Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

dab neeg dab

78 posts in this topic

Posted · Report post

yav ntuj thaum ub nyob rau los tsuas teb thaum uas twb muaj cov phom automatic tuaj lawm, muaj ib tug tub hluas mus tham hluasnkauj los txog ntawm ib tog kev ces nws tseem hnov zoo li neeg tham tham lus taug kev pem hauv ntej los, txoj kev ntawv pem hauv ntej ntawv ib nkaus, lub caij ntawv twb tsaus ntuj zuag thaj tsam li ntawm 6-7 moo tsaus ntuj ntawv lawm, ces tustubhluas ntawv thiaj li xav zoj tias cia nws khiav nkaum nram qab ke seb yog dabtsi, yog neej los yog dab, ib pliag ntsis xwb ces txawm los txog, nws mam li saib na has cas pom ib daim ntaub dawb yus yees los mus xwb tsis pom dabtsi li, ces nws thiaj li muab nws rab phom tsom ncaj ncaj rau daim ntaub dawb yus los mus ntawv ces tua kiag raug kiag daim ntawv ploj ntais lawm, ces ntsiag to lawm tsis hnov tham lus li lawm, tau ob peb hnub tom qab xwb ces ib tug poglaus ntawm lub zos uas txoj kev ntawv nkag mus tau tagsim neej lawm, thaum lawv ua dab qhuas tag es kwv tus pog laus ntawv tuaj mus zais, lawv tuaj txog ntua ntawm qhov chaw uas tus tub hluas tua ntawv ces tus nees xyoob ntawv lov ntho ua rau tus tuag ntawv lub cev peb tham rau hauv piam teb cov kwv thiab cov neeg nrog lawv mus faus ntawv sib tw khiav, ces ib pliag lawv mam li rov los muab tus nees sib txuas sib txuas coj mus faus lawm xwb..

kuv xav mas qhov no, yog tus tub hluas ntawv tua raug tus ntsuj dab uas ua ntej los mus lawm xwb es thaum lawv kwv nws tuaj txog ntawv thiaj li tau dam poob li ntawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yav ntuj thaum ub nyob rau los tsuas teb thaum uas twb muaj cov phom automatic tuaj lawm, muaj ib tug tub hluas mus tham hluasnkauj los txog ntawm ib tog kev ces nws tseem hnov zoo li neeg tham tham lus taug kev pem hauv ntej los, txoj kev ntawv pem hauv ntej ntawv ib nkaus, lub caij ntawv twb tsaus ntuj zuag thaj tsam li ntawm 6-7 moo tsaus ntuj ntawv lawm, ces tustubhluas ntawv thiaj li xav zoj tias cia nws khiav nkaum nram qab ke seb yog dabtsi, yog neej los yog dab, ib pliag ntsis xwb ces txawm los txog, nws mam li saib na has cas pom ib daim ntaub dawb yus yees los mus xwb tsis pom dabtsi li, ces nws thiaj li muab nws rab phom tsom ncaj ncaj rau daim ntaub dawb yus los mus ntawv ces tua kiag raug kiag daim ntawv ploj ntais lawm, ces ntsiag to lawm tsis hnov tham lus li lawm, tau ob peb hnub tom qab xwb ces ib tug poglaus ntawm lub zos uas txoj kev ntawv nkag mus tau tagsim neej lawm, thaum lawv ua dab qhuas tag es kwv tus pog laus ntawv tuaj mus zais, lawv tuaj txog ntua ntawm qhov chaw uas tus tub hluas tua ntawv ces tus nees xyoob ntawv lov ntho ua rau tus tuag ntawv lub cev peb tham rau hauv piam teb cov kwv thiab cov neeg nrog lawv mus faus ntawv sib tw khiav, ces ib pliag lawv mam li rov los muab tus nees sib txuas sib txuas coj mus faus lawm xwb..

kuv xav mas qhov no, yog tus tub hluas ntawv tua raug tus ntsuj dab uas ua ntej los mus lawm xwb es thaum lawv kwv nws tuaj txog ntawv thiaj li tau dam poob li ntawv.

Dab neeg xwb po, tsis muaj tseeb pob hluasnraughmoob :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov no yog cov pojniam tham raws li lawv pom: Thaum ntawv tus pojniam no tseem muaj li 10 tawm xyoo xwb. Tsaus ntuj lawm. Lawv maub tom Huaib Pamcam tuaj rau tom khw Nasxus. Lawv tuaj txog ntawm lub hav ti ti uas yuav tshwm los rau tom zos Hmoob nrab qab khw. Lawv hnov hais lus txij pes txej thiab nce kig kig kuag rau saum qaum kev lawv. Mloog zoo li hais lus. Mloog zoo zoo ho tsis paub yog hais dabtsi. Cov me ntxhais sib huas kev khiav tuaj rau tom khw lawm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dab neeg xwb po, tsis muaj tseeb pob hluasnraughmoob :huh:

Rosée du matin, tsis yog DAB NEEG na, yog DAG NEEG na. :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Rosée du matin, tsis yog DAB NEEG na, yog DAG NEEG na. :lol: :lol:

DAB NEEG thiab DAB NEEG????? hihihihihi yog dab tsi lawm ne :unsure: :lol:

qhov nov mas tsis yog DAB NEEG lawm nawb, yog NEEJ NEEG lawm .

thaum ub peb tseem yau muaj 6 los 7 xyoo ntawv xwb, peb tseem nyob teb chaws Guyane, tsis tau muaj teeb fais fab..........peb tus txiv ntxawm nws mus yos hav zoo nrog nws tus tub nrab, nws tsis ceev faj nws rov tua tau nws tus tub tuag lawm. Thaum coj los pam tag, kuv txiv lawv tseem mus nrog zov hmo 2, 3 hnub tom qab ntxiv. thaum hnub kawg ua lawv zov hmo mas zoo li dab tsis pheej los diaj qhov rooj thiab caws qhov rooj tas li, lawv mus qhib tsis muaj neeg li ua li ntawv ib hmo li. thaum txog ib tag hmo, kuv txiv thiaj los tsev lawm, hmo ntawv peb tseem ntshai ntshai li peb sawv daws cov me nyuam sib koom los nrog peb niam pw ua ib kuv phem, kuv txiv maub los txog ntawm peb lub rooj kuv phem nws hu hu kuv niam kom kuv niam qhib qhov rooj nws yuav los pw, kuv niam tias tsis muaj chaw lawm vim me nyuam pw puv txaj tag lawm kom nws mus lawm tom niam yau hoob, thaum ntawv kuv txiv thiaj mus pw tom niam yau hoob lawm........nyuam qhuav zoo li 5 nasthis xwb cas kuv niam txawm hnov zoo li khawb khawb peb lub rooj kuv phem thiab zoo li nws pheej txim txim kom nkag tau los. Tus tsiaj ntawv txawm nce puag saum peb lub rooj kuv phem ua me me nrug li 2 ntiv tes xwb, txawm cia li poob rov poog cuag li leej twg tso kav hlau poob rau hauv peb txaj, kuv niam ntshai heev tsis muaj teeb taws li thiab, nws cia li xav zoj hais tias zaum no ntshe niag tsiaj ntawv yuav nkag los tom peb xwb no ces nws hnov zoo li tus tsiaj ntawv cia li nkag los rau hauv peb qab kuv phem lawm, kuv niam thiaj qw thiab ntaus txaj na tab sis zoo li niag tsiaj ntawv txawm los mooj kuv niam ua nws suab qw tsis nrov li, nws cia li txhav lawm tab sis yeej hnov ntsoov tus tsiaj ntawv ua pa hauv qab kuv phem tuaj, kuv txiv los hnov tib yam,nws thiaj li sawv los hu kuv niam tias, niam loj sawv los qhib kuv qhov rooj seb cas dab tsi yuav poob los nrov ua luaj hauv nej txaj, thaum ntawv kuv niam thiaj rov ua tau zog, nws hais tias, ntshai dhau lawm tsis pom kev sawv los li thiab, tab sis nws ho xav tias ua ib siab mus qhib kuv txiv qhov rooj ntshe zoo dua, nws thiaj sawv tsees nqis kiag hauv txaj mus na tseem tsuj tau niah tsiaj ntawv mos nyoos thiab zoo li tuaj plaub txoog li, niag tsiaj ntawv txim zog dua pem qab kuv phem txiv lawm, kuv niam thiaj xua xua tau mus qhib kuv txiv qhov nrooj, nws thiaj hais tias nws tsuj tau ib niag dab tsi tuaj tuaj plaub pev kom kuv txiv tsom teeb rau, kuv txiv tsom teeb rau na cas yog ib niag tsov tab sis cas ho tsis zoo li tso thiab, ho loj tsaj ib tug kuv phem thiab ho txaij dub dub thiab, lub tau hau mas tsis paub xyov yog tsiaj dab tsi li vim kuv txiv lawv yeej ib txwm nyiam yos hav zoo yeej tsis tau pom dua li, kuv txiv txawm tias sim mus dhiav qws los ntau seb quaj li cas, kuv txiv tseem tawm plaws rov mus dhiav qws lawm na has niag tsiaj ntawv txawm hla khiag ntawm kuv niam xwb ntiag los mus dhia pig poog dua tom tag lawm kuv niam hu kuv txiv nrov nrov kuv txiv los txog na twb khiav lawm, kuv txiv hais tias khiav lawm ces kav liam os rov mus pw, kuv niam thiab kuv txiv nkawv thiaj nyias rov los pw nyias lawm, tab sis kuv niam mas pw tsis tsaug zog li ntshai dhau lawm, pheej xav tias cas lub qhov tsev ntawv me ua luaj yuav lam nkag tau tej tug niag tsiaj ntawv los rau hauv peb txaj li no mas nws tshee ntshee ib hmo li, yuav luag kaj ntug nws thiaj li tsaug ib tsig zog, nws txawm ua npau suav pom peb tus txiv ntxawm tus tub ntawv los hais rau nws tias kom kuv niam txhob ntshai ntshai heev, twb yog kuv txiv yog tus tij laug es nws txiv tua nws tuag cas kuv txiv tsis hais ib los lus rau nws txiv yog ua cas nws txiv yuav muab nws tua tuag lawm no nws thiaj tau lawv kuv txiv qab los ua kom kuv txiv paub na has nws los tau rau hauv kuv niam lawm xwb no, kuv niam thiaj tsim dheev los lub siab xav zoj, yog peb tug nus ntawv xwb no ces ua ib siab txhob ntshai ntshai heev thiab no nws siab thiaj rov qab loj tuag lawm xwb, thaum yav kaj ntug peb sawv daws thiaj sawv los mus xyuas lub qhov rooj mas tus tsiaj ntawv yeej kawb ua pom rau tes txaij tag saum lub me nyuam qhov tseev ua luaj li 2 tug nti tes xwb :blink: ........yav thaum ub hmoob tseem los nyob hav zoo hav tsuag nram Guyane xwb mas muaj dab kawg li thiab tiag. tam sim no luag tuaj ua tau teeb thiab fais fab lam lug lawm zoo li tsis tshua muaj dab thiab tsov lawm :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neeg pom pom poj ntxoog rau yav sawv ntxov uas yuav kaj ntug ntawd ntau. Tej zaum lub caij ntawd dab tsis faj lawm tias tib neeg tseem muaj cov uas pheej tsis pw hlo li thiab. Ces dab tseem pheej nrhiav noj nrhiav haus thiab tsis nco nkaum los yog thaiv kom neeg txhob pom lawv lawm.

