Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

kev hlub kev nco yog dab tsi?

19 posts in this topic

Posted · Report post

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txoj kev hlub thiab kev nco ma nyob ntawm tus neeg thiab nws txoj kev nkauj nraug xwb......

Yog neb nkawm nkauj nraug tsis tau sib daj sib deev ces.....yog kev sib tshua thiab kev nco txog neb tej lus sib tham thiab chaw ua si

Ho yog neb yog ib nkawm nkauj nraug tau sib daj sib deev lawm ces....neb txoj kev hlub thiab kev nco yog nco txog txoj neb tej kev daj dee thiab kev tham lus sib tshua hu si........

Tsis paub thiab xyov paus yog ne?

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

Nyob zoo tus muam N.PTYang,

Kev sib hlub sib nco hais txog ntawm hluas (nkauj/nraug) los yog ntawm (niam/txiv) ces rau yog muaj lis no xwb. Yus nco yus tug hluas (nkauj/nraug) los yog yus tug (txiv/niam) heev,vim yog yus xav UA KEV SIB HLUB NROG NWS tag lis xwb Yus thiaj lis nco nwg ua luaj los ma. Qhov UA KEV SIB HLUB no nws yog ib qhov muaj zog tshaj tshuas yam nyob huav lub ntiaj teb no.Yus tus hlub txawm nyob rau sab ntuj twg lawm los yus yeej yuav mus kom txog nws lis vim yog qhov UA KEV SIB HLUB xwb ntag.Yog khub hluas (nkauj/nraug) los yog (niam/txiv) twg tsis xav sib UA KEV SIB HLUB lawm ces kawg tias yuav muaj kev sib ceg, ntxub, ntaus thiab yuav tsis sib nco,tsis sib hlub lawm xwb ntag.

Sau npe LWM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ntau yam ntau tsav kev sib hlub sib nco tabsis cia kuv muab tej yam los hais mus raws kuv txoj kev nco thiab hlub ntawm kuv ntiag tug tej zaum kuj yuav tsis txawv nej tej kev sib sib sib nco thiab.

1. sib hlub sib nco ib yam yus nco yus niam yus txiv, yus tej me tub me nyuam vim yus hlub thiab nco yus tej me nyuam thiab vim yus niam yus txiv lawv hlub yus thiab khwv rau yus noj thaum yus pab tsis tau yus tus kheej los hlub thiab sib nco ib yam yus hlub thiab nco yus tej viv tej ncaus thiab nus los sis tej phooj tej ywg uas ib txwm muaj noj sib pub, tham sib pab pab sib hlub ua ke nrwb nraim etc.

2. Sib nco thiab sib hlub, hais lus sib tso dag kom muaj yeej muaj swb thaum muaj lus sib cav xws li, hais lus d-e-v lus npua, lus nyuj, lus twm kom txaus luag.

3. sib hlub sib nco ib yam ob tug nkauj nraug, nkawd tsis tau muaj kev tu siab tu sau ces nco nkawd tej lus ib leeg hais rau ib leeg thiab nkawd tej chaw ncig chaw sawv thaum niaj hnub sib ntsib los sis sib ncaim tsis sib tau etc.

4. sib nco li yus 2 niam txiv sib nco, kuv nco koj tas nrho txhua yam, noj los nco, nyob los nco, mus los nco, pw los nco, zaum los nco thiab ua dab tsi los nco.

Nco nco tas npaud yog tsis sib tau ces ntshe yuav tuag li lawm xwb thiaj los sib yuav ua txij ua nkawm kom sib pom tas mus li, cia koj khoo kuv thiab kuv khoo koj vim kuv ntseeg tias yog tsis muaj tej no ces xyov ua puas tau niam txiv thaum muaj kev cov nyom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

N_T a!! kev hlub n kev nco? coob leej yuav xav zoo 1 yam tab mas coob leej yuav xav tsis zoo

1 yam, tab mas yuav muab los hais tiag ces yeej muaj ntau yam kev hlub, muaj ntau yam kev nco

los mas. ua neeg nyob yog tsis muaj kev hlub yuav tsis sib pab, yog tsis muaj kev nco yuav tuaj

tuaj sib cuag.

