Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Zij Poj Niam

63 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Qhov-muag pom xwb. Tsis tau zij dua. Txoj kev "zij" yog kev yuam-cai thiab txeeb luag tug. Period!

:onionheadfake6:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Exile,

qhov koj hais saum no mas, cov laus thaud mas lawv hwm niamtxiv /mloog lus heev thiab lawv hwm/hlub lawv tus kheej heev xwb ov..

lawv tsuas ua ib zaug neej xwb, lawv tsis xav ua 1.2.3 tom neej, nws zoo li no..

cia lwm tus ho tuaj piav ntxiv thiab..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

kuv xav mas tsis yog muaj kev cai hos

yog neeg yuam cai xwb

yuam kam thiab tag ib tsoom hmoob siv li lawm sawv daws thiaj saib zoo li yog hmoob cai

Tos hmoob tias tsis nqis tsev mas yog saib tsis taus niam txiv no los kuv xav yeej yog lawm thiab vim ib txhia tsis yog sib caum , sib pus ua ke hos, ib txhia yog raug zij ua me hlab me sev tu thiab ntuag tag. Kuv kuj hnov ib txhia tias mus zij nyab mas nco ntsoov tuav nkauj nyab tej me nqaij mos rub zij xwb no. Cov kwv tij pab nej zij nyab yog xav li no ntshai yog pab nej hlub heev lawm tiag

:onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile,

Kuv twb yuav luag rau zij thiab

Kuv xav tias yog yus raug zig

Rau tus neeg yus tsis nyiam

Yus niam thiab txiv tseem yuam yus mus thiab no kuv xum tuag xwb laug

Vim yus twb tsis nyiam es yuav ua li cas mus nrog taus nws pw ib kuv phem na

Kuv lam hais li kuv xav xwb ov...hehee

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Exile, thaum i peb nyob Samthong, kuv muaj ib tug tij laug nws tham tau ib tug hluas nkaug. Nkawm sib nyiam thiab xav sib yuav heev li. Ces kuv tus tij laug txawm hais tias kom nws caum kuv tij laug es nkawm los mus sib yuav no. Tab sis tus hluas nkauj ho hais tias yog kuv tij laug nyiam thiab hlub nws tiag tiag no ces kom kuv tij laug mus zij nws. Kuv tij laug hais rau nws hais tias peb yog neeg txomnyem tuaj zij ces nws niam thiab txiv lawv yeej tsis kam ib zaug li no. Tab sis tus huas nkauj pheej hais tias tsuav kuv tij laug mus tuav nkaus nws rau cov laus tuaj pom thiab kuv tij laug cia li pe kiag ces nws cia li lees nrog kuv tij laug los xwb no.

Thaum kawg kuv tij laug nyiam nws heev li ces kuv tij laug thiaj xav hais tias cia ua li nws hais kom nws tau ntsej muag no. kuv tij laug thiaj coj kiag muaj li 3 leeg kwv tij ntxiv ces lawv thiaj mus nyob ntawm qhov rooj thaum sawv ntxhov tus hluas nkauj tuaj mus ev dej ces lawv txawj mus tuav nkau nws tes hais tias peb tuav koj rau peb kuv kwv tij ua pojniam nawb. Ces nws luag luag rau lawv. Ces nws tus niam hluas txawm khiav rov qab mus tom tsev mus qhia nws niam thiab txiv. Tom lawv saib na has nws niam thiab txiv twb kwv tau ib leeg ib daig taws txhib tuaj ti ntawm lawv caj tw lawm.

Kuv tij laug tso pluav nws tus hluas nkauj, txhos caug ntua hauv av pe, nws tes twb tsis tau ti av, ces txhib tawg twb nrov npooj nws nrob qaum lawm. kuv tus txiv ntxawm thaiv loo, thov niam tais, muaj lus....no xwb twb hais tsis tau tas, ces tus hluas nkauj txiv twb ua xib tawg nrov npoov kuv txiv ntxawm phab tav lawm thiab. Kuv tus txiv ntxawm nro hlo ib choj nyiaj, tuav nkaus tus hluas nkauj niam tes, muab choj nyiaj tso pluav hauv nws txhais tes, ces khoov ntsis tab tom yuav mus pe xwb. Tus hluas nkauj niam xuas choj nyiaj txawv ntaub nkaus kuv txiv ntawm pob kub. ua rau kuv txiv ntxawm xes kiag ntawm chaw.

thaum kuv txiv ntxawm xeev los ces, tus hluas nkauj niam thiab txiv muab txhib tawg xyuas kuv tij laug lawv 3 kwv tij nrov npij npooj xwb. Thaum no kuv tij laug lawv tso pluav tus hluas nkauj, ces tus hluas nkauj hais rau nws niam thiab txiv hais niam thiab txiv neb txhob ntau lawv lawm, twb yog kuv kom lawv tuaj zij mas. Hnov deev li no ces, hluas nkauj niam thiab txiv tso pluag kuv tij luag lawv tseg, ces hluas nkauj niam thiab txiv tig loo muab xib tawg nrov npoov rau hluas nkauj ces hluas nkauj pw nti hauv av lawm.

Thaum no kuv txiv ntxawm hais rau kuv tij laug lawv 3 kwv tij hais tias, cov hluas peb tuaj tis neej tis tsav raws Hmoob txoj kev ua tshoob ua kos, thiab ua raws li peb Hmoob pog yawg ib txwm ua los, thiab twb yog tus ntxhais yeej peb thiaj tuaj ua kom nws tau ntsej muag no, tab sis tsam no zoo li no lawm ces, nws hais kuv tij laug npe.....koj tseg tau no ces peb txav kev tsam mob laug es mus ua tsis tau noj mog. Hnov kuv txiv ntxawm hais li no ces, kuv tij laug hais nws hluas nkauj hais tias kuv tu siab, koj dag kuv, koj niam thiav txiv twb tsis kam wb sib yuav, kuv hlub koj npaum twg los kuv yuav tsis tau koj mog.

ces tas ib tiam neej no nkawm txoj kev sib hlub cia li los kawg li ntawm lawm. Tom qab no kuv tij laug tus hluas nkauj mus yuav txiv. ces kuv tij laug mus yuav pojniam. thaum kawg nws tus txiv tuag tso nws pov tseg. Nws txom txom nyem ces kuv tij laug ho rov qab mus yuav nws los ua niam yau. nkawm laug lawm. nkawm tsis muaj me tub me nyuam li.

