Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

XOBLAIM XOVTOOJ CUA

26 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo Kwvtij Hmoob Txhua Tus,

Kuv muab tshaj tawm rau nej ib tsoom phoojywg sawvdaws yog nej muaj lagluam (comercial) xav mloog los yog muaj tswvyim zoo xav sib tham txhua yam nrog kwvtij Hmoob thoob hauv qab ntuj no no thov nej mus koom tau kuv ib tug txheebze lub xovtooj cua nyob Sacramento Ca. Nej mus tham tau 24 teev (hours) ua tau yam lomzem xauv npo tsis tu ncua. Xovtooj cua tus xovtooj(phone) thiab kev hu mus yog li nram no:

(785) 686-2865 siv mus txog 11-6-09 xwb

(218) 548-1845 siv 11/7/09 mus rau lub neej pemsuav/future

Tus website yog http://xoblaim.com/

Lub xovtooj cua hais los kev mus mloog ces yog muab koj lub xovtooj hu mus mloog xwb tsis yog mloog los ntawm vithabnyub(radio). Thaum nej ntaus 2 tug xovtooj saumtoj no tag muaj ib tug Pog Ameslikas hais lus tag tom qab ntawd koj mam ntaus 916916# mus mloog lawv sib tham, yog koj ho xav tham nrog lawv no ces ntaus lub *hnubqub(star) thiab tus zauv/lej 6 ntxiv, thaum tham tag lawm rov ntau *6 ces koj tawm los yog lawv tsis hnov koj lub suab (mute) lawm.

Kev mus mloog lub xovtooj cua no mloog dawb xwb tsis them nyiaj rau lub sijhawm no, tejzaum yav neej pemsuab yuav sau me ntsis nyiaj los ntawm cov (comercial) kev tshaj tawm lagluam los pab lub xovtooj cua hos nyob lub rau lub sijhawm no mus tshaj dawb xwb. Lub xovtooj cua hais los nws muab Hmoob cov xovtooj cua tau ntau lub los koom tso uake yog li muaj neeg tuaj coob thiab lomzem heev rau txhua leej txhua tus. Tiamsis nco ntsoov txawm nyob hauv Hmongza thiab lwm qhov chaw los yog lub xovtooj cua hais los no sawvdaws yuav tau ceevfaj tsam nej ho lam mus tham tau ib tug hlub los ntxiv koj tus hauv tsev thiab ces muaj teebmeem nawb mog.

Nyob zoo nej txhua tus thiab vam tias kwvtij Hmoob txoj kev mus los sib cuag tsuas muaj ze zujzus tuaj thiab mus ntsib yam zoo uas yuav vammeej mus ntxiv xwb. Yog nej leejtwg ho mus koom lawv no thov siv tej lus kom zoo thiab muaj nujnqis xwb peb sawvdaws thiaj kawm tau yam zoo los lwm haivneeg thiaj li tsis thuam peb Haivhmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

This is phone conference call just like other Conference call ... and name it xovtooj cua.....

Tsoom phoojywg nco ntsoov tsam koj them tsis tau koj cov phone bill most likely Cell phone xwb sub ov......Mas cev faj tshaj plaws nawb......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

This is phone conference call just like other Conference call ... and name it xovtooj cua.....

Tsoom phoojywg nco ntsoov tsam koj them tsis tau koj cov phone bill most likely Cell phone xwb sub ov......Mas cev faj tshaj plaws nawb......

LeejnusHmoob,

Ua tsaug koj pab tuaj qhia ntxiv txog lub hom xovtooj cua no kom kwvtij Hmoob paub meej zog rau txoj kev mus mloog. Yog li koj hais lawm, nej yuav tsis tau them tus nqi mus mloog los yog nrog lawv sib tham tiamsis koj yuav tau them koj lub xovtooj tus nqis li koj ib txwm siv regular los ntawm koj lub xovtooj tus policy.

