Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Phaj hauj alphaet

47 posts in this topic

Posted · Report post

(part 1)

(Part 2)

(Part 3)

(Part 4)

post-5364-1230011553_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

(part 1)

(Part 2)

(Part 3)

(Part 4)

Tus phooj ywg aw, Kuv qhia rau koj paub tias yog koj mus yuam kev rau cov ntawv phaj hauv.....Ntawv Vwm no ces koj yuam kev deb heev lawm os nawv.

Cov ntawv no tsuas yog cov neeg mus kev thaub qab thiaj kawm xwb os....Koj twb tuaj hauv no tav li no lawm puas muaj ib tus neeg twg yuav tuaj sau ntawv Phaj hauj rau hauv no.....Yog sau yam ntawv zoo li no ces hmoob tsi muaj leej twg nrog paub...Yuav kom koj nrog hmoob thoob ntiaj teb sib txuas lus tau ces kav tsij rau siab ntso kawm cov ntawv hmoob LATIN no kom paub xwb os nawv.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aw, Kuv qhia rau koj paub tias yog koj mus yuam kev rau cov ntawv phaj hauv.....Ntawv Vwm no ces koj yuam kev deb heev lawm os nawv.

Cov ntawv no tsuas yog cov neeg mus kev thaub qab thiaj kawm xwb os....Koj twb tuaj hauv no tav li no lawm puas muaj ib tus neeg twg yuav tuaj sau ntawv Phaj hauj rau hauv no.....Yog sau yam ntawv zoo li no ces hmoob tsi muaj leej twg nrog paub...Yuav kom koj nrog hmoob thoob ntiaj teb sib txuas lus tau ces kav tsij rau siab ntso kawm cov ntawv hmoob LATIN no kom paub xwb os nawv.....

me tub guest hmoob,

ua neeg nyob ntuj lub qab plab nyob rau daim av lawm nws txawm yuav kawm dab tsis txawj dab tsis los si tsuav yog nws lub siab nyiam lawm. yus tsua muab lolus zoo txhawb nws xwb txhob lam thuam mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais yog lawm thiab tiamsis 2 zaug yuavtsum muaj ib zaug yus hais tawm tau li yus lub siab xav thiab. Qhov nov los kuj yog ib qhov kev txhawbnqa nws thiab. Pivxamli, s/d tsis hais qhia cia nws uas mus txog thaum kawg mam hais ces nkim nws lub sibhawm xwb.

me tub guest hmoob,

ua neeg nyob ntuj lub qab plab nyob rau daim av lawm nws txawm yuav kawm dab tsis txawj dab tsis los si tsuav yog nws lub siab nyiam lawm. yus tsua muab lolus zoo txhawb nws xwb txhob lam thuam mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aw, Kuv qhia rau koj paub tias yog koj mus yuam kev rau cov ntawv phaj hauv.....Ntawv Vwm no ces koj yuam kev deb heev lawm os nawv.

Cov ntawv no tsuas yog cov neeg mus kev thaub qab thiaj kawm xwb os....Koj twb tuaj hauv no tav li no lawm puas muaj ib tus neeg twg yuav tuaj sau ntawv Phaj hauj rau hauv no.....Yog sau yam ntawv zoo li no ces hmoob tsi muaj leej twg nrog paub...Yuav kom koj nrog hmoob thoob ntiaj teb sib txuas lus tau ces kav tsij rau siab ntso kawm cov ntawv hmoob LATIN no kom paub xwb os nawv.....

Nyob zoo os phooj ywg, raws li kuv nyeem koj cov lus no mas ntxim li koj yog hom neeg uas xav mus kiav haiv. Tab sis pab tsis tau koj vim tias tiam no koj yug los ua ib tug neeg rau haiv Hmoob lawm ces yuav tau ua siab ntev uv mus kom tag koj sim.

Tus phooj ywg LausXum5005000 no thoob tsib heev, yog li peb sawv daws tsim nyog yuav tau txhawv nws zog thiab mam xav mam hais. Tej zaum nws pom peb meej tseeb dua li peb rov pom peb, li tej laus niaj txhis piv txoj lug tias "yus khawb tsis tau yus nruab qaum". Qee zaus yuav tau cia lwm tus ho pab yus thiab.

