Jump to content

Change

Txiv Yawg Tsis Yog Peb Hmoob Pojkoob Yawmtxwv?


 • Please log in to reply
151 replies to this topic

#1
Ntxhais Dabtuag

Ntxhais Dabtuag

  New Member

 • Members
 • 34 posts
Reputation: 1
Neutral
Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

ancsestor_heroes_brothernations.jpg
Yog thaum twg paj tawg tau tuaj lawm tim tsua
Thaum ntawd kuv mam li muaj
Noob paj noob hmab rau koj nrog luag sua.

Yog thaum twg txiv txi taus tuaj lawm saum zeb
Thaum ntawd kuv mam li muaj
Noob qoob noob loo rau koj nrog luag tseb.

#2
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 Ntxhais Dabtuag, on Feb 13 2007, 09:10 AM, said:

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

attachment
luag lwm haiv neeg yeej rau lub npe phem phem rau peb cov hmoob los lawm ntau pua xyoo zoo li tim thaib teb los lawv yeej rau ib yam thiab zoo tshaj ces peb yuav tau rau lawv lub npe kom phem phem nyob rau hauv (Hmoob History) thiab kom lwm hnub peb tej me nyuam ho tau muab los nyeem los kom lawv ho paub tias lwv haiv neeg lawv tau ua phem li cas rau peb haiv hmoob thiab. thiab kom lub ntiaj teb no ho tau paub  tias lwv haiv neeg lawv ho phem npaum li cas thiab vim yog peb hmoob poob kev kawm los lawm ntau pua xyoo tsis muaj ntaub ntawv los kawm li es thiaj li tsis muaj ua dab neeg tseg es lwm haiv neeg thiaj li tau muab peb lub npe sau rau hauv lub ntiaj teb no tias peb yog ib haiv neeg phem heev ces lawv tau nyeem tej ntawv ntawd xwb ces lawv txawm siv tias peb hmoob mas phem  tshaj li tab sis tsis yog peb hmoob lub siab zoo tshaj li vim peb tsis qia dub li luag lwm haiv neeg es peb muab pub thiab pub ces thaum kawg peb thiaj li tsis tshua li lawm xwb oscov phooj ywg.

#3
Guest_huab tais hmoob_*

Guest_huab tais hmoob_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on Feb 13 2007, 03:39 PM, said:

luag lwm haiv neeg yeej rau lub npe phem phem rau peb cov hmoob los lawm ntau pua xyoo zoo li tim thaib teb los lawv yeej rau ib yam thiab zoo tshaj ces peb yuav tau rau lawv lub npe kom phem phem nyob rau hauv (Hmoob History) thiab kom lwm hnub peb tej me nyuam ho tau muab los nyeem los kom lawv ho paub tias lwv haiv neeg lawv tau ua phem li cas rau peb haiv hmoob thiab. thiab kom lub ntiaj teb no ho tau paub  tias lwv haiv neeg lawv ho phem npaum li cas thiab vim yog peb hmoob poob kev kawm los lawm ntau pua xyoo tsis muaj ntaub ntawv los kawm li es thiaj li tsis muaj ua dab neeg tseg es lwm haiv neeg thiaj li tau muab peb lub npe sau rau hauv lub ntiaj teb no tias peb yog ib haiv neeg phem heev ces lawv tau nyeem tej ntawv ntawd xwb ces lawv txawm siv tias peb hmoob mas phem  tshaj li tab sis tsis yog peb hmoob lub siab zoo tshaj li vim peb tsis qia dub li luag lwm haiv neeg es peb muab pub thiab pub ces thaum kawg peb thiaj li tsis tshua li lawm xwb oscov phooj ywg.
tus yawg no tseem tsis tau yog peb hmoob tus coj
peb hmoob nyuam qhuav paub tias peb yog neeg thiab  txij li 1960 los lawm xwb
Peb tus vaj ces tsuas yog VP xwb

#4
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent
ntxhais dabtuag,
zoosiab ntau uas koj research tau tej phau ntawv li no los debate hauv no thiab.  txiv yawg yuav miao thiab tsi yog los tibneeg suav luag yeej cav txivyawg nto hmoo lug los txog niajhnub no.  suav nom suav tswv yeej paub tias txivyawg yog miao, tabsis ua cas ntxhais dabtuag ho tsi pom qhov tseeb.  rov mus nyeem phau ntawv ntawm ov-peb lwm koj thiaj totaub, thiab mus reasearch nyob tsoobkuj koj thiaj pom meej tias txivyawg thiab miao yog leejtwg tiag.  uatsaug.

#5
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 98
Excellent
Kuj tsis paub thiab, tab sis cov Hmoob nyob Suav Teb lawv yeej lees meej tias Txiv Yawg (Chi You) yog Hmoob tus Huab Tais 5,000 xyoo dhau los.  Thiab lawv yeej tseem paub Txiv Yawg (Chi You) los txog rau niaj hnub no.  Ib qhov ntxiv mas tsis yog tias Hmoob yog cov lees tias Txiv Yawg (Chi You) yog Hmoob tus Huab Tais, tiam sis Hmoob Suav yeej paub thiab neeg Suav yeej lees meej tias Txiv Yawg (Chi You) yog Hmoob tus Huab Tais los yog yog neeg Hmoob.

Yog tias tsis yog ces kuj yog Suav rov qab dag Suav xwb.  Thiab nyob rau hauv Hmoob tej dab neeg qub qub, twb tsis muaj los yog hnob txog lwm haiv neeg, tsuas muaj haiv Hmoob thiab Suav xwb.  Tau tom qab no mas los rau Vaj Xeem Xais thiaj li mas hnov tias Xeem Xais cov tij laus raug ncaus tawm tsev tsis tau Huab Tais ua, lawv yog cov neeg mus ua haiv neeg no lawm; Co, Nyab Laj, Puab Yib, Laj Teem, Ij Kaub, thiab Puj Thawj.  Dhau li ntawv mas tsis tau hnov lwm haiv neeg li, tsuas yog Suav tag nrho xwb.

Thiab Hmoob tus Saub Niam Ntawv los yeej tau hais tias tus ntawv Suav no yog Hmoob tus, Suav yeej Hmoob es Suav txeeb lawm xwb.  Nej leej twg tsis ntseeg los kuv thov caw nej mus ua kev tshawb nrhiav tias thaum twg Suav muaj los yog tsim tau tus Ntawv Suav no?
Yog yeej tau sau thiab plov meej tias Suav tus Ntawv no yog muaj thaum lawv yeej Huab Tais Txiv Yawg (Chi You) xwb.  Nqe no yog nqe lees meej tias yog Suav tseeb Hmoob tus ntawv los ua Suav tus xwb, yog tias tsis yog mas Suav tus Ntawv Suav no yuav tsum xub muaj ua ntej thaum Suav yeej Hmoob lawm.

Tsis yog Niam Ntawv Yaj Soob Lwj hais xwb, cov Hmoob Suav los yeej hais tib yam, yog tias leej twg tsis ntseeg thiab xav paub meej no.  Nej yuav tau mus nyeem "Haiv Hmoob Liv Xwm" yog ib phau keeb kwm Hmoob nyob rau Suav Teb; yog ib tug kws txuj Hmoob Suav sau, npe hu ua Vwj Zoov Tsheej.

Thiab yog xav paub ntxiv no, mus nrhiav yuav cov movies muaj npe xws li nram no "Taug Txoj Lwg Ntshav daim 1 mus txog rau daim 3"  tom qab saib tej no tas lawm.  Nej thiaj peb thiaj li paub sib tham thiab muaj lus hais mus ntxiv.

Ua tsaug ntau ntau uas nej/koj nyiam txog Hmoob Keeb Kwm thiab.  :) Ntxhais Dabtuag, on Feb 13 2007, 09:10 AM, said:

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

attachment


#6
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent

 nraugzaj, on Feb 15 2007, 07:39 AM, said:

Haiv neeg nos, lawv loj siab zoo nkauj zoo nraug.  Plaubhaus daj li thiab cov tawv nqaij dawb thiab caj ntsawm siab.  Lawv txawj ntaub txawj ntawv thiab muab ib puas tsav yam uas yog lawv teej tug los zwm tseg los yog teev cias raus haus ntawv cias.  Xws lis liaj iav techaws, nyiaj tsiag, khoom noj khoom haus, tej tub mab tub qhe.  Lawv muaj tub mab thiab suav qhev coob heev lis.  Cov tub mab ces yog cov noj rawg thiab zaum hauv av (suav).  Cov suav qhev ces yog cov xuas tes noj mov thiab txhos caug hauv av (nplog, thaib, thiab lwm cov uas muab tes noj mov).

Lawv muab cov tub mab los coj cov tub qhev thiab lawv qhia ntawv raus cov cov teb mab pab lawv teev tseg.  Txawm tub mab thiab tub qhev yuav laim txias xwb los lawv yeej muaj hawj lwm raus uas txhuas tus, thiab haj yam uas raus lawv lub neej zoo tshaj tuaj xwb.  Txhuas tus muaj lub neej zoo sib xws.  Dhaus los taus ntaus tiam neeg, ib tug cias lis tsis kam hawm ib tug li.  Nyias khav nyias muaj tshaj thiab yog tus loj.  Haiv neeg nos cias lis tsis muaj tus coj thiab hais tsis sib haum.  Kev hais plaub hais ntug thiab tu cais los ntawm tus neeg heev thiab txhawj tuas ntaj thiab taws tes.  Cov tub kwm ntawv hais pajhuam thiab kwm taws tes.  Cov ntxhais nyob dawb thiab zaum uas ke sib tham, xyaum uas paj ntaub xwb, thiab hais pajhuam.  Ib xyoo ntuj zeeg peb cov tub cov ntxhais hmoob hnav pajntaub thiab npauj nyiag npauj kuv tuaj nquam paj nquam duas rhias uas sis.  Uas raus cov tub mab thiab suav qhev mas ntshaw heev.

Muaj ib hnub, cov tub mab ua uas haujlwm ntawm cov tswv xub ntiag, lawv ntshaws cov neeg nos lub neeg heev thiab tiv tsis taus txoj kev txom nyem lawm.  Lawv thiaj mus koom siab nrog raus cov tub qhev khwv tswv yim los txeeb haiv neeg nos tug los uas lawv lis.  Tiamsis, lawv xav npaum lis cas los yeej tsis muaj ib txoj hauv kes lis.  Vim tias haiv neeg nos twb muab tej liaj iav tebchaws, nyiaj kuv phem, tub mab, tub qhev zwm tag raus hauv ntauj ntawv khaws cias lawm.

Thaum kawg, lawv thiaj muab haiv neeg nos tuas tuag tas huv tib sis.  Noob qes luaj taum raj xwb los yeej hlais tuag tas huvsis.  Muab tej ntaub ntawv uas teev tseg lawv lub neej hlaws pov tseg tas huv tibsis.  Tiamsis, cov pojniam mas nyob dawb xwb es loj siab thiab zoo nkauj heev lis, lawv nyiam heev lis tuas tsis taus.  Lawv muab cov pojniam nos sib faib raus vaj, tsab, lis xeem, txhuas leej txhuas tus yuav tas.

Hais ntaus los ntev.  Thaum cov pojniam nos yug taus lawv cov menyuam tsuam tsoov, cov tsiv tshiab ntxub heev thiaj muab lawv tis npe hus uas “MIAO”.  Vim, lawv tsis tseem mos thiab tsis paub qab hauv dabtsis lis.  Miao thiaj pauv lawv txoj kev cais dab qhuas txis xwm kab thiab uas neeb uas yaig lis lawv txiv tshiab.  Lam taus lam uas, yuav raws txiv tshiab kuj tsis raws, txoj qub los niam tsis paub tas lawm, uas ib haiv neeg dig muag tsis pom tom qab los tom ntej.  Ntaus ntaus txhiab xyoo tom qab no txiv tshiab tej xeeb leej xeeb ntxwv saib tsis taus lawv.  Txiv yawg lawv thiaj khiav mus nyob lawv uas ib pawg.  Txiv yawg thiaj lis los uas tus siab xyuas pawg neeg no.

ZAJ NOS LOS NTAWM IB TUG YAWG HMOOB LAUS LAUS UAS TSIS NROG PEB NYOB LAWM.
nyobzoo nraugzaj,
koj cov tswvyim no yuav tseem tsi tau vim yog ib cov lus tsi muaj chaw cia siab tau.  yog tus tibneeg laus laus ntawm muaj sia los lawm li 5000 tawm xyoo es nimqhuav tuag naghmo mas tejzaum tseemmoob kuj ntseeg thiab tiamsis zoo li nraugzaj lam khwv tswvyim los dag xwb.  koj kuv thiab peb cov tuaj hauv no yog hmoob tib yam, thov kom koj tsi txhob hasi tej yam uas ua rau hmoob lub npe tsi muaj koob nto npe.  vim hmoob tsi yog menyuam tsaub li koj hais.  yog hmoob yog menyuam tsaub ces nraugzaj ntag yog thawj tus menyuam tsaub uas pab neeg ntawm kuv phem muaj.  uatsaug.

#7
Guest_HMOOB TUAM TSHOJ !!!_*

Guest_HMOOB TUAM TSHOJ !!!_*
 • Guests
Reputation: 0

 Ntxhais Dabtuag, on Feb 13 2007, 09:10 AM, said:

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

attachment


Nej hais tias  Txiv Yawg tsis yog Hmoob tus yawg Koob nej nyeem nov saib !!


                              TXIV YAWG YOG HMOOB THAWJ TUG HUAB TAIS

                                                    THIAB TSEEM YOG

                             HAIV HMOOB TUS YAWG KOOB NYOB TUAM TSHOJ  *

Tiam Peb Hmoob xam txij Cuaj Lig Ntuj thiab ntu Peb Hmoob, raws li Peb Hmoob tej qub txeeg qub teg uas luag khawb tau tawm los, txij lub caij txhawv los txog lub caij ntsws, yog ib lub caij nyoog uas ntev heev, txij Peb Hmoob tiam neeg los txog rau txheej tshiab muaj no muaj kwv yees 5785 xyoos, ntxov thiab lig tsis dhau tawm 105 xyoos ua Yes Xus ntej, kwv yees 4300 xyoo thiab los kawg zim txwv rau xyoo 2400 ua Yes Xus ntej. tiam Peb Hmoob los txog txheej tshiab no kwv yees muaj 6000 xyoo, yog tiam uas Peb Hmoob pib muaj kev txawj ntse nyob Toob Fab tab tom nthaw nkaus *

Hmoob txheej laus thaud, yog thawj pab neeg uas tau nkag mus rau hauv txoj kev txawj ntse txheej tshiab, thiab tau tso txoj kev tsis ntse tseg. lub cim hais txog Peb Hmoob tej txuj ci uas yog huab tais Hmoob tsim muaj peb yam tshiab, thiab tau tsa Peb Hmoob lub kuj cuab kom sawv, huab tais hmoob yog hmoob thawj tug yawg koob uas loj thiab nto moo tshaj plaws *

Peb Hmoob lub kuj cuab yog ib lub kuj cuab uas xub muaj ntxov tshaj plaws nyob rau hauv lub teb chaws Suav. Huab tais hmoob uas yog Txiv Yawg, kwv yees 6000 xyoo dhau los, hmoob tus huab tais tau coj haiv hmoob los tsim zej rhawv zos thiab ua liaj ua teb, yog thawj tug huab tais thiab kuj yog thawj pab neeg uas tau pib lub hauv paus cog qoob cog loo nyob rau hauv daim av Suav, thiab huab tais Hmoob tseem yog tus soj ntsuas hnub qub, ntsuas huab cua, txhais kub txhais no, txhais tshav ntuj los nag thiab tsim txoj kev txawj ntse ci ntsa iab rau haiv Hmoob nyob hauv Suav teb, huab tais Hmoob tau tsim txuj ci ntuj teb thiab txuj ci huab cua los siv rau hauv txoj kev tua  puv, huab tais Hmoob xub siv cov txuj ci huab cua no ua ntej tus Suav hu ua ''Khoos Meej'' kwv yees 4000 xyoo, tus Suav no nws tseem muaj lwm lub npe hu ua « Tswb Kuj Liam » nws yog ib tug Suav uas muaj peev xwm hu tau cua tuaj nyob hauv kev ua tsov ua  puv, Txiv Yawg tseem tsim tau cuab yeej ua  puv thiab tsa muaj tej kev cai tswj teb chaws, tsa kev teev hawm, ua rau lub teb chaws Suav tau nkag mus rau hauv tiam neeg txoj kev vam meej tshiab, vim huab tais Txiv Yawg yog tus xub paub txuj ci ntuj teb los faib rau kev cog qoob cog loo yog qhov tseem ceeb, nws coj kev cai nruj thiab nrhiav kev nchuav tooj nchuav hlau, yog ib txog kev vam meej heev nrog rau fab kev nrhiav nyiaj kuv phem thiab kev ua noj ua haus twb puav leej tau txais kev vam meej, li no huab tais Txiv Yawg thiaj nto koob meej lug puv ntuj, nws txoj kev cheb ntxuav cov neeg phem ua rau zeej tsoom hwm nws, vim nws muaj peev xwm ua ib teg tuav tau tas nrho 81 pawg neeg los ua ib haiv neeg uas yog cov Hmoob thiab coj haiv Hmoob los rhawv zej tsa zos nyob suam teb chaws ntug dej Tshaj Cab thiab raws ntug dej Haij Huj Huei Hu '', Hmoob lub Kuj Cuab Cuaj Lig Ntuj no yog ib lub Kuj Cuab uas tau raug huab tais Hmoob tsim tsa los ntxov tshaj plaws nyob hauv lub qab ntuj no, tom qab huab tais Hmoob sau  cov Hmoob 81 pab pawg uas nyob ntawm suam teb chaws ntu dej Tshaj Cab thiab dej Haij Huj coj los zwm nyob rau hauv nws lub qab hwj chim lawd, nws tau tsa tub  puv thiab tau coj tub  puv tuaj mus tua txeeb lub tiaj plawv teb uas yog suam teb chaws ntug dej Dag  ntu nruab nrab thiab yav qab. lub caij ntawd, nyob xib fab pej uas yog  Yeeb Tim thiab Faj Tim ob pawg neeg nyob, lawv kuj maj mam vam meej tuaj, Faj Tim thiaj li tau coj tub  puv tuaj nrog huab tais Hmoob sib txeeb suam teb chaws dej Dag, thiaj li tau sawv ua  puv nrog huab tais Hmoob sib ntaus sib tua uas yog thawj ntsug  puv ntxov tshaj plaws, phau ntawv hais txog ntsuj  puv no yog phau ntawv Keeb Kwm Suav teb, tau sau tseg tias, Faj Tim pawg neeg, thaum ub yog nyob sab xib fab pej *

Nyob hauv Keeb Kwm sau tseg tias, Faj Tim pawg neeg nyob suam teb chaws Theej Luj, lawv nyob hauv ib lub khuab ha, lawv lub neej yog yug tsiaj txhu nyob tsis muaj chaw. tsis ntev tom qab no Faj Tim muab Cuaj Lig thiab Yeeb Tim tua swb, Faj Tim thiaj coj nws pab neeg los nyob rau suam  plawv teb. Faj Tim yog xeem Ci, npe hu ua Xeeb Yeej, tseem muaj lwm lub npe hu ua Yaws Xyooj, tej ntawv Keeb Kwm uas sau tseg hais txog Faj Tim muaj ntau heev, lawv siv npuv ( jade ) los ua cuab yeej tua  puv, Nkoj, Tsheb, Hneev Xub, xaws tsho tsub ntau yam tsos, Les Txum yog Faj Tim niam hlob yug kab, Txhaab Cij tsim ntaub ntawv, Tuam Nauj xam hnub nyoog, Leej Meej tsim cuab yeej paj nruag, lawv yog Faj Tim cov tub teg tub taws txawj ntse. tom qab Faj Tim tas ntuj, huab tais Vwj thiab huab tais Xyam, lawv ob tiam neeg no teev Faj Tim ua lawv tus yawg koob *

Raws li tej ntaub ntawv Keeb Kwm no, yog cov kws txuj Suav sau tseg nyob hauv lub caij teb chaws ua tsov ua  puv thaum Cheeb Tshoj thiab Haam Tshoj, xyoo -221 los txog rau xyoo +220, tiam sis lawv sau tej yam tsis raws qhov tseeb, qhov sawv daws yuav to taub txog mas yog cov kws txuj taus lees tias Faj Tim yog Suav thawj tug txwv koob, li no tas ib puas tsav yam thiaj li yuav pib txij ntawm Faj Tim los *

Piav txog Yeeb Tim li Keeb Kwm tau sau tseg tias, Yeeb Tim pawg neeg yog xeem Cab, lawv tau los tsa zej tsa zos nyob suam teb chaws plawv teb, Yeeb Tim lub taub hau yog nyuj lub cev yog tib neeg, qhov no ntshe tsuas lawv yog pawg neeg teev hawm nyuj xwb, cov xeem Cab yog haiv neeg Yaj uas nyob Xyib Yooj ib ceg kwv tij, lawv yug tsiaj ntxhu nyob rau sab xib fab, ces lawv maj mam nkag los nyob rau hauv ib suam plawv teb, Yeeb Tim lawv pab neeg los ntsib Hmoob Cuaj Lig, Yeeb Tim thiaj los nrog Peb Hmoob Cuaj Lig sib txeeb teb chaws los tau ntev niaj ntau xyoo, qhov kawg raug Peb Hmoob Cuaj Lig muab caum tawm khiav mus nyob rau Theej Luj, Yeeb Tim lawv mam rov mus zwm rau Faj Tim pawg neeg, Faj Tim thiab Yeeb Tim ob pab neeg thiaj rov tig tuaj nrog Peb Hmoob Cuaj Lig sib tua dua *

Tom qab uas Faj Tim thiab Yeeb Tim nkawv rov sib tua, ua peb ntsug  puv loj kawg nyob rau ’Paas Chees’ ( yog nyob hauv lub Xyeem Haij Laij, He bei ) Faj Tim tau nqus ob peb haiv neeg uas yog cov teev hawm tsiaj txhu tuaj pab nws tua Yeeb Tim, qhov kawg Yeeb Tim thiaj li swb  puv, Faj Tim thiaj los kav suam teb chaws nruab nrab, cov haiv neeg nyob naj fab sib koom hu ua « Haiv Mab »  *

Nyob hauv cov haiv neeg naj fab mas yog haiv neeg Cuaj Lig xub txeem mus nyob rau hauv lub plawv teb ntxov tshaj plaws. lub npe tias Cuaj Lig, nws yog Cuaj pab neeg los sib koom nyob ua ke, ib Lig yog Cuaj pab kwv tij, Cuaj Lig yog yim caum ib pab kwv tij, nyob ntawm yim caum ib pab kwv tij ntawd, huab tais Hmoob yog tus thawj, tiam sis ntawm yim caum ib pab neeg ntawd, nyias kuj muaj nyias yim caum ib tug kwv tij ua tus thawj. lawv yim caum ib leeg kwv tij lub cev yog tsiaj, lub taub hau yog tooj, hauv pliaj yog hlau, rau tes rau taw thiab cov plaub ntse zuag plias xws ntaj hmuv, lawv noj suab zeb ua txhiam laj txhiam xws yug cev, yam hais no yuav yog thaum ub cov Hmoob no tau teev tej tus tsiaj uas nyaum thiab Hmoob yog ib haiv neeg siab tawv nqhuag sib ntaus sib tua heev, thaum uas Faj Tim tuaj tua Hmoob ntawd, Hmoob Cuaj Lig Ntuj muab Faj Tim pab neeg caum tua mus txog Theej Luj, suam teb chaws Theej Luj yog nyob xyeem Haij Laij xeev Huj Pej *

Thaum Faj Tim swb  puv rau Hmoob Cuaj Lig Ntuj los tom qab, Yeeb Tim ho rov mus zwm rau Faj Tim dua, nkawv ho rov tig tuaj tua Hmoob Cuaj Lig Ntuj, ntsuj  puv no nyob rau Tuam Muj Theej Luj, ntsuj  puv zaum no huab tais Hmoob tau hu dab nag dab cua tso dej dag, nag xob nag cua los nyab ntiaj teb, Faj Tim kuj thov ib tug ntxhais qaum ntuj hu ua Nkauj Paig los pab Faj Tim, tej hais no muab mloog mas zoo li yog dag, tiam sis yog ib ntsuj  puv loj heev thiaj zoo li yog tej nag xob nag cua thiab dej dag nyab ntiaj teb, Hmoob Cuaj Lig Ntuj nrog Faj Tim thiab Yeeb Tim sib tua los tau ntev xyoo, qhov kawg Hmoob Cuaj Lig Ntuj swb  puv, Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj tus huab tais raug tua tuag, tej pej xeem feem uas raug luag tes tau lawd, Suav muab kuav mus nrog Suav nyob, hos cov uas tsis raug luag ntes nyob tsis taus, muaj ib pab thiaj li khiav nqis taug mus naj fab *

Tom qab ntau niaj ntev xyoo Hmoob thiaj rov tsa dua ib lub Kuj Cuab, hu ua Kuj Cuaj Lig. thaum lub teb chaws muaj kev thaj yeeb me ntsis los rau cov haiv neeg kev nrhiav noj nrhiav haus lawd, nyob Xyib Tsawb tus huab tais sawv kav ntuj tseem pom feem Hmoob uas raug kuav thaum ub lawv cov npe tshwm. lub caij thaum uas Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj yog ib pab neeg khwv ua qoob ua loo noj mas huab cua dej nag yog qhov tseem ceeb, li no huab tais Hmoob thiaj yuav tsum siv tswv yim thov dab nag dab cua los pab rau kev cog qoob cog loo, hos lub caij no Faj Tim yog ib pab neeg yug tsiaj yug txhuv mus los tsis muaj chaw nyob, tab yog huab cua yuav zoo li cas los tsis muaj teeb meem rau lawv, qhov no Faj Tim thiaj thov nkauj paig los pab nws tua Huab Tais Txiv Yawg, nkauj paig yog ib tug ntxhais qaum ntuj uas sau cua sau nag, lub caij uas Hmoob Cuaj Lig nrog Faj Tim thiab Yeeb Tim nkawv sib tua mas tab tom yog tawm raug ntuj qhua los tau ntau niaj ntev xyoo, li no, ua rau huab tais Hmoob Cuaj Lig Ntuj cov pej xeem raug tshaib plab, txom nyem tsis muaj lub neej zoo nrog luag ua, Hmoob kev noj kev haus tsis muaj, ua rau pej xeem thiab cov tub  puv qaug zog rau kev sib ntaus sib tua, vim li ntawd thiaj ua rau swb  puv thiab huab tais Hmoob raug luag ntes tau thiab muab tua tuag rau hauv ntsuj  puv nyob ntawm Theej Luj ua zaum kawg *

Kev qhib ua liaj ua teb nyob suam teb chaws ntug dej Dag ntug dej Tshaj Cab thiab ntug dej Haij Huj, puag thaum ntxov ub, cov laus thaud ua neej nyob ntawm ntug dej Dag thiab ntug dej Tshaj Cab, lawv pib tsa zej tsa zos rau suam teb chaws no kwv yees tiam 40 xyoo ua ntej Yes Xus, lub caij no txhua haiv neeg sib ntaus sib tua yog vim sib txeeb nrim dej nrim av *

Nyob saum kev ua tsov ua  puv sib tua no, muaj huab tais Hmoob, muaj Faj Tim thiab Yeeb Tim, lawv yog peb pab neeg uas tawv thiab muaj zog heev, nyias nrhiav nyias kev vam meej, peb leeg no puav leej npaj yuav txeeb ua huab tais, ua tswv kav lub tiaj plawv teb, nyob ntawm lawv peb tug no, Faj Tim yog tus khav siv ntaj hmuv los tua cov neeg uas tsis zwm thiab tsis hwm nws, cov haiv neeg me uas tsis hwm thiab tsis kam nce se rau Faj Tim, li no nws thiaj nqus  puv mus caum tua nrog rau nrhiav kev ntau fab tsov  puv fwj pej xeem tsim teb chaws ua kom tsoom sid zwm rau nws xwb, hos huab tais Hmoob lub tswv yim mas tsuas nrhiav kev vam meej, nws tsim muaj peb yam tshiab los nthuav dav rau Hmoob lub neej, kev tswj teb chaws, kev khwv ua noj ua haus thiab nrhiav kev txawj ntse, peb yam no twb puav leej tau txais kev vam meej *

Kev tsim teb kho chaw ntawm huab tais Hmoob ua rau yim caum ib pab pawg kwv tij raug nws tuav ua ib teg los tsim zej tsa zos thiab ua noj ua haus nyob ntawm ntug dej Tshaj Cab thiab ntug dej Haij Huj ntug dej Dag, nws lub npe thiaj ncha ntws mus puv ntuj , li ntawd nyob hauv Keeb Kwm daim av teb chaws Suav no, huab tais Hmoob yog thawj tug uas muaj peev xwm tsa ib lub Kuj Cuab uas faib ua Cuaj lub Lig yim caum ib pawg Hmoob, qhov tseeb yog Cuaj kwv tij los koom ua ib lub hauv paus tseem fwv  " Peb Hmoob "  nyob rau xeev Caab Xub lub xyeem Phi lub qub zog Tuam Teeb Ntxwv, raws li kev tshuaj los txog rau tom qab no , yuav pom tau tias kev txawj ntse thiab fab kev txuj ci Tuam Veej Khawv nrog rau tiam « Peb Hmoob » mas muaj feem koom. txheej ntawd los txog txheej no muaj 5785 xyoos, huab tais Txiv Yawg tsa Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj los lawm ntxov, thaum Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj swb  puv los tau ntau puas xyoo tom qab no, Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj cov xeeb zeej xeeb ntxwv mam tsa lub Kuj Cuab Peb Hmoob, yog qhov tseeb nyob hauv Hmoob Keeb Kwm *

Huab tais Hmoob tau sau cov suam teb chaws nyob ntug dej Dag, ntug dej Tshaj Cab, thiab ntug dej Haij Huj nrog rau 81 pawg neeg Hmoob coj los kav nyob hauv nws lub qab hwj chim thiab tsa lub Kuj Cuab Hmoob Cuaj Lig Ntuj sawv, qhov no yuav ntxov Cheej Siv Faj loos lub Suav teb no 4000 ntau xyoo, yuav ntxov dua Npas Npis los tus huab tais Haaj Mum La kuv phem’Hammurabi’ ua ntej 2000  xyoo, yuav ntxov dua Hais Nkws Tos tus huab tais Mais Nim Xi ‘ Ménès ’ ua ntej 1000 xyoo, thiab ntxov dua 16 lub teb chaws sib sau los ua “isatis in dia” ua ntej 3000 xyoo *

QHOV 01 :  TXIV YAWG TSA  ( PEB HMOOB KUJ CUAB ) *

Txheej laus thaud, haiv Hmoob muaj 81 pab ua neej nyob  rau ntawm suam teb chaws nruab nrab ntug dej Tshaj Cab thiab ntug dej Haij Huj yav qab ntu dej Dag, kev sib ntaus sib tua muaj caub chim nyob rau hauv tej pab pawg neeg thiab hauv tej zej zog  mas ib leeg zam tsis dhau ib leeg hlo li, tiam sis qhov tseem ceeb yuav kom Hmoob sawv taus ntseg ua ib haiv neeg thiab los tsa Hmoob sawv taus ua ib lub Kuj Cuab, yuav tsum hloov txoj kev Hmoob nyob ua pab pawg los tuav nyias nrim dej nrim av ua ib lub Kuj Cuab, li no huab tais Hmoob thiaj tau sau tas nrho cov suam teb chaws uas Hmoob nyob ntawm ntug dej Dag raws dej Tshaj Cab thiab dej Haij Huj nrog rau 81 pab pawg Hmoob los tuav nyob hauv nws lub qab hwj chim, txoj kev nqus pab pawg tau tsim kev kub ntxhov los txiav fab kev vam meej ntawm lawv lub sawm fem, tab sis tom qab uas Hmoob sib sau ua ke lawd, txhua txhia pab pawg thiab tej zej zog ho rov los tsim txoj kev sib koom tes, yog thawj zaug uas Hmoob tau sib sau los nyob ua ke thiab yog thawj zaug uas Hmoob tau tso cov pab pawg qub tseg, tig los sib koom ua ib haiv neeg, sib koom nrim dej nrim av *

Txoj kev sib koom nrim dej nrim av no, ua rau tsoom Hmoob sawv daws rov los tsim kev phooj ywg, sib ntoj sib thuv, thiab muab lub teb chaws los ua lub hauv paus ntawm yus haiv neeg  nrog rau kev sib txauv qhia lus, kev sib pauv lag luam, kev sib koom txuj ci thiab lub neej nthuav dav kom sawv daws nyob taus koom teb koom chaw, koom suab koom lus, koom kev txawj kev ntse, koom ib txog kev cai tswj fwm nyob hauv ntaj ib hnab hneev ib hlua nqaij ib daig tawv ib phob *

Txheej laus thaud, yog tus yam ntxwv nyob hauv Keeb Kwm uas txij li huab tais Hmoob tau tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj los txog rau tiam « Peb Hmoob » Hmoob thiaj muaj lub npe nrov nto tshwm ua ib haiv neeg rau saum ntiaj teb no, yog ib txog kev uas txheej laus thaud tau hloov loj heev, ua rau haiv Hmoob muaj kev huaj vam nrog rau txoj kev vam meej, kom yus haiv neeg xub muaj lub npe nto rau hauv lub qab ntuj thiab nyob hauv Keeb Kwm ntawm Hmoob lub neej kev txawj ntse *

QHOV 02 :  CUAJ LIG NTUJ YOG HMOOB THAWJ LUB KUJ CUAB *

Kev tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj, yog thawj pab neeg uas tau tsa muaj ib lub Kuj Cuab ntxov tshaj plaws nyob rau Tuam Tshoj, tsis tsuas yog pab dawb hnyav ncawv rau txoj kev tsim kho Hmoob lub teb chaws xwb, tseem tsim tau ib txog kev rau sawv daws thiab cov me nyuam teb chaws ywj pheej, cov vaj Suav thaud nrog rau tseem fwv koom tshaj puav leej tau txais lub txiaj ntsim los ntawm huab tais Hmoob Txiv Yawg *

Hais raws li ib tug kws txuj hu ua Fam Veej, tau tshuaj ntsuam txog qhov tseeb thaum Hmoob huab tais tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj ntawd, nws tau sau tseg tias, lub caij tsa Hmoob Cuaj Lig Ntuj no, Faj Tim pab neeg tseem nyob hauv ib lub khuab ha, ntawm suam teb chaws Theej Luj yug tsiaj txhuv mus los tsis muaj chaw nyob *

Raws li kev soj ntsuam ntawm leej tib neeg lub sawm fem huaj vam qhov tseem ceeb, yuav pom  tias, lub neej muaj vaj muaj tsev thiab kev cog qoob cog loo noj mas yuav muaj tuaj lig, tiam sis yog ib txog kev vam meej dua lub neej yug tsiaj txhu uas nyob tsis muaj chaw. Keeb Kwm hais txog huab tais Hmoob thiab nws pab neeg mas yuav xub muaj kev vam meej ntxov thiab nce qib ntau dua Faj Tim pawg neeg, qhov no yawg Vaj Tooj Leej tau hais tseg tias, Suav tau cog lus tias 5 haiv neeg sib luag sib txig, 5 haiv neeg no yog, Suav, Maas, Moos Nkws, haiv (Fej npua  puv) Tis Npes, cov haiv neeg no Suav yog tij, tiam sis yog muab saib raws li ib tse neeg mas Hmoob txawm yog tus tij laug hlob ntawm 5 haiv neeg no, tsis tsuas li no xwb muaj ib tug kws txuj zim pees hu ua Vw Ci Looj khaws ib phau ntawv hu ua ‘ Pom Kom Kev Tshuaj Hmoob ’ xyoo 1903 tau sau tseg tias, lub caij uas haiv neeg Suav tsis tau nkag los nyob hauv daim av no suam qab teb thiab nruab nrab teb ib txwm yog Hmoob lub teb chaws thaum ub *

Tseem muaj ib tug kws txuj tshuaj ntsuam cov haiv neeg uas yog Mes Kuj hu ua Puj Leej Toom Bu Ling Tun’, nws tau sau ib phau ntawv xyoo 1890 hu ua ’Tej Haiv Neeg Nrog Hmoob’, hauv phau ntawv tau sau tseg tias, tseem tseem caj ces Suav thaum ub yog nyob suam teb chaws ntawm lub roob Khees Leej, kwv yees 5000 xyoo, lawv tawm qhov chaw saud los mus taug ntug dej Dag thiab dej Tshaj Cab, lawv tuaj txog ntawm ntug nrim suam teb chaws Saas Xyib, lawv ntsib ib pab neeg yog haiv Mab Qus, pab neeg no yog haiv Laum Lauj yog (Hmoob) Suav muab lawv tua swb caum lawv tawm, Suav ho rov taug ntug dej Dag nqes taug mus tshwm rau suam av ntug hiav txwv *

Tiam sis hais raws li Hmoob Keeb Kwm los, Hmoob hais tias, Hmoob yeej yog cov tswv teb tswv chaw Hmoob hu cov Suav ua ‘qhua tshiab’, cov coj Hmoob li kev cai dab qhuas (Txiv Neeb) los (Pa Taws Xyoo), lus Hmoob Kim Tsawb cov lus Neeb tau hais tseg tias, thaum ub Hmoob thiab Suav puav leej tau mus kawm txuj ci saum neeg qaum ntuj, Hmoob yog tus tij Suav yog tus kwv, vim li no Vaj Tooj Leej thiaj li qiv ncauj ntawm neeg kws txuj tawv dawb los hais tias, Hmoob yog tus tswv daim av, ntuj tsim teb raug Hmoob yeej nyob hauv lawm *

Tej teeb meem no, yeej muaj tseeb raws Keeb Kwm tau sau tseg, Hmoob yog thawj pab neeg uas ntxov tshaj thiab tau tsim lub teb chaws Suav ntu nruab nrab thiab ntu nram qab, Hmoob yog thawj pab neeg uas tau nqis tes pib cog qoob cog loo noj, tej koob meej no yog los ntawm huab tais Hmoob lub tswv yim yav ntuj puag thaum ntxov ub, lub teb chaws thiaj li tau txais kev vam meej, tom qab no Suav tej txuj ci thiab kev txawj ntse tau txais kev vam meej, cov vaj Suav tseem nco ntsoov txog huab tais Hmoob tej txiaj ntsig los txog tsheej tshiab no, vim lub hauv paus tswv yim cov vaj Suav, los txog rau Koom Tshaj tau sau tas nrho txhua txhia haiv neeg los ua ib lub Kuj Cuab no, twb puav leej yog xyaum los ntawm Hmoob Cuaj Lig Ntuj, yuav hais tau tias thaum Hmoob raug Suav tua swb lawd, Suav tau txais Hmoob tej qub txeeg qub teg los tej txuj ci mus siv thiab kho ntxiv ces lawv thiaj tau txais kev vam meej heev li niaj hnub no *

Hmoob tus huab tais yog thawj tug uas xub tsim tau tej cuab yeej tua  puv, tsa kev cai txiav txim, tsa kev cai tswj fwm, tsa kev teev hawm, yog ib qho tseeb nyob hauv Keeb Kwm. luag lwm haiv neeg tau ntxub tsis npag Hmoob vim muaj ntau yam uas tsis tau muab los tshaj tawm, sawv daws yuav tsis to taub tiam sis, qhov muaj tseeb nyob hauv Keeb Kwm, cov kws txuj puav leej tau lees tias muaj tseeb  raws li Vaj Tooj Leej phau ntawv hu ua " Keeb Kwm cov haiv neeg nyob Suav teb ", feem hais txog Hmoob huab tais Cuaj Lig Ntuj, lub caij Hmoob Cuaj Lig Ntuj ntawd mas txuj ci Hmoob vam meej hauj sim, tiam sis tom qab Hmoob Cuaj Lig Ntuj 5 nqis kev txiav txim nrog rau tej cuab yeej ua  puv, khaub ncaws hlau thiab txoj kev qhia ntseeg txog dab, tej tswv yim no yog Hmoob Cuaj Lig Ntuj tsim, cov vaj Suav tsuas khaws siv thiab kho ntxiv xwb *

Nyob hauv tus kws txuj hu ua Xoom Veej Pee phau ntawv hu ua Keeb Kwm txhia haiv neeg hauv Suab teb, sau ib nqi lus tseg tias, Hmoob tej txuj ci tsis muaj ib qho zoo yuav coj los piav, tiam sis lub caij thaud, mas Hmoob tej txuj ci no tau txais kev vam meej heev thiab deeg mus raug Suav ntau kawg, tej txuj ci no yog txoj cai txia txim, yog cuab yeej ua  puv, yog tsa kev teev hawm, txuj ci kev teev hawm thiab txiav txim, yog ob txog cai tsa coj los tswj Hmoob lub sawm fem, yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tu tsis tau, cuab yeej ua  puv yog tsim los siv rau kev pov hwm lub teb chaws, peb yam txuj ci no yog Hmoob huab tais Cuaj Lig Ntuj tsim tawm los, nws muaj qab hau thiab tseem ceeb rau cov Vaj Suav heev *

Ob tug kws txuj Xoom Veej Pee thiab Vaj Tooj Leej nkawv puav leej tau lees tias, Hmoob huab tais Cuaj Lig Ntuj, yog thawj tug uas muaj lub tswv yim zoo tshaj plaws thiab tau tsim cuab yeej ua  puv, tsa txoj cai kev txiav txim, tsa txoj cai kev teev hawm ntxov tshaj plaws nyob hauv qab ntuj no, yog xav paub ntau dua txog txhua yam uas huab tais Hmoob tsim mas yuav tau mus tshawb nrhiav tej ntaub ntawv los xyuas kom meej pem dua *

QHOV 03 : NTAUB NTAWV PIAV TXOG TXIV YAWG TSA KEV TXIAV TXIM *

Phau ntawv laus, Feem Xeem Lw, txoj kev cai txiav plaub ntug sau tseg tias, Hmoob tsis ntseeg tias qaum ntuj kav ntiaj teb, thiaj tsa txoj cai txiav plaub ntug faib ua 5 nqes hu ua txoj cai rau txim, ua tub sab tub nyiag, zes luag poj luag sev, yuav raug hlais taub ntswg hlais pob ntseg, ntaus cim rau ntsej muag, raug txim ua qhev ib xyoos, tsa ua neeg zov cov neeg raug txim. phau ntawv hu ua ‘Moj Txi, Saam Thooj Tsoo’ tau sau tseg tias :

( Cov huab tais Suav txheej thaud txoj cai txiav txim yog xyaum los ntawm Hmoob 5 nqes ua piv txwv coj thiab siv, yog li ua cas ho tsis tsa ib txog cai coj los siv kav lub teb chaws kom zoo ? tiam sis, yog kev cai txiav txim hnyav dhau lawm kuj tsis zoo thiab, li no cov vaj Suav thiaj tau sau tseg tias, Hmoob tsis ntseeg tias qaum ntuj kav ntiaj teb, leej twg ua txhaum yuav tsum raug txim, kev rau txim faib ua 5 yam hu ua nqe cai txiav plaub, hu ua txuj ci kav teb chaws‘, txoj cai no tsis yog tsa los kav tsim pej xeem, hos yog tsa los kav tswj pej xeem ) *

Phau ntawv ‘Keeb Kwm Suav Paus Ntsis’ tau sau tseg tias, txoj kev cai tsim txom cov neeg raug txim lub cev yog Hmoob xub tsim, txij huab tais Faj Tim los txog huab tais Thaj Vwj, peb cov Suav thiab cov Hmoob ua tsov ua  puv sib ntaus sib tua hnyav heev, peb Suav thiaj li tau siv Hmoob txoj cai rau txim rov tsim Hmoob, yav tom qab no Suav ho muab txoj kev cai tsim txom neeg tej tawv nqaij no siv los tsim Suav thiab tau siv los txog niaj hnub no *

Phau ntawv Keeb Kwm Suav Txheej Laus tau sau tseg tias, txoj kev cai rau txim hlais pob ntseg, hlais qhov ntswg, ntaus cim rau phlu, dawj qhov muag, txiav tes taw, yog Cuaj Lig Ntuj txoj kev cai, niaj hnub no Suav thiaj li siv txoj cai no rov tsim nws lub cev thiab phau ntawv Keeb Kwm kev vam meej sau tseg tias, yog hais txog txoj kev cai txiav txim uas huab tais Hmoob tsim los rau Faj Tim, Yeeb Tim, Tsaab Xyib, Seem, lawv cov huab tais no tsuas tau khaws coj los mus siv  *

QHOV 04 : LUB CIM  UAS TXIV YAWG TSIM CUAB YEEJ UA  puv *

Phau ntawv hu ua, ( Kua Txim, Tij Suj Pia Guang Zi, Di Shu Pian ) sau tseg tias, huab tais Hmoob mus Khawb Kub nyob ntawm lub Roob Lwj Sab coj los tsim cuab yeej tua  puv, phau ntawv hu ua ‘Long Yu He Tu’ Duab Dej Ntses Zaj, sau tseg tias, thaum Faj Tim kav ntuj mas Huab tais Hmoob pab kwv tij muaj 81 leeg uas lub cev yog tsiaj hais lus tib neeg, taub hau yog tooj, hauv pliaj yog hlau, noj xuab zeb yug lub cev, txawj tsim tej cuab yeej ua  puv xws li, Hmuv, Ntaj, Kawb Leej, Hneev Taub, tej no nto moo lug puv qab ntuj, cheb nchuav kev phem ua rau tsoom pej xeem mloog nws lus *

Phau ntawv  Shan Hai Fing Faj Lem nruab nqhuab hiav txwv sau hais tias, thaum Faj Tim thiab huab tais Hmoob sib tua ntawd, Faj Tim tau mus thov dab Zaj tuaj nrog tua huab tais Hmoob, hos huab tais Hmoob ho hu dab  nag dab cua tso nag xob nag cua los tav Zaj Laug kev thiab ua huab puv hav ua rau Faj Tim cov tub  puv poob zoo tas *

Phau ntawv Keeb Kwm suav paus ntsis Zhong Guo Tong Shi tau sau tseg tias, txheej laus thaud muab txoj kev tsim toob xib saib ua qhov tseem ceeb ntawm lub neej txoj kev vam meej, muab cov neeg uas muaj peev xwm xav tswv yim los tsim yam tshiab saib ua cov neeg tseem ceeb thiab saib ua cov loj tshaj plaws, txawm tias ib tug neeg tsim tau ib yam xwb los nws yeej raug xaiv los nyob hauv pawg neeg tseem ceeb no lawm, xws li Xyi Fu Xi tsim Vas muab ntses, Dab Qoob Loo tsim Haiv Voom Khais Laij, Faj Tim tsim khaub ncaws hnav, Khee Vum Kun Wu tsim lauj kaub av hlawv, Huab tais Txiv Yawg tsim cuab yeej tua  puv  *

Phau ntawv Keeb Kwm Hmoob kev vam meej sau tseg tias, huab tais Hmoob yog tus kav Hmoob  Cuaj Lig Ntuj, nws yog ib tug neeg muaj lub tswv yim zoo thiab txawv luag lwm tus huab tais, txawm tias nws tas ntuj lawm los, nws lub koob meej uas tsim tej cuab yeej thiab hu tau cua daj cua dub, nag xob nag cua los, nws yog ib txog sab hnub uas tseem ci ntsa iab nyob hauv Suav Keeb Kwm txij hauv paus mus txog hauv ntsis  *

QHOV 05 : LUB CIM HAIS TXOG TXIV YAWG TSA KEV TEEV HAWM *

Phau ntawv hu ua ( Kuj Yij Tshus Yij Guo Yu Chu Yu ) tau sau tseg tias, Yeeb Tim teb chaws liam sim vim Hmoob Cuaj Lig Ntuj txom fav, pej xeem raug quab yuam ua tsis tau ib yam dab tsi, neeg qaum ntuj thiab neeg ntiaj teb sib luag, huab tais Hmoob thiaj tsa kev ua Neeb ua Yaig, tsis pub kom muaj kev quab yuam, ua rau sawv daws puav leej saib taus nws thiab hwm nws *

Phau ntawv Keeb Kwm tau sau tseg tias, huab tais Txiv Yawg tsa tsim kev teev hawm yog Keeb Kwm Hmoob txoj kev vam meej, tsis tsuas tsim kev qhia teev dab los nres sawv daws lub siab ntsws xwb, nws tseem tau rhuav tshem daim ntsa zeb uas thaiv quas pej xeem thiab huab tais  kom sawv daws nkag tau los sib koom ua ib tsob ib pawg, coj txoj kev cai tswj fwm uas tau tsa tshiab, vim lub caij nyoog no tej Nom tswv kav teb chaws feem ntau xav kom ib tsoom pej xeem hu lawv npe ua Tub Huab Tais Qaum Ntuj, lawv hais ib los qw ib suab twb zoo li yog yawm xob suab nroo los yog yawm xob li lus, sawv daws yuav tsum tau mloog tas nrho, yog xav tua leej twg ces kawg tus ntawd yuav tsum cev caj dab rau txiav xwb, tej no yog ib txog cai tom qab uas cov huab tais tsa los quab yuam pej xeem, huab tais Hmoob txoj kev teev hawm lub ntsiab nrog rau cov huab tais Suav tej kev cai no mas sib txawv, huab tais Txiv Yawg tsa kev teev hawm mas yog muab txheej ntuj uas quas neeg ntiaj teb thiab neeg qaum ntuj ua kom to qhov tshab  thoob plaws ua rau ntiaj teb neeg lub siab mus cuag tau qaum ntuj thiab mus hawm tau ntuj, tsis tas yuav tsa tej tub Nom los ua tub huab tais Qaum Ntuj cuav cia xa moo los caij tsuj quab yuam tej pej xeem  *

Sawv daws hnov hais txog huab tais Txiv Yawg siv tooj hlau los tsim cuab yeej ua  puv, ua li tej tooj hlau no yog muab qhov twg los ? phau ntawv hu ua ( Xub SimYees Yim, Su Shi Yan Yi ) sau tseg tias, huab tais Txiv Yawg tsim muaj 5 yam cuab yeej tua  puv, tis npe hu ua Hmuv, Ntaj, Kawb Leej, Hneev, nrog rau ib hom Hmuv, nyob hauv tej qub ntaub ntawv tau cim tseg tias, tej cuab yeej ua  puv yog huab tais Txiv Yawg muab tooj muab hlau los nchuav, tej no yuav ua tau tim khawv tias Hmoob Cuaj Lig Ntuj tej txuj ci nchuav tooj nchuav hlau no twb muaj lawm mas Hmoob lub neej thaud yeej yog xub vam meej dua lwm haiv neeg, vim thaud huab tais Hmoob Cuaj Lig Ntuj nrog Faj Tim sib tua, Hmoob twb siv hmuv, siv ntaj toog ntaj hlau nrog Faj Tim sib tua, hos Faj Tim tseem nyuam qhuav xyaum siv pas ntoo los tiv  puv xwb, phau ntawv Keeb Kwm hu ua ( Lim Laam Lù Lang ) thiab phau ntawv Keeb Kwm hu ua ( Sij Peem, Shi Ben ), tau sau txog cov qub ntaub ntawv cim cov neeg uas tsim cuab yeej xws li:

01: Fwj Xyib  tsim Vas muab ntses *                        
02: Dab Qoob Loo  tsim Voom Khais Laij Teb *
03 :Faj Tim  tsim khaub ncaws hnav *
04: Kheev Vum  tsim lauj kaub av hlawv *
05: Txiv Yawg  tsim cuab yeej tua  puv *
06: Xyi Tsoom  tsim tsheb thawb *
07: Puj Keem  tsim  nroog *
08: Txhaa Cij  tsim ntawv *
09: Zoov Tsheej  tsim ntawv faj lem *
10: Tuam yooj   tsim txuj ci xam hnub nyoog *
11: Vwj Xyeej  tsim nkoj *
12: Kob Yeej   tsim tsev *
13: Tsuj Zooj  tsim nrooj loj *
14: Pov Yig  tsim khawb qhov dej *
15: Tsheej Yag  tsim tsheb nees huab tais *
16: Vwj Xyeem   tsim kuam Neeb *
17: Vwj Pheej   tsim kev kho mob *
18: Lij Sawm   tsim xam phaj *
19: Zoov Yig   tsim khawm tsho *
20: Xij    tsim qeej *
21: Yij   tsim nruas *
22: Vwj Xyeej   tsim  twj paj nruag *  
23: Huj Txhoj   tsim xaiv lus *
24: Txim Txhawj   tsim khau ntoo *
25: Fe   tsim hneev nti *
26: Mon Yij   tsim xub *
27: Xyam Thuv   Ploob nees caij *
28: Kaib   ploob nyuj thauj *
29: Siv Faj   sau duab *
30: Vaj Pee   pwv nyuj  seej *

Tej kws txuj uas tau sau tseg muaj npaum no, tiam sis ho tsis muaj leej twg yuav piav txog Suav muaj ib tug neeg  kws Tooj kws Hlau, yog muab tej no los ntaus nqi mas kwv yees tias Hmoob twb paub kev nchuav tooj nchuav hlau ua ntej Txiv Yawg. qhov tsim muaj kev cai txiav txim, kev teev hawm, yog yuav muab nthuav kom dav mas tej no puav leej yog nyob hauv Hmoob tej txuj ci ntaub ntawv, hos kev nchuav tooj nchuav hlau thiab cuab yeej tua  puv mas yog lub peev xwm kev txawj ntse ntawm Hmoob lub neej tau nthaw kaus raws qhov tseeb *

Kev txhawb txhim kho lub neej Hmoob uas ntxhov hnyo  nrog rau tej txuj ci Xuav Xim tseem ceeb, tej txuj ci no yog tsis muaj ntaub ntawv los pab cim tseg mas ntshe yuav tsis tiav ib zaug. qhov tseeb uas huab tais Txiv Yawg txoj kev siv nag xob nag cua los pab tua  puv nrog Faj Tim, plov meej tau tias, thaum ntawd huab tais Txiv Yawg twb txawj siv tej txuj ci ntuj tej lawm, lub caij no yog Hmoob tsis muaj ntaub ntawv mas Txiv Yawg yuav paub tsis txog tej txuj ci siab npaum li ntawd *

Piav raws Keeb Kwm, muaj ib zaj Kwv Huam tau sau tseg tias, thaum ntuj tsim teb xeeb Hmoob thiab Suav tau ua ke mus kawm txuj ntawm ib tug kws, nyias twb muaj nyias li ntaub ntawv, Hmoob yog tij tus Suav yog kwv, thaum nkawv los txog ntawm ib tug dej, tus kwv Suav hla tsis taus dej, ces tus tij laug Hmoob txawm kuv phem tus kwv Suav, thaum hla dej tus tij laug Hmoob muab nws cov ntawv ntxo rau ntawm ncauj, thaum mus txog tom plawv dej cia li luam taw, tsis ceev faj muab cov ntawv nqos rau hauv plab lawm, li no Hmoob tej txuj ci thiaj tsis muaj ntaub ntawv yuav sau tseg, tsuas yog cim xeeb nyob hauv lub siab xwb *

Hmoob cov txiv Neeb thaud siv ib co txuj ci cim muaj ntsis yuav zoo li cov txwm ntawv, tsis muaj tus yuav to tau txog cov cim ntawd, cov txiv Neeb hu ua (Txwm Ntawv Dab) cov cim ntawv dab ntawd puas yuav muaj ib qho ze tias yog Hmoob cov ntawv thaud ?  puas yuav yog ib tug txwm ntawv Hmoob  uas cov ntawv txheej thaud raug muab tseg tau cia ? puas yuav yog Hmoob cov ntawv uas thaum Huab tais Txiv Yawg  tseem ua neej  yeej muaj Hmoob li ntaub ntawv lawm ? *

Qhov tseeb Hmoob cov ntawv thiab Suav cov yog  ib txhij tawm thiab ib txhij ri, tom qab uas cov haiv neeg me swb  puv, huab tais Suav Cheej Sis Faaj tau yuam cov haiv neeg me swb  puv ntawd, los siv Suav cov ntawv thiab txwv lwm haiv neeg tsis pub muaj ntaub ntawv yam ruaj ntseg, tib lub caij ntawd, Suav kuj tau yuam kom Hmoob muab Hmoob cov ntawv hlawv pov tseg ib yam, thiab txwv tuag nthi tsis pub cov haiv neeg me muaj ib tug txwm ntawv tshwm *

Vim li ntawd, los rau Hmoob txheej tshiab no thiaj nrhiav tsis tau ib tug txwm ntawv Hmoob los saib dab muag, niaj hnub no tej qub txeeg qub teg uas raug luag khawb tau tawm los, tej daim txha khauj khaum vaub kib tseem muaj tej tus txwm ntawv uas yog txheej laus thaud sau tseg, kwv yees tias ib feem yuav yog Hmoob tus txwm ntawv, tiam sis tsis muaj leej twg yuav to taub txog ntawm tus txwm ntawv ntawd, qhov no yog Hmoob toj kev npau suav  *

QHOV 06  : PEB HMOOB CUAJ LIG NTUJ *

Kev sib nqe ntawm Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj thiab Peb Hmoob thaud, puas yog ib lub Kuj Cuab los puas yog ib pab neeg xwb ? tej no puav pheej muaj tsis txaus yuav txiav tsis tau kom meej, tab mas yog muab soj ntsuam raws li huab tais Hmoob lub peev xwm uas nws muaj tej txuj ci ntau yam thiab tsim tau tej cuab yeej tua  puv nrog rau nws txoj kev tsa cov pab pawg neeg Hmoob sawv tau los ua ib haiv neeg thiab coj tub  puv mus tiv thaiv tua Faj Tim thiab Yeeb Tim *

Qhov no yuav hais tau meej tias lub caij ntawd, lwm yam mas yog huab tais Txiv Yawg tsa muaj txoj cai tswj fwm lub teb chaws thiab kev lis kev cai, tsa kev cai tswj fwm txiav txim muaj tseem fwv yog txheej neeg kav teb chaws cov tes taw los yog txuj ci ntuj teb yog qhov tseeb, yog muaj tej no lawd yuav tsum muaj tseem fwv los khiav  kav cov hauj lwm uas yog hauj lwm nyob hauv huab tais Hmoob lub qab hwj chim *

Peb Hmoob thiab Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj, tsis tsuas yog ib pab ib pawg uas ntswj ua ib txooj xwb, tseem yog ib lub Kuj Cuab muaj hwj chim thiab muaj tseem fwv uas nws twb nkag mus rau hauv lub sawm fem faib ua txheej ntws ua pawg los mas yuav tsum yog ib lub Kuj Cuab thiab txaus ua puav pheej tseg rau lub caij thaud kom tej xeeb leej xeeb ntxwv tau kawm, tej txuj ci nrog Hmoob lub neej thawud twb tau txais kev vam meej uas yog huab tais Txiv Yawg ua tus tsim, tsis yog poob saum ntuj los, kuj tsis yog av luaj tawg pleb tawm tuaj, kuj tsis yog tias tsis txaus ntseeg, kuj tsis muaj leej twg muaj peev xwm yuav hais tau tias tej no yog cuav, qhov tseeb vim tom qab no muaj cov nom tswv Suav kuj tau muab huab tais Txiv Yawg lub hwj chim thaud coj los teev hawm ua ib tug dab tsim nuj rau lawv, tseeb thiab cuav sawv daws yuav paub zoo lawm *

Raws li phau ntawv Keeb Kwm hu ua ( lub hauv paus tsa lub cuab yig thiab cuab tshaj ntiag tug  sawv ua ib lub Kuj Cuab ) tau sau tseg tias leej tib neeg lub neej muaj peb ntus xws li :

Ntu ib;   Yog lub neej uas neeg paub de thiab khaws txiv hmab txiv ntoo noj xwb *
Ntu ob,  Yog neeg tawj siv lub dag zog los pab rau txoj kev nrhiav noj nrhiav haus *
Ntu peb;  Yog neeg pib muaj kev vam meej uas txawj muab tej yam ntuj tsim tseg coj los tsim kho ntxiv *

QHOV  07:  TOM QAB HUAB TAIS TXIV YAWG TAS NTUJ *  

Huab tais Txiv Yawg lub koob meej loj thiab nws lub peev xwm tseem ci ntsa iab, tsis hais haiv neeg twg twb puav leej tau txhawb nqa Txiv Yawg lub npe nrog nws lub koob meej nyob rau hauv Keeb Kwm txhua ntu, txhua tshoj. tej vaj Suav thaud kuj tau muab txoj kev ntxub tsis npag Hmoob los saib ua lawv thawj txog hauj lwm tseem ceeb ua lus ( Dab, lus Qev, lus Ntsawv, lus Phem )  no los thuam tas nrho rau saum huab tais Txiv Yawg nrog rau nws haiv neeg, tiam sis huab tais Txiv Yawg lub koob meej nrog rau nws tej txuj ci tseem sawv nraim mus puv txhiab niaj tim puas xyoo uas sawv daws tseem yuav tau pe hawm nws mus tsis muaj hnub kawg, thaum huab tais Txiv Yawg tuag tas nrho, nws haiv neeg tuav rawv nws tus Chij tsa mus tiv tua tej yeeb ncuab los tau ntau txhiab xyoo. txoj kev sib ntaus sib tua ntawm Faj Tim thiab huab tais Txiv Yawg, qhov tseeb Faj Tim tuaj tua huab tais Hmoob Cuaj Lig Ntuj Cuaj Ntsug Faj Tim puav leej swb Cuaj Ntsug, vim lub caij no  Faj Tim tej cuab yeej ua  puv tseem poob qab heev, thaum Cuaj Lig Ntuj swb  puv tom qab no vim ntuj qhuav teb nkig Hmoob Cuaj Lig tej pej xeem, tej tub  puv poob rau txoj kev tshaib nqhis, li no  Cuaj Lig thiaj tau swb  puv lawm *

Piav txog ntsuj  puv uas Huab tais Txiv Yawg thiab Faj Tim nkawv sib ntaus sib tua tau sau tseg nyob rau hauv cov phau ntawv Keeb Kwm, xws li phau ntawv 5 Shan Hai Jing, Da Huang Bei Jing ), phau ntawv Faj Lem Nruab Nqhuab Hiav Txwv, feem tiaj fab sab pej  tau sau tseg tias Cuaj Lig tus huab tais Txiv Yawg nqus  puv mus ntaus Faj Tim, hos Faj Tim tau tso Zaj laug tuaj tua lub nras tiaj Cim Tsawb Ji Zhou hauv Hmoob Cuaj Lig Ntuj, li no Hmoob Cuaj Lig tus huab tais Txiv Yawg mus thov dab nag dab cua tso nag xob nag cua los tua Faj Tim, hos Faj Tim ho mus thov dab Nkauj Paig qaum ntuj tuaj muab dej nag sau rov lawm tas Faj Tim li ntes tau huab tais Txiv Yawg  thiab muab tua tuag lawm *

Phau ntawv Keeb Kwm Tai Ping Yu Lang feem 79 tau qiv lus hauv ib phau ntawv ( Daim Duab Dej Ntses Zaj ) sau tseg tias, thaum Faj Tim kav teb chaws huab tais Txiv Yawg pab neeg muaj 81 leeg kwv tij, lub cev yog tsiaj txhu hais lus neej, siab tsis zoo tua neeg tsis yuav kev yuav cai, pej xeem thiaj li thov Faj Tim los tswj fwm lub qab ntuj, Faj Tim lub siab zoo tab mas txwv tsis tau huab tais Yxiv Yawg thiab tua npaum li cas los tsis yeej, Faj Tim thiaj tsa suab hlo thov lub ntuj lub teb tau deeg mus txog qaum ntuj, li ntawd qaum ntuj thiaj tso (nkauj xeeb xuam) nqis los qhia Faj Tim siv lub cim dab tua huab tais Txiv Yawg, Faj Tim thiaj yeej thiab tau los kav ntuj *

Phau ntawv Keeb Kwm hu ua Vwj Xyij Tsim Leej Wu Xi Zhi Ling, kuj hais txog ntsuj  puv uas Faj Tim thiab Huab tais Txiv Yawg sib tua nyob suam teb chaws Theej Luj no tias, Huab tais Txiv Yawg tso huab los puv roob puv hav tsaus tau 3 hnub 3 hmos Faj Tim cov tub  puv poob zoo tas, Faj Tim thiaj tso niam Nkauj Paig kav huab cua los tshuab nrog tsim lub tsheb taw naj fab zeem plaub fab kaum ntuj, qhov kawg thiaj ntes tau Huab tais Txiv Yawg coj los tua tuag  *

Vim Txiv Yawg lub tswv yim tshiab tsa sawv daws lub siab, nws cov pej xeem uas tsis tau tuag ho rov tsa dua ib lub Kuj Cuab nyob suam teb chaws nruab nrab ntawm ntug dej Tshaj Cab hu ua ( Peb Hmoob ) los txais Huab tais ( Hmoob Cuaj Lig Ntuj ), tsoom Hmoob tuav rawv Huab tais Txiv Yawg tus Chij sawv tiv tua Suav  tau ntau txhiab xyoo los txog rau xyoo Huab tais Suav Yij, lub caij no huab tais Yij thiaj tau tso ncauj tso lus rau cov haiv neeg me nyob twj lij, Hmoob thiaj tseg kev sib ntaus sib tua los tau ib nyuag ntu, tej no tau sau tseg rau hauv Keeb Kwm tias, Huab tais Yij sawv kav ntuj Hmoob tau txais kev tiaj tus kev ua noj ua haus zoo puav tam ( Xyoo Tshiab Tej Paj Xyoob Paj Ntoos Tawg Ci Ntsa Lis Iab ) ua lub neej nyob ywj pheej twj lij *

Nyob hauv tus kws txuj hu ua Tseem Xyij phau ntawv hu ua  ( Lis Xyeej  Lù Xing ) tau sau tseg tias, ( haiv Hmoob tau txais Huab tais Txiv Yawg txoj kev Daws Kho, txoj kev rau txim hnyav thiab Hmoob Cuaj Lig Ntuj  yog Hmoob lub Kuj Cuab ). li ntawd haiv Hmoob niaj hnub no twb puav leej yog Hmoob Cuaj Lig cov xeeb zeej xeeb ntxwv, thawj ntsug  puv ntxov tshaj plaws uas  yog yawg Tsab Xyib pab Som Thaj Shao Tang thiab Faj Tim  tua tau ( Hmoob Cuaj Lig Ntuj ) tawg tas, thiaj li muab tej pej xeem Hmoob faib ri mus nyob rau txhua lub kaum roob kaum hav thiab xa tej txhia Hmoob mus nrauj zoo nrauj tsuag *

Vim li ntawd, ( Peb Hmoob ) yog pawg Hmoob uas raug xa mus xib fab, thaum Huab tais Kob Xeeb tas hwj chim, pab Hmoob Cuaj Lig ho rov sawv  puv mus tua dua, thaum Huab tais Yauj  muaj hwj chim, nws rov tig tuaj tua Hmoob dua, thaum Huab tais Yauj tas hwj chim Hmoob ho rov sawv  puv mus tua dua, lub cai no Huab tais Yauj muaj ib tug thawj tub  puv hu ua Shun Seen, nws tuaj tua Hmoob thiab muab Hmoob caum  tawm teb chaws, tom qab tsis ntev Suav Huab tais Yij Yi tab tom muaj hwj chim, Hmoob ho sawv  puv mus tua dua nyob ntawm suam teb chaws Pag Toom Theej Dong Ting Hu *

Tej lus cim nyob hauv txhua yam tau sau tseg tias, Hmoob txoj kev ua tsov ua  puv nrog Suav tau pib txij li ntawm Suav Huab tais Faj Tim thiab Hmoob Huab tais Txiv Yawg los, txawm tias Txiv Yawg tau tas ntuj lawm, tiam sis nws cov xeeb zeej xeeb ntxwv tseem tsa raws Txiv Yawg tus Chij tiv tua Suav nyob hauv txhua tiam txhua tshoj los tau ntau txhiab xyoo xws li, Sab Tshoj, Tsawb Tshoj, Cheej Tshoj, Haam Stshoj, Xab Kuj, Ceem Tshoj, Xoom Tshoj, Xij Tshoj, Thaj Tshoj, Swj Kuj, Yeeb Tshoj, Meej Tshoj, Cheeb Tshoj, Meej Kuj, Cab Kaim Sej. txhua tiam Huab tais Suav hauv 15 tshoj no twb puav leej tau sawv  puv tuaj tua Hmoob thiab cheb ntxuav Hmoob, lub hauv paus yuav sawv tsov  puv mas yog los ntawm Faj Tim xub tuaj tua Hmoob Cuaj Lig Ntuj thiab muab Hmoob tus Huab tais tua tuag lawm, li ntawd thiaj txhab los ua ib qho caub chim loj tshaj plaws uas txawm ciaj tuag los haiv Hmoob zam tsis dhau *

Lub caij lub nyoog tau dhau los tom qab no tej Nom tswv nrog Huab tais Suav tau muab Txiv Yawg tus ntsuj duab los teev hawm, qiv nws lub npe thiab lub koob meej los ua tus duab ntxoov ntxoo roos Suav lub teb chaws. Huab tais Txiv Yawg tuag tas nrho lub qab ntuj ntxhov li ho, Faj Tim sau zog Huab tais Txiv Yawg tus duab coj mus hem pej xeem, ib zeej tsoom neeg xav hais tias ntshe Huab tais Txiv Yawg tsis tau tuag, tej me nyuam teb chaws cia li mus zwm tas rau nws lub qab hwj chim, tib lub caij no qhov txhia qhov chaw twb tsim muaj tsev teev hawm, ntev txheej ntau tiam txoj kev teev hawm Txiv Yawg cia li ruaj tsheej ib txog kev lis kev cai rau sawv daws, tus Huab tais Suav Ceej Sij Faj tab tom muaj hwj chim, nws xav kom lub luag hauj lwm ruaj ntseg raws siab mas nws tau mus teev hawm Huab tais Txiv Yawg  rau tom ntug hiav txwv sab toob fab, qhov no nyob hauv Keeb Kwm tau cim ua ( Qing dai ji dong fang ba shen jian, Cheej Sij Faj teev toob fab 8 tus dab thawj tub  puv ), txawm leej twg tau ua peb hnub Nom xwb los yuav tsum teev hawm txog Huab tais Txiv Yawg, thaum Ham Tshoj thawj tug Huab tais hu ua    ( Luj Paa Liu Bang ) xav npaj tua kom yeej Ham Yig Hang Yi  kom nws tau kav tas nrho lub teb chaws, li ntawd nws tau mus tua nyuj tua twm teev hawm Huab tais Txiv Yawg lub hwj chim nyob ntawm lub Xyeem Phem Ppaè Xing, nws muab Hmoob tej Paj Nruag los siv ua kev lis kev cai Hmoob  pe teev hawm Huab tais Txiv Yawg yam tas siab tas ntsws *

Tej nom tswv nrog Huab tais Suav txoj kev teev hawm Huab tais Txiv Yawg no tsuas yog ua nraum daim tawv thiab lam ua neej dab lub chaw ntseeg xwb, qhov no yeej muaj ntaub ntawv cim tseg tias,  Luj Paa lam ua txuj mus tua nyuj tua twm los txi Huab tais Txiv Yawg xwb, tom qab no tej Nom tswv thiab Huab tais Suav yog pab twg yuav raug tawm mus tua  puv mas lawv puav leej yuav tsum tau teev hawm Txiv Yawg ua ntej tso, lawv kev teev hawm tsis yog saib tsis taus Huab tais Txiv Yawg, tab mas yog tsoom pej xeem thiab tsoom tub  puv hwm Huab tais Txiv Yawg lub hwj chim thiaj yuav tsum ua kev cai kom sawv daws tuaj zog xws li, ''Hma qiv tsov hwj chim'', raws li hauv Keeb Kwm tej Nom tswv Suav thaud tau muab Huab tais Txiv Yawg teev coj los ua ib tug dab thawj tub  puv thiab nyob rau lub qub Ntuj Cuab Xyab, tsoom sid tseem muab Huab tais Txiv Yawg lub neej thaud los ua Yees Siv, qhov no yog ua los nco txog Txiv Yawg tej txuj ci sib ntaus sib tua nyob saum tshav  puv  *

Thaum Ham Tshoj tus Huab tais hu ua  Ham Vus Tim Han Wu Di  muaj Huab tais Txiv Yawg ib daim duab tshwm nyob suam teb chaws Thaim Yeej Tai Yuan, tsoom sid cia li muab ua ib lub tsev mlom teev hawm, cov neeg uas nyob lub zos Thaim Yeej tsis siv taub hau nyuj taub hau twm los txi Huab tais Txiv Yawg. niaj hnub no Huab tais Txiv Yawg lub ntxa nyob rau lub Tsheej Khaam Xyab Kan Xiang lub Xyeem Tsaab  Zhang  ntawm Toob Pheej Ceem Dong Ping Jing , Huab tais Txiv Yawg lub ntxa txij yav ntuj thaud los txog txheej no, yeej muaj ib tw huab loj luaj daim ntaub npuag liab sawv nraim saum nws lub ntxa tsis ploj li, nws cov pej xeem sawv daws uas nyob ib ncig hais tias, yog Huab tais Txiv Yawg tus Chij. qhov no yuav ntaus nqi tau tias txawm Huab tais Txiv Yawg tas ntuj los tau ntau txhiab xyoo lawm, tiam sis nws lub npe lub koob meej tseem log tob heev nyob rau hauv nws cov xeeb zeej xeeb ntxwv lub siab lub ntsws mus tsis muaj ib txheej twg uas yuav hnov qab tau. tsoom neeg tau teev hawm Huab tais Txiv Yawg mas coob heev, tiam sis cov hmov tshua txog nws tshaj plaws yog nws haiv neeg Hmoob *

Tsoom Hmoob uas yog Txiv Yawg tej xeeb zeej xeeb ntxwv tau teev hawm thiab pe rawv Txiv Yawg uas yog  Hmoob thawj tug Huab tais, txhua niaj txhua xyoo txog lub caij noj tsiab noj txhu Hmoob twb yuav tsum teev hawm txog nws lub koob meej, nws teg qav teg num thaud raug muab sau tseg rau hauv Hmoob tej ntaub ntawv ua ib txog kab ke kev teev hawm loj tshaj plaws thiab tau muab sau tseg rau hauv tej ntawv faj lem cia los qhuab qhia tej xeeb zeej xeeb ntxwv tom qab no, tseem muab sau ua lus tom huam coj los hais, xws li lub caij Tuam Cheeb Tshoj muaj ib tug kws txuj hu ua   ( Sij Paa Thaaj  Shi Ban Tang ) nws yog neeg nyob ntawm lub zos Paa Thaaj, lub xyeem Yoos Xwm hauv xeev Huj Naj, hauv nws phau ntawv hu ua ( Xiang Shan Xiang Nian Kwv txhiaj Chiv Keeb Huam Yuaj ) tau sau tias, ( Hmoob thawj tug Huab tais, cas sim neej tsis txawj ntshai, txawj ntse tsis muaj leej twg yuav piv tau, nws lub cev tawv li hlau, nws tshuab ib khawv tej toj roob hauv pev ya ri lis zawv, nws qw ib suab deeg txog hnub qub puag qaum ntuj ntsuab ), qhov kawg yuav pom tau tias tsis hais haiv neeg twg twb pe hawm Huab tais Txiv Yawg yam tas siab tas ntsws, Txiv Yawg tej yeeb ncuab los kuj tseem niaj hnub txhos caug pe hawm tsis tseg *

Tsoom Hmoob noj tsiab peb caug mas yuav tsum ua kab ke hawm txog Huab tais Txiv Yawg, xws li kev cai nqaum toj, Hmoob tus ncej ntxheb saum lub ntsis kawg dai ib daim ntaub muaj ib pluaj ntaub liab ntev txog ib dag ntau, daim ntaub no yog  Huab tais Txiv Yawg tus Chij. txheej laus thaud los yog txheej tshiab niaj hnub no thaum yuav coj tub  puv mus sib tua, twb yuav tsum xub ua qhov kev cai li tias ( Txo Chij, Qhau Ntaj, Qhau Hmuv, Tsa Tes Hawm ), txoj kev cai no twb yog hawm txog Huab tais Txiv Yawg lub hwj chim *

QHOV 08 : HMOOB CUAJ LIG NTUJ THIAB  PEB HMOOB KEV SIB NQE *

Txoj kev sib nqe, Cuaj Lig Ntuj los txog ( Peb Hmoob ) mas lub caij lub nyoog quas ntev kwv yees 1000 ntau xyoo, nyob hauv lub zoo caij zoo nyoog no, haiv Hmoob tau zoo ua noj ua haus thiab puav leej tau txais kev vam meej, kev nplua nuj, vim lub sawm fem nyob ruaj ntseg, tsoom Hmoob thiaj tau nce qib rau txoj kev teev hawm txuj ci, kawm ntuj hnub qub, kawm kev cai thiab sau tej ntawv faj lem, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tsim muaj tub  puv los kav tswj fwm lub teb lub chaws thiaj tau txais kev ywj pheej, kev nrhiav nyiaj kuv phem, kev nrhiav noj nrhiav haus, tej no yog ib qib txheej txheem uas nyob hauv ib lub Kuj Cuab mas yuav tsum tsawg tsis tau *

Nyob hauv lub npe tshiab uas koom ib lub Kuj Cuab, tsoom Hmoob muaj kev lag kev luam, sawv daws sib ntoj sib thuv, noj sib hlub haus sib cev, tsoom Hmoob uas mus nyob thoob  qab ntuj kom nco ntsoov tias, Hmoob lub hauv paus yog ( Peb Hmoob Cuaj Lig ), kev sib nqe ntawm ( Peb Hmoob Cuaj Lig ) thiab ( Tsoom Hmoob ), raws li hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm kuj tau sau cim tseg tias, Kuj Cuab Peb Hmoob yog nyob ntawm tus ntug dej Ntshav Zis Zhui sab hnub tuaj, tej pej xeem San Miao Peb Hmoob’ nyiam thiab qhuas heev, kuj muaj tej hu ua San Miao, tej ntawv txheej laus thaud lo lus tias ‘Lij’ yog hais tias ‘Lig’  Peb Hmoob thiab Hmoob Cuaj Lig npe sib txawv tiam sis thooj ib lub siab koom ib phob tawv, txhais tau tias ( Ntaj ib Hnab Hneev ib Hlua ) *

Phau ntawv Keeb Kwm Shi Ji, Wu Di Ben Ji tau sau tias ( Peb Hmoob ) nyob suam teb chaws Tshaaj Caab thiab dej Haij Huj yav qab, yav ntuj Faj Tim thiab Yeeb Tim tsoom Hmoob yeej hnav khaub ncaws Hmoob xwb, Hmoob Cuaj Lig Ntuj tsa Huab tais ua ntej Huab tais Suav Tsab Xyib Zhang Xi, hos ( Peb Hmoob ) tsa Huab tais ua qab Huab tais Suav Tsab Xyib *

