Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Txiv Yawg Tsis Yog Peb Hmoob Pojkoob Yawmtxwv?

152 posts in this topic

Posted · Report post

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

post-558-1171358019_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv è‹±é›„ç¥–å…ˆèˆ‡å¼Ÿå…„æ°‘æ— (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

post-558-1171358019_thumb.jpg

luag lwm haiv neeg yeej rau lub npe phem phem rau peb cov hmoob los lawm ntau pua xyoo zoo li tim thaib teb los lawv yeej rau ib yam thiab zoo tshaj ces peb yuav tau rau lawv lub npe kom phem phem nyob rau hauv (Hmoob History) thiab kom lwm hnub peb tej me nyuam ho tau muab los nyeem los kom lawv ho paub tias lwv haiv neeg lawv tau ua phem li cas rau peb haiv hmoob thiab. thiab kom lub ntiaj teb no ho tau paub tias lwv haiv neeg lawv ho phem npaum li cas thiab vim yog peb hmoob poob kev kawm los lawm ntau pua xyoo tsis muaj ntaub ntawv los kawm li es thiaj li tsis muaj ua dab neeg tseg es lwm haiv neeg thiaj li tau muab peb lub npe sau rau hauv lub ntiaj teb no tias peb yog ib haiv neeg phem heev ces lawv tau nyeem tej ntawv ntawd xwb ces lawv txawm siv tias peb hmoob mas phem tshaj li tab sis tsis yog peb hmoob lub siab zoo tshaj li vim peb tsis qia dub li luag lwm haiv neeg es peb muab pub thiab pub ces thaum kawg peb thiaj li tsis tshua li lawm xwb oscov phooj ywg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

luag lwm haiv neeg yeej rau lub npe phem phem rau peb cov hmoob los lawm ntau pua xyoo zoo li tim thaib teb los lawv yeej rau ib yam thiab zoo tshaj ces peb yuav tau rau lawv lub npe kom phem phem nyob rau hauv (Hmoob History) thiab kom lwm hnub peb tej me nyuam ho tau muab los nyeem los kom lawv ho paub tias lwv haiv neeg lawv tau ua phem li cas rau peb haiv hmoob thiab. thiab kom lub ntiaj teb no ho tau paub tias lwv haiv neeg lawv ho phem npaum li cas thiab vim yog peb hmoob poob kev kawm los lawm ntau pua xyoo tsis muaj ntaub ntawv los kawm li es thiaj li tsis muaj ua dab neeg tseg es lwm haiv neeg thiaj li tau muab peb lub npe sau rau hauv lub ntiaj teb no tias peb yog ib haiv neeg phem heev ces lawv tau nyeem tej ntawv ntawd xwb ces lawv txawm siv tias peb hmoob mas phem tshaj li tab sis tsis yog peb hmoob lub siab zoo tshaj li vim peb tsis qia dub li luag lwm haiv neeg es peb muab pub thiab pub ces thaum kawg peb thiaj li tsis tshua li lawm xwb oscov phooj ywg.

tus yawg no tseem tsis tau yog peb hmoob tus coj

peb hmoob nyuam qhuav paub tias peb yog neeg thiab txij li 1960 los lawm xwb

Peb tus vaj ces tsuas yog VP xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntxhais dabtuag,

zoosiab ntau uas koj research tau tej phau ntawv li no los debate hauv no thiab. txiv yawg yuav miao thiab tsi yog los tibneeg suav luag yeej cav txivyawg nto hmoo lug los txog niajhnub no. suav nom suav tswv yeej paub tias txivyawg yog miao, tabsis ua cas ntxhais dabtuag ho tsi pom qhov tseeb. rov mus nyeem phau ntawv ntawm ov-peb lwm koj thiaj totaub, thiab mus reasearch nyob tsoobkuj koj thiaj pom meej tias txivyawg thiab miao yog leejtwg tiag. uatsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuj tsis paub thiab, tab sis cov Hmoob nyob Suav Teb lawv yeej lees meej tias Txiv Yawg (Chi You) yog Hmoob tus Huab Tais 5,000 xyoo dhau los. Thiab lawv yeej tseem paub Txiv Yawg (Chi You) los txog rau niaj hnub no. Ib qhov ntxiv mas tsis yog tias Hmoob yog cov lees tias Txiv Yawg (Chi You) yog Hmoob tus Huab Tais, tiam sis Hmoob Suav yeej paub thiab neeg Suav yeej lees meej tias Txiv Yawg (Chi You) yog Hmoob tus Huab Tais los yog yog neeg Hmoob.

Yog tias tsis yog ces kuj yog Suav rov qab dag Suav xwb. Thiab nyob rau hauv Hmoob tej dab neeg qub qub, twb tsis muaj los yog hnob txog lwm haiv neeg, tsuas muaj haiv Hmoob thiab Suav xwb. Tau tom qab no mas los rau Vaj Xeem Xais thiaj li mas hnov tias Xeem Xais cov tij laus raug ncaus tawm tsev tsis tau Huab Tais ua, lawv yog cov neeg mus ua haiv neeg no lawm; Co, Nyab Laj, Puab Yib, Laj Teem, Ij Kaub, thiab Puj Thawj. Dhau li ntawv mas tsis tau hnov lwm haiv neeg li, tsuas yog Suav tag nrho xwb.

Thiab Hmoob tus Saub Niam Ntawv los yeej tau hais tias tus ntawv Suav no yog Hmoob tus, Suav yeej Hmoob es Suav txeeb lawm xwb. Nej leej twg tsis ntseeg los kuv thov caw nej mus ua kev tshawb nrhiav tias thaum twg Suav muaj los yog tsim tau tus Ntawv Suav no?

Yog yeej tau sau thiab plov meej tias Suav tus Ntawv no yog muaj thaum lawv yeej Huab Tais Txiv Yawg (Chi You) xwb. Nqe no yog nqe lees meej tias yog Suav tseeb Hmoob tus ntawv los ua Suav tus xwb, yog tias tsis yog mas Suav tus Ntawv Suav no yuav tsum xub muaj ua ntej thaum Suav yeej Hmoob lawm.

Tsis yog Niam Ntawv Yaj Soob Lwj hais xwb, cov Hmoob Suav los yeej hais tib yam, yog tias leej twg tsis ntseeg thiab xav paub meej no. Nej yuav tau mus nyeem "Haiv Hmoob Liv Xwm" yog ib phau keeb kwm Hmoob nyob rau Suav Teb; yog ib tug kws txuj Hmoob Suav sau, npe hu ua Vwj Zoov Tsheej.

Thiab yog xav paub ntxiv no, mus nrhiav yuav cov movies muaj npe xws li nram no "Taug Txoj Lwg Ntshav daim 1 mus txog rau daim 3" tom qab saib tej no tas lawm. Nej thiaj peb thiaj li paub sib tham thiab muaj lus hais mus ntxiv.

Ua tsaug ntau ntau uas nej/koj nyiam txog Hmoob Keeb Kwm thiab. :)

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

post-558-1171358019_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Haiv neeg nos, lawv loj siab zoo nkauj zoo nraug. Plaubhaus daj li thiab cov tawv nqaij dawb thiab caj ntsawm siab. Lawv txawj ntaub txawj ntawv thiab muab ib puas tsav yam uas yog lawv teej tug los zwm tseg los yog teev cias raus haus ntawv cias. Xws lis liaj iav techaws, nyiaj tsiag, khoom noj khoom haus, tej tub mab tub qhe. Lawv muaj tub mab thiab suav qhev coob heev lis. Cov tub mab ces yog cov noj rawg thiab zaum hauv av (suav). Cov suav qhev ces yog cov xuas tes noj mov thiab txhos caug hauv av (nplog, thaib, thiab lwm cov uas muab tes noj mov).

Lawv muab cov tub mab los coj cov tub qhev thiab lawv qhia ntawv raus cov cov teb mab pab lawv teev tseg. Txawm tub mab thiab tub qhev yuav laim txias xwb los lawv yeej muaj hawj lwm raus uas txhuas tus, thiab haj yam uas raus lawv lub neej zoo tshaj tuaj xwb. Txhuas tus muaj lub neej zoo sib xws. Dhaus los taus ntaus tiam neeg, ib tug cias lis tsis kam hawm ib tug li. Nyias khav nyias muaj tshaj thiab yog tus loj. Haiv neeg nos cias lis tsis muaj tus coj thiab hais tsis sib haum. Kev hais plaub hais ntug thiab tu cais los ntawm tus neeg heev thiab txhawj tuas ntaj thiab taws tes. Cov tub kwm ntawv hais pajhuam thiab kwm taws tes. Cov ntxhais nyob dawb thiab zaum uas ke sib tham, xyaum uas paj ntaub xwb, thiab hais pajhuam. Ib xyoo ntuj zeeg peb cov tub cov ntxhais hmoob hnav pajntaub thiab npauj nyiag npauj kuv tuaj nquam paj nquam duas rhias uas sis. Uas raus cov tub mab thiab suav qhev mas ntshaw heev.

Muaj ib hnub, cov tub mab ua uas haujlwm ntawm cov tswv xub ntiag, lawv ntshaws cov neeg nos lub neeg heev thiab tiv tsis taus txoj kev txom nyem lawm. Lawv thiaj mus koom siab nrog raus cov tub qhev khwv tswv yim los txeeb haiv neeg nos tug los uas lawv lis. Tiamsis, lawv xav npaum lis cas los yeej tsis muaj ib txoj hauv kes lis. Vim tias haiv neeg nos twb muab tej liaj iav tebchaws, nyiaj kuv phem, tub mab, tub qhev zwm tag raus hauv ntauj ntawv khaws cias lawm.

Thaum kawg, lawv thiaj muab haiv neeg nos tuas tuag tas huv tib sis. Noob qes luaj taum raj xwb los yeej hlais tuag tas huvsis. Muab tej ntaub ntawv uas teev tseg lawv lub neej hlaws pov tseg tas huv tibsis. Tiamsis, cov pojniam mas nyob dawb xwb es loj siab thiab zoo nkauj heev lis, lawv nyiam heev lis tuas tsis taus. Lawv muab cov pojniam nos sib faib raus vaj, tsab, lis xeem, txhuas leej txhuas tus yuav tas.

Hais ntaus los ntev. Thaum cov pojniam nos yug taus lawv cov menyuam tsuam tsoov, cov tsiv tshiab ntxub heev thiaj muab lawv tis npe hus uas “MIAO”. Vim, lawv tsis tseem mos thiab tsis paub qab hauv dabtsis lis. Miao thiaj pauv lawv txoj kev cais dab qhuas txis xwm kab thiab uas neeb uas yaig lis lawv txiv tshiab. Lam taus lam uas, yuav raws txiv tshiab kuj tsis raws, txoj qub los niam tsis paub tas lawm, uas ib haiv neeg dig muag tsis pom tom qab los tom ntej. Ntaus ntaus txhiab xyoo tom qab no txiv tshiab tej xeeb leej xeeb ntxwv saib tsis taus lawv. Txiv yawg lawv thiaj khiav mus nyob lawv uas ib pawg. Txiv yawg thiaj lis los uas tus siab xyuas pawg neeg no.

ZAJ NOS LOS NTAWM IB TUG YAWG HMOOB LAUS LAUS UAS TSIS NROG PEB NYOB LAWM.

nyobzoo nraugzaj,

koj cov tswvyim no yuav tseem tsi tau vim yog ib cov lus tsi muaj chaw cia siab tau. yog tus tibneeg laus laus ntawm muaj sia los lawm li 5000 tawm xyoo es nimqhuav tuag naghmo mas tejzaum tseemmoob kuj ntseeg thiab tiamsis zoo li nraugzaj lam khwv tswvyim los dag xwb. koj kuv thiab peb cov tuaj hauv no yog hmoob tib yam, thov kom koj tsi txhob hasi tej yam uas ua rau hmoob lub npe tsi muaj koob nto npe. vim hmoob tsi yog menyuam tsaub li koj hais. yog hmoob yog menyuam tsaub ces nraugzaj ntag yog thawj tus menyuam tsaub uas pab neeg ntawm kuv phem muaj. uatsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv è‹±é›„ç¥–å…ˆèˆ‡å¼Ÿå…„æ°‘æ— (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

post-558-1171358019_thumb.jpg

Nej hais tias Txiv Yawg tsis yog Hmoob tus yawg Koob nej nyeem nov saib !!

TXIV YAWG YOG HMOOB THAWJ TUG HUAB TAIS

THIAB TSEEM YOG

HAIV HMOOB TUS YAWG KOOB NYOB TUAM TSHOJ *

Tiam Peb Hmoob xam txij Cuaj Lig Ntuj thiab ntu Peb Hmoob, raws li Peb Hmoob tej qub txeeg qub teg uas luag khawb tau tawm los, txij lub caij txhawv los txog lub caij ntsws, yog ib lub caij nyoog uas ntev heev, txij Peb Hmoob tiam neeg los txog rau txheej tshiab muaj no muaj kwv yees 5785 xyoos, ntxov thiab lig tsis dhau tawm 105 xyoos ua Yes Xus ntej, kwv yees 4300 xyoo thiab los kawg zim txwv rau xyoo 2400 ua Yes Xus ntej. tiam Peb Hmoob los txog txheej tshiab no kwv yees muaj 6000 xyoo, yog tiam uas Peb Hmoob pib muaj kev txawj ntse nyob Toob Fab tab tom nthaw nkaus *

Hmoob txheej laus thaud, yog thawj pab neeg uas tau nkag mus rau hauv txoj kev txawj ntse txheej tshiab, thiab tau tso txoj kev tsis ntse tseg. lub cim hais txog Peb Hmoob tej txuj ci uas yog huab tais Hmoob tsim muaj peb yam tshiab, thiab tau tsa Peb Hmoob lub kuj cuab kom sawv, huab tais hmoob yog hmoob thawj tug yawg koob uas loj thiab nto moo tshaj plaws *

Peb Hmoob lub kuj cuab yog ib lub kuj cuab uas xub muaj ntxov tshaj plaws nyob rau hauv lub teb chaws Suav. Huab tais hmoob uas yog Txiv Yawg, kwv yees 6000 xyoo dhau los, hmoob tus huab tais tau coj haiv hmoob los tsim zej rhawv zos thiab ua liaj ua teb, yog thawj tug huab tais thiab kuj yog thawj pab neeg uas tau pib lub hauv paus cog qoob cog loo nyob rau hauv daim av Suav, thiab huab tais Hmoob tseem yog tus soj ntsuas hnub qub, ntsuas huab cua, txhais kub txhais no, txhais tshav ntuj los nag thiab tsim txoj kev txawj ntse ci ntsa iab rau haiv Hmoob nyob hauv Suav teb, huab tais Hmoob tau tsim txuj ci ntuj teb thiab txuj ci huab cua los siv rau hauv txoj kev tua puv, huab tais Hmoob xub siv cov txuj ci huab cua no ua ntej tus Suav hu ua ''Khoos Meej'' kwv yees 4000 xyoo, tus Suav no nws tseem muaj lwm lub npe hu ua « Tswb Kuj Liam » nws yog ib tug Suav uas muaj peev xwm hu tau cua tuaj nyob hauv kev ua tsov ua puv, Txiv Yawg tseem tsim tau cuab yeej ua puv thiab tsa muaj tej kev cai tswj teb chaws, tsa kev teev hawm, ua rau lub teb chaws Suav tau nkag mus rau hauv tiam neeg txoj kev vam meej tshiab, vim huab tais Txiv Yawg yog tus xub paub txuj ci ntuj teb los faib rau kev cog qoob cog loo yog qhov tseem ceeb, nws coj kev cai nruj thiab nrhiav kev nchuav tooj nchuav hlau, yog ib txog kev vam meej heev nrog rau fab kev nrhiav nyiaj kuv phem thiab kev ua noj ua haus twb puav leej tau txais kev vam meej, li no huab tais Txiv Yawg thiaj nto koob meej lug puv ntuj, nws txoj kev cheb ntxuav cov neeg phem ua rau zeej tsoom hwm nws, vim nws muaj peev xwm ua ib teg tuav tau tas nrho 81 pawg neeg los ua ib haiv neeg uas yog cov Hmoob thiab coj haiv Hmoob los rhawv zej tsa zos nyob suam teb chaws ntug dej Tshaj Cab thiab raws ntug dej Haij Huj Huei Hu '', Hmoob lub Kuj Cuab Cuaj Lig Ntuj no yog ib lub Kuj Cuab uas tau raug huab tais Hmoob tsim tsa los ntxov tshaj plaws nyob hauv lub qab ntuj no, tom qab huab tais Hmoob sau cov Hmoob 81 pab pawg uas nyob ntawm suam teb chaws ntu dej Tshaj Cab thiab dej Haij Huj coj los zwm nyob rau hauv nws lub qab hwj chim lawd, nws tau tsa tub puv thiab tau coj tub puv tuaj mus tua txeeb lub tiaj plawv teb uas yog suam teb chaws ntug dej Dag ntu nruab nrab thiab yav qab. lub caij ntawd, nyob xib fab pej uas yog Yeeb Tim thiab Faj Tim ob pawg neeg nyob, lawv kuj maj mam vam meej tuaj, Faj Tim thiaj li tau coj tub puv tuaj nrog huab tais Hmoob sib txeeb suam teb chaws dej Dag, thiaj li tau sawv ua puv nrog huab tais Hmoob sib ntaus sib tua uas yog thawj ntsug puv ntxov tshaj plaws, phau ntawv hais txog ntsuj puv no yog phau ntawv Keeb Kwm Suav teb, tau sau tseg tias, Faj Tim pawg neeg, thaum ub yog nyob sab xib fab pej *

Nyob hauv Keeb Kwm sau tseg tias, Faj Tim pawg neeg nyob suam teb chaws Theej Luj, lawv nyob hauv ib lub khuab ha, lawv lub neej yog yug tsiaj txhu nyob tsis muaj chaw. tsis ntev tom qab no Faj Tim muab Cuaj Lig thiab Yeeb Tim tua swb, Faj Tim thiaj coj nws pab neeg los nyob rau suam plawv teb. Faj Tim yog xeem Ci, npe hu ua Xeeb Yeej, tseem muaj lwm lub npe hu ua Yaws Xyooj, tej ntawv Keeb Kwm uas sau tseg hais txog Faj Tim muaj ntau heev, lawv siv npuv ( jade ) los ua cuab yeej tua puv, Nkoj, Tsheb, Hneev Xub, xaws tsho tsub ntau yam tsos, Les Txum yog Faj Tim niam hlob yug kab, Txhaab Cij tsim ntaub ntawv, Tuam Nauj xam hnub nyoog, Leej Meej tsim cuab yeej paj nruag, lawv yog Faj Tim cov tub teg tub taws txawj ntse. tom qab Faj Tim tas ntuj, huab tais Vwj thiab huab tais Xyam, lawv ob tiam neeg no teev Faj Tim ua lawv tus yawg koob *

Raws li tej ntaub ntawv Keeb Kwm no, yog cov kws txuj Suav sau tseg nyob hauv lub caij teb chaws ua tsov ua puv thaum Cheeb Tshoj thiab Haam Tshoj, xyoo -221 los txog rau xyoo +220, tiam sis lawv sau tej yam tsis raws qhov tseeb, qhov sawv daws yuav to taub txog mas yog cov kws txuj taus lees tias Faj Tim yog Suav thawj tug txwv koob, li no tas ib puas tsav yam thiaj li yuav pib txij ntawm Faj Tim los *

Piav txog Yeeb Tim li Keeb Kwm tau sau tseg tias, Yeeb Tim pawg neeg yog xeem Cab, lawv tau los tsa zej tsa zos nyob suam teb chaws plawv teb, Yeeb Tim lub taub hau yog nyuj lub cev yog tib neeg, qhov no ntshe tsuas lawv yog pawg neeg teev hawm nyuj xwb, cov xeem Cab yog haiv neeg Yaj uas nyob Xyib Yooj ib ceg kwv tij, lawv yug tsiaj ntxhu nyob rau sab xib fab, ces lawv maj mam nkag los nyob rau hauv ib suam plawv teb, Yeeb Tim lawv pab neeg los ntsib Hmoob Cuaj Lig, Yeeb Tim thiaj los nrog Peb Hmoob Cuaj Lig sib txeeb teb chaws los tau ntev niaj ntau xyoo, qhov kawg raug Peb Hmoob Cuaj Lig muab caum tawm khiav mus nyob rau Theej Luj, Yeeb Tim lawv mam rov mus zwm rau Faj Tim pawg neeg, Faj Tim thiab Yeeb Tim ob pab neeg thiaj rov tig tuaj nrog Peb Hmoob Cuaj Lig sib tua dua *

Tom qab uas Faj Tim thiab Yeeb Tim nkawv rov sib tua, ua peb ntsug puv loj kawg nyob rau ’Paas Chees’ ( yog nyob hauv lub Xyeem Haij Laij, He bei ) Faj Tim tau nqus ob peb haiv neeg uas yog cov teev hawm tsiaj txhu tuaj pab nws tua Yeeb Tim, qhov kawg Yeeb Tim thiaj li swb puv, Faj Tim thiaj los kav suam teb chaws nruab nrab, cov haiv neeg nyob naj fab sib koom hu ua « Haiv Mab » *

Nyob hauv cov haiv neeg naj fab mas yog haiv neeg Cuaj Lig xub txeem mus nyob rau hauv lub plawv teb ntxov tshaj plaws. lub npe tias Cuaj Lig, nws yog Cuaj pab neeg los sib koom nyob ua ke, ib Lig yog Cuaj pab kwv tij, Cuaj Lig yog yim caum ib pab kwv tij, nyob ntawm yim caum ib pab kwv tij ntawd, huab tais Hmoob yog tus thawj, tiam sis ntawm yim caum ib pab neeg ntawd, nyias kuj muaj nyias yim caum ib tug kwv tij ua tus thawj. lawv yim caum ib leeg kwv tij lub cev yog tsiaj, lub taub hau yog tooj, hauv pliaj yog hlau, rau tes rau taw thiab cov plaub ntse zuag plias xws ntaj hmuv, lawv noj suab zeb ua txhiam laj txhiam xws yug cev, yam hais no yuav yog thaum ub cov Hmoob no tau teev tej tus tsiaj uas nyaum thiab Hmoob yog ib haiv neeg siab tawv nqhuag sib ntaus sib tua heev, thaum uas Faj Tim tuaj tua Hmoob ntawd, Hmoob Cuaj Lig Ntuj muab Faj Tim pab neeg caum tua mus txog Theej Luj, suam teb chaws Theej Luj yog nyob xyeem Haij Laij xeev Huj Pej *

Thaum Faj Tim swb puv rau Hmoob Cuaj Lig Ntuj los tom qab, Yeeb Tim ho rov mus zwm rau Faj Tim dua, nkawv ho rov tig tuaj tua Hmoob Cuaj Lig Ntuj, ntsuj puv no nyob rau Tuam Muj Theej Luj, ntsuj puv zaum no huab tais Hmoob tau hu dab nag dab cua tso dej dag, nag xob nag cua los nyab ntiaj teb, Faj Tim kuj thov ib tug ntxhais qaum ntuj hu ua Nkauj Paig los pab Faj Tim, tej hais no muab mloog mas zoo li yog dag, tiam sis yog ib ntsuj puv loj heev thiaj zoo li yog tej nag xob nag cua thiab dej dag nyab ntiaj teb, Hmoob Cuaj Lig Ntuj nrog Faj Tim thiab Yeeb Tim sib tua los tau ntev xyoo, qhov kawg Hmoob Cuaj Lig Ntuj swb puv, Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj tus huab tais raug tua tuag, tej pej xeem feem uas raug luag tes tau lawd, Suav muab kuav mus nrog Suav nyob, hos cov uas tsis raug luag ntes nyob tsis taus, muaj ib pab thiaj li khiav nqis taug mus naj fab *

Tom qab ntau niaj ntev xyoo Hmoob thiaj rov tsa dua ib lub Kuj Cuab, hu ua Kuj Cuaj Lig. thaum lub teb chaws muaj kev thaj yeeb me ntsis los rau cov haiv neeg kev nrhiav noj nrhiav haus lawd, nyob Xyib Tsawb tus huab tais sawv kav ntuj tseem pom feem Hmoob uas raug kuav thaum ub lawv cov npe tshwm. lub caij thaum uas Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj yog ib pab neeg khwv ua qoob ua loo noj mas huab cua dej nag yog qhov tseem ceeb, li no huab tais Hmoob thiaj yuav tsum siv tswv yim thov dab nag dab cua los pab rau kev cog qoob cog loo, hos lub caij no Faj Tim yog ib pab neeg yug tsiaj yug txhuv mus los tsis muaj chaw nyob, tab yog huab cua yuav zoo li cas los tsis muaj teeb meem rau lawv, qhov no Faj Tim thiaj thov nkauj paig los pab nws tua Huab Tais Txiv Yawg, nkauj paig yog ib tug ntxhais qaum ntuj uas sau cua sau nag, lub caij uas Hmoob Cuaj Lig nrog Faj Tim thiab Yeeb Tim nkawv sib tua mas tab tom yog tawm raug ntuj qhua los tau ntau niaj ntev xyoo, li no, ua rau huab tais Hmoob Cuaj Lig Ntuj cov pej xeem raug tshaib plab, txom nyem tsis muaj lub neej zoo nrog luag ua, Hmoob kev noj kev haus tsis muaj, ua rau pej xeem thiab cov tub puv qaug zog rau kev sib ntaus sib tua, vim li ntawd thiaj ua rau swb puv thiab huab tais Hmoob raug luag ntes tau thiab muab tua tuag rau hauv ntsuj puv nyob ntawm Theej Luj ua zaum kawg *

Kev qhib ua liaj ua teb nyob suam teb chaws ntug dej Dag ntug dej Tshaj Cab thiab ntug dej Haij Huj, puag thaum ntxov ub, cov laus thaud ua neej nyob ntawm ntug dej Dag thiab ntug dej Tshaj Cab, lawv pib tsa zej tsa zos rau suam teb chaws no kwv yees tiam 40 xyoo ua ntej Yes Xus, lub caij no txhua haiv neeg sib ntaus sib tua yog vim sib txeeb nrim dej nrim av *

Nyob saum kev ua tsov ua puv sib tua no, muaj huab tais Hmoob, muaj Faj Tim thiab Yeeb Tim, lawv yog peb pab neeg uas tawv thiab muaj zog heev, nyias nrhiav nyias kev vam meej, peb leeg no puav leej npaj yuav txeeb ua huab tais, ua tswv kav lub tiaj plawv teb, nyob ntawm lawv peb tug no, Faj Tim yog tus khav siv ntaj hmuv los tua cov neeg uas tsis zwm thiab tsis hwm nws, cov haiv neeg me uas tsis hwm thiab tsis kam nce se rau Faj Tim, li no nws thiaj nqus puv mus caum tua nrog rau nrhiav kev ntau fab tsov puv fwj pej xeem tsim teb chaws ua kom tsoom sid zwm rau nws xwb, hos huab tais Hmoob lub tswv yim mas tsuas nrhiav kev vam meej, nws tsim muaj peb yam tshiab los nthuav dav rau Hmoob lub neej, kev tswj teb chaws, kev khwv ua noj ua haus thiab nrhiav kev txawj ntse, peb yam no twb puav leej tau txais kev vam meej *

Kev tsim teb kho chaw ntawm huab tais Hmoob ua rau yim caum ib pab pawg kwv tij raug nws tuav ua ib teg los tsim zej tsa zos thiab ua noj ua haus nyob ntawm ntug dej Tshaj Cab thiab ntug dej Haij Huj ntug dej Dag, nws lub npe thiaj ncha ntws mus puv ntuj , li ntawd nyob hauv Keeb Kwm daim av teb chaws Suav no, huab tais Hmoob yog thawj tug uas muaj peev xwm tsa ib lub Kuj Cuab uas faib ua Cuaj lub Lig yim caum ib pawg Hmoob, qhov tseeb yog Cuaj kwv tij los koom ua ib lub hauv paus tseem fwv " Peb Hmoob " nyob rau xeev Caab Xub lub xyeem Phi lub qub zog Tuam Teeb Ntxwv, raws li kev tshuaj los txog rau tom qab no , yuav pom tau tias kev txawj ntse thiab fab kev txuj ci Tuam Veej Khawv nrog rau tiam « Peb Hmoob » mas muaj feem koom. txheej ntawd los txog txheej no muaj 5785 xyoos, huab tais Txiv Yawg tsa Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj los lawm ntxov, thaum Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj swb puv los tau ntau puas xyoo tom qab no, Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj cov xeeb zeej xeeb ntxwv mam tsa lub Kuj Cuab Peb Hmoob, yog qhov tseeb nyob hauv Hmoob Keeb Kwm *

Huab tais Hmoob tau sau cov suam teb chaws nyob ntug dej Dag, ntug dej Tshaj Cab, thiab ntug dej Haij Huj nrog rau 81 pawg neeg Hmoob coj los kav nyob hauv nws lub qab hwj chim thiab tsa lub Kuj Cuab Hmoob Cuaj Lig Ntuj sawv, qhov no yuav ntxov Cheej Siv Faj loos lub Suav teb no 4000 ntau xyoo, yuav ntxov dua Npas Npis los tus huab tais Haaj Mum La kuv phem’Hammurabi’ ua ntej 2000 xyoo, yuav ntxov dua Hais Nkws Tos tus huab tais Mais Nim Xi ‘ Ménès ’ ua ntej 1000 xyoo, thiab ntxov dua 16 lub teb chaws sib sau los ua “isatis in dia†ua ntej 3000 xyoo *

QHOV 01 : TXIV YAWG TSA ( PEB HMOOB KUJ CUAB ) *

Txheej laus thaud, haiv Hmoob muaj 81 pab ua neej nyob rau ntawm suam teb chaws nruab nrab ntug dej Tshaj Cab thiab ntug dej Haij Huj yav qab ntu dej Dag, kev sib ntaus sib tua muaj caub chim nyob rau hauv tej pab pawg neeg thiab hauv tej zej zog mas ib leeg zam tsis dhau ib leeg hlo li, tiam sis qhov tseem ceeb yuav kom Hmoob sawv taus ntseg ua ib haiv neeg thiab los tsa Hmoob sawv taus ua ib lub Kuj Cuab, yuav tsum hloov txoj kev Hmoob nyob ua pab pawg los tuav nyias nrim dej nrim av ua ib lub Kuj Cuab, li no huab tais Hmoob thiaj tau sau tas nrho cov suam teb chaws uas Hmoob nyob ntawm ntug dej Dag raws dej Tshaj Cab thiab dej Haij Huj nrog rau 81 pab pawg Hmoob los tuav nyob hauv nws lub qab hwj chim, txoj kev nqus pab pawg tau tsim kev kub ntxhov los txiav fab kev vam meej ntawm lawv lub sawm fem, tab sis tom qab uas Hmoob sib sau ua ke lawd, txhua txhia pab pawg thiab tej zej zog ho rov los tsim txoj kev sib koom tes, yog thawj zaug uas Hmoob tau sib sau los nyob ua ke thiab yog thawj zaug uas Hmoob tau tso cov pab pawg qub tseg, tig los sib koom ua ib haiv neeg, sib koom nrim dej nrim av *

Txoj kev sib koom nrim dej nrim av no, ua rau tsoom Hmoob sawv daws rov los tsim kev phooj ywg, sib ntoj sib thuv, thiab muab lub teb chaws los ua lub hauv paus ntawm yus haiv neeg nrog rau kev sib txauv qhia lus, kev sib pauv lag luam, kev sib koom txuj ci thiab lub neej nthuav dav kom sawv daws nyob taus koom teb koom chaw, koom suab koom lus, koom kev txawj kev ntse, koom ib txog kev cai tswj fwm nyob hauv ntaj ib hnab hneev ib hlua nqaij ib daig tawv ib phob *

Txheej laus thaud, yog tus yam ntxwv nyob hauv Keeb Kwm uas txij li huab tais Hmoob tau tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj los txog rau tiam « Peb Hmoob » Hmoob thiaj muaj lub npe nrov nto tshwm ua ib haiv neeg rau saum ntiaj teb no, yog ib txog kev uas txheej laus thaud tau hloov loj heev, ua rau haiv Hmoob muaj kev huaj vam nrog rau txoj kev vam meej, kom yus haiv neeg xub muaj lub npe nto rau hauv lub qab ntuj thiab nyob hauv Keeb Kwm ntawm Hmoob lub neej kev txawj ntse *

QHOV 02 : CUAJ LIG NTUJ YOG HMOOB THAWJ LUB KUJ CUAB *

Kev tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj, yog thawj pab neeg uas tau tsa muaj ib lub Kuj Cuab ntxov tshaj plaws nyob rau Tuam Tshoj, tsis tsuas yog pab dawb hnyav ncawv rau txoj kev tsim kho Hmoob lub teb chaws xwb, tseem tsim tau ib txog kev rau sawv daws thiab cov me nyuam teb chaws ywj pheej, cov vaj Suav thaud nrog rau tseem fwv koom tshaj puav leej tau txais lub txiaj ntsim los ntawm huab tais Hmoob Txiv Yawg *

Hais raws li ib tug kws txuj hu ua Fam Veej, tau tshuaj ntsuam txog qhov tseeb thaum Hmoob huab tais tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj ntawd, nws tau sau tseg tias, lub caij tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj no, Faj Tim pab neeg tseem nyob hauv ib lub khuab ha, ntawm suam teb chaws Theej Luj yug tsiaj txhuv mus los tsis muaj chaw nyob *

Raws li kev soj ntsuam ntawm leej tib neeg lub sawm fem huaj vam qhov tseem ceeb, yuav pom tias, lub neej muaj vaj muaj tsev thiab kev cog qoob cog loo noj mas yuav muaj tuaj lig, tiam sis yog ib txog kev vam meej dua lub neej yug tsiaj txhu uas nyob tsis muaj chaw. Keeb Kwm hais txog huab tais Hmoob thiab nws pab neeg mas yuav xub muaj kev vam meej ntxov thiab nce qib ntau dua Faj Tim pawg neeg, qhov no yawg Vaj Tooj Leej tau hais tseg tias, Suav tau cog lus tias 5 haiv neeg sib luag sib txig, 5 haiv neeg no yog, Suav, Maas, Moos Nkws, haiv (Fej npua puv) Tis Npes, cov haiv neeg no Suav yog tij, tiam sis yog muab saib raws li ib tse neeg mas Hmoob txawm yog tus tij laug hlob ntawm 5 haiv neeg no, tsis tsuas li no xwb muaj ib tug kws txuj zim pees hu ua Vw Ci Looj khaws ib phau ntawv hu ua ‘ Pom Kom Kev Tshuaj Hmoob ’ xyoo 1903 tau sau tseg tias, lub caij uas haiv neeg Suav tsis tau nkag los nyob hauv daim av no suam qab teb thiab nruab nrab teb ib txwm yog Hmoob lub teb chaws thaum ub *

Tseem muaj ib tug kws txuj tshuaj ntsuam cov haiv neeg uas yog Mes Kuj hu ua Puj Leej Toom Bu Ling Tun’, nws tau sau ib phau ntawv xyoo 1890 hu ua ’Tej Haiv Neeg Nrog Hmoob’, hauv phau ntawv tau sau tseg tias, tseem tseem caj ces Suav thaum ub yog nyob suam teb chaws ntawm lub roob Khees Leej, kwv yees 5000 xyoo, lawv tawm qhov chaw saud los mus taug ntug dej Dag thiab dej Tshaj Cab, lawv tuaj txog ntawm ntug nrim suam teb chaws Saas Xyib, lawv ntsib ib pab neeg yog haiv Mab Qus, pab neeg no yog haiv Laum Lauj yog (Hmoob) Suav muab lawv tua swb caum lawv tawm, Suav ho rov taug ntug dej Dag nqes taug mus tshwm rau suam av ntug hiav txwv *

Tiam sis hais raws li Hmoob Keeb Kwm los, Hmoob hais tias, Hmoob yeej yog cov tswv teb tswv chaw Hmoob hu cov Suav ua ‘qhua tshiab’, cov coj Hmoob li kev cai dab qhuas (Txiv Neeb) los (Pa Taws Xyoo), lus Hmoob Kim Tsawb cov lus Neeb tau hais tseg tias, thaum ub Hmoob thiab Suav puav leej tau mus kawm txuj ci saum neeg qaum ntuj, Hmoob yog tus tij Suav yog tus kwv, vim li no Vaj Tooj Leej thiaj li qiv ncauj ntawm neeg kws txuj tawv dawb los hais tias, Hmoob yog tus tswv daim av, ntuj tsim teb raug Hmoob yeej nyob hauv lawm *

Tej teeb meem no, yeej muaj tseeb raws Keeb Kwm tau sau tseg, Hmoob yog thawj pab neeg uas ntxov tshaj thiab tau tsim lub teb chaws Suav ntu nruab nrab thiab ntu nram qab, Hmoob yog thawj pab neeg uas tau nqis tes pib cog qoob cog loo noj, tej koob meej no yog los ntawm huab tais Hmoob lub tswv yim yav ntuj puag thaum ntxov ub, lub teb chaws thiaj li tau txais kev vam meej, tom qab no Suav tej txuj ci thiab kev txawj ntse tau txais kev vam meej, cov vaj Suav tseem nco ntsoov txog huab tais Hmoob tej txiaj ntsig los txog tsheej tshiab no, vim lub hauv paus tswv yim cov vaj Suav, los txog rau Koom Tshaj tau sau tas nrho txhua txhia haiv neeg los ua ib lub Kuj Cuab no, twb puav leej yog xyaum los ntawm Hmoob Cuaj Lig Ntuj, yuav hais tau tias thaum Hmoob raug Suav tua swb lawd, Suav tau txais Hmoob tej qub txeeg qub teg los tej txuj ci mus siv thiab kho ntxiv ces lawv thiaj tau txais kev vam meej heev li niaj hnub no *

