Jump to content

Change

XIBHWB VAM TXOOV LIS


 • Please log in to reply
77 replies to this topic

#41
Guest_NcaujNcab_*

Guest_NcaujNcab_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 09 January 2010 - 09:54 AM, said:

Ncaujncab,  Qhov koj hais no tsis muaj nawb,  Qhov tseeb ces yog kuv muab phau bible no nyeem tag,  kuv pom muaj ntau qhov uas tus vajtswv bible no tua neeg,  kuv pom muaj ntau qhov cais haiv neeg, kuv pom muaj ntau qhov dag,  kuv pom muaj ntau qhov uas tus vajtswv bible no hais lus saib tsis tau lwm pab lwm pawg.  Thaum kuv pom cov no tag kuj ua rau kuv thim xav hais tias yus tsis yog nws haiv neeg ntshe muaj ib hnub nws yuav ua li nws ua rau cov palistais thiab tus poj niam kana-an uas nws muab luag ntau nqi li tus*,  Haiv neeg paslitai, cev nws tej lus, ntseeg nws tiamsis tsis yog nws haiv neeg nws yeej tsis hlub niaj hnub no nws ua yeeb ncuab rau,  kuv pom muaj ntau qhov dag,  qhov dag loj tshaj plaws yog qhov nws hais tias nej cov ntawm no ib nrab tsis tau tuag neeg leej tub nqis los lawm.  Thaum kuv pom tej no tag, kuj muaj ib tug phooj ywg Melikas qhia rau kuv hais tias phau bible no muaj contradiction ntau heev,  thaum kuv los tshawb kiag kuj muaj li hais tiag.  Los tom qab no kuv thiaj mus join cov atheist thaum kuv mus join lawm lawv thiaj hais tus dab yesxus no yog haiv neeg Roman tsim los xwb,  tus hais no yog ib tug Judda(haiv neeg Jew).

Yog xav paub ntau tshaj no thov caw Order phau ntawv hu ua Who wrote the bible phau hu ua God delusion phau hu ua evil bible thiab phau God isimaginary thiab ntau ntau phau uas cov tshawb nrhiav pom.  Yog koj tsis xav Order los koj mus saib tau rau hauv YOUTUB,  Pagan religion.
Kuv pab koj zoo siab heev uas koj txoj kev tsis xav ntseeg Yesus kuj ua rau koj nyeem ntau phau ntawv. Cov ntseeg Yesxus los kuj tsis ntau nqi hais tias lawv poob dab tsi li thiab. Txawm lawv ntseeg qhuav es tsis tau mus ntuj ceeb tsheej los lawv twb tau cov neeg ntseeg Yesxus lub fwj chim pov fwm lawv thaum tseem ua neej nyob lawm. Yog koj yog ib tug neeg ntseeg Yesxus es koj muaj teeb meem nrog ib tug tsis ntseeg es koj muab koj txoj kev ntseeg los ntis ces tag nrho cov neeg ntseeg Yesxus yog koj lub zog lawm. Qhov no yog txiaj ntsig ntawm kev ntseeg Yesxus. Peb cov Hmoob uas ntseeg Yesxus mas lam ntseeg ntawm lub qhov ncauj xwb. Hauv lawv lub siab thiab ntawm lawv cov lus thov ces yeej yog Huab Tais Ntuj. Huab Tais Ntuj ces ham tsi yog txhua tus Hmoob qhov chaw cia siab tas nrho le es. Txawm yuav yog dej, nag, daus, dooj(ice), lawg, thiab te los puav leej yog H2O xwb.

#42
Txuj ci yaj

Txuj ci yaj

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,161 posts
Reputation: 4
Neutral
Kuv xav los nug txog qhuav uas thaum xyoo 1977, uas kuv tseem me nyuam yau ntawd mas peb mus saib Movies txog txoj kev ntseeg. Qhov kuv hais no mas tsis yog thuam tog twg. Tsua piav raws li tau pom los lawd xwb, lub sij hawm ntawd mas mas saib zaj Movies ntawd kuj rau yus ntshai kawg li thiab vim pom hluav taws mas cig liab vog, toj roob hauv pes ces tu zom zaws puas tsus 1 tog los lawm ces txawm pom huab tais Yexus los txog ntua ntawd ces cov uas ntseeg nws ces cia li cev tes los rub nrog nws mus lawm yam tsis rau poob rau hauv txoj kev tsau ntuj, hos cov ua tsis muaj kev ntseeg nws ces nws tsis cev tes los pab lawv li ces lawv cia li poob rau hau Ntuj Tawg tas lawm. Piav txij li no xwb es yog li no qhov no ho puas muaj tiag los tsis muaj :unsure:?
Ua li no tus raug poob mus rau Ntuj Tawg zoo dua :rolleyes:? los tus uas nrog Yexus mus lawd zoo dua :( ?

#43
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostNcaujNcab, on 10 January 2010 - 06:55 AM, said:

Kuv pab koj zoo siab heev uas koj txoj kev tsis xav ntseeg Yesus kuj ua rau koj nyeem ntau phau ntawv. Cov ntseeg Yesxus los kuj tsis ntau nqi hais tias lawv poob dab tsi li thiab. Txawm lawv ntseeg qhuav es tsis tau mus ntuj ceeb tsheej los lawv twb tau cov neeg ntseeg Yesxus lub fwj chim pov fwm lawv thaum tseem ua neej nyob lawm. Yog koj yog ib tug neeg ntseeg Yesxus es koj muaj teeb meem nrog ib tug tsis ntseeg es koj muab koj txoj kev ntseeg los ntis ces tag nrho cov neeg ntseeg Yesxus yog koj lub zog lawm. Qhov no yog txiaj ntsig ntawm kev ntseeg Yesxus. Peb cov Hmoob uas ntseeg Yesxus mas lam ntseeg ntawm lub qhov ncauj xwb. Hauv lawv lub siab thiab ntawm lawv cov lus thov ces yeej yog Huab Tais Ntuj. Huab Tais Ntuj ces ham tsi yog txhua tus Hmoob qhov chaw cia siab tas nrho le es. Txawm yuav yog dej, nag, daus, dooj(ice), lawg, thiab te los puav leej yog H2O xwb.

Tsis ua li cas nawb,  Kev ntseeg ces yus ntseeg yam twg yam ntawd yeej pab yus,  Yus hos tsis ntseeg dab tsi los yeej tsis muaj teeb meem rau yus thiab.  Qhov tseeb ces txhob tos thaum tuag es tau txoj sia ntev dhawv.  Xav tau txoj sia ntev dhawv ces yog thaum tseem ciaj sia xwb ntag.  Vajtswv nyob tim court,  vajtswv yog tsoomfwv txoj cai,  vajtswv yog yus paub zamtxim,  vajtswv yog yus paub hlub lwm tus,  vajtswv yog yus txhob qia dub,  Vajtswv yog txhob tubsab,  Vajtswv yog txhob siab phem,  Vajtswv yog txhob ua neeg Mobhlob(khib ooj)thiab ntau ntau yam uas neeg nyiam xwb.  Tiamsis lub ntuj daim av yus uav tau muab los ua pov thawj txiv txim ntawd kev ncaj ncees xwb ces tsis muaj teeb meem lawm,  tsis tas koj yuav mus pe hawm every week,  hos haus ntshav yesxus thiab noj nqaij yesxus(ua zombies) every week.  Muab lub sijhawm uas mus haus ntshav thaib noj nqaij yesxus ntawd mus pab lwm tus neeg,  muab cov nyiaj uas coj mus ua vajtswv bible tug ntawd coj mus pab kwv tij neej tsa cov uas txom nyem tiag tiag.  Xws li cov kwv tij hmoob nplog uas txom txom nyem es tej menyuam liabqab xwb.  Hos koj muab ua Vajtswv bible tug ces txog cov uas ntseeg nws caj ces dab ntawd xwb,  lwm caj ces dab yesxus ces pawv noj.

#44
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxuj ci yaj, on 10 January 2010 - 08:14 AM, said:

Kuv xav los nug txog qhuav uas thaum xyoo 1977, uas kuv tseem me nyuam yau ntawd mas peb mus saib Movies txog txoj kev ntseeg. Qhov kuv hais no mas tsis yog thuam tog twg. Tsua piav raws li tau pom los lawd xwb, lub sij hawm ntawd mas mas saib zaj Movies ntawd kuj rau yus ntshai kawg li thiab vim pom hluav taws mas cig liab vog, toj roob hauv pes ces tu zom zaws puas tsus 1 tog los lawm ces txawm pom huab tais Yexus los txog ntua ntawd ces cov uas ntseeg nws ces cia li cev tes los rub nrog nws mus lawm yam tsis rau poob rau hauv txoj kev tsau ntuj, hos cov ua tsis muaj kev ntseeg nws ces nws tsis cev tes los pab lawv li ces lawv cia li poob rau hau Ntuj Tawg tas lawm. Piav txij li no xwb es yog li no qhov no ho puas muaj tiag los tsis muaj :unsure:?
Ua li no tus raug poob mus rau Ntuj Tawg zoo dua :rolleyes:? los tus uas nrog Yexus mus lawd zoo dua :( ?

