Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Xam xab nam zab

29 posts in this topic

Posted · Report post

Hom xam xab nam twg txawj zab tshaj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hom xam xab nam twg txawj zab tshaj?

yesxus txoj xwb zab tshaj plaws nawb. tsis muaj ib yam zab npaum yesxus lawm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hom xam xab nam twg txawj zab tshaj?

Zab aw'

txhua yam xamxabnam yeej txawj zab ib yam nkaus li koj lub npe zab os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yesxus txoj xwb zab tshaj plaws nawb. tsis muaj ib yam zab npaum yesxus lawm

Yesxus tsis tau dag yesxus tsis tau zab cov da yog noob neej noob ua txuj muab yesxus lub npe tus qauv los ua tsev teev ua txuj ua mus tee txhua txhua lub weekend es dab sau nyiaj mus siv mus yuav xwb txhua yam xam xab nam puav leej tsis tau zab tsis tau dag cov dag ces yog noob neej coj dag khwv nyiaj siv lawm xwb ces tej laus thiaj los lus los hais tias dej hlob zoo dov cav no sawv daws ceev faj mas nawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hom xam xab nam twg txawj zab tshaj?

Zab'

txhua yan xam xab nam yeej zab ib yam nkaus xf nws hais nws rov teb nws xwb los nim zab tias yog vaj tswv teb nws hais xwb los nim dag tias yog vaj tswv hais :lol: :lol: :lol: hos txiv neeb los nws hais nws rov teb nws xwb los nim dag yog sivyis leej nkaub hais li mas tsis ntshai lauj yuav zoo,nthe ib suab thaib muab yeeb yajtsom saib tim zaj twg lauj no nim dag tias pom dab lawm hos hauj sam ces qw ua vaj ua vos tias nag hmo muab nws xa tas no xwb los nim hais tias yog phab caub Buddah hais no mev yuam hahahaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zab'

txhua yan xam xab nam yeej zab ib yam nkaus xf nws hais nws rov teb nws xwb los nim zab tias yog vaj tswv teb nws hais xwb los nim dag tias yog vaj tswv hais :lol: :lol: :lol: hos txiv neeb los nws hais nws rov teb nws xwb los nim dag yog sivyis leej nkaub hais li mas tsis ntshai lauj yuav zoo,nthe ib suab thaib muab yeeb yajtsom saib tim zaj twg lauj no nim dag tias pom dab lawm hos hauj sam ces qw ua vaj ua vos tias nag hmo muab nws xa tas no xwb los nim hais tias yog phab caub Buddah hais no mev yuam hahahaha.

cov phooj twg! nej s/d los yog zab ibyam nkaus los mas. nej tsis yog zab nej ho hais dabtsi maj?

:lol: :lol: :lol: ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yesxus tsis tau dag yesxus tsis tau zab cov da yog noob neej noob ua txuj muab yesxus lub npe tus qauv los ua tsev teev ua txuj ua mus tee txhua txhua lub weekend es dab sau nyiaj mus siv mus yuav xwb txhua yam xam xab nam puav leej tsis tau zab tsis tau dag cov dag ces yog noob neej coj dag khwv nyiaj siv lawm xwb ces tej laus thiaj los lus los hais tias dej hlob zoo dov cav no sawv daws ceev faj mas nawv.

Koj puas xav nyeem nqe lus uas yesxus dab mas? yesxus hais tias. Nej cov sawv ntawm no ib nrab tsis tau tuag yuav pom neeg leej tub caij huab dawb nqis los lawm no nas, Koj hais zig no muaj pi tsawg xyoo lawm thiab neeg tuag pi tsawg phaum lawm mas? muaj ib nqe dag li no thiab. yog nej muaj li 2-3 leeg lawm ces nej txoj kev ntseeg yesxus luaj lub noob zaub xwb, nej muaj cuab kav hais kom tej tsob niag vajkhaum khiav lawm nram hav dej los tau lawm no nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj puas xav nyeem nqe lus uas yesxus dab mas? yesxus hais tias. Nej cov sawv ntawm no ib nrab tsis tau tuag yuav pom neeg leej tub caij huab dawb nqis los lawm no nas, Koj hais zig no muaj pi tsawg xyoo lawm thiab neeg tuag pi tsawg phaum lawm mas? muaj ib nqe dag li no thiab. yog nej muaj li 2-3 leeg lawm ces nej txoj kev ntseeg yesxus luaj lub noob zaub xwb, nej muaj cuab kav hais kom tej tsob niag vajkhaum khiav lawm nram hav dej los tau lawm no nas.