Ntawm kuv tus kheej ces rov ua rau kuv rov rau siab zog rau Hmoob tej txuj xwb, thov ua nws tsaug uas nws tseem saib Hmoob li txuj rau lub sam xeeb.

Ua tsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aw, Kuv qhia rau koj paub tias yog koj mus yuam kev rau cov ntawv phaj hauv.....Ntawv Vwm no ces koj yuam kev deb heev lawm os nawv.

Cov ntawv no tsuas yog cov neeg mus kev thaub qab thiaj kawm xwb os....Koj twb tuaj hauv no tav li no lawm puas muaj ib tus neeg twg yuav tuaj sau ntawv Phaj hauj rau hauv no.....Yog sau yam ntawv zoo li no ces hmoob tsi muaj leej twg nrog paub...Yuav kom koj nrog hmoob thoob ntiaj teb sib txuas lus tau ces kav tsij rau siab ntso kawm cov ntawv hmoob LATIN no kom paub xwb os nawv.....

ua cas kuv sij nyiam nyiam lawv koj qab ne ntshe siv lub npe misshmoob zoo dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais yog lawm thiab tiamsis 2 zaug yuavtsum muaj ib zaug yus hais tawm tau li yus lub siab xav thiab. Qhov nov los kuj yog ib qhov kev txhawbnqa nws thiab. Pivxamli, s/d tsis hais qhia cia nws uas mus txog thaum kawg mam hais ces nkim nws lub sibhawm xwb.

yawm xeev aws qhuas tas qhov twg tsis zoo mam qhia los maj... tsis yog thuam tas ces tas lawm xwb nws haj yam tsis yog nav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ab..., kuv qheb tsis tau nej cov ntawv los saib es puas yog nej tham txog Yaj, Soojlwj cov ntawv Phaj Hauj na? Ib tug neeg, ua ntej nws yuav tsim tau ibyam zoo los rau neeg kawm, nws yuavtsum yog ntuj los qhia xwb. Nej cov uas hu nws ua neeg VWM no ntshe nej ntse dua nws lawm pod. Yog nej ntse dua nws lawm no uali nej ho tsim tau abtsi zoo rau Hmoob ma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ab..., kuv qheb tsis tau nej cov ntawv los saib es puas yog nej tham txog Yaj, Soojlwj cov ntawv Phaj Hauj na? Ib tug neeg, ua ntej nws yuav tsim tau ibyam zoo los rau neeg kawm, nws yuavtsum yog ntuj los qhia xwb. Nej cov uas hu nws ua neeg VWM no ntshe nej ntse dua nws lawm pod. Yog nej ntse dua nws lawm no uali nej ho tsim tau abtsi zoo rau Hmoob ma.

Yog mas LubPajzoo tiam si yog lawv tso tawm youtube lawm xwb tej zaum koj lub computer tsis muaj youtube saib tau video thiaj tsis pom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog mas LubPajzoo tiam si yog lawv tso tawm youtube lawm xwb tej zaum koj lub computer tsis muaj youtube saib tau video thiaj tsis pom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsis paub hais lawm......nyob li qhov kuv xav ces yog tias peb sawv daws laj nyob dhau lawm xwb pob??? cov lus no tsis tas kho lawm vim yeej yuam tsis lam khaj sij cov lus no li. nkag siab yooj yim heev!

ntawv hmoob los hmoob phej yuav kho thiab. ntawv yog ntawv, tau lawm ces tsis kho lawm!!! tab sis tej yam xws li

1. suab paj nruag

2. yaj yaum (dance)

3. kev nqua yas suab, paj huam

cov nov mas kho tau thiab ntxiv cov tshiab los TAU!! vim tam siv nov cov nov twb tsis zoo mloog thiab zoo saib pes tsawg. yog yus yog hmoob, yus rhawv tau ces yeej ua hmoob tug xwb los mas.

tab sis ntawv mas kho tsis tau mus mus los los, tsis muaj leej twg muaj pes tsawg lub hlwb. cov neeg hais tias ntawv nyuab nyuab pheej hais kom hloov, qhov yuav hloov ntawv tseem ua rau tus ntawv haj yam nyuab lawm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os phooj ywg, raws li kuv nyeem koj cov lus no mas ntxim li koj yog hom neeg uas xav mus kiav haiv. Tab sis pab tsis tau koj vim tias tiam no koj yug los ua ib tug neeg rau haiv Hmoob lawm ces yuav tau ua siab ntev uv mus kom tag koj sim.