Txujciyaj,  tej movies koj hais no ces yog khuxabnas hem neeg xwb,  Kev khuxabnas kom neeg ntseeg ces yus yeej yuav tau ua kom 100 tsav 100 yam kom neeg qaug quav.  Peb hmoob txoj kev cai dab qhuas los xav mus khuxabnas cov ntseeg dab yesxus los yeej ua tau ib yam nkaus.  Ua thaum lawv tuag es lawv kwv tus ntoo khaub lig mus txog tom tiaj suab puam ces muab lawv ntsia tes theej yesxus,  ziab tshav ua tsheej phiaj hos xyuas hmuv nkaug nkaug hauv siab to tag.  Hos thaum ciaj sia los koj ua ib zaj  movies zombie noj yesxus cov nqaij, hauv yesxus cov ntshav, hos mus tug niag qaug doj qaug de mus rau hauv tej lub nroog mus tom neeg noj,  Koj muab lawv phau bible los saib ces koj ua raws hauv coj los hem neeg los neeg yeej ntshai ib yam nkaus.  Yog li tej no koj txhob mus ntseeg,  lawv ua kom tau Member coob ces tau nyiaj ntau.  Member coob ces muaj zoog xwb.

#45
Txuj ci yaj

Txuj ci yaj

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,161 posts
Reputation: 4
Neutral

View PostVamntxawg, on 10 January 2010 - 03:12 PM, said:

Txujciyaj,  tej movies koj hais no ces yog khuxabnas hem neeg xwb,  Kev khuxabnas kom neeg ntseeg ces yus yeej yuav tau ua kom 100 tsav 100 yam kom neeg qaug quav.  Peb hmoob txoj kev cai dab qhuas los xav mus khuxabnas cov ntseeg dab yesxus los yeej ua tau ib yam nkaus.  Ua thaum lawv tuag es lawv kwv tus ntoo khaub lig mus txog tom tiaj suab puam ces muab lawv ntsia tes theej yesxus,  ziab tshav ua tsheej phiaj hos xyuas hmuv nkaug nkaug hauv siab to tag.  Hos thaum ciaj sia los koj ua ib zaj  movies zombie noj yesxus cov nqaij, hauv yesxus cov ntshav, hos mus tug niag qaug doj qaug de mus rau hauv tej lub nroog mus tom neeg noj,  Koj muab lawv phau bible los saib ces koj ua raws hauv coj los hem neeg los neeg yeej ntshai ib yam nkaus.  Yog li tej no koj txhob mus ntseeg,  lawv ua kom tau Member coob ces tau nyiaj ntau.  Member coob ces muaj zoog xwb.
Es yog ua li ntawd xwb lod? Nyab tsam yus pheej mus dag neeg li ub li no es yus ho muaj kev npam ne? Raws li kuv xav mas ua neej nyob ces nyob ciaj neeg tuaj lawm ces ciaj dab xwb. yam uas tsis yog yus li poj koob yawm txwv li ntiag tug ces txawm yuav quaj thov npaum twg los yuav pab tsis tau yus li no! Kuv mas yam twg los kuv puav leej ntseeg tab sis kuv ho tsis niaj hnub ua neeb cuag li tej kwv tij neej tsa uas mob tau zoo xwb los niaj hnub ua neeb kho los twb ho tsis zoo. Hos cov ua niaj hnuib mus church ntawd los kuj yog mob tau zoo 1 yam thiab xwb tab yog yuav mus npaum twg no los tus mob nws tseem mob li qub thiab :( :( :( :( :( .

#46
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxuj ci yaj, on 10 January 2010 - 05:23 PM, said:

Es yog ua li ntawd xwb lod? Nyab tsam yus pheej mus dag neeg li ub li no es yus ho muaj kev npam ne? Raws li kuv xav mas ua neej nyob ces nyob ciaj neeg tuaj lawm ces ciaj dab xwb. yam uas tsis yog yus li poj koob yawm txwv li ntiag tug ces txawm yuav quaj thov npaum twg los yuav pab tsis tau yus li no! Kuv mas yam twg los kuv puav leej ntseeg tab sis kuv ho tsis niaj hnub ua neeb cuag li tej kwv tij neej tsa uas mob tau zoo xwb los niaj hnub ua neeb kho los twb ho tsis zoo. Hos cov ua niaj hnuib mus church ntawd los kuj yog mob tau zoo 1 yam thiab xwb tab yog yuav mus npaum twg no los tus mob nws tseem mob li qub thiab :( :( :( :( :( .


Txujciyaj, Kuv thov nug koj sib koj puas muaj qub npam li lawv xwb?  Koj tsis pom lawv yeej lees hais tias lawv muaj pam(sin) no los ua cas mas?  Yesxus los tuag theej lawv txoj kev npam,  ces yog yesxus los ris lub nra dag,  txhua yaj lawv muab ua lawv tus vajtswv tug,  tso nyiaj yug xibfwb los lawv hais tias muab ua vajtswv tug,  lawv hais lawv lus xwb los lawv hais tias yog vajtswv kom lawv haiv.  Koj pom tej no ces koj yeej paub hais tias lawv dag xwb los muaj tus ris kev npam lawm.  Lawv txawm mus tua neeg tuag pawg lug los lawv hais tias yog vajtswv kom lawv tua ces plaub tag.  Koj puas tau nyeem lawv phau bible,  lawv tus vajtswv tua neeg ces lawv tua neeg,  lawv tus vajtswv dag ces lawv dag,  piv txwv li koj yog tus txiv tsev,  koj dag dag ces koj cov tub yeej dag ib yam nkaus koj thiab,  koj yog ib tug navloob(singer) koj cov tub los yeej muaj 1-2 tug yog navloob thiab.  Mas kev dag yog los ntawm tus coj xwb.  Hos koj thiab kuv mas txhob mus dag thiab tua neeg nawb,  tsis muaj tus los theej txhoj, wb yuav hais tias tso nyiaj ua dab qhuas tug no los xwmkab tsis paub siv nyiaj, tso nyiaj ua poj koob yawmtxwg tug no los wb pojkoob yawm txwv tsis siv nyiaj neeg yajceeb,  lawv siv xyab ntawv xwb.  Thaum zoo li no ces neeg taw tes rau wb ces yog npam ntag tiag.

#47
Txuj ci yaj

Txuj ci yaj

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,161 posts
Reputation: 4
Neutral

View PostVamntxawg, on 11 January 2010 - 07:08 PM, said:

Txujciyaj, Kuv thov nug koj sib koj puas muaj qub npam li lawv xwb?  Koj tsis pom lawv yeej lees hais tias lawv muaj pam(sin) no los ua cas mas?  Yesxus los tuag theej lawv txoj kev npam,  ces yog yesxus los ris lub nra dag,  txhua yaj lawv muab ua lawv tus vajtswv tug,  tso nyiaj yug xibfwb los lawv hais tias muab ua vajtswv tug,  lawv hais lawv lus xwb los lawv hais tias yog vajtswv kom lawv haiv.  Koj pom tej no ces koj yeej paub hais tias lawv dag xwb los muaj tus ris kev npam lawm.  Lawv txawm mus tua neeg tuag pawg lug los lawv hais tias yog vajtswv kom lawv tua ces plaub tag.  Koj puas tau nyeem lawv phau bible,  lawv tus vajtswv tua neeg ces lawv tua neeg,  lawv tus vajtswv dag ces lawv dag,  piv txwv li koj yog tus txiv tsev,  koj dag dag ces koj cov tub yeej dag ib yam nkaus koj thiab,  koj yog ib tug navloob(singer) koj cov tub los yeej muaj 1-2 tug yog navloob thiab.  Mas kev dag yog los ntawm tus coj xwb.  Hos koj thiab kuv mas txhob mus dag thiab tua neeg nawb,  tsis muaj tus los theej txhoj, wb yuav hais tias tso nyiaj ua dab qhuas tug no los xwmkab tsis paub siv nyiaj, tso nyiaj ua poj koob yawmtxwg tug no los wb pojkoob yawm txwv tsis siv nyiaj neeg yajceeb,  lawv siv xyab ntawv xwb.  Thaum zoo li no ces neeg taw tes rau wb ces yog npam ntag tiag.
Kuv mas yog neeg tsis ntse, yog tub qoob, tub loo, tub liaj, tub teb xwb, kuv xav mas txawm neeg ntiaj teb yuav ntseeg npaum li cas no los yuav pab tsis tau li, ces kuv tsis tso siab tias yuav pab tau li s/d haid, kuv los yeej yuav teb tsis tau rau koj li thiab :huh:.