Vamntxawg,

Tswv Yexus haistias "lub ntiajteb yuav ploj tabsis Nws Txojlus yuav tsis muaj ib los poob mus" txhais tau tias Bible yog sau tseg mus rau ntau tiam neeg. Yogli, thaum Tswv Yexus haistias " Nej cov ntawm no ib txhia tseem tsis tau tuag...". Yexus puas tuav ib tug npe li? Yog tuav npe mas thiaj yog li koj hais ov. Yog tsis tuav npe, yeej tseem apply tau rau tamsim no thiab. Nws tsis yog dag tabsis yog koj tsis totaub xwb.

Hais txog kev ntseeg thiab tsob Fajkhaum. Yog sab spiritual. Koj tsob fajkhaum hauv koj lub siab yog dabtsi? Puas yog kev nyuajsiab, kev txomnyem, tej kev uas raug lwm tus thuam li koj ko? Yog haistias koj muaj 2-3 leeg los sib txhawb zog, koj yeej xammaj muab tej kev nyuajsiab uas piv txog tsob fajkhaum tshem mus povtseg tau nram hiavtxwv tiag.

Vamntxawg, koj kev totaub tsuas npaum li no xwb lod?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Tswv Yexus haistias "lub ntiajteb yuav ploj tabsis Nws Txojlus yuav tsis muaj ib los poob mus" txhais tau tias Bible yog sau tseg mus rau ntau tiam neeg. Yogli, thaum Tswv Yexus haistias " Nej cov ntawm no ib txhia tseem tsis tau tuag...". Yexus puas tuav ib tug npe li? Yog tuav npe mas thiaj yog li koj hais ov. Yog tsis tuav npe, yeej tseem apply tau rau tamsim no thiab. Nws tsis yog dag tabsis yog koj tsis totaub xwb.

Teb Yesxus rooj ntxiab mas mag zoo tiag tiag yesxus cuab ntxiab ncaj kab heev = Lub ntiajteb yuav ploj tabsis Nws txojlus tsis muaj ib los poob mus = cov ntseeg yesxus mag txim tag tus

1) teev yuam kev lawm, vim cov ntseeg yesxus teev yesxus rau hnub ib lawm(sunday)

2) Tes ua txhaum tsis txiav tes pov tseg, feem ntau yog neeg lub qhov muag thiab neeg lub siab, cov ntseeg yesxus tsis dawjsiab thiab dawj qhov muag pov tseg yog li cov ntseeg yesxus mag pov hlawv tag tus

3) cov ntseeg yesxus tsis muab khoom vaj khoom tsev muag kom tag es nyob tug niag liab qab ploog, cov ntseeg yesxus tseem mus yuav cov tsheb toyota tshiab tshiab thiab yog li mag pov hlawv

Khej1 koj nqe lus ntawd match 3 nqe lus uas kuv hais tag los ntawd thiab lwm yam uas yesxus hais es nej tsis pajtivnpav xwb nawb, hos nqe lus dag hais tias nws yuav los sai, qhov no tsis match laiv, koj yog tus tsis totaub lawm ntag lau.

Hais txog kev ntseeg thiab tsob Fajkhaum. Yog sab spiritual. Koj tsob fajkhaum hauv koj lub siab yog dabtsi? Puas yog kev nyuajsiab, kev txomnyem, tej kev uas raug lwm tus thuam li koj ko? Yog haistias koj muaj 2-3 leeg los sib txhawb zog, koj yeej xammaj muab tej kev nyuajsiab uas piv txog tsob fajkhaum tshem mus povtseg tau nram hiavtxwv tiag.

Teb Koj nqe no raug lawm ntag nawb, thov qhuas koj. Yog kuv yuav ua li cov Atheis 30 xyoo ces kuv tsis lees paub, ua ntej kuv yuav lees hais tias tseeb no los kuv yuav tsum kom koj hais kiag kom ntoo khiav mas kuv thiaj hais tias tseeb.

Yog txhais li koj txhais no ces kuv tsis muaj lus cas lawm ntag, thov qhuas ib zaug ntxiv nawb, tiamsis koj txhob hu kuv ua kausmausniv no laiv, vim cov txhais no los ntawm kausmausniv los, yog koj tseem hu kuv hu ua kausmausniv ces kuv ua kiag li cov Atheist 30 xyoo ntag laiv.