Tus phooj ywg LausXum5005000 no thoob tsib heev, yog li peb sawv daws tsim nyog yuav tau txhawv nws zog thiab mam xav mam hais. Tej zaum nws pom peb meej tseeb dua li peb rov pom peb, li tej laus niaj txhis piv txoj lug tias "yus khawb tsis tau yus nruab qaum". Qee zaus yuav tau cia lwm tus ho pab yus thiab.

Ntawm kuv tus kheej ces rov ua rau kuv rov rau siab zog rau Hmoob tej txuj xwb, thov ua nws tsaug uas nws tseem saib Hmoob li txuj rau lub sam xeeb.

Ua tsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo, FAJ TXOG IBTSOOM NRAUSKOBXWB HMOOB UAS TSEEM MUAJ TXOJPA THIAB TSEEM SAWV NRESNROOS NTAWM DAIM LUAJPUA NO.

Txog rau ibtsoom npojyaig kwvluag Hmoob, kuv yog ib tug tub Hmoob xav kawm cov ntawv Hmoob Phajhauj no heev. Tabsis tamli kuv txojkev sojntsuam los tus nraugkobxwb lossis thawj tug neeg nrag cov ntawv no nws tseem tsis tau kho kom yoojyim cim. Xwsli teeb cov ntawv kom sibxws. Kuv tau sim kawm ib zaug dhau los lawm tiamsis nws zoo li tseem tsis tau tsheej ua lis. 20 xyoo los no kuv tseem niaj hnub tos saib seb puas muaj ib tug niamzooneeg twg lossis ibleej nraugkobxwb yuav los pom es kho rau kom cim yoojyim rau lwm tus neeg uas tau kawm lwm hom ntawv uantej mam ho kawm Phajhauj li kuv. Ntawv phajhauj muaj ntau yam zoo xwsli: Sau ceev, siv ntawv tsawg, muaj zoo txheejtxheem raws qibquag. Yam zoo duantais lwm haiv neej tsis muaj yog: Thaum kawm tiav nws yuav tau tej kablig kevcai, kabtshoob kevkos, kevneebyaig khawskoob. Thovtxim rau qhov hais ntau mentsis.

Uatsaug, saunpe: Ntaj Tusneeg zoosiab tshaj vim tau yug los ua ibleejtub Hmoobbbbb! LOL!!!!!HHMMOOOOOBBBBBBB!!!!!!! Thov ibleej zoo xibfwb teb pub nyuagyaus zoosiab txais tag!

E-mail: hms1@live.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Phooj ywg Ntaj,

Kuv tsis yog sib-hwb ntawv soob-lwj, tiamsis kuv yog Noob Soob-lwj, qhov koj hais los ntawd nws yeej muaj tseeb tias yog peb yuav muab tus ntawv Phaj Hauj no coj los ua peb tus ntawv haiv hmoob peb yeej yuav tsum tau kho kom zoo dua no, tiamsis vim hmoob tsis muaj luaj pua teb chaws mas sawvdaws thiajli tsis muaj ib lub koomhaum uas muaj hwj chim txaus los kho nws kom txaus sawvdaws yuav, yav tag los kuj pom coob leej tawm tswv yim nyias muab kho li nyias nyiam xwb nws kuj tsis zoo qhov twg tuaj, thov nej lam ua siab ntev kawm version 2 ua ntej tso, muaj dabtsi peb cov noob-soob-lwj mam tham qhia rau sawvdaws lawm yav tomntej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv yog kub xyooj kuv nyob los tsuas teb chaws kuv tus kheej kuv xav rov qab kawm kom paub hmoob tus ntawv uas yog peb hmoob tus tiag2 kuv mob siab thiab tu siab kawg li hais tias yog ua cas tiag peb thiaj tso peb tus ntawv pov tseg es peb ho mus muab kuag lwm haiv neeg tus coj los kawm ua peb cov lus. kuv mob siab heev thaum kuv rov mus tshawb peb tus ntawv hmoob coj los kawm kuv tau tshawb txhua2 qhov cas tsis muaj ib tug xib fwb hmoob los qhia txog peb cov ntawv hmoob rau peb haj tseem yog luag lwm haiv neeg los qhia peb cov ntawv hmoob rau peb dua thiab es peb cov hmoob ne dua twg tag lawm na lod es peb ho tsi los qhia peb tus ntawv rau peb haiv hmoob na lod.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv yog kub xyooj kuv nyob los tsuas teb chaws kuv tus kheej kuv xav rov qab kawm kom paub hmoob tus ntawv uas yog peb hmoob tus tiag2 kuv mob siab thiab tu siab kawg li hais tias yog ua cas tiag peb thiaj tso peb tus ntawv pov tseg es peb ho mus muab kuag lwm haiv neeg tus coj los kawm ua peb cov lus. kuv mob siab heev thaum kuv rov mus tshawb peb tus ntawv hmoob coj los kawm kuv tau tshawb txhua2 qhov cas tsis muaj ib tug xib fwb hmoob los qhia txog peb cov ntawv hmoob rau peb haj tseem yog luag lwm haiv neeg los qhia peb cov ntawv hmoob rau peb dua thiab es peb cov hmoob ne dua twg tag lawm na lod es peb ho tsi los qhia peb tus ntawv rau peb haiv hmoob na lod.

