Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Mother thiab Xeevtxwjlaug.

113 posts in this topic

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

nkaj hnya pab koj nyuaj siab kawg li jhe yuav tsis muaj tus los pab koj li lawm os. koj nyob qhov twg? qhias seb koj lub farm yuav muag pes tsawg? yog muaj neeg xav tau no kuv ho pab hais qhias rau thiab. xeev twb khiav los rau misxuastag lawm tab sis kuv ho yuav khiav mus rau qhov ua sov sov thiab vim thev tsis tau no li lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Nyob zoo Nkaj Nyha, nrog koj nyuab siab heev li os. Yog vim li ca koj thiaj li rau tsev sib tsoo? pab hlub koj tus ntxhai 16 xyoo thiab koj tus niam tsev os.. twb txog lub xyoo tshiab lawm es tseem yuav ua lov tes lov taws tag li no lawm es yuav ua li ca pib lub neej lawm? hnub no, kuv ua ib daim txhia vau tsoos kuv tus ntiv tes qeb phom ma lov ntshav hlob kawg, kuv twb tsau tsi tau ntawv li lawm es zoo li koj thiab koj tus menyuam nrog rau koj tus niam tsev thiab koj yuav ua li ca thiaj li yuav pab tau rau cov menyuam thiab? Thov kom peb huav thai vaj hmoob thiab Yaj Soob Lwj los pov puag koj tsev neeg kom zoo nawb!! kom sawv daws mus tau kev ua tau noj kom nej cov raug mob no teb pob txha los txawj zoo xav xeeb li qub o..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Nkaj Hnya aws....ua lub ntuj tsaug ua nej sawb daws tsua yog raug mob xwb mog, Nej cov kev nram kos kuv yeej ntshai kawg li vim nej cov kev nram kos khiav ceev dhaus lawm thaum twg tsheb sib nrau ces yeej sab xwb tiag.

ua tsaug koj tuaj hais qias... Thov tswv ntuj pab pov hwm nej sawv daws kom txhob muaj kev ntxhov siab nyuaj plawv, nrhiav tshuaj pab kom nej rov zoo txhuas tus li yav tas nawb.

Yog nej sawv raug mob li kos es yog koj mus nrau meska tsheb los yog ua licas tiag nas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Npawg Nkaj.

ua cas wb yuav mus raug teebmeem tin lub week ntawd xwb os... Thov kom koj tsevneeg tsuas nuaj qhov uas zoo sai sai thiab tiv kom dhau tej teebmeem no xwb nawb... txhob ntshai os nawb, yeej yuav muaj txoj hau kev xwb... :) :) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

nkaj hnya aw!

ualicas tseem yuav ua tsheb sib tsoo li kod thiab os, yog koj tsoo meskas los meskas tsoo koj naj? tsoo tsis tsoo los twb tsoo lawm ces ua siab loj loj mog,

tsuav yus cov niamtxiv tub s/d nyob txhij nyob txhua xwb mog, pab txhawj/hlub nej s/d xwb os.. nej twb raug mob tas ua tsis tau lawm, ntawm tsev qaib tsis

muaj neeg yuav los muab tso pov tseg, kho nej cov niamtxiv tub s/d kom zoo tso, yuav ua dabtsi los mam mus pib dua mog.

thov tswv ntuj YawmSaub povhwm nej s/d kom zoo nawb...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo Nkajhnya,

Kuv thov nrog koj tsevneeg nej nyuajsiab thiab ntxhovsiab mog. Peb ibleeg nyob ib roog ntuj, twb tuaj saib thiab xyuas tsis tau koj tus ua tij los thov koj zam lub txheej thiab mog. Txawm li cas los qhov twb raug rau yus/nej twb raug lawm ces tsis pomqab yuav hais thiab ua li cas rau mog, txhob nyuaj nyuaj siab thiab txhob ntxhov ntxhov siab thiab mog. Muaj Vajleejtxi nyob sauv nws yeej yuav ntsiantsoov muab kev hlub thiab povpuag koj tsevneeg kom tomntej no tsuas muaj txoj kev zoo rau koj thiab koj tsevneeg xwb mog.