Li no thiaj li muab ( Peb Hmoob ) hu ua ( Hmoob Cuaj Lig cov xeeb zeej xeeb ntxwv ), Hmoob Cuaj Lig Ntuj lub teb chaws mas sab laug yog lub pas dej ‘Pheej Lij‘, sab xis yog lub pas dej ‘Toom Theej’ cuaj cag pas zaj ntsuab, sab qaum teb yog ntsuj roob ‘Heej Saa Heng Shan,‘ sab qab teb yog ntsuj roob ‘Veej Saab Wen Shan‘,  ( Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj cov xeeb zeej xeeb ntxwv, yog tias tej tsis muaj dab qhuas mas tsis yog tus Hmoob ), Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj thaud muab kev ua Neeb ua Yaig, kev ua Dab ua Qhua saib ua qhov tseem ceeb nyob hauv Hmoob lub neej uas yuav ntsug tsis tau tuag nthi, txheej tshiab tseem coj kev cai dab qhuas tib yam txheej laus thaud, yuav plov meej tau tias txheej tshiab no twb puav leej yog Hmoob Cuaj Lig thaud tej xeeb zeej xeeb ntxwv *

Dua no lawd, txoj cai txiav txim uas yog Huab tais Txiv Yawg tsa thiab niaj hnub no Hmoob tej lus* npua cai nrog rau Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj lo lus tias (siab zoo tau ntuj ntoo, siab phem raug luag cem), raug rau Hmoob lub tswv yim kev vaj huam sib luag, tej no puav leej yog koom ib tug ceg ncau los ntawm Peb Hmoob Cuaj Lig Ntuj ua  lub hauv paus txhawv *

QHOV 10 : PEB HMOOB SAWV  puv NROG SUAV SIB TUA *

Peb hmoob tau sawv  puv tua 3 tug Huab tais Suav, xws li Huab tais Yauj, Huab tais Seem thiab Huab tais Yij. tsis hais ( Hmoob Cuaj Lig Ntuj ) thaud twb dhau los kwv yees 1000 ntau xyoo, Hmoob Cuaj Lig cov xeeb zeej xeeb ntxwv thiab Faj Tim cov xeeb zeej xeeb txwv tseem sib ntaus sib tua quj qees, vim kev caub chim ntawm haiv Hmoob, hos yog kev ntxub tsis npag ntawm haiv neeg Suav, tom qab uas Hmoob tau tsa lub Kuj Cuab Peb Hmoob sawv lawd, Faj Tim thiab Yeeb Tim cov xeeb zeej xeeb ntxwv nyuam qhuav tau txais txoj kev sib koom tes ua tej pab tej pawg uas Suav tau qhuas heev  nyob hauv Keeb Kwm.*

Raws kev soj ntsuam xyuas mas zoo li lub caij ntawd, ( Peb Hmoob ) thiab Suav cov pab pawg twb tau sib tuav tes tua lwm tus yeeb ncuab dua ib zaug, nyob hauv phau ntawv Keeb Kwm hu ua Shan Zhi Zhen Yu tau sau tseg tias, ( Peb Hmoob ) yog ib pab pawg neeg uas twb tau zwm dua rau Suav lawm, tiam sis feem ntau cas tsuas pom Huab tais Yauj, Huab tais Yij, Huab tais Seem tuaj tua ( Peb Hmoob ) tsis tseg, tej no ceeb laj hais tas, vim lub Kuj Cuab Peb Hmoob yog ib lub teb chaws uas dej zoo av  puv, Kuj Cuab Peb Hmoob sab laug yog pas Toom Theej Fwv, sab xis yog pas Pheej Lij, ua cas leej twg yuav tsis xav txeeb ? *

Lawv peb tug Huab tais  tuaj tua ( Peb Hmoob ), lawv ntxeev hais tias yog vim kev kho lawv nrim dej nrim av xwb, Thaaj Tshoj thiab Xoom Tshoj tau coj tub  puv tuaj tua hmoob nyob ntawm suam teb chaws 5 tug dej, los tom qab no cov Huab tais Meej Tshoj thiab cov Huab tais Cheeb Tshoj puav leej npaj tuaj txeeb kav ( Peb Hmoob ), lawv thiaj tso tub  puv tuaj tua Hmoob txhua ntu, cov Huab tais puav leej yog  koom tib lub hauv paus saud los, tus yeej ces tau ua Vaj tus swb ces mus ua Mab Qus, qhov no yog  yam uas ib txwm muaj los nyob hauv Keeb Kwm *

Phau ntawv hu ua '’Lis Txi Yi  Li Ji Zi Yi '' cais los ntawm tus kws txuj '‘Tseem Xyeej’ nqe lus txhais tawm ntawm phau ntawv '‘Les Xyeem Lu Xing’' sau tseg tias, ‘Faj Tim Shao Tang tua yeej Hmoob Cuaj Lig, nws tso tas nrho nws tus yam ntxwv tseg, nws los coj raws li Hmoob Cuaj Lig zaj, ua rau nws txoj kev cai txiav txim qub raug hloov loj, Hmoob Cuaj Lig yog Kuj Cuab Hmoob, tsoom Hmoob los yawg Hmoob puav leej yog Cuaj Lig Ntuj cov xeeb zeej xeeb ntxwv tas nrho *

Phau ntawv Keeb Kwm hu ua Shan Shu Da Yu Mo tau sau tseg  tias, Suav Huab tais  Yij sab laj tias, cov Hmoob ntxeev siab sawv  puv lawm yuav tau mus tua, Tsaab Xyij pab Faj Tim tua tau Hmoob Cuaj Lig, nws muab tsoom Hmoob faib coj mus nrom zoo nrom tsuag, coj Hmoob mus nyob rau tej kaum roob kaum hav, kom Hmoob txoj kev sib cuag mus los tsis muaj, li no huab tais Yij  thiaj tau hu tas nrho nws tsoom thawj tub  puv los sab laj tas, sawv daws pom zoo tias yuav tsum mloog Huab tais lus, Hmoob npaj ntxeev siab tsis hwm peb Suav Nom tswv, Hmoob Cuaj Lig tau qiv ib lo lus los hais tias ( tej no Suav tsuas paub thuam lwm haiv neeg thiab nrhiav tsim kev kub ntxhov rau cov haiv neeg ces nws ho rov qhuas nws, ntxeev siab tso kev ncaj ncees tseg, muab tej neeg zoo rho tawm coj tej neeg phem los ntsaws rau ), li ntawd 30 hnub tom ntej Hmoob thiaj sawv  puv, Huab tais qhuas Yij tias koj lub siab ncaj thiab tej dab ntseeg koj, tiam sis Hmoob tseem tsis tau ntseeg koj, li no Huab tais kom Yij  thim tub  puv tso cai dav, tom qab 70 hnub Hmoob thiaj rov los sib loos *

Phau ntawv Keeb Kwm hu ua ‘Naaj Ntxim Feem Qi Su Xun’ sau hais tias thaum Huab tais Seem kav ntuj Hmoob tsis mloog lus, txawm tua mlos yuav tua tsis tas npaud, li ntawd huab tais Seem thiaj li tso txoj cai rau Hmoob nyob ywj pheej, cia mam tis tshoob tis kos ua neej ua tsav nrog Hmoob thiaj yuav ntxias tau Hmoob thiab Hmoob thiaj tsis qus *

Phau ntawv Keeb Kwm Kwv Huam hu ua Fei Gong Xia tau sau tseg tias, thaum Peb Hmoob tsim kev kub ntxhov rau ntiaj teb, qaum ntuj thiaj tso xob tua, muaj ib hnub txawm tawm ib tug dab saum qaum ntuj los, ntiaj teb los nag tshav ntuj tau 3 hnub Zaj tawm hauv tsev mlom los, dev nqov ntuj lawv tej kiab khw, caij ntuj kub los daus sib daus npu, av nrib pleb dej txhawv tawm los thiaj  deeg mus raug tej pej xeem, i ntawd huab tais Kob Yaj thiaj tso Yij  nqes mus xyuas, Yij tau txais qaum ntuj txoj kev cai zoo mus tsuj tua Hmoob, thaum ntawd xob nthe nrov nrhev ntiaj teb deeg nkaws muaj ib tug zoo li tib neeg tuaj tis ya nqes qaum ntuj los, ib sab tis nqa rawv ib lub pov haum, nqes phluav los txog ntiaj teb, nws los muab cov Nom tswv Hmoob nyem caj dab thiab xuas hneev tua, tsoom tub  puv Hmoob cia li tso ntaj tso hmuv khiav Suav thiaj cheem caum tua, Yij tuaj tsuj tua Kuj Cuab Peb Hmoob tawg tas, nws thiaj mus muab tej roob tej hav tshuaj kom zoo thiab cim tseg, faib Nom tswv tuaj kav tas qhov txhia chaw lub teb chaws thiaj tiaj tus *

Raws li nyob hauv ob phau ntawv hu ua Xid Txhaud Txim Sui Cao Zi thiab phau Xyid Tsood Cis Xi Thos Zhong Ji Tiao sau tseg hais tias, ‘Peb Hmoob’ Huab tais Txiv Yawg tuag tas nrho ntiaj teb ntxhov lis hnyo qab ntuj los nag tshav ntuj, lub caij ntuj kub muaj daus xib daus npu, luaj teb av tu pleb txhawv dej, Zaj tawm hauv tsev mlom los, nruab hnub hloov ua hmo ntuj *

Txhua yam lus uas piav los saud puav leej yog Huab tais Suav tej tub kws txuj sau tawm los xwb, tej no yog Suav lub tswv yim uas muab cov haiv neeg me saib tsis khuab qhov muag, tej yam phem yam tsw tshaj ces muab pov quav rau cov haiv neeg me ris, yam zoo uas yog Hmoob tsim tawm los, nws  ntxeev tias yog nws tsim. tej no txawm yog nws zaj tswv yim ib txwm ci dag thiab kov kam uas yuav hais tsis tag npaud, tab Suav txawm yuav ntxeev npaum li cas los xij peem, tsuas piav raws li qhov tseeb nyob hauv Keeb Kwm uas tau tshawb nrhiav pom thiab muab sau meej tseg rau sawv daws kom paub zoo, cav tsis yog Peb Hmoob nce mus tsim kev kub ntxhov tua Suav nyob saum lub niam tiaj toj siab av luaj dag, tej no txawm yog  yog cov Huab tais Suav nqes tuaj tua Kuj Cuab Peb Hmoob nyob hauv suam teb chaws ntug dej Haij Huj Hai He, ntug dej Haam Siv Han Sui  thiab ntug dej Tshaj Cab  Chang Jiang Nan Bei Di Qu *

Vim tej neeg Suav txheej thaud thiab cov Huab tais Suav tom qab no twb yog lawv muab sab hnub poob ua lub hauv paus qhov loj, muab sab hnub tuaj ua tom qab qhov yau, muab sab qaum teb ua qhov tseem ceeb qhov loj, muab qab teb ua qhov yau, raws li Xyib Tsawb los rau Toob Tsawb, Xyib Haam, los rau Toob Haam, Xyib Ceeb, los rau Toob Ceeb, Pej Ceeb, los rau Naaj Ceeb, cov teb chaws Ceeb Tsheej no txaus coj los ua puav pheej qhia rau sawv daws kom paub meej tias, haiv neeg Suav txheej thaud thiab cov Huab tais Suav tom qab no lawv puav leej yog txav sab hnub poob los mus rau sab hnub tuaj, txav qaum teb los mus rau qab teb, li no txoj kev taug uas Suav ua  puv txeeb Hmoob lub teb lub chaws, tab tom yog Kuj Cuab Peb Hmoob tej nrim dej nrim av thiab yog qhov chaw uas Hmoob tau swb  puv zaum kawg khiav tawm, Kuj Cuab Peb Hmoob yog lub npe kawg uas tau raug Suav muab tua piam tas, tsoom yawg Hmoob thiaj tau khiav hla roob hla hav txij sab ped mus txog sab nrad, txij hnub tuaj mus txog hnub poob sab nrad. yog vim txoj kev txuag txoj sia, Hmoob thiaj tau nrog Suav sib ntaus sib tua, txij li Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj los tau ntau txhiab xyoo, tiam sis tsoom Hmoob tseem nkaum qab roob qab ha tuav nres lub npe Hmoob tiv tua tej yeeb ncuab uas niaj hnub ntxub ntaug haiv Hmoob *

#8
Guest_Solid_*

Guest_Solid_*
 • Guests
Reputation: 0
Translation please?

I guess you guys are talking about Chi You not being our ancestor? Well if that's true I wouldn't be surprised...

Because the actual Hmong Historians who kept the oral history of our ancestors don't even recall any Chi You and they agree that it's probably the Chinese attempt to throw the Hmong off of their real history by giving them a false history. Real Hmong history talks about a kingdom called Peb Hmoob in which we were as properous as the Chinese. In days of sword and armor mounted on horses with our warriors being the only who knew the martial arts today known as kung fu.

Bla bla bla I can go on but oh well who cares, everyone is busy admiring this Chi You as they've forgotten to ask themselves why their grandparents never heard of this Chi You. That BS research came from "scholars" from China.

#9
tseemmoob

tseemmoob

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 891 posts
Reputation: 44
Excellent

 Solid, on Feb 21 2007, 04:15 PM, said:

Translation please?

I guess you guys are talking about Chi You not being our ancestor? Well if that's true I wouldn't be surprised...

Because the actual Hmong Historians who kept the oral history of our ancestors don't even recall any Chi You and they agree that it's probably the Chinese attempt to throw the Hmong off of their real history by giving them a false history. Real Hmong history talks about a kingdom called Peb Hmoob in which we were as properous as the Chinese. In days of sword and armor mounted on horses with our warriors being the only who knew the martial arts today known as kung fu.

Bla bla bla I can go on but oh well who cares, everyone is busy admiring this Chi You as they've forgotten to ask themselves why their grandparents never heard of this Chi You. That BS research came from "scholars" from China.

me kwv solid,
ua cas koj yuav tsis ntse ualuaj li os.  hmoob tej kev txawj kev ntse, kev muaj peevxwm, hmoob tej nom tej tsw suav txeeb tag mus rua suav tug lawm na koj puas paub os. hnub no yog peb hmong tsi rov llos claim tej huabtais li Chi You or we call txiv yawg rov los hmong tug ces peb kuj tsis ntse dhau,  nws kuj yog ib qhov zoo uas tseem muaj neeg suav sau qhia tias chi you ntshai yuav yog hmoob ces peb kuj claim kiag tias yog xwb ces leejtwg yuav hais tau mas lov. yog koj tsi paub hmoob keebkwm ces koj yeej tsi paub tias koj ho yog leejtwg ibyam nkaus.

#10
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Txhob mus xyaum ua ib cov me nyuam yaus ntseeg dab neeg plis mog hmoob!
Yog muaj tseeb nej tej nyuag lus tsis muaj ntaub ntawv sau tseg, es tseem raug suav dag nej mus ntxiv no
thiab, yog vim li cas niaj hnub no peb hmoob tseem niaj hnub mus yuav luag tug puas tsav yam los siv xwb.
Ib lub nyuag lauj kaub ua zaub twb tsis tsis tau los siv, tus nyuaj txhuam kaus hniav xwb los tseem yuav
mus yuav luag tug los siv.

Tej nyuag dab neeg no yog suav dag yus kom yuam kev xwb.

#11
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
cov phooj ywg, kuv los xav li nej thiab. peb Hmoob yej muaj peb tej li txuj ci zoo heev, tej kuv noj kev haus, kev sib hlub los muaj txhua thiab sis vim peb tsi muaj ntau ntawv coj los kaws tses. tsuas muab los ua lus dab neeg puav qhia ib leej rau ib leej xwb.thiab sis txhob tu siab, sij hawm no peb Hmoob txawj sib hlub lawm, yim hnub yuav yim vam meej mus xwb yog tiag pebtxawj sib lubb thiab txawj sib pab li luag.tus ntse los kuj qhiav tej tsis ntse kom tiag hos tus tsis ntse los kuj kawm koj tiag es peb thiaj muaj tswv yim li luas pem haiv neeg. peb Hmoob tej HISTORY los muaj ntau qhov ntau zoo heev li, yog nej xav paub mag tsum yuav kawm ntawv koj txawj ntse. thiaj li siv tau, muaj sij hawm kuv li mam muab thiab qhia rau nej txhua txhua leej txhua tus tau sai thiab pom os.
    xyoo thiab thov phooj nej sawv dawg muaj lub dag zog thiab tswv yim thiab mog.
        Tub kwm

#12
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on Feb 23 2007, 03:34 AM, said:

cov phooj ywg, kuv los xav li nej thiab. peb Hmoob yej muaj peb tej li txuj ci zoo heev, tej kuv noj kev haus, kev sib hlub los muaj txhua thiab sis vim peb tsi muaj ntau ntawv coj los kaws tses. tsuas muab los ua lus dab neeg puav qhia ib leej rau ib leej xwb.thiab sis txhob tu siab, sij hawm no peb Hmoob txawj sib hlub lawm, yim hnub yuav yim vam meej mus xwb yog tiag pebtxawj sib lubb thiab txawj sib pab li luag.tus ntse los kuj qhiav tej tsis ntse kom tiag hos tus tsis ntse los kuj kawm koj tiag es peb thiaj muaj tswv yim li luas pem haiv neeg. peb Hmoob tej HISTORY los muaj ntau qhov ntau zoo heev li, yog nej xav paub mag tsum yuav kawm ntawv koj txawj ntse. thiaj li siv tau, muaj sij hawm kuv li mam muab thiab qhia rau nej txhua txhua leej txhua tus tau sai thiab pom os.
    xyoo thiab thov phooj nej sawv dawg muaj lub dag zog thiab tswv yim thiab mog.
        Tub kwm


#13
Guest_Menyuam Hmoob_*

Guest_Menyuam Hmoob_*
 • Guests
Reputation: 0
Tsoom kwvtij/muam Hmoob,

Kuv nyeem s/d cov lus hais txog "Peb Hmoob" thiab peb li keebkwm mas ntau kawg li.  Kuv tsis yog ib tug kawm txog fab keebkwm ntiajteb thiab tsis tau kawm txog keebkwm Hmoob yav ntuj thaum ub.  Kuv tsuas hnov txog peb Hmoob tejlaus hais ua dabneeg cia tseg.  Tsis tas li, kuv tsuas paub me ntsis uas yog suav txij li xyoo 1800 los xwb.  Txawm yog li los kuv kuj tsis tau kawm tawm los ib yam thiab.  

Yog tham txog txoj kev xav rau fab keebkwm(historical perspective), ntau leej cov tub-ntxhais txawjntse thiab tub-ntxhais tshawbfawb kawm txog tebchaws Suav kuj hais tias Txiv Yawg Chiyou yuav yog Hmoob li txwvtxoob lawm.  Tej qub teeg qub tes uas Txiv Yawg Chiyou tau tsim los kuj qhia tias yog Hmoob li.  Kuv los kuj ntseeg lawv uas tias--Txiv Yawg Chiyou yog haivneeg Hmoob--.  

Ntawm kev xav rau fab kev nomtswv tswjfwm(political perspective), kuv xav Txiv Yawg Chiyou thiab Tsab Xyooj Mem, yog peb Hmoob li Nomtswv Poj-yawm Txwvtxoob.  Peb txhob cia luag neeg Suav txeeb mus ua luag feem.  Nqi ob tuaj, niaj hnub niam no los peb s/d yuav tau nrog txhawb Hmoob lub npe tias--MUAJ YAWG HLOB NAISPHOOS VAJ POV yog Hmoob tus nom--.  

Ho tham txog ib txhia kwvtij Hmoob uas tsis xav li qhov kuv hais no, lawv hais tias Gen. VANG Pao tsis yog Hmoob tus nom, pivtxwv li thaum lub sijhawm kuv tseem yog ib tug tub kawm ntawv qibsiab, muaj coob leej phoojywg tub kawm hais tias " Gen. VANG Pao yog Nplog tus nom.  Nws tsis yog Hmoob tus nom".  Lawv tseem hais ntxiv tias " peb tsis lees tias Gen. VANG Pao yog peb Hmoob tus coj".  Tej no los Hmoob yuav tau kho Hmoob kom los hwm muaj tus nom tus tswv ntawm peb haiv Hmoob.  Txawm peb muaj coob leej yog neeg tseemceeb los yog peb txojhmoo zoo.  

Raws li kuv tau kawm rau fab nomtswv lossis kev tswjfwm tebchaws(political sciences) thiab kuv tuskheej txoj kev xav, ntawm Hmoob ntiag tug cov nomtswv tiam 20th thiab 21st (xyoo 1800-txog niaj hnub no), peb Hmoob cov nomtswv lossis cov coj ntawm peb haivneeg Hmoob yog--Yawg Hlob Kiabtoom Lauj Npliajyob, Yawg Hlob Phasnyas Tubnpis Lisfoom, thiab Yawg Hlob Naisphoos Vaj Pov--.

** HMOOB NCO TXOG HMOOB POJ-YAWM TXWVTXOOB NOMTSWV, HMOOB THIAJ CIAJ TSWV.  HMOOB
     HWM HMOOB TUS COJ, HMOOB THIAJ NYOB TSIS PLOJ**        __ Menyuam Hmoob(Txais)__

#14
Guest_Guest_SamxUSA_*_*

Guest_Guest_SamxUSA_*_*
 • Guests
Reputation: 0
Kuv yeej ntseeg li koj xav thiab, peb cov kawm ntawv txhua tus yeej kawm txog keeb kwm tas lawm,
peb yuav lam mus muab luag tej keeb kwm los ua peb tug yam tsis muaj pov thawj tseeb tsis tau li,
raws kuv xav.  

Ib co mus muab haiv neeg Jews li keeb kwm los ua hmoob tug, ib co mus muab Suav keeb kwm los ua hmoob tug nws mus tsis taus, neeg ntiajteb tsuas yog muab pov thawj los ua tim khawv xwb, peb yuav
muab lwm tus los ua peb tug tsis tau. Peb cov pov thawj tsuas los thaum Lauj Kiab Toom los txog rau hlob Vaj Pov xwb. Tsis muaj tshaj yav tom qab li lawm.  Qhov no thiaj yog tseeb thaib tsim nyob yuav tau khaws
thiaj hwm.

#15
NasXus

NasXus

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 3,920 posts
Reputation: 32
Excellent

 Davdub, on May 11 2007, 07:35 PM, said: Ntxhais Dabtuag, on Feb 13 2007, 02:10 AM, said:

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

attachment
Me Ntxhai hmoob Dab tuag! Vim li ca koj thiaj li hai tias Txiv yawg tsi yog hmoob tus huab tai? es yog Suav tus no? koj ma lam yog poj niam lawm tiag! cov neeg hai lus tsi paub tab ces yog koj ntag laud.. tos li es thiaj li khaim xaj ma.,..... koj los mloog tau ntawm nov na?

Ntxhai Dab tuag tos koj dab tuag los koj tsi paub ntab nev! koj los mloog tau Txiv yawg peb hmoob huab tai Txiv yawg tau


#16
Guest_Yaj Ceeb Muas_*

Guest_Yaj Ceeb Muas_*
 • Guests
Reputation: 0
Cov kwv tij Hmoob, Txawm yog li cas los tsis tseem ceeb.  Qhov tseem ceeb ces nej xyuas tias thaum
Txiv Yawg ua nrog ntawv nws tawm tsam leej twg? Yog nws tawm tsam Hmoob ces nws yog Suav lawm. Hos yog nws tawm tsam Suav no ces 100% nws yog Hmoob tiag.  Raws li keeb kwm mas Txiv Yawg nrog
suav sib tua.  Qhov no txhais thiab ntseeg tau 100% hais tias Txiv Yawg yog Hmoob tiag.  Qhov no thiaj yog qhov tseeb.  Suav tej keeb kwm yeej qhia meej tias pawg neeg uas ua  puv nrog Txiv Yawg ntawv yog Suav.
Txawm ua li cas los xij.  Tej ntawv yog keeb kwm xwb.  Ib qho tseem ceeb ntxiv mas kom koj nco ntsoov tias koj yog leej twg?  Yog koj yog Hmoob no koj yuav tau coj li koj yog Hmoob.  Qhov no txhais tau tias koj yuav tsum ntseeg koj kab lig kev cai, hlub koj haiv Hmoob, muaj kev ncaj ncees rau Hmoob, txhob thuam yam uas yog Hmoob tug, hais kom tau Hmoob lus, paub Hmoob keeb kwm kom zoo, ua kom Hmoob tau ntsej muag, pab Hmoob thaum luag ua phem rau Hmoob.  Qhov no thiaj yog lub zoo sam xeeb rau koj.  Kuv zoo siab uas s/d txawj ntse thiab thim xav lawm ntau.  Yog leej twg nyiam nrhiav Hmoob keeb kwm ces tus ntawv yog tus paub tab lawm.  Es zoo siab rau nej.  Thov kom peb hmoob s/d ua ib haiv neeg kom zoo, tuav peb lub npe Hmoob mus ib txhis.  Ua Tsaug!

#17
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *******_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *******_*
 • Guests
Reputation: 0
KUV SIV SIJ HAWM NTAU HEEV LOS MUAB TAS NRHO TXHUA YAM TSEEM CEEB NYOB HAUV PHAU NTAWV KEEB KWM ( HAIV HMOOB LIV XWM ) LOS SAU RAU HAUV NO *

caw hmoob tuaj nyeem tau !!!  tiam sis yuav ua siab ntev thiaj nyeem tas nawb !!!
                                         HMOOB TUS CAG QHOV CHAW NRHAU

                                      NYOB TUAM SHOJ

                             YOG LUB HAUV PAUS KEEB KWM HMOOB QHOV TSEEB *
                                              
Raws li kev soj ntsuam thiab tshawb nrhiav txog hmoob lub neej tau ntev niaj ntau xyoo los, yuav pom tau tias nyob hauv hmoob txoj kev huaj vam nrog haiv neeg Suav los lwm haiv neeg nyob hauv Suav teb thiab lwm teb chaws muaj lub hauv paus yam ntxwv kev huaj vam yuav sib thooj, xws li neeg thawj txheej los txog rau txheej neeg siv zeb thiab txheej neeg txawj ntse *

Txij lub sawm fem uas neeg tseem ua lub neej li* npua los txog lub sawm fem tub ntxhais sib yuav tsis muaj tshoob kos, xws li vauv yog tus qhev nyob hauv niam tais yawm txiv tsev, thaum twg yog tsis xav yuav los yog raug ntiab tawm ces lwm tus ho los zov, qhov no yog ib lub caij nyoog ntev heev mam los nkag rau lub sawm fem tub ntxhais sib yuav raws kev raws cai thiab ib leeg kav ib leeg mus txog hnub laus *

Lub caij niam sawv ua tswv kav los txog lub caij txiv ua tswv kav los txog rau lub caij poj niam txiv neej muaj kev vaj huam sib luag sib txig, haiv neeg Hmoob yog ib tiam neeg puag thaud uas  twb muaj dua kev vaj huam sib luag los txog rau lub sawm fem nyias khwv nyias noj thiab los xaus rau lub sawm fem sib koom khwv noj khwv haus ua ke, tiam sis yog muab hmoob thiab lwm haiv neeg lub sawm fem coj los sib piv mas yuav pom tau tias hmoob lub sawm fem txawv luag lwm haiv neeg txij paus mus txog ntsis, vim hmoob lub neej tsuas nyob hauv kev ua tsov ua  puv thiab nrog luag sib txeeb nrim dej nrim av los tau ntau txhiab xyoo, txhua yam nyob hauv Keeb Kwm hmoob thiaj txawv luag lwm haiv neeg tas nrho *

Nyob hauv lub sawm fem puag ncig ib tsoom hmoob nrog rau tus txheej txheem kev huaj vam tsim tau ib lub sawm fem phim haiv neeg hmoob, nws yuav tsis phim rau luag lwm haiv neeg, xws li haiv neeg Suav, haiv neeg  Maas, haiv neeg Moos Nkos, haiv neeg Fej ( Npua  puv ), haiv neeg Tis Npes, cov haiv neeg no puav leej tau dhau lub sawm fem ua qhev *

Lub caij Suav ua huab tais kav teb chaws los tau ob txhiab ntau xyoo, hmoob lub sawm fem tsuas yog muaj haiv neeg xwb tsis muaj huab tais kav, muaj tus nplua nuj tus txom nyem tsis muaj tus ua tswv los ua qhev, txawm hmoob tau nkag dua rau hauv lub sawm fem kev caij tsuj quab yuam, tiam sis ib sid hmoob tsuas nyob hauv pab pawg xwb, tsis tau muaj dua ib tug huab tais los kav, tej ntaub ntawv thaud tau muab hmoob lub sawm fem huaj vam coj los sau raws li Suav lub sawm fem huaj vam, tej no yuav pom tias tsis raws li qhov tseeb *

Yam tseeb, yog muab hmoob lub sawm fem coj los piav xws li ntawm, ( Phaj Hub, Peb Hmoob, Koom Haum Sib Koom Tes ), tej no yog hmoob txoj kev huaj vam yav ntuj thaud qhov tseeb nyob hauv Keeb Kwm, thawj ntsug  puv uas ntxov tshaj plaws nyob hauv Keeb Kwm yog Huab Tais Txiv Yawg nrog Huab Tais Suav Faj Tim thiab Yeeb Tim sib ntaus sib tua, thawj ntsug  puv no yog ob haiv neeg sib txeeb teb chaws, tiam sis nyob hauv tej ntaub ntawv piav txog muaj tsawg, li no thiaj tsis tau hais rau hauv tej tsov  puv ntawm cov haiv neeg me tom qab no *

Piav txog Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj los tau ntau pua xyoo tsis pom hmoob lub npe tshwm nyob hauv Keeb Kwm xyoo -220 txog xyoo +220 uas yog Ham Tshoj sawv kav ntuj thiaj mam pom hmoob npe tshwm tuaj, Suav muab hmoob lub npe sau ua ( Mao los You Miao ) thiab tseem sau ua ( Mao Miv, Man, Mab, Mong ), cov npe no yog  Suav tis rau hmoob thiab siv Suav ntawv los sau rau hauv phau ntawv Faj Lem Nqhuab Hiav Txwv tau sau tseg tias, ( Kuj Cuab Peb Hmoob ) kuj hu ua ( Kuj Cuab Peb Mauj ), lo lus Mao, lub suab ntawm ob tug txwm ntawv ( Mao thiab Miao ), txheej laus thaud nyeem thiab hais yuav sib thooj *

Haiv neeg hmoob  hauv lub Xyeem Tsheej Pum, Xyeem Xwm Leej, xeev Xyab Xyib Naj, xeev Huj Naj thiab nrog suam teb chaws Faj Pheej, Cheej Toob naj los xeev Kim Tsawb toob fab naj, cov neeg no lawv tseem hu ua Mao, niaj hnub no cov hmoob nyob xeev Yeej Naj thiab Kim Tsawb ib nrab ntau nrog rau cov hmoob lwm suam teb chaws, xws li Fuaj Kuj, Mes Kuj, cov no puav leej hu yus haiv neeg ua ( Hmoob ) li ntawd tej ntaub ntawv keeb kwm qub uas sau hais txog haiv Mao, Maud , Mau, Hmab thiab Hmoob uas nrog lwm haiv neeg me sib ntaus sib tua txheej thaud puav leej yog haiv hmoob ua lub hauv paus coj cov haiv neeg me sawv  puv tua Suav *

Txij xyoo 618 txog xyoo 1279 uas nyob hauv Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj sawv kav ntuj, hmoob lub npe ho rov cim ua Miao dua, hmoob raug coj lub npe Miao no ntau heev txog xyoo 1911, tas nrho tej kws txuj ntaus nqi tias, lo lus Miao no yog hais xam tas nrho cov haiv neeg me nyob yav qab teb raug ntaus phooj ywg zoo nrog haiv hmoob, tej no yeej muaj tseeb thiab ua qhov ntseeg tau meej tias txoj kev sawv  puv puav leej yog Hmoob ua tus coj. lo lus Miao nyob hauv Keeb Kwm nws hais txog hmoob los yog haiv hmoob ua tswv coj cov haiv neeg me nyob yav qab teb, hmoob txawm yog ua tus coj cov haiv neeg me sawv  puv nrog Suav sib ntau sib tua*

Txij Toob Tsawb los lub npe tias ( Hmoob ) rov tshwm muaj nyob hauv lub caij tshiab uas Suav keeb kwm hais tseg thawj hau  puv, vim haiv hmoob cov neeg tseem ceeb tej tus muab npe mus zwm rau hauv Nom tswv Suav, xws li Xyooj Thoob, Xyooj Yim thiab Xyooj Siv, tsis ntev tom qab no haiv hmoob ho rov thim mus nyob yav qab teb, lub caij hauv no Suav hu hmoob ua           ( Hmab Vws Leej ) los yog cov ( Hmab ntug Dej ), vim muaj 5 tug dej, xws li Dej Xyoo Xiong Xi,. Dej Vwj Wu Xi. Dej Tshaj Chang Xi, Dej Mab  Man Xi. Dej Yaw You Xi *

Raws li nrim dej nrim av teb chaws tus dej Yeej Siv, txij yav hau los txog yav nruab nrab nyob hauv suam teb chaws Xyaab Xyib txog Xyaab Xyib naj, Cheej Thoob naj nrog rau Kav Xyib sab pej txij li Cheej Tshoj thiab Toob Ham xyoo -221 txog rau xyoo -206 uas yog huab tais Suav Kuab Vws Tim yuav tas ntuj, haiv hmoob nyob hauv cov Hmab ntug dej lub neej tau vam meej tuaj, haiv hmoob thiaj rov sawv  puv los npaj tiv thaiv hmoob nrim dej nrim av, yog xyoo 23 uas huab tais Toob Ham kav ntuj ua qab Yes Xus 47 xyoo, qhov tseeb tiag twb yog huab tais Kuab Vws Tim dag tias cov ( hmab ntug dej ) ntxeev siab lawm, nws cia li nqus tau ib vam ntau leej tus tub  puv tuaj tua cov hmoob nyob suam teb chaws 5 tug dej no, tiam sis lawv kuj raug cov hmab ntug dej uas yog hmoob ua tus coj muab tua swb tas *

Tom qab huab tais Suav ho tso Lis Xoo thiab Muas Tsheej uas nkawv yog ob tug thawj tub  puv rov tuaj tua hmoob dua, tiam sis kuj raug hmoob muab tua tuag  piam tas, huab tais Suav muaj ib tug thawj tub  puv hu ua Fuj Pu Muas Yeej nws ua tawv qhawv thiab coj tau 40 000 ntau txhiab tus tub  puv tuaj tua hmoob nyob ntawm 5 tug dej no, hmoob txoj kev sawv  puv nrog Suav sib ntaus sib tua zaum no siv caij nyoog ntev txog 8 lub hlis, Suav cov tub  puv raug hmoob muab tua tuag tas thiab muab cov thawj vij tau rau saum lub roob Huj Thawj, niaj hnub no nyob ntawm Yeej Leej toob fab hauv xeev Fuj Naj, huab tais Suav thiaj lees swb thiab tso lus rau hmoob nyob twj lij thaj yeeb. txhua tiam tshoj huab tais Suav tau nqus  puv tuaj tua hmoob ntawm 5 tug dej no tiam sis hmoob kuj tau sawv  puv tiv thaiv hmoob nrim dej nrim av lub caij nyoog ntev txog 60 xyoo nkaus, lub caij nyoog sib ntaus sib tua dhau lawm, tiam sis ua rau tsoom hmoob tau muaj kev caub chim nrog Suav loj tshaj plaws, vim Suav tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av *

Teeb meem nyob hauv txhua txhia ntu tshoj, cov haiv neeg me nyias xaiv nyias kev twj lij raws lub caij nyoog ntawd los ua nyias lub neej, yog muab saum Nom Tswv los hais mas thaum  nws lub Kuj Cuab tseem txom nyem feem ntau yog siv kev haub ntxias, ua phooj ywg los yog tso phluav tsis quav ntsej cia lawv nyob muaj kev ywj pheej thiab tso kev thaj yeeb rau lawv, yog thaum twg nws lub Kuj Cuab vam meej tuaj, nws ho rov nqus  puv tuaj tua txeeb luag nrim dej nrim av thiab tsim kev kub ntxhov rau cov haiv neeg me dua, hos yuav hais los ntawm cov haiv neeg me mas thaum lawv tsis tau muaj zog feem ntau yeem swb thiab tso nrim dej nrim av rau luag kav thiab tseem teem caij teem nyoog mus pe hawm los yog mus cob se rau Nom tswv, thaum twg cov haiv neeg me vam meej tuaj, lawv ho txhij zog mus tua txeeb lawv nrim dej nrim av thiab rov tsa lawv kev twj lij dua *

Yog yuav hais ntawm cov haiv neeg me nws ua tswv kav nws ib suam teb chaws yog ib yam teeb meem uas nqos tsis mus ntuav tsis tawm, vim li ntawd thiaj tshwm muaj teeb meem rau haiv neeg ua tswv kav thiab haiv neeg raug kav ua lub hauv paus sawv tsov  puv los tau ntau txhiab xyoo nyob rau hauv lub Kuj Cuab no *

Raws li tej ntaub ntawv sau tseg tias, lub caij uas tsoom hmoob sawv ua   puv tiv thaiv teb chaws ntawm hmoob tej nrim dej nrim av, vim lub caij nyoog sib txawv thiaj tshwm muaj teeb meem sib txawv, txhua suam teb chaws ua ntej xyoo 618 thiab tej suam teb chaws cov Hmoob Nyoos nyob uas tsis tau sib sau, tsoom hmoob kuj tau sib koom tes sawv  puv tiv  tua Suav txoj kev lim hiam uas tuaj txeeb hmoob txhua suam teb chaws, cov Suav hais kam tias, ( Qhib teb Qhib chaw ) hmoob muaj peev xwm siv roj ntsha los pua hmoob lub teb chaws kom tau txais lub neej kev twj lij nyob thaj yeeb, tiam sis thaum kawg hmoob ho swb lawm, thaum hmoob swb ib ntsug  puv hmoob lub teb chaws poob lawm ib suam, ua rau hmoob tsis muaj chaw nyob, hmoob yuav tsum raug tsiv teb tsaws chaw mus nyob rau pem tej toj roob hauv pe, hav zoov hav tsuag *

Txij li huab tais Xoom Tshoj, Yeej Tshoj, Meej Tshoj thiab Cheeb Tshoj, lawv 4 tug huab tais no sawv kav ntuj xyoo 960 txog xyoo 1911, tej suam teb chaws cov hmoob Siav nyob, yog cov neeg ua liaj ua teb xwb, lawv tau sawv  puv los tiv thaiv Suav txoj kev caij tsuj quab yuam, li ntawd hmoob thiaj tau siv siav siv zog tiv thaiv luag txoj kev phem kom yus haiv neeg muaj txoj sia nyob thiab ua lub neej thaj yeeb kaj siab, vim los hmoob yeej ib txwm muaj kev txhawj xeeb txhua ntu nyob hauv hmoob lub neej kev ua tsov ua  puv, ( Yeej Tshoj yog neeg Moos Nkus ) *

Tom qab xyoo 1911 los huab tais Suav ho muaj txoj cai zoo tshwm tuaj kom txhua haiv neeg tseg txoj kev sib ntaus sib tua, qhov no thaum twg hmoob sawv ib ntsug  puv nrog Suav sib ntaus sib tua txhua zaus Suav txoj cai phem lim hiam kav hmoob raug hloov kho thiab pab tig kom Suav tej keeb kwm ho muaj kev ncaj ncees los ntxiv  *  

Hmoob sawv  puv nrog Suav sib tua, qhov tseem ceeb yog  Lis Theeb Pov ntsuj  puv uas huab tais Meej Tshoj yuav tas ntuj, hmoob sawv tsov  puv nyob hauv lub caij Cheeb Tshoj nrog cov huab tais Suav sib tua, yog huab tais Yoob Tseem, huab tais Tuam Cheej Looj, huab tais Cab Cheem, huab tais Xyeej Thooj, cov tsov  puv uas hmoob nrog Suav sib tua no tau deeg mus txog huab tais Ceeb Tsheej  ua rau huab tais Suav ho muab hmoob lub meej mom saib muaj nqis me ntsis tuaj *  

Txij li Cheeb Tshoj los rau Meej Kuj thiab Cab Kaim Sej, Suav thiaj tau lees muaj 8 haiv neeg nyob hauv Suav teb ua 8 haiv neeg loj, xws li  haiv Maas, haiv Suav, haiv Moos Nkws, haiv Fej ( npua  puv ), haiv Tis Npes, haiv Hmoob, haiv Co, haiv Lij, yog ua tib zoo saib mas hmoob tau ua tsov ua  puv tau ntau txhiab xyoo yuav pom tau tias txhua ntsuj  puv hmoob twb tau txais kev piam sij loj, vim cov laus tej roj ntsha tsoom hmoob txheej tshiab yuav tsum lees  thiab txaus siab  los txais haiv neeg  hmoob tej Keeb Kwm uas tau siv ib yam roj ntsha thiab noj qhauv ntxuag kua muag. Suav tau muab tas ib puas tsav yam nyob hauv Keeb Kwm hmoob sau los ua ib li daim iav kom hmoob rov tsom pom hmoob qhov kev txom nyem thiab kev mob siab *.

Txij Ham Tshoj yav Toob Ham tas ntuj los txog Xij Tshoj sawv kav ntuj xyoo -220 thiab xyoo +220 xaus rau xyoo 618, cov haiv neeg me puav leej nyob twj lij, nyias ua tswv kav nyias suam teb chaws, txawm tias txhua haiv neeg xav nce mus txeeb ua huab tais kav tas nrho lub Kuj Cuab nyob hauv plawv teb, tiam sis sawv daws ua mus tsis tau

xyoo 618 los rau 907 uas yog Thaaj Tshoj kav ntuj, cov haiv neeg me twj lij tau swb  puv tas lawv rov mus zwm rau Suav lawm, tib lub caij ntawd, txhua suam teb chaws uas muaj hmoob nyob tseem yog ntuj fav teb lam, lo lus tias "ntuj fav teb lam", yog tej suam teb chaws uas cov huab tais Suav tsis muaj peev xwm yuav tuaj txeeb tau,vim hmoob yeej sawv  puv txhua suam teb chaws, qhov tseeb yog sawv  puv los tiv thaiv lwm haiv neeg me uas pheej tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av, lub caij ntawd hmoob tseem tsis tau muaj peev xwm yuav nrog luag lwm haiv neeg txeeb ntuj *

Nyob hauv txoj kev tawg ua sab ua sua thaum kawg tau los koom ua ib lub Kuj Cuab nyob hauv Thaj Tshoj lub qab hwj chim, nws tau siv tas nrho lub tswv yim laj lim plab plaws los mus tswj kho lub teb lub chaw thiab muab faib ua ntau qib xws li, Xyeem Xiam, Moos Tsawb Kheem, Zhou, kuv phem Yab Zhong Yang, Xoom Kas thiab Ceeb Tsheej, tej suam teb chaws yav qab uas cov haiv neeg me nyob yog siv kev haub ntxias, xws li tso phluav cai rau kom nyias kav nyias thiab huab tais Suav tseem tuaj tsa cov haiv neeg me ua nom, xws li lub npe nom (Txhim Siv ) kom nyias tswj nyias haiv neeg thiab sau se mus rau Huab tais Suav. tus nom uas Huab tais Suav tuaj tsa no cia hmoob ua  tiam dhau tiam tsis muaj hloov, kom cov haiv neeg me muaj hwj chim thiab lawv rov sib kav, tiam sis lub npe nom tias ( Tsawb ) uas yog cov haiv neeg me coj yuav tau nce se rau Suav, yog ib lub cim hais txog cov haiv neeg me lub siab tias, lawv twb tuaj nws phab thiab hwm nws lawm *.

Raws li txoj cai yuav tsum yog ntau xyoo thiaj li nce ib zaug se mus rau huab tais Suav, kuj muaj tej suam teb chaws uas ib xyoos twg yuav tsum nce ib zaug se mus rau huab tais Suav, yam uas yuav coj mus nce se yuav tsum yog tej yam muaj nqis tshaj xws li ( Kub thiab Tswb Suab ), Suav txoj kev uas tsa muaj cov ( Tsawb ) rau cov haiv neeg me nyias rov kav nyias, yog lawv ib txoj cai ntxias cov haiv neeg me tej suam teb chaws nyob deb uas tej Nom tswv Suav tsis muaj peev xwm yuav mus kav txog lawv  *


Txij Peb Hmoob Kuj Cuab tas ntuj los, hmoob tau tsiv teb tsaws chaw mus txhua suam teb chaws, thaum hmoob pib nyob qhov twg ruaj zog , Suav tso tub  puv tuaj tsim kev kub ntxhov ua rau haiv hmoob tsis muaj ib lub zoo caij nyoog yuav los tsim kho hmoob lub neej, li no hmoob ris txoj kev txom nyem mus thawm niaj thawm xyoo thiab nyob ua sab ua sua, tsis muaj lub zog yuav los tiv thaiv luag txoj kev ntxub tsis npag kev caij tsuj quab yuam *

Nyob hauv xyoo 618 txog 907 uas Thaj Tshoj kav ntuj, tus huab tais Suav no tau tso txoj kev thaj yeeb rau txhua txhia haiv neeg muaj kev twj lij, yog los haum rau hmoob lub neej thiab raws hmoob lub siab ntshaw, hmoob thiaj tau txais kev thaj yeeb ua lub neej kaj siab lug los tau ntev xyoo, ua rau hmoob lub neej txhua fab tau txais kev vam meej lawm ntau heev, qhov tseem ceeb yog kev ua qoob ua loo, hmoob muaj peev xwm ib xyoos ua tau ob cim qoob, thiab hmoob tseem muaj peev xwm khawb tooj khawb hlau khawb nyiaj khawb kub thiab tswb suab, hmoob txawj nchuav tooj nchuav hlau, nchuav nyiaj nchuav kub thiab tsim cuab yeej ua liaj ua teb, tsim cuab yeej ua  puv, xws li ntaj, hmuv, riam, phom, hneev taub, tsis tsuas li hmoob tseem cog maj cog seb los tsim tsheej ua ntaub maj xaws ua khaub ncaws hnav thiab tseem txawj muab tej ntaub los nraj ciab zas kom zoo txaij nraug zees *

Dua no lawd, hmoob kuj muaj kev lag kev luam zoo tuaj, tej toob xib uas nyob rau hauv hav zoov hav tsuag, raug tej tub lag tub luam muab los muag rau hauv nruab kiab nruab khw. tib lub caij no tej suam teb chaws hmoob nyob kuj pib sawv tej tus Tim Tswv los Liaj Tsw, xws li Nom hmoob  (Txhim Si ) hu ua Yaj Txaim Nyeeb nyob hauv lub Tsawb Tsheej Fe Cheng Hui  xeev Fuj Naj, los tom qab no ho muab tus nom hmoob ntawd tis npe hu ua ( Nom Kav Kaum Lub Qhov ) vim nws kuj yog ib tug neeg nplua nuj heev nyob hauv suam teb chaws yav qab xeev Fuj Naj, kev nrhiav nyiaj nrhiav txiaj tau tig hmoob lub neej mus rau txoj kev vam meej lawm ntau heev, ua rau hmoob txoj kev tsiv teb tsaws chaw tau xaus tseg ib ntus, tiam sis tseem muaj tej pab pawg tsiv quj qees, tiam sis tsuas yog feem tsawg tsis zoo li thaum Kuj Cuab Peb Hmoob tawg *

Nyob hauv lub caij nyoog kev thaj yeeb no hmoob lub neej tau hloov mus rau qhov tshiab lawm ntau heev, qhov no ua rau hmoob txoj kev vaj huam sib luag qub muaj lub chaw txawv thiab hloov nce qib ntxiv, lub sawm fem tab tom vam meej nyob hauv Thaj Tshoj kuj deeg raug hmoob lub sawm fem txoj kev nrhiav noj nrhiav haus nce lawm ntau qib, hmoob lub npe uas tau ploj los lawm ntev niaj ntau xyoo ho rov tshwm tuaj dua ib zaug ntxiv *

Li ntawd, tej ntaub ntawv Keeb Kwm uas txij Thaj Tshoj thiaj rov pom npe hmoob tshwm tias          " Miao", cov tiam neeg uas nyob hauv lub caij Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj mam li muaj hmoob npe tshwm ua lub hauv paus pib, tiam sis raws li tus kws txuj hmoob hu ua " Xyooj Zoov Tsheej ", nws phau ntawv tau sau tias, ''Suav yuam kev loj,'' lub caij uas Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj, hmoob lub neej twb vam meej txog qib muaj Tim Tswv lawm, ib co tib neeg ciaj ua tau ib haiv neeg yuav tsum xub thooj teb koom chaw nyob tau ua ke los lawm ntxov. lo lus tias ( Peb Hmoob ) twb yog txwv zeej txwv koob cov pej xeem los ntawm hmoob ( Cuaj Lig Ntuj ) yog Huab tais hmoob Txiv Yawg ua tus coj ua ntej  Kuj Cuab Peb Hmoob, tom qab Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj lawd, hmoob thiaj tau tawg mus nyob ua sab ua sua, mus nyob ntau pab ntau pawg thiab mus nyob txhua suam teb chaws, mus ua lub neej poob zoo poob tsuag los lawm ntau txhiab xyoo *

Li ntawd, qhov tseeb yuav hais tsis tau tias yog ib haiv neeg nyuam qhuav muaj npe tshwm tuaj, lub caij nyoog uas Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj, yog lub sij hawm ntev kawg uas Suav tso kev dav, tso kev thaj yeeb rau txhua haiv neeg me ua lawv neej, li no hmoob thiaj muaj kev vam meej raws lub caij nyoog, kuj yog ua rau hmoob lub ntsej lub muag rov tshwm tuaj nyob hauv Keeb Kwm thiab hmoob lub neej zoo txog qib muaj Tim Tswv, muaj ntaub ntawv Keeb Kwm ntau phau tau sau tseg ua puav pheej tseg tau thiab plov meej tias, lub caij Thaj Tshoj yuav tas ntuj los txais rau Xoom Tshoj sawv kav teb chaws, cov hmoob nyob suam teb chaws Xyab Xyib naj twb muaj Liaj Tsw thiab muaj tej Tim Tswv, tseem muaj tub mab tub qhe, muaj cov tub ntaus tes taws zov Tim Tswv tej vaj loog thiab rooj loog lawm *

Raws li nyob hauv txoj cai ntawm tej Tim Tswv hmoob, lawv txoj kev coj noj coj ua muaj ntau feem, xws li tej liaj teb muab faib ua ob feem: feem ib, yog liaj tsw ntiag tug hu ua ( liaj Nom tswv ) cov tub ki muaj cai ua tiam dhau tiam, txwv tsis pub muag los pub rau lwm tus, feem ob, yog muab tej liaj teb faib rau tsoom pej xeem, nyias khwv los rau nyias yim noj, tsis nce se rau Nom, tsuas yog sawv daws mus pab Liaj Tsw ua hauj lwm xwb ces tau lawm *

Dua no lawd, kuj muaj tej liaj teb uas yog tsoom pej xeem lawv qhib kheej, cov liaj no yog lawv tug thiab lawv muaj cai muab tshaj tseg rau lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv, cov liaj no hu ua ( liaj pog liaj yawg ). nyob hauv txoj kev ua tswv los ua qhev kuj tshwm muaj ib feem kev sib hlub uas ib leeg yuav vam khom txog lwm leeg, ib tug yuav vam khom txog lwm tus, xws li thaum twg liaj tsw muaj plaub ntug, yuav tsum hu cov tub txhawb txhim tuaj sib cuag sab laj tua qaib haus ntshav cog lus, kom sawv daws coj lub siab ncaj ncees, ciaj nyob ua ib pab tuag los ua ib pawg. qhov tseem ceeb yog haiv hmoob muaj lub zoo caij zoo nyoog los tsim kho lub neej thiaj muaj kev vam meej ci ntsa iab, ua rau hmoob muaj suab muaj npe thiab hmoob lub meej mom rov nto moo lug tuaj. tiam sis tseem tshuav ib yam uas yuav tau muab los hais kom meej, xws li piav txog teeb meem kev sib koom khwv ua qoob ua loo *

Raws li ntaub ntawv tau sau meej tseg tias, tej liaj tsw tsis yog huab tais Suav faib rau hmoob, nws yog hmoob cov tim tswv uas muaj peev xwm tshaj nyob hauv kev ua tsov ua  puv thiab kev khwv noj khwv haus, hmoob zoo tsis thooj lwm haiv neeg uas ua tim tswv nyob dawb nyob do, tsuas nrhiav tswv yim mus lwg luag noj lwg luag haus *

Nyob hauv Tim Txwv hmoob txoj kev cai, tsuas muaj kev ncaj ncees, Tim Tswv hmoob yog ib co neeg txawj kav thiab muaj peev xwm coj tau pej xeem kev ua tsov ua  puv nrog tus yam ntxwv zoo rau sawv daws nyob hauv kev khwv noj khwv haus kev ua qoob ua loo, li ntawd hmoob txoj kev sib haum xeeb ntawm cov Tim Tswv nrog rau lawv cov tub mab tub qhe yog ib feem kev sib hlub nyob hauv hmoob txoj hauj lwm, tej Tim Tswv thiab cov tub zog tsuas txawv tias, tus nplua nuj los tus txom nyem xwb, sawv daws yeej muaj kev vaj huam sib luag sib txig. txij li hmoob pib sawv muaj tim tswv, hmoob kev ua liaj ua teb tus yam ntxwv kev khwv ua qoob ua loo kuj tsis raug muab lub zog nias tseg, nws yog ib lub caij nyoog zoo los haum rau qhov chaw pab hmoob lub neej kom zoo thiab vam meej mus ntxiv *

Lub caij Cheeb Tshoj yuav tas hwj chim rau xyoo 1911, haiv hmoob ua lub neej tsis muaj huab tais tsuas muaj haiv neeg xwb, muaj tus nplua nuj tus txom nyem tsis muaj tus ua tswv los ua qhev, txawm tias hmoob muaj tus ua Nom ua tswv los sawv daws tsis kam hwm, qhov no yog hmoob ib tug yam ntxwv tseem ceeb nyob rau yav ntuj thaum ub thiab txheej tshiab *

Nyob hauv kev soj ntsuam ntawm cov kws txuj tau sau tias, muaj ntaub ntawv ua pov thawj tseg, txij li Thaj Tshoj, Xoom Tshoj, Meej Tshoj thiab Cheeb Tshoj, lawv txoj kev taug xaiv kom sawv tsov  puv tuaj tua hmoob, yog ua raws li 4 nqis: hlais, lwg, cheb, ntxuav, Suav lub tswv yim tau npaj tuaj txeeb hmoob suam teb chaws, yog huab tais Yoob Tsheem thiab huab tais Tuam Cheej Looj, cov tsov  puv dua lawd Cheeb Tshoj tau muab 6 lub Theeb uas 6 xyoo lawv txeeb tau ntawm hmoob mus tswj tau tiaj tus, hmoob sawv  puv nrog Suav sib ntaus sib tua zaum tom qab tas, huab tais Tuam Cheej Looj tau muab lawv tus ciam teb txav nkag los rau hauv hmoob tus ciam av lawm ntau pua cais kev, xws li ( 1 cais muaj 500 m ) *

Nyob hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm twb sau tsis muaj hmoob tus txheej txheem uas yuav mus txeeb ua huab tais nyob lawm niag plawv teb, hmoob sawv tsov  puv nyob hauv keeb kwm sau tseg, tsuas yog sawv tsov  puv los tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev tuaj caij tsuj quab yuam thiab tiv thaiv hmoob nrim dej nrim av kom hmoob tau ua lub neej nyob muaj kev twj lij nrog kev thaj yeeb xwb *

Thaum Kuj Cuab Peb Hmoob tas ntuj los, yog ib lub caij nyoog ntev kawg nkaus uas ( Peb Hmoob ) tau ploj ntsej ploj muag, ploj suab ploj npe tsis muaj nyob hauv lub ntiaj teb no lawm, vim hmoob tsiv teb tsaws chaw ri mus nyob rau toj roob hauv pes, mus nyob rau hav zoov hav tsuag, mus ua lub neej nyob txom nyem ntsuav, li ntawd lub caij huab tais Cheeb Tshoj los tom qab, hmoob thiaj tsis muaj lub zog yuav tsa yus tseem fwv nrog lub Kuj Cuab kom sawv taus ntseg, hmoob thiaj tau ua lub neej txom nyem nyob hauv luag lwm haiv neeg lub qab hwj chim *

Vim nyob hauv lub caij nyoog ntev niaj ntau xyoo, Suav tso tub  puv tuaj tua caij tsuj quab yuam cov haiv neeg me, Suav hais kam tias yog lawv tuaj kho lawv nrim dej nrim av xwb, qhov no ua rau cov haiv neeg me raug Suav tua caij tsuj quab yuam tsis tseg, tiam sis huab tais Suav kuj tsis muaj peev xwm yuav tuaj kov txog haiv hmoob, Suav tsuas nrhiav kev haub ntxias los cia hmoob nyob ywj pheej, Suav txoj kev caij tsuj quab yuam thiaj deeg mus tsis txog tej suam teb chaws uas hmoob nyob coob, li ntawd hmoob thiaj tseem coj txoj kev cai raws li poj coj noj yawm coj ua, xws li kev txiav txim tu plaub ntug, kev ua Neeb ua Yaig, kev cai dab qhuas, kev teev hawm, hmoob tej kev cai no zoo xws li ib txog hlua siv khi hmoob lub siab lub ntsws los ua ib ke *

Twb yog muaj tej txuj ci no los qhuab qhia yus haiv neeg tej xeeb zeej xeeb ntxwv puag thaum ntxov ub los txog txheej tshiab no thiaj tshwm muaj tej yam tshiab los ntxiv tsis tseg thiab yog los haum rau hmoob lub neej, kuj yog ib tug txheej txheem tseem ceeb nyob hauv hmoob lub sawm fem kev tswj fwm thiab muaj nqis nyob hauv Keeb Kwm uas yuav tsawg tsis tau *

Li ntawd, tej yam uas tau muab piav los saud, nyob hauv kev soj ntsuam txog haiv hmoob los lwm haiv neeg me tej Keeb Kwm thiab ntaub ntawv tau tshwm ib lub ntsej muag tshiab xws li ntuj tshiab tej Paj Tawg Ntsa Lis Iab *                              


KOOM  HAUM  SIB  KOOM TES TXOJ KEV CAI TSWJ FWM NYOB HAUV KOOM HAUM *


Koom haum sib koom tes yog hmoob lub koom haum uas muaj zog tshaj plaws, lub koom haum no tsis tsuas siv los kav ntug nrim nrog rau lub luag hauj lwm, xws li kev tswj fwm, kev kav lub teb lub chaw, kev kav nyiaj * thiab kav feem txuj ci  uas poj coj noj yawm coj ua xwb, tseem muaj feem koom kav txog txhua yam uas tsim tshwm tshiab, li ntawd thiaj tsheej tau ib txog cai tseem ceeb nyob hauv tsoom hmoob lub sawm fem *  

Raws li cov koom haum uas tau siv los txog lub caij Suav teb hloov ua koom tshaj mam tuaj daws tso, thiaj li muab lub caij nyoog ntev no hu ua ( Tiam neeg kev sib koom tes ) hmoob txoj kev cai sib koom tes nyob hauv suam teb chaws Xyaab Xyib no sawv daws puav leej hu ua ( Koom Haum Sib Koom Tes ) yog siv los tswj fwm thiab tiv thaiv lub teb lub chaw, lub koom haum kev sib koom tes muaj txhua txhia ntu nyob hauv hmoob lub neej thiab tseem tsa tej phiaj zeb ntaus cim tseg los txog txheej tshiab tseem nyob, feem ntau yog txaug hmoob lub koom haum sib tuav tes txoj cai thaud rau ntawm daim phiaj zeb tsa tseg *

NQE  01: TUS YAM NTXWV HAUV KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Tus yam ntxwv tseem ceeb ntawm koom haum sib koom tes, yog tsoom sid los sab laj thiab sawv daws pom zoo txiav tsa, kev txiav tsa ntawm sawv daws muaj ob yam xws li :

Yam ib,   Yog haus cawv khawm pib los cog lus*
Yam ob,  Yog haus cawv ntshav tes cog lus*

Lo lus hais tias, " haus cawv khawm pib ", yog thaum sawv daws sab laj tsa cov nqe lus meej lawd thiaj laub cawv los haus cog lus rau lub ntuj lub teb, cog lus rau poj yawm txwv koob, cog lus rau tej dab Nom dab tswv kom sawv daws nco ntsoov coj raws li tej nqe lus *

Lo lus hais tias  " haus ntshav tes" yog ib lub zos los ntau lub zos tuaj sib koom txiav tsa, thaum sawv daws txiav tsa cov nqe lus meej lawd, sawv daws laub cov cawv ntshav los haus cog lus rau lub ntuj lub teb, cog lus rau tej dab Nom dab Tswv, yog ib qib lus uas sawv daws thim tsis tau hla tsis dhau, tsoom Hmoob ob txog kev cog lus yog ib feem kev lis kev cai hauv lub koom haum sib koom tes, kev haus cawv khawm pib los cog lus muaj ib txhia hu ua ( He Kuam ) hos sawv daws haus ntshav tes los sib cog lus hu ua ( Chi Xu Jui ) cov nqe lus raug muab txaug cim rau saum tej phiaj zeb tsa tseg kom sim neej nco qab ntsoov, kuj muaj tej nqe lus cog los siv ib nyuag ntu ces tsuas sau ntawv cim tseg xwb *

Kev haus ntshav tes los cog lus ntawm ib lub zos los ntau lub zos, yog hmoob ib txog kev lis kev cai nyob hauv ib tsoom hmoob lub koom haum kev sib koom tes uas sawv daws thooj teb koom chaw nyob, lub koom haum muaj hlob muaj yau, nyias muaj nyias kev twj lij, ib leeg tsis kav ib leeg, hmoob txoj kev cog lus muaj tej yam ib xyoos twg yuav tsum cog ib zaug, kuj muaj tej suam teb chaws yuav tsum yog ntau xyoo thiaj rov hloov dua tus thawj coj,  hos nyob ntawm tej lub zos yog tsuas muaj ib xeem hmoob xwb, feem ntau yog tus hau zos los coj, yog tej lub koom haum loj yuav tsum yog ntau lub zos tuaj sib koom xaiv tsa, tej tub dhia hauj lwm los cov tub kav xwm yog sawv daws xaiv hauv nyias tej zej zos xa tuaj, lub koom haum yog cov tub kav xwm xaiv tsa ib tug hauv lawv pawg neeg los ua tus thawj coj, txawm xaiv tau leej twg los ua tus thawj coj tiam sis nws tsis muaj hwj chim loj, nws kuj nyob hauv qab txoj cai ib yam sawv daws, nws tsuas yog muaj cai hu sawv daws tuaj sab laj los yog saib kom sawv daws coj txoj cai ntawd zoo xwb, tus thawj tsuas cia nws ib leeg ua tsis pub tshaj rau nws cov xeeb leej xeeb ntxwv, yog tsis ncaj ncees pej xeem muaj cai muab rho tawm ho xaiv lwm tus los hloov *

A : KOOM HAUM SIB KOOM TES LUB LUAG HAUJ LWM*

Lub luag hauj lwm tseem ceeb hauv koom haum sib koom tes muab faib ua ob yam xws li :

Yam ib,  Yog siv los kav tsoom hmoob lub sawm fem coj kev ua noj ua haus, tu plaub ntug, txuag hmoob tej kev lis kev cai, kav lub cuab lub yig, saib kev tshoob kos, kav lub neej kev nrhiav noj nrhiav haus, qhuab qhia kev kawm txuj ci, qhia txog kev teev hawm, xws li hauv lub zos E Gong Xiang, lawv tau tsa ib txoj cai txwv tsis pub ntov zoov nyob hauv lub caij huab tais Kuab Xyim kav ntuj, lawv tau muab cim tseg rau ntawm daim phiaj zeb tseg tias, nom tswv teb chaws tsis yog cog xyoob cog ntoo los mem toj Kob Pheej, cov xyoob ntoo ntawm ncauj ke yog cov laus thaud cog tseg, ntshais tsam tej xeeb leej xeeb ntxwv muab txov liam sim thiaj tsa daim phiaj zeb los txwv, tej tub lag tub luam ntoo tsis pub nquam ntov hla dhau suam txwv, yog leej twg tsis mloog yuav raug nplua thiab rhuav ntsej muag, thov sawv daws hwm lub txhooj cov nqe lus thiab hloov ua neeg tsim txiaj hauv ib ncig suam teb chaws txwv txov ntoo *

Xyoo 1879, yog lub hnub nyoog zoo haum Hmoob nyob hauv tsov hli yog tsoom hmoob Kob Pheej tsa, nyob Xyeem Xwm Leej, Muas Thaaj Xyaab, lub zos Hooj Xyi, hauv lub koom haum sib koom tes, lawv tau tsa ib txog cai rau hnub tim 05/02/1916, yog lub caij Meej Tshoj kav ntuj, txoj cai txwv tsis pub twv txiaj yuam pov, cov lus txwv tau muab txaug rau saum daim phiaj zeb tias, txwv tsis pub cov hmoob ‘Sees Thuaj‘ twv txiaj yuam pov ib sim, daim phiaj zeb tsa nyob ze lub zos Sees Thuaj, dua no lawd lub txhooj tseem muaj nqe lus kav txog lub cuab lub yig, kab tshoob kev kos, kev nrhiav noj nrhiav haus, muaj feem txwv tsis pub yuam phauj ntxhais yuav dab laug tub, txwv tsis pub  nyiag de kob xwm tshuaj, txwv tsis pub khawb av dawj zeb suam mem toj los poob *

Lub luag hauj lwm nyob hauv lub koom haum kev sib koom tes yog nthuav txoj cai los tswj sawv daws, yog leej twg tsis mloog yuav raug nplua, tus ua txhaum txim sib nws tsuas raug mus thov txim, tus txhaum txim hnyav yuav raug nplua poob txog nyiaj *, tus txhaum loj heev lawm nws yuav raug txiav txim hnyav (raug tua pov tseg los caum tawm teb chaws). txoj hauj lwm hauv lub koom haum kev sib koom tes no tseem muaj feem kav xyuas txog kev rob caub, kev faib cuab txhiaj cuab tam, feem kev lis kev cai yuav tsum caiv, kav txog hauj lwm zeej tsoom nyob hauv hmoob lub neej, li no sawv daws thiaj khom lub hwj chim nyob hauv lub koom haum kev sib koom tes los kav *

Yam ob : Lub luag hauj lwm ntawm lub koom haum kev sib koom tes sab nraud, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog siv los tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev tsim kev kub ntxov, kev caij tsuj quab yuam, kom txuag tau yus haiv neeg lub meej mom, qhov pom tseeb yog nqus tau tsoom hmoob sawv daws los nyob ua ke thooj siab koom ntsws sawv  puv tiv tua Suav txoj kev lim hiam uas lawv tau tsim kev kub ntxov caij tsuj quab yuam yus haiv neeg *

Raws Keeb Kwm hauv ntaub ntawv tau sau tseg tias, tsoom hmoob yog ib haiv neeg uas raug Suav txoj kev caij tsuj quab yuam loj tshaj plaws, xws li cov hmoob Xwm Leej, txij Toob Ham los txog Cheeb Tshoj, Suav tau txhij tub  puv tuaj tua hmoob 40 ntau zaus. qhov yuav txuag tau hmoob txoj sia, tsoom hmoob thiaj tau tsa lub koom haum sib koom tes ua lub chaw los nqus tas nrho tsoom hmoob sawv  tiv thaiv tsov  puv xyoo 1644 hauv lub caij huab tais Meej Tshoj yuav tas hwj chim, yog yawg Lis Theeb Pov Li Tian Bao, yog hmoob ib tug thawj coj  puv tau nqua hu tsoom Hmoob sawv tiv tua suav  puv lub caij huab tais Yoob Tseem thiab huab tais Tuam Cheej Looj tab tom muaj hwj chim, yawg Xub Xeev Yig thiab yawg Yaj Seem Thaij, yog ob tug thawj tub  puv hmoob tau coj tsoom tub  puv Hmoob sawv tiv tua lub caij huab tais Suav Xeem Thooj tab tom muaj hwj chim, Hmoob txoj hauj lwm sawv  puv los tiv thaiv Suav txoj kev lim hiam, kev caij tsuj quab yuam, tsoom hmoob puav leej yog tau txais kev cuab zog los ntawm lub koom haum kev sib koom tes ua qhov tseem ceeb, xws li pib sib koom tes ntawm ib lub zos nrog rau ntau lub zos, pib ib suam teb chaws nrog rau lwm suam teb chaws, nyob ntawm txoj kev nrog Suav sib ntaus sib tua txhua zaus, tsoom hmoob tau txais kev puas tsuaj loj heev, tiam sis hmoob kuj muaj lub koom haum sib koom tes no los nqus tau tsoom hmoob kom thooj siab koom ntsws los tsim tau ib lub zog loj heev rau haiv hmoob tiv tua tus yeeb ncuab *

B :  KEV TSA KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Koom haum sib koom tes thiab tej yam xwm tshwm tuaj nyob hauv hmoob lub neej, lub koom haum sib koom tes pib thaum twg los lawm? vim hmoob tsis muaj ntaub ntawv sau tseg tsuas ywj lub ncauj los lub siab nco cim tseg thiab tshaj tiam dhau tiam los xwb *

Lub koom haum sib koom tes, yog ib qho chaw sab laj tseem ceeb heev rau haiv hmoob, lub rooj sab laj yog pib ntawm tej pab pawg neeg, ib pawg neeg nyob tau ua ke vim thooj caj koom ces, thooj roj koom ntshav, feem ntau yog los ntawm sawv daws sib koom tes nyob thooj teb koom chaw, kuj muaj cov koom haum uas ib txwm yog tib pawg kwv tij los nyob ua ib zog, lub koom haum yog siv los rob caub thiab tiv thaiv yeeb ncuab *

Raws li Ee Khawj Xi, nws hais tias  ( kev rob caub yog tej pawg neeg los ib pawg kwv tij lub luag hauj lwm tseem ceeb ), muaj ib tus kws txuj hu ua Kuj Txij Tsaab, hauv nws phau ntawv hu ua  Chee Cim, cim teb chaws Kim Tsawb tau sau hais txog hmoob lub koom haum sib koom tes tias ( hmoob kev caub chim txawm cuaj tiam twb tsis tas ) *

Raws kev soj ntsuam txog hmoob lub koom haum sib koom tes yog pib muaj ua ntej Txiv Yawg lub Kuj Cuab Hmoob Cuaj Lig Ntuj’ hmoob lub koom haum sib koom tes thaud raug xaiv tsa tshwm tuaj hauv lub caij nyoog uas hmoob pib los rhawv zej tsa zos ua liaj ua teb noj. lub caij Cheeb Tshoj yuav tas hwj chim los rau ntu ’’Guo Min Dan’’ SunYat Sen, Cab Kaim Sej“, hmoob tej nqe lus hauv koom haum sib koom tes muaj ib txhia tseem siv cov qub nqe lus  thaud, tus yam ntxwv ntawm koom haum sib koom tes tsis yog ib pawg tub tseem fwv kav hauj lwm nyob rau hauv lub sawm fem faib tsheej pawg. nws yog lub koom haum sib koom tes uas yog lub sawm fem sib tuav tes ntawm cov neeg nyiam kev ywj pheej ntxov tshaj plaws, tej kev sib koom tes nws lub ntsiab sib txawv rau hauv txhua txhia tiam neeg *

Raws Keeb Kwm piav txog hmoob lub neej ua qoob ua loo noj mas ntev tshaj plaws, los txog rau tiam Cheeb Tshoj, hmoob yeej tsis muaj huab tais, tsuas muaj tus nplua nuj, txom nyem, tsis muaj tus ua tswv los ua qhev, qhov no zeem tau tseeb tias yog ib lub caij nyoog  ntev heev los. lub caij no hmoob tseem tsis tau muaj lub sawm fem faib tsheej pawg thiab kuj tsis muaj teeb meem tsheej pawg tshwm tuaj rau hauv hmoob lub neej, txawm tias thaum huab tais Xoom Tshoj kav ntuj, cov hmoob nyob rau teb chaws Xwm Leej tau tsa dua ib tug thawj kav 1000 ntau lub zos, lawv kuj tau tshwm muaj tej Tim Tswv los Liaj Tswv hmoob, yog ho muab soj ntsuam nqes los mas yuav pom tias cov hmoob Xwm Leej tej qhov uas nyob coob kuj tsis muaj kev faib tsheej pawg thiab caub chim ntawm tsoom hmoob kuj tsis loj, leej twg txawm raug xaiv tsa ua tus thawj tiam sis tsis muaj hwj chim, tsis hais tus thawj los cov pej xeem, sawv daws puav leej coj lub tswv yim vaj huam sib luag, Hmoob lub tswv yim uas txawv no yog muaj tuaj raws hmoob tus yam ntxwv uas txawv tshaj nyob hauv Keeb Kwm *

Raws li kev soj ntsuam nws lub hauv paus yog ob yam no, qhov ib yog los ntawm kev sib ntaus sib tua, qhov ob yog los ntawm huab tais Suav txoj kev cai uas cia hmoob kav hmoob. nyob rau hauv kev tsov  puv ntawm cov haiv neeg thaud, hmoob cov laus tau nce mus nyob dua lub niag plawv teb ‘’Zhong Yuam’’ vim kev swb  puv lawv thiaj tau thim rov qab thiab khiav nqes taug. tom qab no Suav los nyob hauv lub niag plawv tiaj, Suav lub neej twb nkag mus rau lub sawm fem siv qhev lawm, hos lub caij ntawd hmoob tab tom khiav  puv nqis taug yam tsis muaj qhov chaw kawg thiab tsis muaj ib lub zoo caij zoo nyoog yuav los kho hmoob lub neej, li no hmoob thiaj tsis muaj lub sawm fem ua qhev uas ruaj ntseg *

Tej kws txuj feem ntau tau tshawb nrhiav pom tias hmoob tsis tau nkag dua rau hauv lub sawm fem quab yuam ua qhev, los txog tav no tseem tsis tau muaj ib lo lus hmoob yuav phim lo lus no, txij huab tais Cheej Tshoj los, Suav lub tiaj nrag plawv teb « Zhong Yuan » twb tau tso lub sawm fem quab yuam « Nu Li She Hui » los siv lub sawm fem caij tsuj « Feng Jian She Hui » txoj kev txawj ntse thiab lub neej twb tau nce ib qib lawm, hos lub caij no hmoob lub neej tseem nyob rau saum Suav tej ntsis ntaj ntsis hmuv, lub caij ntu Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj kav ntuj, Suav lub niag tiaj plawv teb tab tom vam meej nyob hauv lub sawm fem caij tsuj, lub caij no hmoob lub neej ho rov nyob tus ib nyuag ntu thiab tshwm muaj tej tus Tim Tswv hmoob, tiam sis hmoob lub neej tseem yog nyias khwv los rau nyias yim noj, qhov no yog tsoom hmoob lub hauv paus kev nrhiav noj nrhiav haus, vim Suav lub sawm fem caij tsuj deeg tsis txeem hmoob lub koom haum sib koom tes *

Nyob hauv huab tais Suav txoj kev cai tso « hmoob nyob hmoob » hmoob kuj tsis tau zwm rau huab tais Suav thiab kuj tsis tau txais ib lub npe Nom tuaj ntawm huab tais Suav, vim tej no Suav lub hwj chim thiaj kav tsis txog hmoob, Suav tsuas yog siv tswv yim haub ntxias kom hmoob txhob sawv  puv tua Suav xwb, vim txoj kev hmoob nyob hmoob ces ua rau tsis muaj txoj kev mus los sib cuag rau luag lwm cov haiv neeg sab nraud, Suav tej kev cai caij tsuj thiaj ri tuaj tsis txog hmoob, li ntawd hmoob lub siab thiaj zoo tsis thooj Suav *

Lub caij ntev niaj ntau xyoo uas hmoob nyob hmoob ntawd, hmoob tsuas siv lub koom haum sib koom tes los tuav hmoob lub neej, tib lub caij no cov Tim Tswv hmoob tab tom sawv, kev caub chim ntawm cov Tim Tswv hmoob thiab tsoom hmoob mas sawv daws saib loj tsis cuag caub chim ntawm luag lwm haiv neeg, hmoob cov Tim Tswv thiab cov thawj pib muaj lub siab xav lwg yus haiv neeg noj, tiam sis hmoob tseem muaj caub chim loj heev nrog luag lwm haiv neeg ces lawv kawg yuav tsum rov ua zoo rau yus haiv neeg, kom sawv daws los koom tiv tua yeeb ncuab thiab txoj kev txuag yus haiv neeg lub meej mom yuav zoo dua qhov rov lwg yus haiv neeg noj, tab txawm lub koom haum sib koom tes raug lawv tswj tuav, tiam sis lawv kuj tsis muaj cuab kav siv lub koom haum no rov quab yuam yus haiv neeg. li ntawd lub caij no cov Tim Tswv hmoob feem ntau tseem yog nyias khwv nyias noj, lawv txoj kev lwg noj lwg haus phem tsis cuag cov Tim Tswv Suav, dua no tsoom hmoob nyias tseem muaj nyias liaj nyias teb, kev nrhiav noj nrhiav haus kuj ywj siab, qhov no yuav pom tau tias hmoob lub neej kev kav teb chaws kuj muaj kev ywj pheej ntau dua kom haum rau koom haum sib koom tes *

Nyob hauv lub caij nyoog no, tab yog nws tau hloov xws li koom haum ntawm lub hauv paus uas dhia hauj lwm pab rau lub sawm fem caij tsuj, tiam sis nws txoj kev vaj huam sib luag tseem yog ib qho siv los coj lub koom haum no li qub. li no lub ntsiab sawm fem hauv lub koom haum sib koom tes yog lub chaw uas muab hmoob ntswj ua ib teg, lub koom haum sib koom tes tau ntxiv tej yam tshiab raws li lub neej txheej tshiab. txhua yam yuav pom tias hmoob lub koom haum sib koom tes tseem txuag  tej  qub kev qub cai thaud khov kho cia *
  
C : TUS YAM NTXWV KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Koom Haum Sib Koom Tes; yog tus yam ntxwv ntawm hmoob lub neej uas tau tshwm tuaj nyob hauv hmoob keeb kwm thiab muaj nyob hauv txhia pab pawg lub neej thaud, lus hmoob Xyaab Xyib hu lub koom haum no ua « Yij Khawj Yij Zam » los hu ua « Hum Txheeb » hos lus Suav hu ua « He Kuang » kuj muaj tej suam teb chaws hu ua « Chun Jiu Hui » cov hmoob nyob xeev Kim Tsawb Cheej Toob naj hu ua « kaw Laad » los hu ua « Kaw Haa » kuj muaj cov hu ua « Kaw Laam Fej Yij » hauv lus hmoob Gou yog Kawj, Gou yog Kaw, thiab Sao yog Kaud, kuj yuav luag sib thooj, hos tus « Lang, Laad, Rang, Zaad, Hang, Haa » kuj txawv tsis deb, cov hmoob uas nyob suam teb chaws Cheej Toob naj, Xyaab Xyib, Xyaab Xyib Naj thiab Xwm Leej, lawv hais lus hmoob hu koom haum sib koom yuav luag sib thooj *

