Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Cov tub kawm tshaj lij nyob nplog teb tseem muaj coob

40 posts in this topic

Posted · Report post

Sawv daws kuj txawj tham ntau yam yam twg los puav leej yog lus zoo nyeem tag huv tib si. Ntawm no kuv yuav los tham me me txog cov tub kawm tshaj li nyob nplog teb.

Suav txij xyoo 1995 los no pab me nyuam hmoob nyob los tsuas kuj ua tau ntau yam tshwm sim yam tsis txaus ntseeg li xws li:

1. muaj coob ceev heev cov tau tuaj kawm University (raws li ib tug phooj ywg Koob tham xyoo 1995 muajli 10 tawm leej me nyuam hmoob xwb, los rau 1998 muaj 134 leeg raws li thaum sau npe noj peb caug, los txog tam sim no xib fwb tus tuav ntaub ntawv ntawm National University of Laos tias muaj li 11% ntawm cov tub kawm tag nrho 28,000 leej.

2. suav txij xyoo 2000 los no me nyuam hmoob nrog tau nrog lawv sib tw cov tub kawm tshaj lij hais txog Math thiab Physic, Chemistry ces me nyuam hmoob yeej nqa tub thib ib hauv teb chaws xwm yeem nkaus li os.

3. tsis tag li xwb cov scholarship uas nom tswv China, Japan, Vietnam muab tuaj pab nplog ces nyuam hmoob nqa txog ib nrab nkaus txawm yuav muaj me nyuam hmoob nkag nrog lawv sib tw tsis txog 10 feem pua los yeej tau cov peev nyiaj kev kawm txog 50% li thiab.

Qhov no tham kom sawv daws plig ho los thiab, mauj cov tsis ntse los kuj muaj cov ntse nyob sib xyaws ntxaws thiab. Qhov khuv xim mas yog txheej pog yawg thiab niam txiv tsis tau kawm thiaj ua rau sawv daws txom nyem heev los txog niaj hnub niam no.

Thov nej ho piav seb cov mus nyob rau lwm lub teb chaws puas muaj leej twg ua tau zoo thiab????

Mus lawm os bye!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo mas, yeej zoo kawg li lawm os

uatsaug ua tau hnov xov zoo os nawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sawv daws kuj txawj tham ntau yam yam twg los puav leej yog lus zoo nyeem tag huv tib si. Ntawm no kuv yuav los tham me me txog cov tub kawm tshaj li nyob nplog teb.

Suav txij xyoo 1995 los no pab me nyuam hmoob nyob los tsuas kuj ua tau ntau yam tshwm sim yam tsis txaus ntseeg li xws li:

1. muaj coob ceev heev cov tau tuaj kawm University (raws li ib tug phooj ywg Koob tham xyoo 1995 muajli 10 tawm leej me nyuam hmoob xwb, los rau 1998 muaj 134 leeg raws li thaum sau npe noj peb caug, los txog tam sim no xib fwb tus tuav ntaub ntawv ntawm National University of Laos tias muaj li 11% ntawm cov tub kawm tag nrho 28,000 leej.

2. suav txij xyoo 2000 los no me nyuam hmoob nrog tau nrog lawv sib tw cov tub kawm tshaj lij hais txog Math thiab Physic, Chemistry ces me nyuam hmoob yeej nqa tub thib ib hauv teb chaws xwm yeem nkaus li os.

3. tsis tag li xwb cov scholarship uas nom tswv China, Japan, Vietnam muab tuaj pab nplog ces nyuam hmoob nqa txog ib nrab nkaus txawm yuav muaj me nyuam hmoob nkag nrog lawv sib tw tsis txog 10 feem pua los yeej tau cov peev nyiaj kev kawm txog 50% li thiab.

Qhov no tham kom sawv daws plig ho los thiab, mauj cov tsis ntse los kuj muaj cov ntse nyob sib xyaws ntxaws thiab. Qhov khuv xim mas yog txheej pog yawg thiab niam txiv tsis tau kawm thiaj ua rau sawv daws txom nyem heev los txog niaj hnub niam no.

Thov nej ho piav seb cov mus nyob rau lwm lub teb chaws puas muaj leej twg ua tau zoo thiab????

Mus lawm os bye!!

pab nej zoo siab :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

pab nej zoo siab :rolleyes:

Wow! Yog muaj tseeb li koj tham tiag mas kuj yog ib yam zoo kawg nkaus rau peb hmoob lawm nawb. Pab tu siab tias tseem tshuav coob tus me nyuam hmoob uas kawm ntawv keej heev, tab sis niam txiv ua neej txom nyem es pab txhawb tsis tau kawm kom siab, vim tias niaj hnub no ces yuav mus kawm kom siab ces yog nyiaj ua ntej nkaus nkaus xwb. Yog li kev khwv nyiaj nyob Nplog teb mas tsis yooj yim kiag uas yuav khwv kom los them taus tej nqi kawm. Nws tsis zoo li peb nyob tebchaws no es yus tsis muaj nyiaj los yus mus qiv tau tom tej tsev tso nyiaj los them ua ntej, tom qab yus kawm tiav lawd, yus tau haujlwm ces yus mam li maj mam them rov rau luag. Tsis tas li ntawd, nyob tebchaws Nplog mas txawm yuav muaj tus kam qiv nyiaj rau yus them nqi ntawv ua ntej los xij, tab thaum yus kawm tiav lawd, tej zaum yus twb tsis muaj haujlwm ua, los yog txawm tau haujlwm ua los, kev them nyiaj hli mas, tseem fwv them tsawg tsawg xwb twb tsis txaus yus muas noj muas haus es yuav ua li cas muaj seem los mus them rau cov nqi ntawv uas yus tau nqiv txais los? Txawm li cas los xij, thov peb cov niam cov txiv thiab tej tub kawm yeej meem sib zog peem nyiaj ntxeem tiag kom dhau txoj kev txom nyem es thiaj yuav mus tshwm rau txoj kev tshav ntuj ib hnub tom ntej nawb mog! Yog hnub twg yawm saub pub koob hmoov rau kuv raug Lottory txog laab laab xwb no kuv mam li los pab rub nej cov txom nyem tes kom nce nto ib theem mog! Thov ua tsaug rau tus tub hmoob uas tuaj tso xov xwm zoo txog peb cov tub kawm ntawv tshaj lij pub rau peb s/d tau nyeem thiab paub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sawv daws kuj txawj tham ntau yam yam twg los puav leej yog lus zoo nyeem tag huv tib si. Ntawm no kuv yuav los tham me me txog cov tub kawm tshaj li nyob nplog teb.

