Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

hmoob kab li kev cai

26 posts in this topic

Posted · Report post

txij thaum hmoob lub teb chaws poob mus ua suav tug lawm, hmoob tau sawv tawm tsam nrog suav 32 zaug, ua ntej ntawd peb hmoob tsis muaj dab qhuas loj, hais txog fab kho mob peb hmoob tsuas muaj ntoo xeeb zeb xeeb xwb, peb hmoob yeej tsis lam ua ib lub thaj teev dab los yog poj yawm tswv txoob li, txog ib lub peb caug los yog muaj noj muaj haus pluas loj peb hmoob mam laig tniab hu los noj los haus xwb.

Hos hais txog muaj ib siab ob qig(tuag) peb hmoob tsuas pam 3 hnub xwb, tom qab ntawd peb hmoob muab coj mus hlawv, thaum hlawv tag lawm peb hmoob mam mus khaws cov pob txha coj los ntim rau hauv ib lub hub los yog mam txua ib fwm hleb me me ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv, thau ua li no tag lawm peb hmoob mam mus nriav tej phab tsua los yog tej lub pob zeb loj loj ces peb hmoob mam txaug kom tau ib lub qhov ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv lub qhov ntawd ces peb hmoob mam muab foob kom zoo zoo rau ces tag.

Lwm hmo mam hais ntxiv

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'vamntxawg'

koj mas paub ntau yam kawg nawb yom!!! Kavtsij tuaj piav dab-neeg rau peb ntxiv. Yog hais txog sab ko ces kuv nyoo koj lawm os...

txij thaum hmoob lub teb chaws poob mus ua suav tug lawm, hmoob tau sawv tawm tsam nrog suav 32 zaug, ua ntej ntawd peb hmoob tsis muaj dab qhuas loj, hais txog fab kho mob peb hmoob tsuas muaj ntoo xeeb zeb xeeb xwb, peb hmoob yeej tsis lam ua ib lub thaj teev dab los yog poj yawm tswv txoob li, txog ib lub peb caug los yog muaj noj muaj haus pluas loj peb hmoob mam laig tniab hu los noj los haus xwb.

Hos hais txog muaj ib siab ob qig(tuag) peb hmoob tsuas pam 3 hnub xwb, tom qab ntawd peb hmoob muab coj mus hlawv, thaum hlawv tag lawm peb hmoob mam mus khaws cov pob txha coj los ntim rau hauv ib lub hub los yog mam txua ib fwm hleb me me ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv, thau ua li no tag lawm peb hmoob mam mus nriav tej phab tsua los yog tej lub pob zeb loj loj ces peb hmoob mam txaug kom tau ib lub qhov ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv lub qhov ntawd ces peb hmoob mam muab foob kom zoo zoo rau ces tag.

Lwm hmo mam hais ntxiv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txij thaum hmoob lub teb chaws poob mus ua suav tug lawm, hmoob tau sawv tawm tsam nrog suav 32 zaug, ua ntej ntawd peb hmoob tsis muaj dab qhuas loj, hais txog fab kho mob peb hmoob tsuas muaj ntoo xeeb zeb xeeb xwb, peb hmoob yeej tsis lam ua ib lub thaj teev dab los yog poj yawm tswv txoob li, txog ib lub peb caug los yog muaj noj muaj haus pluas loj peb hmoob mam laig tniab hu los noj los haus xwb.

Hos hais txog muaj ib siab ob qig(tuag) peb hmoob tsuas pam 3 hnub xwb, tom qab ntawd peb hmoob muab coj mus hlawv, thaum hlawv tag lawm peb hmoob mam mus khaws cov pob txha coj los ntim rau hauv ib lub hub los yog mam txua ib fwm hleb me me ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv, thau ua li no tag lawm peb hmoob mam mus nriav tej phab tsua los yog tej lub pob zeb loj loj ces peb hmoob mam txaug kom tau ib lub qhov ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv lub qhov ntawd ces peb hmoob mam muab foob kom zoo zoo rau ces tag.

Lwm hmo mam hais ntxiv

Kuv tsis yog ib tug kawm keeb kwm ces kuv tsis paub hais tias yog kob puv number pes tsawg uas peb hmoob pauv los mus coj txoj kev cai dab qhuas tsis hlawv lawm.

Ua ib haiv neeg nyob txhob cia yus haiv neeg tuag, cia yus tuag zoo dua yus haiv neeg tuag, txij thaum peb haiv neeg tuag lawm peb raug suav quab yuam tsim txom, saib tsis taus peb hmoob txeeb peb hmoob liaj peb hmoob teb peb hmoob poj niam me nyuam thiab tej ntxhais zoo nkauj, tua peb tej neeg txawj neeg ntse pov tseg. peb hmoob tiv tsis taus txoj kev tsim txom quab nyuam caij tsuj, peb hmoob tau sawv tawn tsam nyob rau ntau lub xeev ua rau neeg tuag sib tsub sib nias tsis pom qab hlawv tag nro, muaj ib txhia hmoob muab lawv cov neeg tuag hlai cov nqaij pov tseg yuav cov txha coj mus zais es mam hlawv tom qab tsov puv tag, tab si hmoob muaj cov ntseev siab tuaj suav tog rov tua hmoob ua rau hmoob tsis yeej puv, pab hmoob no dhau los ua ib pab hmoob coj txoj kev cai paws.

"Paws" yog muaj ib tug tag sim neej ces lawv muab tus tuag ntawd coj mus faus li 2-3 xyoo ces lawv mam rov mus khawb ces qa cov pob txha los ua kev cai rau, pab hmoob no muaj tsawg tsawg.

Tag kis kuv mam hais cov uas tsis paws

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Xib Hwb Vam Ntxawg,

Koj txawj thiab paub dab tsi los kav tsij coj tuaj qhia. Hais txog keeb kwm Hmoob, muaj ib phau uas hais tau ntau tshaj plaws yog phau "Haiv Hmoob Liv Xwm" yog Hmoob Suav ua kev tshawb nrhiav thiab mam muab cov keeb kwm coj los sau thiab txhais.

Yog tias koj xav paub no, koj yuav tau nyeem phau ntawd vim tias nws qhia ntau heev hais txog yuav luag txhua kob rog uas muaj nyob rau pem Suav Teb. Thiab muaj qhia ntau yam heev, kuv tseem nyeem tsis to tau tas.

Li no xwb, nyob zoo koj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'vamntxawg'

Yogli, tagkis kuv mam rov tuaj zov nyeem txuas ntxiv... ncontsoov rov tuaj piav nawb. :D :D :D

Tag kis kuv mam hais cov uas tsis paws

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis yog ib tug kawm keeb kwm ces kuv tsis paub hais tias yog kob puv number pes tsawg uas peb hmoob pauv los mus coj txoj kev cai dab qhuas tsis hlawv lawm.