yog tias koj xav kawm ntawv hmoob phab hauj, koj yeej meem nkag mus rau hauv lub cij lim, ces yeej muaj cov kws qhia yuav hais qhia kom koj txawj. cov lees kais sawv cev qhia rau cov me zeej yeej muaj coob tiam sis yog ib leeg nyob rau ib qho, yuav txav zog tuaj ua ke tim ntsej tim muag, nws yog ib qho tsis yooj yim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aw, Kuv qhia rau koj paub tias yog koj mus yuam kev rau cov ntawv phaj hauv.....Ntawv Vwm no ces koj yuam kev deb heev lawm os nawv.

Cov ntawv no tsuas yog cov neeg mus kev thaub qab thiaj kawm xwb os....Koj twb tuaj hauv no tav li no lawm puas muaj ib tus neeg twg yuav tuaj sau ntawv Phaj hauj rau hauv no.....Yog sau yam ntawv zoo li no ces hmoob tsi muaj leej twg nrog paub...Yuav kom koj nrog hmoob thoob ntiaj teb sib txuas lus tau ces kav tsij rau siab ntso kawm cov ntawv hmoob LATIN no kom paub xwb os nawv.....

Cov niag tsis ntse khaws xyeem niaj hnub khaws xyeem luag tug los txua ua yus tug khaws xyeem khaws xyeem tub nkeeg kawm cia kom hais ib kuag lub mab lus daum sib xyaws pes daws thiaj zoo Xav zoo zoo seb leej twg yog tus yuam kev nawb.Hmoob mas tub nkeeg tshaj plaws lau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv yog kub xyooj kuv nyob los tsuas teb chaws kuv tus kheej kuv xav rov qab kawm kom paub hmoob tus ntawv uas yog peb hmoob tus tiag2 kuv mob siab thiab tu siab kawg li hais tias yog ua cas tiag peb thiaj tso peb tus ntawv pov tseg es peb ho mus muab kuag lwm haiv neeg tus coj los kawm ua peb cov lus. kuv mob siab heev thaum kuv rov mus tshawb peb tus ntawv hmoob coj los kawm kuv tau tshawb txhua2 qhov cas tsis muaj ib tug xib fwb hmoob los qhia txog peb cov ntawv hmoob rau peb haj tseem yog luag lwm haiv neeg los qhia peb cov ntawv hmoob rau peb dua thiab es peb cov hmoob ne dua twg tag lawm na lod es peb ho tsi los qhia peb tus ntawv rau peb haiv hmoob na lod.

Nyob zoo tus Phooj ywg Kub xyooj kuv teb li no rau koj tias yog koj nyiam koj kawm tiag ces yeej yuav tau xwb txawm tias tsis muaj xib fwb qhia los yog koj xav kawm tiag yeej yuav muaj tus qhia koj xwb cia siab ntsoov tias peb tus ntawv Hmoob no thiaj yuav hais tau lus Hmoob meej thiab muaj txheej txheem zoo muaj zoo ntsiab lus muaj keej khawm dua lwm yam ntawv nco ntsoov tsis txhob muab luag tug los txua ua yus tug mog, lus ntawv latin ces yog thaum ub txiv plig Nyiaj Pov lawv tsim los rau Hmoob nyeem vaj lug kub xwb ces koj siv kuv siv sawv daws txawm muab ua Hmoob tus no lawm xwb tsis tau txhais hais tias yog Hmoob tus ntawv no nawb tas li kuv paub mas txiv plig lawv yeej tsis pub kho qhia rau koj li no cov neeg tub nkeeg tsis xav kawm es mus khaws xyeem luag li es hais ib kuag lus mab lus daum sib txuam pes daws li niaj hnub no ua dab tsi los thiaj paim quav tas ntag laud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aw, Kuv qhia rau koj paub tias yog koj mus yuam kev rau cov ntawv phaj hauv.....Ntawv Vwm no ces koj yuam kev deb heev lawm os nawv.