Suav txij xyoo 1995 los no pab me nyuam hmoob nyob los tsuas kuj ua tau ntau yam tshwm sim yam tsis txaus ntseeg li xws li:

1. muaj coob ceev heev cov tau tuaj kawm University (raws li ib tug phooj ywg Koob tham xyoo 1995 muajli 10 tawm leej me nyuam hmoob xwb, los rau 1998 muaj 134 leeg raws li thaum sau npe noj peb caug, los txog tam sim no xib fwb tus tuav ntaub ntawv ntawm National University of Laos tias muaj li 11% ntawm cov tub kawm tag nrho 28,000 leej.

2. suav txij xyoo 2000 los no me nyuam hmoob nrog tau nrog lawv sib tw cov tub kawm tshaj lij hais txog Math thiab Physic, Chemistry ces me nyuam hmoob yeej nqa tub thib ib hauv teb chaws xwm yeem nkaus li os.

3. tsis tag li xwb cov scholarship uas nom tswv China, Japan, Vietnam muab tuaj pab nplog ces nyuam hmoob nqa txog ib nrab nkaus txawm yuav muaj me nyuam hmoob nkag nrog lawv sib tw tsis txog 10 feem pua los yeej tau cov peev nyiaj kev kawm txog 50% li thiab.

Qhov no tham kom sawv daws plig ho los thiab, mauj cov tsis ntse los kuj muaj cov ntse nyob sib xyaws ntxaws thiab. Qhov khuv xim mas yog txheej pog yawg thiab niam txiv tsis tau kawm thiaj ua rau sawv daws txom nyem heev los txog niaj hnub niam no.

Thov nej ho piav seb cov mus nyob rau lwm lub teb chaws puas muaj leej twg ua tau zoo thiab????

Mus lawm os bye!!

kev kawm mas kawm tau zoo npaum li cas nws yuav zoo tau npaum li ntawd, tiam sis yog kawm hauv teb chaws nplog li haid xwb ces tsis tsim nyog yus txoj kev kawm. vim koj kawm tau los ua hauj lwm tsis txaus noj ces thaum kawg yuav nkim koj li sij hawm, nyob rau txhua lub teb chaws thaum koj kawm tiav lawd mus hauj lwm yam tsawg twb yuav tsum tau ntau tshaj li $200.00 per month mas thiaj yuav txaus koj li tsev neeg noj, tab sis nyob Laos ces koj kawm tiav los txog hauj lwm los twb tsis muaj ua? muaj tej tus tau hauj lwm ua los nyuam qhuav tauli $15.00 per month xwb mas twb yog tus tau hauj lwm zoo ua kawg li lawm, nej xav saib puas tsim nyog koj yuav tsum kawm kom tas rau qib University es thiaj li mam tsim nyog them nyiaj li hais tas los no?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev kawm mas kawm tau zoo npaum li cas nws yuav zoo tau npaum li ntawd, tiam sis yog kawm hauv teb chaws nplog li haid xwb ces tsis tsim nyog yus txoj kev kawm. vim koj kawm tau los ua hauj lwm tsis txaus noj ces thaum kawg yuav nkim koj li sij hawm, nyob rau txhua lub teb chaws thaum koj kawm tiav lawd mus hauj lwm yam tsawg twb yuav tsum tau ntau tshaj li $200.00 per month mas thiaj yuav txaus koj li tsev neeg noj, tab sis nyob Laos ces koj kawm tiav los txog hauj lwm los twb tsis muaj ua? muaj tej tus tau hauj lwm ua los nyuam qhuav tauli $15.00 per month xwb mas twb yog tus tau hauj lwm zoo ua kawg li lawm, nej xav saib puas tsim nyog koj yuav tsum kawm kom tas rau qib University es thiaj li mam tsim nyog them nyiaj li hais tas los no?

Txuj Ci

Txawm yog tej niag laus thaum ub pheej tsis kam tso lawv tej menyuam nrog luag sib tw kawm ntawv vim lawv pheej hais tias, " Nom Tswv luag twb ua tag lawm es pheej yov mus kawm ua tus dabtsi?" , lintawd es peb Hmoob thiaj raws tsis tau lwm haiv neeg li los mas.

Kuv xav tias txawm lub nyiaj hli tsawg heev los yov zoo dua tsis tau kawm li vim kev txawj kev ntse rau lawv tus kheej thiab lawv lub Community thiaj yog ultimate goal rau lub neej pem suab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txuj Ci

Txawm yog tej niag laus thaum ub pheej tsis kam tso lawv tej menyuam nrog luag sib tw kawm ntawv vim lawv pheej hais tias, " Nom Tswv luag twb ua tag lawm es pheej yov mus kawm ua tus dabtsi?" , lintawd es peb Hmoob thiaj raws tsis tau lwm haiv neeg li los mas.

Kuv xav tias txawm lub nyiaj hli tsawg heev los yov zoo dua tsis tau kawm li vim kev txawj kev ntse rau lawv tus kheej thiab lawv lub Community thiaj yog ultimate goal rau lub neej pem suab.

Ua neej nyob hauv lub ntiaj teb tam sim no, yog leej twg tsis muaj kev kawm los yog kev kawm txuj poob qis ces yeej ua neej nyuaj siab thiab poob qab luag lwm tus uas muaj txuj ci li nawb. Txawm tias yuav kawm tau los tsis tau nom nrog luag ua, tsis tau nyiaj txaus siv hnub no los ib hnub twg koj tej txuj ci uas kawm tau los yeej yuav pab tau koj thiab pab txhawb koj tsev neeg zoo zuj zus mus yav tom ntej xwb. Kuv ntseeg vib thab nyas xaj ntau tshaj qhov ntseeg hmoov nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua neej nyob hauv lub ntiaj teb tam sim no, yog leej twg tsis muaj kev kawm los yog kev kawm txuj poob qis ces yeej ua neej nyuaj siab thiab poob qab luag lwm tus uas muaj txuj ci li nawb. Txawm tias yuav kawm tau los tsis tau nom nrog luag ua, tsis tau nyiaj txaus siv hnub no los ib hnub twg koj tej txuj ci uas kawm tau los yeej yuav pab tau koj thiab pab txhawb koj tsev neeg zoo zuj zus mus yav tom ntej xwb. Kuv ntseeg vib thab nyas xaj ntau tshaj qhov ntseeg hmoov nawb.

