Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

NKAUJ HMOOB 'NTSUAB" NTXIM HLUB..

36 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Yog tej laus hais li, neb tseem tsis tau sib yuav, tsis tau muaj menyuam ces tso tseg thaum tseem ntxov.

Yog twb sib yuav lawm mam paub ces fight for neb txoj hmoo kom tau nyob ua ke :).

Above is my idea xwb os txhob xav li cas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Phooj ywg Yaj Sab,

Tej zaum tus hluas nkauj Hmoob ntsuab no sim saib koj duav puas khov xwb.

Cov uas hais lus li ntawd mas yog thaum twg lawv tau kiag koj los ua vauv

lawm ces everything change tag lawm nawb mog. Ua siab loj thiab ua siab ntev. :D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg Yaj Sab,

Nkauj Moob leeg yeej zoo nkauj le koj has, tabsi taam le kws kuv tau pum mas nkauj Moob Dlawb los yeej zoo ntxim tawb kawg npuj quas npawb le hab!

Moob Dlawb lug yuav Moob Leeg, 80% cov nyaab Moob Dlawb tsi kaam has lug Moob Leeg kag le. Moob Leeg moog ua nyaab rua Moob Dlawb yim, 100% caj Moob Dlawb taag! Ib plag xwb tej mivnyuas hab tug yawm los ca le has lug Moob Dlawb npluj nplawj le lawm hab. Ntau zag tseem cav thuam thuam Moob Leeg kawg! Yog le tej yim Moob Leeg txhaj tsi xaav kuam Moob Leeg txa moog ua Moob Dlawb taag tu noob!

Qhov zoo tshaaj, Moob Suav tseem muaj cov ntxhais Moob Leeg hajyam ntxim hlub lawm ntau. Has txug qhov nuav ces, qha mej paub, tsi ntev kuv twb yuav rovqaab moog hlub Nkauj Hmoob Looj Leej, Xim Tshuab ntag..... tongue.giftongue.giftongue.gif

post-5869-127294413848_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Puas yog maj !?

Bro kuv los yog moob leeg los yog hmoob ntsuab hab kuas cov laug yeej tsis txwv le hab mas kuas puab has tas yug log qua nam moob ntsuab moob leeg tsam nam puj tsis nyam nua xwb os :D hab zoo le peb cov moob ntsuab las lug tsis yeej mej cov moob dawb le sub :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Yaj Sab, Tej zaum koj tus hluas nkauj nyiam koj tsis tas xwb nws txhob txwm muab lolus ntawv los hais rau koj xwb. Feem ntau Hmoob dawb hmoob ntsuab yeej ib txwm sib yuav sib xyaw pis daw li yeej tsis muaj qhov txwv txiav npaum li nws hais, luag tsua lam hais xwb thaum yuav kiag lawm yeej tsis cheem lawm.

Kuv los yog ib tug nkauj hmoob ntsuab/leeg thiab kuv niam kuv txiv tsis txwv tsis txiav tsis tau hais rau kuv tias kom tham hmoob dawb los ntsuab xwb, Vim hmoob ntsuab hmoob dawb los nyob ntawm tus neeg lub siab saib yuav mus rau seem twg xwb mas.

Tos nws hais li 6 koj tej zaum nws nyiam koj tsis tag ces thiaj siv lolus ntawv zoo mloog dua ahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Heheheh...kuv yog tub_siab_dawb ces kuv mam li qhia ntawm kuv tus kheej rau koj. Tej ntawd tejzaum yuav yog rau cov nyob sab ntuj qub qab lawm xwb. Tebchaws no nws txawv lawm. Ntawm kuv kiag, kuv txiv yog moob ntsuab moob leeg, kuv niam yog mhoob dawb. Kuv tus pojniam los yeej yog mhoob dawb thiab. Tsis muaj teebmeem dabtsi li os. Kuv muab xav los, muab qhov culture ntawm moob ntsuab moob leeg los xyaw rau Mhoob dawb nws yeej zoo rau yus tej metub menyuam thiab. Zoo li suav cov lus cantonese thiab mandarin. Yus txawj ob yam lus kuj zoo. Ntawm kuv kiag nrog moob ntsuab tham los yeej tau ..nrog mhoob dawb tham los yeej tau..it's to my advantage and not to be confuse when with one or the other.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Hey...Yaj sab...Yog le koj has nuav kuv paab koj tu sab. Heheheh