Vamntxawg, koj kev totaub tsuas npaum li no xwb lod?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Kuv twb daws koj 2 nqe lus poob tag lawm puas yog! Kuv hais rau koj tias koj puas nco Bible haistias kev ntseeg Vajtswv thiab kev pehawm Vajtswv yog sab spiritual mas thiaj ua rau koj totaub nyuaj heev. Ntau zaus koj thiaj hais yuamkev tas kuv tsis blame koj rauqhov koj yeej tsis paub tiag tiag mas koj thiaj muab 3 qhob ntawd los nug ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Kuv twb daws koj 2 nqe lus poob tag lawm puas yog! Kuv hais rau koj tias koj puas nco Bible haistias kev ntseeg Vajtswv thiab kev pehawm Vajtswv yog sab spiritual mas thiaj ua rau koj totaub nyuaj heev. Ntau zaus koj thiaj hais yuamkev tas kuv tsis blame koj rauqhov koj yeej tsis paub tiag tiag mas koj thiaj muab 3 qhob ntawd los nug ntxiv.

Khej1, koj daws poob 1 nqe xwb nawb, hos ib nqe koj tseem txhab ntxiv lawm thiab laiv, leej twg kom koj hais tias lub ntiajteb ploj los yesxus cov lus tsis poob ib lo no mas? Yog nws twb hais tau li ntawv ua cas nej ho tsis coj li nws hais mas? nej coj yuam kev tag lawm laiv. koj puas tau nyeem yesxus zaj uas nyob hauv Mathais 7 : 21-24 mas? Koj tus vajtswv hais li cas tseg lawm mas? Hnub 7 ua hauj lwm lov? nws puas tau hais tias leej twg ua hauj lwm hnub 7 ces muab tua pov tseg? nqe lus no ces tsis poob nqe lus koj sau ntawd kiag. Yesxus hais li cas thiab? Yesxus hais tias tes ua txhaum kom txiav tes pov tseg, qhov muag ua txhaum kom dawj qhov muag pov tseg thiab ntau ntau ntau ntau ntau yam uas nej ua tsis raws, qhov no yog nej mus lees yuav lub txim tuag uas yesxus iab liam xwb. kuv nug koj hais tias cov tsis ntseeg nej tus vajtswv puas muaj txim tuag mas? kuv qhia rau koj hais tias lawv tsis muaj txim tuag nawb, leej twg ua txhaum tus ntawd tus plig yuav raug nyob txim xwb.

Khej1 koj rov nug koj tus kheej xwb nawb, tsis yog kuv nug koj laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1, koj daws poob 1 nqe xwb nawb, hos ib nqe koj tseem txhab ntxiv lawm thiab laiv, leej twg kom koj hais tias lub ntiajteb ploj los yesxus cov lus tsis poob ib lo no mas? Yog nws twb hais tau li ntawv ua cas nej ho tsis coj li nws hais mas? nej coj yuam kev tag lawm laiv. koj puas tau nyeem yesxus zaj uas nyob hauv Mathais 7 : 21-24 mas? Koj tus vajtswv hais li cas tseg lawm mas? Hnub 7 ua hauj lwm lov? nws puas tau hais tias leej twg ua hauj lwm hnub 7 ces muab tua pov tseg? nqe lus no ces tsis poob nqe lus koj sau ntawd kiag. Yesxus hais li cas thiab? Yesxus hais tias tes ua txhaum kom txiav tes pov tseg, qhov muag ua txhaum kom dawj qhov muag pov tseg thiab ntau ntau ntau ntau ntau yam uas nej ua tsis raws, qhov no yog nej mus lees yuav lub txim tuag uas yesxus iab liam xwb. kuv nug koj hais tias cov tsis ntseeg nej tus vajtswv puas muaj txim tuag mas? kuv qhia rau koj hais tias lawv tsis muaj txim tuag nawb, leej twg ua txhaum tus ntawd tus plig yuav raug nyob txim xwb.

Khej1 koj rov nug koj tus kheej xwb nawb, tsis yog kuv nug koj laiv.

Vamntxawg,

Kuv twb daws tag lawm mas... Qhov koj hais ntxiv ntawd yog qhov tshiab lawm xwb. Kuv paub tias koj yeej nyiam play qhov game no kom daws txhob txawj tag tabsis thib no tsis zoo li ntawd lawm.

