Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS

358 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo sawv daws,

Kuv tau CAW 3-HMOOB THOOB NTUJ tuaj koom tswv yim nrog kuv no...

Tsis pom muaj neeg tuaj teb kuv dab tsis li tej zaum peb tsis muaj Hmoob nyob thoob ntuj...Hahaha !

Yog li cia kuv CAW cov phooj ywg, npoj yaig, thiab kwv luag li nram nov tuaj koom kuv nawj...Hehehe !

Kuv twb caw tag nrhov sawv daws lawm tsis kam muaj neeg tuaj koom kuv. Yog thaum kuv ho CAW

COV INDIVIDUAL PERSON lawm es ho caw tsis txhua sawv daws los sawv daws HO TXHOB TU SIAB

rau kuv nawj...Hahaha !

THOV CAW COV PHOOJ YWG THIAB NPOJ YAIG NRAM QAB NOV TUAJ TAWM TSWV YIM TXOG ZAJ TXUJ

UA KUV XAV PAUB SAUM NOV..." WHAT IS TIME...? "

1. KZKZ

2. MAYPAJ

3. MAIV XYOOJ VAJ

4. PAJ NTSHAW KOJ & PAJ NTSHAW KUV & PAJ NTSAW LWM TUS...Ect... (Hehehe)

5. MOTHER NATURE & FATHER NATURE...Ect...

6. NKAUJ HMOOB BANNOR & NKAUJ HMOOB NAIS MOOS...Ect...

7. VAM NTXAWG & VAM TUB & VAM MEEJ & VAM XEEB & VAM XAB...Ect...

8. XEEV NTXAWG & XEEV LAUG & XEEV TXWJLAUG & XEEV KHAM & XEEV KHUAM...Ect...

9. VAJHUAMSIBLUAG & VAJHUAMTSISSIBLUAG & VAJHUAMPOOBQIS & VAJHUAMSIBTXIG...Ect...

10. KOOB PHEEJ & KOOB HMOOV ...Ect...

11. KOOB TSHEEJ & KOOB YEEJ ...Ect...

12. LUB PAJ ZOO & PAJ KUB & PAJ NYIAG & PAJ LIAB & PAJ DAWB & PAJ DAJ ...Ect...

13. HMOOB NTUJ QUB QAB & HMOOB LAOS & HMOOB THAIB & HMOOB SUAV & HMOOB NYAB LAJ & HMOOB FRANCE & HMOOB MES KAS...Ect..

14. TXAWJ TUA NTAJ & TXAWJ TUA RIAM & TXAWJ TUAPHOM & TXAWJ TUA HNEEV ...Ect...(Hehehe)

15. MEEJ & TSIS MEEJ & TSEEB & TSIS TSEEB & CUAV...Ect...

16. KEJ 1, 2, 3...Etc...

17. EXILE...EXIT... EXAM...EXCELLENT...EXACT...EXCLUDE...Etc...

18. NQUAG TUAJ & NKEES TUAJ & TUB NKEEG TUAJ ...Ect...

19. TXHAWB SIAB & TXHAWB NTSWS & TXHAWB NSTUJ NLIG & TXHAWB DAG & TXHAWB ZOG...Ect...

20. NAS EJ INTERNET & PHAB EJ INTERNET & NAS EJ MOVIE & PHAB EJ MOVIE...Etc...

21. MUAM NKAUJNTXAWM & MUAM NKAUJSEE & MUAM NKAUJXWB & MUAM NKAUJNTSUAB...Etc...

22. CWJMEM DUB & CWJMEM LIAB & CWJMEM KUA & CWJMEN QHUAV...Ect...

23. THAB HAM LIAB & THAB HAM NTSUAB & THAB HAM MARQUI & THAB HAM FAB KIS & THAB HAM HMOOB & THAB HAM MES KAS...Ect...

24. TUB SOJNTSUAM & TUB CEEV XWM & TUB RO.G & TUB YUA.G & & TUB PUV & TUB NAV & TUB NPIS...Ect...

25. NKAUJ YEEB & NKAUJ YI & NKAUJ YAJYUAM & NKAUJ YAJMIM...Ect...

26 LWG DEJ & LWG NAG & LWG FWS & LWG ICE & LWG SNOW...Ect...

27. Nkauj SUMMER & Nkauj AUTUMN & Nkauj WINTER & Nkauj SPRING...Ect...

28. PAJ5HLIS...6HLI...7HLI...& PAJ12LUBHLIS Ect...

29. HMOOB LADY & FRENCH LADY & AMERICAN LADY & LAOTIAN LADY & THAI LADY & CHINESE LADY...Ect...

30. NUJTXEEG & NUJSISLOOB & NUJYOB & NUJSUA & NUJNPLHAIB...Ect...

Hnub nov kuv tuaj TSO DAG...TSO TIAG...TSO QUAJ thiab TSO LUAG...nrog nej ua si xwb...

THOV SAWV DAWS TXHOB CHIM SIAB...TXHOB TU SIAB... TXHOB NYUAJ SIAB...TXHOB POOB SIAB...TXHOB MOB PLAWV...

TXHOB NPAU DEJ...TXHOB NPAU TAWS...nawj.....Hahaha !

:o , :unsure: , :blink: , :( , :lol: , :angry:

Sib ntsib dua,

joker.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

Hnub nov kuv tuaj tsim lub TOPIC: NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS nyob rau ntawm nov. Vim kuv muaj kev xav paub xav pom ntau tsav yam nyob rau hauv neeg lub neej los yog txoj kev ua neeg. Vim kuv ib leeg xwb kuv yeej paub tsis txhij tsis txhua yog li kuv thiaj tuaj tsim lub Topic ntawm nov es yog kuv ho xav paub txog dab tsi no los peb ib tsoom Hmoob thoob ntuj ho tuaj pab tawm tswv yim qhuab qhia kuv thiab.

Kuv ntseeg hais tias 1 lub tob haus xwb yeej tsis zoo npaum 2-3 lub tob hau. 2 txhais tes xwb yeej zoo tsis npaum 10 txhais npab. Yog li txawm kuv tsis paub dab tsi ntau los yeej yuav muaj peb Hmoob coob coob tus paub tej yam kuv ho tsis paub li. Kuv thiaj tuaj muab lub Topic nov los ua lub chaw rau sawb daws tuaj tawm tswv yim, tuaj sib hloov tswv yim, tuaj muab ua lub chaw kawm...!

Kuv cov lus nug sawv daws...

Zaj 1...ces yog...LUB SIJ HAWM (TIME)

time.jpg

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

pi_16430.jpeg

Thov caw sawv daws tuaj pab tawm tswb yim qhia kuv...

THOV SAWV DAWS NYIAS TUAJ TAWM TSWV YIM RAWS QHOV NYIAS PAUB, NYIAS XAV, thiab NYIAS NKAG SIAB XWB HO TXHOB TUAJ SIB CAV LOS YOG HO SIB THUAM...!

YOG HO MUAJ QHOV TWG TSIS NKAG SIAB LOS MAM HO UA TWB ZOO SIB NUG XWB...!

Sib ntsi dua,

Nujtxeeg' kojtwb tsis hais koj li ne, koj muaj lus rau sawv daws teb xwb kuv kiag los twb tsis nkag siab thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo sawv daws,

Kuv tau CAW 3-HMOOB THOOB NTUJ tuaj koom tswv yim nrog kuv no...

Tsis pom muaj neeg tuaj teb kuv dab tsis li tej zaum peb tsis muaj Hmoob nyob thoob ntuj...Hahaha !

Yog li cia kuv CAW cov phooj ywg, npoj yaig, thiab kwv luag li nram nov tuaj koom kuv nawj...Hehehe !