Ca koj xaav has tas yog kev npausuav xwb nuav. Mej kev nkauj/nraug ntshe yuav poob moog...Tsis muaj ntxiv le... :angry: :angry: :huh: :blink: :lol:

Koj txawm nyam hab hlub nwg ntshe yuav tsi muaj nub rua mej...LOL

Puas khu koj sab hab? :( :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yaj Sab, Tej zaum koj tus hluas nkauj nyiam koj tsis tas xwb nws txhob txwm muab lolus ntawv los hais rau koj xwb. Feem ntau Hmoob dawb hmoob ntsuab yeej ib txwm sib yuav sib xyaw pis daw li yeej tsis muaj qhov txwv txiav npaum li nws hais, luag tsua lam hais xwb thaum yuav kiag lawm yeej tsis cheem lawm.

Kuv los yog ib tug nkauj hmoob ntsuab/leeg thiab kuv niam kuv txiv tsis txwv tsis txiav tsis tau hais rau kuv tias kom tham hmoob dawb los ntsuab xwb, Vim hmoob ntsuab hmoob dawb los nyob ntawm tus neeg lub siab saib yuav mus rau seem twg xwb mas.

Tos nws hais li 6 koj tej zaum nws nyiam koj tsis tag ces thiaj siv lolus ntawv zoo mloog dua ahaha

Niam laus kuv los xav li koj hais thiab, tej zaum yog tus sis ntawd tsis muaj siab rau Bro YajSab xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

Tsis yog txhua tus tiamsis feem coob yeej muaj tseeb...

0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo 1 tsoom phoojywg txhua leej txua tus.

Kuv, Yaj Sab thov nej cov Hmoob ntsuab zam lub txheej rau kuv ua ntej tshaj vim yog kuv xav paub tiag tiag...tus ntxhais hmoob ntuas no yog 1 tug ntxhais zoo lus thiab lus qab zib heev. Kuv nyiam raug nws tabsis ho muaj tej yam zoo li no tshwm sim. Tsis yog kuv lam tuam mom nej cov hmoob ntsuab. Kuv xav paub tiag tiag.

Kuv tau ntsib 1 tug ntxhais nkauj Hmoob "Ntsuas" nyob hauv Hmongza lub no. Nws hais rau kuv tias nws niam nws txiv lawv txwv tsis pub lawv tsev neeg nrog cov Hmoob "Dawb" koom ua lub neej. Nws tau hais ntxiv tias yog cov ntxhais ces lawv niam lawv txiv cheem tsis tau txwv tsis tau vim yog mus ua Hmoob nyab xwb......tiam sis cov tub ces yeej txwv tuag nthi tsis pub yuav Hmoob "Dawb" li.

Kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua los li.....zaum no yog thawg zaug ua rau kuv ceeb loj heev.

Nej puas tau muaj "experience" txog tej yam zoo li no?

Thov caw s/d sib pauv tswv8 koom ua ke.

Yaj Sab....

HE HE HE

cov txhais hmoob ntsuab tsis xav hlub koj los twb yog lawv tsis xav noj koj ne! cov hmoob ntsuab sis noj noj neeg laid. Peb cov hmoob lees mas thiaj kam yuav thiaj nwj nej cov hmoob dawb nawb. Saib kom meej meej ov, tsam mag NOJ nad :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HE HE HE

cov txhais hmoob ntsuab tsis xav hlub koj los twb yog lawv tsis xav noj koj ne! cov hmoob ntsuab sis noj noj neeg laid. Peb cov hmoob lees mas thiaj kam yuav thiaj nwj nej cov hmoob dawb nawb. Saib kom meej meej ov, tsam mag NOJ nad :lol: :lol: :lol:

:lol: :lol: :lol: :D :D :D :D :P :P :P

Hahahahaha LOL...

