Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Xyom Cuab

47 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

xyov li tiag

cov lu sntawd kuj tsis nytuaj thiab

tim sis yus tsis hais kam es

cas khaws tsis tau cia li thiab tiag

vam tias cov paub tab li xeevtxwjlaug thiab samx yuav tuaj qhua pub rau peb thiab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Exile,

Koj tau nug ib nqes uas kuv xav tias muaj nqis thiab zoo heev li....kuv los yeej xav paub zoo thiab. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile,

Seb koj nyiam / xav kawm hais li Hmoob txheej qub hais los koj xav/kawm hais li txheej tshiab no hais xwb lauv?

Kuv tau coj thiab nrog sawvdaws uatsaug txais luag nyiaj tshavntuj mas kuv ua li no:

1. Kuv yuavtsum muaj atleast 3 tug tub xyomcuab losyog tsevneeg ntawd 3 leeg uas yog neeg paubqabhau nyob ntawm lub rooj.

2. Thaum luag los pab nyiaj tshavntuj es tus teev npe teev tag nrho ces kuv tuav nkaus nws tes/xubpwg thiab tuav nkaus nws lub npe thiab ua/hais li no:

Kuv rub kiag 3 tug tub xyomcuab los ces kuv haistias, "nej 3 tug tub xyomcuab, nej ncontsoov tus tijlaug (tuav kiag npe) no tsaug nawb uas nws muaj txoj kev hlub peb tsevneeg mas nws tseem nqa nyiajtxiag tuaj pab peb tsevneeg. Nej ncontsoov luag tus txiajntsim nawb" kuv ho tig mus hais rau tus pab nyiaj tias" Tijlaug (tuav npe) ua koj tsaug nawb. Peb 4 leeg no yog cov yuav nco koj txiajntsig mus ibtxhis. " Ces kuv tuav nws tes uatsaug thiab kom cov tub ua tibyam xwb ces tas li ntawd... Tsuas take li 30 second xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile,

Seb koj nyiam / xav kawm hais li Hmoob txheej qub hais los koj xav/kawm hais li txheej tshiab no hais xwb lauv?

Kuv tau coj thiab nrog sawvdaws uatsaug txais luag nyiaj tshavntuj mas kuv ua li no:

1. Kuv yuavtsum muaj atleast 3 tug tub xyomcuab losyog tsevneeg ntawd 3 leeg uas yog neeg paubqabhau nyob ntawm lub rooj.

2. Thaum luag los pab nyiaj tshavntuj es tus teev npe teev tag nrho ces kuv tuav nkaus nws tes/xubpwg thiab tuav nkaus nws lub npe thiab ua/hais li no:

Kuv rub kiag 3 tug tub xyomcuab los ces kuv haistias, "nej 3 tug tub xyomcuab, nej ncontsoov tus tijlaug (tuav kiag npe) no tsaug nawb uas nws muaj txoj kev hlub peb tsevneeg mas nws tseem nqa nyiajtxiag tuaj pab peb tsevneeg. Nej ncontsoov luag tus txiajntsim nawb" kuv ho tig mus hais rau tus pab nyiaj tias" Tijlaug (tuav npe) ua koj tsaug nawb. Peb 4 leeg no yog cov yuav nco koj txiajntsig mus ibtxhis. " Ces kuv tuav nws tes uatsaug thiab kom cov tub ua tibyam xwb ces tas li ntawd... Tsuas take li 30 second xwb.

Khej,

Ua koj tsaug...

Xav paub raws li hmoob qub kevcai qub tiag tiag thiab na. Vim hom kheev lawv ib txhia yeej tseem siv kevcai qub ntau dua ces xav paub the long way es saib yuav hais li cas no na.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, on 23 March 2010 - 11:42 AM, said:

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Exile

Ib rab teb tsa txuj kuv piav me ntsis leej twg xav kawm kuj coj mus kawm los tau tej no yog kev dab kev qhua yuav tau sib qhia...

Piv tias, tus dab laug xiam lawm hu tus yawm yij mus ua hauv qhua :

1. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug ( Xyom cuab hais):

Yawm yij ... e ua tsaug mog, peb tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog nws tsis cia li tseem cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab peb tsev xyoom cuab nta dab nta qhua hnub qab nram lub ntsis yog peb ua lub neej xws hluas ces yuav nco tshav ntuj los mog yog ua neej tsis xws hluas ces yuav nrauj txiaj nrauj ntsig rau tsaug tauj yuav ua nag tshau nag tshia yaj xwb los mog...

2. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug (yawm yij hais):

Dab laug ( los yog tus...) ua tsaug dab tsi os, luag tias ib leeg rooj tag muaj daig zeb lag rooj txuas muaj daig zeb lag nplua yog tias yawm yij ( Los yog...) ua lub neej xws luag ces yuav cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab nej tsev xyoom cuab nta dab nta qhua los mog , ua lub neej tsis xws luag ces muab yam pus tsheej yam coj lub qhov muag tuaj saib tuaj xyuas xwb twb pauv tsis tau nej tsev xyom cuab lub kua muag mog txhob ua tsaug nkim lo tsaug xwb os mog.

Ua tsaug pe Ntees yog pe ib pes xwb , ob tog pe ib yam tab sis thaum yuav sawv ,tus ua hauv qhua tuaj muab tes pab txhawb xyom cuab sawv vim luag tau kev txom nyem.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile,

Seb koj nyiam / xav kawm hais li Hmoob txheej qub hais los koj xav/kawm hais li txheej tshiab no hais xwb lauv?

Kuv tau coj thiab nrog sawvdaws uatsaug txais luag nyiaj tshavntuj mas kuv ua li no:

1. Kuv yuavtsum muaj atleast 3 tug tub xyomcuab losyog tsevneeg ntawd 3 leeg uas yog neeg paubqabhau nyob ntawm lub rooj.

2. Thaum luag los pab nyiaj tshavntuj es tus teev npe teev tag nrho ces kuv tuav nkaus nws tes/xubpwg thiab tuav nkaus nws lub npe thiab ua/hais li no:

Kuv rub kiag 3 tug tub xyomcuab los ces kuv haistias, "nej 3 tug tub xyomcuab, nej ncontsoov tus tijlaug (tuav kiag npe) no tsaug nawb uas nws muaj txoj kev hlub peb tsevneeg mas nws tseem nqa nyiajtxiag tuaj pab peb tsevneeg. Nej ncontsoov luag tus txiajntsim nawb" kuv ho tig mus hais rau tus pab nyiaj tias" Tijlaug (tuav npe) ua koj tsaug nawb. Peb 4 leeg no yog cov yuav nco koj txiajntsig mus ibtxhis. " Ces kuv tuav nws tes uatsaug thiab kom cov tub ua tibyam xwb ces tas li ntawd... Tsuas take li 30 second xwb.

Khej

Thov qhia li Hmoob txheej qub thiab vim lawv hais ib cov lus ua tsaug tob heev tsis tau hnov dua li nas. Cov lus ua ntej thaum Xyov Cuab los pe yus nas :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, on 23 March 2010 - 11:42 AM, said:

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Exile

Ib rab teb tsa txuj kuv piav me ntsis leej twg xav kawm kuj coj mus kawm los tau tej no yog kev dab kev qhua yuav tau sib qhia...

Piv tias, tus dab laug xiam lawm hu tus yawm yij mus ua hauv qhua :

1. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug ( Xyom cuab hais):

Yawm yij ... e ua tsaug mog, peb tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog nws tsis cia li tseem cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab peb tsev xyoom cuab nta dab nta qhua hnub qab nram lub ntsis yog peb ua lub neej xws hluas ces yuav nco tshav ntuj los mog yog ua neej tsis xws hluas ces yuav nrauj txiaj nrauj ntsig rau tsaug tauj yuav ua nag tshau nag tshia yaj xwb los mog...

2. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug (yawm yij hais):

Dab laug ( los yog tus...) ua tsaug dab tsi os, luag tias ib leeg rooj tag muaj daig zeb lag rooj txuas muaj daig zeb lag nplua yog tias yawm yij ( Los yog...) ua lub neej xws luag ces yuav cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab nej tsev xyoom cuab nta dab nta qhua los mog , ua lub neej tsis xws luag ces muab yam pus tsheej yam coj lub qhov muag tuaj saib tuaj xyuas xwb twb pauv tsis tau nej tsev xyom cuab lub kua muag mog txhob ua tsaug nkim lo tsaug xwb os mog.

Ua tsaug pe Ntees yog pe ib pes xwb , ob tog pe ib yam tab sis thaum yuav sawv ,tus ua hauv qhua tuaj muab tes pab txhawb xyom cuab sawv vim luag tau kev txom nyem.

Zoo heev os Hmoob Ntuj Qub Qab aw...ua tsaug nawb :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, on 23 March 2010 - 11:42 AM, said:

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Exile

Ib rab teb tsa txuj kuv piav me ntsis leej twg xav kawm kuj coj mus kawm los tau tej no yog kev dab kev qhua yuav tau sib qhia...

Piv tias, tus dab laug xiam lawm hu tus yawm yij mus ua hauv qhua :

1. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug ( Xyom cuab hais):

Yawm yij ... e ua tsaug mog, peb tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog nws tsis cia li tseem cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab peb tsev xyoom cuab nta dab nta qhua hnub qab nram lub ntsis yog peb ua lub neej xws hluas ces yuav nco tshav ntuj los mog yog ua neej tsis xws hluas ces yuav nrauj txiaj nrauj ntsig rau tsaug tauj yuav ua nag tshau nag tshia yaj xwb los mog...

2. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug (yawm yij hais):

Dab laug ( los yog tus...) ua tsaug dab tsi os, luag tias ib leeg rooj tag muaj daig zeb lag rooj txuas muaj daig zeb lag nplua yog tias yawm yij ( Los yog...) ua lub neej xws luag ces yuav cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab nej tsev xyoom cuab nta dab nta qhua los mog , ua lub neej tsis xws luag ces muab yam pus tsheej yam coj lub qhov muag tuaj saib tuaj xyuas xwb twb pauv tsis tau nej tsev xyom cuab lub kua muag mog txhob ua tsaug nkim lo tsaug xwb os mog.

Ua tsaug pe Ntees yog pe ib pes xwb , ob tog pe ib yam tab sis thaum yuav sawv ,tus ua hauv qhua tuaj muab tes pab txhawb xyom cuab sawv vim luag tau kev txom nyem.

Ua koj tsaug thiab nawb tus phoojywg,

Ua li Exile hais os koj qhia ntxaws kawg lawm mas :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

seb puas xav kawm tiag xwb, zoo li cov laus mas lawv hais ntau yam dhau hwv lawm...peb cov hlua niam no peb hais yoojyooj8 lawm xwb.

cov pab nyiaj xwb, peb hais lawm peb ib yam...

cov tuaj ua hauvqhua peb hais lawm peb ib yam...

cov pab nyiaj xwb es yog kwv yog tij peb hais lawm peb ib yam...

niam no, peb tsi xav kom coj mus ua tsaug pe lawm--peb xav kom hais nws lub npe tawm hauv speaker kom neeg hnov thiab paub nws...li no, nws pab nyiaj pab txiaj...los nws thiaj li zoosiab hlos thiab kajsiab lug.

tej yam no ces, koj xav zoo zoo thiab hais kom zoo zoo xwb ces OK kawg kiag li lawm nawb. yeej tsi muaj ib yam dabtsi yuav zoo tshaj los lus zoo nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, on 23 March 2010 - 11:42 AM, said:

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Exile

Ib rab teb tsa txuj kuv piav me ntsis leej twg xav kawm kuj coj mus kawm los tau tej no yog kev dab kev qhua yuav tau sib qhia...

Piv tias, tus dab laug xiam lawm hu tus yawm yij mus ua hauv qhua :

1. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug ( Xyom cuab hais):

Yawm yij ... e ua tsaug mog, peb tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog

nws tsis cia li tseem cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv,

nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto

tuaj pab peb tsev xyoom cuab nta dab nta qhua hnub qab nram lub ntsis

yog peb ua lub neej xws hluas ces yuav nco tshav ntuj los mog

yog ua neej tsis xws hluas ces yuav nrauj txiaj nrauj ntsig

rau tsaug tauj yuav ua nag tshau nag tshia yaj xwb los mog...

2. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug (yawm yij hais):

Dab laug ( los yog tus...) ua tsaug dab tsi os,

luag tias ib leeg rooj tag muaj daig zeb lag, rooj txuas muaj daig zeb lag nplua

yog tias yawm yij ( Los yog...) ua lub neej xws luag ces yuav cab yaj cab nco ris dej ris cawv ,

nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag

nto tshav ntuj nto tuaj pab nej tsev xyoom cuab nta dab nta qhua los mog ,

ua lub neej tsis xws luag ces muab yam pus tsheej yam coj lub qhov muag

tuaj saib tuaj xyuas xwb twb pauv tsis tau nej tsev xyom cuab lub kua muag mog

txhob ua tsaug nkim lo tsaug xwb os mog.

Ua tsaug pe Ntees yog pe ib pes xwb , ob tog pe ib yam tab sis thaum yuav sawv ,tus ua hauv qhua tuaj muab tes pab txhawb xyom cuab sawv vim luag tau kev txom nyem.

HmoobNtujQubQab aw, Kuv muab nws kho kom kab luv zog es kuv thiaj nco zoo :D

Yog Hmoob Meskas ho txawj lwm yam thiab los thov qhia peb nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile,

Seb koj nyiam / xav kawm hais li Hmoob txheej qub hais los koj xav/kawm hais li txheej tshiab no hais xwb lauv?

Kuv tau coj thiab nrog sawvdaws uatsaug txais luag nyiaj tshavntuj mas kuv ua li no:

1. Kuv yuavtsum muaj atleast 3 tug tub xyomcuab losyog tsevneeg ntawd 3 leeg uas yog neeg paubqabhau nyob ntawm lub rooj.

