Jump to content

Change

XIBHWB VAM TXOOV LIS


 • Please log in to reply
77 replies to this topic

#1
Guest_Guest_HmoobUSA_*_*

Guest_Guest_HmoobUSA_*_*
 • Guests
Reputation: 0
COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg.  Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag.  Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.  

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm.  Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua.  Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.


#2
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,326 posts
Reputation: 77
Excellent

 Guest_HmoobUSA_*, on Feb 21 2009, 12:58 PM, said:

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg.  Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag.  Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.  

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm.  Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua.  Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.
NPAWG, XIBHWB VAMTXOOV THIAB PEB TAU NYOB UA KE TIM THAIBTEB. TSIS TAS LI NTAWD, PEB IB TUG DABLAUG YUAV KIAG XIBHWB VAMTXOOV TUS NTXHAIS THIAB.NIM NO TUS DABLAUG NO KUJ YOG XIBHWB THIAB TIAG.YEEJ YOG LI KOJ HAIS.XIBHWB VAMTXOOV YEEJ TXAWJ HAIS LUS NTUAS TIB NEEG THIAB TSHAJ NTUJ LUS TAU ZOO HEEV LI.
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#3
fathernature

fathernature

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 970 posts
Reputation: 4
Neutral

 Guest_HmoobUSA_*, on Feb 21 2009, 08:58 AM, said:

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg.  Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag.  Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.  

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm.  Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua.  Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.


hmoobUSA aJ!

kuv los kuj nco/ khuv xim nws kawg li tsis pom qab hais lo twg li. thaum  1997- 1999 ntawd, nkawd ob niamtxiv tau tuaj qhia peb cov ntseeg 2 zaug nyob
rau hauv peb church Michigan no, ces kuv tsuas tau nkawd cov kasxev/ movies los saib ua puav pheej lawm xwb.. yog saib/ mloog thaumtwg ces kuv yeej xav
tias nws tsis tuag li. vim nws lub ntsej muag luag ntxhi / lolus qabzib heev.. yog leejtwg cim /nco tau nws cov lus los ua neej, tus ntawd ua neej kaj siab lug xwb
tiag.. tomqab nws tas simneej, kuv hnov li koj hais kod, kuv hais rau ib tug xibhwb hmoob xyooj hais tias nej cov xibhwb twb mus mus thaibteb/ nplogteb kom
nej ho mus sojntsuam saib puas muaj tseeb, / nploj liab los pheej ua phem rau cov ntseeg tid li thiab. nej kuj pab hais kom tsis txhob ua li ntawd los pob.. tus
xibhwb ntawd tseem cem hais tias tsis yog yus haujlwm es sij mus thab tej ntawd ua dabtsi. kuv hais tias yog li ntawd nej kuj tsis txhob mus xa xa xa hmoo
rau lawv cov tid kom lawv txhob raug teebmeem lospob. nws hais tias tej ntawd nws tsis k k k no, kuv hais nws tias yog li no nej mus nrhiav kev kub ntxhov
rau lawv ris xwb puas yog? yog li no nej cov xibhwb tsis najncees lawm, thaum qab no s/d yuav noj, thaum qaub no s/d ho yuav nti no mas tsis yog lawm.

zaum no peb  paub hais tias nej cov xibhwb  tsis sib pab/ sib koom tes lawm lauj. txij li ntawd los ces tus xibhwb ntawd tsis kam tuaj hauv no li lawm... qhov no
tsis yog kuv hais phem rau koj nawb. kuv qhia koj hais tias zoo cov xibhwb tsis sib koom tes sib pab, muaj neeg taug nws qab no xwb ov nawb..
koj txhob xav yuam kev rau kuv nawb. kuv qhia koj li ntawd xwb.

#4
Guest_Guest_HmoobUSA_*_*

Guest_Guest_HmoobUSA_*_*
 • Guests
Reputation: 0
TUSZOOPHOOJYWG & FATHERNATURE,

Yog mas peb txhua tus puavleej nco thiab yuav nco nws cov lus zoo nrog rau tus neeg zoo mus tag ib sim os.

FatherNature aw!!! Kuv pab koj tusiab txog tus Xibhwb koj hais uas nws tias tsis kkk no thiab tiag.  Ab!!! peb cov Hmoob ua cas pheej coj txawv ua luaj tsuav tsis yog yus tus ntawm xubntiag kiag ces yeej tsis pab mobsiab li, xyov lau tusiab dhau lawm os.

#5
NraugKabTsib

NraugKabTsib

  Bachelor Degree 1

 • Members
 • 117 posts
Reputation: 7
Neutral

 Guest_HmoobUSA_*, on Feb 21 2009, 06:58 AM, said:

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg.  Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag.  Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.  

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm.  Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua.  Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.
kuv hnov tias xibhwb vamtxoov mas tsis yog txawj qhias neeg uas neej xwb hos nws tseem txawj nrog lawv cov pojniam uas neej thiab nos tiag.


Posted Image
Tuag rau haiv Hmoob zoo dua nyob ib leeg.


#6
Guest_Guest_HmoobUSA_*_*

Guest_Guest_HmoobUSA_*_*
 • Guests
Reputation: 0

 NraugKabTsib, on Feb 21 2009, 11:46 PM, said:

kuv hnov tias xibhwb vamtxoov mas tsis yog txawj qhias neeg uas neej xwb hos nws tseem txawj nrog lawv cov pojniam uas neej thiab nos tiag.

Nraugkabtsib,

Puas muaj tiag mas los? Xijpeem mas nws twb dhau lawm ces tsis txhob tham lawm os txawm tham los nws tsis sawv los thov txim lawm os nawb.

#7
Guest_ntujtub_*

Guest_ntujtub_*
 • Guests
Reputation: 0

 NraugKabTsib, on Feb 21 2009, 11:46 PM, said:

kuv hnov tias xibhwb vamtxoov mas tsis yog txawj qhias neeg uas neej xwb hos nws tseem txawj nrog lawv cov pojniam uas neej thiab nos tiag.


Bawg Nraugkabtsib:

kuv zoo siab uas tau hnov koj cov xovxwm no.  Txiv Tswv Ntuj tso yawg los ua haujlwm ncajncees qhia neeg Hmoob es.  YOG yawg los tes qaij taw ntxee li koj hais tiag, thov muab povthawj los kuv tuajyeem los kho tsis pub puas mus txog rau pem ntuj.

Kuv txiv Tswv Ntuj twb yeej ntshai lino es nws thiaj tso kuv los xyuas tej haujlwm no ntag.  txhob poob siab thiab txhob ua siab deb, hais kiag tuaj rau kuv ces qaub iab los ua tiag noj hos nyhav los ua tiag ris ntag nawj.

Koj paub npaum li cas los yim zoo baum li ntawd xwb.  Tej kev phem no txog txij noobneeg yuav tsis tau lawm ces Tswv Ntuj yeej yuav tsis tau ib yam thiab ov.  Thiab tseem yuav coj kev phem qias mus ntxiv dab teeb thiab?  Tsis tau li lau, hauv twb ntau txaus lawm tseem pheej xa neeg phem qujqees ntxiv thiab es yuav ua cas no?  Kawg dabteb puv ses, dab xa cov dab tuag rov los nrog neej nyob no yuav ua cas no ma?????

Koj yijmeem lis cov haujlwm no es wb muab kho kom tas nawj!  Kuv tos koj xwb ov!

nyob zoo koj os.


#8
thabhamliab

thabhamliab

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,040 posts
Reputation: 11
Good

 ntujtub, on Feb 22 2009, 11:32 AM, said:


Bawg Nraugkabtsib:

kuv zoo siab uas tau hnov koj cov xovxwm no.  Txiv Tswv Ntuj tso yawg los ua haujlwm ncajncees qhia neeg Hmoob es.  YOG yawg los tes qaij taw ntxee li koj hais tiag, thov muab povthawj los kuv tuajyeem los kho tsis pub puas mus txog rau pem ntuj.