Hmoob tus huab tais yog thawj tug uas xub tsim tau tej cuab yeej tua puv, tsa kev cai txiav txim, tsa kev cai tswj fwm, tsa kev teev hawm, yog ib qho tseeb nyob hauv Keeb Kwm. luag lwm haiv neeg tau ntxub tsis npag Hmoob vim muaj ntau yam uas tsis tau muab los tshaj tawm, sawv daws yuav tsis to taub tiam sis, qhov muaj tseeb nyob hauv Keeb Kwm, cov kws txuj puav leej tau lees tias muaj tseeb raws li Vaj Tooj Leej phau ntawv hu ua " Keeb Kwm cov haiv neeg nyob Suav teb ", feem hais txog Hmoob huab tais Cuaj Lig Ntuj, lub caij Hmoob Cuaj Lig Ntuj ntawd mas txuj ci Hmoob vam meej hauj sim, tiam sis tom qab Hmoob Cuaj Lig Ntuj 5 nqis kev txiav txim nrog rau tej cuab yeej ua puv, khaub ncaws hlau thiab txoj kev qhia ntseeg txog dab, tej tswv yim no yog Hmoob Cuaj Lig Ntuj tsim, cov vaj Suav tsuas khaws siv thiab kho ntxiv xwb *

Nyob hauv tus kws txuj hu ua Xoom Veej Pee phau ntawv hu ua Keeb Kwm txhia haiv neeg hauv Suab teb, sau ib nqi lus tseg tias, Hmoob tej txuj ci tsis muaj ib qho zoo yuav coj los piav, tiam sis lub caij thaud, mas Hmoob tej txuj ci no tau txais kev vam meej heev thiab deeg mus raug Suav ntau kawg, tej txuj ci no yog txoj cai txia txim, yog cuab yeej ua puv, yog tsa kev teev hawm, txuj ci kev teev hawm thiab txiav txim, yog ob txog cai tsa coj los tswj Hmoob lub sawm fem, yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tu tsis tau, cuab yeej ua puv yog tsim los siv rau kev pov hwm lub teb chaws, peb yam txuj ci no yog Hmoob huab tais Cuaj Lig Ntuj tsim tawm los, nws muaj qab hau thiab tseem ceeb rau cov Vaj Suav heev *

Ob tug kws txuj Xoom Veej Pee thiab Vaj Tooj Leej nkawv puav leej tau lees tias, Hmoob huab tais Cuaj Lig Ntuj, yog thawj tug uas muaj lub tswv yim zoo tshaj plaws thiab tau tsim cuab yeej ua puv, tsa txoj cai kev txiav txim, tsa txoj cai kev teev hawm ntxov tshaj plaws nyob hauv qab ntuj no, yog xav paub ntau dua txog txhua yam uas huab tais Hmoob tsim mas yuav tau mus tshawb nrhiav tej ntaub ntawv los xyuas kom meej pem dua *

QHOV 03 : NTAUB NTAWV PIAV TXOG TXIV YAWG TSA KEV TXIAV TXIM *

Phau ntawv laus, Feem Xeem Lw, txoj kev cai txiav plaub ntug sau tseg tias, Hmoob tsis ntseeg tias qaum ntuj kav ntiaj teb, thiaj tsa txoj cai txiav plaub ntug faib ua 5 nqes hu ua txoj cai rau txim, ua tub sab tub nyiag, zes luag poj luag sev, yuav raug hlais taub ntswg hlais pob ntseg, ntaus cim rau ntsej muag, raug txim ua qhev ib xyoos, tsa ua neeg zov cov neeg raug txim. phau ntawv hu ua ‘Moj Txi, Saam Thooj Tsoo’ tau sau tseg tias :

( Cov huab tais Suav txheej thaud txoj cai txiav txim yog xyaum los ntawm Hmoob 5 nqes ua piv txwv coj thiab siv, yog li ua cas ho tsis tsa ib txog cai coj los siv kav lub teb chaws kom zoo ? tiam sis, yog kev cai txiav txim hnyav dhau lawm kuj tsis zoo thiab, li no cov vaj Suav thiaj tau sau tseg tias, Hmoob tsis ntseeg tias qaum ntuj kav ntiaj teb, leej twg ua txhaum yuav tsum raug txim, kev rau txim faib ua 5 yam hu ua nqe cai txiav plaub, hu ua txuj ci kav teb chaws‘, txoj cai no tsis yog tsa los kav tsim pej xeem, hos yog tsa los kav tswj pej xeem ) *

Phau ntawv ‘Keeb Kwm Suav Paus Ntsis’ tau sau tseg tias, txoj kev cai tsim txom cov neeg raug txim lub cev yog Hmoob xub tsim, txij huab tais Faj Tim los txog huab tais Thaj Vwj, peb cov Suav thiab cov Hmoob ua tsov ua puv sib ntaus sib tua hnyav heev, peb Suav thiaj li tau siv Hmoob txoj cai rau txim rov tsim Hmoob, yav tom qab no Suav ho muab txoj kev cai tsim txom neeg tej tawv nqaij no siv los tsim Suav thiab tau siv los txog niaj hnub no *

Phau ntawv Keeb Kwm Suav Txheej Laus tau sau tseg tias, txoj kev cai rau txim hlais pob ntseg, hlais qhov ntswg, ntaus cim rau phlu, dawj qhov muag, txiav tes taw, yog Cuaj Lig Ntuj txoj kev cai, niaj hnub no Suav thiaj li siv txoj cai no rov tsim nws lub cev thiab phau ntawv Keeb Kwm kev vam meej sau tseg tias, yog hais txog txoj kev cai txiav txim uas huab tais Hmoob tsim los rau Faj Tim, Yeeb Tim, Tsaab Xyib, Seem, lawv cov huab tais no tsuas tau khaws coj los mus siv *

QHOV 04 : LUB CIM UAS TXIV YAWG TSIM CUAB YEEJ UA puv *

Phau ntawv hu ua, ( Kua Txim, Tij Suj Pia Guang Zi, Di Shu Pian ) sau tseg tias, huab tais Hmoob mus Khawb Kub nyob ntawm lub Roob Lwj Sab coj los tsim cuab yeej tua puv, phau ntawv hu ua ‘Long Yu He Tu’ Duab Dej Ntses Zaj, sau tseg tias, thaum Faj Tim kav ntuj mas Huab tais Hmoob pab kwv tij muaj 81 leeg uas lub cev yog tsiaj hais lus tib neeg, taub hau yog tooj, hauv pliaj yog hlau, noj xuab zeb yug lub cev, txawj tsim tej cuab yeej ua puv xws li, Hmuv, Ntaj, Kawb Leej, Hneev Taub, tej no nto moo lug puv qab ntuj, cheb nchuav kev phem ua rau tsoom pej xeem mloog nws lus *

Phau ntawv Shan Hai Fing Faj Lem nruab nqhuab hiav txwv sau hais tias, thaum Faj Tim thiab huab tais Hmoob sib tua ntawd, Faj Tim tau mus thov dab Zaj tuaj nrog tua huab tais Hmoob, hos huab tais Hmoob ho hu dab nag dab cua tso nag xob nag cua los tav Zaj Laug kev thiab ua huab puv hav ua rau Faj Tim cov tub puv poob zoo tas *

Phau ntawv Keeb Kwm suav paus ntsis Zhong Guo Tong Shi tau sau tseg tias, txheej laus thaud muab txoj kev tsim toob xib saib ua qhov tseem ceeb ntawm lub neej txoj kev vam meej, muab cov neeg uas muaj peev xwm xav tswv yim los tsim yam tshiab saib ua cov neeg tseem ceeb thiab saib ua cov loj tshaj plaws, txawm tias ib tug neeg tsim tau ib yam xwb los nws yeej raug xaiv los nyob hauv pawg neeg tseem ceeb no lawm, xws li Xyi Fu Xi tsim Vas muab ntses, Dab Qoob Loo tsim Haiv Voom Khais Laij, Faj Tim tsim khaub ncaws hnav, Khee Vum Kun Wu tsim lauj kaub av hlawv, Huab tais Txiv Yawg tsim cuab yeej tua puv *

Phau ntawv Keeb Kwm Hmoob kev vam meej sau tseg tias, huab tais Hmoob yog tus kav Hmoob Cuaj Lig Ntuj, nws yog ib tug neeg muaj lub tswv yim zoo thiab txawv luag lwm tus huab tais, txawm tias nws tas ntuj lawm los, nws lub koob meej uas tsim tej cuab yeej thiab hu tau cua daj cua dub, nag xob nag cua los, nws yog ib txog sab hnub uas tseem ci ntsa iab nyob hauv Suav Keeb Kwm txij hauv paus mus txog hauv ntsis *

QHOV 05 : LUB CIM HAIS TXOG TXIV YAWG TSA KEV TEEV HAWM *

Phau ntawv hu ua ( Kuj Yij Tshus Yij Guo Yu Chu Yu ) tau sau tseg tias, Yeeb Tim teb chaws liam sim vim Hmoob Cuaj Lig Ntuj txom fav, pej xeem raug quab yuam ua tsis tau ib yam dab tsi, neeg qaum ntuj thiab neeg ntiaj teb sib luag, huab tais Hmoob thiaj tsa kev ua Neeb ua Yaig, tsis pub kom muaj kev quab yuam, ua rau sawv daws puav leej saib taus nws thiab hwm nws *

Phau ntawv Keeb Kwm tau sau tseg tias, huab tais Txiv Yawg tsa tsim kev teev hawm yog Keeb Kwm Hmoob txoj kev vam meej, tsis tsuas tsim kev qhia teev dab los nres sawv daws lub siab ntsws xwb, nws tseem tau rhuav tshem daim ntsa zeb uas thaiv quas pej xeem thiab huab tais kom sawv daws nkag tau los sib koom ua ib tsob ib pawg, coj txoj kev cai tswj fwm uas tau tsa tshiab, vim lub caij nyoog no tej Nom tswv kav teb chaws feem ntau xav kom ib tsoom pej xeem hu lawv npe ua Tub Huab Tais Qaum Ntuj, lawv hais ib los qw ib suab twb zoo li yog yawm xob suab nroo los yog yawm xob li lus, sawv daws yuav tsum tau mloog tas nrho, yog xav tua leej twg ces kawg tus ntawd yuav tsum cev caj dab rau txiav xwb, tej no yog ib txog cai tom qab uas cov huab tais tsa los quab yuam pej xeem, huab tais Hmoob txoj kev teev hawm lub ntsiab nrog rau cov huab tais Suav tej kev cai no mas sib txawv, huab tais Txiv Yawg tsa kev teev hawm mas yog muab txheej ntuj uas quas neeg ntiaj teb thiab neeg qaum ntuj ua kom to qhov tshab thoob plaws ua rau ntiaj teb neeg lub siab mus cuag tau qaum ntuj thiab mus hawm tau ntuj, tsis tas yuav tsa tej tub Nom los ua tub huab tais Qaum Ntuj cuav cia xa moo los caij tsuj quab yuam tej pej xeem *

Sawv daws hnov hais txog huab tais Txiv Yawg siv tooj hlau los tsim cuab yeej ua puv, ua li tej tooj hlau no yog muab qhov twg los ? phau ntawv hu ua ( Xub SimYees Yim, Su Shi Yan Yi ) sau tseg tias, huab tais Txiv Yawg tsim muaj 5 yam cuab yeej tua puv, tis npe hu ua Hmuv, Ntaj, Kawb Leej, Hneev, nrog rau ib hom Hmuv, nyob hauv tej qub ntaub ntawv tau cim tseg tias, tej cuab yeej ua puv yog huab tais Txiv Yawg muab tooj muab hlau los nchuav, tej no yuav ua tau tim khawv tias Hmoob Cuaj Lig Ntuj tej txuj ci nchuav tooj nchuav hlau no twb muaj lawm mas Hmoob lub neej thaud yeej yog xub vam meej dua lwm haiv neeg, vim thaud huab tais Hmoob Cuaj Lig Ntuj nrog Faj Tim sib tua, Hmoob twb siv hmuv, siv ntaj toog ntaj hlau nrog Faj Tim sib tua, hos Faj Tim tseem nyuam qhuav xyaum siv pas ntoo los tiv puv xwb, phau ntawv Keeb Kwm hu ua ( Lim Laam Lù Lang ) thiab phau ntawv Keeb Kwm hu ua ( Sij Peem, Shi Ben ), tau sau txog cov qub ntaub ntawv cim cov neeg uas tsim cuab yeej xws li:

01: Fwj Xyib tsim Vas muab ntses *

02: Dab Qoob Loo tsim Voom Khais Laij Teb *

03 :Faj Tim tsim khaub ncaws hnav *

04: Kheev Vum tsim lauj kaub av hlawv *

05: Txiv Yawg tsim cuab yeej tua puv *

06: Xyi Tsoom tsim tsheb thawb *

07: Puj Keem tsim nroog *

08: Txhaa Cij tsim ntawv *

09: Zoov Tsheej tsim ntawv faj lem *

10: Tuam yooj tsim txuj ci xam hnub nyoog *

11: Vwj Xyeej tsim nkoj *

12: Kob Yeej tsim tsev *

13: Tsuj Zooj tsim nrooj loj *

14: Pov Yig tsim khawb qhov dej *

15: Tsheej Yag tsim tsheb nees huab tais *

16: Vwj Xyeem tsim kuam Neeb *

17: Vwj Pheej tsim kev kho mob *

18: Lij Sawm tsim xam phaj *

19: Zoov Yig tsim khawm tsho *

20: Xij tsim qeej *

21: Yij tsim nruas *

22: Vwj Xyeej tsim twj paj nruag *

23: Huj Txhoj tsim xaiv lus *

24: Txim Txhawj tsim khau ntoo *

25: Fe tsim hneev nti *

26: Mon Yij tsim xub *

27: Xyam Thuv Ploob nees caij *

28: Kaib ploob nyuj thauj *

29: Siv Faj sau duab *

30: Vaj Pee pwv nyuj seej *

Tej kws txuj uas tau sau tseg muaj npaum no, tiam sis ho tsis muaj leej twg yuav piav txog Suav muaj ib tug neeg kws Tooj kws Hlau, yog muab tej no los ntaus nqi mas kwv yees tias Hmoob twb paub kev nchuav tooj nchuav hlau ua ntej Txiv Yawg. qhov tsim muaj kev cai txiav txim, kev teev hawm, yog yuav muab nthuav kom dav mas tej no puav leej yog nyob hauv Hmoob tej txuj ci ntaub ntawv, hos kev nchuav tooj nchuav hlau thiab cuab yeej tua puv mas yog lub peev xwm kev txawj ntse ntawm Hmoob lub neej tau nthaw kaus raws qhov tseeb *

Kev txhawb txhim kho lub neej Hmoob uas ntxhov hnyo nrog rau tej txuj ci Xuav Xim tseem ceeb, tej txuj ci no yog tsis muaj ntaub ntawv los pab cim tseg mas ntshe yuav tsis tiav ib zaug. qhov tseeb uas huab tais Txiv Yawg txoj kev siv nag xob nag cua los pab tua puv nrog Faj Tim, plov meej tau tias, thaum ntawd huab tais Txiv Yawg twb txawj siv tej txuj ci ntuj tej lawm, lub caij no yog Hmoob tsis muaj ntaub ntawv mas Txiv Yawg yuav paub tsis txog tej txuj ci siab npaum li ntawd *

Piav raws Keeb Kwm, muaj ib zaj Kwv Huam tau sau tseg tias, thaum ntuj tsim teb xeeb Hmoob thiab Suav tau ua ke mus kawm txuj ntawm ib tug kws, nyias twb muaj nyias li ntaub ntawv, Hmoob yog tij tus Suav yog kwv, thaum nkawv los txog ntawm ib tug dej, tus kwv Suav hla tsis taus dej, ces tus tij laug Hmoob txawm kuv phem tus kwv Suav, thaum hla dej tus tij laug Hmoob muab nws cov ntawv ntxo rau ntawm ncauj, thaum mus txog tom plawv dej cia li luam taw, tsis ceev faj muab cov ntawv nqos rau hauv plab lawm, li no Hmoob tej txuj ci thiaj tsis muaj ntaub ntawv yuav sau tseg, tsuas yog cim xeeb nyob hauv lub siab xwb *

Hmoob cov txiv Neeb thaud siv ib co txuj ci cim muaj ntsis yuav zoo li cov txwm ntawv, tsis muaj tus yuav to tau txog cov cim ntawd, cov txiv Neeb hu ua (Txwm Ntawv Dab) cov cim ntawv dab ntawd puas yuav muaj ib qho ze tias yog Hmoob cov ntawv thaud ? puas yuav yog ib tug txwm ntawv Hmoob uas cov ntawv txheej thaud raug muab tseg tau cia ? puas yuav yog Hmoob cov ntawv uas thaum Huab tais Txiv Yawg tseem ua neej yeej muaj Hmoob li ntaub ntawv lawm ? *

Qhov tseeb Hmoob cov ntawv thiab Suav cov yog ib txhij tawm thiab ib txhij ri, tom qab uas cov haiv neeg me swb puv, huab tais Suav Cheej Sis Faaj tau yuam cov haiv neeg me swb puv ntawd, los siv Suav cov ntawv thiab txwv lwm haiv neeg tsis pub muaj ntaub ntawv yam ruaj ntseg, tib lub caij ntawd, Suav kuj tau yuam kom Hmoob muab Hmoob cov ntawv hlawv pov tseg ib yam, thiab txwv tuag nthi tsis pub cov haiv neeg me muaj ib tug txwm ntawv tshwm *

Vim li ntawd, los rau Hmoob txheej tshiab no thiaj nrhiav tsis tau ib tug txwm ntawv Hmoob los saib dab muag, niaj hnub no tej qub txeeg qub teg uas raug luag khawb tau tawm los, tej daim txha khauj khaum vaub kib tseem muaj tej tus txwm ntawv uas yog txheej laus thaud sau tseg, kwv yees tias ib feem yuav yog Hmoob tus txwm ntawv, tiam sis tsis muaj leej twg yuav to taub txog ntawm tus txwm ntawv ntawd, qhov no yog Hmoob toj kev npau suav *

QHOV 06 : PEB HMOOB CUAJ LIG NTUJ *

Kev sib nqe ntawm Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj thiab Peb Hmoob thaud, puas yog ib lub Kuj Cuab los puas yog ib pab neeg xwb ? tej no puav pheej muaj tsis txaus yuav txiav tsis tau kom meej, tab mas yog muab soj ntsuam raws li huab tais Hmoob lub peev xwm uas nws muaj tej txuj ci ntau yam thiab tsim tau tej cuab yeej tua puv nrog rau nws txoj kev tsa cov pab pawg neeg Hmoob sawv tau los ua ib haiv neeg thiab coj tub puv mus tiv thaiv tua Faj Tim thiab Yeeb Tim *

Qhov no yuav hais tau meej tias lub caij ntawd, lwm yam mas yog huab tais Txiv Yawg tsa muaj txoj cai tswj fwm lub teb chaws thiab kev lis kev cai, tsa kev cai tswj fwm txiav txim muaj tseem fwv yog txheej neeg kav teb chaws cov tes taw los yog txuj ci ntuj teb yog qhov tseeb, yog muaj tej no lawd yuav tsum muaj tseem fwv los khiav kav cov hauj lwm uas yog hauj lwm nyob hauv huab tais Hmoob lub qab hwj chim *

Peb Hmoob thiab Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj, tsis tsuas yog ib pab ib pawg uas ntswj ua ib txooj xwb, tseem yog ib lub Kuj Cuab muaj hwj chim thiab muaj tseem fwv uas nws twb nkag mus rau hauv lub sawm fem faib ua txheej ntws ua pawg los mas yuav tsum yog ib lub Kuj Cuab thiab txaus ua puav pheej tseg rau lub caij thaud kom tej xeeb leej xeeb ntxwv tau kawm, tej txuj ci nrog Hmoob lub neej thawud twb tau txais kev vam meej uas yog huab tais Txiv Yawg ua tus tsim, tsis yog poob saum ntuj los, kuj tsis yog av luaj tawg pleb tawm tuaj, kuj tsis yog tias tsis txaus ntseeg, kuj tsis muaj leej twg muaj peev xwm yuav hais tau tias tej no yog cuav, qhov tseeb vim tom qab no muaj cov nom tswv Suav kuj tau muab huab tais Txiv Yawg lub hwj chim thaud coj los teev hawm ua ib tug dab tsim nuj rau lawv, tseeb thiab cuav sawv daws yuav paub zoo lawm *

Raws li phau ntawv Keeb Kwm hu ua ( lub hauv paus tsa lub cuab yig thiab cuab tshaj ntiag tug sawv ua ib lub Kuj Cuab ) tau sau tseg tias leej tib neeg lub neej muaj peb ntus xws li :

Ntu ib; Yog lub neej uas neeg paub de thiab khaws txiv hmab txiv ntoo noj xwb *

Ntu ob, Yog neeg tawj siv lub dag zog los pab rau txoj kev nrhiav noj nrhiav haus *

Ntu peb; Yog neeg pib muaj kev vam meej uas txawj muab tej yam ntuj tsim tseg coj los tsim kho ntxiv *

QHOV 07: TOM QAB HUAB TAIS TXIV YAWG TAS NTUJ *

Huab tais Txiv Yawg lub koob meej loj thiab nws lub peev xwm tseem ci ntsa iab, tsis hais haiv neeg twg twb puav leej tau txhawb nqa Txiv Yawg lub npe nrog nws lub koob meej nyob rau hauv Keeb Kwm txhua ntu, txhua tshoj. tej vaj Suav thaud kuj tau muab txoj kev ntxub tsis npag Hmoob los saib ua lawv thawj txog hauj lwm tseem ceeb ua lus ( Dab, lus Qev, lus Ntsawv, lus Phem ) no los thuam tas nrho rau saum huab tais Txiv Yawg nrog rau nws haiv neeg, tiam sis huab tais Txiv Yawg lub koob meej nrog rau nws tej txuj ci tseem sawv nraim mus puv txhiab niaj tim puas xyoo uas sawv daws tseem yuav tau pe hawm nws mus tsis muaj hnub kawg, thaum huab tais Txiv Yawg tuag tas nrho, nws haiv neeg tuav rawv nws tus Chij tsa mus tiv tua tej yeeb ncuab los tau ntau txhiab xyoo. txoj kev sib ntaus sib tua ntawm Faj Tim thiab huab tais Txiv Yawg, qhov tseeb Faj Tim tuaj tua huab tais Hmoob Cuaj Lig Ntuj Cuaj Ntsug Faj Tim puav leej swb Cuaj Ntsug, vim lub caij no Faj Tim tej cuab yeej ua puv tseem poob qab heev, thaum Cuaj Lig Ntuj swb puv tom qab no vim ntuj qhuav teb nkig Hmoob Cuaj Lig tej pej xeem, tej tub puv poob rau txoj kev tshaib nqhis, li no Cuaj Lig thiaj tau swb puv lawm *

Piav txog ntsuj puv uas Huab tais Txiv Yawg thiab Faj Tim nkawv sib ntaus sib tua tau sau tseg nyob rau hauv cov phau ntawv Keeb Kwm, xws li phau ntawv 5 Shan Hai Jing, Da Huang Bei Jing ), phau ntawv Faj Lem Nruab Nqhuab Hiav Txwv, feem tiaj fab sab pej tau sau tseg tias Cuaj Lig tus huab tais Txiv Yawg nqus puv mus ntaus Faj Tim, hos Faj Tim tau tso Zaj laug tuaj tua lub nras tiaj Cim Tsawb Ji Zhou hauv Hmoob Cuaj Lig Ntuj, li no Hmoob Cuaj Lig tus huab tais Txiv Yawg mus thov dab nag dab cua tso nag xob nag cua los tua Faj Tim, hos Faj Tim ho mus thov dab Nkauj Paig qaum ntuj tuaj muab dej nag sau rov lawm tas Faj Tim li ntes tau huab tais Txiv Yawg thiab muab tua tuag lawm *

Phau ntawv Keeb Kwm Tai Ping Yu Lang feem 79 tau qiv lus hauv ib phau ntawv ( Daim Duab Dej Ntses Zaj ) sau tseg tias, thaum Faj Tim kav teb chaws huab tais Txiv Yawg pab neeg muaj 81 leeg kwv tij, lub cev yog tsiaj txhu hais lus neej, siab tsis zoo tua neeg tsis yuav kev yuav cai, pej xeem thiaj li thov Faj Tim los tswj fwm lub qab ntuj, Faj Tim lub siab zoo tab mas txwv tsis tau huab tais Yxiv Yawg thiab tua npaum li cas los tsis yeej, Faj Tim thiaj tsa suab hlo thov lub ntuj lub teb tau deeg mus txog qaum ntuj, li ntawd qaum ntuj thiaj tso (nkauj xeeb xuam) nqis los qhia Faj Tim siv lub cim dab tua huab tais Txiv Yawg, Faj Tim thiaj yeej thiab tau los kav ntuj *

Phau ntawv Keeb Kwm hu ua Vwj Xyij Tsim Leej Wu Xi Zhi Ling, kuj hais txog ntsuj puv uas Faj Tim thiab Huab tais Txiv Yawg sib tua nyob suam teb chaws Theej Luj no tias, Huab tais Txiv Yawg tso huab los puv roob puv hav tsaus tau 3 hnub 3 hmos Faj Tim cov tub puv poob zoo tas, Faj Tim thiaj tso niam Nkauj Paig kav huab cua los tshuab nrog tsim lub tsheb taw naj fab zeem plaub fab kaum ntuj, qhov kawg thiaj ntes tau Huab tais Txiv Yawg coj los tua tuag *

Vim Txiv Yawg lub tswv yim tshiab tsa sawv daws lub siab, nws cov pej xeem uas tsis tau tuag ho rov tsa dua ib lub Kuj Cuab nyob suam teb chaws nruab nrab ntawm ntug dej Tshaj Cab hu ua ( Peb Hmoob ) los txais Huab tais ( Hmoob Cuaj Lig Ntuj ), tsoom Hmoob tuav rawv Huab tais Txiv Yawg tus Chij sawv tiv tua Suav tau ntau txhiab xyoo los txog rau xyoo Huab tais Suav Yij, lub caij no huab tais Yij thiaj tau tso ncauj tso lus rau cov haiv neeg me nyob twj lij, Hmoob thiaj tseg kev sib ntaus sib tua los tau ib nyuag ntu, tej no tau sau tseg rau hauv Keeb Kwm tias, Huab tais Yij sawv kav ntuj Hmoob tau txais kev tiaj tus kev ua noj ua haus zoo puav tam ( Xyoo Tshiab Tej Paj Xyoob Paj Ntoos Tawg Ci Ntsa Lis Iab ) ua lub neej nyob ywj pheej twj lij *

Nyob hauv tus kws txuj hu ua Tseem Xyij phau ntawv hu ua ( Lis Xyeej Lù Xing ) tau sau tseg tias, ( haiv Hmoob tau txais Huab tais Txiv Yawg txoj kev Daws Kho, txoj kev rau txim hnyav thiab Hmoob Cuaj Lig Ntuj yog Hmoob lub Kuj Cuab ). li ntawd haiv Hmoob niaj hnub no twb puav leej yog Hmoob Cuaj Lig cov xeeb zeej xeeb ntxwv, thawj ntsug puv ntxov tshaj plaws uas yog yawg Tsab Xyib pab Som Thaj Shao Tang thiab Faj Tim tua tau ( Hmoob Cuaj Lig Ntuj ) tawg tas, thiaj li muab tej pej xeem Hmoob faib ri mus nyob rau txhua lub kaum roob kaum hav thiab xa tej txhia Hmoob mus nrauj zoo nrauj tsuag *

Vim li ntawd, ( Peb Hmoob ) yog pawg Hmoob uas raug xa mus xib fab, thaum Huab tais Kob Xeeb tas hwj chim, pab Hmoob Cuaj Lig ho rov sawv puv mus tua dua, thaum Huab tais Yauj muaj hwj chim, nws rov tig tuaj tua Hmoob dua, thaum Huab tais Yauj tas hwj chim Hmoob ho rov sawv puv mus tua dua, lub cai no Huab tais Yauj muaj ib tug thawj tub puv hu ua Shun Seen, nws tuaj tua Hmoob thiab muab Hmoob caum tawm teb chaws, tom qab tsis ntev Suav Huab tais Yij Yi tab tom muaj hwj chim, Hmoob ho sawv puv mus tua dua nyob ntawm suam teb chaws Pag Toom Theej Dong Ting Hu *

Tej lus cim nyob hauv txhua yam tau sau tseg tias, Hmoob txoj kev ua tsov ua puv nrog Suav tau pib txij li ntawm Suav Huab tais Faj Tim thiab Hmoob Huab tais Txiv Yawg los, txawm tias Txiv Yawg tau tas ntuj lawm, tiam sis nws cov xeeb zeej xeeb ntxwv tseem tsa raws Txiv Yawg tus Chij tiv tua Suav nyob hauv txhua tiam txhua tshoj los tau ntau txhiab xyoo xws li, Sab Tshoj, Tsawb Tshoj, Cheej Tshoj, Haam Stshoj, Xab Kuj, Ceem Tshoj, Xoom Tshoj, Xij Tshoj, Thaj Tshoj, Swj Kuj, Yeeb Tshoj, Meej Tshoj, Cheeb Tshoj, Meej Kuj, Cab Kaim Sej. txhua tiam Huab tais Suav hauv 15 tshoj no twb puav leej tau sawv puv tuaj tua Hmoob thiab cheb ntxuav Hmoob, lub hauv paus yuav sawv tsov puv mas yog los ntawm Faj Tim xub tuaj tua Hmoob Cuaj Lig Ntuj thiab muab Hmoob tus Huab tais tua tuag lawm, li ntawd thiaj txhab los ua ib qho caub chim loj tshaj plaws uas txawm ciaj tuag los haiv Hmoob zam tsis dhau *

Lub caij lub nyoog tau dhau los tom qab no tej Nom tswv nrog Huab tais Suav tau muab Txiv Yawg tus ntsuj duab los teev hawm, qiv nws lub npe thiab lub koob meej los ua tus duab ntxoov ntxoo roos Suav lub teb chaws. Huab tais Txiv Yawg tuag tas nrho lub qab ntuj ntxhov li ho, Faj Tim sau zog Huab tais Txiv Yawg tus duab coj mus hem pej xeem, ib zeej tsoom neeg xav hais tias ntshe Huab tais Txiv Yawg tsis tau tuag, tej me nyuam teb chaws cia li mus zwm tas rau nws lub qab hwj chim, tib lub caij no qhov txhia qhov chaw twb tsim muaj tsev teev hawm, ntev txheej ntau tiam txoj kev teev hawm Txiv Yawg cia li ruaj tsheej ib txog kev lis kev cai rau sawv daws, tus Huab tais Suav Ceej Sij Faj tab tom muaj hwj chim, nws xav kom lub luag hauj lwm ruaj ntseg raws siab mas nws tau mus teev hawm Huab tais Txiv Yawg rau tom ntug hiav txwv sab toob fab, qhov no nyob hauv Keeb Kwm tau cim ua ( Qing dai ji dong fang ba shen jian, Cheej Sij Faj teev toob fab 8 tus dab thawj tub puv ), txawm leej twg tau ua peb hnub Nom xwb los yuav tsum teev hawm txog Huab tais Txiv Yawg, thaum Ham Tshoj thawj tug Huab tais hu ua ( Luj Paa Liu Bang ) xav npaj tua kom yeej Ham Yig Hang Yi kom nws tau kav tas nrho lub teb chaws, li ntawd nws tau mus tua nyuj tua twm teev hawm Huab tais Txiv Yawg lub hwj chim nyob ntawm lub Xyeem Phem Ppaè Xing, nws muab Hmoob tej Paj Nruag los siv ua kev lis kev cai Hmoob pe teev hawm Huab tais Txiv Yawg yam tas siab tas ntsws *

Tej nom tswv nrog Huab tais Suav txoj kev teev hawm Huab tais Txiv Yawg no tsuas yog ua nraum daim tawv thiab lam ua neej dab lub chaw ntseeg xwb, qhov no yeej muaj ntaub ntawv cim tseg tias, Luj Paa lam ua txuj mus tua nyuj tua twm los txi Huab tais Txiv Yawg xwb, tom qab no tej Nom tswv thiab Huab tais Suav yog pab twg yuav raug tawm mus tua puv mas lawv puav leej yuav tsum tau teev hawm Txiv Yawg ua ntej tso, lawv kev teev hawm tsis yog saib tsis taus Huab tais Txiv Yawg, tab mas yog tsoom pej xeem thiab tsoom tub puv hwm Huab tais Txiv Yawg lub hwj chim thiaj yuav tsum ua kev cai kom sawv daws tuaj zog xws li, ''Hma qiv tsov hwj chim'', raws li hauv Keeb Kwm tej Nom tswv Suav thaud tau muab Huab tais Txiv Yawg teev coj los ua ib tug dab thawj tub puv thiab nyob rau lub qub Ntuj Cuab Xyab, tsoom sid tseem muab Huab tais Txiv Yawg lub neej thaud los ua Yees Siv, qhov no yog ua los nco txog Txiv Yawg tej txuj ci sib ntaus sib tua nyob saum tshav puv *

Thaum Ham Tshoj tus Huab tais hu ua Ham Vus Tim Han Wu Di muaj Huab tais Txiv Yawg ib daim duab tshwm nyob suam teb chaws Thaim Yeej Tai Yuan, tsoom sid cia li muab ua ib lub tsev mlom teev hawm, cov neeg uas nyob lub zos Thaim Yeej tsis siv taub hau nyuj taub hau twm los txi Huab tais Txiv Yawg. niaj hnub no Huab tais Txiv Yawg lub ntxa nyob rau lub Tsheej Khaam Xyab Kan Xiang lub Xyeem Tsaab Zhang ntawm Toob Pheej Ceem Dong Ping Jing , Huab tais Txiv Yawg lub ntxa txij yav ntuj thaud los txog txheej no, yeej muaj ib tw huab loj luaj daim ntaub npuag liab sawv nraim saum nws lub ntxa tsis ploj li, nws cov pej xeem sawv daws uas nyob ib ncig hais tias, yog Huab tais Txiv Yawg tus Chij. qhov no yuav ntaus nqi tau tias txawm Huab tais Txiv Yawg tas ntuj los tau ntau txhiab xyoo lawm, tiam sis nws lub npe lub koob meej tseem log tob heev nyob rau hauv nws cov xeeb zeej xeeb ntxwv lub siab lub ntsws mus tsis muaj ib txheej twg uas yuav hnov qab tau. tsoom neeg tau teev hawm Huab tais Txiv Yawg mas coob heev, tiam sis cov hmov tshua txog nws tshaj plaws yog nws haiv neeg Hmoob *

Tsoom Hmoob uas yog Txiv Yawg tej xeeb zeej xeeb ntxwv tau teev hawm thiab pe rawv Txiv Yawg uas yog Hmoob thawj tug Huab tais, txhua niaj txhua xyoo txog lub caij noj tsiab noj txhu Hmoob twb yuav tsum teev hawm txog nws lub koob meej, nws teg qav teg num thaud raug muab sau tseg rau hauv Hmoob tej ntaub ntawv ua ib txog kab ke kev teev hawm loj tshaj plaws thiab tau muab sau tseg rau hauv tej ntawv faj lem cia los qhuab qhia tej xeeb zeej xeeb ntxwv tom qab no, tseem muab sau ua lus tom huam coj los hais, xws li lub caij Tuam Cheeb Tshoj muaj ib tug kws txuj hu ua ( Sij Paa Thaaj Shi Ban Tang ) nws yog neeg nyob ntawm lub zos Paa Thaaj, lub xyeem Yoos Xwm hauv xeev Huj Naj, hauv nws phau ntawv hu ua ( Xiang Shan Xiang Nian Kwv txhiaj Chiv Keeb Huam Yuaj ) tau sau tias, ( Hmoob thawj tug Huab tais, cas sim neej tsis txawj ntshai, txawj ntse tsis muaj leej twg yuav piv tau, nws lub cev tawv li hlau, nws tshuab ib khawv tej toj roob hauv pev ya ri lis zawv, nws qw ib suab deeg txog hnub qub puag qaum ntuj ntsuab ), qhov kawg yuav pom tau tias tsis hais haiv neeg twg twb pe hawm Huab tais Txiv Yawg yam tas siab tas ntsws, Txiv Yawg tej yeeb ncuab los kuj tseem niaj hnub txhos caug pe hawm tsis tseg *

Tsoom Hmoob noj tsiab peb caug mas yuav tsum ua kab ke hawm txog Huab tais Txiv Yawg, xws li kev cai nqaum toj, Hmoob tus ncej ntxheb saum lub ntsis kawg dai ib daim ntaub muaj ib pluaj ntaub liab ntev txog ib dag ntau, daim ntaub no yog Huab tais Txiv Yawg tus Chij. txheej laus thaud los yog txheej tshiab niaj hnub no thaum yuav coj tub puv mus sib tua, twb yuav tsum xub ua qhov kev cai li tias ( Txo Chij, Qhau Ntaj, Qhau Hmuv, Tsa Tes Hawm ), txoj kev cai no twb yog hawm txog Huab tais Txiv Yawg lub hwj chim *

QHOV 08 : HMOOB CUAJ LIG NTUJ THIAB PEB HMOOB KEV SIB NQE *

Txoj kev sib nqe, Cuaj Lig Ntuj los txog ( Peb Hmoob ) mas lub caij lub nyoog quas ntev kwv yees 1000 ntau xyoo, nyob hauv lub zoo caij zoo nyoog no, haiv Hmoob tau zoo ua noj ua haus thiab puav leej tau txais kev vam meej, kev nplua nuj, vim lub sawm fem nyob ruaj ntseg, tsoom Hmoob thiaj tau nce qib rau txoj kev teev hawm txuj ci, kawm ntuj hnub qub, kawm kev cai thiab sau tej ntawv faj lem, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tsim muaj tub puv los kav tswj fwm lub teb lub chaws thiaj tau txais kev ywj pheej, kev nrhiav nyiaj kuv phem, kev nrhiav noj nrhiav haus, tej no yog ib qib txheej txheem uas nyob hauv ib lub Kuj Cuab mas yuav tsum tsawg tsis tau *

