Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Yuav muab hom Alphabet twg los ua Hmoob li

73 posts in this topic

Posted · Report post

Yeej yogli koj hais lawm thiab. Tamsis, qhov peb yuav hais tau mas peb yuav tau sim uantej tso saib nws puas nyuaj npaum li peb xav thiab. Sim xwb yeej tsis ualicas. Cia kuv muaj sibhawm kuv mam muab sau ua example rau nej saib nej ho xavlicas.

Xeev Ntxawg Tsis zoo dab tsi os Peb Hmoob Thoob Nriaj teb twb paub zoo tus ntawv Hmoob Lastin no lawm peb tsis muaj sij hawm yuav mus kawm Cov zoo li Nyab Laj Thiab fabkis cov ntawv no....Thiab peb cov Ntawv hmoob Latin no nws yeej zoo siv dua lawm os...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nws yog ntawv Soviet (Russian) os. Qhov zoo ntawv cov ntawv no mas vim nws muaj 33 tus tsiajntawv (consonant) ua tabtom txaus thiab haum nkaus tus KEYBOARD. Nws yuav ua rau peb cov vowels 2 tus tsawg dua lawm thiab yuav siv tau rau ob hom hmoob tibsi. Peb yuav muaj standard writing. http://www.omniglot.com/writing/russian.htm

NPAWG KUV XAV TIAS KOJ MUAJ KOJ IB LUB TSWV YIM YUAV LOS KHO COV NTAWV HMOOB LATIN NO KOM HMONG TXHUA PAWG NO, UA CAS THAUM KAWG KOJ MUS SIV NTAWV (RUSSIAN) LOS PAUV LAWM XWB MA?

LI NO ES YUAV UA CAS SIV TAU?

KOJ YUAV TUAJ MESKAS LOS YOG KOJ YUAV TUAJ RUSSIAN MA?

NKAWV YOG YEEB NCUAB LAIV NPAWG. :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov no yog rau cov uas xav los tsim kho kom lawv xam pom thiab paub txog hais tias txoj kev yuav kho tus qauv yog mus licas rau licas thiab nws yuav muaj pes-tsawg yam losmus rau peb considered. Tiag^ mas hom ntawv http://www.omniglot.com/writing/khmer.htm no haum peb hmoob tshaj tamsis mas yog muab los xam rau tus KEYBOARD no ces nws yuav ntau qeeb tshaj cov Latin no lawm ntau vim cov consonant tshaj cov KEY uas muaj nyob rau ntawm tus KEYBOARD lawm. Yog muab piv rau cov peb siv tamsimno ces ho tsawg tshaj lawm thiab. Yog tsawg lawm ces cov 2 3 tus sib ntxiv thiaj li muaj ntau tus li hniajhnub no xisli nt, ntx, ts, ntsh... etc.

Yog muab hais lus khuvxim ces peb hais tias, "ua cas Miskas cov consonant yuav muaj 26 tus xwb, tsis yog 33 tus li Soviet cov kom txhij nkaus tus KEYBOARD."

Qhov disadvantage ntawm Khmer cov mas thaum peb ntaus ntawv, peb tau siv COV NUMBER KEYS ntau vim cov subconsonant no ntau ces yuav ua rau qeeb lawm ntau thiab. Tsistaglintawd xwb tsis paub tias thaum sau ne ho yuav qeeb thiab ceev npaum cas piv rau cov tamsimno.

Soviet cov qhov disadvantage ces nws tsis UNIVERSAL nkaus^ xwb.

NPAWG KUV XAV TIAS KOJ MUAJ KOJ IB LUB TSWV YIM YUAV LOS KHO COV NTAWV HMOOB LATIN NO KOM HMONG TXHUA PAWG NO, UA CAS THAUM KAWG KOJ MUS SIV NTAWV (RUSSIAN) LOS PAUV LAWM XWB MA?

LI NO ES YUAV UA CAS SIV TAU?

KOJ YUAV TUAJ MESKAS LOS YOG KOJ YUAV TUAJ RUSSIAN MA?

NKAWV YOG YEEB NCUAB LAIV NPAWG. :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej leej twg xav xav nrov, thiab nto koob meej kawg tiam sis thaum kawg doing nothing.

