Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Lus Hmoob-Lus Askiv: Hmong phrases

87 posts in this topic

Posted · Report post

Hi everyone!

Kuv post some more Hmong phrases, thov nej s/d los pab nyeem and pab qhia seb mean licas tiag.

Ua tsaug rau nej txoj kev pab nawb.

"Tsis muaj siab muaj ntsws"/"no liver no lung"

puas yog "heartless"

"Nplooj siab nplooj ntsws"/"leaf liver leaf lung"

yog "sweetheart"

?

Or "Sweetheart" yog "siab qazib"

"Tag siab tag ntsws"/"end liver end lung"

yog "all my being? "

"Dej siab dej ntsws"/"water liver water lung"

yog "appreciation? "

Puas yog?

Those ones are new to me, but on "nplooj siab nplooj ntsws"--here's my take: Nplooj is probably a classifier here. Some people say "lub siab," but "nplooj siab" is the same thing.

Thanks for the expressions. I think that I'm going to start a txwm lus section in my vocab notebook.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Interesting.... The way I've seen it used is like in "Kuv xav paub koj kawg siab kawg ntsws."

It would be interesting to get some more txwm lus on here.

That is only "one way", of several usage, regarding the phrase: "kawg siab kawg ntsws".

Others include:

Kuv kawg siab kawg ntsws lawm, tsis paub pib qhov twg tuaj lawm tiag. (Meaning "at wit's end" or "out of ideas/options/ways" etc.)

Thaum kawg siab kawg ntsws ces tuag zoo dua. (Meaning "out of hope/option", "deadend", or "finality".)

Ua kom kawg siab kawg ntsws rau mam tsum los tso tseg. (Meaning "try everything/all options/possibilities", "never give up", or "keep trying")

Basically, when it comes to "Hmong phrases", the inherent meaning is all contextual.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Those ones are new to me, but on "nplooj siab nplooj ntsws"--here's my take: Nplooj is probably a classifier here. Some people say "lub siab," but "nplooj siab" is the same thing.

Thanks for the expressions. I think that I'm going to start a txwm lus section in my vocab notebook.

"Lub siab"/"nplooj siab" yog mean tias "siab" no mas. Qhov slightly difference ces yog koj hais lus hmoob puas yog xwb (proper usage).

1) "lub siab" pertains to the "whole heart"

2) "nplooj siab" is use for tying, binding something together; such as a "cord/fiber/string/thread/piece"

Examples:

Kuv "lub siab" muab tag nrho rau koj.

And...

koj thiab kuv twb sib tso tau ntau xyoo lawm los kuv tseem nco, nco koj-tseem tseg

tsis tau koj. Vim tias tseem tshuav ib "nplooj siab tuag/lwj" li. Hahaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

"Lub siab"/"nplooj siab" yog mean tias "siab" no mas. Qhov slightly difference ces yog koj hais lus hmoob puas yog xwb (proper usage).

1) "lub siab" pertains to the "whole heart"

2) "nplooj siab" is use for tying, binding something together; such as a "cord/fiber/string/thread/piece"

Examples:

Kuv "lub siab" muab tag nrho rau koj.

And...

koj thiab kuv twb sib tso tau ntau xyoo lawm los kuv tseem nco, nco koj-tseem tseg

tsis tau koj. Vim tias tseem tshuav ib "nplooj siab tuag/lwj" li. Hahaha.

1) "lub siab" actually means "the liver", denotatively -- but is used connotatively to infer to the "heart" in Hmong speech/usage, for intimacy purposes ("lub plawv" is "the heart")

2) ???"nplooj siab" is used or is for tying, binding; such as "cord/fiber/strings"??? -- you've completely lost (confused) me here, never heard it explained nor referred in this way ever ... :P ("nplooj siab", again, is denotatively "liver" again ... where "nplooj" fits in, is to modify or adjectively show/convey "intimacy, passion, sympathy, adoration, admiration". For example: "Kuv me nplooj siab.", or "Kuv ib nploog siab." Either or both infers/conveys an intimacy of sort. Why? Because "nplooj plaws" is awkward -- and was or is not a standard Hmong usage or part of speech in this context.