Nyob hauv lub npe tshiab uas koom ib lub Kuj Cuab, tsoom Hmoob muaj kev lag kev luam, sawv daws sib ntoj sib thuv, noj sib hlub haus sib cev, tsoom Hmoob uas mus nyob thoob qab ntuj kom nco ntsoov tias, Hmoob lub hauv paus yog ( Peb Hmoob Cuaj Lig ), kev sib nqe ntawm ( Peb Hmoob Cuaj Lig ) thiab ( Tsoom Hmoob ), raws li hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm kuj tau sau cim tseg tias, Kuj Cuab Peb Hmoob yog nyob ntawm tus ntug dej Ntshav Zis Zhui sab hnub tuaj, tej pej xeem San Miao Peb Hmoob’ nyiam thiab qhuas heev, kuj muaj tej hu ua San Miao, tej ntawv txheej laus thaud lo lus tias ‘Lij’ yog hais tias ‘Lig’ Peb Hmoob thiab Hmoob Cuaj Lig npe sib txawv tiam sis thooj ib lub siab koom ib phob tawv, txhais tau tias ( Ntaj ib Hnab Hneev ib Hlua ) *

Phau ntawv Keeb Kwm Shi Ji, Wu Di Ben Ji tau sau tias ( Peb Hmoob ) nyob suam teb chaws Tshaaj Caab thiab dej Haij Huj yav qab, yav ntuj Faj Tim thiab Yeeb Tim tsoom Hmoob yeej hnav khaub ncaws Hmoob xwb, Hmoob Cuaj Lig Ntuj tsa Huab tais ua ntej Huab tais Suav Tsab Xyib Zhang Xi, hos ( Peb Hmoob ) tsa Huab tais ua qab Huab tais Suav Tsab Xyib *

Li no thiaj li muab ( Peb Hmoob ) hu ua ( Hmoob Cuaj Lig cov xeeb zeej xeeb ntxwv ), Hmoob Cuaj Lig Ntuj lub teb chaws mas sab laug yog lub pas dej ‘Pheej Lij‘, sab xis yog lub pas dej ‘Toom Theej’ cuaj cag pas zaj ntsuab, sab qaum teb yog ntsuj roob ‘Heej Saa Heng Shan,‘ sab qab teb yog ntsuj roob ‘Veej Saab Wen Shan‘, ( Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj cov xeeb zeej xeeb ntxwv, yog tias tej tsis muaj dab qhuas mas tsis yog tus Hmoob ), Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj thaud muab kev ua Neeb ua Yaig, kev ua Dab ua Qhua saib ua qhov tseem ceeb nyob hauv Hmoob lub neej uas yuav ntsug tsis tau tuag nthi, txheej tshiab tseem coj kev cai dab qhuas tib yam txheej laus thaud, yuav plov meej tau tias txheej tshiab no twb puav leej yog Hmoob Cuaj Lig thaud tej xeeb zeej xeeb ntxwv *

Dua no lawd, txoj cai txiav txim uas yog Huab tais Txiv Yawg tsa thiab niaj hnub no Hmoob tej lus* npua cai nrog rau Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj lo lus tias (siab zoo tau ntuj ntoo, siab phem raug luag cem), raug rau Hmoob lub tswv yim kev vaj huam sib luag, tej no puav leej yog koom ib tug ceg ncau los ntawm Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj ua lub hauv paus txhawv *

QHOV 10 : PEB HMOOB SAWV puv NROG SUAV SIB TUA *

Peb hmoob tau sawv puv tua 3 tug Huab tais Suav, xws li Huab tais Yauj, Huab tais Seem thiab Huab tais Yij. tsis hais ( Hmoob Cuaj Lig Ntuj ) thaud twb dhau los kwv yees 1000 ntau xyoo, Hmoob Cuaj Lig cov xeeb zeej xeeb ntxwv thiab Faj Tim cov xeeb zeej xeeb txwv tseem sib ntaus sib tua quj qees, vim kev caub chim ntawm haiv Hmoob, hos yog kev ntxub tsis npag ntawm haiv neeg Suav, tom qab uas Hmoob tau tsa lub Kuj Cuab Peb Hmoob sawv lawd, Faj Tim thiab Yeeb Tim cov xeeb zeej xeeb ntxwv nyuam qhuav tau txais txoj kev sib koom tes ua tej pab tej pawg uas Suav tau qhuas heev nyob hauv Keeb Kwm.*

Raws kev soj ntsuam xyuas mas zoo li lub caij ntawd, ( Peb Hmoob ) thiab Suav cov pab pawg twb tau sib tuav tes tua lwm tus yeeb ncuab dua ib zaug, nyob hauv phau ntawv Keeb Kwm hu ua Shan Zhi Zhen Yu tau sau tseg tias, ( Peb Hmoob ) yog ib pab pawg neeg uas twb tau zwm dua rau Suav lawm, tiam sis feem ntau cas tsuas pom Huab tais Yauj, Huab tais Yij, Huab tais Seem tuaj tua ( Peb Hmoob ) tsis tseg, tej no ceeb laj hais tas, vim lub Kuj Cuab Peb Hmoob yog ib lub teb chaws uas dej zoo av puv, Kuj Cuab Peb Hmoob sab laug yog pas Toom Theej Fwv, sab xis yog pas Pheej Lij, ua cas leej twg yuav tsis xav txeeb ? *

Lawv peb tug Huab tais tuaj tua ( Peb Hmoob ), lawv ntxeev hais tias yog vim kev kho lawv nrim dej nrim av xwb, Thaaj Tshoj thiab Xoom Tshoj tau coj tub puv tuaj tua hmoob nyob ntawm suam teb chaws 5 tug dej, los tom qab no cov Huab tais Meej Tshoj thiab cov Huab tais Cheeb Tshoj puav leej npaj tuaj txeeb kav ( Peb Hmoob ), lawv thiaj tso tub puv tuaj tua Hmoob txhua ntu, cov Huab tais puav leej yog koom tib lub hauv paus saud los, tus yeej ces tau ua Vaj tus swb ces mus ua Mab Qus, qhov no yog yam uas ib txwm muaj los nyob hauv Keeb Kwm *

Phau ntawv hu ua '’Lis Txi Yi Li Ji Zi Yi '' cais los ntawm tus kws txuj '‘Tseem Xyeej’ nqe lus txhais tawm ntawm phau ntawv '‘Les Xyeem Lu Xing’' sau tseg tias, ‘Faj Tim Shao Tang tua yeej Hmoob Cuaj Lig, nws tso tas nrho nws tus yam ntxwv tseg, nws los coj raws li Hmoob Cuaj Lig zaj, ua rau nws txoj kev cai txiav txim qub raug hloov loj, Hmoob Cuaj Lig yog Kuj Cuab Hmoob, tsoom Hmoob los yawg Hmoob puav leej yog Cuaj Lig Ntuj cov xeeb zeej xeeb ntxwv tas nrho *

Phau ntawv Keeb Kwm hu ua Shan Shu Da Yu Mo tau sau tseg tias, Suav Huab tais Yij sab laj tias, cov Hmoob ntxeev siab sawv puv lawm yuav tau mus tua, Tsaab Xyij pab Faj Tim tua tau Hmoob Cuaj Lig, nws muab tsoom Hmoob faib coj mus nrom zoo nrom tsuag, coj Hmoob mus nyob rau tej kaum roob kaum hav, kom Hmoob txoj kev sib cuag mus los tsis muaj, li no huab tais Yij thiaj tau hu tas nrho nws tsoom thawj tub puv los sab laj tas, sawv daws pom zoo tias yuav tsum mloog Huab tais lus, Hmoob npaj ntxeev siab tsis hwm peb Suav Nom tswv, Hmoob Cuaj Lig tau qiv ib lo lus los hais tias ( tej no Suav tsuas paub thuam lwm haiv neeg thiab nrhiav tsim kev kub ntxhov rau cov haiv neeg ces nws ho rov qhuas nws, ntxeev siab tso kev ncaj ncees tseg, muab tej neeg zoo rho tawm coj tej neeg phem los ntsaws rau ), li ntawd 30 hnub tom ntej Hmoob thiaj sawv puv, Huab tais qhuas Yij tias koj lub siab ncaj thiab tej dab ntseeg koj, tiam sis Hmoob tseem tsis tau ntseeg koj, li no Huab tais kom Yij thim tub puv tso cai dav, tom qab 70 hnub Hmoob thiaj rov los sib loos *

Phau ntawv Keeb Kwm hu ua ‘Naaj Ntxim Feem Qi Su Xun’ sau hais tias thaum Huab tais Seem kav ntuj Hmoob tsis mloog lus, txawm tua mlos yuav tua tsis tas npaud, li ntawd huab tais Seem thiaj li tso txoj cai rau Hmoob nyob ywj pheej, cia mam tis tshoob tis kos ua neej ua tsav nrog Hmoob thiaj yuav ntxias tau Hmoob thiab Hmoob thiaj tsis qus *

Phau ntawv Keeb Kwm Kwv Huam hu ua Fei Gong Xia tau sau tseg tias, thaum Peb Hmoob tsim kev kub ntxhov rau ntiaj teb, qaum ntuj thiaj tso xob tua, muaj ib hnub txawm tawm ib tug dab saum qaum ntuj los, ntiaj teb los nag tshav ntuj tau 3 hnub Zaj tawm hauv tsev mlom los, dev nqov ntuj lawv tej kiab khw, caij ntuj kub los daus sib daus npu, av nrib pleb dej txhawv tawm los thiaj deeg mus raug tej pej xeem, i ntawd huab tais Kob Yaj thiaj tso Yij nqes mus xyuas, Yij tau txais qaum ntuj txoj kev cai zoo mus tsuj tua Hmoob, thaum ntawd xob nthe nrov nrhev ntiaj teb deeg nkaws muaj ib tug zoo li tib neeg tuaj tis ya nqes qaum ntuj los, ib sab tis nqa rawv ib lub pov haum, nqes phluav los txog ntiaj teb, nws los muab cov Nom tswv Hmoob nyem caj dab thiab xuas hneev tua, tsoom tub puv Hmoob cia li tso ntaj tso hmuv khiav Suav thiaj cheem caum tua, Yij tuaj tsuj tua Kuj Cuab Peb Hmoob tawg tas, nws thiaj mus muab tej roob tej hav tshuaj kom zoo thiab cim tseg, faib Nom tswv tuaj kav tas qhov txhia chaw lub teb chaws thiaj tiaj tus *

Raws li nyob hauv ob phau ntawv hu ua Xid Txhaud Txim Sui Cao Zi thiab phau Xyid Tsood Cis Xi Thos Zhong Ji Tiao sau tseg hais tias, ‘Peb Hmoob’ Huab tais Txiv Yawg tuag tas nrho ntiaj teb ntxhov lis hnyo qab ntuj los nag tshav ntuj, lub caij ntuj kub muaj daus xib daus npu, luaj teb av tu pleb txhawv dej, Zaj tawm hauv tsev mlom los, nruab hnub hloov ua hmo ntuj *

Txhua yam lus uas piav los saud puav leej yog Huab tais Suav tej tub kws txuj sau tawm los xwb, tej no yog Suav lub tswv yim uas muab cov haiv neeg me saib tsis khuab qhov muag, tej yam phem yam tsw tshaj ces muab pov quav rau cov haiv neeg me ris, yam zoo uas yog Hmoob tsim tawm los, nws ntxeev tias yog nws tsim. tej no txawm yog nws zaj tswv yim ib txwm ci dag thiab kov kam uas yuav hais tsis tag npaud, tab Suav txawm yuav ntxeev npaum li cas los xij peem, tsuas piav raws li qhov tseeb nyob hauv Keeb Kwm uas tau tshawb nrhiav pom thiab muab sau meej tseg rau sawv daws kom paub zoo, cav tsis yog Peb Hmoob nce mus tsim kev kub ntxhov tua Suav nyob saum lub niam tiaj toj siab av luaj dag, tej no txawm yog yog cov Huab tais Suav nqes tuaj tua Kuj Cuab Peb Hmoob nyob hauv suam teb chaws ntug dej Haij Huj Hai He, ntug dej Haam Siv Han Sui thiab ntug dej Tshaj Cab Chang Jiang Nan Bei Di Qu *

Vim tej neeg Suav txheej thaud thiab cov Huab tais Suav tom qab no twb yog lawv muab sab hnub poob ua lub hauv paus qhov loj, muab sab hnub tuaj ua tom qab qhov yau, muab sab qaum teb ua qhov tseem ceeb qhov loj, muab qab teb ua qhov yau, raws li Xyib Tsawb los rau Toob Tsawb, Xyib Haam, los rau Toob Haam, Xyib Ceeb, los rau Toob Ceeb, Pej Ceeb, los rau Naaj Ceeb, cov teb chaws Ceeb Tsheej no txaus coj los ua puav pheej qhia rau sawv daws kom paub meej tias, haiv neeg Suav txheej thaud thiab cov Huab tais Suav tom qab no lawv puav leej yog txav sab hnub poob los mus rau sab hnub tuaj, txav qaum teb los mus rau qab teb, li no txoj kev taug uas Suav ua puv txeeb Hmoob lub teb lub chaws, tab tom yog Kuj Cuab Peb Hmoob tej nrim dej nrim av thiab yog qhov chaw uas Hmoob tau swb puv zaum kawg khiav tawm, Kuj Cuab Peb Hmoob yog lub npe kawg uas tau raug Suav muab tua piam tas, tsoom yawg Hmoob thiaj tau khiav hla roob hla hav txij sab ped mus txog sab nrad, txij hnub tuaj mus txog hnub poob sab nrad. yog vim txoj kev txuag txoj sia, Hmoob thiaj tau nrog Suav sib ntaus sib tua, txij li Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj los tau ntau txhiab xyoo, tiam sis tsoom Hmoob tseem nkaum qab roob qab ha tuav nres lub npe Hmoob tiv tua tej yeeb ncuab uas niaj hnub ntxub ntaug haiv Hmoob *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Translation please?

I guess you guys are talking about Chi You not being our ancestor? Well if that's true I wouldn't be surprised...

Because the actual Hmong Historians who kept the oral history of our ancestors don't even recall any Chi You and they agree that it's probably the Chinese attempt to throw the Hmong off of their real history by giving them a false history. Real Hmong history talks about a kingdom called Peb Hmoob in which we were as properous as the Chinese. In days of sword and armor mounted on horses with our warriors being the only who knew the martial arts today known as kung fu.

Bla bla bla I can go on but oh well who cares, everyone is busy admiring this Chi You as they've forgotten to ask themselves why their grandparents never heard of this Chi You. That BS research came from "scholars" from China.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Translation please?

I guess you guys are talking about Chi You not being our ancestor? Well if that's true I wouldn't be surprised...

Because the actual Hmong Historians who kept the oral history of our ancestors don't even recall any Chi You and they agree that it's probably the Chinese attempt to throw the Hmong off of their real history by giving them a false history. Real Hmong history talks about a kingdom called Peb Hmoob in which we were as properous as the Chinese. In days of sword and armor mounted on horses with our warriors being the only who knew the martial arts today known as kung fu.

Bla bla bla I can go on but oh well who cares, everyone is busy admiring this Chi You as they've forgotten to ask themselves why their grandparents never heard of this Chi You. That BS research came from "scholars" from China.

me kwv solid,

ua cas koj yuav tsis ntse ualuaj li os. hmoob tej kev txawj kev ntse, kev muaj peevxwm, hmoob tej nom tej tsw suav txeeb tag mus rua suav tug lawm na koj puas paub os. hnub no yog peb hmong tsi rov llos claim tej huabtais li Chi You or we call txiv yawg rov los hmong tug ces peb kuj tsis ntse dhau, nws kuj yog ib qhov zoo uas tseem muaj neeg suav sau qhia tias chi you ntshai yuav yog hmoob ces peb kuj claim kiag tias yog xwb ces leejtwg yuav hais tau mas lov. yog koj tsi paub hmoob keebkwm ces koj yeej tsi paub tias koj ho yog leejtwg ibyam nkaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txhob mus xyaum ua ib cov me nyuam yaus ntseeg dab neeg plis mog hmoob!

Yog muaj tseeb nej tej nyuag lus tsis muaj ntaub ntawv sau tseg, es tseem raug suav dag nej mus ntxiv no

thiab, yog vim li cas niaj hnub no peb hmoob tseem niaj hnub mus yuav luag tug puas tsav yam los siv xwb.

Ib lub nyuag lauj kaub ua zaub twb tsis tsis tau los siv, tus nyuaj txhuam kaus hniav xwb los tseem yuav

mus yuav luag tug los siv.

Tej nyuag dab neeg no yog suav dag yus kom yuam kev xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg, kuv los xav li nej thiab. peb Hmoob yej muaj peb tej li txuj ci zoo heev, tej kuv noj kev haus, kev sib hlub los muaj txhua thiab sis vim peb tsi muaj ntau ntawv coj los kaws tses. tsuas muab los ua lus dab neeg puav qhia ib leej rau ib leej xwb.thiab sis txhob tu siab, sij hawm no peb Hmoob txawj sib hlub lawm, yim hnub yuav yim vam meej mus xwb yog tiag pebtxawj sib lubb thiab txawj sib pab li luag.tus ntse los kuj qhiav tej tsis ntse kom tiag hos tus tsis ntse los kuj kawm koj tiag es peb thiaj muaj tswv yim li luas pem haiv neeg. peb Hmoob tej HISTORY los muaj ntau qhov ntau zoo heev li, yog nej xav paub mag tsum yuav kawm ntawv koj txawj ntse. thiaj li siv tau, muaj sij hawm kuv li mam muab thiab qhia rau nej txhua txhua leej txhua tus tau sai thiab pom os.

xyoo thiab thov phooj nej sawv dawg muaj lub dag zog thiab tswv yim thiab mog.

Tub kwm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov phooj ywg, kuv los xav li nej thiab. peb Hmoob yej muaj peb tej li txuj ci zoo heev, tej kuv noj kev haus, kev sib hlub los muaj txhua thiab sis vim peb tsi muaj ntau ntawv coj los kaws tses. tsuas muab los ua lus dab neeg puav qhia ib leej rau ib leej xwb.thiab sis txhob tu siab, sij hawm no peb Hmoob txawj sib hlub lawm, yim hnub yuav yim vam meej mus xwb yog tiag pebtxawj sib lubb thiab txawj sib pab li luag.tus ntse los kuj qhiav tej tsis ntse kom tiag hos tus tsis ntse los kuj kawm koj tiag es peb thiaj muaj tswv yim li luas pem haiv neeg. peb Hmoob tej HISTORY los muaj ntau qhov ntau zoo heev li, yog nej xav paub mag tsum yuav kawm ntawv koj txawj ntse. thiaj li siv tau, muaj sij hawm kuv li mam muab thiab qhia rau nej txhua txhua leej txhua tus tau sai thiab pom os.

xyoo thiab thov phooj nej sawv dawg muaj lub dag zog thiab tswv yim thiab mog.

Tub kwm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom kwvtij/muam Hmoob,

Kuv nyeem s/d cov lus hais txog "Peb Hmoob" thiab peb li keebkwm mas ntau kawg li. Kuv tsis yog ib tug kawm txog fab keebkwm ntiajteb thiab tsis tau kawm txog keebkwm Hmoob yav ntuj thaum ub. Kuv tsuas hnov txog peb Hmoob tejlaus hais ua dabneeg cia tseg. Tsis tas li, kuv tsuas paub me ntsis uas yog suav txij li xyoo 1800 los xwb. Txawm yog li los kuv kuj tsis tau kawm tawm los ib yam thiab.

Yog tham txog txoj kev xav rau fab keebkwm(historical perspective), ntau leej cov tub-ntxhais txawjntse thiab tub-ntxhais tshawbfawb kawm txog tebchaws Suav kuj hais tias Txiv Yawg Chiyou yuav yog Hmoob li txwvtxoob lawm. Tej qub teeg qub tes uas Txiv Yawg Chiyou tau tsim los kuj qhia tias yog Hmoob li. Kuv los kuj ntseeg lawv uas tias--Txiv Yawg Chiyou yog haivneeg Hmoob--.

Ntawm kev xav rau fab kev nomtswv tswjfwm(political perspective), kuv xav Txiv Yawg Chiyou thiab Tsab Xyooj Mem, yog peb Hmoob li Nomtswv Poj-yawm Txwvtxoob. Peb txhob cia luag neeg Suav txeeb mus ua luag feem. Nqi ob tuaj, niaj hnub niam no los peb s/d yuav tau nrog txhawb Hmoob lub npe tias--MUAJ YAWG HLOB NAISPHOOS VAJ POV yog Hmoob tus nom--.

Ho tham txog ib txhia kwvtij Hmoob uas tsis xav li qhov kuv hais no, lawv hais tias Gen. VANG Pao tsis yog Hmoob tus nom, pivtxwv li thaum lub sijhawm kuv tseem yog ib tug tub kawm ntawv qibsiab, muaj coob leej phoojywg tub kawm hais tias " Gen. VANG Pao yog Nplog tus nom. Nws tsis yog Hmoob tus nom". Lawv tseem hais ntxiv tias " peb tsis lees tias Gen. VANG Pao yog peb Hmoob tus coj". Tej no los Hmoob yuav tau kho Hmoob kom los hwm muaj tus nom tus tswv ntawm peb haiv Hmoob. Txawm peb muaj coob leej yog neeg tseemceeb los yog peb txojhmoo zoo.

Raws li kuv tau kawm rau fab nomtswv lossis kev tswjfwm tebchaws(political sciences) thiab kuv tuskheej txoj kev xav, ntawm Hmoob ntiag tug cov nomtswv tiam 20th thiab 21st (xyoo 1800-txog niaj hnub no), peb Hmoob cov nomtswv lossis cov coj ntawm peb haivneeg Hmoob yog--Yawg Hlob Kiabtoom Lauj Npliajyob, Yawg Hlob Phasnyas Tubnpis Lisfoom, thiab Yawg Hlob Naisphoos Vaj Pov--.

** HMOOB NCO TXOG HMOOB POJ-YAWM TXWVTXOOB NOMTSWV, HMOOB THIAJ CIAJ TSWV. HMOOB

HWM HMOOB TUS COJ, HMOOB THIAJ NYOB TSIS PLOJ** __ Menyuam Hmoob(Txais)__

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv yeej ntseeg li koj xav thiab, peb cov kawm ntawv txhua tus yeej kawm txog keeb kwm tas lawm,

peb yuav lam mus muab luag tej keeb kwm los ua peb tug yam tsis muaj pov thawj tseeb tsis tau li,

raws kuv xav.

Ib co mus muab haiv neeg Jews li keeb kwm los ua hmoob tug, ib co mus muab Suav keeb kwm los ua hmoob tug nws mus tsis taus, neeg ntiajteb tsuas yog muab pov thawj los ua tim khawv xwb, peb yuav

muab lwm tus los ua peb tug tsis tau. Peb cov pov thawj tsuas los thaum Lauj Kiab Toom los txog rau hlob Vaj Pov xwb. Tsis muaj tshaj yav tom qab li lawm. Qhov no thiaj yog tseeb thaib tsim nyob yuav tau khaws

thiaj hwm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

post-558-1171358019_thumb.jpg

Me Ntxhai hmoob Dab tuag! Vim li ca koj thiaj li hai tias Txiv yawg tsi yog hmoob tus huab tai? es yog Suav tus no? koj ma lam yog poj niam lawm tiag! cov neeg hai lus tsi paub tab ces yog koj ntag laud.. tos li es thiaj li khaim xaj ma.,..... koj los mloog tau ntawm nov na?

Ntxhai Dab tuag tos koj dab tuag los koj tsi paub ntab nev! koj los mloog tau Txiv yawg peb hmoob huab tai Txiv yawg tau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwv tij Hmoob, Txawm yog li cas los tsis tseem ceeb. Qhov tseem ceeb ces nej xyuas tias thaum

Txiv Yawg ua nrog ntawv nws tawm tsam leej twg? Yog nws tawm tsam Hmoob ces nws yog Suav lawm. Hos yog nws tawm tsam Suav no ces 100% nws yog Hmoob tiag. Raws li keeb kwm mas Txiv Yawg nrog

suav sib tua. Qhov no txhais thiab ntseeg tau 100% hais tias Txiv Yawg yog Hmoob tiag. Qhov no thiaj yog qhov tseeb. Suav tej keeb kwm yeej qhia meej tias pawg neeg uas ua puv nrog Txiv Yawg ntawv yog Suav.

Txawm ua li cas los xij. Tej ntawv yog keeb kwm xwb. Ib qho tseem ceeb ntxiv mas kom koj nco ntsoov tias koj yog leej twg? Yog koj yog Hmoob no koj yuav tau coj li koj yog Hmoob. Qhov no txhais tau tias koj yuav tsum ntseeg koj kab lig kev cai, hlub koj haiv Hmoob, muaj kev ncaj ncees rau Hmoob, txhob thuam yam uas yog Hmoob tug, hais kom tau Hmoob lus, paub Hmoob keeb kwm kom zoo, ua kom Hmoob tau ntsej muag, pab Hmoob thaum luag ua phem rau Hmoob. Qhov no thiaj yog lub zoo sam xeeb rau koj. Kuv zoo siab uas s/d txawj ntse thiab thim xav lawm ntau. Yog leej twg nyiam nrhiav Hmoob keeb kwm ces tus ntawv yog tus paub tab lawm. Es zoo siab rau nej. Thov kom peb hmoob s/d ua ib haiv neeg kom zoo, tuav peb lub npe Hmoob mus ib txhis. Ua Tsaug!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV SIV SIJ HAWM NTAU HEEV LOS MUAB TAS NRHO TXHUA YAM TSEEM CEEB NYOB HAUV PHAU NTAWV KEEB KWM ( HAIV HMOOB LIV XWM ) LOS SAU RAU HAUV NO *

caw hmoob tuaj nyeem tau !!! tiam sis yuav ua siab ntev thiaj nyeem tas nawb !!!

HMOOB TUS CAG QHOV CHAW NRHAU

NYOB TUAM SHOJ

YOG LUB HAUV PAUS KEEB KWM HMOOB QHOV TSEEB *

Raws li kev soj ntsuam thiab tshawb nrhiav txog hmoob lub neej tau ntev niaj ntau xyoo los, yuav pom tau tias nyob hauv hmoob txoj kev huaj vam nrog haiv neeg Suav los lwm haiv neeg nyob hauv Suav teb thiab lwm teb chaws muaj lub hauv paus yam ntxwv kev huaj vam yuav sib thooj, xws li neeg thawj txheej los txog rau txheej neeg siv zeb thiab txheej neeg txawj ntse *

Txij lub sawm fem uas neeg tseem ua lub neej li* npua los txog lub sawm fem tub ntxhais sib yuav tsis muaj tshoob kos, xws li vauv yog tus qhev nyob hauv niam tais yawm txiv tsev, thaum twg yog tsis xav yuav los yog raug ntiab tawm ces lwm tus ho los zov, qhov no yog ib lub caij nyoog ntev heev mam los nkag rau lub sawm fem tub ntxhais sib yuav raws kev raws cai thiab ib leeg kav ib leeg mus txog hnub laus *

Lub caij niam sawv ua tswv kav los txog lub caij txiv ua tswv kav los txog rau lub caij poj niam txiv neej muaj kev vaj huam sib luag sib txig, haiv neeg Hmoob yog ib tiam neeg puag thaud uas twb muaj dua kev vaj huam sib luag los txog rau lub sawm fem nyias khwv nyias noj thiab los xaus rau lub sawm fem sib koom khwv noj khwv haus ua ke, tiam sis yog muab hmoob thiab lwm haiv neeg lub sawm fem coj los sib piv mas yuav pom tau tias hmoob lub sawm fem txawv luag lwm haiv neeg txij paus mus txog ntsis, vim hmoob lub neej tsuas nyob hauv kev ua tsov ua puv thiab nrog luag sib txeeb nrim dej nrim av los tau ntau txhiab xyoo, txhua yam nyob hauv Keeb Kwm hmoob thiaj txawv luag lwm haiv neeg tas nrho *

Nyob hauv lub sawm fem puag ncig ib tsoom hmoob nrog rau tus txheej txheem kev huaj vam tsim tau ib lub sawm fem phim haiv neeg hmoob, nws yuav tsis phim rau luag lwm haiv neeg, xws li haiv neeg Suav, haiv neeg Maas, haiv neeg Moos Nkos, haiv neeg Fej ( Npua puv ), haiv neeg Tis Npes, cov haiv neeg no puav leej tau dhau lub sawm fem ua qhev *

Lub caij Suav ua huab tais kav teb chaws los tau ob txhiab ntau xyoo, hmoob lub sawm fem tsuas yog muaj haiv neeg xwb tsis muaj huab tais kav, muaj tus nplua nuj tus txom nyem tsis muaj tus ua tswv los ua qhev, txawm hmoob tau nkag dua rau hauv lub sawm fem kev caij tsuj quab yuam, tiam sis ib sid hmoob tsuas nyob hauv pab pawg xwb, tsis tau muaj dua ib tug huab tais los kav, tej ntaub ntawv thaud tau muab hmoob lub sawm fem huaj vam coj los sau raws li Suav lub sawm fem huaj vam, tej no yuav pom tias tsis raws li qhov tseeb *

Yam tseeb, yog muab hmoob lub sawm fem coj los piav xws li ntawm, ( Phaj Hub, Peb Hmoob, Koom Haum Sib Koom Tes ), tej no yog hmoob txoj kev huaj vam yav ntuj thaud qhov tseeb nyob hauv Keeb Kwm, thawj ntsug puv uas ntxov tshaj plaws nyob hauv Keeb Kwm yog Huab Tais Txiv Yawg nrog Huab Tais Suav Faj Tim thiab Yeeb Tim sib ntaus sib tua, thawj ntsug puv no yog ob haiv neeg sib txeeb teb chaws, tiam sis nyob hauv tej ntaub ntawv piav txog muaj tsawg, li no thiaj tsis tau hais rau hauv tej tsov puv ntawm cov haiv neeg me tom qab no *

Piav txog Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj los tau ntau pua xyoo tsis pom hmoob lub npe tshwm nyob hauv Keeb Kwm xyoo -220 txog xyoo +220 uas yog Ham Tshoj sawv kav ntuj thiaj mam pom hmoob npe tshwm tuaj, Suav muab hmoob lub npe sau ua ( Mao los You Miao ) thiab tseem sau ua ( Mao Miv, Man, Mab, Mong ), cov npe no yog Suav tis rau hmoob thiab siv Suav ntawv los sau rau hauv phau ntawv Faj Lem Nqhuab Hiav Txwv tau sau tseg tias, ( Kuj Cuab Peb Hmoob ) kuj hu ua ( Kuj Cuab Peb Mauj ), lo lus Mao, lub suab ntawm ob tug txwm ntawv ( Mao thiab Miao ), txheej laus thaud nyeem thiab hais yuav sib thooj *

Haiv neeg hmoob hauv lub Xyeem Tsheej Pum, Xyeem Xwm Leej, xeev Xyab Xyib Naj, xeev Huj Naj thiab nrog suam teb chaws Faj Pheej, Cheej Toob naj los xeev Kim Tsawb toob fab naj, cov neeg no lawv tseem hu ua Mao, niaj hnub no cov hmoob nyob xeev Yeej Naj thiab Kim Tsawb ib nrab ntau nrog rau cov hmoob lwm suam teb chaws, xws li Fuaj Kuj, Mes Kuj, cov no puav leej hu yus haiv neeg ua ( Hmoob ) li ntawd tej ntaub ntawv keeb kwm qub uas sau hais txog haiv Mao, Maud , Mau, Hmab thiab Hmoob uas nrog lwm haiv neeg me sib ntaus sib tua txheej thaud puav leej yog haiv hmoob ua lub hauv paus coj cov haiv neeg me sawv puv tua Suav *

Txij xyoo 618 txog xyoo 1279 uas nyob hauv Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj sawv kav ntuj, hmoob lub npe ho rov cim ua Miao dua, hmoob raug coj lub npe Miao no ntau heev txog xyoo 1911, tas nrho tej kws txuj ntaus nqi tias, lo lus Miao no yog hais xam tas nrho cov haiv neeg me nyob yav qab teb raug ntaus phooj ywg zoo nrog haiv hmoob, tej no yeej muaj tseeb thiab ua qhov ntseeg tau meej tias txoj kev sawv puv puav leej yog Hmoob ua tus coj. lo lus Miao nyob hauv Keeb Kwm nws hais txog hmoob los yog haiv hmoob ua tswv coj cov haiv neeg me nyob yav qab teb, hmoob txawm yog ua tus coj cov haiv neeg me sawv puv nrog Suav sib ntau sib tua*

Txij Toob Tsawb los lub npe tias ( Hmoob ) rov tshwm muaj nyob hauv lub caij tshiab uas Suav keeb kwm hais tseg thawj hau puv, vim haiv hmoob cov neeg tseem ceeb tej tus muab npe mus zwm rau hauv Nom tswv Suav, xws li Xyooj Thoob, Xyooj Yim thiab Xyooj Siv, tsis ntev tom qab no haiv hmoob ho rov thim mus nyob yav qab teb, lub caij hauv no Suav hu hmoob ua ( Hmab Vws Leej ) los yog cov ( Hmab ntug Dej ), vim muaj 5 tug dej, xws li Dej Xyoo Xiong Xi,. Dej Vwj Wu Xi. Dej Tshaj Chang Xi, Dej Mab Man Xi. Dej Yaw You Xi *

Raws li nrim dej nrim av teb chaws tus dej Yeej Siv, txij yav hau los txog yav nruab nrab nyob hauv suam teb chaws Xyaab Xyib txog Xyaab Xyib naj, Cheej Thoob naj nrog rau Kav Xyib sab pej txij li Cheej Tshoj thiab Toob Ham xyoo -221 txog rau xyoo -206 uas yog huab tais Suav Kuab Vws Tim yuav tas ntuj, haiv hmoob nyob hauv cov Hmab ntug dej lub neej tau vam meej tuaj, haiv hmoob thiaj rov sawv puv los npaj tiv thaiv hmoob nrim dej nrim av, yog xyoo 23 uas huab tais Toob Ham kav ntuj ua qab Yes Xus 47 xyoo, qhov tseeb tiag twb yog huab tais Kuab Vws Tim dag tias cov ( hmab ntug dej ) ntxeev siab lawm, nws cia li nqus tau ib vam ntau leej tus tub puv tuaj tua cov hmoob nyob suam teb chaws 5 tug dej no, tiam sis lawv kuj raug cov hmab ntug dej uas yog hmoob ua tus coj muab tua swb tas *

Tom qab huab tais Suav ho tso Lis Xoo thiab Muas Tsheej uas nkawv yog ob tug thawj tub puv rov tuaj tua hmoob dua, tiam sis kuj raug hmoob muab tua tuag piam tas, huab tais Suav muaj ib tug thawj tub puv hu ua Fuj Pu Muas Yeej nws ua tawv qhawv thiab coj tau 40 000 ntau txhiab tus tub puv tuaj tua hmoob nyob ntawm 5 tug dej no, hmoob txoj kev sawv puv nrog Suav sib ntaus sib tua zaum no siv caij nyoog ntev txog 8 lub hlis, Suav cov tub puv raug hmoob muab tua tuag tas thiab muab cov thawj vij tau rau saum lub roob Huj Thawj, niaj hnub no nyob ntawm Yeej Leej toob fab hauv xeev Fuj Naj, huab tais Suav thiaj lees swb thiab tso lus rau hmoob nyob twj lij thaj yeeb. txhua tiam tshoj huab tais Suav tau nqus puv tuaj tua hmoob ntawm 5 tug dej no tiam sis hmoob kuj tau sawv puv tiv thaiv hmoob nrim dej nrim av lub caij nyoog ntev txog 60 xyoo nkaus, lub caij nyoog sib ntaus sib tua dhau lawm, tiam sis ua rau tsoom hmoob tau muaj kev caub chim nrog Suav loj tshaj plaws, vim Suav tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av *

Teeb meem nyob hauv txhua txhia ntu tshoj, cov haiv neeg me nyias xaiv nyias kev twj lij raws lub caij nyoog ntawd los ua nyias lub neej, yog muab saum Nom Tswv los hais mas thaum nws lub Kuj Cuab tseem txom nyem feem ntau yog siv kev haub ntxias, ua phooj ywg los yog tso phluav tsis quav ntsej cia lawv nyob muaj kev ywj pheej thiab tso kev thaj yeeb rau lawv, yog thaum twg nws lub Kuj Cuab vam meej tuaj, nws ho rov nqus puv tuaj tua txeeb luag nrim dej nrim av thiab tsim kev kub ntxhov rau cov haiv neeg me dua, hos yuav hais los ntawm cov haiv neeg me mas thaum lawv tsis tau muaj zog feem ntau yeem swb thiab tso nrim dej nrim av rau luag kav thiab tseem teem caij teem nyoog mus pe hawm los yog mus cob se rau Nom tswv, thaum twg cov haiv neeg me vam meej tuaj, lawv ho txhij zog mus tua txeeb lawv nrim dej nrim av thiab rov tsa lawv kev twj lij dua *

Yog yuav hais ntawm cov haiv neeg me nws ua tswv kav nws ib suam teb chaws yog ib yam teeb meem uas nqos tsis mus ntuav tsis tawm, vim li ntawd thiaj tshwm muaj teeb meem rau haiv neeg ua tswv kav thiab haiv neeg raug kav ua lub hauv paus sawv tsov puv los tau ntau txhiab xyoo nyob rau hauv lub Kuj Cuab no *

Raws li tej ntaub ntawv sau tseg tias, lub caij uas tsoom hmoob sawv ua puv tiv thaiv teb chaws ntawm hmoob tej nrim dej nrim av, vim lub caij nyoog sib txawv thiaj tshwm muaj teeb meem sib txawv, txhua suam teb chaws ua ntej xyoo 618 thiab tej suam teb chaws cov Hmoob Nyoos nyob uas tsis tau sib sau, tsoom hmoob kuj tau sib koom tes sawv puv tiv tua Suav txoj kev lim hiam uas tuaj txeeb hmoob txhua suam teb chaws, cov Suav hais kam tias, ( Qhib teb Qhib chaw ) hmoob muaj peev xwm siv roj ntsha los pua hmoob lub teb chaws kom tau txais lub neej kev twj lij nyob thaj yeeb, tiam sis thaum kawg hmoob ho swb lawm, thaum hmoob swb ib ntsug puv hmoob lub teb chaws poob lawm ib suam, ua rau hmoob tsis muaj chaw nyob, hmoob yuav tsum raug tsiv teb tsaws chaw mus nyob rau pem tej toj roob hauv pe, hav zoov hav tsuag *

Txij li huab tais Xoom Tshoj, Yeej Tshoj, Meej Tshoj thiab Cheeb Tshoj, lawv 4 tug huab tais no sawv kav ntuj xyoo 960 txog xyoo 1911, tej suam teb chaws cov hmoob Siav nyob, yog cov neeg ua liaj ua teb xwb, lawv tau sawv puv los tiv thaiv Suav txoj kev caij tsuj quab yuam, li ntawd hmoob thiaj tau siv siav siv zog tiv thaiv luag txoj kev phem kom yus haiv neeg muaj txoj sia nyob thiab ua lub neej thaj yeeb kaj siab, vim los hmoob yeej ib txwm muaj kev txhawj xeeb txhua ntu nyob hauv hmoob lub neej kev ua tsov ua puv, ( Yeej Tshoj yog neeg Moos Nkus ) *

Tom qab xyoo 1911 los huab tais Suav ho muaj txoj cai zoo tshwm tuaj kom txhua haiv neeg tseg txoj kev sib ntaus sib tua, qhov no thaum twg hmoob sawv ib ntsug puv nrog Suav sib ntaus sib tua txhua zaus Suav txoj cai phem lim hiam kav hmoob raug hloov kho thiab pab tig kom Suav tej keeb kwm ho muaj kev ncaj ncees los ntxiv *

Hmoob sawv puv nrog Suav sib tua, qhov tseem ceeb yog Lis Theeb Pov ntsuj puv uas huab tais Meej Tshoj yuav tas ntuj, hmoob sawv tsov puv nyob hauv lub caij Cheeb Tshoj nrog cov huab tais Suav sib tua, yog huab tais Yoob Tseem, huab tais Tuam Cheej Looj, huab tais Cab Cheem, huab tais Xyeej Thooj, cov tsov puv uas hmoob nrog Suav sib tua no tau deeg mus txog huab tais Ceeb Tsheej ua rau huab tais Suav ho muab hmoob lub meej mom saib muaj nqis me ntsis tuaj *

Txij li Cheeb Tshoj los rau Meej Kuj thiab Cab Kaim Sej, Suav thiaj tau lees muaj 8 haiv neeg nyob hauv Suav teb ua 8 haiv neeg loj, xws li haiv Maas, haiv Suav, haiv Moos Nkws, haiv Fej ( npua puv ), haiv Tis Npes, haiv Hmoob, haiv Co, haiv Lij, yog ua tib zoo saib mas hmoob tau ua tsov ua puv tau ntau txhiab xyoo yuav pom tau tias txhua ntsuj puv hmoob twb tau txais kev piam sij loj, vim cov laus tej roj ntsha tsoom hmoob txheej tshiab yuav tsum lees thiab txaus siab los txais haiv neeg hmoob tej Keeb Kwm uas tau siv ib yam roj ntsha thiab noj qhauv ntxuag kua muag. Suav tau muab tas ib puas tsav yam nyob hauv Keeb Kwm hmoob sau los ua ib li daim iav kom hmoob rov tsom pom hmoob qhov kev txom nyem thiab kev mob siab *.