Qhov nuav yog learn the very hard way. Peb li peb 99% tsis nrog nej siv nej cov ntawv vwm ko nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus twg los tus khav khav, nej cov ko ces ntshe yog muaj yim tswv xwb tsis yog muaj tswv yim li os. Nej puas paub tias Hmoob nyuaj npaum cas no? yog leej twg khav heev ces yuav muaj kev cov nyom rau tug ntawd ntag hos. Kuv hais li no tsis txhais tias kuv tsis txhawb nej nawj, tab sis sim seb maj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus twg los tus khav khav, nej cov ko ces ntshe yog muaj yim tswv xwb tsis yog muaj tswv yim li os. Nej puas paub tias Hmoob nyuaj npaum cas no? yog leej twg khav heev ces yuav muaj kev cov nyom rau tug ntawd ntag hos. Kuv hais li no tsis txhais tias kuv tsis txhawb nej nawj, tab sis sim seb maj.

Guest' koj cov lus koj hais tias leej twg khav khav no mas ib nyuag siab sawv daws lawm ov'' raws kuv xav mas tsis muaj leej twg yuav xav khav li ov' npawg! kuv xav tias sawv daws xav kho cov ntawv hmoob kom meej xwb thiab txawm yog hmoob nyuaj npaum li cas es thiaj yuav xav kom sawv daws kho ntag mas npawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis ualicas'os Npawg,

Cov neeg los hais cov lus li ntawd mas thiaj paub zoo vim yav tag qees yam mus tsis raws li lawv siab xav. Yog thaum lawv los qw tag lawm ces lawv yuav zoo siab lawm thiab.

Guest' koj cov lus koj hais tias leej twg khav khav no mas ib nyuag siab sawv daws lawm ov'' raws kuv xav mas tsis muaj leej twg yuav xav khav li ov' npawg! kuv xav tias sawv daws xav kho cov ntawv hmoob kom meej xwb thiab txawm yog hmoob nyuaj npaum li cas es thiaj yuav xav kom sawv daws kho ntag mas npawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog nej tsis nyiam ntawv RUSSIAN ces kawg tias peb xaiv cov special characters nov los mus ntxiv xwb. Qhov nov saib nej ho xavlicas?

Character Description

A Capital A

a Lowercase A

À Capital A-grave

à Lowercase A-grave

Á Capital A-acute

á Lowercase A-acute

 Capital A-circumflex

â Lowercase A-circumflex

à Capital A-tilde

ã Lowercase A-tilde

Ä Capital A-umlaut

ä Lowercase A-umlaut

Å Capital A-ring

å Lowercase A-umlaut

Ā Capital A-macron

ā Lowercase A-macron

Ă Capital A-breve

ă Lowercase A-breve

Ą Capital A-ogonek

ą Lowercase A-ogonek

Ǟ Capital A-diaeresis and macron

ǟ Lowercase A-diaeresis and macron

Ǻ Capital A-acute ring

ǻ Lowercase A-acute ring

Æ Capital AE Ligature

æ Lowercase AE Ligature

Ǽ Capital AE Ligature-acute

ǽ Lowercase AE Ligature-acute

B Capital B

b Lowercase B

Ḃ Capital B-dot

ḃ Lowercase B-dot

C Capital C

c Lowercase C

Ć Capital C-acute

ć Lowercase C-acute

Ç Capital C-cedilla

ç Lowercase C-cedilla

Č Capital C-hachek

č Lowercase C-hachek

Ĉ Capital C-circumflex

ĉ Lowercase C-circumflex

Ċ Capital C-dot

ċ Lowercase C-dot

D Capital D

d Lowercase D

Ḑ Capital D-cedilla

ḑ Lowercase D-cedilla

Ď Capital D-hachek

ď Lowercase D-hachek

Ḋ Capital D-dot

ḋ Lowercase D-dot

Đ Capital D-stroke

đ Lowercase D-stroke

Ð Capital Eth (Icelandic)

ð Lowercase Eth (Icelandic)