Nej xav li cas. kev zij pojniam zoo los tsis zoo. txhaum kev cai los tsis txhaum kev cai. kev cai yog dab tsi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, thaum i peb nyob Samthong, kuv muaj ib tug tij laug nws tham tau ib tug hluas nkaug. Nkawm sib nyiam thiab xav sib yuav heev li. Ces kuv tus tij laug txawm hais tias kom nws caum kuv tij laug es nkawm los mus sib yuav no. Tab sis tus hluas nkauj ho hais tias yog kuv tij laug nyiam thiab hlub nws tiag tiag no ces kom kuv tij laug mus zij nws. Kuv tij laug hais rau nws hais tias peb yog neeg txomnyem tuaj zij ces nws niam thiab txiv lawv yeej tsis kam ib zaug li no. Tab sis tus huas nkauj pheej hais tias tsuav kuv tij laug mus tuav nkaus nws rau cov laus tuaj pom thiab kuv tij laug cia li pe kiag ces nws cia li lees nrog kuv tij laug los xwb no.

Thaum kawg kuv tij laug nyiam nws heev li ces kuv tij laug thiaj xav hais tias cia ua li nws hais kom nws tau ntsej muag no. kuv tij laug thiaj coj kiag muaj li 3 leeg kwv tij ntxiv ces lawv thiaj mus nyob ntawm qhov rooj thaum sawv ntxhov tus hluas nkauj tuaj mus ev dej ces lawv txawj mus tuav nkau nws tes hais tias peb tuav koj rau peb kuv kwv tij ua pojniam nawb. Ces nws luag luag rau lawv. Ces nws tus niam hluas txawm khiav rov qab mus tom tsev mus qhia nws niam thiab txiv. Tom lawv saib na has nws niam thiab txiv twb kwv tau ib leeg ib daig taws txhib tuaj ti ntawm lawv caj tw lawm.

Kuv tij laug tso pluav nws tus hluas nkauj, txhos caug ntua hauv av pe, nws tes twb tsis tau ti av, ces txhib tawg twb nrov npooj nws nrob qaum lawm. kuv tus txiv ntxawm thaiv loo, thov niam tais, muaj lus....no xwb twb hais tsis tau tas, ces tus hluas nkauj txiv twb ua xib tawg nrov npoov kuv txiv ntxawm phab tav lawm thiab. Kuv tus txiv ntxawm nro hlo ib choj nyiaj, tuav nkaus tus hluas nkauj niam tes, muab choj nyiaj tso pluav hauv nws txhais tes, ces khoov ntsis tab tom yuav mus pe xwb. Tus hluas nkauj niam xuas choj nyiaj txawv ntaub nkaus kuv txiv ntawm pob kub. ua rau kuv txiv ntxawm xes kiag ntawm chaw.

thaum kuv txiv ntxawm xeev los ces, tus hluas nkauj niam thiab txiv muab txhib tawg xyuas kuv tij laug lawv 3 kwv tij nrov npij npooj xwb. Thaum no kuv tij laug lawv tso pluav tus hluas nkauj, ces tus hluas nkauj hais rau nws niam thiab txiv hais niam thiab txiv neb txhob ntau lawv lawm, twb yog kuv kom lawv tuaj zij mas. Hnov deev li no ces, hluas nkauj niam thiab txiv tso pluag kuv tij luag lawv tseg, ces hluas nkauj niam thiab txiv tig loo muab xib tawg nrov npoov rau hluas nkauj ces hluas nkauj pw nti hauv av lawm.

Thaum no kuv txiv ntxawm hais rau kuv tij laug lawv 3 kwv tij hais tias, cov hluas peb tuaj tis neej tis tsav raws Hmoob txoj kev ua tshoob ua kos, thiab ua raws li peb Hmoob pog yawg ib txwm ua los, thiab twb yog tus ntxhais yeej peb thiaj tuaj ua kom nws tau ntsej muag no, tab sis tsam no zoo li no lawm ces, nws hais kuv tij laug npe.....koj tseg tau no ces peb txav kev tsam mob laug es mus ua tsis tau noj mog. Hnov kuv txiv ntxawm hais li no ces, kuv tij laug hais nws hluas nkauj hais tias kuv tu siab, koj dag kuv, koj niam thiav txiv twb tsis kam wb sib yuav, kuv hlub koj npaum twg los kuv yuav tsis tau koj mog.

ces tas ib tiam neej no nkawm txoj kev sib hlub cia li los kawg li ntawm lawm. Tom qab no kuv tij laug tus hluas nkauj mus yuav txiv. ces kuv tij laug mus yuav pojniam. thaum kawg nws tus txiv tuag tso nws pov tseg. Nws txom txom nyem ces kuv tij laug ho rov qab mus yuav nws los ua niam yau. nkawm laug lawm. nkawm tsis muaj me tub me nyuam li.

Nej xav li cas. kev zij pojniam zoo los tsis zoo. txhaum kev cai los tsis txhaum kev cai. kev cai yog dab tsi?

PHOOJ YWG, KOJ ZAJ NEEJ NEEG NO NTSHE YUAV MUAJ TSEEB LI KOJ HAIS TIAG, VIM YAV THAUM UB HMOOB YEEJ COJ PHEM TIAG TIAG.

Yog yuav muab xav kev chim siab ces kuv tsuas hais tias 1/ Puas yog niam txiv yuav cia tus ntxhais no rau nkawd cov tub hauv tsev?