Kuv twb caw tag nrhov sawv daws lawm tsis kam muaj neeg tuaj koom kuv. Yog thaum kuv ho CAW

COV INDIVIDUAL PERSON lawm es ho caw tsis txhua sawv daws los sawv daws HO TXHOB TU SIAB

rau kuv nawj...Hahaha !

THOV CAW COV PHOOJ YWG THIAB NPOJ YAIG NRAM QAB NOV TUAJ TAWM TSWV YIM TXOG ZAJ TXUJ

UA KUV XAV PAUB SAUM NOV..." WHAT IS TIME...? "

1. KZKZ

2. MAYPAJ

3. MAIV XYOOJ VAJ

4. PAJ NTSHAW KOJ & PAJ NTSHAW KUV & PAJ NTSAW LWM TUS...Ect... (Hehehe)

5. MOTHER NATURE & FATHER NATURE...Ect...

6. NKAUJ HMOOB BANNOR & NKAUJ HMOOB NAIS MOOS...Ect...

7. VAM NTXAWG & VAM TUB & VAM MEEJ...Ect...

8. XEEV NTXAWG & XEEV LAUG & XEEV TXWJLAUG & XEEV KAM & XEEV KHUAM...Ect...

9. VAJHUAMSIBLUAG & VAJHUAMTSISSIBLUAG & VAJHUAMPOOBQIS & VAJHUAMSIBTXIG...Ect...

10. KOOB PHEEJ & KOOB HMOOV ...Ect...

11. KOOB TSHEEJ & KOOB YEEJ ...Ect...

12. LUB PAJ ZOO & PAJ KUB & PAJ NYIAG & PAJ LIAB & PAJ DAWB & PAJ DAJ ...Ect...

13. HMOOB NTUJ QUB QAB & HMOOB LAOS & HMOOB THAIB & HMOOB SUAV & HMOOB NYAB LAJ & HMOOB FRANCE & HMOOB MES KAS...Ect..

14. TXAWJ TUA NTAJ & TXAWJ TUA RIAM & TXAWJ TUAPHOM & TXAWJ TUA HNEEV ...Ect...(Hehehe)

15. MEEJ & TSIS MEEJ & TSEEB & TSIS TSEEB & CUAV...Ect...

16. KEJ 1, 2, 3...Etc...

17. EXILE...EXIT... EXAM...EXCELLENT...EXACT...EXCLUDE...Etc...

18. NQUAG TUAJ & NKEES TUAJ & TUB NKEEG TUAJ ...Ect...

19. TXHAWB SIAB & TXHAWB NTSWS & TXHAWB NSTUJ NLIG & TXHAWB DAG & TXHAWB ZOG...Ect...

20. NAS EJ INTERNET & PHAB EJ INTERNET & NAS EJ MOVIE & PHAB EJ MOVIE...Etc...

21. MUAM NKAUJNTXAWM & MUAM NKAUJSEE & MUAM NKAUJXWB & MUAM NKAUJNTSUAB...Etc...

22. CWJMEM DUB & CWJMEM LIAB & CWJMEM KUA & CWJMEN QHUAV...Ect...

23. THAB HAM LIAB & THAB HAM NTSUAB & THAB HAM MARQUI & THAB HAM FAB KIS & THAB HAM HMOOB & THAB HAM MES KAS...Ect...

24. TUB SOJNTSUAM & TUB CEEV XWM & TUB RO.G & TUB tsis puv & & TUB PUV & TUB NAV & TUB NPIS...Ect...

25. NKAUJ YEEB & NKAUJ YI & NKAUJ YAJYUAM & NKAUJ YAJMIM...Ect...

26 LWG DEJ & LWG NAG & LWG FWS & LWG ICE & LWG SNOW...Ect...

27. Nkauj SUMMER & Nkauj AUTUMN & Nkauj WINTER & Nkauj SPRING...Ect...

28. PAJ5HLIS...6HLI...7HLI...& PAJ12LUBHLIS Ect...

29. HMOOB LADY & FRENCH LADY & AMERICAN LADY & LAOTIAN LADY & THAI LADY & CHINESE LADY...Ect...

30. NUJTXEEG & NUJSISLOOB & NUJYOB & NUJSUA...Ect...

Hnub nov kuv tuaj TSO DAG...TSO TIAG...TSO QUAJ thiab TSO LUAG...nrog nej ua si xwb...

THOV SAWV DAWS TXHOB CHIM SIAB...TXHOB TU SIAB... TXHOB NYUAJ SIAB...TXHOB POOB SIAB...TXHOB MOB PLAWV...

TXHOB NPAU DEJ...TXHOB NPAU TAWS...nawj.....Hahaha !

:o , :unsure: , :blink: , :( , :lol: , :angry:

Sib ntsib dua,

joker.jpg

Nujtxeeg' yog koj yuav caw lawv mas ua tib zoo caw ho yog koj hais li no xwb muaj qee tus yuav chim rau koj nawb. txawm yog kuv kiag los kuv yuav tsis tuaj tham vim koj muab hais lus tuam mom me ntsis lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hahahaha Nujtxeeg good topic tabsis bannor tsi paub li, bannor tseem niaj hnub xav xwb xav tsi tau li os....

Bannor think go think come ces bannor think tau li no xwb es lam sau seb puas yog, tsi yog los yeej tseem muaj cov ntse thiab txawj duas bannor mam tuaj sau ntxiv, vim bannor tsi tau mus kawm es nws xav tau li xwb..., tsi yog no thov zam lub ntxim pub nawb....

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ? Sij hawm qhias tau tiag yog thaum twg

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ? Vim muaj ib cov neeg txawj thiab ib cov neeg ntse, lawv xav tias yog tsi muaj sij hawm ces yuav tsi muaj caij pib tsi muaj caij xaus li..., yog li lawv thiaj los muab cais kom muaj sij hawm, thiaj los cais muaj second, mins., hour, day and night, month and year...

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ? Yog tias tsi muaj tib neeg nyob lub qab ntuj no li, kuv ntseeg tias tseem yuav muaj nruab hnub thiab hmo ntuj tabsis tsi muaj sij hawm...

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ? Yog noj nyob li ntsiaj peb tsi muaj sij hawm los zoo, tabsis yog peb yog tib neeg li niaj hnub niam no, es tsi muaj sij hawm peb yuav khwv tsi txauj noj...., so kuv qhov lus teb, tsi muaj sij hawm ces TSI ZOO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

Hnub nov kuv tuaj tsim lub TOPIC: NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS nyob rau ntawm nov. Vim kuv muaj kev xav paub xav pom ntau tsav yam nyob rau hauv neeg lub neej los yog txoj kev ua neeg. Vim kuv ib leeg xwb kuv yeej paub tsis txhij tsis txhua yog li kuv thiaj tuaj tsim lub Topic ntawm nov es yog kuv ho xav paub txog dab tsi no los peb ib tsoom Hmoob thoob ntuj ho tuaj pab tawm tswv yim qhuab qhia kuv thiab.

Kuv ntseeg hais tias 1 lub tob haus xwb yeej tsis zoo npaum 2-3 lub tob hau. 2 txhais tes xwb yeej zoo tsis npaum 10 txhais npab. Yog li txawm kuv tsis paub dab tsi ntau los yeej yuav muaj peb Hmoob coob coob tus paub tej yam kuv ho tsis paub li. Kuv thiaj tuaj muab lub Topic nov los ua lub chaw rau sawb daws tuaj tawm tswv yim, tuaj sib hloov tswv yim, tuaj muab ua lub chaw kawm...!

Kuv cov lus nug sawv daws...

Zaj 1...ces yog...LUB SIJ HAWM (TIME)

time.jpg

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

pi_16430.jpeg

Thov caw sawv daws tuaj pab tawm tswb yim qhia kuv...