Ua ib haiv neeg nyob txhob cia yus haiv neeg tuag, cia yus tuag zoo dua yus haiv neeg tuag, txij thaum peb haiv neeg tuag lawm peb raug suav quab yuam tsim txom, saib tsis taus peb hmoob txeeb peb hmoob liaj peb hmoob teb peb hmoob poj niam me nyuam thiab tej ntxhais zoo nkauj, tua peb tej neeg txawj neeg ntse pov tseg. peb hmoob tiv tsis taus txoj kev tsim txom quab nyuam caij tsuj, peb hmoob tau sawv tawn tsam nyob rau ntau lub xeev ua rau neeg tuag sib tsub sib nias tsis pom qab hlawv tag nro, muaj ib txhia hmoob muab lawv cov neeg tuag hlai cov nqaij pov tseg yuav cov txha coj mus zais es mam hlawv tom qab tsov puv tag, tab si hmoob muaj cov ntseev siab tuaj suav tog rov tua hmoob ua rau hmoob tsis yeej puv, pab hmoob no dhau los ua ib pab hmoob coj txoj kev cai paws.

"Paws" yog muaj ib tug tag sim neej ces lawv muab tus tuag ntawd coj mus faus li 2-3 xyoo ces lawv mam rov mus khawb ces qa cov pob txha los ua kev cai rau, pab hmoob no muaj tsawg tsawg.

Tag kis kuv mam hais cov uas tsis paws

Pawg hmoob paws kuv nug tau muaj ib txhia khiav los rau plog teb lawm thiab, pab no yog ib pab hmoob vwj, tam sim no lawv txia los ua tsis paws lawm thiab.

Cov hmoob uas tsis paws lawv yuav tus nom lus(tus thawj coj) peb hmoob tus nom tau hais tias hmoob tuag coob dhau hwv lawm, hlawv los hlawv tsis tag ces cia hnub twg hmoob yeej teb chaws hmoob mam uas kev cai hlawv rau(ua ib lub koob tseej hlawv) hmoob ua puv nrog suav tau ntau lub. Muaj ib xyoo suav tau nias tsam hnyav heev xyoo ntaws suav tau muab hmoob tus nom tua tug, hmoob chim siab heev hmoob tua phom ua lwj ua liam rau saum ntuj, hmoob hais tias tua suav txawm yuav rauq thiab tsis raug los tua tam kev chim. Yog li niaj hnub nim no thau muaj ib tug txoj sia tu kiag hmoob thiaj li tua 3 phom rau saum ntuj, hmoob hais rau tus tuag hais tias tua suav ua koj luag, thaum tu zam tag los hmoob rov tua 3 phom dua.

tag kis kuv mam hais qhov hais tias ua cas hmoob ho muab ua ib tug nees ntoo dai tus tuag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txij thaum hmoob lub teb chaws poob mus ua suav tug lawm, hmoob tau sawv tawm tsam nrog suav 32 zaug, ua ntej ntawd peb hmoob tsis muaj dab qhuas loj, hais txog fab kho mob peb hmoob tsuas muaj ntoo xeeb zeb xeeb xwb, peb hmoob yeej tsis lam ua ib lub thaj teev dab los yog poj yawm tswv txoob li, txog ib lub peb caug los yog muaj noj muaj haus pluas loj peb hmoob mam laig tniab hu los noj los haus xwb.

Hos hais txog muaj ib siab ob qig(tuag) peb hmoob tsuas pam 3 hnub xwb, tom qab ntawd peb hmoob muab coj mus hlawv, thaum hlawv tag lawm peb hmoob mam mus khaws cov pob txha coj los ntim rau hauv ib lub hub los yog mam txua ib fwm hleb me me ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv, thau ua li no tag lawm peb hmoob mam mus nriav tej phab tsua los yog tej lub pob zeb loj loj ces peb hmoob mam txaug kom tau ib lub qhov ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv lub qhov ntawd ces peb hmoob mam muab foob kom zoo zoo rau ces tag.

Lwm hmo mam hais ntxiv

Koj hais cuam li koj niam yog ib tus neeg tshwm sim nyob rau lub sij hawm ntawd!!! Kuv xav mas koj tseem yog ib tus neeg tsis tau muaj kev txawj ntse li. Yog koj tsis yog ib tus neeg tswm sim nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj tsis txhob tuaj qhuas qab qhuas tsau tias koj paub txoj ub txog no li ko lawm nawb!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais cuam li koj niam yog ib tus neeg tshwm sim nyob rau lub sij hawm ntawd!!! Kuv xav mas koj tseem yog ib tus neeg tsis tau muaj kev txawj ntse li. Yog koj tsis yog ib tus neeg tswm sim nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj tsis txhob tuaj qhuas qab qhuas tsau tias koj paub txoj ub txog no li ko lawm nawb!!!!

Phooj ywg Guest

Kuv yog ib tug neeg tsis muaj kev txawj ntse npaum li koj, thiab yeej muaj tseeb li koj hais lo mas, kuv tsis yog ib tug neeg tswm sim lub sij hawm ntawd, Kuv tsuas hais li kuv kawm thiab kuv los seb kiag ntawd kuv 2 lub qhov muag pom xwb. Koj nes hos xav li cas rau hmoob txoj kev pam tuag no thiab? puas yog yexus kom hmoob ua? Puas yog buddha kom hmoob ua los yog cov saub coob coob i kom hmoob ua? Yog koj paub no thov qhia rau peb, hos yog koj tsis paub ces koj tos kom kuv sau kom tag es koj mam mus rau plog teb koj mus zov cov neeg mob leej twg tuag ces koj saib thaum pib kom txog thaum xau uas tso plig kiag koj thiaj pom qhov tseeb nawb. Peb ua neeg nyob yog peb kawm xwb peb tsis nqis tes ces peb yeej tsis paub tsis pom qhov tseeb, tsis hais kev pam tuag, kev kho mob, tsis hais ua tej yam khoom tha xabmaim los yog kev ua vaj ua tsev los yeej ib yam nkau, kawm tag yuav tsum nqis tes thiaj tau qhov tseeb tawm los nawb.

Thaum kawg no kuv thov koj qhia koj zaj rau peb mloog, tab si txhob muab lus phim npab los hais nawb, yesxus los yog npab, buddha los yog npab, yawm saub los yog npab, vajtswv los yog npab, thov koj muab qhov tseeb tseeb los hais xwb, qhov tseeb thiaj yog tseeb kuv tos mloog lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'vamntxawg'

...hahahaha... tsam no vamntxawg txawj chim lawm thiab laiv.... pheej "phim npab" ua dabtsi na... tiag tiag mas yog "khone (neeg) npab" xwb os....

Phooj ywg Guest

Kuv yog ib tug neeg tsis muaj kev txawj ntse npaum li koj, thiab yeej muaj tseeb li koj hais lo mas, kuv tsis yog ib tug neeg tswm sim lub sij hawm ntawd, Kuv tsuas hais li kuv kawm thiab kuv los seb kiag ntawd kuv 2 lub qhov muag pom xwb. Koj nes hos xav li cas rau hmoob txoj kev pam tuag no thiab? puas yog yexus kom hmoob ua? Puas yog buddha kom hmoob ua los yog cov saub coob coob i kom hmoob ua? Yog koj paub no thov qhia rau peb, hos yog koj tsis paub ces koj tos kom kuv sau kom tag es koj mam mus rau plog teb koj mus zov cov neeg mob leej twg tuag ces koj saib thaum pib kom txog thaum xau uas tso plig kiag koj thiaj pom qhov tseeb nawb. Peb ua neeg nyob yog peb kawm xwb peb tsis nqis tes ces peb yeej tsis paub tsis pom qhov tseeb, tsis hais kev pam tuag, kev kho mob, tsis hais ua tej yam khoom tha xabmaim los yog kev ua vaj ua tsev los yeej ib yam nkau, kawm tag yuav tsum nqis tes thiaj tau qhov tseeb tawm los nawb.