2/ Puas yog tus ntxhais no lub "P" dai nyiaj thiab kub es thiaj raug ntaus sab npaum ntawd?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, thaum i peb nyob Samthong, kuv muaj ib tug tij laug nws tham tau ib tug hluas nkaug. Nkawm sib nyiam thiab xav sib yuav heev li. Ces kuv tus tij laug txawm hais tias kom nws caum kuv tij laug es nkawm los mus sib yuav no. Tab sis tus hluas nkauj ho hais tias yog kuv tij laug nyiam thiab hlub nws tiag tiag no ces kom kuv tij laug mus zij nws. Kuv tij laug hais rau nws hais tias peb yog neeg txomnyem tuaj zij ces nws niam thiab txiv lawv yeej tsis kam ib zaug li no. Tab sis tus huas nkauj pheej hais tias tsuav kuv tij laug mus tuav nkaus nws rau cov laus tuaj pom thiab kuv tij laug cia li pe kiag ces nws cia li lees nrog kuv tij laug los xwb no.

Thaum kawg kuv tij laug nyiam nws heev li ces kuv tij laug thiaj xav hais tias cia ua li nws hais kom nws tau ntsej muag no. kuv tij laug thiaj coj kiag muaj li 3 leeg kwv tij ntxiv ces lawv thiaj mus nyob ntawm qhov rooj thaum sawv ntxhov tus hluas nkauj tuaj mus ev dej ces lawv txawj mus tuav nkau nws tes hais tias peb tuav koj rau peb kuv kwv tij ua pojniam nawb. Ces nws luag luag rau lawv. Ces nws tus niam hluas txawm khiav rov qab mus tom tsev mus qhia nws niam thiab txiv. Tom lawv saib na has nws niam thiab txiv twb kwv tau ib leeg ib daig taws txhib tuaj ti ntawm lawv caj tw lawm.

Kuv tij laug tso pluav nws tus hluas nkauj, txhos caug ntua hauv av pe, nws tes twb tsis tau ti av, ces txhib tawg twb nrov npooj nws nrob qaum lawm. kuv tus txiv ntxawm thaiv loo, thov niam tais, muaj lus....no xwb twb hais tsis tau tas, ces tus hluas nkauj txiv twb ua xib tawg nrov npoov kuv txiv ntxawm phab tav lawm thiab. Kuv tus txiv ntxawm nro hlo ib choj nyiaj, tuav nkaus tus hluas nkauj niam tes, muab choj nyiaj tso pluav hauv nws txhais tes, ces khoov ntsis tab tom yuav mus pe xwb. Tus hluas nkauj niam xuas choj nyiaj txawv ntaub nkaus kuv txiv ntawm pob kub. ua rau kuv txiv ntxawm xes kiag ntawm chaw.

thaum kuv txiv ntxawm xeev los ces, tus hluas nkauj niam thiab txiv muab txhib tawg xyuas kuv tij laug lawv 3 kwv tij nrov npij npooj xwb. Thaum no kuv tij laug lawv tso pluav tus hluas nkauj, ces tus hluas nkauj hais rau nws niam thiab txiv hais niam thiab txiv neb txhob ntau lawv lawm, twb yog kuv kom lawv tuaj zij mas. Hnov deev li no ces, hluas nkauj niam thiab txiv tso pluag kuv tij luag lawv tseg, ces hluas nkauj niam thiab txiv tig loo muab xib tawg nrov npoov rau hluas nkauj ces hluas nkauj pw nti hauv av lawm.

Thaum no kuv txiv ntxawm hais rau kuv tij laug lawv 3 kwv tij hais tias, cov hluas peb tuaj tis neej tis tsav raws Hmoob txoj kev ua tshoob ua kos, thiab ua raws li peb Hmoob pog yawg ib txwm ua los, thiab twb yog tus ntxhais yeej peb thiaj tuaj ua kom nws tau ntsej muag no, tab sis tsam no zoo li no lawm ces, nws hais kuv tij laug npe.....koj tseg tau no ces peb txav kev tsam mob laug es mus ua tsis tau noj mog. Hnov kuv txiv ntxawm hais li no ces, kuv tij laug hais nws hluas nkauj hais tias kuv tu siab, koj dag kuv, koj niam thiav txiv twb tsis kam wb sib yuav, kuv hlub koj npaum twg los kuv yuav tsis tau koj mog.

ces tas ib tiam neej no nkawm txoj kev sib hlub cia li los kawg li ntawm lawm. Tom qab no kuv tij laug tus hluas nkauj mus yuav txiv. ces kuv tij laug mus yuav pojniam. thaum kawg nws tus txiv tuag tso nws pov tseg. Nws txom txom nyem ces kuv tij laug ho rov qab mus yuav nws los ua niam yau. nkawm laug lawm. nkawm tsis muaj me tub me nyuam li.

Nej xav li cas. kev zij pojniam zoo los tsis zoo. txhaum kev cai los tsis txhaum kev cai. kev cai yog dab tsi?

neeg R-uam tsab ntse ces yog li no

tsis txawj yoog pheej yuav yuav cai rau txhua yam raws nkaus li hauv ntiaj teb no yus ib leeg thiaj yog neeg xwb ces kawg xaus li no tiag

niam txiv ntshaw cai li cas, cas ho tsis qhia cov hluas nraug vauv ho paub xuas xub ke tuaj yuav lawv tus ntxhais??? ho cia li muab luag ntaus li luag yog neeg txhaum??? Cas ho tig rov ntaus tus ntxhais cuag li tus ntxhais ua txhais niam txiv??? Cuag li niam thiab txiv no tsis txawj ua txhaum??? Xav tau ntsej muag cas ho tsis paub thim xav es ho cia li muab kev txhaum rov rau yus tus ntxhais ev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Exile,

Tej laus piv txoj lus hais tias yeej twg npab ntev yog leej twg sev no.