Tsoom hmoob nyob rau hauv lub xyeem Zooj Siv  Rong Shui  xeev Kav Xyib, lawv ho hu lub koom haum sib koom tes ua Koom Haum Faus Phiaj Zeb, cov hmoob hauv lub xyeem Ceeb Pheej Jing Ping  hu lub koom haum sib koom tes no ua ( Koom Haum Noj Txhooj los yog Lig Sawm, Li She ), qhov kawg yuav hais tau tias hmoob nyob txog twg, lub koom haum sib koom tes tsa txog ntawd, txij hmoob tus huab tais Txiv Yawg tas ntuj los txog lub caij Cab Kaim Sej sawv, hmoob tseem coj thiab tuav ruaj nrees lub koom haum sib koom tes no nyob hauv Keeb Kwm, koom haum sib koom tes yog ib lub koom haum tuav fab kev tswj teb chaws, kev hais plaub tu ntug thiab kav nyiaj * ntawm tsoom sid lub neej, nws yog ib yam tseem ceeb uas hmoob lub neej yuav tsawg tsis tau *

Quas 1:  LUB KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Lub ntsiab lus koom haum sib koom tes yog lub hauv paus hais kom hmoob thooj siab koom ntsws sawv tiv thaiv tsov  puv sab nraud thiab ntxeev Suav txoj kev cai caij tsuj quab yuam, tsoom hmoob thiaj li tau tsa lub koom haum sib koom tes no los tuav  kav nyias suam teb chaws xw li :

A :  KEV COG LUS NYOB HAUV KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Phau ntawv Meej Sis Ming Shi  tau sau tseg txog hmoob tus thawj hu ua « Ab Chij » hauv lub zos Tiaj Yij Da Yu  xeev Kim Tsawb tias, hauv lub chaw nthuav kaus ntaus nruas muab daim Chij los sau duab Zaj, sau Yaj Yuam, sau Tis sau Khauj Khaum, tua nyuj cug ntshav tov cawv lawv ib leeg ib ntig sib cog lus tas hu lub ntuj lub teb tuaj ua pov thawj ces sawv daws haus tsa kom nqhuab hlo, dua no sawv daws sib faib hauj lwm zov tsis pub suav  puv tuaj txov lom, qhov no yog ib lub txhooj sib cog lus uas « Ab Chij » tau tsa lub koom haum sib koom tes los pab cov hmoob nyob ntawm suam teb chaws Tiaj Yij *

B :  KEV NOJ TXHOOJ TSA KOOM HAUM SIB KOOM TES *

Phau ntawv Kim Tsawb Gui Zhou, Thoob Tsij Tong Zhi, Si Yees Khom Shi Xuan Hua  tau sau tseg txog cov hmoob suam teb chaws Thaij Koo Tai Gong  tias,, lawv tau tsa txoj kev cai teev hawm  Peej Taas  Bai Dang  thooj txoj kev cai dab ntuj sawv ua  puv, tej kws txuj tau muab sau tseg tias, lawv sib nqhwv phiaj ntoo tua nyuj cog lus sib sau ua ke Saam Cuaj kwv 42 zog, Kob Phub 30 ntau zos, kev tua nyuj cog lus yog kev tsa ib lub koom haum sib koom tes, muaj 100 ntau lub zos tau tuaj noj lub txhooj no kom sawv daws npaj thooj siab koom ntsws los tiv thaiv tsov  puv, qhov no yuav pom tau tias koom haum sib koom tes yog ib lub rooj sab laj tseem ceeb uas yog tsoom hmoob qhov chaw ntsaub *

C : PHAU NTAWV KEEB KWM *

Tsov  puv hmoob thaum huab tais Suav Tuam Cheej Looj tau cim muaj, 26 txog 29 lub 12 hlis ntuj uas Tuam Cheej looj ua huab tais tim rau xyoo 1794, xeev Kim Tsawb lub zos Tuam Thaaj Xyeem  Da Tang Sun  muaj ob tug thawj tub  puv hmoob hu ua, « Sij Lwg Teem » thiab ib tug ntxhais hu ua « Sij Mog Mim ». hauv lub zos Xwb Moj Tsiam Su Ma Zhai  yog Vwj Theeb Pam ua tus thawj tub  puv. hauv lub zos Thauj Mi  Mi Tuo  yog  Looj Yawg Yig ua tus thawj tub  puv. hauv lub zos Yaj Pov Tsiam yog tus Nom hmoob Pej Fwm hu ua Vwj Looj Teeb  ua tus thawj tub  puv hauv lub zos Pheej Loos yog Vwj Paj Yig ua tus thawj tub  puv *

Tus Pheej Loos  Nom Pej Fwm hu ua Yaj Kuj Nyab, tas nrho cov hais los saud lawv sawv daws tuaj sib loos nyob hauv Vwj Looj Teeb tsev haus ntshav tes cog lus, hnub qab los lawv sawv daws rov haus  ntshav tes cog lus dua nyob ntawm lub tsev mlom Theeb Vaj uas yog suam teb chaws Chaj Fwv Som Qiang Hu Shao, zaum haus ntshav cog lus no yog cov hmoob nyob hauv suam teb chaws ntug nrim xeev Fwj Naj, xeev Kim Tsawb thiab xeev Xim Ntsuab uas muaj 6 lub Fum, 13 lub Theeb thiab cov xyeem, xws li  Foos Hua  feng huang , Yoos Xwm  yong sui , Cheej Tsawb  Qing Zhou , Xoob Thoj  song tao , Thooj Zeej  tong ren , Xyawm Saab Xiu Shang . tsoom Hmoob tuaj sib cog lus zaum no  yog npaj sawv tsov  puv, yog Vwj Paj Yig ua tus thawj tub  puv ntawm cov hmoob tiv tua tua huab tais Cheeb Tshoj ntxeev  ua yoj ua yees *

D :  TSOV  puv HMOOB *

Hmoob sawv tsov  puv tiv thaiv tua huab tais Tuam Xyeej Thooj siv caij nyoog ntev txog 18 xyoo nkaus, hmoob txoj kev yuav sawv  puv yog thaum lub 9 hlis xyoo 1865 hmoob tus thawj tub  puv hu ua Tsab Xyawm Mej Zhang Xiu Mei  tau yuam cov thawj  puv hmoob uas sawv cev ntawm cov zos, xws li zos Thaij Koom tai gong , zos Cheeb Pheej  Qing ping , zos Tab Cab  dan jiang , zos Maj Hav  ma ha , zos Ku Tsawb  Gu Zhou , zos Theeb Tswv Tian Su , zos Puaj Koob Ba Gong , zos Faj pheej Huang Ping , zos Sib Pees  Shi Bing , tas nrho cov sawv cev ntawm tej zos no tuaj mus sib cuag rau ntawm lub zos Tsaa Mej Nij  Zhang Mei Ni , lawv tau tsa txoj cai kav tswj lub koom haum sib koom tes, xws li xaiv tau cov thawj coj tas ces thiaj tua nyuj los tsa  lub ''Koom Haum Sib Koom Tes'' *

Nyob hauv phau ntawv hu ua  Kim Tsawb Gou Zhi Thooj Tsim Tong  Zhi  feem 36, Yim Veej Tsim Yi Wen Zhi  tau cim tseg tias, tau hu txhia tus thawj hmoob  teem caij sib ntsib thiab tua nyuj cog lus. Suam teb chaws  Yaj Vee  thiab  Sim Kaim  Yang Weng thiab Shi Gai, cov zos no muaj 41 lub tau tuaj mus sib loos nyob hauv ib lub yeej  puv, rov nthuav lawv txoj cai tswj hwm lub koom haum sib koom tes thiab xaiv dua ib tug thawj los tswj *

E :  TSOV  puv HMOOB FAJ XAB  HUANG SANG *

Nyob hauv suam teb chaws Xwm Leej muaj Xub Xeev Yig ua tus thawj, tau siv lub koom haum sib koom tes los nqua hu tsoom hmoob nyob xeev Fuj Naj, xeev Kav Xyib, xeev Kim Tsawb kis rab, kom tsoom hmoob thooj siab koom ntsws sawv los tiv thaiv tua huab tais Suav txoj kev caij tsuj quab yuam, llub koom haum sib koom tes yog tsa los kav hmoob tej kev lis kev cai, kev ua noj ua haus thiab tswj hmoob lub neej kom ruaj xws li :

01 :  KOOM HAUM SIB TUAV TES HAUV XEEV KIM TSAWB *

Feem kev cai tshoob kos tau cim muaj tej nqe lus tias, tej tub ntxhais thooj ib lub xeem yog nus muag txwv tsis pub sib yuav, tej muam npaws nus npo kuj puav leej yog nus muag txwv tsis pub sib yuav, yog leej twg tsis mloog txoj cai no yuav raug nplua ib tug twm dawb los txi rau poj yawm txwv koob, hauv teeb meem uas muaj ib tug mus kiav ua lwm xeem mas tej tub ki tis tau tshoob kos,  tej cai txwv tswj no tau raug muab txaug rau saum phiaj zeb tsa tseg, tsoom hmoob hu kam ua  ( Zeb Tub Ntxhais Nan Nu Yan ) *

02 :  HMOOB ZAJ KWV TXHIAJ CHIV TXWV MIAO ZU GU GE *

Nqe koom haum sib koom tes  Yi Lang Ci yog faj tsam muaj tub sab tub nyiag, pov hwm qoob loo tau sau tseg tias vim hmoob lub neej, koom haum sib koom tes cog lus plaub fab ntuj kom xyoo txhiab qoob loo puv txhab, nyiaj * puv nas, txhob nyiag cais luag ncauj deg liaj, tsis tseev qhib nkuaj daws luag tej tsiaj, txhob nyiag luag ntses tuaj nruab pas, tsis pub ntov ntoo dhau luag nras *

03 :  KOOM HAUM SIB KOOM TES TEJ KEV CAI *

Nyob hauv koom haum sib koom tes txoj cai yog kom paub sawv daws yuav tsum paub kev paub cai, txwv tsis pub nrog luag phloj luag twv tau muab txiav tseg tias, vim 15 zos li kab ke 16 zos li kev cai sib caw tuaj sab laj, sib yaum tuaj cog lus, nplej nyob saud nyab nyob hauv, nplai zaj nyob saud nplai ntses nyob hauv, yawg yog yawg, pog yog pog, txiv yog txiv, niam yog niam, tub yog tub nyab yog nyab, txij yog txij, nkawm yog nkawm, sawv daws yuav tsum paub siab paub qis thiaj nyob tau ua ke, paub sib txawv thiaj nyob tau sib haum, yog leej twg xyaum ua* ua npua, yuav tsum muab nws caws coj los tua rau ntawm taw phiaj zeb los cob qhia rau 15 zeej qhuab qhia rau 16 zos *

Dua no lawd, kev muag liaj teb thiab kev yuav liaj yuav teb, kev pab tshav ntuj, kev ntaus nco nrog rau kev ua noj ua haus thiab tseem tshuav ntau yam uas hais tsis txhua, tiam sis lub koom haum sib koom tes puav leej muaj cai txiav meej tib yam. tas nrho txhua txoj cai yuav pom tau tias lub koom haum sib koom tes tau sau tseg nyob hauv Keeb Kwm, yog ib lub koom haum hais txog hmoob lub sawm fem nyob hauv tej suam teb chaws uas muaj hmoob nyob thiab yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm hmoob lub sawm fem, hauj lwm sab hauv yog txuag kom hmoob lub siab ncaj ncees thiab dawb huv, kom hmoob lub neej ruaj ntseg, qhuab qhia tsoom sid kom sawv daws thooj siab koom ntsws nkag mus cuag tau lub neej vam meej, tiv thaiv tsov  puv sab nraud thiab txuag hmoob lub meej mom kom muaj nyob ruaj mus ib sim, tab txawm tias koom haum sib tuav tes yog ib lub koom haum qub txij thaum Txiv Yawg los, tiam sis tom qab uas tshwm muaj txoj ( kev cai cuab tshaj ntiag tug ) lawd, nws ho yog lub hauv paus tseem ceeb uas pab txoj kev cuab tshaj ntiag tug hauv fab kev kav teb chaws, kev cai hais plaub tu ntug thiab kev txhawb txhim kho hmoob lub neej *

Lub ntsiab lus thiab lub luag hauj lwm, yog mus raws txoj kev sib hloov ntawm lub sawm fem txheej thaud, lub koom haum thiab lub luag hauj lwm tseem ceeb yog pab txhawb nqa tsoom hmoob thaud lub neej kev ua noj ua haus, tsuas yog thaum cov tim tswv hmoob pib sawv mas lub koom haum sib koom tes no raug cov tim tswv coj mus siv rau lawv lub neej, thaum uas txoj kev caub chim ntawm cov haiv neeg tab tom ntws mas lub koom haum no tau pab yus haiv neeg lub meej mom thiab pab sawv daws txoj sia ntau heev, hos thaum lub teb chaws rov muaj kev thaj yeeb tuaj nws tsuas tau pab rau tej neeg nplua nuj xwb *

Lub caij Cheeb Tshoj yuav tas ntuj txog thaum Cab Kaim Sej sawv kav teb chaws, cov koom haum sib koom tes feem ntau raug cov tim tswv hmoob tuav, lawv muab lub koom haum no siv coj mus lwg noj lwg haus thiab tseem quab yuam yus cov pej xeem, nws txoj kev vaj huam sib luag ntawd tsuas tshuav lub npe qhuav qhuav lawm xwb, yog vim li no nqe ntsiab lus hauv lub sawm fem yuav ua tsis tau ib zaug piav, phim sawv daws yuav tsum ua tib zoo los tuav xam ntaus nqi kom paub tseeb pom meej nyob hauv hmoob tej Keeb Kwm thiab hmoob txoj kev sib ntaus sib tua nrog luag lwm haiv neeg, qhov no yuav pom tau tias hmoob lub koom haum sib koom tes yog nrog hmoob ib txij sawv tuaj rau saum lub ntiaj teb no *

Txawm dhau lawm ntau pua ntau txhiab xyoo los nws tseem nyob ruaj nrees, qas txhiab qas vam zaus tsov  puv hmoob lub koom haum no sawv nrog tiv thaiv, hmoob siv lub koom haum sib koom tes los txog lub caij Koom Tshaj tsa teb chaws thiaj raug txoj kev vaj huam sib luag los hloov chaw. li no sawv daws kuj yuav tsum lees paub tias lub koom haum sib koom tes yog ib tug txheej txheem tseem ceeb rau hmoob lub sawm fem thiab kuj yog ib lub hauv paus tseem ceeb uas txuag tau hmoob lub npe, txuag tau hmoob txoj sia, txuag tau hmoob lub neej los txog niaj hnub no *

NQE  2 :  LUB KOOM HAUM TXWJ LAUS *

Koom haum txwj laus, yog lub koom haum uas zej zog xaiv tsa thiab feem ntau yog muaj nyob hauv cov zej zog uas muaj tib xeem hmoob, cov zos uas muaj ntau xeem hmoob mas sawv daws tsuas tsa tau tus hau zos los tswj kav, vim nyias xeem hmoob nyias kuj muaj nyias ib tug nres xeem lawm, cov nres xeem sawv daws ho xaiv dua ib tug hau zos. cov zos uas muaj tib xeem hmoob nrog rau koom haum sib koom tes tsa raws li caj ces thiab sawm fem, nws muaj feem kav txog ntau yam xws li qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kav yus lub neej  kev ua noj ua haus kev phooj kev ywg kev neej kev tsav thiab nrog luag lwm haiv neeg sab ntaud *

A :  TUS YAM NTXWV HAUV KOOM HAUM TXWJ LAUS *

Vim lub txiaj ntsim ntawm kev sib koom tes, kom zoo dua nyob hauv  teb chaws Hmoob thiaj tau tsa lub koom haum tswj laus los pab kev tswj fwm, kev kav nyiaj * thiab lub sawm fem, li no cov zej zog thiaj yuav tsum xaiv tus neeg ua ncaj ncees los tuav thiab sawv daws txaus tso siab rau nws, txhia pab pawg hauv ib lub xeem ho xaiv lawv ib tug sawv cev tuaj mus pab tus hau zos tuav hauj lwm, lawv puav leej yog cov tub dhia hauj lwm hauv lub koom haum txwj laus, koom haum txwj laus feem ntau, yog xaiv nyob hauv lub hnub nyoog Pe Ntxa Qing Ming Jie, thiaj sawv tau ua ib pab nyob taus ua ib pawg, yog vim kev sib txheeb ntawm caj ces, cov tub koom haum txwj laus tsis lam tau lam hloov ua dog dig, yog pom tseeb tias lawv tau ua txhaum kev cai los yog ua tej yam paug rau yus haiv neeg lub npe los yog muaj lwm yam teeb meem tseem ceeb, tsoom tub koom haum yuav tsum xub sab laj los muab kho thiab txiav txim hloov dua tshiab *

B :  KEV FAIB HAUJ LWM NTAWM KOOM HAUM TXWJ LAUS *

Kev faib hauj lwm rau cov tub koom haum mas tus thawj tswj koom haum nws muaj cai saib tas nrho cov hauj lwm sab nraud sab hauv ntawm yus lub zos, xws li kev tu plaub ntug, txhawb nqa kom sawv daws muaj kev sib koom siab, hu sawv daws tuaj sab laj, xav tswv yim tsim tsa, daws kho txoj cai tswj fwm lub zej zos los kom haum txwj laus, teem txheej txheem tsim zej kho zos, txiav tu liaj tu teb rau koom haum los haum rau kev teev hawm, txuag hmoob tej kev lis kev cai thiab kev cai dab qhuas, nrog saib cov me nyuam tsis muaj niam tsis muaj txiv, saib tej poj dab yawg ntsuag *

Cov tub khiav hauj lwm nyob hauv muaj cai saib kav thiab soj tshuaj xyuas tej nyiaj * nkag los thiab siv tawm ntawm tus tswj, cov tub dhia hauj lwm muaj cai tshaj qhia tawm rau cov tswv tsev, hais txog txoj kev qhuab qhia tej poj niam tub se, qhia txoj kev cai tswj kav lub cuab lub yig, soj xyuas saib tej pab pawg sawv daws puas coj txoj cai zoo, taug xyuas saib puas muaj teeb meem dab tsi tshwm tshiab, yog muaj dab tsi yuav tsum hais rau tus thawj tswj paub sai, hu sawv daws tuaj sab laj txog kev siv nyiaj * saib txaus los tsia txaus thiab txuag yus tej zej zog lub npe nrog rau lub meej mom, txuag hmoob txoj kab tshoob kev kos, saib txog tej kab mob kev nkeeg, tu plaub ntug raws txoj kev ncaj ncees *

C :  KOOM HAUM TXWJ LAUS LUB HWJ CHIM THIAB HAUJ LWM*

Lub koom haum txwj laus, tus thawj tswj yog tus tuav tas nrho txoj hauj lwm nyob hauv lub zej zos, yog leej twg ua txhaum txoj cai mas tus tswj nrog rau pab tub khiav hauj lwm yuav tuaj sab laj los mus txiav txim. tseem muaj qhov uas tus tswj yuav hu tsoom pej xeem tuaj nrog txiav txim, nws tawm suab txiav txim raws qhov txhaum loj los txhaum me, txhaum sib los txhaum hnyav, tus txhaum sib nws tsuas raug nplua nplej, nplua cawv los raug mus ua qhev *

Nyob ntawm kev sib txeeb, txoj kev  cai tau txiav tseg tias, kev sib ceg tsis muaj yeej muaj swb, qhov no cia tus hau los tus thawj tswj xub los hais, yog tsis pom zoo tsis yuav mas yuav tsum cia rau tsoom pej xeem ho nrog tawm suab txiav txim, tsis pub mloog luag haub luag toov tsam puas yus txoj kev neej kev tsav. yuav muab tej poj yawm txwv koob ua lub luag hauj lwm loj thiab ua qhov tseem ceeb, hais tseeb tias tej laus li qua ntxa yog tus sawv toj huaj vam rov rau tej xeeb zeej xeeb ntxwv, tej qua ntxa ntawm yus txwv zeej txwv koob mas yeej txwv tuag nthi tsis pub leej twg lam muab lwm tus mus faus nrog, leej twg tsis mloog raws txoj cai yuav raug khawb tawm thiab nplua nyiaj * los kho *

Lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws ntawm tej tub ki uas xav tau koob hmoov mas yog kev xyom yus niam yus txiv, hais rau ib zeej tsoom tej me tub me nyuam yog xav tau lub neej zoo nrog luag yuav tsum hawm tej laus, yug tej laus kom kawg siab kawg ntsws, saib xyuas kom tej laus nyob luag ntxhi noj txaus pw sov, leej twg tsis mloog niam mloog txiv lus, yuav raug zeej tsoom hu tuaj txiav txim raws li txoj cai tau txiav tseg *

Nyob hauv kev qhuab qhia muaj ib ntus hais tseg tias, ( tsoom tub txawg tub ntse, tub qoob tub loo, tub dag tub zog, tub lag tub luam, nyias muaj nyias txoj hauj lwm, ua hauj lwm dab tsi kuj yog txoj hauj lwm, leej txiv yuav qhia leej tub, cov hlob yuav tsum qhia cov yau tsis pub sawv daws phlw tes nyob dawb, tsis pub mus ua tub sab tub nyiag, tsis pub mus deev luag poj luag sev los tab kaum yus txoj hauj lwm, yog yus haiv neeg leej twg ua yam txhaum no yuav raug ris lub txim tsis pub dim ) *

Txoj kev twv txiaj yuam pov, yog lub hauv paus ua tub sab tub nyiag thiab yog lub hauv paus piam cuab, qhov tseem ceeb yog cov thawj tswj tsis hais noj tsiab noj txhu, noj nqaig noj hno, tsis pub qhib tshav twv txiaj yuam pov, tsam qias yus haiv neeg lub koob meej, hais qhuab qhia tej niam txiv kom txawj sib zam hauv tsev, sab nraud kom muaj kev sib haum pheej, rhawv ib txog kev zoo los rau hauv lub neej, tej kwv tij kom zoo xws  txhais tes taw, kwv yuav mloog tij qhuab, tij yuav mloog kwv qhia, tseem muaj feem yuav pab txog tej me nyuam tsis muaj niam tsis muaj txi, pab txog tej poj dab yawg ntsuag, yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws. nyob hauv kev qhuab qhia tau sau ib co lus tseg tias: ( kev hawm tej laus pab tej ntsuag hlub tej pluag tau hloov los ua ib yam kev cai, kev qhuab qhia yus haiv neeg kom xyaum raws txoj kev zoo yog ib lub luag hauj lwm tseem ceeb, coj sawv daws qhib liaj qhib teb, kom qoob loo los pu txhab, kho kwj deg tauv kwj liag, cog xyoob cog ntoo thaiv zej zos, tsim tsa tsev kawm ntawv los ua lub chaw cob qhia tej me nyuam thiaj rhawv tau lub zoo hauv paus kev rau sawv daws taug ) *

NQE 3 :  LUB KOOM HAUM KEV TEEV HAWM *

Lub koom haum kev teev hawm, cov tub koom haum kev teev hawm yog ib xeem kwv tij uas nyias nyob nyias ntau lub zos, nyias xa nyias ib tug sawv cev tuaj koom tsa, yog pib ntawm lub tsev teev hawm me hauv zej zog ho nce mus poo nrog rau lub tsev teev hawm loj uas yog lub hauv paus ntawm lawv caj ces, koom haum kev teev hawm hmoob hu ua 'Haum Pawg  He Tuan'', saib xyuas ntug nrim thiab kav mus dav heev, nws kav ntau lub Xyab Toj, ntau lub Xeem ntau lub Xyeem Muang, xws li xeem Lis, xeem Yaj, xeem Xum, xeem Looj, cov xeem coob no puav leej muaj kev sib txheeb los yog koom caj koom ces nrog cov hmoob nyob Tsheej Pum Cheng Bu, FimThooj Hui Tong, Thoob Tom Tong Dao, koom haum kev teev hawm ntawm ib xeem hmoob no yog ib tug txheej txheem nyob hauv Hmoob txhua xeem lub sawm fem loj heev *

A :  KOOM HAUM KEV TEEV HAWM TUS YAM NTXWV THIAB LUB TSHIAB *

Koom haum kev teev hawm, yog tej tus neeg muaj peev xwm hauv ib xeem neeg sawv los rhawv tsa, lub caij nyoog teev hawm muaj tej qhov yog teem caij, muaj tej qhov kuj tsis teem, muaj tej qhov  saib raws li niaj xyoo los mus teev hawm, cov tub koom haum kev teev hawm muaj raws li no, xaiv ib tug los ua tus tswj hos cov pab lis lub luag hauj lwm kuj muaj coob leej, qhov coob thiab tsawg no yog nyob ntawm cov caj ces coob los tsawg xwb, thaum sawv daws xaiv tsa tiav lawd yog muaj hauj lwm qhov twg cov tub koom haum yuav tsum tuaj mus sib sab laj hauv lub tsev teev hawm loj thiab yuav tau lis tej hauj lwm, txhim kho tsev teev hawm, yuav hawm tej poj koob yawg koob thiab sau cuab phwv, yog sau npe hauv yus lub xeem ua ib phau ntawv nthuav yus lub keeb tiv *

Lub koom haum kev teev hawm, yog lub hauv paus ntawm ib xeem kwv tij uas thooj roj koom ntshav los yog nyob thooj  teb koom chaw, tus thawj coj koom haum yog cov thawj hauv txhia caj ces kwv tij uas sib faib nyob rau hauv tej zej tej zos ntawm tej suam teb chaws los mus xaiv tsa, tus neeg uas yuav los xaiv tsa ua tus thawj coj ntawd, nws yuav tsum yog ib tug neeg muaj koob nto npe, yog ib tug neeg nplua nuj los puas yog ib tug Tim Tswv mas thiaj muaj cai xaiv tsa  los tuav tau txoj hauj lwm ntawd, nws txoj kev faib txheej pawg yuav tseem ceeb dua kev vaj huam sib luag. koom haum kev teev hawm qhov hauj lwm tseem ceeb yog tsa los txuag tej kev kis kev cai ntawm txoj kev caij tsuj quab yuam *

Raws kev soj ntsuam nyob hauv lub koom haum kev teev hawm ntawm cov hmoob nyob Xwm Leej kwv yees pom tias lub hauv paus chiv yog ncau los ntawm lub koom haum Paj Nruag, tiam sis vim raug huab tais Suav txoj kev cai hloov hmoob mus txia ua Suav, ua rau cov hmoob Nyoos coob tas nrho tau txia mus coj lub npe  Hmoob Siav *

Li ntawd, cov hmoob feem coob thiaj tau kawm tus yam ntxwv Suav, muab koom haum Paj Nruag hloov los ua koom haum kev teev hawm, txawm yog tias koom haum kev teev hawm ntawm cov hmoob nyob Xwm Leej tseem muaj ib txhia kev lis kev cai hmoob, tiam sis feem ntau yog yam ntxwv txuj ci Suav, zoo li tus quab xauv uas huab tais Suav muab coj los ntsug rau ntawm hmoob lub caj dab, li no lub koom haum kev teev hawm ntawm cov hmoob nyob Xwm Leej yog ib yam puav pheej hauv Keeb Kwm yog taw txog huab tais Suav tau yuam kom hmoob txia ua neeg Suav *

B : KOOM HAUM KEV TEEV HAWM LUB HWJ CHIM THIAB HAUJ LWM *

Koom haum kev teev hawm lub ntsiab tseem ceeb, yog siv los teev hawm poj yawm txwv koob thiab pab kom xeem hmoob ntawd muaj kev sib koom tes ntau dua qhov qub hauv lawv lub sawm fem, xws li kev kav teb chaws nrog rau kev tsim kho lub neej thiab koom haum kev teev hawm tseem muaj ib feem liaj teb yog nws ntiag tug hu ua, ( liaj txi dab, liaj tsev teev hawm ) yog siv rau kev ploj kev tuag. koom haum kev teev hawm lub hwj chim, yog tej poj koob yawm txwv koob thiab pab kom nws xeem hmoob coj tau lub siab ncaj ncees raws li txoj cai kev teev hawm, kom xeem hmoob ntawd muaj kev thooj siab koom ntsws thiab sawv khov kho nyob rau hauv lub sawm fem *

Koom haum kev teev hawm lub ntsiab tseem ceeb, yog tsom los ntawm lub hauv paus ntawv Cuab Phwv thiab kom sawv daws hwm huab tais Hmoob Txiv Yawg yam tas siab tas ntsws, txuag Hmoob tej kev lis kev cai hauv lub sawm fem caij tsuj quab yuam, xws li hwm teb hwm chaw hwm Nom hwm tswv, ib xeem neeg rov sib hwm, yuav xyom niam pe txiv, kwv tij sib hlub, txij nkawm sib haum, muab kev ua qoob ua loo saib hlob, noj tsau hnav sov, txawj txuag thiab khuv xim tej nyiaj *, muab siab ntso rau yus lub luag hauj lwm, tsim kev paub cai thiab muab kev kawm txuj ci ua qhov loj, ua neeg nyob yuav tsum coj lub siab ncaj ncees, qhuab qhia tej me nyuam, hwm tej xib hwb tiam tej phooj ywg, ceev faj tub sab, txawj tu plaub tu ntug, hwm tej neeg txawj ntse, tej kev cai no tau muab sau ua ntau qib thiab muaj nqis coj los cia tau qhuab qhia tej me tub me nyuam, tej xeeb zeej xeeb ntxwv hauv lub vaj lub tsev. muaj tej qho tseem muab sau ua paj lug los ua lus taum huam xws li:

Zaj kwv txiaj nco pog yawg *
Zaj tsa xyom  hais ua kev taw qab *
Zaj txwv sib ntaus sib tua *  
Zaj qhia nquag khwv txawj txuag *
Zaj nqua hu kawm ntawv *  
Zaj txwv twv txiaj yuam pov *

Vim kev pab txhawb nqa tej txuj ci hmoob mas tus thawj tswj koom haum, tus hau zos nrog rau ob pawg tub khiav hauj lwm yuav tsum muab siab rau rau lawv txoj kev txawj ntse thiaj tau tsa kom txhia lub zos  muaj ib lub tsev kawm ntawv los cob qhia tej tub ki, dua no lawd tseem muaj ib daim liaj ua koom haum ntiag tug uas yog tsoom hmoob hauv lub xeem ntawd li cuab txhiaj cuab tam, qhov liaj ntawd cia coj los siv rau kev teev hawm thiab pab rau cov neeg laus tsis muaj tub ki, pab cov me nyuam ntsuag, pab cov neeg uas phem tes phem taw, pab rau tej poj dab yawg ntsuag, pab los cawm cov neeg uas tej xyoo raug kev tshaib nqis *

C ;  LUB LUAG HAUJ LWM THIAB KHIAV HAUJ LWM MUAJ LI NO *

Quas 1;  KEV HWM NTXA *

Lub hnub nyoog hwm ntxa uas ib xyoos muaj ib zaug, yog cia los teev hawm thiab kho ntxa ntawm yus tsoom poj yawm txwv koob, tej niam tej txiv nrog rau ib tsoom kwv tij uas tau dua nra lawd,  hnub hwm ntxa nyob Suav teb yog hnub tim 4 lub 4 hlis  thaum yuav txog lub caij ntawd  ib ceg kwv tij xaiv 4 los 5 leeg tuaj mus sib sau rau ntawm lub tsev teev hawm, txawm yuav muaj neeg coob txog ntau pua leej, sawv daws yuav tua npua tua nyuj tua tshis los ua kev teev hawm, sawv daws los sawv ua ib kab ntev ntev tshuab qeej ntaus nruas tua phom, kwv tej zaub mov txi dab coj mus ntawg rau tom tej ntxa ho mus kho tej ntxa, hlawv xyab hlawv ntawv thiab txhos ntshua ntawv « Yim Vaj Sab » *

Quas 2 :  TSHUAJ MEJ HWM SAU CUAB PHWV *

Kev tshuaj, yog ib txog hauj lwm uas ceeb laj, vim yuav tsum sau txhua yam kom meej pem heev, cov tub khiav hauj lwm muaj ntau leej muab faib ua ob pab, ib pab sau ib pab kho, qhov hauj lwm no yog ua rau qas txhiab qas vam tsev neeg uas yog nrog yus koom ib xeem tsis hais tus laus tus hluas, tus hlob tus yau, poj niam txiv neej, tus tseem muaj txoj sia nyob los yog cov dua nra lawd, twb yuav tsum sau tseg  tas nrho. cov sau tseg no muaj hnub nyoog yug, hnub nyoog dua nra, chaw yug chaw dua nra, npe teb chaws yug, npe teb chaws dua nra, keeb tiv ntawv nws lub neej. ntawv cuab phwv faib ua ob phau, xws li phau hauv paus xeem, phau ntawv caj ces, hauv ob phau ntawv tus txheej txheem muaj li no, hauv paus chiv, cov lus qhib, zaj lus tom qab phau ntawv, feem lus qhuab qhia, lu

#18
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem txuas saud los !!!

lus taum huam qhuab qhia, niaj txhis piv txoj lus, lus piv txwv, kev cai tswj lub cuab yig, kev xyaum yoog qhov zoo, ntug nrim kev tshuaj mej hwm, kev tshaj qhua, txoj hauj lwm, kev teev hawm, liaj txi dab, sau duab piav txog ntsuj teb chaws los qua ntxa, suam teb chaws uas nws nyob dua mus txog, tej qub txuj ci, puas tau ua Nom, nws nyiam hnav thiab tu cev li cas, puas yug niam txiv, nws nyob puv tsawg xyoo ‘poj niam los txiv neej, lub xyoo twg, phaj neeg twg, tus sau npe tus kho npe, tim tus tsiaj xam phaj twg, daim duab sau piav txog caj ces *

Tas nrho tej piav los saud muaj 28 qib, tseem muaj 4 phau ntxiv, xws li phau thov kom muaj kev ncaj ncees, phau thov kom kawm txuj, phau tsim yeeb kub thiab hlub, phau tsom kwm tej laus.tas nrho muaj 30 ntau phau, yog piav txog tas ib puas tsav yam nyob hauv hmoob lub neej, phau ntawv cuab phwv no muaj kev cai txiav tseg tias 31 xyoos twg kho ib zaug me, 51 xyoos twg kho ib zaug loj *

NQE  4 : KOOM HAUM KEV TEEV HAWM TXUJ CI NEEB *

Hmoob cov txuj ci Neeb, tseem coj raws li txheej laus thawd khov kho txheej dhau txheej, tiam dhau tiam los txog niaj hnub no tseem tsis tau ploj thiab sawv daws tseem ntseeg khov kho. txuj ci ua Neeb, yog vam tus txiv Neeb cov dab Neeb los mus ua tus tshaj thiab xa moo mus los rau ntiaj teb, rau qaum ntuj los yog xa moo dab teb los rau yaj ceeb. hauv lub tsev hawm txuj ci Neeb xws li ( Siv Yis Yaj Neeb ) , Xib Hwb thiab cov muas caum « cov tub kawm Neeb » cov tub kawm ua Neeb yuav xub ua cov kab ke pe kwas, hlawv xyab hlawv ntawv pe thaj Neeb cog lus, xib hwb muab kev muab cai los hais tas, cov tub kawm Neeb yuav tsum lees tas ces lawv thiaj raug txais los ua Muas Caum ''cov tub kawm Neeb''. kev kawm tsis luaj caij nyoog, yuav saib tus Muas Caum mus tau qeeb los nrawm, yuav kom tej nkauj Neeb npliag yuav paub meej txog kev cai Neeb lub hauv paus mus txog hauv ntsis, kom swm tej ntawv Faj Lem, raws li kev cai yog txog li 3 mus rau 5 xyoos thiaj yuav kawm tiav, faib dej tas ces yog kawm tiav *

Txoj kev cai faib dej Neeb mas loj heev, ua tej yuav xub hu tus Xib Hwb cov neeg tseem ceeb nrog rau cov laus neeg kom tuaj koom, tas nrho cov Muas Caum tsis hais pab twg yuav tsum tuaj koom nrog, lub caij ntawd tseem yuav tau pe ib tug neeg laus siab zoo los ua yus tus txiv qhuav, nrhiav ib lub tshav kom dav, yuav tsa ib lub sam thiaj peb lub hnub qub, nqus tus Xib Hwb cov neeg laus tseem ceeb thiab cov neeg laus siab zoo, nqus cov niam qhuav txiv qhuav mus nyob saum lub sam thiaj, saum lub sam thiaj, faib muaj txhua tsav txhua yam, twj ua Neeb muaj txhij muaj txhua, tseem dai 16 daim duab pub ua txiaj ntsim ncig lub sam sab ped thiab ob sab ces mam pib ua kab ke faib dej tuaj. kab ke faib dej muaj peb hnub xws li:

Hnub ib: yog kab ke thov Dej, cov txheej txheem mas tus Xib Hwb hnav lub tsho hwj huam thiab coj ib tug Muas Caum uas kawm tiav nrog nws mus nqa dej ntawm ib lub pas dej los ntug dej, rhaub tshuaj nce thaj tsis pub hais lus, pib txheev qhua xa ntawv mus hu cov dab xwv li, tus dab tsis ntse Ntuj Fei Shan Shen Gong, Vaj Dab Hav Iav  Ze Guang Da Wang, ua kab ke thov dej tas ces los hawm cov Phum Xas, Phwv Xuab « Kab Yeeb » *

Hnub ob: yog kab ke hawm Hnub Qub Sirius, Tian Lang Xing, hnub qub Pej Taws Bei Tou Xing, Big Dipper star. muab cov ntawv nyiaj keeb puaj txwm ntawm cov neeg tseem ceeb los nyeem rau sawv daws mloog xa qhua dab mus tsev, nqee dab zaj laug mus tsev, sau sub dub sub doog kev mob kev nkeeg coj mus rau hnub coog hli kawg kom ntsej tsis hnov muag tsis pom *

Hnub peb yog faib qhua Neeb. Cov Muas Caum xub muab cov txheej txheem txuj ci Neeb coj los piav rau sawv daws mloog tas ho los pe rau ntawm Xib Hwb lub qab thaj, thov tus Xib Hwb faib qhua Neeb thiab tis npe, qhov no yuav maj mam pib ib tug zuj zus,  kev kawm ces tsuas xaus los li no xwb.tas no tus Xib Hwb thiaj muab cov twj Neeb los faib rau sawv daws, xws li lub tsho hwj huam nrog rau tsho tiv nag, tus kuam, lub nruas thiab tus qws nruas, ntses ntoo, txheej ntxiv, zaj yaj yuam, kaus, khau, hnab pav duav, hnab rau twj Neeb, tas li no ces tus Xib Hwb los tsa cov Muas Caum sawv kev. kab ke tshaj qhia thiab xaus txuj ci nrog rau kab ke hla qhov rooj mus tsev mas yuav xub lees txhaum, kuj muaj cov Xib Hwb uas taw tes siab heev mas yuav kom cov Muas Caum nce ntaiv hniav riam los tsuj khais hluav taws liab *
  
Kev nce riam mas yog li no, muab kaum tawm rab riam ntse ntse ntsia rau ntawm ib tug ncej, muab tus ncej ntawd txhos cov hniav riam tuaj saud ces mam kom cov Muas Caum siv taw pliab tsuj cov hniav riam nce mus nyob saud, hais khawv koob ua yees siv, ob txhais tes nthia hniav riam ko taw tsa nce ntuj, los yog siv ib txhais tes tuav hniav riam ko taw tsa nce ntuj,  siv ko taw khuab hniav riam lub cev dai nqes los ces ho muab ib sab tes ib sab taw tuav hniav riam tso lub cev dai ua viav vias. tej txuj ci Neeb no kuj  ua rau cov tuaj saib ntawd rhiab siab kawg *

KEV TSUJ KHAIS HLUAV TAWS LIAB *

Muab cov khais hlawv kom liab ploog tso rau hauv av, cov khais no tsis suav muaj nkawm, feem ntau yog peb mus rau cuaj rab, kom cov tub Muas Caum mus taw liab tsuj saum cov khais, muaj tej cov Xib Hwb uas txuj ci siab heev mas tseem kom cov tub Muas Caum muab roj los tsuag rau kom plaim cig pes plaws ces mam li tsuj dhia mus dhia los tsis ntshai, ua rau cov neeg tuaj saib mas tej tus poob plig tas, cov tub Muas Caum tsuj hla qhov rooj dhau mus thiaj xam tau tias yog ib tug txiv Neeb  kawm tiav thiab thiaj muaj cai qhia lwm pab tshiab ntxiv *

KEV TEEV HAWM NTAWM COV HMOOB XWM LEEJ *

Qhov tseem ceeb mas yog kev ua Neeb, tom qab no ho xyaw raug ib txhia kev cai Taus Taoism, hmoob txoj kev teev hawm qhov tseem ceeb yog tshaj qhia hmoob tej txuj ci dab Neeb los yog txuag txoj kev teev hawm lub meej mom, tus tswj kev teev hawm los yog tus txiv Neeb lub luag hauj lwm tseem ceeb yog pab kev teev txi, caum dab ntaus ntxoog , tsa txhiaj meej, kab mob kev nkeeg, qhuab ke xa plig, qhia kev ncaj ncees kom sawv daws coj los lus hais tias « ua zoo tau ntuj ntoo ua phem raug hlua lem ». dua hmoob cov txiv Neeb tseem yuav tsum paub tshuaj ntsuab los pab kho mob thiab txhawb nqa txoj kev kho mob ua ib txhij siv tshuaj nrog ua Neeb, li ntawd hmoob txoj kev siv Neeb siv thuaj los kho mob yog ib feem dawb paug nyob hauv hmoob lub siab lub ntsws thiab tseem niaj hnub siv quj qees nyob hauv tsoom hmoob lub neej, tej no phim sawv daws yuav tsum txuag kom tau khov kho tseg *

NQE  5 :  KOOM HAUM PAJ NRUAG *

Koom haum Paj Nruag, yog txuj ci kev lom zem uas txawv hauv lub neej ntawm zej zog tuaj, ntsuj teb chaws Xwm Leej uas cov hmoob Siav nyob lawv siv koom haum teev hawm los hloov koom haum Paj Nruag chaw. hos tej suam teb chaws cov hmoob Nyoos nyob mas  tseem pom muaj lub puav koom haum Paj Nruag. koom haum Paj Nruag yog ib tug ncej txheej txheem nyob hauv hmoob lub neej qhov sib txawv ntawm koom haum koom haum kev teev hawm los nthuav tawm kom paub txog lub ntsiab tseeb, li no tsoom hmoob tas nrho yog koom haum Paj Nruag lub hauv paus, hos koom haum kev teev hawm mas tsuas yog yus xeem los yus pab pawg xwb. koom haum Paj Nruag ho txawv koom haum sib koom tes xws li: koom haum sib koom tes mas yog kav tas nrho kev ua tsov ua  puv, kev tswj hwm, kev tu plaub ntug, thiab kev nrhiav noj nrhiav haus, hos koom haum Paj Nruag mas tsuas yog khaws thiab txuag hmoob tej txuj ci xwb. nyob hauv koom haum Paj Nruag tej txuj ci, xws li Kwv Txhiaj, txuj ci Teeb Zaj, pab cov me nyuam ntsuag, kev mus hawm mlom. tej txuj ci hais no muaj qab hau heev nyob rau hauv hmoob lub neej kev khwv noj khwv haus *

A : Kev mus hawm mlom, yog ib lub caij nyoog uas nco txog thiab pe hawm yus haiv hmoob cov neeg nto moo thaud, nrog rau yus cov poj yawm txwv koob. lub hnub nyoog ib xyoos puag ncig muaj ib zaug, xws li cov Yaj Ncuab teev rau thaum lub 4 hlis xiab 8, cov Xub Ncuab teev thaum lub 5 hlis 15 nra, cov Faj Ncuab teev thaum lub 10 hli 16 *

Txhia lub xeem nyias muaj nyias lub caij mus teev hawm, ua ntej yuav txog lub caij nyoog, nyias yuav tau tso xov mus rau nyias tej kwv tij neej tsa thiab cov phooj ywg tuaj nrog koom lub hnub nyoog uas tau caws tseg. hnub sawv daws tuaj hawm mlom mas lom zem tshaj plaws, cov laus cov hluas, poj niam txiv neej, me hlob me yau puav leej ua zam sees mus tsheej pab nyob tsheej pawg ib ncig ntawm tsev mlom qhov rooj, nram taug tsev mlom yuav tau tsa ib lub sam thiaj cia ua yeeb yam tes taw, tus thawj coj sawv daaws nkag mus hauv tsev mlom cev txi tej qhauv hno yeeb koob rau mlom, hawm mlom tas sawv daws tawm los nraum zoov pib dhia yeeb yam tes taw saum lub sam thiaj rau sawv daws saib, chiv thawj yog ob los peb tug tub hluas dhia txuj ci ntaus nrig nphau rau sawv daws saib, muaj txuj ci dhia tsov ntxhuav, kuj muaj tej tus ntiav tej pab neeg Paj Nruag tuaj koom thiab kuj muaj cov txiv Neeb uas raug thov tuaj teeb thaj ua Neeb thov koob hmoov rau cov laus dua nra. cov hmoob nyob Xwm Leej lawv txoj kev teev hawm mlom nrog rau cov hmoob Nyoos kuj muaj ntsis sib thooj, qhov txawv zog mas yog txuj ci dhia Nruas xwb *

B : Koom haum neeg laus, hmoob lub koom haum neeg laus, yog lub pab pawg neeg laus ntawm tsoom pog laus yawg laus uas muaj tshaj ntawm 50 xyoo, yog qhov chaw tsom kwm thiab yug cov laus, feem ntau muaj nyob hauv lub zej zog kuj muaj tej qho uas ntau lub zos tuaj sib koom tsa, lub koom haum no yuav tsum muaj ib tug thawj tswj, ib tug los kav nyiaj *, yog leej twg xav tuaj nkag lub koom haum no yuav tsum sau npe thov ua neeg koom haum. tus neeg laus lub tsev neeg yuam tsum mus tso nyiaj rau hauv lub koom haum ua « nyiaj yug laus », yuav tso pes tsawg los tau, cov nyiaj nyob hauv no tsuas pub siv los pab rau tej neeg laus xwb. txij hnub nkag ua neeg koom haum lawm, yog tus laus twg muaj kev mob kev nkeeg los lwm yam kev txom nyem, lub koom haum neeg laus yuav tsum tau pab, nws yog ib qho daws tau ib txog kev ntawm lub cuab lub yig thiab ua rau cov laus muaj lub chaw vam *

Lub hnub nyoog ua teev koom haum neeg laus, yog lub 9 hlis xiab 9, yuav txog caij nyoog tus tswj koom haum neeg laus yuav tsum hu sawv daws tuaj mus sib txoos, yog tuaj sib foom kev noj qab nyob zoo thiab kom sawv daws muaj kev lom zem kawg siab kawg ntsws, kom muaj txoj sia nyob ntev txog txhiab niaj tim puas xyoo. dua no lawd, tus tswj ho nrog cov laus sib tham txog lawv lub neej, seb cov tub ki puas tsom kwm thiab hlub cov laus, yog leej twg cov tub ki noj cai noj ciav tej laus mas tus tswj yuav tsum muab txim rau cov tub ki  raws li xeem hmoob ntawd lub txhooj tau txiav tseg *

C : Koom haum pab ntsuag, hmoob lub koom haum pab ntsuag no ri mus dav heev, nyob rau suam teb chaws Xwm Leej, nws raug tsa los tsom kwm saib xyuas cov neeg laus uas tsis muaj tub ki, tej me nyuam tsis muaj niam txiv, tej poj dab yawg ntsuag raug kev txom nyem, qhov tseem ceeb yog siv los tsim yeeb koob, koom haum pab kev ntsuag lub hauv paus yog nyob ntawm txoj kev tuaj yeem ntawm tsoom sid, pib chiv tsuas muaj ib los ob yig xub pib xwb, tom qab ntev tuaj sawv daws pom tias yog ib txoj kev zoo, thaum sawv daws tuaj nkag coob lawd, ntawm tej xeem hmoob thiaj li tau tsa muaj ib txog cai los tswj fwm lub koom haum no, vim yog ib lub koom haum pab kev txom nyem, li no nws yuav tsum muaj cuab txhiaj cuab tam ntiag tug xws li, nws feem liaj teb thiab tej cuab txhiaj cuab tam, qhov ntau yog los ntawm tej laus tsis muaj tub ki, tej poj dab yawg ntsuag uas tau dua nra lawd, tsoom hmoob muab ua nws ntiag yug, txoj kev tsom kwm cov neeg uas hais los koom haum tseem muaj feem saib xyuas txog thaum lawv dua nra lawd, lawv tej ntees ploj ntees tuag, kev tso plig thiab hwm ntxa rau txhua txhia leej. koom haum pab kev ntsuag thiab kev hwm ntxa rau cov hais ntawd yog lub 7 hli xiab 15 txhua xyoo. tom qab no muaj ib txhia hmoob muab lub koom haum pab ntsuag no hu ua ( Koom Haum Nco Ntsuag )*

D : Txuj ci teeb zaj. tsis tsuas li no xwb lub koom haum Paj Nruag, tseem muaj txog  txuj ci Teeb Zaj, vim hmoob txoj kev hwm txog dab Zaj, txhua niaj txhua xyoo thaum sawv daws sau qoob loo tas nrho cov tub Paj Nruag, yuav tsum npaj txhua yam tseem ceeb los siv rau txoj kab ke Teeb Zaj thaum hmoob lub Tsiab Peb Caug, txuj ci dhia Teeb Zaj, yog dhia yav tsaus ntuj nruab hnub ho so, tus Zaj lub cev yog phua ncau los hiab, sab nraud muab ntawv lo thiab sau nplai khaum rau, hauv qab plab khoob qhov cia taws txawb tswm ciab, muaj 21 leeg nqa dhia ua tes taw nrog rau cov tub dhia yeeb yam, qhov tsawg mas yuav tsum muaj txog 3 tug Zaj, sawv daws yuav dhia txhua yam tes taw mus nrog 3 tug Zaj, ua ke no tseem yuav  hnav tsov ntxhuav, ib pab dhia lawv tus Zaj qab tseem muaj ib pab ua yeeb yam ntaus nrig nrog rau pab kwv twj siv, tseem muaj ob pab tub ntxhais tshuab qeej ua Zaj ntej thiab lawv Zaj qab ua suab qeej suab ruas nrov nroo ntws, ua rau sawv daws muaj kev lom zem heev tshaj plaws, yuav pom me laus me hluas, tus hlob tus yau tuaj zaum zov ntsia ua pliaj liab vog, lub caij no txuj ci dhia Zaj pib tuaj mus, cov Zaj Txeeb Pov thiab nrom pov, tsov ntxhuav saib hli thiab txuj ci lwm yam, thaum Teeb Zaj yuav mus nkag rau lub zos twg, cov neeg hauv lub zej zog ntawd yuav teeb thaj hlawv xyab tos hawm, yog mus txog ntug zos lawv twb yuav hlawv phom tsav txais coj mus rau ntawm lub tiaj dhia Teeb Zaj, kev lom zem nyob hauv tsiab peb caug hnub xiab ib pib mus txog 15 hli hmoob, kab ke dhia Teeb Zaj, tseem muaj me ntsis nyiaj pub hu ua 'Teeb Xyaab' yog thaum 3 tug Teeb Zaj nkag mus pe tsiab hauv tej zej zos kuj muaj tus puav pub me ntsis nyiaj tshav ntuj ua koom haum Paj Nruag li nyiaj siv. niaj xyoo pib taws Teeb Zaj thaum hnub xiab ib thiab xaus rau 15, muaj tej qhov tseem yuav ua kab ke xa Teeb Zaj rov qab, xws li ua zaub mov los teev hawm Teeb Zaj, sawv daws los noj ib pluag mov ua ke tas ces nyias mam rov mus nyias tsev, ho npaj cia rov lwm xyoo *

#19
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem txuas saud los !!!!


                            TEB CHAWS SUAV

          HLOOV UA KOOM TSHAJ XYOO 1949 *

Ua ntej Suav yuav hloov teb chaws ua koom tshaj, muaj tej ntaub ntawv ntau tsav ntau yam cim sau tseg hais txog Keeb Kwm hmoob nyob hauv Suav tej txhab khaws ntaub ntawv txheej thaud. cov ntaub ntawv no, tau pab tsoom tub khaws txuj ntau heev nyob hauv kev tshawb nrhiav hmoob Keeb Kwm thiab txuj ci rau niaj hnub no. tiam sis tej ntaub ntawv no yog huab tais Suav tej neeg sau xwb, vim li ntawd lawv tsis tau piav txog lawv txoj kev ua phem rau lwm cov haiv neeg me*

Txij koom tshaj sawv kav ntuj los, tseem fwv tuam tsev txuj tshawb nrhiav tej Keeb Kwm thiab kawm txog cov haiv neeg tau muab tej zaj hais tsis tseeb hauv Keeb Kwm daws pov tseg yuav raws li qhov tseeb, lawv tau muab txoj hauj lwm nrhiav Keeb Kwm coj ua lawv ntiag tug thiab siv zog yam tsis paub khwv kom txoj hauj lwm tiav*

Txij li Suav teb hloov ua koom tshaj tau 40 xyoo los no, cov tub tseem fwv hauv haiv Suav nrog hmoob thiab lwm cov haiv neeg me, cov kws txuj kawm txog cov haiv neeg thiab kawm txog tej Keeb Kwm, tau nrog kub siab tshawb nrhiav tej Keeb Kwm nyob hauv hmoob thiab lwm haiv neeg me, lawv tau txais txiaj ntsim yam txaus siab txaus ntsws, tab sis cov kws txuj tej txuj ci uas lawv tshawb nrhiav tau los kuj tsis sib thooj, teeb meem xav tswv yim txog qhov yus ntseeg thiab pom tsis thooj, lub laj lim plab plaws coj los txiav txim tej zaj txuj ci thiab tej toob xib uas khawb tau los kuj ib yam*

Qhov tseem ceeb uas haiv hmoob nyob tuam tshoj hauv txhua lub xeev nrog rau lwm haiv neeg me, lawv ua Nom nyias kav nyias pab nyias kav nyias pawg, kuj muaj tej suam teb chaws ib haiv neeg ua Nom kav tas nrho xws li nram no:

XEEV KIM TSAWB ( Gui Zhou Shen )*

A : Cheej Toob Naj, Kim Tsawb toob fab naj, lub tsawb yog hmoob thiab Toom nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

B :  Lub Tsawb Cheej Naj, yog Hmoob thiab Puab Yib nyob, yog Hmoob  ua Nom kav *
C :  Lub Tsawb Cheej Xib Naj, yog Hmoob thiab Puab Yib nyob, yog Hmoob ua Nom kav *
D :  Lub Xyeem Xoob Thoj, yog Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav hmoob*
E :  Lub Xyeem Txi Yeej, yog Hmoob thiab Puab Yib nyob, yog Hmoob ua Nom kav lawv*
F :  Lub Xyeem Vib Leej, yog Hmoob, Yi (npaus) npua  puv nyob, yog Npua  puv ua Nom kav *
G :  Lub Xyeem Tseem Leej, yog Puab Yib thiab Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav *
H :  Lub Xyeem Kuab Leej, yog Puab Yib thiab Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav *
I   : Lub Xyeem Taum Tseej, yog haiv Kaw Laum thiab Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav*
J  : Lub Xyeem Vum Tshuab, yog haiv Kaw Laum thiab Hmoob nyob,  Hmoob ua Nom kav *
K : Lub Xyeem Yeem Caab, yog haiv Thwv Cuab  thiab Hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

XEEV FUJ NAJ ( hu nan Shen )*

A :  Lub Tsawb Xyab Xyib yog haiv Thwv Cuab thiab Hmoob nyob,  Hmoob ua Nom kav *
B :  Lub Xyeem Tsheej Pum yog Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav Hmoob*
C :  Lub Xyeem Ceem Tsawb yog haiv Toom thiab Hmoob nyob, yog Toom ua Nom kav *
D :  Lub Xyeem Maj Yaj yog Hmoob nyob, yog Hmoob ua Nom kav *

XEEV YEEJ NAJ  (Yun nan Shen )*

A :  Lub Tsawb Veej Sab  yog haiv Tsuam (Laag) thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav*
B :  Lub Xyeem Pheej Peeb  yog hmoob nyob, hmoob ua Nom kav hmoob*
C :  Lub Xyeem Ceeb Pheej  yog hmoob, Co thiab haiv Tais nyob, Hmoob ua Nom kav *
D :  Lub Xyeem Luj Cheem  yog  haiv Yiv thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *

XEEV XI TSHUAB  ( Si Chuang Shen )*

A : Lub Xyeem Pheej Siv  yog hmoob thiab haiv Thwv Cuab nyob, Thwv Cuab ua Nom kav *
B :  Lub Xyeem Xyawm Saab  yog haiv Thwv Cuab thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *
C :  Lub Xyeem Yaw Yaaj  yog hmoob thiab haiv Thwv Cuab nyob, Hmoob ua Nom kav *
D :  Lub Xyeem Cheej Caab  yog  haiv Thwv Cuab thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav*

XEEV HAIV NAJ ( Hai Nan Shen )*

A :  Lub Xyeem Pov Theej  yog haiv Liv Txum thiab hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav *
B :  Lub Xyeem Cheej kuv phem  yog hmoob thiab haiv Liv Txum nyob, Hmoob ua Nom kav*

XEEV KUAV XYIB  ( Guang Xi Shen )*

Yog suam teb chaws uas haiv Tsuam (Laag) ua nom kav yog Guang Xi Zhuang Zu Zi Zhi Qi*

Lub Xyeem Zooj Siv  yog hmoob nyob, Hmoob ua Nom kav hmoob*

XEEV HUJ PEJ ( Hu Bei Shen )*

Lub Tsawb Awj Xyib  yog Hmoob thiab haiv Thwv Cuab ua Nom kav *

#20
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem txuas saud los !!!!!


                        TEJ TEEB MEEM CAJ CES LOJ THIAB XEEM LOJ

                          YOG LUB HAUV PAUS FAIB PAB PAWG*

Nyob hauv xyoo 1980, tseem fwv kuv phem Kuj txoj kev muab cov haiv neeg me faib mas muaj tej suam teb chaws tau yuam kev muab lawv lub xeem coj los xam ua Haiv. tom qab no tseem fwv ho tshwm ntaub ntawv los daws kho, tiam sis qhov yuam kev no tseem nyob hauv neeg lub hlwb tsis tau ploj, los tseem nyob rau hauv cov haiv neeg  thiab ib haiv neeg rov los sib txuam, qhov no yog ib feem tsis zoo muab cov haiv neeg faib, lub hauv paus uas tshwm cov teeb meem no yog zaj txuj ci tsis tau muab, Yam Neeg, Xeem, Haiv Neeg, tej kev sib cuam tshuam no los faib kom meej pem. li ntawd yog xyuas raws li cov teeb meem uas hais los saud, yuav muab tej yam tseeb uas nyob hauv lub ntiaj teb nrog rau ib lub teb chaws los piav *

Teeb meem tshiab piav txog Yam Neeg, lub Xeem thiab Haiv Neeg nrog rau nws lub chaw sib nqe, yog tsom raws li zaj lus piav txog haiv neeg nrog rau nws qhov teeb meem thiab tej txuj ci, xws li txuj ci kawm hais txog cov haiv neeg, txuj ci kawm kev lis kev cai ntawm ib haiv neeg, txuj ci kawm hais txog neeg lub cev, txuj ci kawm txog yam ciaj sia hauv plawv ntiaj teb thiab ntaus nqi raws tej yam muaj tseeb mas yuav hais tau tias, « yam neeg, lub xeem thiab haiv neeg qhov chaw txawv, yog yam muaj peb lub ntsiab tsis sib thooj »*

1 :  PEB YAM NTAWD LUB NTSIAB TSIS SIB THOOJ *

Yam neeg;  Yog ib pab neeg uas plaub hau, nqaij ntawv qhov muag los roj ntsha txawv luag lwm pab, yog muaj puag thaum ntuj tsim teb raug los, xam yog ib feem hauv yam txuj ci hais txog yam muaj sia. yam neeg txoj kev uas tshwm tuaj thiab ploj mus, yog ib yam li lub qab ntuj neeg txoj kev tshwm tuaj thiab ploj mus, ib yam tib neeg txoj kev huaj vam yog mus raws lub hauv paus uas tshaj los, nws txoj kev yuav hloov mas qeeb heev thiab yuav ua raws neeg lub siab tsis tau, yuav tsum xaiv neeg los tsim noob neej thiaj li yuav muaj kev hloov zuj zus, yam kev hloov no nws hloov mus raws li lub ntuj xeeb lub teb txawm*

2 :  PEB YAM NTAWD LUB HAUV PAUS TSIS SIB THOOJ *

Haiv neeg,  txawm yog pab neeg twg los tus yam ntxwv yuav tsum muaj plaub qho sib thooj los ua hauv paus, xws li thooj lus, thooj teb koom chaw, thooj ib lub neej, thooj ib yam kev lis kev cai, haiv neeg yog tshwm nyob hauv lub sawm fem los lub neej uas huaj vam, xam ua ib feem nyob hauv Keeb Kwm. yog ib pab tib neeg uas nyob hauv ib ntsuj teb chaws nrog txoj kev tsim kho thiab pab txuag lub neej, ntev niaj ntau xyoo, pab neeg uas yog ib haiv neeg nws seem lus txuj ci, kev lis kev cai, siab ntsws thiab lub neej nrog nws lub Keeb Kwm huaj vam puav leej yog ib yam, txawm tias haiv neeg ntawd yog ib pab uas khov kho tsis kav yeej txawj hloov kom mus raws txheej tshiab *

Lub hauv paus uas txuag nws haiv neeg, qhov no twb yog tus yam ntxwv, ib haiv neeg twg los xij, yog nws tus yam ntxwv ploj lawd, xam tias haiv neeg tsis muaj law, Keeb Kwm haiv neeg tshwm muaj lig dua yam neeg thiab lub caj ces, tiam sis lub npe haiv neeg yuav ploj mus ntxov dua yam neeg *

3 : PEB YAM NTAWD MUAJ QHOV TXAWV TSIS SIB THOOJ *

Nws txoj kev tshwm tawm thiab ploj mus nrog rau txoj kev huaj vam thiab hloov mus raws nws lub npe lub xeem thiab caj ces, lub hauv paus xeem thiab caj ces yog muab ntawm thooj roj koom ntshav los, li no ib lub caj ces los ib lub xeem thiaj yuav tsum yog ib pab neeg uas thooj roj koom ntshav, qhov no muaj kev sib thooj nyob hauv yam neeg. tiam sis tsoom neeg txoj kev huaj vam thiab lub neej nthuav dav, ces yam neeg txheeb uas thooj roj koom ntshav mam tsawg zuj zus, tsuas tshuav tej pawg kwv tij uas thooj pog koom yawg thiaj tseem txuag tau cia xwb *

4 :  PEB YAM NTAWD LUB HAUV PAUS TSHWM TUAJ TSIS SIB THOOJ*

Teeb meem ib:  Yog ceg kwv tij ntawd huaj vam, ib lub hauv paus faib ua ntau lub caj ces, ib lub caj ces loj ho faib mus ua ntau lub caj ces me, ntev mus caj ces loj txawm cia li ploj zuj zus mus lawm *

Teeb meem ob :  Yog lub hauv paus caj ces tshwm muaj chaw hloov, tej tib neeg tsis  yuav lub qub xeem los lub qub caj ces, hos yog muab nws lub xeem hloov raws lub xeem tshiab, xws li tej tus neeg nto koob meej, Nom daws ib lub xeem tshiab rau, huab tais Suav pab tsa ib lub xeem tshiab rau, hu lub xeem raws npe thaj av ua nws kav, muab lub xeem hu raws npe Nom, muab lub xeem hu raws nws txoj hauj lwm *

Muaj tej txhia kuj vim yuav vauv los tsev, vim tsiv teb tsaws chaw, tej yam xeem no txawm tsis txheeb rau qhov thooj roj koom ntshav lawm, nws tsuas yog ib lub cim xwb, qhov no tau piav meej nyob hauv tshoob kos. txhua yam hais los saud,  yam neeg, lub xeem, haiv neeg, puav leej muaj qhov sib txawv, li ntawd qhov uas muab yam neeg, caj ces, xeem thiab haiv neeg nqus los ua ib ke, hais ib yam uas tsis yog raws kev cai thiab tsis raws qhov tseeb *

Nyob hauv teb chaws Xwm Leej, hauv Keeb Kwm kuv phem Kuj tseem ceeb yog txij Meej Tshoj thiab Cheeb Tshoj los, txhua haiv neeg me puav leej tshwm muaj tej tub txawg tub ntse, txhia suam teb chaws twb tsa muaj tsev teev hawm thiab sau cuab phwv, yam txuj ci no yog ua nyob hauv ib ntsuj teb chaws los puas ib haiv neeg, muaj qab hau rau ntawm txoj kev nco caj ces thiab txuag kwv txuag tij, tiam sis yog nyob tsis thooj teb koom chaws thiab tsis thooj haiv neeg, qhov no kuj muaj kev sib faib txheej pawg, xws li ib haiv neeg loj los caij tsuj quab yuam cov haiv neeg me, tej no yog ib txoj kev phem uas yus rov tsuj yus lub taub hau thiab dag luag lwm tus *

Muaj tej feem cuab phwv, nyob hauv teb chaws Xwm Leej yuav pom tias lawv muab tej tus neeg Suav nyob hauv plawv teb los koom ua poj yawm txwv koob, xws li ib tug Suav ntais ntuj hu ua 'Yaj Fa Yang Fang’ uas nws tau tuaj tsuj tua hmoob ntawd, nws txawm raug cov hmoob Yaj nyob hauv teb chaws  Xwm Leej coj los teev ua lawv ib tug yawg koob. ua li tus Suav ntais ntuj no thiab cov hmoob Yaj lawv ho sib txheeb qhov twg los ?  ib tug neeg uas nqa rab ntaj lo ntshav hmoob li, ib tug ho yog tus uas raug luag txhom los txiav caj dab, tej qhov no tseem muaj txiaj ntsim dab tsi ? thiab tseem yuav sib txheeb sib ze sib hlub sib pab thiab yuav ciaj ua ib pab tuag  ua ib pawg no puas yuav zoo qhov twg tuaj, qhov tseeb yog huab tais Suav xav kav tswj kom tau cov haiv neeg me, lawv thiaj siv tej zaj tom txwv li no los ntxuav hmoob lub hlwb, thaum ntawd tsoom neeg muaj peev xwm ntawm cov haiv neeg me hauv lub caij no lawv tau txais huab tais Suav tej nyuag paj tshab qho me ntsis, ces cia li qhuas qab qhuas tsau,  ua rau lawv paub tsis txog, tsis thoob tsib to nrog *

NQE  01 : HMOOB COV XEEM LOJ THIAB CAJ CES LOJ *

Yog tseem fwv huab tais suav txoj kev cai muab hmoob faib kom ua ntau pab ntau pawg los kav, lawv tsom hmoob cov xeem los faib ua tej pawg me me raws tej ntsuj teb chaws uas hmoob nyob coob xws li Xyab Xyib, Xyab Xyib Naj, Cheej Toob Pej, Cheej Toob Naj, Teeb Toob Pej, Kim Pej Qui Bei, Tshuab Toob  Chuang Dong,  Awj Xyib Exi, thiab xeev Haiv Naj Hai Nan Sheng, tej suam teb chaws no twb muaj lo lus tias « 5 lub xeem loj, 7 lub xeem loj, 9 lub xeem loj » tej no lawv tseem tau sau cim rau hauv phau ntawv Keeb Kwm tseg thiab tseem hais tseg tias, cov xeem loj no puav leej yog cov hmoob, hos cov xeem me yog cov hmoob ‘Puab Rooj‘, tiam sis cov xeem loj no kuj sib txawv nyob hauv txhua suam teb chaws *

A : Cov hmoob nyob hauv teb chaws  Xyab Xyib muab xeem Vwj, xeem Looj, xeem Lom, xeem Sij, xeem Muas los ua cov xeem loj, tiam sis hauv ntaub ntawv xeem Vwj yog xeem loj tshaj nyob hauv cov xeem no*

B : Cov hmoob nyob hauv  Cheej Toob Pej muab xeem Theej, xeem Looj, xeem Vwj, xeem Sij, xeem Muas los ua cov xeem loj tiam sis hauv ntaub ntawv xeem Theej yog xeem loj tshaj hauv cov xeem no *

C ;  Cov hmoob nyob hauv  Cheej Toob Naj muab xeem Phab, xeem Vwj, xeem Looj, xeem Yaj, xeem Tsab los ua cov xeem loj tiam sis ntaub ntawv xeem Phab yog xeem loj tshaj nyob hauv cov xeem no *

D : Cov hmoob nyob hav  Xwm Leej muab xeem Phab xeem Vwj ,xeem Looj ,xeem Yaj xeem Muas, xeem Lom, xeem Sij, xeem Peej, xeem Theej los ua cov xeem loj tiam sis nyob hauv ntaub ntawv xeem Phab yog xeem loj tshaj nyob hauv cov xeem no *

Qib 01 : RAWS KEV SOJ NTSUAM RAWS LI SAWV DAWS POM *

Vim Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis tau coj sawv daws sawv  puv ces thiaj muab tsa raws li nkawv ob lub xeem, kev tshuaj ntsuam kuj tsis tau meej pem tiam sis kuj soj ntsuam pom tias hmoob muaj 108 ntau lub xeem, hos txhua ntsuj teb chaws cov xeem loj muaj 40 ntau lub , tab mas cov xeem no yog hauv lawv suam av thiaj xam ua xeem loj, xam ua xeem hmoob, yog nyob lwm ntsuj teb chaws ho raug faib ua xeem me los yog hu ua cov hmoob ‘Puab Rooj‘, xws li xeem Yaj nyob hauv teb chaws Xwm Leej thiab Cheej Toob Naj, tej ntawv Keeb Kwm cim ua xeem loj, xam ua tseem hmoob, nyob teb chaws Xyab Xyib ho tsis saib xeem Yaj ua xeem loj, yog yuav tsom li no los hais cov xeem Yaj hauv Xyab Xyib ho yog hmoob ‘Puab Rooj’ lawm *

Qib 02 :  XEEV YAJ PUAS YOG HMOOB *

Muaj ntau leej tib neeg tseem muaj qhov tias hmoob Yaj tsis yog ib lub xeem loj hauv Xyab Xyib los ua lub hauv paus, thiab tseem hais tias xeem Yaj hauv Xyab Xyib tsis yog tseem neeg hmoob, nws yog lwm haiv neeg los txia ua hmoob xwb *

Raws li hais los saud yuav pom tau tias, yog tsom lub xeem los faib haiv neeg mas txoj cai no muaj qhov phem ntau heev, tsom lub xeem los faib haiv neeg ces yog qhov siv lub tswv yim los caij tsuj hloov lub yam ntxwv ntawm ib haiv neeg. tiam neeg qub thaud yog siv lub xeem los faib haiv neeg, yog tseem fwv huab tais Suav txoj kev lim hiam uas muab hmoob faib ua ntau pab ntau pawg kom zoo ntxuav hmoob hlwb *

Li ntawd, los txog txheej tshiab no ne ! kuv phem Kuj teb twb tau txais kev daws tso los tau 40 xyoo lawm, vim li cas tseem muaj tej cov tib neeg tseem siv txoj cai uas muab lub xeem los faib haiv neeg thiab ? raws li muab xyuas cov tib neeg no yog nws tsis to taub txog mas txawm yog ib tug tib neeg xav los txov thuam tseem fwv txoj cai *

Qib 03 : KEV MUAB COV HAIV NEEG ME FAIB *

Txoj cai muab cov haiv neeg me faib ua ntau xeem, qhov tseem ceeb yog haiv hmoob, luag muab faib ua 5 xeem, 7 xeem, 9 xeem. yog ho muab txoj cai no piv rau Suav mas txheej Suav laus thaud tsuas muaj 22 xeem xws li:  

Xeem Yaj Yang,  xeem Txis Zi, xeem Foom Feng,  xeem Yim Yi,  xeem Cij Jin,  xeem Caw Jiu,  Xeem Xwm  Si,  xeem Ci Ji,  xeem Yeej Ying,   xeem Zeem Ren,  xeem Chij Qi, xeem Txhoj Cao,  Xeem Too Dong,  xeem Cab Jiang,  xeem Yeem Ying,  xeem Kib Gui, xeem Mam Mang, xeem Yees Yan,  Xeem Xyooj Xiong,  xeem Khim Kui,  xeem Theeb Tun,  xeem Yeem Yuan *

Qib 04 :   QHOV TSEEB NTAWM COV XEEM *

Raws li qhov tseeb 22 xeem no yog  22 pab neeg thaud xwb, cov 22 pab neeg no tej txhia tseem yog cov haiv neeg me, niaj hnub no cov Suav hauv cov xeem no ib txhia yog cov haiv neeg me muab faib ua 6000 ntau lub xeem *

Vim li ntawd, lub teeb meem hais txog 5 lub xeem loj hmoob, 7 lub xeem loj los puas 9 lub xeem loj thiaj xam ua tseem hmoob, dua li tej xeem puav leej yog cov hmoob ‘Puab Rooj’ los twb tsis yog hmoob, lo lus no yog ib yam yuam kev loj uas tsis raws qhov tseeb, yog ib co lus dag. cov neeg uas muaj lub xeem thooj cov xeem hmoob uas yog 5 lub xeem loj, 7 lub xeem loj, 9 lub xeem loj ntawd, yuav hais tsis tau tias lawv puav leej yog hmoob, tiam sis yuav tsum siv raws  yawg Mas Khawj Dib ‘Marxist’ lub txwv yim txuj ci hais txog cov haiv neeg coj los ua Keeb Tiv, yuav raws li qhov tseeb hauv kev soj ntsuam nyob hauv kuv phem Kuj, yuav raws li siv ib haiv neeg tej yam ntxwv los ntaus nqi rau lwm haiv neeg thiab raws txoj kev sawv los ntxeev tiv txoj kev cai uas yuam kev muab txoj kev los tu faib cov haiv neeg  daws kom txhob muaj txoj kev siv lub xeem los faib cov haiv neeg *

Xyoo 960 los txog rau xyoo 1279 cov xeem no nce txog 100 lub, thiab los txog xyoo 1990 cov xeem Suav nyob hauv cov haiv neeg me muab faib tshwm tuaj muaj txog 6000 ntau xeem. vim li no qhov teeb meem hais txog 5 lub xeem loj, 7 lub xeem loj thiab 9 lub xeem loj thiaj tseem tseem hau xeem hmoob. cov xeem niaj hnub no yog siv Suav lub xeem xwb, li ntawd tej txhia neeg txawm koom ib lub xeem los twb tsis thooj roj koom ntshav, kuj muaj tej txhia tsis koom xeem tiam sis lawv ho thooj roj koom ntshav, qhov no yog hmoob yuav siv lub xeem mus nrhiav kwv nrhiav tij mas yog ib qho nyuaj kawg. tom qab xyoo 1131 ib tug kws txuj hu ua « Pab kwm » nws sau ib nqe lus rau hauv ib phau ntawv hu ua « Pej Fwv Thoob Yim » hais tias, vim li cas neeg thiaj siv lub xeem? vim yog neeg txoj kev sib hlub hauv lub siab lub ntsws nrog rau kev sib ntoj sib thuv ntawm kwv tij neej tsa thiab vim leej tib neeg txawv tej tsiaj txhu *

Vim leej tib neeg yuav muaj kev tis ntsuab tis ze, muaj kev lis kev cai, muaj kab tshoob kev kos, tej no yog Keeb Kwm uas yuav coj los siv nyob hauv neeg lub neej thiab txuag neeg tus yam ntxwv kom muaj txoj kev vaj huam sib luag, qhov no thiaj tau txwv tias tsuav yog ib xeem ces sib yuav tsis tau,  lub caij nyoog dhau los ntau txheej cia li hloov ua ib txog kev lis kev cai loj heev uas tsis muaj leej twg yuav hla dhau, lub xeem yog ib tug yam ntxwv tseem ceeb thiab txuag tau kev neej kev tsav, txuag tau lub ntsej lub muag qhov loj xws li:

A,  Yog siv los faib kom txawv xeem thiab caj ces, yog ib lub cim ntawm tej pab  pawg neeg*
B,  Siv los tis tshoob kos yuav tsum txawv xeem thiaj pub sib yuav raws kev cai Keeb Kwm*
C, Yog siv los faib phaj hauv Keeb Kwm kev neej kev tsav thiab kev vaj huam sib luag*

NQE 02 : TEEB MEEM HLOOV CAJ CES THIAB SIV LUB XEEM NROG *

Xyoo - 476 - 770 ua ntej Yes Xus, nyob hauv caij nyoog no lub xeem thiab caj ces siv ua ke, tom qab xyoo +202 ua ntej Yes Xus, lub xeem thiab caj ces raug sib txoos muab siv ua lub xeem tas nrho, lub hauv paus ntawm Caj Ces tau siv tshwm no muaj ntau lub teeb meem xws li :

A : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm ib pawg neeg tus thawj coj, los yog leej niam leej txiv ib txwm nyob ntawm thaj av ntawd, lub npe Caj Ces cia li hu raws thaj av, qhov tseeb tsis yog lub xeem tsuas yog hu raws npe Caj Ces los ntawm thaj av ntawd xwb. kev hloov xeem thiab hloov Caj Ces ntawm cov haiv neeg yog mus raws li no *

B : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm thaj av, zoo li xeem Vwj, muaj ib yawg hu ua Thaim Pej nws los nyob hauv thaj av hu ua Wu Guo, ces cia li hu qhov av ntawd nrog nws lub npe ua Vwj Thaim Pej, txawm cia li muab Vwj no hu ua lawv lub xeem los yog hu ua lawv lub Caj Ces lawm, qhov tseeb tiag yawg Thaim Pej no nws yog neeg  xeem Cib *

C : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm tsev neeg ntawd tej poj yawm txwv koob nrog nws lub npe laus, tiam sis tsis yog lub xeem, nws tsuas hu raws nws yawg lub npe xwb. piv li ib tug yawg hu ua Xoom Kuj Koob Xee, nws yawg hu ua Khoos Ntxis, nws muab nws yawg lub npe Khoos no los ua npe Caj Ces, nws thiaj hu ua Khoos Chaw, lub Chaw no yog npe laus, qhov tseeb nws npe hu ua  Xoom Kuj Koob Xee, nws yog xeem Txis *

D : Lub npe Caj Ces, yog los ntawm tej lub nroog uas lawv yawg ua Nom kav, xws li pawg neeg xeem Chawj, lub Chawj no yog ib lub npe roog, cia li raug siv los ua  pawg neeg ntawd lub xeem los npe Caj Ces lawm, sawv daws hais tias pawg neeg xeem Chawj, qhov tseeb tsis yog lawv lub xeem tsuas yog hu raws lub npe roog xwb. thiab pawg neeg xeem Tsawb los kuj tib yam, qhov tseeb tiag lub Tsawb no tsuas yog ib lub npe roog xwb tsis yog lawv lub xeem *

E : Lub npe Caj Ces, yog hu raws li ntsuj teb chaws uas lawv nyob ntawd, xws li Toob Meej, Naj Koo, Xib Meej, thiab Pej Khauj, cov npe teb chaws no lawv cia li muab hu nrog lawv lub npe Caj Ces los yog hu ua lawv lub xeem lawm, qhov tseeb tiag yog cov npe teb chaws xwb *

F : Lub npe Caj Ces, los yog lub xeem hu los ntawm cov npe Nom, xws li Pwm, Sis, Xib, Muas, Luj, Teem, cov npe no yog npe Nom xwb, yog tsev neeg twg raug xaiv tsa los coj cov npe Nom no, nws txawm hu lub npe Nom no ua nws lub npe Caj Ces los yog ua lub xeem, qhov tseeb tiag tsuas yog lub npe Nom xwb tsis yog lawv lub tseem Caj Ces tiag  *

G : Lub npe Caj Ces, yog hu raws li kev lis kev cai uas lawv ntseeg xws li cov ntseeg txog , Dais yog Xyooj, cov ntseeg txog Zaj yog Looj, cov ntseeg txog Nees yog Muas, cov ntseeg txog Yaj Yuam yog Foom, cov pab pawg neeg no vim qhov lawv ntseeg  thiaj muab ua yam tseem ceeb thiab siv los ua lawv lub npe Caj Ces los ua lawv lub xeem, qhov tseeb tiag tsis yog lawv lub xeem kuj tsis yog npe Caj Ces *

H : Lub npe Caj Ces, yog hu raws ntawm lub luag hauj lwm, xws li pawg neeg ua hauj lwm hlawv av hu ua ” Tao “ lus hmoob yog ( Thoj ), lawv ib txwm ua txoj hauj lwm hlawv av ntawd, ces cia li muab los hu ua lawv lub npe Caj Ces los ua lawv lub xeem lawm, qhov tseeb tiag cov hmoob Thoj no tsis yog lawv lub xeem tsuas yog txoj hauj lwm xwb, thiab pawg neeg xeem Maj, vim lawv yog pawg neeg cog Maj ib txwm yog lawv txoj hauj lwm ces lawv cia li hu raws ua lawv lub npe Caj Ces xwb los hu ua lawv lub xeem lawm *

I : Lub npe Caj Ces, yog hu raws kev ua Nom ua Tswv, xws li lub npe Nom loj hu ua ''Lis'', yog pawg neeg twg raug tsa coj lub npe Nom no ces lawv cia li muab hu ua lawv lub npe Caj Ces los ua lawv lub xeem lawm, qhov tseeb tiag tsuas yog lub npe Nom xwb tsis yog lawv lub xeem los tseem  Caj Ces tiag*

Tsis tsuas tas nrho tej Caj Ces thiab cov xeem uas hais los saud, tseem muaj ntau vam uas tsis yog lawv caj ces thiab tseem Xeem, tseem muaj tej lub caj ces uas yog thaum ub Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj pub los tis rau, tsis yog lub tseem hau xeem thiab tseem Caj Ces, qhov tseeb tiag Suav muab cov xeem los faib rau cov haiv neeg me coj kom faib ua pab ua pawg los kav xwb. tej teeb meem no tshwm tuaj hauv neeg tej pab pawg los txog rau xyoo 220, sawv daws txawm muab lub xeem thiab lub npe Caj Ces siv ua ke. qhov no yog ib lub teeb meem loj heev, tab txawm yog koom ib lub xeem thiab yog ib lub Caj Ces los twb tsis thooj roj koom ntshav thiab tseem tsis yog koom ib haiv neeg *

Vim thaud, hmoob txhua txhia pab pawg tau txais Suav cov xeem thiab cov Caj Ces los siv rau hauv hmoob lub neej, yog ib lub caij nyoog uas ntev kawg nkaus, tiam sis qhov no muaj coob ntau pab pawg twb paub tsis txog cov teeb meem uas hais los no, vim yog hmoob ua lub neej tsuas nyob hauv kev ua tsov ua  puv thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no, hmoob tsis muaj ib lub zoo caij zoo nyoog yuav los tsim kho hmoob lub neej, hmoob lub neej thiaj li poob rau hauv kev txom nyem los tau ntau txhiab xyoo, li no txheej tshiab thiaj nrhiav tsis tau tej qub txeeg qub teg uas yog hmoob poj yawm tej Keeb Kwm thaum ub qhov tseeb *

#21
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem txuas saud los !!!!!