"Nplooj" itself, of course is "leaf/leaves/leaflets". But used with "siab" infers/conveys/defines deep or utmost intimacy/feelings/love etc..

Again, a lot of Hmong words and phrases -- their inherent meaning -- is more contextual and the overall inference; rather than its denotative base/root word.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ummm...koj confused los b/c kuv "piav tes/piav taws" xwb na. Hahahahahah..j/k.

Tub r, I just want to say "thank you" koj pab los clarified rau kuv thiab taumntev wb. I appreciate your help a lot. Kuv nyeem tas ua rau kuv nkagsiab heev tuaj lawm.

Sib ntsib dua.

1) "lub siab" actually means "the liver", denotatively -- but is used connotatively to infer to the "heart" in Hmong speech/usage, for intimacy purposes ("lub plawv" is "the heart")

2) ???"nplooj siab" is used or is for tying, binding; such as "cord/fiber/strings"??? -- you've completely lost (confused) me here, never heard it explained nor referred in this way ever ... :P ("nplooj siab", again, is denotatively "liver" again ... where "nplooj" fits in, is to modify or adjectively show/convey "intimacy, passion, sympathy, adoration, admiration". For example: "Kuv me nplooj siab.", or "Kuv ib nploog siab." Either or both infers/conveys an intimacy of sort. Why? Because "nplooj plaws" is awkward -- and was or is not a standard Hmong usage or part of speech in this context.

"Nplooj" itself, of course is "leaf/leaves/leaflets". But used with "siab" infers/conveys/defines deep or utmost intimacy/feelings/love etc..

Again, a lot of Hmong words and phrases -- their inherent meaning -- is more contextual and the overall inference; rather than its denotative base/root word.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ummm...koj confused los b/c kuv "piav tes/piav taws" xwb na. Hahahahahah..j/k.

Tub r, I just want to say "thank you" koj pab los clarified rau kuv thiab taumntev wb. I appreciate your help a lot. Kuv nyeem tas ua rau kuv nkagsiab heev tuaj lawm.

Sib ntsib dua.

I do not know "piav tes/piav taws" language, so qhov nod ces kuv yog "dummy" xwb.

Hos Modern/Comtemporary Ntawv/Lus Hmoob (not Mong, as kuv not Green) mas, I am ib twg xib-fwb (not oracle, but well-informed/researched) los yog hos -- hehe. And still tseem kawm, nrhiav, soj-ntsuam txhua yam.

Kuv tsis know 110%, mainly because qhov tshawb-fawb, is still tseem yog mos-ab stage xwb. But overall, kuv yeej tshaj-lid 50-feem-pua lawm nawb -- hehe -- txhais tias quite insightful. (Why do you think cov laus here plus on the outside, nrog kuv sib-ntsuas information, aka debate, tsis txawj tag/xaus, like your BFF -- TubLostHmong -- HAHA.)

