Jump to content

Change

Thawj Tus Hmoob Yug Nyob Teb Chaw Twg


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1
Guest_Me Tub Hmoob_*

Guest_Me Tub Hmoob_*
 • Guests
Reputation: 0
  NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

#2
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View PostMe Tub Hmoob, on 19 February 2010 - 12:18 PM, said:

  NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

MeTubHmoob,

The only person that might be able to give you a start is "Chiv Keeb Fuam Yuaj"! He seems to know little bit
about Hmong or should I say our origins(root)? Go and talk(ask)him some questions! Good topic. Thank you. :D


#3
Guest_Me Tub Hmoob_*

Guest_Me Tub Hmoob_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTub Soj Ntsuam, on 19 February 2010 - 01:16 PM, said:

MeTubHmoob,

The only person that might be able to give you a start is "Chiv Keeb Fuam Yuaj"! He seems to know little bit
about Hmong or should I say our origins(root)? Go and talk(ask)him some questions! Good topic. Thank you. :D  Hello Me Tub Soj Ntsuam, can you tell me how can I can contact Chiv Keeb Huaj Yuaj?

#4
Guest_Hmoo Mentxhais_*

Guest_Hmoo Mentxhais_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMe Tub Hmoob, on 19 February 2010 - 12:18 PM, said:

  NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG


#5
Guest_Hmoo Mentxhais_*

Guest_Hmoo Mentxhais_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo me tub ntsoj ntxais ntsuag Hmoob.  Kuv paub tias ntuj chiv keeb lub noob Hmoob tshwm sim rau qhov twg tab sis tej zaum tsis tau yog caig qhia rau nej.  Tiam sis yuav qhia tias vim li cas me tub ntsoj ntxhais ntsuag Hmoob thiaj tau ua ntsoj ua ntsuag tsis muaj teej rov muaj tug, tsis muaj txuj tsis paub ci. 8500 xyoo dhau los menyuam Hmoob nej rov taw tuam ntuj tuas nej niam, nej txiv, nej vaj, nej fwv.  Thaum Hmoob niam Hmoob txiv rov pem ntuj luag thiaj qaws zog Hmoob txoj koob txoj hmoov, Hmoob txuj Hmoob ci rov tas lawm thiab cia Hmoob ua ntsoj ua ntsuag kom txaus.

Nej menyuam Hmoob yuav ntseeg thiab tsis ntseeg yog nej kev txhiav txim siab ntawm tus kheej thiab rau tsob Hmoob.  Menyuam Hmoob tsis mloog lus thiaj yuav tsum tau muab tseb mus kom puv cuaj meem teb yim chaw rov qab mus khawv nej txuj nej ci, vim thaum ub Hmoob tsis mloog lus.  Luag lwm haiv thiaj thov Hmoob mentsis txuj ci mus ua neej lawm.

Zoo caij nyoog mam tham dua

#6
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View PostMe Tub Hmoob, on 24 February 2010 - 12:02 PM, said:

  Hello Me Tub Soj Ntsuam, can you tell me how can I can contact Chiv Keeb Huaj Yuaj?

MeTubHmoob,

If you are a member,you could just PM message to Chiv Keeb Fuam Yuaj. Since you're only
a guest I guess you will have to find him (Chiv Keeb Fuam Yuaj) and post a message. I'm
sure he'll say something back. Sorry I couldn't do much to help you. Thank you.


#7
maixiong_vg

maixiong_vg

  Nyob zoo txais tos sawv daws los ua phooj ywg :)

 • Senior Consultant
 • 7,550 posts
Reputation: 152
Excellent

View PostHmoo Mentxhais, on 09 March 2010 - 11:47 AM, said:

Nyob zoo me tub ntsoj ntxais ntsuag Hmoob. Kuv paub tias ntuj chiv keeb lub noob Hmoob tshwm sim rau qhov twg tab sis tej zaum tsis tau yog caig qhia rau nej. Tiam sis yuav qhia tias vim li cas me tub ntsoj ntxhais ntsuag Hmoob thiaj tau ua ntsoj ua ntsuag tsis muaj teej rov muaj tug, tsis muaj txuj tsis paub ci. 8500 xyoo dhau los menyuam Hmoob nej rov taw tuam ntuj tuas nej niam, nej txiv, nej vaj, nej fwv. Thaum Hmoob niam Hmoob txiv rov pem ntuj luag thiaj qaws zog Hmoob txoj koob txoj hmoov, Hmoob txuj Hmoob ci rov tas lawm thiab cia Hmoob ua ntsoj ua ntsuag kom txaus.

Nej menyuam Hmoob yuav ntseeg thiab tsis ntseeg yog nej kev txhiav txim siab ntawm tus kheej thiab rau tsob Hmoob. Menyuam Hmoob tsis mloog lus thiaj yuav tsum tau muab tseb mus kom puv cuaj meem teb yim chaw rov qab mus khawv nej txuj nej ci, vim thaum ub Hmoob tsis mloog lus. Luag lwm haiv thiaj thov Hmoob mentsis txuj ci mus ua neej lawm.

Zoo caij nyoog mam tham dua

Kuv agree nrog koj thiab os Sis
Posted Image

#8
ChivKeeb

ChivKeeb

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,035 posts
Reputation: 73
Excellent

View PostMe Tub Hmoob, on 19 February 2010 - 12:18 PM, said:

  NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG

Tug phoojywg Me Tub Hmoob,

Thov txim, zoo le tsi pum koj lub nyuas post nua le tag. Ua caag nub nuav xyeej sijhawm, ho ua zoo saib maam le pum koj lub post nuav, mas twb muaj ib hli lawm es, yuav ua caag ua?

