Jump to content

Change

Luas Tsi Hu Txhob Teb


14 replies to this topic

#1
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent
Tej Laug has le nua ca, es puas yog ib qhov zoo los yog ib qhov phem tag?

Luas tsi tau hu, yug txhob laam teb. Luas tsi thov txug, txhob maaj moog cawm?

Zoo le Moob hab Nplog uaneej tau nqaim zog lawm los yog le caag? Puas yog vim yug muaj tsi txaus yuav paab - los yog vim yog Moob yuav cai (ntsej muag hwv? Yog yug teb los yog paab lawm, ua caag luas ho yuav tsi muab yug saib rua qhov dlawb qhov huv? Uacaag yuav maub ua ib qho teebmeem hab?

Attached Thumbnails

 • NoHelp.png

Posted Image


#2
Tsωjsi@β

Tsωjsi@β

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 8,293 posts
Reputation: 106
Excellent

View PostChivKeebFuamYuaj, on 07 March 2010 - 10:34 PM, said:

Tej Laug has le nua ca, es puas yog ib qhov zoo los yog ib qhov phem tag?

Luas tsi tau hu, yug txhob laam teb. Luas tsi thov txug, txhob maaj moog cawm?

Zoo le Moob hab Nplog uaneej tau nqaim zog lawm los yog le caag? Puas yog vim yug muaj tsi txaus yuav paab - los yog vim yog Moob yuav cai (ntsej muag hwv? Yog yug teb los yog paab lawm, ua caag luas ho yuav tsi muab yug saib rua qhov dlawb qhov huv? Uacaag yuav maub ua ib qho teebmeem hab?


cov lus no ces txhais tias luag tej plaub tej ntug tsis txog yus nkig
nyob twj ywm thiaj tsis tau kua txob
yog luag thov lawm, pab luag thiaj muaj tx-iaj muaj ntsig
luagthiaj pom yus txoj kev pab muaj nqis

#3
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View Posttswjsiab, on 08 March 2010 - 04:25 AM, said:

cov lus no ces txhais tias luag tej plaub tej ntug tsis txog yus nkig
nyob twj ywm thiaj tsis tau kua txob
yog luag thov lawm, pab luag thiaj muaj tx-iaj muaj ntsig
luagthiaj pom yus txoj kev pab muaj nqis

Kev pab neeg, pab ntau zaus ces ciali ua rau yus dhau los ua tus neeg luag abuse yus lub zog pab lawm. Thaum yus deny tej kev pab uas lawv abuse yus ces lawv chim siab! :lol:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#4
Tsωjsi@β

Tsωjsi@β

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 8,293 posts
Reputation: 106
Excellent

View PostVahuamsibluag, on 18 April 2010 - 10:21 AM, said:

Kev pab neeg, pab ntau zaus ces ciali ua rau yus dhau los ua tus neeg luag abuse yus lub zog pab lawm. Thaum yus deny tej kev pab uas lawv abuse yus ces lawv chim siab! :lol:

muaj tseeb mas
yus xav qhov zoo yus ab xwb
tim sis yeej muaj qee zaug rov tsis pab yus kiag li

#5
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View PostVahuamsibluag, on 18 April 2010 - 10:21 AM, said:

Kev pab neeg, pab ntau zaus ces ciali ua rau yus dhau los ua tus neeg luag abuse yus lub zog pab lawm. Thaum yus deny tej kev pab uas lawv abuse yus ces lawv chim siab! Posted Image
Puab chim sab ces, puab hab peb txawm sib cais paab cais pawg lawm !!!

Ces yug txawm tsi xaav paab lawm...... yuav ca luas tuaj thov, tuaj pe kuas hauvcaug to qhov mas yug maam ua txuj teb has tas, "Koj yog kuv kwv kuv tij es, kuv txhajle paab zab nuav xwb nawb... lwm zag mas tsi yog 12 laag mas tsi thub lab le ntaag ho..."

Ib feem kuv pum mas yog pheej laam paab xwb, yeej tsi xaav paab le los, xaav has tas xaab naj lwm zag nyaj luas yuas paab, yuav pauj rov rua yog hab...

Txhais has tas, yog kuv paab koj mas koj yuav tsum paab kuv hab txhaj le paab laid! Puas zoo le yog ua luam ne???? Posted Image Posted Image
Posted Image

Posted Image


#6
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Posttswjsiab, on 18 April 2010 - 11:31 AM, said:

muaj tseeb mas
yus xav qhov zoo yus ab xwb
tim sis yeej muaj qee zaug rov tsis pab yus kiag li
Tswj

Koj puas tau paab leej twg lawm es, luas yuav tsi ncu koj txaj ntsis le mad? Tog koj tsi kaam moog paab $$$ rua cov ntxhais Moob Suav, Moob Nplog, Moob Thaib le Vahumsibluag lawm los, vim puab ua le caag rua koj lawm nad?