Yog tias cov tub ntxhais hmoob Nplog kawm tau los tsis muaj haujlwm ua los yog tsis tau nyiaj zoo es cia s/d pw tsaug zog xwb ces. Tag kis mus hmoob Nplog yuav ciaj Nplog qhev thiab yuav ciaj neeg thov khawv ,tsuas pom niaj hnub hu xov tooj los yog sau ntawv tuaj thov nyiaj rau sab ntuj hnub poob xwb tiag, cov muaj txheeb ze os. Yuav tau txhawb siab tiag kom lawv yuav tsum kawm ntawv xwb xwb , tsis tso tseg txoj kev kawm li nawb, tshwj tias yog tus uas tsis muaj lub cib fim kawm tau li lawm mas mam li ua ib siab xwb ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev kawm mas kawm tau zoo npaum li cas nws yuav zoo tau npaum li ntawd, tiam sis yog kawm hauv teb chaws nplog li haid xwb ces tsis tsim nyog yus txoj kev kawm. vim koj kawm tau los ua hauj lwm tsis txaus noj ces thaum kawg yuav nkim koj li sij hawm, nyob rau txhua lub teb chaws thaum koj kawm tiav lawd mus hauj lwm yam tsawg twb yuav tsum tau ntau tshaj li $200.00 per month mas thiaj yuav txaus koj li tsev neeg noj, tab sis nyob Laos ces koj kawm tiav los txog hauj lwm los twb tsis muaj ua? muaj tej tus tau hauj lwm ua los nyuam qhuav tauli $15.00 per month xwb mas twb yog tus tau hauj lwm zoo ua kawg li lawm, nej xav saib puas tsim nyog koj yuav tsum kawm kom tas rau qib University es thiaj li mam tsim nyog them nyiaj li hais tas los no?

kuv lam los tshuam me me. koj puas muaj tej neeg txheeb zes tseem nyob nplog teb es kawm tag University thiab na ?. kuv yog 1 tug kawm tag University thiab nyuam qhuav ua hauj lwmtau 2 xyoos no , kuv nyiaj hlis twb tsawg duas kuv cov phooj ywg lawm kuv tseem tau 1 hlis $340.00 thiab nav. kuv cov phooj ywg kawm tag ua ke tus tau siab kawg yog $600 tawm hos. koj hais tsis yog lawm os. txawm tus cheb tsev tsev xwb twb tau 600.000kip = $70 tawm hos. cov ua hauj lwm rau lav thab npas kiag mas yog kawm txij bachelor lawm ces yeej tsis qis tshaj 800.000kip= 100 dollars lawm. tsis tag lis nyiaj sab nrauv lawv tau ntau heev os, lawv tsis nco tos txog cov nyiaj hlislos siv, muab hais los ces cov nyiaj hlis txaus lawv coj mus noj 1 pluag haus dej ua si xwb. koj sim saib seb tus minister nyiaj hlis +- 3.000.000kip= yuav luag 400 dollars . tab sis lawv mus noj mov taj laj nrog phooj ywg haus dej cawv ua si 1 pluag tsis tsawg tshaj $200 thiab tiag. qhov noj nej tias nom nplog noj nyiaj lawv thiaj tsis khib , vim cov me noj me cov loj noj loj lol: :lol: :lol: :lol: :P

kuv hais ncaj tias yog nyiaj hlis tsis txog 1 hlis $100 tawm nces lawm sauv ces tsis muaj neeg ua. nej nyob 1 sab saib ntxim lis nyuaj kawg. tab sis peb kuj nyob kaj siab thiab. hais txog nqis kawm , yog koj xeem tau cov tsev kawm hauv nom tswv cestsis tau ntiav. koj mus kawm cov tsev kawm sab nrauv thiaj tau ntiav 1 xyoos twg lis ntawm $100 mus rau $400. nyob ntawm lub nom tswv ua los yog pej xeem ua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nej txhob xav yuam kev rau tej nyiaj t x i a g os lawv, nej kawm nej txhob hais tias kawm tau pov tseg xwb, tsis yog li ntawv

yam nej kawm tau yuav pab tau nej, vim nej yuav pab qhia tau rau nej tej me tub me nyuam lawv yuav ib tug qhia ib tug nej tsev neeg thiaj li sib pab tau, txawm tias nej tsis tau nyiam ntau tam sim no los lub ntuj txawj hloov tsam ho muaj hnub nej txoj kev txawj kev ntse yuav nyob nto moos nawb.