Kuv txiv Tswv Ntuj twb yeej ntshai lino es nws thiaj tso kuv los xyuas tej haujlwm no ntag.  txhob poob siab thiab txhob ua siab deb, hais kiag tuaj rau kuv ces qaub iab los ua tiag noj hos nyhav los ua tiag ris ntag nawj.

Koj paub npaum li cas los yim zoo baum li ntawd xwb.  Tej kev phem no txog txij noobneeg yuav tsis tau lawm ces Tswv Ntuj yeej yuav tsis tau ib yam thiab ov.  Thiab tseem yuav coj kev phem qias mus ntxiv dab teeb thiab?  Tsis tau li lau, hauv twb ntau txaus lawm tseem pheej xa neeg phem qujqees ntxiv thiab es yuav ua cas no?  Kawg dabteb puv ses, dab xa cov dab tuag rov los nrog neej nyob no yuav ua cas no ma?????

Koj yijmeem lis cov haujlwm no es wb muab kho kom tas nawj!  Kuv tos koj xwb ov!

nyob zoo koj os.

ntujtub.

tsam no xib hwb twb tuag lawm es neb tseem yuav kho tau li cas ntxiv lawm naj?
twb ntev npaum no ces luag ham tsis mus txog pem tswv ntuj lawm yog muaj tiag es luag tau ua tes qaij taw ntxee li hais no ces tswv ntuj ham tsis muab nws pov hauv ntuj tawg lawm las as.hos yog tsis muaj ces luag ham tsis mus nrog tswv ntuj nyob kaj siab lug tsis txawj laus tuag saum ntuj ceeb tsheej lub teb chaws pua nyiaj dawb paug hos xov kub daj rhuv ci ntsa iab lawm las as.ntshe nej niaj hnub sau nyiaj hauv ntiaj teb no xa mus rau vaj tswv ntshe vaj tswv ham tsis muab rau luag coj mus ntiav neeg ua vaj ua tsev tos nej lawm las as.


#9
Guest_ntujtub_*

Guest_ntujtub_*
 • Guests
Reputation: 0

 thabhamliab, on Feb 23 2009, 04:24 AM, said:

ntujtub.

tsam no xib hwb twb tuag lawm es neb tseem yuav kho tau li cas ntxiv lawm naj?
twb ntev npaum no ces luag ham tsis mus txog pem tswv ntuj lawm yog muaj tiag es luag tau ua tes qaij taw ntxee li hais no ces tswv ntuj ham tsis muab nws pov hauv ntuj tawg lawm las as.hos yog tsis muaj ces luag ham tsis mus nrog tswv ntuj nyob kaj siab lug tsis txawj laus tuag saum ntuj ceeb tsheej lub teb chaws pua nyiaj dawb paug hos xov kub daj rhuv ci ntsa iab lawm las as.ntshe nej niaj hnub sau nyiaj hauv ntiaj teb no xa mus rau vaj tswv ntshe vaj tswv ham tsis muab rau luag coj mus ntiav neeg ua vaj ua tsev tos nej lawm las as.

Bawg thabhamliab:

uatsaug koj ib lawg taw uas kuv tsim deev xeev hlo los.  yog li koj hais las mas, ntshe yuav tau kav liam yeej ntev lawm tiag.  JIAB LUS mas, neeg tus ua li cas, hais li cas los muaj.  tiamsis, xav kom thaum hais tiag lawm yuav tau hais qhov tseeb xwb.  hos 3 neeg hmoob mas pheej muab tej cuav ua tseeb, muab tseeb ua cuav ces ua mus ua los, hais mus hais los ua rau 3 kwvtij neejtsa hmoob tu siab thiab chim siab tawg ua pab ua pawg ua sab ua sua puv ntiaj teb zoo li no tiag.
kuv yeej xav nug qhov tseeb tseeb ntag ov!  yog muaj tseeb thiab muaj cov tsis zoo siab tiag ces, xav kom peb muab sib kho kom zoo huv si mus.  hos yog lawv hais, tus ub tus no hais xwb no ces xav thov kom 3 hmoob tso tseg tej kev taug nyeg liamtxwv no.
xav thov kom peb hmoob paub zoo txog NEEJ thiab DAB, LUB NTUJ thiab DAIM AV no xwb.

Ua neej no ces, ntshe xav txoj zoo los yuav tau txoj phem laud bawg aw.  yuav ua ib tug neeg hmoob zoo thiab ncajncees yeej nyuaj kawg.  tejthaum tsis paub yuav ua cas li lawm thiab!
wb mam sibjib dua, uatsaug ntau ntau.

#10
Guest_SAUBVAJ LIG_*

Guest_SAUBVAJ LIG_*
 • Guests
Reputation: 0

 ntujtub, on Feb 23 2009, 11:11 PM, said:

Bawg thabhamliab:

uatsaug koj ib lawg taw uas kuv tsim deev xeev hlo los.  yog li koj hais las mas, ntshe yuav tau kav liam yeej ntev lawm tiag.  JIAB LUS mas, neeg tus ua li cas, hais li cas los muaj.  tiamsis, xav kom thaum hais tiag lawm yuav tau hais qhov tseeb xwb.  hos 3 neeg hmoob mas pheej muab tej cuav ua tseeb, muab tseeb ua cuav ces ua mus ua los, hais mus hais los ua rau 3 kwvtij neejtsa hmoob tu siab thiab chim siab tawg ua pab ua pawg ua sab ua sua puv ntiaj teb zoo li no tiag.
kuv yeej xav nug qhov tseeb tseeb ntag ov!  yog muaj tseeb thiab muaj cov tsis zoo siab tiag ces, xav kom peb muab sib kho kom zoo huv si mus.  hos yog lawv hais, tus ub tus no hais xwb no ces xav thov kom 3 hmoob tso tseg tej kev taug nyeg liamtxwv no.
xav thov kom peb hmoob paub zoo txog NEEJ thiab DAB, LUB NTUJ thiab DAIM AV no xwb.

Ua neej no ces, ntshe xav txoj zoo los yuav tau txoj phem laud bawg aw.  yuav ua ib tug neeg hmoob zoo thiab ncajncees yeej nyuaj kawg.  tejthaum tsis paub yuav ua cas li lawm thiab!
wb mam sibjib dua, uatsaug ntau ntau.

NEJ TSIS PAUB QHOV TSEEB, TWB YOG NAG HMO TSWV NTUJ LOS QHIA RAU KUV HAIS TIAS NWS HAIS LUS QHIA RAU NEEJ NTIAJ TEB ZOO DHAU LAWM CIA LAWV COJ NWS MUS QHIA RAU NTXWG NYOOG TEB ES KOM COV NEEG UAS UA PHEM RAU SAUM YAJ NO TUAG MUS THIAJ TAU MUS KAWM KEV UA NEEG NTAWM NWS NYOB RAU NTXWG NYOOG TEB. KOM LWM TIAM THIAJ TSIS UA PHEM NTXIM LAWM.

#11
Guest_thaub laus._*

Guest_thaub laus._*
 • Guests
Reputation: 0

 SAUBVAJ LIG, on Mar 16 2009, 06:56 PM, said:

NEJ TSIS PAUB QHOV TSEEB, TWB YOG NAG HMO TSWV NTUJ LOS QHIA RAU KUV HAIS TIAS NWS HAIS LUS QHIA RAU NEEJ NTIAJ TEB ZOO DHAU LAWM CIA LAWV COJ NWS MUS QHIA RAU NTXWG NYOOG TEB ES KOM COV NEEG UAS UA PHEM RAU SAUM YAJ NO TUAG MUS THIAJ TAU MUS KAWM KEV UA NEEG NTAWM NWS NYOB RAU NTXWG NYOOG TEB. KOM LWM TIAM THIAJ TSIS UA PHEM NTXIM LAWM.

Haub yauj yog tias xib hwb vam txoov lis tseem mag mus nyob puag pem ntxwg nyoog lawm thiab ces tas li lawm os.peb ces tso tseg tsis txhob lawb dab ntxiv lawm.vim cov lawb dab twb xav mus ntuj ceeb tsheej xwb los hos,

#12
Guest_Niamhlob_*

Guest_Niamhlob_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest_HmoobUSA_*, on Feb 21 2009, 12:58 PM, said:

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg.  Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag.  Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.  

