mam los kawm thiab siv tus Ntawv Hmoob-92 koj "khu-xab-nas" nod nkaus-nkaus lawm xwb.

Kuv tsis kom koj tham 100+tsav yam. Qhia kiag ib(1) qho tseem-tseem ceeb xwb ces kuv hloov kiag, pauv kiag, khaw kiag tus 92 los siv lawm xwb.

Ua tsaug.

Tus PY,

kuv thov teb koj me ntsis li hauv qab no:

1. Hais txog qhov kom Hmoob siv 2 hom ntawv, tej zaum coob leej yuav tsis pom zoo. Vim tsis hais koj xwb txawm yog kuv, thiab yog lwm tus los yog ua tau ces peb yeej xav kom Hmoob thoob qab ntuj no siv tib tug ntawv, hais tib lo lus, koom tib lub siab xwb mas nws thiaj li OK tshaj plaws. Tiam sis yog koj to taub qhov laj thawj tseeb tias ua cas xyoo 1953 tus ntawv hmoob RPA no twb tshwm sim nyob rau Vientiane, Laos lawm thiab yog ib tug ntawv uas vam meej, siv yooj yim, popular tshaj plaws hauv lub qab ntuj no. Tiam sis ua cas tom qab ntawd ho pheej muaj ib co neeg tsim ntawv Hmoob. Raws li kuv paub xwb mas muaj ntau tshaj 10 hom ntawv Hmoob. Thiab tag nrho cov no puav leej yog muaj lub keeb tshwm sim hauv lub tebchaws Laos tuaj xwb. Thov koj txhob tias lawv vwm, los yog lawv xav ua huab tais. Tiam sis koj nrhiav tau lo lus teb kom tseeb meej ces tsis tas kuv hais los koj yeej nkag siab tias ua cas peb thiaj li tsim nyog siv 2 hom ntawv lawm

2. Hais txog tus ntawv 92 los nws yeej thooj ib yam li lwm hom ntawv thiab xwb. Ntaub ntawv ces yeej yog sau los hais yus cov lus xwb. Peb tseem tsis tau muaj ntaub ntawv txog kev txawj ntse nawb. Mas txawm peb yuav sau hom ntawv sib txawv li cas los xij tiam sis yeej tseem yog sau peb cov lus Hmoob tib yam nkaus xwb. Yog li ntawd txawj tus ntawv Hmoob 92 yeej tsis yog yuav ciaj saub los yog yuav muaj kev txawj ntse los yog yuav mus nrhiav tau hauj lwm ua nawb. Hos qhov koj yuav tau dab tsi los ntawm tus ntawv Hmoob 92 ntawd nws yog fab lingistic xwb

sib ntsib dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg,

Hais li koj hais ces Hmoob rov poob rau "square one" dua xwb tiag, hais txog kev vammeej sab ntawv Hmoob, rauqhov Hmoob nyob lub tebchaws twg, Hmoob siv cov ntawv lub tebchaws ntawd. Hmoob tsis nyiam kev txhimkho kom yoojyim (easy and short with consistent standard).

kev txhim kho yeej yog ib qho zoo tiam sis tsis yog tias koj nyob lub teb chaws koj nyob muaj tus ntawv tawm suab thooj li hmoob tus es koj yuav kom lwm tus los siv li koj yeej mus tsis tau

koj tias kom J=NTS raws li hnov "JESUS" lawv hu tias YES XUS tsis yog NTSES XUS

kev txhim kho nyob hauv cov teb chaws uas vam meej lawm lawv yeej tsis muaj lub teb chaws twg yuav hloov pauv lawv cov ntaub ntawv kiag li.

txawm yuav sau ntev sau luv los yog peb sau tias yog peb cov ntawv HMOOB!, yog yias taus yias txia ces tsis ntev hmoob yuav ploj hmoob teb ntaub ntawv mus tag... tsis tas yuav hais txog ntaub ntawv, hmoob cov lus kiag xwb hmoob cov tub ntxhais niaj hnub niam no twb tsis hais hmoob cov lus lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg,

Hais li koj hais ces Hmoob rov poob rau "square one" dua xwb tiag, hais txog kev vammeej sab ntawv Hmoob, rauqhov Hmoob nyob lub tebchaws twg, Hmoob siv cov ntawv lub tebchaws ntawd. Hmoob tsis nyiam kev txhimkho kom yoojyim (easy and short with consistent standard).

