Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

ua cas poj niam hmoob pheej deev hluas

144 posts in this topic

Posted · Report post

yog vim li cas peb tuaj teb chaws mes kas no muaj ib co poj niam hmoob pheej deev hluas nraug thiab pheej khiav ntawm tus txiv mus nrog hluas nraug nyob mas.yog nej leej twg paub no thov piav me ntsis pub peb mloog os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog vim li cas peb tuaj teb chaws mes kas no muaj ib co poj niam hmoob pheej deev hluas nraug thiab pheej khiav ntawm tus txiv mus nrog hluas nraug nyob mas.yog nej leej twg paub no thov piav me ntsis pub peb mloog os.

niaj hnub noj cov zaub qub xwb ces sim tau yam tshiab ces pheej xav noj yam tshiab tas mus li. li no xwb ces koj nkag siab zoo lawm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vaug..! yog li koj hais xwb mas tsis nyuaj li os tus npawg. Kav tsij mus yuav nyuag luam laws, kua txob, qij, dos, zaub txhwb, kua ntses, piav nua, hwj txob, kab pib, ntsev, nyuag kua txiv lws suav, nab xib ib, thiab kuag ntses lwj coj los rau kom txhij txhua rau tag nro. Yuav kiag ib tug qws txhob koj tsim nyob es txij no mus hau zaub rau yus pojniam noj no ces txhob xuas diav do lawm, yuav tsum xuas tus qws txob ntawm do xwb ces nws yeej tsis mus nriav noj tom tej li os. Yog ua li no tsis work, mam rov tuaj tham kuv mloog dua es mam ho tawm dua tswv 8.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog vim li cas peb tuaj teb chaws mes kas no muaj ib co poj niam hmoob pheej deev hluas nraug thiab pheej khiav ntawm tus txiv mus nrog hluas nraug nyob mas.yog nej leej twg paub no thov piav me ntsis pub peb mloog os.

hey, poj niam deev hluas xwb es tseem yuav quaj thiab los.

lawm tseem hluas hluas cia lawv mus lawv hnub twg laus lawm ces

yeej yuav paub xwb. thiab cia thaum lawv yuav tuag es tsis muaj tubki los

xyuas mas lawv thiaj li paub kho siab thiab nco tus txiv os.

zoo li twb muaj ntau ntau khub zoo ua puav pheej tseg lawm yog nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Poj niam nyiam deev lwm tus muaj ntau factor xws li nram qab no:

1. xav sim seb lwm tus txiv neej zoo li cas

2. tsuas kev hlub nrog vim nkawv ua hauj lwm uake, nyob uake, hais lus uake

3. Muaj ib txhia nws xav kom txiv neej tsaj tas li xwb, tus hauv tsev pub tsis txaus ces thiaj yuav tsum mus nrhiav ntxiv.

4. ua pauj vim tus hauv tsev pheej ua qhia nws

5. raug lom tshuaj kom nws xav nrog txiv neej pw los sis mag lwm tus ua khawv koob nco rau nws lawm