Yog nyiam raug tus ntxhais twg lawm ces kawg zij xwb.

Yeej taw tsis dhau ntawm 12 laj nyiaj kaw niamtxiv qhov ncauj.

Thaum nyob Thaib teb kuv tau nrog kuv 1 tug phoojywg mus zij nws pojniam lawm ma.

Yog muab hais ntau tshaj no ces yeej muaj tej qhov txaus ntshai heev.

Muaj tej qhov kuj txaus luag thiab os.

Hmoob tej kev zij pojniam yog 1 yam uas yuam cai loj tshaj.

Tubhmoob.PoobZoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Tsi muaj experience tsi paub thaam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov-muag pom xwb. Tsis tau zij dua. Txoj kev "zij" yog kev yuam-cai thiab txeeb luag tug. Period!

:onionheadfake6:

Tiamsis hmoob txoj cai tej laus ib txwm allowed tog txiv neej zij poj niam ne puas yog. Pivxav koj tseem yog ib tug tub hluas nyob tim Lao es koj pom ib tug hluas nkauj haib haib no koj puas xav tias coj kwvtij mus zij kiag xwb thiaj muaj chance tau nws los ua poj niam?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile,

qhov koj hais saum no mas, cov laus thaud mas lawv hwm niamtxiv /mloog lus heev thiab lawv hwm/hlub lawv tus kheej heev xwb ov..

lawv tsuas ua ib zaug neej xwb, lawv tsis xav ua 1.2.3 tom neej, nws zoo li no..

cia lwm tus ho tuaj piav ntxiv thiab..

Father, koj puas pom zoo hmoob txoj cai zij poj niam li tej laus tau ua ntu zus los thiab. Nyob teb chaw Npolg zoo li tseem muaj kev zij poj niam tsis tau tu ncua. Kuv ho tsis paub tias Hmoob Suav, NyabLaj, thiab Hmoob thaib puas zij poj niam li peb hmoob Nplog thiab?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LUB NIAG NTSEJ MUAG PHEM CES ZIJ LOS UA POJNIAM LAWM LOS TXHAUM, MUS HAIS HAUV TSEV LOS UA POJNIAM LAWM LOS TXHAUM TAS HUV SI.

LETS SAYS.

EASY WOMEN CES ZIJ.

NAUGHTY WOMEN CES MUS HAIS.

ZIJ TXHAIS HAIS TIAS OB LEEG SIB CAUM MUS UA NIAM TXIV.

MUS HAIS TXHAIS HAIS TIAS NQA NYIAJ MUS YUAM NTXIAS COJ LOS UA QHEV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LUB NIAG NTSEJ MUAG PHEM CES ZIJ LOS UA POJNIAM LAWM LOS TXHAUM, MUS HAIS HAUV TSEV LOS UA POJNIAM LAWM LOS TXHAUM TAS HUV SI.

LETS SAYS.

EASY WOMEN CES ZIJ.

NAUGHTY WOMEN CES MUS HAIS.

ZIJ TXHAIS HAIS TIAS OB LEEG SIB CAUM MUS UA NIAM TXIV.

MUS HAIS TXHAIS HAIS TIAS NQA NYIAJ MUS YUAM NTXIAS COJ LOS UA QHEV.

haha

kev xav ces yuav hais li cas los yog tag mas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tiamsis hmoob txoj cai tej laus ib txwm allowed tog txiv neej zij poj niam ne puas yog. Pivxav koj tseem yog ib tug tub hluas nyob tim Lao es koj pom ib tug hluas nkauj haib haib no koj puas xav tias coj kwvtij mus zij kiag xwb thiaj muaj chance tau nws los ua poj niam?

kuv phem, yog yuav tham raws koj seem lus no mas, kuv twb yeej hais zaum-puav lawm tias kuv xav kom cov poj-niam nyob ntiaj-teb no yog kuv ib leeg li xwb tiag, tab-sis mas yus zij tsis tau lawv los ua yus tus nev.

:onionheadfake6::5c745924:

Edited by Vahuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Hmoob sawvdaws

Raws li peb Hmoob kev cai yav tas los, tus txiv neej yeej muaj cai mus zij tus poj niam nws nyiam los ua poj niam yog thaum tej laus tsis pom zoo ob tug sib yuav los yog tus ntxhais tsis paub los yog tsis nyiam tus tub heev puas tsawg. Tiamsis celi mus zij tau luag ib tug ntxhais los ua poj niam li lawm, or tej tug neeg yus yeej tsis nyiam, tiamsis celi tau mus ua nws poj niam los txog niaj hnub nim no.

Nej leej twg tau experienced kev mus zij poj niam los yog raug yus tus txiv thaum ub tuaj zij yus xwb?

Thov shared!.....

Kev MUS ZIJ HLUASNKAUJ LOS YOG YUS POJNIAM mas nej txhob rawm maj cem cov mus zij pojniam thiab nawb, vim niam thiab txiv tog ntxhais yeej expected kom leej twg xav mus yuav nws tej ntxhais mas yuav tsum mus zij li ntawd mas thiaj li yog xav yuav tiag tiag thiab no ov.

Hos yog sib caum xwb ces luag hais tias: "TUG POM TUG QAB" no ces niamtais yawmtxiv lawv poob ntsejmuag ces lawv cem cem tus ntxhais heev li ov thaum rov mus hais tshoob kos nas...

Yog lwm hnub tus vauv tsis hlub tus ntxhais ces neejtsa tsuas hnyos tus ntxhais ntxiv thiab xwb. Tus ntxhais tau kev tws, yog tus ntxhais cia li caum tus vauv lawm xwb na...

Hmoob yeej ib txwm piv txoj lus hais tias: "DE.V NPUA CAI" no ces tsis yog Hmoob txoj cai ov. Hmoob mus siv "DE.V thiab NPUA" txoj cai lawm xwb..