Yog tiag kuv twb qhia rau sawvdaws lawm tiamsis tsis nco qab piav qhia kom meej thiab tsis tag li xav tias sawvdaws paub lawm vim tias lub no tsis yog thawj lub xub tshwm uas sawvdawd nyuam paub txog cov xovtooj cua mloog hauv xovtooj kuv thiaj tsis piav kom meej.

Ua tsaug ntau ib zaug ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog leej twg xav mloog mus mloog rau tus xov tooj

712-432-3900 pin# 131206

Kuv hnov yog ib qho zoo heev li hos, Siv Yis tab tom npaj mus nquam hmoob tus nywj phem kom txhob los raug hmoob lawm, thaum qhuam hmoob tus nywj tas lawm mas hmoob ua dab tsi thiaj ua tau thiab hmoob lub neej thiaj sawv no.

Cov laus zoo li lawv nyiam mloog heev li hos, qhia rau nej niam nej txiv mloog thiab ma..

Sij hawm hais yog 8:00pm - 5:00am txhua hmo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

;) ;) ;) ;) ;) ;) :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsi tag li ntawd xwb, lawv tseem xa mass email rau txhua tus hmoob thiab...see below for info:

Hi Nyob Zoo

Thov caw ib tsoom phauj ywg thawj coj los koomke txim kro hmoob lub siab kom rov muaj kev koom tes dua.

YA KHO PEB YAM LI NRAM NO:.

1) los pab kho KEV NTSEEG SIAB

2) los pab kho KEV SIB HWM

3) los pab kho KEV HLUB

Thaum kho tau cov no tag ma peb yuav muaj kev sib pab thiab yuav koom tau ua ke. Peb XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ xa tau ib cov Hmoob leader los pab peb.

Peb XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ Yuav muaj 2 hrs rau cov thawj coj los kho Hmoob yog kom koom tes nrog peb thov caw koj call Doua Her 651 366 8847

Ua tsaug rau koj lub sij hawm

Doua Her

Program Director XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ

www.radiohmong.com

listen by your phone 712 432 1405 pin 433 418 #1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo siab nej tuaj tso ntau yam ntxiv rau peb tau paub.

Yog Sivyis muaj cuabkav ua tau li hais tiag tom ntej Hmoob lub neej yuav rov zoo li lub noobneej yav thaum ub dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsi tag li ntawd xwb, lawv tseem xa mass email rau txhua tus hmoob thiab...see below for info:

Hi Nyob Zoo

Thov caw ib tsoom phauj ywg thawj coj los koomke txim kro hmoob lub siab kom rov muaj kev koom tes dua.

YA KHO PEB YAM LI NRAM NO:.

1) los pab kho KEV NTSEEG SIAB

2) los pab kho KEV SIB HWM

3) los pab kho KEV HLUB

Thaum kho tau cov no tag ma peb yuav muaj kev sib pab thiab yuav koom tau ua ke. Peb XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ xa tau ib cov Hmoob leader los pab peb.

Peb XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ Yuav muaj 2 hrs rau cov thawj coj los kho Hmoob yog kom koom tes nrog peb thov caw koj call Doua Her 651 366 8847

Ua tsaug rau koj lub sij hawm

Doua Her

Program Director XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ

www.radiohmong.com

listen by your phone 712 432 1405 pin 433 418 #1

Dreamcatcher

Yog thaum twg Hmoob kam muaj tib lub peb caug rau Hmoob thoob ntiaj teb no xwb ces kuv mam tuaj share tswv yim, hos nyob li niaj hnub no xwb ces nkim zog xwb nawb...cia kom tas peb cov lhwb qauj seb ho zoo licas rau yav pem suab vim the new generation seems to be smarter :rolleyes:...peb cov los pem roob los mas coj tsis tau Hmoob tiam no ntxiv vim lub tswv yim tsis duav cov tuaj educated nyob teb chaws no raws li kuv pom ntau zaus los.

Tus Vaj Hmoob los teb lawv cov lus no mas zoo li tau cawv mentsis lawm, thiab nws yuav ua tsis tau hmoob tus Leader rau lub neej pem suab vim cov hluas txheej nim no pom deb dua nws ntau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsi tag li ntawd xwb, lawv tseem xa mass email rau txhua tus hmoob thiab...see below for info:

Hi Nyob Zoo

Thov caw ib tsoom phauj ywg thawj coj los koomke txim kro hmoob lub siab kom rov muaj kev koom tes dua.