   TEEB  MEEM PAB PAWG

              HAIV HMOOB MUAJ OB LUB NPE THAUM TWG LOS *

Raws li Keeb Kwm, txij Yeej Tshoj thiab Meej Tshoj los, tej suam teb chaws hmoob uas cov nom suav tau tuaj kho tej nrim dej nrim av ntau zaus, qhov kawg suav tau tuaj kav tas nrho, suav tau tsa tej tsev kav xwm tub  puv thiab pej xeem nyob rau hauv, tsuas tshuav tej suam uas muaj hmoob nyob coob thiab nrug deb '' av suav '', tej suam no tsoom hmoob lub neej yog ua noj ua haus nyob ywj pheej thiab thaj yeeb *

Vim li no, nyob hauv tsoom hmoob thiaj tshwm muaj tej lo lus tias, ''ze suav av los deb suav av'', tau tsa muaj nom kav, muaj kev nce se, cov uas muaj npe nyob ntawm suav ces xam ua huab hwm suav, cov tsis muaj npe ces tsis xam, kuj muaj cov hmoob uas raug ntxuav dua hlwb thiab muaj cov tsis raug ntxuav, tau tshwm muaj tej teeb meem li no txawv *

Cov hmoob uas raug suav ntes, yog swb  puv yeem mus kawm suav tej txuj ci ntaub ntawv uas raug huab tais suav muab ntxuav dua hlwb lawd, lawv txawm hu ua '' hmoob Siav '', cov hmoob uas tsis tau swb  puv, tsis tau kawm suav tej txuj ci, lawv hu ua '' hmoob nyoos '', lub npe ''hmoob Nyoos'' no yog pib tshwm thaum huab tais Yoos Yuj  Yong Yue  kav ntuj, los kuj yog lub caij Meej Tshoj pib muaj hwj chim *

Phau ntawv Keeb Kwm Meej Sij Luj Ming Shi Lu, tau cim tseg tias huab tais Yoos Yuj kav ntuj xyoo 3 haum rau xyoo 1405 lub 2 hlis tim 28 sau tseg tias, '' tus nom suav Zhi Hui npe hu ua Xyeej Fooj Xie Feng uas kav xeev Huj Naj, xeev Kav Toob, xeev Kav Xyib, tau sau ntawv mus rau huab tais tias, muaj 5 lub zos Hmoob Nyoos tau los zwm rau Suav '', tib xyoos no thaum lub 7 hli xiab 4, tus nom Suav Vem Tsi Fe npe hu ua Koo Neej Gong Neng uas kav Tshaj Tsawb, sau ib tsab ntawv mus rau huab tais tias, '' Tus Hmoob Nyoos hu ua Lom Plo Liao Biao tau coj 25 lub zos hmoob ntawm suam teb chaws Kaab Ntxwv Pheej Gang Zi Ping muaj 453 yim los zwm rau Huab  Tais”, lub caij no tej ntaub ntawv Keeb Kwm tau muab hmoob sau tseg tias '' Hmoob Siav, Hmoob Nyoos '', muaj ib tug kws txuj hu ua  Kuj Txi Tsaa Guo Zi Zhang sau ib phau ntawv hu ua Cheej Cim Qing Ji, feem 59 tau sau tseg tias,'' Haiv Hmoob yog Kuj Cuab Peb Hmoob Cuaj Lig thaud cov xeeb zeej xeeb ntxwv, cov hmoob no tsuas muaj lub npe tsis muaj lub xeem, tsuas muaj haiv neeg tsis muaj huab tais kav, cov nyob rau suav av ces hu ua Hmoob Siav, yog nce se thiab ua nom suav tej hauj lwm, lawv lub txwv yim thooj suav, ces suav xam ua suav li pej xeem huab hwm, ciaj tuag ywj huab tais, cov tsis xam ua suav neeg ces yog Hmoob Nyoos, cov hmoob Nyoos coob tshaj hmoob Siav '' *

Tus kws txuj  Luj Txhim Yeej  Lu Ci Yun phau ntawv hu ua Tsoom Xyi Chee Txim Dong Xi Qian Zhi tau sau tseg tias, '' cov hmoob siav yog cov ze, cov hmoob nyoos yog cov deb, cov hmoob siav ua lub neej khwv cuag nyuj thauj nees ris, kev iab kev daw tsis pom qab yuav piav '', hos tus kws txuj hu ua Faa Xya Xyeem Feng Xiang Xing sau rau hauv nws phau ntawv hu ua  '' cim kev lis kev cai hmoob Miao Su Ji Wen '' piav muaj tias ''  txij li Yeej Tsawb Yuan Zhou  rov mus rau sab hnub poob tej neeg feem ntau yog hmoob, nyob xeev Kim Tsawb thiab Xeev Yeej Naj haj yam yog hmoob nyob coob, tiam sis haiv hmoob muaj qhov sib txawv, xws li hmoob Siav thiab hmoob Nyoos, cov hmoob Nyoos nyob hav zoov  peb tsis tau pom dua, hos cov hmoob Siav ua hauj lwm thiab nce se rau huab tais li cov suav  *

Tus kws txuj hu ua, Koo Txim Gong Zi, nws phau ntawv Miao Min Kao tshuaj ntsuam txog hmoob sau tseg tias ''cov hmoob los zwm rau huab tais Suav lawd muab hu ua Hmoob Siav, lawv txawv haiv neeg Suav tsis loj tsis me, hos cov Hmoob Nyoos yog cov nkaum rau pem tej kaum roob, tej khuab ha, rhawv zos nyob rau tej qhov ti ti kom zoo zov hais lus tsis paub, kev lis kev cai los kuj txawv '' *

Yam piav los no, txaus plov meej tias hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos pib muaj txij li Yeej Tshoj los, ib yam hmoob hu npe sib txawv no twb yog vim huab tais suav txoj kev tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av thiab txeeb hmoob tej teb chaws, ntev mus kuj zwm ua Hmoob Siav tas, tej suam hmoob uas suav txeeb tsis tau los kav tsis txog ces hu ua Hmoob Nyoos, Hmoob Siav Hmoob Nyoos yog ob pab neeg sib txawv thiab sib hloov los mus ntau, lub hauv paus txawv ntawm ob pawg hmoob no yog txoj kev cai kav, tej suam teb chaws uas hmoob tau kev ywj pheej yog cov Hmoob Nyoos, tej ntsuj teb chaws hmoob Siav kuj txawj rov tig mus ua Hmoob Nyoos *

Yog yuav tig rov los hais mas tej suam teb chaws raug suav kav,  txawm yog zwm ua Hmoob Siav zoo li cov hmoob ntsuj teb chaws Puaj Tsiam Ba Zhai nyob Kim Tsawb niaj hnub no hu ua Xyeem Tab Tsiam Dang Zhai Xian, txij thaum Yeej Tshoj yuav tas hwj chim raug tus nom Xyeej Vem Sis npe hu ua Yaj Fe Yang Hui tuaj tua txeeb tau thiab tsa lub chaw kab xwm  Yob Puaj Nyab Fus Xib Yao Ba An Fu Si,  Meej Tshoj 200 xyoo los tas ntsuj teb chaws no yog xeem Yau  Yao ua nom Thwv Xib Tu Si kav los zwm rau lub Tub Yeej Fwv Du Yuan Fu *

Raws li kev cai yog cov nom tswv suav tuaj saib, li no yuav tsum yog ib suam teb chaws hmoob Siav,  tiam sis thaum huab tais Khab Xyib Khang Xi  kav ntuj xyoo xyoo 12 yog Yaj xyoo 1673, tsoom hmoob tau sawv  puv tua cov Thwv Xib thiab tau muab tus nom Xyeeb Fus Xib hu ua Yob Yeem Lwj Yao Ying Lu tua tuag, txij ntawd los ntsuj av no tsis raug huab tais suav kav ntxiv lawm, tsoom hmoob muab tej liaj teb faib rau sawv daws ua noj thiab tau nyob muaj kev thaj yeeb ntev txog 60 xyoo, yuav ib lo lus ntxiv tias kuj yog txij hmoob muab tus nom suav Yob Yeem Lwj tua tas ces hmoob lub neej ho rov tau txais kev twj lij li yav thaud, thiab ntsuj teb chaws no rov hloov los ua teb chaws hmoob Nyoos, txoj kev hmoob Nyoos txia ua hmoob Siav yog ib txog kev uas yuav tsum tau taug, txij li muaj hmoob Siav thiab hmoob Nyoos, txoj kev sib tua txeeb teb kav chaw tau muaj ib lub yam ntxwv txawv, xws li tsoom hmoob Nyoos yog sawv  puv pov hwm nrim dej nrim av thiab kev twj lij, hmoob Siav sawv  puv tua suav, feem ntau yog luag saib yus haiv neeg qaij qaug, caij ntsuj thiab lwg *

Txij li Yeej Tshoj xyoo 1276, twb pib tshwm muaj 2 lub npe tias ( hmoob Nyoos hmoob Siav ), hmoob Nyoos sawv  puv tua suav los txuag txoj kev thaj yeeb, hmoob Siav sawv  puv tiv tua suav kev quab yuam, vim li no lub teb chaws thiaj muaj kev kub ntxhov tsis tseg, qhov uas cov hmoob Siav tau txais suav tej txuj ci los kuj muaj teeb meem deeg mus raug cov hmoob Nyoos lub neej, lub sawm fem kev kav teb chaws thiab kev kawm txuj ci kuj tau hloov ntau heev *

Txij li Theej Tshoj yav nrab tau muaj tej tus tim tswv Tseem Fwv hmoob Ling Zhu ntawd tau hloov los ua tim tswv hmoob, los yog nyias tsuas khwv rau nyias noj nyias haus, kev nchuav tooj nchuav hlau, tsim ntawv ntos ntaub los kuj tau muaj kev vam meej tuaj, kuj pib muaj tej pawg hmoob xyaum ua luam roj luam ntsev, cov hmoob nyob Xyab Xyib Fuj Naj tau tsim cov roj txiv Thooj Ntxig ntau thiab xa mus muag rau Aws Los Pas teb thaum Yeej Tshoj tseem ua huab tais, tej cuab yeej siv uas hmoob xuas Xyoob Ntoo ua tau muaj ntau heev, tsev Kab Xwm hmoob kuj tau pib muaj, tej teb chaws hmoob uas tau vam meej, xws li Xyab Xyib Naj thiab Xyab Xyib mas hmoob tej tsev phum txwv muag toob xib lag luam tau tshwm muaj ntau, hais tau tias kev peev ntxwv tau pib muaj nyob hauv hmoob lub neej ib ntus *

Tib lub caij no, huab tais suav txoj kev quab yuam caij tsuj cov haiv neeg me thiab tuaj txeeb hmoob nrim dej nrim av kuj niaj hnub sib ntaus sib tua hnyav zuj zus, kev sawv  puv los tiv tua suav ntawm tsoom hmoob kuj muaj ntau zuj zus tuaj, tej tsov  puv no tsuas yog ua los tiv thaiv txoj kev thaj yeeb thiab tiv tua cov nom tswv suav Moos Nkus txoj kev  ntxub tsis npag hmoob, kev caij tsuj quab yuam, li no tsov  puv hmoob thiaj tau pib nthuav tawm qhov yuav tsa Vaj tsa Tswv, qhov no tau plov meej tias hmoob txoj kev ua tsov  puv tau nce mus rau ib ntus tshiab, xws li tsov  puv Vwj Theeb Pov hauv lub caij Yeej Tshoj thiab Moob Neeb hauv lub caij Meej Tshoj, cov no yog ib co thawj coj hmoob sawv  puv nyob hauv tej ntu Keeb Kwm *

Tsoom Hmoob tau nrog Suav sib koom tes sawv  puv los tiv tua Yeej Tshoj, uas yog neeg Moos Nkus, hmoob kuj tau tshwm lub dag zog loj nyob hauv kev tua rhuav tshem huab tais Yeej Tshoj los yog huab tais Moos Nkus, txij Yeej Tshoj tuaj kav teb chaws suav los, cov nom Moos Nkus xav kom lawv lub hwj chim tau kav teb chaws mus tas ib sim, lawv thiaj tau tsa ib txog kev cai ntxub tsis npag thiab quab yuam luag lwm haiv neeg me, lawv muab tsoom pej xeem nyob hauv Suav teb los faib ua 4 txheej xws li :

Txheej 01 : yog txheej siab tshaj,  yog cov neeg Moos Nkus *

Txheej 02 : yog neeg Xawj Muj Se Mu, yog cov neeg nyob hauv suav teb sab hnub poob, xws li neeg Tis Npes, Neeg Xyam Tshoj thiab cov Npua  puv Mawv Xis Lim *

Txheej 03 : yog cov neeg Suav *

Txheej 04 :  yog cov neeg nyob Naj Fab *

Haiv neeg Suav thiab cov haiv neeg me nyob yav nram qab teb xam ua neeg '' Naj Fab '', plaub txheej neeg no kuj muaj kev sib txawv loj nyob hauv Keeb Kwm kev khwv noj khwv haus thiab kev kav teb chaw, cov Nom loj nyob hauv Suav tseem fwv hauv Yeej Tshoj puav leej yog cov neeg Moos Nkus los ua, cov neeg nyob Naj Fab lub hwj chim me tshaj plaws, tsuas raug luag kev ntxub tsis npag caij tsuj quab yuam tsis tseg xwb, lawv tej kev cai quab yuam thiab ntxub tsis npag lwm haiv neeg no ua rau cov haiv neeg me tau dhuav siab kawg kev nkaus, '' ntuav tsis tawm nqos tsis mus '', lub caij thaum cov tub  puv Yeej Tshoj nqis tuaj Naj Fab, cov hmoob nyob Xwm Leej tau sawv  puv los tiv tua *

Lub caij thaum Yeej Tshoj tus huab tais hu ua Tseem Yeej Zheng Yuan kav ntuj xyoo 13 haum rau xyoo 1276, cov hmoob nyob Xwm Leej tau nrog Xoom Tshoj Song Chao cov thawj tub  puv, xws li Lis Xeem thiab Lis Faj cov tub  puv mus zov ntsuj teb chaws Xyib Toom thiab tiv tua  puv Yeej Tshoj, pab tub  puv Yeej Tshoj tua tau ntsuj teb chaw Xwm Leej los, nws txoj kev ntxub tsis npag thiab quab yuam cov haiv neeg me tseem haj yam ua phem tshaj qhov qub lawm ntau, li no hmoob tus thawj hu ua Vwj Theeb Pov thiaj tau sawv  puv coj tsoom hmoob tiv tua *

Yeej Tshoj tus huab tais Seem Tim Tsim Tseem Shun Di Zhi Zheng kav ntuj xyoo 6, haum rau xyoo 1346, cov Co thiab cov Hmoob nyob suam teb chaws Xwm Leej, Vws Kab, Ceem Tsawb, Ceem Pheej Jing Ping hauv xeev Kim Tsawb tau sib koom tes nrog Vwj Theeb Pov  thiab Yaj Luj Txoov Yang Liu Zong sawv  puv tua Yeej Tshoj, phau ntawv Vws Kab Txhawj Tsij Wu Gang Ce Zhi tau sau cim tseg tias, '' huab tais Tsim Tseem xyoo 6 no, yawg Vwj Theeb Pov thiab yawg Yaj Luj Txoov tau tsim kev phem kev kub ntxhov deeg mus raug txhua txhia lub Ceem '' *

Lub 10 hli ntuj, cov tub  puv hmoob tau nce qib mus rau sab toob fab thiab los tua Vws Kab, huab tais Yeej Tshoj hais kom tus nom kav xeev Fuj Naj hu ua Yawm Tsheej Thuj Tshij You Cheng Tu Chi thiab tus nom Xyeeb Vem Yeej Sim Xing Wei Yuan Shuai uas kav Fuj Naj npe hu ua Vaj Tsawm Thiv Muj Awm Wang Zhe Ti Mu Er coj tub  puv tuaj tua hmoob, lub caij no vim hmoob mus tua lub nroog Vws Kab tsis tiav ces lub 10 hli ntxhaib, yawg Vwj Theeb Pov thiaj coj tub  puv hmoob mus sab Pej Fab tua Cheej Yaj Qing Yang, tib pliag ntshis hmoob cia li tua tau lub nroog Cheej Yaj *

Huab tais Tsim Tseem xyoo 7 haum rau xyoo 1347 lub 2 hlis ntuj, cov  puv hmoob tau nce mus tua Yeej Tsawb, tiam sis tsis tau hauj lwm, thaum lub 5 hlis ntuj Vwj Theeb Pov ho rov coj tsoom tub  puv hmoob mus sab toob fab tua txeeb tau Vws Kab los, Yeej Tshoj lub moo no, nws thiaj kom tus nom Fwj Kuas Xyeej Xee npe hu ua Yawm Tsheej Suab Pab You Chen Sha Ban coj  puv tuaj tua,  puv hmoob tiv tsis tswm thiaj tau thim tawm ntawm lub nroog Vws Kab, lub 7 hli uas pib caij ntuj tsaug, cov tub  puv hmoob thiaj mus tua txeeb lub nroog Yeej Tsawb yog zaum ob, tib lub caij ntawd hmoob txeeb tau lub nroog Xyim Phwm Xi Pu thiab nroog Seej Xyi Sheng Xi *

Lub 9 hlis ntuj cov tub  puv hmoob ho mus tua txeeb tau Vws Kab rov los, tib lub caij no Vwj Theeb Pov coj  puv mus tua txeeb lub nroog Pov Cheem Bao Qing, niaj hnub no yog lub nroog Shao Yang Shi, ntsuj teb chaws no hmoob mus muab cov  puv Yeej Tshoj tua piam tas, tus nom Yawm Tsheej Sa Paa kuj raug  puv hmoob tua tuag, ces lub 10 hli Vwj Theeb Pov coj  puv mus tua txeeb nroog Yeej Tsawb zaum 3, cov  puv Yeej Tshoj zov Yeej Tsawb tso tes khiav *

Thaum lub 11 hlis ntuj,  puv hmoob mus tua txeeb tau lub nroog  Ceem Tsawb, huab tais Yeej Tshoj thiaj muab tus nom Pheej Tsab Tseem Xim uas kav xeev Fuj Naj npe hu ua Kaws Ge Er los ua tus nom tswj  puv suav, muab tus nom kav Veb Seem Wei Shun npe hu ua Vaj Khua Txhawj Pum Hua Vang Kuang Ce Bu Hua thiab tus nom kav Tseem Naj Zheng Nan hu ua Vaj Phuj Luj Pum Hua Wang Po Lu Bu Hua los ua tus nom coj  puv hauv ob lub xeev, xws li Cab Xyib Jiang Xi thiab Fuj Kuas Hu Guang tuaj tua cov  puv hmoob, tiam sis tsoom  puv hmoob tau tiv tua khov kho tuag nthi *

Huab tais Tsim Tseem kav ntuj xyoo 8 haum rau xyoo 1348 hauv lub 3 hlis ntuj, Vwj Theeb Pov coj dua tub  puv hmoob mus tua lub nroog Yeej Tsawb zaum 4, lub 11 hlis ntuj Vwj Theeb Pov coj tsoom tub  puv hmoob 6 vam tawm leej mus tua txeeb tau lub nroog Cheej Tsawb hauv xeev Kav Xyib, lub caij no ntau lub nroog, ntau suam teb chaws hauv ntsuj teb chaws 5 tug dej no puav leej raug hmoob kav los nyob hauv hmoob lub qab hwj chim, tsoom nom hmoob kuj tau txais kev koom tes zoo los ntawm cov haiv neeg me uas nyob ib ncig ntawm xeev Kim Tsawb thiab xeev Kav Xyib, suam teb chaws loj no thiaj tau txais kev twj lij thiab kev thaj yeeb *

Huab tais Tsim Tseem kav ntuj xyoo 9 haum rau xyoo 1349 thaum lub 3 hlis ntuj, Vwj Theeb Pov coj tsoom tub  puv hmoob mus tua Yeej Tsawb yog zaum 5, tib lub hlis no thaum xiab 7, cheem thaum cov  puv hmoob tsis nyob lawm, ces Yeej Tshoj tso tub  puv tuaj muab Vwj Theeb Pov lub chaw hauv puas vij tua piam tas, hmoob tus nom Yaj Luj Txoov kuj raug ntes tau thiab cab mus tua rau ntawm huab tais Ceeb Tsheej hu ua Tuam Twv Da Du, txij li Yaj Luj Txoov raug tuag los yav tom qab, Vwj Theeb Pov kuj tau coj tsoom tub  puv hmoob ua tawv qhawv tiv nres khov kho *

Thaum lub 12 hlis ntuj, Vwj Theeb Pov coj tub  puv mus tua lub nroog Seem Tsawb Sheng Zhou, niaj hnub no yog lub Xyeem Yeej Leej Yin Ling Xian, thiab cheem lub sij hawm uas yus yeej  puv no yuav tsum tua ntxiv mus rau xeev Huj Pej thiab nkag mus rau xeev Fuj Naj, tua txeeb tau Ham Yaj Han Yang, Vwj Theeb Pov lub hwj chim kav tau ntau suam teb chaws hauv 4 lub xeev, xws li Fuj Naj, Fuj Pej, Kim Tsawb thiab xeev Kav Xyib, txij li thaum Vwj Theeb Pov  tuag tas los, nws cov tub  puv muaj ib feem mus zwm nrog rau tus nom Lwj Fuj Thoob Liu Fu Tong, muaj ib txhia mus zwm rau tus nom coj  puv pej xeem, nyob ntawm lub xeev Fuj Naj thiab xeev Fuj Pej *

NQE 01 : NTU CAIJ HMOOB TSHWM OB LUB NPE *

Qhov uas hmoob tshwm muaj ob lub npe, yog los ntawm kev ua tsov ua  puv txij Yeej Tshoj thiab Meej Tshoj xyoo 1276 thiab Cheeb Tshoj xyoo 1644 los mas hmoob muaj ob lub npe uas yog Suav hu tias ''Hmoob Siav, Hmoob Nyoos'', lub ntsiab tseeb ''Hmoob Siav'' yog cov hmoob uas raug Suav tua swb thiab mus hwm rau lawv, raug ntxuav hlwb mus txais kawm Suav ntawv thiab mus coj Suav tej txuj ci, hos ''Hmoob Nyoos'' yog cov tsis tau swb  puv rau Suav. lo lus tias ''Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos'' yog cov vaj Suav thaum ub muaj lub tswv yim xav kom cov haiv neeg me swb lawv thiab hloov los ua lawv neeg coj lawv kev cai hais lawv lus, tsom qhov hmoob txais Suav kev cai ntau thiab tsawg los faib *

Txawm tias yuav yog Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos tsis yog ob haiv neeg, tsis hais ob co twb puav leej yog haiv Hmoob, qhov teeb meem no txhua tiam huab tais yog muab siab rau coj txoj kev faib ua Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos, yog txoj kev tsa ib txog cai sib faib los kav, lawv lub hom phiaj kev muab Hmoob sib faib ri mus thiab xyob tawm ntawm txoj kev nrog Suav ua yeeb ncuab, pov hwm nws txoj kev kav teb chaws, yog muab Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos sib piv mas Suav yuav saib cov Hmoob Siav ntau dua, xws li cov Hmoob Siav muaj cai mus nrog Suav sib twv ntawv qib qis mus txog qib peb *

Lub cai thaum huab tais Tuam Cheej Looj kav teb chaws xyoo 1794, Suav tsis pub cov Hmoob Nyoos mus twv ntawv, tab nyob hauv kev mus twv ntawv ntawm cov tub ntxhais Hmoob Siav mas yuav tsum kom lawv sau npe rau hauv phau ntawv ua « Suav Tshiab » thiaj li yuav tso cai mus nrog Suav sib twv ntawv tau, qhov no yog taw txog Suav thiab Hmoob qhov sib txawv *

Tej no sawv daws yuav pom tau tias, tsis hais Hmoob Siav los Hmoob Nyoos, luag tseem ntsia ntsoov tias yog Hmoob, huab tais Suav lo lus hais tias ‘Tiam Zoo, Hmoob Siav’ puav leej yog ib txog kev ntxuav hlwb thiab yog ib lub ncauj ke ua Keeb Kwm yuav taug los yog huab tais Suav txoj kev siv los ua ntxuav Hmoob taub hau. txhua yam hais los yuav tsum ua ib lub caws pliav nyob rau hauv Hmoob Keeb Kwm, ntev niaj ntau xyoo qhov caws pliav no tau tawg ua ib kab pleb yuav maj mam loj tuaj nyob rau hauv tsoom Hmoob lub siab mus tas ib sim, txij Cab Kaim Sej sawv kav teb chaws los txog lub caij Mos Txes Toos kav teb chaws, Hmoob qhov caws pliav ntawd tseem nyob *

Muaj ntau suam teb chaws yog cov Hmoob Nyoos nyob,  lawv cov neeg txawj ntse tau muab cov Hmoob Siav uas tsis paub lus Hmoob thiab tsis hnav khaub ncaws Hmoob lawd hu ua cov niag « Hmoob Cuav » tej teeb meem no tshwm muaj  ntau heev, phim sawv daws yuav muab siab rau los daws kho *

Suav txoj kev tshuaj ntsuam laj mej pej xeem zaum plaub txij xyoo 1986-1990, cov Hmoob Siav nyob xeev Huj Naj tau rau npe tig rov los ua Hmoob muaj txog tsib caug tawm vam leej, kwv yees 30 feem pua ntawm cov Hmoob nyob xeev Huj Naj. lub teeb meem no sawv daws yuav ua li cas thiaj kho tau qhov tias ( Hmoob Siav, Hmoob Nyoos )! kawg sawv daws yuav tsum muab siab rau nrhiav tej puav pheej los sib tuav xam  thiaj yuav kho tau los haum xwb *

NQE 02 :  HMOOB SIAV COV TEEB MEEM THIAB LAWV KEV TXOM NYEM *

Muaj ntau suam teb chaws Hmoob Siav ua lub neej raws li Keeb Kwm los, puav leej yog Hmoob tej nrim teb nrim chaw thiab cov neeg nyob suam teb chaws no puav leej yog Hmoob. cov Hmoob Siav kuj ua lub neej txom nyem thiab ntsib kev nyuaj siab ntau ib yam cov Hmoob Nyoos, lawv tau tiv nres pov hwm lub npe Hmoob tsis pub ploj thiab kev nrhiav nyiaj * nrog rau kev kawm ntaub ntawv txuj ci, lawv tau ua ib yam qab hau tseem ceeb heev nyob hauv Hmoob Keeb Kwm*

Nyob lub Tsawb Xyaab Xyib, suam teb chaws Cheej Toob Pej, suam teb chaws Aws Xyib, suam teb chaws Tshuab Toob, suam teb chaws Cheej Toob Naj, suam teb chaws Xyaab Xyib Naj, suam teb chaws Kim Pej, suam teb chaws Teeb Toob Pej, xeev Huj Naj, xeev Huj Pej xeev XimTshuab, xeev Kim Tsawb, xeev Yeej Naj, xeev Kaav Xyib, xeev Kaav Toob, xeev Haiv Naj, tej suam teb chaws uas Hmoob no, tseem muaj cov uas tsis paub lus Hmoob thiab tsis hnav khaub ncaws Hmoob, tiam sis raws li Keeb Kwm lawv puav leej yog cov Hmoob Siav thiab yog haiv neeg Hmoob *

Yog sawv daws xav paub ntau dua tej no, yuav tsum mus nrhiav nyob hauv Keeb Kwm los saib lawv qhov txawv, Hmoob Siav lub neej txom nyem thaud, yog txoj kev uas lawv raug Suav tua swb thiab huab tais Suav tau coj lawv mus ntxuav dua hlwb. lub ntsiab lus uas ntxuav hlwb yog yuam kom Hmoob coj Suav tej kev cai thiab yuav lawv lub tswv yim, kawm Suav li ntawv thiab hais Suav li lus, Hmoob Siav ua lub neej nyob ntawm dej tob hluav taws ntaiv, xws li cov Hmoob uas niaj hnub no nyob Xyeem Xwm Leej hauv xeev Huj Naj. muaj 3 phau ntawv piav txog cov Hmoob Siav li Keeb Kwm xws li :

Phau ntawv « Bao Qing Fu Zhi »
Phau ntawv « Sui Ning Xian Zhi »
Phau ntawv « Jin Zhou Xiang Tu Zhi »

Cov phau ntawv no, yog piav txog suam teb chaws Xwm Leej, feem ntau twb cim ua « teb chaws Hmoob » los yog « Suam Teb Chaws Tsov  puv » cov neeg  nyob suam teb chaws no  (4/10) yog Suav, Hmoob yog rau feem kaum ( 6/10 ). huab tais Suav hu ua Kuab Xyim, xyoo 1908  nws tau sau ib phau ntawv hu ua « Jin Zhou Xiang Tu Zhi » hauv phau ntawv hais txog lub « Xyeem Xwm Leej uas muaj Hmoob thiab cov Co nyob sib xyaws » muaj xeem Phab, xeem Vwj, xeem Looj, xeem Yaj, xeem Maj, xeem Siv, xeem Lom, xeem Pheej, xeem Theej *

Huab tais Suav Xeeb Thoos, xyoo 1910 tseem muaj ob tug neeg hu ua « Xeeb Yeej Teem thiab Koob Cuab Ceem » tau sau ib phau ntawv hu ua ‘Cheng Sui Jui Dong Xiang Zhi’ nyob hauv phau ntawv hais txog lub Xyeem Tsheej Pum thiab lub Xyeem Xwm Leej sib puas nrim xws phab phlu tsua, cov pej xeem nyob hauv lub Xyeem Tsheej Pum muaj peb feem kaum ( 3/10 ) yog Suav hos  xya feem kaum ( 7/10 ) yog Hmoob, lub Xyeem Xwm Leej muaj plaub feem kaum ( 4/10 ) yog Suav hos rau feem kaum ( 6/10 ) yog Hmoob *

Raws li Keeb Kwm sau tseg , txhua tus huab tais Suav tau tuaj tua Hmoob nyob teb chaws Xwm Leej huv si muaj ntau dua ntawm 38 zaus, zaum tub  puv tsawg mas yog tas nrho cov tub  puv nyob hauv ib lub xeev, zaum tub  puv coob mas sau tas nrho tsib los rau lub xeev tub  puv tuaj tua Hmoob, ib txwm los cov Hmoob nyob ntawm teb chaws Xwm Leej nto npe tias tsis ntshai tuag, vim lawv tsis tau swb dua  puv rau Suav ib zaug li *

Li ntawd, xyoo 1695 cov Hmoob  nyob Xwm Leej thiaj raug Suav tua tawg tas, txij Suav tau los kav, Hmoob sawv  puv ntxeev rov tua Suav tshaj 10 zaus tsis yeej, txog lub caij huab tais Cheeb Tshoj kav ntuj, Hmoob tau sawv  puv tua Suav loj tshaj plaws, cov Hmoob nyob Xwm Leej kuj tau sawv ob ntsug  puv, thawj ntsug yog tua huab tais Yoob Tseem thiab huab tais Tuam Tsheej Looj, zaum ob yog tua huab tais Xyeej Thooj, lawv puav leej yog cov vaj Suav, tiam sis Xwm Leej suam nyuag teb chaws me me, ib hnee xub twb hla dhau yuav ua li cas thiaj tiv tau luag ntsis ntaj ntsis hmuv *

Hmoob sawv tsov  puv tua zaum twg los puav leej raug piam tas, sib tua tas tsis muaj qhov yeej  tsuas muaj piam tsuaj puas ntsoog xwb, cov Hmoob uas raug luag ntes tau ntawd raug luag tua tuag puv roob puv hav, cov luag tsis tua ces luag muab xa coj mus nrauj zoo nrauj tsuag, Hmoob cov poj niam me nyuam ces raug luag muab muag ntaus nqi rau cov tub  puv uas yeej ib txwm nyob teb chaws ntawd coj mus ua niam yau los coj mus ua qhev, tus nqi muag mas xws li:

Cov ntxhais 3 mus rau 5 xyoos muag ib lag nyiaj *
Cov muaj 6 mus rau 11 xyoos muag 2 lag nyiaj *
Cov muaj 12 mus rau 16 xyoos muag 3 lag nyiaj *
Cov muaj 17 mus rau 30 xyoos muag 5 lag nyiaj *
Cov muaj 30 mus rau 40 xyoos muag 2 lag nyiaj *
Cov muaj 40 xyoos rov saud muag 5 * nyiaj *

01 : LUS CIM TSEG *

Qhov no, sawv daws yuav pom tias cov Hmoob nyob ntau suam teb chaws tau sawv  puv tua Suav ntau zaus, tiam sis thaum swb lawd tsis tsuas cov Hmoob nyob Xwm Leej yog cov tau txais kev txom nyem ntau tshaj xwb, cov Hmoob Siav lawv cov xeeb zeej xeeb ntxwv tseem raug cov Hmoob Nyoos muab hu ua ''Cuav Hmoob'' tej no yog ib qho uas Hmoob sib yuam kev loj kawg kiag, txoj kev uas thuam cov Hmoob Siav no yog ib yam tsis phim hlo li, vim lawv yog cov seem ntawm luag hniav ntaj ciaj ntawm luag ntsis hmuv. huab tais Cheeb Tshoj txoj kev tsim Hmoob ntawd hais nyog tias, tsuas muaj qhov tua thiab tswj nruj, yog tej pab Hmoob  ntxeev siab mas yuav xub cheb ntxuav li mam mus tswj, tej suam uas lawv yeem swb ces cia li mus kav xwb *

O2 : LUS CIM TSEG *

Txij lub caij Cheeb Tshoj poob hwj chim txog lub caij Sen Yat San thiab Cab Kaim Sej sawv kav ntuj, cov Hmoob nyob Xwm Leej tseem muaj lub npe hu ua « Suav Tshiab » los « Hmoob Siav » los « Hmoob Swb  puv » los 'Hmoob Zoo'' nyob saum tej teeb meem no Hmoob Siav tsis lees txais suav txoj kev cai puas yuav tau ?  txoj kev tuag no tsuav yus tshuav siav ces twb yog qhov zoo, tseem yuav xav lwm yam los ntxiv tsis muaj lwm txoj kev taug. yog sawv daws paub txog Hmoob Siav txoj kev txom nyem, mas phim sawv daws yuav tau lees txais lawv los nrog sawv daws ua ib pab ib pawg, yog sawv daws tsis kam lees, kuj yog ib qho txhaum loj rau lub ntuj lub teb *

Hais tas nrho Hmoob Siav li Keeb Kwm tej qab hau yuav muab ua tau ob yam hais xws li ''Sib Khom ua ntsej ua muag'', lo lus ‘Sib Khom’ yog tsom nws haiv neeg tus yam ntxwv los piv, lub ntsiab yog li no, Hmoob Siav tsis yog lwm haiv neeg, yog muab lawv tus yam ntxwv thiab tej txuj ci los hais, Hmoob Siav kawg yuav tsum khom Hmoob Nyoos thiaj yuav sawv taus ntseg, lawv yeej mus tsis tau nrog Suav, vim lawv tseem coj raws poj koob yawg koob thiab tej kev lis kev cai *

Raws li thaud, lub sawm fem caij tsuj quab yuam, cov Hmoob Siav tau mus txia ua Suav tas lawm, tiam sis Suav tseem muab lawv hu ua « Miao Txi » kom tau caij tsuj quab yuam, qhov no Hmoob nyiaj tiv tsis taus. suav hais tau ib lo lus tias: « tsis qhuab tsis phem, yim qhuab yim phem » li no cov Hmoob Siav yog ib co neeg uas Suav ntxub tshaj plaws nyob hauv lub teb chaws Suav, lo lus hais tias, « ntsej muag » yog tsom xws li ntawm Hmoob Siav lub Keeb Kwm, raws li qhov Hmoob pom yuav piv tau zoo li tias, yog  muab haiv Hmoob  los piv ua tib neeg lub cev, cov Hmoob Siav txawm yog daim tawv, tes taw, ntsej muag tas nrho *

Suav sib piv txog cov Hmoob Siav, Hmoob Siav yog txoj kev uas Suav muab Hmoob Nyoos txia los ua Suav, nyob hauv txoj kev ntaus  puv tiv tua Suav thiab tiv lawv txoj kev caij tsuj quab yuam mas cov Hmoob Siav yog Hmoob Nyoos thawj txheej laj kab thiab Hmoob Siav yog cov yuav pab Hmoob Nyoos, thaum Suav yuav tuaj tua cov Hmoob Nyoos, cov Hmoob Siav xub raug ua ntej thiab kuj yog tus xub tuaj xa moo, lawv sib tuav tes nyob qhov tsaus los sib pab sib nres thiab los tiv thaiv. li ntawd, Suav nqus  puv tuaj tua Hmoob Nyoos thaum twg mas Suav yuav tsum xyuam xim rau cov Hmoob Siav txoj kev dhia taw, yog Suav pom tias paim quav mas Suav yuav tsum xub ua hauj lwm rau Hmoob Siav *

Nyob hauv Yeej Zuj Yim phau ntawv ‘'Hmoob Npaj Sib Tua, Feem Sib Xyaw’' sau hais tias, Hmoob Nyoos raug plaub los Hmoob Siav kuj muaj feem koom los yog Hmoob Siav xub tshwm tswv yim rau Hmoob Nyoos ua hauj lwm, cov Hmoob Nyoos coob lub dag zog muaj, tiam sis tsis ntse tsis muaj tswv yim *

Nyob hauv phau ntawv  tseem sau ib lo lus hais tias, Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos yog nqaij ib daig tawv ib phob kawg yuav tsum sib nres sib pab, vim qhov no Nom tswv Suav thiaj yuav tsum muab siab rau saib cov Hmoob Siav mus rau qhov nruj *

O3 ;  LUS CIM TSEG *

Tus Suav uas kav suam teb chaws Fuj Naj los rau Kaav Xyib hu ua Phab Txoob Luj, tau sau tseg tias Hmoob Nyoos nqus  puv tua Suav los vim Hmoob Siav nyiag ua Hmoob Nyoos tus txha nqaj qaum *

O4 ;  LUS CIM TSEG *

Txhua zaus sawv daws yuav pom tias, Keeb Kwm hais txog Hmoob sawv  puv tua Suav thaum twg mas Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos twb sawv ua ib pab tuag ua ib pawg, li no lo lus tias Hmoob Nyoos yog lub cev Hmoob Siav yog qhov muag tes taw, lub ntsiab yog raws li hais los*

Dua no lawd, kev qhia kawm txuj ci Suav thiaj nthuav dav thiab nrog rau fab kev nrhiav nyiaj * ntawm Hmoob, cov Hmoob Siav zoo xws li tus choj uas Hmoob Nyoos tau txais kev pab ntau heev, nyob rau hauv lub neej puag thaum ub los txog niaj hnub no, txoj kev yuav luag toob xib los siv thiab kawm luag tej txuj ci, raws li kev cai yog cov Hmoob Siav xub kawm ces li mam tshaj mus rau cov Hmoob Nyoos, qhov no sawv daws twb paub zoo tsis tas yuav txhais mus kom meej. tsis tsuas li ntawd xwb cov Hmoob Siav tseem tshuav txoj kev daws kho fab kev lis kev cai Hmoob mas cov Hmoob Siav kuj tau siv lub dag zog los pab ntau heev, xws li nyob hauv kev tsim ''ntawv Hmoob'' *

Lub caij uas Meej Tshoj yuav tas zim txwv xyoo 1644 Cheeb Tshoj pib sawv, cov Hmoob nyob rau teb chaws Xwm Leej tau tsim ib co ntawv Hmoob, lub caij huab tais Yoob Tseem thiab huab tais Tuam Cheej Looj kav teb chaws cov ntawv Hmoob tab tom ri *

Lub caij Hmoob sawv  puv tua Suav, Hmoob twb siv ntawv Hmoob nyob hauv kev ua tsov ua  puv los nthuav kev cai tswj fwm, coj Hmoob lub tswv yim kom kub siab rau txoj kev tiv thaiv yeeb  ncuab  thiab tsim sau muaj cai rau tsoom Hmoob siv tsis muaj chaw kawg, tiam sis qhov khuv xim tshaj yog thaum Hmoob swb  puv lawd, huab tais Suav tsis tsuas tau muab Hmoob cov ntaub ntawv sau mus hlawv pov tseg, hos tseem txwv tsis pub Hmoob siv ntxiv *

Tus NomTxoov Twj, kav xeev Fuj Naj thiab Kaav Xyib hu ua Tsab Kuas Xwm, tau sau Hmoob cov ntawv ua hauj lwm mus tas, lawv pom tias yog ib phau ntawv hais txog Hmoob kev txom fav, ces nws thiaj li ib txij xa xov mus rau huab tais Suav paub, lawv cia li xa tub  puv tuaj tshuaj Hmoob thiab ua ntawv txiav meej kom muab Hmoob tej ntaub ntawv hlawv kom tas pov tseg thiab tswv mus ib sim tsis pub Hmoob muaj ntxiv, yog leej twg tsis mloog raws li ntawd, ib yim neeg twg yuav raug txim, tab txawm yog cov kwv tij neej tsa los yeej raug txim nrog *

O5 ; LUS CIM TSEG *

Cov Hmoob Siav nyob hauv Xwm Leej xub tsim cov ntawv Hmoob ob puas xyoo ua ntej cov Hmoob Nyoos , qhov no yog ib txog kev txhim kho loj heev nyob hauv Hmoob Keeb Kwm *

Thaum Cheeb Tshoj  tus huab tais hu ua Tuam Kub Dao Guang’ kav teb chaws tim rau xyoo 1843, cov Hmoob nyob lub Tsawb Ceem Tsawb tau tsim tawm ib txog cai tias txwv « tsis pub dab laug tub yuam yuav phauj ntxhais » qhov no tau muab cov lus txaug rau saum ib daim phiaj zeb tsa tseg, kom cov xeeb zeej xeeb ntxwv tshaj tiam dhau tiam, vim tej laus thaud, muaj ib txog cai loj thiab phem heev, tus phauj cov ntxhais yuav tsum tseg rau dab laug cov tub yuav xwb xwb, tiam sis txoj kev cai phem no tau tsim kev tu siab ntau zaus rau hauv Hmoob txoj kev ua tshoob ua kos, cov Hmoob nyob Ceem Tsawb  thiaj xub tsa txoj cai txwv no rau saum daim phiaj zeb los kiav daws kho Hmoob tej qhov phem tseg, lawv kev tshoob kos thiaj tau nce ib qib rau saum txoj kev vaj huam sib luag ntawm cov tub ntxhais kev sib sau ua neej, qhov no yog ib txog cai uas hloov loj heev nyob rau hauv Hmoob li kev tshoob kos *

Ob lub ntsiab lus uas tau hais los saud, txaus ua puav pheej nyob hauv Keeb Kwm, vim yog txoj kev hloov kho Hmoob cov kev lis kev cai thiab tsim tej cai tshiab kom zoo tuaj, yog cov Hmoob Siav tawm lub tswv yim los pab, tej no xam tias  Hmoob Siav yeej yog Hmoob tiag tiag*

NQE 03 : KEEB KWM HMOOB UA PAB PAWG *

Raws li kev soj ntsuam los, Hmoob Siav txoj kev txom nyem nrog rau lawv qhov qab hau, yuav pom tias cov Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos kuj puav leej yog '' Peb Hmoob '', yuav muab faib tsis tau, cov Hmoob Siav los lawv lub Caj Ces yeej yuav tsum yog Hmoob xwb xwb, tsis muaj tus twg muaj peev xwm yuav hais tau tias lawv tsis yog Hmoob. tiam sis ib haiv neeg los yog ntawm tej pab pawg nws raws li Keeb Kwm, txawm tias nws yuav yog ib lub cev khov kho uas yog tsoom neeg sib koom los nws yuav hloov mus raws lub sawm fem tshiab *

Li ntawd, tsis yog tias cov laus thaud tej pab pawg npe hu li cas ces cov xeeb zeej xeeb ntxwv tom qab yuav tsum hu raws li ntawd. txheej tshiab no cov xeeb zeej xeeb ntxwv hais tias, cov laus thaud lub npe kuj tsis txawj hu li ntawd, qhov no leej twg los xij yog muab cov xeeb zeej xeeb ntxwv tej pab pawg txheej tshiab coj mus zeem rau cov pab pawg txwv zeej txwv koob thaud uas tsis paub tseeb mas yog ib qho yuam kev loj heev. cov Hmoob Siav li Keeb Kwm zoo xws li ib lub paj kub tawg ci ntsa iab, los kuj yog ib tais dej ntshav muag, tiam sis Keeb Kwm tsis xws li tej xwm niaj hnub tawm, sawv daws yuav tsum muab ntaus nqi ib yam toob xib, zoo li yuav tsum saib hauv Keeb Kwm los txiav, tsis txhob tso Keeb Kwm tseg, tseem yuav tau ua zoo saib tej teeb meem hauv Keeb Kwm, ua zoo saib txog nws txoj kev huaj vam hloov tshiab kom paub tseeb nyob hauv lub ntsiab *

Muab saib raws li Keeb Kwm los, cov Hmoob Siav yeej yog Peb Hmoob tseeb tseeb. yog xav paub txog qhov tseeb tias, ( tom qab no puas muaj dab tsi hloov tshiab ? lawv lub neej zoo li cas thiab lawv puas tseem yog Hmoob ? ) nyob hauv cov teeb meem no sawv daws yuav tsum nrhiav ( Hmoob Siav li Keeb Kwm ) thiab lawv lub neej los tuav xam raws txheej tshiab thiaj yuav paub txog qhov tseeb *

Qib A :  COV HMOOB SIAV KEV KAWM COJ SUAV TEJ TXUJ CI *

Raws li kev tshuaj ntsuam los yuav muab Hmoob Siav li lus, Hmoob Siav li kev txawj ntse, Hmoob Siav tej txuj ci nrog rau lawv lub tswv yim coj los piv rau cov Hmoob Nyoos kom pom qhov sib thooj thiab qhov sib txawv mas yog hais txog Hmoob Siav kev hais lus, qhov teeb meem kev hais lus thiab yam ntxwv txawv ntawm cov Hmoob Siav muaj lus Hmoob nyob hauv tsawg tshaj, feem ntau lawv hais lus Suav ntau dua, qhov no lawv thiaj raug cov Hmoob Nyoos hu ua ‘Hmoob Cuav’ tiam sis yuav tsum saib qhov teeb meem ntawm tib neeg cov lus lub hauv paus txuj ci thiab qhov tseeb los ntaus nqi, txawm yuav paub tias lo lus yog ib tug yam ntxwv tseem ceeb qhia tias sawv daws yog thooj ib haiv neeg los sis qhov yuav nrhiav yus haiv neeg tsis kawg tej no xwb. yog sawv daws tsis txawj hais ib seem lus, qhov no kuj laj ua tau ib haiv neeg, txawm nyob hauv lub caij twg los cov neeg koom ua ib haiv neeg yuav tsum hais tau ib seem lus xwb, kuj tsis yog tias tsuav txawj hais ib seem lus ces txawm yuav yog ib haiv neeg *

Piv li cov neeg  nyob Xib Fab, cov neeg Yeeb Kuj, cov neeg Mes Kuj, cov neeg Ais Lis, lawv tsis koom ua ib haiv neeg, tiam sis lawv puav leej hais lus Yeeb Kuj, haiv neeg Suav, haiv neeg Npua  puv, haiv neeg Maas, lawv puav leej hais lus Suav, lawv  kuj tsis yog  ib haiv neeg. vim kev sib ntoj sib thuv ntawm cov haiv neeg, tab txawm tsis yog ib haiv neeg los kuj siv ib seem lus uas ob haiv neeg puav leej paub los yog qiv luag lwm haiv neeg li lus, qhov no tsis hais haiv neeg twg li Keeb Kwm yeej muaj tib yam, li ntawd cov Hmoob Siav uas hais lus Suav yog raws li Suav txoj cai, tiam sis Hmoob Siav hais lus Suav nrog rau cov neeg Mes Kuj hais lus Yeeb Kuj, cov Maas hais lus Suav yog ib qho sib txawv loj heev, neeg Mes Kuj hais lus Yeeb Kuj yog tseem tseem lus Yeeb Kuj, cov Maas hais lus Suav kuj tseem lus Suav, tiam sis cov Hmoob Siav hais lus Suav mas tsis tseem lus Suav, lawv hais lus Suav ib nrab lus Hmoob txuam *

Cov Hmoob nyob Maj Yaaj, lo lus‘ haus dej no lawv hais tias Ka auj’, hos raug muv plev ib ples, lawv hais tias ’Pej Foob ntxi naa yij cau'  cov lus no yog cov Hmoob Toob Fab hais, tej lus no twb tsis tseem lus Suav, cov Hmoob Siav hais tau ib seem lus Suav tsis xws Suav, lus Hmoob ho tsis xws Hmoob, hais tej seem lus li no tsuas pom qab hu ua ‘ib suam teb chaws li lus xwb’ cov lus uas  Hmoob Siav niaj hnub hais no, tab txawm yog Hmoob los tej haiv neeg nyob lub teb chaws ntawd hnov, lawv puav leej xav tias yog lus Hmoob, vim cov lus uas Hmoob Siav siv hais niaj hnub no sawv daws yuav pom tias  yog lus Suav tab mas ho tsis tseem lus Suav *

Li ntawd, lus Hmoob Siav thiab lus Hmoob Nyoos tseem yog ob co lus sib ze heev, txoj kev txia ua Suav  hauv tej suam Hmoob Siav tsis yog yuav txia mus tas ib txhis, kuj muaj ib feem Hmoob Siav tseem txawj hais lus Hmoob, suam teb chaws Faj Sab uas nyob hauv lub Xyeem Xwm Leej, lawv cov lus tseem thooj cov lus Hmoob, suam teb chaws Xyab Xyib kev hais lus ntawm cov Hmoob Siav ntau feem twb hais lus Suav tiam sis lawv tseem tsis tau tso tas nrho Hmoob cov lus tseg thiab tus yam ntxwv tseem coj raws li kev cai Hmoob tsis tau ploj tas tas *

Qib B :   HMOOB SIAV TEJ TXUJ CI *

Raws li Keeb Kwm, Hmoob tej txuj ci  uas ze ntawm ib puas ntau xyoo huab tais Suav yuam kom Hmoob txia ua neeg Suav, ua rau Hmoob muaj ob lub npe tias “Hmoob Siav, Hmoob Nyoos“ muaj kev sib txawv loj heev rau ntau fab, xws li kab tshoob kos, kab ke pam tuag, tej kev lis kev cai thiab tej khaub ncaw hnav, qhov txawv loj mas yog cov Hmoob Siav hnav Suav li khaub ncaws tas lawm *

Cov Hmoob Siav, lawv tej kev lis kev cai los yog kev teev hawm muaj ntau feem coj Suav kev cai, tsuas yog tias tej kev lis kev cai kev teev hawm ntawd kuj tseem tshuav Hmoob tus yam ntxwv nyob hauv xwb, muaj ib feem tseem ceeb nyob hauv Hmoob Siav cov kab ke, lawv tseem ua raws ’Hmoob’ yog yuav muab saib Hmoob Siav tej kev lis kev cai thiab kev teev hawm ua ib haiv neeg tej txuj ci mas kuj tsis xws txuj Hmoob kuj tsis xws txuj Suav, yog zoo li ib yam txuj tsuam tsoov, yog ho yuav muab ntaus nqi rau ib haiv neeg tej txuj ci li Suav mas kuj tsis yog ib yam loj uas yuav muaj qab hau tsawg heev, nws yuav tshwm tsis tau ib lub yam ntxwv los yog yuav sawv tsis tau cev rau Suav tej txuj ci thiab yuav sawv tsis taus nrog Suav cov sib txig *

Li ntawd, Hmoob Siav lub hauv paus txuj ci tseem yog Hmoob li txuj, tsuas yog lawv txia mus ua Suav tau ntau txhiab xyoo lawm thiaj li muaj Suav tej txuj txuam me ntsis nyob hauv xwb, lub ntsiab tseem tiag tseem yog Hmoob li txuj, tab sis yuav tau kho feem txuj ci Suav txuam ntawd muab daws tseg mas thiaj yuav siv tau raws li Hmoob Keeb Kwm, yog ho yuav muab hais rov lwm fab mas Hmoob Siav cov txuj ci tsuam tsoov no yog Hmoob Siav ib txog kev nce qib, kuj yog ib qho tseem ceeb nyob hauv Hmoob Siav tej txuj ci tas nrho thiab muaj qab hau tsheej ib txog kev sawv taus cev, yog ib qib txheej txheem ntawm Hmoob Siav kev lis kev cai tej txuj, yuav hais tau tias yog Hmoob Siav tej kev lis kev cai ib tug cag ncau *

Qib  C :   HMOOB SIAV TEJ KEV LIS KEV CAI *

Yog xav paub kom meej tshaj no yuav tau rho Hmoob Siav ib co kev lis kev cai dab qhuas coj los hais thiab ntaus nqi. Hmoob Siav kev lis kev cai nyob hauv tshoob kos mas lawv siv kev cai Suav ntau xwb, nkauj nyab nraug vauv mas tsuas hnav khaub ncaws Suav xwb, thaum txais nyab, pe dab pe qhua, hu qhua tshoob thiab kev pub tshav ntuj lawv puav leej siv Suav kev cai, yog saib nraud mas yuav pom tias yog kev cai Suav thiab muaj tej yam txawv tshaj. hmoob Siav txoj kev ua nkauj ua nraug puav leej tseem muaj hais khwv txhiaj, tsuam nplooj nkauj nraug sib teem chaw, nyob hauv txoj kev tshoob kos cov Hmoob Siav tseem coj txoj cai tias ‘muam npaws nus npo tsis pub sib yuav’ *

Nyob ntawm Hmoob Siav kev tshoob kos, tus ntxhais tawm niam txiv qhov rooj mus ua nyab mas yuav tsum thov tus nus hlob kuv phem tawm mus nraum zoov, dhia hla vab tshaus, pov rawg, roos kaus, taws tsau faib tsau thiab loos tsau, hauv tsev taws ib teg tsau tawm tuaj txog ntawm qhov rooj mas muab ib teg tsau faib ua ob teg, ib teg coj rov mus cia hauv tsev, ib teg taws xa xa tus ntxhais mus, qhov no hu ua ‘taws tsau faib thiab" *

Thaum nkauj nyab los txog tom pog yawg tsev nraum zoov, ib tug yuav tsum taws ib teg tsau tawm hauv pog yawg tsev mus muab ob teg hloov ua ib teg coj nkauj nyab nkag los tsev, qhov no hu ua ( loos hluav taws ), tiam sis txheej tshiab no feem ntau lawv taws teeb tsom los hloov lawm, nyob ntawm txoj kev xa nyab mas tseem muaj kev thaiv qhov rooj, tua hluav taws thiab tseem muaj ob tug me nyuam yaus kwv ob tug xyoob coj kev raws li thaum ub, ob tug ntxhoo xyoob coj kev no yog ua raws li Hmoob zaj dab neeg thaud  ( ntxhais huab tais Xyoob ) *

Hmoob Siav kev lom zem, Hmoob Siav txoj kev lom zem nyob hauv tshoob kos, tseem muaj kev hais kwv txhiaj, ua lom zem hauv nkauj nyab nraug vauv txaj, laub dej laub cawv rau qhua haus, nkauj nyab nraug vauv sib lwv kwv txhiaj, yog nraug vauv teb tsis tau tseem raug kaw rau nraum zoov tsis pub nkag mus hauv txaj, txhua yam uas tau hais los tab tom yog lub hauv paus ntawm Hmoob tej kev lis kev cai, qhov tseem ceeb mas yog qhov kuv phem nkauj nyab tawm rooj, dhia hla vab tshaus, faib tsau, loos tsau thiab txoj cai txwv tsis pub muam npaws nus npo sib yuav, yog tsoom Hmoob ib tug yam ntxwv feem koom, qhov no sawv daws yuav pom tau tias Hmoob Siav tseem coj nraim Hmoob tej kab ke lub hauv paus ntawm haiv neeg Hmoob *

Raws li tej tub tseem fwv huab tais Suav tsa los kav teb chaws uas Hmoob nyob, Hmoob Siav tseem coj ib yam li cov Hmoob Nyoos, tseem tsa muaj Koom Haum Sib Koom Tes los txog lub caij Koom Tshaj sawv kav teb chaws. Hmoob lub Koom Haum Sib Koom Tes, yog ib lub Koom Haum Hmoob uas tsa los tswj fwm kav kev plaub ntug thiab tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev tsov  puv tuaj tua caij tsuj quab yuam *
Qab hau uas tsa muaj lub Koom Haum no yog ib txog kev koom tes nrhiav kev ywj pheej nyob hauv Hmoob lub neej thaud, yog ib toob vam hauv Keeb Kwm uas taw txog Hmoob txoj kev vaj huam sib luag yav ntuj thaud tej nqe lus uas sawv daws xaiv tau coj los tswj fwm, nws yog Hmoob ib txog kev cai tu plaub ntug ib txwm Hmoob coj kam, suam teb chaws Hmoob Siav nyob lawv muaj peev xwm coj tau lub Koom Haum no kom sawv tau los txog lub caij Koom Tshaj sawv kav teb chaws. Hmoob Siav tej kev lis kev cai nrog rau tus txheej txheem uas hais los kuj txaus ua puav pheej tias, Hmoob Siav yog tseem coj raws li Keeb Kwm Hmoob tsis raws li Suav *

Qib D :  HMOOB SIAV FEEM TXUJ CI*

01 : Txuj ci kho mob, cov Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos tej txuj ci kuj yuav xav sib thooj, kev siv tshuaj ntsuab uas cov Hmoob Siav siv no puav leej yog ua lus Suav, tej tshuaj cag ntoo , daim ntawv muab tshuaj nrog rau txuj ci tov tshuaj thiab siv tswv yim kho mob kuj txawv tsis ntau ntawm cov Hmoob Nyoos, xws li kev ua khawv koob, tsuag dej, lawv dab, khov kuam, txhua yam no twb puav leej yog kev ‘kho neeb kho tshuaj ntawm Hmoob’ *

02 : Txuj ci ntaus ntrig, Hmoob Siav txoj kev ntaus taw tes mas twb puav leej ua lus Suav hais, zaj ‘txuj ci tes taw kawm ntaus nrig " Tes  " muaj ib co npe nrig, yog khaws hauv tej txuj ci ntaus nrig " Tes " los, xws li Lau Qaib Cev, Noog Lum Nim Xyab Ceg, Noog Hum Vaj Nthuav Tis, tiam sis nws cov zaj taw tes, xws li " Mus plaub rov rau ", lub cev tsis qaij tsis khaus, txhais ceg tsis pub kom khaus tsis pub kom ncaj, tseem ceeb yog txoj kev siv khawv koob, yuav tau saib loj txoj kev pe xib hwb thiab lawv kuj ntseeg yees siv, tej no yog muab saib mas kuj yog tseem txuj ci taw tes Hmoob *

03 : Txuj ci ua Neeb, saib mem toj, cov Hmoob Siav ua dab ua qhua yuav tau thov txiv Neeb, Hmoob txoj kev nyiam hu Neeb tuaj ua dab thiab lub siab ntseeg tias txhua tsav txhua yam twb muaj plig, kev pe hawm txhia tsav txhia yam dab, kev saib qua ntxa, kev saib mem toj mas feem ntau yog nrhiav kws, tej txuj ci no puav leej siv ua lus Suav hais, tiam sis cov dab uas raug hawm thiab tej dab uas lawv teev, cov xib hwb uas raug txheev tuaj thiab lawv tej txuj ci kuj muaj ntsis thooj Hmoob Nyoos, yam uas yog Hmoob tej txuj ci teev hawm dab qhuas thaud, Hmoob Siav txoj kev saib qua vaj qua tsev, qua teb qua chaw yog siv Hmoob li lub tseem hauv paus txuj ci *

Raws li kev tshuaj ntsuam thiab muab tuav xam, yuav pom tseeb tias cov Hmoob Siav tej txuj yog ib yam txuj tsuam tsoov lawm, tiam sis tsuas yog nws tus yam ntxwv ntawm lub hauv paus tseem yog Hmoob li txuj, xws li ib tug ceg thiaj muab xam tias yog txuj ci Hmoob. tas nrho tej txuj hais los txaus ua pov thawj tias Hmoob Siav txoj kev teev hawm thiab kab ke yog muab ntawm Hmoob lub hauv paus chiv los siv, cov Hmoob Siav lub siab ntsws tsis hais los sawv daws yuav paub zoo, lawv muab siab rau heev rau ntawm txoj kev teev hawm poj yawm txwv koob, lawv yeem cia luag muab lawv lub taub hau txiav los xij peem tsuav txuag tau tej laus li qua ntxa xwb. hais tas nrho Hmoob Siav cov poj yawm txwv koob thaud twb puav leej twb yog Hmoob Nyoos li tib yam, lawv yeej nco qab ntsoov tej laus thaud lo lus zoo, sawv daws yuav tsum nco qab ntsoov tej laus cov txiaj ntsig *

Txhua yam uas piav los saud txaus ua puav pheej qhov tseeb, Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos puav leej yog Peb Hmoob, yuav muab cais tsis tau, vim muab hais raws Keeb Kwm los niaj hnub no lawv yeej tseem yog Hmoob li qub, yog thaud huab tais Suav muab Hmoob sib faib los kav thiaj tsim tau txoj kev txhaum no xwb, tas nrho Hmoob Siav thiab Hmoob Nyoos kuj yog ib nkawg me nyuam ntxaib, sawv daws yuav tsum sib tuav tes kom ruaj ua pab ua pawg, ua ib haiv neeg thiaj yuav muaj lub chaw vam khom thiab nrog rau kev sib koom tsim thiaj yuav muaj peev xwm nkag mus cuag tau luag lwm haiv neeg txoj kev vam meej nyob hauv lub ntiaj teb no *

#22
Ntxhais Dabtuag

Ntxhais Dabtuag

  New Member

 • Members
 • 34 posts
Reputation: 1
Neutral

 lajtuaj, on May 11 2007, 09:22 PM, said:

Me Ntxhai hmoob Dab tuag! Vim li ca koj thiaj li hai tias Txiv yawg tsi yog hmoob tus huab tai? es yog Suav tus no? koj ma lam yog poj niam lawm tiag! cov neeg hai lus tsi paub tab ces yog koj ntag laud.. tos li es thiaj li khaim xaj ma.,..... koj los mloog tau ntawm nov na?

lajtuaj, ntawm kuv tus kheej kuv tsis tau hais tias Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob huab tai, kuv tsuas piav mentsis rau nej raws li Wang Ming-ke tau sawv rau hauv nws phau ntawv
英雄祖先與弟兄民族 xwb.
Yog thaum twg paj tawg tau tuaj lawm tim tsua
Thaum ntawd kuv mam li muaj
Noob paj noob hmab rau koj nrog luag sua.

Yog thaum twg txiv txi taus tuaj lawm saum zeb
Thaum ntawd kuv mam li muaj
Noob qoob noob loo rau koj nrog luag tseb.

#23
Guest_hluas hmoob xav paub hmoob_*

Guest_hluas hmoob xav paub hmoob_*
 • Guests
Reputation: 0
kuv zoo isab heev uas koj tus ua tij tseem muab cov ntawv no coj los tso rau hauv no thiab nws yog cov ntawv uas kuv nrhiav los ntev lawm zaum no kuv xav tias yuav pab tau kuv kom kuv nkag siab txog peb hmoob li keeb kwm lawm
cov tseem hais tias tsis xhob ua mi nyuam yaus ntseeg dab neeg ntawv xav kom nws mus pw rau hauv ncoo siab siab xav tag mam hais yus ua ib haiv neeg nyob es cas yus yuav tsi nrhiav paub txog yus tus kheej tam sim no qhov yuav los pab kom peb paub txog peb li keeb kwm ces cov txawj ntse mus nrhiav luag lwm haiv neeg uas tau sau txog peb hmoob coj los txhais nthuav tawm rau sawv daws paub nej puas paub hais tias tam sim no cov mi nyuam hmoob lawv tsis paub hais tias lawv yog leej twg lawm

#24
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

 Ntxhais Dabtuag, on Feb 13 2007, 10:10 AM, said:

Raws li Wang Ming-ke tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv 英雄祖先與弟兄民族 (Heroic Ancestors and Brother Nations) mas Txiv Yawg tsis yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv. Nws tau sau tias Hmoob tsis muaj ib yam dabtsi yuav los pov thawj tias Chiyou yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv, tsuas yog peb Hmoob pheej cav tias nws yog xwb. Thiab nws tau sau tias peb Hmoob lub npe tiag tiag yog "Mao" ua yog txhais tau tias "miv", tiamsis ntev thiab ntev ces Suav cia li muab peb hu ua "Miao" lawm xwb. Tsis tag li Wang Ming-ke tau sau ntxiv tias qhov ua peb Hmoob ntseeg tias Txiv Yawg yog peb Hmoob pojkoob yawmtxwv los twb yog Suav dag peb Hmoob tias Txiv Yawg yog thiab peb Hmoob tsis yog haiv neeg uas tsim lub tebchaw San Miao.

Nej xav li cas xwb? Puas muaj li tus neeg Suav Wang Ming-ke no tau sau tseg thiab?

attachment

Ntxhais dabtuag,

Raws keeb kwm los mas Txiv Yawg yog Hmoob thawj tug Vaj Ntxwv( Huab Tais) uas tsim tej kev cai Tswj Hwm ntawm ib lub society. Lo lus Miao yog txhais tias: Nrhoj ntsuab hauv teb ( nplej liag ntsuab), Tus ntawv Suav sau Miao yog sau daim liaj thiab cov yub nplej, txhais tias Hmoob yog thawj hais neeg txawj muab nplej los cog ua mov noj. Yog yuav txhais tiag mas Miao no txhais tias: "Haiv neeg noj mov"

Lo lus Miao=Méo ( ntawm Thaib thiab Nplog teb)= Miv= yog ib los lus zoo ib yam ( homonym) xwb tsis txhais ib yam.

Ntawv Suav ces peb tsawg tus thiaj txawj nyeem tab sis ntawv Hmoob peb txhua tus Hmoob txawj nyeem, koj xav paub tseeb tiag nyeem tau hauv phau ntawv " HMOOB LIV XWM" uas yog ib tug prof. History Hmoob Suav nyob University Pej Ceeb sau. Thiab Jean Motin cov ntawv ua lus Fabkis, nws tshawb fawb nyob hauv cov ntawv History Suav sau tseg.

Posted Image

-Kiab Toom Xeeb ntxwv, koj kuj yog rau siab ntaus ntawv kawg thiab. Zoo heev, koj siv lub caij ntau los piav ntau yam.Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#25
Guest_td txhib_*

Guest_td txhib_*
 • Guests
Reputation: 0
thov nej txhob sibcav thiab lau muab nej txhua tus lub niam tswv yim los ua ke ces muaj ib hnub yej
yuav nrhiav tau qhov tseeb xwb los mas.

