Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Txhim kho ntawv Hmoob

93 posts in this topic

Posted · Report post

Nej hais tias kuv vwm los kavliam!

Grammar Hmoob

Verb = Lustxhab

Adverb = Lustxhim

Adjective = Luspleev

Preposition = Lustwg

Noun = Becuav

Pronoun = Betseeb

Lustab. Lustab yog ib lo lus hais uantej ib lub becuav. Pivxam: RAB riam, RAB yog lustab cuam (modified) riam.

Luspleev. Luspleev yog hais pleev lub Becuav lossis Betseeb. Pivxam: Rab riam JE. JE cuam (modifies) txog rab riam. Tus pas NTEV. NTEV cuam txog tus pas.

Lustxhim. Lustxhim (Lus Hmoob tsis muaj)

Lustxhab. Lustxhab yog los cuam txog (modifies) lub Becuav/Betseeb tias yog ua dabtsi. Pivxam: Koj MUS dabtsi? MUS yog lus Lustxhab cuam txog lo lustab KOJ.

Lustwg. Lustwg yog lo lus cuam txog qhovtwg. Pivxam: Rab pas nyob TIM QHOVROOJ.

TIM QHOVROOJ yog lustwg, cuam txog lo lustab NYOB.

Lustxhim. Lustxhim yog hais caum lo lustxhab. Pivxam: Kuv mus kev CEEVNROOJ. Ceevnrooj yog Lustxhim cuam txog lo lustab MUS KEV. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej hais tias kuv vwm los kavliam!

Grammar Hmoob

Verb = Lustxhab

Adverb = Lustxhim

Adjective = Luspleev

Preposition = Lustwg

Noun = Becuav

Pronoun = Betseeb

Lustab. Lustab yog ib lo lus hais uantej ib lub becuav. Pivxam: RAB riam, RAB yog lustab cuam (modified) riam.

Luspleev. Luspleev yog hais pleev lub Becuav lossis Betseeb. Pivxam: Rab riam JE. JE cuam (modifies) txog rab riam. Tus pas NTEV. NTEV cuam txog tus pas.

Lustxhim. Lustxhim (Lus Hmoob tsis muaj)

Lustxhab. Lustxhab yog los cuam txog (modifies) lub Becuav/Betseeb tias yog ua dabtsi. Pivxam: Koj MUS dabtsi? MUS yog lus Lustxhab cuam txog lo lustab KOJ.

Lustwg. Lustwg yog lo lus cuam txog qhovtwg. Pivxam: Rab pas nyob TIM QHOVROOJ.

TIM QHOVROOJ yog lustwg, cuam txog lo lustab NYOB.

Lustxhim. Lustxhim yog hais caum lo lustxhab. Pivxam: Kuv mus kev CEEVNROOJ. Ceevnrooj yog Lustxhim cuam txog lo lustab MUS KEV. :lol:

Vh, Kho koj qhov "Lib Phak phuak" mas :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Cov kwv tij hmoob sawv daws. zoo siab hnub no kuv rov ncig tuaj txog hauv no. tau pom nej sawv daws sib tham txog kev tsim kho peb hmoob li ntaub ntaw. yog li kuv xav muab peb hmoob ib tug ntawv muaj lub npe hu tias "Ntawv Puaj Txwm" los sis yog "Ntawv Txooj" coj tuaj sib qog qhia rau peb cov kwv tij hmoob tau paub txog thiab. ua li kwv tij hmoob nej leej twg muaj lus taw qhia los yog sib pauv kev xav txog los kuj thov caw sib pauv kev xav tau rau kuv thiab kuv yuav zoo siab teb thiab sib pauv nrog koj/nej sawv daws. Suab_hmoob@hotmail.com

pDe9s9iLgM.jpg

mzezQYbetO.jpg

d6aNvBNlau.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej cov txawj siv lawv cov ntawv programmes cas nej thiaj tsis tsim ib phau ntawv hmoob, txhais mus koom nrog rau google traduction nrog lwm haiv neeg kom peb thiaj tau txhais txhua hom lus ua peb tug ntawv hmoob ma.

Kuv xav txhais txhua yam lus los ua ntawv hmoob tab sis kuv tsis paub mus tsim li.