Thaum kawg no kuv thov koj qhia koj zaj rau peb mloog, tab si txhob muab lus phim npab los hais nawb, yesxus los yog npab, buddha los yog npab, yawm saub los yog npab, vajtswv los yog npab, thov koj muab qhov tseeb tseeb los hais xwb, qhov tseeb thiaj yog tseeb kuv tos mloog lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'vamntxawg'

...hahahaha... tsam no vamntxawg txawj chim lawm thiab laiv.... pheej "phim npab" ua dabtsi na... tiag tiag mas yog "khone (neeg) npab" xwb os....

Phooj ywg Guest

Kuv yog ib tug neeg tsis muaj kev txawj ntse npaum li koj, thiab yeej muaj tseeb li koj hais lo mas, kuv tsis yog ib tug neeg tswm sim lub sij hawm ntawd, Kuv tsuas hais li kuv kawm thiab kuv los seb kiag ntawd kuv 2 lub qhov muag pom xwb. Koj nes hos xav li cas rau hmoob txoj kev pam tuag no thiab? puas yog yexus kom hmoob ua? Puas yog buddha kom hmoob ua los yog cov saub coob coob i kom hmoob ua? Yog koj paub no thov qhia rau peb, hos yog koj tsis paub ces koj tos kom kuv sau kom tag es koj mam mus rau plog teb koj mus zov cov neeg mob leej twg tuag ces koj saib thaum pib kom txog thaum xau uas tso plig kiag koj thiaj pom qhov tseeb nawb. Peb ua neeg nyob yog peb kawm xwb peb tsis nqis tes ces peb yeej tsis paub tsis pom qhov tseeb, tsis hais kev pam tuag, kev kho mob, tsis hais ua tej yam khoom tha xabmaim los yog kev ua vaj ua tsev los yeej ib yam nkau, kawm tag yuav tsum nqis tes thiaj tau qhov tseeb tawm los nawb.

Thaum kawg no kuv thov koj qhia koj zaj rau peb mloog, tab si txhob muab lus phim npab los hais nawb, yesxus los yog npab, buddha los yog npab, yawm saub los yog npab, vajtswv los yog npab, thov koj muab qhov tseeb tseeb los hais xwb, qhov tseeb thiaj yog tseeb kuv tos mloog lawm xwb.

Meej aw!

Cas koj yuav taslauv ua luaj nas! Vamntxawg tsis tau chim!!! Vamntxawg xav paub qhov tseeb xwb, Qhov tseeb cia ua qhov tseeb. Tus phoojywg Gust no nws tsis yog dog dig tej zaum nws paub exactly kob(pluav) puv twg uas peb hmoob pauv los ua txoj kev cai pam tuag no lawm rau qhov peb tawm tsam tsoom fwv suav 32 zaug diam, qhov kuv xav paub mas yog kob puv number pis tsawg los si yog ua ntej yesxus los yog tom qab yesxus.

Hos hais txog ntawm qhov kuv hais tias kom txhob muab lus phim npab los hais no mas kuv pom cov science thiab cov xibfwb cev vajtswv lus lawm, thaum nws yog xibfwb qhia vajtswv txoj lus mas nws hais muaj ceem diam tab si thaum nws ho tawm xibfwb cev vajtswv txoj lus es nws mus ua xibfwb qhia science lawm no ces nws ho hais tias tsis muaj dab tsi neeg yog ib hom tsiaj hlwb loj xwb, nws xam maj muab tau proof los rau cov tub kawm saib, hos cov xibfwb science los ua xibfwb cev vajtswv lus los nws tau los ua lawm mas nws hais muaj ceem heev, cov tub kawm twb tau nrog nws sib cam lawm, nws hais tias qhov twg los yog hauj lwm(job) ua kom tau nyiaj xwb no, yam yus ua tsis tau nyiaj yus yeej tsis ua no nes, yog li kuv thiaj ntshai tsam tus phooj ywg Guest no tsis kam qhia qhov tseeb xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'vamntxawg'

ua li cas koj ho ua neeg ywj fab ywj fwj thiab maj??? lawv ua lawv, yus nyob yus khovkho ua/coj yam twg los kuj khovkho thiab...

Meej aw!

Cas koj yuav taslauv ua luaj nas! Vamntxawg tsis tau chim!!! Vamntxawg xav paub qhov tseeb xwb, Qhov tseeb cia ua qhov tseeb. Tus phoojywg Gust no nws tsis yog dog dig tej zaum nws paub exactly kob(pluav) puv twg uas peb hmoob pauv los ua txoj kev cai pam tuag no lawm rau qhov peb tawm tsam tsoom fwv suav 32 zaug diam, qhov kuv xav paub mas yog kob puv number pis tsawg los si yog ua ntej yesxus los yog tom qab yesxus.

Hos hais txog ntawm qhov kuv hais tias kom txhob muab lus phim npab los hais no mas kuv pom cov science thiab cov xibfwb cev vajtswv lus lawm, thaum nws yog xibfwb qhia vajtswv txoj lus mas nws hais muaj ceem diam tab si thaum nws ho tawm xibfwb cev vajtswv txoj lus es nws mus ua xibfwb qhia science lawm no ces nws ho hais tias tsis muaj dab tsi neeg yog ib hom tsiaj hlwb loj xwb, nws xam maj muab tau proof los rau cov tub kawm saib, hos cov xibfwb science los ua xibfwb cev vajtswv lus los nws tau los ua lawm mas nws hais muaj ceem heev, cov tub kawm twb tau nrog nws sib cam lawm, nws hais tias qhov twg los yog hauj lwm(job) ua kom tau nyiaj xwb no, yam yus ua tsis tau nyiaj yus yeej tsis ua no nes, yog li kuv thiaj ntshai tsam tus phooj ywg Guest no tsis kam qhia qhov tseeb xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Pawg hmoob paws kuv nug tau muaj ib txhia khiav los rau plog teb lawm thiab, pab no yog ib pab hmoob vwj, tam sim no lawv txia los ua tsis paws lawm thiab.

