Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

HLUB

28 posts in this topic

Posted · Report post

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

Nkauj zuag,

kev hlub txawv ntawm ib tug neeg rau ib tug neeg. Nyias muaj nyias definition thiab interpretation.

Tus neeg yus hlub hlub nws lawm txawm tias nws ntxub ntxub yus los yeej yog kev hlub rau yus

hos tus hlub hlub yus yog tias yus tsis hlub nws ces yeej tsis yog kev hlub li.

Thaum 2 leeg sib hlub ib yam txoj kev hlub thiaj li tseeb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

kev hlub yeej txuam kev nyuaj siab

ib tug neeg tsis paub nyuaj siab ces tsis paub hlub neeg thiab txuag kev hlub

yog koj tsis paub tshaib plab ces koj yuav tsis nco noj mov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

nyob zoo nkaujZuag,

qhia koj qhov teebmeem kev hlub kom meejzog seb kuv pab puas tau koj?

seb koj xav tau kev hlub zoo licas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

"Hlub" yog dabtsi lov? Kuv twb ua neej muaj 30 tawm xyoo no kuv twb tseem tsis tau paub. Txhoj kev hlub...yuav yog txog nhub uas yus puv 120 xyoo yus thiaj li truly paub qhov tseeb hais tias yus puas tau txais tiag tiag.

"hlub" kev sib txhawb sib pab, ua siab ntev, sib tham kom nkag siab,nrog lawv luag, nrog lawv quaj,be there when they need you, lend a shoulder,trustworthy, dependable...and etc...too much to list.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkauj zuag, hlub, muaj ntau yam yuav qhia tau rau yus, piv xam tias tuv neej hlub yus, yog ua txhua yam nws tsis to kom yus muab rov rau yus li, txoj kev hlub no yog tus neeg siab dawb thiaj li muaj xwb os, cov neeg siab dub ces tsis paub txoj kev hlub li os.

Ib txhia neeg ces lawv tsuas muab txoj kev hlub los hais kom yus ntseeg, thiaj li ntxias tau rau yam lawv ntshaw xwb os Nkauj Zuag.

Hlub ces exemple:

yog kuv pom koj thawj zaug koj khaub hlab heev, ces kuv lub siab cia li muag nthav rau koj txoj kev txom nyem, ces kuv lub siab cia li hnov mob ntsim hlua lub siab quaj qhia xwb tiag.

hlub kuj yog li no no thiab

kuv hlub koj ces cev tes phlws koj taub hau, hais lo lus zoo rau koj ua txhua yam kom koj kaj siab thaum lub caij koj ntxhov siab. Pub mov, uas yog faib rab diab rau koj noj mov nrog kuv, los yog koj muaj noj muaj haus kuv tuaj pab koj hlo tsis xav txog kom koj tuaj pauj kuv li, los yog ib tus txiv neej los yog ib tus poj niam hlub ces yog thaum muaj mob muaj nkeeg es sib pab nrhiav tshuaj noj kom zoo, los yog yus hlub ces tsis xav pub tus neeg yus hlub ntawv mob vim nws mob ces yus lub siab yeej yuav tau mob quaj dhi yam tsis muaj neeg paub txog li os me sis.

xav tias koj yeej paub lawm os... ;)

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

kev hlub ces yog swb koj lub cev rau luag xwb. kev hlub cuav ces yog ntxias noj ntsias qhe suas sub ke xwb. kev lwj siab ntxhov plawv ces yog 1 tus neeg taug 2 txoj kev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo nkaujZuag,

qhia koj qhov teebmeem kev hlub kom meejzog seb kuv pab puas tau koj?

seb koj xav tau kev hlub zoo licas?

fater nature,

ua tsaug ntau rau koj uas tseem muaj lub siab xav pab thiab xav paub txog teeb meem ntawm kuv os...kev hlub ntawm kuv tus kheej los sis tib neeg ntiaj teb ces yeej zoo tib yam li xwb...qhov txawv tsuas yog txoj hmoo los ntsib tus neeg zoo los sis neeg phem...ntawm kuv tus kheej tej zaum yog ntawv ntuag ntsib tau tus hlub ntawm ncauj dhuav ntawm siab...os mog. qhia tau li no xwb thov txim uas kuv tsis xav go more into personal life os..but thanks for your offer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev hlub ces yog swb koj lub cev rau luag xwb. kev hlub cuav ces yog ntxias noj ntsias qhe suas sub ke xwb. kev lwj siab ntxhov plawv ces yog 1 tus neeg taug 2 txoj kev.