Nej cov txawj paub tsim, nej kuj tsim ib phau dictionnary rau peb hmoob siv rau hauv hmongza no puas tau nab?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vh, Kho koj qhov "Lib Phak phuak" mas :lol:

Kuv twb kho tas lawm sav. Koj tsis nyeem xwb. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Cov kwv tij hmoob sawv daws. zoo siab hnub no kuv rov ncig tuaj txog hauv no. tau pom nej sawv daws sib tham txog kev tsim kho peb hmoob li ntaub ntaw. yog li kuv xav muab peb hmoob ib tug ntawv muaj lub npe hu tias "Ntawv Puaj Txwm" los sis yog "Ntawv Txooj" coj tuaj sib qog qhia rau peb cov kwv tij hmoob tau paub txog thiab. ua li kwv tij hmoob nej leej twg muaj lus taw qhia los yog sib pauv kev xav txog los kuj thov caw sib pauv kev xav tau rau kuv thiab kuv yuav zoo siab teb thiab sib pauv nrog koj/nej sawv daws. Suab_hmoob@hotmail.com

pDe9s9iLgM.jpg

mzezQYbetO.jpg

d6aNvBNlau.jpg

koj cov ntawv nov zoo kawg lawm tab sis ua rau kuv rov poob mus rau lub neej 30 xyoo yav tag los lawm os bawg yog kawm tiag no jhe yuav nyuab rau kuv heev vim tsis muaj chaws saum kuv cov hlwb ntim cov ntawv nov lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawm licas los kuv xav hnov SuabHmoob los hais qhia rau s/d tias yog vim licas cov ntawv nov thiaj yuav zoo siv tshaj no xwb. Tomqab nws tuaj teb tag peb mam sib tw tham mus nxiv... uatsaug!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej hais tias kuv vwm los kavliam!

Grammar Hmoob

Verb = Lustxhab

Adverb = Lustxhim

Adjective = Luspleev

Preposition = Lustwg

Noun = Becuav

Pronoun = Betseeb

Lustab. Lustab yog ib lo lus hais uantej ib lub becuav. Pivxam: RAB riam, RAB yog lustab cuam (modified) riam.

Luspleev. Luspleev yog hais pleev lub Becuav lossis Betseeb. Pivxam: Rab riam JE. JE cuam (modifies) txog rab riam. Tus pas NTEV. NTEV cuam txog tus pas.

Lustxhim. Lustxhim (Lus Hmoob tsis muaj)

Lustxhab. Lustxhab yog los cuam txog (modifies) lub Becuav/Betseeb tias yog ua dabtsi. Pivxam: Koj MUS dabtsi? MUS yog lus Lustxhab cuam txog lo lustab KOJ.

Lustwg. Lustwg yog lo lus cuam txog qhovtwg. Pivxam: Rab pas nyob TIM QHOVROOJ.

TIM QHOVROOJ yog lustwg, cuam txog lo lustab NYOB.

Lustxhim. Lustxhim yog hais caum lo lustxhab. Pivxam: Kuv mus kev CEEVNROOJ. Ceevnrooj yog Lustxhim cuam txog lo lustab MUS KEV. <img src='http://www.hmongza.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':lol:' />

Raws li kuv tau kawm ntawm ib tug Lees Kais Hmoob

Keeb Kuav Ceem = Grammar

keem lus = word

lo lus = slang

kob lub = sentense

keem tawb tshawj = dictionary

txhooj keem meej = noun

txhooj keem meej mom = pronoun

txhooj keem meej tsab = adjective

txhooj keem ntoj = verb

txhooj keem txuas = conjunction

txhooj keem txum = position.....

tseem tshuav ntau, cia lwm zaus mam tuaj tso dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

raws li kuv xav mas yog leej twg muaj zoo tswv yim yuav tsum mus tshawb fawb kev txawj ntse qhuab qhia rau hmoob s/d tau kawm txog luag lwm haiv neeg lub hlwb xwb tsis txhob npaj yuav los muab cov ntawv hmoob thoob qab ntuj hloov ua li ub li no yam tsis muaj paus muaj ntsis, yog txawj ntse lawm tiam sis tseem yuav los txia tus ub tus no los hloov ua niag tus xu duj das qhov no yog lub niam tswv yim yuav los rhuav hmoob lub hom phiaj tsis yog yuav los txhim kho hmoob lub hom phiaj li nws haid, qhov tseeb cov ntawv txiv plig no nws twb yeej hais tau peb lus hmoob meej tshaj plaws dua lwm yam ntawv uas hmoob tau muaj dua los lawd, cov kws txuj uas tau tawm tswv yim los tshawb tus ntawv no rau hmoob siv ntawd tsis yog cov neeg dog dig zoo li koj thiab kuv wb xwb kom s/d yuav ua dab tsi yuav tau ua zoo mam li ua thiaj yuav tsis muaj lub chaw txaj muag nawb tsoom phooj ywg! yog nej leej twg xav tau cov kws txuj ua tau tsim cov ntawv hmoob no ces txhob ua siab deb cia li kwv koj 2 yag txha mus rau tim Xib Fwb Vam Thaiv nyob ntawm tab laj tshav puam Como es mus coj los saib kom pom meej meej es s/d thiaj yuav paub fwm txoj cai. cov tswv yim ua pheej muaj tej ntawv hmoob no mus pauv ua li ub li no tus no yog paub tiav yog leej twg tiag tus ntawd ntshe yuav txaj muag tawm tuaj mus nrog hmoob ib zaug ntxiv lawm.