#26
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud los !!!!                               RAWS LI SAU TSEG NYOB HAUV KEEB KWM

                                                     TIAS HMOOB

                                   TUS TXWM NTAWV RAUG SUAV TXWV *

Tej ntaub ntawv ntawm txhia haiv neeg, yog tshwm nyob rau hauv lawv txoj kev nce qib thiab vam meej ntawm fab kev tswj fwm, kev khwv pab lub neej nrog rau kev txawj ntse nyob rau hauv lub zim txwv txheej thaud, raws li phwv huam tau piav los yav ntuj thaum Cheeb Tshoj Qin Chao sawv kav ntuj xyoo -221 -206 ua Yes Xus ntej, haiv hmoob twb muaj hmoob li ntaub ntawv khov kho lawm*

TEJ LAUS THAUD PIAV IB ZAG KWV HUAM TIAS *

Thaum ub, hmoob thiab Suav yog ob kwv tij, nkawv ua ke mus kawm ua xib hwb pem qaum ntuj, thaum nyias mus kawm tau nyias li ntaub ntawv tas, nkawv rov los tsev, txog tom ib tog kev yuav hla ib tug dej ces tus Suav hla tsis taus, tus tij laug hmoob txawm muab tus kwv Suav ev thiab siv ob txhais tes los hwj tus kwv kom khov, tus tij hmoob muab cov ntaub ntawv ntxo rau ntawm ncauj, mus txog plawv dej tsuj raug pob zeb nplua ntog tsis ceev faj cia li muab cov ntawv nqos rau hauv plab lawm, vim li no hmoob thiaj tsis muaj ntaub ntawv, tas txhua txhia yam tsuas ywj lub siab nco xwb *

Raws li cov txiv Neeb sau tej phau ntawv thiab muab tej kwv huam no los ntaus nqi mas yuav pom tau tias, thaum huab tais Txiv Yawg tsa Kuj Cuab ''Peb Hmoob Cuaj Lig''  hmoob twb muaj ntaub ntawv lawm, tom qab uas huab tais Suav Cheej Sis Faj Qin Shi Huang muab hlo lub Suav teb loo ua ib teg kav, nws tau muab cov Kuj Cuab me uas txeeb tau tej ntaub ntawv txwv tseg tsuas pub siv ntawv Suav xwb, tib lub caij ntawd nws tso tub  puv mus tshawb vaj tshawb tsev thiab xawb tej qub ntaub ntawv ntawm cov haiv neeg me huv si los hlawv pov tseg, kwv yees tias hmoob tej ntaub ntawv yog ploj mus rau hauv lub caij ntawd lawm *

Tiam sis hmoob tus txwm ntawv  yuav ploj mus tsis kawg ntsis, hmoob tau ua twj ywm nyiag txuag siv hmoob cov ntawv los tau ib nyuag ntu ntev loo, hmoob cov ntawv ntawd Suav nyeem tsis tau, ces Suav luag thiab thuam tias yog ntawv dab, lub hauv paus tseem ceeb yog muaj yus haiv neeg yam ntawv, yog qhov uas nyob rau hauv tsoom hmoob lub siab ntshaw tshaj plaws thiab xav los tau ntau tiam neeg, li no tsoom hmoob ntawm txhua tiam thiab txhia suam teb chaws twb tau sim tsim dua tej cov ntawv hmoob, tsuas yog vim hmoob tawg ri ua tej pab tej pawg me mus nyob rau ub rau no thiaj ua rau cov ntawv hmoob ri mus tsis taus, tsis tsuas li ntawd xwb tseem raug tsoom fwv huab tais suav txwv tsis pub kom hmoob muaj ntaub ntawv, li no txawm hmoob cov ntawv tshwm tawm los ho ploj twj ywm rov lawm, tiam sis kuj muaj tej suam teb chaws los tej pab hmoob uas lawv tau siv lub txwv yim los tsim ntawv hmoob, tsom tawm hauv hmoob lub siab uas khov kho tias xav tsim kom tau hmoob cov ntawv los pab kho haiv hmoob lub neej *

NQE 01 : HMOOB XWM LEEJ TSIM TUS TXWM NTAWV HMOOB *

A : Lub Hauv Paus Tsim Ntawv Hmoob Nyob Xwm Leej,  nyob hauv xeev Xwm Leej kuj yog ib suam nyob hauv teb chaws hmoob, yog nyob rau hauv hmoob nrim dej nrim av, li ntawd thiaj tshwm muaj ob qho yam ntxwv tseem ceeb, xws li kev ntsib sab nraud ntau dua thiab tau txais lwm haiv neeg tej txuj ci los ntxiv rau hmoob tej txuj ci ntau dua, vim qhov sib pauv kawm txuj ci, kev txawj ntse ntawm cov hmoob nyob Xwm Leej hais tau tias, lawv tau khaws thiab ceev tseg tas ib puas tsav yam txuj ci hmoob, kuj tau kawm lwm haiv neeg li los ntxiv rau yus hmoob li lawm tsis tsawg, lwm txoj kev sib fim uas ntau dua rau tej mab sua, ua rau hmoob to taub txog txoj kev txom nyem uas vim yog yus tsis muaj ntaub ntawv, li no lawv txoj kev kawm ntawv suav tau nce qib sai thiab ntxov dua lwm pab hmoob nyob hauv Suav teb, lawv tseem tau siv cov txwm ntawv suav los tsim ua ib co ntawv hmoob *

Xyoo 1436 huab tais Lis Theeb Pov uas yog tus coj tsoom hmoob nyob hauv xeev Fuj Naj, Kav Xyib thiab Kim Tsawb sawv  puv tiv thaiv tua suav, nws xav kom tsoom hmoob koom tib lub suab, coj tib txoj kev tswj hwm, koom ib tug txheej txheem, koom ib lub luag hauj lwm kom sawv daws ua tau ib tsob ib pawg, tiam sis 5 nqes no yuav tau hauj lwm kuj yuav tsum yog yus muaj yus li ntaub ntawv khov kho, li no lub caij npaj ntsuj  puv ntawd tab tom yog lub caij uas lawv tsim ntawv hmoob *

Ntsuj  puv Lis Theeb Pov coj tsoom tub  puv hmoob nrog suav sib tua ntawd noj caij nyoog ntev txog 20 ntau xyoo, tiam sis thaum kawg kuj raug piam tas, raws li kev soj ntsuam txog hmoob txoj kev swb  puv mas yog los ntawm muaj ntau qhov teeb meem xws li :

01 :   Sawv daws tsis koom yuav tib lo lus coj qws kom sib txhib *
02 :   Sawv daws tsis koom yuav ib tug txheej txheem hauj lwm *
03 :   Txheej txheem paim quav, ( yus cov rov tig ntsis ntaj rau yus haiv neeg ) *

Tej teeb meem ntawd , puav leej yog los ntawm hmoob tsis muaj ntaub ntawv nkaus xwb, li no cov hmoob nyob Xwm Leej thiaj muab lub siab rau raws li uas lub siab ntshaw thiab siv lub laj lim plab plaw los tsim ntawv hmoob *

Lub caij huab tais Xub Xeev Yig sawv ua  puv nyob Xwm Leej kuj  yog lub caij cov ntawv hmoob Xwm Leej raug tsim tau thiab tab tom ri tawm, huab tais Xub Xeev Yig tus thawj sab laj hu ua Lis Khawj Maum Li Ke Mou, nws yog ib tug thawj uas muaj txuj ci siab thiab paub cov ntawv hmoob Xwm Leej zoo, hmoob muab nws hu kam ua ''Lis Tswv Zeej  Li Zhu Re'', ntsuj  puv ntawd txhua txhia tus thawj hmoob tau muab siab los kawm thiab siv yus tus ntawv hmoob los ua hauj lwm, txij ntawd los ntawv hmoob tau raug tsim thiab siv tawm tau yam muaj qab hau loj nyob hauv hmoob txoj kev ntxeev tua cov huab tais suav txoj kev lim hiam *

Dua li thaum Meej Tshoj kawg hwj chim thiab Cheeb Tshoj sawv los kav teb chaws, cov hmoob uas nyov Cheej Xib pej thiab Teeb Toob pej, lawv kuj tau siv ib co ntawv hmoob tshwm, yog tej tus txwm ntawv uas raws li lawv lub ntsiab lus *

B :  Keeb tiv tsim ntawv Hmoob, keeb tiv tsim ntawv hmoob txij paus txog ntsis, tsis tau muaj leej twg cim tseg li, tiam sis raws li tej laus tau piav tseg thiab tej phiaj zeb uas tau cim cia, yog muab tas nrho kev tsim ntawv hmoob hauv txhua suam uas hmoob nyob los ntaus nqi, mas kev tsim ntawv hmoob tau dhau dua 3 ntu caij nyoog  xws li :

01 :  Siv tus txwm ntawv Suav sau ua lus Hmoob, siv ntawv suav los sau ua lus hmoob, tsuas yog siv tus txwm ntawv suav ua ib lub cim los hais lus hmoob, piv xam li tias muaj ib lo lus hmoob Fuj Naj hu ua ''Pa Xyo'' lub ntsiab yog ''kua qaub'', tus txwm ntawv suav Ba thiab Xiao tsuas yog qiv nws lub suab xwb, lo lus hmoob Ba Xiao txawm txhais ua ''kua qaub'', lo lus hmoob Fuj Naj hais tias ''ib tog kev'' lawv hais tias ''Nai Kaw'', txawm siv tus txwm ntawv suav Nai Gou los sau, lus hmoob Fuj Naj tseem hu poj niam ua ''Pham'' txawm yog siv tus txwm ntawv suav Pa los sau,  tiam sis kev siv tus txwm ntawv suav los sau ua lus hmoob kuj muaj ob lub teeb meem xws li *

Teeb meem A ;  lub suab tsis haum, muaj tej lub suab hmoob nyob hauv ntawv suav tsis muaj, yog siv ntawv suav los cim tsis tau, tseem yuav tau nrhiav ib co cim los ntxiv rau thiaj hais tau lub suab hmoob tawm *

Teeb meem B ;  siv tus txwm ntawv suav sau ua lus hmoob yuav tsum yog tej tus uas paub ntawv suav zoo thiaj yauv paub sau thiab paub nyeem, yog tej neeg tsis paub ntawv suav ces txawm yuav tsis paub dab tsi, yog vim muaj ob lub teeb meem li ntawd, yam ntawv hmoob no thiaj nthuav tawm ri mus tsios taus *

02 :  Siv tus txwm ntawv Suav ua suab ntawv Hmoob, lub tswv yim uas piav los yog raws li no, muab piv xam li lo lus hmoob Fuj Naj hu ua ''Pa Xyo'' txawm ncaj nraim mus siv tus txwm ntawv suav Suan Tang los sau, tiam sis lus hmoob ho hais rov quav lawm, yuav tsum muab lo lus suav sau rov quav ua Tang Suan no, thaum hmoob nyeem mas ho nyeem ua ''Pa Xyo'' li no tus txwm ntawv thiab lub ntsiab yog sib raws, tsuas yog tias suav nyeem ua lus suav, hos hmoob nyeem ua lus hmoob xwb, ho xws li suav lo lus Lu Tu, yog ua lus hmoob ces yuav tsum sau ua Tu Lu nyeem tawm lus hmoob ua ''Nai Kav'', sau tus ntawv suav tias ''Nai'' txhais tias Poj Niam ), hmoob kuj sau ib tug ntawv suav  Niu, tiam sis ho tawm ua ''Pa'' ( Pham' yog lus hmoob Fuj Naj txhais tias Poj Niam), tiam sis lub tswv yim uas siv tus txwm ntawv suav  sau ua lus hmoob  kuj tshwm muaj 2 yam xws li :

Yam 01 : Muab ntawv suav thiab ntawv hmoob loos ua ke, yog kawm tau ntawv hmoob txawm tau ntawv suav thiab, yog kawm ntawv hmoob nyeem ua suab hmoob, thaum kawm ntawv suav nyeem ua suab suav, kuj yog lub hauv paus uas yuav mus kawm suav tej txuj ci *

Yam ob :  Muab tus txwm ntawv suav los sau ua ntawv hmoob, kuj zoo rau qhov tsis tau tsim dua ib co ntawv hmoob tshiab thiab yuav muaj qab hau rau txoj kev ruaj ntseg ntawm lub teb chaws ib yam li sawv daws tau sib thooj siab koom ntsws, tiam sis kuj muaj teeb meem nyuaj rau yam ntawv no qhov yuav rov hloov ua lus suav mus kawm tej txuj ci suav *

03 :  Yeeb yam ntawv Hmoob, tsoom hmoob nyob Xwm Leej txoj kev tsim ntaub ntawv hmoob tau maj mam to taub tias, haiv neeg ntawd lub suab lus yog haiv neeg ntawd lub cim tseem ceeb, li ntawd ntaub ntawv ntawm ib haiv neeg thiaj muaj haiv neeg ntawd tus yam ntxwv nyob rau hauv, tsoom hmoob tau muab ob yam los tsim ua ntawv hmoob uas dhau los, coj los tuav xam ntaus nqi txog tej keeb tiv qhov zoo thiab phem los ua lub chaw qhia rau sawv daws *

Txoj kev uas yuav raws li cov ntawv suav tus txheej txheem tsim ntawv xws li tus yam ntxwv lub ntsiab lus thiab lub suab, yog tsom raws li tus yeeb yam txwm ntawv suav los tsim ua ib co txwm ntawv hmoob, cov txwm ntawv hmoob ntawd kuj muaj lub yam ntxwv, lub ntsiab lus thiab lub suab los loo ua ke ces kuj zoo kawm thiab zoo nco, dhau no lawd kuj tseem muaj qhov sib ze rau tus txwm ntawv suav, kuj yog lub hauv paus pib kawm ntawv suav, vim muaj tej yam no mas ua rau hmoob nyiam heev, kev tsim ntawv hmoob kuj yog hmoob thawj tsis ntse uas yuav nkag mus rau txheej tshiab, thaum Cheeb Tshoj kav ntuj, uas yog huab tais Tuam Cheej Looj thiab huab tais Yoob Tseem sawv kav ntuj, cov hmoob nyob hauv 3 lub xeev, xws li  Fuj Naj, Kav Xyib, Kim Tsawb, lawv tau siv hom ntawv hmoob no thiab ri txoj kev coj tswj thiab qhuab qhia tsoom hmoob xwb, tseem pab tau tsoom hmoob nyob hauv txomus dav heev, txoj kev uas ntawv hmoob raug siv thiab ri mus dav no tsis tsuas yog muaj qab hau rau j kev ua tsov ua  puv xws li sawv daws koom ib co lus coj, ib txog kev tswj fwm, ib tug txheej txheem,  koom taug ib txog kev  *

NQE 02 : NTAWV HMOOB RAUG HUAB TAIS CHEEB TSHOJ RHUAV *

Nyob hauv huab tais Xub Xeev Yig ntsuj  puv tua suav ntawd, hmoob tej ntawv txheej tsheem thiab keeb tiv raug suav muab tau, chiv thawj suav kuj saib tias yog ib yam tsis muaj qab hau, suav muab coj los ua qhov chaw thuam hmoob, tom qab uas hmoob raug piam los, ua rau hmoob tej keeb tiv raug suav muab tau zuj zus, tiam sis hmoob tej ntaub ntawv ntawd suav muab tau los lawv nyeem tsis tau thiab tsis to taub, suav li muab siab tuaj tshawb hmoob tej ntaub ntawv, lub caij ntawd tej Nom suav loj hnov lub moo no, huab tais suav thiaj tau tshaj lus rau tej Nom suav me kom muab hmoob tej ntaub ntawv sau *

Tej nom suav tswj  puv tseem ntaus xov rau Tsab Kuas Xwm, thaum nws txais tau tej ntawv ntawd, nws tau hais tias yog hmoob txoj kev txom fav ib yam txim loj heev, nws ib ke xa xov rau huab tais ib ke tshawb tshuaj lub hauv paus tsim ntawv hmoob nrog tshaj lus txwv tsis pub hmoob siv ntawv hmoob ntxiv, nws tsab ntawv sau txwv tias ( Hmoob tej ntaub ntawv uas thaum ub tsim los, tam sis no muab rhuav pov tseg tsis pub rov kawm ntxiv, yog tias leej twg tsis mloog los paub tseem pab npog, ib tse neeg muaj txhaum tib si, nws ceg kwv tij puav leej muaj txim, tus hau zos kuj yuav raug txim vim kav tsis zoo ) *

Tsoom hmoob nyob Xwm Leej tau siv ntau lub caij nyoog, ntau txhiab xyoo los tsim cov ntawv hmoob, tiam sis raug Tsab Kuas Xwm ntaj hmuv muab ua ploj tas cia, ua rau haiv hmoob txhia fab kev tswj fwm thiab tsov  puv puav leej tau txais kev swb, li ntawd hmoob txoj kev txawj ntse uas tej ntaub ntawv raug rhuav los poob qab zuj zus *

NQE 03 : KEV TSIM NTAWV HMOOB  QHOV QAB HAU *

Kev tsim ntawv hmoob nyob Xwm Leej, yuav ntxov dua cov ntawv hmoob uas Pos Kaws Lis thiab Sij Pav Thaj, nkawv cov ntawv hmoob ib puas xyoo ntau, yog muab tej txwm ntawv los ntaus nqi saib, yam ntawv no tseem phim thiab haum hmoob dua, yog ho muab tej txuj ci tshiab los ntaus nqi mas yuav pom tias yam ntawv hmoob no ho ze rau ntawv suav, tiam sis muaj lub yam ntxwv hmoob nyob hauv, yog ho muab ntaus nqi tias sawv daws puav leej yog tib neeg suav no mas yam txwm ntawv hmoob kuj haum rau suav tej txuj ci thiab tus yam ntxwv uas yog neeg kuv phem Kuj li tug *

Yog ho muab hom ntawv hmoob ''las Tees'' ( las tis nas ) los ''Los Mas'' los sib piv mas yuav pom tias hom ntawv hmoob no yuav tsim thiab kawm tsis yooj yim, tiam sis cov twg yuav nce qib los yuav poob qib, qhov no yuav txiav tsis tau meej, ntawv hmoob Xwm Leej yog ib lub cim uas tseem ceeb hais txog hmoob txoj kev vam meej, kuj yog lub hauv paus tsim ntawv thiab yuav ua kom ntawv hmoob ri tau mus lawm tom ntej, yuav xav thiab to taub kom zoo  tias yog ib haiv hmoob yus yuav tsum hais yus seem lus, yus muaj yus li ntaub ntawv, yus yuav tsum muaj yus li kws txuj thiab tej tub txawg tub ntse, yus haiv neeg thiaj yuav vam meej taus, hmoob thiaj yuav muaj lub ntsej muag nrog tsoom haiv neeg vam meej hauv lub qab ntuj sawv ua ib txig *

Yog ho tig rov los hais, yus yog hmoob tiam sis tsis xav hais lus hmoob, tsis xav yuav yus li ntaub ntawv, yog tsis muaj yus li kws txuj los tej tub txawg tub ntse mas yuav ua li cas thiaj yuav txawm muaj kev vam meej taus nrog luag lwm haiv neeg ! li ntawd cov ntawv hmoob Xwm Leej yog zoo xws li ib zag qeej hmoob uas hais txog kev vam meej, tsoom tub txawg tub ntse nyob Xwm Leej tau tshwm lub dag zog los pab tsoom hmoob lawm tsis tsawg, lawv lub tswv yim txawj ntse ntawd phim tsoom hmoob sawv daws yuav tsum pab txhawb nqa nrog kawm thiab qhuas, Hmoob Xwm Leej txoj kev tsim ntaub ntawv hmoob yog koom nyob rau hauv txoj kev ua tsov ua  puv, kom haiv hmoob tau txais ib txog kev twj lij thiab cawm txoj sia muaj nyob ua neej, qhob no txawm yog yus tau txais kev txawj ntse siab li cas yus kuj tau txais ib lub neej zoo raws li ntawd fab khwv noj khwv haus kuj txawj nce qib raws *

Hmoob cov ntawv no tseem muaj qab hau rau hmoob txoj kev sib nqua hu uas siv ib lo lus, siv ib tug txheej txheem nyob rau hauv ntsuj  puv hmoob, lawv tseem siv hmoob cov ntawv no los khaws tej keeb tiv ntawm hmoob ntsuj  puv ntawd, vim nws tau nrog tsov  puv thooj txij sawv, tiam sis ho nrog tsov  puv thooj txhij piam tas mus, nco ntsoov tias nws yog ib feem nyob hauv hmoob txoj kev txeeb kev twj lij thiab txeeb kev vaj huam sib luag, tsis tsuas li ntawd xwb, cov ntawv hmoob Xwm Leej no tseem nthuav tawm ib txog kev qhia tau tseeb hais tias yus haiv neeg xav vam meej, yus yuav tsum siv yus cov lus los saib muaj nqis raws yus li ntaub ntawv *

NQE 04 : KEV  SIV CIM XEEB NCO *

Kev siv cim xeeb nco yog ib feem nyob hauv hmoob kev kawm txuj, yam kev kawm no feem ntau yog fab kev lom zem, kuj yog ib yam uas nyiam thiab nco nruj nraim tseg rau hauv nruab sia, raws li kev soj ntsuam nyob hauv keeb kwm hmoob yuav pom tias hmoob tau tsim ntau phau ntawv hmoob, tiam sis zaum twg twb raug luag lwm haiv neeg rhuav tshem piam sij puas ntsoog tas, tau ntau txhiab xyoo los uas txhua tsav txhia yam txuj ci hmoob xws li :

Kev lis kev cai *
Paj ntsig lus taum *
txuj ci qauv tes *
Kev yeeb kev tshuaj *
Kab ke teev hawm *
Txuj ci ntaus nrig *
Txuj ci txheej txheem tswj teb noj chaw *
Txuj ci tua  puv *

Txuj ci saib teb nrhiav chaw nrog rau lub tswv yim uas txawj tsim toob xib, tsoom hmoob pib muaj tsev kawm txij li Cheeb Tshoj los, tiam sis kev kawm ntawm tsoom hmoob tsis hais tus hlob tus yau tus laus tus hluas feem ntau puav leej yog khom lub cim xeeb los nco tseg xwb tsis muaj tus ntawv los sau, kev siv cim xeeb muaj ob yam xws li :

01  : Yog kev kawm ua tej pab *
02 : Yog kawm ntawm niam thiab txiv ( tiam sis yuav tsis raug piav )*

Yam kev kawm ua npoj, yog ib ceg kwv tij los yog ib lub zos npaj, xws li ntiav luag lwm tus tuaj qhia hauv tsev, mloog luag piav ces tsuas khaws nco li qhia hais kwv txhiaj, qhia tu plaub ntug, qhia Paj Nruag *

Qib 01 :   Ntiav kws tuaj qhia hauv tsev, yam kev kawm no yog ntiav qhia txuj ci ntaus nrig, yam txuj ci no yuav tsum kawm txog txhia tiam Xib Hwb thiab caj ces ncau huv si, txheej txheem kawm ntaus nrig, neeg lub cev, hlab ntsha, chaw tuag, cwj pwm, siab ntsws, siv Zog, faib zog, feeb yeeb, feeb yaj, chaw pib, chaw xaus, kev siv tshuaj, kev yug cev, tseem ceeb yog qhia txog yam txuj ci lub caj ces thiab nws tej kev cai nrog rau xyaum coj kev ncaj ncees, kev ntiav kws qhia tau siv los lawm ntev, hmoob twb pib txij thaum Thaj Tshoj thiab Xoom Tshoj los lawm, lub caij Meej Tshoj thiab Cheeb Tshoj kav ntuj yam kev qhia kawm no tau tsim ib co hmoob uas txawj ntse thiab muaj peev xwm, cov tib neeg uas nto npe nyob hauv hmoob Keeb Kwm, xws li Vwj Paj Yig thiab Ham Ntxoov Tsawb *

Tas nrho hmoob tej thawj coj thiab huab tais twb yog tawm hauv txoj kev kawm los, txij kuv phem Kuj tau txais kev daws tso los, kev tsa tsev kawm ntawv rau hmoob tau muaj ntau zuj zus tuaj, tiam sis tej tsev ntawv no tsuas yog qhia ntawv cob kev txawj ntse xwb, hos txuj ci fab kev lis kev cai hmoob kawg yuav tsum thov kws tuaj qhia hauv tsev, hmoob txoj kev thov kws tuaj qhia hauv tsev nyob rau txheej no los tseem saib yog ib qho uas tseem ceeb thiab muaj nqis kawg, Hmoob txoj kev thov kws tuaj qhia yog coob leej kawm ua ke xws li ib ceg kwv tij, ib lub zos, los yog ntau lub zos koom ntiav ib tug kws tuaj qhia, tej tub tuaj kawm tsis faib tub ntxhais, kawm ib zaug tsis pub tshaj 30 leej los tsis pub dhau 50 leej, txheej laus thaum kawm ib qib yog 49 hnub, qib no yuav tsum kawm kom tiav, yog qib ib tej txuj ci, kawm tiav qib ib ces nyias mus xyaum nyias ib ntus, ho rov los pib kawm qib ob thiab qib peb, kev cai kawm txog qib tsib tas ces tiav, thaum kawm tiav hlo lawd, muaj peev xwm siv tau thiab qhia tau lwm luag lawm *

Qib 02 :   Mloog luag piav nkhaws nco, kev mus mloog luag piav thiab khaws nco, yog ib yam txuj ci uas kawm nyob ntawm tej ntees ploj ntees tuag, ntees dej ntees cawv, hmoob yog ib haiv neeg uas nyiam qhua heev, thaum muaj ib siab ob qig, sawv daws kheev tuaj sib koom sib pab, tej neeg uas tuaj ua qhua tsis tsuas yog tej kwv tij los yog txheeb neej txheeb tsav xwb, tej qhua kuj muaj coob muaj ntau, ib tuaj txawm ua tsev puv npo, tsawg yog pua leej, coob kuj muaj txog ntau txhiab leej, tej qhua tuaj ntawd, tus yuav txawj yam kab ke twg twb muaj txhua, xws li lo lus hmoob hais tias:( Tij ntsib Kwv, Phooj ntsib Ywg, Kws txuj ntsib kws ci ) *

Kev foom, kev ua tsaug, kev sib lwv kwv txhiaj, kev sib twv txuj ci, kev tshuab raj ntaus thaj cheej, tej no puav leej muaj txhua nyob hauv txhia yam lub ntees, txoj kev qhia txuj ci, ntev mus ntev tuaj ces zoo li ib co kev cai, li no thaum twg muaj ib siab ob qig, tej neeg sawv daws nyiam tuaj mus koom pab txhawb nqa los yog koom kev lom zem xws li :

Tus luag xav kawm kev lis kev cai ces nws mus saib luag ua kev lis kev cai *
Tus xav kawm kwv txhiaj nws ho mus mloog luag sib lwv kwv txhiaj *
Tus xav kawm txuj ci ces mus saib luag twv tswv yim txuj ci *
Tus xav paub keeb kwm ces mus mloog luag piav phwv huam *

Li no, yog leej twg nyiam yam twg nws txawm cim xeeb nco tau yam ntawd, vim tej txuj ci hmoob nyob xyaw  kev lom zem, yog leej twg muab siab ces txawm nco tau, kev mloog lus piav khaws nco, yog hmoob txoj kev hu qhua lom zem kuj muaj qab hau heev *

Hmoob txoj kev caw qhua feem ntau yog 3 hnub, lawv thiaj rov mus tsev, thaum tiam qhua yuav tau ua ntau yam kab ke, xws li kev ua luag tsaug, haus cawv sib foom koob hmoov, piav keeb kwm thiab sib lwv kwv txhiaj, tej kab ke no puav leej yog xub npaj tseg, tus tswv tsev thiab tej qhua sawv daws nyias twb npaj nyias yam uas yuav siv tib sis lawm, ces tsuas ua ib qib zuj zus raws li txheej txheem tau tseg xwb, vim qhov ntawd thiaj muaj qab muaj hau heev, tej neeg yuav mus ntsauv saib los yog mus mloog kawm mas coob tas nrho thiab yuav to taub zoo *

Txhua txhia zaus uas caw qhua tuaj, yuav tsum muaj tej kab ke no xwb xwb, tiam sis lub ntsiab yuas mus li cas kuj nyob ntawm lub ntees, tsis yog tias qhov twg twb yuav ua tib yam, xws li lub ntees pljo ntees tuag, yog muab txoj kev nco thiab hlub tshua tus tuag los ua qhov tseem ceeb, yog kab ke tshoob kos ho yuav saib lub caj ces los ua qhov tseem ceeb *

Muaj tej txhia tseem yuav nthuav txog yus haiv hmoob lub keeb kwm, hmoob zaj keeb kwm uas ntuas nyob hauv tshoob kos, yog ntuas rau thaum yuav tsa qhua sawv kev, lub caij tab tom hais cov lus ntuas mas muaj qab hau heev, keeb kwm ntawm ob tog neej tsa thiab haiv hmoob lub keeb kwm uas tus kws txuj hmoob piav txawm los raug siab tshaj plaws, li no kev paub txog keeb kwm hmoob puav leej yog tau txais los ntawm tej ntees. hmoob ntuas piav keeb kwm no, zoo xws li ib zaj lus qhuab qhia, li ntawd kev cim nco nyob hauv ntees dej ntees cawv yog ib txog kev tseem ceeb nyob hauv hmoob lub cim xeeb *

NQE 04 :  KAWM THIAB QHIA TU PLAUB NTUG *

Hmoob kev tu plaub ntug, yog khom ntawm lub koom haum sib koom tes thiab yog haiv hmoob lub hauv paus qhia ke tu plaub ntug, kev rau txim yog hmoob tsim thiab siv tawm, txuj ci tu plaub ntug yog ib feem tseem ceeb hauv hmoob txoj kev qhuab qhia, txheej laus thaum ub siv lub koom haum sib koom tes los ua lub hauv paus tswj, tej txhooj ua txiav nyob hauv koom haum sib koom tes yog hmoob tej cai, yog koom haum ua tus tshaj tawm kom sawv daws siv *

Li ntawd hmoob thiaj tau txais kev tswj fwm thiab cob qhia ces tsoom hmoob kuj yuav tsum hwm thiab coj raws li txoj cai, koom haum sib koom tes yog lub hauv paus kav lub neej txoj sia yav ntuj thaum ub uas hmoob yuav tsawg tsis tau *

#27
Guest_Kib Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kib Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud lod !!!


              SUAV TSO CAI RAU HMOOB KAWM SUAV NTAWV

               YOG PIB TXIJ  LI  XYOO 1662 *

Hmoob tej tsev kawm ntawv Suav yog tseem fwv pab tsa txhim, tej tub ntxhais kawm ntawv yog hmoob xwb, tseem fwv Suav ua siab qhia ntawv Suav rau hmoob tej tub ntxhais kuj yog vim lawv xav ntxuav hmoob hlwb, tiam sis kuj yog vim tsoom hmoob txoj kev sawv  puv ntxeev tua txeeb tau los, kuj yog vim hmoob pheej ntxeev tua Suav los ntau tiam, ces suav thiaj tso txoj kev dav *

Piav raws qhov tseeb, txawm yog tseem fwv xav kom lub teb chaws hmoob tseg tsov  puv tuaj tua suav, li ntawd suav thiaj siv txheej txheem tswv yim los ntxuav cheb lub teb chaws hmoob, kuj yog ib txog kev uas suav siv los tsuj yuam lwm haiv neeg uas tsis yog suav kom cov haiv neeg hloov siab hloov ntsws, vim li ntawd suav txoj kev tsa tsev qhia ntawv rau tsoom hmoob kuj yog ib ntsuj  puv uas txias heev *

Huab tais Khab Xyib kav ntuj xyoo 43 lub 10 hli ntuj, Fuj Kuas Sis hu ua Phab Txoob Luj Hu Guang Xue Shi Pan Zong Luo, tau sau ib tsab ntawv mus rau Huab tais Kab Xyib xyoo (1662 txog 1723 ) tsab ntawv sau tias :

Hawm txog koj txiv huab tais, Hmoob Nyoos pheej ntxeev siab tsim kev phem, yog vim hmoob Siav ntxias, hos cov Hmoob Siav ntxeev siab vim raug peb cov suav chib thiab thuam, vim li no, lub tswv yim zoo tshaj kom hmoob kom hmoob lub siab nyob tus, kawg yog siv tswv yim mus ntxias cov Hmoob Siav, kom cov Hmoob Siav lub siab lub ntsws tig los tuaj tseem fwv phab, ntev mus lawv kuj yuav txawj mloog lus ib yam li tej neeg suav, thaum ntawd lawv yuav txia los ua suav thiab yuav nov qab lawv tej poj yawm txwv koob lawm *

Txoj kev yuav ntxias cov hmoob Siav, ces kawg yog cia lawv kawm ntawv suav, tiam sis txhua txhia lub Xyeem thiab Tsawb uas yog lub Fwv kav txog, tseem tsis tau muaj txoj cai tso hmoob kawm ntawv thiab nrog suav twv ntawv, vim li no lawv thiaj tsis pom zoo, hmoob los zwm rau peb tseem fwv suav tau 30 ntau xyoo lawm, yog tias lawv ho muaj tej yim yeem kiav ua neeg suav, ces yuav tsum tso lus kheev rau lawv ua huab hwm suav, pub lawv kawm ntawv suav thiab nrog suav sib twv ntawv, tsis pub txwv thiab yuav hais ub hais no rau lawv, teeb meem ntawm cov npe tej tub ntxhais twv ntawv mas tsis hloov kuj tau, daim ntawv twv kuj txhob muab faib ua suav thiab hmoob, cia tso phluav hmoob thiab suav twv ua ke, yog ua li no mus tsis ntev ces cov Hmoob Siav cia li kiav ua suav tas lawm, hos tej hmoob Nyoos kuj txawj hloov los ua hmoob Siav, qhov no yog ib txoj cai ua kom lub teb chaws Tshus Chu nyob hauv peb suav lub xib teg mus ib sim *

Yawg Kuj Tshoj Fuj Xyuj Lis Phab Txoob Luj tsab ntawv sau mus thov Huab tais kom tso lus kheev cov me nyuam hmoob rau npe suav mus kawm ntawv, feem ntawv piav hauj lwm nyob hauv tseem fwv daim ntawv qhuab qhia tau sau tseg tias :

Hawm txog koj tus ua txiv huab tais !

Xyoo 43, txij lub 1 hlis txog lub 10 hli ntuj, kuv tau mus xeev Fuj Naj pab twv ntawv, tej teb chaws uas kuv tau mus hla, xws li  Heej Tsawb Heng Zhou, Tsheeb Cheng, Yoos Yong, Pov Bao, Ceem Jing thiab Seej Shen, tej suam teb chaws no hmoob thiab suav sawv daws nyob ua ke, yog ib ntsuj teb chaws uas roob loj zoov dav, sab naj fab ntawm Tsheej thiab Yoos yog xeev Kav Toob thiab xeev Kav Xyib, Seej thiab Ceem sab xib fab yog xeev Kim Tsawb ntu nrab, tej teb chaws no puav leej hwm koj txiv huab tais lub hwj chim *

Cov hmoob Liab uas yav tas los Suav tau siv tub  puv mus tua vim lawv tsis hwm, tiam sis vim muaj koj txiv huab tais lub hwj chim ces lawv ho tau rov los zwm tas, nyem no txhua txhia qhov twb nyob thaj yeeb tas, kuv tau ua xws li ib tug tub ntawv mus saib lawv, taug kev tsis nqa ib rab ntaj hmuv mus txog twg twb tsis muaj* tom, kuv ntseeg tau tias yog koj txiv huab tais lub hwj huam ntxoov taus lawm thiab kuj paub txog tias hmoob tsis yog ib co neeg phem tas nrho uas yuav hloov tsis tau *

Thaum peb suav siv tso  puv tua yeej lawd, kuj yuav tsum siv kev cai los kho ua qab, tej piav no yog piav raws kuv lub tswv yim tsis ntse, thov koj txiv huab tais ua zoo muab los ntaus nqi, lub hauv paus uas kom cov hmoob Nyoos ntxeev tsis tseg, txawm yog cov Hmoob Siav haub ntxias, cov hmoob Siav qhov lawv tsis mloog lus los kuj yog vim cov neeg suav phem chib lawv, saib lawv tsis rau nqi, li ntawd txoj cai twg yuav muab los siv rau hmoob yuav tsum xub siv rau cov hmoob Siav, maj mam ntxuav lawv lub hlwb tsis ntev lawv kuj txawj txia ua neeg suav tas, cov hmoob Siav txia ua suav tas, cov hmoob Nyoos kuj yuav txawj txias los ua Hmoob Siav *

Txiv huab tais koj lub hwj chim roos lub teb lub chaw, koj ua lub siab dav fo muab lub teb lub chaw saib zoo puav tam lub cuab lub yig, saib tsoom Xov dawb zoo puav tam tej tub ki, cia peb suav txhob muaj qhov tias yog ''Neeg Hmoob'' thiab ''Neeg Suav'' lawm, txhob muaj hmoob Siav hmoob Nyoos ntxiv kom sawv daws koom ua ib haiv neeg xwb, tej txoj cai uas yuav txiav, xws li txoj cai sib twv ntawv, cov Thoob Tom thiab Xyeem hauv Ceem Tsawb, muab tu ua 5 lub lis, xws li 1 lub lis suav, 4 lub lis hmoob, sawv daws koom nce se rau ib tug Nom, hos cov tub ntawv uas tuaj twv ntawv tsuas pub tib lub lis suav twv *

Suav twb tua hmoob tau muaj 100 ntau xyoo lawm, cas tseem yuav muaj qhov faib ua suav thiab hmoob, pub suav twv ho tsis pub hmoob twv, tseem muaj tej txhia neeg suav hais tias (Kmoob Kws Hmoob ) kuj muaj tej txhia hmoob tsis kam lees tias lawv yog hmoob, qhov no txawm yog yam teeb meem uas hauv txhua txhia lub tom tau txiav los ua neeg suav tsawg heev, kuv tau mus tshuaj dua ob lub Xyeem Xeeb Huam Xing Hua thiab Nyab Huam An Hua hauv xeev Fuj Naj, ntsuj av ntawd thaum Xoom Tshoj kav ntuj hu ua Mej Sab  Mei Shan, lub caij ntawd ntsuj av no tseem yog zwm rau Xoom Tshoj, tiam sis lawv lub neej ywj pheej, li no lawv tej tub ntawv kuj nrog peb suav kawm coob zuj zus tuaj, ces tej hluas hmoob yuav twv tau los ua Cis Zeej Ju ren Txheej Nrab, tseem fwv  Xoom Tshoj  tsis tau faib hmoob thiab suav, ces ua rau hmoob cia li nov qab hmoob lub npe zuj zus lawm, vim li cas cov hmoob ntawm Xeeb Huam thiab Nyab Huam txoj hmoo ho zoo ne !  cov hmoob ntawm Thoob Tom ho tsis nrog luag zoo ?  dua li txhia lub Tsawb thiab Xyeem hauv Fwv kuj muaj tej tub hmoob kawm ntawv siab, tiam sis tej tseem fwv suav me uas kav lawv hais tias, lawv tsis muaj txoj cai li ntawd ces tsis pub cov hmoob mus twv qib siab, tej tub tseem fwv suav tseem nrhiav ntau yam teeb meem uas ua rau tsoom hmoob tsis txaus siab los nrog kuv hais, li no tej tub hmoob uas tsis tau nrog luag  kawm ntawv, tsis yog Thoob Tom thiaj muaj coob xwb, kuv lub tswv yim tsis ntse mas ntseeg li no, txij hmoob los zwm rau peb, twb muaj 30 ntau xyoo lawm, yog muaj tej txhia yeem los zwm rau lub lis sauv, yuav tsum cia lawv ua huab hwm suav thiab kheev lawv twv ntawv los kawm ntawv, tej tub ntawv suav kuj yuav tsum txwv lawv kom txhob tav tej hluas hmoob txoj kev *

Qhov uas niaj xyoo tsev kawm txheej nrab los txheej siab yuav txais tsawg tus mas tsis hloov, daim ntawv twv tab yog suav thiab hmoob kom koom tib daim qauv, tso kev dav rau hmoob thiab suav ib yam, ua li no los nthuav koj txiv huab tais lub koob meej hwj chim, yog tias txoj keb no mus tau, thov cia ntawv suav ri mus rau teb chaws hmoob, ntev mus hmoob thiaj kiav los ua neeg suav, tej hmoob Nyoos kuj yuav hloov zuj zus los ua Hmoob Siav tas, qhov no thiaj yog txoj kev uas kom lub teb chaws Tshus poob los nyob hauv peb Suav txhais tes mus ib sim, kuv ua hauj lwm nyob hauv tsev kav xwm Haj Leej Hang Leng tau txais koj lus kheev los kav hauj lwm rau lub teb lub chaw, pom ntau hnov ntau kuv thiaj piav raws qhov tseeb thiab muab txoj kev qhia ntawv piav pub rau koj nrog paub, tej teeb meem no kuv sau ib tsab ntawv los yuav piav tsis txhua, hais ib loS kuj yuav tsis meej, yog kuv tej lus no muaj tej lo zoo yuav ces thov koj txiv huab tais ho saib ib muag, thiab tso rau thawj Pwm Tsav los sab laj tuav xam, thov hais kom txhua qib Nom hauv Fwv thiab Twj pab saib xyuas pab tuav tswj qib kev cai no *

Sau thaum Huab Tais Khab Xyib *
Xyoo 43 lub 10 hli ntuj 25 ! *

Lub 11 hlis ntuj 21, tau txais Huab Tais lus kheev, lub ntsiab mas yog lub Pwm tuav phab kev kawm tau tuav xam cov lus hauv tsab ntawv *

Peb tau tuav xam txog Fwj Kuas Xyuj Tseem Phab Txoob Luj daim ntawv, lub ntsiab lus yog tau piav txog cov Hmoob Siav yeem zwm rau lawv ntawv ntawm xeev Fuj Naj, tsab ntawv no Phab Txoob Luj suav, thov tso cai rau cov Hmoob Siav twv ntawv *

Peb pom zoo nws lus thov, cov tub ntawv moob Siav uas nyob txhua txhia lub Xyeem, Tsawb thiab Fwv hauv xeev Fuj Naj, tsis hais tus twg yog xav nrog tsoom tb ntawv suav twv ntawv, pom zoo cia lawv ua huab hwm suav thiab twv ntawv tau, yog tej hluas hmoob uas yuas twv ntawv muaj tsawg leej, cia lawv zwm rau lub tsev ntawv uas nyob ntsuj av ntawd *

Sau thaum Huab tais Khab Xyib xyoo 43 lub 12 hlis *

Peb tau txais Huab Tais lus kheev rau hnub tim 13 lub 12 hlis no *

Thaum huab tais txais tau tsab ntawv no, lub siab kuj xav tau dav tuaj, li ntawd, tib xyoos no lub 12 hlis hnub tim 11, huab tais tau tso ib qib lus kheev nqes rau teb chaws hmoob, qib cai no, tso lus rau txhia tus tub ntxhais hluas hmoob kawm uas nyob rau hauv txhia lub Xyeem, Tsawb, Fwv hauv xeev Fuj Naj kom muaj cai nrog suav kawm thiab twv ntawv, yog nyob suam twg kom zwm rau lub tsev ntawv suam ntawd, txij no mus hmoob thiaj muaj cai mus nrog suav kawm ntawv thiab mus nrog suav sib twv ntawv *

NQE 01 : NTAWV SUAV RI MUS TEB CHAWS HMOOB *

Hmoob txoj kev kawm ntawv suav thaum nyuam qhuav pib, suav hu ua ''kev pab hmoob thiab Co kawm ntawv'' los yog ''kev pab hmoob kawm ntawv'' tom qab no ho muab hloov hu ua ''hmoob kev kawm''*

Tseem fwv txoj kev pab hmoob kawm ntawv nyob hauv xeev Fuj Naj yog pib thaum huab tais Khab Xyib xyoo 44 haum rau xyoo 1706, lub xyoo ntawd tus Nom Pheej Yeej Fus Tsom Seeb Choj Pian Yuan Xun fu Zhao Shen Qiao tau sau ntawv cim tseg tias, tej me nyuam hmoob kuj zoo tsa tsev kawm los qhuab qhia *

Thaum ntu caij huab tais Tuam Cheej Looj thiab huab tais Yoob Tseem kav ntuj, tseem fwv Suav hauv Theeb Tsheej Tsawb tau tsa ob lub tsev kawm ntawv rau hmoob, tsev kawm ntawv hauv paus ntawv suav muaj 6 lub, xws li sev kawm ntawv hauv lub nroog Cheej Tsawb :

Zos Cheej Xyib Xus Qing Xi Suo *
Tsiam Yaj Zhai Yang *
Xab Tshuam Pheej San Cha Ping *
Xib Muas xyib Si Ma xi *
Pej Lis Pheej Bai Li Ping *
Tsev kawm Xyi Chuj Yeej Xi  Que Yuan *
Tsev kawm Kib Tsaws Gui Zhe *

Hauv Theeb Foom Huaj tsa muaj 6 lub tsev ntawv xws li :

Tsev kawm Yaj Pov Tsiam Ya bao Zhai *
Tsev kawm Ceem Thaj Jing Tang *
Tsev kawm Txij Huj Yeej Ci He Yuam *
Tsev kawm Saim Ceeb Thaj  Shai Jing Tang *
Tsev kawm Foom Huaj Yeej  Feng Huang Ying *
Tsev kawm Nyiaj Khawv Yan Kou*

Hauv Xyeem Leej tsa muaj 12 lub tsev ntawv xws li :

Tsev ntawv Theeb Tsheej ting cheng*
Tsev ntawv Mis Num Mi Nuo*
Tsev ntawv Looj Thuaj Long Tuang*
Tsev ntawv Cij Toom Ji Dong *
Tsev ntawv Los Vam Tsiam Lao Wang Zhai *
Tsev ntawv Tshuaj Toom Cha Dong *
Tsev ntawv Ceeb Nyiaj Jing Yan *
Tsev ntawv Luj Puav Tsiam Lu Ba Zhai *
Tsev ntawv Yam Xyib Tsiam Ya xI Zhai *
Tsev ntawv Phaij Pus Mais Pai Bu Mai *

Hauv Xyeem Tsheej Pum tsa muaj 5 lub tsev ntawv xws li :

Tsev ntawv  Fwv tsheej  Fu Cheng *
Tsev ntawv  Laj Nyuj  Lang Niu *
Tsev ntawv  Phooj Toom  Pong Dong *
Tsev ntawv  Muj Yim  Mo Yi *
Tsev ntawv  Heej Lees  Heng Ling *

Thaum huab tais Yoob Tseem xyoo 7 nws tau tsa thawj lub tsev kawm ntawv los pab Hmoob thiab Co kawm ntawv nyob rau Leej Khawv Ling Kou, yav ntuj thaum ub thaum Leej Khawv yog zwm rau Xwm Leej,  thaum teb chaws ua Koom Tshaj thiaj raug muab faib rau Thoob Toom  Tong Dao*  

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 11 tau tsa 5 lub tsev qhia ntawv rau Hmoob thiab Co nyob rau hauv Xyeem Xwm Leej xws li :

Tsev  ntawv  Luj Nyiaj Li Luo Yan Li Yi Xue  lub tsev no  yog 1 lub tiam sis faib ua 3 kem *
Tsev ntawv Pam Lis Ba Li Yi Xue, yog 2 lub muab faib ua 6 kem, muaj 1 lub tsev phiaj lawj *
Tsev kawm ntawv Xab Mum Tshoob  San Mu Chong Yi Xue, 1 lub tsev faib ua 3 kem qhia, cov tsev ntawv no muaj 4 lub yog qhia cov hmoob, hos 1 lub yog qhia cov Co, 4 lub qhia hmoob yog, Lauj Nyiaj Lis, Fwb Yooj Lis, lub tsev ntawv Xab Mum Tshoob yog qhia Co *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 13, tseem fwv tsa tau 8 lub tsev kawm ntawv  Sub Suj Shu Shu ( qib qis tshaj ) yog nyob  Xwm Leej, li no kev qhia hmoob kawm ntawv thiaj tau ri mus*

Raws li phau ntawv Xian Jian Chi Ban Dao Nan Yi Xue Ji tau sau tseg tias, txij thaum hmoob tau nyob tiaj tus los, tseem fwv tau kub siab los tsim txhim kho hmoob lub neej, qhov tseem ceeb yog txoj kev qhia ntaub ntawv, nyob hauv tseem qhia txog tej paj lug, tau tsis ntev ces ho tsa lub tsev Meej Leej Thaj Ming Lun Tang, ib nyuag ntu tom qab ntxiv tseem fwv ho pab nyiaj tuaj tsa lub tsev tuam tsev txuj Txheej Leej Sub Yeem Cong Ning Shu Yuan, hos sab hnub poob yog lub tuam tsev txuj Ham Tsab Sub Yeem Hang Shang Shu Yuan, hos cov qib qis muaj tsev kawm ntawv Yas Tseem Ya Sheng  thiab Phooj Huj  Peng He, txoj kev qhia ntawv rau hmoob kuj zoo puav tam li rau chiv rau tej liaj teb kom zoo *

Hais txog suam Xwm Leej mas twb yog hmoob thiab cov Co nyob coob xwb, lawv hnav tsho txho thiab mus taw pliab xwb tsis paub ib tug ntawv li, cov hmoob nyob ntawm 4 lub Lis Lauj Nyiaj, cov Co uas nyob ntawm Xab Mum puav leej tau txais kev pab tsim  tsev kawm ntawv los ntawm tseem fwv, ua rau cov neeg ntawd tau hawm tseem fwv zuj zus, hos ntsuj teb chaws Naj Tshij Pav Nan Chi Ban, mas yog xyoo Liab, tseem fwv thiaj txeem mus txog thiab kav tau, lawv tseem coj lub neej li qhov qub tsuas paub tu tsiaj tu txhuv xwb, lub ntuj tshiab tawm tuaj uas yog qaib xyoo hmoob thiaj pib nyiam kawm ntawv ces lawv thiaj thov yawg nom Los Vwj ho muab qib lus thov no xa mus rau yawg Los Hawj ces nws thiaj teb tias, tau *

Tas no thiaj pib xaiv chaw los tsa tsev ntawv, nrhiav kws qhia ntawv thiab tseem fwv pab nyiaj kuv phem tuaj, lub tsev ntawv tej liaj teb faib rau zos Tuam Pheej Yeej Da Ping Yuan, Xyov Tswm Pheej Xiao Zhu Ping thiab Los Mum Tshoob Lao Mu Chong, tas huv si kwv yees 8 muj ntau me ntsis, npaum nkaus li tsev ntawv Kem Xyib cov, li no tsoom hmoob sawv daws thiaj ua tsaug tias, ( Cheeb Tshoj yog peb niam peb txiv tiag thiaj tso cai peb kawm ntawv ), cov haiv neeg uas ib sid nyob teb chaws qus ntawd, txhob muab lawv ua kom kawg kev, lawv lub neej ua teb quav hlawv tseem tshuav nplooj siab nplooj ntsws, yog peb pib tsa tsev kawm ntawv rau lawv mas sawv daws yuav pom zoo tuaj nrog koom, qhov no yog tseem fwv txoj cai tso kev dav *

Txij li tau muaj lub npe Xwm Leej los yog ib lub caij nyoog uas ntev ntau txhiab xyoo, tej neeg hauv Xwm Leej no lawv muaj lawv txuj ci, txawm tias ntsuj av no yuav dav mus li 20 km2 los tsis kav txij thaum ub los txog niaj hnub no tsuas muaj yawg Vwj Huj Hawj Ya Huam He Hou Ya Hua Wu Jun thiaj li siv huab tais lub hwj chim los tso txoj kev dav rau hmoob *

Li no hmoob thiaj tau txais txoj kev vam meej rau lub hwj chim no puv npo thiab ri mus txog teb chaws hmoob ib ncig. txawm yog Chij Pov kuj tau txais lawm thaum tsev kawm ntawv tsa tiav, cov hmoob tau thov ib lo lus rau kuv tias, kom tsa ib daim phiaj zeb muab yawg Hawj lub npe thiab nws lub koob meej sau tsa tseg kom txhob nov qab. lwm qhov teb chaws hmoob nyob hauv Fuj Naj kuj tau txais kev kawm ntawv suav zuj zus, tej kws qhia ntawv rau hmoob kuj niaj xyoo mus nqa nyiaj nqe zog hauv Xyeem los pab lub neej, txij li ntsuj  puv Vwj Paj Yig dhau los, vim qhov yuav muab hmoob ntxuav hlwb kom hmoob hloov siab hloov ntsws, dua li txoj kev tso suav  puv tuaj kav teb chaws hmoob lawd, lawv tseem tsim tsev ntawv Sub Yeem Shu Yuan rau txhua lub theeb thiab Xyeem uas kav hmoob, tsim tsa tsev ntawv qib qis rau txhua txhia lub zos rau hmoob tau kawm ntawv*

Txoj kev qhia ntawv suav rau cov hmoob nyob xeev Kim Tsawb, feem ntau yog tsa tsev ntawv nyob hauv theeb, tsawb, fwv, xws li tsev kawm ntawv Mooj Ya  Meng Yang, Mees Laij Min Lai thiab Tshoob Foob Zhong Feng hauv lub fwv Kim Yaj Gui Yang fu, hauv lub fwv Nyab Seem kuj muaj ob lub tsev ntawv,  xws li tsev ntawv Tsheej Toob Cheng Dong thiab tsev ntawv Tsheej Xyib  Cheng Xi, lub fwv Tuam Teem Da Ding Fu  muaj fwv Tsheej Yim Fu Xheng yi xue, tsev kawm ntawv Xyawb Laij Xou Lai, Xyib Tsheej Xi Cheng, Toob Seeb Dong Sheng, Tuam Teem Xyib Da Ding Xi, Luj Looh Liu Long thiab Yaj Tshav Puam Yang Chang Ba, lub fwv Lis Pheej Li Ping fu muaj lub tsev ntawv Veej Xyeeb Wen Xing thiab Yam Tseem Ya Zheng, lub fwv Twv Yeej Du Yuan fu muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej fu cheng, Phaaj Las ping lang thiab Khaib Khawv Kai Kou, lub fwv Tseem Yees Zheng yuan muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej, lub fwv Xeeb Yim Xi Yi fu muaj lub tsev ntawv Tsheej Xyab cheng Xiang, lub fwv Xib Tsawb Si Zhou fu muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej  fu Cheng, lub fwv Thooj Zeej Tong Ren fu muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej fu Cheng, lub fwvXib Naj Si Nan fu  muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej Fu Cheng, lub fwv Sij Cheej Shi Qing fu muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej Fu Cheng, lub fwv Txeeb Yim Zun Yi fu muaj lub tsev kawm ntawv Vaj Koob Txhij Wang Gong Ci, tsev ntawv Xam Thaj Siv Xia Ta Shui  thiab Tuam Xab Cuaj Da Sang Jia *

Dua no lawd tseem muaj lwm lub tsawb, Theeb, Xyeem, tseem muaj cov tsev ntawv rau hmoob tshaj ntawm 50 lub nyob hauv xeev Fuj Pej Hu Bei Shen, xws li lub Theeb Huj Foob He Feng Ting muaj lub tsev ntawv Cawv Foob Jiu Feng, Vwb Lib Pheej Wu Li Ming thiab Pej Ca Pheej Bei Ja Ping, lub xyeem Tshaj Luj Chang Lou muaj lub tsev ntawv Peeb tsheej Ben Cheng, Sij Laj Xib Shi Liang Si, Vab Thaj Wang Tang thiab Yeej Thoob Yuan Tong, lub xyeem Xyeeb sib muaj lub tsev ntawv Foob Sab, lub xyeem Xyeeb Nyeej Xuan En Xian, muaj lub tsev ntawv Tsheej Tshoob Cheng Chong, Chij Puam Qing Ba, kuv phem Toom Zhong Dong thiab Toob Xyam Dong Xiang, lub xyeem Laij Foom Lai Feng Xian, muaj lub tsev ntawv Tsheej Nem Cheng Nei, thiab Mom Toom Mao Dong, lub Xyeem Xyeej Foob Xian Feng Xian, muaj lub tsev ntawv Ceeb Toom Xib Jing Dong Si thiab Teeb Tsiam Ding Zhai, lub xyeem Lim Tshuab Li Chua xian muaj lub tsev ntawv kuv phem Lwm Zhong Lu, Ceem Naj Jian Nan, Tsheej kuv phem Cheng Zhong, kuv phem Lwm Luj Lim Tshav Zhong Lu Lou Li Chang, kuv phem Lwm Tshaj Thaj Puam Zhong Lu Chang Tang Ba, kuv phem Lwm Faj Thwv Txhij Zhong Lu Huang Tu Chi  thiab Naj Pheej Nan Ping *

Kev pab tsim tsa tsev ntawv rau cov hmoob nyob xeev Yeej Naj, xws li hauv lub Fwv Kuav Naj Guang Nan Fu, thaum haub tais Khab Xyib xyoo 44, tus Nom Tsib Fwv Zwm Yim Foom Ru Yi feng tau npaj tsa thawj lub tsev kawm ntawv rau hmoob nyob hauv nroog Kuav Naj *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 3, tus Nom tsib fwv Phab Yees Mees Pan Ying Ming tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Mij Lawj Vab Mi Le Wan *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tau rov tsa 7 lub tsev kawm ntawv ntxiv rau hmoob, xws li lub tsev Phwv Theeb Pu Ting, Pham Tshoj pang Chao, Mum Yig Looj Mu Yi Long, Lis Pub Li Bo, Puaj Pwv Ba Pu, A Khu A Ke, thiab Puj Yij Bo Yi, hos nyob hauv lub tsawb Tseem Xyooj Zheng Xiong Zhou kuj tau pib tsa ib lub tsev kawm ntawv xyoo 9 tau rov tsa dua ob lub thiab xyoo 10 tsa ib lub tsev ntawv ntxiv, hauv lub xyeem Mooj txiv Meng Zi  dej Liab *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 9 tau pib tsa lub tsev kawm ntawv Tsheej Xyib Kuab Ceng Xi Guang, xyoo 12 tsa lub tsev kawm ntawv Ci Kiab Ji Jie, Tshav Teem Chang Ding, Tuam Theej Da Tun, Xeeb Nyab Xing An thiab Kuj Cawm Ge Jiu *

huab tais Tuam Cheeb Looj xyoo 5, tau tsa lub tsev ntawv Looj Swm,  nyob hauv lub xyeem Chawb Pej Qiu Bei Xian thaum huab tais Yoob Tseem xyoo 9 rau xyoo 11 tau tsa 6 lub tsev ntawv rau hmoob, xws li lub tsev Vej Tshab Koob Wen Chan Gong, Cawm Tsheej Phaj Looj Sim Jiu Cheng Pang Long Shi, Lwm Twv Kuab Seem Mlom Lu Du Guang Sheng Miao, Muas Tsawv Looj Ma Zhe Long, Tsawv Xyab Zhe Xiang, Muaj Taj Som Ba Da Shao *

Huab tais Tuam Cheeb Looj xyoo 3, tsa ntxiv lub tsev kawm ntawv Swm Phij Shu Pi thiab Sij Xim Tsiam, Lus Thaim Yij Shi Si  Zhai Luo Tai Yi, lub Fwv Khaib Huab Kai Hua Fu ( Fwv Paj Tawg) xyeem Veej Sab Wen Shan *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tus Nom tsib Xyeem Tshoj Kuj Pij Cao Guo Bi tau pab tsa 9 lub tsev kawm ntawv rau hmoob, xws li tsev Naj Choj Tsiam Nan Qiao Zhai, Luj Nooj Lis Le Nong Li, Los Tsiam Lao Zhai, Faj Looj Sab Huang Long Shan, Xyab Laj Kiab Xiang La Jie, Nyuj Yaj Tsiam Niu Yang Zhai, Puaj Tsiam Ba Zhai, Khub Kum Ku Mu zhai, Xeeb Xyeem Xian Xian *

Tib lub xyoo ntawd, tus nom Thooj Tsib Tsawb Tsheej Leej Tong Zhi Zhou Cheng Ling tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Pej Tsiam Bai Zhai *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 21 tau tsa lub tsev kawm ntawv Veej Tshab Koob Wen Chang Gong,  lub fwv Tsob Thooj Zhao Tong fu *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tau tsa tsev kawm ntawv rau hmoob 2 lub, lub xyeem Nyeej Nyab En An Xian, lub xyeem no Huab tais Yoob Tseem tau tsa 2 lub tsev kawm ntawv rau hmoob, lub xyeem Yoos Sam Yong Shang Xian *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12 tau tsa 2 lub tsev kawm ntawv, xws li  Mis Thij Mi Ti thiab Tuam Ceev Puam Da Jing Ba *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 2, tau tsa lub tsev kawm ntawv Tsheej Nem Cheng Nei thiab Fwm Kuab Tsheej Fu Guang Cheng *


Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 3, tau tsa lub tsev kawm ntawv Kim Xyib Gui Xi ; xyoo 22 tau tsa lub tsev Tsa Theej twb Tun Du ; xyoo 54, tau tsa lub tsev ntawv Ceev Tiv Jing Di ; Cib Tsuas Sab Ji Zhao Shan thiab Nas Xyab Na Xian, lub Theej Tuam Kuab Da Guang Ting *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tus Nom Thooj Tsib Tsab Thas Zhang Tang tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Faj Siv Tsiam Huang Shui Zhai thiab Yoos Nyaj Xyab Yong An Xiang *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 1, tau tsa 5 lub tsev ntawv, xws li Tsev Yeej Ceev Twm Yan Jing Du, Tsev Luj Nyam Tsheej Luo An Cun, Tsev Thaj Thawj Xyeem Tan Tou Xiam, Tsev Taum Sab Kuab Dou Sha Guang, Tsev Mlom Khawv Xyab Meo Ke Xiang *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 21, tseem fwv muab lo lus ( pab hmoob kaw) hloov ua ( kev kawm txuj ci tshiab ), lub ntsiab yog tau ua raws mus txheej tshiab, muaj ntau feem ntaub ntawv los ua puav pheej tias, lub caij huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj, hmoob txoj kev kawm ntawv Suav tau nthuav ri mus dav heev rau hmoob lub teb chaws *

NQE 02 : TSHUAJ NRHIAV  ME NYUAM HMOOB MUS KAWM NTAWV SUAV*

Huab tais Khab Xyib kav ntuj xyoo 45, tus Nom Twb Xyuj Yeem Phab Txoob Luj Du Xue Yuan Zhang Guang Pan Zong Luo, cov lus piav mas txoj cai tso kev dav rau hmoob kawm ntawv, txawm yog cov tub ntawv hmoob daim ntawv sib twv sau 3 tug txwm ntawv Xeeb Meej Cij Xin Ming Ji  rau saud, muab qhov no los ua lub cim txawv ntawm tsoom tub ntawv Suav kom zoo tsom kwm thiab saib xyuas, kom hmoob muaj lub siab ntshaw mus nrog Suav ua Nom ua Tswv, muaj lub siab xav hloov los ua pej xeem Suav, tseem tau muaj ib lo lus txiav tsis pub tej neeg Suav ntxeev txoj cai ntawd *

Txoj cai uas piav los saud, raug siv tau 9 lub xyoo los txog huab tais Khab Xyib xyoo 54, tseem fwv tau rov txiav dua txoj kev pab hmoob kawm ntawv raws cov xyeem thiab cov tsawb hauv xeev Fuj Naj, xws li Heej Siv Heng Shiu, Yoos Xwm, Pov Ceem, Seej Tsawb, Tsheej Xyeem Cheng Xian thiab Ceem Tsawb Jing Zhou kuj raug txiav tias niaj xyoo yuav pub tsawg tus tub ntawv Hmoob thiab Co nce mus kawm rau qib siab, lawv txoj kev txiav tsis pub tshaj txog 1 los 2 leeg, xeev Kim Tsawb yuav raws li xeev Fuj Naj, xeev Yeej Naj, yuav li qub tsis hloov, tiam sis yuav tsum tis dua npe kawm tshiab Bian Zi Hao, txij thaum no los tab yog tsis zwm rau huab hwm Suav, yus ua yus neeg hmoob los kuj mus nrog suav kawm tau, tab mas txoj cai no tsuas siv rau hmoob Siav xwb *

NQE 03 : KEV TSWJ FWM FAB KEV KAWM NTAWV *

Tseem fwv Cheeb Tshoj lub tsev Kab Xwm, saib txog fab kev kawm ntawv uas nyob hauv xyeem hu ua Cheem Xyuj Xuv Quan Xue Suo, tus thawj tswj fab hauj lwm ntawd, hu ua Txoov Toov Zong Dong, nws nrog pab tus Nom tsib xyeem saib hauj lwm ntawm fab kev kawm qhia, tiam sis nws qis dua tus nom tsib xyeem Shi Xian, tas nrho fab kev kawm hauv lub xyeem yog zwm rau nws, cov xib hwb qhia ntawv nyob hauv xyeem hu ua Com Yim Jiao Yi thiab Xyeem Tom Xian Dao *

Huab tais Kuab Xyim Guang Xi  xyoo 33 lub 4 hlis, tau tsa lub tsev kav xwm Cheem Xyuj Xuv nyob hauv xyeem Xwm Leej, lub tsev kav xwm ntawd nws kav txog 4 suam tsev kawm ntawv, ib suam tsev kawm ntawv tau tsa ib tug Cheem Xyuj Yeej Quan Xue Yuan los kav *

Huab tais Xyeej Thoos xyoo 2, tau pib tsim tus txheej txheem Cheem Xyuj Xuv, tus Txoov Toov kav Cheem Xyuj Xuv raug hloov npe los ua Xuv Tsav Suo Zhang los Yeej Tsav Yuan Zhang, tus thawj yog cov tseem fwv hauv xyeem los xaiv tsa, tseem tau tsa muaj ib lub tsev kav xwm qis zog lub Cheem Xyuj Xuv, hu ua Sim Xyuj Shi Xue, cov tub khiav hauj lwm ntawd tsuas pub muaj 3 leeg xwb, hu ua Cheem Xyuj Yeej Quan Xue Yuan los saib tas nrho hauv lub xyeem fab kev kawm ntawv, cov xib hwb qhia ntawm Com Yim thiab Xyeem Tom, muaj ib txhia yog nyob ntawm xeev Fuj Naj tuaj, tiam sis feem ntau yog lub xeev Fuj Naj li, pab xib hwb Com Yim muaj 45 leeg, pab xib hwb Xyeem Tom muaj 38 leej *

NQE 04 :  LUB NTSIAB LUS QHIA TXIJ CI THIAB TSA TSEV KAWM NTAWV *

Txij li tseem fwv Cheej Tshoj tau rhuav txoj kev qhia ntawv raws txheej qub thiab pib siv raws txheej tshiab los, txoj kev pab hmoob kawm ntawv lub ntshiab yog tsim muaj tej pab tub txawg tub ntse los pab tseem fwv lub luag hauj lwm, xws li qhia kom Hmoob Siav hloov los ua Suav thiab rub kom cov Hmoob Nyoos hloov los ua Hmoob Siav, thaum tej tub ntawv kawm tiav hlo, kom lawv nco lo lus tus tias ''txais huab tais paj tshab, nco ntsoov huab tais tshav ntuj'', thiab yuav tsum tau pab huab tais kom tas siab tas ntsws *

Thaum Meej Tshoj tus huab tais Cab Ceem Jia Jing kav ntuj, nyob rau hauv txhua txhia lub xyeem tau tsa muaj tsev  kawm ntawv Zwm Xyuj Xyuj Koob Ru Xue Xue Gong, cov tsev kawm ntawv no, muaj ib kem tsev hu ua Meej Leej Thaj Min Lun Tang, niaj xyoo thaum lub ntuj tshiab thiab lub ntuj tsaug, tej nom tswv, tej tub txawg tub ntse thiab tej kws ntawv nrog cov tub ntawv puav leej tuaj sib loos rau hauv kem Meej Leej Thaj ua kab ke teev hawm *

Tej tsev kawm ntawv uas nyob rau tej suam neeg ua liaj ua teb feem ntau yog tsa Yawg Niam Ntawv uas hu ua Khoos Txis Kong Zi daim phiaj ntawv zeb, saum daim phiaj zeb sau ib co txwm ntawv tias ( Da Cheng Zhi Sheng Xian Shi Kong Zi Zhi Sheng Wei yog Chaw Teev Tuam Tsheej Tsim Seem Niam Ntawv Khoos Txis ), tej me uas pib mus kawm ntawv thawj hnub, twb yuav tsum hlawv xyab mus pe hawm Yawg Khoos Txis, kev pe hawm yog 3 pes thiab khoov hau hawm 9 zaus, niaj hnub thaum sawv ntxov pib kawm ntawv thiab thaum yuav tsaus ntuj rov los tsev, sawv daws yuav tsum ib txaum yim hawm Yawg Khoos Txis, qhov uas niaj hnub hawm no yog coj raws li txoj kev cai caij tsuj Feng Jiang Zhi Du *

Tej txuj ci kawm, thaum nyuam qhuav mus pib yog kawm, phau ntawv Pej Cuab Xeem Bai Jia Xing, phau ntawv pua xeem , phau ntawv Xab Txim Ceeb San Zi Jing, thiab phau ntawv Pob Civ Txaj Txim Bao Ju Za Za, yog yuav twv mus rau qib siab mas tseem yuav tau kawm txog phau ntawv Xij Su Si Shu thiab Vws Ceeb Wu Jing, yog muaj tswv yim cim xeeb zoo, tseem yuav kawm txog phau Toob Laim Puj Yim Dong Lai Bu Yi, thiab phau Kws Veej Kuab Tsi Gu Wen Guang Zhi *

NQE 05 : KEV TSIM TUB TXAWG TUB NTSE *

Tseem fwv txoj kev pab hmoob kawm ntawv tau tsim  muaj ib pab tub txawg tub ntse hmoob npe hu ua, Xyawm Txhaij Xiu Cai, Cis Zeej Ji Ren, Ceem Sim Jing Shi, pab tub txawg tub ntse hmoob no yuav luag hais tau tias hloov mus ua Suav lawm, lawv tsis yog tsuas paub kev lis kev cai thiab txuj ci Suav xwb, lawv lub siab, lub tswv yim kuj coj tau raws li tseem fwv nyiam, tiam sis nyob rau hauv pab tub txawg tub ntse no tseem tshuav tus uas nco ntsoov yus haiv neeg thiab hmoob tsoom poj yawm txwv koob *

Pab tub hluas no tau muab hmoob txoj kev siv roj ntsha nrog luag txeeb lub teb chaw los hloov ua txoj kev siv ntaub ntawv txuj ci nrog luag sib txeeb txoj kev thaj yeeb, tso phluav txoj kev kwv ntaj phom nrog luag sib ntaus sib tua tseg, los hloov siv ua lub laj lim plab plaw mus tiv nrog luag cav cai, xws li tej tsev teev mlom hauv Xwm Leej, tej Mlom no twb tsis yog suav tej neeg heev thiab nto moo thaum ub, tej mlom ntawd puav leej yog hmoob tej neeg heev heev thaum ub xwb *

Raws li tej ntaub ntawv thaud tau sau tseg tias, ( txuj ci Nkauj Neeb, txuj ci looj mem, txuj ci kho mob, txuj ci ntaus nrig ), tej txuj ci no tsis yog suav li, tsuas yog siv ntawv suav los sau hmoob tej txuj ci tseg xwb, nws muaj ntau yam tseem ceeb li ntawd mas pom tau tias pab tub txawg tub ntse hmoob no tau muaj feem koom ntawm txoj kev txhawb nqa hmoob lub meej mom thiab nthuav tej txuj hmoob kom dav zuj zus *

Txoj kev pab hmoob kawm ntawv ntawm tseem fwv kuj yog ib qho zoo uas tau pab haiv hmoob nyob hauv lub neej kev caij tsuj, muaj qhov zoo uas nyob hauv txoj kev nqua hu hmoob mus nrog luag kawm txuj ci, tab txawm yog suav lub tswv yim pab hmoob mus lwm yam, tsis kav qhov kawg kuj yog pab hmoob tsim muaj tej tub txawg tub ntse, txawm tias tej mus kawm puav leej yog cov me nyuam hmoob nplua nuj, los tsis kav yog yus ho muab ntaus nqi rau tsoom hmoob tib si lawm, kuj muaj qab hau nyob rau hauv txoj kev txhawb nqa haiv hmoob lub meej mom, tau tsa yus haiv neeg lub hwj chim, nthuav dav yus haiv neeg tej txuj ci thiab txhawb txhim kho hmoob lub neej *

NQE 06: TSEV NTAWV TSEEM FWV THIAB TSEV NTAWV PEJ XEEM*

Tsev kawm ntawv tseem fwv, yog tej tsev ntawv uas tseem fwv pab nyiaj tuaj txhawb txhim thiab tsis hais haiv neeg twg puav leej mus kawm tau xws li :

Tsev kawm ntawv Sub Yeem, yog cov kawm qib nrab txheej thaud*
Tsev kawm ntawv Sub Suj, yog cov kawm qib qis*
Tsev kawm ntawv Sawm Xyuj, yog cov ib qib qis*
Tsev kawm ntawv Yim Xyuj, yog cov kawm ib qib qis*

Lub Xib Suj Si Shu yog tej neeg nplua nuj cov tsev kawm ntawv uas lawv rho nyiaj ntiag tug thiab ntiav xib hwb kheej tuaj qhia lawv tej me nyuam, los yog tej tus xib hwb nplua nuj tsim tsa kheej thiab sau cov tub ntawv tuaj kawm, tsev kawm ntawv Sawm Xyuj yog txheej qis, yog thawj qib hauv txoj kev kawm ntawv thiab yog lub hauv paus ua kom neeg nyiam txoj kev kawm txawj kawm ntse, yog lub ncauj ke uas yuav pab nce tau mus rau tsev kawm txheej siab nyob hauv Tsawb thiab Xyeem, hais tau tias Sawm Xyuj kuj yog hmoob txoj kev kawm lub hauv paus txhawv, Sub Yeem thiab Xyuj Koob, yog lub tsev kawm ntawv qib siab thiab yog lub tuam tsev txuj uas tseem fwv tuaj tsa tsim rau hmoob, yog ib lub chaw kawm txuj ci txheej siab, txawm yog tias muaj tej tus hmoob tau mus kawm nyob rau hauv tej tuam tsev txuj ntawd, tiam sis yog suav teej suav tug xwb, txhua txhia lub teb chaws puav leej yog zoo li ntawd *

Hmoob txoj kev nrog luag kawm txuj tsis yog los thaum ntxov ub, thiaj ua rau hmoob lub neej feem ntau txom nyem, vim li ntawd txheej tshiab no thov kom yus haiv hmoob yuav tsum muab siab rau tiag *

#28
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud los !!!


             SUAV TSO CAI RAU HMOOB KAWM SUAV NTAWV

              YOG PIB TXIJ  LI  XYOO 1662 *

Hmoob tej tsev kawm ntawv Suav yog tseem fwv pab tsa txhim, tej tub ntxhais kawm ntawv yog hmoob xwb, tseem fwv Suav ua siab qhia ntawv Suav rau hmoob tej tub ntxhais kuj yog vim lawv xav ntxuav hmoob hlwb, tiam sis kuj yog vim tsoom hmoob txoj kev sawv  puv ntxeev tua txeeb tau los, kuj yog vim hmoob pheej ntxeev tua Suav los ntau tiam, ces suav thiaj tso txoj kev dav *

Piav raws qhov tseeb, txawm yog tseem fwv xav kom lub teb chaws hmoob tseg tsov  puv tuaj tua suav, li ntawd suav thiaj siv txheej txheem tswv yim los ntxuav cheb lub teb chaws hmoob, kuj yog ib txog kev uas suav siv los tsuj yuam lwm haiv neeg uas tsis yog suav kom cov haiv neeg hloov siab hloov ntsws, vim li ntawd suav txoj kev tsa tsev qhia ntawv rau tsoom hmoob kuj yog ib ntsuj  puv uas txias heev *

Huab tais Khab Xyib kav ntuj xyoo 43 lub 10 hli ntuj, Fuj Kuas Sis hu ua Phab Txoob Luj Hu Guang Xue Shi Pan Zong Luo, tau sau ib tsab ntawv mus rau Huab tais Kab Xyib xyoo (1662 txog 1723 ) tsab ntawv sau tias :

Hawm txog koj txiv huab tais, Hmoob Nyoos pheej ntxeev siab tsim kev phem, yog vim hmoob Siav ntxias, hos cov Hmoob Siav ntxeev siab vim raug peb cov suav chib thiab thuam, vim li no, lub tswv yim zoo tshaj kom hmoob kom hmoob lub siab nyob tus, kawg yog siv tswv yim mus ntxias cov Hmoob Siav, kom cov Hmoob Siav lub siab lub ntsws tig los tuaj tseem fwv phab, ntev mus lawv kuj yuav txawj mloog lus ib yam li tej neeg suav, thaum ntawd lawv yuav txia los ua suav thiab yuav nov qab lawv tej poj yawm txwv koob lawm *

Txoj kev yuav ntxias cov hmoob Siav, ces kawg yog cia lawv kawm ntawv suav, tiam sis txhua txhia lub Xyeem thiab Tsawb uas yog lub Fwv kav txog, tseem tsis tau muaj txoj cai tso hmoob kawm ntawv thiab nrog suav twv ntawv, vim li no lawv thiaj tsis pom zoo, hmoob los zwm rau peb tseem fwv suav tau 30 ntau xyoo lawm, yog tias lawv ho muaj tej yim yeem kiav ua neeg suav, ces yuav tsum tso lus kheev rau lawv ua huab hwm suav, pub lawv kawm ntawv suav thiab nrog suav sib twv ntawv, tsis pub txwv thiab yuav hais ub hais no rau lawv, teeb meem ntawm cov npe tej tub ntxhais twv ntawv mas tsis hloov kuj tau, daim ntawv twv kuj txhob muab faib ua suav thiab hmoob, cia tso phluav hmoob thiab suav twv ua ke, yog ua li no mus tsis ntev ces cov Hmoob Siav cia li kiav ua suav tas lawm, hos tej hmoob Nyoos kuj txawj hloov los ua hmoob Siav, qhov no yog ib txoj cai ua kom lub teb chaws Tshus Chu nyob hauv peb suav lub xib teg mus ib sim *

Yawg Kuj Tshoj Fuj Xyuj Lis Phab Txoob Luj tsab ntawv sau mus thov Huab tais kom tso lus kheev cov me nyuam hmoob rau npe suav mus kawm ntawv, feem ntawv piav hauj lwm nyob hauv tseem fwv daim ntawv qhuab qhia tau sau tseg tias :

Hawm txog koj tus ua txiv huab tais !