Dua li no, thov kom Vajleejtxi povpuag, tsomkwm, thiab muab kev hlub-tshua rau koj thiab nej tsevneeg kom tomntej no nej tsuas tau txoj kev zoo lawm xwb mog.

:)

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

ntuj aw! ua cas tseem mus ua raug teeb meem loj ua luaj li os me kwv ntxawg.es twb yuav tsaus ntuj nej tseem ho mus dab tsi os.

cia kuv mam tham rau sawv daws seb puas muaj leej twg pab koj yuav tsev qaib os mog.

ua li koj puas tau qhia rau Dr npuag neeb lis thiab zam tsawb lis lawv cov nyob nram kuv qub tse os.yog lawv tsis tau paub no kuv nyob deb lawm kuv mam hu rau lawv kom tuaj pab saib koj os mog.

Dr npuag neeb mas xyov koj puas tau paub tab sis zam tsawb ces yog tus uas thaum i coj koj tuaj saib kuv los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntuj aw! ua cas tseem mus ua raug teeb meem loj ua luaj li os me kwv ntxawg.es twb yuav tsaus ntuj nej tseem ho mus dab tsi os.

cia kuv mam tham rau sawv daws seb puas muaj leej twg pab koj yuav tsev qaib os mog.

ua li koj puas tau qhia rau Dr npuag neeb lis thiab zam tsawb lis lawv cov nyob nram kuv qub tse os.yog lawv tsis tau paub no kuv nyob deb lawm kuv mam hu rau lawv kom tuaj pab saib koj os mog.

Dr npuag neeb mas xyov koj puas tau paub tab sis zam tsawb ces yog tus uas thaum i coj koj tuaj saib kuv los mas.

nyob zoo so xeev thiab tsegtsistaus, NasXus, Mother, Khej1,Father, Koobpheej. kuv ua nej sawv daws tsaug nawb uas nej tseem tuaj pab txhawb kuv lub zog thiab. qhov sib tsoo no yog meskas los tsoo kuv. kuv mus Auto part yuav Brake los khov tsheb thiaj li mus tsoo zoo li no lawm xwb. txoj hwy 90 no muaj ib lais mus los xwb tab sis thaum ntawd tus thaub no nws maj heev ces nws cia li tseeb ntej ces kuv tawm plaws ntawd nws tsoo kuv kiag xwb nws khiav 65 ho kuv yog 55 mph. ces taub hau tim taub hau xwb peb thiaj sab ua luaj ho tus meskas ces mus txog tsev kho mob xwb nws tuag lawm.

nyob hauv kuv tsev neeg mas coob tab sis nyias nyob nyias lawm thiab ib tus nyob ib lub lav, ho hau tsev no ces wb ob tus laus thiab tus ntxhais 16 xyoo no peb 3 leeg xwb. cov phooj ywg kuv lub neej khwv khwv laus li no ces zaum no ntshe yuav muab tso pov tseg kom tas li yuav tsis tau ib yam li lawm. :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo so xeev thiab tsegtsistaus, NasXus, Mother, Khej1,Father, Koobpheej. kuv ua nej sawv daws tsaug nawb uas nej tseem tuaj pab txhawb kuv lub zog thiab. qhov sib tsoo no yog meskas los tsoo kuv. kuv mus Auto part yuav Brake los khov tsheb thiaj li mus tsoo zoo li no lawm xwb. txoj hwy 90 no muaj ib lais mus los xwb tab sis thaum ntawd tus thaub no nws maj heev ces nws cia li tseeb ntej ces kuv tawm plaws ntawd nws tsoo kuv kiag xwb nws khiav 65 ho kuv yog 55 mph. ces taub hau tim taub hau xwb peb thiaj sab ua luaj ho tus meskas ces mus txog tsev kho mob xwb nws tuag lawm.

nyob hauv kuv tsev neeg mas coob tab sis nyias nyob nyias lawm thiab ib tus nyob ib lub lav, ho hau tsev no ces wb ob tus laus thiab tus ntxhais 16 xyoo no peb 3 leeg xwb. cov phooj ywg kuv lub neej khwv khwv laus li no ces zaum no ntshe yuav muab tso pov tseg kom tas li yuav tsis tau ib yam li lawm. :( :(