#48
Guest_NAIS MAUM_*

Guest_NAIS MAUM_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postfathernature, on 21 February 2009 - 10:10 AM, said:

hmoobUSA aJ!

kuv los kuj nco/ khuv xim nws kawg li tsis pom qab hais lo twg li. thaum  1997- 1999 ntawd, nkawd ob niamtxiv tau tuaj qhia peb cov ntseeg 2 zaug nyob
rau hauv peb church Michigan no, ces kuv tsuas tau nkawd cov kasxev/ movies los saib ua puav pheej lawm xwb.. yog saib/ mloog thaumtwg ces kuv yeej xav
tias nws tsis tuag li. vim nws lub ntsej muag luag ntxhi / lolus qabzib heev.. yog leejtwg cim /nco tau nws cov lus los ua neej, tus ntawd ua neej kaj siab lug xwb
tiag.. tomqab nws tas simneej, kuv hnov li koj hais kod, kuv hais rau ib tug xibhwb hmoob xyooj hais tias nej cov xibhwb twb mus mus thaibteb/ nplogteb kom
nej ho mus sojntsuam saib puas muaj tseeb, / nploj liab los pheej ua phem rau cov ntseeg tid li thiab. nej kuj pab hais kom tsis txhob ua li ntawd los pob.. tus
xibhwb ntawd tseem cem hais tias tsis yog yus haujlwm es sij mus thab tej ntawd ua dabtsi. kuv hais tias yog li ntawd nej kuj tsis txhob mus xa xa xa hmoo
rau lawv cov tid kom lawv txhob raug teebmeem lospob. nws hais tias tej ntawd nws tsis k k k no, kuv hais nws tias yog li no nej mus nrhiav kev kub ntxhov
rau lawv ris xwb puas yog? yog li no nej cov xibhwb tsis najncees lawm, thaum qab no s/d yuav noj, thaum qaub no s/d ho yuav nti no mas tsis yog lawm.

zaum no peb  paub hais tias nej cov xibhwb  tsis sib pab/ sib koom tes lawm lauj. txij li ntawd los ces tus xibhwb ntawd tsis kam tuaj hauv no li lawm... qhov no
tsis yog kuv hais phem rau koj nawb. kuv qhia koj hais tias zoo cov xibhwb tsis sib koom tes sib pab, muaj neeg taug nws qab no xwb ov nawb..
koj txhob xav yuam kev rau kuv nawb. kuv qhia koj li ntawd xwb.
XIB HWB VAM TXOOV RAUG NPLOG LOM NO KUV NUG NEJ SAIB LEEJ TWG NROG YAWG MUS NPLOG LOM NWS NTSIA NTSOOV LOS YOG NEJ LAM KHWV YEES HAIS XWB MAJ?niaj hnub no los nej pheej hais tias mus tim nplog kom ceev faj tsam nplog lom no ua cas nej tsis yog neeg txawj hais lus los yog nej zoo li tus* tos noj tos haus xwb lo ua cas nej thiaj raug nplog lom nej ma? leej twg yog neeg txawj hais lus paub lus tsis paub lus nplog lawm los yeej paub lus mes kas nej hais lus mes kas los nplog yeej paub xav ua cas nej twb pom nplog muab tshuaj rau hauv cov khoom nej noj ua dab tsi naj???kuv tsis yog neeg nplog kuv kuj yog hmoob thiab kuv twb pom nej cov ntawv sau hais tias tus xib hwb los yeej hais lus tsis ncaj vim nws nyeem ntawv BIBLE los hais tias yog vaj txwv cov lus no kuv pom nej hais li no kuj yog nej kuj yog neeg ib yam neeg nyob ntiaj teb no nyias muaj nyias tu mob txog nws hnub mob kho tsis tau nws hos tag sim neej lawm los yog yus nyob yus yuav tau ua yam tseeb yam yog txhob sib dag yus nyob yus ib sab ntuj nas ua cas nplog ho lom tau no nej xav saib yog li cas tiag ne ntse yog tus no tos noj tos haus xwb tsuav muaj nyob ncaj yog kua zaub los kua tshuaj los cia li haus ces puv dhau lawm nyob li xib hwb vam txoov mas luag tus kw kho mob yeej pom nws tus mob thaum nws xeev xwm los ua neeg yeej coj tus mob no los nrog nws tab yog vim nws tus mob no loj sai nws thiaj tau tso lub ntiaj teb no tseg xwb nej txhob muab liam li no rau nplog muaj vaj tswv saib vaj tswv yuav tsis txaus siab ib yam " MEDECIN" yog qhov tseeb los ntawd ( LA BORATOIR°)yog lub koob pom tus mob yog pov thawj " tsis yog li hmoob muab daim ntaub npog qhov muag xwb es twb pom dab lawm thiab pom tus mob lawm yog tshuaj lawm uag lom tiag yog li ua cas ho tsis pom tus yawg muab kiag cov tshuaj los tso rau mas lov .yam ua kuv thov kom nej hais qhov tseeb mas yog tau mus yog txog lub teb chaws twg los xij nawb kev noj kev haus yus tus kheej yuav tau xyuam xim yus yam yuav noj tau tsis ua mob mam noj yam noj tas yuav ua mob los yeej paub txhob noj xwb thiaj tsis ua mob noj luag qub zaub tsis lom los yeej mob plab haus luag qub dej tsis lom los yeej mob haw quav  zaum puav muaj tej tus hmoob mus txog nplog teb mob plab thov hmoob nplog muab tshuaj rau tsis haum tuag kuj muaj tej zaum kuj muaj tus puav nws yeej ua yeeb ncuab ntawd nws ob tug los lawm luag holom nws los kuj yog nws teeb meem tsis yog nplog lom kuv tus kheej no hais ncaj li kuv no tau khiav tawm hauv lub teb chaws kuv tsis tau liam rau hmoob rauplog kuv khiav kom dim kuv tus yeeb ncuab nyob ntawd kuv ib sab xwb tus ntawd yog yus tus phooj ywg xwb nws pom yus zoo nws mus tsi taus nws xav muab yus tua yuav nyiaj ua kev khiav xwb cav tsis tau raug nplog liam nplog ntes mam khiav dim tuaj thov txim nawb kev tawm txam hlwb no ntau zog lawm los zam lub txheej pub;

#49
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostNAIS MAUM, on 28 April 2010 - 06:53 AM, said:

XIB HWB VAM TXOOV RAUG NPLOG LOM NO KUV NUG NEJ SAIB LEEJ TWG NROG YAWG MUS NPLOG LOM NWS NTSIA NTSOOV LOS YOG NEJ LAM KHWV YEES HAIS XWB MAJ?niaj hnub no los nej pheej hais tias mus tim nplog kom ceev faj tsam nplog lom no ua cas nej tsis yog neeg txawj hais lus los yog nej zoo li tus* tos noj tos haus xwb lo ua cas nej thiaj raug nplog lom nej ma? leej twg yog neeg txawj hais lus paub lus tsis paub lus nplog lawm los yeej paub lus mes kas nej hais lus mes kas los nplog yeej paub xav ua cas nej twb pom nplog muab tshuaj rau hauv cov khoom nej noj ua dab tsi naj???kuv tsis yog neeg nplog kuv kuj yog hmoob thiab kuv twb pom nej cov ntawv sau hais tias tus xib hwb los yeej hais lus tsis ncaj vim nws nyeem ntawv BIBLE los hais tias yog vaj txwv cov lus no kuv pom nej hais li no kuj yog nej kuj yog neeg ib yam neeg nyob ntiaj teb no nyias muaj nyias tu mob txog nws hnub mob kho tsis tau nws hos tag sim neej lawm los yog yus nyob yus yuav tau ua yam tseeb yam yog txhob sib dag yus nyob yus ib sab ntuj nas ua cas nplog ho lom tau no nej xav saib yog li cas tiag ne ntse yog tus no tos noj tos haus xwb tsuav muaj nyob ncaj yog kua zaub los kua tshuaj los cia li haus ces puv dhau lawm nyob li xib hwb vam txoov mas luag tus kw kho mob yeej pom nws tus mob thaum nws xeev xwm los ua neeg yeej coj tus mob no los nrog nws tab yog vim nws tus mob no loj sai nws thiaj tau tso lub ntiaj teb no tseg xwb nej txhob muab liam li no rau nplog muaj vaj tswv saib vaj tswv yuav tsis txaus siab ib yam " MEDECIN" yog qhov tseeb los ntawd ( LA BORATOIR°)yog lub koob pom tus mob yog pov thawj " tsis yog li hmoob muab daim ntaub npog qhov muag xwb es twb pom dab lawm thiab pom tus mob lawm yog tshuaj lawm uag lom tiag yog li ua cas ho tsis pom tus yawg muab kiag cov tshuaj los tso rau mas lov .yam ua kuv thov kom nej hais qhov tseeb mas yog tau mus yog txog lub teb chaws twg los xij nawb kev noj kev haus yus tus kheej yuav tau xyuam xim yus yam yuav noj tau tsis ua mob mam noj yam noj tas yuav ua mob los yeej paub txhob noj xwb thiaj tsis ua mob noj luag qub zaub tsis lom los yeej mob plab haus luag qub dej tsis lom los yeej mob haw quav  zaum puav muaj tej tus hmoob mus txog nplog teb mob plab thov hmoob nplog muab tshuaj rau tsis haum tuag kuj muaj tej zaum kuj muaj tus puav nws yeej ua yeeb ncuab ntawd nws ob tug los lawm luag holom nws los kuj yog nws teeb meem tsis yog nplog lom kuv tus kheej no hais ncaj li kuv no tau khiav tawm hauv lub teb chaws kuv tsis tau liam rau hmoob rauplog kuv khiav kom dim kuv tus yeeb ncuab nyob ntawd kuv ib sab xwb tus ntawd yog yus tus phooj ywg xwb nws pom yus zoo nws mus tsi taus nws xav muab yus tua yuav nyiaj ua kev khiav xwb cav tsis tau raug nplog liam nplog ntes mam khiav dim tuaj thov txim nawb kev tawm txam hlwb no ntau zog lawm los zam lub txheej pub;