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm.  Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua.  Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.
HmoobUSA,

Kuv hnov ho txawv li koj hnov.  Kuv hnov tias nws xav mus pab cov txom nyem nyob teb chaws nplog tiam sis LPDR tsis muab kev yooj yim rau nws ces nws kiam tias lawv lom nws kom cov xib hwb tom qab no los mob siab txog lawv tej dej num kom ua tau muaj ceem tshaj qub ntxiv no xwb.   Kuv xav tias nws log kuj yog ib tus neeg txhawj txog Hmoob lub neej kawg nws thiaj ua li ntawd.  Tiam sis nws yeej ua tau nws tej luag dej num tau zoo kawg nkaus li lawm. Peb tsis txhob hais ntau yam ua rau nws tus mus muaj kev txhov siab.


#13
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest_HmoobUSA_*, on Feb 21 2009, 08:45 PM, said:

TUSZOOPHOOJYWG & FATHERNATURE,

Yog mas peb txhua tus puavleej nco thiab yuav nco nws cov lus zoo nrog rau tus neeg zoo mus tag ib sim os.

FatherNature aw!!! Kuv pab koj tusiab txog tus Xibhwb koj hais uas nws tias tsis kkk no thiab tiag.  Ab!!! peb cov Hmoob ua cas pheej coj txawv ua luaj tsuav tsis yog yus tus ntawm xubntiag kiag ces yeej tsis pab mobsiab li, xyov lau tusiab dhau lawm os.


Nraugkabtsib, yus yog ib tug txivneej yawg tsis txhob lam tau lam hais lus.  Ib tsoom phoojywg txhua tus, yog paub qhov tseem mam li hais luag.  Kuv yog nws tsev neeg, tej uas nej lam tau lam hais koj tsis muaj tseeb.  Tus tibneeg zoo, cia nws zoo nws thiab cia sawvdaws nco nws lub txiaj lub ntsim.  Ua neej nyob, txoj kev tuag yeej tsis xaiv leejtwg ntsegmuag.  Txawm koj yuav laus thiab hluas los, txoj kev tuag peb yeej hla tsis dhau.  Nyias muaj nyias lub caij yus los ua neej ces nyias yuav muaj nyias lub caij rov qab.

Peb ua neej tsuas pom hnub no xwb yeej tsis paub tag kis.  Qhov uas nws tag simneej yog txog nws lub caij lub nyoog lawm xwb.  Tsis muaj li tej uas nej tau hais.

#14
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on Apr 20 2009, 12:27 PM, said:

Nraugkabtsib, yus yog ib tug txivneej yawg tsis txhob lam tau lam hais lus.  Ib tsoom phoojywg txhua tus, yog paub qhov tseem mam li hais luag.  Kuv yog nws tsev neeg, tej uas nej lam tau lam hais koj tsis muaj tseeb.  Tus tibneeg zoo, cia nws zoo nws thiab cia sawvdaws nco nws lub txiaj lub ntsim.  Ua neej nyob, txoj kev tuag yeej tsis xaiv leejtwg ntsegmuag.  Txawm koj yuav laus thiab hluas los, txoj kev tuag peb yeej hla tsis dhau.  Nyias muaj nyias lub caij yus los ua neej ces nyias yuav muaj nyias lub caij rov qab.

Peb ua neej tsuas pom hnub no xwb yeej tsis paub tag kis.  Qhov uas nws tag simneej yog txog nws lub caij lub nyoog lawm xwb.  Tsis muaj li tej uas nej tau hais.
Tus tuag twb lwj tag lawm, leej twg tseem ho yuav mus tsa tau tus tuag sawv los nrog nej hais los yog sib cav tias tau ua muaj tseeb los tsis tau ua? Yog yuav hais luag ces thov hais thaum luag tseem muaj sia nyob thiaj li yog neeg .  Yog hais tom luag pob tw los yog hais tom qab luag tuag lawm xwb ces tsis yog neeg los yog me nyuam yaus xwb. Yog yus lam hais tej lus zoo li no rau ib tug uas twb tuag lawm ces yuav ua rau lwm leej lwm tus ntxub yus dawb dawb xwb, yuav tsis muaj leej twg qhuas yus nawb. hais li no tsis yog kuv ho yuav pab Xib hwb Vam txoov? Kuv tsis txheeb tsis ze nws ib ceg qab ceg tes li , tab sis kuv xav qhia rau sawvdaws tias hais rau tus tuag lawm ces tsis muaj nuj nqi, zoo nkaus li koj hais rau ib lub pob zeb los yog pob ntoos xwb.

#15
Guest_Bushman_*

Guest_Bushman_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on Apr 20 2009, 01:38 PM, said:

Tus tuag twb lwj tag lawm, leej twg tseem ho yuav mus tsa tau tus tuag sawv los nrog nej hais los yog sib cav tias tau ua muaj tseeb los tsis tau ua? Yog yuav hais luag ces thov hais thaum luag tseem muaj sia nyob thiaj li yog neeg .  Yog hais tom luag pob tw los yog hais tom qab luag tuag lawm xwb ces tsis yog neeg los yog me nyuam yaus xwb. Yog yus lam hais tej lus zoo li no rau ib tug uas twb tuag lawm ces yuav ua rau lwm leej lwm tus ntxub yus dawb dawb xwb, yuav tsis muaj leej twg qhuas yus nawb. hais li no tsis yog kuv ho yuav pab Xib hwb Vam txoov? Kuv tsis txheeb tsis ze nws ib ceg qab ceg tes li , tab sis kuv xav qhia rau sawvdaws tias hais rau tus tuag lawm ces tsis muaj nuj nqi, zoo nkaus li koj hais rau ib lub pob zeb los yog pob ntoos xwb.
tsis yog li sawv daws xav lawm twb yog yim nws thov vaj tswv los ntev lawm vajtswv pheej tsis txawj coj nws mus nyob vajtswv lub ntuj ceeb tsheej li nws rawm mus nyob heev li lawm nws thiaj cia li mus nws tus kheej lawm xwb tsis yog leej twg lom nws li

#16
Guest_Mab Daum_*

Guest_Mab Daum_*
 • Guests
Reputation: 0

 Bushman, on Apr 20 2009, 05:50 PM, said:

tsis yog li sawv daws xav lawm twb yog yim nws thov vaj tswv los ntev lawm vajtswv pheej tsis txawj coj nws mus nyob vajtswv lub ntuj ceeb tsheej li nws rawm mus nyob heev li lawm nws thiaj cia li mus nws tus kheej lawm xwb tsis yog leej twg lom nws li
hahaha cas koj yuav mus hais tau raug siab raug ntsws ua luaj li niaj hnub pe hawm vaj tswv txhua hnub sunday tsim nyog yuav tsis txawj tuag vim vaj tswv twb muab txoj sia ntev dhawv mus ib txhis rau lawm yes xus twb los tuag tam txoj kev txhaum lawm thaum kawg los sis ua ib pawg av lawm thiab xwb.

#17
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent
Cov phoojywg sawvdaws,

Kuv xav paub haistias Xh. Vam Txoov ua txhaum nej qhovtwg es nws twb tuag nws los ntev lawm los nej tseem muab nws lub npe cov los hais ua dog ua dig thiab? Thov kom sawvdaws muaj kev sibhwm thiab. Yus ho zoo npaum li cas?