Nkaj Hnya,

Kuv twb los kuas muag hlub koj tsev neeg kawg. Yog zoo li no ces nrog koj nyuab siab heev tab si tsuav nej cov niam txiv tub tseem muaj txoj siab nrog peb nyob. Twb yog poj koob yawg koob lub ntuj daim av pov fwm nej sawv es thiaj li raug mob xwb tsi ua li ca. Ua lub siab loj nawb nej sawv daws yeej yuav rov zoo nej sawv daws tseem hluas lub ntuj yuav pab nej tsi pub nej muaj teeb meem ntxiv lawm.

Yog peb nyob ze koj ces peb twb tuaj saib koj family lawm os vim peb nyob rau ib sab ntuj lawm peb tuaj saib tsi tau koj los lub yeej koob yeej yuam yuav tuaj saib tuaj xyuas tuaj ua muaj kuab moj tsuas tsuag tshi rau koj tsev neeg kom nej cov pob txha kom xav xeeb sib cob nkau li qub, tseev kom 3 hnub mus rau 3 lub hlis xwb nej 3 leeg mus tau kev zoo li qub nawb. Koj saib kuv cov lus no tag lawm no ces koj muab koj sab tes laug los plws kiag koj tej kav ceg thoob plaws rau koj ib ces thiab yog koj mus tsi tau saib koj poj niam los koj ua li rau koj es koj piav ib yamli koj poj niam lub ces li ntawd thiab koj tus ntxhai os.. ces lawv cov pob txha tsi ntev lawv tsi nco hlia xwb nws sawv tau ncig lawm nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo so xeev thiab tsegtsistaus, NasXus, Mother, Khej1,Father, Koobpheej. kuv ua nej sawv daws tsaug nawb uas nej tseem tuaj pab txhawb kuv lub zog thiab. qhov sib tsoo no yog meskas los tsoo kuv. kuv mus Auto part yuav Brake los khov tsheb thiaj li mus tsoo zoo li no lawm xwb. txoj hwy 90 no muaj ib lais mus los xwb tab sis thaum ntawd tus thaub no nws maj heev ces nws cia li tseeb ntej ces kuv tawm plaws ntawd nws tsoo kuv kiag xwb nws khiav 65 ho kuv yog 55 mph. ces taub hau tim taub hau xwb peb thiaj sab ua luaj ho tus meskas ces mus txog tsev kho mob xwb nws tuag lawm.

nyob hauv kuv tsev neeg mas coob tab sis nyias nyob nyias lawm thiab ib tus nyob ib lub lav, ho hau tsev no ces wb ob tus laus thiab tus ntxhais 16 xyoo no peb 3 leeg xwb. cov phooj ywg kuv lub neej khwv khwv laus li no ces zaum no ntshe yuav muab tso pov tseg kom tas li yuav tsis tau ib yam li lawm. :( :(

nkahnyha.

kuv nrog koj nyuaj siab kawg os me kwv ntxawg.kev khwv ces yeej xav kom tau xwb tsis xav kom poob li tab sis yus txawm xyuam xim los luag tsis xyuam xim ces thiaj zoo li no lawm xwb.

cia hnub twg kho mob zoo tso ua tau yam twg los mam ua mog.kuv twb hu mus qhia rau cov txheeb ze nyob nram kuv qub tse huv si lawm lawv cov nrav puav leej tsis tau muaj tus hnov txog koj qhov teeb meem no li.kuv muab koj xov tooj rau lawv lawm es lawv mam hu tuaj nrog koj tham thiab mam tuaj saib koj mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Wow ua cas pheej tsis hnov tej xov xwm zoo hos pheej hnov tej xov xwm uas tsis xav hnob? kuv tsis paub koj zoo. Tab sis nyob li kuv mas ua ntej yuav muaj tej kev tsis zoo ntawd ces yeej ua dab ntub npau suav phem phem ua ntej lawm ces yus yeej yuav tsum tau thov yus niam yus txiv lawv cov rua nra lawd kom los tshem tej dab ntub npau suav phem ntawd pov tseg es npav sij hawm saib yuav ntev li cas ces yus li mam ua 1 tsum nqaij hnos rau tus yus tau thov ntawd los noj xwb ces tej kev phem ntawd yeej tsis muaj cuab kav yuav tshwm sim tau rau yus li las mas. Es xav tau tias tsis ntev nej cov niam txiv tub yuav rov zoo sai li nej siab ntshaw os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Nkaj.