Txij Ham Tshoj yav Toob Ham tas ntuj los txog Xij Tshoj sawv kav ntuj xyoo -220 thiab xyoo +220 xaus rau xyoo 618, cov haiv neeg me puav leej nyob twj lij, nyias ua tswv kav nyias suam teb chaws, txawm tias txhua haiv neeg xav nce mus txeeb ua huab tais kav tas nrho lub Kuj Cuab nyob hauv plawv teb, tiam sis sawv daws ua mus tsis tau

xyoo 618 los rau 907 uas yog Thaaj Tshoj kav ntuj, cov haiv neeg me twj lij tau swb puv tas lawv rov mus zwm rau Suav lawm, tib lub caij ntawd, txhua suam teb chaws uas muaj hmoob nyob tseem yog ntuj fav teb lam, lo lus tias "ntuj fav teb lam", yog tej suam teb chaws uas cov huab tais Suav tsis muaj peev xwm yuav tuaj txeeb tau,vim hmoob yeej sawv puv txhua suam teb chaws, qhov tseeb yog sawv puv los tiv thaiv lwm haiv neeg me uas pheej tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av, lub caij ntawd hmoob tseem tsis tau muaj peev xwm yuav nrog luag lwm haiv neeg txeeb ntuj *

Nyob hauv txoj kev tawg ua sab ua sua thaum kawg tau los koom ua ib lub Kuj Cuab nyob hauv Thaj Tshoj lub qab hwj chim, nws tau siv tas nrho lub tswv yim laj lim plab plaws los mus tswj kho lub teb lub chaw thiab muab faib ua ntau qib xws li, Xyeem Xiam, Moos Tsawb Kheem, Zhou, kuv phem Yab Zhong Yang, Xoom Kas thiab Ceeb Tsheej, tej suam teb chaws yav qab uas cov haiv neeg me nyob yog siv kev haub ntxias, xws li tso phluav cai rau kom nyias kav nyias thiab huab tais Suav tseem tuaj tsa cov haiv neeg me ua nom, xws li lub npe nom (Txhim Siv ) kom nyias tswj nyias haiv neeg thiab sau se mus rau Huab tais Suav. tus nom uas Huab tais Suav tuaj tsa no cia hmoob ua tiam dhau tiam tsis muaj hloov, kom cov haiv neeg me muaj hwj chim thiab lawv rov sib kav, tiam sis lub npe nom tias ( Tsawb ) uas yog cov haiv neeg me coj yuav tau nce se rau Suav, yog ib lub cim hais txog cov haiv neeg me lub siab tias, lawv twb tuaj nws phab thiab hwm nws lawm *.

Raws li txoj cai yuav tsum yog ntau xyoo thiaj li nce ib zaug se mus rau huab tais Suav, kuj muaj tej suam teb chaws uas ib xyoos twg yuav tsum nce ib zaug se mus rau huab tais Suav, yam uas yuav coj mus nce se yuav tsum yog tej yam muaj nqis tshaj xws li ( Kub thiab Tswb Suab ), Suav txoj kev uas tsa muaj cov ( Tsawb ) rau cov haiv neeg me nyias rov kav nyias, yog lawv ib txoj cai ntxias cov haiv neeg me tej suam teb chaws nyob deb uas tej Nom tswv Suav tsis muaj peev xwm yuav mus kav txog lawv *

Txij Peb Hmoob Kuj Cuab tas ntuj los, hmoob tau tsiv teb tsaws chaw mus txhua suam teb chaws, thaum hmoob pib nyob qhov twg ruaj zog , Suav tso tub puv tuaj tsim kev kub ntxhov ua rau haiv hmoob tsis muaj ib lub zoo caij nyoog yuav los tsim kho hmoob lub neej, li no hmoob ris txoj kev txom nyem mus thawm niaj thawm xyoo thiab nyob ua sab ua sua, tsis muaj lub zog yuav los tiv thaiv luag txoj kev ntxub tsis npag kev caij tsuj quab yuam *

Nyob hauv xyoo 618 txog 907 uas Thaj Tshoj kav ntuj, tus huab tais Suav no tau tso txoj kev thaj yeeb rau txhua txhia haiv neeg muaj kev twj lij, yog los haum rau hmoob lub neej thiab raws hmoob lub siab ntshaw, hmoob thiaj tau txais kev thaj yeeb ua lub neej kaj siab lug los tau ntev xyoo, ua rau hmoob lub neej txhua fab tau txais kev vam meej lawm ntau heev, qhov tseem ceeb yog kev ua qoob ua loo, hmoob muaj peev xwm ib xyoos ua tau ob cim qoob, thiab hmoob tseem muaj peev xwm khawb tooj khawb hlau khawb nyiaj khawb kub thiab tswb suab, hmoob txawj nchuav tooj nchuav hlau, nchuav nyiaj nchuav kub thiab tsim cuab yeej ua liaj ua teb, tsim cuab yeej ua puv, xws li ntaj, hmuv, riam, phom, hneev taub, tsis tsuas li hmoob tseem cog maj cog seb los tsim tsheej ua ntaub maj xaws ua khaub ncaws hnav thiab tseem txawj muab tej ntaub los nraj ciab zas kom zoo txaij nraug zees *

Dua no lawd, hmoob kuj muaj kev lag kev luam zoo tuaj, tej toob xib uas nyob rau hauv hav zoov hav tsuag, raug tej tub lag tub luam muab los muag rau hauv nruab kiab nruab khw. tib lub caij no tej suam teb chaws hmoob nyob kuj pib sawv tej tus Tim Tswv los Liaj Tsw, xws li Nom hmoob (Txhim Si ) hu ua Yaj Txaim Nyeeb nyob hauv lub Tsawb Tsheej Fe Cheng Hui xeev Fuj Naj, los tom qab no ho muab tus nom hmoob ntawd tis npe hu ua ( Nom Kav Kaum Lub Qhov ) vim nws kuj yog ib tug neeg nplua nuj heev nyob hauv suam teb chaws yav qab xeev Fuj Naj, kev nrhiav nyiaj nrhiav txiaj tau tig hmoob lub neej mus rau txoj kev vam meej lawm ntau heev, ua rau hmoob txoj kev tsiv teb tsaws chaw tau xaus tseg ib ntus, tiam sis tseem muaj tej pab pawg tsiv quj qees, tiam sis tsuas yog feem tsawg tsis zoo li thaum Kuj Cuab Peb Hmoob tawg *

Nyob hauv lub caij nyoog kev thaj yeeb no hmoob lub neej tau hloov mus rau qhov tshiab lawm ntau heev, qhov no ua rau hmoob txoj kev vaj huam sib luag qub muaj lub chaw txawv thiab hloov nce qib ntxiv, lub sawm fem tab tom vam meej nyob hauv Thaj Tshoj kuj deeg raug hmoob lub sawm fem txoj kev nrhiav noj nrhiav haus nce lawm ntau qib, hmoob lub npe uas tau ploj los lawm ntev niaj ntau xyoo ho rov tshwm tuaj dua ib zaug ntxiv *

Li ntawd, tej ntaub ntawv Keeb Kwm uas txij Thaj Tshoj thiaj rov pom npe hmoob tshwm tias " Miao", cov tiam neeg uas nyob hauv lub caij Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj mam li muaj hmoob npe tshwm ua lub hauv paus pib, tiam sis raws li tus kws txuj hmoob hu ua " Xyooj Zoov Tsheej ", nws phau ntawv tau sau tias, ''Suav yuam kev loj,'' lub caij uas Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj, hmoob lub neej twb vam meej txog qib muaj Tim Tswv lawm, ib co tib neeg ciaj ua tau ib haiv neeg yuav tsum xub thooj teb koom chaw nyob tau ua ke los lawm ntxov. lo lus tias ( Peb Hmoob ) twb yog txwv zeej txwv koob cov pej xeem los ntawm hmoob ( Cuaj Lig Ntuj ) yog Huab tais hmoob Txiv Yawg ua tus coj ua ntej Kuj Cuab Peb Hmoob, tom qab Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj lawd, hmoob thiaj tau tawg mus nyob ua sab ua sua, mus nyob ntau pab ntau pawg thiab mus nyob txhua suam teb chaws, mus ua lub neej poob zoo poob tsuag los lawm ntau txhiab xyoo *

Li ntawd, qhov tseeb yuav hais tsis tau tias yog ib haiv neeg nyuam qhuav muaj npe tshwm tuaj, lub caij nyoog uas Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj, yog lub sij hawm ntev kawg uas Suav tso kev dav, tso kev thaj yeeb rau txhua haiv neeg me ua lawv neej, li no hmoob thiaj muaj kev vam meej raws lub caij nyoog, kuj yog ua rau hmoob lub ntsej lub muag rov tshwm tuaj nyob hauv Keeb Kwm thiab hmoob lub neej zoo txog qib muaj Tim Tswv, muaj ntaub ntawv Keeb Kwm ntau phau tau sau tseg ua puav pheej tseg tau thiab plov meej tias, lub caij Thaj Tshoj yuav tas ntuj los txais rau Xoom Tshoj sawv kav teb chaws, cov hmoob nyob suam teb chaws Xyab Xyib naj twb muaj Liaj Tsw thiab muaj tej Tim Tswv, tseem muaj tub mab tub qhe, muaj cov tub ntaus tes taws zov Tim Tswv tej vaj loog thiab rooj loog lawm *

Raws li nyob hauv txoj cai ntawm tej Tim Tswv hmoob, lawv txoj kev coj noj coj ua muaj ntau feem, xws li tej liaj teb muab faib ua ob feem: feem ib, yog liaj tsw ntiag tug hu ua ( liaj Nom tswv ) cov tub ki muaj cai ua tiam dhau tiam, txwv tsis pub muag los pub rau lwm tus, feem ob, yog muab tej liaj teb faib rau tsoom pej xeem, nyias khwv los rau nyias yim noj, tsis nce se rau Nom, tsuas yog sawv daws mus pab Liaj Tsw ua hauj lwm xwb ces tau lawm *

Dua no lawd, kuj muaj tej liaj teb uas yog tsoom pej xeem lawv qhib kheej, cov liaj no yog lawv tug thiab lawv muaj cai muab tshaj tseg rau lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv, cov liaj no hu ua ( liaj pog liaj yawg ). nyob hauv txoj kev ua tswv los ua qhev kuj tshwm muaj ib feem kev sib hlub uas ib leeg yuav vam khom txog lwm leeg, ib tug yuav vam khom txog lwm tus, xws li thaum twg liaj tsw muaj plaub ntug, yuav tsum hu cov tub txhawb txhim tuaj sib cuag sab laj tua qaib haus ntshav cog lus, kom sawv daws coj lub siab ncaj ncees, ciaj nyob ua ib pab tuag los ua ib pawg. qhov tseem ceeb yog haiv hmoob muaj lub zoo caij zoo nyoog los tsim kho lub neej thiaj muaj kev vam meej ci ntsa iab, ua rau hmoob muaj suab muaj npe thiab hmoob lub meej mom rov nto moo lug tuaj. tiam sis tseem tshuav ib yam uas yuav tau muab los hais kom meej, xws li piav txog teeb meem kev sib koom khwv ua qoob ua loo *

Raws li ntaub ntawv tau sau meej tseg tias, tej liaj tsw tsis yog huab tais Suav faib rau hmoob, nws yog hmoob cov tim tswv uas muaj peev xwm tshaj nyob hauv kev ua tsov ua puv thiab kev khwv noj khwv haus, hmoob zoo tsis thooj lwm haiv neeg uas ua tim tswv nyob dawb nyob do, tsuas nrhiav tswv yim mus lwg luag noj lwg luag haus *

Nyob hauv Tim Txwv hmoob txoj kev cai, tsuas muaj kev ncaj ncees, Tim Tswv hmoob yog ib co neeg txawj kav thiab muaj peev xwm coj tau pej xeem kev ua tsov ua puv nrog tus yam ntxwv zoo rau sawv daws nyob hauv kev khwv noj khwv haus kev ua qoob ua loo, li ntawd hmoob txoj kev sib haum xeeb ntawm cov Tim Tswv nrog rau lawv cov tub mab tub qhe yog ib feem kev sib hlub nyob hauv hmoob txoj hauj lwm, tej Tim Tswv thiab cov tub zog tsuas txawv tias, tus nplua nuj los tus txom nyem xwb, sawv daws yeej muaj kev vaj huam sib luag sib txig. txij li hmoob pib sawv muaj tim tswv, hmoob kev ua liaj ua teb tus yam ntxwv kev khwv ua qoob ua loo kuj tsis raug muab lub zog nias tseg, nws yog ib lub caij nyoog zoo los haum rau qhov chaw pab hmoob lub neej kom zoo thiab vam meej mus ntxiv *

Lub caij Cheeb Tshoj yuav tas hwj chim rau xyoo 1911, haiv hmoob ua lub neej tsis muaj huab tais tsuas muaj haiv neeg xwb, muaj tus nplua nuj tus txom nyem tsis muaj tus ua tswv los ua qhev, txawm tias hmoob muaj tus ua Nom ua tswv los sawv daws tsis kam hwm, qhov no yog hmoob ib tug yam ntxwv tseem ceeb nyob rau yav ntuj thaum ub thiab txheej tshiab *

Nyob hauv kev soj ntsuam ntawm cov kws txuj tau sau tias, muaj ntaub ntawv ua pov thawj tseg, txij li Thaj Tshoj, Xoom Tshoj, Meej Tshoj thiab Cheeb Tshoj, lawv txoj kev taug xaiv kom sawv tsov puv tuaj tua hmoob, yog ua raws li 4 nqis: hlais, lwg, cheb, ntxuav, Suav lub tswv yim tau npaj tuaj txeeb hmoob suam teb chaws, yog huab tais Yoob Tsheem thiab huab tais Tuam Cheej Looj, cov tsov puv dua lawd Cheeb Tshoj tau muab 6 lub Theeb uas 6 xyoo lawv txeeb tau ntawm hmoob mus tswj tau tiaj tus, hmoob sawv puv nrog Suav sib ntaus sib tua zaum tom qab tas, huab tais Tuam Cheej Looj tau muab lawv tus ciam teb txav nkag los rau hauv hmoob tus ciam av lawm ntau pua cais kev, xws li ( 1 cais muaj 500 m ) *

Nyob hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm twb sau tsis muaj hmoob tus txheej txheem uas yuav mus txeeb ua huab tais nyob lawm niag plawv teb, hmoob sawv tsov puv nyob hauv keeb kwm sau tseg, tsuas yog sawv tsov puv los tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev tuaj caij tsuj quab yuam thiab tiv thaiv hmoob nrim dej nrim av kom hmoob tau ua lub neej nyob muaj kev twj lij nrog kev thaj yeeb xwb *

Thaum Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj los, yog ib lub caij nyoog ntev kawg nkaus uas ( Peb Hmoob ) tau ploj ntsej ploj muag, ploj suab ploj npe tsis muaj nyob hauv lub ntiaj teb no lawm, vim hmoob tsiv teb tsaws chaw ri mus nyob rau toj roob hauv pes, mus nyob rau hav zoov hav tsuag, mus ua lub neej nyob txom nyem ntsuav, li ntawd lub caij huab tais Cheeb Tshoj los tom qab, hmoob thiaj tsis muaj lub zog yuav tsa yus tseem fwv nrog lub Kuj Cuab kom sawv taus ntseg, hmoob thiaj tau ua lub neej txom nyem nyob hauv luag lwm haiv neeg lub qab hwj chim *

Vim nyob hauv lub caij nyoog ntev niaj ntau xyoo, Suav tso tub puv tuaj tua caij tsuj quab yuam cov haiv neeg me, Suav hais kam tias yog lawv tuaj kho lawv nrim dej nrim av xwb, qhov no ua rau cov haiv neeg me raug Suav tua caij tsuj quab yuam tsis tseg, tiam sis huab tais Suav kuj tsis muaj peev xwm yuav tuaj kov txog haiv hmoob, Suav tsuas nrhiav kev haub ntxias los cia hmoob nyob ywj pheej, Suav txoj kev caij tsuj quab yuam thiaj deeg mus tsis txog tej suam teb chaws uas hmoob nyob coob, li ntawd hmoob thiaj tseem coj txoj kev cai raws li poj coj noj yawm coj ua, xws li kev txiav txim tu plaub ntug, kev ua Neeb ua Yaig, kev cai dab qhuas, kev teev hawm, hmoob tej kev cai no zoo xws li ib txog hlua siv khi hmoob lub siab lub ntsws los ua ib ke *

Twb yog muaj tej txuj ci no los qhuab qhia yus haiv neeg tej xeeb zeej xeeb ntxwv puag thaum ntxov ub los txog txheej tshiab no thiaj tshwm muaj tej yam tshiab los ntxiv tsis tseg thiab yog los haum rau hmoob lub neej, kuj yog ib tug txheej txheem tseem ceeb nyob hauv hmoob lub sawm fem kev tswj fwm thiab muaj nqis nyob hauv Keeb Kwm uas yuav tsawg tsis tau *

Li ntawd, tej yam uas tau muab piav los saud, nyob hauv kev soj ntsuam txog haiv hmoob los lwm haiv neeg me tej Keeb Kwm thiab ntaub ntawv tau tshwm ib lub ntsej muag tshiab xws li ntuj tshiab tej Paj Tawg Ntsa Lis Iab *

KOOM HAUM SIB KOOM TES TXOJ KEV CAI TSWJ FWM NYOB HAUV KOOM HAUM *

Koom haum sib koom tes yog hmoob lub koom haum uas muaj zog tshaj plaws, lub koom haum no tsis tsuas siv los kav ntug nrim nrog rau lub luag hauj lwm, xws li kev tswj fwm, kev kav lub teb lub chaw, kev kav nyiaj * thiab kav feem txuj ci uas poj coj noj yawm coj ua xwb, tseem muaj feem koom kav txog txhua yam uas tsim tshwm tshiab, li ntawd thiaj tsheej tau ib txog cai tseem ceeb nyob hauv tsoom hmoob lub sawm fem *

Raws li cov koom haum uas tau siv los txog lub caij Suav teb hloov ua koom tshaj mam tuaj daws tso, thiaj li muab lub caij nyoog ntev no hu ua ( Tiam neeg kev sib koom tes ) hmoob txoj kev cai sib koom tes nyob hauv suam teb chaws Xyaab Xyib no sawv daws puav leej hu ua ( Koom Haum Sib Koom Tes ) yog siv los tswj fwm thiab tiv thaiv lub teb lub chaw, lub koom haum kev sib koom tes muaj txhua txhia ntu nyob hauv hmoob lub neej thiab tseem tsa tej phiaj zeb ntaus cim tseg los txog txheej tshiab tseem nyob, feem ntau yog txaug hmoob lub koom haum sib tuav tes txoj cai thaud rau ntawm daim phiaj zeb tsa tseg *

NQE 01: TUS YAM NTXWV HAUV KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Tus yam ntxwv tseem ceeb ntawm koom haum sib koom tes, yog tsoom sid los sab laj thiab sawv daws pom zoo txiav tsa, kev txiav tsa ntawm sawv daws muaj ob yam xws li :

Yam ib, Yog haus cawv khawm pib los cog lus*

Yam ob, Yog haus cawv ntshav tes cog lus*

Lo lus hais tias, " haus cawv khawm pib ", yog thaum sawv daws sab laj tsa cov nqe lus meej lawd thiaj laub cawv los haus cog lus rau lub ntuj lub teb, cog lus rau poj yawm txwv koob, cog lus rau tej dab Nom dab tswv kom sawv daws nco ntsoov coj raws li tej nqe lus *

Lo lus hais tias " haus ntshav tes" yog ib lub zos los ntau lub zos tuaj sib koom txiav tsa, thaum sawv daws txiav tsa cov nqe lus meej lawd, sawv daws laub cov cawv ntshav los haus cog lus rau lub ntuj lub teb, cog lus rau tej dab Nom dab Tswv, yog ib qib lus uas sawv daws thim tsis tau hla tsis dhau, tsoom Hmoob ob txog kev cog lus yog ib feem kev lis kev cai hauv lub koom haum sib koom tes, kev haus cawv khawm pib los cog lus muaj ib txhia hu ua ( He Kuam ) hos sawv daws haus ntshav tes los sib cog lus hu ua ( Chi Xu Jui ) cov nqe lus raug muab txaug cim rau saum tej phiaj zeb tsa tseg kom sim neej nco qab ntsoov, kuj muaj tej nqe lus cog los siv ib nyuag ntu ces tsuas sau ntawv cim tseg xwb *

Kev haus ntshav tes los cog lus ntawm ib lub zos los ntau lub zos, yog hmoob ib txog kev lis kev cai nyob hauv ib tsoom hmoob lub koom haum kev sib koom tes uas sawv daws thooj teb koom chaw nyob, lub koom haum muaj hlob muaj yau, nyias muaj nyias kev twj lij, ib leeg tsis kav ib leeg, hmoob txoj kev cog lus muaj tej yam ib xyoos twg yuav tsum cog ib zaug, kuj muaj tej suam teb chaws yuav tsum yog ntau xyoo thiaj rov hloov dua tus thawj coj, hos nyob ntawm tej lub zos yog tsuas muaj ib xeem hmoob xwb, feem ntau yog tus hau zos los coj, yog tej lub koom haum loj yuav tsum yog ntau lub zos tuaj sib koom xaiv tsa, tej tub dhia hauj lwm los cov tub kav xwm yog sawv daws xaiv hauv nyias tej zej zos xa tuaj, lub koom haum yog cov tub kav xwm xaiv tsa ib tug hauv lawv pawg neeg los ua tus thawj coj, txawm xaiv tau leej twg los ua tus thawj coj tiam sis nws tsis muaj hwj chim loj, nws kuj nyob hauv qab txoj cai ib yam sawv daws, nws tsuas yog muaj cai hu sawv daws tuaj sab laj los yog saib kom sawv daws coj txoj cai ntawd zoo xwb, tus thawj tsuas cia nws ib leeg ua tsis pub tshaj rau nws cov xeeb leej xeeb ntxwv, yog tsis ncaj ncees pej xeem muaj cai muab rho tawm ho xaiv lwm tus los hloov *

A : KOOM HAUM SIB KOOM TES LUB LUAG HAUJ LWM*

Lub luag hauj lwm tseem ceeb hauv koom haum sib koom tes muab faib ua ob yam xws li :

Yam ib, Yog siv los kav tsoom hmoob lub sawm fem coj kev ua noj ua haus, tu plaub ntug, txuag hmoob tej kev lis kev cai, kav lub cuab lub yig, saib kev tshoob kos, kav lub neej kev nrhiav noj nrhiav haus, qhuab qhia kev kawm txuj ci, qhia txog kev teev hawm, xws li hauv lub zos E Gong Xiang, lawv tau tsa ib txoj cai txwv tsis pub ntov zoov nyob hauv lub caij huab tais Kuab Xyim kav ntuj, lawv tau muab cim tseg rau ntawm daim phiaj zeb tseg tias, nom tswv teb chaws tsis yog cog xyoob cog ntoo los mem toj Kob Pheej, cov xyoob ntoo ntawm ncauj ke yog cov laus thaud cog tseg, ntshais tsam tej xeeb leej xeeb ntxwv muab txov liam sim thiaj tsa daim phiaj zeb los txwv, tej tub lag tub luam ntoo tsis pub nquam ntov hla dhau suam txwv, yog leej twg tsis mloog yuav raug nplua thiab rhuav ntsej muag, thov sawv daws hwm lub txhooj cov nqe lus thiab hloov ua neeg tsim txiaj hauv ib ncig suam teb chaws txwv txov ntoo *

Xyoo 1879, yog lub hnub nyoog zoo haum Hmoob nyob hauv tsov hli yog tsoom hmoob Kob Pheej tsa, nyob Xyeem Xwm Leej, Muas Thaaj Xyaab, lub zos Hooj Xyi, hauv lub koom haum sib koom tes, lawv tau tsa ib txog cai rau hnub tim 05/02/1916, yog lub caij Meej Tshoj kav ntuj, txoj cai txwv tsis pub twv txiaj yuam pov, cov lus txwv tau muab txaug rau saum daim phiaj zeb tias, txwv tsis pub cov hmoob ‘Sees Thuaj‘ twv txiaj yuam pov ib sim, daim phiaj zeb tsa nyob ze lub zos Sees Thuaj, dua no lawd lub txhooj tseem muaj nqe lus kav txog lub cuab lub yig, kab tshoob kev kos, kev nrhiav noj nrhiav haus, muaj feem txwv tsis pub yuam phauj ntxhais yuav dab laug tub, txwv tsis pub nyiag de kob xwm tshuaj, txwv tsis pub khawb av dawj zeb suam mem toj los poob *

Lub luag hauj lwm nyob hauv lub koom haum kev sib koom tes yog nthuav txoj cai los tswj sawv daws, yog leej twg tsis mloog yuav raug nplua, tus ua txhaum txim sib nws tsuas raug mus thov txim, tus txhaum txim hnyav yuav raug nplua poob txog nyiaj *, tus txhaum loj heev lawm nws yuav raug txiav txim hnyav (raug tua pov tseg los caum tawm teb chaws). txoj hauj lwm hauv lub koom haum kev sib koom tes no tseem muaj feem kav xyuas txog kev rob caub, kev faib cuab txhiaj cuab tam, feem kev lis kev cai yuav tsum caiv, kav txog hauj lwm zeej tsoom nyob hauv hmoob lub neej, li no sawv daws thiaj khom lub hwj chim nyob hauv lub koom haum kev sib koom tes los kav *

Yam ob : Lub luag hauj lwm ntawm lub koom haum kev sib koom tes sab nraud, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog siv los tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev tsim kev kub ntxov, kev caij tsuj quab yuam, kom txuag tau yus haiv neeg lub meej mom, qhov pom tseeb yog nqus tau tsoom hmoob sawv daws los nyob ua ke thooj siab koom ntsws sawv puv tiv tua Suav txoj kev lim hiam uas lawv tau tsim kev kub ntxov caij tsuj quab yuam yus haiv neeg *

Raws Keeb Kwm hauv ntaub ntawv tau sau tseg tias, tsoom hmoob yog ib haiv neeg uas raug Suav txoj kev caij tsuj quab yuam loj tshaj plaws, xws li cov hmoob Xwm Leej, txij Toob Ham los txog Cheeb Tshoj, Suav tau txhij tub puv tuaj tua hmoob 40 ntau zaus. qhov yuav txuag tau hmoob txoj sia, tsoom hmoob thiaj tau tsa lub koom haum sib koom tes ua lub chaw los nqus tas nrho tsoom hmoob sawv tiv thaiv tsov puv xyoo 1644 hauv lub caij huab tais Meej Tshoj yuav tas hwj chim, yog yawg Lis Theeb Pov Li Tian Bao, yog hmoob ib tug thawj coj puv tau nqua hu tsoom Hmoob sawv tiv tua suav puv lub caij huab tais Yoob Tseem thiab huab tais Tuam Cheej Looj tab tom muaj hwj chim, yawg Xub Xeev Yig thiab yawg Yaj Seem Thaij, yog ob tug thawj tub puv hmoob tau coj tsoom tub puv Hmoob sawv tiv tua lub caij huab tais Suav Xeem Thooj tab tom muaj hwj chim, Hmoob txoj hauj lwm sawv puv los tiv thaiv Suav txoj kev lim hiam, kev caij tsuj quab yuam, tsoom hmoob puav leej yog tau txais kev cuab zog los ntawm lub koom haum kev sib koom tes ua qhov tseem ceeb, xws li pib sib koom tes ntawm ib lub zos nrog rau ntau lub zos, pib ib suam teb chaws nrog rau lwm suam teb chaws, nyob ntawm txoj kev nrog Suav sib ntaus sib tua txhua zaus, tsoom hmoob tau txais kev puas tsuaj loj heev, tiam sis hmoob kuj muaj lub koom haum sib koom tes no los nqus tau tsoom hmoob kom thooj siab koom ntsws los tsim tau ib lub zog loj heev rau haiv hmoob tiv tua tus yeeb ncuab *

B : KEV TSA KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Koom haum sib koom tes thiab tej yam xwm tshwm tuaj nyob hauv hmoob lub neej, lub koom haum sib koom tes pib thaum twg los lawm? vim hmoob tsis muaj ntaub ntawv sau tseg tsuas ywj lub ncauj los lub siab nco cim tseg thiab tshaj tiam dhau tiam los xwb *

Lub koom haum sib koom tes, yog ib qho chaw sab laj tseem ceeb heev rau haiv hmoob, lub rooj sab laj yog pib ntawm tej pab pawg neeg, ib pawg neeg nyob tau ua ke vim thooj caj koom ces, thooj roj koom ntshav, feem ntau yog los ntawm sawv daws sib koom tes nyob thooj teb koom chaw, kuj muaj cov koom haum uas ib txwm yog tib pawg kwv tij los nyob ua ib zog, lub koom haum yog siv los rob caub thiab tiv thaiv yeeb ncuab *

Raws li Ee Khawj Xi, nws hais tias ( kev rob caub yog tej pawg neeg los ib pawg kwv tij lub luag hauj lwm tseem ceeb ), muaj ib tus kws txuj hu ua Kuj Txij Tsaab, hauv nws phau ntawv hu ua Chee Cim, cim teb chaws Kim Tsawb tau sau hais txog hmoob lub koom haum sib koom tes tias ( hmoob kev caub chim txawm cuaj tiam twb tsis tas ) *

Raws kev soj ntsuam txog hmoob lub koom haum sib koom tes yog pib muaj ua ntej Txiv Yawg lub Kuj Cuab Hmoob Cuaj Lig Ntuj’ hmoob lub koom haum sib koom tes thaud raug xaiv tsa tshwm tuaj hauv lub caij nyoog uas hmoob pib los rhawv zej tsa zos ua liaj ua teb noj. lub caij Cheeb Tshoj yuav tas hwj chim los rau ntu ’’Guo Min Dan’’ SunYat Sen, Cab Kaim Sej“, hmoob tej nqe lus hauv koom haum sib koom tes muaj ib txhia tseem siv cov qub nqe lus thaud, tus yam ntxwv ntawm koom haum sib koom tes tsis yog ib pawg tub tseem fwv kav hauj lwm nyob rau hauv lub sawm fem faib tsheej pawg. nws yog lub koom haum sib koom tes uas yog lub sawm fem sib tuav tes ntawm cov neeg nyiam kev ywj pheej ntxov tshaj plaws, tej kev sib koom tes nws lub ntsiab sib txawv rau hauv txhua txhia tiam neeg *

Raws Keeb Kwm piav txog hmoob lub neej ua qoob ua loo noj mas ntev tshaj plaws, los txog rau tiam Cheeb Tshoj, hmoob yeej tsis muaj huab tais, tsuas muaj tus nplua nuj, txom nyem, tsis muaj tus ua tswv los ua qhev, qhov no zeem tau tseeb tias yog ib lub caij nyoog ntev heev los. lub caij no hmoob tseem tsis tau muaj lub sawm fem faib tsheej pawg thiab kuj tsis muaj teeb meem tsheej pawg tshwm tuaj rau hauv hmoob lub neej, txawm tias thaum huab tais Xoom Tshoj kav ntuj, cov hmoob nyob rau teb chaws Xwm Leej tau tsa dua ib tug thawj kav 1000 ntau lub zos, lawv kuj tau tshwm muaj tej Tim Tswv los Liaj Tswv hmoob, yog ho muab soj ntsuam nqes los mas yuav pom tias cov hmoob Xwm Leej tej qhov uas nyob coob kuj tsis muaj kev faib tsheej pawg thiab caub chim ntawm tsoom hmoob kuj tsis loj, leej twg txawm raug xaiv tsa ua tus thawj tiam sis tsis muaj hwj chim, tsis hais tus thawj los cov pej xeem, sawv daws puav leej coj lub tswv yim vaj huam sib luag, Hmoob lub tswv yim uas txawv no yog muaj tuaj raws hmoob tus yam ntxwv uas txawv tshaj nyob hauv Keeb Kwm *

Raws li kev soj ntsuam nws lub hauv paus yog ob yam no, qhov ib yog los ntawm kev sib ntaus sib tua, qhov ob yog los ntawm huab tais Suav txoj kev cai uas cia hmoob kav hmoob. nyob rau hauv kev tsov puv ntawm cov haiv neeg thaud, hmoob cov laus tau nce mus nyob dua lub niag plawv teb ‘’Zhong Yuam’’ vim kev swb puv lawv thiaj tau thim rov qab thiab khiav nqes taug. tom qab no Suav los nyob hauv lub niag plawv tiaj, Suav lub neej twb nkag mus rau lub sawm fem siv qhev lawm, hos lub caij ntawd hmoob tab tom khiav puv nqis taug yam tsis muaj qhov chaw kawg thiab tsis muaj ib lub zoo caij zoo nyoog yuav los kho hmoob lub neej, li no hmoob thiaj tsis muaj lub sawm fem ua qhev uas ruaj ntseg *

Tej kws txuj feem ntau tau tshawb nrhiav pom tias hmoob tsis tau nkag dua rau hauv lub sawm fem quab yuam ua qhev, los txog tav no tseem tsis tau muaj ib lo lus hmoob yuav phim lo lus no, txij huab tais Cheej Tshoj los, Suav lub tiaj nrag plawv teb « Zhong Yuan » twb tau tso lub sawm fem quab yuam « Nu Li She Hui » los siv lub sawm fem caij tsuj « Feng Jian She Hui » txoj kev txawj ntse thiab lub neej twb tau nce ib qib lawm, hos lub caij no hmoob lub neej tseem nyob rau saum Suav tej ntsis ntaj ntsis hmuv, lub caij ntu Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj kav ntuj, Suav lub niag tiaj plawv teb tab tom vam meej nyob hauv lub sawm fem caij tsuj, lub caij no hmoob lub neej ho rov nyob tus ib nyuag ntu thiab tshwm muaj tej tus Tim Tswv hmoob, tiam sis hmoob lub neej tseem yog nyias khwv los rau nyias yim noj, qhov no yog tsoom hmoob lub hauv paus kev nrhiav noj nrhiav haus, vim Suav lub sawm fem caij tsuj deeg tsis txeem hmoob lub koom haum sib koom tes *