yus kawm kom txawj

kawm kom paub ua yus tus thawj

yus tsis kawm ntawv

ces txoj kev ntse yeej tsis sawv

rau siab kawm mog

hnub qab nram ntsi peb tej tub ki thiaj paub txog

yog tias nej xav tias

kawm los tsis tau nyiaj

nej muab ua ntias cias

lwm hnub tej xav cawm los tsis ciaj

nyiaj kuv phem tsuas zoo puav kev xwb

tsis zoo rau ntiaj lub hlwb

txoj kev txawj kev ntse

yuav pab nej tsim nej tej vaj tse

yog muaj tus kawm tau

kav tsij rau siab kawm kom ntau

tsis txhob muab veg

leej twg kawm tau tsis tau nyiam los lub neej yeej ntseg

nws yog txoj kev kaj siab lug

thiaj tsis ua koj poob qhov ntug

zoo siab tham nrog nej ua ke os

mus lawm lwm hnub khoom mam tuaj nrog nej hais lus mos

kuv lam los tshuam me me. koj puas muaj tej neeg txheeb zes tseem nyob nplog teb es kawm tag University thiab na ?. kuv yog 1 tug kawm tag University thiab nyuam qhuav ua hauj lwmtau 2 xyoos no , kuv nyiaj hlis twb tsawg duas kuv cov phooj ywg lawm kuv tseem tau 1 hlis $340.00 thiab nav. kuv cov phooj ywg kawm tag ua ke tus tau siab kawg yog $600 tawm hos. koj hais tsis yog lawm os. txawm tus cheb tsev tsev xwb twb tau 600.000kip = $70 tawm hos. cov ua hauj lwm rau lav thab npas kiag mas yog kawm txij bachelor lawm ces yeej tsis qis tshaj 800.000kip= 100 dollars lawm. tsis tag lis nyiaj sab nrauv lawv tau ntau heev os, lawv tsis nco tos txog cov nyiaj hlislos siv, muab hais los ces cov nyiaj hlis txaus lawv coj mus noj 1 pluag haus dej ua si xwb. koj sim saib seb tus minister nyiaj hlis +- 3.000.000kip= yuav luag 400 dollars . tab sis lawv mus noj mov taj laj nrog phooj ywg haus dej cawv ua si 1 pluag tsis tsawg tshaj $200 thiab tiag. qhov noj nej tias nom nplog noj nyiaj lawv thiaj tsis khib , vim cov me noj me cov loj noj loj lol: :lol: :lol: :lol: :P

kuv hais ncaj tias yog nyiaj hlis tsis txog 1 hlis $100 tawm nces lawm sauv ces tsis muaj neeg ua. nej nyob 1 sab saib ntxim lis nyuaj kawg. tab sis peb kuj nyob kaj siab thiab. hais txog nqis kawm , yog koj xeem tau cov tsev kawm hauv nom tswv cestsis tau ntiav. koj mus kawm cov tsev kawm sab nrauv thiaj tau ntiav 1 xyoos twg lis ntawm $100 mus rau $400. nyob ntawm lub nom tswv ua los yog pej xeem ua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv lam los tshuam me me. koj puas muaj tej neeg txheeb zes tseem nyob nplog teb es kawm tag University thiab na ?. kuv yog 1 tug kawm tag University thiab nyuam qhuav ua hauj lwmtau 2 xyoos no , kuv nyiaj hlis twb tsawg duas kuv cov phooj ywg lawm kuv tseem tau 1 hlis $340.00 thiab nav. kuv cov phooj ywg kawm tag ua ke tus tau siab kawg yog $600 tawm hos. koj hais tsis yog lawm os. txawm tus cheb tsev tsev xwb twb tau 600.000kip = $70 tawm hos. cov ua hauj lwm rau lav thab npas kiag mas yog kawm txij bachelor lawm ces yeej tsis qis tshaj 800.000kip= 100 dollars lawm. tsis tag lis nyiaj sab nrauv lawv tau ntau heev os, lawv tsis nco tos txog cov nyiaj hlislos siv, muab hais los ces cov nyiaj hlis txaus lawv coj mus noj 1 pluag haus dej ua si xwb. koj sim saib seb tus minister nyiaj hlis +- 3.000.000kip= yuav luag 400 dollars . tab sis lawv mus noj mov taj laj nrog phooj ywg haus dej cawv ua si 1 pluag tsis tsawg tshaj $200 thiab tiag. qhov noj nej tias nom nplog noj nyiaj lawv thiaj tsis khib , vim cov me noj me cov loj noj loj lol: :lol: :lol: :lol: :P

kuv hais ncaj tias yog nyiaj hlis tsis txog 1 hlis $100 tawm nces lawm sauv ces tsis muaj neeg ua. nej nyob 1 sab saib ntxim lis nyuaj kawg. tab sis peb kuj nyob kaj siab thiab. hais txog nqis kawm , yog koj xeem tau cov tsev kawm hauv nom tswv cestsis tau ntiav. koj mus kawm cov tsev kawm sab nrauv thiaj tau ntiav 1 xyoos twg lis ntawm $100 mus rau $400. nyob ntawm lub nom tswv ua los yog pej xeem ua.

yog vim li cas koj ho hais tau txawv ua luaj kuv yeej los rau hauv nplog teb no ntau ntau zaus lawm tiag tej uas ua tau nyiaj npaum li koj hais mas ua npau suav tseem tseeb tshaj na, kuv muaj ib tug tij laug kawm ntawv siab tshaj li koj hais kod nws mus kawm txawv teb chaws tau ntau tshaj li 6 lub xyoo nws ua hauj lwm leg qham kiag rau qham tais es ib lub hli no nws nyuam qhuav tau $34.00 per month xwb na hos muaj ib ua hauj lwm tub ceev xwm zov tshav dav hlau thab ham kiag twb tsawg tshaj $20.00 per month kuv xav tias koj ntshe xyov puas tau ntau tshaj cov kuv hais tas los nod? nej cov neeg nplog mas hais yeej tsis muaj ib qhov tseeb kiag li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj paub nws zoo li cas yos tshaj lij thiab muaj pes taws yam tshaj lij? thov qhai rau hhmoobzoosiab@yahoo.com

ua tsaus ntau ?!!!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog vim li cas koj ho hais tau txawv ua luaj kuv yeej los rau hauv nplog teb no ntau ntau zaus lawm tiag tej uas ua tau nyiaj npaum li koj hais mas ua npau suav tseem tseeb tshaj na, kuv muaj ib tug tij laug kawm ntawv siab tshaj li koj hais kod nws mus kawm txawv teb chaws tau ntau tshaj li 6 lub xyoo nws ua hauj lwm leg qham kiag rau qham tais es ib lub hli no nws nyuam qhuav tau $34.00 per month xwb na hos muaj ib ua hauj lwm tub ceev xwm zov tshav dav hlau thab ham kiag twb tsawg tshaj $20.00 per month kuv xav tias koj ntshe xyov puas tau ntau tshaj cov kuv hais tas los nod? nej cov neeg nplog mas hais yeej tsis muaj ib qhov tseeb kiag li.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: txaus luag ua luaj thiab yom. kuv lis nyiaj hlis , kuv tej phooj ywg nyiaj hlis , yog kuv dag koj es kuv tau dab tsi?. kuv tsua hais raws lis kuv kev noj nyob ntawm nov peb kev khwv noj khwv haus uas niaj hnub no kiag. tej koj hais kos ntshe yog 1990 rov hauv no mas kuj lav tsis tau , hos tam sim no neeg nplog nyiaj hlis npaum lis koj hais xwb ces neeg tuag pawg lug los ntawm kev tuag tshaib lawm nawb. tab sis kuv tsis tau hnov dua 1 tug neeg tuag los ntawm kev tshaib nqhis lis as .