6. raug yuam, tab sis dhau ntawd ces sib swm thiaj pheej nyiag ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo cov phooj ywg, hnov nej hais tias poj niam deev hluas, poj niam deev hluas no, kuv hais rau nej tias peb ua neeg nyob tsis yog kuv yuav khav, kuv hais raws li kuv paub thiab kuv pom thaum peb yau peb pom luag noj mas zoo li qab kawg peb thiaj mus zov seb puas tau noj vim tias peb niam peb txiv txom txom nyem yuav tsis tau rau peb noj ces peb thiaj mus zov, zov thiab zov tau noj kiag ces tsawg zaus los peb yuav mus zov kom tau noj. koj tus poj niam los yog kuv tus poj niam los yeej ib yam nkaus yog koj tsis hlub,tsis pab koj ua tej yam koj twb paub tias tsis zoo lawm nws hais koj kom txhob ua los koj tseem ua tsis yuav li nws kev pom zoo ces nws thiaj khiav mus nrog luag ua lub neej tshiab dua lawm yog zoo li tej menyuam koj pub kom nws tau txiv mom npoos noj tsau npoj hnav tshiab khiv ces nws yeej tsis khiav koj mus li. phooj ywg tej zaum nej nyiaj mus twv txiaj, haus yeeb haus tshuaj, haus dej haus cawv nej tus poj niam hais tsis tau nej, nej tsis xyaum ua neej tsim txiaj nej tus poj niam thiaj ua neej tsis nrog nej sov siab lawm ces nws ua baivbais xwblas mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tam sim no cov poj niam tuaj pom teb chaws ywj pheej lawm. peb cov txiv neej kom ua siab loj mog yog tus twg ho xav tuav lub neej kom ruaj los cia ho ua txij ua nkawm mus hos tus ho xav mus tom ntej los peb kuj tso cai rau nws mus thiab mog.yog tsis pub mus li nws siab xav ces yeej kawg yuav muaj xwm txheej kev kub ntxhov tshwm sim xwb.hos ho hais txog cov txiv neej hmoob los kuj muaj cov pheej mus nyiag deev cov poj niam hmoob thiabthiaj muaj teeb meem tam npaum li no los mas. muab hais los ces cov teeb meem no yog hmoob rov los ua rau hmoob ntau xwb.thov txim uas kuv hais tau ntau zog lawm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov nus, txoj kev deev hluas nkauj hluas nraug no ces pab tsis tau nej os. Lub sij hawm nws txawj paub ces tib neeg pauv ib yam nkaus. Thaum nyuam qhuav sib yuav ua lub neej ces paub sib hlub thiab zoo li tseem tshiab tshiab rau yus tab sis ua lub neeg ntau coob ces zoo li pheej pom tus tshiab zoo dua lawm xwb. Thiab tej zaum txoj kev hlub muaj tsis txaus. Peb hmoob sib yuav tau peb yau yau ces thaum koj loj hlob tiav niam tiav txiv ces neeg mam li paub hais tias yus xav yam twg tiag tiag........

Ntawm kuv tus kheej kuv xav li ntawm xwb..........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thov tham me ntsis peb cov poj niam hmoob kuj tsis tau mus deev thiab raws lwm haiv neeg coob npaum li cas.cov coob yog cov poj niam hmoob mus deev cov txiv neej hmoob thiab mus raws cov txiv neej hmoob xwb. yog li no peb cov txiv neej tseg tsis deev peb cov poj niam muaj txiv ces kuj tu txoj kev uas poj hmoob deev hluas nraug xwb. thov piav ib qho uas muaj tig tsis qhia npe. muaj ib tug hmoob vaj nyob califonia yuav tau ib tug poj niam nkauj hmoob xyooj.ho muaj ib tug hluas hmoob hawj tuaj ntxias thiab txeeb mus ua poj niam lawm.muab coj mus rau minnesota lawm. muaj ib hnub muaj ib tug hmoob vaj minnesota ho muab nyiag thiab txeeb ntawm tus hmoob hawj mus lawm thiab. tus hmoob hawj mas quaj ntshav muag los li los tus niam tsis rov qab li lawm.tus hmoob vaj no muab coj khiav mus nyob ARKANSAS lawm thaum kawg tus poj niam no muab tus hmoob vaj ntes mus kaw lawm tam sim no tus poj niam ua hluas nkauj qhua ntxhias hos hmoob vaj ces niaj hnub nyob tom nkuaj xwb. kom s/d ho muab zaj no los xav tso mam mus deev luag poj niam thiab txeeb luag poj niam mog. kuv zaj no muaj li no xwb. huas xyooj.xeeb vaj. foob hawj. tsavvaj vaj (TAS)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog vim li cas peb tuaj teb chaws mes kas no muaj ib co poj niam hmoob pheej deev hluas nraug thiab pheej khiav ntawm tus txiv mus nrog hluas nraug nyob mas.yog nej leej twg paub no thov piav me ntsis pub peb mloog os.