DZ or Dz Capital DZ Ligature

dz Lowercase DZ Ligature

DŽ or Dž Capital DZ-hachek

dž Lowercase DZ-hachek

E Capital E

e Lowercase E

È Capital E-grave

è Lowercase E-grave

É Capital E-acute

é Lowercase E-acute

Ě Capital E-hachek

ě Lowercase E-hachek

Ê Capital E-circumflex

ê Lowercase E-circumflex

Ë Capital E-umlaut

ë Lowercase E-umlaut

Ē Capital E-macron

ē Lowercase E-macron

Ĕ Capital E-breve

ĕ Lowercase E-breve

Ę Capital E-ogonek

ę Lowercase E-ogonek

Ė Capital E-dot

ė Lowercase E-dot

Ʒ Capital Ezh

ʒ Lowercase Ezh

Ǯ Capital Ezh-hachek

ǯ Lowercase Ezh-hachek

F Capital F

f Lowercase F

Ḟ Capital F-dot

ḟ Lowercase F-dot

ƒ Lowercase F-hook

ff Lowercase FF Ligature

fi Lowercase FI Ligature

fl Lowercase FL Ligature

ffi Lowercase FFI Ligature

ffl Lowercase FFL Ligature

ſt Lowercase FT Ligature

G Capital G

g Lowercase G

Ǵ Capital G-acute

ǵ Lowercase G-acute

Ģ Capital G-cedilla

ģ Lowercase G-cedilla

Ǧ Capital G-hachek

ǧ Lowercase G-hachek

Ĝ Capital G-circumflex

ĝ Lowercase G-circumflex

Ğ Capital G-breve

ğ Lowercase G-breve

Ġ Capital G-dot

ġ Lowercase G-dot

Ǥ Capital G-stroke

ǥ Lowercase G-stroke

H Capital H

h Lowercase H

Ĥ Capital H-circumflex

ĥ Lowercase H-circumflex

Ħ Capital H-stroke

ħ Lowercase H-stroke

I Capital I

i Lowercase I

Ì Capital I-grave

ì Lowercase I-grave

Í Capital I-acute

í Lowercase I-acute

Î Capital I-circumflex

î Lowercase I-circumflex

Ĩ Capital I-tilde

ĩ Lowercase I-tilde

Ï Capital I-umlaut

ï Lowercase I-umlaut

Ī Capital I-macron

ī Lowercase I-macron

Ĭ Capital I-breve

ĭ Lowercase I-breve

Į Capital I-ogonek

į Lowercase I-ogonek

İ Capital I-dot

ı Lowercase I-dotless

IJ Capital IJ Ligature

ij Lowercase IJ Ligature

J Capital J

j Lowercase J

Ĵ Capital J-circumflex

ĵ Lowercase J-circumflex

K Capital K

k Lowercase K

Ḱ Capital K-acute

ḱ Lowercase K-acute

Ķ Capital K-cedilla

ķ Lowercase K-cedilla

Ǩ Capital K-hachek

ǩ Lowercase K-hachek

ĸ Small Capital K

L Capital L

l Lowercase L

Ĺ Capital L-acute

ĺ Lowercase L-acute

Ļ Capital L-cedilla

ļ Lowercase L-cedilla

Ľ Capital L-hachek

ľ Lowercase L-hachek

Ŀ Capital L-middle dot

ŀ Lowercase L-middle dot

Ł Capital L-stroke

ł Lowercase L-stroke

LJ or Lj Capital LJ Ligature

lj Lowercase LJ Ligature

M Capital M

m Lowercase M

Ṁ Capital M-dot

ṁ Lowercase M-dot

N Capital N

n Lowercase N

Ń Capital N-acute

ń Lowercase N-acute

Ņ Capital N-cedilla

ņ Lowercase N-cedilla

Ň Capital N-hachek

ň Lowercase N-hachek

Ñ Capital N-tilde

ñ Lowercase N-tilde

ʼn Lowercase N-apostrophe (before)