kuv yuav tsis nrog koj cam. kuv twm tau zoo lawm tias koj yog neeg lis cas? kuv tuaj nov tsis yog tuaj sib cam. kuv tsua yog tuaj qhia raws peb kev nyob kev noj , tej kev khwv noj ntawm peb hmoob nplog raws lis cov kuv paub xwb. twb tsis kam haistom tej tsam tsis tseeb, kuv twb muab kuv thiab kuv tej phooj ywg noj nyob ua ke los hais xwb los tseem tsis zoo nej siab thiab ces kawg tsis hais dab tsi lis thiaj zoo. :lol: :lol: :lol: :lol: hmoob meskas txuj ci yaj os hmoob meskas txuj ci yaj.!!!!!!!!! :lol: :lol: :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: txaus luag ua luaj thiab yom. kuv lis nyiaj hlis , kuv tej phooj ywg nyiaj hlis , yog kuv dag koj es kuv tau dab tsi?. kuv tsua hais raws lis kuv kev noj nyob ntawm nov peb kev khwv noj khwv haus uas niaj hnub no kiag. tej koj hais kos ntshe yog 1990 rov hauv no mas kuj lav tsis tau , hos tam sim no neeg nplog nyiaj hlis npaum lis koj hais xwb ces neeg tuag pawg lug los ntawm kev tuag tshaib lawm nawb. tab sis kuv tsis tau hnov dua 1 tug neeg tuag los ntawm kev tshaib nqhis lis as .

kuv yuav tsis nrog koj cam. kuv twm tau zoo lawm tias koj yog neeg lis cas? kuv tuaj nov tsis yog tuaj sib cam. kuv tsua yog tuaj qhia raws peb kev nyob kev noj , tej kev khwv noj ntawm peb hmoob nplog raws lis cov kuv paub xwb. twb tsis kam haistom tej tsam tsis tseeb, kuv twb muab kuv thiab kuv tej phooj ywg noj nyob ua ke los hais xwb los tseem tsis zoo nej siab thiab ces kawg tsis hais dab tsi lis thiaj zoo. :lol: :lol: :lol: :lol: hmoob meskas txuj ci yaj os hmoob meskas txuj ci yaj.!!!!!!!!! :lol: :lol: :P

KUV TSIS TSIM NYOG TUAJ CUAMTSHUAM NEB. 3 XYOOS DHAU LOS MAS KUV MUS XYUAS IB TUG PHOOJYWG NYOB TIM NPLOG YOG 1 TUG TUB CEEV XWM UAS YOG HNUB QUB 3 XWB.1 HLIS TWG NWS TSUAS TAU LI $35.00.TABSIS NIM NO HNOV LAWV HAIS TIAS KUJ NCE MUS RAU $60.00 TOJ 1 HLIS LAWM THIAB NO. HOS COV XIBHWB QHIA NTAWD LOS LAWV KUJ NCE NYIAJ HLI ME NTSIS LAWM THIAB.TABSIS ZOO LI TSEEM YOG 3 HLIS MAM THEM 1 ZAUG.TABSIS KUJ TSUAS YOG THEM 1 LUB HLIS XWB. KUV TSIS PAUB TIAS PUAS TSEEM UA LI LOS TSIS UA LAWM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV TSIS TSIM NYOG TUAJ CUAMTSHUAM NEB. 3 XYOOS DHAU LOS MAS KUV MUS XYUAS IB TUG PHOOJYWG NYOB TIM NPLOG YOG 1 TUG TUB CEEV XWM UAS YOG HNUB QUB 3 XWB.1 HLIS TWG NWS TSUAS TAU LI $35.00.TABSIS NIM NO HNOV LAWV HAIS TIAS KUJ NCE MUS RAU $60.00 TOJ 1 HLIS LAWM THIAB NO. HOS COV XIBHWB QHIA NTAWD LOS LAWV KUJ NCE NYIAJ HLI ME NTSIS LAWM THIAB.TABSIS ZOO LI TSEEM YOG 3 HLIS MAM THEM 1 ZAUG.TABSIS KUJ TSUAS YOG THEM 1 LUB HLIS XWB. KUV TSIS PAUB TIAS PUAS TSEEM UA LI LOS TSIS UA LAWM.

koj es kom kuv raw koj es los hauv no xwb tham nyiaj xwb los TZPY?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev kawm mas kawm tau zoo npaum li cas nws yuav zoo tau npaum li ntawd, tiam sis yog kawm hauv teb chaws nplog li haid xwb ces tsis tsim nyog yus txoj kev kawm. vim koj kawm tau los ua hauj lwm tsis txaus noj ces thaum kawg yuav nkim koj li sij hawm, nyob rau txhua lub teb chaws thaum koj kawm tiav lawd mus hauj lwm yam tsawg twb yuav tsum tau ntau tshaj li $200.00 per month mas thiaj yuav txaus koj li tsev neeg noj, tab sis nyob Laos ces koj kawm tiav los txog hauj lwm los twb tsis muaj ua? muaj tej tus tau hauj lwm ua los nyuam qhuav tauli $15.00 per month xwb mas twb yog tus tau hauj lwm zoo ua kawg li lawm, nej xav saib puas tsim nyog koj yuav tsum kawm kom tas rau qib University es thiaj li mam tsim nyog them nyiaj li hais tas los no?

Txujciyaj, koj xav tau tsis yog, tsis zoo thiab tsis pab txhawb. tiam sis koj thau, rhuav, tsis cuab zog. tej zaum koj laus lawm los sis koj tsis tau muaj kev kawm siab. pab koj tu siab heev yog tam twg koj tseem xav li koj thiab cia lwm tus Hmoob xav li koj. nws yog ib qho nyuaj heev.

txhob mus hais txog qhov nyiaj hli. ua ntej yuav tsum hais txog kev txawj ntse tso. koj paub lawm los tsis tau?

kev txawj ntse thiaj li tiv thaiv tau yus tsev neeg, cuab kwv tij, thiab haiv neeg xwb. dhau ntawv lawm tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab?

thim xav npawg Txuj................txoj kev xav tsis tsim Nuj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj es kom kuv raw koj es los hauv no xwb tham nyiaj xwb los TZPY?