yog yuav muab hais mas nws muaj ntau yam heev qhov ua poj niam khiav mus deev hluas nraug, tiam sis nco ntsoov tias nws yog pheem tsawg xwb thiaj lis khiav mus deev hluas nraug, cov mus deev ntawv tsuas yog tus tsis zoo xwb. Nws tseem yuav yuav pes tsawg leej los yeej tsis txaus nws siab nws yeej yuav mus deev tus tshiab lis thaum nws nrog tus ntawv nyob tau ib ntus lawm. Rwas llis kuv xav mas nws yog zoo lis nram no qhov poj niam khiav mus deev hluas nraug

1 vim tus txiv hlub tsis txaus, tus txiv ua dog ua dig, tsis tab cuab tab yig.

2 vim tias,tus poj niam ntawv yog ib tug poj niam siab hlob, xav kom tus tus txiv.........tas lis xwb mas thiaj lis zoo siab, yog thaum tus txiv ua tsis tau lis ntawv ces thiaj lis khiav mus deev hluas.

3 vim tias tus poj niam ntawv yog ib tug neeg siab phem heev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phooj ywg,

Ntshe peb yuav tau ua siab loj thiab. Tsis txhob chim chim. Peb cov txiv neej xav tau li cas ces poj niam los yeej xav tau li ntawm thiab. Txiv neej los kuj xav ua ntau tus poj niam seb zoo li cas........poj niam los yeej xav ib yam thiab. Poj niam yeej muaj siab muaj ntsws......muaj kev ntshaw...ib yam li peb cov txiv neej thiab tiag. Peb xav tau tus poj niam hluas hluas los cov poj niam lawv yeej xav nrog tus hluas hluas uas tseem tawv tawv pw thiab.

Cov poj niam uas mus deev hluas no tej zaum mas yeej yog nws siab phem ho tej zaum mas tus txiv twb tsis hlub nws. Tsis pab nws tu vaj tu tsev, tsis pab ua noj ua haus thiab tsis pab tej menyuam li. Peb tuaj nyob lub teb chaw no muaj ntau yam ua rau niam txiv sib tawg...xws li nyiaj kuv phem, kev hlub......tsis muaj sij hawm nyob ua ke.....hais lus tsis sib tau taub etc.

Cov poj niam uas mus deev hluas.....tsis yog txhua tus phem. tej zaum nws twb tsis xav mus los vim nws tsis muaj lwm txoj kev lawm.

Qhov poj niam xav tau.....

1) hais lus mos....hais lus zoo

2) Leave her love note or card

3) spend time with her and the family

4) help clean the house and cook........and help with the kids

5) be a good dad and a good husband

6) take her out......to eat once in a while

7) take vacation once in a while

8) be a good listener

9) buy[quote] her flowers......on special occasion...etc

10) of course good kuv phem............

Here is what most of us think they want..

1) big cock.............yes and no....it's how u do it.

2) big house...........wrong

3) big Gold necklace......wrong

4) new car.........wrong

5) lots of kuv phem and kids...........

kuv phem and love...............are two totally different thing....................

I think us hmong guy really need to understand our women. Once we understand them, love them, support them, they will never leave us.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog vim li cas peb tuaj teb chaws mes kas no muaj ib co poj niam hmoob pheej deev hluas nraug thiab pheej khiav ntawm tus txiv mus nrog hluas nraug nyob mas.yog nej leej twg paub no thov piav me ntsis pub peb mloog os.