- tib neeg txoj kev hlub yog los ntawm koj thiab nws xws li:

1. koj pom dheev nws lub tshej muag zoo nraug luag nyav hais lus 6 koj los xis siab, thiaj ua 6

koj nyiam thiab hlub nws lawm

2. thaum koj zaum ze ntawm nws nws tus txhiab los tsw tau xis koj siab thiab hnia tsis paub dhuav

thiaj ua 6 koj nyiam thiab hlub nws lawm.

3. nws muab nws lub cev nraug xwb pub 6 koj, neb ua tau tej thaj uas haum siab heev li, thiaj ua 6 koj

muaj txoj kev hlub loj tuaj mus zuj zus.

- kev nco twg yog los xws li:

1. thaum twg koj nco dheev txog nws, koj xav tias eb... nws nyob li cas lawm ne, lam hnub no los yog

hmo no tau pom nws 1 pliag seb ma yom, ntawm no yog koj txojkev nco es xav txog nws.

2. thaum koj pw nti ntawm txaj lawm 50% hauv koj lub hlwb yeej muab nws los xav koj mam tsaug zog.

3. tej yam khoom los yog daim duab thaum koj muab los saib lawm yuav ua 6 koj nco nws heev tuaj.

Tij neeg txoj kev hlub n kev nco xub tshwm sim tuaj vim yog li no, thiaj tau dhau los mus txog thaum

2 leeg sib yuav los yog 2 leeg tsis sib tau es sib ncaim nyias mus nyais lawm.

kuv yuav muab 1 thaj duab sib hnia no 6 nej tau saib, 1 txhia pom mas yuav hais tias cas xu

siab ua luaj tab mas 1 txhia pom mas lawv xav tias yog kev txaus siab ntawm tib neeg, peb ua neej

nyob thaj no mas yog thaj uas sib nco ntev tshaj, txawm tias sib tau lamw los thaum 2 leeg pw ua

ke lawm yeej yuav muaj thaj no tshwm sim tuaj xwb xwb li, yog tsis muaj thaj no ces tus niam los yog

tus txiv yuav hais tias: koj tsis hlub kuv los cas koj tsis hnia kuv li ma lod.

post-5807-126492732429_thumb.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

Nyob zoo sis, PTYang...

Xyov kuv hais puas yog, tiam si, kuv mam qhia raws li kuv siab paub, siab xav, rau koj thiab kuv phem phooj ywg tias kev hlub thiab kev nco no hos yog dabtsi rau kuv...

Kev hlub = Yog ib yam kev zoo loj tsaj lub ntuj, tob tsaj hiav txhwv. Tej cheem lub ncauj twb qhia tsis tau tias, kev hlub ntawv yuav muaj nug qhis npaum li cas, vim txawm 1000 los lus los yeej nrhiav tsis tau los qhia yam nyob hauv dua siab. Kev hlub yog ib yam yus yuav muab los piav no, yeej piav tsis tag li, thiab yog tau hlub lawm no ces, txawm hlub me me xwb los, ntshe yuav hlub mus tag tiam no lub siab thiaj yuav tsis nco qab lawm.

Kev Nco - Yog thaum yus sawv los, los lub siab quaj dhi vim npau suav dug dheev txog nws tsis ploj. Sim neej no, txoj kev nco yog ib yam khuam siab tsaj vim hais tias, tsis zoo li nag los es nws yuav txawj qhuav... los si, zoo li thaum tsaus lawm, taig kis xwb nws yuav txawm tsav. Txoj kev nco, yog tias cuag tsis tau, yus yeej yuav muaj mus tsis ploj li.. pw los nco, sawv los nco.. noj los nco.. nyob xwb los yeej nco. :(

To me, "LOVE" is an emotion that will never had the "right" definition.. cause to everyone, one has their own definition of what love should be. The only thing I'm certain of, is that Love has no boundaries. Its endless. And about when you miss someone - that should be a crime. Cause missing someone is an emotion you will never be able to control, its a conviction of devotion to the one whom you lack in your life.. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo sis, PTYang...

Xyov kuv hais puas yog, tiam si, kuv mam qhia raws li kuv siab paub, siab xav, rau koj thiab kuv phem phooj ywg tias kev hlub thiab kev nco no hos yog dabtsi rau kuv...