Ŋ Capital Eng

ŋ Lowercase Eng

NJ or Nj Capital NJ Ligature

nj Lowercase NJ Ligature

O Capital O

o Lowercase O

Ò Capital O-grave

ò Lowercase O-grave

Ó Capital O-acute

ó Lowercase O-acute

Ô Capital O-circumflex

ô Lowercase O-circumflex

Õ Capital O-tilde

õ Lowercase O-tilde

Ö Capital O-umlaut

ö Lowercase O-umlaut

Ō Capital O-macron

ō Lowercase O-macron

Ŏ Capital O-breve

ŏ Lowercase O-breve

Ø Capital O-slash

ø Lowercase O-slash

Ő Capital O-double acute

ő Lowercase O-double acute

Ǿ Capital O-acute slash

ǿ Lowercase O-acute slash

ΠCapital OE Ligature

œ Lowercase OE Ligature

P Capital P

p Lowercase P

Ṗ Capital P-dot

ṗ Lowercase P-dot

Q Capital Q

q Lowercase Q

R Capital R

r Lowercase R

Ŕ Capital R-acute

ŕ Lowercase R-acute

Ŗ Capital R-cedilla

ŗ Lowercase R-cedilla

Ř Capital R-hachek

ř Lowercase R-hachek

ɼ Lowercase R-Long leg

S Capital S

s Lowercase S

Ś Capital S-acute

ś Lowercase S-acute

Ş Capital S-cedilla

ş Lowercase S-cedilla

Š Capital S-hachek

š Lowercase S-hachek

Ŝ Capital S-circumflex

ŝ Lowercase S-circumflex

Ṡ Capital S-dot

ṡ Lowercase S-dot

ſ Lowercase S-long

ß Lowercase SZ Ligature

T Capital T

t Lowercase T

Ţ Capital T-cedilla

ţ Lowercase T-cedilla

Ť Capital T-hachek

ť Lowercase T-hachek

Ṫ Capital T-dot

ṫ Lowercase T-dot

Ŧ Capital T-stroke

ŧ Lowercase T-stroke

Þ Capital Thorn

þ Lowercase Thorn

U Capital U

u Lowercase U

Ù Capital U-grave

ù Lowercase U-grave

Ú Capital U-acute

ú Lowercase U-acute

Û Capital U-circumflex

û Lowercase U-circumflex

Ũ Capital U-tilde

ũ Lowercase U-tilde

Ü Capital U-umlaut

ü Lowercase U-umlaut

Ů Capital U-ring

ů Lowercase U-ring

Ū Capital U-macron

ū Lowercase U-macron

Ŭ Capital U-breve

ŭ Lowercase U-breve

Ų Capital U-ogonek

ų Lowercase U-ogonek

Ű Capital U-double acute

ű Lowercase U-double acute

V Capital V

v Lowercase V

W Capital W

w Lowercase W

Ẁ Capital W-grave

ẁ Lowercase W-grave

Ẃ Capital W-acute

ẃ Lowercase W-acute

Ŵ Capital W-circumflex

ŵ Lowercase W-circumflex

Ẅ Capital W-umlaut

ẅ Lowercase W-umlaut

X Capital X

x Lowercase X

Y Capital Y

y Lowercase Y

Ỳ Capital Y-grave

ỳ Lowercase Y-grave

Ý Capital Y-acute

ý Lowercase Y-acute

Ŷ Capital Y-circumflex

ŷ Lowercase Y-circumflex

Ÿ Capital Y-umlaut

ÿ Lowercase Y-umlaut

Z Capital Z

z Lowercase Z

Ź Capital Z-acute

ź Lowercase Z-acute

Ž Capital Z-hachek

ž Lowercase Z-hachek

Ż Capital Z-dot

ż Lowercase Z-dot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv hnubnyoog siab lawm ces yuav tsis txawj cov ntawv POLLARDMIAO. Cov PHAJHAUJ yuav sau qeeb. Cov Latin yuav tau txiav cov consonant kom luv raws li peb sib tham los ntau xyoo lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuamsibluag,

Yogtias koj txawj tus ntawv Phajhauj lawm, nws yuav sau tau ceev heev, vim nws tsuas siv 2 tug ntawv xwb. Phajhauj tus ntawv, vim nws muab teeb tau zoonkauj zog lawm xwb, tiamsis yogtias koj muab nws sau tau ua ntawv sib cab lossis tej qho kom ceev zog. 2 tug ntawv xwb, nws yuav ceev tshaj.