Cov tub hluas uas pheej hla hav zoov mus nrog hluas nkauj sib ntxhi txawv zos na. Cov no mas pom heev tshaj plaws li lau. Ntxhi ntxhi ib hmos txog caij qaib qua thawj tsig (ze li 3 rau 4 teev sawv ntxov ntawd) ces yuav tsum plau mus tsev kom tib neeg txhob pom thiaj tsis txaj muag. Tej kev ntsiag to ib hmos ces poj ntxoog tawm coob coob ov. Yog luag caij nrhiav noj thiab ua hauj lwm yuj neeg tej, ces luag tawm tsheej pab tsheej pawg rau ub rau no li neeg tawm nruab hnub ua num tej. Poj ntxoog muaj cov phem cov zoo thiab, cov muaj peev xwm, cov ntshai tshai neeg thiab. Cov loj los muaj. Cov me los muaj. Feem coob mas poj ntxoog pheej cuam pob zeb hem neeg los yog sawv tej tug dawb paug ntawm tej tos kev seb yus puas hla lawv. Ib txhia muaj phom ces lawv tua kiag; ib txhia tsis muaj ces nkaum twj ywm rau pem tej qaum kev kom kaj ntug ces yus mam mus yus lawm xwb. Ib txhia ces yeej raug hem thiab raug caum poob plig tag li thiab ntag.

Muaj ib hmos ib yawg tub hluas mus yos los txog nram qab roob uas yuav mus lawm saum nws zos. No no thiab ces nws kauv ib daig pam qub qub xwb. Ua cas hnov ab tsis nrov rhij rhuaj rhij rhuaj pem qaum kev los. Nrov ib qho chaw. Yawg tig loo rau, ua cas rawm siv nrov lwm qhov tuaj lawm ntag. Tsaus ntuj nti, tsuas qaim hli pom me ntsis xub ke xwb ces yawg tsis pom dab tsi li. Lub suab los ze zuj zus hos pheej dhia qhov dhia qhov los rau ntawm yawg. Yawg xob pob vos tos xwb. Kauv rawv pam seb yuav hnov mob qhov twg tuaj xwb ntag. Ua cas lub suab los los nres kiag ntawm yawg ib sab ntawm qaum kev, ua nroj cov vias ntawd. Yawg tsa loo tes nthuav loo pam rau. Ua cas lub suab nrov tshuag rau nram qab kev, rhij rhuaj rhij rhuaj deb zuj zus deb zuj zus thiab yau zuj zus rau puag nram kwj ha lawm...yawg mam taum phov los tsev lawm.

yav ntuj thaum ub nyob rau los tsuas teb thaum uas twb muaj cov phom automatic tuaj lawm, muaj ib tug tub hluas mus tham hluasnkauj los txog ntawm ib tog kev ces nws tseem hnov zoo li neeg tham tham lus taug kev pem hauv ntej los, txoj kev ntawv pem hauv ntej ntawv ib nkaus, lub caij ntawv twb tsaus ntuj zuag thaj tsam li ntawm 6-7 moo tsaus ntuj ntawv lawm, ces tustubhluas ntawv thiaj li xav zoj tias cia nws khiav nkaum nram qab ke seb yog dabtsi, yog neej los yog dab, ib pliag ntsis xwb ces txawm los txog, nws mam li saib na has cas pom ib daim ntaub dawb yus yees los mus xwb tsis pom dabtsi li, ces nws thiaj li muab nws rab phom tsom ncaj ncaj rau daim ntaub dawb yus los mus ntawv ces tua kiag raug kiag daim ntawv ploj ntais lawm, ces ntsiag to lawm tsis hnov tham lus li lawm, tau ob peb hnub tom qab xwb ces ib tug poglaus ntawm lub zos uas txoj kev ntawv nkag mus tau tagsim neej lawm, thaum lawv ua dab qhuas tag es kwv tus pog laus ntawv tuaj mus zais, lawv tuaj txog ntua ntawm qhov chaw uas tus tub hluas tua ntawv ces tus nees xyoob ntawv lov ntho ua rau tus tuag ntawv lub cev peb tham rau hauv piam teb cov kwv thiab cov neeg nrog lawv mus faus ntawv sib tw khiav, ces ib pliag lawv mam li rov los muab tus nees sib txuas sib txuas coj mus faus lawm xwb..

kuv xav mas qhov no, yog tus tub hluas ntawv tua raug tus ntsuj dab uas ua ntej los mus lawm xwb es thaum lawv kwv nws tuaj txog ntawv thiaj li tau dam poob li ntawv.

Tej zaum yeej yog li koj hais lawm thiab. Tab sis koj xav ne puas yog thiab tias tej zaum tus dab qhia tias vim nej tua peb ntawm nod es peb thiaj coj nej tus neeg no lawm no? Piv tias dab los coj tus uas ntawv tas hauv lub zos lawm na...

DAB NEEG thiab DAB NEEG????? hihihihihi yog dab tsi lawm ne :unsure: :lol:

qhov nov mas tsis yog DAB NEEG lawm nawb, yog NEEJ NEEG lawm .

thaum ub peb tseem yau muaj 6 los 7 xyoo ntawv xwb, peb tseem nyob teb chaws Guyane, tsis tau muaj teeb fais fab..........peb tus txiv ntxawm nws mus yos hav zoo nrog nws tus tub nrab, nws tsis ceev faj nws rov tua tau nws tus tub tuag lawm. Thaum coj los pam tag, kuv txiv lawv tseem mus nrog zov hmo 2, 3 hnub tom qab ntxiv. thaum hnub kawg ua lawv zov hmo mas zoo li dab tsis pheej los diaj qhov rooj thiab caws qhov rooj tas li, lawv mus qhib tsis muaj neeg li ua li ntawv ib hmo li. thaum txog ib tag hmo, kuv txiv thiaj los tsev lawm, hmo ntawv peb tseem ntshai ntshai li peb sawv daws cov me nyuam sib koom los nrog peb niam pw ua ib kuv phem, kuv txiv maub los txog ntawm peb lub rooj kuv phem nws hu hu kuv niam kom kuv niam qhib qhov rooj nws yuav los pw, kuv niam tias tsis muaj chaw lawm vim me nyuam pw puv txaj tag lawm kom nws mus lawm tom niam yau hoob, thaum ntawv kuv txiv thiaj mus pw tom niam yau hoob lawm........nyuam qhuav zoo li 5 nasthis xwb cas kuv niam txawm hnov zoo li khawb khawb peb lub rooj kuv phem thiab zoo li nws pheej txim txim kom nkag tau los. Tus tsiaj ntawv txawm nce puag saum peb lub rooj kuv phem ua me me nrug li 2 ntiv tes xwb, txawm cia li poob rov poog cuag li leej twg tso kav hlau poob rau hauv peb txaj, kuv niam ntshai heev tsis muaj teeb taws li thiab, nws cia li xav zoj hais tias zaum no ntshe niag tsiaj ntawv yuav nkag los tom peb xwb no ces nws hnov zoo li tus tsiaj ntawv cia li nkag los rau hauv peb qab kuv phem lawm, kuv niam thiaj qw thiab ntaus txaj na tab sis zoo li niag tsiaj ntawv txawm los mooj kuv niam ua nws suab qw tsis nrov li, nws cia li txhav lawm tab sis yeej hnov ntsoov tus tsiaj ntawv ua pa hauv qab kuv phem tuaj, kuv txiv los hnov tib yam,nws thiaj li sawv los hu kuv niam tias, niam loj sawv los qhib kuv qhov rooj seb cas dab tsi yuav poob los nrov ua luaj hauv nej txaj, thaum ntawv kuv niam thiaj rov ua tau zog, nws hais tias, ntshai dhau lawm tsis pom kev sawv los li thiab, tab sis nws ho xav tias ua ib siab mus qhib kuv txiv qhov rooj ntshe zoo dua, nws thiaj sawv tsees nqis kiag hauv txaj mus na tseem tsuj tau niah tsiaj ntawv mos nyoos thiab zoo li tuaj plaub txoog li, niag tsiaj ntawv txim zog dua pem qab kuv phem txiv lawm, kuv niam thiaj xua xua tau mus qhib kuv txiv qhov nrooj, nws thiaj hais tias nws tsuj tau ib niag dab tsi tuaj tuaj plaub pev kom kuv txiv tsom teeb rau, kuv txiv tsom teeb rau na cas yog ib niag tsov tab sis cas ho tsis zoo li tso thiab, ho loj tsaj ib tug kuv phem thiab ho txaij dub dub thiab, lub tau hau mas tsis paub xyov yog tsiaj dab tsi li vim kuv txiv lawv yeej ib txwm nyiam yos hav zoo yeej tsis tau pom dua li, kuv txiv txawm tias sim mus dhiav qws los ntau seb quaj li cas, kuv txiv tseem tawm plaws rov mus dhiav qws lawm na has niag tsiaj ntawv txawm hla khiag ntawm kuv niam xwb ntiag los mus dhia pig poog dua tom tag lawm kuv niam hu kuv txiv nrov nrov kuv txiv los txog na twb khiav lawm, kuv txiv hais tias khiav lawm ces kav liam os rov mus pw, kuv niam thiab kuv txiv nkawv thiaj nyias rov los pw nyias lawm, tab sis kuv niam mas pw tsis tsaug zog li ntshai dhau lawm, pheej xav tias cas lub qhov tsev ntawv me ua luaj yuav lam nkag tau tej tug niag tsiaj ntawv los rau hauv peb txaj li no mas nws tshee ntshee ib hmo li, yuav luag kaj ntug nws thiaj li tsaug ib tsig zog, nws txawm ua npau suav pom peb tus txiv ntxawm tus tub ntawv los hais rau nws tias kom kuv niam txhob ntshai ntshai heev, twb yog kuv txiv yog tus tij laug es nws txiv tua nws tuag cas kuv txiv tsis hais ib los lus rau nws txiv yog ua cas nws txiv yuav muab nws tua tuag lawm no nws thiaj tau lawv kuv txiv qab los ua kom kuv txiv paub na has nws los tau rau hauv kuv niam lawm xwb no, kuv niam thiaj tsim dheev los lub siab xav zoj, yog peb tug nus ntawv xwb no ces ua ib siab txhob ntshai ntshai heev thiab no nws siab thiaj rov qab loj tuag lawm xwb, thaum yav kaj ntug peb sawv daws thiaj sawv los mus xyuas lub qhov rooj mas tus tsiaj ntawv yeej kawb ua pom rau tes txaij tag saum lub me nyuam qhov tseev ua luaj li 2 tug nti tes xwb :blink: ........yav thaum ub hmoob tseem los nyob hav zoo hav tsuag nram Guyane xwb mas muaj dab kawg li thiab tiag. tam sim no luag tuaj ua tau teeb thiab fais fab lam lug lawm zoo li tsis tshua muaj dab thiab tsov lawm :lol:

Rosee,

Thaum i kuv mus txog nram Nkisyas mas cov me nyuam Hmoob mas ua si qw tsheej hmo li. Kuv xav tias ntshe muaj qee zaum yuav muaj poj ntxoog los nrog ua si thiab ntag lau...haha..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neeg pom pom poj ntxoog rau yav sawv ntxov uas yuav kaj ntug ntawd ntau. Tej zaum lub caij ntawd dab tsis faj lawm tias tib neeg tseem muaj cov uas pheej tsis pw hlo li thiab. Ces dab tseem pheej nrhiav noj nrhiav haus thiab tsis nco nkaum los yog thaiv kom neeg txhob pom lawv lawm.

Cov tub hluas uas pheej hla hav zoov mus nrog hluas nkauj sib ntxhi txawv zos na. Cov no mas pom heev tshaj plaws li lau. Ntxhi ntxhi ib hmos txog caij qaib qua thawj tsig (ze li 3 rau 4 teev sawv ntxov ntawd) ces yuav tsum plau mus tsev kom tib neeg txhob pom thiaj tsis txaj muag. Tej kev ntsiag to ib hmos ces poj ntxoog tawm coob coob ov. Yog luag caij nrhiav noj thiab ua hauj lwm yuj neeg tej, ces luag tawm tsheej pab tsheej pawg rau ub rau no li neeg tawm nruab hnub ua num tej. Poj ntxoog muaj cov phem cov zoo thiab, cov muaj peev xwm, cov ntshai tshai neeg thiab. Cov loj los muaj. Cov me los muaj. Feem coob mas poj ntxoog pheej cuam pob zeb hem neeg los yog sawv tej tug dawb paug ntawm tej tos kev seb yus puas hla lawv. Ib txhia muaj phom ces lawv tua kiag; ib txhia tsis muaj ces nkaum twj ywm rau pem tej qaum kev kom kaj ntug ces yus mam mus yus lawm xwb. Ib txhia ces yeej raug hem thiab raug caum poob plig tag li thiab ntag.

Muaj ib hmos ib yawg tub hluas mus yos los txog nram qab roob uas yuav mus lawm saum nws zos. No no thiab ces nws kauv ib daig pam qub qub xwb. Ua cas hnov ab tsis nrov rhij rhuaj rhij rhuaj pem qaum kev los. Nrov ib qho chaw. Yawg tig loo rau, ua cas rawm siv nrov lwm qhov tuaj lawm ntag. Tsaus ntuj nti, tsuas qaim hli pom me ntsis xub ke xwb ces yawg tsis pom dab tsi li. Lub suab los ze zuj zus hos pheej dhia qhov dhia qhov los rau ntawm yawg. Yawg xob pob vos tos xwb. Kauv rawv pam seb yuav hnov mob qhov twg tuaj xwb ntag. Ua cas lub suab los los nres kiag ntawm yawg ib sab ntawm qaum kev, ua nroj cov vias ntawd. Yawg tsa loo tes nthuav loo pam rau. Ua cas lub suab nrov tshuag rau nram qab kev, rhij rhuaj rhij rhuaj deb zuj zus deb zuj zus thiab yau zuj zus rau puag nram kwj ha lawm...yawg mam taum phov los tsev lawm.

Tej zaum yeej yog li koj hais lawm thiab. Tab sis koj xav ne puas yog thiab tias tej zaum tus dab qhia tias vim nej tua peb ntawm nod es peb thiaj coj nej tus neeg no lawm no? Piv tias dab los coj tus uas ntawv tas hauv lub zos lawm na...

Rosee,

Thaum i kuv mus txog nram Nkisyas mas cov me nyuam Hmoob mas ua si qw tsheej hmo li. Kuv xav tias ntshe muaj qee zaum yuav muaj poj ntxoog los nrog ua si thiab ntag lau...haha..

reporter kuv xav mas, yog tus ntsuj es lawv los coj ua ntej mus lawm xwb, es tua rau nws tus ntsuj ntawv lawm thaum mus txog rau thaj chaw ntawv tus nees xyoob thiaj li lov ntho vim mus tsis taus lawm.

DAB NEEG thiab DAB NEEG????? hihihihihi yog dab tsi lawm ne :unsure: :lol:

qhov nov mas tsis yog DAB NEEG lawm nawb, yog NEEJ NEEG lawm .

thaum ub peb tseem yau muaj 6 los 7 xyoo ntawv xwb, peb tseem nyob teb chaws Guyane, tsis tau muaj teeb fais fab..........peb tus txiv ntxawm nws mus yos hav zoo nrog nws tus tub nrab, nws tsis ceev faj nws rov tua tau nws tus tub tuag lawm. Thaum coj los pam tag, kuv txiv lawv tseem mus nrog zov hmo 2, 3 hnub tom qab ntxiv. thaum hnub kawg ua lawv zov hmo mas zoo li dab tsis pheej los diaj qhov rooj thiab caws qhov rooj tas li, lawv mus qhib tsis muaj neeg li ua li ntawv ib hmo li. thaum txog ib tag hmo, kuv txiv thiaj los tsev lawm, hmo ntawv peb tseem ntshai ntshai li peb sawv daws cov me nyuam sib koom los nrog peb niam pw ua ib kuv phem, kuv txiv maub los txog ntawm peb lub rooj kuv phem nws hu hu kuv niam kom kuv niam qhib qhov rooj nws yuav los pw, kuv niam tias tsis muaj chaw lawm vim me nyuam pw puv txaj tag lawm kom nws mus lawm tom niam yau hoob, thaum ntawv kuv txiv thiaj mus pw tom niam yau hoob lawm........nyuam qhuav zoo li 5 nasthis xwb cas kuv niam txawm hnov zoo li khawb khawb peb lub rooj kuv phem thiab zoo li nws pheej txim txim kom nkag tau los. Tus tsiaj ntawv txawm nce puag saum peb lub rooj kuv phem ua me me nrug li 2 ntiv tes xwb, txawm cia li poob rov poog cuag li leej twg tso kav hlau poob rau hauv peb txaj, kuv niam ntshai heev tsis muaj teeb taws li thiab, nws cia li xav zoj hais tias zaum no ntshe niag tsiaj ntawv yuav nkag los tom peb xwb no ces nws hnov zoo li tus tsiaj ntawv cia li nkag los rau hauv peb qab kuv phem lawm, kuv niam thiaj qw thiab ntaus txaj na tab sis zoo li niag tsiaj ntawv txawm los mooj kuv niam ua nws suab qw tsis nrov li, nws cia li txhav lawm tab sis yeej hnov ntsoov tus tsiaj ntawv ua pa hauv qab kuv phem tuaj, kuv txiv los hnov tib yam,nws thiaj li sawv los hu kuv niam tias, niam loj sawv los qhib kuv qhov rooj seb cas dab tsi yuav poob los nrov ua luaj hauv nej txaj, thaum ntawv kuv niam thiaj rov ua tau zog, nws hais tias, ntshai dhau lawm tsis pom kev sawv los li thiab, tab sis nws ho xav tias ua ib siab mus qhib kuv txiv qhov rooj ntshe zoo dua, nws thiaj sawv tsees nqis kiag hauv txaj mus na tseem tsuj tau niah tsiaj ntawv mos nyoos thiab zoo li tuaj plaub txoog li, niag tsiaj ntawv txim zog dua pem qab kuv phem txiv lawm, kuv niam thiaj xua xua tau mus qhib kuv txiv qhov nrooj, nws thiaj hais tias nws tsuj tau ib niag dab tsi tuaj tuaj plaub pev kom kuv txiv tsom teeb rau, kuv txiv tsom teeb rau na cas yog ib niag tsov tab sis cas ho tsis zoo li tso thiab, ho loj tsaj ib tug kuv phem thiab ho txaij dub dub thiab, lub tau hau mas tsis paub xyov yog tsiaj dab tsi li vim kuv txiv lawv yeej ib txwm nyiam yos hav zoo yeej tsis tau pom dua li, kuv txiv txawm tias sim mus dhiav qws los ntau seb quaj li cas, kuv txiv tseem tawm plaws rov mus dhiav qws lawm na has niag tsiaj ntawv txawm hla khiag ntawm kuv niam xwb ntiag los mus dhia pig poog dua tom tag lawm kuv niam hu kuv txiv nrov nrov kuv txiv los txog na twb khiav lawm, kuv txiv hais tias khiav lawm ces kav liam os rov mus pw, kuv niam thiab kuv txiv nkawv thiaj nyias rov los pw nyias lawm, tab sis kuv niam mas pw tsis tsaug zog li ntshai dhau lawm, pheej xav tias cas lub qhov tsev ntawv me ua luaj yuav lam nkag tau tej tug niag tsiaj ntawv los rau hauv peb txaj li no mas nws tshee ntshee ib hmo li, yuav luag kaj ntug nws thiaj li tsaug ib tsig zog, nws txawm ua npau suav pom peb tus txiv ntxawm tus tub ntawv los hais rau nws tias kom kuv niam txhob ntshai ntshai heev, twb yog kuv txiv yog tus tij laug es nws txiv tua nws tuag cas kuv txiv tsis hais ib los lus rau nws txiv yog ua cas nws txiv yuav muab nws tua tuag lawm no nws thiaj tau lawv kuv txiv qab los ua kom kuv txiv paub na has nws los tau rau hauv kuv niam lawm xwb no, kuv niam thiaj tsim dheev los lub siab xav zoj, yog peb tug nus ntawv xwb no ces ua ib siab txhob ntshai ntshai heev thiab no nws siab thiaj rov qab loj tuag lawm xwb, thaum yav kaj ntug peb sawv daws thiaj sawv los mus xyuas lub qhov rooj mas tus tsiaj ntawv yeej kawb ua pom rau tes txaij tag saum lub me nyuam qhov tseev ua luaj li 2 tug nti tes xwb :blink: ........yav thaum ub hmoob tseem los nyob hav zoo hav tsuag nram Guyane xwb mas muaj dab kawg li thiab tiag. tam sim no luag tuaj ua tau teeb thiab fais fab lam lug lawm zoo li tsis tshua muaj dab thiab tsov lawm :lol:

koj zaj ntawm koj twb tshwm sij rau kuv hlob ib zaug dua lawm, kuv mam li piav kuv hlob zaj tuaj rau koj nyeem os lwgdejsawvntxov.

lub caij ntawv peb twb los nyob hauv vibnais lawm nyob li ntawm xyoo 83 los 84 ntav ntag ov. peb niam hlob mob mob ces xiam lawm. hnub uas nws yuav xiam ntawv kuv niam mus saib lawv hais rau kuv niam tias hnub ntawv thaum lub hnub qaij roos yuav poob qhov ntawv ces nws yuav tuag nawb, yog tias dhau kiag lub sijhawm ntawv es nws tsis tuag ces yuav rov ciaj no tiamsis qhov tuag ces yog 99.9% vim tias lawv twb cab nees los tos nws ntawm qhov rooj tag lawm. hmo ntawv ces nws tuag lawm, muab nws ua dab ua qhua tag coj mus zais tag, ces lawv twb los zov hmo tau 2 hmos lawm twb tsis muaj dabtsi li, ces hmo 3 ntawv ces lawv tseem hais rau peb hlob thiab kuv txiv nkawv tias hmo no peb nkees nkees lawm es peb mus tsev lawm nyaj yuav tsis muaj dabtsi lawm, tiamsis mas thaum ua dab qhuas ntawv yog ua hauv peb tsev es mus sov hmo pem peb hlob tsev xwb. kuv txiv los tseem los tsev lawm thiab, ces peb hlob thiab 3 tug menyuam pw ua ib kuv phem. thaum pw twb tsis muaj dabtsi li tiamsis mas thaum ib tag hmo uas ntshe yuav ze li ntawm 1-3 kaj ntug ntawv, peb hlob hais tias nws hnov zoo li muaj neeg ntxi ntxi nruab ntawm phab ntsa, nws sawv tso teeb rau tsis muaj dabtsi li tua teeb lawm rov ua dua li ntawv ces nws thiaj li tawm plaws mus kiag nraum zov kab teeb rau sab pha ntsa ntawv thiab ib cheeb tsam ntawv los tsaus ntuj nti xwb tsis pom muaj dabtsi li ces nws thiaj li rov los pw lawm, pw kiag ib pliag li 30feeb xwb tseem siv hnov zoo li dabtsi tshoom tshoom nruab hauv qab kuv phem tuaj thiab ua ua pa hauv tuaj, ces nws thiaj li xav zoj tias ntshe yog peb niam hlob ntag ces nws thiaj li hu tuav npe kiag tias koj niam koj tuag lawm mus kom ncaj kom ncee pej koj rov los ua dabtsi koj tsis tsum es rov mus ib pliag tsis txhob tusiab rau kuv nawb nws hais li no tag ces ntsiag lawm, ib hmos ntawv tsis muaj dabtsi li lawm, hmo tom qab ntawv los rov los ua dua li ntawv thiab, ces peb hlob lawv cov txiv tub tsis tau luag pw tom tsev li lawm thiaj li tuaj nrog kuv niam kuv txiv peb pw hauv peb tsev xwb, ces muaj ib tagkis li ntawm 5 moo sawv ntxov ntawv peb hlob tseem tawm mus plob nram viv na has ces pom ib tug miv dub loj loj pw hauv viv, nws tig loo nrhiav qws ntaus na has sawv tsees khiav kiag ploj ntaislawm, ces ob peb tag kis tom qab ntawv tsis muaj dabtsi li lawm, ces muaj ib hmo peb hlob rov mus plob dua nws rov pom dua nws muab tus miv dub loj ntawv ntau tuag lawm, ces tau li 2-3 weeks tom qab los ua npau suav tias cas peb hlob yuav siab phem ua luaj li rau nws ziag no nws mus ces nws tsis rov loslawm npau suav los yuav tsis pom nws li lawm no..ces lawv thiaj li mam rov mus pw tom lawv tsev....

muab xav los mas tsis tsim nyog peb niamhlob rov los ua li ntawv rau peb hlob kiag li....txawm tias twb yog tim peb hlob nkawv sib ceg es nws thiaj li muaj mob tuag no los yeej tsis tsim nyob nws rov los hem hlob li ntawv kiag li....twb yog zoo uas peb hlob siab tawv os...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hluasnraughmoob, misshmoob xav tias, nej twb muab nws ua dab qhuas, twb xa mus thawj thiab tag rau pem suav teb lawm, yog li no tus los ua tej no ntshe tsis yog nws os, tab sis yog nej cov niag dab vaj dab tsev ua xwb os yom? yog tias, yog nws tiag tiag no, tsim nyog nej ua plaub rau niag tuaj taw kev nawb? vim nws tsis xa mus zoo es thiaj pheej rov los ua miv hem neeg li no.

hais tiag tiag, tsim nyog hais mov cev rau tus miv dub ntawd noj kom txaus txaus vim ntshe nws tshaib tshaib plab thiaj rov los phov vaj phov tsev phov txaj chaws. cas misshmoob yuav pab hlub tus miv dub ntawd ua luaj li lau. ntaus dab tsis ntaus dab, mus ntaus miv. vwm tiag li os tej neeg no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hluasnraughmoob, misshmoob xav tias, nej twb muab nws ua dab qhuas, twb xa mus thawj thiab tag rau pem suav teb lawm, yog li no tus los ua tej no ntshe tsis yog nws os, tab sis yog nej cov niag dab vaj dab tsev ua xwb os yom? yog tias, yog nws tiag tiag no, tsim nyog nej ua plaub rau niag tuaj taw kev nawb? vim nws tsis xa mus zoo es thiaj pheej rov los ua miv hem neeg li no.

hais tiag tiag, tsim nyog hais mov cev rau tus miv dub ntawd noj kom txaus txaus vim ntshe nws tshaib tshaib plab thiaj rov los phov vaj phov tsev phov txaj chaws. cas misshmoob yuav pab hlub tus miv dub ntawd ua luaj li lau. ntaus dab tsis ntaus dab, mus ntaus miv. vwm tiag li os tej neeg no.

misshmoob tsis tim tus taw kev ntawv vim thaum taw twb zoo siab tawm mus txhib ntawg thiaj li qhib...tej zaum tshuav dabtsi tsiv nws siab thiaj li rov los xwb...los sis nco nco nws tus menyuam mos ab es rov los saib xwb...los kuj lav tsis tau...tiamsis yog lo li ntawv tsis tsim nyog nws yuav los ua niag zoo li ntawv na

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

misshmoob tsis tim tus taw kev ntawv vim thaum taw twb zoo siab tawm mus txhib ntawg thiaj li qhib...tej zaum tshuav dabtsi tsiv nws siab thiaj li rov los xwb...los sis nco nco nws tus menyuam mos ab es rov los saib xwb...los kuj lav tsis tau...tiamsis yog lo li ntawv tsis tsim nyog nws yuav los ua niag zoo li ntawv na

hey hluasnraughmoob piav koj cov dab neeg ntxiv ma vim kuv tseem xav xav tuaj nyeem na :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hey hluasnraughmoob piav koj cov dab neeg ntxiv ma vim kuv tseem xav xav tuaj nyeem na :lol:

MayPaj !!! cas koj es !!!! yuav mus zaum kiag li tus ntxhais Dab uas los nrog kuv nyob ntag lauj !! tsis txawv ib qho li od !! txhob ua li ko kuv xav txog kuv ntshai dhau lawm os !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

misshmoob tsis tim tus taw kev ntawv vim thaum taw twb zoo siab tawm mus txhib ntawg thiaj li qhib...tej zaum tshuav dabtsi tsiv nws siab thiaj li rov los xwb...los sis nco nco nws tus menyuam mos ab es rov los saib xwb...los kuj lav tsis tau...tiamsis yog lo li ntawv tsis tsim nyog nws yuav los ua niag zoo li ntawv na

hluasnraughmoob, tus txhib ntawg qhia tsis tau rau koj los leej twg paub tias, dab tsi yog dab tsi. nws tsuas yog tog pas zoo yam lub phaj xwb, yuav ntxeev sab twg los yeej ntxeev tau tag nrho. tseeb tiag, tim tus xa tsis xa mus kom txog chaw xwb ntag es nws thiaj rov los taug qub qab. yog ua li no ces pes tsawg tus tsiaj los hauv vaj hauv tsev los yeej yog nej cov neeg tuag lawm rov los nrhiav noj nrhiav haus xwb. txhob ua phem txhob cem lawv tsam lawv ho ua rau nej tuag thiab nawb?

tsis tag li ntawd xwb pab qhia peb paub seb nej yog xeem hmoob dab tsi es thiaj paub tias nej neeg tuag ces nej dhau mus ua "miv" es peb thiaj paub hu nej ua hmoob miv. hais ib los ntxiv thiab, tus xa twb xa mus tsis txog pem suav teb suav chaw li, twb mus tsis txog pog yawg li thiab, los yog txog pem suav teb es suav muab khaub ncaws txeeb lawm tag es thiaj txaj txaj muag los liab qab es thiaj txia ua miv dub los maj?

hmoob vwm cia siab rau nyuag txhib ntawg xwb? ua dab tsi es tsis ua qhov kom txaus ntseeg me ntsis thiab? hloov thiab lau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MayPaj !!! cas koj es !!!! yuav mus zaum kiag li tus ntxhais Dab uas los nrog kuv nyob ntag lauj !! tsis txawv ib qho li od !! txhob ua li ko kuv xav txog kuv ntshai dhau lawm os !!

los DKS...........yog tias txawj tuag es tuag ua tau tej tug dab zoo zoo nkauj li tus ntxhais ntawm kuv daim duab no xwb ces kuv yeej zoo siab heev, koj txhob ntshai ma, yog tias koj nyiam cov lwj lwj ntsej muag khis tag xwb koj thiaj tsis ntshai no los nyob ntawm koj nyiam xwb mog, muaj dab phem los twb muaj dab ntxim ntxim hlub thiab nawb. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hluasnraughmoob, tus txhib ntawg qhia tsis tau rau koj los leej twg paub tias, dab tsi yog dab tsi. nws tsuas yog tog pas zoo yam lub phaj xwb, yuav ntxeev sab twg los yeej ntxeev tau tag nrho. tseeb tiag, tim tus xa tsis xa mus kom txog chaw xwb ntag es nws thiaj rov los taug qub qab. yog ua li no ces pes tsawg tus tsiaj los hauv vaj hauv tsev los yeej yog nej cov neeg tuag lawm rov los nrhiav noj nrhiav haus xwb. txhob ua phem txhob cem lawv tsam lawv ho ua rau nej tuag thiab nawb?

tsis tag li ntawd xwb pab qhia peb paub seb nej yog xeem hmoob dab tsi es thiaj paub tias nej neeg tuag ces nej dhau mus ua "miv" es peb thiaj paub hu nej ua hmoob miv. hais ib los ntxiv thiab, tus xa twb xa mus tsis txog pem suav teb suav chaw li, twb mus tsis txog pog yawg li thiab, los yog txog pem suav teb es suav muab khaub ncaws txeeb lawm tag es thiaj txaj txaj muag los liab qab es thiaj txia ua miv dub los maj?

hmoob vwm cia siab rau nyuag txhib ntawg xwb? ua dab tsi es tsis ua qhov kom txaus ntseeg me ntsis thiab? hloov thiab lau.

misshmoob kuv tsis hais ntau los kuv yeej paub tias koj paub lawm tsis thas yuav hais....yog misshmoob tsis yog hmoob no ces kuv mam li qhia los tau, tiamsis yog misshmoob tseem yog hmoob thiab no ces tsis qhia koj yeej paub lawm.

hey hluasnraughmoob piav koj cov dab neeg ntxiv ma vim kuv tseem xav xav tuaj nyeem na :lol:

maypaj,

cia rau tagkis tej kuv mam li rov tuaj piav dua ib zaj rau koj nyeem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

reporter kuv xav mas, yog tus ntsuj es lawv los coj ua ntej mus lawm xwb, es tua rau nws tus ntsuj ntawv lawm thaum mus txog rau thaj chaw ntawv tus nees xyoob thiaj li lov ntho vim mus tsis taus lawm.

HluasnraugHmoob, chim no kuv muab xav xav lawm, ntshe yog li koj hais lawm os. Dab twb yog yuav coj tus ntawd khiav kiag, tab sis thaub tseem lawg phom ua nws kev tu nrho lawm thiab ces tus neeg lub cev thiaj txeem tsis taus rau dab teb...ok..ok...Ua cas yuav rhiab neeg thiab txaus ntshai ua luaj li laum yom? haha..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

puag thaum ub nyob ntawm ib lub zos nyob rau ntawv ciam teb nyab laj thiab nplog ntawv muaj ib khub niam txiv ua neej tsis muaj me nyuam li, ces muaj ib hnub txawm muaj ib tug menyuam ntxhais kwv yees li thaj tsam 6-7 xyoo quaj quaj taug kev ncaj qha los rau ntawm nkawv lub tsev. tus txiv tseem mus qheb qhov rooj cas yog ib tug menyuam yaus, ces tus ntxhais ntawv quaj quaj hais rau nkawv tias nws tsis muaj chaw nyob li lawm es kom nkawv cia nws nrog nkawv nyob es ua nkawv tus ntxhais, ces nkawv thiaj li cia nws nrog nkawv nyob. tus ntxhais no mas muaj zog kawg nkaus li tseem muaj zog tshaj ib tug txiv neej yawg lawm thiab...thaum nws loj hlob tuaj los nws yeej tsis kam nrog ib tug hluasnraughmoob qhov twg tham li, lawv tuaj nrog nws tham hmo ntuj los nws yeej tsis kam teb lawv li ces ua ua cov tub hluas cia li ua siab tsis mus tham nws li. tus ntxhais no mas cov kaus hniav sab sauv sab sauv mas tus tus xwb tsis zoo li tib neeg li. thiab thaum twg yog hnov tias muaj neeg xiam qhov twg es nyob tsis deb ntawm lawv lub zos ntawm mas nws ploj mus lawm ib hnub ces thaum yuav tsaus ntuj nws yeej kwv tej ceg npua los sis nyuj los tsev li, nws niam thiab txiv nug tias nws mus nqa qhov twg los no ces nws tias nws mus nrog lawv ua hau lwm tim lawv zov tiv es lawv muab rau nws no xwb. hos mus ev nplej thiab pob kws tej mas nws yeej ev 2 npaug tshaj cov phoojywg thiab neeg zej zog li los nws tseem los ua lawv ntej tshaj thiab. ces nws nyob nyob nrog lawv uas txog ntua thaum uas nws hlob muaj xub ntiag thiab tiav niam kiag ntawv ces nws tseem pej niaj hnub seev rau txhua txoj hau kev li lawv nug nws los nws tsuas tias kho siab es lam seev ua si xwb, nyob muaj ib hnub thaum uas ntuj los nag tag nrho ces nws tseem ev kawm thiab nqa txuas tawm mus tom teb no, ces nws mus hnub ntawv ib hmos kaj ntug tagkis tsis pom los li ces lawvcov neeg hauv zos mam li mus nrhiav nws, lawv mam li taug nws cov hneev mus na has mus txog pem txoj kev tshuav nws cia li muab lub kawm thiab rab txuas tso zoo zoo rau hauv plawv kev xwb, lawv saib rau qhov twg los tsis pom nws li hneev taw li.....ces tom qab no teb chaws tawg tsis muaj leej twg ntsib tus ntxhais no li lawm.....