Cov hmoob uas tsis paws lawv yuav tus nom lus(tus thawj coj) peb hmoob tus nom tau hais tias hmoob tuag coob dhau hwv lawm, hlawv los hlawv tsis tag ces cia hnub twg hmoob yeej teb chaws hmoob mam uas kev cai hlawv rau(ua ib lub koob tseej hlawv) hmoob ua puv nrog suav tau ntau lub. Muaj ib xyoo suav tau nias tsam hnyav heev xyoo ntaws suav tau muab hmoob tus nom tua tug, hmoob chim siab heev hmoob tua phom ua lwj ua liam rau saum ntuj, hmoob hais tias tua suav txawm yuav rauq thiab tsis raug los tua tam kev chim. Yog li niaj hnub nim no thau muaj ib tug txoj sia tu kiag hmoob thiaj li tua 3 phom rau saum ntuj, hmoob hais rau tus tuag hais tias tua suav ua koj luag, thaum tu zam tag los hmoob rov tua 3 phom dua.

tag kis kuv mam hais qhov hais tias ua cas hmoob ho muab ua ib tug nees ntoo dai tus tuag.

tshwm sim kev pam tuag.

Thov txim ntawm cov laus dua kuv, qhov twg kuv ho hais tsis yog los thov nej zam txiv rau kuv, nej ho qhia thiab, tej no kuv hais li kuv kawm los xwb, kuv twb tsis yog tus tshawb nriav thiab ces kuv paub tsis meej pis tsawg.

Xub xub thawj thaum hmoob tus nom tuag, hmoob tua hneev rau saum ntuj kom hmoob siab nqig, los tom qab no hmoob txawj ua phom hmoob mas tua phom xwb. tab si thaum hmoob tua phom lawm hmoob tuaj muaj kev cim(khuam maim) tus txiv neej laus lawv tua 9 phom, tus poj niam laus tua 7 phom, me nyuam nyaus 3 phom. Cov khuam maim tua phom no yog tua kom neeg paub hais tias yog txiv neej laus los yog poj niam laus lawm xwb. Hos hmoob tus huab tais tuag hmoob tua hneev rau saum ntuj tsis paub hais tawg hneev li.

thaum hmoob tus nom tuag lawm hmoob chim siab heev hmoob hais tias ua cas suav yuav mus phem ua luaj yog li hmoob ua ib tug ki(nees ntoo) coj los dai rau niam txiv pej xeem tuaj saib kom cov niam txiv pej xeem hmoob thiab hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv pom thiab paub hais tias suav siab phem npaum li cas tsim txom hmoob npaum licas thiab tseem tua kiag hmoob tus nom lawm thiab, lub tsam thawj ntawd suav nias tsam hnyav heev, hmoob tau muab hmoob rab qeej tshuab ua tshoob(ua npoos) coj los tshuab rau hmoob tus nom kom suav txhob paub hais tias hmoob tus nom tuag, hmoob muab hmoob lub nruas ntaus txhib tub puv coj los ntaus txhib tub puv rau lub tsam thawj uas hmoob tus nom tuag es suav nias tsam hnyav hnyav ntawd, hmoob muab hmoob lub suab nkauj zoo zoo coj los quaj ua kom suav txhob paub, kom suav xav hais tias hmoob tseem ua lom zem xauv npo, hmoob ib ke quaj ib ke mus tua suav, tab si suav tsis tseg vim muaj cov hmoob ntxeev siab qhia suav hais tias hmoob tus nom tuag lawm, lub suab qeej thiab lub nkauj ntawd yog hmoob quaj xwb tsis yog ua npoos, yog li suav rov nias tsam hnyav heev, hmoob tiv tsis taus hmoob thiaj muab hmoob tus nom kwv mus zais tso mam hlawv no, thaum hmoob kwv tawm plaws ntawd qhov rooj mus tsis deb, suav tua ceev ceev ua rau hmoob tus nom poob ntav rau ntawm taw rooj, hmoob nrog suav sib tua ua rau suav thim kiag rov qab, hmoob mus txiav kiag ntoo coj los txhos kiag hmoob muab hmoob tus nom dai kiag rau ntawd, hmoob mus nrog suav sib tua, tab si suav coob dhau hwv lawm hmoob tiv tsis tswm hmoob rov los muab hmoob tus nom kwv coj mus khawb qhov zais kiag nram hav ces hmoob khiav kiag rau hav zoov hav tsuag mus nkaum, thaum no suav txeem kiag los hauv zos suav los muab hmoob tus nom khawb tau suav muab cov khaub chaws hle, suav muab cov khaub ncaws coj los sib faib tag, ces suav khiav rov qab lawm, thaum suav rov lawm tag hmoob mam tawm los xyuas hmoob tus nom, suav muab khaub ncaw hle tag nyob tug liab qab ploog tsis muaj taub hau lawm rau qhov suav txiav lub taub hau nqa mus rau suav cov nom saib lawm, hmoob mam rov los kho khaub ncaws rau hnav hmoob muab cov khaub ncaws hlais ua lwj ua liam kom suav rov tuaj khawb zaum 2 los suav txhob yuav cov khaub ncaws lawm, ces hmoob rov qab muab log rau hauv lub qhov qub, qhov hmoob tsis hlawv hmoob tus nom vim rau qhov tsis muaj lub taub hau lawm, txij thaum hmoob tus nom tuag tag hmoob khiav mus nyob hav zoov hav tsuag, hmoob khiav mus nyob tej toj roob hauv pes, txij thaum ntawd los hmoob khiav mus nyob hav zoov hav tsuag ces suav hais tias hmoob mus ua miv qus(tsov) lawm, hu thiab hu ces hmoob cia li tau lub npe hu ua miv no lawm thiab txij thaum ntawd los hmoob thiaj tsis hlawv lawm. Yog yuav hais kom tag tag lus mas ntau heev ces kuv tsuas piav kiag qhov peb pauv dab qhuas los xwb, yog nej xav paub kom zoo tshaj no mas yuav siv sij hawm ntau, yog nej xav tau tiag ncaj qha mus tim suav es mus nqas ib phau los xwb

Lwm hnub kuv mam qhia hais tias kev tso plig yog hmoob ua dab tsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Xib Hwb Vam Ntxawg,

Ua tsaug rau koj tej kev qhia txog Hmoob li kab li kev cai.

tshwm sim kev pam tuag.

Thov txim ntawm cov laus dua kuv, qhov twg kuv ho hais tsis yog los thov nej zam txiv rau kuv, nej ho qhia thiab, tej no kuv hais li kuv kawm los xwb, kuv twb tsis yog tus tshawb nriav thiab ces kuv paub tsis meej pis tsawg.