kev txhim kho yeej yog ib qho zoo tiam sis tsis yog tias koj nyob lub teb chaws koj nyob muaj tus ntawv tawm suab thooj li hmoob tus es koj yuav kom lwm tus los siv li koj yeej mus tsis tau

koj tias kom J=NTS raws li hnov "JESUS" lawv hu tias YES XUS tsis yog NTSES XUS

kev txhim kho nyob hauv cov teb chaws uas vam meej lawm lawv yeej tsis muaj lub teb chaws twg yuav hloov pauv lawv cov ntaub ntawv kiag li.

txawm yuav sau ntev sau luv los yog peb sau tias yog peb cov ntawv HMOOB!, yog yias taus yias txia ces tsis ntev hmoob yuav ploj hmoob teb ntaub ntawv mus tag... tsis tas yuav hais txog ntaub ntawv, hmoob cov lus kiag xwb hmoob cov tub ntxhais niaj hnub niam no twb tsis hais hmoob cov lus lawm.

In the same token, yog vim licas peb ho los hais tau cov ntawv Latin ua peb lus Hmoob ma? It is just a matter of learning, improving/upgrading to a better level!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg,

Hais li koj hais ces Hmoob rov poob rau "square one" dua xwb tiag, hais txog kev vammeej sab ntawv Hmoob, rauqhov Hmoob nyob lub tebchaws twg, Hmoob siv cov ntawv lub tebchaws ntawd. Hmoob tsis nyiam kev txhimkho kom yoojyim (easy and short with consistent standard).

kev txhim kho yeej yog ib qho zoo tiam sis tsis yog tias koj nyob lub teb chaws koj nyob muaj tus ntawv tawm suab thooj li hmoob tus es koj yuav kom lwm tus los siv li koj yeej mus tsis tau

koj tias kom J=NTS raws li hnov "JESUS" lawv hu tias YES XUS tsis yog NTSES XUS

kev txhim kho nyob hauv cov teb chaws uas vam meej lawm lawv yeej tsis muaj lub teb chaws twg yuav hloov pauv lawv cov ntaub ntawv kiag li.

txawm yuav sau ntev sau luv los yog peb sau tias yog peb cov ntawv HMOOB!, yog yias taus yias txia ces tsis ntev hmoob yuav ploj hmoob teb ntaub ntawv mus tag... tsis tas yuav hais txog ntaub ntawv, hmoob cov lus kiag xwb hmoob cov tub ntxhais niaj hnub niam no twb tsis hais hmoob cov lus lawm.

Koj hais yog kawg nkaus lawm nawb. Kuv nkag-siab koj cov lus zoo-heev. Kuv nrog qhuas koj vim koj thiaj-lid yog ib twg paub tseeb txog kev kawm ntaub-ntawv, txawj-ntse, thiaj laj-lis tswv yim, kev xav soj-ntsuam zoo kom meej-pem.

Kuv yeej ib txwm hais-tias cov neeg pheej muab Hmoob cov lus thiab TSIAJ-NTAWV hloov mus hloov los tsis muaj qab-ntxhiab ces ua rau peb cov lus Hmoob sau, hais, thiab qhia me-tub me-nyuam tsis meej. Tsis tas lid xwb, kawg peb cov paub-paub lus thiab Ntawv-Hmoob los tseem sau, nyeem, hais, thiab to-taub yuam-kev. Kub thiaj-lid hais-tias yuav-tswm "STANDARDIZE" ces leej-twg, tus-twg, nyob qhov-twg los SAU, HAIS, thiab TO-TAUB tim yam ces qhov nod thiaj-lid yog qhov TXHIM-KHO tus Ntawv-Hmoob.