Kwv tij hmoob yog nej leej twg yuav kho tus ntawv latin no mas nej yuav tsum kho cov vaj lus kub uas txiv plig Nyiaj pov lawv tsim puag xyoo 1959 los txog tam sim no tso nej mam kho nawj cov nyuag ntsej muag khaws xyeem tos Hmoob tsis muaj teb chaws los hmoob coj tus xeeb ceem qias neeg npaum li no ne yuad hahaha cas tsis paub txaj muag kiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob rhuav Hmoob,

Zoo-li koj tsis paub txog kev txhim kho kom muaj kev yooj-yim thiab zoo nxiv sub as. Muaj ib tug yawg Blog. Noj zaub dawv jev baum li cas los luag tsis hais lus ces nws tsis hais thiab. Luag hais tias, "Cov zaub no daw je kawg." Nws mam teb tias "Yog. Daw je kawg", no thiab xwb. Luag hais li cas mas nws mam pom zoo lawv luag qab xwb. Koj puas paub tias cov ntawv Latin txiv plig tsim tau los no, tsis tau txaus Hmoob cov suab hais lus? Koj puas paub tias Hmoob cov lus thiab ntawv tsis tau muaj VERB, ADVERB. ADJECTIVE, NOUN, PRONOUN, etc.?

Peb sawv-daws yeej khaws-xyeem siv cov ntawv Latin ib yam li luag lwm haiv neeg thiab. Tab-sis peb coob tus muaj lub tswv-yim yuav txhim-kho kom zoo nxiv xwb. Peb tsis tau muab rhuav kom puas-tsuaj. Koj puas xav tias America cov lus ntau tag baum no, lawv puas kho nxiv, txua nxi, etc.?

Kwv tij hmoob yog nej leej twg yuav kho tus ntawv latin no mas nej yuav tsum kho cov vaj lus kub uas txiv plig Nyiaj pov lawv tsim puag xyoo 1959 los txog tam sim no tso nej mam kho nawj cov nyuag ntsej muag khaws xyeem tos Hmoob tsis muaj teb chaws los hmoob coj tus xeeb ceem qias neeg npaum li no ne yuad hahaha cas tsis paub txaj muag kiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog ntawv Hmoob latin mas luag pab tsim tau cov tsiaj ntawv & cov yub suab rau peb yeej yog zoo kawg lawm.Tabsi luag tseem muab ib lub nra hnyav heev rau peb ris yog li peb yuav tau muab kho kom luv. Kuv yog ib tug uas pheej tau mus muab speech tsis tseg rau ub rau no mas yog kuv sau ua ntawv Hmoob mas yeej nyeem daig nroj dhai nrheev tag mus yog li tiam 21 no lawm tsim nyog peb yuav tau muab cov tsiaj ntawv Hmoob coj los shrink kom luv ib yam li luag lwm lub tebchaws thiab. mas kuv pom zoo kom muab txhim kho mus li no:

NP = B

NTS = J

NTX = NX

NTXH = NXH

NPL = BL

NPLH = BLH

HNY = NYH

TR = R

PR = PRWGTHUAIB ( siv rau kev ua neeb)

G = gig gog ( siv rau tsov lub suab nyooj)

Dua li lwm tus tsiaj ntawv ces yeej siv tau lawm thiab. es yog peb s/d sib pab siv ces tsis ntev tom ntej no cov tsiaj ntawv no yuav ruaj cag rau hauv peb lub hlwb ces thaum ntawd nws yuav yooj yim rau peb siv mus lawm yav tom ntej no. Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog ntawv Hmoob latin mas luag pab tsim tau cov tsiaj ntawv & cov yub suab rau peb yeej yog zoo kawg lawm.Tabsi luag tseem muab ib lub nra hnyav heev rau peb ris yog li peb yuav tau muab kho kom luv. Kuv yog ib tug uas pheej tau mus muab speech tsis tseg rau ub rau no mas yog kuv sau ua ntawv Hmoob mas yeej nyeem daig nroj dhai nrheev tag mus yog li tiam 21 no lawm tsim nyog peb yuav tau muab cov tsiaj ntawv Hmoob coj los shrink kom luv ib yam li luag lwm lub tebchaws thiab. mas kuv pom zoo kom muab txhim kho mus li no:

NP = B

NTS = J

NTX = NX

NTXH = NXH

NPL = BL

NPLH = BLH

HNY = NYH

TR = R

PR = PRWGTHUAIB ( siv rau kev ua neeb)

G = gig gog ( siv rau tsov lub suab nyooj)

Dua li lwm tus tsiaj ntawv ces yeej siv tau lawm thiab. es yog peb s/d sib pab siv ces tsis ntev tom ntej no cov tsiaj ntawv no yuav ruaj cag rau hauv peb lub hlwb ces thaum ntawd nws yuav yooj yim rau peb siv mus lawm yav tom ntej no. Ua tsaug.

Wb tham mus ib seem lawm mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Wb tham mus ib seem lawm mas.

Yog kawg Vahuamsibluag koj thiaj tham tas los tham thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv xav hais tias nej cov uas twb txawj ntse lawm ces cia li rau2 siab siv tw nrog lub teb chaws uas nej nyob ua nom ua tswv laj mej pej xeem lawm xwb os, hmoob tus ntawv ces cia siv li uas nwg ib tswm muaj li ua ntu zug xwb os hmoob aw.....txawm nej yuav kho npaum li cas los hmoob tsi muaj tus nom tus tswv tsi muaj teb chaws ces yeej tsi tiav hauj lwm li os, raws li kuv xav mas ntshe cov neeg hmoob uas txawj ntse yim ntau mas ntawv hmoob yim tawm ntau xwb os

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv pom mas hu ua lus Hmoob xwb ces Txiv plig cov ntawd yeej tsim tau hais lus Hmoob meej zoo thiab yooj yim heev lawm, tiamsis yog sawvdaws muaj siab xav kho ntawv Hmoob kom hais tau lus Nplog thiab lus Meskas meej tiag los yeej tshuav txoj kev ntawd thiab mas. Kuv pom muaj coob leej ntau tus including kuv muab cov ntawv Hmoob sau hais lus Nplog mas txhav dhau thiab txaus luag dhau, ntawd thiaj yog tshuav qhov peb yov kho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog ntawv Hmoob latin mas luag pab tsim tau cov tsiaj ntawv & cov yub suab rau peb yeej yog zoo kawg lawm.Tabsi luag tseem muab ib lub nra hnyav heev rau peb ris yog li peb yuav tau muab kho kom luv. Kuv yog ib tug uas pheej tau mus muab speech tsis tseg rau ub rau no mas yog kuv sau ua ntawv Hmoob mas yeej nyeem daig nroj dhai nrheev tag mus yog li tiam 21 no lawm tsim nyog peb yuav tau muab cov tsiaj ntawv Hmoob coj los shrink kom luv ib yam li luag lwm lub tebchaws thiab. mas kuv pom zoo kom muab txhim kho mus li no:

NP = B

NTS = J

NTX = NX

NTXH = NXH

NPL = BL

NPLH = BLH

HNY = NYH

TR = R

PR = PRWGTHUAIB ( siv rau kev ua neeb)

G = gig gog ( siv rau tsov lub suab nyooj)

Dua li lwm tus tsiaj ntawv ces yeej siv tau lawm thiab. es yog peb s/d sib pab siv ces tsis ntev tom ntej no cov tsiaj ntawv no yuav ruaj cag rau hauv peb lub hlwb ces thaum ntawd nws yuav yooj yim rau peb siv mus lawm yav tom ntej no. Ua tsaug.

tswvyim,

lolus npheev no yog yuav sau li koj hais kom siv BL yuav sau li cas thiaj yog. thov qhia.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vim li cas hmoob twb muaj peev xwm tsim tau ntawv hmoob sau yooj yim thiab tsawg tshaj plaws es peb hmoob ho tsis kam sij. Peb tseem cem tias yog ntawv vwm thiab ntawv communist xwb no maj, cov peb sau no twb tsis yog hmoob tsim thiab sau ntau ntau mam tau ib lo muag lus xwb los peb ho tsis thuam li. Ntawv yog hmoob tus xeeb ceem (dependency) uas pheej hwm luag thiab tsa luag lub meej mom nkaus xwb. Yuav txog hnub twg hmoob thiaj paub rov los tsaws hmoob rau lub samxeeb meejmom tias hmoob muaj 2 txhais tes ua tau li luag thiab maj lod.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tswvyim,

lolus npheev no yog yuav sau li koj hais kom siv BL yuav sau li cas thiaj yog. thov qhia.