ua cas wb yuav mus raug teebmeem tin lub week ntawd xwb os... Thov kom koj tsevneeg tsuas nuaj qhov uas zoo sai sai thiab tiv kom dhau tej teebmeem no xwb nawb... txhob ntshai os nawb, yeej yuav muaj txoj hau kev xwb... :) :) :)

Khej1 thiab kha nyas yog neb tsis xav li cas no muaj sij hawm neb ho lam mus yuav pov haum pob zeb loom phaub coj ua khoom pov haum mad raws li pom xwb mas muaj ntau case tsheb sib tsoo ua nws pluav tas America nqa kaw tuaj kaw tas thiaj mam tawm tau los tiam sis ho tsis raug mob kiag li mas America kuj ceeb loj kawg thiab tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Khej1 thiab kha nyas yog neb tsis xav li cas no muaj sij hawm neb ho lam mus yuav pov haum pob zeb loom phaub coj ua khoom pov haum mad raws li pom xwb mas muaj ntau case tsheb sib tsoo ua nws pluav tas America nqa kaw tuaj kaw tas thiaj mam tawm tau los tiam sis ho tsis raug mob kiag li mas America kuj ceeb loj kawg thiab tiag.

Txuj Ci Yaj,

Koj tham li kuv ntseeg koj thiab ma. Kuv tsi tau siv tab si kuv niam lawv yeej yuav tau cov ring yog nplaib loom phob li koj hai ntag, peb tsi muaj teeb meem tab si kuv ib tug tub yog kuv tus muam tus tub nws coj ib lub blaib looj phob, nws tsav tseb mus bleem tsoos tseb pua tag, nws ok tsi ua li ca. Kuv pom ntau leej lawm thiab yog li koj hai ntag lawv ua tseb sib tsoos, tseb pua tag, lawv tsi raug mob qhov twg.

Edited by NasXus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkaj Hnya,

Kuv twb los kuas muag hlub koj tsev neeg kawg. Yog zoo li no ces nrog koj nyuab siab heev tab si tsuav nej cov niam txiv tub tseem muaj txoj siab nrog peb nyob. Twb yog poj koob yawg koob lub ntuj daim av pov fwm nej sawv es thiaj li raug mob xwb tsi ua li ca. Ua lub siab loj nawb nej sawv daws yeej yuav rov zoo nej sawv daws tseem hluas lub ntuj yuav pab nej tsi pub nej muaj teeb meem ntxiv lawm.

Yog peb nyob ze koj ces peb twb tuaj saib koj family lawm os vim peb nyob rau ib sab ntuj lawm peb tuaj saib tsi tau koj los lub yeej koob yeej yuam yuav tuaj saib tuaj xyuas tuaj ua muaj kuab moj tsuas tsuag tshi rau koj tsev neeg kom nej cov pob txha kom xav xeeb sib cob nkau li qub, tseev kom 3 hnub mus rau 3 lub hlis xwb nej 3 leeg mus tau kev zoo li qub nawb. Koj saib kuv cov lus no tag lawm no ces koj muab koj sab tes laug los plws kiag koj tej kav ceg thoob plaws rau koj ib ces thiab yog koj mus tsi tau saib koj poj niam los koj ua li rau koj es koj piav ib yamli koj poj niam lub ces li ntawd thiab koj tus ntxhai os.. ces lawv cov pob txha tsi ntev lawv tsi nco hlia xwb nws sawv tau ncig lawm nawb.