Nyob hauv huab tais Suav txoj kev cai tso « hmoob nyob hmoob » hmoob kuj tsis tau zwm rau huab tais Suav thiab kuj tsis tau txais ib lub npe Nom tuaj ntawm huab tais Suav, vim tej no Suav lub hwj chim thiaj kav tsis txog hmoob, Suav tsuas yog siv tswv yim haub ntxias kom hmoob txhob sawv puv tua Suav xwb, vim txoj kev hmoob nyob hmoob ces ua rau tsis muaj txoj kev mus los sib cuag rau luag lwm cov haiv neeg sab nraud, Suav tej kev cai caij tsuj thiaj ri tuaj tsis txog hmoob, li ntawd hmoob lub siab thiaj zoo tsis thooj Suav *

Lub caij ntev niaj ntau xyoo uas hmoob nyob hmoob ntawd, hmoob tsuas siv lub koom haum sib koom tes los tuav hmoob lub neej, tib lub caij no cov Tim Tswv hmoob tab tom sawv, kev caub chim ntawm cov Tim Tswv hmoob thiab tsoom hmoob mas sawv daws saib loj tsis cuag caub chim ntawm luag lwm haiv neeg, hmoob cov Tim Tswv thiab cov thawj pib muaj lub siab xav lwg yus haiv neeg noj, tiam sis hmoob tseem muaj caub chim loj heev nrog luag lwm haiv neeg ces lawv kawg yuav tsum rov ua zoo rau yus haiv neeg, kom sawv daws los koom tiv tua yeeb ncuab thiab txoj kev txuag yus haiv neeg lub meej mom yuav zoo dua qhov rov lwg yus haiv neeg noj, tab txawm lub koom haum sib koom tes raug lawv tswj tuav, tiam sis lawv kuj tsis muaj cuab kav siv lub koom haum no rov quab yuam yus haiv neeg. li ntawd lub caij no cov Tim Tswv hmoob feem ntau tseem yog nyias khwv nyias noj, lawv txoj kev lwg noj lwg haus phem tsis cuag cov Tim Tswv Suav, dua no tsoom hmoob nyias tseem muaj nyias liaj nyias teb, kev nrhiav noj nrhiav haus kuj ywj siab, qhov no yuav pom tau tias hmoob lub neej kev kav teb chaws kuj muaj kev ywj pheej ntau dua kom haum rau koom haum sib koom tes *

Nyob hauv lub caij nyoog no, tab yog nws tau hloov xws li koom haum ntawm lub hauv paus uas dhia hauj lwm pab rau lub sawm fem caij tsuj, tiam sis nws txoj kev vaj huam sib luag tseem yog ib qho siv los coj lub koom haum no li qub. li no lub ntsiab sawm fem hauv lub koom haum sib koom tes yog lub chaw uas muab hmoob ntswj ua ib teg, lub koom haum sib koom tes tau ntxiv tej yam tshiab raws li lub neej txheej tshiab. txhua yam yuav pom tias hmoob lub koom haum sib koom tes tseem txuag tej qub kev qub cai thaud khov kho cia *

C : TUS YAM NTXWV KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Koom Haum Sib Koom Tes; yog tus yam ntxwv ntawm hmoob lub neej uas tau tshwm tuaj nyob hauv hmoob keeb kwm thiab muaj nyob hauv txhia pab pawg lub neej thaud, lus hmoob Xyaab Xyib hu lub koom haum no ua « Yij Khawj Yij Zam » los hu ua « Hum Txheeb » hos lus Suav hu ua « He Kuang » kuj muaj tej suam teb chaws hu ua « Chun Jiu Hui » cov hmoob nyob xeev Kim Tsawb Cheej Toob naj hu ua « kaw Laad » los hu ua « Kaw Haa » kuj muaj cov hu ua « Kaw Laam Fej Yij » hauv lus hmoob Gou yog Kawj, Gou yog Kaw, thiab Sao yog Kaud, kuj yuav luag sib thooj, hos tus « Lang, Laad, Rang, Zaad, Hang, Haa » kuj txawv tsis deb, cov hmoob uas nyob suam teb chaws Cheej Toob naj, Xyaab Xyib, Xyaab Xyib Naj thiab Xwm Leej, lawv hais lus hmoob hu koom haum sib koom yuav luag sib thooj *

Tsoom hmoob nyob rau hauv lub xyeem Zooj Siv Rong Shui xeev Kav Xyib, lawv ho hu lub koom haum sib koom tes ua Koom Haum Faus Phiaj Zeb, cov hmoob hauv lub xyeem Ceeb Pheej Jing Ping hu lub koom haum sib koom tes no ua ( Koom Haum Noj Txhooj los yog Lig Sawm, Li She ), qhov kawg yuav hais tau tias hmoob nyob txog twg, lub koom haum sib koom tes tsa txog ntawd, txij hmoob tus huab tais Txiv Yawg tas ntuj los txog lub caij Cab Kaim Sej sawv, hmoob tseem coj thiab tuav ruaj nrees lub koom haum sib koom tes no nyob hauv Keeb Kwm, koom haum sib koom tes yog ib lub koom haum tuav fab kev tswj teb chaws, kev hais plaub tu ntug thiab kav nyiaj * ntawm tsoom sid lub neej, nws yog ib yam tseem ceeb uas hmoob lub neej yuav tsawg tsis tau *

Quas 1: LUB KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Lub ntsiab lus koom haum sib koom tes yog lub hauv paus hais kom hmoob thooj siab koom ntsws sawv tiv thaiv tsov puv sab nraud thiab ntxeev Suav txoj kev cai caij tsuj quab yuam, tsoom hmoob thiaj li tau tsa lub koom haum sib koom tes no los tuav kav nyias suam teb chaws xw li :

A : KEV COG LUS NYOB HAUV KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Phau ntawv Meej Sis Ming Shi tau sau tseg txog hmoob tus thawj hu ua « Ab Chij » hauv lub zos Tiaj Yij Da Yu xeev Kim Tsawb tias, hauv lub chaw nthuav kaus ntaus nruas muab daim Chij los sau duab Zaj, sau Yaj Yuam, sau Tis sau Khauj Khaum, tua nyuj cug ntshav tov cawv lawv ib leeg ib ntig sib cog lus tas hu lub ntuj lub teb tuaj ua pov thawj ces sawv daws haus tsa kom nqhuab hlo, dua no sawv daws sib faib hauj lwm zov tsis pub suav puv tuaj txov lom, qhov no yog ib lub txhooj sib cog lus uas « Ab Chij » tau tsa lub koom haum sib koom tes los pab cov hmoob nyob ntawm suam teb chaws Tiaj Yij *

B : KEV NOJ TXHOOJ TSA KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Phau ntawv Kim Tsawb Gui Zhou, Thoob Tsij Tong Zhi, Si Yees Khom Shi Xuan Hua tau sau tseg txog cov hmoob suam teb chaws Thaij Koo Tai Gong tias,, lawv tau tsa txoj kev cai teev hawm Peej Taas Bai Dang thooj txoj kev cai dab ntuj sawv ua puv, tej kws txuj tau muab sau tseg tias, lawv sib nqhwv phiaj ntoo tua nyuj cog lus sib sau ua ke Saam Cuaj kwv 42 zog, Kob Phub 30 ntau zos, kev tua nyuj cog lus yog kev tsa ib lub koom haum sib koom tes, muaj 100 ntau lub zos tau tuaj noj lub txhooj no kom sawv daws npaj thooj siab koom ntsws los tiv thaiv tsov puv, qhov no yuav pom tau tias koom haum sib koom tes yog ib lub rooj sab laj tseem ceeb uas yog tsoom hmoob qhov chaw ntsaub *

C : PHAU NTAWV KEEB KWM *

Tsov puv hmoob thaum huab tais Suav Tuam Cheej Looj tau cim muaj, 26 txog 29 lub 12 hlis ntuj uas Tuam Cheej looj ua huab tais tim rau xyoo 1794, xeev Kim Tsawb lub zos Tuam Thaaj Xyeem Da Tang Sun muaj ob tug thawj tub puv hmoob hu ua, « Sij Lwg Teem » thiab ib tug ntxhais hu ua « Sij Mog Mim ». hauv lub zos Xwb Moj Tsiam Su Ma Zhai yog Vwj Theeb Pam ua tus thawj tub puv. hauv lub zos Thauj Mi Mi Tuo yog Looj Yawg Yig ua tus thawj tub puv. hauv lub zos Yaj Pov Tsiam yog tus Nom hmoob Pej Fwm hu ua Vwj Looj Teeb ua tus thawj tub puv hauv lub zos Pheej Loos yog Vwj Paj Yig ua tus thawj tub puv *

Tus Pheej Loos Nom Pej Fwm hu ua Yaj Kuj Nyab, tas nrho cov hais los saud lawv sawv daws tuaj sib loos nyob hauv Vwj Looj Teeb tsev haus ntshav tes cog lus, hnub qab los lawv sawv daws rov haus ntshav tes cog lus dua nyob ntawm lub tsev mlom Theeb Vaj uas yog suam teb chaws Chaj Fwv Som Qiang Hu Shao, zaum haus ntshav cog lus no yog cov hmoob nyob hauv suam teb chaws ntug nrim xeev Fwj Naj, xeev Kim Tsawb thiab xeev Xim Ntsuab uas muaj 6 lub Fum, 13 lub Theeb thiab cov xyeem, xws li Foos Hua feng huang , Yoos Xwm yong sui , Cheej Tsawb Qing Zhou , Xoob Thoj song tao , Thooj Zeej tong ren , Xyawm Saab Xiu Shang . tsoom Hmoob tuaj sib cog lus zaum no yog npaj sawv tsov puv, yog Vwj Paj Yig ua tus thawj tub puv ntawm cov hmoob tiv tua tua huab tais Cheeb Tshoj ntxeev ua yoj ua yees *

D : TSOV puv HMOOB *

Hmoob sawv tsov puv tiv thaiv tua huab tais Tuam Xyeej Thooj siv caij nyoog ntev txog 18 xyoo nkaus, hmoob txoj kev yuav sawv puv yog thaum lub 9 hlis xyoo 1865 hmoob tus thawj tub puv hu ua Tsab Xyawm Mej Zhang Xiu Mei tau yuam cov thawj puv hmoob uas sawv cev ntawm cov zos, xws li zos Thaij Koom tai gong , zos Cheeb Pheej Qing ping , zos Tab Cab dan jiang , zos Maj Hav ma ha , zos Ku Tsawb Gu Zhou , zos Theeb Tswv Tian Su , zos Puaj Koob Ba Gong , zos Faj pheej Huang Ping , zos Sib Pees Shi Bing , tas nrho cov sawv cev ntawm tej zos no tuaj mus sib cuag rau ntawm lub zos Tsaa Mej Nij Zhang Mei Ni , lawv tau tsa txoj cai kav tswj lub koom haum sib koom tes, xws li xaiv tau cov thawj coj tas ces thiaj tua nyuj los tsa lub ''Koom Haum Sib Koom Tes'' *

Nyob hauv phau ntawv hu ua Kim Tsawb Gou Zhi Thooj Tsim Tong Zhi feem 36, Yim Veej Tsim Yi Wen Zhi tau cim tseg tias, tau hu txhia tus thawj hmoob teem caij sib ntsib thiab tua nyuj cog lus. Suam teb chaws Yaj Vee thiab Sim Kaim Yang Weng thiab Shi Gai, cov zos no muaj 41 lub tau tuaj mus sib loos nyob hauv ib lub yeej puv, rov nthuav lawv txoj cai tswj hwm lub koom haum sib koom tes thiab xaiv dua ib tug thawj los tswj *

E : TSOV puv HMOOB FAJ XAB HUANG SANG *

Nyob hauv suam teb chaws Xwm Leej muaj Xub Xeev Yig ua tus thawj, tau siv lub koom haum sib koom tes los nqua hu tsoom hmoob nyob xeev Fuj Naj, xeev Kav Xyib, xeev Kim Tsawb kis rab, kom tsoom hmoob thooj siab koom ntsws sawv los tiv thaiv tua huab tais Suav txoj kev caij tsuj quab yuam, llub koom haum sib koom tes yog tsa los kav hmoob tej kev lis kev cai, kev ua noj ua haus thiab tswj hmoob lub neej kom ruaj xws li :

01 : KOOM HAUM SIB TUAV TES HAUV XEEV KIM TSAWB *

Feem kev cai tshoob kos tau cim muaj tej nqe lus tias, tej tub ntxhais thooj ib lub xeem yog nus muag txwv tsis pub sib yuav, tej muam npaws nus npo kuj puav leej yog nus muag txwv tsis pub sib yuav, yog leej twg tsis mloog txoj cai no yuav raug nplua ib tug twm dawb los txi rau poj yawm txwv koob, hauv teeb meem uas muaj ib tug mus kiav ua lwm xeem mas tej tub ki tis tau tshoob kos, tej cai txwv tswj no tau raug muab txaug rau saum phiaj zeb tsa tseg, tsoom hmoob hu kam ua ( Zeb Tub Ntxhais Nan Nu Yan ) *

02 : HMOOB ZAJ KWV TXHIAJ CHIV TXWV MIAO ZU GU GE *

Nqe koom haum sib koom tes Yi Lang Ci yog faj tsam muaj tub sab tub nyiag, pov hwm qoob loo tau sau tseg tias vim hmoob lub neej, koom haum sib koom tes cog lus plaub fab ntuj kom xyoo txhiab qoob loo puv txhab, nyiaj * puv nas, txhob nyiag cais luag ncauj deg liaj, tsis tseev qhib nkuaj daws luag tej tsiaj, txhob nyiag luag ntses tuaj nruab pas, tsis pub ntov ntoo dhau luag nras *

03 : KOOM HAUM SIB KOOM TES TEJ KEV CAI *

Nyob hauv koom haum sib koom tes txoj cai yog kom paub sawv daws yuav tsum paub kev paub cai, txwv tsis pub nrog luag phloj luag twv tau muab txiav tseg tias, vim 15 zos li kab ke 16 zos li kev cai sib caw tuaj sab laj, sib yaum tuaj cog lus, nplej nyob saud nyab nyob hauv, nplai zaj nyob saud nplai ntses nyob hauv, yawg yog yawg, pog yog pog, txiv yog txiv, niam yog niam, tub yog tub nyab yog nyab, txij yog txij, nkawm yog nkawm, sawv daws yuav tsum paub siab paub qis thiaj nyob tau ua ke, paub sib txawv thiaj nyob tau sib haum, yog leej twg xyaum ua* ua npua, yuav tsum muab nws caws coj los tua rau ntawm taw phiaj zeb los cob qhia rau 15 zeej qhuab qhia rau 16 zos *

Dua no lawd, kev muag liaj teb thiab kev yuav liaj yuav teb, kev pab tshav ntuj, kev ntaus nco nrog rau kev ua noj ua haus thiab tseem tshuav ntau yam uas hais tsis txhua, tiam sis lub koom haum sib koom tes puav leej muaj cai txiav meej tib yam. tas nrho txhua txoj cai yuav pom tau tias lub koom haum sib koom tes tau sau tseg nyob hauv Keeb Kwm, yog ib lub koom haum hais txog hmoob lub sawm fem nyob hauv tej suam teb chaws uas muaj hmoob nyob thiab yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm hmoob lub sawm fem, hauj lwm sab hauv yog txuag kom hmoob lub siab ncaj ncees thiab dawb huv, kom hmoob lub neej ruaj ntseg, qhuab qhia tsoom sid kom sawv daws thooj siab koom ntsws nkag mus cuag tau lub neej vam meej, tiv thaiv tsov puv sab nraud thiab txuag hmoob lub meej mom kom muaj nyob ruaj mus ib sim, tab txawm tias koom haum sib tuav tes yog ib lub koom haum qub txij thaum Txiv Yawg los, tiam sis tom qab uas tshwm muaj txoj ( kev cai cuab tshaj ntiag tug ) lawd, nws ho yog lub hauv paus tseem ceeb uas pab txoj kev cuab tshaj ntiag tug hauv fab kev kav teb chaws, kev cai hais plaub tu ntug thiab kev txhawb txhim kho hmoob lub neej *

Lub ntsiab lus thiab lub luag hauj lwm, yog mus raws txoj kev sib hloov ntawm lub sawm fem txheej thaud, lub koom haum thiab lub luag hauj lwm tseem ceeb yog pab txhawb nqa tsoom hmoob thaud lub neej kev ua noj ua haus, tsuas yog thaum cov tim tswv hmoob pib sawv mas lub koom haum sib koom tes no raug cov tim tswv coj mus siv rau lawv lub neej, thaum uas txoj kev caub chim ntawm cov haiv neeg tab tom ntws mas lub koom haum no tau pab yus haiv neeg lub meej mom thiab pab sawv daws txoj sia ntau heev, hos thaum lub teb chaws rov muaj kev thaj yeeb tuaj nws tsuas tau pab rau tej neeg nplua nuj xwb *

Lub caij Cheeb Tshoj yuav tas ntuj txog thaum Cab Kaim Sej sawv kav teb chaws, cov koom haum sib koom tes feem ntau raug cov tim tswv hmoob tuav, lawv muab lub koom haum no siv coj mus lwg noj lwg haus thiab tseem quab yuam yus cov pej xeem, nws txoj kev vaj huam sib luag ntawd tsuas tshuav lub npe qhuav qhuav lawm xwb, yog vim li no nqe ntsiab lus hauv lub sawm fem yuav ua tsis tau ib zaug piav, phim sawv daws yuav tsum ua tib zoo los tuav xam ntaus nqi kom paub tseeb pom meej nyob hauv hmoob tej Keeb Kwm thiab hmoob txoj kev sib ntaus sib tua nrog luag lwm haiv neeg, qhov no yuav pom tau tias hmoob lub koom haum sib koom tes yog nrog hmoob ib txij sawv tuaj rau saum lub ntiaj teb no *

Txawm dhau lawm ntau pua ntau txhiab xyoo los nws tseem nyob ruaj nrees, qas txhiab qas vam zaus tsov puv hmoob lub koom haum no sawv nrog tiv thaiv, hmoob siv lub koom haum sib koom tes los txog lub caij Koom Tshaj tsa teb chaws thiaj raug txoj kev vaj huam sib luag los hloov chaw. li no sawv daws kuj yuav tsum lees paub tias lub koom haum sib koom tes yog ib tug txheej txheem tseem ceeb rau hmoob lub sawm fem thiab kuj yog ib lub hauv paus tseem ceeb uas txuag tau hmoob lub npe, txuag tau hmoob txoj sia, txuag tau hmoob lub neej los txog niaj hnub no *

NQE 2 : LUB KOOM HAUM TXWJ LAUS *

Koom haum txwj laus, yog lub koom haum uas zej zog xaiv tsa thiab feem ntau yog muaj nyob hauv cov zej zog uas muaj tib xeem hmoob, cov zos uas muaj ntau xeem hmoob mas sawv daws tsuas tsa tau tus hau zos los tswj kav, vim nyias xeem hmoob nyias kuj muaj nyias ib tug nres xeem lawm, cov nres xeem sawv daws ho xaiv dua ib tug hau zos. cov zos uas muaj tib xeem hmoob nrog rau koom haum sib koom tes tsa raws li caj ces thiab sawm fem, nws muaj feem kav txog ntau yam xws li qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kav yus lub neej kev ua noj ua haus kev phooj kev ywg kev neej kev tsav thiab nrog luag lwm haiv neeg sab ntaud *

A : TUS YAM NTXWV HAUV KOOM HAUM TXWJ LAUS *

Vim lub txiaj ntsim ntawm kev sib koom tes, kom zoo dua nyob hauv teb chaws Hmoob thiaj tau tsa lub koom haum tswj laus los pab kev tswj fwm, kev kav nyiaj * thiab lub sawm fem, li no cov zej zog thiaj yuav tsum xaiv tus neeg ua ncaj ncees los tuav thiab sawv daws txaus tso siab rau nws, txhia pab pawg hauv ib lub xeem ho xaiv lawv ib tug sawv cev tuaj mus pab tus hau zos tuav hauj lwm, lawv puav leej yog cov tub dhia hauj lwm hauv lub koom haum txwj laus, koom haum txwj laus feem ntau, yog xaiv nyob hauv lub hnub nyoog Pe Ntxa Qing Ming Jie, thiaj sawv tau ua ib pab nyob taus ua ib pawg, yog vim kev sib txheeb ntawm caj ces, cov tub koom haum txwj laus tsis lam tau lam hloov ua dog dig, yog pom tseeb tias lawv tau ua txhaum kev cai los yog ua tej yam paug rau yus haiv neeg lub npe los yog muaj lwm yam teeb meem tseem ceeb, tsoom tub koom haum yuav tsum xub sab laj los muab kho thiab txiav txim hloov dua tshiab *

B : KEV FAIB HAUJ LWM NTAWM KOOM HAUM TXWJ LAUS *

Kev faib hauj lwm rau cov tub koom haum mas tus thawj tswj koom haum nws muaj cai saib tas nrho cov hauj lwm sab nraud sab hauv ntawm yus lub zos, xws li kev tu plaub ntug, txhawb nqa kom sawv daws muaj kev sib koom siab, hu sawv daws tuaj sab laj, xav tswv yim tsim tsa, daws kho txoj cai tswj fwm lub zej zos los kom haum txwj laus, teem txheej txheem tsim zej kho zos, txiav tu liaj tu teb rau koom haum los haum rau kev teev hawm, txuag hmoob tej kev lis kev cai thiab kev cai dab qhuas, nrog saib cov me nyuam tsis muaj niam tsis muaj txiv, saib tej poj dab yawg ntsuag *

Cov tub khiav hauj lwm nyob hauv muaj cai saib kav thiab soj tshuaj xyuas tej nyiaj * nkag los thiab siv tawm ntawm tus tswj, cov tub dhia hauj lwm muaj cai tshaj qhia tawm rau cov tswv tsev, hais txog txoj kev qhuab qhia tej poj niam tub se, qhia txoj kev cai tswj kav lub cuab lub yig, soj xyuas saib tej pab pawg sawv daws puas coj txoj cai zoo, taug xyuas saib puas muaj teeb meem dab tsi tshwm tshiab, yog muaj dab tsi yuav tsum hais rau tus thawj tswj paub sai, hu sawv daws tuaj sab laj txog kev siv nyiaj * saib txaus los tsia txaus thiab txuag yus tej zej zog lub npe nrog rau lub meej mom, txuag hmoob txoj kab tshoob kev kos, saib txog tej kab mob kev nkeeg, tu plaub ntug raws txoj kev ncaj ncees *

C : KOOM HAUM TXWJ LAUS LUB HWJ CHIM THIAB HAUJ LWM*

Lub koom haum txwj laus, tus thawj tswj yog tus tuav tas nrho txoj hauj lwm nyob hauv lub zej zos, yog leej twg ua txhaum txoj cai mas tus tswj nrog rau pab tub khiav hauj lwm yuav tuaj sab laj los mus txiav txim. tseem muaj qhov uas tus tswj yuav hu tsoom pej xeem tuaj nrog txiav txim, nws tawm suab txiav txim raws qhov txhaum loj los txhaum me, txhaum sib los txhaum hnyav, tus txhaum sib nws tsuas raug nplua nplej, nplua cawv los raug mus ua qhev *

Nyob ntawm kev sib txeeb, txoj kev cai tau txiav tseg tias, kev sib ceg tsis muaj yeej muaj swb, qhov no cia tus hau los tus thawj tswj xub los hais, yog tsis pom zoo tsis yuav mas yuav tsum cia rau tsoom pej xeem ho nrog tawm suab txiav txim, tsis pub mloog luag haub luag toov tsam puas yus txoj kev neej kev tsav. yuav muab tej poj yawm txwv koob ua lub luag hauj lwm loj thiab ua qhov tseem ceeb, hais tseeb tias tej laus li qua ntxa yog tus sawv toj huaj vam rov rau tej xeeb zeej xeeb ntxwv, tej qua ntxa ntawm yus txwv zeej txwv koob mas yeej txwv tuag nthi tsis pub leej twg lam muab lwm tus mus faus nrog, leej twg tsis mloog raws txoj cai yuav raug khawb tawm thiab nplua nyiaj * los kho *

Lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws ntawm tej tub ki uas xav tau koob hmoov mas yog kev xyom yus niam yus txiv, hais rau ib zeej tsoom tej me tub me nyuam yog xav tau lub neej zoo nrog luag yuav tsum hawm tej laus, yug tej laus kom kawg siab kawg ntsws, saib xyuas kom tej laus nyob luag ntxhi noj txaus pw sov, leej twg tsis mloog niam mloog txiv lus, yuav raug zeej tsoom hu tuaj txiav txim raws li txoj cai tau txiav tseg *

Nyob hauv kev qhuab qhia muaj ib ntus hais tseg tias, ( tsoom tub txawg tub ntse, tub qoob tub loo, tub dag tub zog, tub lag tub luam, nyias muaj nyias txoj hauj lwm, ua hauj lwm dab tsi kuj yog txoj hauj lwm, leej txiv yuav qhia leej tub, cov hlob yuav tsum qhia cov yau tsis pub sawv daws phlw tes nyob dawb, tsis pub mus ua tub sab tub nyiag, tsis pub mus deev luag poj luag sev los tab kaum yus txoj hauj lwm, yog yus haiv neeg leej twg ua yam txhaum no yuav raug ris lub txim tsis pub dim ) *

Txoj kev twv txiaj yuam pov, yog lub hauv paus ua tub sab tub nyiag thiab yog lub hauv paus piam cuab, qhov tseem ceeb yog cov thawj tswj tsis hais noj tsiab noj txhu, noj nqaig noj hno, tsis pub qhib tshav twv txiaj yuam pov, tsam qias yus haiv neeg lub koob meej, hais qhuab qhia tej niam txiv kom txawj sib zam hauv tsev, sab nraud kom muaj kev sib haum pheej, rhawv ib txog kev zoo los rau hauv lub neej, tej kwv tij kom zoo xws txhais tes taw, kwv yuav mloog tij qhuab, tij yuav mloog kwv qhia, tseem muaj feem yuav pab txog tej me nyuam tsis muaj niam tsis muaj txi, pab txog tej poj dab yawg ntsuag, yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws. nyob hauv kev qhuab qhia tau sau ib co lus tseg tias: ( kev hawm tej laus pab tej ntsuag hlub tej pluag tau hloov los ua ib yam kev cai, kev qhuab qhia yus haiv neeg kom xyaum raws txoj kev zoo yog ib lub luag hauj lwm tseem ceeb, coj sawv daws qhib liaj qhib teb, kom qoob loo los pu txhab, kho kwj deg tauv kwj liag, cog xyoob cog ntoo thaiv zej zos, tsim tsa tsev kawm ntawv los ua lub chaw cob qhia tej me nyuam thiaj rhawv tau lub zoo hauv paus kev rau sawv daws taug ) *

NQE 3 : LUB KOOM HAUM KEV TEEV HAWM *

Lub koom haum kev teev hawm, cov tub koom haum kev teev hawm yog ib xeem kwv tij uas nyias nyob nyias ntau lub zos, nyias xa nyias ib tug sawv cev tuaj koom tsa, yog pib ntawm lub tsev teev hawm me hauv zej zog ho nce mus poo nrog rau lub tsev teev hawm loj uas yog lub hauv paus ntawm lawv caj ces, koom haum kev teev hawm hmoob hu ua 'Haum Pawg He Tuan'', saib xyuas ntug nrim thiab kav mus dav heev, nws kav ntau lub Xyab Toj, ntau lub Xeem ntau lub Xyeem Muang, xws li xeem Lis, xeem Yaj, xeem Xum, xeem Looj, cov xeem coob no puav leej muaj kev sib txheeb los yog koom caj koom ces nrog cov hmoob nyob Tsheej Pum Cheng Bu, FimThooj Hui Tong, Thoob Tom Tong Dao, koom haum kev teev hawm ntawm ib xeem hmoob no yog ib tug txheej txheem nyob hauv Hmoob txhua xeem lub sawm fem loj heev *

A : KOOM HAUM KEV TEEV HAWM TUS YAM NTXWV THIAB LUB TSHIAB *

Koom haum kev teev hawm, yog tej tus neeg muaj peev xwm hauv ib xeem neeg sawv los rhawv tsa, lub caij nyoog teev hawm muaj tej qhov yog teem caij, muaj tej qhov kuj tsis teem, muaj tej qhov saib raws li niaj xyoo los mus teev hawm, cov tub koom haum kev teev hawm muaj raws li no, xaiv ib tug los ua tus tswj hos cov pab lis lub luag hauj lwm kuj muaj coob leej, qhov coob thiab tsawg no yog nyob ntawm cov caj ces coob los tsawg xwb, thaum sawv daws xaiv tsa tiav lawd yog muaj hauj lwm qhov twg cov tub koom haum yuav tsum tuaj mus sib sab laj hauv lub tsev teev hawm loj thiab yuav tau lis tej hauj lwm, txhim kho tsev teev hawm, yuav hawm tej poj koob yawg koob thiab sau cuab phwv, yog sau npe hauv yus lub xeem ua ib phau ntawv nthuav yus lub keeb tiv *

Lub koom haum kev teev hawm, yog lub hauv paus ntawm ib xeem kwv tij uas thooj roj koom ntshav los yog nyob thooj teb koom chaw, tus thawj coj koom haum yog cov thawj hauv txhia caj ces kwv tij uas sib faib nyob rau hauv tej zej tej zos ntawm tej suam teb chaws los mus xaiv tsa, tus neeg uas yuav los xaiv tsa ua tus thawj coj ntawd, nws yuav tsum yog ib tug neeg muaj koob nto npe, yog ib tug neeg nplua nuj los puas yog ib tug Tim Tswv mas thiaj muaj cai xaiv tsa los tuav tau txoj hauj lwm ntawd, nws txoj kev faib txheej pawg yuav tseem ceeb dua kev vaj huam sib luag. koom haum kev teev hawm qhov hauj lwm tseem ceeb yog tsa los txuag tej kev kis kev cai ntawm txoj kev caij tsuj quab yuam *

Raws kev soj ntsuam nyob hauv lub koom haum kev teev hawm ntawm cov hmoob nyob Xwm Leej kwv yees pom tias lub hauv paus chiv yog ncau los ntawm lub koom haum Paj Nruag, tiam sis vim raug huab tais Suav txoj kev cai hloov hmoob mus txia ua Suav, ua rau cov hmoob Nyoos coob tas nrho tau txia mus coj lub npe Hmoob Siav *

Li ntawd, cov hmoob feem coob thiaj tau kawm tus yam ntxwv Suav, muab koom haum Paj Nruag hloov los ua koom haum kev teev hawm, txawm yog tias koom haum kev teev hawm ntawm cov hmoob nyob Xwm Leej tseem muaj ib txhia kev lis kev cai hmoob, tiam sis feem ntau yog yam ntxwv txuj ci Suav, zoo li tus quab xauv uas huab tais Suav muab coj los ntsug rau ntawm hmoob lub caj dab, li no lub koom haum kev teev hawm ntawm cov hmoob nyob Xwm Leej yog ib yam puav pheej hauv Keeb Kwm yog taw txog huab tais Suav tau yuam kom hmoob txia ua neeg Suav *

B : KOOM HAUM KEV TEEV HAWM LUB HWJ CHIM THIAB HAUJ LWM *

Koom haum kev teev hawm lub ntsiab tseem ceeb, yog siv los teev hawm poj yawm txwv koob thiab pab kom xeem hmoob ntawd muaj kev sib koom tes ntau dua qhov qub hauv lawv lub sawm fem, xws li kev kav teb chaws nrog rau kev tsim kho lub neej thiab koom haum kev teev hawm tseem muaj ib feem liaj teb yog nws ntiag tug hu ua, ( liaj txi dab, liaj tsev teev hawm ) yog siv rau kev ploj kev tuag. koom haum kev teev hawm lub hwj chim, yog tej poj koob yawm txwv koob thiab pab kom nws xeem hmoob coj tau lub siab ncaj ncees raws li txoj cai kev teev hawm, kom xeem hmoob ntawd muaj kev thooj siab koom ntsws thiab sawv khov kho nyob rau hauv lub sawm fem *

Koom haum kev teev hawm lub ntsiab tseem ceeb, yog tsom los ntawm lub hauv paus ntawv Cuab Phwv thiab kom sawv daws hwm huab tais Hmoob Txiv Yawg yam tas siab tas ntsws, txuag Hmoob tej kev lis kev cai hauv lub sawm fem caij tsuj quab yuam, xws li hwm teb hwm chaw hwm Nom hwm tswv, ib xeem neeg rov sib hwm, yuav xyom niam pe txiv, kwv tij sib hlub, txij nkawm sib haum, muab kev ua qoob ua loo saib hlob, noj tsau hnav sov, txawj txuag thiab khuv xim tej nyiaj *, muab siab ntso rau yus lub luag hauj lwm, tsim kev paub cai thiab muab kev kawm txuj ci ua qhov loj, ua neeg nyob yuav tsum coj lub siab ncaj ncees, qhuab qhia tej me nyuam, hwm tej xib hwb tiam tej phooj ywg, ceev faj tub sab, txawj tu plaub tu ntug, hwm tej neeg txawj ntse, tej kev cai no tau muab sau ua ntau qib thiab muaj nqis coj los cia tau qhuab qhia tej me tub me nyuam, tej xeeb zeej xeeb ntxwv hauv lub vaj lub tsev. muaj tej qho tseem muab sau ua paj lug los ua lus taum huam xws li:

Zaj kwv txiaj nco pog yawg *

Zaj tsa xyom hais ua kev taw qab *

Zaj txwv sib ntaus sib tua *

Zaj qhia nquag khwv txawj txuag *

Zaj nqua hu kawm ntawv *

Zaj txwv twv txiaj yuam pov *

Vim kev pab txhawb nqa tej txuj ci hmoob mas tus thawj tswj koom haum, tus hau zos nrog rau ob pawg tub khiav hauj lwm yuav tsum muab siab rau rau lawv txoj kev txawj ntse thiaj tau tsa kom txhia lub zos muaj ib lub tsev kawm ntawv los cob qhia tej tub ki, dua no lawd tseem muaj ib daim liaj ua koom haum ntiag tug uas yog tsoom hmoob hauv lub xeem ntawd li cuab txhiaj cuab tam, qhov liaj ntawd cia coj los siv rau kev teev hawm thiab pab rau cov neeg laus tsis muaj tub ki, pab cov me nyuam ntsuag, pab cov neeg uas phem tes phem taw, pab rau tej poj dab yawg ntsuag, pab los cawm cov neeg uas tej xyoo raug kev tshaib nqis *

C ; LUB LUAG HAUJ LWM THIAB KHIAV HAUJ LWM MUAJ LI NO *

Quas 1; KEV HWM NTXA *

Lub hnub nyoog hwm ntxa uas ib xyoos muaj ib zaug, yog cia los teev hawm thiab kho ntxa ntawm yus tsoom poj yawm txwv koob, tej niam tej txiv nrog rau ib tsoom kwv tij uas tau dua nra lawd, hnub hwm ntxa nyob Suav teb yog hnub tim 4 lub 4 hlis thaum yuav txog lub caij ntawd ib ceg kwv tij xaiv 4 los 5 leeg tuaj mus sib sau rau ntawm lub tsev teev hawm, txawm yuav muaj neeg coob txog ntau pua leej, sawv daws yuav tua npua tua nyuj tua tshis los ua kev teev hawm, sawv daws los sawv ua ib kab ntev ntev tshuab qeej ntaus nruas tua phom, kwv tej zaub mov txi dab coj mus ntawg rau tom tej ntxa ho mus kho tej ntxa, hlawv xyab hlawv ntawv thiab txhos ntshua ntawv « Yim Vaj Sab » *

Quas 2 : TSHUAJ MEJ HWM SAU CUAB PHWV *

Kev tshuaj, yog ib txog hauj lwm uas ceeb laj, vim yuav tsum sau txhua yam kom meej pem heev, cov tub khiav hauj lwm muaj ntau leej muab faib ua ob pab, ib pab sau ib pab kho, qhov hauj lwm no yog ua rau qas txhiab qas vam tsev neeg uas yog nrog yus koom ib xeem tsis hais tus laus tus hluas, tus hlob tus yau, poj niam txiv neej, tus tseem muaj txoj sia nyob los yog cov dua nra lawd, twb yuav tsum sau tseg tas nrho. cov sau tseg no muaj hnub nyoog yug, hnub nyoog dua nra, chaw yug chaw dua nra, npe teb chaws yug, npe teb chaws dua nra, keeb tiv ntawv nws lub neej. ntawv cuab phwv faib ua ob phau, xws li phau hauv paus xeem, phau ntawv caj ces, hauv ob phau ntawv tus txheej txheem muaj li no, hauv paus chiv, cov lus qhib, zaj lus tom qab phau ntawv, feem lus qhuab qhia, lu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyeem txuas saud los !!!

lus taum huam qhuab qhia, niaj txhis piv txoj lus, lus piv txwv, kev cai tswj lub cuab yig, kev xyaum yoog qhov zoo, ntug nrim kev tshuaj mej hwm, kev tshaj qhua, txoj hauj lwm, kev teev hawm, liaj txi dab, sau duab piav txog ntsuj teb chaws los qua ntxa, suam teb chaws uas nws nyob dua mus txog, tej qub txuj ci, puas tau ua Nom, nws nyiam hnav thiab tu cev li cas, puas yug niam txiv, nws nyob puv tsawg xyoo ‘poj niam los txiv neej, lub xyoo twg, phaj neeg twg, tus sau npe tus kho npe, tim tus tsiaj xam phaj twg, daim duab sau piav txog caj ces *

Tas nrho tej piav los saud muaj 28 qib, tseem muaj 4 phau ntxiv, xws li phau thov kom muaj kev ncaj ncees, phau thov kom kawm txuj, phau tsim yeeb kub thiab hlub, phau tsom kwm tej laus.tas nrho muaj 30 ntau phau, yog piav txog tas ib puas tsav yam nyob hauv hmoob lub neej, phau ntawv cuab phwv no muaj kev cai txiav tseg tias 31 xyoos twg kho ib zaug me, 51 xyoos twg kho ib zaug loj *