THOV SAWV DAWS NYIAS TUAJ TAWM TSWV YIM RAWS QHOV NYIAS PAUB, NYIAS XAV, thiab NYIAS NKAG SIAB XWB HO TXHOB TUAJ SIB CAV LOS YOG HO SIB THUAM...!

YOG HO MUAJ QHOV TWG TSIS NKAG SIAB LOS MAM HO UA TWB ZOO SIB NUG XWB...!

Sib ntsi dua,

Nyob zoo tus npawg Nujtxeeg, kuv los teb koj tus uas phooj ywg raws li kuv txoj kev xav xwb txawm yog tsis yog los txhob muab nyom txheej nawb mog.

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

Lub sij hawm yog lub caij nyog ntawm lub hnub lub hli.

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

Yog vim hais tias s/d muaj caij sawv, pw, noj, nyob, kawm, khwv, so...etc...

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

Yuas tsum muaj vim lub ntiaj teb tseem txawj tig.

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

Tsis tau thiab tsis zoo vim tias tseem muaj yum, muaj loj, muaj laus thiab muaj tuag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Nkaj Hnya, thiab NkaujHmoob_Bannor, thiab Nraug Cobxub...

Zoo siab heev uas nej tuaj txuas lus nrog kuv. Zoo li kuv muab sawv daws NTSIAB TAV kom mob me me tas no ces sawv daws ho ua tiag ua tiag tuaj teb lawm. Zoo siab ntau thiab ua nej tsaug. Cia peb mam ho soj mus ntxiv seb puas muaj lwm tus tuaj tham ntxiv...

Yog kawg mas ...Muaj tus puav yuav CHIM tias Niag NUJTXEEG ntawd twb tsis ua twb zoo caw peb na. Leej twg thiaj xav mus tham nrog nws no ma...! Kuv twb yeej paub lawm es KUV TWB THOV THOV KOM TXHOB CHIM no ne...Hahaha !

Oh ! Ntawm kuv ntiag tug kuv yeej yuav tuaj tawm tswv yim rau cov lus kuv nug xwb mas...Tab sis kuv xav nug sawv daws ua ntej tso....Hehehe !

Sib ntsib dua,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:lol: :lol: :lol: :lol: ohyo! ua tsaug uas tseem caws txog kuv thiab os... BUT.. i li i tseem me me i tsis paub tab ces yuav tsis paub teb os.... :lol: :lol: :lol: :P

hnub twg i loj loj es i muaj brain lawm tso li tuaj teb nej nawb. nej kav tsij tuaj teb thiab sau rau es i li tuaj kawm xwb os. :huh: :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo Nujtxeeg,

Kuv tsis tshua muaj sijhawm, ces cia kuv teb koj li nram no xwb. Thiab uatsaug uas koj tseem caw peb los nrog koj sib tawm tswvyim/suab.

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

- Sijhawm yog lub caij, lub nyoog.

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

- Qhov qhia rau peb paub tias muaj sijhawm yog los ntawm kev pauv/hloov (change).

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

- Qhov no nws muaj 2 lolus teb.

- 1. Yogtias ntiajteb no tsis muaj tibneeg lawm ces tsis muaj sijhawm lawm. (Leejtwg thiajli yuav paub sijhawm rau tibneeg) - Unless GO know

- 2. Yogtias ntiajteb no tsis muaj tibneeg lawm, tiamsis tseem mus ua neej nyob rau sab YEEB lawm no ces yeej tseem muaj sijhawm. (Vim peb yog cov ntsujplig, peb tseem paub (know)).

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

- Yogtias cia peb ua lub neej tsis muaj sijhawm ces zoo li thaum koj qhov POST no pib, es TSIS MUAJ LEEJTWG los teb. Koj xav rau koj tus kheej, koj hais rau koj yuav, tsis muaj leejtwg paub txog koj.

Tham meme li no xwb.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo sawv daws,

Kuv tau CAW 3-HMOOB THOOB NTUJ tuaj koom tswv yim nrog kuv no...

Tsis pom muaj neeg tuaj teb kuv dab tsis li tej zaum peb tsis muaj Hmoob nyob thoob ntuj...Hahaha !

Yog li cia kuv CAW cov phooj ywg, npoj yaig, thiab kwv luag li nram nov tuaj koom kuv nawj...Hehehe !

Kuv twb caw tag nrhov sawv daws lawm tsis kam muaj neeg tuaj koom kuv. Yog thaum kuv ho CAW

COV INDIVIDUAL PERSON lawm es ho caw tsis txhua sawv daws los sawv daws HO TXHOB TU SIAB

rau kuv nawj...Hahaha !

THOV CAW COV PHOOJ YWG THIAB NPOJ YAIG NRAM QAB NOV TUAJ TAWM TSWV YIM TXOG ZAJ TXUJ

UA KUV XAV PAUB SAUM NOV..." WHAT IS TIME...? "

1. KZKZ

2. MAYPAJ

3. MAIV XYOOJ VAJ

4. PAJ NTSHAW KOJ & PAJ NTSHAW KUV & PAJ NTSAW LWM TUS...Ect... (Hehehe)

5. MOTHER NATURE & FATHER NATURE...Ect...

6. NKAUJ HMOOB BANNOR & NKAUJ HMOOB NAIS MOOS...Ect...

7. VAM NTXAWG & VAM TUB & VAM MEEJ & VAM XEEB & VAM XAB...Ect...

8. XEEV NTXAWG & XEEV LAUG & XEEV TXWJLAUG & XEEV KAM & XEEV KHUAM...Ect...

9. VAJHUAMSIBLUAG & VAJHUAMTSISSIBLUAG & VAJHUAMPOOBQIS & VAJHUAMSIBTXIG...Ect...

10. KOOB PHEEJ & KOOB HMOOV ...Ect...

11. KOOB TSHEEJ & KOOB YEEJ ...Ect...

12. LUB PAJ ZOO & PAJ KUB & PAJ NYIAG & PAJ LIAB & PAJ DAWB & PAJ DAJ ...Ect...

13. HMOOB NTUJ QUB QAB & HMOOB LAOS & HMOOB THAIB & HMOOB SUAV & HMOOB NYAB LAJ & HMOOB FRANCE & HMOOB MES KAS...Ect..

14. TXAWJ TUA NTAJ & TXAWJ TUA RIAM & TXAWJ TUAPHOM & TXAWJ TUA HNEEV ...Ect...(Hehehe)

15. MEEJ & TSIS MEEJ & TSEEB & TSIS TSEEB & CUAV...Ect...

16. KEJ 1, 2, 3...Etc...

17. EXILE...EXIT... EXAM...EXCELLENT...EXACT...EXCLUDE...Etc...

18. NQUAG TUAJ & NKEES TUAJ & TUB NKEEG TUAJ ...Ect...

19. TXHAWB SIAB & TXHAWB NTSWS & TXHAWB NSTUJ NLIG & TXHAWB DAG & TXHAWB ZOG...Ect...

20. NAS EJ INTERNET & PHAB EJ INTERNET & NAS EJ MOVIE & PHAB EJ MOVIE...Etc...

21. MUAM NKAUJNTXAWM & MUAM NKAUJSEE & MUAM NKAUJXWB & MUAM NKAUJNTSUAB...Etc...

22. CWJMEM DUB & CWJMEM LIAB & CWJMEM KUA & CWJMEN QHUAV...Ect...

23. THAB HAM LIAB & THAB HAM NTSUAB & THAB HAM MARQUI & THAB HAM FAB KIS & THAB HAM HMOOB & THAB HAM MES KAS...Ect...

24. TUB SOJNTSUAM & TUB CEEV XWM & TUB RO.G & TUB YUA.G & & TUB PUV & TUB NAV & TUB NPIS...Ect...

25. NKAUJ YEEB & NKAUJ YI & NKAUJ YAJYUAM & NKAUJ YAJMIM...Ect...

26 LWG DEJ & LWG NAG & LWG FWS & LWG ICE & LWG SNOW...Ect...

27. Nkauj SUMMER & Nkauj AUTUMN & Nkauj WINTER & Nkauj SPRING...Ect...

28. PAJ5HLIS...6HLI...7HLI...& PAJ12LUBHLIS Ect...

29. HMOOB LADY & FRENCH LADY & AMERICAN LADY & LAOTIAN LADY & THAI LADY & CHINESE LADY...Ect...

30. NUJTXEEG & NUJSISLOOB & NUJYOB & NUJSUA & NUJNPLHAIB...Ect...

Hnub nov kuv tuaj TSO DAG...TSO TIAG...TSO QUAJ thiab TSO LUAG...nrog nej ua si xwb...