ib txhia lawm xav hais tias tus ntxhais no yog pojntxoog hloov cev los ua xwb no....nej puas tau hnov thiab...tus piav ntawm no rau kuv tias muaj tiag no, nws yawg yog tus piav cia rau lawv no...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

puag thaum ub nyob ntawm ib lub zos nyob rau ntawv ciam teb nyab laj thiab nplog ntawv muaj ib khub niam txiv ua neej tsis muaj me nyuam li, ces muaj ib hnub txawm muaj ib tug menyuam ntxhais kwv yees li thaj tsam 6-7 xyoo quaj quaj taug kev ncaj qha los rau ntawm nkawv lub tsev. tus txiv tseem mus qheb qhov rooj cas yog ib tug menyuam yaus, ces tus ntxhais ntawv quaj quaj hais rau nkawv tias nws tsis muaj chaw nyob li lawm es kom nkawv cia nws nrog nkawv nyob es ua nkawv tus ntxhais, ces nkawv thiaj li cia nws nrog nkawv nyob. tus ntxhais no mas muaj zog kawg nkaus li tseem muaj zog tshaj ib tug txiv neej yawg lawm thiab...thaum nws loj hlob tuaj los nws yeej tsis kam nrog ib tug hluasnraughmoob qhov twg tham li, lawv tuaj nrog nws tham hmo ntuj los nws yeej tsis kam teb lawv li ces ua ua cov tub hluas cia li ua siab tsis mus tham nws li. tus ntxhais no mas cov kaus hniav sab sauv sab sauv mas tus tus xwb tsis zoo li tib neeg li. thiab thaum twg yog hnov tias muaj neeg xiam qhov twg es nyob tsis deb ntawm lawv lub zos ntawm mas nws ploj mus lawm ib hnub ces thaum yuav tsaus ntuj nws yeej kwv tej ceg npua los sis nyuj los tsev li, nws niam thiab txiv nug tias nws mus nqa qhov twg los no ces nws tias nws mus nrog lawv ua hau lwm tim lawv zov tiv es lawv muab rau nws no xwb. hos mus ev nplej thiab pob kws tej mas nws yeej ev 2 npaug tshaj cov phoojywg thiab neeg zej zog li los nws tseem los ua lawv ntej tshaj thiab. ces nws nyob nyob nrog lawv uas txog ntua thaum uas nws hlob muaj xub ntiag thiab tiav niam kiag ntawv ces nws tseem pej niaj hnub seev rau txhua txoj hau kev li lawv nug nws los nws tsuas tias kho siab es lam seev ua si xwb, nyob muaj ib hnub thaum uas ntuj los nag tag nrho ces nws tseem ev kawm thiab nqa txuas tawm mus tom teb no, ces nws mus hnub ntawv ib hmos kaj ntug tagkis tsis pom los li ces lawvcov neeg hauv zos mam li mus nrhiav nws, lawv mam li taug nws cov hneev mus na has mus txog pem txoj kev tshuav nws cia li muab lub kawm thiab rab txuas tso zoo zoo rau hauv plawv kev xwb, lawv saib rau qhov twg los tsis pom nws li hneev taw li.....ces tom qab no teb chaws tawg tsis muaj leej twg ntsib tus ntxhais no li lawm.....

ib txhia lawm xav hais tias tus ntxhais no yog pojntxoog hloov cev los ua xwb no....nej puas tau hnov thiab...tus piav ntawm no rau kuv tias muaj tiag no, nws yawg yog tus piav cia rau lawv no...

hmmm... tej zaum yog dag neeg xwb os tsis muaj tseeb ho, vim dah yeej nyob tsis tau ntev npaum ntawv nrog neeg li, dab mas dab tseem ntshai neeg dua lawm dab tawm hmo ntuj ntau xwb, nws tsis lam yuav los nyob ntev npaum ntawv os, hos ho yog tiag no, nws kuj los pab 2 niam txiv ntawv tau nqaij tau zaub tau mov noj li kuj zoo heev lib? :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmmm... tej zaum yog dag neeg xwb os tsis muaj tseeb ho, vim dah yeej nyob tsis tau ntev npaum ntawv nrog neeg li, dab mas dab tseem ntshai neeg dua lawm dab tawm hmo ntuj ntau xwb, nws tsis lam yuav los nyob ntev npaum ntawv os, hos ho yog tiag no, nws kuj los pab 2 niam txiv ntawv tau nqaij tau zaub tau mov noj li kuj zoo heev lib? :unsure:

kuv xav hais tias tej zaum nws tshuav nkawm niam txivntawv nqe es nwsrov los them rau nkawv kom tag xwb...them taglawm ces nwsthiaj li rov mus lawm no...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

los DKS...........yog tias txawj tuag es tuag ua tau tej tug dab zoo zoo nkauj li tus ntxhais ntawm kuv daim duab no xwb ces kuv yeej zoo siab heev, koj txhob ntshai ma, yog tias koj nyiam cov lwj lwj ntsej muag khis tag xwb koj thiaj tsis ntshai no los nyob ntawm koj nyiam xwb mog, muaj dab phem los twb muaj dab ntxim ntxim hlub thiab nawb. :)

kuv phem yauj !! tus ntxhais dab mas nws ham yam ua tau zoo nkauj heev os !! awv !! thaum ntej uas nws nyuam qhuav los mas nws ua zoo thiab hais zoo tshaj plaws li thaum lub caij nws los to kuv es nws mooj kuv lawm mas kuv tsis nco ntshaid !!! tab mas qhov kuv ntshai mas yog thaum nws los coj kuv nav !! nws coj yuav tau kuv mus thiab ho tsis tau thiab nav!! nws ua phem phem heev thiab nws ua nyaum heev, tiam sis thaum ntawd kuv kuj tsis nco ntshai, vim tias nws mooj kuv lawm ces kuv tsis paub txog tias nws yog poj ntxoog, kuv tsuas tau tias nws yog kuv tus hlub xwb no nav !! ces thaum uas tus txiv muam daws kuv dim kiag lawm ces kuv mam xeev los ces kuv thiaj paub tias yog dab poj ntxoog no ces kuv thiaj ntshai heev heev li nov !!

Kuv thov koj zam txim pub rau kuv nawb !! vim tias thaum nws los nrhiav tau kuv ntawd thiab kuv niaj hmo mus cuag nws tom tej hav zoo mas nws yeej hnav ib ce khaub ncaws dawb paug zoo nkaus li daim duab thiab nws yeej zaum saum ib lub viav vias li no tas mus li, kuv twb tau thawb nws ua vias vias tib si hov !!

Thaum ntej kuv tuaj tuaj hauv no kuv twb tsis pom daim duab ntawd, kuv nyuam qhuav pom hnub kuv tuaj es kuv thov koj ntawd xwb, kuv tuaj pom tas ces kuv rov mus lawm, ntawm kuv lub qhov rai muaj ib daim careau iav loj loj thaiv hauv mus ti nkaus saum lub plafond, thaum tsaus ntuj kuv taws teeb kuv saib nraum zoov cas zoo li cia li pom ib tug hnav ib ce dawb zoo tib yam li koj daim duab nyog nraum zoov mas ua rau kuv ntshai heev, kuv cia li hloov kuv lub txaj mus rau lwm chav pw lawm*

Hnub i kuv tuaj na ua cas pom koj daim duab hloov lawm, kuv thiaj zoo siab thiab kuv twb hais ua koj tsaug rau ib qho nyob hauv no lawm*

Auv !! tus niag dab poj ntxoog ntawd twb yog kuv ib tug hluas nkauj wb sib hlub heev ces wb twb teem tias cia hli xiab tso nws mam los nrog kuv nyob no ces, thaum hnub xiab 4 xwb ces hmoob txawm tuaj nqis tsev hais ces nws niam nws txiv thiab tej laus pom zoo muab rau tus hluas ntawd yuav no ces nws cam tsis dhau lawv ces nws thiaj lam mus yuav txiv lawm xwb, tiam sis tus huas ntawd kuj yog ib tsev neeg zoo heev thiab yog ib tsev neeg muaj kuv phem heev thiab hov !!! nws mus yuav nws tus txiv tau ib xyoos ntau nws tsis kam yuav me nyuam, vim nws hais rau kuv tias nws nco kuv dhau lawm, ces tau ob hlis tom qab nws noj tshuaj tuag lawm, nws kuj ua rau kuv quaj heev thiab hov !! kuv hlub nws heev qhov uas nws mus ua nws lub neej los nws tsis qab siab thiab nws txom nyem siab heev nrog rau qhov nws tsis paub ua neeg nyob li cas, tiam sis nws tus txiv kuj hlub nws heev thiab yuav khoom puas tsav yam, tej khoom nws tus txiv yuav rau nws mas yog tej yam khoom muaj nqis heev xwb, yog lwm tus ces yeej yuav tsis tau tej khoom muaj nqis li ntawd ib zaug li, tiam sis ntshai yog txoj kev hlub ua rau nws tsis xav ua neeg nyob xwb *

Nws tuag tas tau 1 xyoos thiab 3 hlis lawm, muaj ib hnub thaum yuav tsaus ntuj tiag, nyob ntawm kuv tsev muaj ib nyuag qhov zoov muaj cov txiv Prune txi ncw ncw thiab siav sia heev ces kuv txawm tawm mus nkag mus hauv, kuv tab tom de tau ib hnab kuv yuav tawm los coj los zaum noj ntawm ib lub rooj, vim lub caij no mas sov sov thiab thaum tsaus ntuj zoo zoo mus zaum ua si tom tej ntug zoov, thaum kuv tig loo los yuav txog qhov chaw zaum ces txawm pom dheev nws zaum saum ib lub viav vias tos kuv ces nws hais lus luag ntxhi rau kuv, kuv saib na ua cas yog nws, tiam sis tej zaum nws yeej paub tias kuv tawm tuaj lawm thiab nws yeej mooj kuv lawm kuv thiaj tsis nco ntshai thiab ho tsis nco txog tias nws twb tuag lawm, txij hnub ntawd los ces kuv cia li zoo siab nrog nws mus ua si thiab txhua txhua hmo wb mus ua si mas yog hmo nyuj nklaus nkaus xwb, nruab hnub kuv tsis pom nws lawm tiam sis kuv ho tsis nco xav tias nws yog dab poj ntxoog no, thov txim kuv yuav tuav tsis tau nws npe rau koj paub, vim kuv tuav nws npe tsam nws ho rov qab los dua *

Tiam sis wb twb tsis tau cog lus los yog haus ntshav tes li tej laus hais nav !! nws tsuas yog teem tias cia lub hli xiab tso nws mam los nrog kuv nyob no xwb !!

Cov uas sib sib hlub es pheej cog lus naj !! tseg nawb, thaum ob leeg tseem ua neej nyob mas tsis luaj twg tiam sis yog ib tug ho tuag lawm es nws ua dab los mas txawv thiab yeej ntshai heev ov !!