Cov poj niam khiav raws hluas nraug mas muaj;

1. Nkawv raug yuam sib yuav, nkawv tsis muaj kev sib hlub.

2. Nrhiav better life.

3. Tus txiv twb mus tham tham hluas nkauj tim no los tim ub, thiaj ua rau tus niam tag kev cia siab.

Tsis hais poj niam los yog peb cov txiv neej, yeej muaj siab ntsws, muaj feem sib luag txoj kev hlub, txoj kev ua neeg sib luag. Tabsis peb cov txiv neej txawm yuav mus yuav tau niam yau, deev pog mev thiab tham hluas nkauj online npaum li cas los leej twg hais tsis tau, txawm tus niam yuav quaj, yuav tu siab los cov kwv tij yeej tsis pab. Yog tus niam ho mus nrog nrog ib tug phooj ywg sib tham ua si, tej zaum nkawv twb tsis tau sib deev los twb rau zej zog muab hais nrov. Yog tus poj niam ntawv nws ploj nrog ib tug txiv neej rov qab los xwb ces tus txiv thiab tsoom kwv tij twb cia li muab nws nrauj kiag.

Muab xav xav tej zaum yog peb cov txiv neej ua tsis ncaj rau cov poj niam. Yog peb yuav kho qhov no peb yuav tau saib luag lwm haiv neeg coj lov kho peb haiv Hmoob. Yog yus tsis nyiam dab tsi, yus txhob ua ua yam yus tsis nyiam ntawv mas yus thiaj yog ib tug neeg zoo.

Tseg txoj kev mus mus teb chaws Nplog, Thai teb thiab Brotel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais rau nej oaub tias cov poj niam deev hluas es nej pheej txhawj nej mus yuav rab kuv phem yas uas tuaj tuaj pos los looj nej rab muab nws ua 1 hmos tsis pub nws pw kiag tas ces tsis txhob yuav nws lawm mam mus nrhiav dua tus tshiab mog qhov no ua kev lim hiam rau nws xwb cov neeg phem cia nws mus nws hnub qub muaj ouv ntuj tsis txhob ntshaw nws kiag ua neeg nyob tsuas ntshaw tus siab zpp xwb mog muaj ntau yuav hais tab sis cia lwm tus ho los txuas :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Saib thiab hais dabtsi, ua zoo xav mam ua zoo hais. Neeg muaj lub siab phem ces nws yeej phem, tsis hais yuav yog txiv neej los poj niam. Cov pom niam los kuv hnov txog lawm, tabsis txiv neej los yeej pom dua lawm thiab. Los lus nug no tsis txhob cia peb cov tsis xuaj teb vim hais li cas los yeej tsis raug tag nrho. Kuv tsuas hais tau hais tias, koj mus nug txiv neej ua cas lawv deev lwm tus pom niam ces qhov ntawv yuav teb tau koj hais tias poj niam deev hluas vim yam ntawv thiab xwb.

(off topic below ok? sorry!)

Yog koj xav paub tias ua cas neeg muaj tswv (tsis muaj tswv los tau) pheej mus deev lwm tus ces tsis thas nug, lo lus teb tsuas yog vim lawv lub siab phem thiab lim hiam tshaj xwb, vim yog ua neeg tsis zoo es nws xav mus ua ib tug tsiaj nyob tsis muaj kev tswj hwm, ruaj ntseg thiab kev ncaj ncees xwb.

Cov tsiaj zoo li no, tsis hais tus laus los yog tus txawj ntse, tsis txhob suav txog lawm los tau. Tu siab tias ua ntej yog mab sua xwb, niam no hmoob suam coob los kuj plhis mus ua tsiaj lawm thiab, txaj muag kawg.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:) cov kwvtij moob peb nyob lub ntuj qub qaab tsi muaj quaspuj moog tham hluas nraug yog muaj los yeej tsi muaj ntau. yog le caag tuaj txug tebchaw american nuav pheej muaj cov quaspuj pheej moog tham hluas nraug luas tej txiv hab tej quagyawg pheej moog tham hluas nkauj losis luas quaspuj heev tshaj le nyob tim u.

qhov teemmeem yog

muab saib zoo zoo ma yog txujcai kws muaj nyob rua lub tebchaw nuav tso cai rua koj moog ua le koj lub sab nyam. koj xav ua le caag los tau. koj xav ua 10 tug txivneej ib zag los tau. xav ua tshaj ua* los ntau. quaspuj tham quaspuj hab txivneej tham txivneej los tau.