Kev hlub = Yog ib yam kev zoo loj tsaj lub ntuj, tob tsaj hiav txhwv. Tej cheem lub ncauj twb qhia tsis tau tias, kev hlub ntawv yuav muaj nug qhis npaum li cas, vim txawm 1000 los lus los yeej nrhiav tsis tau los qhia yam nyob hauv dua siab. Kev hlub yog ib yam yus yuav muab los piav no, yeej piav tsis tag li, thiab yog tau hlub lawm no ces, txawm hlub me me xwb los, ntshe yuav hlub mus tag tiam no lub siab thiaj yuav tsis nco qab lawm.

Kev Nco - Yog thaum yus sawv los, los lub siab quaj dhi vim npau suav dug dheev txog nws tsis ploj. Sim neej no, txoj kev nco yog ib yam khuam siab tsaj vim hais tias, tsis zoo li nag los es nws yuav txawj qhuav... los si, zoo li thaum tsaus lawm, taig kis xwb nws yuav txawm tsav. Txoj kev nco, yog tias cuag tsis tau, yus yeej yuav muaj mus tsis ploj li.. pw los nco, sawv los nco.. noj los nco.. nyob xwb los yeej nco. :(

To me, "LOVE" is an emotion that will never had the "right" definition.. cause to everyone, one has their own definition of what love should be. The only thing I'm certain of, is that Love has no boundaries. Its endless. And about when you miss someone - that should be a crime. Cause missing someone is an emotion you will never be able to control, its a conviction of devotion to the one whom you lack in your life.. :(

Nkauj Hmoob Dai Siab

Cas koj yuav txawj piav tham txog txoj me kev hlub thiab kev ncotag npaud li na?

Yog tau lawm puas yuav khaws tseg cia zoo kom txhob muaj leej twg txeeb tau li os?

Koj tham tau dai dai sawv daws siab vim koj txawj tham

Zoo mloog xwb tsis txhob kov tsam lub neej plam

vim kev hlub twb muaj lawm los tseem nrhiav lwm yam

txawm yuav txhaum los xum ua neeg bam...puas yog li ne..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo sis, PTYang...

Xyov kuv hais puas yog, tiam si, kuv mam qhia raws li kuv siab paub, siab xav, rau koj thiab kuv phem phooj ywg tias kev hlub thiab kev nco no hos yog dabtsi rau kuv...

Kev hlub = Yog ib yam kev zoo loj tsaj lub ntuj, tob tsaj hiav txhwv. Tej cheem lub ncauj twb qhia tsis tau tias, kev hlub ntawv yuav muaj nug qhis npaum li cas, vim txawm 1000 los lus los yeej nrhiav tsis tau los qhia yam nyob hauv dua siab. Kev hlub yog ib yam yus yuav muab los piav no, yeej piav tsis tag li, thiab yog tau hlub lawm no ces, txawm hlub me me xwb los, ntshe yuav hlub mus tag tiam no lub siab thiaj yuav tsis nco qab lawm.

Kev Nco - Yog thaum yus sawv los, los lub siab quaj dhi vim npau suav dug dheev txog nws tsis ploj. Sim neej no, txoj kev nco yog ib yam khuam siab tsaj vim hais tias, tsis zoo li nag los es nws yuav txawj qhuav... los si, zoo li thaum tsaus lawm, taig kis xwb nws yuav txawm tsav. Txoj kev nco, yog tias cuag tsis tau, yus yeej yuav muaj mus tsis ploj li.. pw los nco, sawv los nco.. noj los nco.. nyob xwb los yeej nco. :(