Tus neeg tsis tau kawm dua txuj ces tsis paub txuj ci muaj nqi li. Cia nws r.u.a.m nws kom txaus tso. Leej twg xav tias kev kawm txuj yog tus yawm sij qhib txoj kev ua neej kom vam meej ces kav tsij kawm tiag kawm tiag tsis txhob tso tseg li. Ib hnub twg tom ntej koj lub neej yuav hloov mus rau qhov zoo 100%/100%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus neeg tsis tau kawm dua txuj ces tsis paub txuj ci muaj nqi li. Cia nws r.u.a.m nws kom txaus tso. Leej twg xav tias kev kawm txuj yog tus yawm sij qhib txoj kev ua neej kom vam meej ces kav tsij kawm tiag kawm tiag tsis txhob tso tseg li. Ib hnub twg tom ntej koj lub neej yuav hloov mus rau qhov zoo 100%/100%.

Nyob hauv qab ntuj no cov neeg nplua nuj puas yog neeg r.u.a.m tsis muaj kev kawm? Nej tsuas pom tus puav nyuag hmoob thaum ub uas tsis muaj kev kawm es ho txawj ua lag luam tau me ntsis nyiaj los txaus nws tsev neeg siv xwb los nim qhuas xab qhuas xu tias " tsis tau kawm txuj los tsuav muaj nyiaj". Muaj nyiaj npaum li hmoob xwb mas tsis tau qhuas tias muaj nyiaj li nawb. Cov hmoob muaj nyiaj tej nyiaj ces yog yuav siv ces tib ntsais muag xwb twb siv tag lawm nad. Yog li muaj me ntsis nyiaj li hmoob xwb mas swb tus muaj txuj ci tuag nthi. Tsis txhob mus thau thau hmoob txoj kev kawm nawb. Peb tseem yuav mus pab hmoob nplog hais txog lawv kev kawm hos. Yog tsis txhawb lawv kom kawm txuj ces lawv yuav ciaj nplog qhev sai sai no ntag nawb, kwvtij hmoob! Nej tos ib tug kwv tij tuaj saib nej rau tebchaws America no yog niag r.u.a.m qauj ib tug ntawv nyeem tsis tau no nej puas xav tos nws tuaj? Yog koj xav tos los tsuas yog koj niam los koj txiv kiag xwb mas koj thiaj li tsis hais li cas, yog txawv lwm tus lawm ces koj yeej ua xyem xyav tias yuav tos los tsis tos lawm ntag nawb. Nyob rau tebchaws twg los xij, hmoob yuav tsum tau sib zog kawm txawj kawm ntse mas hmoob thiaj li yuav khiav dim ntawm txoj kev txom nyem thiab txoj kev raug luag saib tsis taus, raug luag caij tsuj nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: txaus luag ua luaj thiab yom. kuv lis nyiaj hlis , kuv tej phooj ywg nyiaj hlis , yog kuv dag koj es kuv tau dab tsi?. kuv tsua hais raws lis kuv kev noj nyob ntawm nov peb kev khwv noj khwv haus uas niaj hnub no kiag. tej koj hais kos ntshe yog 1990 rov hauv no mas kuj lav tsis tau , hos tam sim no neeg nplog nyiaj hlis npaum lis koj hais xwb ces neeg tuag pawg lug los ntawm kev tuag tshaib lawm nawb. tab sis kuv tsis tau hnov dua 1 tug neeg tuag los ntawm kev tshaib nqhis lis as .

kuv yuav tsis nrog koj cam. kuv twm tau zoo lawm tias koj yog neeg lis cas? kuv tuaj nov tsis yog tuaj sib cam. kuv tsua yog tuaj qhia raws peb kev nyob kev noj , tej kev khwv noj ntawm peb hmoob nplog raws lis cov kuv paub xwb. twb tsis kam haistom tej tsam tsis tseeb, kuv twb muab kuv thiab kuv tej phooj ywg noj nyob ua ke los hais xwb los tseem tsis zoo nej siab thiab ces kawg tsis hais dab tsi lis thiaj zoo. :lol: :lol: :lol: :lol: hmoob meskas txuj ci yaj os hmoob meskas txuj ci yaj.!!!!!!!!! :lol: :lol: :P

au koj xav hais tias koj qhuas koj tus kheej tuaj rau tsoom hmoob sawv daws hnov lawm ces nws yuav zoo tau li koj haid no lod? niaj hnub no ces tsoom hmoob nyob rau hauv daim av nplos no ces ntawm 90% ces puav leej thov noj thov haus los ntawm cov kwv tij hmoob nyob rau txawv teb chaws los yog lawv ua hnub ua hmo xwb es koj thiaj tsis tau hnov dua ib leej tus twg tuag tshaib ned yom? lub teb chaws ntawm kod ces kuv los ib xyoos ib zaug, nyuam qhuav los tau 4 lub hli no xwb cas kuv ho yuav tsis paub? nej lub siab nyaj laj liab kod mas hais cuag li yuav txawj nkag tab sis lub niag siab mas dub cuag li lub hluav ncaig. txawm koj yuav qhuas npaum ntuj yuav vau los qhov tseeb nws yeej tsis tsim nuj kiag li los sad? nyuam qhuav tsis ntev hli dhau los no koj tseem tuaj thov khawv tim peb America teb las sav cas tsis paub txaj muag? tab sis qhov tseeb tiag mas tsis yog koj thiaj txawj dag xwb? hom neeg uas kawm ntawv siab li koj ces puav leej txawj dag tas nrho hod :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob hauv qab ntuj no cov neeg nplua nuj puas yog neeg r.u.a.m tsis muaj kev kawm? Nej tsuas pom tus puav nyuag hmoob thaum ub uas tsis muaj kev kawm es ho txawj ua lag luam tau me ntsis nyiaj los txaus nws tsev neeg siv xwb los nim qhuas xab qhuas xu tias " tsis tau kawm txuj los tsuav muaj nyiaj". Muaj nyiaj npaum li hmoob xwb mas tsis tau qhuas tias muaj nyiaj li nawb. Cov hmoob muaj nyiaj tej nyiaj ces yog yuav siv ces tib ntsais muag xwb twb siv tag lawm nad. Yog li muaj me ntsis nyiaj li hmoob xwb mas swb tus muaj txuj ci tuag nthi. Tsis txhob mus thau thau hmoob txoj kev kawm nawb. Peb tseem yuav mus pab hmoob nplog hais txog lawv kev kawm hos. Yog tsis txhawb lawv kom kawm txuj ces lawv yuav ciaj nplog qhev sai sai no ntag nawb, kwvtij hmoob! Nej tos ib tug kwv tij tuaj saib nej rau tebchaws America no yog niag r.u.a.m qauj ib tug ntawv nyeem tsis tau no nej puas xav tos nws tuaj? Yog koj xav tos los tsuas yog koj niam los koj txiv kiag xwb mas koj thiaj li tsis hais li cas, yog txawv lwm tus lawm ces koj yeej ua xyem xyav tias yuav tos los tsis tos lawm ntag nawb. Nyob rau tebchaws twg los xij, hmoob yuav tsum tau sib zog kawm txawj kawm ntse mas hmoob thiaj li yuav khiav dim ntawm txoj kev txom nyem thiab txoj kev raug luag saib tsis taus, raug luag caij tsuj nawb.