Cov ntawv no tsuas yog cov neeg mus kev thaub qab thiaj kawm xwb os....Koj twb tuaj hauv no tav li no lawm puas muaj ib tus neeg twg yuav tuaj sau ntawv Phaj hauj rau hauv no.....Yog sau yam ntawv zoo li no ces hmoob tsi muaj leej twg nrog paub...Yuav kom koj nrog hmoob thoob ntiaj teb sib txuas lus tau ces kav tsij rau siab ntso kawm cov ntawv hmoob LATIN no kom paub xwb os nawv.....

Ua neej thaub qab ces yog koj ntag laud cov txiv deb uas khawm xyeem luag pob txha kaws ces yog koj ntag tiag yawg kuv ntshai tsam muaj ib hnub twg koj txaj muag xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg aw, Kuv qhia rau koj paub tias yog koj mus yuam kev rau cov ntawv phaj hauv.....Ntawv Vwm no ces koj yuam kev deb heev lawm os nawv.

Cov ntawv no tsuas yog cov neeg mus kev thaub qab thiaj kawm xwb os....Koj twb tuaj hauv no tav li no lawm puas muaj ib tus neeg twg yuav tuaj sau ntawv Phaj hauj rau hauv no.....Yog sau yam ntawv zoo li no ces hmoob tsi muaj leej twg nrog paub...Yuav kom koj nrog hmoob thoob ntiaj teb sib txuas lus tau ces kav tsij rau siab ntso kawm cov ntawv hmoob LATIN no kom paub xwb os nawv.....

Tsis yog keV thaub qab, yog leej twg tseem paub cov ntawv hmoob Phaj hauj no, kuv zoo siab nrog Nws. Yeej muaj ntau tus neeg tseem xav kawm thiab hos...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

me tub guest hmoob,

ua neeg nyob ntuj lub qab plab nyob rau daim av lawm nws txawm yuav kawm dab tsis txawj dab tsis los si tsuav yog nws lub siab nyiam lawm. yus tsua muab lolus zoo txhawb nws xwb txhob lam thuam mog.

yog lawm kuv los yeej xav li koj hais thiab ua neej nyob nyias yeej pom nyias txoj kev zoo xwb