THOV SAWV DAWS TXHOB CHIM SIAB...TXHOB TU SIAB... TXHOB NYUAJ SIAB...TXHOB POOB SIAB...TXHOB MOB PLAWV...

TXHOB NPAU DEJ...TXHOB NPAU TAWS...nawj.....Hahaha !

:o , :unsure: , :blink: , :( , :lol: , :angry:

Sib ntsib dua,

joker.jpg

Kabntsab nyabxeeb rau koj os, me tub Nujtxeeg. Zoosiab tshaj uas hnubno kuv, Lubpajzoo tseem tau txais me tub Nujtxeeg tsab ntawv caw kom tuaj koom nws rooj sablaj hauv nws lub tsev thiab os mog. Tus zauv 12 yog tus zauv uas Lubpajzoo nyob ntag, uacas nws yuav paub zoo ua luaj..., ua rau Lubpajzoo zoosiab nrog lub suab quaj..., xav tuaj mloog nws tej lus txuj seb puas nrog nws tsimnuj, xav tuaj nrog nws mloog nws tej tswvyim zoo seb puas pab tau Lubpajzoo nra mus thawm xyoo thiab tiag.

Koj cov lus nug yog ib cov lus tseemceeb heev uas ua ib leej tibneeg nyob rau ntuj lub qab plab no yuavtsum tau siv thiab yuavtsum tau paub txog thiaj paub ua lub neej os mog, :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hahahaha Nujtxeeg good topic tabsis bannor tsi paub li, bannor tseem niaj hnub xav xwb xav tsi tau li os....

Bannor think go think come ces bannor think tau li no xwb es lam sau seb puas yog, tsi yog los yeej tseem muaj cov ntse thiab txawj duas bannor mam tuaj sau ntxiv, vim bannor tsi tau mus kawm es nws xav tau li xwb..., tsi yog no thov zam lub ntxim pub nawb....

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ? Sij hawm qhias tau tiag yog thaum twg

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ? Vim muaj ib cov neeg txawj thiab ib cov neeg ntse, lawv xav tias yog tsi muaj sij hawm ces yuav tsi muaj caij pib tsi muaj caij xaus li..., yog li lawv thiaj los muab cais kom muaj sij hawm, thiaj los cais muaj second, mins., hour, day and night, month and year...

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ? Yog tias tsi muaj tib neeg nyob lub qab ntuj no li, kuv ntseeg tias tseem yuav muaj nruab hnub thiab hmo ntuj tabsis tsi muaj sij hawm...

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ? Yog noj nyob li ntsiaj peb tsi muaj sij hawm los zoo, tabsis yog peb yog tib neeg li niaj hnub niam no, es tsi muaj sij hawm peb yuav khwv tsi txauj noj...., so kuv qhov lus teb, tsi muaj sij hawm ces TSI ZOO

NkaujHmoob_Bannor

Zoo siab thiab ua tsaug rau koj cov tswv yim tuaj tawm pab kuv. Hais txog tej tswv yim sib tham txog LUB SIJ HAWM ( TIME) nov xwb tsis muaj RIGHT los WRONG li os. Txawm kuv log yog koj peb tsuas teb tau tias kuv xav li nov...kuv nkag siab li nov...kuv paub li nov...kuv ntseeg li nov ...no xwb. Txawm leej twg yuav teb li cas los yeej zoo thiab yog.

Hais txog ntawm koj cov lus teb koj yeej teb tau zoo thiab yog kawg lawm. Hais txog nqe C. ) and D.) koj kuj yog teb tau INTERESTING thiab txaus coj mus xav...!

Ua koj tsaug...! Yog tseem muaj twv yim li cas xav tuaj piav ntxiv kom ntxaws no los yeej meem rov tuaj teb ntxiv os nawj...!

Sib ntsib dua,

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus npawg Nujtxeeg, kuv los teb koj tus uas phooj ywg raws li kuv txoj kev xav xwb txawm yog tsis yog los txhob muab nyom txheej nawb mog.

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

Lub sij hawm yog lub caij nyog ntawm lub hnub lub hli.

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

Yog vim hais tias s/d muaj caij sawv, pw, noj, nyob, kawm, khwv, so...etc...

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

Yuas tsum muaj vim lub ntiaj teb tseem txawj tig.

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

Tsis tau thiab tsis zoo vim tias tseem muaj yum, muaj loj, muaj laus thiab muaj tuag.

Nraugcojxub

Zoo siab thiab ua tsaug koj los txuas lus nrog kuv. Hais txog ntawm koj cov lus teb kuv yeej muab nws saib rau nqi kawg mas...txawm kuv tsis paub lo lus NYOM TXHEEJ tias yog txhais li cas. Yog muaj caij nyoog no koj ho rov tuaj txhais lo lus ntawd pub rau kuv yuav ua rau kuv kawm tau lo lus Hmoob tshiab rau kuv...Kuv yuav ua koj tsaug...!

Hais txog ntawm koj cov tswv yim teb kuv cov lus nug txog LUB SIJ HAWM (TIME) koj yeej teb raug kawg lawm os. Nqe lus teb C.) and D). kuj INTERESTING kawg li mas, yeej txaus coj mus xav...!

Ua tsaug thiab sib ntsib dua,

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:lol: :lol: :lol: :lol: ohyo! ua tsaug uas tseem caws txog kuv thiab os... BUT.. i li i tseem me me i tsis paub tab ces yuav tsis paub teb os.... :lol: :lol: :lol: :P

hnub twg i loj loj es i muaj brain lawm tso li tuaj teb nej nawb. nej kav tsij tuaj teb thiab sau rau es i li tuaj kawm xwb os. :huh: :unsure:

Nyob zoo os NAS EJ...tus phooj ywg hmov tshua...

Hahaha ! Tuaj teb li koj xwb los yeej zoo kawg lawm mas. Vim sawv daws cov lus teb yeej tsis muaj RIGHT los WRONG li na. Nws tsuas yog kev xav, kev ntseeg, kev paub, kev nkag siab ntawm yus tus kheej xwb os...!

Nco ntsoov nawj...hnub twg U... LOJ LOJ thiab muaj BRAIN lawm no U... tseem yuav tau rov tuaj teb kuv dua ib zaug ntxiv raws U...tau hais tseg nawj...Hehehe ! JK !

Thiab yog hais tias PEB TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM...! Tham txog SIJ HAWM...kuv kuj ntshais kawg tsam kuv tas SIJ HAWM lawm...Hahaha !

Zoo siab thiab ua tsaug...!

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo Nujtxeeg,

Kuv tsis tshua muaj sijhawm, ces cia kuv teb koj li nram no xwb. Thiab uatsaug uas koj tseem caw peb los nrog koj sib tawm tswvyim/suab.

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

- Sijhawm yog lub caij, lub nyoog.

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

- Qhov qhia rau peb paub tias muaj sijhawm yog los ntawm kev pauv/hloov (change).

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

- Qhov no nws muaj 2 lolus teb.