Naimaum, koj puas paub peb hmoob lo lus hais tias dej hlob zoo dov cav, toj ntxhab zoo dov zeb.  Lub tsam thawj no ces zoo muab txim liam rau nplog ntag.  Nplog yog tag nrho cov neeg nyob hauv nplog teb.  Yog hais tias koj nyob hauv nplog teb ces koj mag lub txim no tib si,  peb tseem yuav lob txim kom ntau tshaj no ntxiv nawb,  Au b (dog) mob tuag xwb los peb yeej liam hais tias au b raug nej noj tag, au b raug tshuaj lom vim nej yuav noj au b ces au b ntshai au b khiav havzoov ces nej lom.

Hos hais txog xibfwb vamtxoov mas yog mob hlwb tuag xwb,  vim poj niam tsis lug kub ne, poj niam mus nca nca kub ces thaum poj niam kub hnyiab lawm ces vajtswv chim ces vajtswv tsoo xifwb vamtxoov taub hau hais tias koj twb niaj hnub qhia neeg kom neeg lug kub hnyiab no ua cas koj tseem tsis qhia koj poj niam thiab,  koj poj niam tseem mus ncaj ncaj kub hnyiab lawm.

tham li no tso

#50
Guest_Npluanuj2009@hotmail.com_*

Guest_Npluanuj2009@hotmail.com_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 29 April 2010 - 12:49 AM, said:

Naimaum, koj puas paub peb hmoob lo lus hais tias dej hlob zoo dov cav, toj ntxhab zoo dov zeb.  Lub tsam thawj no ces zoo muab txim liam rau nplog ntag.  Nplog yog tag nrho cov neeg nyob hauv nplog teb.  Yog hais tias koj nyob hauv nplog teb ces koj mag lub txim no tib si,  peb tseem yuav lob txim kom ntau tshaj no ntxiv nawb,  Au b (dog) mob tuag xwb los peb yeej liam hais tias au b raug nej noj tag, au b raug tshuaj lom vim nej yuav noj au b ces au b ntshai au b khiav havzoov ces nej lom.

Hos hais txog xibfwb vamtxoov mas yog mob hlwb tuag xwb,  vim poj niam tsis lug kub ne, poj niam mus nca nca kub ces thaum poj niam kub hnyiab lawm ces vajtswv chim ces vajtswv tsoo xifwb vamtxoov taub hau hais tias koj twb niaj hnub qhia neeg kom neeg lug kub hnyiab no ua cas koj tseem tsis qhia koj poj niam thiab,  koj poj niam tseem mus ncaj ncaj kub hnyiab lawm.

tham li no tso


#51
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest_HmoobUSA_*, on 21 February 2009 - 05:58 AM, said:

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg.  Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag.  Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.  

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm.  Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua.  Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.


Cov Xibfwb uas raug Blog Liab Tsimtxom muaj:

1. Xibfwb Muas Kos, raug Blog Liab ntes mus kaw-yuav luag tsis dim txoj sia rov qab los.
2. XF. Vamtxoov Lis, raug Hmoob Blog Liab lom tuag.
3. XF. Dr. Vaj Xwm, raug Hmoob Blog Liab lom tuag. Nws tus kwv tij Hmoob Blog Liab yog tus lom nws kiag. Peb paub tseeb tseeb li no. Tus Hmoob Liab no txia ua Xf. Vaj Xwm ib tug kwv tij tuaj nrog nws nyob ViasCas, ces thaum kawg yog tus lom xf ntag. Cov Hmoob Blog liab, nej tsis tas hlub lawv kiag.

#52
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostNAIS MAUM, on 28 April 2010 - 06:53 AM, said:

XIB HWB VAM TXOOV RAUG NPLOG LOM NO KUV NUG NEJ SAIB LEEJ TWG NROG YAWG MUS NPLOG LOM NWS NTSIA NTSOOV LOS YOG NEJ LAM KHWV YEES HAIS XWB MAJ?niaj hnub no los nej pheej hais tias mus tim nplog kom ceev faj tsam nplog lom no ua cas nej tsis yog neeg txawj hais lus los yog nej zoo li tus* tos noj tos haus xwb lo ua cas nej thiaj raug nplog lom nej ma? leej twg yog neeg txawj hais lus paub lus tsis paub lus nplog lawm los yeej paub lus mes kas nej hais lus mes kas los nplog yeej paub xav ua cas nej twb pom nplog muab tshuaj rau hauv cov khoom nej noj ua dab tsi naj???kuv tsis yog neeg nplog kuv kuj yog hmoob thiab kuv twb pom nej cov ntawv sau hais tias tus xib hwb los yeej hais lus tsis ncaj vim nws nyeem ntawv BIBLE los hais tias yog vaj txwv cov lus no kuv pom nej hais li no kuj yog nej kuj yog neeg ib yam neeg nyob ntiaj teb no nyias muaj nyias tu mob txog nws hnub mob kho tsis tau nws hos tag sim neej lawm los yog yus nyob yus yuav tau ua yam tseeb yam yog txhob sib dag yus nyob yus ib sab ntuj nas ua cas nplog ho lom tau no nej xav saib yog li cas tiag ne ntse yog tus no tos noj tos haus xwb tsuav muaj nyob ncaj yog kua zaub los kua tshuaj los cia li haus ces puv dhau lawm nyob li xib hwb vam txoov mas luag tus kw kho mob yeej pom nws tus mob thaum nws xeev xwm los ua neeg yeej coj tus mob no los nrog nws tab yog vim nws tus mob no loj sai nws thiaj tau tso lub ntiaj teb no tseg xwb nej txhob muab liam li no rau nplog muaj vaj tswv saib vaj tswv yuav tsis txaus siab ib yam " MEDECIN" yog qhov tseeb los ntawd ( LA BORATOIR°)yog lub koob pom tus mob yog pov thawj " tsis yog li hmoob muab daim ntaub npog qhov muag xwb es twb pom dab lawm thiab pom tus mob lawm yog tshuaj lawm uag lom tiag yog li ua cas ho tsis pom tus yawg muab kiag cov tshuaj los tso rau mas lov .yam ua kuv thov kom nej hais qhov tseeb mas yog tau mus yog txog lub teb chaws twg los xij nawb kev noj kev haus yus tus kheej yuav tau xyuam xim yus yam yuav noj tau tsis ua mob mam noj yam noj tas yuav ua mob los yeej paub txhob noj xwb thiaj tsis ua mob noj luag qub zaub tsis lom los yeej mob plab haus luag qub dej tsis lom los yeej mob haw quav  zaum puav muaj tej tus hmoob mus txog nplog teb mob plab thov hmoob nplog muab tshuaj rau tsis haum tuag kuj muaj tej zaum kuj muaj tus puav nws yeej ua yeeb ncuab ntawd nws ob tug los lawm luag holom nws los kuj yog nws teeb meem tsis yog nplog lom kuv tus kheej no hais ncaj li kuv no tau khiav tawm hauv lub teb chaws kuv tsis tau liam rau hmoob rauplog kuv khiav kom dim kuv tus yeeb ncuab nyob ntawd kuv ib sab xwb tus ntawd yog yus tus phooj ywg xwb nws pom yus zoo nws mus tsi taus nws xav muab yus tua yuav nyiaj ua kev khiav xwb cav tsis tau raug nplog liam nplog ntes mam khiav dim tuaj thov txim nawb kev tawm txam hlwb no ntau zog lawm los zam lub txheej pub;
Yawg Nai Maum

Hmoob Liab thiab Blog Liab, lawv tsis r--u--a--m es yuav tab meeg laub tshuaj lom rau koj qhov ncauj os. LAwv maj mam ua zaub mov qab qab rau koj noj tas xwb ces, koj mam li tsa ko taw koj tus kheej xwb. Yog Hmoob Liab thiab Blog liab r--u--a--m es lawv yuav lam dag tau Huabtais Blog thiab Yawg Souvannaphouma nkawv noob qes hlais nas.