YA KHO PEB YAM LI NRAM NO:.

1) los pab kho KEV NTSEEG SIAB

2) los pab kho KEV SIB HWM

3) los pab kho KEV HLUB

Thaum kho tau cov no tag ma peb yuav muaj kev sib pab thiab yuav koom tau ua ke. Peb XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ xa tau ib cov Hmoob leader los pab peb.

Peb XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ Yuav muaj 2 hrs rau cov thawj coj los kho Hmoob yog kom koom tes nrog peb thov caw koj call Doua Her 651 366 8847

Ua tsaug rau koj lub sij hawm

Doua Her

Program Director XOV TOOJ CUA HMOOB NROV THOOB QAB NTUJ

www.radiohmong.com

listen by your phone 712 432 1405 pin 433 418 #1

Mikwv aj'' nej tsim tau lub xov tooj cua nrov thoob ntuj no kuj yog ib qho zoov rau Hmoob tej kwv tij neej tsa phooj ywg tau sib nug moo thiab hnov xov hnov moo kujzoo sia ua nej tsaum kawg li os nawv.

Tiam sis cov ntshe cov paub tab,cov tub txawj ntxhais ntse yuav muaj cov tuaj koom hauv nov ho. rau qhov kuv tuaj mloog cov tuaj sib cav sib kho nyob hauv xov tooj cua nrov thoob ntuj no mas yog tib cov uas puas hlwb lawm thiab cov poj niam txiv neej uas qaug quav uas kho tsis zoo li lawmes lub neej puas tas lawm thiaj tuaj thamm hauv no lawm xwb nas mikwv. yog thaum twg muaj cov tsis qaug quav tuaj koom lawm no kuv mam tuaj koom nrog nej thiaj muaj nyiaj li cas los kuv mam pab nej nawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bro Xeev,

Kuv hnov ib zuag lawv tham txog lub xov tooj cua no ntev los me ntse lawm....yog yus tsis them nyiam ua member rau lawv lub xov tooj cua no yus mus mloog tsis tau pob? cas koj muab tus xov tooj ntawv es kuv mus mloog puas tau ma?

Yog leej twg xav mloog mus mloog rau tus xov tooj

712-432-3900 pin# 131206

Kuv hnov yog ib qho zoo heev li hos, Siv Yis tab tom npaj mus nquam hmoob tus nywj phem kom txhob los raug hmoob lawm, thaum qhuam hmoob tus nywj tas lawm mas hmoob ua dab tsi thiaj ua tau thiab hmoob lub neej thiaj sawv no.

Cov laus zoo li lawv nyiam mloog heev li hos, qhia rau nej niam nej txiv mloog thiab ma..

Sij hawm hais yog 8:00pm - 5:00am txhua hmo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo taislaug maiv nyaj mej thaam lomzem ua luaj les os!

Bro Xeev,

Kuv hnov ib zuag lawv tham txog lub xov tooj cua no ntev los me ntse lawm....yog yus tsis them nyiam ua member rau lawv lub xov tooj cua no yus mus mloog tsis tau pob? cas koj muab tus xov tooj ntawv es kuv mus mloog puas tau ma?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo koj hab os nam hluas Ntxawm.........peb tham tsis lom zem aaaa........koj pum lom zem hab....... :lol: koj nyob li caag lawm xwb.......

Nyob zoo taislaug maiv nyaj mej thaam lomzem ua luaj les os!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mikwv aj'' nej tsim tau lub xov tooj cua nrov thoob ntuj no kuj yog ib qho zoov rau Hmoob tej kwv tij neej tsa phooj ywg tau sib nug moo thiab hnov xov hnov moo kujzoo sia ua nej tsaum kawg li os nawv.