2. Thaum luag los pab nyiaj tshavntuj es tus teev npe teev tag nrho ces kuv tuav nkaus nws tes/xubpwg thiab tuav nkaus nws lub npe thiab ua/hais li no:

Kuv rub kiag 3 tug tub xyomcuab los ces kuv haistias, "nej 3 tug tub xyomcuab, nej ncontsoov tus tijlaug (tuav kiag npe) no tsaug nawb uas nws muaj txoj kev hlub peb tsevneeg mas nws tseem nqa nyiajtxiag tuaj pab peb tsevneeg. Nej ncontsoov luag tus txiajntsim nawb" kuv ho tig mus hais rau tus pab nyiaj tias" Tijlaug (tuav npe) ua koj tsaug nawb. Peb 4 leeg no yog cov yuav nco koj txiajntsig mus ibtxhis. " Ces kuv tuav nws tes uatsaug thiab kom cov tub ua tibyam xwb ces tas li ntawd... Tsuas take li 30 second xwb.

npawg khej1

xav paub 2 yam na

ua koj taug, hai sli koj coj no los yeej yog kawg los

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Bro Exile, kuv xav hais tias koj lub topic yeej helpful rau cov uas yeej tsis tsuas tau paub ua tsaug thiab txais tsaug no. Very helpful I think.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, on 23 March 2010 - 11:42 AM, said:

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Exile

Ib rab teb tsa txuj kuv piav me ntsis leej twg xav kawm kuj coj mus kawm los tau tej no yog kev dab kev qhua yuav tau sib qhia...

Piv tias, tus dab laug xiam lawm hu tus yawm yij mus ua hauv qhua :

1. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug ( Xyom cuab hais):

Yawm yij ... e ua tsaug mog, peb tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog nws tsis cia li tseem cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab peb tsev xyoom cuab nta dab nta qhua hnub qab nram lub ntsis yog peb ua lub neej xws hluas ces yuav nco tshav ntuj los mog yog ua neej tsis xws hluas ces yuav nrauj txiaj nrauj ntsig rau tsaug tauj yuav ua nag tshau nag tshia yaj xwb los mog...

2. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug (yawm yij hais):

Dab laug ( los yog tus...) ua tsaug dab tsi os, luag tias ib leeg rooj tag muaj daig zeb lag rooj txuas muaj daig zeb lag nplua yog tias yawm yij ( Los yog...) ua lub neej xws luag ces yuav cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab nej tsev xyoom cuab nta dab nta qhua los mog , ua lub neej tsis xws luag ces muab yam pus tsheej yam coj lub qhov muag tuaj saib tuaj xyuas xwb twb pauv tsis tau nej tsev xyom cuab lub kua muag mog txhob ua tsaug nkim lo tsaug xwb os mog.

Ua tsaug pe Ntees yog pe ib pes xwb , ob tog pe ib yam tab sis thaum yuav sawv ,tus ua hauv qhua tuaj muab tes pab txhawb xyom cuab sawv vim luag tau kev txom nyem.

Hmoob ntuj qub qab

ua koj tsaug ntau uas koj muab tau lub zoo siab tuaj qhia txhua leej txhua tus kawm hmoob tej txuj

koj qhia xyom cua ua tsaug los koj kuj qhia tus qhua teb thiab

thov ua tsaug ntau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib rab teb tsa txuj kuv piav me ntsis leej twg xav kawm kuj coj mus kawm los tau tej no yog kev dab kev qhua yuav tau sib qhia...

Piv tias, tus dab laug xiam lawm hu tus yawm yij mus ua hauv qhua :

1. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug ( Xyom cuab hais):

Yawm yij ... e ua tsaug mog, peb tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog nws tsis cia li tseem cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab peb tsev xyoom cuab nta dab nta qhua hnub qab nram lub ntsis yog peb ua lub neej xws hluas ces yuav nco tshav ntuj los mog yog ua neej tsis xws hluas ces yuav nrauj txiaj nrauj ntsig rau tsaug tauj yuav ua nag tshau nag tshia yaj xwb los mog...

2. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug (yawm yij hais):

Dab laug ( los yog tus...) ua tsaug dab tsi os, luag tias ib leeg rooj tag muaj daig zeb lag rooj txuas muaj daig zeb lag nplua yog tias yawm yij ( Los yog...) ua lub neej xws luag ces yuav cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab nej tsev xyoom cuab nta dab nta qhua los mog , ua lub neej tsis xws luag ces muab yam pus tsheej yam coj lub qhov muag tuaj saib tuaj xyuas xwb twb pauv tsis tau nej tsev xyom cuab lub kua muag mog txhob ua tsaug nkim lo tsaug xwb os mog.