Koj lam nrog xav thiab ma. :)

Kuv hnubnyoog siab lawm ces yuav tsis txawj cov ntawv POLLARDMIAO. Cov PHAJHAUJ yuav sau qeeb. Cov Latin yuav tau txiav cov consonant kom luv raws li peb sib tham los ntau xyoo lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Ntxawg,

Li kuv twb hais rau koj lawm, txawm koj yuav muab 2 tug ntawv Hmoob D thiab Hmoob N no los sib hauj los nws tsis pauv tsis ntxiv. Qhov nws txawv ces tsuas yog tias tus Ntawv Hmoob Thoobteb DN no xwb.

Hos dua li ntawm koj cov ntawv tshiab ces nws tsuas zoo li tus ntawv Phajhauj thiab tus ntawv Hmoob Pajntaub xwb.

Koj pus pomzoo li qhov kuv hais koj ntawv ma? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias yog peb muaj peb ib lub tebchaws ces siv Russian cov nws yuav haum tshaj txhua hom ntawv lawm vim

1. 33 tus tsiaj ntawv haum gaus tus keyboard.

2. Nws cov script writing los sau tau yoojyim thiab zoogauj heev.

3. Nws los yeej yog ib hom ntawv Cyrillic alphabet uas yog 2nd most popularity ntawv thoobntiajteb.

Hos yog zooli tamsimno ces peb kho cov ntawv Latin no xwb kuj yeej zoo lawm vim

1. Nws universal

2. No 1. popularity

3. Siv yoojyim tau thoobntiajteb tsis tag yuav reprogram rau hauv computer li.

Dhau qhov ntawm kuv pomzoo muab cov ntawv Phajhauj no los siv rau hauv kabligkevcai uali Thaib tus qauv.

Hais txog standard rau ob hom hmoob, yog ua tau no nws yuav txhawb tau peb hmoob kev vammeej mus lawm ib theem... Yog peb twb tsis tau muaj peb yuav tsis paub txog qhov zoo thiab tsis zoo. Yuav yog peb coj los siv txhua hnub li at least 5 xyoos lawm peb mamli yuav paub tias nws pauv ntxiv thiab pauv tsis ntxiv baum licas.

Xeev Ntxawg,

Li kuv twb hais rau koj lawm, txawm koj yuav muab 2 tug ntawv Hmoob D thiab Hmoob N no los sib hauj los nws tsis pauv tsis ntxiv. Qhov nws txawv ces tsuas yog tias tus Ntawv Hmoob Thoobteb DN no xwb.

Hos dua li ntawm koj cov ntawv tshiab ces nws tsuas zoo li tus ntawv Phajhauj thiab tus ntawv Hmoob Pajntaub xwb.

Koj pus pomzoo li qhov kuv hais koj ntawv ma? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Ntxawg,

Koj hais li ko los nws kuj yog thiab.

Dua li nram no, nws yog kuv txoj kev xav xwb, koj sim nrog xav thiab seb nws yuav yog thiab zoo li cas lawm yav tomntej.

Kuv yeej pom tias tus ntawv peb siv tamsimno, nws yog ib tug nrov heev thiab neeg siv coob tshaj. Tabsis kuv xav kom pom mus ib theem deb tshaj tus ntawm LATIN no uas yog tsim kom muaj ib tug NTAWV los hloov tus ntawv LATIN no qhov chaw, thiab ko nqos/noj tau tag nrho txhua haivneeg.

Xeev Ntxawg, koj pus pom ib txoj haukev tshiab uas yuav los tsim kom tau ib tug ntawv zoo tshaj tus ntawv LATIN no rau peb Hmoob lossis peb neeg ntiajteb no siv mus rau lawm yav tomntej.

- Kom koj nrog nco tias, txhua's 1,000 or 2,000 xyoo twg, nws yuav tsum muaj 1 yam dabtsi los hloov yam qub.

- Yog li tus ntawv yuav los nqos/noj txhua's haivneeg yog dabtsi thiab tus twg?