Posted Image


Posted Image[/center]

#18
Txuj ci yaj

Txuj ci yaj

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,161 posts
Reputation: 4
Neutral

 thaub laus., on Mar 20 2009, 09:39 AM, said:

Haub yauj yog tias xib hwb vam txoov lis tseem mag mus nyob puag pem ntxwg nyoog lawm thiab ces tas li lawm os.peb ces tso tseg tsis txhob lawb dab ntxiv lawm.vim cov lawb dab twb xav mus ntuj ceeb tsheej xwb los hos,
thaub laus koj hais li ntawd no ua li ntxwg nyoog (ntxws nyoo) thiab vaj tswv nkawd leej twg zoo dua? cas koj xav mus rau saum ceeb tsheej tshaj li mus rau hauv dab teb? ua li ntawm(Ntxws Nyoos) thiab Vaj Tswv nkawd cov lus ua Vaj Tswv txwv tsis pub kom As Das thiab Es Vas nkawd tsis txhob noj tsob txiv toj taug ntawd tsam nkawd poob rau txoj kev txhaum hos (Ntxws Nyoos) ho kom As Das thiab Es Vas nkawd koj es nkawm qhov muag thiaj yuav pom kev no ces thaum nkawd noj lub txiv toj taug ntawd tas ces nkawd txawj txaj muag nkawd cia li muab tej nploog tsawb coj los npua ces Vaj Tswv thiaj cem nkawm hais tias nkawd tsis tsim txiaj no ua li dab Ntxwg Nyoog yog tus zoo los Vaj Tswv yog tus zoo? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

#19
thabhamliab

thabhamliab

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,040 posts
Reputation: 11
Good

 Txuj ci yaj, on Apr 23 2009, 06:21 PM, said:

thaub laus koj hais li ntawd no ua li ntxwg nyoog (ntxws nyoo) thiab vaj tswv nkawd leej twg zoo dua? cas koj xav mus rau saum ceeb tsheej tshaj li mus rau hauv dab teb? ua li ntawm(Ntxws Nyoos) thiab Vaj Tswv nkawd cov lus ua Vaj Tswv txwv tsis pub kom As Das thiab Es Vas nkawd tsis txhob noj tsob txiv toj taug ntawd tsam nkawd poob rau txoj kev txhaum hos (Ntxws Nyoos) ho kom As Das thiab Es Vas nkawd koj es nkawm qhov muag thiaj yuav pom kev no ces thaum nkawd noj lub txiv toj taug ntawd tas ces nkawd txawj txaj muag nkawd cia li muab tej nploog tsawb coj los npua ces Vaj Tswv thiaj cem nkawm hais tias nkawd tsis tsim txiaj no ua li dab Ntxwg Nyoog yog tus zoo los Vaj Tswv yog tus zoo? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

txuj ci yaj.

yog li koj hais ces yog nkawd mloog vaj tswv hais ces neeg yeej tsis txawj hais lus tsis txawj txaj muag nyob tsis muaj vag tsis muaj tse li tej tsiaj xwb.
yog vim nkawd ua li ntxwg nyoog hais lawm neeg thiaj txawj txaj muag thiaj li txawj hnav ris tsho thiaj muaj kev txawj kev ntse los txog niaj hnub no puas yog.

yog li ces tej tsiaj txhu mloog li vaj tswv hais lawm ces tej tsiaj txhu thiaj tsis txawj hais lus tsis txawj hnav ris tsho thiab thiaj tsis txawj ntse ntag laus.yog tias tej tsiaj tseem txawj ntse thiab mas ntshe yuav nrog tib neeg sib txeeb teb chaws nyob mas tseem yuav sib tua loj dua nov nawb yom.

#20
NraugKabTsib

NraugKabTsib

  Bachelor Degree 1

 • Members
 • 117 posts
Reputation: 7
Neutral

 ntujtub, on Feb 23 2009, 06:11 PM, said:

Bawg thabhamliab:

uatsaug koj ib lawg taw uas kuv tsim deev xeev hlo los.  yog li koj hais las mas, ntshe yuav tau kav liam yeej ntev lawm tiag.  JIAB LUS mas, neeg tus ua li cas, hais li cas los muaj.  tiamsis, xav kom thaum hais tiag lawm yuav tau hais qhov tseeb xwb.  hos 3 neeg hmoob mas pheej muab tej cuav ua tseeb, muab tseeb ua cuav ces ua mus ua los, hais mus hais los ua rau 3 kwvtij neejtsa hmoob tu siab thiab chim siab tawg ua pab ua pawg ua sab ua sua puv ntiaj teb zoo li no tiag.
kuv yeej xav nug qhov tseeb tseeb ntag ov!  yog muaj tseeb thiab muaj cov tsis zoo siab tiag ces, xav kom peb muab sib kho kom zoo huv si mus.  hos yog lawv hais, tus ub tus no hais xwb no ces xav thov kom 3 hmoob tso tseg tej kev taug nyeg liamtxwv no.
xav thov kom peb hmoob paub zoo txog NEEJ thiab DAB, LUB NTUJ thiab DAIM AV no xwb.

Ua neej no ces, ntshe xav txoj zoo los yuav tau txoj phem laud bawg aw.  yuav ua ib tug neeg hmoob zoo thiab ncajncees yeej nyuaj kawg.  tejthaum tsis paub yuav ua cas li lawm thiab!
wb mam sibjib dua, uatsaug ntau ntau.
nej yuav taus piav raus kuv mloog seb qhov pem Euclaire Wisconsin ua li cas mas lod. nej cov paub zoo zoo ces kuj piav raus peb mloog xwb.


Posted Image
Tuag rau haiv Hmoob zoo dua nyob ib leeg.


#21
thabhamliab

thabhamliab

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,040 posts
Reputation: 11
Good

 Khej1, on Apr 23 2009, 05:35 PM, said:

Cov phoojywg sawvdaws,

Kuv xav paub haistias Xh. Vam Txoov ua txhaum nej qhovtwg es nws twb tuag nws los ntev lawm los nej tseem muab nws lub npe cov los hais ua dog ua dig thiab? Thov kom sawvdaws muaj kev sibhwm thiab. Yus ho zoo npaum li cas?

khej1.

koj yog 1 tug ntseeg vaj tswv ua cas koj haj tseem tias xh vam txoov lis tuag no naj?
cov tuag mas yog cov ntseeg hmoob kev cai thiaj txawj tuag xwb los sad.
cov ntseeg vaj tswv li xh vam txoov lis lawm yes xus twb los tuag theej nws lub txhoj txhiv nws lub txim lawm nev.tsis muaj yuav tuag nav yog nws mus nrog vaj tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm xwb nav.

tsis nco qab lawm ntshe yog nws ua txhaum vaj tswv lawm es nws thiaj tuag lawm pob yom.vim vaj tswv yeej tias cov ua txhaum vaj tswv ces vaj tswv yuav muab pov hauv ntuj tawg no nev yom.cov tuag ces tej zaum yog vaj tswv muab pov hauv ntuj tawg es thiaj tuag tiag lauj yom.

#22
Guest_Mab Daum_*

Guest_Mab Daum_*
 • Guests
Reputation: 0

 Khej1, on Apr 23 2009, 10:35 PM, said:

Cov phoojywg sawvdaws,

Kuv xav paub haistias Xh. Vam Txoov ua txhaum nej qhovtwg es nws twb tuag nws los ntev lawm los nej tseem muab nws lub npe cov los hais ua dog ua dig thiab? Thov kom sawvdaws muaj kev sibhwm thiab. Yus ho zoo npaum li cas?
khej1

XF vam txoov mas tau ua txhaum loj heev laiv vim rau qhov nws tau ua txhaum rau lub ntuj lub teb txhua yam lawm yog li ntawv ntxwg nyoog thiaj coj nws mus hais plaub lawm xwb cov neeg uas tsis paub hwm yus niam yus txiv uas yog tus yug yus los li ntawv tsim nyog mus ntuj txhiag teb tsaus lawm nws niam nws txiv khwv khwvv tu nws hlob los cas tseem tsis hwm niam hwm txiv ho tseem mus hwmm tus dab yes xus thiab qhov no yog txhaum rau lub ntuj lub teb daim av lawm ntag pab nws niam nws txiv tu siab uas muaj ib tug tub zoo li ntawv.  Khej1 yog koj zoo li ntawv thiab ces pabb koj niam koj txiv tu siab thiab nawb tsis ntev ces txog koj turn lawm ntag nwab.