Ua tsaug pe Ntees yog pe ib pes xwb , ob tog pe ib yam tab sis thaum yuav sawv ,tus ua hauv qhua tuaj muab tes pab txhawb xyom cuab sawv vim luag tau kev txom nyem.

Bro Hmoob ntuj qub qab, ua koj tsaug uas koj tseem muab lub sijhawm tuaj sau thiab qhia rau peb ib txhia uas tsis tau paub tau kawm nawb...thanx.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bro Exile, kuv xav hais tias koj lub topic yeej helpful rau cov uas yeej tsis tsuas tau paub ua tsaug thiab txais tsaug no. Very helpful I think.

Bros TSD...muaj ntau zaus kuv mus pab nyiaj tshav ntuj es cov Xyom Cuab los ua yus tsaug mas, kuv xav tias yus lam txawj mentsis ntawv pab yus tus kheej xwb yus tseem awb kawg li tiag hais txog Hmoob tej Txuj Ci (dab Qhuas&Kab tshoob Kev Kos) nas.

Tiamsis zaag nuav tsis zoo le zaag u lawm nawb :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Nwg nuav peb muaj cov has lecaag los muaj lawm, nyob ntawd muaj tswv8 lawm xwb. Tamsis txawm yog tswv8 los tuabyaam le zaaj khawvkoob, yuavtsum yog ncu rua huvsab mas txhaj has tau hab.

Koj yuavtsum paub hab baaj tas yuav zoo le nramqab nuav uantej koj moog muab tshaavntuj.

1. Koj yuavtsum paub tas luas yeej yuavtsum lug ua koj tsaug tshaavntuj.

2. Koj yuavtsum paub tug tuag lub be pivtxwv huua, "Nog"

3. Koj yuavtsum paub hu nwg raws phaaj hab kev txheebze pivtxwv nwg yog "puj nyaj lossis muam phauj" hos koj yog nwg tubki.

4. Koj yuavtsum paub tas koj yog kwvtij losyog neejja.

5. Koj yuavtsum yig li yig tau tsis pub puab uatsaug, kawg puab sab tsis kheev le los koj maam ua sab txais puab hab xwb.

Peb cov nam moob leeg mas peb has le nuav...

Hu tuav tug tuag lub be kag has tas,

Tsis txhob ua tsaug lauj, nyaaj Nog nwg tau tso peb suavdlawg tseg lawm los peb cov ua tub ua kiv, ua neej ua nug twb ua lub neej tsis xis le luas, tsuas coj 2 3 kis tuaj pab tsev xyom cuab xwb, tsis txhob uatsaug lauj mag. Puab tib peb cov ua tub ua kiv ua lub neej xis le luag tes tsimnyog yuav nqaa dlej cawv, qoobloo zaajzug nyajtx.ag quastsab tuaj paab tsev xyomcuab ntaag dlaab ntaa qhua tabsis ua lub neej tsis xis luag es nqaa ib yaam twb tsis xis ib yaam twb teev tsis tau mej tsev xyomcuab lub kua-muag es tsis txhob uatsaug, kim lulug uatsaug xwb, txhob ua tsaug lauj!... (txuamyim txais puab txhaisteg, yog koj cov lug taag uantej lawm ces koj tsuas teb tas, "txhob uatsaug, muaj quasnco lawm lauj" no xwb)

Thaum puab has xaus puab cov lug lawm tes puab yuav pe... ces koj yuavtsum cheem puab tas, "tau lawm tsis txhob pe". Yog puab yuav pe koj tes koj either pe nrug puab, losyog tuav puab saab baab cheem tsis pub puab pe, kawg puab tsis yeem los koj txhuscaug ib saab nrug puab pe. Koj yog tug tsis pe tes koj yuavtau cev teg moog nraa puab txhuatug sawv hab. Yog koj tsis nyo tsis khoov nrug puab losyog sawv ncaaj^ xwb ces it's consider tas koj tsis hlub puab heev lossis saib puab qeg.

Edited by Xeev_Nxawg
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nwg nuav peb muaj cov has lecaag los muaj lawm, nyob ntawd muaj tswv8 lawm xwb. Tamsis txawm yog tswv8 los tuabyaam le zaaj khawvkoob, yuavtsum yog ncu rua huvsab mas txhaj has tau hab.

Koj yuavtsum paub hab baaj tas yuav zoo le nramqab nuav uantej koj moog muab tshaavntuj.

1. Koj yuavtsum paub tas luas yeej yuavtsum lug ua koj tsaug tshaavntuj.

2. Koj yuavtsum paub tug tuag lub be pivtxwv huua, "Nog"

3. Koj yuavtsum paub hu nwg raws phaaj hab kev txheebze pivtxwv nwg yog "puj nyaj lossis muam phauj" hos koj yog nwg tubki.