- 1. Yogtias ntiajteb no tsis muaj tibneeg lawm ces tsis muaj sijhawm lawm. (Leejtwg thiajli yuav paub sijhawm rau tibneeg) - Unless GO know

- 2. Yogtias ntiajteb no tsis muaj tibneeg lawm, tiamsis tseem mus ua neej nyob rau sab YEEB lawm no ces yeej tseem muaj sijhawm. (Vim peb yog cov ntsujplig, peb tseem paub (know)).

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

- Yogtias cia peb ua lub neej tsis muaj sijhawm ces zoo li thaum koj qhov POST no pib, es TSIS MUAJ LEEJTWG los teb. Koj xav rau koj tus kheej, koj hais rau koj yuav, tsis muaj leejtwg paub txog koj.

Tham meme li no xwb.

:)

Nyob zoo Koobpheej

Zoo siab thiab ua tsaug koj tuaj txuas lus nrog kuv. Koj cov tswv yim teb kuv cov lus nug txog ...LUB SIJ HAWM/TIME...yeej teb raug kawg lawm. Especially, cov nqe lus teb ...B.) ...C.) and D.) ...VERY INTERESTING...!

Kuv nyiam tej yam TSWV YIM TXAWV TXAWV li koj cov ntag...Yuav ua rau kuv muab coj mus xav...!

Ua staug mam sib nstib dua,

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kabntsab nyabxeeb rau koj os, me tub Nujtxeeg. Zoosiab tshaj uas hnubno kuv, Lubpajzoo tseem tau txais me tub Nujtxeeg tsab ntawv caw kom tuaj koom nws rooj sablaj hauv nws lub tsev thiab os mog. Tus zauv 12 yog tus zauv uas Lubpajzoo nyob ntag, uacas nws yuav paub zoo ua luaj..., ua rau Lubpajzoo zoosiab nrog lub suab quaj..., xav tuaj mloog nws tej lus txuj seb puas nrog nws tsimnuj, xav tuaj nrog nws mloog nws tej tswvyim zoo seb puas pab tau Lubpajzoo nra mus thawm xyoo thiab tiag.

Koj cov lus nug yog ib cov lus tseemceeb heev uas ua ib leej tibneeg nyob rau ntuj lub qab plab no yuavtsum tau siv thiab yuavtsum tau paub txog thiaj paub ua lub neej os mog, :)

Nyob zoo os leej muam lub PAJZOO...

Zoo siab thiab ua tsaug koj tuaj txuas lus nrog kuv. Kuv los kuj zoo siab ib yam li koj thiab uas muaj koj tuaj teb kub. Hehehe...twb yog kuv xav xav kom sawv daws tuaj tawm tswv yim nrog kuv ua kev lom zem no mas es kuv thiaj ua daim LIST ntawd rau sawv daws. Kuv yeej paub sawv daws tsis tag li thiab yuav caw tsis txhua sawv daws li os...Yog ho muaj leej twg uas kuv ho nco tsis tau los yog ho tsis paub lawm los txhob tu siab yeej meem kag kiag los txuas ncauj txuas lus kom peb thiaj ho sib paub...!

Oh ! Koj hais tias tus #12 yog zoo heev rau koj no...ntshe koj yuav tau rov qab tuaj piav qhia kuv pob ! Vim kuv kuj xav paub thiab nav ...Hehehe...!

Koj tias koj xav tuaj MLOOG kuv tej TXUJ ...tej TSWV YIM...seb puas pab tau koj coj mus ua neej no...Hahaha...Tau kawg mas yog kuv muaj laj lim tswv yim txuj ci es yuav pab tau PEB HMOOB KOM SAWV DAWS TAU LUB ZOO NEEJ UA TXHUA TUS MAS KUV YEEJ TUAJ PIAV XWB TIAG...Tab sis zoo li kuv ib leeg xwb ntshe yuav tsis muaj laj lim tswv yim txaus li na es kuv thiaj tuaj thov kom sawv daws ho tuaj sib tawm tswv yim txuj ci vim peb muaj coob coob leej ces yuav muaj ntau natu lub zoo tswv yim los pab peb Hmoob ces peb Hmoob yeej yuav zoo xwb...!

Zoo siab thiab ua tsaug...!

Sib ntsib dua,

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os NAS EJ...tus phooj ywg hmov tshua...

Hahaha ! Tuaj teb li koj xwb los yeej zoo kawg lawm mas. Vim sawv daws cov lus teb yeej tsis muaj RIGHT los WRONG li na. Nws tsuas yog kev xav, kev ntseeg, kev paub, kev nkag siab ntawm yus tus kheej xwb os...!

Nco ntsoov nawj...hnub twg U... LOJ LOJ thiab muaj BRAIN lawm no U... tseem yuav tau rov tuaj teb kuv dua ib zaug ntxiv raws U...tau hais tseg nawj...Hehehe ! JK !

Thiab yog hais tias PEB TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM...! Tham txog SIJ HAWM...kuv kuj ntshais kawg tsam kuv tas SIJ HAWM lawm...Hahaha !

Zoo siab thiab ua tsaug...!

NT

:rolleyes: :rolleyes: awww!! Mus noj mov kom loj loj li tuaj teb dua os.... ua tsaug rau koj cov lus zoo thiab lus caws os nawb...... :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

Hnub nov kuv tuaj tsim lub TOPIC: NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS nyob rau ntawm nov. Vim kuv muaj kev xav paub xav pom ntau tsav yam nyob rau hauv neeg lub neej los yog txoj kev ua neeg. Vim kuv ib leeg xwb kuv yeej paub tsis txhij tsis txhua yog li kuv thiaj tuaj tsim lub Topic ntawm nov es yog kuv ho xav paub txog dab tsi no los peb ib tsoom Hmoob thoob ntuj ho tuaj pab tawm tswv yim qhuab qhia kuv thiab.

Kuv ntseeg hais tias 1 lub tob haus xwb yeej tsis zoo npaum 2-3 lub tob hau. 2 txhais tes xwb yeej zoo tsis npaum 10 txhais npab. Yog li txawm kuv tsis paub dab tsi ntau los yeej yuav muaj peb Hmoob coob coob tus paub tej yam kuv ho tsis paub li. Kuv thiaj tuaj muab lub Topic nov los ua lub chaw rau sawb daws tuaj tawm tswv yim, tuaj sib hloov tswv yim, tuaj muab ua lub chaw kawm...!

Kuv cov lus nug sawv daws...

Zaj 1...ces yog...LUB SIJ HAWM (TIME)

time.jpg

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

pi_16430.jpeg

Thov caw sawv daws tuaj pab tawm tswb yim qhia kuv...

THOV SAWV DAWS NYIAS TUAJ TAWM TSWV YIM RAWS QHOV NYIAS PAUB, NYIAS XAV, thiab NYIAS NKAG SIAB XWB HO TXHOB TUAJ SIB CAV LOS YOG HO SIB THUAM...!

YOG HO MUAJ QHOV TWG TSIS NKAG SIAB LOS MAM HO UA TWB ZOO SIB NUG XWB...!

Sib ntsi dua,

Bawb Nujtxeeg...Kuv teb koj mentsis saib puas yog.

A. Lub sij hawm yog dabtsi tiag ? What is time?

Lub sij hawm yog nyiaj.. Time is money. Yog peb nyob USA

B. Yog ua li cas peb thiaj paub tias muaj lub sij hawm?...How do we know that time really exists?.

Yog peb tsis paub tias muaj sij hawm ces kawg nyob tom qab choj los yog be homeless. Homeless people have no time.

C. Yog tsis muaj tib neeg hlo li puas tseem muaj sij hawm nyob rau ntawd?.

The answer is NO.