Kuv qhov question nrog koj xav no, nws beyon qhov peb xav lawm, tiamsis kuv lam muab coj los rau koj nrog kuv ua kev xav thiab seb, koj tus uas nyiam's tsim ntawv ho pom li cas?

Uatsaug,

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tau lus teb ntawm koj los qhia rau peb s/d tias yogvimlicas koj xav tias cov ntawv Phajhauj no unique thiab zoo no. Kuv pom meme lawm tiamsis kuv xav hnov ntawm koj los uantej tso.

Kuv nyiam koj qhob question heev. Tomqab ntawd kuv mam li los xav qhia rau koj tias kuv xav tau licas'os nawb!

Xeev Ntxawg,

Koj hais li ko los nws kuj yog thiab.

Dua li nram no, nws yog kuv txoj kev xav xwb, koj sim nrog xav thiab seb nws yuav yog thiab zoo li cas lawm yav tomntej.

Kuv yeej pom tias tus ntawv peb siv tamsimno, nws yog ib tug nrov heev thiab neeg siv coob tshaj. Tabsis kuv xav kom pom mus ib theem deb tshaj tus ntawm LATIN no uas yog tsim kom muaj ib tug NTAWV los hloov tus ntawv LATIN no qhov chaw, thiab ko nqos/noj tau tag nrho txhua haivneeg.

Xeev Ntxawg, koj pus pom ib txoj haukev tshiab uas yuav los tsim kom tau ib tug ntawv zoo tshaj tus ntawv LATIN no rau peb Hmoob lossis peb neeg ntiajteb no siv mus rau lawm yav tomntej.

- Kom koj nrog nco tias, txhua's 1,000 or 2,000 xyoo twg, nws yuav tsum muaj 1 yam dabtsi los hloov yam qub.

- Yog li tus ntawv yuav los nqos/noj txhua's haivneeg yog dabtsi thiab tus twg?

Kuv qhov question nrog koj xav no, nws beyon qhov peb xav lawm, tiamsis kuv lam muab coj los rau koj nrog kuv ua kev xav thiab seb, koj tus uas nyiam's tsim ntawv ho pom li cas?

Uatsaug,

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Ntxawg,

Kuv mam li teb koj los tau mas, tsis ua li cas vim nws tsuas yog kuv li/txoj kev xav thiab xwb.

Tus ntawv Phajhauj no nws zoo vim nws yog ib tug ntawv txawv heev thiab tsawg's yogtias peb xav muab txo kom tsawg. Thiab tsis tas li, nws sau tau tag nrho or yuavluag txhua's hom lus.

Hos qhov ntawv, Meskas li lus prophecy mas yeej hais tias yuav muaj ib tug ntawv los noj/nqos (take over) tus ntawm LATIN no, txijli ntawm xyoo 2,000 no lawm yav tomntej. Tus ntawv LATIN no yuav pib tsuag thiab tuag mus, mus hloov rau ib tug ntawv tshiab lawm, uas yog tus cim haivneeg yog kub Yaj/Meses (uas yog Hmoob tus Qwj pajntaub), thiab haivneeg muaj lub npe hu similar li MOON (hli).

Nov yog kuv kev xav xwb. Koj xav tau li cas no los hais tuaj.

:)

Kuv xav tau lus teb ntawm koj los qhia rau peb s/d tias yogvimlicas koj xav tias cov ntawv Phajhauj no unique thiab zoo no. Kuv pom meme lawm tiamsis kuv xav hnov ntawm koj los uantej tso.

Kuv nyiam koj qhob question heev. Tomqab ntawd kuv mam li los xav qhia rau koj tias kuv xav tau licas'os nawb!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis paub hais tias koj ho pom tau tias qhov tsawg no yog los qhov twg los. Hais ces muaj 20 tus consonant + rau 26 tus vowel + rau 4 tus mark with total tag nrho yog 50 tus ntawv compare rau Latin 26 tus. Qhov koj hais tias tsawg no yog hais ntawm qhov twg los? Yog piv no ces nws yuav poob qab ntawm cov Latin lawm ntau. http://www.omniglot.com/writing/hmong.htm

Kuv kuj xam tsis pom qhov different hais txog qhov hais tau ntau hom lus. Tiamsis yog koj hais li los nyiaj yuav muaj li koj hais.