Yeej tsis yog leejtwg lam tau lam yuam thiab tabsis yog mus ZIJ no ces neej tsa ho tau cai thiab tau ntsej muaj dua. Lwm hnub tus vauv tsis hlub tus ntxhais ces tus vauv tseem raug nplua ntxiv qhov mag ntaus thaum mus zij luag tus ntxhais thiab no na..

"Thaum i koj nim tuaj zij zij peb tus ntxhais es mag tej niag txhib tawg mob kub lug ned...ua cas tsam no mus nyob dhuav tsw quav nyob txaus tsw paus no ces ho yuav tsis hlub peb tus ntxhais no os yod?! Koj nyuag vauv ko...Koj cov coj noj coj ua yog leejtwg ne...?", tseem cem thiab hwv lus hnyav li no tuaj thiab hos..

Mas ua ntej nej ib txhia lam tau lam cem cov mus zij pojniam li ub li no mas nej yuav ua tib zoo nug thiab research kom tog tog nawb. Vim yeej tim 2 tog es thiaj ua tau li ntawd ne...

Kuv twb mus nrog kuv tus phoojywg zij ib zaug pojniam lawm hos. Kuv tus phoojywg zoo nraug tsis tshua heev ces tus hlub nkauj txawm muaj ntsis ntshai tawm nraum zoov. Ces kuv mas tseem yau (11 xyoos)xwb tabsis mas hluasnkauj ho nyiam kuv heev. Ces kuv mam li mus ua tib zoo ntxias hluasnkauj tawm tuaj tom tog tsev ces kuv aib phoojywg thiab nws 3 tug kwvtij cia li tib plhaw pem qaum kev los tav nkaus hluasnkauj wb kev ces kuv cia li txav zog pem qaum kev xwb ces lawv nthos nkauj hluasnkauj tes ho nraug vauv ces tsawv nkaus hluas nkauj duav xwb ces hluasnkauj cem kuv ob nyuag suab tias cas "koj dag kuv tuaj li no no?" no xwb ces kuv hais tias es kuv twb tsis paub lawv thiab es ntshe zaum no ces kuv yuav tsis muaj koj lawm thiab os no thiab xwb.

Tom qab no sawvdaws sib pus ntoj ntws tuaj txoj USA no ces nkawv lub neej ho sib nrauj mas niag hluasnkauj ntsib kuv mas cem kuv kawg. Ces kuv hais tias " es mas yog koj lub neej ho ciaj nom ciam tswv no koj ho yuav tsis paub kuv lawm tabsis koj lub neej puas no ces koj ho yuav cem thiab muab liam rau kuv li ko mas tsis yog lawm os." No ces nws luag luag xwb.

Mas qhia nej paub hais tias to muaj 2 los yog vim muaj 1 thiab no nawb mog. LUb sij hawm thaum i yeej zij pojniam li ntawd thiaj yog txoj cai nyiam luag tus txhais tiag tiag no hos.

Tiam 21st no mam txhob zij pojniam lawm tsam ces lawv cov neej TSA TEEB LIAB, TEEB NTSUAB ho tuaj zij yus mus lawm thiab no nawb mog. Ces ho xav mag txhib tawg lo twb tsis mag lawm thiab no na

ufo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, thaum i peb nyob Samthong, kuv muaj ib tug tij laug nws tham tau ib tug hluas nkaug. Nkawm sib nyiam thiab xav sib yuav heev li. Ces kuv tus tij laug txawm hais tias kom nws caum kuv tij laug es nkawm los mus sib yuav no. Tab sis tus hluas nkauj ho hais tias yog kuv tij laug nyiam thiab hlub nws tiag tiag no ces kom kuv tij laug mus zij nws. Kuv tij laug hais rau nws hais tias peb yog neeg txomnyem tuaj zij ces nws niam thiab txiv lawv yeej tsis kam ib zaug li no. Tab sis tus huas nkauj pheej hais tias tsuav kuv tij laug mus tuav nkaus nws rau cov laus tuaj pom thiab kuv tij laug cia li pe kiag ces nws cia li lees nrog kuv tij laug los xwb no.

Thaum kawg kuv tij laug nyiam nws heev li ces kuv tij laug thiaj xav hais tias cia ua li nws hais kom nws tau ntsej muag no. kuv tij laug thiaj coj kiag muaj li 3 leeg kwv tij ntxiv ces lawv thiaj mus nyob ntawm qhov rooj thaum sawv ntxhov tus hluas nkauj tuaj mus ev dej ces lawv txawj mus tuav nkau nws tes hais tias peb tuav koj rau peb kuv kwv tij ua pojniam nawb. Ces nws luag luag rau lawv. Ces nws tus niam hluas txawm khiav rov qab mus tom tsev mus qhia nws niam thiab txiv. Tom lawv saib na has nws niam thiab txiv twb kwv tau ib leeg ib daig taws txhib tuaj ti ntawm lawv caj tw lawm.

Kuv tij laug tso pluav nws tus hluas nkauj, txhos caug ntua hauv av pe, nws tes twb tsis tau ti av, ces txhib tawg twb nrov npooj nws nrob qaum lawm. kuv tus txiv ntxawm thaiv loo, thov niam tais, muaj lus....no xwb twb hais tsis tau tas, ces tus hluas nkauj txiv twb ua xib tawg nrov npoov kuv txiv ntxawm phab tav lawm thiab. Kuv tus txiv ntxawm nro hlo ib choj nyiaj, tuav nkaus tus hluas nkauj niam tes, muab choj nyiaj tso pluav hauv nws txhais tes, ces khoov ntsis tab tom yuav mus pe xwb. Tus hluas nkauj niam xuas choj nyiaj txawv ntaub nkaus kuv txiv ntawm pob kub. ua rau kuv txiv ntxawm xes kiag ntawm chaw.

thaum kuv txiv ntxawm xeev los ces, tus hluas nkauj niam thiab txiv muab txhib tawg xyuas kuv tij laug lawv 3 kwv tij nrov npij npooj xwb. Thaum no kuv tij laug lawv tso pluav tus hluas nkauj, ces tus hluas nkauj hais rau nws niam thiab txiv hais niam thiab txiv neb txhob ntau lawv lawm, twb yog kuv kom lawv tuaj zij mas. Hnov deev li no ces, hluas nkauj niam thiab txiv tso pluag kuv tij luag lawv tseg, ces hluas nkauj niam thiab txiv tig loo muab xib tawg nrov npoov rau hluas nkauj ces hluas nkauj pw nti hauv av lawm.