To me, "LOVE" is an emotion that will never had the "right" definition.. cause to everyone, one has their own definition of what love should be. The only thing I'm certain of, is that Love has no boundaries. Its endless. And about when you miss someone - that should be a crime. Cause missing someone is an emotion you will never be able to control, its a conviction of devotion to the one whom you lack in your life.. :(

tus niam luas los yog niam hluas hais li koj hais ko kuj yog lawm kuv agree nrog koj...vim tias kev hlub nyob ntawm neeg lub siab xwb...tib neeg lub siab tsis xav zoo ib yam yog li kev hlub thiaj li miaj qhov different definition li koj hais. koj paub kev hlub ntau tiamsis yog muab hais li ntawv kuv mas paub tsawg vim kev hlub zoo siab mob siab los kuv ib txwm tsis tau raug yog li thaum zoo thiab thaum mob siab (broken heart) kuv tsis tau muaj qhov hurt ntawm dua...ntshe kuv yuav paub tsis baum li koj. cia siab xb tseem yuav tau sib ntsib ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkauj Hmoob Dai Siab

Cas koj yuav txawj piav tham txog txoj me kev hlub thiab kev ncotag npaud li na?

Yog tau lawm puas yuav khaws tseg cia zoo kom txhob muaj leej twg txeeb tau li os?

Koj tham tau dai dai sawv daws siab vim koj txawj tham

Zoo mloog xwb tsis txhob kov tsam lub neej plam

vim kev hlub twb muaj lawm los tseem nrhiav lwm yam

txawm yuav txhaum los xum ua neeg bam...puas yog li ne..

Tus Nus Luag Nyav...

Ua tsaug rau koj cov lus naws mog..haha.. tiam si, kuv tsuas hais li qhov kuv paub xwb. Txawm yog thiab tsis yog no los, qhov kuv tau sau lawm yog rawv li kuv siab xav xwb es yog tsis zoo no los thov txim naws. Los teb koj cov lus, yog hais tias, tau ntsib kev hlub kev nco tiag, kuv yeej yuav tsis cia plam mus li. Vim hais tias kev hlub nrhiav tsis yoom yim. Yog hais tias, nrhiav kev hlub ua sib xwb no, yeej muab coob muaj ntau tiam si, kom nrhiav tau ib tug ua hlub yus thiab yus hlub kom kav lub neej, nrhiav nyuab heev. Txawm yog li, thaum yus tau lawm no ces, txob muab tso li os.. yog thaum yus tso lawm no, lawv khaws kiag lawm ces ntshe yuav mob yus lub siab tsis txawm tag.

Kuv teb koj li no xwb os leej nus, Luag Nyav... mam sib ntsib dua naws... haha...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus niam luas los yog niam hluas hais li koj hais ko kuj yog lawm kuv agree nrog koj...vim tias kev hlub nyob ntawm neeg lub siab xwb...tib neeg lub siab tsis xav zoo ib yam yog li kev hlub thiaj li miaj qhov different definition li koj hais. koj paub kev hlub ntau tiamsis yog muab hais li ntawv kuv mas paub tsawg vim kev hlub zoo siab mob siab los kuv ib txwm tsis tau raug yog li thaum zoo thiab thaum mob siab (broken heart) kuv tsis tau muaj qhov hurt ntawm dua...ntshe kuv yuav paub tsis baum li koj. cia siab xb tseem yuav tau sib ntsib ntxiv.

Sis 85:

Ua tsaug rau koj cov lus os... koj hais tias koj tsis tau ntsib kev mob siab, los yog kev hlub puas yog? Its ok, in due time when the time is right, you will feel both..haha.. unfortunately. I think in all of us, we make our mistakes in what we think "love" and suffer the consequences of those decisions, but its ok. Its our mistakes that make us stronger.

One thing I do have to advise you is, don't be afraid of "love" - though it may hurt at times, when the right one comes along, its thee most upmost blissful feeling ever. I felt it once, and though he's no longer in my life, I'm thankful to of met him, because I met the love of my life.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus muam "N.PTYang" Koj tau nug tias kev sib hlub yog dab tsi no?

Kuv los kuj tsis paub zoo thiab tiam sis mas kuv tsuas hais li qhov uas kuv paub thiab kuv nkag siab xwb....