#53
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 11 October 2010 - 08:09 AM, said:

Yawg Nai Maum

Hmoob Liab thiab Blog Liab, lawv tsis r--u--a--m es yuav tab meeg laub tshuaj lom rau koj qhov ncauj os. LAwv maj mam ua zaub mov qab qab rau koj noj tas xwb ces, koj mam li tsa ko taw koj tus kheej xwb. Yog Hmoob Liab thiab Blog liab r--u--a--m es lawv yuav lam dag tau Huabtais Blog thiab Yawg Souvannaphouma nkawv noob qes hlais nas.


nej txhob xav hais tias nplog los ua kom neeg ntiajteb nyob sib haum, tsis yog nplog los ua li ntawd,  nplog tsis tau los kom neeg nyob sib haun tiamsis nplog coj ntaj los,  nplog los ua kom hmoob tawmtsam nyablaj, thaib tawmtsam khabmeem, tus yeeb ncuab uas phem dua ntais yog hmoob vajpov mus deev lawv cov ntxhais mos mos.

#54
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 11 October 2010 - 11:30 AM, said:

nej txhob xav hais tias nplog los ua kom neeg ntiajteb nyob sib haum, tsis yog nplog los ua li ntawd,  nplog tsis tau los kom neeg nyob sib haun tiamsis nplog coj ntaj los,  nplog los ua kom hmoob tawmtsam nyablaj, thaib tawmtsam khabmeem, tus yeeb ncuab uas phem dua ntais yog hmoob vajpov mus deev lawv cov ntxhais mos mos.
Hmoob Blog Liab tab tom thais Hmoob VajPov ib tug zujzus los mas, es koj tseem tsi tau paub li los? Koj tsis paub tias, lawv ib sij thauj ib tug Hmoob VajPov los pam nyob MN, CA, WI, NC. Ua zoo tsam Hmoob Blog Liab ho vivyees tau koj mus nawb Vamntxawg, ces kuv ho yuav tau tuaj ntaus phaib :onionheadfake10:

#55
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 11 October 2010 - 11:30 AM, said:

nej txhob xav hais tias nplog los ua kom neeg ntiajteb nyob sib haum, tsis yog nplog los ua li ntawd,  nplog tsis tau los kom neeg nyob sib haun tiamsis nplog coj ntaj los,  nplog los ua kom hmoob tawmtsam nyablaj, thaib tawmtsam khabmeem, tus yeeb ncuab uas phem dua ntais yog hmoob vajpov mus deev lawv cov ntxhais mos mos.

Yog thaum Hmoob Vaj Pov tsis los deev nej cov ntxhais Hmoob Blog lawm ces, kawg lawv cuab qhov q--u--a--v rau neeg txawv teb chaws,Nyablaj, Thaib, Blog, thiab lwm haiv neeg,  ces nej twb tsis tau 1 nyuag cent liab. Txog thaum kawg ntshe nej tseem yuav tau fivyeem tiag kom Hmoob VajPov rov los xa nej cov nyuag ntxhais es nej thiaj tau hmo tau tshais.

#56
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 11 October 2010 - 08:05 AM, said:

Cov Xibfwb uas raug Blog Liab Tsimtxom muaj:

1. Xibfwb Muas Kos, raug Blog Liab ntes mus kaw-yuav luag tsis dim txoj sia rov qab los.
2. XF. Vamtxoov Lis, raug Hmoob Blog Liab lom tuag.
3. XF. Dr. Vaj Xwm, raug Hmoob Blog Liab lom tuag. Nws tus kwv tij Hmoob Blog Liab yog tus lom nws kiag. Peb paub tseeb tseeb li no. Tus Hmoob Liab no txia ua Xf. Vaj Xwm ib tug kwv tij tuaj nrog nws nyob ViasCas, ces thaum kawg yog tus lom xf ntag. Cov Hmoob Blog liab, nej tsis tas hlub lawv kiag.


cov hmoob melikas mob stroke tuag, mob ntshav siab tuag, lusfais(car) sib tsoo es tuag, poj niam deev mev es sib tua tuag, poob dej tuag los yog hmoob nplog liab ua rau hmoob melikas tuag.  Hmoob nplog mob nplab lawv liab tuag, ua npaws tuag,noj nqaij ntse es pob tsha ntses daig caij pas tuag, sib deev es mob kas cees tuag los yog hmoob melikas ua rau lawv tuag.  Hmoob melikas los phem hmoob nplog los phem sib xws,   yog li hmoob yuav tau hlub hmoob, hmoob yuav tau tsim tej koomhaum los pab hmoob kom hmoob vammeej

#57
Guest_2 yawg VAM_*

Guest_2 yawg VAM_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 13 October 2010 - 01:29 PM, said:

cov hmoob melikas mob stroke tuag, mob ntshav siab tuag, lusfais(car) sib tsoo es tuag, poj niam deev mev es sib tua tuag, poob dej tuag los yog hmoob nplog liab ua rau hmoob melikas tuag.  Hmoob nplog mob nplab lawv liab tuag, ua npaws tuag,noj nqaij ntse es pob tsha ntses daig caij pas tuag, sib deev es mob kas cees tuag los yog hmoob melikas ua rau lawv tuag.  Hmoob melikas los phem hmoob nplog los phem sib xws,   yog li hmoob yuav tau hlub hmoob, hmoob yuav tau tsim tej koomhaum los pab hmoob kom hmoob vammeej
Vamntxawg thiab Vamtxoov nkawv yog 2 kwvtij. ib leeg taug ib txoj kev. ob leeg yuav ua cas los sib hlub tau ne?

#58
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
nyiam nyiam thab plaub ces cia kom tuag coob haj yam zoo.
tuag kom tu noob kiag mus zoo dua. tsis li ntawm mas cov
ntxhais mos mos thiab cov tub mos mos tim nplog thiaj tsis
tau tuaj amelikas lawm. thiaj tsis muaj neeg tos hmoob nplog tuaj.

#59
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,254 posts
Reputation: 1,048
Excellent
los mloog xib hwb vam txoov lis ntawm no.


Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#60
Guest_ge_*

Guest_ge_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 10 January 2010 - 03:12 PM, said:

Txujciyaj,  tej movies koj hais no ces yog khuxabnas hem neeg xwb,  Kev khuxabnas kom neeg ntseeg ces yus yeej yuav tau ua kom 100 tsav 100 yam kom neeg qaug quav.  Peb hmoob txoj kev cai dab qhuas los xav mus khuxabnas cov ntseeg dab yesxus los yeej ua tau ib yam nkaus.  Ua thaum lawv tuag es lawv kwv tus ntoo khaub lig mus txog tom tiaj suab puam ces muab lawv ntsia tes theej yesxus,  ziab tshav ua tsheej phiaj hos xyuas hmuv nkaug nkaug hauv siab to tag.  Hos thaum ciaj sia los koj ua ib zaj  movies zombie noj yesxus cov nqaij, hauv yesxus cov ntshav, hos mus tug niag qaug doj qaug de mus rau hauv tej lub nroog mus tom neeg noj,  Koj muab lawv phau bible los saib ces koj ua raws hauv coj los hem neeg los neeg yeej ntshai ib yam nkaus.  Yog li tej no koj txhob mus ntseeg,  lawv ua kom tau Member coob ces tau nyiaj ntau.  Member coob ces muaj zoog xwb.
Vam txawg koj hais tias koj mus tsawb fawb txog cov ntawv uas qhia txog dab yexus dag no, kuv xav paub tias koj mus tsawb nyob rau qhov twg thiab lub title ntawm phau ntawv hu li cas thiab sau rau xyoo dab tsis lawm tus arthor  ntawv npe hu li cas thov qhia rau neeg ntiaj teb paub. Kuv hais rau koj tias cov neeg tuam mom vaj tswv li koj mas txawm yog nyob nruab nrab xwb los txog thaum kawg yeej yuav mus poob ntuj tawg mog tus phooj ywg. Kuv hais rau koj tias tej movie hauv ntiaj teb no luag tsuas los ua piv txwv xwb, tsis tau muaj leej twg yuav mus pom thiab paub ntseeb. Kuv thov vaj tswv zam txim rau koj kom muaj ib hnub twg koj ob lub qhov pom qhov tseeb, thiab dab tsim txom koj es koj mam los ntseeg vaj tswv es thiab muaj qab hauv rau koj mos tus npawg.