Thaum no kuv txiv ntxawm hais rau kuv tij laug lawv 3 kwv tij hais tias, cov hluas peb tuaj tis neej tis tsav raws Hmoob txoj kev ua tshoob ua kos, thiab ua raws li peb Hmoob pog yawg ib txwm ua los, thiab twb yog tus ntxhais yeej peb thiaj tuaj ua kom nws tau ntsej muag no, tab sis tsam no zoo li no lawm ces, nws hais kuv tij laug npe.....koj tseg tau no ces peb txav kev tsam mob laug es mus ua tsis tau noj mog. Hnov kuv txiv ntxawm hais li no ces, kuv tij laug hais nws hluas nkauj hais tias kuv tu siab, koj dag kuv, koj niam thiav txiv twb tsis kam wb sib yuav, kuv hlub koj npaum twg los kuv yuav tsis tau koj mog.

ces tas ib tiam neej no nkawm txoj kev sib hlub cia li los kawg li ntawm lawm. Tom qab no kuv tij laug tus hluas nkauj mus yuav txiv. ces kuv tij laug mus yuav pojniam. thaum kawg nws tus txiv tuag tso nws pov tseg. Nws txom txom nyem ces kuv tij laug ho rov qab mus yuav nws los ua niam yau. nkawm laug lawm. nkawm tsis muaj me tub me nyuam li.

Nej xav li cas. kev zij pojniam zoo los tsis zoo. txhaum kev cai los tsis txhaum kev cai. kev cai yog dab tsi?

Npawg Zij tsis tau....thov zam txim hnub i kuv twb tau nyeem ib nrab tabsis maj mus ua Meskas qhev ces kuv celi nyeem tsis tas. Hnub no kuv rov los ua zoo nyeem koj zaj neej neeg no mas txaus tu siab, txaus luag, thiab txaus chim huv tib si. Kuv muaj ib tug muam los yeej raug Hmoob tuaj zij thiab mas, nkawv kuj ua neej los txog niaj hnub nim no thiab. Lub caij Hmoob tuaj zij kuv tus muam ntawv kuv niam muaj mob pw sawv tsis taus ces kuv txiv cia peb ib tug txiv Hlob mus nrog Hmoob sib ces lab cas nkaus xwb, hehehe...lawv tsev Hmoob ntawv yeej ok thiab tsuas yog tus yawm yij nyiam ua hluas dhau xwb.

Zoo siab koj tuaj shared koj tij laug story pub rau peb nawb. Kuv yeej dhua kev cai Hmoob kawg thiab tiamsis kuj zoo rau cov tsis zoo nraug li kuv heev yog tseem nyob ntuj qub qab.

Thanks!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev MUS ZIJ HLUASNKAUJ LOS YOG YUS POJNIAM mas nej txhob rawm maj cem cov mus zij pojniam thiab nawb, vim niam thiab txiv tog ntxhais yeej expected kom leej twg xav mus yuav nws tej ntxhais mas yuav tsum mus zij li ntawd mas thiaj li yog xav yuav tiag tiag thiab no ov.

Hos yog sib caum xwb ces luag hais tias: "TUG POM TUG QAB" no ces niamtais yawmtxiv lawv poob ntsejmuag ces lawv cem cem tus ntxhais heev li ov thaum rov mus hais tshoob kos nas...

Yog lwm hnub tus vauv tsis hlub tus ntxhais ces neejtsa tsuas hnyos tus ntxhais ntxiv thiab xwb. Tus ntxhais tau kev tws, yog tus ntxhais cia li caum tus vauv lawm xwb na...

Hmoob yeej ib txwm piv txoj lus hais tias: "DE.V NPUA CAI" no ces tsis yog Hmoob txoj cai ov. Hmoob mus siv "DE.V thiab NPUA" txoj cai lawm xwb..

Yeej tsis yog leejtwg lam tau lam yuam thiab tabsis yog mus ZIJ no ces neej tsa ho tau cai thiab tau ntsej muaj dua. Lwm hnub tus vauv tsis hlub tus ntxhais ces tus vauv tseem raug nplua ntxiv qhov mag ntaus thaum mus zij luag tus ntxhais thiab no na..

"Thaum i koj nim tuaj zij zij peb tus ntxhais es mag tej niag txhib tawg mob kub lug ned...ua cas tsam no mus nyob dhuav tsw quav nyob txaus tsw paus no ces ho yuav tsis hlub peb tus ntxhais no os yod?! Koj nyuag vauv ko...Koj cov coj noj coj ua yog leejtwg ne...?", tseem cem thiab hwv lus hnyav li no tuaj thiab hos..

Mas ua ntej nej ib txhia lam tau lam cem cov mus zij pojniam li ub li no mas nej yuav ua tib zoo nug thiab research kom tog tog nawb. Vim yeej tim 2 tog es thiaj ua tau li ntawd ne...