Kuv xav tias kev sib hlub yog lub zog uas loj tshaj plaws, Tus neeg uas muaj txoj kev hlub nws tsis xaiv leej twg, Kev hlub yog ib yam nws yuav tsum txaus siab muab thiab ua rau lwm tus luag thiab tau nws li kev hlub, tus neeg uas muaj kev hlub nws ua tau siab ntev, siab loj, siab dav, muaj txoj kev hlub ncaj ncees, kev hlub tsis xam khib.....Kev hlub tsuas yog lo lus hais tawm ntawm neeg lub siab los thiab yam nws ua thiab hais tau rau lwm tus tias : Nov yog kuv hlub koj thiab koj hlub kuv xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev hlub ntawm kuv yog kua muag ntsav

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

cia kuv rov muab zaj paj huam no rau koj mloog...kuv sau rau ib tug phoojywg ua nws tuaj post hauv no...nyeem tag seb puas yog li kuv hais no....

Yog tias txoj kev tshua zoo li ib nthwv cua

Ua tuaj 1 vuag thaum poob lub kua muag

Ces txoj kev tshua ntawd tsi yog kev hlub kev nco nawb mog

Nws tsua yog lawm obsession xwb os

Txoj kev hlub tiag nws ua rau yus zoozoosiab thiab kajkajsiab lug

Tsi tau ua rau yus mob siab mus mob plawv cuag yuav tu

Yog thaum koj tseem hnov mob ces ntawd tsi yog hlub thiab nco

Nws tsua yog Obsession ib pliag xwb ces nws txawj ploj lawm nawb mog

Nco ntsoov tias yog yus tsi sivzog tiag rau yus txoj kev ntshaw ntshe yus yuav tsi pom the light on the other side of the tunnel

Yog koj tsi create koj own destiny ces koj yeej tsi muaj hnub ua koj yuav mus txog koj qhov Hope

Yog li ntawd, nothing is carved in stone for us individual

Winning or failing, no one knows…

Yog li, yus yuav tsum nco ntsoov yus txoj kev npau suav seb nyob qhov twg

Yuav ua li cas tiag, ib hnub twg nws thiaj li yuav tswmsim los zoo rau yus me nploojsiab nploojntsw…..

Li xwb tiag, me phoojywg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

viv ncaus cas koj nug li es nws ho hais tias tsis yog no lov?

Kuv saib koj twb teb yog thiab sav...

Hlub tej zaum yog ob leeg sib yoog thiab thaum ib tug mob lawm es yuav tau sib txhawb sib pab.

Ua kom tau txhua yam li tus txiv/niam ntshaw

Thaum muaj mob yuav tau saib xyuas.

Thaum tus ntawm yus ib sab quaj ntshe yus cev tes so nws lub kua muag xwb ho....

Nco ce tej zaum yog tseg tsis taus, lub hlwb kaw tus neeg yus hlub rau hauv lub hlwb tsis ploj li, xav hais tias ab yog kuv pom nws ib muag ntshe yuav tshav ntuj nrig xwb lauj... :)

Los yog thaum yus nyob ib leeg yus xav tias "ab! Tsam no nws mus dua twg ca tsis pom nws los li nev? ha!ha!ha!ha! yog yus tsuas xav txog nws tas li xwb ...

kuv paub li no xwb na tus viv ncaus :0fbbf481:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

viv ncaus cas koj nug li es nws ho hais tias tsis yog no lov?

Kuv saib koj twb teb yog thiab sav...

Hlub tej zaum yog ob leeg sib yoog thiab thaum ib tug mob lawm es yuav tau sib txhawb sib pab.

Ua kom tau txhua yam li tus txiv/niam ntshaw

Thaum muaj mob yuav tau saib xyuas.

Thaum tus ntawm yus ib sab quaj ntshe yus cev tes so nws lub kua muag xwb ho....

Nco ce tej zaum yog tseg tsis taus, lub hlwb kaw tus neeg yus hlub rau hauv lub hlwb tsis ploj li, xav hais tias ab yog kuv pom nws ib muag ntshe yuav tshav ntuj nrig xwb lauj... :)

Los yog thaum yus nyob ib leeg yus xav tias "ab! Tsam no nws mus dua twg ca tsis pom nws los li nev? ha!ha!ha!ha! yog yus tsuas xav txog nws tas li xwb ...

kuv paub li no xwb na tus viv ncaus :0fbbf481:

Yog tus Muam ntawd teb phej tsis nkag kis li no ces kom nws tus Txiv sim teb seb ho yog li cas tiag... ??? Phej yuav kom ib tug twv tug lub siab xav xwb yuav mus tsis tau...