#61
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postge, on 13 February 2011 - 07:24 AM, said:

Vam txawg koj hais tias koj mus tsawb fawb txog cov ntawv uas qhia txog dab yexus dag no, kuv xav paub tias koj mus tsawb nyob rau qhov twg thiab lub title ntawm phau ntawv hu li cas thiab sau rau xyoo dab tsis lawm tus arthor  ntawv npe hu li cas thov qhia rau neeg ntiaj teb paub. Kuv hais rau koj tias cov neeg tuam mom vaj tswv li koj mas txawm yog nyob nruab nrab xwb los txog thaum kawg yeej yuav mus poob ntuj tawg mog tus phooj ywg. Kuv hais rau koj tias tej movie hauv ntiaj teb no luag tsuas los ua piv txwv xwb, tsis tau muaj leej twg yuav mus pom thiab paub ntseeb. Kuv thov vaj tswv zam txim rau koj kom muaj ib hnub twg koj ob lub qhov pom qhov tseeb, thiab dab tsim txom koj es koj mam los ntseeg vaj tswv es thiab muaj qab hauv rau koj mos tus npawg.


Phoojywg Ge,  koj mus yuav phau ntawv hu ua God delusion los nyeem ces koj pom hais tias bible dag,  Hauv phau bible los yeej muaj hais tias kom mus dag,  yesxus kiag los twb dag hais tias nej cov sawv ntawm no ib nrab tsis tau tuag yeej pom neeg leej tub nqis los lawm.  Tsis tas koj thov koj tus vajtswv pab kuv naswb,  kuv tseem yuav tau thov kuv tus vajtswv pab koj es koj thiaj tsis raug ua lwm tus qhev khwv nyiaj luag noj.  Koj puas pom xibfwb vamtxoov twb dag thiab.  Tej kev dag no los ntawd koj tus vajtswv los xwb.  Koj twb paub hais tias tsis tseeb thiab tsis muaj leej twg mus pom ua cas koj lam ntseeg mas lov?

#62
Guest_joe_*

Guest_joe_*
 • Guests
Reputation: 0
Neb ob cov lus no yeej hais tau tshom siab heev.  Tim sis, tsuas yog neb frustrated es neb sis cav xwb.  Yam dab tsis los peb cia li ntseeg xwb tsis tau muaj tus mus pom los.  Leej twg mus pom vaj tswv kiag los?  Peb tsuas pom peb niam thiab txiv, pog yawg thaum lawv nrog peb nyob xwb.  Dua li, yeej tsis muaj dab tsis li.

Yog peb practice dab tsis zoo rau peb tus kab mob ces peb siv qhov ntawd xwb.View PostVamntxawg, on 13 February 2011 - 01:40 PM, said:

Phoojywg Ge,  koj mus yuav phau ntawv hu ua God delusion los nyeem ces koj pom hais tias bible dag,  Hauv phau bible los yeej muaj hais tias kom mus dag,  yesxus kiag los twb dag hais tias nej cov sawv ntawm no ib nrab tsis tau tuag yeej pom neeg leej tub nqis los lawm.  Tsis tas koj thov koj tus vajtswv pab kuv naswb,  kuv tseem yuav tau thov kuv tus vajtswv pab koj es koj thiaj tsis raug ua lwm tus qhev khwv nyiaj luag noj.  Koj puas pom xibfwb vamtxoov twb dag thiab.  Tej kev dag no los ntawd koj tus vajtswv los xwb.  Koj twb paub hais tias tsis tseeb thiab tsis muaj leej twg mus pom ua cas koj lam ntseeg mas lov?


#63
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postjoe, on 13 February 2011 - 02:20 PM, said:

Neb ob cov lus no yeej hais tau tshom siab heev.  Tim sis, tsuas yog neb frustrated es neb sis cav xwb.  Yam dab tsis los peb cia li ntseeg xwb tsis tau muaj tus mus pom los.  Leej twg mus pom vaj tswv kiag los?  Peb tsuas pom peb niam thiab txiv, pog yawg thaum lawv nrog peb nyob xwb.  Dua li, yeej tsis muaj dab tsis li.

Yog peb practice dab tsis zoo rau peb tus kab mob ces peb siv qhov ntawd xwb.


Tus neeg zoo li koj mas kuv tsis nyiam hlo li,  ua kom luag lus tag xwb.  Yeej muaj tseeb 1000000% li koj hais lawm los mas tabsi nrhiav ib lub tswv yim liam liam los cav hos,  koj es pheej ua kom kev tws xwb ces tsis fun lawm lau.

Yog koj twb ntseeg yesxus ces koj kuj hais tias Mausxej pom vajtswv tim ntsej tim muag,  hos cov ntseeg yesxus hnov sab ntsej, quaj qhov muag liab pliv taw ntiv tes rau cov txiv neej ua muaj zog khwv nbyiaj no les meb.  Tabsi lawv nyiam rau khau khiab xwb no los pob.

#64
Guest_tsheej_*

Guest_tsheej_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostSAUBVAJ LIG, on 16 March 2009 - 11:56 AM, said:

NEJ TSIS PAUB QHOV TSEEB, TWB YOG NAG HMO TSWV NTUJ LOS QHIA RAU KUV HAIS TIAS NWS HAIS LUS QHIA RAU NEEJ NTIAJ TEB ZOO DHAU LAWM CIA LAWV COJ NWS MUS QHIA RAU NTXWG NYOOG TEB ES KOM COV NEEG UAS UA PHEM RAU SAUM YAJ NO TUAG MUS THIAJ TAU MUS KAWM KEV UA NEEG NTAWM NWS NYOB RAU NTXWG NYOOG TEB. KOM LWM TIAM THIAJ TSIS UA PHEM NTXIM LAWM.
Npawg kuv ib tug phooj ywg ua npau suav mus, nws twb mus hla ciam teb dua txheej saum ub lawm. Nws tseem mus pom xib fwb vam txoov niaj hnub qhuab qhia tib neeg nyob saud no laiv. Nws saib ib daim zoo li daim data xib hwb vam txoov twb qhia tas los ntau lawm tshuav me ntsis lawm xwb.

Tej zaum lawv kuj coj nws mus qhuab qhia qaum ntuj lawm tiag laiv. Tus phooj ywg ntawd ib txwm tsis tau pom xib hwb vamtxoov ib zaug li. Nws npau suav mus txog saud nws mam xeem nug thiaj paub tias yog xib hwb vam txoov no xwb.

#65
Guest_tshaj_*

Guest_tshaj_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxuj ci yaj, on 23 April 2009 - 04:21 PM, said:

thaub laus koj hais li ntawd no ua li ntxwg nyoog (ntxws nyoo) thiab vaj tswv nkawd leej twg zoo dua? cas koj xav mus rau saum ceeb tsheej tshaj li mus rau hauv dab teb? ua li ntawm(Ntxws Nyoos) thiab Vaj Tswv nkawd cov lus ua Vaj Tswv txwv tsis pub kom As Das thiab Es Vas nkawd tsis txhob noj tsob txiv toj taug ntawd tsam nkawd poob rau txoj kev txhaum hos (Ntxws Nyoos) ho kom As Das thiab Es Vas nkawd koj es nkawm qhov muag thiaj yuav pom kev no ces thaum nkawd noj lub txiv toj taug ntawd tas ces nkawd txawj txaj muag nkawd cia li muab tej nploog tsawb coj los npua ces Vaj Tswv thiaj cem nkawm hais tias nkawd tsis tsim txiaj no ua li dab Ntxwg Nyoog yog tus zoo los Vaj Tswv yog tus zoo? <img src='http://www.hmongza.c...IR#>/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' /> <img src='http://www.hmongza.c...IR#>/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' /> <img src='http://www.hmongza.c...IR#>/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' /> <img src='http://www.hmongza.c...IR#>/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' /> <img src='http://www.hmongza.c...IR#>/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' /> <img src='http://www.hmongza.c...IR#>/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' />
Vaj tswv (tswv ntuj) yog tus tsim lub ntuj ntiaj teb daim av rau txhua tsav yam nyob. Nws tsis tau kom tib neeg sib cais pab cais pawg. YesXus yog ib tug tib neeg xwb. Nws muaj hwj huaj thiab nws cia li muab vaj tswv (tswv ntuj) txeeb ua nws ib leeg tus thiab tseem dag tias yog nws leej txiv los yog tseem hais tias yog nws tus kheej kiag ntag. Nws thiaj raug lub txim ntsia tes tuag yog vim nws los lus... Ntxwg nyoog yog lo lus muab hais sis los ntawm Chi you. Nws kuj yog ib tug muaj hwj huaj sawv tawm tsam sib ntaus sib tua nrog pab pawg neeg coob. Kev sib ntaus sib tua muaj kev puas tsuaj txog txoj sia loj heev li.. thiaj ua rau lawv muab lub npe tis ua niag dab noj nyoog haus txias.