Bheeev, blheev, bleev, etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog ntawv Hmoob latin mas luag pab tsim tau cov tsiaj ntawv & cov yub suab rau peb yeej yog zoo kawg lawm.Tabsi luag tseem muab ib lub nra hnyav heev rau peb ris yog li peb yuav tau muab kho kom luv. Kuv yog ib tug uas pheej tau mus muab speech tsis tseg rau ub rau no mas yog kuv sau ua ntawv Hmoob mas yeej nyeem daig nroj dhai nrheev tag mus yog li tiam 21 no lawm tsim nyog peb yuav tau muab cov tsiaj ntawv Hmoob coj los shrink kom luv ib yam li luag lwm lub tebchaws thiab. mas kuv pom zoo kom muab txhim kho mus li no:

NP = B

NTS = J

NTX = NX

NTXH = NXH

NPL = BL

NPLH = BLH

HNY = NYH

TR = R

PR = PRWGTHUAIB ( siv rau kev ua neeb)

G = gig gog ( siv rau tsov lub suab nyooj)

Dua li lwm tus tsiaj ntawv ces yeej siv tau lawm thiab. es yog peb s/d sib pab siv ces tsis ntev tom ntej no cov tsiaj ntawv no yuav ruaj cag rau hauv peb lub hlwb ces thaum ntawd nws yuav yooj yim rau peb siv mus lawm yav tom ntej no. Ua tsaug.

Koj cov no kuv coj mus research lawm yeej work 80% lawm tsuas tshuav tus TR thiab tus HNY koj muab hloov ua NYH thiaj li tsis work xwb. Vim cov sau tus H ua ntej thiab sau tus H ua qab mas muaj qhov sib txawv li no

Yog sau tus H ua ntej li HM, HL, HNY, HN mas thaum koj nyeem yuav tawm pa saum qhov ntswg, yog pos qhov ntswg mas yuav hais lo lus tsis meej. Tiam sis cov uas sau tus H ua qab piv li DH, CH, KH, BH... mas txawm yog koj pos qhov ntswg lawm los yeej hais tau meej2. Yog li ntawd cov uas rau tus H ua ntej ces peb siv li qub xwb zoo dua

Hos hais txog tus R los cia li yuav li qub xwb tsis yuav tus TR. Tiam sis yog thaum peb ho xav siv lo Prwb thuaib los yeej uaj yeej sau PR tau. Txhais tis tus R yog thaum peb sau nws ua ntej ces nws yuav yog tus R = RIAM, tiam sis yog thaum peb sau nws tuaj tom qab ces mws mam li yog tus R =PRWB uas tawm lub suab dov blaig.

Yog yuav raws li kuv hais no xav tias tej zaum yuav work dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koj cov no kuv coj mus research lawm yeej work 80% lawm tsuas tshuav tus TR thiab tus HNY koj muab hloov ua NYH thiaj li tsis work xwb. Vim cov sau tus H ua ntej thiab sau tus H ua qab mas muaj qhov sib txawv li no

Yog sau tus H ua ntej li HM, HL, HNY, HN mas thaum koj nyeem yuav tawm pa saum qhov ntswg, yog pos qhov ntswg mas yuav hais lo lus tsis meej. Tiam sis cov uas sau tus H ua qab piv li DH, CH, KH, BH... mas txawm yog koj pos qhov ntswg lawm los yeej hais tau meej2. Yog li ntawd cov uas rau tus H ua ntej ces peb siv li qub xwb zoo dua

Hos hais txog tus R los cia li yuav li qub xwb tsis yuav tus TR. Tiam sis yog thaum peb ho xav siv lo Prwb thuaib los yeej uaj yeej sau PR tau. Txhais tis tus R yog thaum peb sau nws ua ntej ces nws yuav yog tus R = RIAM, tiam sis yog thaum peb sau nws tuaj tom qab ces mws mam li yog tus R =PRWB uas tawm lub suab dov blaig.

Yog yuav raws li kuv hais no xav tias tej zaum yuav work dua

Xav kom koj research thiab kho nxiv. Ncojoov qhov "Standard." Why? ntawm tus L thiab tus H, tus twg xub sau uantej tus twg, etc.? Kuv qhov standard: H always comes after any consonant. Pivxam: nyhav, lhais, chob, nhub, lhub, dhas, etc., except HMOOB. Nws daws tau confusion rau cov neeg kawm ntawv Hmoob, tsis hais neeg dabtsi li.

Tus TR replaces R. Reasonable kawg lawm. Muab tus R (lus Hmoob) mus siv rau tus R (lwm haiv neeg lus) xwsli Radio, Road, etc.