qhov solution:

yog peb tsi nyam kuam peb tus quaspuj moog tham hluas nraug peb yuav tau lug hloov txujcai nuav. yog leejtwg tuaj tham koj quaspuj koj tug txiv yuav tau muab nwg coj moog tua lossis kaw mam txhaj tsis muaj lawm xwb os cov kwvtij.

leejtwg puas xav kuam muab txuj kevcai nuav hloov hab. thov teb hab vote saib puas muaj coob twg. lossis mej yeej xav xav moog tham luas tej quaspuj hab es tsis xav hloov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej teb yuamkev tag li lawm os cov phoojywg!

Nej sim xav saib puas yog pojniam thiaj mus tham hluas______ xwb maj? Tus uas tham pojniam puas yog pojniam losyog txivneej na?

Lolus teb mas yog li no; Vim pheej muaj cov txivneej xav xav tham luag tej pojniam thiab es pojniam thiaj li mus tham lawv los mas...

Uatsaug

yog vim li cas peb tuaj teb chaws mes kas no muaj ib co poj niam hmoob pheej deev hluas nraug thiab pheej khiav ntawm tus txiv mus nrog hluas nraug nyob mas.yog nej leej twg paub no thov piav me ntsis pub peb mloog os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsis yog tas tus yuav deev hluas....txhuas haiv yeej muaj ib feem uas lis ntawv....sawvdaws yuav taus uas siab loj...tus tsis zoo nws yeej txawm los taus tsis zoo....tus zoo nws yeej tsis uas lis...

kuv qhia rau nej paub tias yog thaum twg es cov txiv neej hauv ntiaj teb no tsis khwv ua lub siab phem es pom luag poj niam zoo nkauj ces yuav mus deev thiab mus ua rau luag lub neej puas tsuaj

thiab sib nrauj tas ces peb hmoob yeej yuav muaj teb chaw thiab muaj vaj huam nrog luag sib txig xwb mas

thiab cov poj niam es pom luag tus txiv zoo nraug es yuav khwv ua lub siab phem es mus tham thiab txeeb los ua yus tus ces peb hmoob yeej vam meej thiab tsis muaj kev nyuaj siab li niaj hnub no li os hmoob aw......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv qhia rau nej paub tias yog thaum twg es cov txiv neej hauv ntiaj teb no tsis khwv ua lub siab phem es pom luag poj niam zoo nkauj ces yuav mus deev thiab mus ua rau luag lub neej puas tsuaj

thiab sib nrauj tas ces peb hmoob yeej yuav muaj teb chaw thiab muaj vaj huam nrog luag sib txig xwb mas

thiab cov poj niam es pom luag tus txiv zoo nraug es yuav khwv ua lub siab phem es mus tham thiab txeeb los ua yus tus ces peb hmoob yeej vam meej thiab tsis muaj kev nyuaj siab li niaj hnub no li os hmoob aw......

YOB QWS TXAIM.

oh!!!! cov kwj tij ' nej tham txog cov poj niam deev hluas ntawd mas kuj tsis yog tim poj niam xwb kuj tim yog cov txiv neej xav deev luag poj niam thiab nas!! nej sim xav saib cov poj niam deev hluas ntawv deev pus tau ib tug tub hluas li maj? cov poj niam deev hluas ntawd tsuas deev tib cov txiv neej muaj poj niam xwb vim cov txiv neej phej xav xav deev luag tej poj niam thiab ces thiaj sib sib sib sib sib deevlawm, tej laus yeej ib txwm hais tias noj nqaij qab mas yog nqaij qaib xa dab kuv phem kuv phem zoo nyob mas nyiag luag kuv phem nkauj nyab no ne! ces poj niam, txiv neej thiaj nyiag sib sim os .hahahahah tso dag xwb sawv daws tsis txhob lam sim tsam mag phom li tus kwv tij POV tsab ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv xav mas poj niam muaj txiv deev hluas tus txiv yuav nws twb them nyiaj tas nqi lawm cas nws ho muaj peev xwm mus deev hluas thiab tham hluas nraug qhov no tsim nyog muab ntes nplua nyiaj, thiab nws tsim nyog tuag lawm tsis tsim nyog yuav nws lawm tus neeg siab phem tso nws mus raws txoj kev phem mog