Tiam sis cov ntshe cov paub tab,cov tub txawj ntxhais ntse yuav muaj cov tuaj koom hauv nov ho. rau qhov kuv tuaj mloog cov tuaj sib cav sib kho nyob hauv xov tooj cua nrov thoob ntuj no mas yog tib cov uas puas hlwb lawm thiab cov poj niam txiv neej uas qaug quav uas kho tsis zoo li lawmes lub neej puas tas lawm thiaj tuaj thamm hauv no lawm xwb nas mikwv. yog thaum twg muaj cov tsis qaug quav tuaj koom lawm no kuv mam tuaj koom nrog nej thiaj muaj nyiaj li cas los kuv mam pab nej nawv.

exile,

kuv los xav ib yam li koj thiab tiag...yog hnub twg hmoob muaj ib hnub rau hmoob lub me holiday noj 30 lawm tiag mas thiaj li yuav los ze rau hmoob sibhlub thiab kho tau tiag.

Guest,

kuv tsi tau mus mloog tej no li, tabsi pom email advertise tuaj txog kuv li email es muab tso rau hauv no xwb. peb cov hmoob tamsimno xwb, peb twb tsi tau paub txog txoj kev ua leadership tiag tiag--peb lam tham lus dawb dawb thiab khav khav xwb. tej haujlwm no, tsi muaj hnub yuav npau suav txog li nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Kwvtij Hmoob Txhua Tus,

Kuv muab tshaj tawm rau nej ib tsoom phoojywg sawvdaws yog nej muaj lagluam (comercial) xav mloog los yog muaj tswvyim zoo xav sib tham txhua yam nrog kwvtij Hmoob thoob hauv qab ntuj no no thov nej mus koom tau kuv ib tug txheebze lub xovtooj cua nyob Sacramento Ca. Nej mus tham tau 24 teev (hours) ua tau yam lomzem xauv npo tsis tu ncua. Xovtooj cua tus xovtooj(phone) thiab kev hu mus yog li nram no:

(785) 686-2865 siv mus txog 11-6-09 xwb

(218) 548-1845 siv 11/7/09 mus rau lub neej pemsuav/future

Tus website yog http://xoblaim.com/

Lub xovtooj cua hais los kev mus mloog ces yog muab koj lub xovtooj hu mus mloog xwb tsis yog mloog los ntawm vithabnyub(radio). Thaum nej ntaus 2 tug xovtooj saumtoj no tag muaj ib tug Pog Ameslikas hais lus tag tom qab ntawd koj mam ntaus 916916# mus mloog lawv sib tham, yog koj ho xav tham nrog lawv no ces ntaus lub *hnubqub(star) thiab tus zauv/lej 6 ntxiv, thaum tham tag lawm rov ntau *6 ces koj tawm los yog lawv tsis hnov koj lub suab (mute) lawm.

Kev mus mloog lub xovtooj cua no mloog dawb xwb tsis them nyiaj rau lub sijhawm no, tejzaum yav neej pemsuab yuav sau me ntsis nyiaj los ntawm cov (comercial) kev tshaj tawm lagluam los pab lub xovtooj cua hos nyob lub rau lub sijhawm no mus tshaj dawb xwb. Lub xovtooj cua hais los nws muab Hmoob cov xovtooj cua tau ntau lub los koom tso uake yog li muaj neeg tuaj coob thiab lomzem heev rau txhua leej txhua tus. Tiamsis nco ntsoov txawm nyob hauv Hmongza thiab lwm qhov chaw los yog lub xovtooj cua hais los no sawvdaws yuav tau ceevfaj tsam nej ho lam mus tham tau ib tug hlub los ntxiv koj tus hauv tsev thiab ces muaj teebmeem nawb mog.

Nyob zoo nej txhua tus thiab vam tias kwvtij Hmoob txoj kev mus los sib cuag tsuas muaj ze zujzus tuaj thiab mus ntsib yam zoo uas yuav vammeej mus ntxiv xwb. Yog nej leejtwg ho mus koom lawv no thov siv tej lus kom zoo thiab muaj nujnqis xwb peb sawvdaws thiaj kawm tau yam zoo los lwm haivneeg thiaj li tsis thuam peb Haivhmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov me kwv tij es!!