Ua tsaug rua koj txuj kev qha.

Yog. Nkauj moob leeg "noj noj" neeg heev tag.

Yog les nuav ntshe tug tub hov tsis ntxim qaab :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tej laus hais li, neb tseem tsis tau sib yuav, tsis tau muaj menyuam ces tso tseg thaum tseem ntxov.

Yog twb sib yuav lawm mam paub ces fight for neb txoj hmoo kom tau nyob ua ke :).

Above is my idea xwb os txhob xav li cas.

Phoojywg Hmoobntsuab,

Ua tsaug ntau rau koj qhov advice os....zoo siab tias koj tuaj koom kuv thiab.

Yaj Sab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phooj ywg Yaj Sab,

Tej zaum tus hluas nkauj Hmoob ntsuab no sim saib koj duav puas khov xwb.

Cov uas hais lus li ntawd mas yog thaum twg lawv tau kiag koj los ua vauv

lawm ces everything change tag lawm nawb mog. Ua siab loj thiab ua siab ntev. :D

Bawg, Tub Soj Ntsuam,

Ua tsaug ntau os bawg Tub Soj Ntsuam....xav kom mus raws li koj hais xwb tiag.

Tiam sis xyov puas yuav ua tau li ntawd thiab vim hais tau xwb tsis pom tom ntej zoo li cas..

Zoo siab uas koj tuaj koom kuv hnub no os..kom muab tej lo lus zoo tuaj txhawb kuv lub zog thiab os.

Yaj Sab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg Yaj Sab,

Nkauj Moob leeg yeej zoo nkauj le koj has, tabsi taam le kws kuv tau pum mas nkauj Moob Dlawb los yeej zoo ntxim tawb kawg npuj quas npawb le hab!

Moob Dlawb lug yuav Moob Leeg, 80% cov nyaab Moob Dlawb tsi kaam has lug Moob Leeg kag le. Moob Leeg moog ua nyaab rua Moob Dlawb yim, 100% caj Moob Dlawb taag! Ib plag xwb tej mivnyuas hab tug yawm los ca le has lug Moob Dlawb npluj nplawj le lawm hab. Ntau zag tseem cav thuam thuam Moob Leeg kawg! Yog le tej yim Moob Leeg txhaj tsi xaav kuam Moob Leeg txa moog ua Moob Dlawb taag tu noob!

Qhov zoo tshaaj, Moob Suav tseem muaj cov ntxhais Moob Leeg hajyam ntxim hlub lawm ntau. Has txug qhov nuav ces, qha mej paub, tsi ntev kuv twb yuav rovqaab moog hlub Nkauj Hmoob Looj Leej, Xim Tshuab ntag..... tongue.giftongue.giftongue.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg Yaj Sab,

Nkauj Moob leeg yeej zoo nkauj le koj has, tabsi taam le kws kuv tau pum mas nkauj Moob Dlawb los yeej zoo ntxim tawb kawg npuj quas npawb le hab!

Moob Dlawb lug yuav Moob Leeg, 80% cov nyaab Moob Dlawb tsi kaam has lug Moob Leeg kag le. Moob Leeg moog ua nyaab rua Moob Dlawb yim, 100% caj Moob Dlawb taag! Ib plag xwb tej mivnyuas hab tug yawm los ca le has lug Moob Dlawb npluj nplawj le lawm hab. Ntau zag tseem cav thuam thuam Moob Leeg kawg! Yog le tej yim Moob Leeg txhaj tsi xaav kuam Moob Leeg txa moog ua Moob Dlawb taag tu noob!

Qhov zoo tshaaj, Moob Suav tseem muaj cov ntxhais Moob Leeg hajyam ntxim hlub lawm ntau. Has txug qhov nuav ces, qha mej paub, tsi ntev kuv twb yuav rovqaab moog hlub Nkauj Hmoob Looj Leej, Xim Tshuab ntag..... tongue.giftongue.giftongue.gif

Phoojywg ChivKeebFuamYuaj,

Ua tsaug ntau nawv...phoojywg...koj tuaj koom kuv hnub no...ntxhais hmoob dawb los yeej muaj cov zoo nkauj li koj hais los mas.