Vam tias koj yuav nkag siab zoo, nws tsis muaj tus zoo tus phem li. Nyias muaj nyias qeb lawm. Nws tsuas yog ib tes hauj lwm los yog lub hwj chim ntawm ib tug neeg twg tsim tsa sawv muaj tuaj xwb. Ib yam twg muaj fab zoo fab phem.

#66
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posttshaj, on 13 August 2011 - 12:13 AM, said:

Vaj tswv (tswv ntuj) yog tus tsim lub ntuj ntiaj teb daim av rau txhua tsav yam nyob. Nws tsis tau kom tib neeg sib cais pab cais pawg. YesXus yog ib tug tib neeg xwb. Nws muaj hwj huaj thiab nws cia li muab vaj tswv (tswv ntuj) txeeb ua nws ib leeg tus thiab tseem dag tias yog nws leej txiv los yog tseem hais tias yog nws tus kheej kiag ntag. Nws thiaj raug lub txim ntsia tes tuag yog vim nws los lus... Ntxwg nyoog yog lo lus muab hais sis los ntawm Chi you. Nws kuj yog ib tug muaj hwj huaj sawv tawm tsam sib ntaus sib tua nrog pab pawg neeg coob. Kev sib ntaus sib tua muaj kev puas tsuaj txog txoj sia loj heev li.. thiaj ua rau lawv muab lub npe tis ua niag dab noj nyoog haus txias.

Vam tias koj yuav nkag siab zoo, nws tsis muaj tus zoo tus phem li. Nyias muaj nyias qeb lawm. Nws tsuas yog ib tes hauj lwm los yog lub hwj chim ntawm ib tug neeg twg tsim tsa sawv muaj tuaj xwb. Ib yam twg muaj fab zoo fab phem.

#1 #1 koj tsis yog dog dig lawm nawb, yuav ntseeg ib yam twg yuav tau tshawb nrhiav qhov tseeb li koj tshawb no thiaj li tsis yuam kev, tsis yog hnov luag ncauj ua zog xwb es cia li vwm rau.  Thaum tsis ua tib zoo xyuas zoo zoo qhov tseeb ces yuav zoo li lub Topic uas SamxUSA hais tias hmoob rov raug dag lawm lau no ntag.  Raug dag zaum tag los zaud tuaj thiab xwb. Txiv yawg yog ib tug thawj coj nyob sab east, txiv yawg lawv muaj 3 kwv tij, kav 3 lub nroog, yog li tus tub hlob thiab tus tub yau koom tua tus tub nrab, tus tub nrab swb, peb yog pab swb ces peb khiav los rau sab west, muaj ib nrab khiav mus rau sab hnub tuaj pem toj, ces pab no mus ua kaulim lawm. Niaj hnub nim no kaus li tseem paub txog txiv yawg(xiyus), thaum suav puab tau 3 tug daub no, hmoob suav mus hawm txiv yawg, kaulim tseem sau ib tsab ntawv qhuas hmoob, hais tias hmoob thiaj yog.  Kaulis los yog caj ces los ntawm txiv yawg los thiab no laiv.  

Yog yuav teev ces yeem teev txiv yawg nawb.  Ciav cuag suav teev tus huab tais kuabkoob, thiab yawg rrog uas mej mus hauv lab suav es nej pom tus niah plab zai zai ntawd xwb, noj ib pluag tag 7 tsu uas peb hmoob, hais zaj dab neeg hais tias tub 7 tsu.  luag teev tus no xwb luag twb nyob luag.

Yesxus Jew twb tsis lees txais los ua lawv tus cawm seej.  Jew lawv teev lawv pojkoob yawmtxwv xwb. Ua ntej yuav ntseeg ib yam kev cai dab qhuas twg, mus nug Jew uas neeg ntiajteb ntaus nqi hais tias yog vajtswv haiv neeg, vajtswv menyuam.  Jew kom nyias coj nyia li xwb, yam pojkoob yawmtxwv coj los ntawd yog tus vajtswv tseeb tseeb ntawd muab rau yus haiv neeg coj.  Kuv nug tag lawm tshuav nej, nej ho mus nug nawb mog.

#67
Zeemtseeb

Zeemtseeb

  New Member

 • Members
 • 8 posts
Reputation: 0
Neutral
Nyobzoo suavdaws,
Kuv tau hnov Xibhwb Vamtxoov cov lus mentsis nyob rau hauv youTube.  Nws cov lus hais tau raug kuv siab heev li.  Kuv xav tau nws cov lus nyob rau cd losyog audio for download.  Yog muaj leejtwg paub, thov qhia.  Muaj lus uatsaug.

#68
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,254 posts
Reputation: 1,048
Excellent

ZeemTseeb.
Yog koj xav tau av pom Xib fwb Vam txoov lis cov CD thiab nws tej lus ces koj mus saib hauv you Tube xwb muaj pawg lug li lawm mas.


Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#69
Zeemtseeb

Zeemtseeb

  New Member

 • Members
 • 8 posts
Reputation: 0
Neutral
Ua-tsaug Koobpovtxuj....kuv tau mus mloog me-ntsi Xibhwb Vamtxoo cov lus lawm, tiamsis tsuas xav paub tias puas muaj nws cov lus ntawd muag nyob rau qho twg xwb.

Xibhwb Vamtxoo tej lus yog ib-co uas yuavtsum tau muab ceev tseg, vim muaj tsawg tus tibneeg uas thiaj li hais tau lus raws txoj kev ncaj thiab taug txoj kev tus.  Txawm yog tus uas tsis ntseeg yesxus, tsis mus church los yeej mloog thiab khaws tau nws tej lus coj mus siv rau lub neej.

#70
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,254 posts
Reputation: 1,048
Excellent
Zeemtseeb.
Yog xav yuav no mas kuv tsis paub tias lawv puas muaj muag nawb.tab sis cov no los koj xav khaws cia ces koj luam los cia xwb tau kawg mas.Xib hwb Vam txoov lis no mas yog dab vaj tswv muab nws rau txim nws thiaj li tuag lawm nawb.Vim nws twb yog xib hwb tuaj qhia vaj tswv txoj lus lawm nws mus nplog teb nws haj tseem mus ua nyuj dab rau nws txiv ces Dab vaj tswv thiaj li tsis txaus siab tias nws tseem rov taw tuam ntuj Dab vaj tswv thiaj li coj nws mus xaj xuam lawm xwb ne.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#71
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,089 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostKoobpovtxuj, on 11 February 2015 - 04:48 AM, said:

Zeemtseeb.
Yog xav yuav no mas kuv tsis paub tias lawv puas muaj muag nawb.tab sis cov no los koj xav khaws cia ces koj luam los cia xwb tau kawg mas.Xib hwb Vam txoov lis no mas yog dab vaj tswv muab nws rau txim nws thiaj li tuag lawm nawb.Vim nws twb yog xib hwb tuaj qhia vaj tswv txoj lus lawm nws mus nplog teb nws haj tseem mus ua nyuj dab rau nws txiv ces Dab vaj tswv thiaj li tsis txaus siab tias nws tseem rov taw tuam ntuj Dab vaj tswv thiaj li coj nws mus xaj xuam lawm xwb ne.

:55318906: :55318906: :55318906:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#72
Zeemtseeb

Zeemtseeb

  New Member

 • Members
 • 8 posts
Reputation: 0
Neutral
Vajhuamsibluag,
Koj qhov pivtxwv txog kev sau ntawv hmoob sibtxuas...feem coob yuav nkagsiab thiab sivtau.  Tiamsis, cov B=NP, J=NTS, ect. tejzaum yuav muaj qho tus xwb thiaj li yuav tau.  Zoo tshaj ib-txhiab kab lus uas tsis tseem-ceeb, yog ib-kab lus uas thaum hnov lawm ua rau tus ntawd ras-meej.