Hos yog koj yuav muab tus NTS=J, NP=B, PLH=PL etc. etc. raws lub teb chaws yus nyob los lus suab QOG ntawd ces yog ruamm tshaj-plaws. Piv txwm lid cov Hmoob nyob teb chaws Fabkis yom. Cov Hmoob-Fabkis kuj yuav ua lid nod: Z=J, S=CH, NK=G, RH=D, NRH=TR etc. etc., ces peb Hmoob cov lus ces piam-quav tag hais lwj hais liam nrog lus thiab suab Hmab Sua tag. Ib qho "Perfect Example" ces cov Hmoob-Suav thiab Hmoob-Thaib. Niaj hnub-nod nej mus mloog lawd cov nod hais lus Hmoob mad -- xyov nws hais nws dab-tsid lid lawm nawb. Mloog mas zoo-lid yog lus Hmoob tiam-sis tsis paub lawd cov nod ib lo lus meej lid.

Nej cov xav-xav kom txhim-kho Ntawv-Hmoob kom "benefit EASY" rau nej SAU thiab KAWM. Qhov "PROBLEM" nej tsis paub xav pom, yeej "EASY" rau nej SAU thiab KAWM ntag los mas tiam-sis cov LUS, lus SUAB, thiab NTSIAB lus meej-meej PIAM-QUAV tag ces nej tau "EASY" tiam-sis "LOSE BIG" thiab "FOREVER". Es pus tsim nyog?

Vajhuamsibluag,

Koj lo lus noog nod: "In the same token, yog vim licas peb ho los hais tau cov ntawv Latin ua peb lus Hmoob ma?"

Kuv teb qhia koj hais-tias qhov peb "hais tau cov ntawv Latin ua peb lus Hmoob" vim peb Hmoob yeej ib txwm PAUB, KAWM, thiab SIV cov Ntawv Latin los hais, sau, ua peb lus Hmoob thaum tsim los lawm ned, xyoo 1953 los txog niaj-hnub nod. Es yog nej muab hloov ub hloov nod hos muaj nuj-nqis qhov twg tuaj ntxid mad? NOTHING. Tsuas muaj lid kuv hais tas sau nod xwb os nawb, raws-lid tus Guest cov lus. Yog nej xub-xub tsim, hloov, thiab sau nej cov ntawv ces peb siv nej cov xwb nkaus-nkaus os nawb. Tiam-sis nej lam ua lwj ua liam tom-qab 20-30+xyoo xwb es thiab twb ua tsis raws kev txawj-ntse (linguistics) es nej qhuas hais-tias yog kawg lawm nod lod? KHEV-ZIM os nawb. "Ruamm tsab ntse" tiag-tiag tsis paub hais lid lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus PY,

kuv thov teb koj me ntsis li hauv qab no:

1. Hais txog qhov kom Hmoob siv 2 hom ntawv, tej zaum coob leej yuav tsis pom zoo. Vim tsis hais koj xwb txawm yog kuv, thiab yog lwm tus los yog ua tau ces peb yeej xav kom Hmoob thoob qab ntuj no siv tib tug ntawv, hais tib lo lus, koom tib lub siab xwb mas nws thiaj li OK tshaj plaws. Tiam sis yog koj to taub qhov laj thawj tseeb tias ua cas xyoo 1953 tus ntawv hmoob RPA no twb tshwm sim nyob rau Vientiane, Laos lawm thiab yog ib tug ntawv uas vam meej, siv yooj yim, popular tshaj plaws hauv lub qab ntuj no. Tiam sis ua cas tom qab ntawd ho pheej muaj ib co neeg tsim ntawv Hmoob. Raws li kuv paub xwb mas muaj ntau tshaj 10 hom ntawv Hmoob. Thiab tag nrho cov no puav leej yog muaj lub keeb tshwm sim hauv lub tebchaws Laos tuaj xwb. Thov koj txhob tias lawv vwm, los yog lawv xav ua huab tais. Tiam sis koj nrhiav tau lo lus teb kom tseeb meej ces tsis tas kuv hais los koj yeej nkag siab tias ua cas peb thiaj li tsim nyog siv 2 hom ntawv lawm

2. Hais txog tus ntawv 92 los nws yeej thooj ib yam li lwm hom ntawv thiab xwb. Ntaub ntawv ces yeej yog sau los hais yus cov lus xwb. Peb tseem tsis tau muaj ntaub ntawv txog kev txawj ntse nawb. Mas txawm peb yuav sau hom ntawv sib txawv li cas los xij tiam sis yeej tseem yog sau peb cov lus Hmoob tib yam nkaus xwb. Yog li ntawd txawj tus ntawv Hmoob 92 yeej tsis yog yuav ciaj saub los yog yuav muaj kev txawj ntse los yog yuav mus nrhiav tau hauj lwm ua nawb. Hos qhov koj yuav tau dab tsi los ntawm tus ntawv Hmoob 92 ntawd nws yog fab lingistic xwb

sib ntsib dua

Tsis yog kuv xav thuam koj cov lus nawb. Tiam-sis koj teb thiab hais tsis raug ib qhov lid thiab tsis muaj ntsiab lus qhov twg lid.