tsis zoo lam thuam luag tej lwm tus yuav tau feeb kom meej ua ntej yus yuas hais 1 lo twg rau tus neeg twg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav hais tias koj tsis yog ntshav hmoob tsis tseem hmoob es Koj thiaj xav hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj nov ces yog vwm xwb thiaj kawm no, tab sis tsis yog li koj hais nawb tus me hmoob tsis ntse hmoob tsuam tsoov yog tsis yog ntshav hmoob tiag ces thiaj li hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj ntawv ces vwm no tab sis luag tej kawm luag yeej tsis muaj qhov vwm tsis muaj qhov poob qab li. Luag yim kawm yim txawj ntse yim pom kev mus deb tshaj koj tus hmoob tsis ntse thau haiv uas tsis paub hlub hmoob li koj tus ntawm koj nawb. Thaum twg koj los kawm ces koj thiaj li yog tus poob qab deb tshaj plaws li lawm los mas hos luag cov kawm ua ntej ces luag paub txhij paub txhua lawm hos koj tus tseem yuav pib vwm ces koj kawm tsis tau xav kawm hos txaj muag vim koj tau thuam tsis kawm los tsis paub tiag ces koj ces kawg yuav tau vwm tom qab ces koj yuav vwm npab tshaj plaws li os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj xav hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj nov ces yog vwm xwb thiaj kawm no, tab sis tsis yog li koj hais nawb tus me hmoob tsis ntse hmoob tsuam tsoov yog tsis yog ntshav hmoob tiag ces thiaj li hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj ntawv ces vwm no tab sis luag tej kawm luag yeej tsis muaj qhov vwm tsis muaj qhov poob qab li. Luag yim kawm yim txawj ntse yim pom kev mus deb tshaj koj tus hmoob tsis ntse thau haiv uas tsis paub hlub hmoob li koj tus ntawm koj nawb. Thaum twg koj los kawm ces koj thiaj li yog tus poob qab deb tshaj plaws li lawm los mas hos luag cov kawm ua ntej ces luag paub txhij paub txhua lawm hos koj tus tseem yuav pib vwm ces koj kawm tsis tau xav kawm hos txaj muag vim koj tau thuam tsis kawm los tsis paub tiag ces koj ces kawg yuav tau vwm tom qab ces koj yuav vwm npab tshaj plaws li os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj xav hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj nov ces yog vwm xwb thiaj kawm no, tab sis tsis yog li koj hais nawb tus me hmoob tsis ntse hmoob tsuam tsoov yog tsis yog ntshav hmoob tiag ces thiaj li hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj ntawv ces vwm no tab sis luag tej kawm luag yeej tsis muaj qhov vwm tsis muaj qhov poob qab li. Luag yim kawm yim txawj ntse yim pom kev mus deb tshaj koj tus hmoob tsis ntse thau haiv uas tsis paub hlub hmoob li koj tus ntawm koj nawb. Thaum twg koj los kawm ces koj thiaj li yog tus poob qab deb tshaj plaws li lawm los mas hos luag cov kawm ua ntej ces luag paub txhij paub txhua lawm hos koj tus tseem yuav pib vwm ces koj kawm tsis tau xav kawm hos txaj muag vim koj tau thuam tsis kawm los tsis paub tiag ces koj ces kawg yuav tau vwm tom qab ces koj yuav vwm npab tshaj plaws li os nawb.

Oib, nej cov cem cem Hmoob nas ua li cas tsis tuaj sau ntawv phaj hauj xwb es twb tuaj sau ntawv las tees xwb cas pheej cem luag tej lau ntawv phaj hauj es xuas tes txua xwb yuav ua li cas txua tau coj los siv mas ntawv las tees li cia li siv xwb neeg thoob qab ntuj yeej muaj txaus lawm nav. cem luag tej ruammas tsis txhob siv tej neeg ruamsiv pob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav hais tias koj tsis yog ntshav hmoob tsis tseem hmoob es Koj thiaj xav hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj nov ces yog vwm xwb thiaj kawm no, tab sis tsis yog li koj hais nawb tus me hmoob tsis ntse hmoob tsuam tsoov yog tsis yog ntshav hmoob tiag ces thiaj li hais tias yog kawm tus ntawv phaj hauj ntawv ces vwm no tab sis luag tej kawm luag yeej tsis muaj qhov vwm tsis muaj qhov poob qab li. Luag yim kawm yim txawj ntse yim pom kev mus deb tshaj koj tus hmoob tsis ntse thau haiv uas tsis paub hlub hmoob li koj tus ntawm koj nawb. Thaum twg koj los kawm ces koj thiaj li yog tus poob qab deb tshaj plaws li lawm los mas hos luag cov kawm ua ntej ces luag paub txhij paub txhua lawm hos koj tus tseem yuav pib vwm ces koj kawm tsis tau xav kawm hos txaj muag vim koj tau thuam tsis kawm los tsis paub tiag ces koj ces kawg yuav tau vwm tom qab ces koj yuav vwm npab tshaj plaws li os nawb.

Kuv los cuam tshuam neb me ntsis, peb txhob sib cav. Cov ntawv pajhauj no kuj zoo rau qhov uas tsis tau sau ntau2 tus ntawv hais tau ua ib lo lus lawm. Hos cov las tees ces muaj ib txhia yuavvsau 5,6 tug tus ntawv thiaj hais tau ua ib lo lus, tab sis vim cov pajhauj no tseem tsis tau muaj tus paub thoob qab ntuj. Txawm li cas los yeej zoo, maj mam xyaum mus, tiam sis tu siab ntau tias nyob li koj/kuv peb no ces yam lub hnub twb Qaij nroos tag lawm ces ntshe tos paub thoob qab ntuj mam siv ces koj/kuv peb yuav tsis pom, yuav tsis tau siv xwb lau. koj/nej puas muaj tug pom txog qhov no maj?

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...