koj hais tau yog lawm lau :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txujciyaj, koj xav tau tsis yog, tsis zoo thiab tsis pab txhawb. tiam sis koj thau, rhuav, tsis cuab zog. tej zaum koj laus lawm los sis koj tsis tau muaj kev kawm siab. pab koj tu siab heev yog tam twg koj tseem xav li koj thiab cia lwm tus Hmoob xav li koj. nws yog ib qho nyuaj heev.

txhob mus hais txog qhov nyiaj hli. ua ntej yuav tsum hais txog kev txawj ntse tso. koj paub lawm los tsis tau?

kev txawj ntse thiaj li tiv thaiv tau yus tsev neeg, cuab kwv tij, thiab haiv neeg xwb. dhau ntawv lawm tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab?

thim xav npawg Txuj................txoj kev xav tsis tsim Nuj.

qhov koj hais mas yeej yog lawm tab sis muaj li cas mas yuav tau hais li ntawd tsis txhob khav li tus kwv tij ntawd hais tseeb mas yuav ua tsis tau cuav, cuav yuav ua tsis tau tseeb tos kuv ho hais li ntawd no los tej hauj lwm uas kawm tiav tim nplos es nim ua tau nyiaj npaum li nws haid kuv tsua hais li niaj hnub no cov neeg tim nyob txom nyem ntsuav twb tsis tau muaj ib leej tus twg yuav ua hauj tau nyiaj li nws haid tsua pom quaj thiab qw thov noj thov haus ua hnub ua hmo cuag tij nom tswv tsis muaj qhov muag pom li es nws tseem ho khav tias muaj nyiaj npaum ub npaum no ces kuv thiaj teb nws raws li qhov tseeb xwb yeej tsis yog cuav li hod! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

qhov koj hais mas yeej yog lawm tab sis muaj li cas mas yuav tau hais li ntawd tsis txhob khav li tus kwv tij ntawd hais tseeb mas yuav ua tsis tau cuav, cuav yuav ua tsis tau tseeb tos kuv ho hais li ntawd no los tej hauj lwm uas kawm tiav tim nplos es nim ua tau nyiaj npaum li nws haid kuv tsua hais li niaj hnub no cov neeg tim nyob txom nyem ntsuav twb tsis tau muaj ib leej tus twg yuav ua hauj tau nyiaj li nws haid tsua pom quaj thiab qw thov noj thov haus ua hnub ua hmo cuag tij nom tswv tsis muaj qhov muag pom li es nws tseem ho khav tias muaj nyiaj npaum ub npaum no ces kuv thiaj teb nws raws li qhov tseeb xwb yeej tsis yog cuav li hod! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:

yog koj xav tias lawv yog coj cov yeeb ncuab no ces yog li koj hais lawm. tiam sis yog koj xav tias lawv puav leej yog Hmoob hais lus ib yam koj, noj mov ntxuag zaub tsuag ib yam li koj. ces yuav tau sib hais lus kom zoo zoo, es sub peb thiaj li sib txhawb tau.

raws li saib los mus, tus pib lub topic no nws tsuas yog coj nws txoj kev xam pom tuaj qhia rau peb hauv no xwb. ces koj cia li pib ib qho txawv txawv tuaj lawm. li no ces tsis zoo nawb, phooj ywg.

maj mam sib cob sib qhia, tsis hais tus nyob sab ntuj twg los xij. peb puav leej yog tib tug Hmoob xwb ces, qhov sib qhia thiaj yog txoj hau kev zoo rau peb.

bye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV TSIS TSIM NYOG TUAJ CUAMTSHUAM NEB. 3 XYOOS DHAU LOS MAS KUV MUS XYUAS IB TUG PHOOJYWG NYOB TIM NPLOG YOG 1 TUG TUB CEEV XWM UAS YOG HNUB QUB 3 XWB.1 HLIS TWG NWS TSUAS TAU LI $35.00.TABSIS NIM NO HNOV LAWV HAIS TIAS KUJ NCE MUS RAU $60.00 TOJ 1 HLIS LAWM THIAB NO. HOS COV XIBHWB QHIA NTAWD LOS LAWV KUJ NCE NYIAJ HLI ME NTSIS LAWM THIAB.TABSIS ZOO LI TSEEM YOG 3 HLIS MAM THEM 1 ZAUG.TABSIS KUJ TSUAS YOG THEM 1 LUB HLIS XWB. KUV TSIS PAUB TIAS PUAS TSEEM UA LI LOS TSIS UA LAWM.

qhov koj hais muaj tseeb . cov ua hauj lwm rau nom tswv ces yeej tau nyiaj tsawg duas , cov kawm tag University ces tau nyiaj $80 mus rau $100 raws lis kuv twb hais ua ntej sauv lawm. cov lis koj hais kuv xav tias kawm tsis tag lis hais ntawv . teb chaws nplog ces tseem tsis muaj neeg txawj ntawv ntau , tej uas ua twb ceev xwm lis koj hais thiab cov khus qhia me nyuam yau ntawv ces tej zaum lawv kawm twb tsis tag high school , tab sis tsis muaj cov ua lawm ces lawv lam khawv los qhia ntawv tej xwb. yog cov lis no ces nyiaj hlis yeej qis , vim teb chaws nplog no ces ua hauj lwm noj nyiaj hlis raws qib uas yus kawm tiav (diploma ) . cov tsis kawm siab txawm yuav ua hauj lwm 10 tawm xyoos los twb tsis npaum cov nyuam yau uas nyuam qhuv kawm tiav siab dua koj los.