Kuv hnov lawv tham tias muaj ib lub xov tooj cua hais lus* lus npua thiab es nej puas tau hnov naj? Kuv tsis paub tias* thiab npua txawj hais lus no, yog nej leej twg paub no ho qhia peb mus mloog Deb thiab Npua tham thiab seb - lawv tham li cas os!!

Sau npe Dablaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA_*'

zoo kawg lawv mas qw muaj ceem kawg nkaus tab sis muaj coob tus muab foos pov tseg tas vim lawv them tsis taus nqe foos lawm.

Nyob zoo Kwvtij Hmoob Txhua Tus,

Kuv muab tshaj tawm rau nej ib tsoom phoojywg sawvdaws yog nej muaj lagluam (comercial) xav mloog los yog muaj tswvyim zoo xav sib tham txhua yam nrog kwvtij Hmoob thoob hauv qab ntuj no no thov nej mus koom tau kuv ib tug txheebze lub xovtooj cua nyob Sacramento Ca. Nej mus tham tau 24 teev (hours) ua tau yam lomzem xauv npo tsis tu ncua. Xovtooj cua tus xovtooj(phone) thiab kev hu mus yog li nram no:

(785) 686-2865 siv mus txog 11-6-09 xwb

(218) 548-1845 siv 11/7/09 mus rau lub neej pemsuav/future

Tus website yog http://xoblaim.com/

Lub xovtooj cua hais los kev mus mloog ces yog muab koj lub xovtooj hu mus mloog xwb tsis yog mloog los ntawm vithabnyub(radio). Thaum nej ntaus 2 tug xovtooj saumtoj no tag muaj ib tug Pog Ameslikas hais lus tag tom qab ntawd koj mam ntaus 916916# mus mloog lawv sib tham, yog koj ho xav tham nrog lawv no ces ntaus lub *hnubqub(star) thiab tus zauv/lej 6 ntxiv, thaum tham tag lawm rov ntau *6 ces koj tawm los yog lawv tsis hnov koj lub suab (mute) lawm.

Kev mus mloog lub xovtooj cua no mloog dawb xwb tsis them nyiaj rau lub sijhawm no, tejzaum yav neej pemsuab yuav sau me ntsis nyiaj los ntawm cov (comercial) kev tshaj tawm lagluam los pab lub xovtooj cua hos nyob lub rau lub sijhawm no mus tshaj dawb xwb. Lub xovtooj cua hais los nws muab Hmoob cov xovtooj cua tau ntau lub los koom tso uake yog li muaj neeg tuaj coob thiab lomzem heev rau txhua leej txhua tus. Tiamsis nco ntsoov txawm nyob hauv Hmongza thiab lwm qhov chaw los yog lub xovtooj cua hais los no sawvdaws yuav tau ceevfaj tsam nej ho lam mus tham tau ib tug hlub los ntxiv koj tus hauv tsev thiab ces muaj teebmeem nawb mog.

Nyob zoo nej txhua tus thiab vam tias kwvtij Hmoob txoj kev mus los sib cuag tsuas muaj ze zujzus tuaj thiab mus ntsib yam zoo uas yuav vammeej mus ntxiv xwb. Yog nej leejtwg ho mus koom lawv no thov siv tej lus kom zoo thiab muaj nujnqis xwb peb sawvdaws thiaj kawm tau yam zoo los lwm haivneeg thiaj li tsis thuam peb Haivhmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov me kwv tij es!!

Kuv hnov lawv tham tias muaj ib lub xov tooj cua hais lus* lus npua thiab es nej puas tau hnov naj? Kuv tsis paub tias* thiab npua txawj hais lus no, yog nej leej twg paub no ho qhia peb mus mloog Deb thiab Npua tham thiab seb - lawv tham li cas os!!

Sau npe Dablaug

KUv qhia koj tias tsis muaj li koj hnov lawv lam dag koj xwb nawb mog.

muaj cov hais lus hmoob nkaus xwb tab sis yog lawv hais txog poj niam txiv neej qhov me chaw ua neej xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA_*'

zoo kawg lawv mas qw muaj ceem kawg nkaus tab sis muaj coob tus muab foos pov tseg tas vim lawv them tsis taus nqe foos lawm.