#23
thabhamliab

thabhamliab

  Master Degree 1

 • Members
 • 1,040 posts
Reputation: 11
Good

 Mab Daum, on Apr 24 2009, 11:07 AM, said:

khej1

XF vam txoov mas tau ua txhaum loj heev laiv vim rau qhov nws tau ua txhaum rau lub ntuj lub teb txhua yam lawm yog li ntawv ntxwg nyoog thiaj coj nws mus hais plaub lawm xwb cov neeg uas tsis paub hwm yus niam yus txiv uas yog tus yug yus los li ntawv tsim nyog mus ntuj txhiag teb tsaus lawm nws niam nws txiv khwv khwvv tu nws hlob los cas tseem tsis hwm niam hwm txiv ho tseem mus hwmm tus dab yes xus thiab qhov no yog txhaum rau lub ntuj lub teb daim av lawm ntag pab nws niam nws txiv tu siab uas muaj ib tug tub zoo li ntawv.  Khej1 yog koj zoo li ntawv thiab ces pabb koj niam koj txiv tu siab thiab nawb tsis ntev ces txog koj turn lawm ntag nwab.

xh vam txoov lis mas tsis yog ntxwg nyoog coj mus hais plaub li koj hais nawb yog dab vaj tswv coj mus rau txim lawm xwb ov.vim nws twb yog 1 tug xib hwb loj lawm nws twb niaj hnub tshaj dab vaj tswv txoj moo zoo rau sawv daws thoob ntiaj teb lawm nws haj tseem rov mus ua nyuj dab rau nws niam nws txiv nws tej niam hlob txiv hlob niam ntxawm txiv ntxawm uas tseem ntseeg dab poj yawm lawm thiab.nws twb ntseeg dab vaj tswv mas tsim nyog nws yuav tsum ua nyuj dab rau dab vaj tswv lawm xwb nav.txhais tau tias nws rov mus ua dab poj yawm qhev dua ces dab vaj tswv thiaj npau taws thiaj li los cab nws mus rau txim lawm xwb nawb.tej zaum mas tseem yuav muab nws pov hauv ntuj tawg lawm thiab nav.

#24
Guest_MabDaum_*

Guest_MabDaum_*
 • Guests
Reputation: 0

 thabhamliab, on Apr 24 2009, 05:47 PM, said:

xh vam txoov lis mas tsis yog ntxwg nyoog coj mus hais plaub li koj hais nawb yog dab vaj tswv coj mus rau txim lawm xwb ov.vim nws twb yog 1 tug xib hwb loj lawm nws twb niaj hnub tshaj dab vaj tswv txoj moo zoo rau sawv daws thoob ntiaj teb lawm nws haj tseem rov mus ua nyuj dab rau nws niam nws txiv nws tej niam hlob txiv hlob niam ntxawm txiv ntxawm uas tseem ntseeg dab poj yawm lawm thiab.nws twb ntseeg dab vaj tswv mas tsim nyog nws yuav tsum ua nyuj dab rau dab vaj tswv lawm xwb nav.txhais tau tias nws rov mus ua dab poj yawm qhev dua ces dab vaj tswv thiaj npau taws thiaj li los cab nws mus rau txim lawm xwb nawb.tej zaum mas tseem yuav muab nws pov hauv ntuj tawg lawm thiab nav.
thaum pov rau ntuj tawg lawm ces ntxwg nyoog yuav yog tus rau txim ib tom ntxiv thiab ntag lau vim rau qhov nws kuj tau cem ntxwg nyoog lawm thiab laiv puas yog li ntawv ma thabhamliab

#25
KaubkimYajlaug

KaubkimYajlaug

  New Member

 • Members
 • 57 posts
Reputation: 0
Neutral

 thabhamliab, on Apr 24 2009, 05:47 PM, said:

xh vam txoov lis mas tsis yog ntxwg nyoog coj mus hais plaub li koj hais nawb yog dab vaj tswv coj mus rau txim lawm xwb ov.vim nws twb yog 1 tug xib hwb loj lawm nws twb niaj hnub tshaj dab vaj tswv txoj moo zoo rau sawv daws thoob ntiaj teb lawm nws haj tseem rov mus ua nyuj dab rau nws niam nws txiv nws tej niam hlob txiv hlob niam ntxawm txiv ntxawm uas tseem ntseeg dab poj yawm lawm thiab.nws twb ntseeg dab vaj tswv mas tsim nyog nws yuav tsum ua nyuj dab rau dab vaj tswv lawm xwb nav.txhais tau tias nws rov mus ua dab poj yawm qhev dua ces dab vaj tswv thiaj npau taws thiaj li los cab nws mus rau txim lawm xwb nawb.tej zaum mas tseem yuav muab nws pov hauv ntuj tawg lawm thiab nav.

THABHAMLIAB,

KUV NIM KHWV KHWV BBZ LI TWB TSIS NCO QAB HNOV TIAS NWS TAU TAS SIM NEEJ NO, YOG TUAJ POM NTAWM NO MAM PAUB XWB.  ES QHOV KOJ HAIS NWS ROV MUS UA NYUJ DAB NO PUAS MUAJ TSEEB MA, TXAWM MUAJ TSEEB LOS KUV XAV TSIS TXHAUM LEEJ TWG LI OS, VIM LUAG HAIS TIAS KOJ HWM NIAM HWM TXIV CES IBYAM LI KOJ HWM LUB NTUJ-TSWVNTUJ NO NE. YEEJ YOG NWS TXOG NWS CAIJ MUS LAWM XWB OS.

#26
nkaj hnya

nkaj hnya

  Professional Degree 3

 • Members
 • 2,885 posts
Reputation: 27
Excellent

 Guest_HmoobUSA_*, on Feb 21 2009, 12:58 PM, said:

COV TSEVNEEG, TXHEEBZE & COV NYOB ZE XIBHWB VAM TXOOV LIS,

Thaum xyoo 2003 lub 12 hlis ntawd kuv tseem mus ncig uasi nyob Thailand lawm, kuv tau hnov tias Xibhwb Vamtxoov tau tas simneej thiab tso peb kwvtij Hmoob sawvdaws tseg.  Thaum kuv rov los txog tsev kuv tau hnov ntau yam lus moo cua tus hais licas los muaj tsis paub qhov tseeb tias yog vim licas tiag.  Raws li ib txhia hais mas lawv tias xibhwb Vamtxoov kev tas simneej zaum no yog nws raug tus Nplogliab no muab nws lom xwb no ua li nej puas muaj leejtwg paub tseeb licas tiag.

Xibhwb Vamtxoov yog peb ib tug Hmoob uas hais tau lus kev cobqhia/qhuabqhia neeg kom Tsimtxiaj tau muaj kuab heev kuv tus kheej tseem khaws tau nws cov lus tseg ua puavpheej kev hmov tshua nws tus txiajntsim uas nws tau yug los peb ib tug kwvtij Hmoob thiab tsis tas li tseem yug los ua peb ib tug Xibhwb qhia TXOJ HMOO ZOO tshaj tawm rau peb Hmoob thoob ntuj tau hnov.  

Kuv tus kheej tau ntsib nws nrog rau nws pojniam thiab Yias Xeem Vaj hais lus xovtooj cua nyob Chiang Mai, Thailand ib zaug tom lub zos Eau Claire, Wisconsin nyob rau xyoo 1988 thaum lub sijhawm noj Pebcaug xwb ces tsis tau ntsib nws ntxiv li lawm.  Kuv ntseeg tias nws tseem hluas heev yog tias tsis yog raug mob yuam los yog raug neeg lom mas nws txoj siav tseem yuav nrog peb nyob ntev.

Yog tias cov xwm kuv hais no muaj tseeb tiag no cov Xibhwb txhua tus yuav tau ceevfaj rau lub neej yav pemsuab thiab vim tus LPDR no yeej tsis nyiam cov neeg coj kev cai ntseeg ntuj.