Hais txog txiv neej muaj peev xwm mus tham hluas nkauj yeej muaj cai thiab seem txoj kev mus ua hluas. But tsis yog mus deev luag poj niam nawb Tsuas yog mus tham cov tsis muaj txiv xwb mog. yog leej twg mus deev luag poj niam ces yuav mag phom li Pov Tsab thiaj li tas

Tos txiv neej ho muaj feem mus tham hluas nkauj los yog txiv neej them nyiaj yuav poj niam Ho poj niam ces free yuav tau tus twg ua neej nyob kom tuag hauv tus txiv neej ntawd lub tsev xwb thiaj tas mog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mob nej cov txiv neej siab lawm los, los yog lam xav paub xwb maj. Txij tham peb hmoob xeev xwm los txog tsis tau ntev los no tsuas yog txiv neej thiaj muaj peev xwm sim nkauj moog txog rau cov uas twb ob peb xeeb tub lawm. Niam no txog caij nyoog uas poj niam yuav los hloob txiv neej qhov chaw lawm. Tau ob peb txheej los no poj niam tsis tau muaj heart attack li tabsis cov me txiv neej nej ua lub siab loj nteev nawb. Poj niam mus deev hluas los twb yog txiv neej thiab xwb ne puas yog, ho txiv neej mus deev hluas kauj los twb yog poj niam thiab xwb. Koj deev kuv, kuv deev koj xwb tsis muaj dabtsi............... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog vim li cas peb tuaj teb chaws mes kas no muaj ib co poj niam hmoob pheej deev hluas nraug thiab pheej khiav ntawm tus txiv mus nrog hluas nraug nyob mas.yog nej leej twg paub no thov piav me ntsis pub peb mloog os.

Nrhiav Kev Ncaj Ncees,

Cas zoo li koj tham txawm ua luaj li yuad.....kuv xav mas yog yus cov neeg nyob coob txog puas txhiab leej rov saum ua ke lawm ces teeb meem yuav tsum muaj xwb vim yog peb tseem muaj cov ua neej poob qab thiab txom nyem ne.....

Tsis hais neeg tawv dawb, dub, xiav, thiab daj los yeej tib yam mab vim thaum neeg nyob coob tauj coob ua ke lawm ces yuav tsum yog neeg paub txog kev sib hlu thiab private life mas teeb meem thiaj tsis muaj las mav.....kev sib hlub yog dab tsi nab? Kev sib hlub yog hauv lub siab lub ntsws, nyiaj kuv phem, muaj vaj muaj tsev, muaj tsheb, thiab muaj kev cia siab rau lub neej pem suab....vim koj yuav ua dab tsi los tsis nrog leej twg txoj leej twg txhawj. Lub neej pem suab yog dab tsi nab? Lub neej pem suab yog rau yav thaum laus pob thiab life insurance ho....hahaha. Kuv tham xwb tsis paub lus hmoob zoo thiab.