Raws-lid kuv to-taub koj cov lus mas koj tsuas lam hais lus paj-paws xwb. Meskas hais-tias "rhetoric" los sis "filibuster".

Kuv twb ntshai tsam teb qhia lwj liam lid ko es kuv thiaj-lid noog kom tau ib lo lus tseem-ceeb xwb los tseem hais lus lid ko xwb -- tsis muaj qab-ntxhiab lid. Tsis paub hais lid lawm os.

Piv txwv hais-tias kuv twb noog meej-meej kiag hais-tias: "Yuav mus txoj kev(highway) twg thiaj-lid txog Fresno, St. Paul, los Green Bay."

Ces koj tseem teb qhia tom-ntej tom-qab lid nod: "Mus rau hnub poob hla ib lub rooj ob lub zos peb twg choj rau sab laug."

This makes no sense, nor does it even answers the question? Whatever.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis yog kuv xav thuam koj cov lus nawb. Tiam-sis koj teb thiab hais tsis raug ib qhov lid thiab tsis muaj ntsiab lus qhov twg lid.

Raws-lid kuv to-taub koj cov lus mas koj tsuas lam hais lus paj-paws xwb. Meskas hais-tias "rhetoric" los sis "filibuster".

Kuv twb ntshai tsam teb qhia lwj liam lid ko es kuv thiaj-lid noog kom tau ib lo lus tseem-ceeb xwb los tseem hais lus lid ko xwb -- tsis muaj qab-ntxhiab lid. Tsis paub hais lid lawm os.

Piv txwv hais-tias kuv twb noog meej-meej kiag hais-tias: "Yuav mus txoj kev(highway) twg thiaj-lid txog Fresno, St. Paul, los Green Bay."

Ces koj tseem teb qhia tom-ntej tom-qab lid nod: "Mus rau hnub poob hla ib lub rooj ob lub zos peb twg choj rau sab laug."

This makes no sense, nor does it even answers the question? Whatever.

Ua tsaug koj cov lus nawb PY,

Tos kuv teb koj li no los vim kuv tsis to taub txog tias koj qhov "etc" yog muaj dab tsi nyob rau hauv, (tsis pub hais tias yog Hmoob tug, Hmoob tsim etc... ).

Kuv ntseeg tias koj yog ib tug muaj kev kawm siab, paub tab hnov xaiv. Ntau yam koj yeej paub zoo tshaj kuv lawm. Yog peb sawv daws xav li koj xav tag tej zaum peb yeej tsis tau nkim sij hawm tuaj sib cav txog tus ntawv Hmoob no los tau ntau lub xyoo ua luaj li no. Tiam sis qhov peb sib cav no vim peb tsis xav ib yam

Kuv tsis paub tias thaum koj mus txog rau Suav teb es txhua qhov txhia chaw luag sau luag li ntawv txaij vog koj nyeem tsis tau ib lo li es koj ho xav li cas? Thaum koj mus txog rau Nyab Laj teb, koj pom tej ntawv sau txaij pes vog koj txawm tsis paub lawv cov lus los koj yeej nyeem tau ua tab ua tauv es koj ho xav li cas? Tus Nyab Laj lawv yeej lees tias lawv tsis muaj ntawv, li 100 ntau xyoo dhau los no rov yav lawv siv ntawv Suav. Tau li 100 ntau xyoo los no lawv siv ntawv Latin xwb