Siv tus TR sau ua lus Hmoob. Pivxam trab triam, Sau lino los yeej zoo.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xav kom koj research thiab kho nxiv. Ncojoov qhov "Standard." Why? ntawm tus L thiab tus H, tus twg xub sau uantej tus twg, etc.? Kuv qhov standard: H always comes after any consonant. Pivxam: nyhav, lhais, chob, nhub, lhub, dhas, etc., except HMOOB. Nws daws tau confusion rau cov neeg kawm ntawv Hmoob, tsis hais neeg dabtsi li.

Tus TR replaces R. Reasonable kawg lawm. Muab tus R (lus Hmoob) mus siv rau tus R (lwm haiv neeg lus) xwsli Radio, Road, etc.

Siv tus TR sau ua lus Hmoob. Pivxam trab triam, Sau lino los yeej zoo.

Ua tsaug, tiam sis kuv xav mas tus H ua ntej thiab tus H lawv qab muaj qhov sib txawv, tsis yog tias yus nyiam li cas ces yuav ua li ntawd. Yog nws sib txawv kuj yuav tau yuav raws li nws cov suab zoo dua.

Hais txog tus Tr & R. yog thaum koj sau Radio ces nws yog luag txwm ntawv lawm peb yeej nyeem li luag lub suab, piv yam li People los peb yeej nyeem tus P = Ph vim tias nws yog luag cov lus. Sister los peb yeej nyeem tus S=X. Li ntawd mas peb hmoob yeej tsis muaj ib los lus siv tus R ua ntej, tsuas muaj thaum peb sau tej suab qog thiaj siv tus R tuaj tom qab xwb. Koj sim research ntxiv

Ib qho ntxiv ntawv Hmoob mas sau ib lub suab nrug ib qho mam sau ib lub suab. Yog koj muab sau sib ti tej thaum kuj yuav ua rau lo lus tsis tseeb ib yam li tusiab, tuaj yeem nyeem tau tus iab & tu siab yog li peb sau ib lub suab nrug ib kab zoo dua, peb txhob mus ntshaw luag lwm haiv neeg tias ib lo lus txawm muaj ntau lub suab los luag muab sau sib lo tag vim luag yog luag yus yog yus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thiab koj saib ib yam li "Nco" hauv cov ntawv ib yam li a-z mas tus C yeej ua ntej tus N tiam sis peb kuj tsis sau tis "CNO" es peb ho sau tias "NCO" mas vim tias lub suab CN thiab NC nws tsis yog ib lub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Yot koj interest txog tej no, koj yuav ua tibzoo nyeem kuv cov ntawv, koj thiaj totaub.

Tham ntau ces yuav tau tham tej qub lus tham dua los lawm. Reason ntawm kuv qhov standard:

1. Txiav cov niam ntawv (consonants) kom luv li luv tau.

2. Muaj consistency kev sau cov ntawv Hmoob kom yoojyim rau cov tseem yuav kawm ntawv Hmoob, hais lus Hmoob thiab yoomyim, tsis yuamkev rau luag lwm haiv neeg xav kawm ntawv Hmoob. Ntawv Hmoob thiaj vammeej.

3. Muaj tus ntawv txhua rau txhua lo lus Hmoob.

4. Tseem tshuav Grammar Hmoob thiab.

Tham txog cov lus uas sau muaj tus yeebyam li koj hais TUSIAB thiab lwm lo lus sau mus seem ntawd. Kuv proposed lawm tias tej lo lus sau li lo TUSIAB and any other words alike, yuav tau siv tus (-) los kem, xwsli TU-SIAB. Txhob cia sau ua ob los. Ib qhov confusion mas vim neeg yuav nyeem tias TUS IAB los tau, TU SIAB los tau. Tej no kuv yeej xav tag los lawm. Tus cai (rule or standard) mas, txhua lo lus nxaib (compound word) muaj tus yub (vowel) nyob tom qab ntawm thawj lo, xwsli TU T(U) (the last character of each word) yuavtsum siv tus (-) los kem. The only two reasons: (1) txhais tias nws yog ib lo lus xwb and (2) eliminate reading confusion. Pivxam nxiv: Cov lus JA IAB, LIAB PLOOG, XIAV LUS, and any alike. Cov lus muaj tus yeebyam no, yuav tau sau txawv lino: JA-IAB, LIABPLOOG, XIAVLUS. Yog ua licas ho sau LIABPLOOJ THIAB XIAVLUS tsis muaj tus (-)? Vim tias the last character of the first word yog tus las (consonant (V)): XIA(V) and the first character of the second word yog tus las (consonant(L)) (L)US. Cov lus muaj tus yamnxwv lino, tsis siv tus (-) los kem.