Xyoo 43, txij lub 1 hlis txog lub 10 hli ntuj, kuv tau mus xeev Fuj Naj pab twv ntawv, tej teb chaws uas kuv tau mus hla, xws li  Heej Tsawb Heng Zhou, Tsheeb Cheng, Yoos Yong, Pov Bao, Ceem Jing thiab Seej Shen, tej suam teb chaws no hmoob thiab suav sawv daws nyob ua ke, yog ib ntsuj teb chaws uas roob loj zoov dav, sab naj fab ntawm Tsheej thiab Yoos yog xeev Kav Toob thiab xeev Kav Xyib, Seej thiab Ceem sab xib fab yog xeev Kim Tsawb ntu nrab, tej teb chaws no puav leej hwm koj txiv huab tais lub hwj chim *

Cov hmoob Liab uas yav tas los Suav tau siv tub  puv mus tua vim lawv tsis hwm, tiam sis vim muaj koj txiv huab tais lub hwj chim ces lawv ho tau rov los zwm tas, nyem no txhua txhia qhov twb nyob thaj yeeb tas, kuv tau ua xws li ib tug tub ntawv mus saib lawv, taug kev tsis nqa ib rab ntaj hmuv mus txog twg twb tsis muaj* tom, kuv ntseeg tau tias yog koj txiv huab tais lub hwj huam ntxoov taus lawm thiab kuj paub txog tias hmoob tsis yog ib co neeg phem tas nrho uas yuav hloov tsis tau *

Thaum peb suav siv tso  puv tua yeej lawd, kuj yuav tsum siv kev cai los kho ua qab, tej piav no yog piav raws kuv lub tswv yim tsis ntse, thov koj txiv huab tais ua zoo muab los ntaus nqi, lub hauv paus uas kom cov hmoob Nyoos ntxeev tsis tseg, txawm yog cov Hmoob Siav haub ntxias, cov hmoob Siav qhov lawv tsis mloog lus los kuj yog vim cov neeg suav phem chib lawv, saib lawv tsis rau nqi, li ntawd txoj cai twg yuav muab los siv rau hmoob yuav tsum xub siv rau cov hmoob Siav, maj mam ntxuav lawv lub hlwb tsis ntev lawv kuj txawj txia ua neeg suav tas, cov hmoob Siav txia ua suav tas, cov hmoob Nyoos kuj yuav txawj txias los ua Hmoob Siav *

Txiv huab tais koj lub hwj chim roos lub teb lub chaw, koj ua lub siab dav fo muab lub teb lub chaw saib zoo puav tam lub cuab lub yig, saib tsoom Xov dawb zoo puav tam tej tub ki, cia peb suav txhob muaj qhov tias yog ''Neeg Hmoob'' thiab ''Neeg Suav'' lawm, txhob muaj hmoob Siav hmoob Nyoos ntxiv kom sawv daws koom ua ib haiv neeg xwb, tej txoj cai uas yuav txiav, xws li txoj cai sib twv ntawv, cov Thoob Tom thiab Xyeem hauv Ceem Tsawb, muab tu ua 5 lub lis, xws li 1 lub lis suav, 4 lub lis hmoob, sawv daws koom nce se rau ib tug Nom, hos cov tub ntawv uas tuaj twv ntawv tsuas pub tib lub lis suav twv *

Suav twb tua hmoob tau muaj 100 ntau xyoo lawm, cas tseem yuav muaj qhov faib ua suav thiab hmoob, pub suav twv ho tsis pub hmoob twv, tseem muaj tej txhia neeg suav hais tias (Kmoob Kws Hmoob ) kuj muaj tej txhia hmoob tsis kam lees tias lawv yog hmoob, qhov no txawm yog yam teeb meem uas hauv txhua txhia lub tom tau txiav los ua neeg suav tsawg heev, kuv tau mus tshuaj dua ob lub Xyeem Xeeb Huam Xing Hua thiab Nyab Huam An Hua hauv xeev Fuj Naj, ntsuj av ntawd thaum Xoom Tshoj kav ntuj hu ua Mej Sab  Mei Shan, lub caij ntawd ntsuj av no tseem yog zwm rau Xoom Tshoj, tiam sis lawv lub neej ywj pheej, li no lawv tej tub ntawv kuj nrog peb suav kawm coob zuj zus tuaj, ces tej hluas hmoob yuav twv tau los ua Cis Zeej Ju ren Txheej Nrab, tseem fwv  Xoom Tshoj  tsis tau faib hmoob thiab suav, ces ua rau hmoob cia li nov qab hmoob lub npe zuj zus lawm, vim li cas cov hmoob ntawm Xeeb Huam thiab Nyab Huam txoj hmoo ho zoo ne !  cov hmoob ntawm Thoob Tom ho tsis nrog luag zoo ?  dua li txhia lub Tsawb thiab Xyeem hauv Fwv kuj muaj tej tub hmoob kawm ntawv siab, tiam sis tej tseem fwv suav me uas kav lawv hais tias, lawv tsis muaj txoj cai li ntawd ces tsis pub cov hmoob mus twv qib siab, tej tub tseem fwv suav tseem nrhiav ntau yam teeb meem uas ua rau tsoom hmoob tsis txaus siab los nrog kuv hais, li no tej tub hmoob uas tsis tau nrog luag  kawm ntawv, tsis yog Thoob Tom thiaj muaj coob xwb, kuv lub tswv yim tsis ntse mas ntseeg li no, txij hmoob los zwm rau peb, twb muaj 30 ntau xyoo lawm, yog muaj tej txhia yeem los zwm rau lub lis sauv, yuav tsum cia lawv ua huab hwm suav thiab kheev lawv twv ntawv los kawm ntawv, tej tub ntawv suav kuj yuav tsum txwv lawv kom txhob tav tej hluas hmoob txoj kev *

Qhov uas niaj xyoo tsev kawm txheej nrab los txheej siab yuav txais tsawg tus mas tsis hloov, daim ntawv twv tab yog suav thiab hmoob kom koom tib daim qauv, tso kev dav rau hmoob thiab suav ib yam, ua li no los nthuav koj txiv huab tais lub koob meej hwj chim, yog tias txoj keb no mus tau, thov cia ntawv suav ri mus rau teb chaws hmoob, ntev mus hmoob thiaj kiav los ua neeg suav, tej hmoob Nyoos kuj yuav hloov zuj zus los ua Hmoob Siav tas, qhov no thiaj yog txoj kev uas kom lub teb chaws Tshus poob los nyob hauv peb Suav txhais tes mus ib sim, kuv ua hauj lwm nyob hauv tsev kav xwm Haj Leej Hang Leng tau txais koj lus kheev los kav hauj lwm rau lub teb lub chaw, pom ntau hnov ntau kuv thiaj piav raws qhov tseeb thiab muab txoj kev qhia ntawv piav pub rau koj nrog paub, tej teeb meem no kuv sau ib tsab ntawv los yuav piav tsis txhua, hais ib loS kuj yuav tsis meej, yog kuv tej lus no muaj tej lo zoo yuav ces thov koj txiv huab tais ho saib ib muag, thiab tso rau thawj Pwm Tsav los sab laj tuav xam, thov hais kom txhua qib Nom hauv Fwv thiab Twj pab saib xyuas pab tuav tswj qib kev cai no *

Sau thaum Huab Tais Khab Xyib *
Xyoo 43 lub 10 hli ntuj 25 ! *

Lub 11 hlis ntuj 21, tau txais Huab Tais lus kheev, lub ntsiab mas yog lub Pwm tuav phab kev kawm tau tuav xam cov lus hauv tsab ntawv *

Peb tau tuav xam txog Fwj Kuas Xyuj Tseem Phab Txoob Luj daim ntawv, lub ntsiab lus yog tau piav txog cov Hmoob Siav yeem zwm rau lawv ntawv ntawm xeev Fuj Naj, tsab ntawv no Phab Txoob Luj suav, thov tso cai rau cov Hmoob Siav twv ntawv *

Peb pom zoo nws lus thov, cov tub ntawv moob Siav uas nyob txhua txhia lub Xyeem, Tsawb thiab Fwv hauv xeev Fuj Naj, tsis hais tus twg yog xav nrog tsoom tb ntawv suav twv ntawv, pom zoo cia lawv ua huab hwm suav thiab twv ntawv tau, yog tej hluas hmoob uas yuas twv ntawv muaj tsawg leej, cia lawv zwm rau lub tsev ntawv uas nyob ntsuj av ntawd *

Sau thaum Huab tais Khab Xyib xyoo 43 lub 12 hlis *

Peb tau txais Huab Tais lus kheev rau hnub tim 13 lub 12 hlis no *

Thaum huab tais txais tau tsab ntawv no, lub siab kuj xav tau dav tuaj, li ntawd, tib xyoos no lub 12 hlis hnub tim 11, huab tais tau tso ib qib lus kheev nqes rau teb chaws hmoob, qib cai no, tso lus rau txhia tus tub ntxhais hluas hmoob kawm uas nyob rau hauv txhia lub Xyeem, Tsawb, Fwv hauv xeev Fuj Naj kom muaj cai nrog suav kawm thiab twv ntawv, yog nyob suam twg kom zwm rau lub tsev ntawv suam ntawd, txij no mus hmoob thiaj muaj cai mus nrog suav kawm ntawv thiab mus nrog suav sib twv ntawv *

NQE 01 : NTAWV SUAV RI MUS TEB CHAWS HMOOB *

Hmoob txoj kev kawm ntawv suav thaum nyuam qhuav pib, suav hu ua ''kev pab hmoob thiab Co kawm ntawv'' los yog ''kev pab hmoob kawm ntawv'' tom qab no ho muab hloov hu ua ''hmoob kev kawm''*

Tseem fwv txoj kev pab hmoob kawm ntawv nyob hauv xeev Fuj Naj yog pib thaum huab tais Khab Xyib xyoo 44 haum rau xyoo 1706, lub xyoo ntawd tus Nom Pheej Yeej Fus Tsom Seeb Choj Pian Yuan Xun fu Zhao Shen Qiao tau sau ntawv cim tseg tias, tej me nyuam hmoob kuj zoo tsa tsev kawm los qhuab qhia *

Thaum ntu caij huab tais Tuam Cheej Looj thiab huab tais Yoob Tseem kav ntuj, tseem fwv Suav hauv Theeb Tsheej Tsawb tau tsa ob lub tsev kawm ntawv rau hmoob, tsev kawm ntawv hauv paus ntawv suav muaj 6 lub, xws li sev kawm ntawv hauv lub nroog Cheej Tsawb :

Zos Cheej Xyib Xus Qing Xi Suo *
Tsiam Yaj Zhai Yang *
Xab Tshuam Pheej San Cha Ping *
Xib Muas xyib Si Ma xi *
Pej Lis Pheej Bai Li Ping *
Tsev kawm Xyi Chuj Yeej Xi  Que Yuan *
Tsev kawm Kib Tsaws Gui Zhe *

Hauv Theeb Foom Huaj tsa muaj 6 lub tsev ntawv xws li :

Tsev kawm Yaj Pov Tsiam Ya bao Zhai *
Tsev kawm Ceem Thaj Jing Tang *
Tsev kawm Txij Huj Yeej Ci He Yuam *
Tsev kawm Saim Ceeb Thaj  Shai Jing Tang *
Tsev kawm Foom Huaj Yeej  Feng Huang Ying *
Tsev kawm Nyiaj Khawv Yan Kou*

Hauv Xyeem Leej tsa muaj 12 lub tsev ntawv xws li :

Tsev ntawv Theeb Tsheej ting cheng*
Tsev ntawv Mis Num Mi Nuo*
Tsev ntawv Looj Thuaj Long Tuang*
Tsev ntawv Cij Toom Ji Dong *
Tsev ntawv Los Vam Tsiam Lao Wang Zhai *
Tsev ntawv Tshuaj Toom Cha Dong *
Tsev ntawv Ceeb Nyiaj Jing Yan *
Tsev ntawv Luj Puav Tsiam Lu Ba Zhai *
Tsev ntawv Yam Xyib Tsiam Ya xI Zhai *
Tsev ntawv Phaij Pus Mais Pai Bu Mai *

Hauv Xyeem Tsheej Pum tsa muaj 5 lub tsev ntawv xws li :

Tsev ntawv  Fwv tsheej  Fu Cheng *
Tsev ntawv  Laj Nyuj  Lang Niu *
Tsev ntawv  Phooj Toom  Pong Dong *
Tsev ntawv  Muj Yim  Mo Yi *
Tsev ntawv  Heej Lees  Heng Ling *

Thaum huab tais Yoob Tseem xyoo 7 nws tau tsa thawj lub tsev kawm ntawv los pab Hmoob thiab Co kawm ntawv nyob rau Leej Khawv Ling Kou, yav ntuj thaum ub thaum Leej Khawv yog zwm rau Xwm Leej,  thaum teb chaws ua Koom Tshaj thiaj raug muab faib rau Thoob Toom  Tong Dao*  

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 11 tau tsa 5 lub tsev qhia ntawv rau Hmoob thiab Co nyob rau hauv Xyeem Xwm Leej xws li :

Tsev  ntawv  Luj Nyiaj Li Luo Yan Li Yi Xue  lub tsev no  yog 1 lub tiam sis faib ua 3 kem *
Tsev ntawv Pam Lis Ba Li Yi Xue, yog 2 lub muab faib ua 6 kem, muaj 1 lub tsev phiaj lawj *
Tsev kawm ntawv Xab Mum Tshoob  San Mu Chong Yi Xue, 1 lub tsev faib ua 3 kem qhia, cov tsev ntawv no muaj 4 lub yog qhia cov hmoob, hos 1 lub yog qhia cov Co, 4 lub qhia hmoob yog, Lauj Nyiaj Lis, Fwb Yooj Lis, lub tsev ntawv Xab Mum Tshoob yog qhia Co *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 13, tseem fwv tsa tau 8 lub tsev kawm ntawv  Sub Suj Shu Shu ( qib qis tshaj ) yog nyob  Xwm Leej, li no kev qhia hmoob kawm ntawv thiaj tau ri mus*

Raws li phau ntawv Xian Jian Chi Ban Dao Nan Yi Xue Ji tau sau tseg tias, txij thaum hmoob tau nyob tiaj tus los, tseem fwv tau kub siab los tsim txhim kho hmoob lub neej, qhov tseem ceeb yog txoj kev qhia ntaub ntawv, nyob hauv tseem qhia txog tej paj lug, tau tsis ntev ces ho tsa lub tsev Meej Leej Thaj Ming Lun Tang, ib nyuag ntu tom qab ntxiv tseem fwv ho pab nyiaj tuaj tsa lub tsev tuam tsev txuj Txheej Leej Sub Yeem Cong Ning Shu Yuan, hos sab hnub poob yog lub tuam tsev txuj Ham Tsab Sub Yeem Hang Shang Shu Yuan, hos cov qib qis muaj tsev kawm ntawv Yas Tseem Ya Sheng  thiab Phooj Huj  Peng He, txoj kev qhia ntawv rau hmoob kuj zoo puav tam li rau chiv rau tej liaj teb kom zoo *

Hais txog suam Xwm Leej mas twb yog hmoob thiab cov Co nyob coob xwb, lawv hnav tsho txho thiab mus taw pliab xwb tsis paub ib tug ntawv li, cov hmoob nyob ntawm 4 lub Lis Lauj Nyiaj, cov Co uas nyob ntawm Xab Mum puav leej tau txais kev pab tsim  tsev kawm ntawv los ntawm tseem fwv, ua rau cov neeg ntawd tau hawm tseem fwv zuj zus, hos ntsuj teb chaws Naj Tshij Pav Nan Chi Ban, mas yog xyoo Liab, tseem fwv thiaj txeem mus txog thiab kav tau, lawv tseem coj lub neej li qhov qub tsuas paub tu tsiaj tu txhuv xwb, lub ntuj tshiab tawm tuaj uas yog qaib xyoo hmoob thiaj pib nyiam kawm ntawv ces lawv thiaj thov yawg nom Los Vwj ho muab qib lus thov no xa mus rau yawg Los Hawj ces nws thiaj teb tias, tau *

Tas no thiaj pib xaiv chaw los tsa tsev ntawv, nrhiav kws qhia ntawv thiab tseem fwv pab nyiaj kuv phem tuaj, lub tsev ntawv tej liaj teb faib rau zos Tuam Pheej Yeej Da Ping Yuan, Xyov Tswm Pheej Xiao Zhu Ping thiab Los Mum Tshoob Lao Mu Chong, tas huv si kwv yees 8 muj ntau me ntsis, npaum nkaus li tsev ntawv Kem Xyib cov, li no tsoom hmoob sawv daws thiaj ua tsaug tias, ( Cheeb Tshoj yog peb niam peb txiv tiag thiaj tso cai peb kawm ntawv ), cov haiv neeg uas ib sid nyob teb chaws qus ntawd, txhob muab lawv ua kom kawg kev, lawv lub neej ua teb quav hlawv tseem tshuav nplooj siab nplooj ntsws, yog peb pib tsa tsev kawm ntawv rau lawv mas sawv daws yuav pom zoo tuaj nrog koom, qhov no yog tseem fwv txoj cai tso kev dav *

Txij li tau muaj lub npe Xwm Leej los yog ib lub caij nyoog uas ntev ntau txhiab xyoo, tej neeg hauv Xwm Leej no lawv muaj lawv txuj ci, txawm tias ntsuj av no yuav dav mus li 20 km2 los tsis kav txij thaum ub los txog niaj hnub no tsuas muaj yawg Vwj Huj Hawj Ya Huam He Hou Ya Hua Wu Jun thiaj li siv huab tais lub hwj chim los tso txoj kev dav rau hmoob *

Li no hmoob thiaj tau txais txoj kev vam meej rau lub hwj chim no puv npo thiab ri mus txog teb chaws hmoob ib ncig. txawm yog Chij Pov kuj tau txais lawm thaum tsev kawm ntawv tsa tiav, cov hmoob tau thov ib lo lus rau kuv tias, kom tsa ib daim phiaj zeb muab yawg Hawj lub npe thiab nws lub koob meej sau tsa tseg kom txhob nov qab. lwm qhov teb chaws hmoob nyob hauv Fuj Naj kuj tau txais kev kawm ntawv suav zuj zus, tej kws qhia ntawv rau hmoob kuj niaj xyoo mus nqa nyiaj nqe zog hauv Xyeem los pab lub neej, txij li ntsuj  puv Vwj Paj Yig dhau los, vim qhov yuav muab hmoob ntxuav hlwb kom hmoob hloov siab hloov ntsws, dua li txoj kev tso suav  puv tuaj kav teb chaws hmoob lawd, lawv tseem tsim tsev ntawv Sub Yeem Shu Yuan rau txhua lub theeb thiab Xyeem uas kav hmoob, tsim tsa tsev ntawv qib qis rau txhua txhia lub zos rau hmoob tau kawm ntawv*

Txoj kev qhia ntawv suav rau cov hmoob nyob xeev Kim Tsawb, feem ntau yog tsa tsev ntawv nyob hauv theeb, tsawb, fwv, xws li tsev kawm ntawv Mooj Ya  Meng Yang, Mees Laij Min Lai thiab Tshoob Foob Zhong Feng hauv lub fwv Kim Yaj Gui Yang fu, hauv lub fwv Nyab Seem kuj muaj ob lub tsev ntawv,  xws li tsev ntawv Tsheej Toob Cheng Dong thiab tsev ntawv Tsheej Xyib  Cheng Xi, lub fwv Tuam Teem Da Ding Fu  muaj fwv Tsheej Yim Fu Xheng yi xue, tsev kawm ntawv Xyawb Laij Xou Lai, Xyib Tsheej Xi Cheng, Toob Seeb Dong Sheng, Tuam Teem Xyib Da Ding Xi, Luj Looh Liu Long thiab Yaj Tshav Puam Yang Chang Ba, lub fwv Lis Pheej Li Ping fu muaj lub tsev ntawv Veej Xyeeb Wen Xing thiab Yam Tseem Ya Zheng, lub fwv Twv Yeej Du Yuan fu muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej fu cheng, Phaaj Las ping lang thiab Khaib Khawv Kai Kou, lub fwv Tseem Yees Zheng yuan muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej, lub fwv Xeeb Yim Xi Yi fu muaj lub tsev ntawv Tsheej Xyab cheng Xiang, lub fwv Xib Tsawb Si Zhou fu muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej  fu Cheng, lub fwv Thooj Zeej Tong Ren fu muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej fu Cheng, lub fwvXib Naj Si Nan fu  muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej Fu Cheng, lub fwv Sij Cheej Shi Qing fu muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej Fu Cheng, lub fwv Txeeb Yim Zun Yi fu muaj lub tsev kawm ntawv Vaj Koob Txhij Wang Gong Ci, tsev ntawv Xam Thaj Siv Xia Ta Shui  thiab Tuam Xab Cuaj Da Sang Jia *

Dua no lawd tseem muaj lwm lub tsawb, Theeb, Xyeem, tseem muaj cov tsev ntawv rau hmoob tshaj ntawm 50 lub nyob hauv xeev Fuj Pej Hu Bei Shen, xws li lub Theeb Huj Foob He Feng Ting muaj lub tsev ntawv Cawv Foob Jiu Feng, Vwb Lib Pheej Wu Li Ming thiab Pej Ca Pheej Bei Ja Ping, lub xyeem Tshaj Luj Chang Lou muaj lub tsev ntawv Peeb tsheej Ben Cheng, Sij Laj Xib Shi Liang Si, Vab Thaj Wang Tang thiab Yeej Thoob Yuan Tong, lub xyeem Xyeeb sib muaj lub tsev ntawv Foob Sab, lub xyeem Xyeeb Nyeej Xuan En Xian, muaj lub tsev ntawv Tsheej Tshoob Cheng Chong, Chij Puam Qing Ba, kuv phem Toom Zhong Dong thiab Toob Xyam Dong Xiang, lub xyeem Laij Foom Lai Feng Xian, muaj lub tsev ntawv Tsheej Nem Cheng Nei, thiab Mom Toom Mao Dong, lub Xyeem Xyeej Foob Xian Feng Xian, muaj lub tsev ntawv Ceeb Toom Xib Jing Dong Si thiab Teeb Tsiam Ding Zhai, lub xyeem Lim Tshuab Li Chua xian muaj lub tsev ntawv kuv phem Lwm Zhong Lu, Ceem Naj Jian Nan, Tsheej kuv phem Cheng Zhong, kuv phem Lwm Luj Lim Tshav Zhong Lu Lou Li Chang, kuv phem Lwm Tshaj Thaj Puam Zhong Lu Chang Tang Ba, kuv phem Lwm Faj Thwv Txhij Zhong Lu Huang Tu Chi  thiab Naj Pheej Nan Ping *

Kev pab tsim tsa tsev ntawv rau cov hmoob nyob xeev Yeej Naj, xws li hauv lub Fwv Kuav Naj Guang Nan Fu, thaum haub tais Khab Xyib xyoo 44, tus Nom Tsib Fwv Zwm Yim Foom Ru Yi feng tau npaj tsa thawj lub tsev kawm ntawv rau hmoob nyob hauv nroog Kuav Naj *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 3, tus Nom tsib fwv Phab Yees Mees Pan Ying Ming tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Mij Lawj Vab Mi Le Wan *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tau rov tsa 7 lub tsev kawm ntawv ntxiv rau hmoob, xws li lub tsev Phwv Theeb Pu Ting, Pham Tshoj pang Chao, Mum Yig Looj Mu Yi Long, Lis Pub Li Bo, Puaj Pwv Ba Pu, A Khu A Ke, thiab Puj Yij Bo Yi, hos nyob hauv lub tsawb Tseem Xyooj Zheng Xiong Zhou kuj tau pib tsa ib lub tsev kawm ntawv xyoo 9 tau rov tsa dua ob lub thiab xyoo 10 tsa ib lub tsev ntawv ntxiv, hauv lub xyeem Mooj txiv Meng Zi  dej Liab *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 9 tau pib tsa lub tsev kawm ntawv Tsheej Xyib Kuab Ceng Xi Guang, xyoo 12 tsa lub tsev kawm ntawv Ci Kiab Ji Jie, Tshav Teem Chang Ding, Tuam Theej Da Tun, Xeeb Nyab Xing An thiab Kuj Cawm Ge Jiu *

huab tais Tuam Cheeb Looj xyoo 5, tau tsa lub tsev ntawv Looj Swm,  nyob hauv lub xyeem Chawb Pej Qiu Bei Xian thaum huab tais Yoob Tseem xyoo 9 rau xyoo 11 tau tsa 6 lub tsev ntawv rau hmoob, xws li lub tsev Vej Tshab Koob Wen Chan Gong, Cawm Tsheej Phaj Looj Sim Jiu Cheng Pang Long Shi, Lwm Twv Kuab Seem Mlom Lu Du Guang Sheng Miao, Muas Tsawv Looj Ma Zhe Long, Tsawv Xyab Zhe Xiang, Muaj Taj Som Ba Da Shao *

Huab tais Tuam Cheeb Looj xyoo 3, tsa ntxiv lub tsev kawm ntawv Swm Phij Shu Pi thiab Sij Xim Tsiam, Lus Thaim Yij Shi Si  Zhai Luo Tai Yi, lub Fwv Khaib Huab Kai Hua Fu ( Fwv Paj Tawg) xyeem Veej Sab Wen Shan *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tus Nom tsib Xyeem Tshoj Kuj Pij Cao Guo Bi tau pab tsa 9 lub tsev kawm ntawv rau hmoob, xws li tsev Naj Choj Tsiam Nan Qiao Zhai, Luj Nooj Lis Le Nong Li, Los Tsiam Lao Zhai, Faj Looj Sab Huang Long Shan, Xyab Laj Kiab Xiang La Jie, Nyuj Yaj Tsiam Niu Yang Zhai, Puaj Tsiam Ba Zhai, Khub Kum Ku Mu zhai, Xeeb Xyeem Xian Xian *

Tib lub xyoo ntawd, tus nom Thooj Tsib Tsawb Tsheej Leej Tong Zhi Zhou Cheng Ling tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Pej Tsiam Bai Zhai *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 21 tau tsa lub tsev kawm ntawv Veej Tshab Koob Wen Chang Gong,  lub fwv Tsob Thooj Zhao Tong fu *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tau tsa tsev kawm ntawv rau hmoob 2 lub, lub xyeem Nyeej Nyab En An Xian, lub xyeem no Huab tais Yoob Tseem tau tsa 2 lub tsev kawm ntawv rau hmoob, lub xyeem Yoos Sam Yong Shang Xian *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12 tau tsa 2 lub tsev kawm ntawv, xws li  Mis Thij Mi Ti thiab Tuam Ceev Puam Da Jing Ba *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 2, tau tsa lub tsev kawm ntawv Tsheej Nem Cheng Nei thiab Fwm Kuab Tsheej Fu Guang Cheng *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 3, tau tsa lub tsev kawm ntawv Kim Xyib Gui Xi ; xyoo 22 tau tsa lub tsev Tsa Theej twb Tun Du ; xyoo 54, tau tsa lub tsev ntawv Ceev Tiv Jing Di ; Cib Tsuas Sab Ji Zhao Shan thiab Nas Xyab Na Xian, lub Theej Tuam Kuab Da Guang Ting *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tus Nom Thooj Tsib Tsab Thas Zhang Tang tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Faj Siv Tsiam Huang Shui Zhai thiab Yoos Nyaj Xyab Yong An Xiang *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 1, tau tsa 5 lub tsev ntawv, xws li Tsev Yeej Ceev Twm Yan Jing Du, Tsev Luj Nyam Tsheej Luo An Cun, Tsev Thaj Thawj Xyeem Tan Tou Xiam, Tsev Taum Sab Kuab Dou Sha Guang, Tsev Mlom Khawv Xyab Meo Ke Xiang *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 21, tseem fwv muab lo lus ( pab hmoob kaw) hloov ua ( kev kawm txuj ci tshiab ), lub ntsiab yog tau ua raws mus txheej tshiab, muaj ntau feem ntaub ntawv los ua puav pheej tias, lub caij huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj, hmoob txoj kev kawm ntawv Suav tau nthuav ri mus dav heev rau hmoob lub teb chaws *

NQE 02 : TSHUAJ NRHIAV  ME NYUAM HMOOB MUS KAWM NTAWV SUAV*

Huab tais Khab Xyib kav ntuj xyoo 45, tus Nom Twb Xyuj Yeem Phab Txoob Luj Du Xue Yuan Zhang Guang Pan Zong Luo, cov lus piav mas txoj cai tso kev dav rau hmoob kawm ntawv, txawm yog cov tub ntawv hmoob daim ntawv sib twv sau 3 tug txwm ntawv Xeeb Meej Cij Xin Ming Ji  rau saud, muab qhov no los ua lub cim txawv ntawm tsoom tub ntawv Suav kom zoo tsom kwm thiab saib xyuas, kom hmoob muaj lub siab ntshaw mus nrog Suav ua Nom ua Tswv, muaj lub siab xav hloov los ua pej xeem Suav, tseem tau muaj ib lo lus txiav tsis pub tej neeg Suav ntxeev txoj cai ntawd *

Txoj cai uas piav los saud, raug siv tau 9 lub xyoo los txog huab tais Khab Xyib xyoo 54, tseem fwv tau rov txiav dua txoj kev pab hmoob kawm ntawv raws cov xyeem thiab cov tsawb hauv xeev Fuj Naj, xws li Heej Siv Heng Shiu, Yoos Xwm, Pov Ceem, Seej Tsawb, Tsheej Xyeem Cheng Xian thiab Ceem Tsawb Jing Zhou kuj raug txiav tias niaj xyoo yuav pub tsawg tus tub ntawv Hmoob thiab Co nce mus kawm rau qib siab, lawv txoj kev txiav tsis pub tshaj txog 1 los 2 leeg, xeev Kim Tsawb yuav raws li xeev Fuj Naj, xeev Yeej Naj, yuav li qub tsis hloov, tiam sis yuav tsum tis dua npe kawm tshiab Bian Zi Hao, txij thaum no los tab yog tsis zwm rau huab hwm Suav, yus ua yus neeg hmoob los kuj mus nrog suav kawm tau, tab mas txoj cai no tsuas siv rau hmoob Siav xwb *

NQE 03 : KEV TSWJ FWM FAB KEV KAWM NTAWV *

Tseem fwv Cheeb Tshoj lub tsev Kab Xwm, saib txog fab kev kawm ntawv uas nyob hauv xyeem hu ua Cheem Xyuj Xuv Quan Xue Suo, tus thawj tswj fab hauj lwm ntawd, hu ua Txoov Toov Zong Dong, nws nrog pab tus Nom tsib xyeem saib hauj lwm ntawm fab kev kawm qhia, tiam sis nws qis dua tus nom tsib xyeem Shi Xian, tas nrho fab kev kawm hauv lub xyeem yog zwm rau nws, cov xib hwb qhia ntawv nyob hauv xyeem hu ua Com Yim Jiao Yi thiab Xyeem Tom Xian Dao *

Huab tais Kuab Xyim Guang Xi  xyoo 33 lub 4 hlis, tau tsa lub tsev kav xwm Cheem Xyuj Xuv nyob hauv xyeem Xwm Leej, lub tsev kav xwm ntawd nws kav txog 4 suam tsev kawm ntawv, ib suam tsev kawm ntawv tau tsa ib tug Cheem Xyuj Yeej Quan Xue Yuan los kav *

Huab tais Xyeej Thoos xyoo 2, tau pib tsim tus txheej txheem Cheem Xyuj Xuv, tus Txoov Toov kav Cheem Xyuj Xuv raug hloov npe los ua Xuv Tsav Suo Zhang los Yeej Tsav Yuan Zhang, tus thawj yog cov tseem fwv hauv xyeem los xaiv tsa, tseem tau tsa muaj ib lub tsev kav xwm qis zog lub Cheem Xyuj Xuv, hu ua Sim Xyuj Shi Xue, cov tub khiav hauj lwm ntawd tsuas pub muaj 3 leeg xwb, hu ua Cheem Xyuj Yeej Quan Xue Yuan los saib tas nrho hauv lub xyeem fab kev kawm ntawv, cov xib hwb qhia ntawm Com Yim thiab Xyeem Tom, muaj ib txhia yog nyob ntawm xeev Fuj Naj tuaj, tiam sis feem ntau yog lub xeev Fuj Naj li, pab xib hwb Com Yim muaj 45 leeg, pab xib hwb Xyeem Tom muaj 38 leej *

NQE 04 :  LUB NTSIAB LUS QHIA TXIJ CI THIAB TSA TSEV KAWM NTAWV *

Txij li tseem fwv Cheej Tshoj tau rhuav txoj kev qhia ntawv raws txheej qub thiab pib siv raws txheej tshiab los, txoj kev pab hmoob kawm ntawv lub ntshiab yog tsim muaj tej pab tub txawg tub ntse los pab tseem fwv lub luag hauj lwm, xws li qhia kom Hmoob Siav hloov los ua Suav thiab rub kom cov Hmoob Nyoos hloov los ua Hmoob Siav, thaum tej tub ntawv kawm tiav hlo, kom lawv nco lo lus tus tias ''txais huab tais paj tshab, nco ntsoov huab tais tshav ntuj'', thiab yuav tsum tau pab huab tais kom tas siab tas ntsws *

Thaum Meej Tshoj tus huab tais Cab Ceem Jia Jing kav ntuj, nyob rau hauv txhua txhia lub xyeem tau tsa muaj tsev  kawm ntawv Zwm Xyuj Xyuj Koob Ru Xue Xue Gong, cov tsev kawm ntawv no, muaj ib kem tsev hu ua Meej Leej Thaj Min Lun Tang, niaj xyoo thaum lub ntuj tshiab thiab lub ntuj tsaug, tej nom tswv, tej tub txawg tub ntse thiab tej kws ntawv nrog cov tub ntawv puav leej tuaj sib loos rau hauv kem Meej Leej Thaj ua kab ke teev hawm *

Tej tsev kawm ntawv uas nyob rau tej suam neeg ua liaj ua teb feem ntau yog tsa Yawg Niam Ntawv uas hu ua Khoos Txis Kong Zi daim phiaj ntawv zeb, saum daim phiaj zeb sau ib co txwm ntawv tias ( Da Cheng Zhi Sheng Xian Shi Kong Zi Zhi Sheng Wei yog Chaw Teev Tuam Tsheej Tsim Seem Niam Ntawv Khoos Txis ), tej me uas pib mus kawm ntawv thawj hnub, twb yuav tsum hlawv xyab mus pe hawm Yawg Khoos Txis, kev pe hawm yog 3 pes thiab khoov hau hawm 9 zaus, niaj hnub thaum sawv ntxov pib kawm ntawv thiab thaum yuav tsaus ntuj rov los tsev, sawv daws yuav tsum ib txaum yim hawm Yawg Khoos Txis, qhov uas niaj hnub hawm no yog coj raws li txoj kev cai caij tsuj Feng Jiang Zhi Du *

Tej txuj ci kawm, thaum nyuam qhuav mus pib yog kawm, phau ntawv Pej Cuab Xeem Bai Jia Xing, phau ntawv pua xeem , phau ntawv Xab Txim Ceeb San Zi Jing, thiab phau ntawv Pob Civ Txaj Txim Bao Ju Za Za, yog yuav twv mus rau qib siab mas tseem yuav tau kawm txog phau ntawv Xij Su Si Shu thiab Vws Ceeb Wu Jing, yog muaj tswv yim cim xeeb zoo, tseem yuav kawm txog phau Toob Laim Puj Yim Dong Lai Bu Yi, thiab phau Kws Veej Kuab Tsi Gu Wen Guang Zhi *

NQE 05 : KEV TSIM TUB TXAWG TUB NTSE *

Tseem fwv txoj kev pab hmoob kawm ntawv tau tsim  muaj ib pab tub txawg tub ntse hmoob npe hu ua, Xyawm Txhaij Xiu Cai, Cis Zeej Ji Ren, Ceem Sim Jing Shi, pab tub txawg tub ntse hmoob no yuav luag hais tau tias hloov mus ua Suav lawm, lawv tsis yog tsuas paub kev lis kev cai thiab txuj ci Suav xwb, lawv lub siab, lub tswv yim kuj coj tau raws li tseem fwv nyiam, tiam sis nyob rau hauv pab tub txawg tub ntse no tseem tshuav tus uas nco ntsoov yus haiv neeg thiab hmoob tsoom poj yawm txwv koob *

Pab tub hluas no tau muab hmoob txoj kev siv roj ntsha nrog luag txeeb lub teb chaw los hloov ua txoj kev siv ntaub ntawv txuj ci nrog luag sib txeeb txoj kev thaj yeeb, tso phluav txoj kev kwv ntaj phom nrog luag sib ntaus sib tua tseg, los hloov siv ua lub laj lim plab plaw mus tiv nrog luag cav cai, xws li tej tsev teev mlom hauv Xwm Leej, tej Mlom no twb tsis yog suav tej neeg heev thiab nto moo thaum ub, tej mlom ntawd puav leej yog hmoob tej neeg heev heev thaum ub xwb *

Raws li tej ntaub ntawv thaud tau sau tseg tias, ( txuj ci Nkauj Neeb, txuj ci looj mem, txuj ci kho mob, txuj ci ntaus nrig ), tej txuj ci no tsis yog suav li, tsuas yog siv ntawv suav los sau hmoob tej txuj ci tseg xwb, nws muaj ntau yam tseem ceeb li ntawd mas pom tau tias pab tub txawg tub ntse hmoob no tau muaj feem koom ntawm txoj kev txhawb nqa hmoob lub meej mom thiab nthuav tej txuj hmoob kom dav zuj zus *

Txoj kev pab hmoob kawm ntawv ntawm tseem fwv kuj yog ib qho zoo uas tau pab haiv hmoob nyob hauv lub neej kev caij tsuj, muaj qhov zoo uas nyob hauv txoj kev nqua hu hmoob mus nrog luag kawm txuj ci, tab txawm yog suav lub tswv yim pab hmoob mus lwm yam, tsis kav qhov kawg kuj yog pab hmoob tsim muaj tej tub txawg tub ntse, txawm tias tej mus kawm puav leej yog cov me nyuam hmoob nplua nuj, los tsis kav yog yus ho muab ntaus nqi rau tsoom hmoob tib si lawm, kuj muaj qab hau nyob rau hauv txoj kev txhawb nqa haiv hmoob lub meej mom, tau tsa yus haiv neeg lub hwj chim, nthuav dav yus haiv neeg tej txuj ci thiab txhawb txhim kho hmoob lub neej *

NQE 06: TSEV NTAWV TSEEM FWV THIAB TSEV NTAWV PEJ XEEM*

Tsev kawm ntawv tseem fwv, yog tej tsev ntawv uas tseem fwv pab nyiaj tuaj txhawb txhim thiab tsis hais haiv neeg twg puav leej mus kawm tau xws li :

Tsev kawm ntawv Sub Yeem, yog cov kawm qib nrab txheej thaud*
Tsev kawm ntawv Sub Suj, yog cov kawm qib qis*
Tsev kawm ntawv Sawm Xyuj, yog cov ib qib qis*
Tsev kawm ntawv Yim Xyuj, yog cov kawm ib qib qis*

Lub Xib Suj Si Shu yog tej neeg nplua nuj cov tsev kawm ntawv uas lawv rho nyiaj ntiag tug thiab ntiav xib hwb kheej tuaj qhia lawv tej me nyuam, los yog tej tus xib hwb nplua nuj tsim tsa kheej thiab sau cov tub ntawv tuaj kawm, tsev kawm ntawv Sawm Xyuj yog txheej qis, yog thawj qib hauv txoj kev kawm ntawv thiab yog lub hauv paus ua kom neeg nyiam txoj kev kawm txawj kawm ntse, yog lub ncauj ke uas yuav pab nce tau mus rau tsev kawm txheej siab nyob hauv Tsawb thiab Xyeem, hais tau tias Sawm Xyuj kuj yog hmoob txoj kev kawm lub hauv paus txhawv, Sub Yeem thiab Xyuj Koob, yog lub tsev kawm ntawv qib siab thiab yog lub tuam tsev txuj uas tseem fwv tuaj tsa tsim rau hmoob, yog ib lub chaw kawm txuj ci txheej siab, txawm yog tias muaj tej tus hmoob tau mus kawm nyob rau hauv tej tuam tsev txuj ntawd, tiam sis yog suav teej suav tug xwb, txhua txhia lub teb chaws puav leej yog zoo li ntawd *

Hmoob txoj kev nrog luag kawm txuj tsis yog los thaum ntxov ub, thiaj ua rau hmoob lub neej feem ntau txom nyem, vim li ntawd txheej tshiab no thov kom yus haiv hmoob yuav tsum muab siab rau tiag *

#29
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud los !!!


             SUAV TSO CAI RAU HMOOB KAWM SUAV NTAWV

              YOG PIB TXIJ  LI  XYOO 1662 *

Hmoob tej tsev kawm ntawv Suav yog tseem fwv pab tsa txhim, tej tub ntxhais kawm ntawv yog hmoob xwb, tseem fwv Suav ua siab qhia ntawv Suav rau hmoob tej tub ntxhais kuj yog vim lawv xav ntxuav hmoob hlwb, tiam sis kuj yog vim tsoom hmoob txoj kev sawv  puv ntxeev tua txeeb tau los, kuj yog vim hmoob pheej ntxeev tua Suav los ntau tiam, ces suav thiaj tso txoj kev dav *

Piav raws qhov tseeb, txawm yog tseem fwv xav kom lub teb chaws hmoob tseg tsov  puv tuaj tua suav, li ntawd suav thiaj siv txheej txheem tswv yim los ntxuav cheb lub teb chaws hmoob, kuj yog ib txog kev uas suav siv los tsuj yuam lwm haiv neeg uas tsis yog suav kom cov haiv neeg hloov siab hloov ntsws, vim li ntawd suav txoj kev tsa tsev qhia ntawv rau tsoom hmoob kuj yog ib ntsuj  puv uas txias heev *

Huab tais Khab Xyib kav ntuj xyoo 43 lub 10 hli ntuj, Fuj Kuas Sis hu ua Phab Txoob Luj Hu Guang Xue Shi Pan Zong Luo, tau sau ib tsab ntawv mus rau Huab tais Kab Xyib xyoo (1662 txog 1723 ) tsab ntawv sau tias :

Hawm txog koj txiv huab tais, Hmoob Nyoos pheej ntxeev siab tsim kev phem, yog vim hmoob Siav ntxias, hos cov Hmoob Siav ntxeev siab vim raug peb cov suav chib thiab thuam, vim li no, lub tswv yim zoo tshaj kom hmoob kom hmoob lub siab nyob tus, kawg yog siv tswv yim mus ntxias cov Hmoob Siav, kom cov Hmoob Siav lub siab lub ntsws tig los tuaj tseem fwv phab, ntev mus lawv kuj yuav txawj mloog lus ib yam li tej neeg suav, thaum ntawd lawv yuav txia los ua suav thiab yuav nov qab lawv tej poj yawm txwv koob lawm *

Txoj kev yuav ntxias cov hmoob Siav, ces kawg yog cia lawv kawm ntawv suav, tiam sis txhua txhia lub Xyeem thiab Tsawb uas yog lub Fwv kav txog, tseem tsis tau muaj txoj cai tso hmoob kawm ntawv thiab nrog suav twv ntawv, vim li no lawv thiaj tsis pom zoo, hmoob los zwm rau peb tseem fwv suav tau 30 ntau xyoo lawm, yog tias lawv ho muaj tej yim yeem kiav ua neeg suav, ces yuav tsum tso lus kheev rau lawv ua huab hwm suav, pub lawv kawm ntawv suav thiab nrog suav sib twv ntawv, tsis pub txwv thiab yuav hais ub hais no rau lawv, teeb meem ntawm cov npe tej tub ntxhais twv ntawv mas tsis hloov kuj tau, daim ntawv twv kuj txhob muab faib ua suav thiab hmoob, cia tso phluav hmoob thiab suav twv ua ke, yog ua li no mus tsis ntev ces cov Hmoob Siav cia li kiav ua suav tas lawm, hos tej hmoob Nyoos kuj txawj hloov los ua hmoob Siav, qhov no yog ib txoj cai ua kom lub teb chaws Tshus Chu nyob hauv peb suav lub xib teg mus ib sim *

Yawg Kuj Tshoj Fuj Xyuj Lis Phab Txoob Luj tsab ntawv sau mus thov Huab tais kom tso lus kheev cov me nyuam hmoob rau npe suav mus kawm ntawv, feem ntawv piav hauj lwm nyob hauv tseem fwv daim ntawv qhuab qhia tau sau tseg tias :

Hawm txog koj tus ua txiv huab tais !

Xyoo 43, txij lub 1 hlis txog lub 10 hli ntuj, kuv tau mus xeev Fuj Naj pab twv ntawv, tej teb chaws uas kuv tau mus hla, xws li  Heej Tsawb Heng Zhou, Tsheeb Cheng, Yoos Yong, Pov Bao, Ceem Jing thiab Seej Shen, tej suam teb chaws no hmoob thiab suav sawv daws nyob ua ke, yog ib ntsuj teb chaws uas roob loj zoov dav, sab naj fab ntawm Tsheej thiab Yoos yog xeev Kav Toob thiab xeev Kav Xyib, Seej thiab Ceem sab xib fab yog xeev Kim Tsawb ntu nrab, tej teb chaws no puav leej hwm koj txiv huab tais lub hwj chim *

Cov hmoob Liab uas yav tas los Suav tau siv tub  puv mus tua vim lawv tsis hwm, tiam sis vim muaj koj txiv huab tais lub hwj chim ces lawv ho tau rov los zwm tas, nyem no txhua txhia qhov twb nyob thaj yeeb tas, kuv tau ua xws li ib tug tub ntawv mus saib lawv, taug kev tsis nqa ib rab ntaj hmuv mus txog twg twb tsis muaj* tom, kuv ntseeg tau tias yog koj txiv huab tais lub hwj huam ntxoov taus lawm thiab kuj paub txog tias hmoob tsis yog ib co neeg phem tas nrho uas yuav hloov tsis tau *

Thaum peb suav siv tso  puv tua yeej lawd, kuj yuav tsum siv kev cai los kho ua qab, tej piav no yog piav raws kuv lub tswv yim tsis ntse, thov koj txiv huab tais ua zoo muab los ntaus nqi, lub hauv paus uas kom cov hmoob Nyoos ntxeev tsis tseg, txawm yog cov Hmoob Siav haub ntxias, cov hmoob Siav qhov lawv tsis mloog lus los kuj yog vim cov neeg suav phem chib lawv, saib lawv tsis rau nqi, li ntawd txoj cai twg yuav muab los siv rau hmoob yuav tsum xub siv rau cov hmoob Siav, maj mam ntxuav lawv lub hlwb tsis ntev lawv kuj txawj txia ua neeg suav tas, cov hmoob Siav txia ua suav tas, cov hmoob Nyoos kuj yuav txawj txias los ua Hmoob Siav *

Txiv huab tais koj lub hwj chim roos lub teb lub chaw, koj ua lub siab dav fo muab lub teb lub chaw saib zoo puav tam lub cuab lub yig, saib tsoom Xov dawb zoo puav tam tej tub ki, cia peb suav txhob muaj qhov tias yog ''Neeg Hmoob'' thiab ''Neeg Suav'' lawm, txhob muaj hmoob Siav hmoob Nyoos ntxiv kom sawv daws koom ua ib haiv neeg xwb, tej txoj cai uas yuav txiav, xws li txoj cai sib twv ntawv, cov Thoob Tom thiab Xyeem hauv Ceem Tsawb, muab tu ua 5 lub lis, xws li 1 lub lis suav, 4 lub lis hmoob, sawv daws koom nce se rau ib tug Nom, hos cov tub ntawv uas tuaj twv ntawv tsuas pub tib lub lis suav twv *

Suav twb tua hmoob tau muaj 100 ntau xyoo lawm, cas tseem yuav muaj qhov faib ua suav thiab hmoob, pub suav twv ho tsis pub hmoob twv, tseem muaj tej txhia neeg suav hais tias (Kmoob Kws Hmoob ) kuj muaj tej txhia hmoob tsis kam lees tias lawv yog hmoob, qhov no txawm yog yam teeb meem uas hauv txhua txhia lub tom tau txiav los ua neeg suav tsawg heev, kuv tau mus tshuaj dua ob lub Xyeem Xeeb Huam Xing Hua thiab Nyab Huam An Hua hauv xeev Fuj Naj, ntsuj av ntawd thaum Xoom Tshoj kav ntuj hu ua Mej Sab  Mei Shan, lub caij ntawd ntsuj av no tseem yog zwm rau Xoom Tshoj, tiam sis lawv lub neej ywj pheej, li no lawv tej tub ntawv kuj nrog peb suav kawm coob zuj zus tuaj, ces tej hluas hmoob yuav twv tau los ua Cis Zeej Ju ren Txheej Nrab, tseem fwv  Xoom Tshoj  tsis tau faib hmoob thiab suav, ces ua rau hmoob cia li nov qab hmoob lub npe zuj zus lawm, vim li cas cov hmoob ntawm Xeeb Huam thiab Nyab Huam txoj hmoo ho zoo ne !  cov hmoob ntawm Thoob Tom ho tsis nrog luag zoo ?  dua li txhia lub Tsawb thiab Xyeem hauv Fwv kuj muaj tej tub hmoob kawm ntawv siab, tiam sis tej tseem fwv suav me uas kav lawv hais tias, lawv tsis muaj txoj cai li ntawd ces tsis pub cov hmoob mus twv qib siab, tej tub tseem fwv suav tseem nrhiav ntau yam teeb meem uas ua rau tsoom hmoob tsis txaus siab los nrog kuv hais, li no tej tub hmoob uas tsis tau nrog luag  kawm ntawv, tsis yog Thoob Tom thiaj muaj coob xwb, kuv lub tswv yim tsis ntse mas ntseeg li no, txij hmoob los zwm rau peb, twb muaj 30 ntau xyoo lawm, yog muaj tej txhia yeem los zwm rau lub lis sauv, yuav tsum cia lawv ua huab hwm suav thiab kheev lawv twv ntawv los kawm ntawv, tej tub ntawv suav kuj yuav tsum txwv lawv kom txhob tav tej hluas hmoob txoj kev *

Qhov uas niaj xyoo tsev kawm txheej nrab los txheej siab yuav txais tsawg tus mas tsis hloov, daim ntawv twv tab yog suav thiab hmoob kom koom tib daim qauv, tso kev dav rau hmoob thiab suav ib yam, ua li no los nthuav koj txiv huab tais lub koob meej hwj chim, yog tias txoj keb no mus tau, thov cia ntawv suav ri mus rau teb chaws hmoob, ntev mus hmoob thiaj kiav los ua neeg suav, tej hmoob Nyoos kuj yuav hloov zuj zus los ua Hmoob Siav tas, qhov no thiaj yog txoj kev uas kom lub teb chaws Tshus poob los nyob hauv peb Suav txhais tes mus ib sim, kuv ua hauj lwm nyob hauv tsev kav xwm Haj Leej Hang Leng tau txais koj lus kheev los kav hauj lwm rau lub teb lub chaw, pom ntau hnov ntau kuv thiaj piav raws qhov tseeb thiab muab txoj kev qhia ntawv piav pub rau koj nrog paub, tej teeb meem no kuv sau ib tsab ntawv los yuav piav tsis txhua, hais ib loS kuj yuav tsis meej, yog kuv tej lus no muaj tej lo zoo yuav ces thov koj txiv huab tais ho saib ib muag, thiab tso rau thawj Pwm Tsav los sab laj tuav xam, thov hais kom txhua qib Nom hauv Fwv thiab Twj pab saib xyuas pab tuav tswj qib kev cai no *

Sau thaum Huab Tais Khab Xyib *
Xyoo 43 lub 10 hli ntuj 25 ! *

Lub 11 hlis ntuj 21, tau txais Huab Tais lus kheev, lub ntsiab mas yog lub Pwm tuav phab kev kawm tau tuav xam cov lus hauv tsab ntawv *

Peb tau tuav xam txog Fwj Kuas Xyuj Tseem Phab Txoob Luj daim ntawv, lub ntsiab lus yog tau piav txog cov Hmoob Siav yeem zwm rau lawv ntawv ntawm xeev Fuj Naj, tsab ntawv no Phab Txoob Luj suav, thov tso cai rau cov Hmoob Siav twv ntawv *

Peb pom zoo nws lus thov, cov tub ntawv moob Siav uas nyob txhua txhia lub Xyeem, Tsawb thiab Fwv hauv xeev Fuj Naj, tsis hais tus twg yog xav nrog tsoom tb ntawv suav twv ntawv, pom zoo cia lawv ua huab hwm suav thiab twv ntawv tau, yog tej hluas hmoob uas yuas twv ntawv muaj tsawg leej, cia lawv zwm rau lub tsev ntawv uas nyob ntsuj av ntawd *

Sau thaum Huab tais Khab Xyib xyoo 43 lub 12 hlis *

Peb tau txais Huab Tais lus kheev rau hnub tim 13 lub 12 hlis no *

Thaum huab tais txais tau tsab ntawv no, lub siab kuj xav tau dav tuaj, li ntawd, tib xyoos no lub 12 hlis hnub tim 11, huab tais tau tso ib qib lus kheev nqes rau teb chaws hmoob, qib cai no, tso lus rau txhia tus tub ntxhais hluas hmoob kawm uas nyob rau hauv txhia lub Xyeem, Tsawb, Fwv hauv xeev Fuj Naj kom muaj cai nrog suav kawm thiab twv ntawv, yog nyob suam twg kom zwm rau lub tsev ntawv suam ntawd, txij no mus hmoob thiaj muaj cai mus nrog suav kawm ntawv thiab mus nrog suav sib twv ntawv *

NQE 01 : NTAWV SUAV RI MUS TEB CHAWS HMOOB *

Hmoob txoj kev kawm ntawv suav thaum nyuam qhuav pib, suav hu ua ''kev pab hmoob thiab Co kawm ntawv'' los yog ''kev pab hmoob kawm ntawv'' tom qab no ho muab hloov hu ua ''hmoob kev kawm''*

Tseem fwv txoj kev pab hmoob kawm ntawv nyob hauv xeev Fuj Naj yog pib thaum huab tais Khab Xyib xyoo 44 haum rau xyoo 1706, lub xyoo ntawd tus Nom Pheej Yeej Fus Tsom Seeb Choj Pian Yuan Xun fu Zhao Shen Qiao tau sau ntawv cim tseg tias, tej me nyuam hmoob kuj zoo tsa tsev kawm los qhuab qhia *

Thaum ntu caij huab tais Tuam Cheej Looj thiab huab tais Yoob Tseem kav ntuj, tseem fwv Suav hauv Theeb Tsheej Tsawb tau tsa ob lub tsev kawm ntawv rau hmoob, tsev kawm ntawv hauv paus ntawv suav muaj 6 lub, xws li sev kawm ntawv hauv lub nroog Cheej Tsawb :

Zos Cheej Xyib Xus Qing Xi Suo *
Tsiam Yaj Zhai Yang *
Xab Tshuam Pheej San Cha Ping *
Xib Muas xyib Si Ma xi *
Pej Lis Pheej Bai Li Ping *
Tsev kawm Xyi Chuj Yeej Xi  Que Yuan *
Tsev kawm Kib Tsaws Gui Zhe *

Hauv Theeb Foom Huaj tsa muaj 6 lub tsev ntawv xws li :

Tsev kawm Yaj Pov Tsiam Ya bao Zhai *
Tsev kawm Ceem Thaj Jing Tang *
Tsev kawm Txij Huj Yeej Ci He Yuam *
Tsev kawm Saim Ceeb Thaj  Shai Jing Tang *
Tsev kawm Foom Huaj Yeej  Feng Huang Ying *
Tsev kawm Nyiaj Khawv Yan Kou*

Hauv Xyeem Leej tsa muaj 12 lub tsev ntawv xws li :

Tsev ntawv Theeb Tsheej ting cheng*
Tsev ntawv Mis Num Mi Nuo*
Tsev ntawv Looj Thuaj Long Tuang*
Tsev ntawv Cij Toom Ji Dong *
Tsev ntawv Los Vam Tsiam Lao Wang Zhai *
Tsev ntawv Tshuaj Toom Cha Dong *
Tsev ntawv Ceeb Nyiaj Jing Yan *
Tsev ntawv Luj Puav Tsiam Lu Ba Zhai *
Tsev ntawv Yam Xyib Tsiam Ya xI Zhai *
Tsev ntawv Phaij Pus Mais Pai Bu Mai *

Hauv Xyeem Tsheej Pum tsa muaj 5 lub tsev ntawv xws li :

Tsev ntawv  Fwv tsheej  Fu Cheng *
Tsev ntawv  Laj Nyuj  Lang Niu *
Tsev ntawv  Phooj Toom  Pong Dong *
Tsev ntawv  Muj Yim  Mo Yi *
Tsev ntawv  Heej Lees  Heng Ling *

Thaum huab tais Yoob Tseem xyoo 7 nws tau tsa thawj lub tsev kawm ntawv los pab Hmoob thiab Co kawm ntawv nyob rau Leej Khawv Ling Kou, yav ntuj thaum ub thaum Leej Khawv yog zwm rau Xwm Leej,  thaum teb chaws ua Koom Tshaj thiaj raug muab faib rau Thoob Toom  Tong Dao*  

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 11 tau tsa 5 lub tsev qhia ntawv rau Hmoob thiab Co nyob rau hauv Xyeem Xwm Leej xws li :

Tsev  ntawv  Luj Nyiaj Li Luo Yan Li Yi Xue  lub tsev no  yog 1 lub tiam sis faib ua 3 kem *
Tsev ntawv Pam Lis Ba Li Yi Xue, yog 2 lub muab faib ua 6 kem, muaj 1 lub tsev phiaj lawj *
Tsev kawm ntawv Xab Mum Tshoob  San Mu Chong Yi Xue, 1 lub tsev faib ua 3 kem qhia, cov tsev ntawv no muaj 4 lub yog qhia cov hmoob, hos 1 lub yog qhia cov Co, 4 lub qhia hmoob yog, Lauj Nyiaj Lis, Fwb Yooj Lis, lub tsev ntawv Xab Mum Tshoob yog qhia Co *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 13, tseem fwv tsa tau 8 lub tsev kawm ntawv  Sub Suj Shu Shu ( qib qis tshaj ) yog nyob  Xwm Leej, li no kev qhia hmoob kawm ntawv thiaj tau ri mus*

Raws li phau ntawv Xian Jian Chi Ban Dao Nan Yi Xue Ji tau sau tseg tias, txij thaum hmoob tau nyob tiaj tus los, tseem fwv tau kub siab los tsim txhim kho hmoob lub neej, qhov tseem ceeb yog txoj kev qhia ntaub ntawv, nyob hauv tseem qhia txog tej paj lug, tau tsis ntev ces ho tsa lub tsev Meej Leej Thaj Ming Lun Tang, ib nyuag ntu tom qab ntxiv tseem fwv ho pab nyiaj tuaj tsa lub tsev tuam tsev txuj Txheej Leej Sub Yeem Cong Ning Shu Yuan, hos sab hnub poob yog lub tuam tsev txuj Ham Tsab Sub Yeem Hang Shang Shu Yuan, hos cov qib qis muaj tsev kawm ntawv Yas Tseem Ya Sheng  thiab Phooj Huj  Peng He, txoj kev qhia ntawv rau hmoob kuj zoo puav tam li rau chiv rau tej liaj teb kom zoo *

Hais txog suam Xwm Leej mas twb yog hmoob thiab cov Co nyob coob xwb, lawv hnav tsho txho thiab mus taw pliab xwb tsis paub ib tug ntawv li, cov hmoob nyob ntawm 4 lub Lis Lauj Nyiaj, cov Co uas nyob ntawm Xab Mum puav leej tau txais kev pab tsim  tsev kawm ntawv los ntawm tseem fwv, ua rau cov neeg ntawd tau hawm tseem fwv zuj zus, hos ntsuj teb chaws Naj Tshij Pav Nan Chi Ban, mas yog xyoo Liab, tseem fwv thiaj txeem mus txog thiab kav tau, lawv tseem coj lub neej li qhov qub tsuas paub tu tsiaj tu txhuv xwb, lub ntuj tshiab tawm tuaj uas yog qaib xyoo hmoob thiaj pib nyiam kawm ntawv ces lawv thiaj thov yawg nom Los Vwj ho muab qib lus thov no xa mus rau yawg Los Hawj ces nws thiaj teb tias, tau *

Tas no thiaj pib xaiv chaw los tsa tsev ntawv, nrhiav kws qhia ntawv thiab tseem fwv pab nyiaj kuv phem tuaj, lub tsev ntawv tej liaj teb faib rau zos Tuam Pheej Yeej Da Ping Yuan, Xyov Tswm Pheej Xiao Zhu Ping thiab Los Mum Tshoob Lao Mu Chong, tas huv si kwv yees 8 muj ntau me ntsis, npaum nkaus li tsev ntawv Kem Xyib cov, li no tsoom hmoob sawv daws thiaj ua tsaug tias, ( Cheeb Tshoj yog peb niam peb txiv tiag thiaj tso cai peb kawm ntawv ), cov haiv neeg uas ib sid nyob teb chaws qus ntawd, txhob muab lawv ua kom kawg kev, lawv lub neej ua teb quav hlawv tseem tshuav nplooj siab nplooj ntsws, yog peb pib tsa tsev kawm ntawv rau lawv mas sawv daws yuav pom zoo tuaj nrog koom, qhov no yog tseem fwv txoj cai tso kev dav *

Txij li tau muaj lub npe Xwm Leej los yog ib lub caij nyoog uas ntev ntau txhiab xyoo, tej neeg hauv Xwm Leej no lawv muaj lawv txuj ci, txawm tias ntsuj av no yuav dav mus li 20 km2 los tsis kav txij thaum ub los txog niaj hnub no tsuas muaj yawg Vwj Huj Hawj Ya Huam He Hou Ya Hua Wu Jun thiaj li siv huab tais lub hwj chim los tso txoj kev dav rau hmoob *

Li no hmoob thiaj tau txais txoj kev vam meej rau lub hwj chim no puv npo thiab ri mus txog teb chaws hmoob ib ncig. txawm yog Chij Pov kuj tau txais lawm thaum tsev kawm ntawv tsa tiav, cov hmoob tau thov ib lo lus rau kuv tias, kom tsa ib daim phiaj zeb muab yawg Hawj lub npe thiab nws lub koob meej sau tsa tseg kom txhob nov qab. lwm qhov teb chaws hmoob nyob hauv Fuj Naj kuj tau txais kev kawm ntawv suav zuj zus, tej kws qhia ntawv rau hmoob kuj niaj xyoo mus nqa nyiaj nqe zog hauv Xyeem los pab lub neej, txij li ntsuj  puv Vwj Paj Yig dhau los, vim qhov yuav muab hmoob ntxuav hlwb kom hmoob hloov siab hloov ntsws, dua li txoj kev tso suav  puv tuaj kav teb chaws hmoob lawd, lawv tseem tsim tsev ntawv Sub Yeem Shu Yuan rau txhua lub theeb thiab Xyeem uas kav hmoob, tsim tsa tsev ntawv qib qis rau txhua txhia lub zos rau hmoob tau kawm ntawv*

Txoj kev qhia ntawv suav rau cov hmoob nyob xeev Kim Tsawb, feem ntau yog tsa tsev ntawv nyob hauv theeb, tsawb, fwv, xws li tsev kawm ntawv Mooj Ya  Meng Yang, Mees Laij Min Lai thiab Tshoob Foob Zhong Feng hauv lub fwv Kim Yaj Gui Yang fu, hauv lub fwv Nyab Seem kuj muaj ob lub tsev ntawv,  xws li tsev ntawv Tsheej Toob Cheng Dong thiab tsev ntawv Tsheej Xyib  Cheng Xi, lub fwv Tuam Teem Da Ding Fu  muaj fwv Tsheej Yim Fu Xheng yi xue, tsev kawm ntawv Xyawb Laij Xou Lai, Xyib Tsheej Xi Cheng, Toob Seeb Dong Sheng, Tuam Teem Xyib Da Ding Xi, Luj Looh Liu Long thiab Yaj Tshav Puam Yang Chang Ba, lub fwv Lis Pheej Li Ping fu muaj lub tsev ntawv Veej Xyeeb Wen Xing thiab Yam Tseem Ya Zheng, lub fwv Twv Yeej Du Yuan fu muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej fu cheng, Phaaj Las ping lang thiab Khaib Khawv Kai Kou, lub fwv Tseem Yees Zheng yuan muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej, lub fwv Xeeb Yim Xi Yi fu muaj lub tsev ntawv Tsheej Xyab cheng Xiang, lub fwv Xib Tsawb Si Zhou fu muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej  fu Cheng, lub fwv Thooj Zeej Tong Ren fu muaj lub tsev ntawv Fwv Tsheej fu Cheng, lub fwvXib Naj Si Nan fu  muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej Fu Cheng, lub fwv Sij Cheej Shi Qing fu muaj lub tsev kawm ntawv Fwv Tsheej Fu Cheng, lub fwv Txeeb Yim Zun Yi fu muaj lub tsev kawm ntawv Vaj Koob Txhij Wang Gong Ci, tsev ntawv Xam Thaj Siv Xia Ta Shui  thiab Tuam Xab Cuaj Da Sang Jia *

Dua no lawd tseem muaj lwm lub tsawb, Theeb, Xyeem, tseem muaj cov tsev ntawv rau hmoob tshaj ntawm 50 lub nyob hauv xeev Fuj Pej Hu Bei Shen, xws li lub Theeb Huj Foob He Feng Ting muaj lub tsev ntawv Cawv Foob Jiu Feng, Vwb Lib Pheej Wu Li Ming thiab Pej Ca Pheej Bei Ja Ping, lub xyeem Tshaj Luj Chang Lou muaj lub tsev ntawv Peeb tsheej Ben Cheng, Sij Laj Xib Shi Liang Si, Vab Thaj Wang Tang thiab Yeej Thoob Yuan Tong, lub xyeem Xyeeb sib muaj lub tsev ntawv Foob Sab, lub xyeem Xyeeb Nyeej Xuan En Xian, muaj lub tsev ntawv Tsheej Tshoob Cheng Chong, Chij Puam Qing Ba, kuv phem Toom Zhong Dong thiab Toob Xyam Dong Xiang, lub xyeem Laij Foom Lai Feng Xian, muaj lub tsev ntawv Tsheej Nem Cheng Nei, thiab Mom Toom Mao Dong, lub Xyeem Xyeej Foob Xian Feng Xian, muaj lub tsev ntawv Ceeb Toom Xib Jing Dong Si thiab Teeb Tsiam Ding Zhai, lub xyeem Lim Tshuab Li Chua xian muaj lub tsev ntawv kuv phem Lwm Zhong Lu, Ceem Naj Jian Nan, Tsheej kuv phem Cheng Zhong, kuv phem Lwm Luj Lim Tshav Zhong Lu Lou Li Chang, kuv phem Lwm Tshaj Thaj Puam Zhong Lu Chang Tang Ba, kuv phem Lwm Faj Thwv Txhij Zhong Lu Huang Tu Chi  thiab Naj Pheej Nan Ping *

Kev pab tsim tsa tsev ntawv rau cov hmoob nyob xeev Yeej Naj, xws li hauv lub Fwv Kuav Naj Guang Nan Fu, thaum haub tais Khab Xyib xyoo 44, tus Nom Tsib Fwv Zwm Yim Foom Ru Yi feng tau npaj tsa thawj lub tsev kawm ntawv rau hmoob nyob hauv nroog Kuav Naj *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 3, tus Nom tsib fwv Phab Yees Mees Pan Ying Ming tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Mij Lawj Vab Mi Le Wan *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tau rov tsa 7 lub tsev kawm ntawv ntxiv rau hmoob, xws li lub tsev Phwv Theeb Pu Ting, Pham Tshoj pang Chao, Mum Yig Looj Mu Yi Long, Lis Pub Li Bo, Puaj Pwv Ba Pu, A Khu A Ke, thiab Puj Yij Bo Yi, hos nyob hauv lub tsawb Tseem Xyooj Zheng Xiong Zhou kuj tau pib tsa ib lub tsev kawm ntawv xyoo 9 tau rov tsa dua ob lub thiab xyoo 10 tsa ib lub tsev ntawv ntxiv, hauv lub xyeem Mooj txiv Meng Zi  dej Liab *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 9 tau pib tsa lub tsev kawm ntawv Tsheej Xyib Kuab Ceng Xi Guang, xyoo 12 tsa lub tsev kawm ntawv Ci Kiab Ji Jie, Tshav Teem Chang Ding, Tuam Theej Da Tun, Xeeb Nyab Xing An thiab Kuj Cawm Ge Jiu *

huab tais Tuam Cheeb Looj xyoo 5, tau tsa lub tsev ntawv Looj Swm,  nyob hauv lub xyeem Chawb Pej Qiu Bei Xian thaum huab tais Yoob Tseem xyoo 9 rau xyoo 11 tau tsa 6 lub tsev ntawv rau hmoob, xws li lub tsev Vej Tshab Koob Wen Chan Gong, Cawm Tsheej Phaj Looj Sim Jiu Cheng Pang Long Shi, Lwm Twv Kuab Seem Mlom Lu Du Guang Sheng Miao, Muas Tsawv Looj Ma Zhe Long, Tsawv Xyab Zhe Xiang, Muaj Taj Som Ba Da Shao *

Huab tais Tuam Cheeb Looj xyoo 3, tsa ntxiv lub tsev kawm ntawv Swm Phij Shu Pi thiab Sij Xim Tsiam, Lus Thaim Yij Shi Si  Zhai Luo Tai Yi, lub Fwv Khaib Huab Kai Hua Fu ( Fwv Paj Tawg) xyeem Veej Sab Wen Shan *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tus Nom tsib Xyeem Tshoj Kuj Pij Cao Guo Bi tau pab tsa 9 lub tsev kawm ntawv rau hmoob, xws li tsev Naj Choj Tsiam Nan Qiao Zhai, Luj Nooj Lis Le Nong Li, Los Tsiam Lao Zhai, Faj Looj Sab Huang Long Shan, Xyab Laj Kiab Xiang La Jie, Nyuj Yaj Tsiam Niu Yang Zhai, Puaj Tsiam Ba Zhai, Khub Kum Ku Mu zhai, Xeeb Xyeem Xian Xian *

Tib lub xyoo ntawd, tus nom Thooj Tsib Tsawb Tsheej Leej Tong Zhi Zhou Cheng Ling tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Pej Tsiam Bai Zhai *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 21 tau tsa lub tsev kawm ntawv Veej Tshab Koob Wen Chang Gong,  lub fwv Tsob Thooj Zhao Tong fu *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tau tsa tsev kawm ntawv rau hmoob 2 lub, lub xyeem Nyeej Nyab En An Xian, lub xyeem no Huab tais Yoob Tseem tau tsa 2 lub tsev kawm ntawv rau hmoob, lub xyeem Yoos Sam Yong Shang Xian *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12 tau tsa 2 lub tsev kawm ntawv, xws li  Mis Thij Mi Ti thiab Tuam Ceev Puam Da Jing Ba *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 2, tau tsa lub tsev kawm ntawv Tsheej Nem Cheng Nei thiab Fwm Kuab Tsheej Fu Guang Cheng *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 3, tau tsa lub tsev kawm ntawv Kim Xyib Gui Xi ; xyoo 22 tau tsa lub tsev Tsa Theej twb Tun Du ; xyoo 54, tau tsa lub tsev ntawv Ceev Tiv Jing Di ; Cib Tsuas Sab Ji Zhao Shan thiab Nas Xyab Na Xian, lub Theej Tuam Kuab Da Guang Ting *

Huab tais Yoob Tseem xyoo 12, tus Nom Thooj Tsib Tsab Thas Zhang Tang tau pab nyiaj tuaj tsa lub tsev kawm ntawv Faj Siv Tsiam Huang Shui Zhai thiab Yoos Nyaj Xyab Yong An Xiang *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 1, tau tsa 5 lub tsev ntawv, xws li Tsev Yeej Ceev Twm Yan Jing Du, Tsev Luj Nyam Tsheej Luo An Cun, Tsev Thaj Thawj Xyeem Tan Tou Xiam, Tsev Taum Sab Kuab Dou Sha Guang, Tsev Mlom Khawv Xyab Meo Ke Xiang *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 21, tseem fwv muab lo lus ( pab hmoob kaw) hloov ua ( kev kawm txuj ci tshiab ), lub ntsiab yog tau ua raws mus txheej tshiab, muaj ntau feem ntaub ntawv los ua puav pheej tias, lub caij huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj, hmoob txoj kev kawm ntawv Suav tau nthuav ri mus dav heev rau hmoob lub teb chaws *

NQE 02 : TSHUAJ NRHIAV  ME NYUAM HMOOB MUS KAWM NTAWV SUAV*

Huab tais Khab Xyib kav ntuj xyoo 45, tus Nom Twb Xyuj Yeem Phab Txoob Luj Du Xue Yuan Zhang Guang Pan Zong Luo, cov lus piav mas txoj cai tso kev dav rau hmoob kawm ntawv, txawm yog cov tub ntawv hmoob daim ntawv sib twv sau 3 tug txwm ntawv Xeeb Meej Cij Xin Ming Ji  rau saud, muab qhov no los ua lub cim txawv ntawm tsoom tub ntawv Suav kom zoo tsom kwm thiab saib xyuas, kom hmoob muaj lub siab ntshaw mus nrog Suav ua Nom ua Tswv, muaj lub siab xav hloov los ua pej xeem Suav, tseem tau muaj ib lo lus txiav tsis pub tej neeg Suav ntxeev txoj cai ntawd *

Txoj cai uas piav los saud, raug siv tau 9 lub xyoo los txog huab tais Khab Xyib xyoo 54, tseem fwv tau rov txiav dua txoj kev pab hmoob kawm ntawv raws cov xyeem thiab cov tsawb hauv xeev Fuj Naj, xws li Heej Siv Heng Shiu, Yoos Xwm, Pov Ceem, Seej Tsawb, Tsheej Xyeem Cheng Xian thiab Ceem Tsawb Jing Zhou kuj raug txiav tias niaj xyoo yuav pub tsawg tus tub ntawv Hmoob thiab Co nce mus kawm rau qib siab, lawv txoj kev txiav tsis pub tshaj txog 1 los 2 leeg, xeev Kim Tsawb yuav raws li xeev Fuj Naj, xeev Yeej Naj, yuav li qub tsis hloov, tiam sis yuav tsum tis dua npe kawm tshiab Bian Zi Hao, txij thaum no los tab yog tsis zwm rau huab hwm Suav, yus ua yus neeg hmoob los kuj mus nrog suav kawm tau, tab mas txoj cai no tsuas siv rau hmoob Siav xwb *

NQE 03 : KEV TSWJ FWM FAB KEV KAWM NTAWV *

Tseem fwv Cheeb Tshoj lub tsev Kab Xwm, saib txog fab kev kawm ntawv uas nyob hauv xyeem hu ua Cheem Xyuj Xuv Quan Xue Suo, tus thawj tswj fab hauj lwm ntawd, hu ua Txoov Toov Zong Dong, nws nrog pab tus Nom tsib xyeem saib hauj lwm ntawm fab kev kawm qhia, tiam sis nws qis dua tus nom tsib xyeem Shi Xian, tas nrho fab kev kawm hauv lub xyeem yog zwm rau nws, cov xib hwb qhia ntawv nyob hauv xyeem hu ua Com Yim Jiao Yi thiab Xyeem Tom Xian Dao *

Huab tais Kuab Xyim Guang Xi  xyoo 33 lub 4 hlis, tau tsa lub tsev kav xwm Cheem Xyuj Xuv nyob hauv xyeem Xwm Leej, lub tsev kav xwm ntawd nws kav txog 4 suam tsev kawm ntawv, ib suam tsev kawm ntawv tau tsa ib tug Cheem Xyuj Yeej Quan Xue Yuan los kav *

Huab tais Xyeej Thoos xyoo 2, tau pib tsim tus txheej txheem Cheem Xyuj Xuv, tus Txoov Toov kav Cheem Xyuj Xuv raug hloov npe los ua Xuv Tsav Suo Zhang los Yeej Tsav Yuan Zhang, tus thawj yog cov tseem fwv hauv xyeem los xaiv tsa, tseem tau tsa muaj ib lub tsev kav xwm qis zog lub Cheem Xyuj Xuv, hu ua Sim Xyuj Shi Xue, cov tub khiav hauj lwm ntawd tsuas pub muaj 3 leeg xwb, hu ua Cheem Xyuj Yeej Quan Xue Yuan los saib tas nrho hauv lub xyeem fab kev kawm ntawv, cov xib hwb qhia ntawm Com Yim thiab Xyeem Tom, muaj ib txhia yog nyob ntawm xeev Fuj Naj tuaj, tiam sis feem ntau yog lub xeev Fuj Naj li, pab xib hwb Com Yim muaj 45 leeg, pab xib hwb Xyeem Tom muaj 38 leej *

NQE 04 :  LUB NTSIAB LUS QHIA TXIJ CI THIAB TSA TSEV KAWM NTAWV *

Txij li tseem fwv Cheej Tshoj tau rhuav txoj kev qhia ntawv raws txheej qub thiab pib siv raws txheej tshiab los, txoj kev pab hmoob kawm ntawv lub ntshiab yog tsim muaj tej pab tub txawg tub ntse los pab tseem fwv lub luag hauj lwm, xws li qhia kom Hmoob Siav hloov los ua Suav thiab rub kom cov Hmoob Nyoos hloov los ua Hmoob Siav, thaum tej tub ntawv kawm tiav hlo, kom lawv nco lo lus tus tias ''txais huab tais paj tshab, nco ntsoov huab tais tshav ntuj'', thiab yuav tsum tau pab huab tais kom tas siab tas ntsws *

Thaum Meej Tshoj tus huab tais Cab Ceem Jia Jing kav ntuj, nyob rau hauv txhua txhia lub xyeem tau tsa muaj tsev  kawm ntawv Zwm Xyuj Xyuj Koob Ru Xue Xue Gong, cov tsev kawm ntawv no, muaj ib kem tsev hu ua Meej Leej Thaj Min Lun Tang, niaj xyoo thaum lub ntuj tshiab thiab lub ntuj tsaug, tej nom tswv, tej tub txawg tub ntse thiab tej kws ntawv nrog cov tub ntawv puav leej tuaj sib loos rau hauv kem Meej Leej Thaj ua kab ke teev hawm *

Tej tsev kawm ntawv uas nyob rau tej suam neeg ua liaj ua teb feem ntau yog tsa Yawg Niam Ntawv uas hu ua Khoos Txis Kong Zi daim phiaj ntawv zeb, saum daim phiaj zeb sau ib co txwm ntawv tias ( Da Cheng Zhi Sheng Xian Shi Kong Zi Zhi Sheng Wei yog Chaw Teev Tuam Tsheej Tsim Seem Niam Ntawv Khoos Txis ), tej me uas pib mus kawm ntawv thawj hnub, twb yuav tsum hlawv xyab mus pe hawm Yawg Khoos Txis, kev pe hawm yog 3 pes thiab khoov hau hawm 9 zaus, niaj hnub thaum sawv ntxov pib kawm ntawv thiab thaum yuav tsaus ntuj rov los tsev, sawv daws yuav tsum ib txaum yim hawm Yawg Khoos Txis, qhov uas niaj hnub hawm no yog coj raws li txoj kev cai caij tsuj Feng Jiang Zhi Du *

Tej txuj ci kawm, thaum nyuam qhuav mus pib yog kawm, phau ntawv Pej Cuab Xeem Bai Jia Xing, phau ntawv pua xeem , phau ntawv Xab Txim Ceeb San Zi Jing, thiab phau ntawv Pob Civ Txaj Txim Bao Ju Za Za, yog yuav twv mus rau qib siab mas tseem yuav tau kawm txog phau ntawv Xij Su Si Shu thiab Vws Ceeb Wu Jing, yog muaj tswv yim cim xeeb zoo, tseem yuav kawm txog phau Toob Laim Puj Yim Dong Lai Bu Yi, thiab phau Kws Veej Kuab Tsi Gu Wen Guang Zhi *

NQE 05 : KEV TSIM TUB TXAWG TUB NTSE *

Tseem fwv txoj kev pab hmoob kawm ntawv tau tsim  muaj ib pab tub txawg tub ntse hmoob npe hu ua, Xyawm Txhaij Xiu Cai, Cis Zeej Ji Ren, Ceem Sim Jing Shi, pab tub txawg tub ntse hmoob no yuav luag hais tau tias hloov mus ua Suav lawm, lawv tsis yog tsuas paub kev lis kev cai thiab txuj ci Suav xwb, lawv lub siab, lub tswv yim kuj coj tau raws li tseem fwv nyiam, tiam sis nyob rau hauv pab tub txawg tub ntse no tseem tshuav tus uas nco ntsoov yus haiv neeg thiab hmoob tsoom poj yawm txwv koob *

Pab tub hluas no tau muab hmoob txoj kev siv roj ntsha nrog luag txeeb lub teb chaw los hloov ua txoj kev siv ntaub ntawv txuj ci nrog luag sib txeeb txoj kev thaj yeeb, tso phluav txoj kev kwv ntaj phom nrog luag sib ntaus sib tua tseg, los hloov siv ua lub laj lim plab plaw mus tiv nrog luag cav cai, xws li tej tsev teev mlom hauv Xwm Leej, tej Mlom no twb tsis yog suav tej neeg heev thiab nto moo thaum ub, tej mlom ntawd puav leej yog hmoob tej neeg heev heev thaum ub xwb *

Raws li tej ntaub ntawv thaud tau sau tseg tias, ( txuj ci Nkauj Neeb, txuj ci looj mem, txuj ci kho mob, txuj ci ntaus nrig ), tej txuj ci no tsis yog suav li, tsuas yog siv ntawv suav los sau hmoob tej txuj ci tseg xwb, nws muaj ntau yam tseem ceeb li ntawd mas pom tau tias pab tub txawg tub ntse hmoob no tau muaj feem koom ntawm txoj kev txhawb nqa hmoob lub meej mom thiab nthuav tej txuj hmoob kom dav zuj zus *

Txoj kev pab hmoob kawm ntawv ntawm tseem fwv kuj yog ib qho zoo uas tau pab haiv hmoob nyob hauv lub neej kev caij tsuj, muaj qhov zoo uas nyob hauv txoj kev nqua hu hmoob mus nrog luag kawm txuj ci, tab txawm yog suav lub tswv yim pab hmoob mus lwm yam, tsis kav qhov kawg kuj yog pab hmoob tsim muaj tej tub txawg tub ntse, txawm tias tej mus kawm puav leej yog cov me nyuam hmoob nplua nuj, los tsis kav yog yus ho muab ntaus nqi rau tsoom hmoob tib si lawm, kuj muaj qab hau nyob rau hauv txoj kev txhawb nqa haiv hmoob lub meej mom, tau tsa yus haiv neeg lub hwj chim, nthuav dav yus haiv neeg tej txuj ci thiab txhawb txhim kho hmoob lub neej *

NQE 06: TSEV NTAWV TSEEM FWV THIAB TSEV NTAWV PEJ XEEM*

Tsev kawm ntawv tseem fwv, yog tej tsev ntawv uas tseem fwv pab nyiaj tuaj txhawb txhim thiab tsis hais haiv neeg twg puav leej mus kawm tau xws li :

Tsev kawm ntawv Sub Yeem, yog cov kawm qib nrab txheej thaud*
Tsev kawm ntawv Sub Suj, yog cov kawm qib qis*
Tsev kawm ntawv Sawm Xyuj, yog cov ib qib qis*
Tsev kawm ntawv Yim Xyuj, yog cov kawm ib qib qis*

Lub Xib Suj Si Shu yog tej neeg nplua nuj cov tsev kawm ntawv uas lawv rho nyiaj ntiag tug thiab ntiav xib hwb kheej tuaj qhia lawv tej me nyuam, los yog tej tus xib hwb nplua nuj tsim tsa kheej thiab sau cov tub ntawv tuaj kawm, tsev kawm ntawv Sawm Xyuj yog txheej qis, yog thawj qib hauv txoj kev kawm ntawv thiab yog lub hauv paus ua kom neeg nyiam txoj kev kawm txawj kawm ntse, yog lub ncauj ke uas yuav pab nce tau mus rau tsev kawm txheej siab nyob hauv Tsawb thiab Xyeem, hais tau tias Sawm Xyuj kuj yog hmoob txoj kev kawm lub hauv paus txhawv, Sub Yeem thiab Xyuj Koob, yog lub tsev kawm ntawv qib siab thiab yog lub tuam tsev txuj uas tseem fwv tuaj tsa tsim rau hmoob, yog ib lub chaw kawm txuj ci txheej siab, txawm yog tias muaj tej tus hmoob tau mus kawm nyob rau hauv tej tuam tsev txuj ntawd, tiam sis yog suav teej suav tug xwb, txhua txhia lub teb chaws puav leej yog zoo li ntawd *

Hmoob txoj kev nrog luag kawm txuj tsis yog los thaum ntxov ub, thiaj ua rau hmoob lub neej feem ntau txom nyem, vim li ntawd txheej tshiab no thov kom yus haiv hmoob yuav tsum muab siab rau tiag *

#30
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud los !!!!