4. Koj yuavtsum paub tas koj yog kwvtij losyog neejja.

5. Koj yuavtsum yig li yig tau tsis pub puab uatsaug, kawg puab sab tsis kheev le los koj maam ua sab txais puab hab xwb.

Peb cov nam moob leeg mas peb has le nuav...

Hu tuav tug tuag lub be kag has tas,

Tsis txhob ua tsaug lauj, nyaaj Nog nwg tau tso peb suavdlawg tseg lawm los peb cov ua tub ua kiv, ua neej ua nug twb ua lub neej tsis xis le luag, tsuas coj 2 3 kis tuaj pab tsev xyom cuab xwb, tsis txhob uatsaug lauj mag. Puab tib peb cov ua tub ua kiv ua lub neej xis le luag tes tsimnyog yuav nqaa dlej cawv, qoobloo zaajzug nyajtx.ag quastsab tuaj paab tsev xyomcuab ntaag dlaab ntaa qhua tabsis ua lub neej tsis xis luag es nqaa ib yaam twb tsis xis ib yaam twb teev tsis tau mej tsev xyomcuab lub kua-muag es tsis txhob uatsaug, kim lulug uatsaug xwb, txhob ua tsaug lauj!... (txuamyim txais puab txhaisteg, yog koj cov lug taag uantej lawm ces koj tsuas teb tas, "txhob uatsaug, muaj quasnco lawm lauj" no xwb)

Thaum puab has xaus puab cov lug lawm tes puab yuav pe... ces koj yuavtsum cheem puab tas, "tau lawm tsis txhob pe". Yog puab yuav pe koj tes koj either pe nrug puab, losyog tuav puab saab baab cheem tsis pub puab pe, kawg puab tsis yeem los koj txhuscaug ib saab nrug puab pe. Koj yog tug tsis be koj yuavtau nraa puab txhuatug sawv hab. Yog koj tsis nyo tsis khoov nrug puab losyog sawv ncaaj^ xwb ces it's consider tas koj tsis hlub puab heev.

yog li koj hai smas

kuv kuj hnov dua cov hais li koj cov lus no lawm thiab

yog hnov tag es kawm tsis tau xwb

ua tsaug nawv xeevnxawg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Exile, on 23 March 2010 - 11:42 AM, said:

Nyob zoo cov phoojywg

Leej twg tau ua Xyom Cuab txais tos qhua los yog ua qhua(kwvtij&neej tsa)tsaug lub caij lawv tuaj pab nyiaj tshav ntuj no thov pab qhia kev ua tsaug briefly rau cov tsis tau paub tau kawm mentsis seb yom thiab yus yog tus mus pab nyiaj tshav ntuj ne thaum Xyom Cuab ua yus tsaug, yus ho yov rov hais lus licas teb lawv?

Thov qhia hais kom luv tiamsis muaj meaning txaus nawb vim luv thiaj kawm thiab nco tau sai :rolleyes:

Thanks

Exile

Ib rab teb tsa txuj kuv piav me ntsis leej twg xav kawm kuj coj mus kawm los tau tej no yog kev dab kev qhua yuav tau sib qhia...

Piv tias, tus dab laug xiam lawm hu tus yawm yij mus ua hauv qhua :

1. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug ( Xyom cuab hais):

Yawm yij ... e ua tsaug mog, peb tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog nws tsis cia li tseem cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab peb tsev xyoom cuab nta dab nta qhua hnub qab nram lub ntsis yog peb ua lub neej xws hluas ces yuav nco tshav ntuj los mog yog ua neej tsis xws hluas ces yuav nrauj txiaj nrauj ntsig rau tsaug tauj yuav ua nag tshau nag tshia yaj xwb los mog...

2. Cov xyom cuab ua yawm yij tsaug (yawm yij hais):

Dab laug ( los yog tus...) ua tsaug dab tsi os, luag tias ib leeg rooj tag muaj daig zeb lag rooj txuas muaj daig zeb lag nplua yog tias yawm yij ( Los yog...) ua lub neej xws luag ces yuav cab yaj cab nco ris dej ris cawv , nqa xyab nqa ntawv, nqa qaib nqa noog, txoom txheej txoom lis nto nyiaj t.xiag nto tshav ntuj nto tuaj pab nej tsev xyoom cuab nta dab nta qhua los mog , ua lub neej tsis xws luag ces muab yam pus tsheej yam coj lub qhov muag tuaj saib tuaj xyuas xwb twb pauv tsis tau nej tsev xyom cuab lub kua muag mog txhob ua tsaug nkim lo tsaug xwb os mog.

Ua tsaug pe Ntees yog pe ib pes xwb , ob tog pe ib yam tab sis thaum yuav sawv ,tus ua hauv qhua tuaj muab tes pab txhawb xyom cuab sawv vim luag tau kev txom nyem.

