Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Tsovrog Nyob Sab Middle East

8 posts in this topic

Posted · Report post

Xov xwm hais tawm li nram qab txog muaj neeg caws hoobpob tau tawg raug Iran cov tubrog tuag 35 leeg, ziag no Iran muab liam rau Pakistan lawm tias yog lawv ua tus caws. Kuv xav tias ntshe kev sib tua rau cov tebchaws ntsuabze ntawd tsuas muaj yuav loj tuaj xwb lau.

Nej ho xav seb yog leejtwg behind qhov attack zaum no?

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle...tion=middleeast

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8313625.stm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xov xwm hais tawm li nram qab txog muaj neeg caws hoobpob tau tawg raug Iran cov tubrog tuag 35 leeg, ziag no Iran muab liam rau Pakistan lawm tias yog lawv ua tus caws. Kuv xav tias ntshe kev sib tua rau cov tebchaws ntsuabze ntawd tsuas muaj yuav loj tuaj xwb lau.

Nej ho xav seb yog leejtwg behind qhov attack zaum no?

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle...tion=middleeast

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8313625.stm

hmoobUSA raws li kuv tus me nyuam hais mas nws yuav muaj r.o g nyob rau sab Iran tim tas ces yuav mus rau N kauslim no. Tu siab peb yug los nyob rau tiam tsis muaj kev kaj siab. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xov xwm hais tawm li nram qab txog muaj neeg caws hoobpob tau tawg raug Iran cov tubrog tuag 35 leeg, ziag no Iran muab liam rau Pakistan lawm tias yog lawv ua tus caws. Kuv xav tias ntshe kev sib tua rau cov tebchaws ntsuabze ntawd tsuas muaj yuav loj tuaj xwb lau.

Nej ho xav seb yog leejtwg behind qhov attack zaum no?

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle...tion=middleeast

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8313625.stm

Tej hauj lawm no ces yog peb lub tebchaws no xwb, tej zaum na... kuv xav li

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmoobUSA raws li kuv tus me nyuam hais mas nws yuav muaj r.o g nyob rau sab Iran tim tas ces yuav mus rau N kauslim no. Tu siab peb yug los nyob rau tiam tsis muaj kev kaj siab. :(

Neegphem & Tubsiabzoo,

Nyob li qhov teebmeem zaum no mas kuv xav tias yog U.S. tseem nyob ze li Pakistan thiab ces U.S. yeej raug liam lawm thiab vim rau qhov U.S yog tus hais lawv lub tebchaws heev tshaj txog ntawm lawv cov Nuclear Energy tsam lawv ho los tsim cov war head, yog li tamsim no thiaj li ho muaj cov xwmtxheej zoo li no tshwm tuaj thiab. Txawm licas los xij peb tsis nrog muaj luag muaj ib lub tebchaws qhov twg ua peb tug ces cia peb mloog seb lub ntiajteb yuav tig mus zoo licas.

Raws li Nostradamus cov lus hais tseg mas lub ntiajteb no txoj kev phem sib ntaus sib tua yuav xub pib sab Middle East txij li xyoo 2000 nyob sab tid tuaj ces kis mus thoob lub ntiajteb no ces txog thaum kawg yuav liamsim tag mas li rov tsim dua noobneej tshiab. Tamsim no cov tebchaws Middle tid cov teebmeem twb sib kis mus ntau yuav txhua lawm ne xws li thaum xub yog Iraq thiab Kuwait xwb ces dhau los mus rau ntau ntau lub lawm. Kuv saib daim movie hais los nyob rau xyoo 1989 tej xwm txheej hais los yeej muaj raws nraim ua ntuv zus los mus lawm yog li kuv ntseeg tias yuav tsum muaj tseeb xwb. Yog nej leejtwg tsis tau pom daim movie hais los no mus rent los saib mas, nws lub npe hu ua NOSTRADAMUS PREDICTION no. Yog nej mus rent no mus rent daim uas daim cover muaj ib tug txivneej laus laus cov tuaj tuaj hwjtxwv thiaj yog daim zoo thiab meej dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej yeej ib txwm yuav hnov lawm hais YEEB NCUAB NIAG CAV KAS PHAV Yog li tiam 20 rau 21 no luag tsim cuab yeej riam phom txhua yam ua tsov puv thas xab maim heev es xav txw tej me nyuam teb chaws hauv qab ntuj no los si ntaus es nws thiaj zoo sim tej cuab yeej thas xab maim... tsis li yuav ua cas sim mas......!

Tiam sis neeg tsis pom nws txoj kev ntxias dag muaj ib hnub neeg yuav chim quaj ntsuag kua muag tsis muaj los......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

I don't really care what has happened there bc we have our problem here which no one cares about it.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmoobUSA raws li kuv tus me nyuam hais mas nws yuav muaj r.o g nyob rau sab Iran tim tas ces yuav mus rau N kauslim no. Tu siab peb yug los nyob rau tiam tsis muaj kev kaj siab. :(

Yog muaj tsov puv pem Kaus lim mas nej yuav tau khiav deb tsis txhob nyob US lawm nawb vim lawv yuav tua mos txwv Military tuaj rau Meskas lub teb chaws Kauslim twb muab Mekas lub teb chaws so tawm hauv World map lawm os...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmoobUSA raws li kuv tus me nyuam hais mas nws yuav muaj r.o g nyob rau sab Iran tim tas ces yuav mus rau N kauslim no. Tu siab peb yug los nyob rau tiam tsis muaj kev kaj siab. :(

Yuav txog rau xyoo 2012 hlub ntiaj teb yuav tas yuav kawg ces yog r o g ntxuav ntiaj zaum 3 yuav tshwm sim neeg yuav sib tuag roj ntshav yuav ntws puv hav ziag no lauv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0