Yog tus twg yus nyiam raug lawm ces tus ntawd yeej zoo tshaj rau yus lawm os.

Phoojywg...yog peb hmoob dawb tau nej cov hmoob ntsuab tej ntxhais peb yeej hlub dua pob.

Tej zauj nej cov ntxhais hmoob ntsuab yeej mloog lus dua thiab tiag maj....

Yaj Sab..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puas yog maj !?

Bro kuv los yog moob leeg los yog hmoob ntsuab hab kuas cov laug yeej tsis txwv le hab mas kuas puab has tas yug log qua nam moob ntsuab moob leeg tsam nam puj tsis nyam nua xwb os :D hab zoo le peb cov moob ntsuab las lug tsis yeej mej cov moob dawb le sub :lol:

Tus muam maivxiong,

Koj hais kuv twb paub ne...nej cov ntxhais hmoob ntsuab yeej hais lus qab zib heev li tiag os.

Koj niam lawv hais li ces yog txhais tias tsam hmoob dawb tsis nyiam nej no tab sis tej zaum tej laus lam ua lus rov hais xwb pob.

Ua tsaug koj tuaj koom kuv thiab os...

Yaj Sab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yaj Sab, Tej zaum koj tus hluas nkauj nyiam koj tsis tas xwb nws txhob txwm muab lolus ntawv los hais rau koj xwb. Feem ntau Hmoob dawb hmoob ntsuab yeej ib txwm sib yuav sib xyaw pis daw li yeej tsis muaj qhov txwv txiav npaum li nws hais, luag tsua lam hais xwb thaum yuav kiag lawm yeej tsis cheem lawm.

Kuv los yog ib tug nkauj hmoob ntsuab/leeg thiab kuv niam kuv txiv tsis txwv tsis txiav tsis tau hais rau kuv tias kom tham hmoob dawb los ntsuab xwb, Vim hmoob ntsuab hmoob dawb los nyob ntawm tus neeg lub siab saib yuav mus rau seem twg xwb mas.

Tos nws hais li 6 koj tej zaum nws nyiam koj tsis tag ces thiaj siv lolus ntawv zoo mloog dua ahaha

MotherNature,

Ua tsaug ntau rau koj tej lus advice os....kuv tsis ras li koj hais thiab nawv.

Tej zaum yuav yog los tsis paub...tab sis nws tus niam laus yuav cov kwvtij hmoob dawb lawv yeej tsis nyiam tiag na.

Yaj Sab.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HE HE HE

cov txhais hmoob ntsuab tsis xav hlub koj los twb yog lawv tsis xav noj koj ne! cov hmoob ntsuab sis noj noj neeg laid. Peb cov hmoob lees mas thiaj kam yuav thiaj nwj nej cov hmoob dawb nawb. Saib kom meej meej ov, tsam mag NOJ nad :lol: :lol: :lol:

Nkauj Hmoob Lees,

Ua tsaug ntau koj tuaj tsham kuv hnuv no.

Yog ho raug noj kiag lawm ces zoo siab lawm thiab maj.

Tabsis tsis kam noj li es..nwj los tis kam thiab no yuav ua li cas?

Thov muab tswv8 pab seb koj yog nkauj hmoob lees diam naj...koj yeej muaj lub daws tau xwb.

Yaj Sab....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hey...Yaj sab...Yog le koj has nuav kuv paab koj tu sab. Heheheh

Ca koj xaav has tas yog kev npausuav xwb nuav. Mej kev nkauj/nraug ntshe yuav poob moog...Tsis muaj ntxiv le... :angry: :angry: :huh: :blink: :lol:

Koj txawm nyam hab hlub nwg ntshe yuav tsi muaj nub rua mej...LOL

Puas khu koj sab hab? :( :P

Kablia,

Ua le caam koj tsi paab lub maam tswv8 ha...koj ca le tuaj nuav has le ho xwb.