NQE 4 : KOOM HAUM KEV TEEV HAWM TXUJ CI NEEB *

Hmoob cov txuj ci Neeb, tseem coj raws li txheej laus thawd khov kho txheej dhau txheej, tiam dhau tiam los txog niaj hnub no tseem tsis tau ploj thiab sawv daws tseem ntseeg khov kho. txuj ci ua Neeb, yog vam tus txiv Neeb cov dab Neeb los mus ua tus tshaj thiab xa moo mus los rau ntiaj teb, rau qaum ntuj los yog xa moo dab teb los rau yaj ceeb. hauv lub tsev hawm txuj ci Neeb xws li ( Siv Yis Yaj Neeb ) , Xib Hwb thiab cov muas caum « cov tub kawm Neeb » cov tub kawm ua Neeb yuav xub ua cov kab ke pe kwas, hlawv xyab hlawv ntawv pe thaj Neeb cog lus, xib hwb muab kev muab cai los hais tas, cov tub kawm Neeb yuav tsum lees tas ces lawv thiaj raug txais los ua Muas Caum ''cov tub kawm Neeb''. kev kawm tsis luaj caij nyoog, yuav saib tus Muas Caum mus tau qeeb los nrawm, yuav kom tej nkauj Neeb npliag yuav paub meej txog kev cai Neeb lub hauv paus mus txog hauv ntsis, kom swm tej ntawv Faj Lem, raws li kev cai yog txog li 3 mus rau 5 xyoos thiaj yuav kawm tiav, faib dej tas ces yog kawm tiav *

Txoj kev cai faib dej Neeb mas loj heev, ua tej yuav xub hu tus Xib Hwb cov neeg tseem ceeb nrog rau cov laus neeg kom tuaj koom, tas nrho cov Muas Caum tsis hais pab twg yuav tsum tuaj koom nrog, lub caij ntawd tseem yuav tau pe ib tug neeg laus siab zoo los ua yus tus txiv qhuav, nrhiav ib lub tshav kom dav, yuav tsa ib lub sam thiaj peb lub hnub qub, nqus tus Xib Hwb cov neeg laus tseem ceeb thiab cov neeg laus siab zoo, nqus cov niam qhuav txiv qhuav mus nyob saum lub sam thiaj, saum lub sam thiaj, faib muaj txhua tsav txhua yam, twj ua Neeb muaj txhij muaj txhua, tseem dai 16 daim duab pub ua txiaj ntsim ncig lub sam sab ped thiab ob sab ces mam pib ua kab ke faib dej tuaj. kab ke faib dej muaj peb hnub xws li:

Hnub ib: yog kab ke thov Dej, cov txheej txheem mas tus Xib Hwb hnav lub tsho hwj huam thiab coj ib tug Muas Caum uas kawm tiav nrog nws mus nqa dej ntawm ib lub pas dej los ntug dej, rhaub tshuaj nce thaj tsis pub hais lus, pib txheev qhua xa ntawv mus hu cov dab xwv li, tus dab tsis ntse Ntuj Fei Shan Shen Gong, Vaj Dab Hav Iav Ze Guang Da Wang, ua kab ke thov dej tas ces los hawm cov Phum Xas, Phwv Xuab « Kab Yeeb » *

Hnub ob: yog kab ke hawm Hnub Qub Sirius, Tian Lang Xing, hnub qub Pej Taws Bei Tou Xing, Big Dipper star. muab cov ntawv nyiaj keeb puaj txwm ntawm cov neeg tseem ceeb los nyeem rau sawv daws mloog xa qhua dab mus tsev, nqee dab zaj laug mus tsev, sau sub dub sub doog kev mob kev nkeeg coj mus rau hnub coog hli kawg kom ntsej tsis hnov muag tsis pom *

Hnub peb yog faib qhua Neeb. Cov Muas Caum xub muab cov txheej txheem txuj ci Neeb coj los piav rau sawv daws mloog tas ho los pe rau ntawm Xib Hwb lub qab thaj, thov tus Xib Hwb faib qhua Neeb thiab tis npe, qhov no yuav maj mam pib ib tug zuj zus, kev kawm ces tsuas xaus los li no xwb.tas no tus Xib Hwb thiaj muab cov twj Neeb los faib rau sawv daws, xws li lub tsho hwj huam nrog rau tsho tiv nag, tus kuam, lub nruas thiab tus qws nruas, ntses ntoo, txheej ntxiv, zaj yaj yuam, kaus, khau, hnab pav duav, hnab rau twj Neeb, tas li no ces tus Xib Hwb los tsa cov Muas Caum sawv kev. kab ke tshaj qhia thiab xaus txuj ci nrog rau kab ke hla qhov rooj mus tsev mas yuav xub lees txhaum, kuj muaj cov Xib Hwb uas taw tes siab heev mas yuav kom cov Muas Caum nce ntaiv hniav riam los tsuj khais hluav taws liab *

Kev nce riam mas yog li no, muab kaum tawm rab riam ntse ntse ntsia rau ntawm ib tug ncej, muab tus ncej ntawd txhos cov hniav riam tuaj saud ces mam kom cov Muas Caum siv taw pliab tsuj cov hniav riam nce mus nyob saud, hais khawv koob ua yees siv, ob txhais tes nthia hniav riam ko taw tsa nce ntuj, los yog siv ib txhais tes tuav hniav riam ko taw tsa nce ntuj, siv ko taw khuab hniav riam lub cev dai nqes los ces ho muab ib sab tes ib sab taw tuav hniav riam tso lub cev dai ua viav vias. tej txuj ci Neeb no kuj ua rau cov tuaj saib ntawd rhiab siab kawg *

KEV TSUJ KHAIS HLUAV TAWS LIAB *

Muab cov khais hlawv kom liab ploog tso rau hauv av, cov khais no tsis suav muaj nkawm, feem ntau yog peb mus rau cuaj rab, kom cov tub Muas Caum mus taw liab tsuj saum cov khais, muaj tej cov Xib Hwb uas txuj ci siab heev mas tseem kom cov tub Muas Caum muab roj los tsuag rau kom plaim cig pes plaws ces mam li tsuj dhia mus dhia los tsis ntshai, ua rau cov neeg tuaj saib mas tej tus poob plig tas, cov tub Muas Caum tsuj hla qhov rooj dhau mus thiaj xam tau tias yog ib tug txiv Neeb kawm tiav thiab thiaj muaj cai qhia lwm pab tshiab ntxiv *

KEV TEEV HAWM NTAWM COV HMOOB XWM LEEJ *

Qhov tseem ceeb mas yog kev ua Neeb, tom qab no ho xyaw raug ib txhia kev cai Taus Taoism, hmoob txoj kev teev hawm qhov tseem ceeb yog tshaj qhia hmoob tej txuj ci dab Neeb los yog txuag txoj kev teev hawm lub meej mom, tus tswj kev teev hawm los yog tus txiv Neeb lub luag hauj lwm tseem ceeb yog pab kev teev txi, caum dab ntaus ntxoog , tsa txhiaj meej, kab mob kev nkeeg, qhuab ke xa plig, qhia kev ncaj ncees kom sawv daws coj los lus hais tias « ua zoo tau ntuj ntoo ua phem raug hlua lem ». dua hmoob cov txiv Neeb tseem yuav tsum paub tshuaj ntsuab los pab kho mob thiab txhawb nqa txoj kev kho mob ua ib txhij siv tshuaj nrog ua Neeb, li ntawd hmoob txoj kev siv Neeb siv thuaj los kho mob yog ib feem dawb paug nyob hauv hmoob lub siab lub ntsws thiab tseem niaj hnub siv quj qees nyob hauv tsoom hmoob lub neej, tej no phim sawv daws yuav tsum txuag kom tau khov kho tseg *

NQE 5 : KOOM HAUM PAJ NRUAG *

Koom haum Paj Nruag, yog txuj ci kev lom zem uas txawv hauv lub neej ntawm zej zog tuaj, ntsuj teb chaws Xwm Leej uas cov hmoob Siav nyob lawv siv koom haum teev hawm los hloov koom haum Paj Nruag chaw. hos tej suam teb chaws cov hmoob Nyoos nyob mas tseem pom muaj lub puav koom haum Paj Nruag. koom haum Paj Nruag yog ib tug ncej txheej txheem nyob hauv hmoob lub neej qhov sib txawv ntawm koom haum koom haum kev teev hawm los nthuav tawm kom paub txog lub ntsiab tseeb, li no tsoom hmoob tas nrho yog koom haum Paj Nruag lub hauv paus, hos koom haum kev teev hawm mas tsuas yog yus xeem los yus pab pawg xwb. koom haum Paj Nruag ho txawv koom haum sib koom tes xws li: koom haum sib koom tes mas yog kav tas nrho kev ua tsov ua puv, kev tswj hwm, kev tu plaub ntug, thiab kev nrhiav noj nrhiav haus, hos koom haum Paj Nruag mas tsuas yog khaws thiab txuag hmoob tej txuj ci xwb. nyob hauv koom haum Paj Nruag tej txuj ci, xws li Kwv Txhiaj, txuj ci Teeb Zaj, pab cov me nyuam ntsuag, kev mus hawm mlom. tej txuj ci hais no muaj qab hau heev nyob rau hauv hmoob lub neej kev khwv noj khwv haus *

A : Kev mus hawm mlom, yog ib lub caij nyoog uas nco txog thiab pe hawm yus haiv hmoob cov neeg nto moo thaud, nrog rau yus cov poj yawm txwv koob. lub hnub nyoog ib xyoos puag ncig muaj ib zaug, xws li cov Yaj Ncuab teev rau thaum lub 4 hlis xiab 8, cov Xub Ncuab teev thaum lub 5 hlis 15 nra, cov Faj Ncuab teev thaum lub 10 hli 16 *

Txhia lub xeem nyias muaj nyias lub caij mus teev hawm, ua ntej yuav txog lub caij nyoog, nyias yuav tau tso xov mus rau nyias tej kwv tij neej tsa thiab cov phooj ywg tuaj nrog koom lub hnub nyoog uas tau caws tseg. hnub sawv daws tuaj hawm mlom mas lom zem tshaj plaws, cov laus cov hluas, poj niam txiv neej, me hlob me yau puav leej ua zam sees mus tsheej pab nyob tsheej pawg ib ncig ntawm tsev mlom qhov rooj, nram taug tsev mlom yuav tau tsa ib lub sam thiaj cia ua yeeb yam tes taw, tus thawj coj sawv daaws nkag mus hauv tsev mlom cev txi tej qhauv hno yeeb koob rau mlom, hawm mlom tas sawv daws tawm los nraum zoov pib dhia yeeb yam tes taw saum lub sam thiaj rau sawv daws saib, chiv thawj yog ob los peb tug tub hluas dhia txuj ci ntaus nrig nphau rau sawv daws saib, muaj txuj ci dhia tsov ntxhuav, kuj muaj tej tus ntiav tej pab neeg Paj Nruag tuaj koom thiab kuj muaj cov txiv Neeb uas raug thov tuaj teeb thaj ua Neeb thov koob hmoov rau cov laus dua nra. cov hmoob nyob Xwm Leej lawv txoj kev teev hawm mlom nrog rau cov hmoob Nyoos kuj muaj ntsis sib thooj, qhov txawv zog mas yog txuj ci dhia Nruas xwb *

B : Koom haum neeg laus, hmoob lub koom haum neeg laus, yog lub pab pawg neeg laus ntawm tsoom pog laus yawg laus uas muaj tshaj ntawm 50 xyoo, yog qhov chaw tsom kwm thiab yug cov laus, feem ntau muaj nyob hauv lub zej zog kuj muaj tej qho uas ntau lub zos tuaj sib koom tsa, lub koom haum no yuav tsum muaj ib tug thawj tswj, ib tug los kav nyiaj *, yog leej twg xav tuaj nkag lub koom haum no yuav tsum sau npe thov ua neeg koom haum. tus neeg laus lub tsev neeg yuam tsum mus tso nyiaj rau hauv lub koom haum ua « nyiaj yug laus », yuav tso pes tsawg los tau, cov nyiaj nyob hauv no tsuas pub siv los pab rau tej neeg laus xwb. txij hnub nkag ua neeg koom haum lawm, yog tus laus twg muaj kev mob kev nkeeg los lwm yam kev txom nyem, lub koom haum neeg laus yuav tsum tau pab, nws yog ib qho daws tau ib txog kev ntawm lub cuab lub yig thiab ua rau cov laus muaj lub chaw vam *

Lub hnub nyoog ua teev koom haum neeg laus, yog lub 9 hlis xiab 9, yuav txog caij nyoog tus tswj koom haum neeg laus yuav tsum hu sawv daws tuaj mus sib txoos, yog tuaj sib foom kev noj qab nyob zoo thiab kom sawv daws muaj kev lom zem kawg siab kawg ntsws, kom muaj txoj sia nyob ntev txog txhiab niaj tim puas xyoo. dua no lawd, tus tswj ho nrog cov laus sib tham txog lawv lub neej, seb cov tub ki puas tsom kwm thiab hlub cov laus, yog leej twg cov tub ki noj cai noj ciav tej laus mas tus tswj yuav tsum muab txim rau cov tub ki raws li xeem hmoob ntawd lub txhooj tau txiav tseg *

C : Koom haum pab ntsuag, hmoob lub koom haum pab ntsuag no ri mus dav heev, nyob rau suam teb chaws Xwm Leej, nws raug tsa los tsom kwm saib xyuas cov neeg laus uas tsis muaj tub ki, tej me nyuam tsis muaj niam txiv, tej poj dab yawg ntsuag raug kev txom nyem, qhov tseem ceeb yog siv los tsim yeeb koob, koom haum pab kev ntsuag lub hauv paus yog nyob ntawm txoj kev tuaj yeem ntawm tsoom sid, pib chiv tsuas muaj ib los ob yig xub pib xwb, tom qab ntev tuaj sawv daws pom tias yog ib txoj kev zoo, thaum sawv daws tuaj nkag coob lawd, ntawm tej xeem hmoob thiaj li tau tsa muaj ib txog cai los tswj fwm lub koom haum no, vim yog ib lub koom haum pab kev txom nyem, li no nws yuav tsum muaj cuab txhiaj cuab tam ntiag tug xws li, nws feem liaj teb thiab tej cuab txhiaj cuab tam, qhov ntau yog los ntawm tej laus tsis muaj tub ki, tej poj dab yawg ntsuag uas tau dua nra lawd, tsoom hmoob muab ua nws ntiag yug, txoj kev tsom kwm cov neeg uas hais los koom haum tseem muaj feem saib xyuas txog thaum lawv dua nra lawd, lawv tej ntees ploj ntees tuag, kev tso plig thiab hwm ntxa rau txhua txhia leej. koom haum pab kev ntsuag thiab kev hwm ntxa rau cov hais ntawd yog lub 7 hli xiab 15 txhua xyoo. tom qab no muaj ib txhia hmoob muab lub koom haum pab ntsuag no hu ua ( Koom Haum Nco Ntsuag )*

D : Txuj ci teeb zaj. tsis tsuas li no xwb lub koom haum Paj Nruag, tseem muaj txog txuj ci Teeb Zaj, vim hmoob txoj kev hwm txog dab Zaj, txhua niaj txhua xyoo thaum sawv daws sau qoob loo tas nrho cov tub Paj Nruag, yuav tsum npaj txhua yam tseem ceeb los siv rau txoj kab ke Teeb Zaj thaum hmoob lub Tsiab Peb Caug, txuj ci dhia Teeb Zaj, yog dhia yav tsaus ntuj nruab hnub ho so, tus Zaj lub cev yog phua ncau los hiab, sab nraud muab ntawv lo thiab sau nplai khaum rau, hauv qab plab khoob qhov cia taws txawb tswm ciab, muaj 21 leeg nqa dhia ua tes taw nrog rau cov tub dhia yeeb yam, qhov tsawg mas yuav tsum muaj txog 3 tug Zaj, sawv daws yuav dhia txhua yam tes taw mus nrog 3 tug Zaj, ua ke no tseem yuav hnav tsov ntxhuav, ib pab dhia lawv tus Zaj qab tseem muaj ib pab ua yeeb yam ntaus nrig nrog rau pab kwv twj siv, tseem muaj ob pab tub ntxhais tshuab qeej ua Zaj ntej thiab lawv Zaj qab ua suab qeej suab ruas nrov nroo ntws, ua rau sawv daws muaj kev lom zem heev tshaj plaws, yuav pom me laus me hluas, tus hlob tus yau tuaj zaum zov ntsia ua pliaj liab vog, lub caij no txuj ci dhia Zaj pib tuaj mus, cov Zaj Txeeb Pov thiab nrom pov, tsov ntxhuav saib hli thiab txuj ci lwm yam, thaum Teeb Zaj yuav mus nkag rau lub zos twg, cov neeg hauv lub zej zog ntawd yuav teeb thaj hlawv xyab tos hawm, yog mus txog ntug zos lawv twb yuav hlawv phom tsav txais coj mus rau ntawm lub tiaj dhia Teeb Zaj, kev lom zem nyob hauv tsiab peb caug hnub xiab ib pib mus txog 15 hli hmoob, kab ke dhia Teeb Zaj, tseem muaj me ntsis nyiaj pub hu ua 'Teeb Xyaab' yog thaum 3 tug Teeb Zaj nkag mus pe tsiab hauv tej zej zos kuj muaj tus puav pub me ntsis nyiaj tshav ntuj ua koom haum Paj Nruag li nyiaj siv. niaj xyoo pib taws Teeb Zaj thaum hnub xiab ib thiab xaus rau 15, muaj tej qhov tseem yuav ua kab ke xa Teeb Zaj rov qab, xws li ua zaub mov los teev hawm Teeb Zaj, sawv daws los noj ib pluag mov ua ke tas ces nyias mam rov mus nyias tsev, ho npaj cia rov lwm xyoo *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyeem txuas saud los !!!!

TEB CHAWS SUAV

HLOOV UA KOOM TSHAJ XYOO 1949 *

Ua ntej Suav yuav hloov teb chaws ua koom tshaj, muaj tej ntaub ntawv ntau tsav ntau yam cim sau tseg hais txog Keeb Kwm hmoob nyob hauv Suav tej txhab khaws ntaub ntawv txheej thaud. cov ntaub ntawv no, tau pab tsoom tub khaws txuj ntau heev nyob hauv kev tshawb nrhiav hmoob Keeb Kwm thiab txuj ci rau niaj hnub no. tiam sis tej ntaub ntawv no yog huab tais Suav tej neeg sau xwb, vim li ntawd lawv tsis tau piav txog lawv txoj kev ua phem rau lwm cov haiv neeg me*

Txij koom tshaj sawv kav ntuj los, tseem fwv tuam tsev txuj tshawb nrhiav tej Keeb Kwm thiab kawm txog cov haiv neeg tau muab tej zaj hais tsis tseeb hauv Keeb Kwm daws pov tseg yuav raws li qhov tseeb, lawv tau muab txoj hauj lwm nrhiav Keeb Kwm coj ua lawv ntiag tug thiab siv zog yam tsis paub khwv kom txoj hauj lwm tiav*

Txij li Suav teb hloov ua koom tshaj tau 40 xyoo los no, cov tub tseem fwv hauv haiv Suav nrog hmoob thiab lwm cov haiv neeg me, cov kws txuj kawm txog cov haiv neeg thiab kawm txog tej Keeb Kwm, tau nrog kub siab tshawb nrhiav tej Keeb Kwm nyob hauv hmoob thiab lwm haiv neeg me, lawv tau txais txiaj ntsim yam txaus siab txaus ntsws, tab sis cov kws txuj tej txuj ci uas lawv tshawb nrhiav tau los kuj tsis sib thooj, teeb meem xav tswv yim txog qhov yus ntseeg thiab pom tsis thooj, lub laj lim plab plaws coj los txiav txim tej zaj txuj ci thiab tej toob xib uas khawb tau los kuj ib yam*

Qhov tseem ceeb uas haiv hmoob nyob tuam tshoj hauv txhua lub xeev nrog rau lwm haiv neeg me, lawv ua Nom nyias kav nyias pab nyias kav nyias pawg, kuj muaj tej suam teb chaws ib haiv neeg ua Nom kav tas nrho xws li nram no:

XEEV KIM TSAWB ( Gui Zhou Shen )*

A : Cheej Toob Naj, Kim Tsawb toob fab naj, lub tsawb yog hmoob thiab Toom nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

B : Lub Tsawb Cheej Naj, yog Hmoob thiab Puab Yib nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

C : Lub Tsawb Cheej Xib Naj, yog Hmoob thiab Puab Yib nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

D : Lub Xyeem Xoob Thoj, yog Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav hmoob*

E : Lub Xyeem Txi Yeej, yog Hmoob thiab Puab Yib nyob, yog Hmoob ua Nom kav lawv*

F : Lub Xyeem Vib Leej, yog Hmoob, Yi (npaus) npua puv nyob, yog Npua puv ua Nom kav *

G : Lub Xyeem Tseem Leej, yog Puab Yib thiab Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

H : Lub Xyeem Kuab Leej, yog Puab Yib thiab Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

I : Lub Xyeem Taum Tseej, yog haiv Kaw Laum thiab Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav*

J : Lub Xyeem Vum Tshuab, yog haiv Kaw Laum thiab Hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

K : Lub Xyeem Yeem Caab, yog haiv Thwv Cuab thiab Hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

XEEV FUJ NAJ ( hu nan Shen )*

A : Lub Tsawb Xyab Xyib yog haiv Thwv Cuab thiab Hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

B : Lub Xyeem Tsheej Pum yog Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav Hmoob*

C : Lub Xyeem Ceem Tsawb yog haiv Toom thiab Hmoob nyob, yog Toom ua Nom kav *

D : Lub Xyeem Maj Yaj yog Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

XEEV YEEJ NAJ (Yun nan Shen )*

A : Lub Tsawb Veej Sab yog haiv Tsuam (Laag) thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav*

B : Lub Xyeem Pheej Peeb yog hmoob nyob, hmoob ua Nom kav hmoob*

C : Lub Xyeem Ceeb Pheej yog hmoob, Co thiab haiv Tais nyob, Hmoob ua Nom kav *

D : Lub Xyeem Luj Cheem yog haiv Yiv thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

XEEV XI TSHUAB ( Si Chuang Shen )*

A : Lub Xyeem Pheej Siv yog hmoob thiab haiv Thwv Cuab nyob, Thwv Cuab ua Nom kav *

B : Lub Xyeem Xyawm Saab yog haiv Thwv Cuab thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

C : Lub Xyeem Yaw Yaaj yog hmoob thiab haiv Thwv Cuab nyob, Hmoob ua Nom kav *

D : Lub Xyeem Cheej Caab yog haiv Thwv Cuab thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav*

XEEV HAIV NAJ ( Hai Nan Shen )*

A : Lub Xyeem Pov Theej yog haiv Liv Txum thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

B : Lub Xyeem Cheej kuv phem yog hmoob thiab haiv Liv Txum nyob, Hmoob ua Nom kav*

XEEV KUAV XYIB ( Guang Xi Shen )*

Yog suam teb chaws uas haiv Tsuam (Laag) ua nom kav yog Guang Xi Zhuang Zu Zi Zhi Qi*

Lub Xyeem Zooj Siv yog hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav hmoob*

XEEV HUJ PEJ ( Hu Bei Shen )*

Lub Tsawb Awj Xyib yog Hmoob thiab haiv Thwv Cuab ua Nom kav *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyeem txuas saud los !!!!!

TEJ TEEB MEEM CAJ CES LOJ THIAB XEEM LOJ

YOG LUB HAUV PAUS FAIB PAB PAWG*

Nyob hauv xyoo 1980, tseem fwv kuv phem Kuj txoj kev muab cov haiv neeg me faib mas muaj tej suam teb chaws tau yuam kev muab lawv lub xeem coj los xam ua Haiv. tom qab no tseem fwv ho tshwm ntaub ntawv los daws kho, tiam sis qhov yuam kev no tseem nyob hauv neeg lub hlwb tsis tau ploj, los tseem nyob rau hauv cov haiv neeg thiab ib haiv neeg rov los sib txuam, qhov no yog ib feem tsis zoo muab cov haiv neeg faib, lub hauv paus uas tshwm cov teeb meem no yog zaj txuj ci tsis tau muab, Yam Neeg, Xeem, Haiv Neeg, tej kev sib cuam tshuam no los faib kom meej pem. li ntawd yog xyuas raws li cov teeb meem uas hais los saud, yuav muab tej yam tseeb uas nyob hauv lub ntiaj teb nrog rau ib lub teb chaws los piav *

Teeb meem tshiab piav txog Yam Neeg, lub Xeem thiab Haiv Neeg nrog rau nws lub chaw sib nqe, yog tsom raws li zaj lus piav txog haiv neeg nrog rau nws qhov teeb meem thiab tej txuj ci, xws li txuj ci kawm hais txog cov haiv neeg, txuj ci kawm kev lis kev cai ntawm ib haiv neeg, txuj ci kawm hais txog neeg lub cev, txuj ci kawm txog yam ciaj sia hauv plawv ntiaj teb thiab ntaus nqi raws tej yam muaj tseeb mas yuav hais tau tias, « yam neeg, lub xeem thiab haiv neeg qhov chaw txawv, yog yam muaj peb lub ntsiab tsis sib thooj »*

1 : PEB YAM NTAWD LUB NTSIAB TSIS SIB THOOJ *

Yam neeg; Yog ib pab neeg uas plaub hau, nqaij ntawv qhov muag los roj ntsha txawv luag lwm pab, yog muaj puag thaum ntuj tsim teb raug los, xam yog ib feem hauv yam txuj ci hais txog yam muaj sia. yam neeg txoj kev uas tshwm tuaj thiab ploj mus, yog ib yam li lub qab ntuj neeg txoj kev tshwm tuaj thiab ploj mus, ib yam tib neeg txoj kev huaj vam yog mus raws lub hauv paus uas tshaj los, nws txoj kev yuav hloov mas qeeb heev thiab yuav ua raws neeg lub siab tsis tau, yuav tsum xaiv neeg los tsim noob neej thiaj li yuav muaj kev hloov zuj zus, yam kev hloov no nws hloov mus raws li lub ntuj xeeb lub teb txawm*

2 : PEB YAM NTAWD LUB HAUV PAUS TSIS SIB THOOJ *

Haiv neeg, txawm yog pab neeg twg los tus yam ntxwv yuav tsum muaj plaub qho sib thooj los ua hauv paus, xws li thooj lus, thooj teb koom chaw, thooj ib lub neej, thooj ib yam kev lis kev cai, haiv neeg yog tshwm nyob hauv lub sawm fem los lub neej uas huaj vam, xam ua ib feem nyob hauv Keeb Kwm. yog ib pab tib neeg uas nyob hauv ib ntsuj teb chaws nrog txoj kev tsim kho thiab pab txuag lub neej, ntev niaj ntau xyoo, pab neeg uas yog ib haiv neeg nws seem lus txuj ci, kev lis kev cai, siab ntsws thiab lub neej nrog nws lub Keeb Kwm huaj vam puav leej yog ib yam, txawm tias haiv neeg ntawd yog ib pab uas khov kho tsis kav yeej txawj hloov kom mus raws txheej tshiab *

Lub hauv paus uas txuag nws haiv neeg, qhov no twb yog tus yam ntxwv, ib haiv neeg twg los xij, yog nws tus yam ntxwv ploj lawd, xam tias haiv neeg tsis muaj law, Keeb Kwm haiv neeg tshwm muaj lig dua yam neeg thiab lub caj ces, tiam sis lub npe haiv neeg yuav ploj mus ntxov dua yam neeg *

3 : PEB YAM NTAWD MUAJ QHOV TXAWV TSIS SIB THOOJ *

Nws txoj kev tshwm tawm thiab ploj mus nrog rau txoj kev huaj vam thiab hloov mus raws nws lub npe lub xeem thiab caj ces, lub hauv paus xeem thiab caj ces yog muab ntawm thooj roj koom ntshav los, li no ib lub caj ces los ib lub xeem thiaj yuav tsum yog ib pab neeg uas thooj roj koom ntshav, qhov no muaj kev sib thooj nyob hauv yam neeg. tiam sis tsoom neeg txoj kev huaj vam thiab lub neej nthuav dav, ces yam neeg txheeb uas thooj roj koom ntshav mam tsawg zuj zus, tsuas tshuav tej pawg kwv tij uas thooj pog koom yawg thiaj tseem txuag tau cia xwb *

4 : PEB YAM NTAWD LUB HAUV PAUS TSHWM TUAJ TSIS SIB THOOJ*

Teeb meem ib: Yog ceg kwv tij ntawd huaj vam, ib lub hauv paus faib ua ntau lub caj ces, ib lub caj ces loj ho faib mus ua ntau lub caj ces me, ntev mus caj ces loj txawm cia li ploj zuj zus mus lawm *

Teeb meem ob : Yog lub hauv paus caj ces tshwm muaj chaw hloov, tej tib neeg tsis yuav lub qub xeem los lub qub caj ces, hos yog muab nws lub xeem hloov raws lub xeem tshiab, xws li tej tus neeg nto koob meej, Nom daws ib lub xeem tshiab rau, huab tais Suav pab tsa ib lub xeem tshiab rau, hu lub xeem raws npe thaj av ua nws kav, muab lub xeem hu raws npe Nom, muab lub xeem hu raws nws txoj hauj lwm *

Muaj tej txhia kuj vim yuav vauv los tsev, vim tsiv teb tsaws chaw, tej yam xeem no txawm tsis txheeb rau qhov thooj roj koom ntshav lawm, nws tsuas yog ib lub cim xwb, qhov no tau piav meej nyob hauv tshoob kos. txhua yam hais los saud, yam neeg, lub xeem, haiv neeg, puav leej muaj qhov sib txawv, li ntawd qhov uas muab yam neeg, caj ces, xeem thiab haiv neeg nqus los ua ib ke, hais ib yam uas tsis yog raws kev cai thiab tsis raws qhov tseeb *

Nyob hauv teb chaws Xwm Leej, hauv Keeb Kwm kuv phem Kuj tseem ceeb yog txij Meej Tshoj thiab Cheeb Tshoj los, txhua haiv neeg me puav leej tshwm muaj tej tub txawg tub ntse, txhia suam teb chaws twb tsa muaj tsev teev hawm thiab sau cuab phwv, yam txuj ci no yog ua nyob hauv ib ntsuj teb chaws los puas ib haiv neeg, muaj qab hau rau ntawm txoj kev nco caj ces thiab txuag kwv txuag tij, tiam sis yog nyob tsis thooj teb koom chaws thiab tsis thooj haiv neeg, qhov no kuj muaj kev sib faib txheej pawg, xws li ib haiv neeg loj los caij tsuj quab yuam cov haiv neeg me, tej no yog ib txoj kev phem uas yus rov tsuj yus lub taub hau thiab dag luag lwm tus *

Muaj tej feem cuab phwv, nyob hauv teb chaws Xwm Leej yuav pom tias lawv muab tej tus neeg Suav nyob hauv plawv teb los koom ua poj yawm txwv koob, xws li ib tug Suav ntais ntuj hu ua 'Yaj Fa Yang Fang’ uas nws tau tuaj tsuj tua hmoob ntawd, nws txawm raug cov hmoob Yaj nyob hauv teb chaws Xwm Leej coj los teev ua lawv ib tug yawg koob. ua li tus Suav ntais ntuj no thiab cov hmoob Yaj lawv ho sib txheeb qhov twg los ? ib tug neeg uas nqa rab ntaj lo ntshav hmoob li, ib tug ho yog tus uas raug luag txhom los txiav caj dab, tej qhov no tseem muaj txiaj ntsim dab tsi ? thiab tseem yuav sib txheeb sib ze sib hlub sib pab thiab yuav ciaj ua ib pab tuag ua ib pawg no puas yuav zoo qhov twg tuaj, qhov tseeb yog huab tais Suav xav kav tswj kom tau cov haiv neeg me, lawv thiaj siv tej zaj tom txwv li no los ntxuav hmoob lub hlwb, thaum ntawd tsoom neeg muaj peev xwm ntawm cov haiv neeg me hauv lub caij no lawv tau txais huab tais Suav tej nyuag paj tshab qho me ntsis, ces cia li qhuas qab qhuas tsau, ua rau lawv paub tsis txog, tsis thoob tsib to nrog *

NQE 01 : HMOOB COV XEEM LOJ THIAB CAJ CES LOJ *

Yog tseem fwv huab tais suav txoj kev cai muab hmoob faib kom ua ntau pab ntau pawg los kav, lawv tsom hmoob cov xeem los faib ua tej pawg me me raws tej ntsuj teb chaws uas hmoob nyob coob xws li Xyab Xyib, Xyab Xyib Naj, Cheej Toob Pej, Cheej Toob Naj, Teeb Toob Pej, Kim Pej Qui Bei, Tshuab Toob Chuang Dong, Awj Xyib Exi, thiab xeev Haiv Naj Hai Nan Sheng, tej suam teb chaws no twb muaj lo lus tias « 5 lub xeem loj, 7 lub xeem loj, 9 lub xeem loj » tej no lawv tseem tau sau cim rau hauv phau ntawv Keeb Kwm tseg thiab tseem hais tseg tias, cov xeem loj no puav leej yog cov hmoob, hos cov xeem me yog cov hmoob ‘Puab Rooj‘, tiam sis cov xeem loj no kuj sib txawv nyob hauv txhua suam teb chaws *

A : Cov hmoob nyob hauv teb chaws Xyab Xyib muab xeem Vwj, xeem Looj, xeem Lom, xeem Sij, xeem Muas los ua cov xeem loj, tiam sis hauv ntaub ntawv xeem Vwj yog xeem loj tshaj nyob hauv cov xeem no*

B : Cov hmoob nyob hauv Cheej Toob Pej muab xeem Theej, xeem Looj, xeem Vwj, xeem Sij, xeem Muas los ua cov xeem loj tiam sis hauv ntaub ntawv xeem Theej yog xeem loj tshaj hauv cov xeem no *

C ; Cov hmoob nyob hauv Cheej Toob Naj muab xeem Phab, xeem Vwj, xeem Looj, xeem Yaj, xeem Tsab los ua cov xeem loj tiam sis ntaub ntawv xeem Phab yog xeem loj tshaj nyob hauv cov xeem no *

D : Cov hmoob nyob hav Xwm Leej muab xeem Phab xeem Vwj ,xeem Looj ,xeem Yaj xeem Muas, xeem Lom, xeem Sij, xeem Peej, xeem Theej los ua cov xeem loj tiam sis nyob hauv ntaub ntawv xeem Phab yog xeem loj tshaj nyob hauv cov xeem no *

Qib 01 : RAWS KEV SOJ NTSUAM RAWS LI SAWV DAWS POM *

Vim Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis tau coj sawv daws sawv puv ces thiaj muab tsa raws li nkawv ob lub xeem, kev tshuaj ntsuam kuj tsis tau meej pem tiam sis kuj soj ntsuam pom tias hmoob muaj 108 ntau lub xeem, hos txhua ntsuj teb chaws cov xeem loj muaj 40 ntau lub , tab mas cov xeem no yog hauv lawv suam av thiaj xam ua xeem loj, xam ua xeem hmoob, yog nyob lwm ntsuj teb chaws ho raug faib ua xeem me los yog hu ua cov hmoob ‘Puab Rooj‘, xws li xeem Yaj nyob hauv teb chaws Xwm Leej thiab Cheej Toob Naj, tej ntawv Keeb Kwm cim ua xeem loj, xam ua tseem hmoob, nyob teb chaws Xyab Xyib ho tsis saib xeem Yaj ua xeem loj, yog yuav tsom li no los hais cov xeem Yaj hauv Xyab Xyib ho yog hmoob ‘Puab Rooj’ lawm *

Qib 02 : XEEV YAJ PUAS YOG HMOOB *

Muaj ntau leej tib neeg tseem muaj qhov tias hmoob Yaj tsis yog ib lub xeem loj hauv Xyab Xyib los ua lub hauv paus, thiab tseem hais tias xeem Yaj hauv Xyab Xyib tsis yog tseem neeg hmoob, nws yog lwm haiv neeg los txia ua hmoob xwb *

Raws li hais los saud yuav pom tau tias, yog tsom lub xeem los faib haiv neeg mas txoj cai no muaj qhov phem ntau heev, tsom lub xeem los faib haiv neeg ces yog qhov siv lub tswv yim los caij tsuj hloov lub yam ntxwv ntawm ib haiv neeg. tiam neeg qub thaud yog siv lub xeem los faib haiv neeg, yog tseem fwv huab tais Suav txoj kev lim hiam uas muab hmoob faib ua ntau pab ntau pawg kom zoo ntxuav hmoob hlwb *

Li ntawd, los txog txheej tshiab no ne ! kuv phem Kuj teb twb tau txais kev daws tso los tau 40 xyoo lawm, vim li cas tseem muaj tej cov tib neeg tseem siv txoj cai uas muab lub xeem los faib haiv neeg thiab ? raws li muab xyuas cov tib neeg no yog nws tsis to taub txog mas txawm yog ib tug tib neeg xav los txov thuam tseem fwv txoj cai *

Qib 03 : KEV MUAB COV HAIV NEEG ME FAIB *

Txoj cai muab cov haiv neeg me faib ua ntau xeem, qhov tseem ceeb yog haiv hmoob, luag muab faib ua 5 xeem, 7 xeem, 9 xeem. yog ho muab txoj cai no piv rau Suav mas txheej Suav laus thaud tsuas muaj 22 xeem xws li:

Xeem Yaj Yang, xeem Txis Zi, xeem Foom Feng, xeem Yim Yi, xeem Cij Jin, xeem Caw Jiu, Xeem Xwm Si, xeem Ci Ji, xeem Yeej Ying, xeem Zeem Ren, xeem Chij Qi, xeem Txhoj Cao, Xeem Too Dong, xeem Cab Jiang, xeem Yeem Ying, xeem Kib Gui, xeem Mam Mang, xeem Yees Yan, Xeem Xyooj Xiong, xeem Khim Kui, xeem Theeb Tun, xeem Yeem Yuan *

Qib 04 : QHOV TSEEB NTAWM COV XEEM *

Raws li qhov tseeb 22 xeem no yog 22 pab neeg thaud xwb, cov 22 pab neeg no tej txhia tseem yog cov haiv neeg me, niaj hnub no cov Suav hauv cov xeem no ib txhia yog cov haiv neeg me muab faib ua 6000 ntau lub xeem *

Vim li ntawd, lub teeb meem hais txog 5 lub xeem loj hmoob, 7 lub xeem loj los puas 9 lub xeem loj thiaj xam ua tseem hmoob, dua li tej xeem puav leej yog cov hmoob ‘Puab Rooj’ los twb tsis yog hmoob, lo lus no yog ib yam yuam kev loj uas tsis raws qhov tseeb, yog ib co lus dag. cov neeg uas muaj lub xeem thooj cov xeem hmoob uas yog 5 lub xeem loj, 7 lub xeem loj, 9 lub xeem loj ntawd, yuav hais tsis tau tias lawv puav leej yog hmoob, tiam sis yuav tsum siv raws yawg Mas Khawj Dib ‘Marxist’ lub txwv yim txuj ci hais txog cov haiv neeg coj los ua Keeb Tiv, yuav raws li qhov tseeb hauv kev soj ntsuam nyob hauv kuv phem Kuj, yuav raws li siv ib haiv neeg tej yam ntxwv los ntaus nqi rau lwm haiv neeg thiab raws txoj kev sawv los ntxeev tiv txoj kev cai uas yuam kev muab txoj kev los tu faib cov haiv neeg daws kom txhob muaj txoj kev siv lub xeem los faib cov haiv neeg *

Xyoo 960 los txog rau xyoo 1279 cov xeem no nce txog 100 lub, thiab los txog xyoo 1990 cov xeem Suav nyob hauv cov haiv neeg me muab faib tshwm tuaj muaj txog 6000 ntau xeem. vim li no qhov teeb meem hais txog 5 lub xeem loj, 7 lub xeem loj thiab 9 lub xeem loj thiaj tseem tseem hau xeem hmoob. cov xeem niaj hnub no yog siv Suav lub xeem xwb, li ntawd tej txhia neeg txawm koom ib lub xeem los twb tsis thooj roj koom ntshav, kuj muaj tej txhia tsis koom xeem tiam sis lawv ho thooj roj koom ntshav, qhov no yog hmoob yuav siv lub xeem mus nrhiav kwv nrhiav tij mas yog ib qho nyuaj kawg. tom qab xyoo 1131 ib tug kws txuj hu ua « Pab kwm » nws sau ib nqe lus rau hauv ib phau ntawv hu ua « Pej Fwv Thoob Yim » hais tias, vim li cas neeg thiaj siv lub xeem? vim yog neeg txoj kev sib hlub hauv lub siab lub ntsws nrog rau kev sib ntoj sib thuv ntawm kwv tij neej tsa thiab vim leej tib neeg txawv tej tsiaj txhu *

Vim leej tib neeg yuav muaj kev tis ntsuab tis ze, muaj kev lis kev cai, muaj kab tshoob kev kos, tej no yog Keeb Kwm uas yuav coj los siv nyob hauv neeg lub neej thiab txuag neeg tus yam ntxwv kom muaj txoj kev vaj huam sib luag, qhov no thiaj tau txwv tias tsuav yog ib xeem ces sib yuav tsis tau, lub caij nyoog dhau los ntau txheej cia li hloov ua ib txog kev lis kev cai loj heev uas tsis muaj leej twg yuav hla dhau, lub xeem yog ib tug yam ntxwv tseem ceeb thiab txuag tau kev neej kev tsav, txuag tau lub ntsej lub muag qhov loj xws li:

A, Yog siv los faib kom txawv xeem thiab caj ces, yog ib lub cim ntawm tej pab pawg neeg*

B, Siv los tis tshoob kos yuav tsum txawv xeem thiaj pub sib yuav raws kev cai Keeb Kwm*

C, Yog siv los faib phaj hauv Keeb Kwm kev neej kev tsav thiab kev vaj huam sib luag*

NQE 02 : TEEB MEEM HLOOV CAJ CES THIAB SIV LUB XEEM NROG *

Xyoo - 476 - 770 ua ntej Yes Xus, nyob hauv caij nyoog no lub xeem thiab caj ces siv ua ke, tom qab xyoo +202 ua ntej Yes Xus, lub xeem thiab caj ces raug sib txoos muab siv ua lub xeem tas nrho, lub hauv paus ntawm Caj Ces tau siv tshwm no muaj ntau lub teeb meem xws li :

A : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm ib pawg neeg tus thawj coj, los yog leej niam leej txiv ib txwm nyob ntawm thaj av ntawd, lub npe Caj Ces cia li hu raws thaj av, qhov tseeb tsis yog lub xeem tsuas yog hu raws npe Caj Ces los ntawm thaj av ntawd xwb. kev hloov xeem thiab hloov Caj Ces ntawm cov haiv neeg yog mus raws li no *

B : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm thaj av, zoo li xeem Vwj, muaj ib yawg hu ua Thaim Pej nws los nyob hauv thaj av hu ua Wu Guo, ces cia li hu qhov av ntawd nrog nws lub npe ua Vwj Thaim Pej, txawm cia li muab Vwj no hu ua lawv lub xeem los yog hu ua lawv lub Caj Ces lawm, qhov tseeb tiag yawg Thaim Pej no nws yog neeg xeem Cib *

C : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm tsev neeg ntawd tej poj yawm txwv koob nrog nws lub npe laus, tiam sis tsis yog lub xeem, nws tsuas hu raws nws yawg lub npe xwb. piv li ib tug yawg hu ua Xoom Kuj Koob Xee, nws yawg hu ua Khoos Ntxis, nws muab nws yawg lub npe Khoos no los ua npe Caj Ces, nws thiaj hu ua Khoos Chaw, lub Chaw no yog npe laus, qhov tseeb nws npe hu ua Xoom Kuj Koob Xee, nws yog xeem Txis *

D : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm tej lub nroog uas lawv yawg ua Nom kav, xws li pawg neeg xeem Chawj, lub Chawj no yog ib lub npe roog, cia li raug siv los ua pawg neeg ntawd lub xeem los npe Caj Ces lawm, sawv daws hais tias pawg neeg xeem Chawj, qhov tseeb tsis yog lawv lub xeem tsuas yog hu raws lub npe roog xwb. thiab pawg neeg xeem Tsawb los kuj tib yam, qhov tseeb tiag lub Tsawb no tsuas yog ib lub npe roog xwb tsis yog lawv lub xeem *

E : Lub npe Caj Ces, yog hu raws li ntsuj teb chaws uas lawv nyob ntawd, xws li Toob Meej, Naj Koo, Xib Meej, thiab Pej Khauj, cov npe teb chaws no lawv cia li muab hu nrog lawv lub npe Caj Ces los yog hu ua lawv lub xeem lawm, qhov tseeb tiag yog cov npe teb chaws xwb *

F : Lub npe Caj Ces, los yog lub xeem hu los ntawm cov npe Nom, xws li Pwm, Sis, Xib, Muas, Luj, Teem, cov npe no yog npe Nom xwb, yog tsev neeg twg raug xaiv tsa los coj cov npe Nom no, nws txawm hu lub npe Nom no ua nws lub npe Caj Ces los yog ua lub xeem, qhov tseeb tiag tsuas yog lub npe Nom xwb tsis yog lawv lub tseem Caj Ces tiag *

G : Lub npe Caj Ces, yog hu raws li kev lis kev cai uas lawv ntseeg xws li cov ntseeg txog , Dais yog Xyooj, cov ntseeg txog Zaj yog Looj, cov ntseeg txog Nees yog Muas, cov ntseeg txog Yaj Yuam yog Foom, cov pab pawg neeg no vim qhov lawv ntseeg thiaj muab ua yam tseem ceeb thiab siv los ua lawv lub npe Caj Ces los ua lawv lub xeem, qhov tseeb tiag tsis yog lawv lub xeem kuj tsis yog npe Caj Ces *

H : Lub npe Caj Ces, yog hu raws ntawm lub luag hauj lwm, xws li pawg neeg ua hauj lwm hlawv av hu ua †Tao “ lus hmoob yog ( Thoj ), lawv ib txwm ua txoj hauj lwm hlawv av ntawd, ces cia li muab los hu ua lawv lub npe Caj Ces los ua lawv lub xeem lawm, qhov tseeb tiag cov hmoob Thoj no tsis yog lawv lub xeem tsuas yog txoj hauj lwm xwb, thiab pawg neeg xeem Maj, vim lawv yog pawg neeg cog Maj ib txwm yog lawv txoj hauj lwm ces lawv cia li hu raws ua lawv lub npe Caj Ces xwb los hu ua lawv lub xeem lawm *

I : Lub npe Caj Ces, yog hu raws kev ua Nom ua Tswv, xws li lub npe Nom loj hu ua ''Lis'', yog pawg neeg twg raug tsa coj lub npe Nom no ces lawv cia li muab hu ua lawv lub npe Caj Ces los ua lawv lub xeem lawm, qhov tseeb tiag tsuas yog lub npe Nom xwb tsis yog lawv lub xeem los tseem Caj Ces tiag*

Tsis tsuas tas nrho tej Caj Ces thiab cov xeem uas hais los saud, tseem muaj ntau vam uas tsis yog lawv caj ces thiab tseem Xeem, tseem muaj tej lub caj ces uas yog thaum ub Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj pub los tis rau, tsis yog lub tseem hau xeem thiab tseem Caj Ces, qhov tseeb tiag Suav muab cov xeem los faib rau cov haiv neeg me coj kom faib ua pab ua pawg los kav xwb. tej teeb meem no tshwm tuaj hauv neeg tej pab pawg los txog rau xyoo 220, sawv daws txawm muab lub xeem thiab lub npe Caj Ces siv ua ke. qhov no yog ib lub teeb meem loj heev, tab txawm yog koom ib lub xeem thiab yog ib lub Caj Ces los twb tsis thooj roj koom ntshav thiab tseem tsis yog koom ib haiv neeg *

Vim thaud, hmoob txhua txhia pab pawg tau txais Suav cov xeem thiab cov Caj Ces los siv rau hauv hmoob lub neej, yog ib lub caij nyoog uas ntev kawg nkaus, tiam sis qhov no muaj coob ntau pab pawg twb paub tsis txog cov teeb meem uas hais los no, vim yog hmoob ua lub neej tsuas nyob hauv kev ua tsov ua puv thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no, hmoob tsis muaj ib lub zoo caij zoo nyoog yuav los tsim kho hmoob lub neej, hmoob lub neej thiaj li poob rau hauv kev txom nyem los tau ntau txhiab xyoo, li no txheej tshiab thiaj nrhiav tsis tau tej qub txeeg qub teg uas yog hmoob poj yawm tej Keeb Kwm thaum ub qhov tseeb *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyeem txuas saud los !!!!!

TEEB MEEM PAB PAWG

HAIV HMOOB MUAJ OB LUB NPE THAUM TWG LOS *

Raws li Keeb Kwm, txij Yeej Tshoj thiab Meej Tshoj los, tej suam teb chaws hmoob uas cov nom suav tau tuaj kho tej nrim dej nrim av ntau zaus, qhov kawg suav tau tuaj kav tas nrho, suav tau tsa tej tsev kav xwm tub puv thiab pej xeem nyob rau hauv, tsuas tshuav tej suam uas muaj hmoob nyob coob thiab nrug deb '' av suav '', tej suam no tsoom hmoob lub neej yog ua noj ua haus nyob ywj pheej thiab thaj yeeb *

Vim li no, nyob hauv tsoom hmoob thiaj tshwm muaj tej lo lus tias, ''ze suav av los deb suav av'', tau tsa muaj nom kav, muaj kev nce se, cov uas muaj npe nyob ntawm suav ces xam ua huab hwm suav, cov tsis muaj npe ces tsis xam, kuj muaj cov hmoob uas raug ntxuav dua hlwb thiab muaj cov tsis raug ntxuav, tau tshwm muaj tej teeb meem li no txawv *

Cov hmoob uas raug suav ntes, yog swb puv yeem mus kawm suav tej txuj ci ntaub ntawv uas raug huab tais suav muab ntxuav dua hlwb lawd, lawv txawm hu ua '' hmoob Siav '', cov hmoob uas tsis tau swb puv, tsis tau kawm suav tej txuj ci, lawv hu ua '' hmoob nyoos '', lub npe ''hmoob Nyoos'' no yog pib tshwm thaum huab tais Yoos Yuj Yong Yue kav ntuj, los kuj yog lub caij Meej Tshoj pib muaj hwj chim *

Phau ntawv Keeb Kwm Meej Sij Luj Ming Shi Lu, tau cim tseg tias huab tais Yoos Yuj kav ntuj xyoo 3 haum rau xyoo 1405 lub 2 hlis tim 28 sau tseg tias, '' tus nom suav Zhi Hui npe hu ua Xyeej Fooj Xie Feng uas kav xeev Huj Naj, xeev Kav Toob, xeev Kav Xyib, tau sau ntawv mus rau huab tais tias, muaj 5 lub zos Hmoob Nyoos tau los zwm rau Suav '', tib xyoos no thaum lub 7 hli xiab 4, tus nom Suav Vem Tsi Fe npe hu ua Koo Neej Gong Neng uas kav Tshaj Tsawb, sau ib tsab ntawv mus rau huab tais tias, '' Tus Hmoob Nyoos hu ua Lom Plo Liao Biao tau coj 25 lub zos hmoob ntawm suam teb chaws Kaab Ntxwv Pheej Gang Zi Ping muaj 453 yim los zwm rau Huab Taisâ€, lub caij no tej ntaub ntawv Keeb Kwm tau muab hmoob sau tseg tias '' Hmoob Siav, Hmoob Nyoos '', muaj ib tug kws txuj hu ua Kuj Txi Tsaa Guo Zi Zhang sau ib phau ntawv hu ua Cheej Cim Qing Ji, feem 59 tau sau tseg tias,'' Haiv Hmoob yog Kuj Cuab Peb Hmoob Cuaj Lig thaud cov xeeb zeej xeeb ntxwv, cov hmoob no tsuas muaj lub npe tsis muaj lub xeem, tsuas muaj haiv neeg tsis muaj huab tais kav, cov nyob rau suav av ces hu ua Hmoob Siav, yog nce se thiab ua nom suav tej hauj lwm, lawv lub txwv yim thooj suav, ces suav xam ua suav li pej xeem huab hwm, ciaj tuag ywj huab tais, cov tsis xam ua suav neeg ces yog Hmoob Nyoos, cov hmoob Nyoos coob tshaj hmoob Siav '' *

Tus kws txuj Luj Txhim Yeej Lu Ci Yun phau ntawv hu ua Tsoom Xyi Chee Txim Dong Xi Qian Zhi tau sau tseg tias, '' cov hmoob siav yog cov ze, cov hmoob nyoos yog cov deb, cov hmoob siav ua lub neej khwv cuag nyuj thauj nees ris, kev iab kev daw tsis pom qab yuav piav '', hos tus kws txuj hu ua Faa Xya Xyeem Feng Xiang Xing sau rau hauv nws phau ntawv hu ua '' cim kev lis kev cai hmoob Miao Su Ji Wen '' piav muaj tias '' txij li Yeej Tsawb Yuan Zhou rov mus rau sab hnub poob tej neeg feem ntau yog hmoob, nyob xeev Kim Tsawb thiab Xeev Yeej Naj haj yam yog hmoob nyob coob, tiam sis haiv hmoob muaj qhov sib txawv, xws li hmoob Siav thiab hmoob Nyoos, cov hmoob Nyoos nyob hav zoov peb tsis tau pom dua, hos cov hmoob Siav ua hauj lwm thiab nce se rau huab tais li cov suav *

Tus kws txuj hu ua, Koo Txim Gong Zi, nws phau ntawv Miao Min Kao tshuaj ntsuam txog hmoob sau tseg tias ''cov hmoob los zwm rau huab tais Suav lawd muab hu ua Hmoob Siav, lawv txawv haiv neeg Suav tsis loj tsis me, hos cov Hmoob Nyoos yog cov nkaum rau pem tej kaum roob, tej khuab ha, rhawv zos nyob rau tej qhov ti ti kom zoo zov hais lus tsis paub, kev lis kev cai los kuj txawv '' *

Yam piav los no, txaus plov meej tias hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos pib muaj txij li Yeej Tshoj los, ib yam hmoob hu npe sib txawv no twb yog vim huab tais suav txoj kev tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av thiab txeeb hmoob tej teb chaws, ntev mus kuj zwm ua Hmoob Siav tas, tej suam hmoob uas suav txeeb tsis tau los kav tsis txog ces hu ua Hmoob Nyoos, Hmoob Siav Hmoob Nyoos yog ob pab neeg sib txawv thiab sib hloov los mus ntau, lub hauv paus txawv ntawm ob pawg hmoob no yog txoj kev cai kav, tej suam teb chaws uas hmoob tau kev ywj pheej yog cov Hmoob Nyoos, tej ntsuj teb chaws hmoob Siav kuj txawj rov tig mus ua Hmoob Nyoos *

Yog yuav tig rov los hais mas tej suam teb chaws raug suav kav, txawm yog zwm ua Hmoob Siav zoo li cov hmoob ntsuj teb chaws Puaj Tsiam Ba Zhai nyob Kim Tsawb niaj hnub no hu ua Xyeem Tab Tsiam Dang Zhai Xian, txij thaum Yeej Tshoj yuav tas hwj chim raug tus nom Xyeej Vem Sis npe hu ua Yaj Fe Yang Hui tuaj tua txeeb tau thiab tsa lub chaw kab xwm Yob Puaj Nyab Fus Xib Yao Ba An Fu Si, Meej Tshoj 200 xyoo los tas ntsuj teb chaws no yog xeem Yau Yao ua nom Thwv Xib Tu Si kav los zwm rau lub Tub Yeej Fwv Du Yuan Fu *

Raws li kev cai yog cov nom tswv suav tuaj saib, li no yuav tsum yog ib suam teb chaws hmoob Siav, tiam sis thaum huab tais Khab Xyib Khang Xi kav ntuj xyoo xyoo 12 yog Yaj xyoo 1673, tsoom hmoob tau sawv puv tua cov Thwv Xib thiab tau muab tus nom Xyeeb Fus Xib hu ua Yob Yeem Lwj Yao Ying Lu tua tuag, txij ntawd los ntsuj av no tsis raug huab tais suav kav ntxiv lawm, tsoom hmoob muab tej liaj teb faib rau sawv daws ua noj thiab tau nyob muaj kev thaj yeeb ntev txog 60 xyoo, yuav ib lo lus ntxiv tias kuj yog txij hmoob muab tus nom suav Yob Yeem Lwj tua tas ces hmoob lub neej ho rov tau txais kev twj lij li yav thaud, thiab ntsuj teb chaws no rov hloov los ua teb chaws hmoob Nyoos, txoj kev hmoob Nyoos txia ua hmoob Siav yog ib txog kev uas yuav tsum tau taug, txij li muaj hmoob Siav thiab hmoob Nyoos, txoj kev sib tua txeeb teb kav chaw tau muaj ib lub yam ntxwv txawv, xws li tsoom hmoob Nyoos yog sawv puv pov hwm nrim dej nrim av thiab kev twj lij, hmoob Siav sawv puv tua suav, feem ntau yog luag saib yus haiv neeg qaij qaug, caij ntsuj thiab lwg *

Txij li Yeej Tshoj xyoo 1276, twb pib tshwm muaj 2 lub npe tias ( hmoob Nyoos hmoob Siav ), hmoob Nyoos sawv puv tua suav los txuag txoj kev thaj yeeb, hmoob Siav sawv puv tiv tua suav kev quab yuam, vim li no lub teb chaws thiaj muaj kev kub ntxhov tsis tseg, qhov uas cov hmoob Siav tau txais suav tej txuj ci los kuj muaj teeb meem deeg mus raug cov hmoob Nyoos lub neej, lub sawm fem kev kav teb chaws thiab kev kawm txuj ci kuj tau hloov ntau heev *

Txij li Theej Tshoj yav nrab tau muaj tej tus tim tswv Tseem Fwv hmoob Ling Zhu ntawd tau hloov los ua tim tswv hmoob, los yog nyias tsuas khwv rau nyias noj nyias haus, kev nchuav tooj nchuav hlau, tsim ntawv ntos ntaub los kuj tau muaj kev vam meej tuaj, kuj pib muaj tej pawg hmoob xyaum ua luam roj luam ntsev, cov hmoob nyob Xyab Xyib Fuj Naj tau tsim cov roj txiv Thooj Ntxig ntau thiab xa mus muag rau Aws Los Pas teb thaum Yeej Tshoj tseem ua huab tais, tej cuab yeej siv uas hmoob xuas Xyoob Ntoo ua tau muaj ntau heev, tsev Kab Xwm hmoob kuj tau pib muaj, tej teb chaws hmoob uas tau vam meej, xws li Xyab Xyib Naj thiab Xyab Xyib mas hmoob tej tsev phum txwv muag toob xib lag luam tau tshwm muaj ntau, hais tau tias kev peev ntxwv tau pib muaj nyob hauv hmoob lub neej ib ntus *

Tib lub caij no, huab tais suav txoj kev quab yuam caij tsuj cov haiv neeg me thiab tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av kuj niaj hnub sib ntaus sib tua hnyav zuj zus, kev sawv puv los tiv tua suav ntawm tsoom hmoob kuj muaj ntau zuj zus tuaj, tej tsov puv no tsuas yog ua los tiv thaiv txoj kev thaj yeeb thiab tiv tua cov nom tswv suav Moos Nkus txoj kev ntxub tsis npag hmoob, kev caij tsuj quab yuam, li no tsov puv hmoob thiaj tau pib nthuav tawm qhov yuav tsa Vaj tsa Tswv, qhov no tau plov meej tias hmoob txoj kev ua tsov puv tau nce mus rau ib ntus tshiab, xws li tsov puv Vwj Theeb Pov hauv lub caij Yeej Tshoj thiab Moob Neeb hauv lub caij Meej Tshoj, cov no yog ib co thawj coj hmoob sawv puv nyob hauv tej ntu Keeb Kwm *

Tsoom Hmoob tau nrog Suav sib koom tes sawv puv los tiv tua Yeej Tshoj, uas yog neeg Moos Nkus, hmoob kuj tau tshwm lub dag zog loj nyob hauv kev tua rhuav tshem huab tais Yeej Tshoj los yog huab tais Moos Nkus, txij Yeej Tshoj tuaj kav teb chaws suav los, cov nom Moos Nkus xav kom lawv lub hwj chim tau kav teb chaws mus tas ib sim, lawv thiaj tau tsa ib txog kev cai ntxub tsis npag thiab quab yuam luag lwm haiv neeg me, lawv muab tsoom pej xeem nyob hauv Suav teb los faib ua 4 txheej xws li :

Txheej 01 : yog txheej siab tshaj, yog cov neeg Moos Nkus *

Txheej 02 : yog neeg Xawj Muj Se Mu, yog cov neeg nyob hauv suav teb sab hnub poob, xws li neeg Tis Npes, Neeg Xyam Tshoj thiab cov Npua puv Mawv Xis Lim *

Txheej 03 : yog cov neeg Suav *

Txheej 04 : yog cov neeg nyob Naj Fab *

Haiv neeg Suav thiab cov haiv neeg me nyob yav nram qab teb xam ua neeg '' Naj Fab '', plaub txheej neeg no kuj muaj kev sib txawv loj nyob hauv Keeb Kwm kev khwv noj khwv haus thiab kev kav teb chaw, cov Nom loj nyob hauv Suav tseem fwv hauv Yeej Tshoj puav leej yog cov neeg Moos Nkus los ua, cov neeg nyob Naj Fab lub hwj chim me tshaj plaws, tsuas raug luag kev ntxub tsis npag caij tsuj quab yuam tsis tseg xwb, lawv tej kev cai quab yuam thiab ntxub tsis npag lwm haiv neeg no ua rau cov haiv neeg me tau dhuav siab kawg kev nkaus, '' ntuav tsis tawm nqos tsis mus '', lub caij thaum cov tub puv Yeej Tshoj nqis tuaj Naj Fab, cov hmoob nyob Xwm Leej tau sawv puv los tiv tua *

Lub caij thaum Yeej Tshoj tus huab tais hu ua Tseem Yeej Zheng Yuan kav ntuj xyoo 13 haum rau xyoo 1276, cov hmoob nyob Xwm Leej tau nrog Xoom Tshoj Song Chao cov thawj tub puv, xws li Lis Xeem thiab Lis Faj cov tub puv mus zov ntsuj teb chaws Xyib Toom thiab tiv tua puv Yeej Tshoj, pab tub puv Yeej Tshoj tua tau ntsuj teb chaw Xwm Leej los, nws txoj kev ntxub tsis npag thiab quab yuam cov haiv neeg me tseem haj yam ua phem tshaj qhov qub lawm ntau, li no hmoob tus thawj hu ua Vwj Theeb Pov thiaj tau sawv puv coj tsoom hmoob tiv tua *

Yeej Tshoj tus huab tais Seem Tim Tsim Tseem Shun Di Zhi Zheng kav ntuj xyoo 6, haum rau xyoo 1346, cov Co thiab cov Hmoob nyob suam teb chaws Xwm Leej, Vws Kab, Ceem Tsawb, Ceem Pheej Jing Ping hauv xeev Kim Tsawb tau sib koom tes nrog Vwj Theeb Pov thiab Yaj Luj Txoov Yang Liu Zong sawv puv tua Yeej Tshoj, phau ntawv Vws Kab Txhawj Tsij Wu Gang Ce Zhi tau sau cim tseg tias, '' huab tais Tsim Tseem xyoo 6 no, yawg Vwj Theeb Pov thiab yawg Yaj Luj Txoov tau tsim kev phem kev kub ntxhov deeg mus raug txhua txhia lub Ceem '' *

Lub 10 hli ntuj, cov tub puv hmoob tau nce qib mus rau sab toob fab thiab los tua Vws Kab, huab tais Yeej Tshoj hais kom tus nom kav xeev Fuj Naj hu ua Yawm Tsheej Thuj Tshij You Cheng Tu Chi thiab tus nom Xyeeb Vem Yeej Sim Xing Wei Yuan Shuai uas kav Fuj Naj npe hu ua Vaj Tsawm Thiv Muj Awm Wang Zhe Ti Mu Er coj tub puv tuaj tua hmoob, lub caij no vim hmoob mus tua lub nroog Vws Kab tsis tiav ces lub 10 hli ntxhaib, yawg Vwj Theeb Pov thiaj coj tub puv hmoob mus sab Pej Fab tua Cheej Yaj Qing Yang, tib pliag ntshis hmoob cia li tua tau lub nroog Cheej Yaj *

Huab tais Tsim Tseem xyoo 7 haum rau xyoo 1347 lub 2 hlis ntuj, cov puv hmoob tau nce mus tua Yeej Tsawb, tiam sis tsis tau hauj lwm, thaum lub 5 hlis ntuj Vwj Theeb Pov ho rov coj tsoom tub puv hmoob mus sab toob fab tua txeeb tau Vws Kab los, Yeej Tshoj lub moo no, nws thiaj kom tus nom Fwj Kuas Xyeej Xee npe hu ua Yawm Tsheej Suab Pab You Chen Sha Ban coj puv tuaj tua, puv hmoob tiv tsis tswm thiaj tau thim tawm ntawm lub nroog Vws Kab, lub 7 hli uas pib caij ntuj tsaug, cov tub puv hmoob thiaj mus tua txeeb lub nroog Yeej Tsawb yog zaum ob, tib lub caij ntawd hmoob txeeb tau lub nroog Xyim Phwm Xi Pu thiab nroog Seej Xyi Sheng Xi *

Lub 9 hlis ntuj cov tub puv hmoob ho mus tua txeeb tau Vws Kab rov los, tib lub caij no Vwj Theeb Pov coj puv mus tua txeeb lub nroog Pov Cheem Bao Qing, niaj hnub no yog lub nroog Shao Yang Shi, ntsuj teb chaws no hmoob mus muab cov puv Yeej Tshoj tua piam tas, tus nom Yawm Tsheej Sa Paa kuj raug puv hmoob tua tuag, ces lub 10 hli Vwj Theeb Pov coj puv mus tua txeeb nroog Yeej Tsawb zaum 3, cov puv Yeej Tshoj zov Yeej Tsawb tso tes khiav *

Thaum lub 11 hlis ntuj, puv hmoob mus tua txeeb tau lub nroog Ceem Tsawb, huab tais Yeej Tshoj thiaj muab tus nom Pheej Tsab Tseem Xim uas kav xeev Fuj Naj npe hu ua Kaws Ge Er los ua tus nom tswj puv suav, muab tus nom kav Veb Seem Wei Shun npe hu ua Vaj Khua Txhawj Pum Hua Vang Kuang Ce Bu Hua thiab tus nom kav Tseem Naj Zheng Nan hu ua Vaj Phuj Luj Pum Hua Wang Po Lu Bu Hua los ua tus nom coj puv hauv ob lub xeev, xws li Cab Xyib Jiang Xi thiab Fuj Kuas Hu Guang tuaj tua cov puv hmoob, tiam sis tsoom puv hmoob tau tiv tua khov kho tuag nthi *

Huab tais Tsim Tseem kav ntuj xyoo 8 haum rau xyoo 1348 hauv lub 3 hlis ntuj, Vwj Theeb Pov coj dua tub puv hmoob mus tua lub nroog Yeej Tsawb zaum 4, lub 11 hlis ntuj Vwj Theeb Pov coj tsoom tub puv hmoob 6 vam tawm leej mus tua txeeb tau lub nroog Cheej Tsawb hauv xeev Kav Xyib, lub caij no ntau lub nroog, ntau suam teb chaws hauv ntsuj teb chaws 5 tug dej no puav leej raug hmoob kav los nyob hauv hmoob lub qab hwj chim, tsoom nom hmoob kuj tau txais kev koom tes zoo los ntawm cov haiv neeg me uas nyob ib ncig ntawm xeev Kim Tsawb thiab xeev Kav Xyib, suam teb chaws loj no thiaj tau txais kev twj lij thiab kev thaj yeeb *

Huab tais Tsim Tseem kav ntuj xyoo 9 haum rau xyoo 1349 thaum lub 3 hlis ntuj, Vwj Theeb Pov coj tsoom tub puv hmoob mus tua Yeej Tsawb yog zaum 5, tib lub hlis no thaum xiab 7, cheem thaum cov puv hmoob tsis nyob lawm, ces Yeej Tshoj tso tub puv tuaj muab Vwj Theeb Pov lub chaw hauv puas vij tua piam tas, hmoob tus nom Yaj Luj Txoov kuj raug ntes tau thiab cab mus tua rau ntawm huab tais Ceeb Tsheej hu ua Tuam Twv Da Du, txij li Yaj Luj Txoov raug tuag los yav tom qab, Vwj Theeb Pov kuj tau coj tsoom tub puv hmoob ua tawv qhawv tiv nres khov kho *

Thaum lub 12 hlis ntuj, Vwj Theeb Pov coj tub puv mus tua lub nroog Seem Tsawb Sheng Zhou, niaj hnub no yog lub Xyeem Yeej Leej Yin Ling Xian, thiab cheem lub sij hawm uas yus yeej puv no yuav tsum tua ntxiv mus rau xeev Huj Pej thiab nkag mus rau xeev Fuj Naj, tua txeeb tau Ham Yaj Han Yang, Vwj Theeb Pov lub hwj chim kav tau ntau suam teb chaws hauv 4 lub xeev, xws li Fuj Naj, Fuj Pej, Kim Tsawb thiab xeev Kav Xyib, txij li thaum Vwj Theeb Pov tuag tas los, nws cov tub puv muaj ib feem mus zwm nrog rau tus nom Lwj Fuj Thoob Liu Fu Tong, muaj ib txhia mus zwm rau tus nom coj puv pej xeem, nyob ntawm lub xeev Fuj Naj thiab xeev Fuj Pej *

NQE 01 : NTU CAIJ HMOOB TSHWM OB LUB NPE *

Qhov uas hmoob tshwm muaj ob lub npe, yog los ntawm kev ua tsov ua puv txij Yeej Tshoj thiab Meej Tshoj xyoo 1276 thiab Cheeb Tshoj xyoo 1644 los mas hmoob muaj ob lub npe uas yog Suav hu tias ''Hmoob Siav, Hmoob Nyoos'', lub ntsiab tseeb ''Hmoob Siav'' yog cov hmoob uas raug Suav tua swb thiab mus hwm rau lawv, raug ntxuav hlwb mus txais kawm Suav ntawv thiab mus coj Suav tej txuj ci, hos ''Hmoob Nyoos'' yog cov tsis tau swb puv rau Suav. lo lus tias ''Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos'' yog cov vaj Suav thaum ub muaj lub tswv yim xav kom cov haiv neeg me swb lawv thiab hloov los ua lawv neeg coj lawv kev cai hais lawv lus, tsom qhov hmoob txais Suav kev cai ntau thiab tsawg los faib *

Txawm tias yuav yog Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos tsis yog ob haiv neeg, tsis hais ob co twb puav leej yog haiv Hmoob, qhov teeb meem no txhua tiam huab tais yog muab siab rau coj txoj kev faib ua Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos, yog txoj kev tsa ib txog cai sib faib los kav, lawv lub hom phiaj kev muab Hmoob sib faib ri mus thiab xyob tawm ntawm txoj kev nrog Suav ua yeeb ncuab, pov hwm nws txoj kev kav teb chaws, yog muab Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos sib piv mas Suav yuav saib cov Hmoob Siav ntau dua, xws li cov Hmoob Siav muaj cai mus nrog Suav sib twv ntawv qib qis mus txog qib peb *

Lub cai thaum huab tais Tuam Cheej Looj kav teb chaws xyoo 1794, Suav tsis pub cov Hmoob Nyoos mus twv ntawv, tab nyob hauv kev mus twv ntawv ntawm cov tub ntxhais Hmoob Siav mas yuav tsum kom lawv sau npe rau hauv phau ntawv ua « Suav Tshiab » thiaj li yuav tso cai mus nrog Suav sib twv ntawv tau, qhov no yog taw txog Suav thiab Hmoob qhov sib txawv *

Tej no sawv daws yuav pom tau tias, tsis hais Hmoob Siav los Hmoob Nyoos, luag tseem ntsia ntsoov tias yog Hmoob, huab tais Suav lo lus hais tias ‘Tiam Zoo, Hmoob Siav’ puav leej yog ib txog kev ntxuav hlwb thiab yog ib lub ncauj ke ua Keeb Kwm yuav taug los yog huab tais Suav txoj kev siv los ua ntxuav Hmoob taub hau. txhua yam hais los yuav tsum ua ib lub caws pliav nyob rau hauv Hmoob Keeb Kwm, ntev niaj ntau xyoo qhov caws pliav no tau tawg ua ib kab pleb yuav maj mam loj tuaj nyob rau hauv tsoom Hmoob lub siab mus tas ib sim, txij Cab Kaim Sej sawv kav teb chaws los txog lub caij Mos Txes Toos kav teb chaws, Hmoob qhov caws pliav ntawd tseem nyob *

Muaj ntau suam teb chaws yog cov Hmoob Nyoos nyob, lawv cov neeg txawj ntse tau muab cov Hmoob Siav uas tsis paub lus Hmoob thiab tsis hnav khaub ncaws Hmoob lawd hu ua cov niag « Hmoob Cuav » tej teeb meem no tshwm muaj ntau heev, phim sawv daws yuav muab siab rau los daws kho *

Suav txoj kev tshuaj ntsuam laj mej pej xeem zaum plaub txij xyoo 1986-1990, cov Hmoob Siav nyob xeev Huj Naj tau rau npe tig rov los ua Hmoob muaj txog tsib caug tawm vam leej, kwv yees 30 feem pua ntawm cov Hmoob nyob xeev Huj Naj. lub teeb meem no sawv daws yuav ua li cas thiaj kho tau qhov tias ( Hmoob Siav, Hmoob Nyoos )! kawg sawv daws yuav tsum muab siab rau nrhiav tej puav pheej los sib tuav xam thiaj yuav kho tau los haum xwb *

NQE 02 : HMOOB SIAV COV TEEB MEEM THIAB LAWV KEV TXOM NYEM *

Muaj ntau suam teb chaws Hmoob Siav ua lub neej raws li Keeb Kwm los, puav leej yog Hmoob tej nrim teb nrim chaw thiab cov neeg nyob suam teb chaws no puav leej yog Hmoob. cov Hmoob Siav kuj ua lub neej txom nyem thiab ntsib kev nyuaj siab ntau ib yam cov Hmoob Nyoos, lawv tau tiv nres pov hwm lub npe Hmoob tsis pub ploj thiab kev nrhiav nyiaj * nrog rau kev kawm ntaub ntawv txuj ci, lawv tau ua ib yam qab hau tseem ceeb heev nyob hauv Hmoob Keeb Kwm*

Nyob lub Tsawb Xyaab Xyib, suam teb chaws Cheej Toob Pej, suam teb chaws Aws Xyib, suam teb chaws Tshuab Toob, suam teb chaws Cheej Toob Naj, suam teb chaws Xyaab Xyib Naj, suam teb chaws Kim Pej, suam teb chaws Teeb Toob Pej, xeev Huj Naj, xeev Huj Pej xeev XimTshuab, xeev Kim Tsawb, xeev Yeej Naj, xeev Kaav Xyib, xeev Kaav Toob, xeev Haiv Naj, tej suam teb chaws uas Hmoob no, tseem muaj cov uas tsis paub lus Hmoob thiab tsis hnav khaub ncaws Hmoob, tiam sis raws li Keeb Kwm lawv puav leej yog cov Hmoob Siav thiab yog haiv neeg Hmoob *