Yog thaum wb sib ntsib koj hais 10 lo lus Meskas rau kuv, kuv yeej nkag siab tag, tab sis kuv thiab koj wb tsuas zoo li yog neeg ib yam tej tib neeg sib ntsib xwb. Tiam sis yog koj hais 10 lo lus Hmoob rau kuv nws yeej zoo nkaus li koj thiab kuv wb yog Hmoob, zoo li wb tseem muaj ib tee ntshav Hmoob sib thooj, txoj kev sib to taub yeej muaj tob dua. Yog koj sau ib phau ntawv ua lus Hmoob tab sis siv tus ntawv RPA. Thaum tus neeg nyeem nws tsuas nrhiav saib lub ntsiab luag muaj dab tsi zoo xwb. Tiam sis yog koj sau ua ib tug ntawv Hmoob uas yog Hmoob Txuj, Hmoob tug. Thaum tus neeg nyeem nws yuav paub tau txog txoj kev ua ib haiv neeg ntawm peb Hmoob, paub txog Hmoob tej txuj ci

Kuv tsis nkag siab koj hais tias "Hmoob tug, Hmoob tsim" tsis muaj qab hau. Mas xyov yog dab tsi thiaj li muaj qab hau. Peb tej lus peb hais no yog tsis txhob hais tias yog peb tug es peb thiaj li hais. Peb yuav muab dab tsi los piv tau, peb yuav tias nws zoo hais, nws vam meej, nws yooj yim li cas los yeej piv tsis tau luag lwm haiv neeg tej lus. Tsuas muaj tib qho tias nws yog peb li yog peb teej peb tug peb thiaj li siv, luag tsis qhuas los peb qhuas luag tsis siv los peb siv. Peb tej tsoos tsho los ib yam... Tus ntaub ntawv los yeej ib yam yog lo lus tias Hmoob tug tsis muaj qab ntxhiab lawm es lub npe tias Hmoob no puas yuav muaj qab ntxhiab, peb ua neeg Hmoob puas muaj qab ntxhiab. Tiam sis txawm koj tsis lees ua Hmoob los koj mus poo luag - luag yuav tsis lees koj mus ua luag tib yam nkaus. Dr. Shuoa Yang yeej hais tias tus ntaub ntawv los yeej yog ib qho puav pheej ua haiv thiab.

Qee zauv luag txoj cai sau ntawv muaj dua ib hom. Yus txoj cai sau ntawv ho muaj dua ib hom, yog yus tsis siv yus txuj ces yus yeej daws tsis tau qhov teeb meem no. Yam li coob leej xav kho tus NTS=J, NTX=NX, NP=B, etc. vim tias nws tsis yog peb ntawv ces peb kuj siv cov suab sib ze los ua peb ntawv ces peb tias yog lawm peb cia li muab kho suab kiag 100% ua peb lus xwb. Tiam sis yog nyeem raws phonetic tej zaum lub suab twb tsis yog peb lub tiag tiag << txiv plig Nyiaj Pov twb nyeem tsis tau kom meej meej li peb cov Hmoob>>> Peb cov ntawv Hmoob 92 twb daws tau tej teeb meem no, tus NP, NTS, NTX... nws tsuas muaj ib tug tab xwb.

Ib qho teeb meem ntxiv, peb Hmoob nyob rau ntau lub teb chaws, tej kev coj kuj sib txawv. Ib txhia kuj tias tus RPA no yog ntawv Hmoob Meskas. Nyob Nplog nom tswv kuj kom Hmoob siv tus Lauj Foom nej yuav pom thaum tawm TV lawv yuav muab kab ntawv RPA roos tseg, nyob Nyab Laj nom tswv kuj kom lawv siv tus Hmôngz Ntươr, nyob Suav kuj siv tus ntawv Hmoob Suav etc. Nej puas xav kom muaj ib tug ntawv uas yog Hmoob tug, es txawm yuav nyob lub teb chaws twg los peb tsis txhob hais tias tus no mas yog Hmoob Suav tug, Hmoob Nyab Laj tug, los yog Hmoob Meskas tug, tiam sis nws yog Hmoob thoob qab ntuj tug, txawm peb siv lwm tus uas peb qiv los sau los peb yuav tsum paub peb tug thiab

Hmoob teej Hmoob tug yog ib qho culture ntawm Hmoob. Peb siv tus ntawv Hmoob uas Hmoob tsim ua kev vam meej sab hauv, peb siv tus RPA ua kev vam meej sab nraud.

Sau ntau lawm ces mam sib ntsib dua, ua tsaug uas koj tuaj nyeem kuv tsab ntawv no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub Moob,

Kuv txaussab heev rua koj cov lug teb txhua lub topic.