Hmoob Ntuj Qub Qab,

Yuav tsum qhia kiag kom meej meej li no mas thiaj yog pob. Kuv yeej ib txwm xav hais tias

peb haiv Hmoob yuav tsum muaj ib lub school es muab Hmoob cov kab lig kev cai sau kom nws

zoo zoo rau txhua leej txhua tus tuaj kawm cuag nkaus kawm ntawv xwb ces yeej tau lawm tiag.

Kuv thov ua tsaug rau koj cov lus no thiab laiv. :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KEV UA TSAUG RAU KAB MOB KEV TUAG MUAB 2 YAM LI NO:

1/. YOG KOJ YOG XYOM CUAB LAWV TUAJ PAB NYIAJ KOJ YUAV TSUM UA LI NO:

- Ua tsaug mog yeeb vim peb xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog ntog ib teeg nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Koj tuaj tsis cia li cab yag cab nco nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab peb xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua ntseg hlo puav tam ncej txawb. Hnub qab nram ntsis peb xyom cuab txawj ua neej ces yuav nco taus koj tus tshav ntuj laus mog, yog tsis txawj ua neej los tus txiaj ntsha peb yuav nqa txiaj ntsig peb yuav ris no lau mog....

- Li no xwb ces cia li pe lawm xwb.

2/. YOG KOJ HO MUS PAB NYIAJ LAWV UA KOJ TSAUG KOJ YUAV TAU TEB LI NO:

- Txhob ua tsaug mog yeeb vim nej xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog tu ib saw nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Yog kuv txawj ua neej ces yuav cab yag cab ncos nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab nej xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua kom ntseg hlo puav tam ncej txawb, kuv tsis txawj ua neej muab yam puj tsheej yam muab tsi puj tsheej tsi twb tuaj tauv tsis taus nej xyom cuab lub kua muag..., tsis txhob kov nkim ib los tsaug xwb lau mog....

- Li no xwb ces thaum lawv pe koj lawm koj cia li tsa lawv sawv xwb.

* Qhov no yog ua tsaug tshav ntuj xwb, hos yog ua tsaug thaum faib hauv qhua su koj yuav tau add li no ntxiv:

- cab yag cab ncos tshav ntuj ntos, nyiajtxiag ntos, qaib noog ntos, tooj txhij tooj les ntos.

Kuv paub me me li no xwb os, yog leej twg paub ntau dua no ho tuaj sau kuv tseem yuav kawm thiab os. Ua tsaug.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KEV UA TSAUG RAU KAB MOB KEV TUAG MUAB 2 YAM LI NO:

1/. YOG KOJ YOG XYOM CUAB LAWV TUAJ PAB NYIAJ KOJ YUAV TSUM UA LI NO:

- Ua tsaug mog yeeb vim peb xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog ntog ib teeg nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Koj tuaj tsis cia li cab yag cab nco nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab peb xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua ntseg hlo puav tam ncej txawb. Hnub qab nram ntsis peb xyom cuab txawj ua neej ces yuav nco taus koj tus tshav ntuj laus mog, yog tsis txawj ua neej los tus txiaj ntsha peb yuav nqa txiaj ntsig peb yuav ris no lau mog....

- Li no xwb ces cia li pe lawm xwb.

2/. YOG KOJ HO MUS PAB NYIAJ LAWV UA KOJ TSAUG KOJ YUAV TAU TEB LI NO:

- Txhob ua tsaug mog yeeb vim nej xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog tu ib saw nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Yog kuv txawj ua neej ces yuav cab yag cab ncos nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab nej xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua kom ntseg hlo puav tam ncej txawb, kuv tsis txawj ua neej muab yam puj tsheej yam muab tsi puj tsheej tsi twb tuaj tauv tsis taus nej xyom cuab lub kua muag..., tsis txhob kov nkim ib los tsaug xwb lau mog....

- Li no xwb ces thaum lawv pe koj lawm koj cia li tsa lawv sawv xwb.

* Qhov no yog ua tsaug tshav ntuj xwb, hos yog ua tsaug thaum faib hauv qhua su koj yuav tau add li no ntxiv:

- cab yag cab ncos tshav ntuj ntos, nyiajtxiag ntos, qaib noog ntos, tooj txhij tooj les ntos.

Kuv paub me me li no xwb os, yog leej twg paub ntau dua no ho tuaj sau kuv tseem yuav kawm thiab os. Ua tsaug.

ua koj tsaug ntau, nco1vuag

koj tau tuaj qhia txiaj, qhia ntsim pub rau peb ho tau xyaum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj mus saib qhov post no KZKZ, Maypaj, Hmoob Ntuj Qub Qab, Fathernature

Nyob ntawm qhov post#511 thiab #512 lawv muaj qhia.