Nkaj Nyha,

ua tsaug ntau uas koj tseem tuaj qhia txog kev hlub pub rau kuv thiab... tiam sis nws puas tseeb li koj hais ko ma lod? swb lub cev xwb es yog kev hlub lawm ntag? es hom kev hlub swv lub cev ko ne ho yom hlub dab tsi thiab os lod? hlub tseeb hauv siab txog hnub laus tuag los hlub cuav ntawm ncauj txog hnub noj dhuav ma lod? kev lwj siab tej zaum yuav yog li koj hais tiam sis tej zaum kuj tsis yog thiab os lod? tiam sis ua tsaug ntau rau koj lub sijhawm nawb phoojywg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkauj zuag, hlub, muaj ntau yam yuav qhia tau rau yus, piv xam tias tuv neej hlub yus, yog ua txhua yam nws tsis to kom yus muab rov rau yus li, txoj kev hlub no yog tus neeg siab dawb thiaj li muaj xwb os, cov neeg siab dub ces tsis paub txoj kev hlub li os.

Ib txhia neeg ces lawv tsuas muab txoj kev hlub los hais kom yus ntseeg, thiaj li ntxias tau rau yam lawv ntshaw xwb os Nkauj Zuag.

Hlub ces exemple:

yog kuv pom koj thawj zaug koj khaub hlab heev, ces kuv lub siab cia li muag nthav rau koj txoj kev txom nyem, ces kuv lub siab cia li hnov mob ntsim hlua lub siab quaj qhia xwb tiag.

hlub kuj yog li no no thiab

kuv hlub koj ces cev tes phlws koj taub hau, hais lo lus zoo rau koj ua txhua yam kom koj kaj siab thaum lub caij koj ntxhov siab. Pub mov, uas yog faib rab diab rau koj noj mov nrog kuv, los yog koj muaj noj muaj haus kuv tuaj pab koj hlo tsis xav txog kom koj tuaj pauj kuv li, los yog ib tus txiv neej los yog ib tus poj niam hlub ces yog thaum muaj mob muaj nkeeg es sib pab nrhiav tshuaj noj kom zoo, los yog yus hlub ces tsis xav pub tus neeg yus hlub ntawv mob vim nws mob ces yus lub siab yeej yuav tau mob quaj dhi yam tsis muaj neeg paub txog li os me sis.

xav tias koj yeej paub lawm os... ;)

nyob zoo os tus viv ncaus nkauj dab..

ua tsaug ntau rau koj lub sijhawm tuaj tham me me txog tib neeg kev hlub pub rau kuv os.. kuv nkag siab zoo cov lus koj hais... kuv xav tias yeej muaj li koj hais ko thiab os, tiam sis...puam chawj mas sister tej zaum yog daim ntawv los li ntawd thiaj ntsib kev zoo li no os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog zoo os tus phooj ywg

hai txog kev hlub kuv los kuv tsis paub ntau thiab tam tsis raws li kuv nkag siab mas kev hlub nws yog ib yam ua zoo, thiab zoo nkauj tsaj plaws nyob hauv qab ntuj thiab saum qaum ntuj nws yog ib yam ua peb tij neeg ntsaw tsaj plaws tab sis vim yog peb saib peb txoj kev hlub tsis rau nqi yog lis ntawv txoj kev hlub ntawv thiaj li rai mus ua ib txoj kev mob rau peb

yog tias peb xav kom txoj kev hlub zoo thiab loj hlob ces yuav tsum yog ib nkawm nkauj nraug los yog nkawm niam txiv ntawv yuav tsum hwm kawv txoj kev hlub, saib txoj kev hlub ua taus tsim muaj ntawv kom muaj nuj nqis ces lub neej yuav zam dhau txoj kev mob siab thiab lwb siab

theo y cua minh raws li kuv paub ces yog li ntawv xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Viv ncaus Koj xav paub HLUB no lov?

ntawm kuv tus kheej, "hlub" Yog lub zog ua koj hnov mob hauv koj lub siab tawm los, koj puas tau hnov ib zaug li nab?

kuv mas hnov mob hauv puag kuv ib ce tawm tuaj li hov, zoo li thaum koj yuav poob ntawm ib qho chaw siab es hnov mob zom zaws hauv koj lub nrog cev los, yog koj tsis hais qhia los yog koj tsis tau muaj nws hais lo lus muag zoo los qhia rau koj ces koj lub cev zoo li muag zuj zus tsis paub nti, txawm nti sab twg los muag ntuj nthav xwb

tshuav nco thiab nawb, tshuav mob lub siab thiab os, thaum koj hnov koj lub plawv ua tsis taus pas tsis muaj zog lawm ces yog mob plawv rau kev hlub lawm los mas me naib aw!