Xub xub thawj thaum hmoob tus nom tuag, hmoob tua hneev rau saum ntuj kom hmoob siab nqig, los tom qab no hmoob txawj ua phom hmoob mas tua phom xwb. tab si thaum hmoob tua phom lawm hmoob tuaj muaj kev cim(khuam maim) tus txiv neej laus lawv tua 9 phom, tus poj niam laus tua 7 phom, me nyuam nyaus 3 phom. Cov khuam maim tua phom no yog tua kom neeg paub hais tias yog txiv neej laus los yog poj niam laus lawm xwb. Hos hmoob tus huab tais tuag hmoob tua hneev rau saum ntuj tsis paub hais tawg hneev li.

thaum hmoob tus nom tuag lawm hmoob chim siab heev hmoob hais tias ua cas suav yuav mus phem ua luaj yog li hmoob ua ib tug ki(nees ntoo) coj los dai rau niam txiv pej xeem tuaj saib kom cov niam txiv pej xeem hmoob thiab hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv pom thiab paub hais tias suav siab phem npaum li cas tsim txom hmoob npaum licas thiab tseem tua kiag hmoob tus nom lawm thiab, lub tsam thawj ntawd suav nias tsam hnyav heev, hmoob tau muab hmoob rab qeej tshuab ua tshoob(ua npoos) coj los tshuab rau hmoob tus nom kom suav txhob paub hais tias hmoob tus nom tuag, hmoob muab hmoob lub nruas ntaus txhib tub rog coj los ntaus txhib tub rog rau lub tsam thawj uas hmoob tus nom tuag es suav nias tsam hnyav hnyav ntawd, hmoob muab hmoob lub suab nkauj zoo zoo coj los quaj ua kom suav txhob paub, kom suav xav hais tias hmoob tseem ua lom zem xauv npo, hmoob ib ke quaj ib ke mus tua suav, tab si suav tsis tseg vim muaj cov hmoob ntxeev siab qhia suav hais tias hmoob tus nom tuag lawm, lub suab qeej thiab lub nkauj ntawd yog hmoob quaj xwb tsis yog ua npoos, yog li suav rov nias tsam hnyav heev, hmoob tiv tsis taus hmoob thiaj muab hmoob tus nom kwv mus zais tso mam hlawv no, thaum hmoob kwv tawm plaws ntawd qhov rooj mus tsis deb, suav tua ceev ceev ua rau hmoob tus nom poob ntav rau ntawm taw rooj, hmoob nrog suav sib tua ua rau suav thim kiag rov qab, hmoob mus txiav kiag ntoo coj los txhos kiag hmoob muab hmoob tus nom dai kiag rau ntawd, hmoob mus nrog suav sib tua, tab si suav coob dhau hwv lawm hmoob tiv tsis tswm hmoob rov los muab hmoob tus nom kwv coj mus khawb qhov zais kiag nram hav ces hmoob khiav kiag rau hav zoov hav tsuag mus nkaum, thaum no suav txeem kiag los hauv zos suav los muab hmoob tus nom khawb tau suav muab cov khaub chaws hle, suav muab cov khaub ncaws coj los sib faib tag, ces suav khiav rov qab lawm, thaum suav rov lawm tag hmoob mam tawm los xyuas hmoob tus nom, suav muab khaub ncaw hle tag nyob tug liab qab ploog tsis muaj taub hau lawm rau qhov suav txiav lub taub hau nqa mus rau suav cov nom saib lawm, hmoob mam rov los kho khaub ncaws rau hnav hmoob muab cov khaub ncaws hlais ua lwj ua liam kom suav rov tuaj khawb zaum 2 los suav txhob yuav cov khaub ncaws lawm, ces hmoob rov qab muab log rau hauv lub qhov qub, qhov hmoob tsis hlawv hmoob tus nom vim rau qhov tsis muaj lub taub hau lawm, txij thaum hmoob tus nom tuag tag hmoob khiav mus nyob hav zoov hav tsuag, hmoob khiav mus nyob tej toj roob hauv pes, txij thaum ntawd los hmoob khiav mus nyob hav zoov hav tsuag ces suav hais tias hmoob mus ua miv qus(tsov) lawm, hu thiab hu ces hmoob cia li tau lub npe hu ua miv no lawm thiab txij thaum ntawd los hmoob thiaj tsis hlawv lawm. Yog yuav hais kom tag tag lus mas ntau heev ces kuv tsuas piav kiag qhov peb pauv dab qhuas los xwb, yog nej xav paub kom zoo tshaj no mas yuav siv sij hawm ntau, yog nej xav tau tiag ncaj qha mus tim suav es mus nqas ib phau los xwb

Lwm hnub kuv mam qhia hais tias kev tso plig yog hmoob ua dab tsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tshwm sim kev pam tuag.

Thov txim ntawm cov laus dua kuv, qhov twg kuv ho hais tsis yog los thov nej zam txiv rau kuv, nej ho qhia thiab, tej no kuv hais li kuv kawm los xwb, kuv twb tsis yog tus tshawb nriav thiab ces kuv paub tsis meej pis tsawg.

Xub xub thawj thaum hmoob tus nom tuag, hmoob tua hneev rau saum ntuj kom hmoob siab nqig, los tom qab no hmoob txawj ua phom hmoob mas tua phom xwb. tab si thaum hmoob tua phom lawm hmoob tuaj muaj kev cim(khuam maim) tus txiv neej laus lawv tua 9 phom, tus poj niam laus tua 7 phom, me nyuam nyaus 3 phom. Cov khuam maim tua phom no yog tua kom neeg paub hais tias yog txiv neej laus los yog poj niam laus lawm xwb. Hos hmoob tus huab tais tuag hmoob tua hneev rau saum ntuj tsis paub hais tawg hneev li.

thaum hmoob tus nom tuag lawm hmoob chim siab heev hmoob hais tias ua cas suav yuav mus phem ua luaj yog li hmoob ua ib tug ki(nees ntoo) coj los dai rau niam txiv pej xeem tuaj saib kom cov niam txiv pej xeem hmoob thiab hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv pom thiab paub hais tias suav siab phem npaum li cas tsim txom hmoob npaum licas thiab tseem tua kiag hmoob tus nom lawm thiab, lub tsam thawj ntawd suav nias tsam hnyav heev, hmoob tau muab hmoob rab qeej tshuab ua tshoob(ua npoos) coj los tshuab rau hmoob tus nom kom suav txhob paub hais tias hmoob tus nom tuag, hmoob muab hmoob lub nruas ntaus txhib tub puv coj los ntaus txhib tub puv rau lub tsam thawj uas hmoob tus nom tuag es suav nias tsam hnyav hnyav ntawd, hmoob muab hmoob lub suab nkauj zoo zoo coj los quaj ua kom suav txhob paub, kom suav xav hais tias hmoob tseem ua lom zem xauv npo, hmoob ib ke quaj ib ke mus tua suav, tab si suav tsis tseg vim muaj cov hmoob ntxeev siab qhia suav hais tias hmoob tus nom tuag lawm, lub suab qeej thiab lub nkauj ntawd yog hmoob quaj xwb tsis yog ua npoos, yog li suav rov nias tsam hnyav heev, hmoob tiv tsis taus hmoob thiaj muab hmoob tus nom kwv mus zais tso mam hlawv no, thaum hmoob kwv tawm plaws ntawd qhov rooj mus tsis deb, suav tua ceev ceev ua rau hmoob tus nom poob ntav rau ntawm taw rooj, hmoob nrog suav sib tua ua rau suav thim kiag rov qab, hmoob mus txiav kiag ntoo coj los txhos kiag hmoob muab hmoob tus nom dai kiag rau ntawd, hmoob mus nrog suav sib tua, tab si suav coob dhau hwv lawm hmoob tiv tsis tswm hmoob rov los muab hmoob tus nom kwv coj mus khawb qhov zais kiag nram hav ces hmoob khiav kiag rau hav zoov hav tsuag mus nkaum, thaum no suav txeem kiag los hauv zos suav los muab hmoob tus nom khawb tau suav muab cov khaub chaws hle, suav muab cov khaub ncaws coj los sib faib tag, ces suav khiav rov qab lawm, thaum suav rov lawm tag hmoob mam tawm los xyuas hmoob tus nom, suav muab khaub ncaw hle tag nyob tug liab qab ploog tsis muaj taub hau lawm rau qhov suav txiav lub taub hau nqa mus rau suav cov nom saib lawm, hmoob mam rov los kho khaub ncaws rau hnav hmoob muab cov khaub ncaws hlais ua lwj ua liam kom suav rov tuaj khawb zaum 2 los suav txhob yuav cov khaub ncaws lawm, ces hmoob rov qab muab log rau hauv lub qhov qub, qhov hmoob tsis hlawv hmoob tus nom vim rau qhov tsis muaj lub taub hau lawm, txij thaum hmoob tus nom tuag tag hmoob khiav mus nyob hav zoov hav tsuag, hmoob khiav mus nyob tej toj roob hauv pes, txij thaum ntawd los hmoob khiav mus nyob hav zoov hav tsuag ces suav hais tias hmoob mus ua miv qus(tsov) lawm, hu thiab hu ces hmoob cia li tau lub npe hu ua miv no lawm thiab txij thaum ntawd los hmoob thiaj tsis hlawv lawm. Yog yuav hais kom tag tag lus mas ntau heev ces kuv tsuas piav kiag qhov peb pauv dab qhuas los xwb, yog nej xav paub kom zoo tshaj no mas yuav siv sij hawm ntau, yog nej xav tau tiag ncaj qha mus tim suav es mus nqas ib phau los xwb