Kawg no kuv thov ua nws tsaug thiab vam tias lwm tiam koj yuav rov los ua peb Hmoob li ib tug kwvtij dua.  Thov kom koj mus zoo thiab peb s/d yuav nco koj tus txiajntsig mus tas ib sim os nawb.
lub caij xib hwb vam txoov tuag ntawd kuv nyob Sacramento kuv tsis mus tab sis muaj cov kwv tij mus coob tsis hais cov coj dab lawb dab los mus tas nrho. kuv ho tsis hno tej lus phem no thiab. kuv xav tias tsis muaj dab tsi.tej no yog neeg lub qhov ncauj xwb.

#27
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 nkaj hnya, on May 14 2009, 03:58 AM, said:

lub caij xib hwb vam txoov tuag ntawd kuv nyob Sacramento kuv tsis mus tab sis muaj cov kwv tij mus coob tsis hais cov coj dab lawb dab los mus tas nrho. kuv ho tsis hno tej lus phem no thiab. kuv xav tias tsis muaj dab tsi.tej no yog neeg lub qhov ncauj xwb.
kuv los xav ib yam lis koj hais tiab. luag twb tuag luag lawm tau peg tsawg lub xyoo. cas tseem muaj ib cov neeg yuav hais lus phem ua luaj rau luag. hmoob feem coob mas tsuas xav hais luag plig xwb. tabsis, yog luag hais yus no yus twb txawj chim thiab.

#28
Guest_Bushman_*

Guest_Bushman_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on May 14 2009, 02:22 PM, said:

kuv los xav ib yam lis koj hais tiab. luag twb tuag luag lawm tau peg tsawg lub xyoo. cas tseem muaj ib cov neeg yuav hais lus phem ua luaj rau luag. hmoob feem coob mas tsuas xav hais luag plig xwb. tabsis, yog luag hais yus no yus twb txawj chim thiab.
txawm yog li ntawv es thiaj li tias kom txhob cem cem ntxug nyoog.......xav hais tias cem ntxwg nyoog npaum li ntawv lawm ces yuav tsis txawj tuag...vim ntxwg nyoog thiaj li txawj tuag xwb ntseeg vaj tswv lawm ces yuav tsis txawj tuag no......thaum kawg los sis tib pawg av lawm xwb las as...zoo li no ces mus vaj tswv ntuj ceeb tsheej los vaj tswv tsis yuav mus ntxwg nyoog teb los ntxwg nyuag yuav rau txim lawm laiv nws tuag nws mus tau ntau xyoo lawm tiag tiam sis nws tus ntsuj plig tab tom nyob txim hauv ntuj kuv phem teb tsaus lawm ntag

#29
Guest_Taw Hluav Taws_*

Guest_Taw Hluav Taws_*
 • Guests
Reputation: 0

 Bushman, on May 20 2009, 09:48 PM, said:

txawm yog li ntawv es thiaj li tias kom txhob cem cem ntxug nyoog.......xav hais tias cem ntxwg nyoog npaum li ntawv lawm ces yuav tsis txawj tuag...vim ntxwg nyoog thiaj li txawj tuag xwb ntseeg vaj tswv lawm ces yuav tsis txawj tuag no......thaum kawg los sis tib pawg av lawm xwb las as...zoo li no ces mus vaj tswv ntuj ceeb tsheej los vaj tswv tsis yuav mus ntxwg nyoog teb los ntxwg nyuag yuav rau txim lawm laiv nws tuag nws mus tau ntau xyoo lawm tiag tiam sis nws tus ntsuj plig tab tom nyob txim hauv ntuj kuv phem teb tsaus lawm ntag
Bushman aw.....cas yuav txawj hais ua luaj li ne tib neeg nyob txhua tus ces kawg tuag xwb tiam sis ua ntej thaum yuav tuag ntawv yuav tau ua txoj kev zoo ua ntej ib tug tsis txhob lam thuam ib tug txoj kev ntseeg tsis hais ntseeg sab twg puav leej yog kev ntseeg yog yus thuam ib tug neeg twg txoj kev ntseeg lawm ces yus tus cawm seej yeej yuav rau txim rau yus ntag zoo li lawv cov coj xam xab nam christ lawv pheej muaj ntsis thuam lwm ho xam xab nam xwsli lawv thuam cov coj kev cai buddhish hais tias hauj sam r uam hauj sam teev dab pe mlom cov tseem coj qub kev cai teev dab hawm ntxug nyoog thiab tseem cem hais tias xam xab nam muslim phem thiab no es yog li cas tiag. Tos Jesus ho raug ntsia tes saum tus ntoo khaub lig los yog vim Jesus cob qhia Jesus cov neeg kom txob thuam luag lwm xam xab nam zoo li no ntag Jesus thiaj li raug tuag yam txom nyem kawg nkaus tseemho dag hais tias yog los tuag tam tib neeg ntiaj teb lub txhoj thiab.

#30
Guest_Taw Hluav Taws_*

Guest_Taw Hluav Taws_*
 • Guests
Reputation: 0

 KaubkimYajlaug, on May 13 2009, 05:09 PM, said:

THABHAMLIAB,

KUV NIM KHWV KHWV BBZ LI TWB TSIS NCO QAB HNOV TIAS NWS TAU TAS SIM NEEJ NO, YOG TUAJ POM NTAWM NO MAM PAUB XWB.  ES QHOV KOJ HAIS NWS ROV MUS UA NYUJ DAB NO PUAS MUAJ TSEEB MA, TXAWM MUAJ TSEEB LOS KUV XAV TSIS TXHAUM LEEJ TWG LI OS, VIM LUAG HAIS TIAS KOJ HWM NIAM HWM TXIV CES IBYAM LI KOJ HWM LUB NTUJ-TSWVNTUJ NO NE. YEEJ YOG NWS TXOG NWS CAIJ MUS LAWM XWB OS.
Txaum loj heev li hos tus phooj ywg qhov ntawv ntag qhov uas txaum rau tus dab ntseeg vaj tswv ntag lau txawm yog li ntawv es dab vaj tswv thiaj li cab nws mus rau txim lawm ntag yog nws yuav ua nyuj dab cas nws ho tsis ua rau tus dab vaj tswv es nws yo yuav ua rau nws niam nws txiv mas koj sim xav seb puas yog

#31
tsegtsistaus

tsegtsistaus

  Bachelor Degree 4

 • Members
 • 673 posts
Reputation: 12
Good

 ntujtub, on Feb 22 2009, 05:32 PM, said:


Bawg Nraugkabtsib:

kuv zoo siab uas tau hnov koj cov xovxwm no.  Txiv Tswv Ntuj tso yawg los ua haujlwm ncajncees qhia neeg Hmoob es.  YOG yawg los tes qaij taw ntxee li koj hais tiag, thov muab povthawj los kuv tuajyeem los kho tsis pub puas mus txog rau pem ntuj.

Kuv txiv Tswv Ntuj twb yeej ntshai lino es nws thiaj tso kuv los xyuas tej haujlwm no ntag.  txhob poob siab thiab txhob ua siab deb, hais kiag tuaj rau kuv ces qaub iab los ua tiag noj hos nyhav los ua tiag ris ntag nawj.

Koj paub npaum li cas los yim zoo baum li ntawd xwb.  Tej kev phem no txog txij noobneeg yuav tsis tau lawm ces Tswv Ntuj yeej yuav tsis tau ib yam thiab ov.  Thiab tseem yuav coj kev phem qias mus ntxiv dab teeb thiab?  Tsis tau li lau, hauv twb ntau txaus lawm tseem pheej xa neeg phem qujqees ntxiv thiab es yuav ua cas no?  Kawg dabteb puv ses, dab xa cov dab tuag rov los nrog neej nyob no yuav ua cas no ma?????

Koj yijmeem lis cov haujlwm no es wb muab kho kom tas nawj!  Kuv tos koj xwb ov!

nyob zoo koj os.

kuv phem ua cas koj yuav hais tau lub tshaj ua luaj li thiab laus yog ntseeg ntuj lawm es txawm ua tes qaij taws ntxeev los koj niam yuav pab tau li nas ntshe koj pab koj ntxeev heev duas xwb pob. Cas koj yuav vwm ua luaj li neeg tuag lawm ces tag xwb tsis muaj ib tug sawv tau li los sam ua cas koj tseem yuav yuav mus hais lawm pem ntuj thiab. Koj puas paub peb cov ntseeg ntuj nas txawm tau ua tej yam tsis zoo mus tham luag tej poj niam lawm los yog vim lub ntuj twb pom zoo lawm hais tias kom ua no ntag kev ua no twb yog dab ntxwg nyug los haub tau me ntsi lawm xwb tsis ua cas os hnub sunday mam li mus thov kev txhaum xwb.