Ua tsaug qhov uas koj tau muab hloov tas lawm thiab kuv thov koj zam txim qhov kuv tau cuam tshuam koj qhov duab ntawd nawb *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

los DKS...........yog tias txawj tuag es tuag ua tau tej tug dab zoo zoo nkauj li tus ntxhais ntawm kuv daim duab no xwb ces kuv yeej zoo siab heev, koj txhob ntshai ma, yog tias koj nyiam cov lwj lwj ntsej muag khis tag xwb koj thiaj tsis ntshai no los nyob ntawm koj nyiam xwb mog, muaj dab phem los twb muaj dab ntxim ntxim hlub thiab nawb. :)

Yesterday, 11:12 PM Post #17

kuv phem yauj !! tus ntxhais dab mas nws ham yam ua tau zoo nkauj heev os !! awv !! thaum ntej uas nws nyuam qhuav los mas nws ua zoo thiab hais zoo tshaj plaws li thaum lub caij nws los to kuv es nws mooj kuv lawm mas kuv tsis nco ntshaid !!! tab mas qhov kuv ntshai mas yog thaum nws los coj kuv nav !! nws coj yuav tau kuv mus thiab ho tsis tau thiab nav!! nws ua phem phem heev thiab nws ua nyaum heev, tiam sis thaum ntawd kuv kuj tsis nco ntshai, vim tias nws mooj kuv lawm ces kuv tsis paub txog tias nws yog poj ntxoog, kuv tsuas tau tias nws yog kuv tus hlub xwb no nav !! ces thaum uas tus txiv muam daws kuv dim kiag lawm ces kuv mam xeev los ces kuv thiaj paub tias yog dab poj ntxoog no ces kuv thiaj ntshai heev heev li nov !!

Kuv thov koj zam txim pub rau kuv nawb !! vim tias thaum nws los nrhiav tau kuv ntawd thiab kuv niaj hmo mus cuag nws tom tej hav zoo mas nws yeej hnav ib ce khaub ncaws dawb paug zoo nkaus li daim duab thiab nws yeej zaum saum ib lub viav vias li no tas mus li, kuv twb tau thawb nws ua vias vias tib si hov !!

Thaum ntej kuv tuaj tuaj hauv no kuv twb tsis pom daim duab ntawd, kuv nyuam qhuav pom hnub kuv tuaj es kuv thov koj ntawd xwb, kuv tuaj pom tas ces kuv rov mus lawm, ntawm kuv lub qhov rai muaj ib daim careau iav loj loj thaiv hauv mus ti nkaus saum lub plafond, thaum tsaus ntuj kuv taws teeb kuv saib nraum zoov cas zoo li cia li pom ib tug hnav ib ce dawb zoo tib yam li koj daim duab nyog nraum zoov mas ua rau kuv ntshai heev, kuv cia li hloov kuv lub txaj mus rau lwm chav pw lawm*

Hnub i kuv tuaj na ua cas pom koj daim duab hloov lawm, kuv thiaj zoo siab thiab kuv twb hais ua koj tsaug rau ib qho nyob hauv no lawm*

Auv !! tus niag dab poj ntxoog ntawd twb yog kuv ib tug hluas nkauj wb sib hlub heev ces wb twb teem tias cia hli xiab tso nws mam los nrog kuv nyob no ces, thaum hnub xiab 4 xwb ces hmoob txawm tuaj nqis tsev hais ces nws niam nws txiv thiab tej laus pom zoo muab rau tus hluas ntawd yuav no ces nws cam tsis dhau lawv ces nws thiaj lam mus yuav txiv lawm xwb, tiam sis tus huas ntawd kuj yog ib tsev neeg zoo heev thiab yog ib tsev neeg muaj kuv phem heev thiab hov !!! nws mus yuav nws tus txiv tau ib xyoos ntau nws tsis kam yuav me nyuam, vim nws hais rau kuv tias nws nco kuv dhau lawm, ces tau ob hlis tom qab nws noj tshuaj tuag lawm, nws kuj ua rau kuv quaj heev thiab hov !! kuv hlub nws heev qhov uas nws mus ua nws lub neej los nws tsis qab siab thiab nws txom nyem siab heev nrog rau qhov nws tsis paub ua neeg nyob li cas, tiam sis nws tus txiv kuj hlub nws heev thiab yuav khoom puas tsav yam, tej khoom nws tus txiv yuav rau nws mas yog tej yam khoom muaj nqis heev xwb, yog lwm tus ces yeej yuav tsis tau tej khoom muaj nqis li ntawd ib zaug li, tiam sis ntshai yog txoj kev hlub ua rau nws tsis xav ua neeg nyob xwb *

Nws tuag tas tau 1 xyoos thiab 3 hlis lawm, muaj ib hnub thaum yuav tsaus ntuj tiag, nyob ntawm kuv tsev muaj ib nyuag qhov zoov muaj cov txiv Prune txi ncw ncw thiab siav sia heev ces kuv txawm tawm mus nkag mus hauv, kuv tab tom de tau ib hnab kuv yuav tawm los coj los zaum noj ntawm ib lub rooj, vim lub caij no mas sov sov thiab thaum tsaus ntuj zoo zoo mus zaum ua si tom tej ntug zoov, thaum kuv tig loo los yuav txog qhov chaw zaum ces txawm pom dheev nws zaum saum ib lub viav vias tos kuv ces nws hais lus luag ntxhi rau kuv, kuv saib na ua cas yog nws, tiam sis tej zaum nws yeej paub tias kuv tawm tuaj lawm thiab nws yeej mooj kuv lawm kuv thiaj tsis nco ntshai thiab ho tsis nco txog tias nws twb tuag lawm, txij hnub ntawd los ces kuv cia li zoo siab nrog nws mus ua si thiab txhua txhua hmo wb mus ua si mas yog hmo nyuj nklaus nkaus xwb, nruab hnub kuv tsis pom nws lawm tiam sis kuv ho tsis nco xav tias nws yog dab poj ntxoog no, thov txim kuv yuav tuav tsis tau nws npe rau koj paub, vim kuv tuav nws npe tsam nws ho rov qab los dua *

Tiam sis wb twb tsis tau cog lus los yog haus ntshav tes li tej laus hais nav !! nws tsuas yog teem tias cia lub hli xiab tso nws mam los nrog kuv nyob no xwb !!

Cov uas sib sib hlub es pheej cog lus naj !! tseg nawb, thaum ob leeg tseem ua neej nyob mas tsis luaj twg tiam sis yog ib tug ho tuag lawm es nws ua dab los mas txawv thiab yeej ntshai heev ov !!

Ua tsaug qhov uas koj tau muab hloov tas lawm thiab kuv thov koj zam txim qhov kuv tau cuam tshuam koj qhov duab ntawd nawb *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nov yog ib zaj dab neeg uas muaj tiag tiag tshwm sim rau hauv lub yeej phabnabnibkhoos rau ntawm cov xyoo 80 ntawv ib xyoos..kuv nco tsis zoo lawm.

muaj ib tug pojniam hmoob uas nws tus txiv tau muab nws nrauj es tuaj rau usa lawm tau tham tau ib tug dab tiag tiag li. tus pojhmoob ntawv nws kuj tseem hluas kawg li thiab li ntawm 20 tawm xyoo thiab xwb, thaum nws tham tus hluasnraug dab ntawv nws yeej tsis paub tias yog dab li txog rau thaum uas nws twb pib mob lawm nws mam li paub. tus hluasnraug dab ntawv mas zoo nraug heev li thiab nyiam tus pojhmoob kawg li, nws tuaj ntsib tus pojhmoob ntawv txhua lub sij hawm li yam 9 tsaus ntuj txog rau 12 ib tag hmo ntawv tas li xwb thiab twb yeej nrog tus pojhmoob pw pw ua ke lawm. muaj ib hmo tus pojhmoob thiaj li nug tus hluasnraugdab ntawv tias es tus hluasnraug dab ntawv nyob rau qhov twg thiab cas es nws nyob lig ua luaj li mam li mus tsev nws tsis ntshai davphee los sis dab los ces tus hluasnraugdab ntawv thiaj li teb rau tus pojhmoob tias nws tsis ntshai li os, nws lub tsev nyob rau tom qab tsev kawm ntawv es ntug tshav npas, tom qab uas tus pojhmoob hnov kiag nws lo lus teb no xwb ces nws siab poob thav tias tej zaum tus hluasnraug no tsis yog neej lawv rau qhov nrav cov qab tsev kawm ntawv tov twb tsis muaj tsev nyob li tsuas yog muaj ib qho hav iav xwb, ces nws kuj ua twj ywm thiab xwb. ces ib hmo tus hluasnraugdab ntawv tuaj ntxov heev li nyuam qhuav yog li ntawv 9 moo tsaus ntuj xwb ces tus pojhmoob thiaj li hais rau tus hluasnraugdab tias kom nkawv mus saib nam ua ke hmo ntawv, ces tus hluasnraugdab tsis kam nrog tus pojhmoob mus ces nws thiaj li hais tias nws niam nyob tom tsev tsis tshua xis nyob thiab ces cia nws muab nyiaj rau tus pojhmoob ntawv mus saib xwb, thaum tus hluasnraugdab ntawv cev cov nyiaj rau tus pojhmoob mas yog nyiaj tiag tiag li...ces nws yeej nrog tus pojhmoob ntawv mus txog kiag ntawv chaw nkag mus hauv tsev saib nam nws mam li mus lawm..thaum uas tus pojhmoob ntawv saib saib nam tag li ntawm 11pm ntawv nws mam li muab cov nyiaj uas tus hluasnraugdab muab rau nws ntawv los saib na has cas es yog ib cov nplooj ntoos qhuav xwb, ces tus pojhmoob ntawv thiaj li tau ntshai heev thiab paub tseeb tias yog vim licas es tus hluasnraug nws tham ntawv thiaj li tsis kam tuaj ntsib nws thaum nruab hnub thiab thiaj li tsis kam nrog nws mus saib nam...ces tus pojhmoob thiaj li paub tiag tiag tias nws tham tau dab lawm tiag tiag li, nws twb pib mob zuj zus lawm thiab, tagkis kaj ntug ntawv nws thiaj li piav qhia rau nws cov txiv hlob txiv ntxawm tias nws tham tau ib tug hluasnraug dab lawm es yuav ua licas nws thiaj li dim, lawv thiaj li hais rau nws tias kom nws qhia lawv seb tus hluasnraugdab ntawv tuaj lub caij twg ces tus pojhmoob thiaj li qhia tag rau lawv, ces lawv twb zov tau ob peb hmos tiamsis lawv tsis pom tus hluasnraugdab ntawv tuaj li, tiamsis nws twb tuaj nrog tus pojhmoob ntawv tham tham ob peb hmos ntawv thiab ces tus pojhmoob ntawv thiaj li hais rau tus hluasnraugdab tias yog tus hluasnraugdab ntawv tsis kam tso tus pojhmoob ces kom nws tsis txhob tusiab rau tus pojhmoob, hais li no tag xwb ces hmo peb ces lawv txawm zov nruj dua qhov qub lawm twb li ntawv 10 tsaus ntuj lawm ces hnov ib lub suab mov quaj quaj taug kev tuaj lawv cov zov ntawv tsis hnov tiamsis tus pojhmoob hnov ces nws qhia rau lawv tias nws tuaj lawm kom lawv zov zoo zoo ib pliag ces pom ntag, lawv mam li zov zoo zoo na has yog ib tug miv dub loj loj tuaj ntag, ces lawv thiaj li xuas qws phob tus miv ntawv tuag lawm, lawv muab nws li nqaij hlais mus pub thoob lub 0phabnab ntawv noj tag...ces tau ob hmos tom qab tus hluasnraugdab ntawv tus tijlaug thiaj li los npau suav rau tus pojhmoob tias cas es nws siab phem uas li tseem ntxias nws tus kwv tuaj rau lawv muab tua tuag lawm nws yeej tsis zoo siab li tiamsis nws hais tsis tau nws tus kwv thiab ces kavliam..tus pojhmoob ntawv thiaj li dim ntawv txoj kev tuag thiab tham tau dab ntawv...tus pojhmoob ntawv zoo li hais tias tuaj rau California lawm no sub....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nov yog ib zaj dab neeg uas muaj tiag tiag tshwm sim rau hauv lub yeej phabnabnibkhoos rau ntawm cov xyoo 80 ntawv ib xyoos..kuv nco tsis zoo lawm.