                    KWS TSHUAJ KWS SAIB YAIG TXOJ HAUJ LWM NTIAG TUG

                             YOG SIV TXUJ CI LOS TSHUAJ THIAB KHO *

Hmoob tej tshuaj thiab txuj ci kho mob, yog ib feem txuj ci uas nto npe, lub caij ua ntej Koom Tshaj tuaj kav kuv phem Kuj, tej tib neeg uas muaj mob muaj nkeeg puav leej yog siv tshuaj hmoob los kho, txawm tias txheej tshiab tau muaj tej tshuaj thiab kws tshuaj Xib Fab ri mus puv lub Kuj Cuab lawm, tsis kav tej hmoob uas raug sab, ntsoog thiab tej yam mob phem mas tseem yog siv cov tshuaj hmoob los kho qhov tseem ceeb *

Txuj ci kho mob hmoob thiab hmoob tej tshuaj txawm yog txuj ci muab tshuaj kho mob nrog rau kev siv tshuaj los kho, yog ib yam txuj ci muaj qab hau thiab txheej txheem raws qhov tseeb, yog yuav muab tas nrho tej no los ntaus nqi, mas kuj yuav muaj ob peb lub chaw sib txawv *

Txuj ci tshuaj mob, yog muab hmoob txoj kev tshuaj mob los piav mas dua li siv hmoob tej txuj ci tshuaj mob uas thooj suav li, xuas mem tes, siv pob ntseg mloog, ntsia tej tawv nqaij lawd, hmoob tseem siv peb txoj kev saib mob txawv *

NQE 01 : SAIB NTSHAV  *

Kev tshuaj saib ntshav txawm yog tshuaj tus neeg mob txhais tes saib ntshav khiav li cas los ntaus nqi tus mob, txiv neej yuav saib txhais tes laug, poj niam yuav saib txhais tes xis xws li saib hauv lub xib teg mas yog li no :

( tus kws kho mob los tuav tus mob txhais tes, siv rau tes los kes tus mob lub xib teg, saib cov ntshav muaj tsos ntshav dab tsi ?  yog liab paj yeeb los yog dub, ntshav khiav nrawm los qeeb, yog ntshav khiav tom ntej los tom qab, yog sib faib los sib loos, ua ib daim, ua ib lub paj los ua ib lub kheej kheej, los ua ib thooj ntev ntev, tej hlab ntsha yog txawv nraud los txawv hauv, yog mob qhov twg, mob loj los mob me, qhov kawg muab tus yam ntxwv ntshav uas tshuaj tau los ntaus nqi  tus mob ) *

NQE 02 : XUAS HLAB NTSHA LIAB *

Kev xuas hlab ntsha liab txawm yog tus kws tshuaj hmoob siv ntiv tes los nias xuas tus neeg mob lub xib teg, saum qaum tes thiab cov ntiv tes, qhov chaw uas txoj hlab ntsha liab khiav los ntaus nqi tus mob ntawd, yog tsom raws li tej kws tshuaj hmoob cov ntaub ntawv txuj ci uas piav tseg mas ib tug neeg yeej yuav tsum muaj ib qho chaw nyob hauv nws lub cev uas xyeem tshwm tas txhia qhov nyob hauv lub cev, xws li pob ntseg, tes thiab lub ntsej muag yog tej qhov uas tsom pom tas txhia yam nyob hauv lub cev qhov meej tshaj plaws *

Tej kws tshuaj hmoob tau sau tas nrho hmoob tej txuj ci kho mob thaum ub los muab tib neeg txhais tes faib ua Sam Cob Shang Jiao, kuv phem Cob Zhong Jiao thiab Xyuam Cob Xia Jiao, nrog rau tej hlab siab hlab ntsws, kev tshuaj mob mas tus kws tshuaj siv ntiv tes xuas zuj zus ces txawm paub tias yog mob li cas, kuj muaj tej tus siv nws lub xib tes mus khwb tus neeg mob lub xib tes mloog saib tus mob cov ntshav khiav mus los li cas, saib tus mob qhov chaw cov ntshav ntoj hlob los yau, khiav ceev los qeeb, ntshav khiav xwm yeem los tsis xwm yeem, tus kws tshuaj siv tej no los ntaus nqi saib tus mob ntawd yog mob rau qhov twg, mob hnyav los sib *

Tej kev saib mem tes dhia xws li yog dhia ntaug lees, ntab yees, dhia qeeb tog log, maj mam dhia, dhia ceev, dhia khoob lug, dhia puv npo, dhia tej teg loj dhau, dhia me me thiab dhia ib ntsawg ib ntsawg, tseem tshuav peb yam saib mem tes ua lus suav hu ua Vwj Lawm Wu Lou, Xyaj Yawj Xia You thiab Chuj Txuj Que Zuo *

Txoj kev xuas hlab ntsha liab los tshuaj tus mob yog hmoob ib yam txuj ci tshuaj mob uas zoo heev, tiam sis yam txuj ci hmoob no hmoob tsuas siv zais ntshis xwb, los txog rau txheej tshiab no kuj tseem tsis tau muab nthuav dav, ib tug kws tshuaj hmoob uas muaj txuj ci siab tshaj,  nws yam txuj ci no tsuas pub ib tug thwj tim xwb, thaum nyuam qhuav pib kawm, tseem yuav tau tsa thaj thiab hlawv xyab, hlawv ntawv los ua kab ke teev hawm tus Dab Tshuaj los yog Yuj Vaj xib hwb tas mas yus thiaj yuav kawm tau *

NQE 03 :  SAIB YAIG *

Hmoob kev saib yaig txawm yog siv tej yam toob xib los taj tus neeg mob lub cev, feem ntau yog siv qe, ntses thiab nplooj ntoos thiab lwm yam, yam txuj ci saib mob ntawd qhov ntau yog siv los tshuaj kev poob plig, siab fab thiab ntxhov, raug dab Vws Hiav *

Kev saib qe mas yog Qe Os los Qe Qaib kuj tau ib yam, tus kws tshuaj muab lub qe mus dov 3 ncig los 7 ncig ntawm tus neeg mob qhov chaw mob, ho rho ib rab koob chob ib txog xov dub los pav  ua 3 ncig los yog 7 ncig rau lub qe, thaum rig lub qe tas lawd, muab tus koob hno ncaj ncaj saum lub hau qe mus rau hauv, muab lub qe los tso rau ntawm ib sab tog hauv ncoo *

Kev cai mas yog 1 hmos rau 3 hmos, yog puv 3 hmos lawm ces muab rho lub qe los tso hauv qhws, muab hau kom siav, thaum rho lub qe los txias lawd, muab los maj mam tev daim phlaub qes, lub qe yuav tshwm muaj ntau yam, xws li lub qe raug khis noj khis kaws xws li yog kab noj, tshwm muaj ib tsos Paj Yeeb los tsos Xiav, kuj muaj tej qhov tshwm ib ncig xws li Zaj nqaum hnub, tus kws tshuaj mam muab tej yam no los ntaus nqi tus mob thiab nrhiav yam tshuaj kom phim los kho tus mob *

Raws li kev soj ntsuam txog hmoob 3 yam txuj ci tshuaj mob, tsuas yog cov hmoob thiaj siv muaj xwb, kev tshuaj mob kho nkeeg kuj tau txais txiaj ntsim zoo, raws li zaj saib yaig qe mas yog ib qhov uas leej heev, dua no lawd tej kws tshuaj hmoob tseem siv ib yam txuj ci txawv hu ua Tsom Saib Dej, tiam sis yam txuj ci no feem ntau tsuas yog cov txiv Neeb thiaj siv tau xwb, qhov tseeb thiab cuav mas kuj ntaus nqi tsis raug, li no thiaj tsis muab nthuav tawm *

Hmoob tej txuj kho mob mas muaj ntau yam xws li Zaws Nyem, Zaws Nias, Nkaug Koob Cua, Zaws Nkaug, Phais, Qhwv Tshuaj, Txhiab, Hlawv, Nthee, Txhuav, Txhawb, Ntxuav, Khi, Kuam, Hua Tshuaj, Hmoob tej txuj no lwm yam kuj siv ib txwm nyob haauv kho mob suav, yam uas suav tsis paub siv mas puav leej yog hmoob li txuj ci kho mob, txawm tias tau muaj tej tus kws tshuaj suav siv tshwm los tsis kav kuj yuav txawv hmoob li deb, hmoob yam txuj ci kho mob uas hlawv thiab nthee mas muaj yog ib yam txuj uas tseem ceeb thiab muaj qab hau heev *

NQE 04 : TXUJ CI HLAWV *

Yam txuj ci hlawv no yog muab cov tshuaj los tsa rau saum qhov chaw mob ces zes hluav taws rau cov tshuaj, yog ib yam txuj uas txaus ntshai tshaj, thiab kuj ua rau tus mob tsis muaj cuab kav tig los saib tau, qhov txheej txheem thaum pib, yog tus kws tshuaj xub ua khawv koob los yog foob ib ntim dej, feem ntau yog thov dej daus xib daus npu, kuj muaj tej txhia thov dej Xob, txawm yuav siv dej yam twg los yog tus kws tshuaj saib tus mob los txiav, tus kws tshuaj npuav cov dej khawv koob, tsuag 3 pas rau ntawm qhov mob, ho npuav ib pas los tsuag rau txhais tes, ces ho muab ntiv tes los kos hom puag ncig rau qhov mob *

Kev cai mas yog kom rau sab nraud thiab kos 3 ncig rau 5 ncig, kom loos los ua ib teg rau hauv plawv, ces tus kws tshuaj muab ntiv tes los nias zuaj qhov sau mob loos no, muab tshuaj los tso rau, npog tas qhov hom, txawm muab hluav taws hlawv cov tshuaj, thaum cov tshuaj cig tuaj yuav sawv nplaim siab kwv yees li 1 tshim tes, tus kws tshuaj siv ob txhais tes los tuav hwj ib ncig kom nplaim taws txhob phlov pam tej khaub ncaws, yog tus mob nws hnov kub ces tus kws tshuaj siv ob txhais tes ua ntom nti npog nkaus cov nplaim taws tsis pub cov pa tshuaj sov dim tawm, yog thaum tus neeg mob hnov laj zuj zus lawd, ho rov hlawv dua ib zaug ntxiv *

Kev cai mas yuav hlawv 3 rau 5 zaug, yam txuj ci no xam 3 txog 5 hnub ua ib ntus, thiab yog siv los kho cov mob pob txha Vwm thiab tej qub mob ua Ntw, kev kho mob hlawv no kuj tau txais txiaj ntsim txog li 90 feem puas rov saud *

NQE 05 :  HLAB KHO MUAJ OB YAM *

Yam  A :  Yog siv dej kub hlab *
Yam  B :  Siv Roj hlab *

Hmoob ob yam txuj ci no yuav tau txais txiaj ntsim loj tshaj mas yog siv Roj Hlab, qhov txheej txheem siv Roj Hlab mas yuav xub muab 2 los 5 lag Roj Txiv Thooj Ntxig nchuav rau hauv ib lub yias, muab rhaub kom yaj, thaum ntawd tus kws tshuaj xub ua ib ntim dej khawv koob, ua zaj khawv koob tas tus kws tshuaj npuav cov dej khawv koob los tsuag 3 pas rau ntawm tus neeg mob thiab tsuag 3 pas rau kws tshuaj txhais tes, kws tshuaj tsuag dej tas ces siv ntiv tes los hom ncig qhov mob tas ces tus kws tshuaj ua phoov tes mus yawm cov Roj uas npau npau hauv lub yias los pleev rau ntawm qhov mob, tus kws tshuaj yuav tsum ceev faj thiab txhob ua tshawv ntiag, kev cai yog hlab txog 3 rau 5 zaug, kuj muaj tej tus ntaus nqi tias, lub niag yias Roj kub tas npaud, tsis leej yuav muaj peev xwm yuav raus tau tes rau hauv, yeej yog kws tshuaj siv ib yam tshuaj dab tsi los tso rau hauv lawm thiaj li raus tau tes *

Raws li kev soj ntsuam thiab tau siv dua los mas yeej tsis tau siv tshuaj dab tsi los tso rau li, hmoob yam txuj ci hlab kho ntawd feem ntau yog siv los kho rau cov mob nkeeg ntawm ib tsoom poj niam, dhau no lawd lwm yam kev kho mob uas haus tshuaj thiab qhwv tshuaj, yog siv raws li kev kho mob ntawm suav los yog tej kws tshuaj ntsuab xwb *

KEV TSIM TSHUAJ HMOOB *

Muab hmoob txoj kev tsim tshuaj thiab kev tov tshuaj coj los piav mas hmoob muaj muaj tej fwm tshuaj uas zoo heev, yeej tsim nyog muab los plov meej tias hmoob txoj kev tsim tshuaj yog raws qhov tseeb xws li  Hmoob txoj kev tsim tshuaj taum Qav Kaws, tshuaj taum Qav Kaws yog tej tsob taum uas nthaw kaus hauv ncauj Qav Kaws tuaj, cov taum ntawd, muaj taum ntsuab, taum liab, taum daj, ( taum pauv ), yam tshuaj no yog ib yam tshuaj tseem ceeb tshaj plaws coj los kho mob xws li, Raug Sav, Raug Doog rau hauv nruab nrog *

Hmoob siv txuj ci tsim cov tshuaj no, yog thaum lub caij ntuj tsaug uas Qav Kaws mus hloo nyob hauv nruab tiv txwv lawd, mus nrhiav kom tau ib tug Qav Kaws uas tab tom hloo coj los tsev, yuav tsum khawb ib lub qhov zoo li lub uas nws hloo ntawd, muab dej los luam ntaug lees du lug, rau me ntsis dej rau hauv qab kom lub qhov tsuas noo zaw mus li xwb, muab 3 lub noob taum los tso rau hauv Qav Kaws lub qhov ncauj, 3 lub taum pauv uas hais ntawd yog siv yam twg yuav tsum siv yam ntawd xwb, muab tus Qav Kaws los tso rau hauv lub qhov, muab ib co nyab los vov rau, muab tus Qav Kaws tso hloo tseg li 15 mus rau 20 hnub, 3 lub noob taum hauv Qav Kaws lub qhov ncauj pib nthaw kaus, yog muab saib nthaw kaus lawd, muab rho los qha kom qhuav, muab quj ua hmoob  khaws tseg, cov tshuaj no siv los tov lwm yam tshuaj *

Cov tshuaj taum Qav Kaws, yuav siv los pab kom neeg lub cev tej Roj Ntsha Zoo, Pwv Yaj Pwv Yeeb, yog ib yam tshuaj uas muaj nqis heev, qhia tsawg, yog muab cov taum Qav Kawv no los tov nrog tus tshuaj Txhob Vws, cov Txhob Vws ''4'' no mas muaj taug heev, yuav tsum muab los tsim dua mas thiaj siv tau, thaum uas hau tshuaj no sib haum tas lawd, yuav ua kom lub cev thim Sab lub caij raug Tsoo los yog raug ntaus Doog, Hmoob kuj muaj hmoob li txuj ci kho mob tshuaj uas yog hmoob teej hmoob tug tsis thooj luag lwm haiv neeg, yog yuav muab hmoob tej yam txuj ci los piv rau suav mas yuav muaj qhov tsis sib thooj *

NQE 06 : KEV TIS NPE MOB, NPE TSHUAJ THIAB KEV KHO *

A :  Tis npe yam mob, yob ntawm txoj kev tis npe mob, hmoob muab tej kab mob kev nkeeg los faib ua 36 yam mob loj, hos 72 yam mob me nws muaj 108 yam mob uas yuav raug tshwm sim los ua rau tib neeg lub cev tau txais, li no txhua txhia yam mob nyob hauv neeg lub cev kuj muaj npe zoo li ( mob loj txawm yog tej yam xeeb mob hauv lub nrog cev tuaj, mob me txawm yog tej yam mob uas kis sab nraud los rau hauv neeg lub cev ) 108 yam mob ntawd, twb muaj txij nyob hauv kev kho mob txheej tshiab thiab muab faib tej kev kho mob ua 8 feem xws li:

1 : Feem zom zaub mov *
2 : Feem ua pa *
3 : Feem paj hlwb *
4 : Feem tsim noob neej *
5 : Feem mob nrog cev *
6 : Feem mob daim tawv *
7 : Feem mob poj niam *
8 : Feem mob me nyuam *

Qhov 01 :  Kev tis npe rau h om mob loj, txoj kev tis npe rau tej yam mob loj ntawd, feem ntau yog siv npe tsiaj txhu, tus yam ntxwv mob phim tus tsiaj dab tsi, ces siv tus tsiaj ntawd lub npe los hais xws li :

1 : Mob awv thoj ntuav, hu ua mob Nas Tsuag *
2 : Mob hnyuv nqhawm, hu ua mob Qav Kaws *
3 : Mob siab, hu ua mob Cib Laug *
4 : Mob chua leeg, hu ua mob Liab Cuam *
5 : Mob txeeb zeb, hu ua mob Ntses Lib Yi *
6 : Mob plab cua, hu ua mob Ntses Tswb *

Dua no lawd, tej yam mob uas muaj ( foob feng ) xam nyob hauv cov mob loj xws li Qaug Dab Peg Npua, Qaug Dab Peg Yaj, Qaug Dab Peg Tawv Dav, peb yam mob no xam ua mob  â€œchua leeg” *

Tas nrho tej yam mob, yog tus yam ntxwv muaj ntsis ua li tus tsiaj ntawd, li no thiaj muab tus tsiaj lub npe los tis so lub npe mob, piv li yog leej twg raug mob ntses tswb lawm, xuas khau los kuam ib teg rau nraum nraub qaum, yuav pom tej nqaij sawv ua ib caj ib caj, yam ntxwv ua li tus ntses tswb, yog tus kws tshuaj paub tseeb tias yog hom mob ntawd lawm kuj kho tau yooj yim, tsuas siv Quav Txiv Roj Cha Ku ( camellia Oleifera  ) los kho, vim tias tus ntses tswb ntshai Quav Txiv Roj heev, rau qhov tias hmoob tsuas siv Quav Txiv Roj los lom ntses tswb xwb, qhov txheej txheem siv cov Quav Txiv Roj no thaum paub meej tias yog lawd, ces muab ib nyuag qhov quav roj los hlawv kom kub hnyiab, muab ib lub ntim yeeb yaj khwb, muab los rau tus mob haus, cov tshuaj no mus poob plab ces tus mob thim, kuj tau txais tsiaj ntsim zoo heev *

Lub ntim Yeeb Yaj, yog siv ib lub ntim loj los rau cov tshuaj uas hlawv kub hnyiab, muab ib lub ntim me los khwb rau sab saud thiab txhaub dej kub rau, dej thiab hluav taws sib txhib ncho tawm ib co pa, txawm tias yuav ncho pa tawm los lub ntim me twb khwb lawm ces yeej tshuav ib co pa tshuaj nyob hauv, thaum haus tshuaj ces cov kua tshuaj thiab cov pa ib txij nkag rau hauv ncauj tsuas seem cov txo xwb, lub ntim tshuaj no, hmoob hais tias yog lub ntim ''tshuaj yeeb yaj'' *

Yam mob '' Cib Laug '', mas hmoob muab cov ''Cib Laug'' uas siv los faus qauv ua tshuaj, txheej txheem yog muab cov ncau qab Cib Laug coj los hlawv ua hluav ces muab quj kom mos mos, muab los tov xyaw ntau yam tshuaj cia rhaub haus, yog haus cov tshuaj no mus poob plaws plab ces tus mob cia li zoo, yam tshuaj no kuj tau txais txiaj ntsim zoo heev  *

B : Tis npe hom mob me, yam mob rau chaw txaj muag uas hmoob hu ua ''Pom Paj Txaj Muag'', ''Pom Paj Ntsws'', qhov ''Txaj Muag'' thiab “ Ntsws “ tsuas sib txawv me ntsis, tus mob ''Pom Paj Txaj Muag'', txawm yog thaum tus txiv neej tab tom nrog tus poj niam pw, txiv neej qhov chaw xis tsis muaj zog, los yog cov phev los sai dhau  *

Yam mob ''Pom Paj Ntsws'' txawm yog txiv neej qhov chaw xis tsis muaj zog, thaum twg los kuj nyob ntsws ntsee, lo lus tias ''Paj'' yog hais txog poj niam qhov chaw xiv, 2 lub npe mob no, hu tau haum qhov mob, kuj zoo mloog thiab to taub txog, yog paub tseeb lub npe mob lawm ces kuj nrhiav tshuaj yooj yim, yam tshuaj uas tseev coj los kho 2 yam mob no txawm yog Kuab Lom Tshis E Sagittaum, Hmab ntsuab Hedera Nepalensis Var, Sinensis, tseem muaj ib txhia hu ua Hmab Laum Kib Tshooj los yog hu ua Hmab Txuas Leeg, ntoo Kawv Cij Lycium Chinense, Puaj Civ Theeb Ba Ji Tian, tej  tshuaj no yog siv raws nws tus yam ntxwv mas kuj tau txais txiaj ntsim zoo heev *

C : Tis npe tshuaj, hmoob txoj kev tis npe tshuaj, feem ntau yog tis raws tus yam ntxwv ntawm tsob tshuaj los yog tis raws nws qhov txiaj ntsim li cov tshuaj kho mob Doog Ntshav, hmoob siv ntau yam tshuaj los faib ua tshuaj qhwv, tshuaj haus, cov tshuaj uas siv los rhaub haus kom cov ntshav tuag yaj muaj 6 yam xws li :

1 :  Hmab ntsha loj, Da Xue Teng *
2 :  Hmab ntsha me, Xiao Xue Teng *
3 :  Hmab ntsha tsw qab, Xiang Xue Teng *
4 :  Ntoo hnyuv ntxwm ntshav, Xue Guang Chang *
5  :  Taub iab ntshav, Xue Hu Lu, taub iab *
6 :  Ntoo pom ntshav ya, Jian Xue Fei *
7 :  Rau nyuj liab, Xue San Qi *

Cov tshuaj tas nrho twb muaj lub npe ''Ntshav'', yog muab tus yam ntxwv tej tshuaj no los saib, kuj muaj ib tsos ntshav xyaw, lub txiaj ntsim ntawm cov tshuaj no yog siv coj los kho tau hauj lwm rau ntawm raug sab, raug doog ntshav, vim li ntawd yog muaj tej mob uas raug sab, raug doog los ntev heev ua tej roj ntsha qhuav lawd, twb yog siv tej tshuaj muaj tsos ntshav los kho, cov tshuaj siv coj los qhwv kom ntshav tuag yaj, hmoob tseem siv kam xws li :

1   : Tshuaj ntaus tsis taug, Da bu Si *
2   : Tshuaj tsuj tsis taug, Chai Bu Si *
3   : Tshuaj txham laj, Ze Lan *
4   : Tshuaj xyov txhais, Xiao Xai *
5   : Tshuaj ib ncauj ntshav, Yi Kou Xue *
6   : Tshuaj tshuab ib ncauj ntshav, Yi Kou Xue *
7   : Tshuaj ib riam ntshav, Yi Dao Xue *
8   : Tshuaj Xyib Teeb Sab, Xie Ding Shan *
9   : Tshuaj Xyib Ceeb Leej, Xie Jing Ling *
10 : Tshuaj Muj Kim Yeeb, Mu Gui Ying *

Cov tshuaj Tsuj Tsis Tuag, tshuaj Ntaus Tsis Tuag, yog pom kho txawm paub tias yog tshuaj raug sab ntsoog, hos cov tshuaj Xyib Teeb Sab, Xyib Ceeb Leej, thiab tshuaj Muj Kim Yeeb, yog siv tej neeg uas muaj peev xwm thiab nto moo nyob hauv keeb kwm los rau, cov neeg no puav leej yog ib co neeg uas ntaus tua heev, li no thiaj siv lawv lub npe los sau rau tej yam tshuaj, tej hom tshuaj ntawd nyaum heev, yuav zoo tshaj lwm yam, tsis tsuas li no xwb, hmoob tseem muab tej tshuaj los kho ntsuab doog no los faib ua 2 yam xws li :

Yam 01 :  Yog yam tshuaj uas muaj lub npe ''Ntshav Nrog”*
Yam 02 : Yog yam muaj lub npe ''Cai'' muab txhais lo lus tias ''Rhuav'' thiab ''Ri'' *

Lub ntsiab lus txawm yog tias ( Rho Mob Rho Nkeeg Ntawm Tej Yam Mob Doog los yog Sab Nruab Li ) *

Yam tshuaj siv los kho mob Tes Taw Vwm los yog mob taug leeg, cov tshuaj no feem ntau twb muaj lub npe ''Xyab  Xiang“, yam tshuaj muaj lub npe Xyab yog siv los kho tso tus mob tawm thiab yam tshuaj muaj lub npe ''Foob Feng”, cov tshuaj muaj lub npe Foob, yog siv los kho cov mob tes taw Vwm, mob Sawv Leeg, cov tshuaj no kuj muaj lub npe xws li nram no :

1 : Puaj Kum Xyab, Ba Jiao Xiang *
2 : Kua Mum Xyab, Guang Mu Xiang  *
3 : Yib Xyab Txhov, Yi Xiang Cao *
4 : Tsheej Xyab,  Cheng Xiang  *
5 : Puaj Mim Foob, Ba Mi Feng *
6 : Hmab Foob, Feng Teng  *
7 : Txiv Foob, Feng Zi  *
8 : Txiv hmab Foob, Feng Teng Zi  *
9 : Zaub Kab Raus *

Tej yam tshuaj uas muaj lub npe ''Foob', yog siv los kho cov mob tes taw Vwm, mob Sawv Leeg, yam tshuaj muaj lub npe ''Xyab'' yog siv los kho lawv thiab tso tus mob tawm ntawm neeg lub cev mus  *

NQE 07 : KEV KHO MOB RAWS YEEB YAJ THIAB TSIB NCIG  *

Hmoob txoj kev kho mob yog ntaus nqi tuav xam raws li neeg lub cev hauv nruab Lim, Sab Nraud, Kub, No, Yeeb, Yaj, Tseeb, Cuav, txiav raws tus mob keeb khawm nyob hauv 5 nqis, xws li yam txuj ci kho mob Suav ua ( Puaj Kab Peem Tseem, Ba Gang Bian Zheng ), yam txuj ci kho hom mob no hmoob thiab Suav li yuav luag sib thooj, tiam sis hmoob muab ''Yeeb Yaj'' thiab ''Tsib Ncig'' saib ua qhov loj, qhov no yog haiv hmoob tus yam ntxwv txuj ci uas siv los kho mob txawv luag lwm haiv neeg  *

Piav txog tej txuj ci kho mob Yeeb Yaj, yog tsom raws txuj ci hmoob, yog txhua txhia yam toob xib uas nyob hauv ntiaj teb no muaj 2 fab sib txawv, xws li  sab Hauv yog Yeeb, sab nraud yog Yaj, kev chim siab yog Yeeb, kev zoo siab yog Yaj, yam pom tau yog Yaj, yam pom tsis tau yog Yeeb,  tsis puv yog Yeeb,  puv yog Yaj, Tuag yog Yeeb, Ciaj yog Yaj, No yog Yeeb, Kub yog Yaj, Ntuj yog Yaj, Teb yog Yeeb, Hnub yog Yaj, Hli yog Yeeb, nruab hnub yog Yaj, hmo ntuj yog Yeeb, hluav taws ua Yaj dej ua Yeeb *

Yog muab neeg lub cev los txhais mas puas tsav yam yog dej yug lub cev hu ua Yeeb, cov dej los roj ntsha tej hauj lwm yug lub cev yog Yaj, cov dej uas nyob hauv lub Raum txawm hu ua ''Yeeb Raum'', cov dej nyob hauv plab txawm hu ua '' Yeeb Plab Raum “ qhov hauj lwm pab rau lub cev hu ua ''Yaj Raum'', Txiav qhov hauj lwm pab rau lub cev hu ua ''Yaj Txiav'', lwm yam kuj tseem muaj ntshav liab yog Yeeb, cov cua nrog ntshav mus yug lub cev hu ua Yaj, hlab siab hlab ntsws hu ua Yeeb, plab Hnyuv hu ua Yaj, xub ntiag yog Yeeb, nraub qaum yog Yaj  *

Raws li fab kev tshuaj mob, xws li Tso Zis Ntshiab, Tes Taw Txias, Mem Tes Dhia Qeeb, Thoj Plab, Ncauj Tsuag, Qaum Nplaig Dawb, Ntshai No, cov mob li ntawd xam ua Yeeb, Tso Zis Daj, Mem Tes Dhia Nrawm, Tso Quav Tawv, Ntxhov Siab, Ntsej Muag Liab Ploog, Nqhis Dej, Tus Nplaig Liab, ntawm Qaum Nplaig Daj thiab Kub Cev, cov mob li no xam ua Yaj *

Tej yam mob uas yog Phob Vog tsis mob qhov twg tsis kub cev, xam ua mob Yeeb, hos tej yam mob ua Rwj, mob ua Faj rau nraum daim tawv nqaij, xam ua mob Yaj, yog li no ces txawm faib tau ua mob Yaj mob Yeeb, txuj ci yuav kho hom mob li no kuj sib txawv, nyob ntawm fab kev siv tshuaj, tej yam tshuaj iab, tshuaj qaub uas siv los kho mob Zawv Plab yog Yeeb, tej yam tshuaj Ntsim uas siv los kho lub cev xam ua Yaj, tej yam tshuaj siv los kho kom lub cev Sov xam ua Yaj, tej yam tshuaj uas siv los kho kom lub cev Laj xam ua Yeeb, tej yam tshuaj siv los ntxiv ntshav xam ua Yeeb, tej yam tshuaj siv los ntxiv Pa xam ua Yaj  *

Lo lus hais tias, Yeeb thiab Yaj yuav tsum sib npaug, yog yam twg tsawg zog lawm ces txawm pib ua ib qho mob tuaj, xws li ''Yeeb Raum'' thiab ''Yeeb Siab'', tsis txaus tsawg dua qhov Yaj chim lawm, txawm tshwm ua mob taub hau thiab ntsej Nrov, yam mob no xam ua mob ''Yeeb Khoob'', ''Yaj Puv'', kev kho yuav tsum pwv Yeeb thiab cais Yaj, cov tshuaj kho yog siv tus tshuaj Tim Faj Rehmannia Glutinosa,, Khaum Ntses Choo, Qwj Hiav Txwv Ostrea *

Teeb meem kho mob Tsib Ncig, yog tsom raws li txuj ci kho mob hmoob los piav, ces muab hauv lub nrog cev los faib ua ''Ceeb'' ( Kub, Gold ),  Mum (  Ntoo ), siv ( Dej ), huv ( hluav taws ), thwv ( av ), hmoob muab cov no hu ua  â€œ Tsib Ncig  Wu Xing ”, lawv li keeb khawm yog av xeeb ntoo, ntoo xeeb hluav taws, hluav taws xeeb kub, kub khawb ntoo, ntoo khawb av, av khawb dej, dua Tsib Ncig no lawd, txuj ci hmoob ho muab tej tshuaj faib ua tshuaj, Qaub, Qab, Iab, Ntsim, thiab Tsuag, hmoob hu ua tsib yam Vem Tom, Tsib Ncig, nws muaj kev sib xeeb, sib khawb, tsib yam Vem Tom, kuj muaj kev sib pab sib pwv, tej kws tshuaj kho mob, txawm tsom qhov Tsib Ncig ''Sib Xeeb Sib Khawb'' thiab ''Tsib Yam Vem Tom los sib Pwv'' sib phim tau ntau thom tshuaj, kho tau ntau yam mob, tsim tau ib yam txuj ci kho mob ci ntsa iab uas yog hmoob tug tiag, tej kws tshuaj hmoob txoj kev kho mob muaj siv txuj ci ntaus kom tus mob thim, tseem muaj qhov siv taug los yuam taug *

Txuj ci Ntaus Tawm, txawm yog kev siv tshuaj los pab rau neeg lub cev kom muaj zog, muab tej qhov uas txhaws lawd ntaus kom tshwm, muab tej ntshav doog ntaus kom yaj, kho qhov qhuav kom rov muaj dej, kho tej sawv leeg sawv txhav kom dim pa thiab kom tus neeg rov tau txais kev noj qab nyob zoo *

Piv txwv li yog ib tug poj niam mob ntsws, yam mob no yuav hnoos tsis tseg, ntev mus tseem hnoos tau ntshav, cov neeg muaj yam mob no lub ntsej muag dub doog,  mob hnoos yog tawm ntawm lub ntsws los, kev cai thiaj yuav tsum xub kho lub ntsws, muaj tej tus pib kho xwb cia li zoo lawm, kuj muaj tej tus kho tsis tau, tab yog kho zoo lawm kuj rov nplua tuaj, li no kws tshuaj yuav tsum ntaus nqi tas nrho rau tus poj niam lub cev thiab nws lub siab muaj 7 yam nyob hauv, xws li kev zoo siab, kev nplua taws, kev txhawj xeeb, nco, kev tu siab, kev ntshai thiab ceeb raug sab, yog muaj tej no thiaj ua mob nkeeg tawm tuaj, ntev mus thiaj kis mus txog rau tej hlab siab hlab ntsws *

Ntsws yog kub, plawv yog hluav taws, lub siab yog ntoo; ntoo xeeb hluav taws, hluav taws xeeb kub, li no kev kho yuav tsum tshem hluav taws hauv lub siab kom lub plawv nyob tus, nplooj siab nplooj ntsws rov nqig lub siab huv si, tseem muab ib co tshuaj los pab kom lub ntsws rov qab noo ces tus mob txawm cia li zoo lawm, tej mob uas raws li hmoob tej txuj ci kho mob tshuaj tau mas yog neeg tej siab ntsws plab hnyuv muaj keeb khawm sib txawv tiam sis ho muaj feem koom ua ke, vim li no Tsib Ncig uas muaj kev sib xeeb thiab feem koom mas ua raws li qhov tau piav los no muaj chaw sib koom los kuj muaj chaw sib faib *

Yam kub hauv lub ntsws tsis txaus ces yam ntoo hauv lub siab kuj raug sab, tiam sis yog ntoo hauv lub siab khov kho thiab ho siv hluav taws hauv lub plawv los pab ntxiv qhov kub ntawm lub ntsws, li no thiaj yuav tsum xub tshem hluav taws ntawm lub siab kom lub siab nyob tus, ces li los kho lub ntsws, tej no yog ib txog kev ntaus nqi rau kev mob nkeeg uas tsoom kws tshuaj hmoob siv kam, thiab yog tsoom kws tshuaj hmoob lo lus hais tias ''Ntaus Kom Mob Tawm'' *

Cov kws tshuaj hmoob tej txuj ci ntaus no siv ntsug heev, zoo li tej yam mob ''Yeeb thiab Yaj'', tsis sib haum, puav leej siv tau, txuj ci daws kho mob, txawm yog kev siv tshuaj kom muaj txiaj ntsim rau hauv neeg lub cev, ua kom lub cev muaj zog daws kho qhov keeb khawm Tsib Ncig, muab kev sib sib khawb, ( tsis sib haum ) hloov ua kev sib xeeb ( haum xeeb ) ces lub cev cia li rov noj qab nyob huv tuaj, tej kws tshuaj hmoob yam txuj ci daws kho ntawd siv ntau heev *

Txuj ci muab Taug rov yuam Taug, qhov no txawm yog siv taug tshuaj los yuam taug mob, tej tshuaj uas siv los yuam taug no kuj ntaus tsis tau tus mob kom zoo thiab daws kho tsis tau, qhov hauj lwm tsuas yog yuam kom cov taug mob thim xwb ces cia li ua rau tus mob zoo lawm *

Muab piv txwv li yam mob Ntiv Tes Ntiv Taw, hmoob hu ua ''Mob Taub Hau Nab'', yog leej twg raug yam mob li no, yuav pom tias tej ntiv tes ntiv taw o thiab liab kub lug, raws li kev cai kho yam tshuaj yuav tsum yog yam tshuaj laj, tiam sis yam mob no muaj taug loj heev, tej yam tshuaj laj yuav kho tsis tau, nws tseem muaj feem yuav ua kom tus mob huam loj dua qub ntxiv, yam mob no yog siv txuj ci kho mob Xib Fab, yuav tsum raug phais, tiam sis yog siv txuj ci hmoob mas tsuas siv kua txob liab los qhwv xwb zoo lawm, txheej txheem kho mas yog, muab tej luib kua txob liab loj ntsim ntsim los phais cov noob pov tseg, muab lub phlaub kua txob coj los looj rau tus  ntiv tes mob los ntiv taw mob ntawd, cov taug ntsim yuav mus tom cov taug mob, ces ua rau qhov mob ntawd txias zuj zus lawm, yog thaum pib mob tshiab cia li qhwv ces tib hmos xwb yeej zoo lawm *

Tiam sis yam mob taub hau nab no, kuj muaj ntau yam sib txawv, yog siv tib yam tshuaj xwb kuj tsis yeej, yog thaum uas paug rov nruab nrog lawm, yuav siv kua txob los kho tsis tau, yog mob li no lawd, kuj muaj ib hom ntoo nyob saum roob, hauv lub plawv ntoo muaj ib co kab, cov kab mas muaj taug loj heev, yam mob ua faj rau nruab nrog no tej kws tshuaj hmoob  hom kheev siv cov kab ntoo no los kho, kuj tau txais txiaj ntsim zoo heev thiab *

Txuj ci uas tej kws tshuaj siv taug los yuam taug mas ri mus dav heev, tsis tsuas yog yuav kho mob saum daim tawv xwb, tseem txawj siv tej yam tshuaj los kho cov mob hauv nruab lim, qhov no yog hmoob txoj kev siv tshuaj kho mob muaj nqis thiab yog ib yam kho mob tau nce qib *

NQE 08 : HMOOB KEV SIV NEEB TSHUAJ KHO MOB*

Hmoob ib txhij ntseeg kev kho Neeb kho tshuaj ua ke, kev kho siab ntsws, tswv yim nrog  yeeb tshuaj sib loos los ua ib teg, muab kev siv tshuaj, kev ntaus Rig nrog rau txuj ci Neeb los siv ua ke kho, yog ib lub yam ntxwv uas yeej yog hmoob li teej tug tiag, cov teb chaws uas muaj hmoob nyob; tsoom hmoob uas txawj taw tes puav leej txawj kho mob thiab txawj ua Neeb, ib tug kws tshuaj uas nto moo kuj yog cov uas txawj taw tes thiab txawj ua Neeb, lub hauv paus txuj ci kho mob hmoob txawm muaj txuj ci ntaus Rig thiab txuj ci Neeb nrog *

Txuj ci kho mob hmoob, txuj ci ntaus Rig hmoob thiab txuj ci Neeb hmoob, yog peb lub hauv paus loj ntawm hmoob tej txuj ci, peb yam txuj ci no muaj qhov sib txawv, kuj muaj feem sib koom, peb yam no yuav muab sib faib los yog muab sib cais tsis tau nyob hauv haiv hmoob *

Hmoob txoj kev ntseeg dab Neeb thiab dab Tshuaj, qhov tseeb tshaj txawm yog siv Neeb siv Tshuaj ua ke, yog muab tej txuj ci kho mob kho tshuaj, kho siab kho tswv yim los loos ua ib ke, txoj kev uas kho cov neeg puas siab puas ntsws, los yog tej tus neeg raug puas siab puas ntsws ces ho raug mob ua qab mas, feem ntau yog siv kev Neeb kev Yaig los kho lub siab thiab lub tswv yim ua ntej, mam siv tshuaj los kho tus mob tom qab, yam txuj ci no yog ib txog kev ntaus nqi tseem ceeb nyob hauv txoj kev kho mob hmoob uas tau txais txiaj ntsim ntau heev *

Yam mob uas cov poj niam yug me nyuam tsis pluam, cov kws tshuaj hmoob ntseeg tias kev tu tub tu kiv, yog ib yam ua raws kev raws cai, poj niam tus me nyuam tsis pluam, tsis muaj dab tsi yuav txaus ntshai, kev yug tub ki nyuaj tsis txawj raug rau tej tus neeg ncaj ncees, tsuas yog tej neeg siab phem thiaj raug tej kev phem ntawd, qhov no muab plov meej tau tias yog ib txog kev uas lub ntuj rau txim rau tus cov neeg phem xwb, li no yog thaum muaj tej tus poj niam yug me nyuam tsis pluam, tus kws tshuaj yuav tsum xub ua Neeb mus tshuaj saib yog vim dab tsi, yog nws tiam dhau los tsis tau tsim koob hmoov txaus, tau ua txhaum rau tej dab los yog tsis coj raws li poj coj noj yawm coj ua, ces dab thiaj tuaj yuav nqi ntawm nws, los puas yog nws tau ua txhaum rau tej pog yawg ces tej poj yawm txwv koob los rau txim, yog tus kws tshuaj paub meej txog tej yam kev txhaum no lawd, tus kws tshuaj txawm tab meeg los ntuas tus poj niam cev hnyav no rau sawv daws mloog, kom txij no mus yuav tsum hloov siab hloov ntsws ua zoo, muab Niam muab Txiv saib rau lub Sam Xeeb thiab yuav hwm hlub tus Txiv *

Dua no lawd, tus kws tshuaj thiaj huam nyiaj kuv phem xyab ntaw mus rau tus dab uas tuaj ua mob ua ntsaj thiab kom tus poj niam ntawd yuav tsum cog lus rau lub ntuj lub teb tias nws yuav hloov siab hloov ntsws los ua qhov zoo, ces tus kws tshuaj sau ib co txwm ntawv thiab ua dej khawv koob los tsuag rau tus poj niam ntawd, tus kws tshuaj maj mam npuaj nws ib tesg ntawm lub hauv siab ces tus me nyuam cia li pluam phluav los, raws li qhov tseeb mas kws tshuaj zaj txuj ci no yog ib yam txuj ci uas siv los tig neeg lub cev, lub siab, lub ntsws, xws li muaj tej tus poj niam siab ceev thaum tsis tau xeeb tub tsis xav tom ntej tom qab, kuj tau tshov lom tej laus los yog ciav hais tej lus phem, lub caij uas xeeb tub lawd nws ho ntshai tas puas tsav yam ces ua rau lub siab nyob ntxhov hnyo thiab tshee na tas mus li, thaum tus kws tshuaj los ntuas, nws ho xav txog txhua txhia yam uas nws tau ua phem, nws ho rov los lees nws tej kev txhaum thiab ho siv nyiaj kuv phem xyab ntaw thov tej dab, ces ua rau nws lub siab ntshai txawm kaj lug, ho muaj tais dej khawv koob tsuag rau nws thiab ces ua rau nws txoj kev ntshai ntawd ploj ntais lawm, lub siab khov kho rov tuaj, cev nqaij cev tawv rov zoo li qub ces tus me nyuam cia li pluam los *

Yog yuav muab ua ib lo lus hais mas, txuj ci kho mob hmoob tau muaj ntev heev los lawm, nws lub ntsiab tob heev, txuj ci ntau, muaj peev xwm sawv taus ua ib yam txuj ci los kho mob, nyob hauv ntau haiv neeg txoj kev kho mob uas tsis sib thooj, nws lub koob meej nto moo lug *

Ib tug kws tshuaj hu ua ''Luj Xyam Liu Xiang''  hauv lub caij Xyib Ham Tshoj  Xi Han Chao xyoo 206 ua Yes Xus ntej txog rau xyoo 24 ua Yes Xus qab, tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv hu ua 'Shi Shu Xin Yi  feem Shuo Yuan Bian Wu'' tau piav hais tias ''kuv tau hnov cov neeg kho mob thaud yog hmoob, lub npe hu ua ''Mloj Fwm Miao Fu'', yawg Mloj Fwm cov txuj ci kho mob yog siv Cee Jian thèméda Gigantea Varavillosa los hiab lev pua, siv mos txhov los qhaib ua*, yawg Mloj Fwm zaum tig mus rau sab Pej, ces npaig ib co lus los kho mob, tej neeg mob kuj muaj tej txhia raug fwj tuaj, tej tus raug nqa tuaj, raug kho tas zoo hlo li qub lawm'' *

Tus yawg Mloj Fwm no, ib tug yawg kws tshuaj Luj Ceem Zwm Liu Jing Ru tau piav meej pem heev nyob rau hauv nws phau ntawv hu ua Zhong Yi Shi Hua, tau piav tias Yawg Mloj Fwm yog ib tug kws Neeb nyob hauv Kuj Cuab Hmoob Cuaj Lig Ntuj''. qhov no yuav pom tau tias tus yawg hmoob uas Suav hu ua  Mloj Fwm, yog plov meej tias ''Haiv Hmoob yeej muaj txuj ci kho mob puag thaum  huab tais Txiv Yawg kav Hmoob lub Kuj Cuab Cuaj Lig Ntuj los lawm *

Hmoob tej txuj ci kho mob muaj peev xwm kho tau tej tus neeg yuav tuag kom rov ciaj tuaj, muaj peev xwm phais rho tej lub qhov mob nyob hauv neeg lub plab tawm los, phais mob ntsws thiab tseem phais tau tej me nyuam uas tuag hauv nruab plab tawm, tseem muaj peev xwm kho tej neeg raug xub tshuaj, kab tom, tseem muaj peev xwm kho tej mob uas tuag sai xws li cov mob Faj ib lub ncauj, Faj ntau lub ncauj, Faj tsis tshwm ncauj thiab cov ua npuag *

Hmoob tej txuj ci kho mob tau hauj lwm ntau heev rau fab kev kho raug sab ntsoog, muaj peev xwm kho tej qhob txhab uas raug ntaj hmuv, ua rau tus mob nyiaj tsis taus, tsuav yog hmoob siv tshuaj los qhwv lawm, ces ntshav tu mob zoo, qhov o nqig zuj zus, tsis muaj pes tsawg hnub ces lub qhov txhob nqawm thiab zoo du lub lawm, tej lub qhov txhab uas rau muas txwv, tsuav yog tau tshuaj hmoob los qhwv mas tsis tsuas yog hlav nqaij hlav tawv xwb, tseem muaj peev xwm muab cov muas txwv hauv lub cev pawm nqus kom tawm los *

Tus thawj pwm tsav hauv tseem fwv Pej Yaj Bei Yang Zheng fu yog Dr San Yat pab neeg uas hu ua Xyooj Xyib Leej Xiong Xi Ling, muaj ib lo lus qhuas txog hmoob zaj txuj ci kho mob tias, ( Muas txwv tsis muaj ko taw, nws txawj thim, puav leej yog khom peev xwm Huaj Thauj Hua Tuo hauv txuj ci kho mob hmoob ) *

Hmoob yam txuj ci kho mob (Txuas Txha ) los kuj nto moo heev, phau ntawv Muas Kuab Xyeem Tsim Ma Guang Xian Zhi feem hu ua Feng Shu Pin uas tau luam tawm nyob hauv xeev Yeej Naj, tau sau tseg tias, ''Haiv hmoob muaj ib yam tshuaj zoo heev, siv los ( Txuas Txha Txuas Leeg ), tau txais txiaj ntsim zoo heev cuag li yog dab'', nyob hauv Keeb Kwm hmoob, tsis hais ntsuj teb chaws twg twb tshwm muaj tej tus kws tshuaj hmoob uas nto moo, xws li Yawg Vwj Los Zwj Wu Lao Rou, Yawg Looj Tshaj Cib Long Chang Ji ntawm teb chaws Foom Huaj, Yawg Sij Tuam Xeeb Shi Da Sheng, Yawg Sij Puaj Tsim Shi Ba Zhi  ntawm Cheej Tsheej Qing Cheng hauv xeev Fuj Naj, Yawg Saw Lis Cab Shou Li jia ntawm Phab Kawm Pan Gou hauv Faj Pheej Huang Ping Yawg Looj Los Awm Long Lao Er ntawm Xoob Thoj Song Tao hauv xeev Kim Tsawb*

Raws kev soj ntsuam nyob hauv hmoob Keeb Kwm puag thaum ntuj tsim teb xeeb los, vim hmoob tsuas nyob hauv lub caij nyoog kev tsuj ua tsov ua  puv, raug lwm haiv neeg tuaj tua hmoob tsis tseg, ua rau haiv hmoob tau txais kev mob kev nkeeg, kev txom nyem loj heev, tsis muaj yam tshuaj twg uas hmoob yuav nrhiav tsis ntsib, li ntawd hmoob thiaj siv tswv yim los mus tsim tshuaj, nrhiav tshuaj, thiab ntaus nqi tas ib puas tsav yam, raws li tej tshuaj kho mob nyob hauv hav zoov hav tsuag coj los kho mob, ntev niaj ntau txhiab xyoo dhau mus thiaj ua rau hmoob tau ntsib ntau yam tshuaj uas muaj nqis, kuj yog hmoob tau siv tej tshuaj yam zoo yam phem uas tau ua rau puas los yog zoo los lawm, hmoob thiaj paub faib tej tshuaj ntawd ua ntau fab rau ntawm kev kho mob nkeeg li niaj hnub no uas yog hmoob li teej tug kho mob lub hauv paus tseem ceeb *

#31
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud los !!!


                                         TXUJ CI NTAUS NRIG HMOOB
        
                          YOG IB FEEM TXUJ FAJ LOS TIV THAIV YEEB NCUAB *

                                  
Nrig hmoob yog hmoob zaj txuj ci ntaus nrig uas Suav tis npe, tej ntaub ntawv keeb tiv txheej thaud cim tseg ua txuj ci hmoob, yog yuav muab lwm fab los piav kom meej pem mas, xam tas nrho tej ntaus nrig do thiab siv cuab yeej, lus hmoob toob fab hu ua '' Vws Cij Pov wu ji bao'', yog muab nws tej txheej txheem ntaus nrig thiab txuj ci dhia los ntaus nqi, yuav pom tau tias, txuj ci Vws Cij Pov thiab txuj ci ntaus nrig Kuj Cuab uas yog suav thiab lwm haiv neeg siv, tseem ceeb yog cov txuj ci ntaus nrig Naj Fab Nan Quan mas muaj qhov ze rau hmoob li, tiam sis yog nws lub ntsiab thiab txuj ci los ntaus nqi mas txuj ci Vwj Cij Pov ho muaj ib lub yam ntxwv txawv uas yog Hmoob li teej tug, yog ib yam txuj ci qub thiab laus heev uas siv los faj thaiv yus lub cev, pov hwm kom yus lub cev tau txais noj qab nyob zoo *

Raws kev soj ntsuam txoj lub hauv paus txuj ci thiab Keeb Kwm ntawm Tes Taw Hmoob mas yuav pom tau tias Hmoob yam txuj ci no twb txhawv puag thaum ntxhov ub los lawm, tau pib ntawm qhov txheej txheem tsawg rau qhov txheej txheem ntau, kuv phem ntawm qhov dog dig los rau qhov zoo, nyob hauv ntu caij nyoog no kuj muaj tej lub caij nws kuj vam meej tuaj, tej ntu caij kuj yuav ploj mus tas raws lub caij ntawd *

Txuj ci ntaus Nrig yog siv tes taw,  yog yam pab kom Hmoob muaj txoj sia, tiam sis yog muab nws lub ntsiab thiab txuj ci los ntaus nqi mas, txuj ci Vws Cij Pov ho muaj ib lub yam ntxwv txawv uas yog hmoob li teej tug tiag tiag, nws yog hmoob ib yam txuj ci qub thiab laus tshaj uas hmoob siv los faj thaiv hmoob lub cev, pov hwm kom lub cev tau txais kev noj qab nyob zoo *

Raws kev soj ntsuam txog lub hauv paus txuj ci thiab keeb kwm ntawm ''Tes Taw Hmoob'', yuav pom tias hmoob yam txuj ci no twb muaj puag thaum ntxov ub los lawm, thiab pib ntawm qhov txheej txheem tsawg mus rau qhov txheej txheem ntau, pib ntawm qhov dog dig los rau qhov zoo, nyob hauv ntu caij nyoog ntawd kuj muaj tej lub caij uas nws tau vam meej, kuj muaj tej lub caij uas yuav luag ploj mus tas thiab *

Txuj ci Vws Cij Pov, yog pib thaum twg los thiab tus neeg tsim ntawd yog leej twg tiag ? los txog tav no tseem soj ntsuam tsis tau qhov tseeb, tiam sis txheej laus thaud kuj tau piav tseg tias, txoj kev tsim cuab yeej ua  puv txheej thaud yog muaj qab muaj hau, txheej laus thaud yeej tsis muaj ib tug txheej txheem uas yuav tsim tau tej cuab yeej no, qhov tau tsim tas yog nrhiav ib yam toob xib kom tau hem yuam neeg, ces tej txuj ci cia li tshaj los rau tom qab no, yog txheej tshiab no yuav taug kom tau tus cag tsim yam txuj ci no mas yuav ceeb laj taug tau *

Tsom raws li hmoob zaj kwv huam uas piav thiab tej lus hawm xib hwb thaum tsa thaj kawm qhia tej pab thwj tim, cov zaj lus hawm mas muaj li no ''txuj ci Vws Cij Pov ntawm Phawv Yawg Pou You, Phawv Kawv Puj Pou Gou Bo thiab ib tug Xib Hwb Xeem Tsab Xing Zhang xws li muaj ib ceg txuj ci Vws Cij Pov nyob hauv Xyeem Foom Huaj’’, nws cov lus txheev hawm Xib Hwb muaj ib nqe hais tias :

Thov nej pab tshaj kuv lus hawm rau Xib Hwb X....tuaj pov hwm kuv ib ncig'*
Muaj nyiaj kuv phem ua paj tshab; ncauj lus ua veej tsab*
Tim tswv X....thov hawm txog Tsab txwv Xeeb Xib  zhang zu xian shi *
Xib Hwb Looj X...., Looj X...., Vwj X....,Xib Hwb Vwj X..., Vwj X....*

Cov lus no tus ''Phawv Yawg'' txawm yog Txiv Yawg, yog peb hmoob thawj tug huab tais uas tau nrog Faj Tim thiab Yeeb Tim sib tua, yog Keeb Kwm hmoob 5000 ntau xyoo thaud dhau los, yog Keeb Kwm txuj ci Vws Cij Pov yog pib thaum Phawv Yawg, tej no tau piav meej tias txuj ci ntaus nrig hmoob thiab siv ntaj hmuv  yog xub muaj ua ntej dua Kuj Cuab Peb Hmoob *

Piav txog tus Tsab Txwv Xeeb Xwb keeb tiv yog tus Tsab Tom Leej Zhang Dao Ling thaum lub Toob Ham Tshoj,  cov tib neeg hu kam ua Tsab Theeb Xib Zhan Tian Shi, los yog hais txog tus kws ntaus nrig Tsab Xab Foob Zhang Sang Feng thaum Xoom Tshoj, vim tsis muaj keeb tiv tseeb ces qhov no tsis pom qab yuav lees tias yog tus twg, qhov hais tias Tsab Xab Foob puas yuav yog txuj ci Vws Cij Pov thawj tus xib hwb ?  tej no yuav tsum tos rov soj ntsuam ntxiv *

Txawm li cas los xij peem, tes taw hmoob yog ib feem hauv kev txawj ntse, txawm yog txuj ci ntaus nrig Sab Naj Sab Pej los yog txuj ci Vws Cij Pov, tsis kav tsis yog ib tug neeg uas tib pliag txawm yuav tsim tau, hos nws yog pib vam meej nyob hauv kev tiv thaiv tsov  puv thiab kev tsim kho hmoob lub neej, vim txoj kev uas pheej siv kam ces maj mam daws kho, ib txheej dhau ib tiam thiaj tsheej ib yam txuj ci khov kho thiab vam meej li txheej tshiab niaj hnub no, hos cov neeg nto moo nyob hauv keeb kwm tsuas yog ib co neeg uas nyiam hawm thiab nquag mus hauv tsoom sid, nrhiav khaws tej txuj ci no cia thiab muab daws kho ntxiv mus raws txheej tshiab *

Lub hauv paus tsim txuj ci Vws Cij Pov yog tsov  puv, tej laus txheej thaud piav tseg tias, ''ntuj pub 4 txhais tes taw rau tib neeg, yog muab rau neeg cia siv los pov hwm neeg lub cev, yog cia neeg 4 txhais tes taw nyob dag mas tus neeg ntawd yog tub nkeeg'' *

Vim kev tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev kav caij tsuj quab yuam, pov hwm yus lub cuab lub yig thiab pov hwm txoj sia, ces txheej laus thaud thiaj tsim tsa txuj ci Vws Cij Pov tawm los, vim hmoob yog ib haiv neeg me nyob hauv kuv phem Kuj uas raug kev caij tsuj quab yuam loj tshaj plaws, hauv Keeb Kwm hais tau tias, yog ib lub Keeb Kwm uas raug luag tsuj tua tsis tseg, kuj yog ib lub Keeb Kwm uas nto moo tias, muaj peev xwm tiv thaiv tau luag txoj kev tsuj tua kom muaj txoj sia thiab kuj muaj ntau feem ntaub ntawv Keeb Kwm ua tau puav pheej tias txij thaum Xyam Tshoj Xia Chao, Sab Tsho Shang Chaoj  los txog rau thaum Koom Tshaj sawv kav tev chaws, tsoom hmoob lub neej yog raug cov haiv neeg loj thiab tseem fwv huab tais suav txiav, tsuj, lwg thiab tua, hmoob tej liaj ia teb chaws raug luag txeeb tas, ua rau haiv hmoob raug swb  puv thiab tsiv teb tsaws chaw txij qaum teb txog qab teb, tsoom hmoob raug caum tawm ntawm tej tiaj nrag kom khiav nce mus nyob rau tej toj siab, tsoom hmoob raug caum tawm mus hla toj roob hauv pes los nyob rau tej suam toj zeb tsuas, hav zoov hav tsuag nuj txeeg xiab hauv ob lub xeev Kim Tsawb thiab xeev Fuj Naj *

Vim li ntawd hmoob kuj xav nrog luag muaj txoj sia nyob rau hauv lub qab ntuj no, ces hmoob thiaj tau tsim thiab xyaum kom muaj tej yam txuj ci ntaus nrig no tseem muaj kwv huam hais tias muaj ntau ntu caij nyob hauv tiam neej Kev Caij Tsuj Feng Jian She Hui uas siv lub caij nyoog ntev, txuj ci ''Vws Cij Pov'' yog ib yam txuj ci pab kom haiv hmoob sawv taus ntseg nyob hauv txoj kev ua tsov ua  puv, li no hmoob thiaj saib tias txuj ci ''Vws Cij Pov'' yog ib yam txuj ci tseem ceeb nyob rau hauv hmoob lub neej, ces txhua txhia leej puav leej xav txawj xav tau *

Nyob hauv teb chaws hmoob, txuj ci Vws Cij Pov nws zoo xws li ib txog kev lis kev cai, sawv daws kawm xws nthwv cua uas ntxuaj raug txhua txhia qhov, tsis hais tus laus tus hluas, poj niam txiv neej, tus hlob tus yau, twb puav leej txawj tes taw thiab paub ob los peb lub uas ntaus chaw tuag, txuj ci Vws Cij Pov raug hmoob kawm tsis paub tso tseg thiab ri mus dav hauv lub teb chaws hmoob, yog ib yam uas luag lwm haiv neeg coj thiab ua tsis tau, txij txuj ci Vws Cij Pov tau tshwm muaj rau hauv ntiaj teb no, raug tsoom hmoob sawv daws muab saib thiab ceev zoo cuag li ib lub pov haum, tiam sis raug tseem fwv huab tais suav txwv thiab rhuav tsis tseg, txawm yog li no txuj ci Vws Cij Pov thiaj muaj qee ntu huaj vam tuaj, qee ntu yuav ploj mus *

Nyob rau hauv ntu caij ''ntuj tshiab ntuj tsaug thiab tsov  puv'' Tsheeb Chwb Tsam Kuj Chun Qiu Zhang Guo, cov teb chaws me sib txeeb ua huab tais, li no niaj xyoo muaj tsov  puv, ntu caij ntawd hmoob lub dag zog kuj tsis muag luav luaj twg, tseem muaj lub peev xwm los tiv thaiv khov kho, qhov no ntaus nqi tau tias yog ntu lub caij txuj ci Vws Cij Pov tau vam meej tuaj, ib qho los vim sawv daws xav kom yeej tsov yeej  puv, li no sawv daws yuav tsum muab siab rau txoj kev kawm tes taw *

Txij li huab tais suav Cheej Siv Faj Qing Shi Huang  muab daim av kuv phem Kuj sau los ua ib lub KujCuab, nws xav kom nws cov xeeb zeej xeeb ntxwv tau ua huab tais mus ib txhis, npaj ua kom txhua txhia cov haiv neeg me muag luav cia nws ib ceg kwv tij muaj zog thiab muaj hwj chim xwb, nws thiaj muab tas nrho cov neeg txawj ntse thiab muaj hwj chim tua tas, kom tas nrho tsoom pej xeem nti tsis taus los ntxeev nws, cov haiv neeg me thoob teb chaws tej ntaj hmuv raug sau mus hlawv pov tseg tas, hauv ntu caij ntawd tsoom pej xeem txhua txhia haiv neeg tsuas ntshai nws ib leeg xwb, tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav los kawm qhia tej txuj ci tes taw, tab txawm kawm los yeej tsis muaj ib yam cuab yeej los siv nrog, li ntawd tej neeg txheej thaud, thiaj li nroo tias ''ntuj aw ! txuj ci ntaus nrig raug rhuav tsis muaj yam dab tsi pauv tau'' *

Txij thaum Ham Tshoj  Han Chao sawv kav ntuj, lub tseem fwv no tsuas muab siab txog rau fab txuj ci ntaub ntawv, nws muab txuj ci tua ntaj, nkaug hmuv saib tsis muaj nqis, nws tsuas pub kawm txuj ci kev teev hawm Ru Jiao, nws txiav tuag nthi tsis pub kawm lwm yam txuj ci, qhov hais no kuj txwv tau txuj ci ntaus nrig kom tshaj tawm tsis tau tib yam, tseem ceeb mas yog thaum tus nom suav hu ua Muas Yeej Ma Yuan tuaj tua txeeb tau teb chaws hmoob tas, nws tau sau hmoob tej cuab yeej ua  puv hauv Xyab Xyib coj mus hlawv pov tseg tas nrho, txawm tias txuj ci Vws Cij Pov tau nyiag tshaj qhia nyob hauv tej suam teb chaws uas muaj hmoob nyob coob, tsis kav txoj kev cai nruj heev ces thiaj tshaj tsis tau mus kom dav *

Ntev niaj ntau xyoo los txog Thaj Tshoj Tang Chao thiab Xoom Tshoj Song Chao, kev caub chim ntawm txhua txhia haiv neeg muaj tsawg zuj zus, qhov tseeb twb yog kev caub chim ntawm Suav thiab hmoob thiaj ua rau txuj ci Vws Cij Pov rov tau txais kev vam meej zuj zus tuaj, ho rov tshwm muaj tej tus kws ntaus nrig hmoob uas nto moo, xws li Tsab Txwv Xyeeb Xib Zhang Zu Xian Shi, ( kwv yees yuav yog Tsab Xab Foob ), los thaum Yeej Tshoj Yuan Chao, tseem fwv huab tais ho rov muab siab rau rau ntawm fab txuj ci ntaus nrig, tiam sis cov haiv neeg nyob ntawm ntug dej sab nrad tseem ceeb yog hmoob ces tseem fwv suav thiaj tso kev cai nqes tuaj yuam tuag nthi *

Thaum Meej Tshoj Ming Chao sawv kav ntuj, tseem fwv ho muab txoj kev cai tso dav me ntsis, li ntawd hmoob thiaj tig rov los zwm rau hauv nws lub qab hwj chim, thaum tseem fwv Meej Tshoj sawv tiv tua Zim Pees ( Jan pon ), tsoom tub  puv hmoob kuj tau nqes dag koom zog mus pab tua, tsoom kws hmoob tseem qhia tau ib zaj tswv yim txheej txheem tua  puv hu ua  '' puv Yeeb Yaj Yuan Yang Zheng Fa ua  puv txwj nkawm rau tseem fwv Meej Tshoj, qhov no hmoob kuj tau txais lus qhuas thiab tau txais paj tshab ntawm Meej Tshoj ib tug thawj nom, hu ua Chij Cim Kuab Qi Ji Guang hais tias hmoob yog cov tub  puv tim ib *

Tiam sis txij li thaum Cheeb Tshoj sawv kav teb chaws suav, ib puas tsav yam txuj ci ho rov raug txwv tuag nthi, tseem fwv txoj kev yuam hmoob yog siv roj ntsha los hais, li no tsoom hmoob tsis txaus siab, thiaj li rov sawv  puv los tiv thaiv tua tseem fwv, ces hmoob yam txuj ci ntaus nrig Vws Cij Pov ho rov tau txais kev vam meej dua ntxiv *

Vim li no, thiaj li tshwm muaj ntsuj  puv hmoob Vwj Paj Yig  nrog suav sib ntaus sib tua, siv caij nyoog ntev txog 12 xyoo, lub caij no thiaj tshwm muaj tej kws txuj hmoob thiab tej neeg hmoob uas muaj peev xwm, xws li Vwj Paj Yig, Sij Lwg Teem, Sij Xab Pov, Vwj Theej Lis, tiam sis thaum uas hmoob swb  puv lawd, tseem fwv suav tuaj sau hmoob tej cuab yeej ua  puv coj mus hlawv ua liam sim tas, fab txuj ci Vws Cij Pov los kuj raug txwv tsis pub muaj, lub caij ntu uas Meej Kuj Min Guo tseem fwv tau siv phom loj phom me, ces txuj ci Vws Cij Pov raug sawv daws saib tsis rau nqi, lub caij Meej Kuj, tseem fwv ho tsis tau txwv tej kev cai ntawd, hmoob thiaj ho rov nthuav dav yam txuj ci Vws Cij Pov  ywj siab thiab qhia ri mus rau ntau suam teb chaws uas muaj hmoob nyob *

Txij li Koom Tshaj sawv kav teb chaws, tsoom hmoob kuj tau txais kev txawj ntse thiab paub txuj ci raws qhov tseeb, ces ho maj mam tso tej txuj ci qub uas siv tsis tau lawd tseg, los txhim kho txuj ci ntaus nrig Vws Cij Pov, kom mus raws txheej tshiab thiab muab hloov los ua ib yam txuj ci ua si, thiab los pab neeg lub cev kom tau txais kev noj qab nyob zoo lawm xwb, tej txuj ci ntaus nrig hmoob, ntaus nrig suav thiab txuj ci ntaus nrig ntawm cov haiv neeg me nyob ntug dej sab nrad puav leej muaj chaw sib ze, xws li tus kws txuj hmoob hu ua Laj Yees Tsheej Liang Yuan Cheng uas muaj 76 xyoo hauv lub Xyab Paj Hub Bai He Xiang, Koos Sawm Siv Theej Shui Tian Gong She hauv xyeem Pov Ceem Bao Jing *

Txheej txheem txuj ci Vws Cij Pov uas muaj roj hnee, yam ntxwv ntaus puav leej yog sau ntau tus kws txuj ci los ua ke, xws li yawg Looj Thaj Zum Kong Tang Rui, nws yog ib tug kws txuj hmoob uas nyob hauv lub zos Fwj Lwm hauv xyeem Pov Ceem, thaum Cheeb Tsoj, yawg Lauj Kuj Leej Luo Guo Lian yog ib tug kws ntaus nrig haiv Thwv Cuab ntawm xyeem Pov Ceem, yog ntu caij uas Cheeb Tshoj yuav tas hwj chim, yawg Los Vuag Cam Liao Wua Jiang yog ib tug neeg suav ntawm lub nroog Phwv Siv Pu Shi thaum Meej Kuj Ming Guo, yawg Tswb Kuj Fwj Zhu Guo Fu yog ib tug kws ntaus nrig suav ntawm xeev Sab Toob Shan Dong thaum ntu caij Meej Kuj *

Qhov piav los ua rau nws yam txuj ci ntaus nrig Vws Cij Pov tau txuag muaj ib tug yam ntxwv uas yog hmoob li teej tug, ho ntxiv tej txuj ci ntaus nrig uas yog suav thiab haiv Thwv Cuab li tug los rau hauv, vim li no txuj ci Vws Cij Pov muaj ntsis yuav zoo xws li txuj ci ntaus nrig ntev Chang Quan, ceg txuj ci Vws Cij Pov hauv Foom Huaj thiab Huab Heej Hua Heng yog tseem tseem txuj ci ntaus nrig Vws Cij Pov, tsuas tau txais luag yam los txuam me ntsis xyaw xws li siv ob txhais ko taw nrog, tej laus niaj txhis piv txoj lus tias, ''nrig qab teb, taw qaum teb'' *

Tseem muaj ntau tus kws ntaus nrig hmoob tau lees hais tias txuj ci Vws Cij Pov, ghov tseem ceeb yog roj hnee nrawm thiab siv tes ntaus ntau, qhov siv taw ncaws yog nyuam qhuav kawm luag lwm cov los txhab rau xwb, qhov uas hais tias nrig hmoob, nrig suav thiab nrig ntawm lwm haiv neeg sib ze ! tseem ceeb mas yog los ntawm kev sib pauv kawm txuj ci ntawm txhia haiv neeg, tej no tseem raug faib ua kawm tseem fwv thiab kawm ntawm pej xeem, pab uas kawm ntawm pej xeem mas tsis muaj ntaub ntawv ua keeb tiv sau cim tseg, tsuas yog tshuaj tau ntawm cov kws qhia thiab lawv zaj lus hawm xib hwb xwb, hos fab uas tseem fwv qhia mas muaj ntaub ntawv sau cim tseg tib si, xws li thaum Xoom Tshoj tus nom Thaj Leem Siv Cheej Txaim Xyooj uas kav Cheej Tsawb Qing Zai Xiong tau qhia ib pab peeb coob txog 3000 ntau leej *

Thaum Cheeb Tshoj tus nom Seej Yeej Yoos Ceem Peeb Tom Fum Naim kuj tau qhia ib pab peeb coob txog 6000 leej, yog cov tub  puv uas muaj peev xwm hauv theeb Foom Huaj, cov suav  puv uas muaj peev xwm tej tus yog nyob lwm qhov tuaj, kuj muaj ib txhia yog cov hluas hmoob nyob hauv teb chaws ntawd, tseem muaj cov qhia yog kws ntaus nrig hmoob, xws li Fum Naim pab peeb muaj 6000 ntau leej; lawv tus xib hwb yog yawg hmoob hu ua Sij Tuam Kim Da Gui nyob ntawm Pov Ceem *

Yawg Sij Tuam Kim, yog thawj tug thwj tim kawm txuj ci Vws Cij Pov hauv ntsuj hmoob Pov Ceem uas yog ntsuj  puv Xub Xeev Yig, nws raug tsa ua ib tug thawj los coj hmoob, thaum hmoob lub hwj chim tas zuj zus, nws txawm khiav mus zwm rau Cheeb Tshoj lawm, vim Fum Naim lub tswv yim nthuav dav uas siv hmoob rov tsim hmoob, nws thiaj muab Sij Tuam Kim tsa ua tus thawj xib hwb qhia ib pab peeb muaj 6000 ntau leej, kom tau hauj lwm rau ntawm nws tus txheej txheem uas siv hmoob rov tua hmoob, hos xws li ntu caij Meej Kuj, tus nom Tsheej Chij Tseeb Cheng Qi Zhen tau dua ib pab tub  puv tshuaj xwm npe hu ua '' puv chij dub'', nyob rau hauv Xyab Xyib, xeev Fuj Naj, pab  puv no feem ntau yog cov hmoob Xyab Xyib, kuj muaj ib txhia yog neeg suav, tus xib hwb uas qhia pab tub  puv ntawd, yog ib tug kws ntaus nrig hmoob hu ua Looj Tshaj Cib Long Chang Ji uas nyob ntawm lub zos Kuav Keev Gua Gun hauv xyeem Foom Huaj *

Yam txuj ci uas tau piav los saud, tau ua rau txhua txhia haiv neeg raug sib qhia, kawm thiab muab nthuav mus dav, vim li ntawd, cov txuj ci Vws Cij Pov uas txheej tshiab no, tseem tshaj qhia nyob rau teb chaws hmoob thiaj li muaj qhov chaw sib ze rau luag lwm haiv neeg li *

TXUJ CI NTAUS NRIG MUAJ QAB HAU LOS PAB RAU LUB NEEJ *

Nyob rau hauv ntiaj teb no, hmoob tej txuj ci uas yuav vam meej tau nce qib xws li luag lwm haiv neeg mas tsawg heev, tsuas muaj txuj ci ntaus nrig hmoob thiaj raug luag lwm haiv neeg qhuas, txheej thaud los txog rau txheej tshiab no, cov kws ntaus nrig lwm haiv neeg uas tau ntaus dua hmoob, qhuas ntxhias tias txuj ci ntaus nrig hmoob mas siab heev, li no txuj ci ntaus nrig hmoob raug tsoom sid saib ua yam tseem ceeb, vim nws tej txheej txheem haum raws qhov tseeb, tseem muaj qab hau loj nyob hauv hmoob Keeb Kwm, yog ib yam txuj ci los pab txuag lub neej hmoob, li no, hmoob thiaj tseem muaj txoj sia nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, yog muab los ntaus nqi raws txheej tshiab, nws yog ib feem yam ntxwv zoo heev uas siv coj los txhim kho tib neeg lub siab ntsws, thiab siv neeg lub cev dag zog kom raws kev raws cai, yog ib yam txuj ci uas pab tau thiab txuag tau hmoob lub neej *

Txuj ci ntaus nrig hmoob, tau muab hmoob tej txuj ci txheej thaud los loos ua ib teg, pab kom hmoob tsim tawm tej pab neeg muaj peev xwm thiab nto moo tiam dhau tiam, tej kws ntaus nrig hmoob no yog tsoom hmoob tus txha nqaj qaum, tej tus hauv pab kws no tseem tau ua tus coj thiab sawv cev ntawm tsoom hmoob, xws li kws ntaus nrig huab tais Vwj Paj Yig uas yog tsoom hmoob nyiam thiab hwm txheej thaud, vim nws muaj tej txuj ci siab heev, laj lim plab plaws ntse, li no sawv daws thiaj muab nws tsa los ua huab tais hmoob, yawg Ham Txoov Tsawb, nws yog ib tug laus hauv hmoob txheej tshiab, nws yog tus nres zaj txuj ci ntaus nrig hmoob Ham nyob hauv xeev Yeej Naj, nws nyiam hlub tshua lub teb lub chaw thiab muaj peev xwm heev, nws pab txeeb tau 7000 km2 los tau kuv phem Kuj, tej laus niaj txhis piv txoj lus tias, '' txuj ci ntaus nrig yog tib neeg tsim los tsim tib neeg'' *

Txuj ci ntaus nrig yog hmoob ib yam txuj uas siv los pov hwm lub cev thiab ntaus tua yeeb ncuab, pab kom lub cev tau txais kev noj qab nyob zoo, nws lub chaw nyob yog tib neeg, nws lub chaw ntaus kuj yog tib neeg, nws yog yam soj ntsuam tib neeg, nws raug tib neeg muab coj los siv thiab txuag lub cev, yog ib yam peev xwm uas tib neeg siv los thaiv lub cev thiab siv los txhim kho lub neej nrog rau nws txoj kev nthuav dav thiab vam meej, yog ib yam uas sawv daws hais tau tias, lub ntuj muab los rau neeg ntiaj teb tau pab lub neej *

Raws li txuj ci kawm txog neeg lub cev, txoj kev nti ntawm neeg lub cev, txoj kev hloov txhia yam hauv lub cev, kev siv hlwb siv hau, txoj kev siv dag zog kom tus mob ploj mus, txuj ci kawm dag zog, txuj ci txheej txheem, txuj ci kawm raws qhov tseeb, txuj ci coj tub  puv, txuj ci kawm cov haiv neeg, txuj ci Keeb Kwm, txuj ci ua kom zoo nkauj zoo nraug, hmoob tej txuj ci ntaus nrig uas yog hmoob tsim los muaj qab hau tob heev, nws muaj feem koom raws qhov tseeb hauv txhua txhia yam txuj ci, muaj peev xwm piav thiab faib neeg lub cev raws li ntuj tsim *

TXHEEJ TXHEEM NTAUS NRIG HMOOB MUAJ NTAU THOM  *

Thom 01; Txuj ci ntaus nrig hmoob yog fab tes taw thiab fab kev ncaj ncees sib loos ua ke, thaum pib kawm kuj ib ke kawm fab tes taw, ib ke kawm fab kev ncaj ncees, kom ua rau sawv daws muaj lub siab ncaj ncees tib yam nkaus, ua rau cov pej xeem muaj qhov zoo tuaj *

Kev sau neeg kawm txuj ci ntaus nrig, tsis yog lam tau lam sau, yog sau raws txheej txheej, txhia tus xib hwb ua kws qhia nyias muaj nyias ib txog kev cai, cov neeg uas coj tus yam ntxwv tsis zoo mas yuav tsis raug txais los kawm, cov thwj tim uas tsis mloog lus yuav raug nplua, cov neeg uas ntxeev siab rau ceg txuj ci uas nws kawm, mas tab ntxawm yog nws txuj ci siab npaum twg los nws yuav tsum raug caum tawm thiab raug txim hnyav, txhua txhia lub caj ces txuj ci ntaus nrig, tab txawm yog nyias muaj nyias ib txog cai tswj, tiam sis lub ntsiab kawm puav leej sib thooj, yog muab ua ib lo lus hais mas txawm yog yuav tsum coj raws kev cai ncaj ncees, txuj ci qhia feem ntau yog piav txog fab kev tswj ntawm caj ces ntawd, nws qhov keeb kwm ntawm caj ces nrog rau cov xib hwb txheej thaud lub koob meej, tseem ntuas tej thwj tim kom paub hwm tej xib hwb, nyiam raws yus lub caj ces, muab siab rau ntawm txoj kev kawm txuj ci *

Piav txog fab kev tswj, txawm yog tas nrho rau lo lus tias ''peb qhia, peb tsis qhia'' thiab ''peb ntaus, peb tsis ntaus' '' ob lo lus hais no nws lub ntsiab txawm yog hais tias :

A, Qhia neeg siab ntev xwb tsis qhia neeg siab luv *

B , Qhia tus nquag, ncaj ncees, coj lub neej haum lub teb lub chaw, tsis qhia tus neeg tub nkeeg xav nyob dawb khaws noj *

C , Qhia tus paub kev paub cai, nco luag tshav ntuj, tsis qhia tus neeg twm xeeb tsis paub zeem kwv tsis paub zeem tij *

01 ,  Thaum lub caij ciaj tuag sib npaug zos, yog leej twg xub pib ces yuav tsum sawb sim nws, cov neeg uas tsis yog txhob txwm ua raug mas txwv tsis pub ntaus *

02 ,  Cov neeg uas chib thiab thuam yus haiv neeg mas yuav tsum muab tes taw qhia rau nws paub, cov neeg uas nrog yus sib ntaus swb thiab yeem thov mas yuav tsum zam *
03 ,  Cov neeg uas sawv tsim kev kub ntxhov mas yuav tsum tau ntaus, tej tus uas raug ntxias los yog raug yuam tuaj ua phem rau yus mas tsis pub ntaus *

Hmoob tej txuj ci ntaus nrig, txoj kev cai mas yog lub hauv paus tseem ceeb uas sau txais thwj tim thiab tshaj qhia txuj ci uas yuav tsawg tsis tau, vim qhov ntawd, nws thiaj li tsheej ua ib feem koom nyob hauv fab txuj ci no, yam kev lig kev cai mas dhau ntau tiam xib hwb thiab kev daws kho thiaj sawv tau ntseg ua ib yam kev cai ntseeg los tswj hwm, kuj yog ib txog kev kawm uas cov thwj tim ntseeg tas siab tas ntsws los txais yuav, cov kev cai caj ces txuj ci no tau pab txuag tas nrho tsoom tub ntaus nrig hmoob txhua txhia leej, kuj pab txuag kom txuj ci ntaus nrig hmoob nrog nws tus cwj pwm muaj tseg thiab ri mus, yog ib qho haum rau tsoom pej xeem hmoob lub siab ntshaw thiab xav tau los yuav ua yus ntiag tug *

Tsom raws li txuj ci kawm txog yam muaj sia los ntaus nqi, mas yog tib neeg txoj kev uas yus rov pab yus kuj tau txuag kom yus muaj txoj sia nyob, txoj sia uas dim no txuag tau yus nrog rau yus pab pawg neeg, qhov no yog lub hauv paus kev caub uas sawv daws muaj feem koom thiab muaj lub chaw faib, txoj kev ncaj ncees hauv lub sawm fem tau muab yus thiab yus pab pawg khi los ua ib tsob ib teg, txij li txuj ci tshwm xeeb los, txawm raug txoj kev ncaj ncees tswj nrees tseg, qhov no ho ncau tawm mus ua ib yam txuj ci uas muaj kev ncaj ncees kav nraim *

Tsom raws txoj kev txoj cai los ntaus nqi, kev cai ncaj ncees yog siv los pab yus pawg neeg, vim li no yam txuj ci tes taw ncaj ncees no tau coj sawv daws kom txhob ntshai muab yus txoj sia mus pab lub teb lub chaw, ua rau tsoom tub ntaus nrig muaj feem koom los lees pab thiab coj lub luag hauj lwm ntawd khov kho, muab txoj kev ncaj ncees saib ua ib lub dag zog loj uas muaj peev xwm los rhuav tshem txoj kev phem kom los coj txoj kev ncaj ncees, yuav qhov tseeb rhuav qhov cuav*

Hais raws zaj tswv yim keeb kwm uas tsuas ntseeg tias tas txhua yam hauv sim ceeb tsuas yog ib co toob xib xwb thiab zaj tswv yim tseeb uas muaj puav pheej los ntaus nqi mas hmoob zaj txuj ci ntaus nrig tau txuag txoj kev ncaj ncees uas ncau ntawm hauv txoj kev ncaj ncees los no yog ib feem hauv keeb kwm, yam txuj ci no kuj muaj qhov hloov raws txheej raws tiam, li ntawd keeb kwm hmoob thiaj yog ib qho uas txawv tshaj plaws hauv cov haiv neeg kuv phem Kuj, thiaj li ua kom txuj ci ntaus nrig hmoob tshwm muaj tus yam ntxwv hmoob nyob nraim hauv, txuj ci ntaus nrig hmoob thiaj muaj peev xwm muab txuj ci ntaus nrig thiab kev ncaj ncees los loos ua ke, yog lub hauv paus ntaus nrig hmoob txoj kev tawg paj txi txiv tau ntau txhiab xyoo dhau los *