Ua tsaug koj qhia peb os Pojntsoog :blink: leej twg li zaj lo kuj muaj nqi thiab zoo tib yam rau kev ua tsaug nawb..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me zoo phooojywg, nej cov ua ua ua los lawm--nej sim pab txhais cov lus no kom peb paub meej tshaj no seb... li no peb thiaj li paub siv cov lus no. ua tsaug ua ntej nawb mog...

1. cab yag cab ncho

2. txhoom tsheej txhoom lis nto

3. tshav ntuj nto

4. nyiaj txia-g nto

5. qaib noog nto

6. dej caw nto

KEV UA TSAUG RAU KAB MOB KEV TUAG MUAB 2 YAM LI NO:

1/. YOG KOJ YOG XYOM CUAB LAWV TUAJ PAB NYIAJ KOJ YUAV TSUM UA LI NO:

- Ua tsaug mog yeeb vim peb xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog ntog ib teeg nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Koj tuaj tsis cia li cab yag cab nco nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab peb xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua ntseg hlo puav tam ncej txawb. Hnub qab nram ntsis peb xyom cuab txawj ua neej ces yuav nco taus koj tus tshav ntuj laus mog, yog tsis txawj ua neej los tus txiaj ntsha peb yuav nqa txiaj ntsig peb yuav ris no lau mog....

- Li no xwb ces cia li pe lawm xwb.

2/. YOG KOJ HO MUS PAB NYIAJ LAWV UA KOJ TSAUG KOJ YUAV TAU TEB LI NO:

- Txhob ua tsaug mog yeeb vim nej xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog tu ib saw nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Yog kuv txawj ua neej ces yuav cab yag cab ncos nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab nej xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua kom ntseg hlo puav tam ncej txawb, kuv tsis txawj ua neej muab yam puj tsheej yam muab tsi puj tsheej tsi twb tuaj tauv tsis taus nej xyom cuab lub kua muag..., tsis txhob kov nkim ib los tsaug xwb lau mog....

- Li no xwb ces thaum lawv pe koj lawm koj cia li tsa lawv sawv xwb.

* Qhov no yog ua tsaug tshav ntuj xwb, hos yog ua tsaug thaum faib hauv qhua su koj yuav tau add li no ntxiv:

- cab yag cab ncos tshav ntuj ntos, nyiajtxiag ntos, qaib noog ntos, tooj txhij tooj les ntos.

Kuv paub me me li no xwb os, yog leej twg paub ntau dua no ho tuaj sau kuv tseem yuav kawm thiab os. Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KEV UA TSAUG RAU KAB MOB KEV TUAG MUAB 2 YAM LI NO:

1/. YOG KOJ YOG XYOM CUAB LAWV TUAJ PAB NYIAJ KOJ YUAV TSUM UA LI NO:

- Ua tsaug mog yeeb vim peb xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog ntog ib teeg nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Koj tuaj tsis cia li cab yag cab nco nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab peb xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua ntseg hlo puav tam ncej txawb. Hnub qab nram ntsis peb xyom cuab txawj ua neej ces yuav nco taus koj tus tshav ntuj laus mog, yog tsis txawj ua neej los tus txiaj ntsha peb yuav nqa txiaj ntsig peb yuav ris no lau mog....

- Li no xwb ces cia li pe lawm xwb.

2/. YOG KOJ HO MUS PAB NYIAJ LAWV UA KOJ TSAUG KOJ YUAV TAU TEB LI NO:

- Txhob ua tsaug mog yeeb vim nej xyom cuab tsev ploj tsev tuag tsev puas tsev ntsoog tu ib saw nchuav ib nkog zoo puav tam dej nam sib laub mog. Yog kuv txawj ua neej ces yuav cab yag cab ncos nyiajtxiag ntos tshav ntuj ntos tuaj pab nej xyom cuab nta dab nta qhua lav dab lav qhua kom ntseg hlo puav tam ncej txawb, kuv tsis txawj ua neej muab yam puj tsheej yam muab tsi puj tsheej tsi twb tuaj tauv tsis taus nej xyom cuab lub kua muag..., tsis txhob kov nkim ib los tsaug xwb lau mog....

- Li no xwb ces thaum lawv pe koj lawm koj cia li tsa lawv sawv xwb.

* Qhov no yog ua tsaug tshav ntuj xwb, hos yog ua tsaug thaum faib hauv qhua su koj yuav tau add li no ntxiv:

- cab yag cab ncos tshav ntuj ntos, nyiajtxiag ntos, qaib noog ntos, tooj txhij tooj les ntos.

Kuv paub me me li no xwb os, yog leej twg paub ntau dua no ho tuaj sau kuv tseem yuav kawm thiab os. Ua tsaug.

Thank you so much os ncoibvuag...zoo heev li thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now