Pav tuaj qha kuv saib, kuv maam nrug koj khu rua nad...... hehehhehehehe

Posted Image


#7
Tsωjsi@β

Tsωjsi@β

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 8,293 posts
Reputation: 106
Excellent

View PostChivKeebFuamYuaj, on 18 April 2010 - 01:41 PM, said:

Tswj

Koj puas tau paab leej twg lawm es, luas yuav tsi ncu koj txaj ntsis le mad? Tog koj tsi kaam moog paab $$ rua cov ntxhais Moob Suav, Moob Nplog, Moob Thaib le Vahumsibluag lawm los, vim puab ua le caag rua koj lawm nad?

Pav tuaj qha kuv saib, kuv maam nrug koj khu rua nad...... hehehhehehehe


haha
koj npaj pab dab tsi lawm na?

#8
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View Posttswjsiab, on 18 April 2010 - 02:22 PM, said:

haha
koj npaj pab dab tsi lawm na?
HEheheheh Tijlaug Tswj,

Koj nyuas kwv nuav xaav npaaj yuav moog paab cheem maixiong tsi pub nchais plaubhau nua vim maixiong muaj ib qhov zoo zoo kuv xaav xaav tau le laid? Koj ua tij koj saib puas tsimnyob xwb las as! Kuv xaav mas yuav zoo dlua le moog paab cov txhais Moob tim Nplog nua nad!!!!

Posted Image


#9
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View PostChivKeebFuamYuaj, on 18 April 2010 - 01:37 PM, said:

Puab chim sab ces, puab hab peb txawm sib cais paab cais pawg lawm !!!

Ces yug txawm tsi xaav paab lawm...... yuav ca luas tuaj thov, tuaj pe kuas hauvcaug to qhov mas yug maam ua txuj teb has tas, "Koj yog kuv kwv kuv tij es, kuv txhajle paab zab nuav xwb nawb... lwm zag mas tsi yog 12 laag mas tsi thub lab le ntaag ho..."

Ib feem kuv pum mas yog pheej laam paab xwb, yeej tsi xaav paab le los, xaav has tas xaab naj lwm zag nyaj luas yuas paab, yuav pauj rov rua yog hab...

Txhais has tas, yog kuv paab koj mas koj yuav tsum paab kuv hab txhaj le paab laid! Puas zoo le yog ua luam ne???? Posted Image Posted Image
Posted Image
Real situation: Kuv ibtxwm pab tus neeg no, ua rau kuv kev pab dhau los ua kev abuse kuv lub zog lawm. Txawm lintawd los ua siab ntev pab saib tus neeg no puas muaj siab muaj jws. Tsis ntev los no, kuv pojniam thov kom nkawv pab wb haulwm mejis rauqhov wb muaj num yuav mus txawv xeev. Tus niam teb tias gawv tsis khoom. Wb yeej paub tias gawv khoom kawg. Tsamno ces tsis tshua muaj cuabkav tuaj thov kuv pab lawm. Cia ntev mus saib yuav zoo licas. :)

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#10
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVahuamsibluag, on 19 April 2010 - 09:06 AM, said:

Real situation: Kuv ibtxwm pab tus neeg no, ua rau kuv kev pab dhau los ua kev abuse kuv lub zog lawm. Txawm lintawd los ua siab ntev pab saib tus neeg no puas muaj siab muaj jws. Tsis ntev los no, kuv pojniam thov kom nkawv pab wb haulwm mejis rauqhov wb muaj num yuav mus txawv xeev. Tus niam teb tias gawv tsis khoom. Wb yeej paub tias gawv khoom kawg. Tsamno ces tsis tshua muaj cuabkav tuaj thov kuv pab lawm. Cia ntev mus saib yuav zoo licas. :)
vahuamsibluag

nkawv txawm tsis pab los yus yuav tau pab pab rau, ib hnub nkawv yuav txaj qhov muag cuam tshuam lub caij luag lwm tus yuav hais rau nkawv tias, luag twb pab pab neb es ua cas neb yuav zoo li no? Ces thiaj li zoo koj siab ntag :)  :)  :)

#11
Guest_laj lim_*

Guest_laj lim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 21 April 2010 - 01:20 PM, said:

vahuamsibluag

nkawv txawm tsis pab los yus yuav tau pab pab rau, ib hnub nkawv yuav txaj qhov muag cuam tshuam lub caij luag lwm tus yuav hais rau nkawv tias, luag twb pab pab neb es ua cas neb yuav zoo li no? Ces thiaj li zoo koj siab ntag :)  :)  :)
HAIS: pab dab tsi naj?????????????PAB NYIAJ LOS YOG PAB UA MAJ TSIS KAM QHIA LUB NTSIAB NE YUAV UA CAS UA MAJ;!!!!!!!!!!!!!!!!