Yus cov hmoob tseem muaj cov poj niam txiv neej tseem nyob rau lub neej yav ntuj qub qab ces lawm xav yuav ob peb tug poj niam los mus tham hluas nkauj coob tus hos poj niam los tib yam ne.....ua neej nyob yog koj cia ib khub poj niam thiab txiv neej nyob ua ke ob leeg xwb ntau tshaj xuab moos rov saum lawm es leej twg yuav ua cas cheem tau nkawv lawm nas vim qhov zoo zoo siab thiab lus mos lus muag tsis muaj leej twg cheem tau lawm nas. Yog cov ua hauj lwm nyob office mas ho txawm ne vim nyias muaj nyias hauj lwm ces neeg tsis xav li ub li no hos yog ib khub poj niam thiab txiv neej tsis muaj hauj lwm dab tsis es ob leeg cia li mus yob ua ke thiab zaum sib ntsia xwb ces qhov no yeej tsis muaj leej twg paub li os.....vim knawv twb nyob tau ob leeg ntev npaum ntawm tsis muaj leej twg nrog nkawv tham thiab hais lus yuav paub txog tej no lawm nas. Mus hauv tsheb los tib yam yog thaum ob leeg mus kev deb deb lawm xwb es tus twg los caj pas hais lus tsis puv qas hos ua tsis tau pa lawm ces kawg yuav tsum sib hlub xwb tam kuv xav nas.

Yog vim li cas luag neeg teb chaws nyob America no thiaj nyob tau ua ke mas vim luag muaj private life txawm koj nyob tsev sib npuab kiag los leej twg tsis lam mus nkag leej twg lub tsev yog tus neeg tov tsis tau invite koj mus xyuas nws nas. Neeg mus qhov twg nyias mus nyias tsheb tsis lam nkag mus rau lwm tus lub tsheb yog tsis yog luv fais tuag tom kev es thov neeg pab mas thiaj lam xwb nav......

Kuv xav mas peb tsis txhob tham txog tej no lawm yog nej xav tham tiag mas yuav tsum estimate saib ib lub xyoo twg neeg muaj tsawg case hais txog yam enj tham no mas yuav tsum qhia tias lub xyoo no txog rau lub xyoo no peb muaj npaum no case yog vim li cas no mas peb mam tham ntxiv hos yog yus yoov tawv yoov es yoov ya yoov xwb no peb txhob tham lawm yuad.....Problem qis tshaj .05% peb yuav tsum tsis txhob tham lawm vim tham los ua rau peb cov tub hluas thiab ntxhais hluas li peb no nyuab siab dawb xwb. Tej lus kuv piam no tsis yog hais txog cov neeg seem (single) nawb vim cov no yog lawv muaj hnub nyoog siab tshaj 21 xyoo rov saum lawm nws yog lawv business lawm xwb txawm ib tug poj niam thiab txiv neej yuav nyiaj tham kaum tus los tsis muaj leej twg hais lawv nawb tam kuv xav nas.

Thov muab cov lus xav tso cia yog yam twg muaj tshwm sim mam tham thiaj li muaj nqis rau yus haiv hmoob. Lus nplog hais tias xiv pam vaub npaum thaub tas heem nas....txawm kaum lub ncauj sib cam los tsis npaum li lub qhov muag pom thiab muaj prove mog.

Tej lus no lam xav lam tham xwb tej zaum kuv hais tsis yog lawm thov nej txhob xav li kuv xav mog....

Ua Tsaug Ntau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

niaj hnub noj cov zaub qub xwb ces sim tau yam tshiab ces pheej xav noj yam tshiab tas mus li. li no xwb ces koj nkag siab zoo lawm...