Hais txog the next generation alphabet no yog neeg xav tsim mas nws yeej yuavtsum muaj hauv kev xwb vim txheej no neeg je heev lawm tiamsis kuv tseem tsis tau xam pom tejzaum yuav yog siv sijhawm zog kuv mam los teb tau koj nqe question.

Tus ntawv Phajhauj no nws zoo vim nws yog ib tug ntawv txawv heev thiab tsawg's yogtias peb xav muab txo kom tsawg. Thiab tsis tas li, nws sau tau tag nrho or yuavluag txhua's hom lus.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Ntxawg,

Tsis ua li cas. Wb tsuas tham kev xav xwb. Qhov twg yog los mam li yuav, qhov twg txhaum lawm los cia li.

Hais txog ntawm tus ntawv Phajhauj, tejzaum koj tsis tau pom tus soblawj (level) 4 xwb. Yogtias peb muab tus phajhauj soblawj 4 no, txo/daws ib theem ntxiv, koj yuav pom tau tias 20 tus consonant no yuav los ua 10 tus lawm xwb. Hos ntawm 26 tus vowel no nws yuav los ua 13 tus lawm thiab xwb. Yog li tag nrho nws muaj 23 tus ntawv compare rau Latin 26 tus.

Hos ntawm cov mark mas nws muaj nws ib yam tham lawm.

Koj xav li cas?

Kuv tsis paub hais tias koj ho pom tau tias qhov tsawg no yog los qhov twg los. Hais ces muaj 20 tus consonant + rau 26 tus vowel + rau 4 tus mark with total tag nrho yog 50 tus ntawv compare rau Latin 26 tus. Qhov koj hais tias tsawg no yog hais ntawm qhov twg los? Yog piv no ces nws yuav poob qab ntawm cov Latin lawm ntau. http://www.omniglot.com/writing/hmong.htm

Kuv kuj xam tsis pom qhov different hais txog qhov hais tau ntau hom lus. Tiamsis yog koj hais li los nyiaj yuav muaj li koj hais.

Hais txog the next generation alphabet no yog neeg xav tsim mas nws yeej yuavtsum muaj hauv kev xwb vim txheej no neeg je heev lawm tiamsis kuv tseem tsis tau xam pom tejzaum yuav yog siv sijhawm zog kuv mam los teb tau koj nqe question.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo lawm, txawm licas los ruav yog koj muab xam hais tias 1 tus consonant nrog 1 tus mark ces tibyam li cov 2 tus sib ntxiv lawm no xwb mas. Cov vowl los tibyam gaus. Muab example ntawm cov Phajhauj level 1 no los ces 20 tus single consonant hos 40 cov double consonant lossis 40 tus cov 2 tus sib ntxiv. Hos cov vowls ces 26 tus single vowl hos 78 cov double vowls no ces txhais tau hais tias we are at the same page. Tham lis no tso... u hav a good wkend!

Xeev Ntxawg,

Tsis ua li cas. Wb tsuas tham kev xav xwb. Qhov twg yog los mam li yuav, qhov twg txhaum lawm los cia li.

Hais txog ntawm tus ntawv Phajhauj, tejzaum koj tsis tau pom tus soblawj (level) 4 xwb. Yogtias peb muab tus phajhauj soblawj 4 no, txo/daws ib theem ntxiv, koj yuav pom tau tias 20 tus consonant no yuav los ua 10 tus lawm xwb. Hos ntawm 26 tus vowel no nws yuav los ua 13 tus lawm thiab xwb. Yog li tag nrho nws muaj 23 tus ntawv compare rau Latin 26 tus.

Hos ntawm cov mark mas nws muaj nws ib yam tham lawm.

Koj xav li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Ntxawg,

Li kuv hais, cov lus sauv yog kuv li kev xav xwb.

- Dua li ntawm koj ne, koj pus pom tau thiab koj pus muaj ib lub tswvyim yuav los nrhiav ko tau ib tug ntawv yuav los YEEJ (noj/nqos) tau tus ntawv Latin no?