#73
Vamntxawg

Vamntxawg

  Master Degree 3

 • Members
 • 1,569 posts
Reputation: 68
Excellent

View PostKoobpovtxuj, on 11 February 2015 - 04:48 AM, said:

Zeemtseeb.
Yog xav yuav no mas kuv tsis paub tias lawv puas muaj muag nawb.tab sis cov no los koj xav khaws cia ces koj luam los cia xwb tau kawg mas.Xib hwb Vam txoov lis no mas yog dab vaj tswv muab nws rau txim nws thiaj li tuag lawm nawb.Vim nws twb yog xib hwb tuaj qhia vaj tswv txoj lus lawm nws mus nplog teb nws haj tseem mus ua nyuj dab rau nws txiv ces Dab vaj tswv thiaj li tsis txaus siab tias nws tseem rov taw tuam ntuj Dab vaj tswv thiaj li coj nws mus xaj xuam lawm xwb ne.

Koobpovtxuj, yog li koj hais no mas lawv tus dab yesxus no siab nqaim hwv lawm tiag nawb yom?  ua cas cov mus deev luag poj niam tus dab yesxus no ho tsis muab coj mus xaj xuam, xibfwb vamtxoov poj niam twb deev hluas nraug ua cas ho tsis no yawg poj niam mus xaj xuam thiab.  Mum!!! tej zaum niag dab yesxus no yeej los tuag theej neeg lub txhoj lawm tiag, Koobpovtxuj seb koj puas xav deev luag tej poj niam thiab tua neeg, rau qhov yesxus twb los tuag theej lawm nas, yog koj xav no wb rov mus ntseeg dab yesxus ces wb tab meeg tua neeg, pom luag tej poj niam zoo nkauj ces wb deev xwb, yog taj luaj ntes wb los wb hais tias yesxus twb tuag theej wb lawm no ces lawv tso wb xwb tiag.

#74
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,089 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostZeemtseeb, on 11 February 2015 - 02:40 PM, said:

Vajhuamsibluag,
Koj qhov pivtxwv txog kev sau ntawv hmoob sibtxuas...feem coob yuav nkagsiab thiab sivtau.  Tiamsis, cov B=NP, J=NTS, ect. tejzaum yuav muaj qho tus xwb thiaj li yuav tau.  Zoo tshaj ib-txhiab kab lus uas tsis tseem-ceeb, yog ib-kab lus uas thaum hnov lawm ua rau tus ntawd ras-meej.

Thaumtwg peb cov Hmoob muaj kev txawj, kev jhaw thiab kev lhoov kom yoojyim rau yus haiv neeg thiab lwm tus neeg uas tsis yog Hmoob, tabsis luag xav kawm lus Hmoob thiab ntawv Hmoob ces sawvdaws yuav pib pom zujzus. Tej kuv siv no tsis yog kuv ua tus kho. Twb yog puag thaum 90's ntawd,  cov Hmoob tseebceeb tau form ib lub committee los txhimkho cov ntawv Hmoob. Cov neeg nyob hauv lub committee muaj: Moua Liab, Jonas Vange, Tou Herr, James Moua, Kao Xiong, Maxwell Leyang, Khoua Her, Lue Vang, Pao Vang, Chue Chang thiab Elizabeth Kirton.

Thuamtwg Hmoob paub Hmoob cov lus thiab ntawv muaj fijxws li ntawv thiab lus English, Fabkis, etc. ces Hmoob fim yuav txawj xam pom txoj kev zoo. Yog Hmoob paub ntawv Hmoob thiab ntawv Meskas li niajnhub no xwb ces tseem sib tham nyuaj. Pivtxwv, Hmoob twb tsis tau muaj VERB, ADJECTIVE, ADVERB, NOUN, PRONOUN, PREPOSITION, ETC. rau Hmoob tej lus.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#75
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,254 posts
Reputation: 1,048
Excellent

View PostVamntxawg, on 11 February 2015 - 05:56 PM, said:

Koobpovtxuj, yog li koj hais no mas lawv tus dab yesxus no siab nqaim hwv lawm tiag nawb yom?  ua cas cov mus deev luag poj niam tus dab yesxus no ho tsis muab coj mus xaj xuam, xibfwb vamtxoov poj niam twb deev hluas nraug ua cas ho tsis no yawg poj niam mus xaj xuam thiab.  Mum!!! tej zaum niag dab yesxus no yeej los tuag theej neeg lub txhoj lawm tiag, Koobpovtxuj seb koj puas xav deev luag tej poj niam thiab tua neeg, rau qhov yesxus twb los tuag theej lawm nas, yog koj xav no wb rov mus ntseeg dab yesxus ces wb tab meeg tua neeg, pom luag tej poj niam zoo nkauj ces wb deev xwb, yog taj luaj ntes wb los wb hais tias yesxus twb tuag theej wb lawm no ces lawv tso wb xwb tiag.
Vamntxawg.
Yog yuav hais qhov tseeb ces yeej yuav tsum yog li koj hais no tiag hos.Vim yes xus twb los tuag theej peb lub txhoj txhiv peb lub txim lawm ces peb txawm mus thab plaub deev luag poj luag sev tua neeg npog nroj ntsuab los yeej tsis txhaum lawm.Yog tias peb mus deev luag poj luag sev.Tua neeg npog nroj ntsuab es tseem txhaum thiab ces yes xus los tuag dawb tuag do tsis tau txhiv leej twg lub txim li nawb.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#76
Zeemtseeb

Zeemtseeb

  New Member

 • Members
 • 8 posts
Reputation: 0
Neutral
Vajhuamsibluag,
Yog lub committee Hmoob tseebceeb ntawd twb-muaj tshwm puag thaum xyoo 90's los lawm.  Yog li lawv puas muaj website/info. nyob rau qhovtwg?  Kuv xav paub kom ntau dua nov ntxiv, vim kuv hnov ib-tug txiv-ntxawm nws kuj tau tham me-ntsis txog tej shortcut writings uas koj tau muab pivtxwv ntawd thiab.

#77
Vamntxawg

Vamntxawg

  Master Degree 3

 • Members
 • 1,569 posts
Reputation: 68
Excellent
Vajhuam, lawv tus dab yesxus no mas tsis txawv zaj dab neeg niam tais sib hlub es noj plab qaib ib qhov li ntag nawb.  Muaj ntau ntau case uas tua neeg, taj luaj ntes tau nws, ces lawv hais tias, qhov kuv tua no twb Match hauv bible lawm.  Cov uas tsis mag ntes teb hais tias koj ntseeg yesxus mas tsuas yog ntseeg ua friendship xwb, tsis tau yog tua neeg es tsis txhaum.  Cov poj niam mekas thiab cov txiv neej mekas uas mus deev luag poj niam deev luag txiv los yeej keb hais tias yesxus twb tuag theej lawm no nas.  Cov xibfwb los keb hais tias yog theej puag thaum Adas thiab Evas ua txhaum xwb no laiv.  Nej pom cov poj niam thiab cov txiv neej uas niab hnub deev luag poj luag txiv ces lawv ntau nqi hais tias yesxus tuag theej lawm no ntag, qhov Jew tsis kam los ntseeg ces yog ib qhov no, ib qhov lawv phau bible tsis muaj kev npam thaum Adas thiab Evas.  Jew thiab hmoob thiab cov Islam ntseeg ib yam, leej twg yuav txhaum ces leej twg ris kev txhaum xwb.  Yog li cov neeg no cov poj niam thiab txiv thiaj tsis mus deev luag tug

Koj ho hais tias yog li ces tsis tas ntseeg yesxus, lawv keb kiag hais tias koj ntseeg ces koj tau mus ntuj ceebtsheej lawm thiab.  Lawv tus dab no mas ua li hmoob hais, tso quav nruab deg los txhaum, tso quav nruab qhuab los txhaum li hos.

#78
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,089 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostZeemtseeb, on 12 February 2015 - 02:31 PM, said:

Vajhuamsibluag,
Yog lub committee Hmoob tseebceeb ntawd twb-muaj tshwm puag thaum xyoo 90's los lawm.  Yog li lawv puas muaj website/info. nyob rau qhovtwg?  Kuv xav paub kom ntau dua nov ntxiv, vim kuv hnov ib-tug txiv-ntxawm nws kuj tau tham me-ntsis txog tej shortcut writings uas koj tau muab pivtxwv ntawd thiab.

Lawv ciaj tsis taus kom muaj website, thiab thaum ntawd twb tsis tau muaj computer windows thiab microsoft words, tabsis kuv muaj lawv cov ntawv sau tseg khaws cia thiab mas mas.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.