Lwm hnub kuv mam qhia hais tias kev tso plig yog hmoob ua dab tsi.

Tso plig

Pam thaum tuag tag los tseem tsis tau tag thiab, tseem tshuav zau 2. Zaum 2 no Yog ua kev cai hlawv, tam sim no peb hu ua (tso plig)kev tso plig thiaj yog peb hmoob kab li kev cai hlawv neeg los yog ua kev cai rau ib tug tuag, hos pam tuag yog peb hmoob ua kev cai nco txog tej txiaj ntsim uas hmoob tus thawj coj tau sawv coj peb peb hmoob sawv tawm tsam tsoom fwv suav thiab txeeb yuav kev ncaj nceem ntawm suav.

Thaum mus tos tau tus plig los lawm, hmoob ua ib lub nkuaj taws, poj niam yog 7 daim taws hos txiv neej yog 9 daim taws ces hmoob muab lub kauj vab los txawb rau saum lub nkuaj taws, hmoob ua li no tag hmoob mam nqa mus hauv tsev coj mus tshuab qeej thiab ntau nruas rau, kuv tham li no xwb nej cov hluas ho mus saib kiag nej thiab paub thiab thiaj pom qhov tseeb li kv hais. Thaum nej pom li no tag lawm nej mam ntseeg kuv nawb, yog nej tsis tau kawm ces nej xav hais tias yog vajtswv kom hmoob ua thiab hmoob tso plig, yog nej kawm tag lawm ces yog yawg suav tsim txom peb es peb thiaj coj li no lawm. Kuv xav kom nej cov hluas mus saib zoo zoo thiab muab kuv qhov no los xav nawb ces nej yuav pom kiag li nej pom movies ntag. Lwm hnub kuv mam tham txog hmoob tus nyuj dab thiab dab roog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Xib Hwb Vam NTxawg,

Kuv thov ua koj tsaug ntau ntau rau koj tej lus qhuab qhia. Muaj dab tsi los coj tuaj qhia ntxib thiab.

Nyob zoo koj. :)

Tso plig

Pam thaum tuag tag los tseem tsis tau tag thiab, tseem tshuav zau 2. Zaum 2 no Yog ua kev cai hlawv, tam sim no peb hu ua (tso plig)kev tso plig thiaj yog peb hmoob kab li kev cai hlawv neeg los yog ua kev cai rau ib tug tuag, hos pam tuag yog peb hmoob ua kev cai nco txog tej txiaj ntsim uas hmoob tus thawj coj tau sawv coj peb peb hmoob sawv tawm tsam tsoom fwv suav thiab txeeb yuav kev ncaj nceem ntawm suav.

Thaum mus tos tau tus plig los lawm, hmoob ua ib lub nkuaj taws, poj niam yog 7 daim taws hos txiv neej yog 9 daim taws ces hmoob muab lub kauj vab los txawb rau saum lub nkuaj taws, hmoob ua li no tag hmoob mam nqa mus hauv tsev coj mus tshuab qeej thiab ntau nruas rau, kuv tham li no xwb nej cov hluas ho mus saib kiag nej thiab paub thiab thiaj pom qhov tseeb li kv hais. Thaum nej pom li no tag lawm nej mam ntseeg kuv nawb, yog nej tsis tau kawm ces nej xav hais tias yog vajtswv kom hmoob ua thiab hmoob tso plig, yog nej kawm tag lawm ces yog yawg suav tsim txom peb es peb thiaj coj li no lawm. Kuv xav kom nej cov hluas mus saib zoo zoo thiab muab kuv qhov no los xav nawb ces nej yuav pom kiag li nej pom movies ntag. Lwm hnub kuv mam tham txog hmoob tus nyuj dab thiab dab roog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,koj piav kuv tsi nkag siab kiag li xyov koj piav dab tsi.. koj yog xeem Vwj lov? los yog hom xeem dab tsi na? thov xim kuv lam xav paub xwb,vim kuv paubcov xeem Vwj nyob rau kuv lub zoo coob heev, cov Samthong, cov Bua Loom, cov nyob tom xyov dab tsi thiab laud.. kuv paub 2 3 pab hmoob Vwj thiab os..

post-513-1180802647_thumb.jpg Nyem ntawm daimduab yuav pomtej cev sau ntawv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,koj piav kuv tsi nkag siab kiag li xyov koj piav dab tsi.. koj yog xeem Vwj lov? los yog hom xeem dab tsi na? thov xim kuv lam xav paub xwb,vim kuv paubcov xeem Vwj nyob rau kuv lub zoo coob heev, cov Samthong, cov Bua Loom, cov nyob tom xyov dab tsi thiab laud.. kuv paub 2 3 pab hmoob Vwj thiab os..