yog nyiam nyiam xwb pom tau haum lub siab xwb tsis tau saj txoj kev hlub ces txhob saj zoo dua nawb me ntxhais kab zuag yog mob lub siab los lub plawv lawm yus yuav tsis yog tus qub neeg zoo lawm os nawb

:( HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Viv ncaus Koj xav paub HLUB no lov?

ntawm kuv tus kheej, "hlub" Yog lub zog ua koj hnov mob hauv koj lub siab tawm los, koj puas tau hnov ib zaug li nab?

kuv mas hnov mob hauv puag kuv ib ce tawm tuaj li hov, zoo li thaum koj yuav poob ntawm ib qho chaw siab es hnov mob zom zaws hauv koj lub nrog cev los, yog koj tsis hais qhia los yog koj tsis tau muaj nws hais lo lus muag zoo los qhia rau koj ces koj lub cev zoo li muag zuj zus tsis paub nti, txawm nti sab twg los muag ntuj nthav xwb

tshuav nco thiab nawb, tshuav mob lub siab thiab os, thaum koj hnov koj lub plawv ua tsis taus pas tsis muaj zog lawm ces yog mob plawv rau kev hlub lawm los mas me naib aw!

yog nyiam nyiam xwb pom tau haum lub siab xwb tsis tau saj txoj kev hlub ces txhob saj zoo dua nawb me ntxhais kab zuag yog mob lub siab los lub plawv lawm yus yuav tsis yog tus qub neeg zoo lawm os nawb

Ntxiv thiab yog koj tsis xav pub leej twg mob li ces yog koj hlub xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo os cov phooj ywg zoo siab ua nhub no kuv tseem tau tuaj pom nej cov ntawv saw daw sau 6 hauv nov zoo siab heev li os

cov phooj ywg as thov nej sawv daw pab qhia 6 kuv paub seb tia tu neeg ua nw hlub yu tiag e nw ho coj li ca tu tsi hlub tiag ho coj zoo li ca os viom kuv tsi paub li lawm na tia tu twg yuav yog tu ua hlub kuv tiag li lawm na lov thov cov phooj ywg nej sawv daw pab qhia 6 kuv paub thiab pua yuav tau os lov

vam tia nej yuav tsi xav li ca yuav pab teb qhia 6 kuv thiab os

thov ua tsaug ntau os

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj es tsis paub hlub tiag yog dab tsi li tiag lov?

me noog kuv hais li kuv paub xwb

piv xam tias koj yog kuv tus me moog nav, kuv hlub koj ces kuv nrhiav kom tau txhua yam los txhawm koj xws li, nrhiav kom tau yam koj nyiam noj rau koj noj, nrhiav kom tau yam koj ntshaw rau koj yuav, koj nqhi dej yuav muab cawm koj txoj sia, etc...

tsis pub koj nrug mus qhov twg li los yog kev hlub qia dub nyob hauv siab, tab sis hlub lawm ces yuav saib thiab xyuas ntshis tsam koj muaj mob los yog koj ntsoos...

tso plhuav koj ua ywj koj siab, yog kev ntseeg siab ntawm ob leeg kev hlub...

hahahaha, tab sis kuv hais tsis tas os nawb..... Qhov tseem ceeb seb koj puas hlub nws xwb?

koj lub siab puas kaj yog koj pom nws ib muag?

koj puas hnov mob koj lub siab yog nws muaj mob lawm.....?

koj puas nco nws yog koj mus deb ntawm nws?

koj puas ua npau suav txog nws yog koj pw ib leeg?

koj puas xav kom nws nyob ze koj tas li xwb mas?

yog hlub lawm ces yog koj muab xav zoj tias nws tsis zoo los koj ua txhua yam kom tas li koj rab peev xwm es seb nws puas luag ib suab kom koj siab nqig xwb ces yog koj hlub tiag os

poj niam mas yeej tos tus txiv neej hlub tawm hauv siab tuaj tiag lawm lawv mam hlub os vim lawv txoj kev hlub yog kev hlub tiag xwb na

tham li no xwb os

cia lwm tus mam teb koj ntxiv seb tshuam yam twg ntxiv nawb menoog

nyob zoo os cov phooj ywg zoo siab ua nhub no kuv tseem tau tuaj pom nej cov ntawv saw daw sau 6 hauv nov zoo siab heev li os