Uatsaug.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog siv tib tus standard keyboard no xwb ces kuv yeej xam tsis tau li lawm nawb! Qhov kuv xam tau ces kawg ntawv Russian lawm xwb.

Zooli koj twb xam tau lawm ces coj los share rau peb xwb mas. Koj txoj kev xav peb yeej tsis tau paub txog until koj qhia rau peb'os nawb!

Xeev Ntxawg,

Li kuv hais, cov lus sauv yog kuv li kev xav xwb.

- Dua li ntawm koj ne, koj pus pom tau thiab koj pus muaj ib lub tswvyim yuav los nrhiav ko tau ib tug ntawv yuav los YEEJ (noj/nqos) tau tus ntawv Latin no?

Uatsaug.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog siv tib tus standard keyboard no xwb ces kuv yeej xam tsis tau li lawm nawb! Qhov kuv xam tau ces kawg ntawv Russian lawm xwb.

Zooli koj twb xam tau lawm ces coj los share rau peb xwb mas. Koj txoj kev xav peb yeej tsis tau paub txog until koj qhia rau peb'os nawb!

Koobpheej & Xeevntxawg,

Kuv xav xwb, yog peb sib koom tswvyim nrhiav tus ntawv ntxiv thiab kho cov ntawv Latin no xwb, tejzaum peb yuav muaj chaw mus sai dua. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koobpheej & Xeevntxawg,

Kuv xav xwb, yog peb sib koom tswvyim nrhiav tus ntawv ntxiv thiab kho cov ntawv Latin no xwb, tejzaum peb yuav muaj chaw mus sai dua. :(

Tejntawd nws yog ib qhov option rau peb Hmoob xwb. Hais txog qhov yuav yoojyim ces tib txoj hauv kev uali koj hais lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Ntxawg, hmoob dawb thiab hmoob leeg tsi muaj teeb meem, qhov teeb meem saib peb tus ntawv twg yog tus yuav coj peb mus caum cuag txoj kev vam meej xwb. kuv xav lawm mas leej twg yuav siv tus ntawv twg los tau tab sis saib nwg puas tso tau nrog peb sib txuas lus saum no tam sim no kiag los tseem yuav tos 30 xyoo tom ntej no es li mam nrog peb txuas lus tau na has.

koj cov qauv ntawm koj nws complicate hwv mob hlwb hwv siv tij ywm cov qub qauv xwb maj mam muab simplify kom tsawg tab sis cia nyias hais nyias hom suab thiaj meej rau nyias txoj kev cai coj noj coj ua ntawm nyias tsev neeg tsi hais kev ntseeg dab tsi los ua kom peb noj qab nyob zoo xwb thiab ua kom peb muaj kev cia siab xwb.

ua tsaug kuv rov qab rau puag tuam laj tsua nquab lawm. me noog liaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Ntxawg, hmoob dawb thiab hmoob leeg tsi muaj teeb meem, qhov teeb meem saib peb tus ntawv twg yog tus yuav coj peb mus caum cuag txoj kev vam meej xwb. kuv xav lawm mas leej twg yuav siv tus ntawv twg los tau tab sis saib nwg puas tso tau nrog peb sib txuas lus saum no tam sim no kiag los tseem yuav tos 30 xyoo tom ntej no es li mam nrog peb txuas lus tau na has.

koj cov qauv ntawm koj nws complicate hwv mob hlwb hwv siv tij ywm cov qub qauv xwb maj mam muab simplify kom tsawg tab sis cia nyias hais nyias hom suab thiaj meej rau nyias txoj kev cai coj noj coj ua ntawm nyias tsev neeg tsi hais kev ntseeg dab tsi los ua kom peb noj qab nyob zoo xwb thiab ua kom peb muaj kev cia siab xwb.

ua tsaug kuv rov qab rau puag tuam laj tsua nquab lawm. me noog liaj

Uatsaug os,

Yeej yog txhobtxwm tham kom s/d ras kom pom deb zog tuaj xwb tiag... Tham xwb peb yeej tsis poob dabtsi, hehe :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0