Has txug ntawm siv 2 tug ntawv le Thaib los kuv pumzoo vim Moob ntseeg tas nws yuav lug tsaa tau Moob tug plig haiv sawv hab yuav ua rua Moob proud rua Moob tug kheej. Peb Moob mas yom! Lub suab Moob xwb los yeej tseem tsi leeg tas yog Moob le hab, yuavtsum yog tug ntawv yawmsaub tso lug rua txuam rua lub suab Moob mas Moob le maam tas Moob yog Moob hab tas yog ib haiv. Tamsis, kuv paub tseeb tas ib hom yuav pluj zujzug moog 100 xyoo tomntej nuav.

Txuj nam kev pum qub nuav yog Moob rov ua nyuaj rua Moob xwb. Qhov tseeb tes txhua yaam nyob rua huv nplaj teb nuav yog luas pub rua peb siv tau tes yeej yog peb le lawm. Sawvdlawg muab tug ntawv saib zoo le thaaj aav lawm tamsis nwg yog le fuabcua hab cov paa rua peb lub sab ntsws xwb os cov cov kwvtij! Lub tsheb lossis cov tools twg muaj txhua yaam txhij kws yuav coj peb moog txug peb lub destination sai tes peb xaiv lub ntawd xwb es peb txhob yuav moog tsim ib lub nam ib puab ib peb. Latees tub nyob rua huv remote control hab cell phone taag lawm es peb tseem yuav txua dlua peb lub remote control hab cell phone kom siv tau rua txhua lub tsheb es peb maam yog tseem2 Moob tag nua es yog peb ua neej rov quav lub sab ha le yuav nqeg los yog lecaag tag? Ntawv Moob 92, Sooblwj, Pajhauj, hab ntawv PaajNtaub yeej tub yog Moob tsim es txawm siv hab tsi siv los peb txhua tug Moob lub sab yuavtsum nqeg hab proud tas peb Moob yeej twb muaj keebkws ntaub ntawv nas tseg rua huv internet lawm es leejtwg xaav moog kawm moog tshawb Moob teejtug kom sab nqeg los muaj nyob rua lub museum ub museum nua xwb tes peb num tav lawm... Nuav yog txuj nam kev pum tshab.

Ntaub ntawv zoo le ib cov build tools xwb. Yog peb txawj sib tes peb txua tau txhua yaam yuav coj peb moog txug peb lub homphaj tamsis cov tools txawm yog peb tsim kag los yog peb tsi muaj tswvyim siv tes peb kuj txua tsi tau ib yaam dlaabtsi. Khu Latess kom zoo ntxiv xwb nwg yoojyim tamsis khu kom ib tug ntawv siv tau rua Moob Leeg hab Moob Dlawb yuav siv dlaagzug hab caijnyoog. Linguistic yog rua luas kawm yug lub suab yoojyim xwb... Peb lub suab tub nyob rua huv peb tee ntshaav lawm... Peb yuavtsum ntse zog hab es txhob muab kev yoojyim rua luas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Guest_Tub Hmoob_*,

Koj kuj sau tau ntau lus kawg tiam-sis zoo-lid tus phooj-ywg " Guest_Focus Loa_*" teb qhia koj cov lus ob-peb nyuaj lo xwb ces twb "cover 100%" lawm laid.

Kuv tus kheej los yeej nkag-siab lid tub phoj-ywg " Guest_Focus Loa_*" cov lus tib yam ces kuv yuav tsis teb qhia koj ntxid lawm. Kuv tsuas hais tias yog peb Hmoob pheej npav muab cov ntawv nod tsis hais tus Lastees, Phaj-hauj, Ntawv92, Ntawv-Nyablaj etc. etc. los hais txhim-kho Hmoob ua-ntej xwb los coj los ua ib txoj kev cib-nyeej ces peb ua neej rov-qab lawm nawb -- tsis vam-meej thiab yuav am-meej los nyuaj kawg kiag. Hais lid nod xwb. Yog koj tseem tsis nkag-siab ces rov mus nyeem " Guest_Focus Loa_*" cov lus dua nawb. Yuav kom hais qhia meej tshaj nws cov lus nod ces kawg seb Huabtais Ntuj pus nqis los qhia koj los Hmoob lawm xwb -- ntshe yuav tsis muaj hnub lid nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais yog kawg nkaus lawm nawb. Kuv nkag-siab koj cov lus zoo-heev. Kuv nrog qhuas koj vim koj thiaj-lid yog ib twg paub tseeb txog kev kawm ntaub-ntawv, txawj-ntse, thiaj laj-lis tswv yim, kev xav soj-ntsuam zoo kom meej-pem.