Davdub

Kuv yog xeem vaj thaum ub peb nyob nas kha ze ntawm xeev, Kuv kuj muaj ib tug vauv hmoob vwj thiab yog cov hmoob vwj xas thoos thiab kuv muaj ib tug phooj ywg thaum ub wb kawm ntawv ua ke, nws kuj yog hmoob vwj thiab, nws lub npe hu ua Ong Deung los yog npe hmoob hu ua thoob vwj, tam sim no nws nyog vientiane, Laos. tus ntxhais yuav cov hmoob vwj no yog kuv tij laug tus ntxhais, Kuv yog hmoob leeg nawb tus kwv. Ua li koj nej yog hmoob dab tsi, xeem dab tsi qhia rau kuv puas tau, hos koj ho tsis ntseeg kuv los hnub twg koj tau mus plog teb koj mus nug kuv tus phooj ywg Ong Deung vwj los tau nawb. Kuv tus phooj ywg Ong Deung no kuj muaj ib lub taj laj muag zaub mov noj nyob rau hauv taj laj xob thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Davdub

Kuv yog xeem vaj thaum ub peb nyob nas kha ze ntawm xeev, Kuv kuj muaj ib tug vauv hmoob vwj thiab yog cov hmoob vwj xas thoos thiab kuv muaj ib tug phooj ywg thaum ub wb kawm ntawv ua ke, nws kuj yog hmoob vwj thiab, nws lub npe hu ua Ong Deung los yog npe hmoob hu ua thoob vwj, tam sim no nws nyog vientiane, Laos. tus ntxhais yuav cov hmoob vwj no yog kuv tij laug tus ntxhais, Kuv yog hmoob leeg nawb tus kwv. Ua li koj nej yog hmoob dab tsi, xeem dab tsi qhia rau kuv puas tau, hos koj ho tsis ntseeg kuv los hnub twg koj tau mus plog teb koj mus nug kuv tus phooj ywg Ong Deung vwj los tau nawb. Kuv tus phooj ywg Ong Deung no kuj muaj ib lub taj laj muag zaub mov noj nyob rau hauv taj laj xob thiab.

Zoosiab,tus phoojywg Vamntxawg. kuv mam li qhia kuv li rau koj! kuv paub cov hmoob vwj Samthong yuav luag tag,kuvpaub cov hmoob Vwj nyob rau Nom tua, kuv paub cov hmoob vwj nyob tom moung mauj.. cov hmoob vaj ma coob heev kuv paub tsi tag thiab.. zoo siab kawg tus phooj ywg! kuv yog xeem yaj, kuv yog cov yaj nyob phu kees nom hej,cov yaj suav yaj cuaj txim. poj koob yawm koob tsi paub lawm.. peb yog cov yaj Kiab Toom cov xeeb ntxwv.. mus rau cov hmoob lauj khiab toom peb yog tsev neeg lawm thiab.. tej zaum koj yuav tsi paub kuv piav me me no rau koj xwb.. tsi tag li kuv muaj cov phooj ywg hmoob yaj hmob Vwj nyob rau lub zos roob kub twm Vaag houng thiab.. cov nov yog kuv cov phooj ywg tau 26 xyoo lawm. yav tag kuv khiav los raws lawv rau thooj xab tai lo yog tiaj txhws tuag.. yog koj nyob blog ces koj yuav paub lub tebchaws ntawd.. ua koj tsaug nawb..

post-513-1180802496_thumb.jpg Click on the picture

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoosiab,tus phoojywg Vamntxawg. kuv mam li qhia kuv li rau koj! kuv paub cov hmoob vwj Samthong yuav luag tag,kuvpaub cov hmoob Vwj nyob rau Nom tua, kuv paub cov hmoob vwj nyob tom moung mauj.. cov hmoob vaj ma coob heev kuv paub tsi tag thiab.. zoo siab kawg tus phooj ywg! kuv yog xeem yaj, kuv yog cov yaj nyob phu kees nom hej,cov yaj suav yaj cuaj txim. poj koob yawm koob tsi paub lawm.. peb yog cov yaj Kiab Toom cov xeeb ntxwv.. mus rau cov hmoob lauj khiab toom peb yog tsev neeg lawm thiab.. tej zaum koj yuav tsi paub kuv piav me me no rau koj xwb.. tsi tag li kuv muaj cov phooj ywg hmoob yaj hmob Vwj nyob rau lub zos roob kub twm Vaag houng thiab.. cov nov yog kuv cov phooj ywg tau 26 xyoo lawm. yav tag kuv khiav los raws lawv rau thooj xab tai lo yog tiaj txhws tuag.. yog koj nyob blog ces koj yuav paub lub tebchaws ntawd.. ua koj tsaug nawb..

post-513-1180802496_thumb.jpg Click on the picture

davdub. kuv thov nug koj 2-3 lo lus: Yog li koj tseem nyob los tsuas(laos) los sis koj nrog peb nyob lawm thiab? Koj nrog peb nyob lawm no koj puas yog tus kuv pom hauv daim duab hmoob sheboygan radio?

Koj yog hmoob yaj no koj puas yog kau mas das vam kaim yaj lawv pab ntawd? los koj yog kau laus nees suav yaj lawv pab?

Kuv mas laus heev lawm nawb, kuv twb muaj 57 xyoo lawm, lub hnub nyoo tiag tiag mas kuv tseem tshaj ntawd law, tab sis cov laus tsis paub ces lawv muab kuv hnub yug yau xwb, koj yeej paub lawm tias nyob nplog teb ces yeej yog kwv yees xwb, rau qhov thaum kuv mus kawm ntawv kuv twb yeej loj loj lawm thiab kuv twb paub nyiam hluas nkauj lawm, Nej cov xub tuaj rau teb chaws no nej khwv noj khwv haus tsis nyuab li peb cov tuaj tom qab thiab peb cov laus no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg.

Nyob zoo os tij laug Vamntxawg, zoo siab koj ua tij tseem muaj lub caij nyoog tuaj nrog peb tso daj tso luag thiab tuaj ua kev lom zem los pua si tuaj kawm lwm yam kev txawj, kev paub thiab.

Koj tus ua tij hnug kuv tias kuvpua yog tus koj hai thiab kuv pua yog tus nyob hauv xov tooj cuas, kuv zoo siab yuav teb rau koj tus ua tij paub!, kuv tsi yog tus koj hai, kuv yob rau Fresno California os.. tus hmoob yaj koj piav ntawd kuv yeej hnov lawm thiab tab si kuv yuav tsi ze rau lawv thiab!, kuv los yeej ib nrab neej lawm thiab ma tij laug, tsi tag li lo kuv yeej tuaj rau tebchaw American nov ntev lawm twb tau 27 xyoo rau lub 6hli nov lawm ntag. Koj piav Kao laus nias Txooj Suav yaj lawv los kuv yeej paub thiab, tab si lawv yog cov 5 txig xub los xyov yog cov 7 nev kuv nco tsi tau lawm, Kaj neeg yog Tsooj Suav tus kwv wb nyob ua kev yav tag los rau hauv Fresno, wb sib paub zoo heev li.

kuv muaj cov kwv tij nyob rau Minnesota thiab ma tab si kuv tsi paub lawv nyob rau lub zo twg.. Xyov koj pua paub nai koos nom yeej yaj pab nyob pham haim ze rau ntawm phab kheb thiab tws phu xam loj pab hmoob yaj nyob lub zoo ntawd ces yog kuv cov neeg,, thiab toj xeej bliaj neeb yaj ua nyob thaib teb nws mus nyob rau pem hmoob thaib lawm, cov nov thiaj li yog kuv cov neeg,, Cov hmoob Vaj ces kau ma da Vaj Yis nyob Fresno los yog uv tus muam cov tub thiab kuv yog lawv dab laug tam sim no kuv tus muam ntawd los tsi muaj si lawm thiab.. Tij laug Vamntxawg, kuv nrog koj piav pem los tso tseg li nov tso yom!