cov phooj ywg as thov nej sawv daw pab qhia 6 kuv paub seb tia tu neeg ua nw hlub yu tiag e nw ho coj li ca tu tsi hlub tiag ho coj zoo li ca os viom kuv tsi paub li lawm na tia tu twg yuav yog tu ua hlub kuv tiag li lawm na lov thov cov phooj ywg nej sawv daw pab qhia 6 kuv paub thiab pua yuav tau os lov

ho ntawm tsxiv neej txoj kev hlub ces kuv paub tsis tau tiag os

vam tia nej yuav tsi xav li ca yuav pab teb qhia 6 kuv thiab os

thov ua tsaug ntau os

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo os cov phooj ywg zoo siab ua nhub no kuv tseem tau tuaj pom nej cov ntawv saw daw sau 6 hauv nov zoo siab heev li os

cov phooj ywg as thov nej sawv daw pab qhia 6 kuv paub seb tia tu neeg ua nw hlub yu tiag e nw ho coj li ca tu tsi hlub tiag ho coj zoo li ca os viom kuv tsi paub li lawm na tia tu twg yuav yog tu ua hlub kuv tiag li lawm na lov thov cov phooj ywg nej sawv daw pab qhia 6 kuv paub thiab pua yuav tau os lov

vam tia nej yuav tsi xav li ca yuav pab teb qhia 6 kuv thiab os

thov ua tsaug ntau os

menoog aw!

yog koj tsis paub tiag tiag no, cia kuv qhia koj li no.

seb koj puas hlub nws tiag tiag? ibtug neeg yuav hlub yus tiag tiag,nws hwm yus,

nws saib yus ib yam li yus yog nws lub cev/txojsia mas tus ntawd thiaj yog tus hlub yus nawb,

tsis hais txivneej/pojniam li nawb..

cia muab koj thiab kuv wb pivtxwv xwb, koj txhob xav yuamkev mus rau qhov tsis zoo nawb.

cov phoojywg tuaj nyeem los ib yam thiab nawb..

ib yam li koj yog kuv tus pojniam, kuv yog koj tus txiv,txog txij uas kuv yuav koj los ua kuv tus pojniam lawm,

kuv yeej hlub/hwm koj ibyam li kuv lub cev/txojsia,koj puas hlub kuv li ntawd thiab? yog wb sib hlub lawm,

kuv yeej qhia tawm plaws hauv kuv lub siab tuaj rau koj tias, koj niam aj,koj nyiam licas,ua dabtsi,mus qhovtwg,

hais dabtsi,tejyam hnyav, tejyam nyuaj,txhua yam ntawm wb ob leeg, kuv tuaj yeem yuav hais/ua rau koj, koj los

ib yam thiab vim wb ob lub cev yog ib lub xwb, ob tug yog ib tug xwb,metub menyuam yog wb ob leeg tug,nyiaj siv yog

wb obleeg tug/ib tug account xwb..yog wb muaj menyuam coob lawm koj yuv tsum nyob hauv tsev saib menyuam/ua noj ua haus

cia kuv mam mus khwv xwb, tau licas los wb siv li ntawd xwb, tsuav kuv los txog es koj zov tsev/ua zaub mov sov so

tos kuv xwb ces qhov ntawd yog kuv qhov kev zoo siab luag ntxhi mus txhis xwb...

luag tej mas kuv tsis paub nawb. ntawm kuv tus kheej mas kuv coj li no. seb koj puas ua tau li no thiab?

thov txim txhob tu siab/xav licas ov, tshuav yam twg los ho nug ntxiv, tsam koj laj nyeem xwb nws ntau heev...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev hlub ces yog swb koj lub cev rau luag xwb. kev hlub cuav ces yog ntxias noj ntsias qhe suas sub ke xwb. kev lwj siab ntxhov plawv ces yog 1 tus neeg taug 2 txoj kev.

Nkaj Hnya-cas koj txoj kev HLUB no yuav txawv tag npaum li? Hahah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev hlub yeej txuam kev nyuaj siab

ib tug neeg tsis paub nyuaj siab ces tsis paub hlub neeg thiab txuag kev hlub

yog koj tsis paub tshaib plab ces koj yuav tsis nco noj mov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:onionheadfake10::1169690542:

Uhhhhh, hlub, hlub, hlub,

Kev hlub yog kev sib uv,

Kev hlub tsis muaj siab dub,

Kev hlub qabzib cuag zib muv,

Kev hlub tshiab li dej huv li txhuv,

kev hlub ua rau yus muaj lub neej ntsu,

Kev hlub yuav ua rau yus lub neej nplua nuj,

Kev hlub yog qhov zoo tshaj nyob hauv lub qab ntuj...

http://www.youtube.com/watch?v=vrIxSj4OWHo&feature=related

Best, Qibsiab :onionheadfake4::63a101b9:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkauj zuag,

kev hlub txawv ntawm ib tug neeg rau ib tug neeg. Nyias muaj nyias definition thiab interpretation.