Npawg, lawv lo lus nug yog hais tias vim li cas cov poj niam nyob meskas sij nyiam mus deev lwm tus txiv no xwb tsis yog nug tias yuav ua li cas lawm thiaj li tsis mus deev no na. Koj teb lus yuam kev lawm os twm ntawv kom zoo zoo ma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo cov phooj ywg, hnov nej hais tias poj niam deev hluas, poj niam deev hluas no, kuv hais rau nej tias peb ua neeg nyob tsis yog kuv yuav khav, kuv hais raws li kuv paub thiab kuv pom thaum peb yau peb pom luag noj mas zoo li qab kawg peb thiaj mus zov seb puas tau noj vim tias peb niam peb txiv txom txom nyem yuav tsis tau rau peb noj ces peb thiaj mus zov, zov thiab zov tau noj kiag ces tsawg zaus los peb yuav mus zov kom tau noj. koj tus poj niam los yog kuv tus poj niam los yeej ib yam nkaus yog koj tsis hlub,tsis pab koj ua tej yam koj twb paub tias tsis zoo lawm nws hais koj kom txhob ua los koj tseem ua tsis yuav li nws kev pom zoo ces nws thiaj khiav mus nrog luag ua lub neej tshiab dua lawm yog zoo li tej menyuam koj pub kom nws tau txiv mom npoos noj tsau npoj hnav tshiab khiv ces nws yeej tsis khiav koj mus li. phooj ywg tej zaum nej nyiaj mus twv txiaj, haus yeeb haus tshuaj, haus dej haus cawv nej tus poj niam hais tsis tau nej, nej tsis xyaum ua neej tsim txiaj nej tus poj niam thiaj ua neej tsis nrog nej sov siab lawm ces nws ua baivbais xwblas mas.

Koj hais yog lawm thiab tab sis tshuav ib txhia koj tseem tsis tau paub meej os phooj ywg!. Koj yuav tsoo qe ntxhw thiab ua laj xob rau poj niam noj hos ib hnub no koj yuav muab pes tsawg txhiab $$$$$$$$$$$$$ rau nws los yog koj tsis ua koj tus nplaig hlauv kiag thaum yav hmo ntuj ces poj niam twb tsis saib koj muaj nuj nqis li tus* liam txwv naw!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais yog lawm thiab tab sis tshuav ib txhia koj tseem tsis tau paub meej os phooj ywg!. Koj yuav tsoo qe ntxhw thiab ua laj xob rau poj niam noj hos ib hnub no koj yuav muab pes tsawg txhiab $$$$$$$$$$$$$ rau nws los yog koj tsis ua koj tus nplaig hlauv kiag thaum yav hmo ntuj ces poj niam twb tsis saib koj muaj nuj nqis li tus* liam txwv naw!!

Yog li koj hais lawm os tus phooj ywg, vim tias nws tus txiv mas xav tias hlub hlub nws ces ua kom txaus xwb no nws lub siab thiaj li tsis zoo hos lwm tus txiv neej uas tsis yog nws tus txiv mas xav tias tau ua zaum no xwb tsam lwm zaus tsis tau ntsib nws ntxiv lawm muab nws ua kom tuag kiag zaum no, no ces tab tom ua rau nws xav tias vuag, cas tus txiv neej no es yuav txawj hlub yus ua luaj li no xwb. Thiab thaum rov mus ntsib nws tus txiv thiaj li saib tus txiv tsis muaj nuj nqis lawm, yog nej xav kom poj niam tsis txhob mus deev hluas yuav tsum ua tsis tau vim yus los kuj xav txuag yus txoj sia kom ntev thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mob nej cov txiv neej siab lawm los, los yog lam xav paub xwb maj. Txij tham peb hmoob xeev xwm los txog tsis tau ntev los no tsuas yog txiv neej thiaj muaj peev xwm sim nkauj moog txog rau cov uas twb ob peb xeeb tub lawm. Niam no txog caij nyoog uas poj niam yuav los hloob txiv neej qhov chaw lawm. Tau ob peb txheej los no poj niam tsis tau muaj heart attack li tabsis cov me txiv neej nej ua lub siab loj nteev nawb. Poj niam mus deev hluas los twb yog txiv neej thiab xwb ne puas yog, ho txiv neej mus deev hluas kauj los twb yog poj niam thiab xwb. Koj deev kuv, kuv deev koj xwb tsis muaj dabtsi............... :D

Koj hais yog lawm mas tus muam, kav tsij tuaj peb sib deev nawb kuv saib mas koj ntxim yog hom poj niam uas nyiam hom no kawg nkaus!. Puas yog koj tus txiv ib leeg xwb es tsis tau txaus na, tuaj es peb muaj ib pab coob coob mam li muab koj ua kom tsim nyog koj ua ib zaug neeg tiam no kiag yom!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now