#12
Guest_txoov_*

Guest_txoov_*
 • Guests
Reputation: 0
luag tsis hu txhob teb **luag tsis thov txhobpab**
tej laus yeej hais tseg lawm yog 2 nqe lus no yus tsis xyaum xim nws yuav raug yus tus kheej yeej muaj tiag lub suab teb muaj nqis tshaj 12 lag nyiaj kev pab muaj nqis tshaj 36 lag nyiaj no nawb:yog yus hnov 1 lub suab hu tsis yog yus lub npe lam teb tub qaug luag muab koj nplua 12 lag nyiajyus tsis them luag muab yus tua: muaj 1 zaug peb khiav ntawm lub zos phus koob mus rau looj ceeb mus txog ze rau lub taw phu fab txawm hnov 1 lub suab hu tsis muaj npe " nais khu duas xim cia li teb thiab khiav mus lawm peb cov me nyuam tub kawm ntawv maj mam mus xauj no pom 1 pab tub puv cia li ntes tus xib hwb ntawd lawv muab khi ntaus tas ces lawv muab nws tua rau ntawd tus ntoo khi tsis daws nws li peb nkaum tau 1 hnub tom qab mam rov los saib nws tuag khi rawv ntawd ntoo" peb cov tub kawm tuaj mus yuav txog rau looj ceeb txog ntug dej naj nyeej peb pom 1 pab hmoob quaj qw peb maj mam mus xauj nomuaj 3 tus twm muab 2 yawg puav nrau lawvnce laum 1 tug ntoo xwb tus ntoo ntawd pus tsis taus lawv pheej vau yuav lov mus rau 3 tug twm peb tus phooj ywg ua ke nws yog tus hlob nws hais tias mus pab no peb tsis mus hos nws mus ces twm muab nws rau tuag twm khiav lawm peb thov kom 2 yawg pab nkawv hais tias nws li luag cav tsis tau thov nws tsuas nros nws 2 yawg cia li mus caum 3 tus twm ntawd dua lawm .peb tuaj txog looj ceeb mus hais rau cov kwv tij tseem muab peb nplua 1 leeg 36000kis nyiaj rau tau phooj ywg twm nrau tuag yog yawg cob moos hmoob ua tus nplua peb hos tsis them ces muab kaw 1 leeg 15 xyoos no.

#13
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,093 posts
Reputation: 1,171
Excellent

View Postlaj lim, on 25 April 2010 - 02:55 PM, said:

HAIS: pab dab tsi naj?????????????PAB NYIAJ LOS YOG PAB UA MAJ TSIS KAM QHIA LUB NTSIAB NE YUAV UA CAS UA MAJ;!!!!!!!!!!!!!!!!

Ntawm kuv feem kev pab mas yog pab rau fab tswvyim thiab ntaub ntawv txhua yam nws thov kom kuv pab. :D

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#14
Guest_Txooj_*

Guest_Txooj_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posttxoov, on 25 April 2010 - 03:32 PM, said:

luag tsis hu txhob teb **luag tsis thov txhobpab**
tej laus yeej hais tseg lawm yog 2 nqe lus no yus tsis xyaum xim nws yuav raug yus tus kheej yeej muaj tiag lub suab teb muaj nqis tshaj 12 lag nyiaj kev pab muaj nqis tshaj 36 lag nyiaj no nawb:yog yus hnov 1 lub suab hu tsis yog yus lub npe lam teb tub qaug luag muab koj nplua 12 lag nyiajyus tsis them luag muab yus tua: muaj 1 zaug peb khiav ntawm lub zos phus koob mus rau looj ceeb mus txog ze rau lub taw phu fab txawm hnov 1 lub suab hu tsis muaj npe " nais khu duas xim cia li teb thiab khiav mus lawm peb cov me nyuam tub kawm ntawv maj mam mus xauj no pom 1 pab tub puv cia li ntes tus xib hwb ntawd lawv muab khi ntaus tas ces lawv muab nws tua rau ntawd tus ntoo khi tsis daws nws li peb nkaum tau 1 hnub tom qab mam rov los saib nws tuag khi rawv ntawd ntoo" peb cov tub kawm tuaj mus yuav txog rau looj ceeb txog ntug dej naj nyeej peb pom 1 pab hmoob quaj qw peb maj mam mus xauj nomuaj 3 tus twm muab 2 yawg puav nrau lawvnce laum 1 tug ntoo xwb tus ntoo ntawd pus tsis taus lawv pheej vau yuav lov mus rau 3 tug twm peb tus phooj ywg ua ke nws yog tus hlob nws hais tias mus pab no peb tsis mus hos nws mus ces twm muab nws rau tuag twm khiav lawm peb thov kom 2 yawg pab nkawv hais tias nws li luag cav tsis tau thov nws tsuas nros nws 2 yawg cia li mus caum 3 tus twm ntawd dua lawm .peb tuaj txog looj ceeb mus hais rau cov kwv tij tseem muab peb nplua 1 leeg 36000kis nyiaj rau tau phooj ywg twm nrau tuag yog yawg cob moos hmoob ua tus nplua peb hos tsis them ces muab kaw 1 leeg 15 xyoos no.
TXOOV
kev sib pab mas peb Hmoob pheej thwm thwm qhov yuav ntsej muag li no ces, kawg taug lawm los yuav tsis muaj caij tau pab li laud! Yuav zaum tos luag txho caug thov los pe tas mam li pab ces, Hmoob lub niag neej thiaj muaj tsis txaus noj li ntag los mad!
Yog koj pab kuv, kuv los pab koj mas Hmoob nyaj yuav pom kev vam meej thiab nawb.Reply to this topic