Tus neeg yus hlub hlub nws lawm txawm tias nws ntxub ntxub yus los yeej yog kev hlub rau yus

hos tus hlub hlub yus yog tias yus tsis hlub nws ces yeej tsis yog kev hlub li.

Thaum 2 leeg sib hlub ib yam txoj kev hlub thiaj li tseeb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

"Hlub" yog txhua yam yus hnov ua rau yus zoo siab kaj siab,

"hlub" yog txoj kev yus taug nws yog kev kiab,

"hlub" yog lo lus zoo txhawv tawm hauv yus nrog cev

"hlub" yog thaum yus hnov siab mob tsuj tsawv xav tsaws nws ev

"hlub" nws yog peb txoj kev sib txhawb,

"hlub" hlub kuj yog nyiam sib nrog sib tawb,

"hlub" yog txoj kev sib zam,

"hlub" yog txoj kev muaj noj hau los sib pub,

"hlub" yog sib hwm kev sib pab thiab sib hlub

"hlub" yog kev sib yoog thaum muaj kev sib cav sib ceg

"hlub" kuj ua rau yus muaj qhov nco

"hlub" kuj ua rau yus muaj kev txshua

"hlub" kuj ua rau yus lub siab muag tau

"hlub" kuj yog kev khib siab mob taub hau

"hlub" kuj yog kev yoog sib puag pwg

"hlub" yog kuv hlub koj thiaj kam qiv kuv lub siab rau koj so ntswg...

:onionheadfake10::1169690542:

Uhhhhh, hlub, hlub, hlub,

Kev hlub yog kev sib uv,

Kev hlub tsis muaj siab dub,

Kev hlub qabzib cuag zib muv,

Kev hlub tshiab li dej huv li txhuv,

kev hlub ua rau yus muaj lub neej ntsu,

Kev hlub yuav ua rau yus lub neej nplua nuj,

Kev hlub yog qhov zoo tshaj nyob hauv lub qab ntuj...

http://www.youtube.c...feature=related

Best, Qibsiab :onionheadfake4::63a101b9:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HLUB:

H=HONESTY

L=LOYALTY

U=UNDERSTANDING

B=BELIEVING IN

YOG YUS TSIS TAU PAUB TIAS HLUB YOG DABTSIS CES TSEEM YUAV MUAJ NTAU TXOJ KEV KAWM NTXIV MUS. HLUB TSUAS YOG IB LO LUS HAIS LOS TUAV LOS YOG KOOS TAG NRHO COV LOS TXHUA YAM UAS YUS THIAB TSEV NEEG, TUS NEEG UAS YUS CIA SIAB NPAJ SIAB TSO SIAB RAU, COV ME TUB ME NYUAM, PHOOJYWG, ETC. TIAS YUS TAU MUAJ NROG LAWV YUS TAU UAS NROG LAWV MAS LI MUAJ TXOJ KEV KAJSIAB ZOOSIAB TSI PAUB XAUS LI.

TXOJ NTAWM TXOJ KEV HLUB: NWS MUAJ NTAU TSAV NTAU YAM NYOB RAU THIAJ LI HAIS TAU TIAS YOG HLUB, YAM UAS YUS UAS UNCONDITIONALLY, NO REGRET, NO DEMAND, NO REPAY, ETC....WITHIN YUS TUS KHEEJ.

KABNAG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<img src='http://www.hmongza.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' /> HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG <img src='http://www.hmongza.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' />

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<img src='http://www.hmongza.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' /> HLUB yog dab tsi? puas yuav muaj leej twg los qhia tau lo lus tias HLUB pub rau kuv paub os tsoom phoojywg?

kev hlub yog zoo li cas xwb? kev hlub tseeb zoo li cas tiag,kev hlub cuav ho zoo li cas thiab? muaj kev hlub ntawm ib khub tib neeg ho muaj kev lwj siab ntxhov plawv nyob nrog ua ke nraim es ho puas yog kev hlub na cov phoojywg? THOV QHIA MOG <img src='http://www.hmongza.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' />

kev hlub yog qhov uas ua nplojnploj thaum menyuam tsis nyob tag lawm los mas. yog tsis muaj qhov no ces tseev hlub npaum twg los yeej tsis muaj nujnqis dab tsi li na.

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...