Koj pua mloog tau cov Qeej thiab?.. kuv rov muab dua ib zag rau koj mloog thiab.. Kuv tsi txawm qeej nawb tab si kuv mus muab lawv li los rau koj mloog xwb.

post-513-1180858440_thumb.jpg Qeej muab noob qoob

post-513-1180858851_thumb.jpg mus mlog tau kab kev qeej nyem ntawm daim duab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'vamntxawg'

...hahahaha... tsam no vamntxawg txawj chim lawm thiab laiv.... pheej "phim npab" ua dabtsi na... tiag tiag mas yog "khone (neeg) npab" xwb os....

Phooj ywg Guest

Kuv yog ib tug neeg tsis muaj kev txawj ntse npaum li koj, thiab yeej muaj tseeb li koj hais lo mas, kuv tsis yog ib tug neeg tswm sim lub sij hawm ntawd, Kuv tsuas hais li kuv kawm thiab kuv los seb kiag ntawd kuv 2 lub qhov muag pom xwb. Koj nes hos xav li cas rau hmoob txoj kev pam tuag no thiab? puas yog yexus kom hmoob ua? Puas yog buddha kom hmoob ua los yog cov saub coob coob i kom hmoob ua? Yog koj paub no thov qhia rau peb, hos yog koj tsis paub ces koj tos kom kuv sau kom tag es koj mam mus rau plog teb koj mus zov cov neeg mob leej twg tuag ces koj saib thaum pib kom txog thaum xau uas tso plig kiag koj thiaj pom qhov tseeb nawb. Peb ua neeg nyob yog peb kawm xwb peb tsis nqis tes ces peb yeej tsis paub tsis pom qhov tseeb, tsis hais kev pam tuag, kev kho mob, tsis hais ua tej yam khoom tha xabmaim los yog kev ua vaj ua tsev los yeej ib yam nkau, kawm tag yuav tsum nqis tes thiaj tau qhov tseeb tawm los nawb.

Thaum kawg no kuv thov koj qhia koj zaj rau peb mloog, tab si txhob muab lus phim npab los hais nawb, yesxus los yog npab, buddha los yog npab, yawm saub los yog npab, vajtswv los yog npab, thov koj muab qhov tseeb tseeb los hais xwb, qhov tseeb thiaj yog tseeb kuv tos mloog lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Meej,

Raws kuv xav mas zoo li koj paub mentsis txog peb Hmoob li keebkwm thiab zoo li koj paubtab, tabsis...lwm zaus koj TXHOB hais tias "Yexus yog npab, buddha yog npab, thiab saub los yog npab". Tej lus no yog koj hais. KUv mloog zoo li yog neeg anti-religion lossis koj kuj poob rau religious discrimination. Yog hais li koj hais ces koj TXHOB tham txog peb Hmoob li kev cai ibsiab obqeg(pam tuag). Vim peb Hmoob qhov kev cai no twb txuam religion rau thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txij thaum hmoob lub teb chaws poob mus ua suav tug lawm, hmoob tau sawv tawm tsam nrog suav 32 zaug, ua ntej ntawd peb hmoob tsis muaj dab qhuas loj, hais txog fab kho mob peb hmoob tsuas muaj ntoo xeeb zeb xeeb xwb, peb hmoob yeej tsis lam ua ib lub thaj teev dab los yog poj yawm tswv txoob li, txog ib lub peb caug los yog muaj noj muaj haus pluas loj peb hmoob mam laig tniab hu los noj los haus xwb.

Hos hais txog muaj ib siab ob qig(tuag) peb hmoob tsuas pam 3 hnub xwb, tom qab ntawd peb hmoob muab coj mus hlawv, thaum hlawv tag lawm peb hmoob mam mus khaws cov pob txha coj los ntim rau hauv ib lub hub los yog mam txua ib fwm hleb me me ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv, thau ua li no tag lawm peb hmoob mam mus nriav tej phab tsua los yog tej lub pob zeb loj loj ces peb hmoob mam txaug kom tau ib lub qhov ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv lub qhov ntawd ces peb hmoob mam muab foob kom zoo zoo rau ces tag.

Lwm hmo mam hais ntxiv

Nej tuaj koom nrog kuv es kuv mam li qhia kev ntseeg pub rau nej sawv dawd nawb. Los koom tes nrog kuv pawg ntseeg es kuv thiaj li thov Vaj Tswv zam lub txim pub rau nej cov uas tau muaj kev txhawm tag los lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej tuaj koom nrog kuv es kuv mam li qhia kev ntseeg pub rau nej sawv dawd nawb. Los koom tes nrog kuv pawg ntseeg es kuv thiaj li thov Vaj Tswv zam lub txim pub rau nej cov uas tau muaj kev txhawm tag los lawm.

Xibfwb txawj vag

Thov txim ntau kuv yuav thov nug koj ib lo. Koj puas yog xibfwb txawj vag tiag los yog koj saib tsis tau xibfwb txawj vag xwb, koj yog xibfwb txawj vag tiag ces kuv thov qhuas koj, hos koj ho tsis yog xibfwb txawj vag los thov txhob thuam xibfwb txawj vag thiab. Xibfwb txawj vag. Xibfwb Txawj Vag koj yog ib tug hmoob uas muaj peev xwm heev, koj muaj cuab kav tsa tau koj ib lub koom tsoo txawv dua lwm lub, Xibfwb kuv tsis yog ib tug ntseeg tab si yog leej twg muaj cuab kav sau tau neeg los ua pab ua pawg lawm ces kuv yeej qhuas lawm, tsis hais fab kev ntseeg twg tsuav ua kom haum rau txoj kev vam meej xwb ces kuv yeej hais tias yog lawm. Kev cai yesxus, dab , buddha tej no yuav tau muab kho kom los haum rau txoj kev vam meej xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txij thaum hmoob lub teb chaws poob mus ua suav tug lawm, hmoob tau sawv tawm tsam nrog suav 32 zaug, ua ntej ntawd peb hmoob tsis muaj dab qhuas loj, hais txog fab kho mob peb hmoob tsuas muaj ntoo xeeb zeb xeeb xwb, peb hmoob yeej tsis lam ua ib lub thaj teev dab los yog poj yawm tswv txoob li, txog ib lub peb caug los yog muaj noj muaj haus pluas loj peb hmoob mam laig tniab hu los noj los haus xwb.

Hos hais txog muaj ib siab ob qig(tuag) peb hmoob tsuas pam 3 hnub xwb, tom qab ntawd peb hmoob muab coj mus hlawv, thaum hlawv tag lawm peb hmoob mam mus khaws cov pob txha coj los ntim rau hauv ib lub hub los yog mam txua ib fwm hleb me me ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv, thau ua li no tag lawm peb hmoob mam mus nriav tej phab tsua los yog tej lub pob zeb loj loj ces peb hmoob mam txaug kom tau ib lub qhov ces mam muab cov pob txha ntim rau hauv lub qhov ntawd ces peb hmoob mam muab foob kom zoo zoo rau ces tag.

Lwm hmo mam hais ntxiv

Vamntxawg twg nrog nraim lawv cov neeg no ne, uacas nws yuav tsis paub na!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0