Koj lulug nug mas, has tseeb yeej tsi nyuaj rua qhov yuav teb le. Meb 2 nyuas yuav muab pov rua kuv los, yeej yuav tsi tau dlaab tsi rua peb noj le os! Vim yeej tsi muaj ibleeg leejtwg yuav txawj paub txug thawj thawj tug Moob hlo le. Leejtwg xaav hastas nwg paub mas, tsuas yog 2 txuj hauv kev xwb;

1. Ua npau suav xaam hastas paub!
2. Muaj dlaab mlooj coj moog qha paub!

Moob tub paub tsi txug puab tug yawm 200 xyoo dhlua lug nuav es, yuav ua caag has tas paub txug thawj thawj tug Moob tsheej 10,000 xyoo? Moob tub paub tsi tau Tswb Xyov Taum ua Fuabtais xyoo twg es, yuav has paub thawj thawj tug Moob mas, ntshai yog NTSE dlua qhov twg lawm!

Lub npe Moob, peb tub txhais tsi meej taag. Livxwm Moob tub taug tsi txug cov nyuas npe zog nyob Suav teb.

Wow......... yog leejtwg txawm has tas nwg paub mas, yawm saub tub piv tsi tau los mad! Tug nyuas hluasnkauj Moob ntxim nyam ua luaj nuav yog hom Moob dlaab tsi, peb twb caav tsi meej los mas!. Thaam le nuav ua ntej, maam le thaam dlua - txhaj muaj lug thaam!

Attached Thumbnails

 • HluasNkaujHmoobNyabLaj.jpg

Posted Image


#9
Guest_Poobzoo_thajyeeb_*

Guest_Poobzoo_thajyeeb_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMe Tub Hmoob, on 19 February 2010 - 12:18 PM, said:

  NYOB ZOO IB TSOOM PHOOJ YWG ME NYUAM HMOOB, NEJ LEEJ TWG PAUB TXOG HAIS TIAS THAUM LUB NTUJ TSIM CHIV KEEB TUS NOOB HMOOB NO CHIV YUG NYOB LUB TEB CHAWS TWG TIAG? TOM QAB UAS HMOOB TSWM SIM LOS TUS HMOOB MUAJ KEV TXHAUM DAB TSI CAS YAWM SAUB TSIS PUB HMOOB MUAJ TEB CHAWS? LUB NOOB ME NYUAM HMOOB NO NTSHE YOG THAUM UB RAUG NPAM LOS LAWM UA CAS? YOG LEEJ TWG PAUB TXOG ZAJ NO THOV MUAB NTHUAV RAU IB TSOOM ME NYUAM HMOOB KAWM. UA TSAUG
Me Tub Hmoob,

Kuv yog Poobzoo_thajyeeb tau ua lojleeb ncig ntun ncig teb los txog ntawm koj lub Topic no, koj nug txog noob Hmoob yug nyob lub teb chaws twg?  Hais txog tej no peb Hmoob tsis muaj ntaub ntawv ua pov thawj txawm peb yuav hais li cas los yeej tsuas yog peb tus kheej txoj kev xav lawm xwb.  Peb Hmoob tau khiav tso khiav  puv ua tu zus ua ntej peb cov pog koob yawg koob los nyob tuam tshoj. Peb keeb kwm Hmoob tsis muaj ntaub muaj ntawv teev zias cia tsuas yog peb khaws cia ntawm peb lub ncauj xwb, yog no cov paub lawv dhau.

Raws li kuv tau nyeem 1 phau ntawv yog 1 tug txiv plig yog neeg Fabkis (French) tau sau hais txog peb Hmoob keeb kwm.  Phau ntawv no yog sau ua ntawv Fabkis to qab no peb Hmoob tuaj mus nyob Fabkis teb peb Hmoob kuj muaj txhais ua ntawv Hmoob lawm.  Raws li tus sau paub ntawv no tau teev hais tias Hmoob lub teb chaws yug Hmoob yog lub teb chaws hu ua "Pimar/Pymar" lub teb chaws no nyob rau ntawm "Midde East" puas lub teb chaws "Syria".  

Tus sau phau ntawv no hais tias Hmoob tshawm sim tau ntau pua xyoo lawm, Hmoob raug cov neeg nyob lub teb chaws "Pimar/Pymar" no caum tua Hmoob ces Hmoob thiaj khiav ua ntu zus los nyob rau Russia, Mongolia, Manchuria teb chaws tuam tshoj tas ntawm peb Hmoob mam los nyob rau sov tshoj.  Tej no tsis muaj leej twg paub tsuas yog tus txiv plig Fabkis tau hais nyob ntawm nws phau ntawv teev tseg xwb.

Kuv lam tham li no xwb yog hais tias tsis muaj tseeb no los thov zam lub txheej rau kuv.  Yog leej twg paub no thov ho coj tuaj qhia pub rau peb tau kawm peb Hmoob li keeb kwm tiag tiag.

Poobzoo_thajyeeb

#10
Guest_along thoj_*

Guest_along thoj_*
 • Guests
Reputation: 0
kuv los kuj tsis paub ib yam thiab muaj coob leej kuj hais sib txawv ib co hais tias hmoob los suav teb los thiab los ib co mam ho hais tias tawj tug hmoob mam tswm sim nyob sab southern of American los tab sis tsuas hnov luag tham xwb tsis tias yog li cas nej leej twg paub no kuj piav rau peb mloog seb