Ntshe ho yog li no xwb - tej zaum tseem hlub nws pab Niamtub, tab sis siab quaj dhi nco lwm tus lawm xwb laud, hehehehehe.... :onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg viv ncaus nej txhua tus uas tuaj 6 hauv hmongza no kuv zoo siab uas tau tuaj ntsib nej s/d. kuv xav paub tias nej leej twg puas tau nco los yog hlub ib tug neeg uas nej yeej tsis paub piav qhia li cas li? thiab ua li kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? kuv twb xav tias kuv paub lawm no tiamsis zoo li paub tsis meej yog li nej leej twg puas xav qhia ib qho 6 kuv. tsis txhob xav phem los yog li cas 6 kuv nawb. kuv tau noog nej vim tias thaum kuv tseem ua hluas nkauj nyob kuv tus hluas nraug uas yog kuv thawj thawj tug thiab tseem yog kuv tus txiv tam sim no nws tau noog kuv txog tias "Kev hlub thiab kev nco yog dab tsi? thiab ua li kuv puab paub no?" kuv tau teb 6 nws tias nws yog txoj kev sib hlub sib pab thiab ib leeg yuav tsum ncaj ncees 6 ib leeg no tiamsis nws tias yog li ces kuv tseem tsis tau paub no. los txog rau hnub no nws tseem teb ib yam li ntawv 6 kuv thiab ua li nej xav tias kev hlub yog dab tsi taig? thov qhia seb.

puas tas, kuv nyeem tsi tag koj txhua txhua los lus ces kuv teb tsi meejpem rau koj....hahahah LMAO...hahahhhaha

cias kuv los teb kom meej meej rau koj, kuxav tias tnshe koj yog txivneej pojniam...smiles!

yog thaum ib tug txivneej noog koj li ntawd, es nws pheej hais tias tsi yog no ces vim yog nws ntshaw qhov nyuag i xwb mas mog....tsi yog cias li pw li Missionary Position hos, nws xav kom koj pab nws li tej niag porn.o xwb os nawb. cov txivneej zoo li no ces lawv yeej noog noog tej niag lus dav dav li no kom koj siv koj lub mavtais rau kom nws ib ces tshees nas ces nws thiaj li hais tias yog kev sibhlub thiab sibnco no nawb mog.

tej txivneej ua luag yeej paub kev hlub kev nco lawm ces luag yeej tsi noog txog tej niag lus no thiab tej niag dabneeg no li os nawb... ntshe koj tsi siv koj lub me qhovncauj es nws thiaj li tusiab ua luaj li hos.....LOLz!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txoj kev hlub thiab kev nco ma nyob ntawm tus neeg thiab nws txoj kev nkauj nraug xwb......

Yog neb nkawm nkauj nraug tsis tau sib daj sib deev ces.....yog kev sib tshua thiab kev nco txog neb tej lus sib tham thiab chaw ua si

Ho yog neb yog ib nkawm nkauj nraug tau sib daj sib deev lawm ces....neb txoj kev hlub thiab kev nco yog nco txog txoj neb tej kev daj dee thiab kev tham lus sib tshua hu si........

Tsis paub thiab xyov paus yog ne?

.....................ib tsoom phooj ywg txoj kev hlub nwg yog dab tsi cas kuv tsis to taub li kuv los kuj xav paub heev thiab hos vim tias kuv tau muaj ib tug hluas nkauj wb kuj sib hlub muaj 5 lub xyoo tiam sis mas nyob rau lub sij hawm uas kuv yuav tau ncaim nwg mus kawm ntawv nyob rau txawv nroog ces txij li ntaw lod wb kuj muaj kev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nws tsis muaj dab tsi nyob hauv, nws yog txoj kev hlub uas mus ua luag tus nyab tshiab es tus txiv yawg xuas ntiv taw xoo ua kom tshum nyab pau.m xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nws tsis muaj dab tsi nyob hauv, nws yog txoj kev hlub uas mus ua luag tus nyab tshiab es tus txiv yawg xuas ntiv taw xoo ua kom tshum nyab pau.m xwb.

KABTAWSTSAU nim muaj li rau koj tiag ntag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now