Nyob zoo os Xeevtxwjlaug,

Yus yuav tau tswj yus tuskheej thiab paub lub caij twg koj lub xovtooj thiaj mloog tau tsis txiav minute. Yog koj tsis paub pheej ciali mloog ywj siab xwb ces kawg khaubhlab li lau hehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os Xeevtxwjlaug,

Yus yuav tau tswj yus tuskheej thiab paub lub caij twg koj lub xovtooj thiaj mloog tau tsis txiav minute. Yog koj tsis paub pheej ciali mloog ywj siab xwb ces kawg khaubhlab li lau hehehe.

HmoobUSA_*'

ham tsis mloog thaum 9:000Pm uas xov tooj tham tau dawb lawm xwb los lawv hais tias yog tham nrog 1 lub foos ces tau tab sis yog mloog xov tooj online ces tsis tau no ces kawg muab pov tseg xwb tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA_*'

ham tsis mloog thaum 9:000Pm uas xov tooj tham tau dawb lawm xwb los lawv hais tias yog tham nrog 1 lub foos ces tau tab sis yog mloog xov tooj online ces tsis tau no ces kawg muab pov tseg xwb tiag.

hahaha kuv li luv lub phone yog txuas los ntawm T-mobile xwb kuv tham after 9 pm thiab before 7 am tsis muaj dabtsi thiab as. Muaj ib txhia company lawv yeej muaj teebmeem thiab mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hahaha kuv li luv lub phone yog txuas los ntawm T-mobile xwb kuv tham after 9 pm thiab before 7 am tsis muaj dabtsi thiab as. Muaj ib txhia company lawv yeej muaj teebmeem thiab mas.

Yog li kov no kuv xav nrog lawv tham los nyaj yuav tau thiab vim kuv lub phone kuj T-mobile li koj hais thiab.tab sis kuv tuaj no kuv puas yuav ntsib koj nrog koj tham lo puav ne yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog li kov no kuv xav nrog lawv tham los nyaj yuav tau thiab vim kuv lub phone kuj T-mobile li koj hais thiab.tab sis kuv tuaj no kuv puas yuav ntsib koj nrog koj tham lo puav ne yom.

Xeevtxwjlaug,

Kuv mus mloog xwb feem ntau kuv tsis tham li os, yog tej thaum lawv tham tej qhov tseemceeb thiab tsis yog no mam nrog lawv hais 2 lo xwb ces khiav tawm lawm. Zoo li ntxim koj ua tij yuav txawj hais dabneeg hais thiab sub, yog koj tuaj hais dabneeg no qhia kuv ho tuaj mloog thiab. Mon-Tue kuv mloog txog 12 p.m. tej thiab mam li pw ho weekend kuv yeej mloog nruab hnub me ntsis thiab. Qhov zoo tshaj yog kuv xav kawm tshuaj thiab tej yam lawv tham tseemceeb xws li khawvkoob los yog lwm yam tej ho tau khaws cia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeevtxwjlaug,

Kuv mus mloog xwb feem ntau kuv tsis tham li os, yog tej thaum lawv tham tej qhov tseemceeb thiab tsis yog no mam nrog lawv hais 2 lo xwb ces khiav tawm lawm. Zoo li ntxim koj ua tij yuav txawj hais dabneeg hais thiab sub, yog koj tuaj hais dabneeg no qhia kuv ho tuaj mloog thiab. Mon-Tue kuv mloog txog 12 p.m. tej thiab mam li pw ho weekend kuv yeej mloog nruab hnub me ntsis thiab. Qhov zoo tshaj yog kuv xav kawm tshuaj thiab tej yam lawv tham tseemceeb xws li khawvkoob los yog lwm yam tej ho tau khaws cia.

