Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

SIVYIS THIAB POJDAB POG

4 posts in this topic

Posted · Report post

CEEBTOM/WARNIG

Zaj dabneeg no hais muaj lus d.e.v khoom txivneej xyaw yog koj tsis k thiab tsis xav licas mam mus nyeem tau.

Txheej thaum ub Pojdab Pog tuaj tom neeg noj heev ua rau neeg ntiajteb ntshai tiamsis tshuav Sivyis uas yog Hmoob ib tug Txivneeb nws muaj tswvyim zoo heev. Yog li no muaj ib hnub Pojdab Pog tuaj txog Sivyis thiaj li kom nkawv los sib twv tswyim seb leej twg yog tus yeej, yog tias Pojdab Pog ho swb nws lawm no ces kom tseg tsis txhob tuaj tom Hmoob ntxiv lawm. Pojdab Pog thiaj li teb tias ua li los kuv kam kawg, vim nws xav tias nws yog tus heev tshaj ua cas nws yuav tsum yeej xwb.

Tom qab ntawd nkawv thiaj li los sib twv tswvyim li nram qab no:

Sivyis hle kiag nws lub ris thau hlo nws qhov khoom txivneej los rau Niam Pojdab Pog saib thiab nws nug hais tias KOJ SIM TWV SEB TUS NO YOG TUS POJ LOS YOG TUS LAU? Pojdab Pog twv hais tias TUS KO YOG POJ, Sivyis ho hais tias KOJ HAIS TIAS YOG POJ NO UA CAS NWS HO PUAG QE ces Pojdab Pog ho hais tias yog li no nws yog tus Poj, Sivyis ho hais tias YOG LI NO UA CAS NWS HO TUAJ HWJTXWV. Sivyis ho rov nug ntxiv thiab taw tes rau nws qhov khoom txivneej tias UA LI NE QHOVNCAUJ YOG NYOB TOG PED LOS TOG NRAM?, Pojdab twv hais tias yog tog pem lub taubhau, Sivyis ho hais tias YOG LI UA CAS HWJTXWV HO NYOB ROV TOG NRA ces Niam Pojdab Pog tws lus tsis pom qab hais mus ntxiv lawm nws thiaj li ya rov mus thiab tseg txij ntawd los tsis tuaj tom Hmoob mus noj ntxiv lawm.

Zaj dabneeg no muaj nujnqis heev rau txoj kev ntawm neeg ntse kuv thiaj muab tham rau nej mloog ua chaw kawm thiab kev lomzem xwb yog tsis li kuv tsis pub nej hnov :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

CEEBTOM/WARNIG

Zaj dabneeg no hais muaj lus d.e.v khoom txivneej xyaw yog koj tsis k thiab tsis xav licas mam mus nyeem tau.

Txheej thaum ub Pojdab Pog tuaj tom neeg noj heev ua rau neeg ntiajteb ntshai tiamsis tshuav Sivyis uas yog Hmoob ib tug Txivneeb nws muaj tswvyim zoo heev. Yog li no muaj ib hnub Pojdab Pog tuaj txog Sivyis thiaj li kom nkawv los sib twv tswyim seb leej twg yog tus yeej, yog tias Pojdab Pog ho swb nws lawm no ces kom tseg tsis txhob tuaj tom Hmoob ntxiv lawm. Pojdab Pog thiaj li teb tias ua li los kuv kam kawg, vim nws xav tias nws yog tus heev tshaj ua cas nws yuav tsum yeej xwb.

Tom qab ntawd nkawv thiaj li los sib twv tswvyim li nram qab no:

Sivyis hle kiag nws lub ris thau hlo nws qhov khoom txivneej los rau Niam Pojdab Pog saib thiab nws nug hais tias KOJ SIM TWV SEB TUS NO YOG TUS POJ LOS YOG TUS LAU? Pojdab Pog twv hais tias TUS KO YOG POJ, Sivyis ho hais tias KOJ HAIS TIAS YOG POJ NO UA CAS NWS HO PUAG QE ces Pojdab Pog ho hais tias yog li no nws yog tus Poj, Sivyis ho hais tias YOG LI NO UA CAS NWS HO TUAJ HWJTXWV. Sivyis ho rov nug ntxiv thiab taw tes rau nws qhov khoom txivneej tias UA LI NE QHOVNCAUJ YOG NYOB TOG PED LOS TOG NRAM?, Pojdab twv hais tias yog tog pem lub taubhau, Sivyis ho hais tias YOG LI UA CAS HWJTXWV HO NYOB ROV TOG NRA ces Niam Pojdab Pog tws lus tsis pom qab hais mus ntxiv lawm nws thiaj li ya rov mus thiab tseg txij ntawd los tsis tuaj tom Hmoob mus noj ntxiv lawm.

Zaj dabneeg no muaj nujnqis heev rau txoj kev ntawm neeg ntse kuv thiaj muab tham rau nej mloog ua chaw kawm thiab kev lomzem xwb yog tsis li kuv tsis pub nej hnov :P

Uab! HmoobUSA, koj zaj dab neeg nov txawv heev, vim tus noj neeg tsis yog Pojdabpog. Pojdabpog yog tus puab me nyuam xa los rau ntiaj teb xwb...Siv Yis qhov ntawd ces txawm ygo Pojdabpog puab kiag ntag mas...Cas tseem hais kom nws twv thiab!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Uab! HmoobUSA, koj zaj dab neeg nov txawv heev, vim tus noj neeg tsis yog Pojdabpog. Pojdabpog yog tus puab me nyuam xa los rau ntiaj teb xwb...Siv Yis qhov ntawd ces txawm ygo Pojdabpog puab kiag ntag mas...Cas tseem hais kom nws twv thiab!!!!

Ua lintawd lod. Kuv tsis paub li thiab tiag, kuv tsuas piav li zaj dabneeg xwb. Ntshe ho yog tsis muaj qhov tias Pog es tsuas yog Niam Pojdab no xwb lau.

Koj kuj paub zoo kawg thiab laiv yom, es puas yog koj txawj ua neeb thiab saib tsawv thiab lod?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua lintawd lod. Kuv tsis paub li thiab tiag, kuv tsuas piav li zaj dabneeg xwb. Ntshe ho yog tsis muaj qhov tias Pog es tsuas yog Niam Pojdab no xwb lau.

Koj kuj paub zoo kawg thiab laiv yom, es puas yog koj txawj ua neeb thiab saib tsawv thiab lod?

cas yuav hais li ko naj.nws twb yog tus pojdabpog lawm ntag nev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0