Yog xav tham qhovtwg no los hias qhov ntawd xwb es tsis txhob ntxiv ntxiv rau lawm maj....case closed... Uatsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj puas xav nyeem nqe lus uas yesxus dab mas? yesxus hais tias. Nej cov sawv ntawm no ib nrab tsis tau tuag yuav pom neeg leej tub caij huab dawb nqis los lawm no nas, Koj hais zig no muaj pi tsawg xyoo lawm thiab neeg tuag pi tsawg phaum lawm mas? muaj ib nqe dag li no thiab. yog nej muaj li 2-3 leeg lawm ces nej txoj kev ntseeg yesxus luaj lub noob zaub xwb, nej muaj cuab kav hais kom tej tsob niag vajkhaum khiav lawm nram hav dej los tau lawm no nas.

Oib.....yawg hlob Vamntxawg' kuv twb hais tias txhua yam xam xab nam puav leej tsis dag no ne.....tus dag ces yog noob neej muab ntaub ntawv los npog qhov muag ces dag xwb no ne cas koj tseem tsis to taub li maj? hmmm....yuav hais li cas es koj thiaj yuav to taub laub! tib neeg mas sib piav tsis to taub li laub yuam! tos lawv piav kwv huam tias leej txiv yawg kom tus nyab muab tus qaib los txhoov hau es kom muab lub los hau ua zaub tsuag no es tus nyab txawm muab tus qaib lub cev txhoov hau hos txawm muab lub taub hau qaib hau ua zaub tsuag los yog vim tsis to taub li koj cov lus koj hais ntag laus hahahaha :lol: :lol: :lol: yog kuv hais tias koj tsis totaub no ntshe koj yuav mus muab lub taub tho qhov kom to thiab pob yuam hahahaha.....joke xwb yawg hlob Vam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Oib.....yawg hlob Vamntxawg' kuv twb hais tias txhua yam xam xab nam puav leej tsis dag no ne.....tus dag ces yog noob neej muab ntaub ntawv los npog qhov muag ces dag xwb no ne cas koj tseem tsis to taub li maj? hmmm....yuav hais li cas es koj thiaj yuav to taub laub! tib neeg mas sib piav tsis to taub li laub yuam! tos lawv piav kwv huam tias leej txiv yawg kom tus nyab muab tus qaib los txhoov hau es kom muab lub los hau ua zaub tsuag no es tus nyab txawm muab tus qaib lub cev txhoov hau hos txawm muab lub taub hau qaib hau ua zaub tsuag los yog vim tsis to taub li koj cov lus koj hais ntag laus hahahaha :lol: :lol: :lol: yog kuv hais tias koj tsis totaub no ntshe koj yuav mus muab lub taub tho qhov kom to thiab pob yuam hahahaha.....joke xwb yawg hlob Vam.

Yeej yog li koj hais thiab los mas. Xamxabnam tsis tau dag neeg, tabsi kev ntseeg dag neeg lawm nawb, kev ntseeg yog phau ntawv bible, kev ntseeg yog txiv neeb, kev ntseeg yog lus dag, kev ntseeg yog kwv yees twv xwb, yog li yus yog tus twv ces yus yog tus tseeg, thaum yus ntseeg lawm ces yus yog tus poob peev. qhov poob peev yog yus raug kev dag thaum yug yus los txog ntua hnub yus laus tuag.

Koj zaj dab neeg yeej zoo txaus lawm, tiamsis tsis yog txhob txwm, vim yog 2 lo lus no yeej sib xwb, hos kev ntseeg mas yus yeej pom tseeb tseeb hais tias hais tias dag no los yus tseem ntseeg qees thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yeej yog li koj hais thiab los mas. Xamxabnam tsis tau dag neeg, tabsi kev ntseeg dag neeg lawm nawb, kev ntseeg yog phau ntawv bible, kev ntseeg yog txiv neeb, kev ntseeg yog lus dag, kev ntseeg yog kwv yees twv xwb, yog li yus yog tus twv ces yus yog tus tseeg, thaum yus ntseeg lawm ces yus yog tus poob peev. qhov poob peev yog yus raug kev dag thaum yug yus los txog ntua hnub yus laus tuag.