Haub yauj yog koj tuaj mloog ntau xwb ces kuv tuaj los yuav tsis tau nrog koj tham li lauj.

kav liam pab niag hmoob tuaj tham hauv los kuv twb tsis paub 1 tug nyuag li ces kuv lam tham pog laus tom hmongza.com Vdo Chatroom xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Kwvtij Hmoob Txhua Tus,

Kuv muab tshaj tawm rau nej ib tsoom phoojywg sawvdaws yog nej muaj lagluam (comercial) xav mloog los yog muaj tswvyim zoo xav sib tham txhua yam nrog kwvtij Hmoob thoob hauv qab ntuj no no thov nej mus koom tau kuv ib tug txheebze lub xovtooj cua nyob Sacramento Ca. Nej mus tham tau 24 teev (hours) ua tau yam lomzem xauv npo tsis tu ncua. Xovtooj cua tus xovtooj(phone) thiab kev hu mus yog li nram no:

(785) 686-2865 siv mus txog 11-6-09 xwb

(218) 548-1845 siv 11/7/09 mus rau lub neej pemsuav/future

Tus website yog http://xoblaim.com/

Lub xovtooj cua hais los kev mus mloog ces yog muab koj lub xovtooj hu mus mloog xwb tsis yog mloog los ntawm vithabnyub(radio). Thaum nej ntaus 2 tug xovtooj saumtoj no tag muaj ib tug Pog Ameslikas hais lus tag tom qab ntawd koj mam ntaus 916916# mus mloog lawv sib tham, yog koj ho xav tham nrog lawv no ces ntaus lub *hnubqub(star) thiab tus zauv/lej 6 ntxiv, thaum tham tag lawm rov ntau *6 ces koj tawm los yog lawv tsis hnov koj lub suab (mute) lawm.

Kev mus mloog lub xovtooj cua no mloog dawb xwb tsis them nyiaj rau lub sijhawm no, tejzaum yav neej pemsuab yuav sau me ntsis nyiaj los ntawm cov (comercial) kev tshaj tawm lagluam los pab lub xovtooj cua hos nyob lub rau lub sijhawm no mus tshaj dawb xwb. Lub xovtooj cua hais los nws muab Hmoob cov xovtooj cua tau ntau lub los koom tso uake yog li muaj neeg tuaj coob thiab lomzem heev rau txhua leej txhua tus. Tiamsis nco ntsoov txawm nyob hauv Hmongza thiab lwm qhov chaw los yog lub xovtooj cua hais los no sawvdaws yuav tau ceevfaj tsam nej ho lam mus tham tau ib tug hlub los ntxiv koj tus hauv tsev thiab ces muaj teebmeem nawb mog.

Nyob zoo nej txhua tus thiab vam tias kwvtij Hmoob txoj kev mus los sib cuag tsuas muaj ze zujzus tuaj thiab mus ntsib yam zoo uas yuav vammeej mus ntxiv xwb. Yog nej leejtwg ho mus koom lawv no thov siv tej lus kom zoo thiab muaj nujnqis xwb peb sawvdaws thiaj kawm tau yam zoo los lwm haivneeg thiaj li tsis thuam peb Haivhmoob.

peb cov nyob california mloog tsis tau xoblaim li koj sim muab xov tooj los soj

es nej puas mus mloog phooj ywg kev sov siab 8 txog 10 california time thiab

lom zem tiag tiag mloog ces qaub ncaug si laws ua tsis taus pa hahahaha mus ma koj thiaj paub

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Haub yauj yog koj tuaj mloog ntau xwb ces kuv tuaj los yuav tsis tau nrog koj tham li lauj.

kav liam pab niag hmoob tuaj tham hauv los kuv twb tsis paub 1 tug nyuag li ces kuv lam tham pog laus tom hmongza.com Vdo Chatroom xwb mas.

Hahaha koj txhob dag dag kuv os Xeevtxwjlaug. Yog koj xav nrog kuv tham npaum li koj hais ko tiag mas kuv yeej kam tuaj zov nrog koj tham txhua txhua hmo ne. Tiamsis yog muab Hmongza VDO los piv no ces Xoblaim ua kev lomzem ce Xoblaim swb lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0