Lwm tus las (consonant) uas muaj txij 2 tug las ntawv rov saud sib lo uake mam yog ib tug las ntawv, kuv tsis muaj lus tham ntau, tabsis ntawm tus L thiab tus H, yuavtsum muaj standard kom cov neeg kawm ntawv Hmoob tsis muaj qhov xav tias sau tus twg uantej tus twg. Kuv qhov standard, H must always comes after each single or compound character, including tus L. Pivxam: LH, NYH, TSH, NCO, etc. Tham ntau lawm. Tso tseg lino tso. (Koj saib nxiv cov lus hauv kuv tus signature).

Ua tsaug, tiam sis kuv xav mas tus H ua ntej thiab tus H lawv qab muaj qhov sib txawv, tsis yog tias yus nyiam li cas ces yuav ua li ntawd. Yog nws sib txawv kuj yuav tau yuav raws li nws cov suab zoo dua.

Hais txog tus Tr & R. yog thaum koj sau Radio ces nws yog luag txwm ntawv lawm peb yeej nyeem li luag lub suab, piv yam li People los peb yeej nyeem tus P = Ph vim tias nws yog luag cov lus. Sister los peb yeej nyeem tus S=X. Li ntawd mas peb hmoob yeej tsis muaj ib los lus siv tus R ua ntej, tsuas muaj thaum peb sau tej suab qog thiaj siv tus R tuaj tom qab xwb. Koj sim research ntxiv

Ib qho ntxiv ntawv Hmoob mas sau ib lub suab nrug ib qho mam sau ib lub suab. Yog koj muab sau sib ti tej thaum kuj yuav ua rau lo lus tsis tseeb ib yam li tusiab, tuaj yeem nyeem tau tus iab & tu siab yog li peb sau ib lub suab nrug ib kab zoo dua, peb txhob mus ntshaw luag lwm haiv neeg tias ib lo lus txawm muaj ntau lub suab los luag muab sau sib lo tag vim luag yog luag yus yog yus.

thiab koj saib ib yam li "Nco" hauv cov ntawv ib yam li a-z mas tus C yeej ua ntej tus N tiam sis peb kuj tsis sau tis "CNO" es peb ho sau tias "NCO" mas vim tias lub suab CN thiab NC nws tsis yog ib lub.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yot koj interest txog tej no, koj yuav ua tibzoo nyeem kuv cov ntawv, koj thiaj totaub.

Tham ntau ces yuav tau tham tej qub lus tham dua los lawm. Reason ntawm kuv qhov standard:

1. Txiav cov niam ntawv (consonants) kom luv li luv tau.

2. Muaj consistency kev sau cov ntawv Hmoob kom yoojyim rau cov tseem yuav kawm ntawv Hmoob, hais lus Hmoob thiab yoomyim, tsis yuamkev rau luag lwm haiv neeg xav kawm ntawv Hmoob. Ntawv Hmoob thiaj vammeej.

3. Muaj tus ntawv txhua rau txhua lo lus Hmoob.

4. Tseem tshuav Grammar Hmoob thiab.

Tham txog cov lus uas sau muaj tus yeebyam li koj hais TUSIAB thiab lwm lo lus sau mus seem ntawd. Kuv proposed lawm tias tej lo lus sau li lo TUSIAB and any other words alike, yuav tau siv tus (-) los kem, xwsli TU-SIAB. Txhob cia sau ua ob los. Ib qhov confusion mas vim neeg yuav nyeem tias TUS IAB los tau, TU SIAB los tau. Tej no kuv yeej xav tag los lawm. Tus cai (rule or standard) mas, txhua lo lus nxaib (compound word) muaj tus yub (vowel) nyob tom qab ntawm thawj lo, xwsli TU T(U) (the last character of each word) yuavtsum siv tus (-) los kem. The only two reasons: (1) txhais tias nws yog ib lo lus xwb and (2) eliminate reading confusion. Pivxam nxiv: Cov lus JA IAB, LIAB PLOOG, XIAV LUS, and any alike. Cov lus muaj tus yeebyam no, yuav tau sau txawv lino: JA-IAB, LIABPLOOG, XIAVLUS. Yog ua licas ho sau LIABPLOOJ THIAB XIAVLUS tsis muaj tus (-)? Vim tias the last character of the first word yog tus las (consonant (V)): XIA(V) and the first character of the second word yog tus las (consonant(L)) (L)US. Cov lus muaj tus yamnxwv lino, tsis siv tus (-) los kem.