Koj zaj dab neeg yeej zoo txaus lawm, tiamsis tsis yog txhob txwm, vim yog 2 lo lus no yeej sib xwb, hos kev ntseeg mas yus yeej pom tseeb tseeb hais tias hais tias dag no los yus tseem ntseeg qees thiab.

hahaha...yeej yog li koj hais lawm os tij laug vam; kev ntseeg ces yeej yog li koj hais xwb tiag tab sis kuj ho tsis yog xib fwb dag yus xwb kujtim yus ciav nim dag yus thiab los mas

luag dag yus es sau nyiaj mus luag hnab kabpos xwb los yus cav qhuas qhuas tias yog vaj tswv yuav kom yus muab nyiaj rau vaj tswv es thiaj tau mus saum ntuj ceeb tsheej, hos txiv neeb los kuj ho tsis dag npaum cas thiab tsuas nros ciav nim dag yus thiab es yus thiaj poob nyiaj thiab los mas luag tsis ua neeb los yus ciav nim dag yus tias yog tsis kom txiv neeb tuaj ua ces tsam yus ho tuag thiab ces thiaj thov kom txiv neeb tuaj neeb hauv yus vaj yus tsev thiab los maj ces yog yus dag yus ntau tshaj qhov luag dag yus yuam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hahaha...yeej yog li koj hais lawm os tij laug vam; kev ntseeg ces yeej yog li koj hais xwb tiag tab sis kuj ho tsis yog xib fwb dag yus xwb kujtim yus ciav nim dag yus thiab los mas

luag dag yus es sau nyiaj mus luag hnab kabpos xwb los yus cav qhuas qhuas tias yog vaj tswv yuav kom yus muab nyiaj rau vaj tswv es thiaj tau mus saum ntuj ceeb tsheej, hos txiv neeb los kuj ho tsis dag npaum cas thiab tsuas nros ciav nim dag yus thiab es yus thiaj poob nyiaj thiab los mas luag tsis ua neeb los yus ciav nim dag yus tias yog tsis kom txiv neeb tuaj ua ces tsam yus ho tuag thiab ces thiaj thov kom txiv neeb tuaj neeb hauv yus vaj yus tsev thiab los maj ces yog yus dag yus ntau tshaj qhov luag dag yus yuam.

Auv! auj auj auj Yog lawm lau, yog lawm lau. Yog li koj hais ces yog yus rov dag yus no los mas yom? Thaum luag pom yus rov dag yus lawm ces luag hem ntxiv kom yus haj yam ntshai, thaum yus ntshai tuaj lawm ces yus cia li rho Muas qhov niag luag hem yus pov tseg, hos cov coj qub kev cai ces tua qaib tua npua mus muas qhov niag luag hem ntawd pov tseg.

Guest koj hais tias 2 niag no tsis txhaum no los? Kuv hais ses nkawd txhaum laiv, 2 tug no luag twb ntshais ntshai los tseem hem ntxiv thiab xwb nas. tsis yog hais tias luag ntshai ces yus mus hais kom txhob ntshai hos, tseem cav mus hem ntxiv thiab xwb nas. xibfwb los txhaum, txiv neeb los txhaum nawb. xibfwb dag hais tias leej twg tso nyiaj ntau mas muaj nyiaj ntau saum ntuj, tiamsis ho qhia hais tias saum ntuj tsis siv nyiaj lawm thiab, wow! qhov no yog tim yus r uam yus lawm tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Auv! auj auj auj Yog lawm lau, yog lawm lau. Yog li koj hais ces yog yus rov dag yus no los mas yom? Thaum luag pom yus rov dag yus lawm ces luag hem ntxiv kom yus haj yam ntshai, thaum yus ntshai tuaj lawm ces yus cia li rho Muas qhov niag luag hem yus pov tseg, hos cov coj qub kev cai ces tua qaib tua npua mus muas qhov niag luag hem ntawd pov tseg.

Guest koj hais tias 2 niag no tsis txhaum no los? Kuv hais ses nkawd txhaum laiv, 2 tug no luag twb ntshais ntshai los tseem hem ntxiv thiab xwb nas. tsis yog hais tias luag ntshai ces yus mus hais kom txhob ntshai hos, tseem cav mus hem ntxiv thiab xwb nas. xibfwb los txhaum, txiv neeb los txhaum nawb. xibfwb dag hais tias leej twg tso nyiaj ntau mas muaj nyiaj ntau saum ntuj, tiamsis ho qhia hais tias saum ntuj tsis siv nyiaj lawm thiab, wow! qhov no yog tim yus r uam yus lawm tiag.