#32
Guest_ntujtub_*

Guest_ntujtub_*
 • Guests
Reputation: 0

 tsegtsistaus, on Aug 20 2009, 03:09 AM, said:

kuv phem ua cas koj yuav hais tau lub tshaj ua luaj li thiab laus yog ntseeg ntuj lawm es txawm ua tes qaij taws ntxeev los koj niam yuav pab tau li nas ntshe koj pab koj ntxeev heev duas xwb pob. Cas koj yuav vwm ua luaj li neeg tuag lawm ces tag xwb tsis muaj ib tug sawv tau li los sam ua cas koj tseem yuav yuav mus hais lawm pem ntuj thiab. Koj puas paub peb cov ntseeg ntuj nas txawm tau ua tej yam tsis zoo mus tham luag tej poj niam lawm los yog vim lub ntuj twb pom zoo lawm hais tias kom ua no ntag kev ua no twb yog dab ntxwg nyug los haub tau me ntsi lawm xwb tsis ua cas os hnub sunday mam li mus thov kev txhaum xwb.

bawg,

ua tsaug ntau nawj, mam thov kom vajtswv hlub koj thiab.

AMEN!

#33
Guest_NcaujNcab_*

Guest_NcaujNcab_*
 • Guests
Reputation: 0
Los mloog XF Vam Txoov qhuab ke seb...


#34
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,085 posts
Reputation: 1,170
Excellent

 NcaujNcab, on 06 January 2010 - 09:05 AM, said:

Los mloog XF Vam Txoov qhuab ke seb...


Tus hais lus hauv no yog nej tus xibfwb Vamtxoov? Neeg hais lus lino, kuv tsis fwm tias nws ua Vajtswv tes haulwm. Ntuj/Vajtswv hlub txhua yam nyob ntiajteb. Kuv tsis jeeg tias Vajtswv tso cai rau Vamtxoov hais lus lino rau neeg ib zaug! Prove it if you think I am wrong!

Edited by Vahuamsibluag, 06 January 2010 - 12:00 PM.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#35
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,243 posts
Reputation: 1,047
Excellent

 Vahuamsibluag, on 06 January 2010 - 11:59 AM, said:

Tus hais lus hauv no yog nej tus xibfwb Vamtxoov? Neeg hais lus lino, kuv tsis fwm tias nws ua Vajtswv tes haulwm. Ntuj/Vajtswv hlub txhua yam nyob ntiajteb. Kuv tsis jeeg tias Vajtswv tso cai rau Vamtxoov hais lus lino rau neeg ib zaug! Prove it if you think I am wrong!

koj hais yog lawm.lawv cov no yog cov tseem tsis tau to taub txog tias lawv hais no yog dab tsi thiab tus lawv tab tom teev hawm ntawv yog dab tsi.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#36
Guest_NcaujNcab_*

Guest_NcaujNcab_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vahuamsibluag, on 06 January 2010 - 11:59 AM, said:

Tus hais lus hauv no yog nej tus xibfwb Vamtxoov? Neeg hais lus lino, kuv tsis fwm tias nws ua Vajtswv tes haulwm. Ntuj/Vajtswv hlub txhua yam nyob ntiajteb. Kuv tsis jeeg tias Vajtswv tso cai rau Vamtxoov hais lus lino rau neeg ib zaug! Prove it if you think I am wrong!
Ua li lod? Yog hais tias ntuj hlub txhua yam neeg li koj hais, ua cas Hmoob ho yog hom neeg uas  puv tsim txom nyob hauv ntiaj teb no yam tej tsiaj. Yog yuav ua ib yam dab tsi los yuav tos Vaj tswv tso cai es mam ua ces Hmoob yeej tsis raug xa rov qab rau Nplog li. Puas yog Vajtswv tso cai rau Hmoob tuaj nyob teb chaws no? Puas yog Vajtswv tso cai rau Hmoob ua Cobfab? Thiab puas yog Vajtswv tso cai es koj mam hais koj cov lus saud?

Yog yuav tos kom Vajtswv tso cai tso mam ua tau ces yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav tshwm sim hauv ntiaj teb no li.

#37
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vahuamsibluag, on 06 January 2010 - 11:59 AM, said:

Tus hais lus hauv no yog nej tus xibfwb Vamtxoov? Neeg hais lus lino, kuv tsis fwm tias nws ua Vajtswv tes haulwm. Ntuj/Vajtswv hlub txhua yam nyob ntiajteb. Kuv tsis jeeg tias Vajtswv tso cai rau Vamtxoov hais lus lino rau neeg ib zaug! Prove it if you think I am wrong!


Vahuamsibluag! Tsuas yog koj thiaj hais tias cov khuxabnas no yog ua vajtswv tes dej num xwb. Peb tsis tau hais li ntawd nas,  Nws ua nws tes dej num khuxabnas xwb, nws cog qoob cog loo yog khuxabnas, Vim nws kawm los khuxabnas dag neeg awb.  Koj lub luag haujlwm yog kawm los ua case worker,  koj tes dej num yog los sau ntaub sau ntawv, Koj cog qoob cog loo ces  yog koj zaum ntawm rooj li ntaub ntawv.  Koj  xav tau nyiaj los yug poj niam menyuam koj rau siab ntso li ntawb ntawv,  xibfwb vamntxoov xav tau nyiaj los yug poj niam menyuam ces nws rau siab ntso khwv tswv yim khuxabnas dag cov neeg awb kom awb qaug quav ces neeg awb los khwv nyiaj yug xibfwb thiab xibfwv tsev neeg.  Kev khwv noj khwv hau mas nyob ntawm tus muaj tswvyim dag thiab tus ntse xwb ntag nawb.  yus txawj dag ces tau noj xwb,  ua neeg nyob hua rau yus lub qhov ncauj los yog txeeb rau yus lub qhov ncauj kom puv tso mas tso rau lwm tus.  Nej tsis paub xog lawv phau bible xwb nawb,  yog muab lawv phau bible los nthuav qhia thiab thuam mas lawv phau bible kuj yog ib qhov phem kawg nkaus thiab,  Kuv nug nej hais tias nej puas xav ua qev thiab nyob li neeg raug kaw hauv qhov taub.  Yog nej teb yes ces nej yeej nyob li ntawd tiag tiag.  Yesxus mus tus caw,  yesxus txiv lub tsev ua tej chav, yesxus ua lub teeb ntsa ntsa rau cov ntseeg pom kev xwb,  nej puas xav ua qhe thiab mus nyob mas.  Kev sib thuam xwb mas nyuj qaug los tswg yeej qaij.