Nyob zoo os NasXus kuv thov txais koj cov lus zoo no coj los kho kuv thiab kuv tsev neeg kom tsuas muaj zoo sai li koj hais nawb. NasXus txawm koj pab kuv los kuv yuav thov huab tais ntuj tsom kwm thiab pov hwm koj thiab koj tsev neeg kom tsis txhob ntsib txoj kev phem zoo li kuv no, thov kom nej noj qab nyob zoo xwb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Wow ua cas pheej tsis hnov tej xov xwm zoo hos pheej hnov tej xov xwm uas tsis xav hnob? kuv tsis paub koj zoo. Tab sis nyob li kuv mas ua ntej yuav muaj tej kev tsis zoo ntawd ces yeej ua dab ntub npau suav phem phem ua ntej lawm ces yus yeej yuav tsum tau thov yus niam yus txiv lawv cov rua nra lawd kom los tshem tej dab ntub npau suav phem ntawd pov tseg es npav sij hawm saib yuav ntev li cas ces yus li mam ua 1 tsum nqaij hnos rau tus yus tau thov ntawd los noj xwb ces tej kev phem ntawd yeej tsis muaj cuab kav yuav tshwm sim tau rau yus li las mas. Es xav tau tias tsis ntev nej cov niam txiv tub yuav rov zoo sai li nej siab ntshaw os.

Txuj Ci Yaj,

koj tseem hus cov laus, kuv ces muab ib tug pas txiv duaj blawm u tsev neeg ib leeg ib blawg kom toob plaws ces u yuav tau ntuas kom tej kev phem kev tsi zoo tej kev baus suav phem khiav tawm ntawm tus neeg mus, kuv blawm vaj tsev thiab lawv khiav mus rau niag mab dawb vaj mab dawb tsev vim peb menyuam hmoob txom nyiam tsi sawm tej kev phem no, yog li kom cov kev baus suav phem no khiav tawm ntawm u tsev neeg thiab tus neeg mus kom tag vim teev tsi tau tiam tsi tau. Ib leeg mag ib blawg... ces blawm mus lawm xwb.. kuv ua li no xwb os..

Edited by NasXus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkaj nyha aws cas yuav hlub nej cov niam txiv tub ua luaj. Zoo siab tias nej sawv daws tseem muaj txoj sia nyob tas nrho yog qhov zoo tshaj mog. Nyiaj ces yus tsis tuag tseem muaj tes muaj taws yeej khwv yuav muaj xwb mog... kav tsij mus kho koj thiab nyab nrog rau tus ntxhais kom zoo tso yuav ua licas los mam pib dua yeej tsis lig nawb. Tsis muaj dab tsis tsua yog lus txhawb zog thiab muab daim paj yeeb no txhawb nej zog xwb, thov kom tus mob zoo sai sai nej tsua muaj nyob tshiab yam cov paj yeeb no xwb mog.

post-13-1260067730.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os NasXus kuv thov txais koj cov lus zoo no coj los kho kuv thiab kuv tsev neeg kom tsuas muaj zoo sai li koj hais nawb. NasXus txawm koj pab kuv los kuv yuav thov huab tais ntuj tsom kwm thiab pov hwm koj thiab koj tsev neeg kom tsis txhob ntsib txoj kev phem zoo li kuv no, thov kom nej noj qab nyob zoo xwb mog.

Nkaj Hnya,

Zoosiab tos txai koj cov lus zoo. Raws li kuv lub zeem muag xav, koj ua li kuv hai tsi ntev xwb koj peb niam txiv tub mus tau lawm vim tam sim no lub hwv cheej loj heev yeej pov fwm koj tsev neeg zoo kawg. Koj txhob poob siab nawb!! thaum koj tsev neeg tawm los vaj los tsev lawm ces ho thov cov lau tuaj hus nej plig vim nej tau ntshai heev tsi tag li koj tau ntshai heev hai tias, ib tsi nej yuav tsi sib pom no, koj xav tau ntau koj tau quaj heev yog li no. Koj txhob tshai, txhua yam yeej zoo tag nrog. Tej kev Accident no ma ib pliag xwb twb tswm sim tag lawm yog li thiaj li pab tsi yeej. Ua lub siab loj nawb. yeej yuav zoo xwb lis.. tos kuv hai no rau koj ma kuv lub siab puv bos tsi muaj qhov poob siab kiag thiab lub yeej huam yeej pab tau xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo so xeev thiab tsegtsistaus, NasXus, Mother, Khej1,Father, Koobpheej. kuv ua nej sawv daws tsaug nawb uas nej tseem tuaj pab txhawb kuv lub zog thiab. qhov sib tsoo no yog meskas los tsoo kuv. kuv mus Auto part yuav Brake los khov tsheb thiaj li mus tsoo zoo li no lawm xwb. txoj hwy 90 no muaj ib lais mus los xwb tab sis thaum ntawd tus thaub no nws maj heev ces nws cia li tseeb ntej ces kuv tawm plaws ntawd nws tsoo kuv kiag xwb nws khiav 65 ho kuv yog 55 mph. ces taub hau tim taub hau xwb peb thiaj sab ua luaj ho tus meskas ces mus txog tsev kho mob xwb nws tuag lawm.