cov ua hauj lwm rau company ces nyob ntawm lub company ntawv thiab koj sib tham xwb , yog yus ua hauj lwm tau zoo lawm ces luag ntiav nyiaj hlis ntau , thiab qhov twg ntiav ntau tshaj txoj hauj lwm zoo tshaj rau yus ces yus xaiv mus qhov ntawv. yog koj ua tau hauj lwm zoo lawm ces qhov twg twb xav yuav koj. txawm yog zoo lis ntawv, feem ntau ntawm cov tub ntxhais hluas uas tuaj toj siab tuaj kawm tag thiaj tsis xav rov qab mus lawv qub zog lawm. yog lawv nrhiav tau hauj lwm hauv nroog ces lawv tsis rov qab lawm.

:lol: :lol: :lol: :lol: kuv twb txaj txaj muag tham txog kuv tej nyiaj hlis , ua cas lam tham 1 nyuag zaus na has tseem raug thuam los yog cem ua rau kuv txaj muag tag :lol: :lol: . tsis paub hais cas lis lawm thiab laiv. :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: lam tham 1 qhos ntxiv thiab . 1 thaj tsam lis zos lav 52 , av liab mus rau noos hais ces cov mus ua zog ua teb hlais nplej, dob nroj , cog nplej ....etc.. ces 1 hnub 25.000kip mus rau 35.000kip uas raug lis ntawm $3 los yog $4 . khim thiab pheej yig ntawv yog nyob ntawm yus xav kom tas sai ces ntiav kim zog thiaj nrhiav zog tau coob , yog tsis maj ces 25.000kip/1hnub , tab sis tsis tshua muaj neeg ua. cov tsis kawm ntawv tau nyiaj lis no . yog lis cov kawm tag University nej saib seb hos tsim nyog tau nyiaj hlis lis cas?. qhov kuv hais no nej noog nej cov txheeb zes seb puas yog kuv dag. qhov nyiaj hnub lis no kuv paub tias nej yuav tsum muaj cov txheeb zes paub xwb. lawv yeej tau mus ua los yog ntiav lwm tus ua lawv tej los lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:lol: :lol: :lol: :lol: kuv twb txaj txaj muag tham txog kuv tej nyiaj hlis , ua cas lam tham 1 nyuag zaus na has tseem raug thuam los yog cem ua rau kuv txaj muag tag :lol: :lol: . tsis paub hais cas lis lawm thiab laiv. :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: lam tham 1 qhos ntxiv thiab . 1 thaj tsam lis zos lav 52 , av liab mus rau noos hais ces cov mus ua zog ua teb hlais nplej, dob nroj , cog nplej ....etc.. ces 1 hnub 25.000kip mus rau 35.000kip uas raug lis ntawm $3 los yog $4 . khim thiab pheej yig ntawv yog nyob ntawm yus xav kom tas sai ces ntiav kim zog thiaj nrhiav zog tau coob , yog tsis maj ces 25.000kip/1hnub , tab sis tsis tshua muaj neeg ua. cov tsis kawm ntawv tau nyiaj lis no . yog lis cov kawm tag University nej saib seb hos tsim nyog tau nyiaj hlis lis cas?. qhov kuv hais no nej noog nej cov txheeb zes seb puas yog kuv dag. qhov nyiaj hnub lis no kuv paub tias nej yuav tsum muaj cov txheeb zes paub xwb. lawv yeej tau mus ua los yog ntiav lwm tus ua lawv tej los lawm.

txhob poob siab 1 tug Hmoob, kav tsij tuaj tham. cov to taub yeej tsis lam thuam nej, cov thuam yog cov tsis to taub xwb. qhov loj yog li no, tam sim no yog muab tham txog nyiaj hli nyob nej teb chaws ces, txhob mus tham. vim li cas los yuav tsis piv cov teb chaws no. tiam sis yog muab piv tiag tiag lawm, nws tau ntau dua teb chaws no tab txawm ib hlis $80 xwb los yeej ntau kawg rau nej teb chaws lawm. teb chaws no ces ib hlis $2500-$5000 up... los nws yog ib lub teb chaws them nuj them nqi, tag xyoo tseem tau them rov qab yog tau ntau dhau lawm.

nco ntsoov rov tuaj qhia rau peb tias cov tub ntxhais kawm ntawv tiag ib xyoos twg coob npaum twg lawm.

ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog koj xav tias lawv yog coj cov yeeb ncuab no ces yog li koj hais lawm. tiam sis yog koj xav tias lawv puav leej yog Hmoob hais lus ib yam koj, noj mov ntxuag zaub tsuag ib yam li koj. ces yuav tau sib hais lus kom zoo zoo, es sub peb thiaj li sib txhawb tau.

raws li saib los mus, tus pib lub topic no nws tsuas yog coj nws txoj kev xam pom tuaj qhia rau peb hauv no xwb. ces koj cia li pib ib qho txawv txawv tuaj lawm. li no ces tsis zoo nawb, phooj ywg.

maj mam sib cob sib qhia, tsis hais tus nyob sab ntuj twg los xij. peb puav leej yog tib tug Hmoob xwb ces, qhov sib qhia thiaj yog txoj hau kev zoo rau peb.

bye.

tsis xav nrog koj sib cav vim yog muaj lub tswv yim zoo li no xwb es thiaj tsis muaj kev vam meej tej tsis muaj tseeb tsis txhob muab los hais tus tsis ntse ces yuav tos tos nyhoo los nyhoo tsis los kev qhuas tsis kav laus nawb txawm yuav yog hmoob npaum twg no los yam tis muaj tsis txhob hais muaj muaj mas neeg ntiaj teb yeej tsis thuam yus ib zaug kuv xav tias koj yuav to taub zoo lawm! :( :( :( :( :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0