Kuv twb mus nrog kuv tus phoojywg zij ib zaug pojniam lawm hos. Kuv tus phoojywg zoo nraug tsis tshua heev ces tus hlub nkauj txawm muaj ntsis ntshai tawm nraum zoov. Ces kuv mas tseem yau (11 xyoos)xwb tabsis mas hluasnkauj ho nyiam kuv heev. Ces kuv mam li mus ua tib zoo ntxias hluasnkauj tawm tuaj tom tog tsev ces kuv aib phoojywg thiab nws 3 tug kwvtij cia li tib plhaw pem qaum kev los tav nkaus hluasnkauj wb kev ces kuv cia li txav zog pem qaum kev xwb ces lawv nthos nkauj hluasnkauj tes ho nraug vauv ces tsawv nkaus hluas nkauj duav xwb ces hluasnkauj cem kuv ob nyuag suab tias cas "koj dag kuv tuaj li no no?" no xwb ces kuv hais tias es kuv twb tsis paub lawv thiab es ntshe zaum no ces kuv yuav tsis muaj koj lawm thiab os no thiab xwb.

Tom qab no sawvdaws sib pus ntoj ntws tuaj txoj USA no ces nkawv lub neej ho sib nrauj mas niag hluasnkauj ntsib kuv mas cem kuv kawg. Ces kuv hais tias " es mas yog koj lub neej ho ciaj nom ciam tswv no koj ho yuav tsis paub kuv lawm tabsis koj lub neej puas no ces koj ho yuav cem thiab muab liam rau kuv li ko mas tsis yog lawm os." No ces nws luag luag xwb.

Mas qhia nej paub hais tias to muaj 2 los yog vim muaj 1 thiab no nawb mog. LUb sij hawm thaum i yeej zij pojniam li ntawd thiaj yog txoj cai nyiam luag tus txhais tiag tiag no hos.

Tiam 21st no mam txhob zij pojniam lawm tsam ces lawv cov neej TSA TEEB LIAB, TEEB NTSUAB ho tuaj zij yus mus lawm thiab no nawb mog. Ces ho xav mag txhib tawg lo twb tsis mag lawm thiab no na

ufo

Yog li koj hais mas , teb chaws no txhob lam zij leej twg tej ntxhais ib tsam tas luaj ho rov zij yus thiab ces nyuab siab hos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev MUS ZIJ HLUASNKAUJ LOS YOG YUS POJNIAM mas nej txhob rawm maj cem cov mus zij pojniam thiab nawb, vim niam thiab txiv tog ntxhais yeej expected kom leej twg xav mus yuav nws tej ntxhais mas yuav tsum mus zij li ntawd mas thiaj li yog xav yuav tiag tiag thiab no ov.

Hos yog sib caum xwb ces luag hais tias: "TUG POM TUG QAB" no ces niamtais yawmtxiv lawv poob ntsejmuag ces lawv cem cem tus ntxhais heev li ov thaum rov mus hais tshoob kos nas...

Yog lwm hnub tus vauv tsis hlub tus ntxhais ces neejtsa tsuas hnyos tus ntxhais ntxiv thiab xwb. Tus ntxhais tau kev tws, yog tus ntxhais cia li caum tus vauv lawm xwb na...

Hmoob yeej ib txwm piv txoj lus hais tias: "DE.V NPUA CAI" no ces tsis yog Hmoob txoj cai ov. Hmoob mus siv "DE.V thiab NPUA" txoj cai lawm xwb..

Yeej tsis yog leejtwg lam tau lam yuam thiab tabsis yog mus ZIJ no ces neej tsa ho tau cai thiab tau ntsej muaj dua. Lwm hnub tus vauv tsis hlub tus ntxhais ces tus vauv tseem raug nplua ntxiv qhov mag ntaus thaum mus zij luag tus ntxhais thiab no na..

"Thaum i koj nim tuaj zij zij peb tus ntxhais es mag tej niag txhib tawg mob kub lug ned...ua cas tsam no mus nyob dhuav tsw quav nyob txaus tsw paus no ces ho yuav tsis hlub peb tus ntxhais no os yod?! Koj nyuag vauv ko...Koj cov coj noj coj ua yog leejtwg ne...?", tseem cem thiab hwv lus hnyav li no tuaj thiab hos..

Mas ua ntej nej ib txhia lam tau lam cem cov mus zij pojniam li ub li no mas nej yuav ua tib zoo nug thiab research kom tog tog nawb. Vim yeej tim 2 tog es thiaj ua tau li ntawd ne...

Kuv twb mus nrog kuv tus phoojywg zij ib zaug pojniam lawm hos. Kuv tus phoojywg zoo nraug tsis tshua heev ces tus hlub nkauj txawm muaj ntsis ntshai tawm nraum zoov. Ces kuv mas tseem yau (11 xyoos)xwb tabsis mas hluasnkauj ho nyiam kuv heev. Ces kuv mam li mus ua tib zoo ntxias hluasnkauj tawm tuaj tom tog tsev ces kuv aib phoojywg thiab nws 3 tug kwvtij cia li tib plhaw pem qaum kev los tav nkaus hluasnkauj wb kev ces kuv cia li txav zog pem qaum kev xwb ces lawv nthos nkauj hluasnkauj tes ho nraug vauv ces tsawv nkaus hluas nkauj duav xwb ces hluasnkauj cem kuv ob nyuag suab tias cas "koj dag kuv tuaj li no no?" no xwb ces kuv hais tias es kuv twb tsis paub lawv thiab es ntshe zaum no ces kuv yuav tsis muaj koj lawm thiab os no thiab xwb.

Tom qab no sawvdaws sib pus ntoj ntws tuaj txoj USA no ces nkawv lub neej ho sib nrauj mas niag hluasnkauj ntsib kuv mas cem kuv kawg. Ces kuv hais tias " es mas yog koj lub neej ho ciaj nom ciam tswv no koj ho yuav tsis paub kuv lawm tabsis koj lub neej puas no ces koj ho yuav cem thiab muab liam rau kuv li ko mas tsis yog lawm os." No ces nws luag luag xwb.

Mas qhia nej paub hais tias to muaj 2 los yog vim muaj 1 thiab no nawb mog. LUb sij hawm thaum i yeej zij pojniam li ntawd thiaj yog txoj cai nyiam luag tus txhais tiag tiag no hos.