(Truthfully, kuv nyiam thiab xav paub/kawm a lot about Hmoob -- a mild passion of sorts. Presently, ces yeej paub me-me kev cai, lus/ntawv, keeb-kwm, ob-peb yam txuj. Next, xav learn kwv-txhiaj, dab neeg, paj-lug, qeej, ncas, raj, etc. etc. etc. -- HAHA!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov ntawv Hmoob txiv plig no yeej tsis muaj ob tus ntawv : (1) Ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg, (2) Ntawv Hmoob Dawb. Lo lus sau tias "Hmoob" no mas yog tus ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg. Hmoob Dawb tus ntawv sau tias " Hmoob" no mas yeej sau "Mhoob". Vim feem coob ntawm peb cov neeg tsuas paub sau lo lus Hmoob ntsuabxwb ces peb tsuas lam siv xwb tiag mas peb yuav tsum tau pauv thiab kho .. yog peb sau ntawv hmoob dawb ces peb yuav tsum sau "Mhoob", yog thaum peb sau ntawv hmoob ntshuab ces peb mam li sau "Hmoob". Qhov no tsis yog lus xav xwb nws yog muaj tseeb qhia los ntawm tus tswv uas tsis cov ntawv hmoob no, nws yog Dr. Smalley.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov ntawv Hmoob txiv plig no yeej tsis muaj ob tus ntawv : (1) Ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg, (2) Ntawv Hmoob Dawb. Lo lus sau tias "Hmoob" no mas yog tus ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg. Hmoob Dawb tus ntawv sau tias " Hmoob" no mas yeej sau "Mhoob". Vim feem coob ntawm peb cov neeg tsuas paub sau lo lus Hmoob ntsuabxwb ces peb tsuas lam siv xwb tiag mas peb yuav tsum tau pauv thiab kho .. yog peb sau ntawv hmoob dawb ces peb yuav tsum sau "Mhoob", yog thaum peb sau ntawv hmoob ntshuab ces peb mam li sau "Hmoob". Qhov no tsis yog lus xav xwb nws yog muaj tseeb qhia los ntawm tus tswv uas tsis cov ntawv hmoob no, nws yog Dr. Smalley.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov ntawv Hmoob txiv plig no yeej tsis muaj ob tus ntawv : (1) Ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg, (2) Ntawv Hmoob Dawb. Lo lus sau tias "Hmoob" no mas yog tus ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg. Hmoob Dawb tus ntawv sau tias " Hmoob" no mas yeej sau "Mhoob". Vim feem coob ntawm peb cov neeg tsuas paub sau lo lus Hmoob ntsuabxwb ces peb tsuas lam siv xwb tiag mas peb yuav tsum tau pauv thiab kho .. yog peb sau ntawv hmoob dawb ces peb yuav tsum sau "Mhoob", yog thaum peb sau ntawv hmoob ntshuab ces peb mam li sau "Hmoob". Qhov no tsis yog lus xav xwb nws yog muaj tseeb qhia los ntawm tus tswv uas tsis cov ntawv hmoob no, nws yog Dr. Smalley.

No. Moob leeg lawv hais " Moob " no hos Hmoob no mas yog Hmoobdawb lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov ntawv Hmoob txiv plig no yeej tsis muaj ob tus ntawv : (1) Ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg, (2) Ntawv Hmoob Dawb. Lo lus sau tias "Hmoob" no mas yog tus ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg. Hmoob Dawb tus ntawv sau tias " Hmoob" no mas yeej sau "Mhoob". Vim feem coob ntawm peb cov neeg tsuas paub sau lo lus Hmoob ntsuabxwb ces peb tsuas lam siv xwb tiag mas peb yuav tsum tau pauv thiab kho .. yog peb sau ntawv hmoob dawb ces peb yuav tsum sau "Mhoob", yog thaum peb sau ntawv hmoob ntshuab ces peb mam li sau "Hmoob". Qhov no tsis yog lus xav xwb nws yog muaj tseeb qhia los ntawm tus tswv uas tsis cov ntawv hmoob no, nws yog Dr. Smalley.

Cas koj hais txawv ua luaj na, koj yawg! Kuv tsis tau pom dua tias peb sau Hmoob ua Mhoob no ib zaug li sav. Tabsis....tabsis kuv qhov consitency sau ntawv Hmoob mas tus H always comes after any consonant, except Hmoob.