Yog vim le caag? Koj tsis yaam moob dlawb tag le?

Yaj Sab....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HE HE HE

cov txhais hmoob ntsuab tsis xav hlub koj los twb yog lawv tsis xav noj koj ne! cov hmoob ntsuab sis noj noj neeg laid. Peb cov hmoob lees mas thiaj kam yuav thiaj nwj nej cov hmoob dawb nawb. Saib kom meej meej ov, tsam mag NOJ nad :lol: :lol: :lol:

Vuag, cov ntxhais Hmoob Ntsuab nim noj neeg ntag? Yog li ces lawv kuj yog cov kuv niaj hnub nrhiav lawm los pob. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vuag, cov ntxhais Hmoob Ntsuab nim noj neeg ntag? Yog li ces lawv kuj yog cov kuv niaj hnub nrhiav lawm los pob. :P

:P :P :P :P :P :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg Yaj Sab,

Nkauj Moob leeg yeej zoo nkauj le koj has, tabsi taam le kws kuv tau pum mas nkauj Moob Dlawb los yeej zoo ntxim tawb kawg npuj quas npawb le hab!

Moob Dlawb lug yuav Moob Leeg, 80% cov nyaab Moob Dlawb tsi kaam has lug Moob Leeg kag le. Moob Leeg moog ua nyaab rua Moob Dlawb yim, 100% caj Moob Dlawb taag! Ib plag xwb tej mivnyuas hab tug yawm los ca le has lug Moob Dlawb npluj nplawj le lawm hab. Ntau zag tseem cav thuam thuam Moob Leeg kawg! Yog le tej yim Moob Leeg txhaj tsi xaav kuam Moob Leeg txa moog ua Moob Dlawb taag tu noob!

Qhov zoo tshaaj, Moob Suav tseem muaj cov ntxhais Moob Leeg hajyam ntxim hlub lawm ntau. Has txug qhov nuav ces, qha mej paub, tsi ntev kuv twb yuav rovqaab moog hlub Nkauj Hmoob Looj Leej, Xim Tshuab ntag..... tongue.giftongue.giftongue.gif

Chivkeebfuamyuaj.

Ntshe yog xaav mag hlais pas heev lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg Yaj Sab,

Nkauj Moob leeg yeej zoo nkauj le koj has, tabsi taam le kws kuv tau pum mas nkauj Moob Dlawb los yeej zoo ntxim tawb kawg npuj quas npawb le hab!

Moob Dlawb lug yuav Moob Leeg, 80% cov nyaab Moob Dlawb tsi kaam has lug Moob Leeg kag le. Moob Leeg moog ua nyaab rua Moob Dlawb yim, 100% caj Moob Dlawb taag! Ib plag xwb tej mivnyuas hab tug yawm los ca le has lug Moob Dlawb npluj nplawj le lawm hab. Ntau zag tseem cav thuam thuam Moob Leeg kawg! Yog le tej yim Moob Leeg txhaj tsi xaav kuam Moob Leeg txa moog ua Moob Dlawb taag tu noob!

Qhov zoo tshaaj, Moob Suav tseem muaj cov ntxhais Moob Leeg hajyam ntxim hlub lawm ntau. Has txug qhov nuav ces, qha mej paub, tsi ntev kuv twb yuav rovqaab moog hlub Nkauj Hmoob Looj Leej, Xim Tshuab ntag..... tongue.giftongue.giftongue.gif

Hehehehehehe.....ChivKeebFuamYuaj...Koj has yog kawg. :lol: :o :o

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kablia,

Ua le caam koj tsi paab lub maam tswv8 ha...koj ca le tuaj nuav has le ho xwb.

Yog vim le caag? Koj tsis yaam moob dlawb tag le?

Yaj Sab....

No, it wasn't that, Bro. It has nothing to do with being a White Hmong or a Green Hmong. Your topic was funny so I was only messing with you. Sorry.

I can be serious too. But I will pm rau koj vim some viewers may not agree nrog kuv. LOL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now