D. Cia peb ua lub neej txhob muaj sij hawm li lawm puas tau.. thiab puas zoo?

Tau.. thiab kuj zoo but depend on the individual. Tua koj tus kheej ces koj tau ua lub neej nyob tsis muaj sijhawm nrog cov tim ROOB TOJ NTXAS ntag, los yog ib hnub twg ces yeej yuav tau ua lub neej ntawd xwb tsis dim li os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawb Nujtxeeg...Kuv teb koj mentsis saib puas yog.

A. Lub sij hawm yog dabtsi tiag ? What is time?

Lub sij hawm yog nyiaj.. Time is money. Yog peb nyob USA

B. Yog ua li cas peb thiaj paub tias muaj lub sij hawm?...How do we know that time really exists?.

Yog peb tsis paub tias muaj sij hawm ces kawg nyob tom qab choj los yog be homeless. Homeless people have no time.

C. Yog tsis muaj tib neeg hlo li puas tseem muaj sij hawm nyob rau ntawd?.

The answer is NO.

D. Cia peb ua lub neej txhob muaj sij hawm li lawm puas tau.. thiab puas zoo?

Tau.. thiab kuj zoo but depend on the individual. Tua koj tus kheej ces koj tau ua lub neej nyob tsis muaj sijhawm nrog cov tim ROOB TOJ NTXAS ntag, los yog ib hnub twg ces yeej yuav tau ua lub neej ntawd xwb tsis dim li os.

Npawg GuestW

Hahaha ! Tsuav koj tuaj teb tuaj tawm tswv yim lawm ces yeej ZOO thiab YOG lawm xwb mas.

Nqe lus A.) koj teb yeej zoo kawg lawm os...Yeej hnov hnov neeg hais tias ...TIME IS MONEY...no kawg tab sis zoo li kuv tus kheej nov tsis txawj siv lub tswv yim ntawd li na es kuv tsuas WASTED A LOT OF TIME xwb kuv thiaj tseem niaj hnub ua lub neej txom nyem tsis paub tag nov los mas...Hehehe!

Koj cov lus teb nqe B.) ...C.) and D.) los yeej zoo thiab txawv txawv kawg li. Kuv nyiam koj cov tswv yim ko vim nws yeej muaj qhov tseeb nyob rau hauv.

Kuv muab koj cov lus nov mus xav kuj ua rau kuv tuaj dab ros kawg li thiab. Vim yog thaum twg kuv muab LUB SIJ HAWM / TIME los xav mas yeej ua rau kuv muaj kev nyuaj siab nrog. Txhua hnub yus yuav mus ua hauj lwm mas tab CAWS LUB MOO tas mus li xwb. Muaj zaum puav lub Moo tsis ua hauj lwm es nws tsis tsa yus sawv ces tos thaum yus nco sawv ces nws twb lig lawm.

Muaj zaum puav yus yeej xav tias TSIS KK lub SIJ HAWM los TIME li ntag. Yus xav kauv pam npog tob haus es tsis KK lub ntiaj teb nov lawm ntag no

vim yog thaum yus xav txog TIME ces kawg muaj kev nyuab siab xwb.

Txhua hnub neeg mus ua hauj lwm mas tab sib txeeb kev mus xwb vim leej twg los muaj kev txhawj xeeb txog TIME tsam mus txog chaw hauj lwm qeeb lawm. Vim neeg pheej sib txeeb kev mus muaj ntau zaug neeg yeej sib cav, sib ceg, sib ntau los yog tseem sib tua qees tom ib tog kev lawm thiab...! Txhais tau tias TIME ua rau neeg MUAJ KEV NYUAJ SIAB los yog STRESS...! Yog li muaj ntau zaug kuv thiaj TSIS XAV KOM MUAJ TIME li...Thaum kawg ces thiaj mus KAUV PAM TSIS KK LUB TIME thiab LUB NTIAJ TEB LI LAWM XWB...Especially yog txog hnub WEEKEND lawm...Hahaha !

Zoo siab thiab ua tsaug rau koj cov tswv yim...

Sib ntsib dua,

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

Sij hawm yog thaum peb pom lub hnub tawm kiag tim npoo ntuj es nws siab zus siab zus mus kawg kiag rau ib sab ntuj.

Sij hawm yog thaum peb tsi pom lub hnub lawm ces dub dub....!!!!! tas zog li ces peb yuav tau mus pw tos pom kev ntev loo es thiaj yuav rov pom kev dua.

Yog li ntawd, thaum neeg tsis tau paub muab sij hawm los faib ces neeg thiaj li saib duab ntxoo thiab lub hnub ua sij hawm, tab sis thaum neeg lub hlwb nthuav dav tuaj lawm, lawv mam los tsim ib lub hu ua Teev, hu ua Moos thiab hu ua Clock no los faib ua Ib Ob Peb (1 2 3 ) mus txog Kaum Ob (12). Thaum ub yeej tsi muaj number li, neeg suav number los ntawm muab Hlua khi ua pob caus thiab muab pob Zeb los tso ua ib pawg ib pawg ces lawv mam tis npe hu ua Ib Ob Peb and on.... Txij ntawd los ces peb follow by lub Clock replace lub hnub lawm xwb, kuv xac ces sij hawm yog li no.

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

Tau kawg, ua lub neej tsi muaj sij hawm ces yog tsi txhob suav cov me me, yuav tsum ua lub neej lom zem ntws tsi suav Nyiaj tsi suav Koob Meej, tsi suav Zaub Mov, tsi suav Tib Neeg, tsi suav ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb no li ces tsi muaj sij hawm li lawm xwb. Piv txwv li ib tug me Ab mos mos nyuam qhuav yug los kiag, nws yeej ua lub neej tseem tsi tau muaj sij hawm li. nov yog kuv kev xav.

Zaum no kuv teb Nujtxeeg tag lawm, kuv ho thov kom nej tuaj teb kuv thiab.

Ib lub Hav Zoov muaj Npooj xwb tab sis cia li muaj ib lub Paj loj loj nyob rau hauv lub Hav Zoov ntawd....

Nej puas pom nws Zoo Nkauj thiab...?

Yog vim li cas nws thiaj Zoo Nkauj...?

Kuv tsuas muab tej yam li no rau nej tuaj siv hlwb seb peb Hmoob no ho txawj siv hlwb npaum li cas. Ntau zaus tsi hais Hmoob xwb, kuv tus no kiag los yeej nyiam txais nta nkaus xwb, ua rau kuv twb tsis to taub kuv tag nrho li lawm, ua tsaug rau tus npawg Nujtxeeg ho cia peb tuaj siv hlwb.

nyuag yau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

Hnub nov kuv tuaj tsim lub TOPIC: NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS nyob rau ntawm nov. Vim kuv muaj kev xav paub xav pom ntau tsav yam nyob rau hauv neeg lub neej los yog txoj kev ua neeg. Vim kuv ib leeg xwb kuv yeej paub tsis txhij tsis txhua yog li kuv thiaj tuaj tsim lub Topic ntawm nov es yog kuv ho xav paub txog dab tsi no los peb ib tsoom Hmoob thoob ntuj ho tuaj pab tawm tswv yim qhuab qhia kuv thiab.

Kuv ntseeg hais tias 1 lub tob haus xwb yeej tsis zoo npaum 2-3 lub tob hau. 2 txhais tes xwb yeej zoo tsis npaum 10 txhais npab. Yog li txawm kuv tsis paub dab tsi ntau los yeej yuav muaj peb Hmoob coob coob tus paub tej yam kuv ho tsis paub li. Kuv thiaj tuaj muab lub Topic nov los ua lub chaw rau sawb daws tuaj tawm tswv yim, tuaj sib hloov tswv yim, tuaj muab ua lub chaw kawm...!

Kuv cov lus nug sawv daws...