Lwm tus las (consonant) uas muaj txij 2 tug las ntawv rov saud sib lo uake mam yog ib tug las ntawv, kuv tsis muaj lus tham ntau, tabsis ntawm tus L thiab tus H, yuavtsum muaj standard kom cov neeg kawm ntawv Hmoob tsis muaj qhov xav tias sau tus twg uantej tus twg. Kuv qhov standard, H must always comes after each single or compound character, including tus L. Pivxam: LH, NYH, TSH, NCO, etc. Tham ntau lawm. Tso tseg lino tso. (Koj saib nxiv cov lus hauv kuv tus signature).

OK, Bro,

Wb kuj tham ntau lawm thiab yeej ntxaws kawg li lawm. Kuv yeej pom koj post koj/nej cov kev sab laj no ntau xyoo los lawm, thiab kuj muaj coob leej post dua lwm lub tswv yim. Tiam sis kuv yeej qhua nej pab no dua tias nej ua tau zoo dua lwm pab. Tiam sis qhov kuv hais koj no tsis yog kuv rhuav tiam sis kuv tseem lees txais yuav tsis tau tau 3 nqe uas hais ntawd

1. Nej txoj cai Standard yog sau tus H tuaj tom qab tag nrho. Peb xav tias ua kom yooj yim tiam sis tej thaum kuj ua rau txoj cai sau ntawv puas. Kuv xav tias nws yeej tsis confuse dab tsi yog peb qhia kiag meej meej rau cov neeg kawm ntawv tias cov sau tus H ua ntej tsuas muaj 5 tug: hl, hm, hml, hn, hny li no xwb ces kuj tag teeb meem, dua li lwm tus ces sau H tuaj tom qab huv si.

2. Tus TR=R, peb siv tus R mas yooj yim tshaj tus TR lawm ntau. Peb tsuas cais kiag ntxiv tias thaum twg yog peb sau tej suab qog uas muaj tus R tuaj tom qab, thiab thaum peb sau luag lwm haiv neeg lus mas tus R tawm suab dov blaig (R=English)

3. Qhov ib lo lus muab sau sib txuas, mas tsis raug kev cai sau ntawv Hmoob, vim Hmoob mas sau suab xwb, Hos English mas lawv sau lus, lawv li ib txaum ntawv yog ib lo lus. hos peb li ib txaum ntawv yog ib suab lus xwb, mas tej thaum thiaj muaj ntau suab lus ua ke mam tau ib lo lus. Tsis tag li ntawd yog peb muab sau sib txuas mas thaum nyeem los kuj nyuaj tuaj, tej lo lus ntev. Peb txawm yuav siv (-) los mus pab kuj ua rau kev sau ntawv haj yam nyuaj tshaj qub tuaj xwb (txiv laum-huab-xeeb, civ-tov-civ-yam) mas peb tsuas siv tus (-) rau ib txhia lus uas tsawg tshaj plaws xwb (yawg Kais-Xuam-Phoos-Vis-Ham) tsis yog thaum twg los peb pheej xav tas li tias puas siv (-) los tsis siv ne ua rau haj yam nyuaj.

Mas yog tsis xav tham ntau los kuj tsis ua cas tham li no xwb. Kuv tsuas hais ntawm kuv tus kheej muaj 3 qho no kuv tsis pom zoo, tiam sis yog hnub twg hmoob thoob ntuj ho los nrog nej siv tag lawm los kuj haj yam zoo. Hos yog lawv tsis nrog nej siv cov nqe no los ho khaws kuv cov lus mus research ntxiv thiab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov kwv tij kuv saib mas nej muab xav nyuab dhau heev lawm cov ntawv yog peb yuav kom yooj yim yeej yuav tau kho me jis mas peb Hmoob cov lus peb lub suab lus tsis ending rau tus consonant letter peb lub suab lus ending rau tus vowel thiab muab kho kom shorter los yog tsawg tus ntawv zog kuv muab ua ib qho example li nram qab no

cov cim zoo li xws li no pib ntawm tus cim siab mus li nram no

B= h

m= r

j

s= e

cov consonants

b, bh, bl, blh, c, cc, ch, d, dh, dl, dlh, f, g, ng, h, hl hm, hml hn, hny, j, jh, k, kh, l, m, ml, n, nq, nqh, nr, nrh, ny, nt, nth , nx, nxh, p, ph, pl, plh, q, qh, r, rh, s, sh, t, th, v, x, xy, z., ndl, ndlh.

cov vowels

a, aa, ai, e, ee, i, ia o, oo, u, ua aw, uo, au, w,

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0