Yog sawv daws xav paub ntau dua tej no, yuav tsum mus nrhiav nyob hauv Keeb Kwm los saib lawv qhov txawv, Hmoob Siav lub neej txom nyem thaud, yog txoj kev uas lawv raug Suav tua swb thiab huab tais Suav tau coj lawv mus ntxuav dua hlwb. lub ntsiab lus uas ntxuav hlwb yog yuam kom Hmoob coj Suav tej kev cai thiab yuav lawv lub tswv yim, kawm Suav li ntawv thiab hais Suav li lus, Hmoob Siav ua lub neej nyob ntawm dej tob hluav taws ntaiv, xws li cov Hmoob uas niaj hnub no nyob Xyeem Xwm Leej hauv xeev Huj Naj. muaj 3 phau ntawv piav txog cov Hmoob Siav li Keeb Kwm xws li :

Phau ntawv « Bao Qing Fu Zhi »

Phau ntawv « Sui Ning Xian Zhi »

Phau ntawv « Jin Zhou Xiang Tu Zhi »

Cov phau ntawv no, yog piav txog suam teb chaws Xwm Leej, feem ntau twb cim ua « teb chaws Hmoob » los yog « Suam Teb Chaws Tsov puv » cov neeg nyob suam teb chaws no (4/10) yog Suav, Hmoob yog rau feem kaum ( 6/10 ). huab tais Suav hu ua Kuab Xyim, xyoo 1908 nws tau sau ib phau ntawv hu ua « Jin Zhou Xiang Tu Zhi » hauv phau ntawv hais txog lub « Xyeem Xwm Leej uas muaj Hmoob thiab cov Co nyob sib xyaws » muaj xeem Phab, xeem Vwj, xeem Looj, xeem Yaj, xeem Maj, xeem Siv, xeem Lom, xeem Pheej, xeem Theej *

Huab tais Suav Xeeb Thoos, xyoo 1910 tseem muaj ob tug neeg hu ua « Xeeb Yeej Teem thiab Koob Cuab Ceem » tau sau ib phau ntawv hu ua ‘Cheng Sui Jui Dong Xiang Zhi’ nyob hauv phau ntawv hais txog lub Xyeem Tsheej Pum thiab lub Xyeem Xwm Leej sib puas nrim xws phab phlu tsua, cov pej xeem nyob hauv lub Xyeem Tsheej Pum muaj peb feem kaum ( 3/10 ) yog Suav hos xya feem kaum ( 7/10 ) yog Hmoob, lub Xyeem Xwm Leej muaj plaub feem kaum ( 4/10 ) yog Suav hos rau feem kaum ( 6/10 ) yog Hmoob *

Raws li Keeb Kwm sau tseg , txhua tus huab tais Suav tau tuaj tua Hmoob nyob teb chaws Xwm Leej huv si muaj ntau dua ntawm 38 zaus, zaum tub puv tsawg mas yog tas nrho cov tub puv nyob hauv ib lub xeev, zaum tub puv coob mas sau tas nrho tsib los rau lub xeev tub puv tuaj tua Hmoob, ib txwm los cov Hmoob nyob ntawm teb chaws Xwm Leej nto npe tias tsis ntshai tuag, vim lawv tsis tau swb dua puv rau Suav ib zaug li *

Li ntawd, xyoo 1695 cov Hmoob nyob Xwm Leej thiaj raug Suav tua tawg tas, txij Suav tau los kav, Hmoob sawv puv ntxeev rov tua Suav tshaj 10 zaus tsis yeej, txog lub caij huab tais Cheeb Tshoj kav ntuj, Hmoob tau sawv puv tua Suav loj tshaj plaws, cov Hmoob nyob Xwm Leej kuj tau sawv ob ntsug puv, thawj ntsug yog tua huab tais Yoob Tseem thiab huab tais Tuam Tsheej Looj, zaum ob yog tua huab tais Xyeej Thooj, lawv puav leej yog cov vaj Suav, tiam sis Xwm Leej suam nyuag teb chaws me me, ib hnee xub twb hla dhau yuav ua li cas thiaj tiv tau luag ntsis ntaj ntsis hmuv *

Hmoob sawv tsov puv tua zaum twg los puav leej raug piam tas, sib tua tas tsis muaj qhov yeej tsuas muaj piam tsuaj puas ntsoog xwb, cov Hmoob uas raug luag ntes tau ntawd raug luag tua tuag puv roob puv hav, cov luag tsis tua ces luag muab xa coj mus nrauj zoo nrauj tsuag, Hmoob cov poj niam me nyuam ces raug luag muab muag ntaus nqi rau cov tub puv uas yeej ib txwm nyob teb chaws ntawd coj mus ua niam yau los coj mus ua qhev, tus nqi muag mas xws li:

Cov ntxhais 3 mus rau 5 xyoos muag ib lag nyiaj *

Cov muaj 6 mus rau 11 xyoos muag 2 lag nyiaj *

Cov muaj 12 mus rau 16 xyoos muag 3 lag nyiaj *

Cov muaj 17 mus rau 30 xyoos muag 5 lag nyiaj *

Cov muaj 30 mus rau 40 xyoos muag 2 lag nyiaj *

Cov muaj 40 xyoos rov saud muag 5 * nyiaj *

01 : LUS CIM TSEG *

Qhov no, sawv daws yuav pom tias cov Hmoob nyob ntau suam teb chaws tau sawv puv tua Suav ntau zaus, tiam sis thaum swb lawd tsis tsuas cov Hmoob nyob Xwm Leej yog cov tau txais kev txom nyem ntau tshaj xwb, cov Hmoob Siav lawv cov xeeb zeej xeeb ntxwv tseem raug cov Hmoob Nyoos muab hu ua ''Cuav Hmoob'' tej no yog ib qho uas Hmoob sib yuam kev loj kawg kiag, txoj kev uas thuam cov Hmoob Siav no yog ib yam tsis phim hlo li, vim lawv yog cov seem ntawm luag hniav ntaj ciaj ntawm luag ntsis hmuv. huab tais Cheeb Tshoj txoj kev tsim Hmoob ntawd hais nyog tias, tsuas muaj qhov tua thiab tswj nruj, yog tej pab Hmoob ntxeev siab mas yuav xub cheb ntxuav li mam mus tswj, tej suam uas lawv yeem swb ces cia li mus kav xwb *

O2 : LUS CIM TSEG *

Txij lub caij Cheeb Tshoj poob hwj chim txog lub caij Sen Yat San thiab Cab Kaim Sej sawv kav ntuj, cov Hmoob nyob Xwm Leej tseem muaj lub npe hu ua « Suav Tshiab » los « Hmoob Siav » los « Hmoob Swb puv » los 'Hmoob Zoo'' nyob saum tej teeb meem no Hmoob Siav tsis lees txais suav txoj kev cai puas yuav tau ? txoj kev tuag no tsuav yus tshuav siav ces twb yog qhov zoo, tseem yuav xav lwm yam los ntxiv tsis muaj lwm txoj kev taug. yog sawv daws paub txog Hmoob Siav txoj kev txom nyem, mas phim sawv daws yuav tau lees txais lawv los nrog sawv daws ua ib pab ib pawg, yog sawv daws tsis kam lees, kuj yog ib qho txhaum loj rau lub ntuj lub teb *

Hais tas nrho Hmoob Siav li Keeb Kwm tej qab hau yuav muab ua tau ob yam hais xws li ''Sib Khom ua ntsej ua muag'', lo lus ‘Sib Khom’ yog tsom nws haiv neeg tus yam ntxwv los piv, lub ntsiab yog li no, Hmoob Siav tsis yog lwm haiv neeg, yog muab lawv tus yam ntxwv thiab tej txuj ci los hais, Hmoob Siav kawg yuav tsum khom Hmoob Nyoos thiaj yuav sawv taus ntseg, lawv yeej mus tsis tau nrog Suav, vim lawv tseem coj raws poj koob yawg koob thiab tej kev lis kev cai *

Raws li thaud, lub sawm fem caij tsuj quab yuam, cov Hmoob Siav tau mus txia ua Suav tas lawm, tiam sis Suav tseem muab lawv hu ua « Miao Txi » kom tau caij tsuj quab yuam, qhov no Hmoob nyiaj tiv tsis taus. suav hais tau ib lo lus tias: « tsis qhuab tsis phem, yim qhuab yim phem » li no cov Hmoob Siav yog ib co neeg uas Suav ntxub tshaj plaws nyob hauv lub teb chaws Suav, lo lus hais tias, « ntsej muag » yog tsom xws li ntawm Hmoob Siav lub Keeb Kwm, raws li qhov Hmoob pom yuav piv tau zoo li tias, yog muab haiv Hmoob los piv ua tib neeg lub cev, cov Hmoob Siav txawm yog daim tawv, tes taw, ntsej muag tas nrho *

Suav sib piv txog cov Hmoob Siav, Hmoob Siav yog txoj kev uas Suav muab Hmoob Nyoos txia los ua Suav, nyob hauv txoj kev ntaus puv tiv tua Suav thiab tiv lawv txoj kev caij tsuj quab yuam mas cov Hmoob Siav yog Hmoob Nyoos thawj txheej laj kab thiab Hmoob Siav yog cov yuav pab Hmoob Nyoos, thaum Suav yuav tuaj tua cov Hmoob Nyoos, cov Hmoob Siav xub raug ua ntej thiab kuj yog tus xub tuaj xa moo, lawv sib tuav tes nyob qhov tsaus los sib pab sib nres thiab los tiv thaiv. li ntawd, Suav nqus puv tuaj tua Hmoob Nyoos thaum twg mas Suav yuav tsum xyuam xim rau cov Hmoob Siav txoj kev dhia taw, yog Suav pom tias paim quav mas Suav yuav tsum xub ua hauj lwm rau Hmoob Siav *

Nyob hauv Yeej Zuj Yim phau ntawv ‘'Hmoob Npaj Sib Tua, Feem Sib Xyaw’' sau hais tias, Hmoob Nyoos raug plaub los Hmoob Siav kuj muaj feem koom los yog Hmoob Siav xub tshwm tswv yim rau Hmoob Nyoos ua hauj lwm, cov Hmoob Nyoos coob lub dag zog muaj, tiam sis tsis ntse tsis muaj tswv yim *

Nyob hauv phau ntawv tseem sau ib lo lus hais tias, Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos yog nqaij ib daig tawv ib phob kawg yuav tsum sib nres sib pab, vim qhov no Nom tswv Suav thiaj yuav tsum muab siab rau saib cov Hmoob Siav mus rau qhov nruj *

O3 ; LUS CIM TSEG *

Tus Suav uas kav suam teb chaws Fuj Naj los rau Kaav Xyib hu ua Phab Txoob Luj, tau sau tseg tias Hmoob Nyoos nqus puv tua Suav los vim Hmoob Siav nyiag ua Hmoob Nyoos tus txha nqaj qaum *

O4 ; LUS CIM TSEG *

Txhua zaus sawv daws yuav pom tias, Keeb Kwm hais txog Hmoob sawv puv tua Suav thaum twg mas Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos twb sawv ua ib pab tuag ua ib pawg, li no lo lus tias Hmoob Nyoos yog lub cev Hmoob Siav yog qhov muag tes taw, lub ntsiab yog raws li hais los*

Dua no lawd, kev qhia kawm txuj ci Suav thiaj nthuav dav thiab nrog rau fab kev nrhiav nyiaj * ntawm Hmoob, cov Hmoob Siav zoo xws li tus choj uas Hmoob Nyoos tau txais kev pab ntau heev, nyob rau hauv lub neej puag thaum ub los txog niaj hnub no, txoj kev yuav luag toob xib los siv thiab kawm luag tej txuj ci, raws li kev cai yog cov Hmoob Siav xub kawm ces li mam tshaj mus rau cov Hmoob Nyoos, qhov no sawv daws twb paub zoo tsis tas yuav txhais mus kom meej. tsis tsuas li ntawd xwb cov Hmoob Siav tseem tshuav txoj kev daws kho fab kev lis kev cai Hmoob mas cov Hmoob Siav kuj tau siv lub dag zog los pab ntau heev, xws li nyob hauv kev tsim ''ntawv Hmoob'' *

Lub caij uas Meej Tshoj yuav tas zim txwv xyoo 1644 Cheeb Tshoj pib sawv, cov Hmoob nyob rau teb chaws Xwm Leej tau tsim ib co ntawv Hmoob, lub caij huab tais Yoob Tseem thiab huab tais Tuam Cheej Looj kav teb chaws cov ntawv Hmoob tab tom ri *

Lub caij Hmoob sawv puv tua Suav, Hmoob twb siv ntawv Hmoob nyob hauv kev ua tsov ua puv los nthuav kev cai tswj fwm, coj Hmoob lub tswv yim kom kub siab rau txoj kev tiv thaiv yeeb ncuab thiab tsim sau muaj cai rau tsoom Hmoob siv tsis muaj chaw kawg, tiam sis qhov khuv xim tshaj yog thaum Hmoob swb puv lawd, huab tais Suav tsis tsuas tau muab Hmoob cov ntaub ntawv sau mus hlawv pov tseg, hos tseem txwv tsis pub Hmoob siv ntxiv *

Tus NomTxoov Twj, kav xeev Fuj Naj thiab Kaav Xyib hu ua Tsab Kuas Xwm, tau sau Hmoob cov ntawv ua hauj lwm mus tas, lawv pom tias yog ib phau ntawv hais txog Hmoob kev txom fav, ces nws thiaj li ib txij xa xov mus rau huab tais Suav paub, lawv cia li xa tub puv tuaj tshuaj Hmoob thiab ua ntawv txiav meej kom muab Hmoob tej ntaub ntawv hlawv kom tas pov tseg thiab tswv mus ib sim tsis pub Hmoob muaj ntxiv, yog leej twg tsis mloog raws li ntawd, ib yim neeg twg yuav raug txim, tab txawm yog cov kwv tij neej tsa los yeej raug txim nrog *

O5 ; LUS CIM TSEG *

Cov Hmoob Siav nyob hauv Xwm Leej xub tsim cov ntawv Hmoob ob puas xyoo ua ntej cov Hmoob Nyoos , qhov no yog ib txog kev txhim kho loj heev nyob hauv Hmoob Keeb Kwm *

Thaum Cheeb Tshoj tus huab tais hu ua Tuam Kub Dao Guang’ kav teb chaws tim rau xyoo 1843, cov Hmoob nyob lub Tsawb Ceem Tsawb tau tsim tawm ib txog cai tias txwv « tsis pub dab laug tub yuam yuav phauj ntxhais » qhov no tau muab cov lus txaug rau saum ib daim phiaj zeb tsa tseg, kom cov xeeb zeej xeeb ntxwv tshaj tiam dhau tiam, vim tej laus thaud, muaj ib txog cai loj thiab phem heev, tus phauj cov ntxhais yuav tsum tseg rau dab laug cov tub yuav xwb xwb, tiam sis txoj kev cai phem no tau tsim kev tu siab ntau zaus rau hauv Hmoob txoj kev ua tshoob ua kos, cov Hmoob nyob Ceem Tsawb thiaj xub tsa txoj cai txwv no rau saum daim phiaj zeb los kiav daws kho Hmoob tej qhov phem tseg, lawv kev tshoob kos thiaj tau nce ib qib rau saum txoj kev vaj huam sib luag ntawm cov tub ntxhais kev sib sau ua neej, qhov no yog ib txog cai uas hloov loj heev nyob rau hauv Hmoob li kev tshoob kos *

Ob lub ntsiab lus uas tau hais los saud, txaus ua puav pheej nyob hauv Keeb Kwm, vim yog txoj kev hloov kho Hmoob cov kev lis kev cai thiab tsim tej cai tshiab kom zoo tuaj, yog cov Hmoob Siav tawm lub tswv yim los pab, tej no xam tias Hmoob Siav yeej yog Hmoob tiag tiag*

NQE 03 : KEEB KWM HMOOB UA PAB PAWG *

Raws li kev soj ntsuam los, Hmoob Siav txoj kev txom nyem nrog rau lawv qhov qab hau, yuav pom tias cov Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos kuj puav leej yog '' Peb Hmoob '', yuav muab faib tsis tau, cov Hmoob Siav los lawv lub Caj Ces yeej yuav tsum yog Hmoob xwb xwb, tsis muaj tus twg muaj peev xwm yuav hais tau tias lawv tsis yog Hmoob. tiam sis ib haiv neeg los yog ntawm tej pab pawg nws raws li Keeb Kwm, txawm tias nws yuav yog ib lub cev khov kho uas yog tsoom neeg sib koom los nws yuav hloov mus raws lub sawm fem tshiab *

Li ntawd, tsis yog tias cov laus thaud tej pab pawg npe hu li cas ces cov xeeb zeej xeeb ntxwv tom qab yuav tsum hu raws li ntawd. txheej tshiab no cov xeeb zeej xeeb ntxwv hais tias, cov laus thaud lub npe kuj tsis txawj hu li ntawd, qhov no leej twg los xij yog muab cov xeeb zeej xeeb ntxwv tej pab pawg txheej tshiab coj mus zeem rau cov pab pawg txwv zeej txwv koob thaud uas tsis paub tseeb mas yog ib qho yuam kev loj heev. cov Hmoob Siav li Keeb Kwm zoo xws li ib lub paj kub tawg ci ntsa iab, los kuj yog ib tais dej ntshav muag, tiam sis Keeb Kwm tsis xws li tej xwm niaj hnub tawm, sawv daws yuav tsum muab ntaus nqi ib yam toob xib, zoo li yuav tsum saib hauv Keeb Kwm los txiav, tsis txhob tso Keeb Kwm tseg, tseem yuav tau ua zoo saib tej teeb meem hauv Keeb Kwm, ua zoo saib txog nws txoj kev huaj vam hloov tshiab kom paub tseeb nyob hauv lub ntsiab *

Muab saib raws li Keeb Kwm los, cov Hmoob Siav yeej yog Peb Hmoob tseeb tseeb. yog xav paub txog qhov tseeb tias, ( tom qab no puas muaj dab tsi hloov tshiab ? lawv lub neej zoo li cas thiab lawv puas tseem yog Hmoob ? ) nyob hauv cov teeb meem no sawv daws yuav tsum nrhiav ( Hmoob Siav li Keeb Kwm ) thiab lawv lub neej los tuav xam raws txheej tshiab thiaj yuav paub txog qhov tseeb *

Qib A : COV HMOOB SIAV KEV KAWM COJ SUAV TEJ TXUJ CI *

Raws li kev tshuaj ntsuam los yuav muab Hmoob Siav li lus, Hmoob Siav li kev txawj ntse, Hmoob Siav tej txuj ci nrog rau lawv lub tswv yim coj los piv rau cov Hmoob Nyoos kom pom qhov sib thooj thiab qhov sib txawv mas yog hais txog Hmoob Siav kev hais lus, qhov teeb meem kev hais lus thiab yam ntxwv txawv ntawm cov Hmoob Siav muaj lus Hmoob nyob hauv tsawg tshaj, feem ntau lawv hais lus Suav ntau dua, qhov no lawv thiaj raug cov Hmoob Nyoos hu ua ‘Hmoob Cuav’ tiam sis yuav tsum saib qhov teeb meem ntawm tib neeg cov lus lub hauv paus txuj ci thiab qhov tseeb los ntaus nqi, txawm yuav paub tias lo lus yog ib tug yam ntxwv tseem ceeb qhia tias sawv daws yog thooj ib haiv neeg los sis qhov yuav nrhiav yus haiv neeg tsis kawg tej no xwb. yog sawv daws tsis txawj hais ib seem lus, qhov no kuj laj ua tau ib haiv neeg, txawm nyob hauv lub caij twg los cov neeg koom ua ib haiv neeg yuav tsum hais tau ib seem lus xwb, kuj tsis yog tias tsuav txawj hais ib seem lus ces txawm yuav yog ib haiv neeg *

Piv li cov neeg nyob Xib Fab, cov neeg Yeeb Kuj, cov neeg Mes Kuj, cov neeg Ais Lis, lawv tsis koom ua ib haiv neeg, tiam sis lawv puav leej hais lus Yeeb Kuj, haiv neeg Suav, haiv neeg Npua puv, haiv neeg Maas, lawv puav leej hais lus Suav, lawv kuj tsis yog ib haiv neeg. vim kev sib ntoj sib thuv ntawm cov haiv neeg, tab txawm tsis yog ib haiv neeg los kuj siv ib seem lus uas ob haiv neeg puav leej paub los yog qiv luag lwm haiv neeg li lus, qhov no tsis hais haiv neeg twg li Keeb Kwm yeej muaj tib yam, li ntawd cov Hmoob Siav uas hais lus Suav yog raws li Suav txoj cai, tiam sis Hmoob Siav hais lus Suav nrog rau cov neeg Mes Kuj hais lus Yeeb Kuj, cov Maas hais lus Suav yog ib qho sib txawv loj heev, neeg Mes Kuj hais lus Yeeb Kuj yog tseem tseem lus Yeeb Kuj, cov Maas hais lus Suav kuj tseem lus Suav, tiam sis cov Hmoob Siav hais lus Suav mas tsis tseem lus Suav, lawv hais lus Suav ib nrab lus Hmoob txuam *

Cov Hmoob nyob Maj Yaaj, lo lus‘ haus dej no lawv hais tias Ka auj’, hos raug muv plev ib ples, lawv hais tias ’Pej Foob ntxi naa yij cau' cov lus no yog cov Hmoob Toob Fab hais, tej lus no twb tsis tseem lus Suav, cov Hmoob Siav hais tau ib seem lus Suav tsis xws Suav, lus Hmoob ho tsis xws Hmoob, hais tej seem lus li no tsuas pom qab hu ua ‘ib suam teb chaws li lus xwb’ cov lus uas Hmoob Siav niaj hnub hais no, tab txawm yog Hmoob los tej haiv neeg nyob lub teb chaws ntawd hnov, lawv puav leej xav tias yog lus Hmoob, vim cov lus uas Hmoob Siav siv hais niaj hnub no sawv daws yuav pom tias yog lus Suav tab mas ho tsis tseem lus Suav *

Li ntawd, lus Hmoob Siav thiab lus Hmoob Nyoos tseem yog ob co lus sib ze heev, txoj kev txia ua Suav hauv tej suam Hmoob Siav tsis yog yuav txia mus tas ib txhis, kuj muaj ib feem Hmoob Siav tseem txawj hais lus Hmoob, suam teb chaws Faj Sab uas nyob hauv lub Xyeem Xwm Leej, lawv cov lus tseem thooj cov lus Hmoob, suam teb chaws Xyab Xyib kev hais lus ntawm cov Hmoob Siav ntau feem twb hais lus Suav tiam sis lawv tseem tsis tau tso tas nrho Hmoob cov lus tseg thiab tus yam ntxwv tseem coj raws li kev cai Hmoob tsis tau ploj tas tas *

Qib B : HMOOB SIAV TEJ TXUJ CI *

Raws li Keeb Kwm, Hmoob tej txuj ci uas ze ntawm ib puas ntau xyoo huab tais Suav yuam kom Hmoob txia ua neeg Suav, ua rau Hmoob muaj ob lub npe tias “Hmoob Siav, Hmoob Nyoos“ muaj kev sib txawv loj heev rau ntau fab, xws li kab tshoob kos, kab ke pam tuag, tej kev lis kev cai thiab tej khaub ncaw hnav, qhov txawv loj mas yog cov Hmoob Siav hnav Suav li khaub ncaws tas lawm *

Cov Hmoob Siav, lawv tej kev lis kev cai los yog kev teev hawm muaj ntau feem coj Suav kev cai, tsuas yog tias tej kev lis kev cai kev teev hawm ntawd kuj tseem tshuav Hmoob tus yam ntxwv nyob hauv xwb, muaj ib feem tseem ceeb nyob hauv Hmoob Siav cov kab ke, lawv tseem ua raws ’Hmoob’ yog yuav muab saib Hmoob Siav tej kev lis kev cai thiab kev teev hawm ua ib haiv neeg tej txuj ci mas kuj tsis xws txuj Hmoob kuj tsis xws txuj Suav, yog zoo li ib yam txuj tsuam tsoov, yog ho yuav muab ntaus nqi rau ib haiv neeg tej txuj ci li Suav mas kuj tsis yog ib yam loj uas yuav muaj qab hau tsawg heev, nws yuav tshwm tsis tau ib lub yam ntxwv los yog yuav sawv tsis tau cev rau Suav tej txuj ci thiab yuav sawv tsis taus nrog Suav cov sib txig *

Li ntawd, Hmoob Siav lub hauv paus txuj ci tseem yog Hmoob li txuj, tsuas yog lawv txia mus ua Suav tau ntau txhiab xyoo lawm thiaj li muaj Suav tej txuj txuam me ntsis nyob hauv xwb, lub ntsiab tseem tiag tseem yog Hmoob li txuj, tab sis yuav tau kho feem txuj ci Suav txuam ntawd muab daws tseg mas thiaj yuav siv tau raws li Hmoob Keeb Kwm, yog ho yuav muab hais rov lwm fab mas Hmoob Siav cov txuj ci tsuam tsoov no yog Hmoob Siav ib txog kev nce qib, kuj yog ib qho tseem ceeb nyob hauv Hmoob Siav tej txuj ci tas nrho thiab muaj qab hau tsheej ib txog kev sawv taus cev, yog ib qib txheej txheem ntawm Hmoob Siav kev lis kev cai tej txuj, yuav hais tau tias yog Hmoob Siav tej kev lis kev cai ib tug cag ncau *

Qib C : HMOOB SIAV TEJ KEV LIS KEV CAI *

Yog xav paub kom meej tshaj no yuav tau rho Hmoob Siav ib co kev lis kev cai dab qhuas coj los hais thiab ntaus nqi. Hmoob Siav kev lis kev cai nyob hauv tshoob kos mas lawv siv kev cai Suav ntau xwb, nkauj nyab nraug vauv mas tsuas hnav khaub ncaws Suav xwb, thaum txais nyab, pe dab pe qhua, hu qhua tshoob thiab kev pub tshav ntuj lawv puav leej siv Suav kev cai, yog saib nraud mas yuav pom tias yog kev cai Suav thiab muaj tej yam txawv tshaj. hmoob Siav txoj kev ua nkauj ua nraug puav leej tseem muaj hais khwv txhiaj, tsuam nplooj nkauj nraug sib teem chaw, nyob hauv txoj kev tshoob kos cov Hmoob Siav tseem coj txoj cai tias ‘muam npaws nus npo tsis pub sib yuav’ *

Nyob ntawm Hmoob Siav kev tshoob kos, tus ntxhais tawm niam txiv qhov rooj mus ua nyab mas yuav tsum thov tus nus hlob kuv phem tawm mus nraum zoov, dhia hla vab tshaus, pov rawg, roos kaus, taws tsau faib tsau thiab loos tsau, hauv tsev taws ib teg tsau tawm tuaj txog ntawm qhov rooj mas muab ib teg tsau faib ua ob teg, ib teg coj rov mus cia hauv tsev, ib teg taws xa xa tus ntxhais mus, qhov no hu ua ‘taws tsau faib thiab" *

Thaum nkauj nyab los txog tom pog yawg tsev nraum zoov, ib tug yuav tsum taws ib teg tsau tawm hauv pog yawg tsev mus muab ob teg hloov ua ib teg coj nkauj nyab nkag los tsev, qhov no hu ua ( loos hluav taws ), tiam sis txheej tshiab no feem ntau lawv taws teeb tsom los hloov lawm, nyob ntawm txoj kev xa nyab mas tseem muaj kev thaiv qhov rooj, tua hluav taws thiab tseem muaj ob tug me nyuam yaus kwv ob tug xyoob coj kev raws li thaum ub, ob tug ntxhoo xyoob coj kev no yog ua raws li Hmoob zaj dab neeg thaud ( ntxhais huab tais Xyoob ) *

Hmoob Siav kev lom zem, Hmoob Siav txoj kev lom zem nyob hauv tshoob kos, tseem muaj kev hais kwv txhiaj, ua lom zem hauv nkauj nyab nraug vauv txaj, laub dej laub cawv rau qhua haus, nkauj nyab nraug vauv sib lwv kwv txhiaj, yog nraug vauv teb tsis tau tseem raug kaw rau nraum zoov tsis pub nkag mus hauv txaj, txhua yam uas tau hais los tab tom yog lub hauv paus ntawm Hmoob tej kev lis kev cai, qhov tseem ceeb mas yog qhov kuv phem nkauj nyab tawm rooj, dhia hla vab tshaus, faib tsau, loos tsau thiab txoj cai txwv tsis pub muam npaws nus npo sib yuav, yog tsoom Hmoob ib tug yam ntxwv feem koom, qhov no sawv daws yuav pom tau tias Hmoob Siav tseem coj nraim Hmoob tej kab ke lub hauv paus ntawm haiv neeg Hmoob *

Raws li tej tub tseem fwv huab tais Suav tsa los kav teb chaws uas Hmoob nyob, Hmoob Siav tseem coj ib yam li cov Hmoob Nyoos, tseem tsa muaj Koom Haum Sib Koom Tes los txog lub caij Koom Tshaj sawv kav teb chaws. Hmoob lub Koom Haum Sib Koom Tes, yog ib lub Koom Haum Hmoob uas tsa los tswj fwm kav kev plaub ntug thiab tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev tsov puv tuaj tua caij tsuj quab yuam *

Qab hau uas tsa muaj lub Koom Haum no yog ib txog kev koom tes nrhiav kev ywj pheej nyob hauv Hmoob lub neej thaud, yog ib toob vam hauv Keeb Kwm uas taw txog Hmoob txoj kev vaj huam sib luag yav ntuj thaud tej nqe lus uas sawv daws xaiv tau coj los tswj fwm, nws yog Hmoob ib txog kev cai tu plaub ntug ib txwm Hmoob coj kam, suam teb chaws Hmoob Siav nyob lawv muaj peev xwm coj tau lub Koom Haum no kom sawv tau los txog lub caij Koom Tshaj sawv kav teb chaws. Hmoob Siav tej kev lis kev cai nrog rau tus txheej txheem uas hais los kuj txaus ua puav pheej tias, Hmoob Siav yog tseem coj raws li Keeb Kwm Hmoob tsis raws li Suav *

Qib D : HMOOB SIAV FEEM TXUJ CI*

01 : Txuj ci kho mob, cov Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos tej txuj ci kuj yuav xav sib thooj, kev siv tshuaj ntsuab uas cov Hmoob Siav siv no puav leej yog ua lus Suav, tej tshuaj cag ntoo , daim ntawv muab tshuaj nrog rau txuj ci tov tshuaj thiab siv tswv yim kho mob kuj txawv tsis ntau ntawm cov Hmoob Nyoos, xws li kev ua khawv koob, tsuag dej, lawv dab, khov kuam, txhua yam no twb puav leej yog kev ‘kho neeb kho tshuaj ntawm Hmoob’ *

02 : Txuj ci ntaus ntrig, Hmoob Siav txoj kev ntaus taw tes mas twb puav leej ua lus Suav hais, zaj ‘txuj ci tes taw kawm ntaus nrig " Tes " muaj ib co npe nrig, yog khaws hauv tej txuj ci ntaus nrig " Tes " los, xws li Lau Qaib Cev, Noog Lum Nim Xyab Ceg, Noog Hum Vaj Nthuav Tis, tiam sis nws cov zaj taw tes, xws li " Mus plaub rov rau ", lub cev tsis qaij tsis khaus, txhais ceg tsis pub kom khaus tsis pub kom ncaj, tseem ceeb yog txoj kev siv khawv koob, yuav tau saib loj txoj kev pe xib hwb thiab lawv kuj ntseeg yees siv, tej no yog muab saib mas kuj yog tseem txuj ci taw tes Hmoob *

03 : Txuj ci ua Neeb, saib mem toj, cov Hmoob Siav ua dab ua qhua yuav tau thov txiv Neeb, Hmoob txoj kev nyiam hu Neeb tuaj ua dab thiab lub siab ntseeg tias txhua tsav txhua yam twb muaj plig, kev pe hawm txhia tsav txhia yam dab, kev saib qua ntxa, kev saib mem toj mas feem ntau yog nrhiav kws, tej txuj ci no puav leej siv ua lus Suav hais, tiam sis cov dab uas raug hawm thiab tej dab uas lawv teev, cov xib hwb uas raug txheev tuaj thiab lawv tej txuj ci kuj muaj ntsis thooj Hmoob Nyoos, yam uas yog Hmoob tej txuj ci teev hawm dab qhuas thaud, Hmoob Siav txoj kev saib qua vaj qua tsev, qua teb qua chaw yog siv Hmoob li lub tseem hauv paus txuj ci *

Raws li kev tshuaj ntsuam thiab muab tuav xam, yuav pom tseeb tias cov Hmoob Siav tej txuj yog ib yam txuj tsuam tsoov lawm, tiam sis tsuas yog nws tus yam ntxwv ntawm lub hauv paus tseem yog Hmoob li txuj, xws li ib tug ceg thiaj muab xam tias yog txuj ci Hmoob. tas nrho tej txuj hais los txaus ua pov thawj tias Hmoob Siav txoj kev teev hawm thiab kab ke yog muab ntawm Hmoob lub hauv paus chiv los siv, cov Hmoob Siav lub siab ntsws tsis hais los sawv daws yuav paub zoo, lawv muab siab rau heev rau ntawm txoj kev teev hawm poj yawm txwv koob, lawv yeem cia luag muab lawv lub taub hau txiav los xij peem tsuav txuag tau tej laus li qua ntxa xwb. hais tas nrho Hmoob Siav cov poj yawm txwv koob thaud twb puav leej twb yog Hmoob Nyoos li tib yam, lawv yeej nco qab ntsoov tej laus thaud lo lus zoo, sawv daws yuav tsum nco qab ntsoov tej laus cov txiaj ntsig *

Txhua yam uas piav los saud txaus ua puav pheej qhov tseeb, Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos puav leej yog Peb Hmoob, yuav muab cais tsis tau, vim muab hais raws Keeb Kwm los niaj hnub no lawv yeej tseem yog Hmoob li qub, yog thaud huab tais Suav muab Hmoob sib faib los kav thiaj tsim tau txoj kev txhaum no xwb, tas nrho Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos kuj yog ib nkawg me nyuam ntxaib, sawv daws yuav tsum sib tuav tes kom ruaj ua pab ua pawg, ua ib haiv neeg thiaj yuav muaj lub chaw vam khom thiab nrog rau kev sib koom tsim thiaj yuav muaj peev xwm nkag mus cuag tau luag lwm haiv neeg txoj kev vam meej nyob hauv lub ntiaj teb no *

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me Ntxhai hmoob Dab tuag! Vim li ca koj thiaj li hai tias Txiv yawg tsi yog hmoob tus huab tai? es yog Suav tus no? koj ma lam yog poj niam lawm tiag! cov neeg hai lus tsi paub tab ces yog koj ntag laud.. tos li es thiaj li khaim xaj ma.,..... koj los mloog tau ntawm nov na?

lajtuaj, ntawm kuv tus kheej kuv tsis tau hais tias Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob huab tai, kuv tsuas piav mentsis rau nej raws li Wang Ming-ke tau sawv rau hauv nws phau ntawv

英雄祖先與弟兄民族 xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv zoo isab heev uas koj tus ua tij tseem muab cov ntawv no coj los tso rau hauv no thiab nws yog cov ntawv uas kuv nrhiav los ntev lawm zaum no kuv xav tias yuav pab tau kuv kom kuv nkag siab txog peb hmoob li keeb kwm lawm

cov tseem hais tias tsis xhob ua mi nyuam yaus ntseeg dab neeg ntawv xav kom nws mus pw rau hauv ncoo siab siab xav tag mam hais yus ua ib haiv neeg nyob es cas yus yuav tsi nrhiav paub txog yus tus kheej tam sim no qhov yuav los pab kom peb paub txog peb li keeb kwm ces cov txawj ntse mus nrhiav luag lwm haiv neeg uas tau sau txog peb hmoob coj los txhais nthuav tawm rau sawv daws paub nej puas paub hais tias tam sim no cov mi nyuam hmoob lawv tsis paub hais tias lawv yog leej twg lawm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

post-558-1171358019_thumb.jpg

Ntxhais dabtuag,

Raws keeb kwm los mas Txiv Yawg yog Hmoob thawj tug Vaj Ntxwv( Huab Tais) uas tsim tej kev cai Tswj Hwm ntawm ib lub society. Lo lus Miao yog txhais tias: Nrhoj ntsuab hauv teb ( nplej liag ntsuab), Tus ntawv Suav sau Miao yog sau daim liaj thiab cov yub nplej, txhais tias Hmoob yog thawj hais neeg txawj muab nplej los cog ua mov noj. Yog yuav txhais tiag mas Miao no txhais tias: "Haiv neeg noj mov"

Lo lus Miao=Méo ( ntawm Thaib thiab Nplog teb)= Miv= yog ib los lus zoo ib yam ( homonym) xwb tsis txhais ib yam.

Ntawv Suav ces peb tsawg tus thiaj txawj nyeem tab sis ntawv Hmoob peb txhua tus Hmoob txawj nyeem, koj xav paub tseeb tiag nyeem tau hauv phau ntawv " HMOOB LIV XWM" uas yog ib tug prof. History Hmoob Suav nyob University Pej Ceeb sau. Thiab Jean Motin cov ntawv ua lus Fabkis, nws tshawb fawb nyob hauv cov ntawv History Suav sau tseg.

haivhmoob2.jpg

-Kiab Toom Xeeb ntxwv, koj kuj yog rau siab ntaus ntawv kawg thiab. Zoo heev, koj siv lub caij ntau los piav ntau yam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thov nej txhob sibcav thiab lau muab nej txhua tus lub niam tswv yim los ua ke ces muaj ib hnub yej

yuav nrhiav tau qhov tseeb xwb los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0