hahahaha.....tseeb kawg nawv yawg hlob tus hem dag neeg btus ntawv yog tus txhaum li koj hais tiag ,kuv kuj hnov hais koj tham thiab tiag xf lawv kom tso nyiaj ib feem kaum rau hauv church mas vaj tswv coj mus khaws tseg rau saum ntuj ceeb tsheej mas thaum yus tus plig mus txog ntuj yus thiaj muaj nyiaj tab sis kuj ho hais ib los tias thaum mus nrog vaj tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm mas yeej tsis nyiaj li thiab tiag auv..... tseem tseem dag tiag nawv.hahahahahaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Kuv twb daws tag lawm mas... Qhov koj hais ntxiv ntawd yog qhov tshiab lawm xwb. Kuv paub tias koj yeej nyiam play qhov game no kom daws txhob txawj tag tabsis thib no tsis zoo li ntawd lawm.

Yog xav tham qhovtwg no los hias qhov ntawd xwb es tsis txhob ntxiv ntxiv rau lawm maj....case closed... Uatsaug.

Nev nev nev, khej1 kuv twb yeej hais'os, nej muab ntseeg mus rau sab negative lawm ne. Koj thiaj tsis paub nqe valuskub uas yesxus hais tias nej cov sawv ntawm no ib nrab tsis tau tuag yuav pom neeg leej tub caij huab dawb nqis saum ntuj los, nqe lus no kuv tsaug zog ua qaj xwb twb daws tau lawm nas. Tej zaum kuv yuav ua Atheist 30 xyoo ho, kuv yuav tsis qhia lawm. Kuv txawm qhia los nej yuav hais tias kuv qhov kev kawm yog negative. ib tug neeg yog paub nqe VLK no qhov tseeb es nws coj mus siv ces tau noj xwb xwb 100% hos yog tsis paub nqe VLK no qhov tseeb ces kawg ntseeg tag dawb, ntseeg 100 xyoo los nws nyob nws qhov qub. Tab si yog kuv no kuv nyiam tus ntseeg qhov siv tsis tau vim yus noj nws dawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vam,

Tus dag loj mas yog koj tus kheej nawb. Xibhwb tsis tau dag vim kev tso nyiaj ntawd yeej sau nyob rau hauv Bible lawm. Hos koj mas dag tias koj yog Atheist... Atheist mas tsis ntseeg dabtsi hlo li tabsis koj ho ntseeg nyiaj... Hahahaha... Yus rov dag yus tus kheej thiab lwm tus...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nev nev nev, khej1 kuv twb yeej hais'os, nej muab ntseeg mus rau sab negative lawm ne. Koj thiaj tsis paub nqe valuskub uas yesxus hais tias nej cov sawv ntawm no ib nrab tsis tau tuag yuav pom neeg leej tub caij huab dawb nqis saum ntuj los, nqe lus no kuv tsaug zog ua qaj xwb twb daws tau lawm nas. Tej zaum kuv yuav ua Atheist 30 xyoo ho, kuv yuav tsis qhia lawm. Kuv txawm qhia los nej yuav hais tias kuv qhov kev kawm yog negative. ib tug neeg yog paub nqe VLK no qhov tseeb es nws coj mus siv ces tau noj xwb xwb 100% hos yog tsis paub nqe VLK no qhov tseeb ces kawg ntseeg tag dawb, ntseeg 100 xyoo los nws nyob nws qhov qub. Tab si yog kuv no kuv nyiam tus ntseeg qhov siv tsis tau vim yus noj nws dawb.

Case no koj twb swb lawm ces tsis muaj cam ntxiv lawm... Koj yuav nyiam ua Atheist pestsawg xyoo los tsis tseemceeb. Qhov tseeb mas koj yuav tau mus attend atheist cov workshop kom ntau li ntau tau es koj thiaj paub atheist lub tswvyim kom zoo tshaj no nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zab,

Koj lub topic no txhais li cas na???????????

Xam Xab Nam Twg txawj zab tshaj.....yog txhais li cas.....cas lawv ho los tham txog yesxus ma.....??????????

Thov nej explain seb??????????

Hom xam xab nam twg txawj zab tshaj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zab,

Koj lub topic no txhais li cas na???????????

Xam Xab Nam Twg txawj zab tshaj.....yog txhais li cas.....cas lawv ho los tham txog yesxus ma.....??????????

Thov nej explain seb??????????