Zaj 1...ces yog...LUB SIJ HAWM (TIME)

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

Lub sijhawm yog ib yam uas nws yuav tsis tos leejtwg kiag li. Txawm koj yuav quaj yuav luag, yuav nyuaj siab, zoo siab, tibneeg yuav ciaj yuav tuag los nws yeej tsis nres nws tsis paub txog yus li. Nws tsuas kiv mus lawm xwb. Koj yuav tig tsi s tau mus koj yuav tig tsis tau rov qab. Tiamsis sijhawm yog ib yam uas ua rau peb nco txog, nws kho tau peb thiab nws kuj rhuav tau peb..nyob ntawm peb txawj siv sijhawm xwb…other than that it’s just an empty space, thought and endurance.

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

Peb hmoob ces tsuas nco hais tias lub sijhawm cog nplej, hlais nplej, hlawv teb and etc.

Meskas thiab lwm haiv neeg luag rely on scientist, lawv cov data, theory tsis tas li ntawd xwb los tseem tshuav cov Historian uas keep tract of certain events that happened in history…txij li thaum uas tibneeg txawj sau ntawv los ntawm txhua pab pawg neeg.

Time is really what you make of it. In such society we have to keep up with time or our daily lives will be miserable. Nyob tojsiab…you can keep up with time but you really don’t have to…you just make the best of what you’ve got.

How do we know? We don’t. We just think that we do.

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

Lub sijhawm yeej muaj nyob tasmusli. Regardless of muaj neeg thiab tsis muaj. Tiamsis vim tibneeg yog ib yam tsiaj uas ntse tshaj plaws nyob rau hauv qabntuj no yog tsis muaj peb lawm ces…sijhawm tsis tseem ceeb dabtsi lawm.

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

Yog tsis muaj SIJHAWM lawm ntshe tibneeg yuav nyob kajsiab lug personally and individually…tiamsis ntshe yuav nyob li neeg tsis ntse lawm xwb. Tsis muaj sijhawm ces society chaotic heev li…

Hais tau ntau zog lawm thov txhob xav li cas...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

Lub sijhawm yog ib yam uas nws yuav tsis tos leejtwg kiag li. Txawm koj yuav quaj yuav luag, yuav nyuaj siab, zoo siab, tibneeg yuav ciaj yuav tuag los nws yeej tsis nres nws tsis paub txog yus li. Nws tsuas kiv mus lawm xwb. Koj yuav tig tsi s tau mus koj yuav tig tsis tau rov qab. Tiamsis sijhawm yog ib yam uas ua rau peb nco txog, nws kho tau peb thiab nws kuj rhuav tau peb..nyob ntawm peb txawj siv sijhawm xwb…other than that it’s just an empty space, thought and endurance.

B.) YOG UA LI CAS PEB THIAJ PAUB TIAS MUAJ LUB SIJ HAWM ? ...HOW DO WE KNOW THAT TIME REALLY EXISTS ?

Peb hmoob ces tsuas nco hais tias lub sijhawm cog nplej, hlais nplej, hlawv teb and etc.

Meskas thiab lwm haiv neeg luag rely on scientist, lawv cov data, theory tsis tas li ntawd xwb los tseem tshuav cov Historian uas keep tract of certain events that happened in history…txij li thaum uas tibneeg txawj sau ntawv los ntawm txhua pab pawg neeg.

Time is really what you make of it. In such society we have to keep up with time or our daily lives will be miserable. Nyob tojsiab…you can keep up with time but you really don’t have to…you just make the best of what you’ve got.

How do we know? We don’t. We just think that we do.

C.) YOG TSIS MUAJ LEEJ TIB NEEG HLO LI NO PUAS TSEEM MUAJ LUB SIJ HAWM NYOB RAU NTAWD ?...IF THERE ARE NO MORE HUMAN BEINGS DOES TIME STILL EXIST BY ITSELF ?

Lub sijhawm yeej muaj nyob tasmusli. Regardless of muaj neeg thiab tsis muaj. Tiamsis vim tibneeg yog ib yam tsiaj uas ntse tshaj plaws nyob rau hauv qabntuj no yog tsis muaj peb lawm ces…sijhawm tsis tseem ceeb dabtsi lawm.

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

Yog tsis muaj SIJHAWM lawm ntshe tibneeg yuav nyob kajsiab lug personally and individually…tiamsis ntshe yuav nyob li neeg tsis ntse lawm xwb. Tsis muaj sijhawm ces society chaotic heev li…

Hais tau ntau zog lawm thov txhob xav li cas...

Tub Siab Dawb,

koj yeej teb tau zoo heev lawm.

Kuv ho thov nug koj tias,

kev txawj ntse no yog yeej nyob nrog cov tsiaj ntse ntse li peb nov los lawm los yog pib kawm ces mam pib ntse?

Thov teb.

nyuag yau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub Siab Dawb,

koj yeej teb tau zoo heev lawm.

Kuv ho thov nug koj tias,

kev txawj ntse no yog yeej nyob nrog cov tsiaj ntse ntse li peb nov los lawm los yog pib kawm ces mam pib ntse?

Thov teb.

nyuag yau

tus phoojywg Nyuag Yau

Kuv tsis nkag siab koj lo lus nug, Puas yog koj muab piv rau evolution? Yog tias koj muab relate rau evolution no ces..of course "survival of the fittest" txhua yam kev txawj kev ntse yog los ntawm adaptation rau different environment. Tus twg txawj thiab ntse tshaj ces tus ntawd cov noob thiaj li nyob ib tiam dhau ib tiam...

Tibneeg yog ib yam tsiaj uas muaj lub hlwb zoo, nws lub hlwb muaj peevxwm hloov tau txhua yam thiab txawj xav mus xav los thiab khwv tswvyim hais tias yuav ua li cas thiaj li zoo. Yog li, nws txawj lawm los nws yuav nrhiav lwm txoj hauv kev ua rau kom nws ntse, yog nws ntse xwb los nws yuav nrhiav kev kom nws txawj. Nws yeej yug los muaj lub peevxwm li ntawd. Tus uas koj pom hais tias tsis muaj lub peevxwm ua tau li ntawd ces yog muaj lwm yam defect uas nws muaj thaum nws tseem nyob hauv nws niam lub plab uas tsis tau yug..es nws coj los li ntawd...could be DNA, hereditary uas niam txiv tej laus ib txwm muaj taug, passed on... los rau xeeb ntxwv dhau xeeb ntxwv. Others could be substance abuse xws li haus yeeb haus tshuaj, exposure rau tej yam li nuclear, radiation..ntau yam factor heev li.. Cov off-spring ntawm niam txiv ntawd nws thiaj li pab tsis tau nws tus kheej hais txog kev txawj kev ntse.

Studies qhia tau hais tias kev txawj ntshe nyob rau ntawm yus tsev neeg thiab thaj chaw yus nyob, thiab cov tsev kawm ntawv yus kawm. Tus tau txais kev hlub ntau zog,kev noj kev haus zoo, nyob rau thaj chaw zoo zog, thiab tau txais kev kawm zoo yeej txawj thiab ntse dua.

Tsis paub hais tias yuav teb puas tau koj lo lus nug....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os leej muam lub PAJZOO...

Zoo siab thiab ua tsaug koj tuaj txuas lus nrog kuv. Kuv los kuj zoo siab ib yam li koj thiab uas muaj koj tuaj teb kub. Hehehe...twb yog kuv xav xav kom sawv daws tuaj tawm tswv yim nrog kuv ua kev lom zem no mas es kuv thiaj ua daim LIST ntawd rau sawv daws. Kuv yeej paub sawv daws tsis tag li thiab yuav caw tsis txhua sawv daws li os...Yog ho muaj leej twg uas kuv ho nco tsis tau los yog ho tsis paub lawm los txhob tu siab yeej meem kag kiag los txuas ncauj txuas lus kom peb thiaj ho sib paub...!