nyob hauv kuv tsev neeg mas coob tab sis nyias nyob nyias lawm thiab ib tus nyob ib lub lav, ho hau tsev no ces wb ob tus laus thiab tus ntxhais 16 xyoo no peb 3 leeg xwb. cov phooj ywg kuv lub neej khwv khwv laus li no ces zaum no ntshe yuav muab tso pov tseg kom tas li yuav tsis tau ib yam li lawm. :( :(

nkajhnya aw!

koj txhob tu siab mog, peb nyob deb deb lawm tuaj saib tsis cuag koj li, hais ib lolus tuaj txhawb koj zog xwb nawb. es thov tswvntuj YawmSaub samhwm

koobhmoov rau nej s/d kom zoo sai/ tau los tsev sai sai no mog, txhob nyuaj nyuaj siab thiab mog..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkaj nyha aws cas yuav hlub nej cov niam txiv tub ua luaj. Zoo siab tias nej sawv daws tseem muaj txoj sia nyob tas nrho yog qhov zoo tshaj mog. Nyiaj ces yus tsis tuag tseem muaj tes muaj taws yeej khwv yuav muaj xwb mog... kav tsij mus kho koj thiab nyab nrog rau tus ntxhais kom zoo tso yuav ua licas los mam pib dua yeej tsis lig nawb. Tsis muaj dab tsis tsua yog lus txhawb zog thiab muab daim paj yeeb no txhawb nej zog xwb, thov kom tus mob zoo sai sai nej tsua muaj nyob tshiab yam cov paj yeeb no xwb mog.

kuv ua tij thov ua tsaug rau koj tus ua muam txoj kev txhawb kuv lub zog nawb. thov kom koj thiab tsev neeg nyob nyab xeeb tsis txhob raug tej kev phem li kuv nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Tiglaug nkaj hnya thaum kuv los pom koj qhov ntawv sau ntseg no ua rau kuv hlub nej tsev neeg heev li os...

Tsis xav hais tias yuav hnov tej xwm txheej zoo li no li os tiglaug.....

Puag thaum i kuv tau ua tsheb sib tsoo ib zaug dua los tiamsi kuv muaj hmoo uas kuv tsis ua li cas raug kuv lub hauv caug to me me xwb hos lub car ntsoog mos mos los ti nkaus ntawm kuv xub ntiag ua rau kuv ntsai heev li. Tijlaug txawm zoo li cas los twb happened lawm es thov kom nej s/d noj qab nyob zoo mog....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Nyob zoo os tijluag Nkaj hnya cas koj thiab tsev neeg yuav hmoov tsis zoo kiag li os tseem mus raug mob tas tus li no leej twg yuav tuaj pab saib xyuas nej os lov? cas tsis xav kom txhua tus tib neeg yus paub muaj ib yam teeb meem dab tsi kiag li los cheem tsis tau tau os.

Tijlaug txawm lub cev yuav raug mob hlob lawm los ua ib siab mog twb yog hmoov tseem loj heev thiaj tseem dim txoj sia os. Yam phem twb tshwm sim tas law nov tov tsuas yuav muaj yam zoo tshwm sim ntxiv lawm xwb mog. Nyob deb deb pab tsis tau dab tsi rau koj thiab koj tsev neeg li tsuas yog lo lus nqa siab xwb txhob xav li cas os. Yog koj ho xav tias yuav muaj dab tsi pab tau thiab no los txhob ua siab deb thiab mog. Qhov uas zoo tshaj plaws uas tau los ua ib sim tib neeg ces yog kev tau sib pab sib hlub xwb os.