MAIV NYIAJ

KOJ PUAS PAUB YESXUS MUAB QAB TES UA QAUM TES LOS TAU, QAUS TES UA QAB TES LOS TAU, YESXUS TUAG TAU 2009 XYOO NO TSEEM MUAB IB LOS LUS QUB LOS DAG, DAG NPAUM CAS LOS NEEG NTSEEG NPAUM NTAWD THIAB. YEEM DAG YEEM TAU LAG LUAM ZOO, YEEM DAG YEEM TAU NOJ. NEEG LUB CAJ QAUM MAS DAV LI DAV COG NPLEJ COG 100 TSAV YAM ZOG TAG NRO.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MAIV NYIAJ

KOJ PUAS PAUB YESXUS MUAB QAB TES UA QAUM TES LOS TAU, QAUS TES UA QAB TES LOS TAU, YESXUS TUAG TAU 2009 XYOO NO TSEEM MUAB IB LOS LUS QUB LOS DAG, DAG NPAUM CAS LOS NEEG NTSEEG NPAUM NTAWD THIAB. YEEM DAG YEEM TAU LAG LUAM ZOO, YEEM DAG YEEM TAU NOJ. NEEG LUB CAJ QAUM MAS DAV LI DAV COG NPLEJ COG 100 TSAV YAM ZOG TAG NRO.

Kev thxaum mas xibfwb los txhaum yus tus kheej los txhaum, vim yus awb. Xibfwb dag yus tag, yus ho rov dag yus tus kheej dua thiab. thaum no bible yog ib rab riam ob sab ntse, xibfwb tuav rab riam ob sab ntse ces xibfwb hlais yus noj xwb, halis sab qwb los tau noj, hlais sab hniav los tau noj.

Rab riam bible:

1. Thaum tsim ntuj tsim teb los tav no yeej tsis tau muaj leej twg pom vajtswv.

1. Vajtswv nrog yakhauj sib qhau ib hmo, Maujxej pom vajtswv tim ntsej tim muag.

2. Leej twg ntseeg yesxus yuav tau mus saum ntuj ceebtsheej

2. tsis muaj ib tug neeg yuav tau mus saum ntuj ceebtsheej, tsuas yog tus ya saum ntuj los thiaj ya tau rov mus saum ntuj xwb.

Nej pom ob sab hniav riam no lawm ces tim yog nej awb nej, Leej twg kom nej cev tes rau luag qhov ncauj, ces tes luag qhov ncauj ces luag xo xwb tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev thxaum mas xibfwb los txhaum yus tus kheej los txhaum, vim yus awb. Xibfwb dag yus tag, yus ho rov dag yus tus kheej dua thiab. thaum no bible yog ib rab riam ob sab ntse, xibfwb tuav rab riam ob sab ntse ces xibfwb hlais yus noj xwb, halis sab qwb los tau noj, hlais sab hniav los tau noj.

Rab riam bible:

1. Thaum tsim ntuj tsim teb los tav no yeej tsis tau muaj leej twg pom vajtswv.

1. Vajtswv nrog yakhauj sib qhau ib hmo, Maujxej pom vajtswv tim ntsej tim muag.

2. Leej twg ntseeg yesxus yuav tau mus saum ntuj ceebtsheej

2. tsis muaj ib tug neeg yuav tau mus saum ntuj ceebtsheej, tsuas yog tus ya saum ntuj los thiaj ya tau rov mus saum ntuj xwb.

Nej pom ob sab hniav riam no lawm ces tim yog nej awb nej, Leej twg kom nej cev tes rau luag qhov ncauj, ces tes luag qhov ncauj ces luag xo xwb tiag.

Vaamntxawg,

Ua caag koj nim pib tau lub TovPim nuav rua qhov nuav es kuv yuav tsi pum le laud? Koj mas, kuv saib ua caag yuav tsi siv sijhawm lug tawm tsaam koj tug dlaab ne....... nwg ua ua koj tsaam dhlau lawm os!! Koj yeej tsuas ua koj zaaj, seev koj zaab taag le xwb laud!! Koj ces yug pib yug tovpim, yug rov teb yug taag hov rov tuaj ua yug has lug rua yug cov zaab hab!!

Vwm tag tag.........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hom xam xab nam twg txawj zab tshaj?

Hom xam xab nam ua zab tshaj dua dais vamntxawg cov atheist nawb. cov no puav leej yog cov vwm ntau xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0