Oh ! Koj hais tias tus #12 yog zoo heev rau koj no...ntshe koj yuav tau rov qab tuaj piav qhia kuv pob ! Vim kuv kuj xav paub thiab nav ...Hehehe...!

Koj tias koj xav tuaj MLOOG kuv tej TXUJ ...tej TSWV YIM...seb puas pab tau koj coj mus ua neej no...Hahaha...Tau kawg mas yog kuv muaj laj lim tswv yim txuj ci es yuav pab tau PEB HMOOB KOM SAWV DAWS TAU LUB ZOO NEEJ UA TXHUA TUS MAS KUV YEEJ TUAJ PIAV XWB TIAG...Tab sis zoo li kuv ib leeg xwb ntshe yuav tsis muaj laj lim tswv yim txaus li na es kuv thiaj tuaj thov kom sawv daws ho tuaj sib tawm tswv yim txuj ci vim peb muaj coob coob leej ces yuav muaj ntau natu lub zoo tswv yim los pab peb Hmoob ces peb Hmoob yeej yuav zoo xwb...!

Zoo siab thiab ua tsaug...!

Sib ntsib dua,

NT

Tub Nujtxeeg, koj lub topic twb haistias, "Muaj Txuj Coj Mus Siv Kom Tsim Nuj..., Muaj Tswvyim Coj Mus Siv Kom Muaj Txiajntsim," no ned, ces kuv thiaj muaj zog tuaj caum koj qab vim xav paub txog koj tes txujci thiab ntag! Kuv xav lawm tias koj yeej muaj zoo ib lub tswvyim thiab ib tug zoo txuj..., yog kuv los yeej xav xav paub txog koj txojkev tsimnuj, es thov koj qhia me me rau Lubpajzoo seb koj pib licas, xaus licas mas lod?

Yog lawm mas, tus zauv 12 yog tshooj ntuj ntawm Lubpajzoo li chaw nyob os. Koj xav paub ces muaj ib hnub koj nce tuaj txog tshooj ntuj 12 ces koj yuav paub tias Lubpajzoo niam thiab txiv hu licas, nws nyob licas thiab nws kawm txujci licas mas nawv. Koj puas nkagsiab maj? Kuv xav tias koj twb paub txog kev muaj txuj nrog rau kev tsimnuj ces koj yuav nkagsiab tabsis yog koj tsis paub txog kev ntsuam ntsuj no ntshe koj yuav mus tsis txog tshooj ntuj 12, ntshe yuav tsis muaj hnub Lubpajzoo tau ntsib koj li pod? :lol: :lol: :lol: j/k. xwb txhob xav licas nawd. Lam hais kom phim koj lub topic xwb mas nawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Nujtxeeg,

" Muaj txuj coj mus siv tsim nuj, muaj ci coj mus siv muaj txiaj ntsim"

es yuav ua li cas thiaj tsim nuj thiab muaj txiaj ntsim?

Tsis paub qhov txiaj ntsim thiab tsim nuj ntawd nyob qhov twg thiab yog lub caij twg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob ntuj...

A.) LUB SIJ HAWM YOG DAB TSIS TIAG ?...WHAT IS TIME ?

Sij hawm yog thaum peb pom lub hnub tawm kiag tim npoo ntuj es nws siab zus siab zus mus kawg kiag rau ib sab ntuj.

Sij hawm yog thaum peb tsi pom lub hnub lawm ces dub dub....!!!!! tas zog li ces peb yuav tau mus pw tos pom kev ntev loo es thiaj yuav rov pom kev dua.

Yog li ntawd, thaum neeg tsis tau paub muab sij hawm los faib ces neeg thiaj li saib duab ntxoo thiab lub hnub ua sij hawm, tab sis thaum neeg lub hlwb nthuav dav tuaj lawm, lawv mam los tsim ib lub hu ua Teev, hu ua Moos thiab hu ua Clock no los faib ua Ib Ob Peb (1 2 3 ) mus txog Kaum Ob (12). Thaum ub yeej tsi muaj number li, neeg suav number los ntawm muab Hlua khi ua pob caus thiab muab pob Zeb los tso ua ib pawg ib pawg ces lawv mam tis npe hu ua Ib Ob Peb and on.... Txij ntawd los ces peb follow by lub Clock replace lub hnub lawm xwb, kuv xac ces sij hawm yog li no.

D.) CIA PEB UA LUB NEEJ TXHOB MUAJ LUB SIJ HAWM LI LAWM NO PUAS TAU...thiab PUAS ZOO ?

Tau kawg, ua lub neej tsi muaj sij hawm ces yog tsi txhob suav cov me me, yuav tsum ua lub neej lom zem ntws tsi suav Nyiaj tsi suav Koob Meej, tsi suav Zaub Mov, tsi suav Tib Neeg, tsi suav ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb no li ces tsi muaj sij hawm li lawm xwb. Piv txwv li ib tug me Ab mos mos nyuam qhuav yug los kiag, nws yeej ua lub neej tseem tsi tau muaj sij hawm li. nov yog kuv kev xav.

Zaum no kuv teb Nujtxeeg tag lawm, kuv ho thov kom nej tuaj teb kuv thiab.

Ib lub Hav Zoov muaj Npooj xwb tab sis cia li muaj ib lub Paj loj loj nyob rau hauv lub Hav Zoov ntawd....

Nej puas pom nws Zoo Nkauj thiab...?

Yog vim li cas nws thiaj Zoo Nkauj...?

Kuv tsuas muab tej yam li no rau nej tuaj siv hlwb seb peb Hmoob no ho txawj siv hlwb npaum li cas. Ntau zaus tsi hais Hmoob xwb, kuv tus no kiag los yeej nyiam txais nta nkaus xwb, ua rau kuv twb tsis to taub kuv tag nrho li lawm, ua tsaug rau tus npawg Nujtxeeg ho cia peb tuaj siv hlwb.

nyuag yau

Nyob zoo Nyuag Yau

Zoo siab koj tuaj tawm tswv yim pab kuv ntawm nov. Koj teb los yeej yog kawg lawm. Muaj ntau ntau yam ntawm sawv daws teb ntawd txawm txawv lus, txawv duab me ntsis los nws yeej yog hais txog lub sij hawm tag nrho...

Koj cov lus teb kuj piav tau yam tshiab ntxiv rau ntawm nov rau peb ho tau paub thiab pom. Koj nqe lus teb nqe A.) Koj hais txog leej tib neeg tsim LUB CLOCK los khiav lub sij hawm rau leej tib neeg siv kom yooj yim taug lub sij hawm, lub caij nyoog qab. Kuv tsis tau mus ua RESEARCH kuv tsis paub txog tias yog vim li cas tus neeg los tsim Lub Clock ntawd ho tsis mus xaiv lwm tus Number uas cas thiaj ho los xaiv 1-12 los ua Hours thiab ho xaiv 60 MN thiab 60 Sec. los siv. Ua cas nws ho tsis mus xaiv Number 1- 14 los 15 los ua HOURS thiab ua cas nws ho tsis mus xaiv tus Number 100 los ua Minutes thiab Seconds. Yog koj muaj lub caij nyoog no koj ho mus ua Research es koj ho rov tuaj piav qhia kuv/peb paub vim kuv yeej tsis tau paub txog lub hauv paus nov li.

Hais txog Nqe lus teb D.) Kuv xav tias yuav kom peb muaj TRUE FREEDOM tiag peb yuav tau txhob siv sij hawm...Hehehe. Vim thaum peb siv lub sij hawm lawm nws yuav ua rau peb tsis muaj Freedom tab mas yuav muaj STRESS ntau heev xwb...Hahaha !

Zoo siab rau koj cov lus teb,

Sib ntsib dua,

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now