muaj ib tug pojniam hmoob uas nws tus txiv tau muab nws nrauj es tuaj rau usa lawm tau tham tau ib tug dab tiag tiag li. tus pojhmoob ntawv nws kuj tseem hluas kawg li thiab li ntawm 20 tawm xyoo thiab xwb, thaum nws tham tus hluasnraug dab ntawv nws yeej tsis paub tias yog dab li txog rau thaum uas nws twb pib mob lawm nws mam li paub. tus hluasnraug dab ntawv mas zoo nraug heev li thiab nyiam tus pojhmoob kawg li, nws tuaj ntsib tus pojhmoob ntawv txhua lub sij hawm li yam 9 tsaus ntuj txog rau 12 ib tag hmo ntawv tas li xwb thiab twb yeej nrog tus pojhmoob pw pw ua ke lawm. muaj ib hmo tus pojhmoob thiaj li nug tus hluasnraugdab ntawv tias es tus hluasnraug dab ntawv nyob rau qhov twg thiab cas es nws nyob lig ua luaj li mam li mus tsev nws tsis ntshai davphee los sis dab los ces tus hluasnraugdab ntawv thiaj li teb rau tus pojhmoob tias nws tsis ntshai li os, nws lub tsev nyob rau tom qab tsev kawm ntawv es ntug tshav npas, tom qab uas tus pojhmoob hnov kiag nws lo lus teb no xwb ces nws siab poob thav tias tej zaum tus hluasnraug no tsis yog neej lawv rau qhov nrav cov qab tsev kawm ntawv tov twb tsis muaj tsev nyob li tsuas yog muaj ib qho hav iav xwb, ces nws kuj ua twj ywm thiab xwb. ces ib hmo tus hluasnraugdab ntawv tuaj ntxov heev li nyuam qhuav yog li ntawv 9 moo tsaus ntuj xwb ces tus pojhmoob thiaj li hais rau tus hluasnraugdab tias kom nkawv mus saib nam ua ke hmo ntawv, ces tus hluasnraugdab tsis kam nrog tus pojhmoob mus ces nws thiaj li hais tias nws niam nyob tom tsev tsis tshua xis nyob thiab ces cia nws muab nyiaj rau tus pojhmoob ntawv mus saib xwb, thaum tus hluasnraugdab ntawv cev cov nyiaj rau tus pojhmoob mas yog nyiaj tiag tiag li...ces nws yeej nrog tus pojhmoob ntawv mus txog kiag ntawv chaw nkag mus hauv tsev saib nam nws mam li mus lawm..thaum uas tus pojhmoob ntawv saib saib nam tag li ntawm 11pm ntawv nws mam li muab cov nyiaj uas tus hluasnraugdab muab rau nws ntawv los saib na has cas es yog ib cov nplooj ntoos qhuav xwb, ces tus pojhmoob ntawv thiaj li tau ntshai heev thiab paub tseeb tias yog vim licas es tus hluasnraug nws tham ntawv thiaj li tsis kam tuaj ntsib nws thaum nruab hnub thiab thiaj li tsis kam nrog nws mus saib nam...ces tus pojhmoob thiaj li paub tiag tiag tias nws tham tau dab lawm tiag tiag li, nws twb pib mob zuj zus lawm thiab, tagkis kaj ntug ntawv nws thiaj li piav qhia rau nws cov txiv hlob txiv ntxawm tias nws tham tau ib tug hluasnraug dab lawm es yuav ua licas nws thiaj li dim, lawv thiaj li hais rau nws tias kom nws qhia lawv seb tus hluasnraugdab ntawv tuaj lub caij twg ces tus pojhmoob thiaj li qhia tag rau lawv, ces lawv twb zov tau ob peb hmos tiamsis lawv tsis pom tus hluasnraugdab ntawv tuaj li, tiamsis nws twb tuaj nrog tus pojhmoob ntawv tham tham ob peb hmos ntawv thiab ces tus pojhmoob ntawv thiaj li hais rau tus hluasnraugdab tias yog tus hluasnraugdab ntawv tsis kam tso tus pojhmoob ces kom nws tsis txhob tusiab rau tus pojhmoob, hais li no tag xwb ces hmo peb ces lawv txawm zov nruj dua qhov qub lawm twb li ntawv 10 tsaus ntuj lawm ces hnov ib lub suab mov quaj quaj taug kev tuaj lawv cov zov ntawv tsis hnov tiamsis tus pojhmoob hnov ces nws qhia rau lawv tias nws tuaj lawm kom lawv zov zoo zoo ib pliag ces pom ntag, lawv mam li zov zoo zoo na has yog ib tug miv dub loj loj tuaj ntag, ces lawv thiaj li xuas qws phob tus miv ntawv tuag lawm, lawv muab nws li nqaij hlais mus pub thoob lub 0phabnab ntawv noj tag...ces tau ob hmos tom qab tus hluasnraugdab ntawv tus tijlaug thiaj li los npau suav rau tus pojhmoob tias cas es nws siab phem uas li tseem ntxias nws tus kwv tuaj rau lawv muab tua tuag lawm nws yeej tsis zoo siab li tiamsis nws hais tsis tau nws tus kwv thiab ces kavliam..tus pojhmoob ntawv thiaj li dim ntawv txoj kev tuag thiab tham tau dab ntawv...tus pojhmoob ntawv zoo li hais tias tuaj rau California lawm no sub....

hmmmm :huh: , twb tias dab pom tsis tau neej neej pom tsis tau dab no ne cas ho muaj li ntawv thiab nab? puas muaj ntseeb ma?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv pom tus moj zeej no dai tom hav zoov. Cua tuaj tuaj thiab mas nws fiav fwv fo tig rau kuv rau ub rau no mas txaus ntshai kawg li. Kuv thiaj li txav deb deb tsom koob yees duab mus yees ib teg los rau peb sawv daws saib xwb. Zoo li yog leej twg muab ib daim ntaub los kauv ib co plaub qaib thiab ua tes ua taw rau, ces muab khi ib txog hlua dai rau ntawm ib tug ceg ntoo. Yog ab tsi tiag?

http://www.t-mobilepictures.com/photo/phot...9dbapj3p7fjraaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv pom tus moj zeej no dai tom hav zoov. Cua tuaj tuaj thiab mas nws fiav fwv fo tig rau kuv rau ub rau no mas txaus ntshai kawg li. Kuv thiaj li txav deb deb tsom koob yees duab mus yees ib teg los rau peb sawv daws saib xwb. Zoo li yog leej twg muab ib daim ntaub los kauv ib co plaub qaib thiab ua tes ua taw rau, ces muab khi ib txog hlua dai rau ntawm ib tug ceg ntoo. Yog ab tsi tiag?

http://www.t-mobilepictures.com/photo/phot...9dbapj3p7fjraaj

puas yog koj thaij tiag ma reporter, vim blair whitch zaj movie dab txaus ntshai heev li :blink: ...zoo kiag li tus moj zeej koj thaij no tiag :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

puas yog koj thaij tiag ma reporter, vim blair whitch zaj movie dab txaus ntshai heev li :blink: ...zoo kiag li tus moj zeej koj thaij no tiag :huh:

Maypaj e, kuv thaij los mas. Kuv siv kuv lub koob yees duab ntawm kuv lub xov tooj tes na. Yog koj ho tsis ntseeg es xav pom tus moj zeej ntawd tiag no los khiav khiav tuaj es kuv coj koj mus saib los tau mas. Nyob tsis deb ntawm peb no os...

Qhov no kuv saib mas tsis yog leej twg lam muab tso rau nrav ua si nawb. Yeej yog neeg xa dab los yog ua dab dab tsi lawm ntag nawb. Nej puas paub tias yog dab tsi tiag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now