Tiam 21st no mam txhob zij pojniam lawm tsam ces lawv cov neej TSA TEEB LIAB, TEEB NTSUAB ho tuaj zij yus mus lawm thiab no nawb mog. Ces ho xav mag txhib tawg lo twb tsis mag lawm thiab no na

ufo

kev zij mas yog ua kam thiab yog kev yuam xwb

lo lus tias tau ntsej muag no mas nws tsuas yog txhais tias hnub twg 4 ntug ti taw, niam tais yawm txiv hais los yuav ntsiab tau luag nrab qaum no xwb, qhov tseeb, yus yeej swb rau thaum yus tus neeg raug yuam mus ua luag lub txaj pw lawm. Tom qab no, yog ua neej tsis nto ntsi, niam tais yawm txiv nplua tau nraug vauv los ua ntsej muag los yeej kho tsis tau tus ntxhais lub siab lub cev kom rov yog nkauj xwb lawm. Qhov no yeej yog qhov swb tiag tiag. Cov uas sib caum ces txawm nraug vauv noj luag ntxhi los nkauj nyab yeej noj luag ntxhi tias nws tau tsau nws plab. Cov ib tug zij ib tug ces nraug vauv noj luag ntxhi los nkauj nyab tsuas muaj lub suab quaj, lub siab tu tag nws tiam xwb

Hmoob txoj kev zij luag ntxhais ua pojniam

thaum tus ntxhais tsis kam los pheej yuam qees coj los ua sev lawm

tus ntxhais tu siab ua siab puas ntsoog, nws nrhiav deev tus hluas nraug nws nyiam no ho txhaum tus neeg tuaj yuam thiab zij nws

yus pom luag kev txhaum, yus tsis pom yus kev txhaum

hmoob cov cai mas qee zaum ncaj ncees li rab liag xwb

Yog ntshaw lub neej zoo, ntshaw tus pojniam mloog lus thiab hlub yus, cas ho tsis mus coj tus yeem zoo zoo los ua yus sev??? es ho mus coj tus tsis zoo siab tsis kam ua yus tug los ua yus tus niam tsev???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsi muaj experience tsi paub thaam.

Kablias es kuv twb zij koj los ua kuv lawm ne, tsuas yog koj pheej tsis kam cia kuv ua xwb nas honeeeey aw!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kablias es kuv twb zij koj los ua kuv lawm ne, tsuas yog koj pheej tsis kam cia kuv ua xwb nas honeeeey aw!

Guest, txaj muag dhau lawm os. Koj puas paub tias cov MODS twb paub koj tas lawm.

Ua cas koj yuav muab taus tawvdev los npog koj tus kheej os guest?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Guest, txaj muag dhau lawm os. Koj puas paub tias cov MODS twb paub koj tas lawm.

Ua cas koj yuav muab taus tawvdev los npog koj tus kheej os guest?

haha

npawg cwjmemdub

zoo li lawv nyiam koj lub npe heev

li cas los neeg hais lus sau ntawv tsis sib thooj

txhob poob siab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

haha

npawg cwjmemdub

zoo li lawv nyiam koj lub npe heev

li cas los neeg hais lus sau ntawv tsis sib thooj

txhob poob siab

Npawg tswj, hauv nov yeej muaj cov neeg ua li koj hais tas los. Nws tuaj post tas nws ho rov tuaj teb nws nas.

Txawv kawg li. Tus lem li cas los muaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg tswj, hauv nov yeej muaj cov neeg ua li koj hais tas los. Nws tuaj post tas nws ho rov tuaj teb nws nas.

Txawv kawg li. Tus lem li cas los muaj.

tseeb mas

hauv no ces lawv xav ua dag neeg rau txhua tus hais xwb os

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev zij mas yog ua kam thiab yog kev yuam xwb

lo lus tias tau ntsej muag no mas nws tsuas yog txhais tias hnub twg 4 ntug ti taw, niam tais yawm txiv hais los yuav ntsiab tau luag nrab qaum no xwb, qhov tseeb, yus yeej swb rau thaum yus tus neeg raug yuam mus ua luag lub txaj pw lawm. Tom qab no, yog ua neej tsis nto ntsi, niam tais yawm txiv nplua tau nraug vauv los ua ntsej muag los yeej kho tsis tau tus ntxhais lub siab lub cev kom rov yog nkauj xwb lawm. Qhov no yeej yog qhov swb tiag tiag. Cov uas sib caum ces txawm nraug vauv noj luag ntxhi los nkauj nyab yeej noj luag ntxhi tias nws tau tsau nws plab. Cov ib tug zij ib tug ces nraug vauv noj luag ntxhi los nkauj nyab tsuas muaj lub suab quaj, lub siab tu tag nws tiam xwb

Hmoob txoj kev zij luag ntxhais ua pojniam

thaum tus ntxhais tsis kam los pheej yuam qees coj los ua sev lawm

tus ntxhais tu siab ua siab puas ntsoog, nws nrhiav deev tus hluas nraug nws nyiam no ho txhaum tus neeg tuaj yuam thiab zij nws

yus pom luag kev txhaum, yus tsis pom yus kev txhaum

hmoob cov cai mas qee zaum ncaj ncees li rab liag xwb

Yog ntshaw lub neej zoo, ntshaw tus pojniam mloog lus thiab hlub yus, cas ho tsis mus coj tus yeem zoo zoo los ua yus sev??? es ho mus coj tus tsis zoo siab tsis kam ua yus tug los ua yus tus niam tsev???

Tswjsiab,

tamsis no twb tso kev rau s/d sib hlub, sib nyiam/ sib ntshaw es mam sib yuav, ua licas ho tsis sib hlub es pojnrauj yawg nrauj yuav

coob ua luaj li maj? ua li ho tim qhovtwg thiab no?

hehehe, tso dag kom lomzem xwb nawb...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0