Kuv yeej ib txwm hais-tias cov neeg pheej muab Hmoob cov lus thiab TSIAJ-NTAWV hloov mus hloov los tsis muaj qab-ntxhiab ces ua rau peb cov lus Hmoob sau, hais, thiab qhia me-tub me-nyuam tsis meej. Tsis tas lid xwb, kawg peb cov paub-paub lus thiab Ntawv-Hmoob los tseem sau, nyeem, hais, thiab to-taub yuam-kev. Kub thiaj-lid hais-tias yuav-tswm "STANDARDIZE" ces leej-twg, tus-twg, nyob qhov-twg los SAU, HAIS, thiab TO-TAUB tim yam ces qhov nod thiaj-lid yog qhov TXHIM-KHO tus Ntawv-Hmoob.

Hos yog koj yuav muab tus NTS=J, NP=B, PLH=PL etc. etc. raws lub teb chaws yus nyob los lus suab QOG ntawd ces yog ruamm tshaj-plaws. Piv txwm lid cov Hmoob nyob teb chaws Fabkis yom. Cov Hmoob-Fabkis kuj yuav ua lid nod: Z=J, S=CH, NK=G, RH=D, NRH=TR etc. etc., ces peb Hmoob cov lus ces piam-quav tag hais lwj hais liam nrog lus thiab suab Hmab Sua tag. Ib qho "Perfect Example" ces cov Hmoob-Suav thiab Hmoob-Thaib. Niaj hnub-nod nej mus mloog lawd cov nod hais lus Hmoob mad -- xyov nws hais nws dab-tsid lid lawm nawb. Mloog mas zoo-lid yog lus Hmoob tiam-sis tsis paub lawd cov nod ib lo lus meej lid.

Nej cov xav-xav kom txhim-kho Ntawv-Hmoob kom "benefit EASY" rau nej SAU thiab KAWM. Qhov "PROBLEM" nej tsis paub xav pom, yeej "EASY" rau nej SAU thiab KAWM ntag los mas tiam-sis cov LUS, lus SUAB, thiab NTSIAB lus meej-meej PIAM-QUAV tag ces nej tau "EASY" tiam-sis "LOSE BIG" thiab "FOREVER". Es pus tsim nyog?

Vajhuamsibluag,

Koj lo lus noog nod: "In the same token, yog vim licas peb ho los hais tau cov ntawv Latin ua peb lus Hmoob ma?"

Kuv teb qhia koj hais-tias qhov peb "hais tau cov ntawv Latin ua peb lus Hmoob" vim peb Hmoob yeej ib txwm PAUB, KAWM, thiab SIV cov Ntawv Latin los hais, sau, ua peb lus Hmoob thaum tsim los lawm ned, xyoo 1953 los txog niaj-hnub nod. Es yog nej muab hloov ub hloov nod hos muaj nuj-nqis qhov twg tuaj ntxid mad? NOTHING. Tsuas muaj lid kuv hais tas sau nod xwb os nawb, raws-lid tus Guest cov lus. Yog nej xub-xub tsim, hloov, thiab sau nej cov ntawv ces peb siv nej cov xwb nkaus-nkaus os nawb. Tiam-sis nej lam ua lwj ua liam tom-qab 20-30+xyoo xwb es thiab twb ua tsis raws kev txawj-ntse (linguistics) es nej qhuas hais-tias yog kawg lawm nod lod? KHEV-ZIM os nawb. "Ruamm tsab ntse" tiag-tiag tsis paub hais lid lawm os.

Kuv xav mas koj yug tom qab kuv no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav mas koj yug tom qab kuv no.

VH

Txhob nrog Tub_Ruam_Hev_Mam sib txuas lus thiaj tsis xiam xwb naj.

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...