Qhov kom txij no tov koj thiab tsev neeg txoj hmoov zoo ua tau ua dhau los lwm rov los pov thiab pab nej sawv daws ntxiv mus rau yav tomntej lawm xwb nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Nyob zoo kwv Nkaj Nyhav,

Hlub nws thiab tsev neeg heev, ua cas yuav mus raug xwm loj ua luaj li. Li cas los ua siab loj nawb mog, txawj mob los yuav txawj zoo, txhob tag kev cia siab. Txawm Kws Tshuaj hais li rau niam ntxawm los yuav tau tso siab rau lub ntuj lub teb. Muaj tej yam kuj yuav tsis ntshai npaum li luag hais thiab. Saib xyuas nws tus kheej thiab nws tsev neeg nawb mog. Txhob xav rau nws xwb yuav tsum xav rau lub teb lub chaw thiab thiaj yuav hla dhau tej lub caij nyuaj li nov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

pab koj tu siab thiab hlub txog koj tsev neeg os nkajhnya

ua cas koj tsev neeg yuav raug sab ua luaj li os... :( :( :(

Tsis pom qab yuav hais ab tsis kom zoo tau koj lub siab li os phooj ywg,

tej yam no thaum yuav raug ces tib qi muag xwb twb muaj tau lawm os.

Thov kom nej zoo sai rov los tsev xwb mog

Thov kom ntuj pov fwm nej kom yav tom ntej no nej txhob raug kev txom nyem li no ntxiv lawm os mog

Kuv nyob deb tuaj saib tsis tau nej ces hais qhia li no tias kuv pab hlub nej kawg li os NKAJHNYA

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus Tijlaug Nkaj hnya

Tu siab tau hnov qhov xov tsis zoo no peb ua neeg nyob txhua txhia tus nyias yeej ua nyias qhov kom zoo tshaj thiab zam kom dhau tej teebmeem tsis zoo tabsis ib ntsais muag xwb yuav phem ces yeej tav tsis tau li txawm li cas los zoo siab heev tias nej sawvdaws tseem muaj txoj sia nrog peb nyob tab txawm tias koj, kuv wb tsis tau sib paub tabsis kuv yeej pab koj tu siab txog qhov xwm txheej no vim koj thiab kuv peb yog HMOOB.

Mloog li koj tham mas zoo li koj thiab kuv wb nyob tsis deb pestsawg sub koj puas yog hais txoj hwy 90 uas nyob sab qabteb MO npuas rau AR ntawd? los tej zaum kuj muaj dua txoj hwy 90 qhov twg los kuv tsis paub. Qhia rau koj tus ua tij tias kuv nyob sab qab teb MO no thiab vam tias tsis ntev no peb yuav tau sib ntsib. Saib xyuas koj tus kheej thiab tsev neeg nawb mog..

Sib ntsib dua

Meej

nyob zoo Mother koj yeej paub kuv zoo lawm kuv qhia rau koj thiab xeev neb paub tias lub 11-11-2009 no thaum 5:30 pm kuv tau ua tsheb sib tsoo raug kuv lov ceg thiab kuv lub puab tsaig pluam thiab ua rau kuv sab pob ntseg sab laug tsis hnov lus lawm thiab. ho kuv poj niam ces lov ib tus qais sab xis thiab txhauj tus txha caj dab. thiab hnyuv tu 3 ntus thiab txhauj ob txhais ko taw mus tsis taus kev tam sim no tseem pw hauv tsev kho mob tsis tau tawm, ho kuv tus ntxhais 16 xyoo ces lov 7 tus tav.

Xeev thov koj pab tham rau cov kwv tij hmoob nyob ze koj seb puas muaj neeg xav tau tsev qaib no tuaj saib kuv lub nawb. vim kuv lov ceg lawm ua tsis tau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0