Tim lo lus "Moob" thiab "Hmoob" es peb haiv Hmoob thiaj poob mus ua South East Asia lawm tiag. Tsis li ces yeej muaj phau ntawv piav txog Hmoob los qhia rau High School lawm mas!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov ntawv Hmoob txiv plig no yeej tsis muaj ob tus ntawv : (1) Ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg, (2) Ntawv Hmoob Dawb. Lo lus sau tias "Hmoob" no mas yog tus ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg. Hmoob Dawb tus ntawv sau tias " Hmoob" no mas yeej sau "Mhoob". Vim feem coob ntawm peb cov neeg tsuas paub sau lo lus Hmoob ntsuabxwb ces peb tsuas lam siv xwb tiag mas peb yuav tsum tau pauv thiab kho .. yog peb sau ntawv hmoob dawb ces peb yuav tsum sau "Mhoob", yog thaum peb sau ntawv hmoob ntshuab ces peb mam li sau "Hmoob". Qhov no tsis yog lus xav xwb nws yog muaj tseeb qhia los ntawm tus tswv uas tsis cov ntawv hmoob no, nws yog Dr. Smalley.

REALLY SMILES AT "Hmoob/Moob/and MHOOB" hehe haha @u

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov ntawv Hmoob txiv plig no yeej tsis muaj ob tus ntawv : (1) Ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg, (2) Ntawv Hmoob Dawb. Lo lus sau tias "Hmoob" no mas yog tus ntawv Hmoob Ntsuab/Hmoob Leeg. Hmoob Dawb tus ntawv sau tias " Hmoob" no mas yeej sau "Mhoob". Vim feem coob ntawm peb cov neeg tsuas paub sau lo lus Hmoob ntsuabxwb ces peb tsuas lam siv xwb tiag mas peb yuav tsum tau pauv thiab kho .. yog peb sau ntawv hmoob dawb ces peb yuav tsum sau "Mhoob", yog thaum peb sau ntawv hmoob ntshuab ces peb mam li sau "Hmoob". Qhov no tsis yog lus xav xwb nws yog muaj tseeb qhia los ntawm tus tswv uas tsis cov ntawv hmoob no, nws yog Dr. Smalley.

 

 

Cas koj hais txawv ua luaj na, koj yawg! Kuv tsis tau pom dua tias peb sau Hmoob ua Mhoob no ib zaug li sav. Tabsis....tabsis kuv qhov consitency sau ntawv Hmoob mas tus H always comes after any consonant, except Hmoob.

 

Tim lo lus "Moob" thiab "Hmoob" es peb haiv Hmoob thiaj poob mus ua South East Asia lawm tiag. Tsis li ces yeej muaj phau ntawv piav txog Hmoob los qhia rau High School lawm mas!

"wangusa"  Tej zaum tus Dr.  Smalley> nws khiav tom > phaj hauj los pob > tus neeg Dr no tsis tau pom dua hnov dua lub npe no li > nco qab ntxoov hais tias 126 siv tus ntawv (lastees) no ua luag haiv neeg lug  luag  nyob muaj teb chaws  yog luag tug vim  cov haiv neeg vam meej ua tus txhawb nqa muab phom riam muab dav hlau muab rooj ncauj lus hais > thaum mus sib hais cov kos npe kom siv tau yog tus tuam thawj  qab ntuj khwb : kev cai ( Religion°)ntiaj teb no  tsis muaj 1 qho "AV" yuav seem < Tab sis tus yuav muaj teb chaws nyob nyob ntawd cov teb chaws vam meej  yog neeg tawv dawb li =Fr-GM-USA-UNI-ITL-AUS-CH= luag thawb nej pob tw thaum twg  hmoob muaj teb chaws  thaum ntawd tiag  ntag < cov ntawv hmob peb niaj hnub no sau  siv tau thoob ntuj  luag muaj tus tswv  tiv thaiv tuag nthi lawm peb siv tsis txhaum ntiaj teb lawm

mhoob yog rov taub hau ms kev lawm xwb <qhov tau siv thiab raug yog HMOOB-   hnav ris ntaub tshaj yog MOOB- cov hnav tsho ntaub tsis txaus yog HMOOB 2 hom neeg no yog 1niam 1 txiv yug los (ntawd Mèo)

lub npe HMOOB muaj 1935 los txog rau tam sim no hauv 2 lub teb chaws yog nyab laj thiab nplog :

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...