#38
Guest_NcaujNcab_*

Guest_NcaujNcab_*
 • Guests
Reputation: 0

 Vamntxawg, on 07 January 2010 - 07:39 PM, said:

Vahuamsibluag! Tsuas yog koj thiaj hais tias cov khuxabnas no yog ua vajtswv tes dej num xwb. Peb tsis tau hais li ntawd nas,  Nws ua nws tes dej num khuxabnas xwb, nws cog qoob cog loo yog khuxabnas, Vim nws kawm los khuxabnas dag neeg awb.  Koj lub luag haujlwm yog kawm los ua case worker,  koj tes dej num yog los sau ntaub sau ntawv, Koj cog qoob cog loo ces  yog koj zaum ntawm rooj li ntaub ntawv.  Koj  xav tau nyiaj los yug poj niam menyuam koj rau siab ntso li ntawb ntawv,  xibfwb vamntxoov xav tau nyiaj los yug poj niam menyuam ces nws rau siab ntso khwv tswv yim khuxabnas dag cov neeg awb kom awb qaug quav ces neeg awb los khwv nyiaj yug xibfwb thiab xibfwv tsev neeg.  Kev khwv noj khwv hau mas nyob ntawm tus muaj tswvyim dag thiab tus ntse xwb ntag nawb.  yus txawj dag ces tau noj xwb,  ua neeg nyob hua rau yus lub qhov ncauj los yog txeeb rau yus lub qhov ncauj kom puv tso mas tso rau lwm tus.  Nej tsis paub xog lawv phau bible xwb nawb,  yog muab lawv phau bible los nthuav qhia thiab thuam mas lawv phau bible kuj yog ib qhov phem kawg nkaus thiab,  Kuv nug nej hais tias nej puas xav ua qev thiab nyob li neeg raug kaw hauv qhov taub.  Yog nej teb yes ces nej yeej nyob li ntawd tiag tiag.  Yesxus mus tus caw,  yesxus txiv lub tsev ua tej chav, yesxus ua lub teeb ntsa ntsa rau cov ntseeg pom kev xwb,  nej puas xav ua qhe thiab mus nyob mas.  Kev sib thuam xwb mas nyuj qaug los tswg yeej qaij.
VamNtxawg, puas yog koj raug cov ntseeg Yesxus reject dua lawm es koj thiaj chim siab rau lawv ua luaj no. Thaum ntej kuv xav hais tias koj yog XF Txawj Vag ntag no vim nws muab nws tus kheej dag ti nkaus ntsa los ntawm Vajtswv lub koob npe. Thaum kawg nws tsis muaj chaw cob cuab ces nws thiaj tig los tawm tsam nws txoj kev txhaum. Qhov no yog nyuj ua nyuj thauj, nees ua nees ris xwb nad. Vim ua li cas koj pheej yuav tuaj ntsaj rau ub rau no li ko maj. Koj chim rau koj tus kheej koj mus saib tsom iav es cem koj tus duab xwb. Yog koj ho chim rau Vajtswv, koj kuj tsa suab hlo quaj nrov nrov lawm saum ntuj. Peb tsis tau ua txhaum rau koj tab sis peb pheej yuav tau nrog koj mloog koj txoj kev ntsaj kev chim. Koj tus kheej kiag naj twb txwv txiav tsis tau koj tus pojniam ntawm koj xub ntiag kom tsis txhob mus ntseeg ntuj es koj tseem yuav tuaj txwv txiav tau lwm tus. Rho kom tau daim nplais hauv koj qhov muag tso mam tuaj muab sau hauv lwm tus qhov muag.

#39
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

 NcaujNcab, on 09 January 2010 - 05:30 AM, said:

VamNtxawg, puas yog koj raug cov ntseeg Yesxus reject dua lawm es koj thiaj chim siab rau lawv ua luaj no. Thaum ntej kuv xav hais tias koj yog XF Txawj Vag ntag no vim nws muab nws tus kheej dag ti nkaus ntsa los ntawm Vajtswv lub koob npe. Thaum kawg nws tsis muaj chaw cob cuab ces nws thiaj tig los tawm tsam nws txoj kev txhaum. Qhov no yog nyuj ua nyuj thauj, nees ua nees ris xwb nad. Vim ua li cas koj pheej yuav tuaj ntsaj rau ub rau no li ko maj. Koj chim rau koj tus kheej koj mus saib tsom iav es cem koj tus duab xwb. Yog koj ho chim rau Vajtswv, koj kuj tsa suab hlo quaj nrov nrov lawm saum ntuj. Peb tsis tau ua txhaum rau koj tab sis peb pheej yuav tau nrog koj mloog koj txoj kev ntsaj kev chim. Koj tus kheej kiag naj twb txwv txiav tsis tau koj tus pojniam ntawm koj xub ntiag kom tsis txhob mus ntseeg ntuj es koj tseem yuav tuaj txwv txiav tau lwm tus. Rho kom tau daim nplais hauv koj qhov muag tso mam tuaj muab sau hauv lwm tus qhov muag.

Ncaujncab,  Qhov koj hais no tsis muaj nawb,  Qhov tseeb ces yog kuv muab phau bible no nyeem tag,  kuv pom muaj ntau qhov uas tus vajtswv bible no tua neeg,  kuv pom muaj ntau qhov cais haiv neeg, kuv pom muaj ntau qhov dag,  kuv pom muaj ntau qhov uas tus vajtswv bible no hais lus saib tsis tau lwm pab lwm pawg.  Thaum kuv pom cov no tag kuj ua rau kuv thim xav hais tias yus tsis yog nws haiv neeg ntshe muaj ib hnub nws yuav ua li nws ua rau cov palistais thiab tus poj niam kana-an uas nws muab luag ntau nqi li tus*,  Haiv neeg paslitai, cev nws tej lus, ntseeg nws tiamsis tsis yog nws haiv neeg nws yeej tsis hlub niaj hnub no nws ua yeeb ncuab rau,  kuv pom muaj ntau qhov dag,  qhov dag loj tshaj plaws yog qhov nws hais tias nej cov ntawm no ib nrab tsis tau tuag neeg leej tub nqis los lawm.  Thaum kuv pom tej no tag, kuj muaj ib tug phooj ywg Melikas qhia rau kuv hais tias phau bible no muaj contradiction ntau heev,  thaum kuv los tshawb kiag kuj muaj li hais tiag.  Los tom qab no kuv thiaj mus join cov atheist thaum kuv mus join lawm lawv thiaj hais tus dab yesxus no yog haiv neeg Roman tsim los xwb,  tus hais no yog ib tug Judda(haiv neeg Jew).

Yog xav paub ntau tshaj no thov caw Order phau ntawv hu ua Who wrote the bible phau hu ua God delusion phau hu ua evil bible thiab phau God isimaginary thiab ntau ntau phau uas cov tshawb nrhiav pom.  Yog koj tsis xav Order los koj mus saib tau rau hauv YOUTUB,  Pagan religion.

#40
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,085 posts
Reputation: 1,170
Excellent
:D  :D  :D

 Vamntxawg, on 07 January 2010 - 07:39 PM, said:

Vahuamsibluag! Tsuas yog koj thiaj hais tias cov khuxabnas no yog ua vajtswv tes dej num xwb. Peb tsis tau hais li ntawd nas,  Nws ua nws tes dej num khuxabnas xwb, nws cog qoob cog loo yog khuxabnas, Vim nws kawm los khuxabnas dag neeg awb.  Koj lub luag haujlwm yog kawm los ua case worker,  koj tes dej num yog los sau ntaub sau ntawv, Koj cog qoob cog loo ces  yog koj zaum ntawm rooj li ntaub ntawv.  Koj  xav tau nyiaj los yug poj niam menyuam koj rau siab ntso li ntawb ntawv,  xibfwb vamntxoov xav tau nyiaj los yug poj niam menyuam ces nws rau siab ntso khwv tswv yim khuxabnas dag cov neeg awb kom awb qaug quav ces neeg awb los khwv nyiaj yug xibfwb thiab xibfwv tsev neeg.  Kev khwv noj khwv hau mas nyob ntawm tus muaj tswvyim dag thiab tus ntse xwb ntag nawb.  yus txawj dag ces tau noj xwb,  ua neeg nyob hua rau yus lub qhov ncauj los yog txeeb rau yus lub qhov ncauj kom puv tso mas tso rau lwm tus.  Nej tsis paub xog lawv phau bible xwb nawb,  yog muab lawv phau bible los nthuav qhia thiab thuam mas lawv phau bible kuj yog ib qhov phem kawg nkaus thiab,  Kuv nug nej hais tias nej puas xav ua qev thiab nyob li neeg raug kaw hauv qhov taub.  Yog nej teb yes ces nej yeej nyob li ntawd tiag tiag.  Yesxus mus tus caw,  yesxus txiv lub tsev ua tej chav, yesxus ua lub teeb ntsa ntsa rau cov ntseeg pom kev xwb,  nej puas xav ua qhe thiab mus nyob mas.  Kev sib thuam xwb mas nyuj qaug los tswg yeej qaij.
:lol:
:D  :D  :D

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.