Thom 02 ; Txuj ci ntaus nrig hmoob tau muab tus pa, lub siab thiab tus yam ntxwv coj los koom ua ib teg siv, ces tus dag zog loj hauv lub cev tshwm tawm los tsim tau ib lub peev xwm tiv thaiv uas khov kho, ces txuj ci ntaus nrig hmoob yog ib co txuj ci uas raws qhov tseeb uas tsom raws li daim phiaj saud piav txog txuj ci ntaus nrig hmoob tau siv ntau yam xws li :

A;  Qhov pom tau, yog lub cev, roj hnee, tes thiab qhov muag *
B ; Yam saib tsis tau muaj, lub siab, lub tswv yim, tu pa thiab roj ntsha, cov ntshav kuj muaj yam ntxwv pom tau, tiam sis yog nyob sab hauv, ces thiaj xam ua yam  â€œpom tsis tau” *
C;  Tej xib hwb ntaus nrig  siv lub cev, txhais tes thiab taw ua yam  '' toom sab nraud ''  *
D;   Yam muab kev siv lub siab tus pa thiaj txoj tswv yim ua yam  â€œ Toom Nruab Lim ” *

Tej kws ntaus nrig tau piav toom sab nraud thiab toom nruab lim tias, txuj ci toom nruab lim yog siv lub siab uas ntsia tsis pom los tswj txhia yam uas toom tau nyob sab nraum lub cev, lub tswv yim yog yam tswj tus pa, lub siab toom tus pa txawm caum qab, tus pa yog yam coj los pwv lub cev, lub siab ib xav txog, lub cev txawm ua tau raws nraim muaj ib lo lus hais tias,  txheej tshiab no, cov tub ntaus nrig tsuas paub kawm yuav tus zog hab xwb, tsis paub siv tus zog nplaum, tus zog hab mas tuag heev laj hloov tau, nws tshwm tawm ua tus niag txhav nrees ces tsis pov khawv, hos tus zog nplaum mas thiaj tau hauj lwm, tej tes taw nqa hlo ces lub zog thooj txij tawm nrog, cua ntxuaj ntxog nplooj twb ntsws, zoo puav tam tsov tus zog nce roob, zaj tus zog nce ntuj *

Raws li qhov uas tau piav los, yuav pom tias txuj ci ntaus nrig hmoob yog saib tus dag zog nruab lim ua qhov loj, dua qhov uas piav txog yam qab hau siv qhov muag, pob ntseg thiab lub siab mas ho hais tau tias, ''qhov muag yog yam ntsia pom, pob ntseg yog yam hnov cua, lub siab yog yam tawv '', nws 3 yam no yog yam tseem ceeb nyob hauv txuj ci ntaus nrig, li no lub qhov muag yuav tsum saib kom zoo, pob ntseg yuav tsum mloog kom tseeb, lub siab yuav xeev tau sai, qhov tau hauj lwm nyob ntawm yus lub peev xwm thiaj yuav tsis raug luag kev txum loom, qhov no tsuas yog lo lus hais tias, ''txuag 3 qhov caiv kom zoo'' *

Raws li txoj cai uas hais los, yuav pom tias kev siv txuj ci ntaus nrig hmoob yuav kom tau tas puas tsav yam saum lub cev, xws li lub siab, tus pa, tswv yim, lub cev, roj hnee, tes yuav tsum koom ua ib teg, tej laus niaj txhis piv txoj lus tias, ''txuj ci kawm txhij yam ntxwv hwj huam cuag dab'', muab ntaus nqi raws txheej tshiab mas, txoj kev uas muaj lub dag zog, lub zog pa, lub siab los sib koom ua ib ke khov kho, yog ib qho yam ntxwv zoo tshaj uas siv tas puas tsav yam xws li cov pa, tej dag zog, txoj kev nyiaj taus ntev, kev nrawm thiab lub siab los ua ke ua hauj lwm, cov hauj lwm ntawm txhua yam uas hais los ntawd, tau txais txiaj ntsim zoo, muaj peev xwm pab tau kom lub ntsws muaj zog dua qub, ua tau tej roj ntsha dhia tau ceev, lub paj hlwb dhia tau zoo, yus thooj nqaij ntug ntoob muaj zog, ua kom cov leeg zooj thiab khov, yog yam hauj lwm siv pa thiab tsis siv pa tau haum, qhov kev ntaus nqi no muab plov meej tias, txuj ci ntaus nrig hmoob yog siv lub siab, zog pa thiab dag zog los loos ua ke yog haum raws qhov tseeb tiag tiag  *

Dua li qhov feem txuj ci siv tes thiab nres cev lawd, tau muab yam txuj ci nyom hab hauv feem txuj ci kawm zog nchav uas muaj peev xwm ntaus luag thiab ua kom luag lub zog uas ntaus tuaj tsuag, xws li yam txuj ci siv tes qhuav ntaus mas feem ntau tsis siv tus zog hab mus nrog luag ntaus, hos yog siv yam txuj ci tig kiv pes lees, ntog, dov tuav keev, ua rau lub cev thiab tes taw tig tsis nres, qhov kiv lees no muaj txhais npab, nrig, xib tes thiab cov ntiv tes ua nqe lauj, nyias sib kiv nyias, kuj muaj txhais npab, lub nrig, xib tes thiab ntiv tes ua nqe lauj sib koom nrog kiv lawv tej pob qij txha, lub cev kuj tig thiab txav raws tej roj hnee uas yog txhais taw tsuj mus *

YAM TXUJ CI UAS TIG KIV PES LEES TAU TSHWM MUAJ IB LUB ZOG LOJ *

Lub zog loj ib:  Yog lub zog kis pes lees uas muaj peev xwm muab luag lub zog ntaus tuaj ua kom tsuag thiab txheem tsis tuaj, qhov no txawm yog lo lus hmoob hais tias,"Tsi Tsab Ji Zhang, kuj txawm yog yus muaj peev xwm ua kom luag lub zog me, tej no yog raws txuj ci qhov tseeb *

Lub zog loj ob:   Kuj yog nyob hauv txoj kev kiv pes lees, tib neeg lub cev uas muaj txhais npab, nrig, xib teg, luj tshib, nrog rau qws, pas thiab lwm yam cuab yeej siv, tau tshwm muaj ib lub dag zog uas nias qees, lub dag zog no kuj txawv lub dag zog uas tsis kiv, tus dag zog uas kiv pes lees no, txawm yog yus siv zog los tsis siv zog, kuj tsuas muaj li ntawd, tus zog kiv pes lees no hu ua ''Tsab'' txawm yog tus dag zog nplaum uas raws txheej tshiab thiab raws qhov tseeb *

Hmoob txoj kev ntaus nrig tsis tsuas yog siv nrig qhuav ntaus mus xwb, hos yog siv lub cev, tus roj hnee, qhov muag thiab lub siab thooj txhij ntaus mus, zoo xws li lub muas txwv tua mus raug lub kaus mom hlau ua tsis tau kom lub kaus mom hlau to, li no txawm yog ua kom luag tus dag zog ntaus tuaj ri mus, li no thaum pib ntaus mas lub cev yuav tsum ib nyuag khoov rau tom ntej, hloov tus zog hnyav los ua tus zog ntaus, siv txhais tes nrawm plias los ntaus kom tau hauj lwm, qhov no txawm yog tus dag zog los sib koom, txuj ci ntaus tes tseem siv txuj ci kho mob thiab txuj ci kawm txog neeg lub cev, xws li ntxeev tes ntaus thiab ntaus chaw tuag, ua ke no tseem muaj ob yam txuj ci ''Faj Cev'' los siv kua ke kwm saud, hauv thiab ib ncig ntawm lub cev, yuav tsum hloov txuj ci ntaus raws luag lub nrig ntaus ncaws tuaj *

Raws li tej piav los no, yuav pom tau tias kev ntaus nrig hmoob yog haum raws kev raws cai, zaj txuj ci hmoob no tsis tsuas yog siv tej txuj ci xws li kev kho mob suav, txuj ci kawm txog neeg lub cev, txuj ci piav cai, txuj ci ntaus nrig thiab txuj ci siv dag zog xwb, hos tseem siv ntau yam txuj uas vam meej thiab tob heev nyob hauv txheej tshiab no, xws li yam txuj ci uas ntaus kiv pes lees, yam txuj ci no yog siv rau thaum sib ntaus, thaum yeeb ncuab ntaus 2 sab tes kis pes lees tuaj rau yus, nws tus roj hnee ntaus tsis tseg, yog tias nws xub rho txhais taw sab xis thiab tes xis uas ntaus tuaj, yus yuav tsum siv tes laug thiab taw laug mus thaiv tseg, ces yeeb ncuab ho rho tes laug tuaj pab sab tes xis, ces yus rho txhais tes sab laug txais yeeb ncuab txhais tes laug nias teem nws sab tes xis, lub sij hawm ntawd, yeeb ncuab yuav tsum thim 1 tsis ntse kom nws dim tawm, ces yus tshais yus sab taw xis kom tsuj mus dhau yeeb ncuab sab tom qab *

Tib lub caij no yus tsab tes xis tib npuag yeeb ncuab phab tav laug *
Tib lub caij no ho siv 2 txhais tes nias yeeb ncuab 2 txhais tes kom qis mus *
Yus sab tes laug nyem nrig ntaus ceev nrooj rau yeeb ncuab caj dab *

Tej no thaum lub caij tseem xyaum xwb mas yuav tsum xyab txhais taw laug tsuj ib tsis ntse rov tom hauv ntej, ua tus yam ntxwv khoov nkoos, txhais tes sab laug ntaus chwv rhuav hauv lub hauv caug sab laug tuaj, ces txhais taw xis ho tsuj ib tsis ntse rau tom ntej kom nyob nrug deb sab laug 1,7 tshim  yuav luag deb li ib npab , txhais tes sab xis ntaus tuaj txij xub pwg tawm rau sab laug  yog ntaus ua nrig lem, tib lub caij no lub cev tig hlo rau sab laug ces txhais taw laug thim ib tsis ntse rov tom qab los txheem lub cev ua tus yam ntxwv caij nees, txhais tes xis hloov ua ntaj teg txiav mus rau sab xis, hos txhais tes laug los kuj hloov ua ntaj teg mus foob rau sab nraud, txhais taw sab xis ho rov rhais ib nrab tsis ntse rov tom ntej, txhais tes xis ho rov nyem nrig ntaus kiv tes rov tom ntej, ces txhais taw sab laug ho tsuj ib tsis ntse rov tom ntej, nrug deb sab xis ib tshim xya, (1,7), txhais tes laug ho ua ntaj teg txij lub xub pwg rau sab xis, xib teg tig sab hauv qab, tib lub caij no lub cev tig rau sab laug, txhais taw xis thim 1 tsis ntse rov tom qab, ua yam ntxwv caij nees, txhais tes laug hloov ua ntaj teg txiav nqis mus, txhais tes xis hloov ua ntaj teg khwb rwg los hwm sab laug *

Thom 03;   Txuj ci ntaus nrig hmoob tau muaj txoj kev noj qab nyob zoo, kev tiv thaiv, kev kho mob los koom ua ke, ua kom tej tib neeg muaj lub cev khov kho, txhim kho yus haiv neeg lub siab kom tawv tuaj, yog ib yam txuj ci uas zoo siv thiab tau nthuav mus dav *

Phau ntawv ntaus nrig hmoob tau piav ib nqe lus tias ''hmoob muab kev ntaus nrig saib ua yam txuj ci tseem ceeb, muaj ntau ntu caij hauv lub keeb kwm hmoob mas, yam txuj ci no raug hmoob muab saib ua ib yam txuj ci tseem ceeb heev uas siv los tiv thaiv thiab txuag hmoob lub neej txoj sia, li no hmoob thiaj muab siab rau qhia thiab kawm kom tau'' *

Txheej thaud tej laus niaj txhis piv txoj lus tias, ''tej tub ki uas tsis xav kawm ntawv mas nws qhov txuj ci tsuas yog tuav rawv rab ko voom laij teb, tej tub uas tsis nyiam xyaum ntaus nrig yuav raug luag chib tas sim neej'', li no thiaj raug hmoob saib ua ib yam txuj ci tseem ceeb thiab txhua txhia leej tub ntxhais hluas hmoob puav leej muaj lub siab xav xyaum kom tau, thiaj ua rau kev kawm ntaus nrig hloov ua ib txog kev lis kev cai hmoob uas tej tub ntxhais hluas sib tw kawm nroo ntws, xws li lub zos Laj Teeb Tsiam Liang Deng Zhai, Xyab Sab Cab Shang Jiang Xian, Xyeem Foom Huaj Feng Huang Xian hauv  xeev Fuj Naj Hu Nan Shen  yog ib lub zos tseem hmoob  xwb *

Lub caij ua ntej Koom Tshaj tuaj kav kuv phem Kuj, lawv tsuas muaj 300 tawm leej tib neeg xwb, dua li cov me nyuam yaus thiab tej tus neeg tes taw tsis zoo lawd,  txhua txhia leej poj niam tsis neej los twb puav leej txawj ntaus nrig tib si, cov uas txawj txuj ci siab pes nrab muaj txog 100 leej, xam tau tias yog 80 feem pua ntawm cov hmoob nyob hauv lub zos txawj txuj ci ntaus nrig, ho hais txog lub zos Pej Huj Bai He Cun, Xyab Siv Theej Shui Tian Xian, Xyeem Pov Ceem Bao Jing Xian hauv xeev Fuj Naj, kuj yog ib lub zos uas tseem hmoob xwb *

Raws li kev tshuaj ntsuam thaum lub 6 hli 1984, thiaj paub tau tias lub zos hmoob no muaj coob txog 800 ntau leej, cov uas txawj txuj ci dog dig xwb, kuj muaj txog 20 leej, cov txawj pes nrab muaj 160 ntau leej, cov uas txuj ci siab yog qib xib hwb, muaj txog 50 leej, cov hmoob uas txawj txuj ci nyob hauv lub zos no muaj 60 feem pua ntawm lub zos, tej txuj ci no yuav pom tau tias txuj ci ntaus nrig hmoob uas niaj hnub qhia tau ri mus dav tsuas yog pom haiv hmoob xwb *

TXUJ CI NTAUS NRIG HMOOB FAIB UA PLAUB QIB TSEEM CEEB *

Qib 01;  Txhim kho lub siab kom coj kev ncaj ncees *
Qib 02;  Txhim kho kom lub cev noj qab nyob zoo *
Qib 03;  Kom muaj peev xwm txuag yus lub cev thiab yus haiv neeg *
Qib 04;  Hlub thiab pab yus haiv neeg hmoob uas raug kev txom nyem *
Qib 05, Qib 3 twb tau pias los lawm, nram no yuav piav txog Qib 2 thiab Qib 4 xwb *

Tsoom Hmoob lub Keeb Kwm ntau txhiab xyoo los, plov meej tau tias, txuj ci ntaus nrig yog ib yam txuj ci ''dhia tes taw'' uas sawv daws puav leej nyiam yam txuj ci siv tes ntaus, yuav luag zoo xws li yam tes taw pab yus lub cev uas txheej tshiab siv kam, txuj ci siv cuab yeej kuj zoo li yam txuj ci ua si uas siv cuab yeej hauv txheej tshiab, tej kws ntaus nrig niaj txhis piv txoj lus tias ''ntaus nrig qhuav yog ntxiv roj ntsha, siv cuab yeej yog hlob leeg thiab ntug txha'' *

Txuj ci ntaus nrig hmoob, yog yuav tsum muab siab rau kom lub siab, tus pa, lub cev thooj txhij ua hauj lwm, kom tej roj ntsha dhia tau zoo, plab hnyuv ua hauj lwm xwm yeem, lub cev thiaj tau txais kev noj qab nyob zoo thiab siav ntev, txuj ci ntaus nrig yog khom lub cev los ua hauv paus, yog lub cev tsis khov kho mas txhua txhia yam yog xws npau suav xwb *

Raws kev soj ntsuam txog lub caij ua ntej Koom Tshaj kav teb chaws, lub Xyab Xyib Cab thiab Lag Thawj Yaj Liang Tou Yang ntawm Xyeem Foom Huaj hauv xeev Fuj Naj, muaj 90 ntau leej kws ntaus nrig hmoob 10% feem pua tau tuag ze 60 ntau xyoo, 80% feem pua tau tuag thaum hnub nyoog muaj ntawm 70 rau 80 ntau xyoo, muaj 10% feem pua tuag thaum hnub nyoog muaj 80 rau 90 ntau xyoo *

Tsoom neeg hmoob txom nyem, yog feem ntau thiab ua lub neej nyob hauv kev khwv liaj khwv teb, kev ua tsov ua  puv, li no feem ntau twb tsis muaj txoj sia nyob ntev, lawv puav leej tuag rau thaum 60 rau 70 xyoo, tsuas yog cov kws ntaus nrig hmoob thiaj li muaj txoj sia nyob ntev dua xwb, qhov no ua tau puav pheej tias, txuj ci ntaus nrig muaj ib feem zoo pab txuag neeg lub cev kom muaj txoj sia nyob ntev, kuj yog ib lub chaw rau txoj sia, kev faj thaiv yog ib qho zoo ntawm txuj ci ntaus nrig hmoob, yog hmoob txoj kev tsov  puv lub teb chaws khom, li ntawd txuj ci tes taw yog yam txuj ci siab tseem ceeb uas siv los txhim kho thiab txuag hmoob lub cev kom ntsib kev noj qab nyob zoo nrog txoj sia ntev mus *

Txuj ci kho mob, yog ib yam txuj ci siv los pab kho txoj sia thiab lub dag zog ntaus tua, tej laus niaj txhis piv txoj lus tias, '' thaum tsis tau txawj sib ntaus yuav tsum xub xyaum kawm tshuaj raug ntaus'', li no thaum tus xib hwb qhia txuj ci, txawm xub qhia kev kho mob rau cov thwj tim, thaum qhia yog pib tej tshuaj pab kawm txuj ci, ces li qhia tej tshuaj raug sab raug ntsoog, dhau no li qhia tej uas siv ntaus luag thiab tej tshuaj loog, li no, tus thwj tim thiaj tib txhij kawm tau txuj ci ntaus nrig nrog kho mob, hais tau tias kws ntaus nrig txawm yog tus kws tshuaj ntag, vim lawv muaj peev xwm pov hwm yus haiv neeg thiab lub vaj tse, kuj pab tau tej neeg uas raug mob los yog raug kev txom nyem, vim li no hmoob thiaj muab tsoom xib hwb ntaus nrig saib rau lub sam xeeb, qhov no txawm yog lub ntsiab txuj ci ntaus nrig hmoob ri mus deb thiab txav mus dav *

Thom 04;  Txuj ci ntaus nrig hmoob tau txuag, khaws thiab tsim ntau yam tshiab ntxiv, rhuav yam tsis phim ho ntxiv tej yam muaj qab hauv rau, khaws thxua txhia haiv neeg tej txuj ci ntaus nrig uas tau hauj lwm los txhab rau kom tau hauj lwm raws txheej tshiab, txij li txuj ci ntaus nrig hmoob raug tsim los tsis yog tias tsis tau hloov dua ib zaug li, qhov tseeb yog tau hloov daws kho tsis tseg kom haum mus raws txheej tshiab, phau ntawv Vws Cij Pov uas yog muaj feem koom raws kev soj ntsuam txuj ci tes taw hmoob Xyab Xyib Wu Ji Bao - Xiang Xi Miao Zu Chuang Tong Ti Yi Xiang Mu Kao Cha Zhi Yi *

Tau muaj ib lo lus hais nrov nreeg tseg tias ''kev ntaus nrig yog ib yam txuj ci uas tau tshaj txheej thaud los, txawm yog txuj ci ntaus nrig Naj Fab thiab Pej Fab los yog txuj ci ntaus nrig Vws Cij Pov, tsis yog ib yam yooj yim uas ib tug neeg tsim tib pliag ntshis txawm yuav tiav, hos yog vim kev tiv thaiv luag ntaus tua, caij tsuj quab yuam thiab tsim kho lub ntiaj teb ces thiaj tau tsim tawm, nyob hauv txoj kev siv tib neeg tau muab kho kom raws qhov tseeb uas yuav siv ces thiaj ntxiv kho kom muaj txheej txheem'', cov kws ntaus nrig uas nto moo uas nyob hauv keeb kwm, tsuas yog ib co neeg uas nyiam kawm thiab nquag khaws, ho muab txhim kho kom siv mus raws txheej tshiab, ces lawv tau muaj feem pab tseem ceeb nyob rau hauv, tej kws ntaus nrig uas nto npe nyob hauv keeb kwm hmoob, kuj tau muaj feem koom tseem ceeb nyob hauv txoj kev txuag thiab khaws hmoob tej txuj ci tseg *

Raws hauv ntaub ntawv tau piav los mas, huab tais Vwj Paj Yig txawm yog ib tug ua piv txwv zoo nyob rau hauv, thaum nws tseem hluas txawm tau txais txuag yam txuj ci no tseg, thaum nws txog ntav neej, nws tau ua ib tug kws qhia ntawv thiab qhia ntaus nrig, vim txoj kev kho mob ces nws thiaj tau mus ncig txhua lub teb chaws hmoob, thiab tau kawm txhua txhia lub caj ces ntaus nrig, nws muab khaws sau los ua ib teg txuj ci, ces nws tsim tawm ntau tus txheej txheem tshiab, xws li Da Si Men Quan; Ba He Quan uas muaj cov txuj ci ntaus, Dov Cev 9 Ntxees, Ncaws 8 teg, ''Cuaj tus nyuj tsim nkuaj'', tom qab no ho muab sib loos ua ib phau ntawv Quan Shu Mi Jue, thawj zaug tau muab yam txuj ci hmoob no los tsim muaj keeb kwm tseg *

Thaum huab tais Vwj Paj Yig muaj hnub nyoog txog 67 xyoo, nws tseem muaj peev xwm nqa tau rab ntaj uas hnyav 91 ciab yog 45,500 kg, nws tib ntag tsuav ua lub qhov rooj Cheej Tsawb qhib phlo, yog thawj lub tseem fwv uas tsoom pej xeem thiab cov tub  puv hmoob tau tsa sawv los, tej txheej txheem tshiab uas nws tau txhab rau tau tshaj los txog rau niaj hnub no, nyob hauv txoj kev txhim kho txuj ci ntaus nrig, nws yog ib tug uas tau tshwm lub zog loj tiag tiag *

Ho piav txog yawg Looj Tshaj Cib, nws tau kawm dua 12 tug kws, tom qab no nws ho khaws txhua txhia qhov zoo ntawm txhia lub caj ces los loos ua ke muab tsim ua 12 thom txuj ci ntaus nrig hmoob thiab ho muab xav tsim ntau yam txheej txheem tshiab ntxiv rau, nyob hauv txoj kev txhim kho uas muaj feem koom tseem ceeb no kuj tau tshwm muaj lub dag zog loj *  

Tsoom tib neeg uas nto npe no tau ua puav pheej tias, txuj ci ntaus nrig yog nyob hauv txoj kev txais txuag, khaws sau thiab txhim kho thiaj tau txais kev vam meej thiab ntuav dav, tseem ceeb mas yog txij kuv phem Kuj tau txais kev daws tso los ces hmoob thiaj tau txais kev txawj ntse, pom deb thiab xav dav los, tej kws ntaus nrig hmoob ho muab puas tsav yam txuj ci ntaus nrig txheej tshiab los txhab rau thiaj ua rau txuj ci ntaus nrig hmoob tau txais  nthuav dav mus raws kev txuj ci txheej tshiab, siv yus haiv neeg tej txuj ci los ua lub hauv paus, ho khaws luag tej qhov zoo los txhab ntxiv rau, txhim kho tsis tseg, ces nws yog qhov txuj ci ntaus nrig hmoob tau huam vam los txog niaj hnub no thiab kuj phim txheej tshiab *

Tas nrho tej uas piav los yuav pom tau tias hmoob tau ib txhij txuag thiab khaws yam tshiab los koom ua ke, tau muab kev ncaj ncees thiab kev noj qab nyob zoo, kev faj thaiv thiab kev siv tshuaj coj los loos ua ke, yog ib qho chaw uas tsim tej pab neeg muaj peev xwm *

Txoj kev kawm tes taw qhov tseem ceeb yog pab kom lub cev tau txais ib lub zog loj raws qhov tseeb, xws li  hauv txoj kev cob qhia tes taw no tsoom xib hwb hmoob muab siab rau qhia tas siab tas ntsws, txheej thaud hmoob tsis muaj tsev kawm ntawv, tsuas yog muaj tej tsev qhia kawm ntaus nrig uas tau muaj ntev heev los thiab nyob hauv txoj kev kawm qhia tau ntau txhiab xyoo no hmoob tau txais kev vam meej lawm ntau heev, tas nrho ntej tswv yim txuj ci uas pom thiab kawm tau no, muab sib sau los piav mas txawm yog tus txheej txheem qib kawm uas pib ib qib zuj zus, muab siab rau ntawm 2 lub hauv paus tseem ceeb nyob hauv txoj kev qhia xws li *

Txoj kev A ;  Yog xub qhia txuj ci ntaus nrig hmoob, ho muab cov hauv paus tseem ceeb no los tsim ib co lwj lwm uas muaj txheej muaj qib, nyob ntawm txoj kev sib txoos no ho tshwm muaj 2 co txheej txheem ntaus uas tau txiaj ntsig, nyob hauv txoj kev qhiab mas yog muab siab rau siv kom eaws qhov tseeb ntawm neeg lub cev, muab tib neeg lub cev siv kom tau qab hau loj, qhov tseeb txawm yog muab yus tus dag zog hloov ua tus dag zog uas raws yam txuj ci tshiab uas tau nce qib *

Txoj kev B ;  Yog siv txoj kev vam meej thiab nthuav dav los ua lub hauv paus thiab pib qhia txoj kev los ua kom lub siab tus, siab kaj, kawm raws tus txheej txheem txuj ci, ces muab tus peev xwm qub hloov  ua tus peev xwm tshiab kom tau txiaj ntsim raws qhov txuj ci qhia, muab lub zog qub hloov ua lub zog tshiab kom muaj hwj huam, ua kom tus dag zog nthuav tawm raws qhov yuav siv, tus dag zog no txawm yog tus dag zog txawv txav los pauv dag zog dab, qhov no yog ib feem txuj ci uas siab tshaj nyob hauv txuj ci ntaus nrig hmoob uas tsis pub tshaj, txawm yog txuj ci hmoob thiab txuj ci Neeb uas siv tshwm rau hauv txuj ci ntaus nrig 2 lub teeb meem tseem ceeb los tuav xam *

NQE 01 ;  TXUJ CI NTAUS NRIG HMOOB *

Txuj ci ntaus nrig Hmoob, yog siv kom txhua feem nyob hauv neeg lub cev tau txais txiaj ntsim raws ( txuj ci ntaus nrig hmoob ) uas tau cim tseg mas tej txuj ci ntaus nrib niaj hnub no tseem siv thiab tau tsim muaj 12 thom hauv paus tseem ceeb nrog rau 36 lub nrig ntaus, 72 lub txuj ci txhom, tseem muaj ntau yam cuab yeej uas ntev, luv, tawv thiab muag, xws li riam, hmuv, qws, pas nrog rau lawj xeeb tsuab txwv thiab hmuv txhib xyoob, tas nrho txhua txhia yam kom txuj ci ntaus nrig hmoob muaj lub ntsiab tob thiab loj thiab yog yuav muab tej txuj ci ntaus nrig hmoob los txoos ua ke thiaj hu ua ( yim fab kev ntaus nrig hmoob ), txawm yog txoj kev nres cev, kev siv lub cev, kev siv ko taw roj hnee, kev siv tes, kev ntaus, kev pov hwm lub cev, kev siv pas thiab kev txuag yus lub cev, li no txuj ci ntaus nrig hmoob thiaj tawm muaj ntau lub yam ntxwv tseem ceeb raws li nram no *

Yam ntxwv A ;  Kev ntaus nrig hmoob tau muab tib neeg 4 txhais tes taw, qhov muag nrog rau txhua txhia yam hauv lub nrog cev kho kom ua tau hauj lwm ua ke mas ib qho thiaj pab hwm tau lwm qhov, kom txhia qhov twb tau hauj lwm raws lub siab xav, cov kws ntaus nrig hmoob pheej tau qhuab qhia tsis tseg tias, ''raug ib qho kom nti thoob cev'', lawv tseem ntseeg tias nyob hauv neeg lub cev muaj txog puas tsav yam sib txawv uas nyias ua nyias hauj lwm tiam sis muaj feem sib koom ua ke, vim li no thaum uas qhia ntaus, lawv tsis yog yuav qhia tib yam, hos yog muab ntau yam los qhia ua ke *

Tej neeg uas tsuas xyaum ntaus nrig xwb, tsis xyaum lub zog hwj huam, nws tsuas ntseeg lub peev xwm siv nrig, ncaws taw nrog rau tej yam uas ntseeg tias, mob twg kho twg, tej yam no yog yam yuav tsum caiv nyob hauv txuj ci ntaus nrig, txhua tiam xib hwb qhia taw tes hmoob kuj tau tshawb kho tsis tseg los txog txheej no ces thiaj tsim tau ib yam txuj ci hmoob  raws txheej tshiab*

Raws li qhov muab faib ua 3 nqes 4 qib thiab 12 lub caij nyoog kuj muaj txuj ci ntaus nrig faib ua 12 thom, txawm yog nqus pa, dhia caws plawv, 2 txhais tes hwm cev, ua tsov ntxhuav zom zeb, txhom luag tes, dig nrig, fiav tes, ua ntaj teg, nias tas lub zog, ua nqe lauj, qhov rooj, tua hneev *

Thaum ua pa yog ''Nas tsuag nyoog''*
Thaum dhiav ncaws plawv yog ''Nyuj nyoog''*
Thaum siv tes hwm cev yog ''Tsov nyoog''*
Thaum ua tsov ntxhuav zom zeb yog ''Luav nyoog''*
Thaum txhom luag tes yog ''Zaj nyoog''*
Thaum ua nrig dig yog ''Nab nyoog''*
Thaum fiav tes yog ''Nees nyoog''*
Thaum ua ntaj teg yog ''Yaj nyoog''*
Thaum nias tas lub zog yog ''Laib nyoog''*
Thaum ua nqe lauj yog ''Qaib nyoog''*
Thaum ua qhov rooj yog ''Dev nyoog''*
Thaum tua hneev yog ''Npau nyoog''*

Tej yog 12 thom txuj ci ntaus nrig hmoob thiab li keeb khawm 8 fab tswv yim, yog txoj kev nqis tes ntaus nrog  txheej txheem tseem ceeb, 12 thom txuj ci tseem ceeb no yog tsom raws kev kawm tej yam muaj sia xws li :

Kev kawm txog txoj sia*
Kev kawm txog neeg lub siab*
Kev kawm txog paj hlwb*
Kev kawm txog phais lub cev*
Kev kawm txog qhov siv zog*
Kev kawm kho mob nrog rau txuj ci ''Yeeb'' thiab ''Yaj''*
Kev kawmtxuj ci 5 ncig thiab txuj ci ''Neeb''*

Tej txuj ci no, yog siv los nthuav tawm tej nqaij, txha, paj hlwb, roj ntsha, muab siab qhia txog kev siv lub dag zog, nyiaj taus ntev, zog pa, lub zog nti thiab qhov nrawm, qhov ncaj, qhov leej, nrog rau lub yam ntxwv siab xav, kom tej yam uas piav los saud tau hauj lwm raws qhov yuav siv *

Txuj ci 8 fab,  yog siv coj los ntaus nqi saib tej txuj ci puas haum raws qhov tseeb uas yuav siv, txhua txuia lub nrig hauv 12 thom tes taw no nyias muaj nyias qhov siv uas tau txiaj ntsim, tiam sis yuav faib tsis tau, yuav tsum yog siv 1 lub los pab rau lwm lub, kev ntaus nrig hmoob yog tsom tas xhua txhia qhov hauv neeg lub cev, thaum nws txais raug ib yam hauj lwm dab tsi ces nws muaj lub peev xwm uas yuav pab tau nrog nws tus roj hnee thiab lub yam ntxwv uas laim txias *

TXUJ CI NQUS PA  MUAJ TUS YAM NTXWV XWS LI *

A ;  Sawv ntseg 2 txhais tes maj mam xyab kom txij pwg, 2 txhais tes dauv, ntiv tes xoob tsis nyem nrig ceev, tib lub caij no siv qhov ntswg nqus pa raws txhais tes ua zog, ho muab 2 txhais tes tso zuj zus mus rau 2 sab ncej puab ces li tso pa tawm, ho rov maj mam xyab 2 txhais tes kom ncaj, ho rov quav npab muab 2 txhais tes tso saum xub pwg, siv qhov ntswg maj mam nqus pa los npo cia rau hauv lub cev *

B ;  Ob txhais tes ceev nrooj xyab kom ncaj, tib lub caij no tib caws phlawv zaum nqes mus ua yam ntxwv caij nees, muab cov ntiv tes nkhaus ua nqe lauj, maj mam siv tas lub zog lem txhais tes rov sab nraud, nyem nrig los tso ntawm duav, muab cov pa xa mus rau ntawm tej ntiv tes ntiv taw *

C ;  Yog txog thau npo tsis taus pa lawm cia li sawv nrawm nroos, thooj txhij siv 2 lub nrig nkaug tawm mus, tso pa tawm thiab qw ib suab *

D ;  Tas ntawd ces muab 2 lub nrig sib tsoo 1 zaug, ua kom ib ce rov xoob, rov nqus pa dua, xyab 2 txhais tes kom ncaj, tig ntxeev mus ntxeev los 2 zaug, li no ces tas 1 lub, rov sau 2 txhais ko taw los sawv ntseg ntsos ua lub chaw xaus *

E ;  Thaum yus xyaum mas yuav tsum tau ua li no tsis tseg txog 60 zaus, xyaum thaum sawv ntxov uas huab cua zoo, nrhiav tej qhov chaw uas tsis muaj suab ntshu thiaj zoo *

Lub caij mus leem koob mas yuav tsum ua lub siab tus tus, xav ntsoov yus qhov, tsis txhob xav ntau yam, lub caij npo pa yuav tsum ua tib zoo ntaus nqi saib cov pa mus tau zoo li cas, txoj kev siv pa kuj muaj feem koom hauv 8 fab txuj ci, txawm yog ua pa, nqus pa thiab tus zog nplaum, yog siv lub siab tis muaj yam ntxwv los ntaus yeeb ncuab uas muaj cev nqaij daim tawv *

Thaum ub muaj ib lo lus hais tias, lub siab yog qhov chaw tswj pa, lub siab xav txog ces tus pa ua raws, tus pa yog lub cev nqus los, lub siab xav txog ces tus pa kuj pib, tej fab no kuj muaj feem koom hauv 8 fab txuj uas faib siv tes thiab siv taw, tsom raws fab kev kawm dhia taw tes los ntaus nqi, yam piav los no yog tus zog, qhov nrawm, lub siab, kev nyiaj taus ntev nrog rau ntau yam los ua ke siv, nws muaj qab hau rau qhov ua kom lub ntsws nqus tau pa ntau, kom tej roj ntsha dhia tau zoo, ces muab tej yam yug lub cev faib mus puv rau txhua txhia qhov xws li :

Pab kom paj hlwb nrawm thiab zoo *    
Pab kom tej thooj nqaij ntug ntoob thiab muaj zog *
Ua kom tej leeg zooj thiab khov *
Yog txoj kev xyaum zoo tshaj siv pa thiab tsis siv pa *

Raws li qhov tau piav los mas yuav pom tias txuj ci ntaus nrig hmoob nrog nws txoj kev qhia yog muaj txheej txheem zoo thiab raws kev raws cai, kuj muaj qab hau rau txhua txhia qhov hauv tib neeg lub cev, ua kom txhua yam cwj pwm ntawm neeg lub cev muaj qab hau rov tuaj *

Yam ntxwv B ; Txoj kev qhia kawm ntaus nrig hmoob yog muab siab rau txoj kev tuav xam,  muab tib neeg uas ( yus thiab yeeb ncuab ) saib ua ib lub cev uas muaj sia, muaj tswv yim tsis pom zoo yuav zaj uas muab neeg xws li tsis muaj dab tsi, tsuas muab neeg saib xws li yam toob xib uas ncig raws yus lub cev xav, tas nrho txhua txhia yam hauv txoj kev kawm uas faib meej Xib Hwb thiab Thwj Tim, yus thiab yeeb ncuab, yog tau siv txhua txhia yam tseeb nyob hauv neeg lub cev kom tau txais txiaj ntsim loj no yog txuj ci hmoob tau muaj ib thom txuj ci zoo *

Nyob hauv txoj kev faib meej Xib Hwb thiab Thwj Tim mas kawm tiav 12 thom hauv paus txuj ci, tiam sis raws kev cai uas nyob ntawm Xib Hwb ua tus coj, ces nws muab cov Thwj Tim faib ua 2 pab yeeb ncuab, tso lawv siv tej txuj ci no ywj siab los sib ntaus, tus Xib Hwb tsuas los ntsia saib qhov twg siv raug los siv tsis raug, ces nws mam pab qhia rau tus Thwj Tim uas siv tsis raug ntawd xwb *

Nyob hauv txoj kev xyaum ntaus kom swm, tej thwj tim thiaj paub tias qhov twg nws kawm tau zoo thiab tshuav qhov twg tseem kawm tsis tau zoo, tos thaum ib tug thwj tim siv tas nrho nws lub peev xwm los ntaus tsis yeej yeeb ncuab, ces tus xib hwb ho rov los txhab ntxiv rau, xws li tej kev sau tus zaj uas tshuav ib lub qhov muag, yog pib rau lub qhov muag ces tus zaj cia li ciaj thiab ya phlo, li ntawd tsuav pib qhia txog ces tej thwj tim txawm nco tau *

Yog yuav txoos ua ib lo lus hais mas xib hwb txoj kev tso cov thwj tim los sib ntaus no ua rau lawv pom txog lawv qhov muag luav, ces xav nrhiav ib yam coj los pab, xib hwb mam rov qhia tej yam uas lawv yuav siv raug los ntxiv rau, li no kuj zoo rau qhov uas tso cov thwj tim lawv rov soj ntsuam txog lawv tej txuj ci kom lawv muaj lub siab nquag kawm, txoj kev xyaum kuj pab tau kom tus xib hwb paub txog tej yam muag luav ntawm nws cov thwj tim thiaj zoo rov txhim kho, li no ua rau xib hwb thiab thwj tim puav leej tau txais txiaj ntsim, qhov tseem ceeb tshaj yog nyob hauv txoj kev xyaum thiaj ua rau kom cov thwj tim txawj siv tej txuj ci zuj zus los ntaus thiab faj *

Nyob ntawm txoj kev uas faib meej yus thiab yeeb ncuab mas txoj kev qhia ntaus nrig hmoob tau muaj ib lub tswv yim uas tau txais txiaj ntsim zoo, qhov ntawd yog ib lub yam ntxwv loj nyob hauv txuj ci ntaus nrig hmoob, txawm yog, ''ob Faj, ib ntaus, peb hloov, tsib haum'', muab siab rau ntawm uas hloov tus cwj pwm, phau ntawv ntaus nrig hmoob tau piav txog qhov teeb meem no tias, ( ob faj, ib ntaus, peb hloov, tsib haum, txawm yog thaum cov kws ntaus nrig hmoob xav tsim tej txuj ci no, lawv tsim kom ib ntaus, ob faj, tseem tsim muaj 5 thom txuj ci ntaus xws li ''plaub thom faj rau plaub sab, ib thom faj rau nruab nrab ), npaj li ntawd tab yog yeeb ncuab ntaus li cas tuaj twb puav leej yog nyob ntawm yus lub nrig tas nrho *

Yog yuav piav raws qhov meej pem mas piv li tias yeeb ncuab rho txhais taw xis ib tsis ntse rov tom ntej, txhais tes xis ntaus ib nrig hnyav ncawv tuaj rau yus ( qhov no yog faj 1 ), tib lub caij no yus yuav tsum siv txhais npab sab laug ua luj tshib mus hwm yus lub hauv siab, ces siv lub luj tshib no mus teem yeeb ncuab lub nrig nyom kom nqa siab ( qhov no yog lub thaiv tim 2 ), nyob hauv tib lub caij no yus txhais taw sab xis tshais ib tsis ntse rov sab xis kom yus lub cev dhau rau yeeb ncuab sab xis, lub caij ntawd yus txhais tes sab xis sau hlo rov los ntawm duav, tib teg mus rau yeeb ncuab phab tav xis  ( qhov no yog thawj teg uas yus ntaus tawm ) thiab ntaus tau muaj zog heev, yog tej tus yeeb ncuab uas txuj ci tsis siab ces nws ntxeev hlo lawm, tiam sis yog tus txuj ci siab mas nws thawj nrig uas ntaus tuaj yog dag xwb, thaum uas yus cev tes mus tav, nws hloov hlo nrig ua tes los txhom yus sab tes xis thiab hai yus mus rau sab xis, lub caij no nws sab taw xis uas ncaws tuaj kuj yog dag  *

Thaum pib rho txhais taw sab laug, nws txhais taw xis cia li tib nplawm tuaj, nws tej tes taw thooj txhij siv, yuav ua rau ntaus tsis raug nws thiab nws yuav muab yus ntaus qaug, yog thaum ntsib xws li hais no, lub caij uas yus siv thawj teg yus yuav tsum xub npaj 5 thom nrig uas faj 4 sab thiab nruab nrab kom yeeb ncuab ntaus li cas tuaj los yus thaiv tau tib tas, nyob hauv txoj kev ntaus nrig mas plov meej tau tias, txoj kev ntaus tawm mus thiab faj mas laj siv tsib lub yam ntxwv nyob hauv tib ntsais muag, lub yam ntxwv ntaus no yog ib thom nrig hmoob uas zoo tshaj plaws, txheej kws ntaus nrig thaud yeej txwv tuag nthi tsis pub tshaj rau lwm haiv neeg paub *

Yam ntxwv C ;  Nyob hauv txoj kev qhia ntaus nrig hmoob, cov xib hwb tau muab siab rau qhia thiab xyaum ntaus, lub hauv paus yog xub qhia qhov ncaj thiab yooj yim mam nce mus rau qhov nkhaus thiab nyuaj, xws li nyob hauv txoj kev leem kawm kwv em hnyav, yog xub pib qhov sib mus txog qhov hnyav, pib qhov tsis toom mus txog qhov yuav tsis toom, qhia li no ib qib zuj zus mus, yog thaum swm lawd txawm siv tau leej, leem ntev ces txawm tawv cuag hlau kab, txawm yog hais tias muab txoj kev leem koob saib zoo li txoj kev uas muab tus dag zog qub hloov zuj zus, tej txuj ci no tsis yog tias ib hnub ib hmos txawm yuav tiav, yuav tsum leem xyaum siv caij nyoog ntev ( raws li kev cai feem ntau yuav tsum yog ib xyoos thiaj li tia ) *

Lub caij thaum Cheeb Tshoj kav ntuj, tus kws ntaus nrig Sij Los Xyis qhia huab tais Vwj Paj Yig, thaum pib qhia yog kom nws muab tus me nyuam twmnqa tawm hauv tsev mus noj zaub pem roob, thaum tsaus ntuj ho muab nqa los tsev noj nws niam mis, nws niaj hnub nqa ib hnub tas ib hnub tuaj, nqa xyoo tas xyoo tuaj, nqa mus nqa los , ib pib yuav tsum twb yog 3 xyoos, thaum tus twm hlob hnyav txog 200 los 300 ciab, huab tais Vwj Paj Yig tseem nqa tus twm ntawd zoo li thaum tseem me, li no huab tais Vwj Paj Yig thiaj xyaum tau ib tug dag zog loj uas txaus hem tib neeg, hos thaum ntu lub caij uas Meej Kuj , yawg kws ntaus nrig Sij Puab Tsim Shi Ba Zhi, thaum nws pib kawm ntaus nrig uas yog pib kawm qib nres cev,  nws 2 txhais tes nqa rawv 2 lub xauv zeb, ua kom 2 txhais tes muaj zog, nws 2 sab plab hlaub tseem khi 2 thooj txhuas rau, 2 txhais tes uas nqa 2 lub xauv zeb mas xyaum ntaus tsis so *

Muaj ib hnub nws txawm xav nrog Tswb Kuj Fwj sim taw tes, nws nyob ntawm Tswb Kuj Fwj xub ntiag muab lub qhov cos zeb uas hnyav txog 200 ntau ciab los ntoo saum nws lub taub hau, 2 txhais tes nqa lub xauv zeb hnyav txog 150 ntau ciab, nws dhia tes taw kiv pes lees tsuas hnov nws qw ib suab ces lub tshav ntaus nrig raug nws muab tsuj qawj 2 lub qhov thiab tam sis ntawd nws dhia ib caws phlaw 2 txhais taw tawm plaws hauv lub qhov los, 2 txhais tes nqa rawv lub xauv zeb dhia tes taw tsis tseg, ua rau sawv daws ceeb loj thiab Tswb Kuj Fwj qhuas tias '' tus yawg hmoob no  muaj 2 teg zoo txuj ci , tsis txhob hais tias yuav nrog nws sib ntaus, tab yog ob peb thooj zeb uas nws nqa ntawd yus twb tsis muaj peev xwm nqa sawv''. cov kws ntaus nrig hmoob xws li huab tais Vwj Paj Yig lawv mas lub peev xwm kawm txuj ci kuj txhib tau tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv  tom qab no muab siab rau tawv qhawv khov kho tib yam *

Txoj kev qhia ntaus nrig hmoob mas yog pib ntawm me ntsis mus txog qhov ntau, pib ntawm qhov ncaj mus txog qhov nyuaj, pib qhov qis mus txog qhov siab, thaum pib yog xub siv yus tus dag zog qub mus rau luag lub zog nres cev, ces li mam kawm lub yam ntxwv txuj ci uas siv tswv yim mus qhau luag lub zog nres cev, thaum kawg thiaj siv lub peev xwm hwj huam los ntaus luag qhov chaw muag luav thiab tseem yuav ntaus kom tau luag qaug, txawm yog pib ntawm teem fab, teem chaw, teem zog mus txog qhov uas tsis teem fab, tsis teem chaw, tsis teem zog *

Pib qhov txuj ci uas teem tseg txog qhov uas siv ywj siab, pib qhov ntaus ib teg mus txog qhov ntaus ntau teg sib hloov txawv, piv li leem ntaus nrig, thaum pib yog txiav tias, yuav me li cas thiab ntaus li cas, yuav kom tib ntsais muag txawm tau hauj lwm zoo mas tus yeeb ncuab tsuas siv yam txuj uas thaiv thiab nias xwb, qhov tseem ceeb yog kawm kom tav ntxwv loj thiab nyiaj taus mob, tas no ho teem ib lub chaw rau tus ntaus ntau teg ntxiv, tus neeg uas txais nrig tsuas sib hloov siv tej txuj ci ( nias, dig, thaiv, nplawm thiab txiav ) *

Lub ntsiab yog xyaum qhov muag thiab siv tes, thaum kawg li pub siv ko taw ncaws, lub caij no kuj pub siv 2 txhais tes mus ua yam ntxwv ntxias dag, tus neeg txais nrig kuj pub siv  tas nrho tes taw thiab siv tas nrho nws tej laj lim plab plaw, tiam sis yuav tsum xyaum leem tas siab nrho kom txog thaum muaj peev xwm txais tau tus ntaus txhais tes, ( lub sij hawm ntawd tseem tsis pub ntaus lub taub hau thiab noob qes, qhov sib ntaus no tsuas yog ib nyuag feem ), yog ob tug thwj tim sib hloov leem xyaum kuj haj yam tau txais txiaj ntsim zoo, txuj ci ntaus nrig hmoob txawm yog siv kev sib qhau cev, txais nrig, thiab maj mam kawm ib qho zuj zus mus, xws li pib qhov ncaj mus txog qhov nkhaus, pib qhov qis mus txog qhov siab, pib qhov uas sib sim mus txog qhov ntaus tiag, kom lub peev xwm ntaus thaiv loj tuaj, kom tus dag zog qub hloov ua tus dag zog hwj huam *

NQE 02;  SOJ NTSUAM YAM TSIS PAUB TSEEB NYOB HAUV NEEG LUB CEV *

Txuj ci ntaus nrig hmoob nrog rau nws txoj kev qhia thiab yam txiaj ntsim uas nws tau txais tseem tshuav ntau yam uas paub tsis txog thiab tsis paub tseeb, yog yuav siv txuj ci txheej tshiab los txhais daws mas kuj yuav ua tsis tau tiam sis nws yog ib yam uas muaj tseeb, tej txuj ci no thaum ub hmoob tsuas xam ua ib feem nyob hauv txuj ci Neeb, txuj ci ntaus nrig hmoob yog ib yam txuj uas Laus thiab Qub heev, yog ib feem txuj ci hmoob nyob hauv keeb kwm, vim li no txoj kev qhia ntaus nrig hmoob thiaj siv muaj ib txhia txuj ci Neeb thiab txuag tau tus yam ntxwv txuj ci Neeb tseg, muab xam tias qhov no yog haum raws qhov tseeb tiag, tiam sis tej txuj uas siv txuj ci Neeb los mas piav tau meej pem heev, hos yog siv txuj ci txheej tshiab mas ho tsis muaj peev xwm daws tau, li no tsuas muab tej qhov uas muaj tseeb, tab mas tsis muab tau qhov tseeb hauv neeg lub cev los piav kom meej *

Raws li kev soj ntsuam txog tej yam yuav muaj tseeb xws li muaj hluav taws xob hauv tej toob xib uas ciaj sia, lub paj hlwb kuj muaj hluav taws xob, muaj tshuaj xa moo, lub siab xav dab tsi tau dab tsi, muaj peev xwm paub tau tej yam nyob deb, li ntawd lawv thiaj muaj peev xwm los soj ntsuam txog tej yam uas txawv txav thiab muaj tseeb nyob hauv tib neeg lub cev, qhov no tsuas muab ob peb qho teeb meem los nrog tuav xam xws li :

Qib A ;  KAWM UA SIAB TUS *

Lo lus tias, ''ua siab tus'' nyob hauv txuj ci ntaus nrig hmoob txawm yog txoj kev ntseeg ua lub siab huv si thiab dim ntawm txoj kev qias, yog siv lus txheej txheem tshiab los hais mas yog rhuav lub siab nqaim tsis zoo tseg, txiav tawm tej yam uas los ua ntshu rau sab nraud, tso phluav lub siab ntsws mus rau qhov yus xav tau ntawd, nyob ntawm txoj kev uas yus ua cim rau yus thiab yus cuab yus zog, yog ua kom tus dag zog nyob hauv nruab cev tawm tuaj, kom tshwm muaj ib lub peev xwm loj uas nyiaj taus kev txom nyem thiaj ntaus yeej yeeb ncuab, qhov kawm ua lub siab tus nyob hauv txuj ci ntaus nrig hmoob, tau muaj ib lub yam ntxwv txawv, yog yuav muab sib sau los hais mas lawv qhov uas muaj chaw sib koom txawm yog tej tub kawm yuav tsum hla dhau ntu txuj ci ua siab dawb, muaj siab ntseeg thiab tso tej kev qias tseg tau *

FEEM 01; YUAV TSUM COJ TUS YAM NTXWV SIAB ZOO NCAJ NCEES *

Raws li nyob hauv Keeb Kwm mas hmoob yog ib haiv neeg uas raug luag lwm haiv ntxub tsis npag  thiab lwg tua loj tshaj plaws, pib qhov vam meej los txog rau qhov yuav tuag tu Noob, li no tsoom hmoob thiaj ntseeg tias yuav tsum tau kawm tes taw, qhov tseeb thaum pib yog txuj ci ntaus nrig ua qhov loj thiab yuav siv poj yawm txwv koob tus hwj huam thiaj yauv pab tau kom yus haiv neeg nyob khov kho thiab muaj kev vam meej, thiaj txuag tau yus haiv neeg los yog hwm tau yus lub cev, thiaj li txeeb tau yus nrim dej nrim av kom dim ntawm luag kev caij tsuj quab yuam, vim li no thaum tso kev kawm txuj ci ntaus nrig hmoob mas kev cai yog yuav tsom raws li  xib hwb thiab cov thwj tim li ntawv nyiaj keeb puaj txwm los xaiv ib lub zoo caij nyoog, cov thwj tim yuav npaj ib roog mov txi dab ces sawv daws yuav kim caug pe cog lus *

Lub ntsiab cog lus feem ntau yog muab cov xib hwb saib rau lub xam xeeb, yuav hawm thiab nco txog cov xib hwb txheej thaum ub thiab txuag yus haiv hmoob tej txuj ci, muab lub caj ces ntaus nrig hmoob ua kom ncha thiab nto koob meej, yuav yus caj ces lub meej mom kom tas siab tas ntsws, yog tias ho muaj cov los thuam yus caj ces mas yus yuav tsum los sawv hauv yus haiv neeg cev siv tas nrho yus tus dag zog thiab laj lim plab plaws los pab tiv thaiv kom txog qhov raug tuag lawm los yeej tsis paub khuv xim txoj sia, yuav tsum ua tas tej kab ke no mas thiaj xam tias tus ntawd yog zwm lub caj ces ntaus nrig lawm tiag tiag, txoj kev uas sau thwj tim kawm mas tab txawm yog txuam ib txhia txuj ci tsis raws qhov tseeb, tsis kav txoj kev sau thwj tim no ho muaj qab hau loj rau ntawm uas tswj tej thwj tim kom nyiam lub caj ces thiab muab cov xib hwb saib rau lub sam xeeb nrog rau muaj lub siab nkiag los xyaum tej txuj ci ntaus nrig hmoob kom tiav *
FEEM 02; YUAV TSUM MUAJ IB LUB SIAB NTSEEG KHOV KHO *

Thaum sau tau thwj tim tas mas tus xib h

#32
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
HMOOB TSIS HLUB HMOOB  LEEJ TWG THIAJ YUAV HLUB HMOOB *

Xyoo 1851 txog rau xyoo 1854, lub neej hmoob rov npaj sawv tsov  puv tom qab huab tais suav Tuam Cheej Looj yuav kawg hwj chim kav teb chaws Fuj Naj, suav tuaj kav tsoom hmoob lub caij ntu ntawd, haiv hmoob raug caij tsuj quab yuam loj tshaj plaws, xws li suav tuaj sau se, yog tus txom nyem tsis muaj nyiaj kuv phem qoob loo los cob se ces tus ntawd raug suav muab khi cab ntaus ncaws kom tuag rau zej zog saib, qov no twb tau piav me ntsis dhau los lawm *

Lub xyoo no yog lub xyoo uas tsoom hmoob raug kev txom nyem, raug quab yuam caij tsuj loj tshaj plaws, raug luag tua tuag ua lwj ua liam twb tsis piv tus tsiaj thiab yog lub xyoo uas tsoom hmoob tau txais kev txom nyem siab ntsws tsis muaj yam dab tsi yuav los pauv tau, tsoom hmoob txheej laus thaud hais tseg tias,  raug kev txom nyem ua lub neej noj qauv ntxuag kua muag nce ntuj tsis muaj kev nkag av tsis muaj qhov, hmoob os hmoob !  *

Xyeej foob xyoo ib tsib hlis ntuj tawm plaws*
Saib zoj yub qoob rov ntsuab lis zaws*
Ntuj tshav sawv ua huab dub*
Nag xob nag cua nrov zig zuag li piab dej ntov ntub*
Ntuaj los nag xws thoob dhau qab*
Ntau hnub ntau hmo raug dej dag nyab*
Dej huam mus puv liaj nrag*
Qoob loo mos nyoos raug kuav tag*
Xyoo tshiab ntuj qhua tawm tuaj*
Me np^lej pob kws tab tom ua kaus yuaj*
Neeg pluag xav tias yuav tau chaw vam*
Cas zaj laug ho muab dej cais plam*
Liaj nqhuab yub rov yau*
Las kav xws plaub hau*
Saib zoj lub kua muag poob*
Tsam tawm lwm xyoo tsis tau Noob*
Xav tias xyoo tsis tau nyaj lwm xyoo yuav tau*
Xyoo dhau xyoo los txom nyem kawg kev nkaus*
Nom tswv niaj hnub hu mus them nqe*
haiv hmoob tas tsev tas yim raug sau se*
Xyeej foob xyoo ob yav qab*
Vam tias qoob loo yuav puv txhab*
Yub qoob hlob mos nyoos pham ncos*
Tauv paj txiv nceg rawv vos*
Ntuj os ntuj cas twb tsis pab txawj xav*
Tseem yuav tso kab noj nim los txom fav*
Noj taug dej nqe cheeb siv cab*
Txov lawv dej nce veeb lis sab*
Me nyuj twm noj tsis tas los tshuav paus*
Kab txom fav ces txooj qoob hlav tsis taus*
Kab phlis phlo ua npauj ya mus yuj*
Tej tub qoob tub loo mob siab quaj hu ntuj*
Xyoo twg kab nqos quaj dai ntoo*
Xyoo ntawd txooj qoob li rov zoo*
Xyoo no neeg quaj hloov kab nqos chaw*
Plab tshaib khoob lug xws kab nqos quaj dai taw*
Hma siab tsis zoo nkag zos tom qaib npua*
Nom tswv lim hiam nrhiav kev tshuav tos neeg tua*
Tsoom hmoob rov sawv  puv tua suav tsis txheeb*
Vim hmoob ciam dej nrim av raug luag txeeb*
Thaum pib sau ib hluas txiaj*
Xyoo qab hloov cai raug rau feeb nyiaj*
Sau nyiaj dawb tas tsis txaus ho sau tooj liab*
Sau tsiaj txhu tas los tseem yuav sau qoob tshiab*
Nom kiv txhuv tas los tseem yuav kiv nplej*
Pej xeem them tsis taus raug tua pov nram dej*
Khawb hlo txwv feej mus yuam nqe*
Twb tseem tsis txaus them se*
Tub ntxhais tej kauj toog nphlaib niam txix phij cuam*
Thaum kawg yuav tsum tau hle coj mus yuam*
Tub ntxhais mob siab,  quaj kua muag ntws sis niab*
Cas lub ntuj twb tsis nrog pab, Nom tswv tuaj huab noj huab haus phem tshaj niag dab*

Lub caij no nom tswv suav tuaj sau se ntawm tsoom hmoob hnyav heev, txhua txhia yim hmoob them se quaj qaws, cim ntuj tshiab pib xyoo 1855 suav tuaj sau se txog ntawm ib yim hmoob txom nyem tsis muaj dab tsi los cob se rau luag, cov tub  puv sau se cia li muab nws khi cab, ncaws thiab muab dai ntaus tuag, tam si ntawd muaj ob tug hluas hmoob, ib tug hu ua Yaj Tuam Lwj, suav ua rau nkawv mob siab dhau lawm, luag hais tias  '' tsis yog lam khawm tes dawb quaj rau luag tes, vim yog phlws tes ntxub thiaj li npaj sawv  puv tua'' tam si ntawd nkawv cia li muab cov tub  puv sau se ntaus tuag tas, thooj txhij hnub ntawd ob tug hluas hmoob, Yaj Tuam Lwj nkawv cia li nqua hu tas nrho tsoom hmoob  txhua txhia lub teb chaws sawv  puv rov tua suav *

Xyoo 1860 tsoom hmoob thiaj tau swb  puv, suav muab tsoom hmoob tej poj niam me nyuam txiv neej tua tuag puv roob puv hav, cov khiav dim los mus tau ntau hli tuag tshaib tuag nqhis ib tog kev kuj coob heev, muaj ib txhia thiaj khiav dim tshwm los rau los tsuas teb *

Xyoo 1995 hmoob nyob los tsuas teb muaj kwv yees 400.000 ntau leej, muaj ib co khiav los mus tshwm rau cob tsib teb xyoo 1995 cov hmoob nyob cob tsib teb muaj kwv yees 450.000 leej, nyob thaib xyoo 1995 muaj kwv yees 200.000 ntau leej hmoob, nyob phab mab teb xyoo 1995 muaj kwv yees 11000 leej hmoob *

Keeb Kwm Hmoob nyob hauv los tsuas teb txij xyoo 1865 los txog rau tam si no, nyob hauv hmoob lub neej tsis hais nyob Tuam Tshoj los nyob sab nraud, hmoob twb muaj Keeb Kwm uas yog ib pab pawg hmoob yuav tsum tshwm muaj ib tug vaj uas muaj peev xwm sawv los kav hmoob xws li nyob los tsuas teb xub tshwm muaj yawg Lauj Kiab Toom, tom qab nws tas hwj chim, ho tshwm muaj yawg hlob Vaj Pov uas yog hmoob ib tug huab tais, tiam sis lub teb chaws los tsuas kuj tau ua tsov ua  puv, li no hmoob thiaj tau nrog nplog tuav riam tuav phom sawv tsov  puv tiv thaiv lub teb lub chaw *

Xyoo 1975 thaum lub 5 hlis ntuj hmoob ib feem ho tau khiav tsov  puv tuaj mus rau thaib teb, tuaj mus rau U A S,  mus rau Fab Kis, mus rau Kas Nas Das, mus rau  Australi, thiab yuav luag txhua lub teb chaws nyob ntiaj teb no,  cov hmoob nyob U S A muaj 150.000 leej, cob hmoob nyob Fab Kis av loj thiab Guyan muaj 16.000 ntau leej, nyob Canada muaj 850 ntau leej, nyob Australi muaj 750 ntau leej, lwm lub teb chaws twb muaj hmoob nyob tiam sis leej puav xwb tsis hais rau hauv no, Hmoob lub neej ib txhis yeej nyob tsis ruaj, hmoob tsis tsuas tau tsiv teb tsaws chaw pem Tuam Tshoj los rau los tsuas teb xwb tseem tau tsiv los tsuas teb tuaj mus rau yuav luag txhua lub teb chaws nyob hauv ntiaj teb no, vim txoj kev ua tsov ua  puv, li no hmoob tsuas ntshai rwg txoj kev uas nyob hauv luag lub qab hwj chim *

Li ntawd, hmoob thiaj yuav tsum khiav kom dim txoj kev caij tsuj quab yuam ntawm luag lwm haiv neeg, hmoob nyiam nyob ua pab ua pawg nrog rau txoj kev twj lij thaj yeeb thiab tau ua lub neej nyob kaj siab nrog kwv tij neej tsa, tiam sis yuav nco ntsoov tias hmoob tau ncaim kwv tij neej tsa pem Tuam Tshoj los tau kwv yees 220 ntau xyoo, tau tso kwv tij neej tsa tseg, yog huas kom dim ntawm luag ntsis ntaj ntsis hmuv, hmoob yog ib haiv neeg uas raug luag lwm haiv ntxub tsis npag tshaj plaws, xws li los tsuas teb niaj hnub no hmoob nyob pem tej toj roob, khuab roob khuab ha raug nplog mus caum tua, tej poj niam me nyuam tsis txaum twb raug tua tuag tas, qhov no thov sawv daws nco ntsoov tias thaum ub yog muaj huab tais Vaj Pov sawv los ua hmoob tus thawj coj, thiab ib qho yog vim muaj yawg hlob phas nyas Tub Npis Lis Foom ua tus saib kev ncaj ncees nyob hauv Tsawb, hauv Xyeem thiaj ua rau Hmoob muaj kev twj lij, kev khwv noj khwv haus ywj siab, kev lag luam ywj ntsws, hmoob thiaj nqis mus tau nram tiaj thiab tau txais kev kawm ntawv nrog luag txawj ntse, tau nrog luag ua nom ua tswv, tej tub ntxhais hluas tau tawm mus kawm nyob txawv teb chaws, qhov no yog los ntawm huab tais Vaj Pov lub hwj chim uas muaj peev xwm, thaum hmoob tsis muaj huab tais hmoob mus ntsib nplog tom tej kev txawm yog niag nplog loj leeb xwb, hmoob yuav tsum kim caug tsa tes nuv kom nplog mus dhau hmoob thiaj sawv tau, tiam sis txij li hmoob muaj huab tais Vaj Pov sawv los tswj, tsoom nplog kuj saib taus hmoob thiab hmoob kuj tau txais kev ua noj ua haus ywj siab, hmoob thiaj thiaj tsim muaj tej tub txawg tub ntse *

Hmoob  tsis yog ib haiv neeg uas tsis xav kom tau txais kev twj lij thaj yeeb, vim hmoob los nrog luag lwm haiv neeg nyob hauv luag teb luag chaw, yog muaj tsov  puv hmoob kuj yuav tau sawv  puv nrog luag tiv thaiv kom hmoob tej poj niam me nyuam tau txais kev ua noj ua haus thiab ua lub neej kaj siab, tiam sis kuj ua rau hmoob lub neej thoj nam tsiv teb tsaws chaws tsis tseg nyob tsis ruaj, vim li no hmoob tsuas cog tsawb thiaj tau noj, hos cog lwm yam txiv ntoo ces tsuas yog mus de tom qub zog los noj xwb, sawv daws yuav nco ntsoov tias huab tais Vaj Pov yog tus cag hmoob uas poj yawm txwv koob thaud los Xeeb, yog ib hnub twg tis muaj huab tais Vaj Pov lawd, txawm yuav nyob rau lub teb chaws twg los tsis tsuas yuav raug luag lwm haiv neeg saib hmoob tsis muaj nqis xwb, tseem yuav raug luag kev caij tsuj quab yuam  tib yam li thaud hmoob nyob Tuam Tshoj los yog nyob teb chaws los tsuas li niaj hnub no *

Yog hmoob tsis hwm hmoob tus huab tais lawd, hmoob lub neej tom ntej yuav rov raug luag lwm haiv neeg txoj kev caij tsuj quab yuam dua, txhua txhia haiv neeg twb puav leej muaj huab tais los ua keeb tiv kav lawv pab pawg neeg ntawd, thiab luag lwm haiv neeg muab luag tus huab tais saib rau lub sam xeeb yam tas siab tas ntsws, li no yog hmoob tsis hwm hmoob tus huab tais lawd, luag lwm haiv neeg kuj yuav tsis saib hmoob rau nqi, qhov no yog ib qho uas tseem ceeb heev, huab tais Vaj Pov yog ib tug thawj coj ntawm haiv hmoob, nws hlub thiab tshua txog nws cov pej xeem hmoob uas tseem nyob rau ntuj qub qab heev, tsis yog zoo li ib yam toob xib uas zoo nqa, ces ntshe nws twb khaws sawv daws rau hauv nws lub hnab tshos coj tuaj mus nrog nws tas lawm, niaj hnub no tshuav nws cov pej xeem tom qab raug luag lwm haiv neeg mus caum tua, tsis hais poj niam me tub me nyuam twb raug tuag ua rau huab tais Vaj Pov noj tsis qab pw tsis tsaug, yog tsoom hmoob sawv daws sib koom tes xws li hmoob poj yawm txwv koob lub '' Koom Haum Sib Koom Tes '' yav ntuj thaud, qhov no yuav pom tau tias pab tsis tau loj tiam sis kuj muaj ib txog kev uas yuav daws tso tau hmoob raug kev txom nyem, tsis hais nyob Tuam Tshoj los nyob rau los tsuas teb, nyob rau cob tsib teb, muab piv txwv li niaj hnub no huab tais Vaj Pov tawm los tsuas teb mus, sawv daws yuav pom tau tias, cov nplog tau muab tej tus Hmoob tsa los ua nom ua tswv, xa tej tus Hmoob tuaj mus ua hauj lwm nyob rau cov  ( Ambassadeur ), qhov no tsis tsuas yog nplog ua los ntxias kom tsoom Hmoob ntseeg tias lawv hlub Hmoob xwb, tseem yog ib ntsuj  puv uas txias heev ua kom tsoom Hmoob paub tsis txog, qhov tseeb tiag nplog twb nrhiav tom txwv kom Hmoob cov thawj rov mus mag, tej nom tswv nplog tseem siv ntau tsav ntau yam los ntis nws lub ntsej muag kom sawv daws paub tsis txog qhov uas lawv xav muab tsoom Hmoob uas nyob hauv lawv lub teb chaws txov kom tu noob, tsoom Hmoob tsis muaj coob tiam sis Hmoob txoj kev txom nyem yav dhau los tseem muaj coob leej ntau tus tau ntxeev siab tig ntsis ntaj ntsis hmuv rov rau yus haiv neeg, Hmoob txoj kev tsis yeej tsov  puv txawm yog vim thaum yuav yeej pheej muaj yus haiv neeg tus puav ntxeev siab tig rov txov yus cov thawj coj *

Li ntawd, Hmoob thiaj xwb  puv kuj yog ib qho Hmoob tsis thooj siab koom ntsws txaus, sawv daws yuav tsum tau soj ntsuam txog qhov tseeb nyob hauv lub neej Hmoob, tsis yog lwm haiv neeg thiaj ntxub tsis npag Hmoob xwb tseem muaj yus haiv neeg rov ntxub yus haiv neeg tuaj, tiam sis qhov kawg cov neeg ntxeev siab ntawd kuj raug luag lwm haiv neeg muab txov tuag tib yam, phim sawv daws yuav tsum pab taug Hmoob Keeb Kwm kev ua tsov ua  puv mus ntxiv nyob hauv Hmoob txheej laus thaud thiaj yuav paub txog qhov tseeb uas ( Hmoob tsis hlub Hmoob leej twg thiaj yuav hlub Hmoob ), hmoob yuav tsum xav txog tias, ib xub muv tsis txawj hais lus muaj qas txhiab qas vam tiam sis lawv twb yuav tsum muaj tus thawj coj thiab twb txawj hwm tus Vaj, li no hmoob twb yog ib haiv neeg tsis tsuas txawj hais lus hos twb muaj kev txawj ntse coob leej ntau lwm tus uas yog huab tais Vaj Pov tau txhawb nqa lawv lub neej, vim twb xav kom yus tej neeg txawj ntse los sawv cev nrog coj tsoom pej xeem hmoob ua ib tsob kom nkag mus rau txoj kev vam meej saib puas yuav caum tau luag lwm haiv neeg uas twb xub vam meej nyob hauv ntiaj teb no *

Thov kom tsoom hmoob tig los coj tus yam ntxwv raws nraim Hmoob tej poj koob yawg koob lawv txoj kev uas piav los saud thiaj yog Hmoob tus cag ncau uas poj coj noj yawm coj ua thaud, yuav pom tau tias puas tsav yam nyob hauv hmoob lub neej yuav hloov mus rau txoj kev huaj vam thiab vam meej mus raws cuag luag cov haiv neeg uas xub vam meej nyob hauv lub qab ntuj khwb tom ntej, txawm hmoob tsis muaj teb chaws los tsuav yog hmoob lub neej muaj kev vaj huam sib luag nyob hauv txhua txhia fab, xws li kev lis kev cai, kab tshoob kev kos, kev teev hawm, kev coj noj coj ua, tej yam no yog yam tseem ceeb nyob rau hauv hmoob lub neej niaj hnub no *

Kev lis kev cai, txawm yog kev ua dab ua qhua raws li poj coj noj yawm coj ua *
Kab tshoob kev kos, txawm yog ua raws li tus cag nrhau uas poj coj noj yawm coj ua *
Kev teev hawm, txawm yog kev txia mus coj lwm yam kev lis kev cai *
Kev coj noj coj ua, txawm yog tsa tej koom haum thiab kev vaj huam sib luag *

Txhua txhia yam tseem ceeb twb tau piav tas nrho nyob rau hauv phau ntawv no lawm, thov kom niam txiv kwv tij neej tsa hmoob nrog soj ntsuam raws qhov tseeb uas yog tus cag nrhau nyob hauv keeb kwm hmoob thaum ntuj tsim teb raug, yog hmoob coj tau raws nraim txhua txhia yam uas tau piav los saud, yuav pom tau tias hmoob lub neej txheej tshiab tom ntej txawm tsis muaj kev nce ntuj tau los yuav tsum muaj txoj kev rau hmoob taug mus raws cuag luag lwm haiv neeg nyob hauv ntiaj teb no *

Kev soj ntsuam, txawm yog tej yam tsis paub tseeb nyob hauv neeg lub neej uas muaj tseeb, xws li hmoob muaj xeem, tiam sis lub xeem no tsuas yog tseem fwv suav thaum ub muab rau hmoob xwb, yog ib ntsuj  puv uas ua kom hmoob faib ua pab ua pawg, kom hmoob txhob sawv tau ua ib pab sawv tsov  puv, qhov tseeb tiag hmoob tsis muaj xeem, hmoob thaum ntuj tsim teb raug tsuas muaj lub keeb kwm hais tias ''Qhua'' lub Qhua *

Lo lus tias soj ntsuam, kuj yog ib qho uas hmoob yuav tsum tuav xam txog cov teb chaws nyob hauv lub ntiaj teb no ib lub Kuj Cuab yuav saib qhov tseeb tias luag lwm haiv neeg, piv ntxwv li haiv neeg Fab Kis kuj tsis muaj lub xeem, haiv neeg As Mes Liv Kas kuj tsis muaj xeem, vim li no luag tsuas yuav lub npe caj ces los tis tshoob tis kos xwb, nws yog ib qho tseem ceeb uas haiv hmoob yuav tsum rov los soj ntsuam txog thiab tshawb nrhiav lub hauv paus Keeb Kwm qhov tseeb thaum ntuj tsim teb raug coj los kawm sawv daws thiaj yuav ntseeg tau meej tias tus cag ncau tiag tiag yog xeeb txawm li cas los ? poj coj noj yawm coj ua zoo li cas ?  puas muaj qab muaj hau ?, txhua yam uas tau piav los phim hmoob yuav tsum sib sau los tuav xam txog Hmoob Keeb Kwm hauv hmoob lub neej uas ib txwm muaj keeb tiv ntuj tsim teb xeeb *

Li ntawd, thov kom haiv hmoob rov los soj ntsuam txog hmoob tej kev lis kev cai thaum ub thiab muab khaws los coj kom muaj kev vaj huam sib luag sib txig nyob hauv kab tshoob kev kos, hauv hmoob tej tub ntxhais kev sib yuav kom tsis txhob muaj kev txiav tej tub ntxhais txoj kev sib hlub xws li sib nyiam ywj siab sib yuav ywj xaiv, niam txiv tsuas tos ua tshoob ua kos, ib tog tuaj chawj ib tog ua neej ua tsav, tej kev caub chim ib leeg tsis muab los piav rau lwm leeg *

Kev caub chim ntawm hmoob kuj muaj ntau yam uas tsis tsuas yog ib leeg yuav zam tsis dhau lwm leeg, tiam sis thov kom haiv hmoob tig rov los soj ntsuam txog hmoob lub neej nyob hauv ntiaj teb no, tsis hais yuav nyob pem Tuam Tshoj los nyob txhua lub teb chaws sab nraud, hauv qab ntuj khwb no, hmoob tsuas raug luag lwm haiv neeg txoj kev caij tsuj quab yuam tsis tseg, thov kom haiv hmoob los soj ntsuam txog kev caub chim ntawm luag lwm haiv neeg uas tau caij tsuj hmoob lub neej los mas muaj ntau heev, li no hmoob yuav tsum thooj siab koom ntsws los sib tuav xam txhawb txhim kho hmoob lub neej, tus hlob yog tus hlob, tus yau yog tus yau, kev sib fim, kev sib ntoj sib thuv ntawm haiv hmoob kom yog ib haiv neeg thiab siv ib tug txheej txheem, ib lub yam ntxwv ntaj ib hnab hneev ib hlua muaj kev vaj huam sib luag sib txig *

Qhov tseem ceeb tshaj nyob hauv hmoob lub neej niaj hnub no, yog hmoob tej tub ntxhais txoj kev sib ntoj sib thuv, txoj kev sib hlub, kev sib yuav, kev ua tshoob ua kos, tsis tsuas yog niaj hnub xwb, hmoob twb muaj dua kev ua tshoob kos los tau ntau txhiab xyoo uas ib leeg yuav tis neej tis tsav nrog lwm leeg, yog los ntawm tej tub ntxhais txoj kev sib xaiv ywj siab sib yuav ywj nyiam *

#33
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
[color=#333399]
Nyeem tsuas saud los !!!!


                                        PHAU NTAWV KEEB KWM TSOV  puv *

                                                   HMOOB SAWV TUA SUAV *

                       NYOB HAUV KEEB KWM PUAV LEEJ MUAJ FEEM KOOM *


PHAU NTAWV TSOV  puv YOG PIAV TXOG TIAM NEEG UAS HAIV HMOOB UA LUB NEEJ NOJ QHAUV NTXUAG KUA MUAG, NCE NTUJ TSIS MUAJ KEV NKAG AV TSIS MUAJ QHOV, TXIJ LUB SAWM FEM NYOB HAUV HMOOB LUB CAIJ TXHAWV LOS TXOG LUB CAIJ NTSWS, HAIV HMOOB TSUAS UA LUB NEEJ NYOB HAUV LUAG LWM HAIV NEEG LUB QAB HWJ CHIM THIAB RAUG CAIJ TSUJ QUAB YUAM TSIS TSEG, LI NTAWD HMOOB THIAJ YUAV TSUM SAWV  puv LOS TXUAG HMOOB TXOJ SIA KOM DIM NTAWM LUAG LWM HAIV NEEG LUB NTSIS NTAJ NTSIS HMUV, HMOOB UA LUB NEEJ NYOB HAUV DEJ KUB HLUAV TAWS NTAIV YOG IB YAM NQOS TSIS MUS NTUAV TSIS TAWM *

TXIJ NO MUS YUAV PIAV RAWS LI NYOB HAUV KEEB KWM TAU SAU TSEG, XAM TXIJ HUAB TAIS TXIV YAWG LOS TXOG TXHEEJ NO KWV YEES MUAJ 6000 XYOO, TAS NRHO TXHUA TSAV TXHUA YAM NTAWM HMOOB TXOJ KEV SAWV TSOV  puv LOS TIV TUA LUAG LWM HAIV NEEG TXOJ KEV CAIJ TSUJ QUAB YUAM TAU CIM TSEG RAU HAUV  TUAM TSEV TXHAB KHAWS NTAUB NTAWV

Hmoob lub neej tsuas xav tau txais txoj kev twj lij thaj yeeb, tiam sis xav tsis nrog xav tsuas ntsib txoj kev kub ntxhov thiab ua lub neej nyob hauv txoj kev tsov  puv thawm niaj thawm xyoo los tau ntau txheej ntau tiam, hmoob lub neej ntu caij txhawv los txog ntu caij huaj vam, tsuas raug luag lwm haiv neeg caij tsuj quab yuam tsis tseg, ua rau hmoob lub neej tau txais kev lwj siab dhuav ntsws sim neej no tsis paub yuav piav phab twg tuaj, tiam sis tej tsov  puv thaum ntxov los yuav hais tsis tas npaud, Hmoob sawv  puv tsuas piav txij xyoo 6 uas haum rau xyoo 811 los txog xyoo 1855 no xwb, Hmoob txoj kev sawv  puv tsis tsuas yog tiv thaiv Hmoob nrim dej nrim av hos tseem yog  Keeb Kwm txuag kom tau haiv Hmoob lub npe tseg tsis pub ploj *

FEEM  01;  LUB HAUV PAUS  HMOOB SAWV  puv TIV TUA HUAB TAIS SUAV  *

Li ntawd, Hmoob txoj kev sawv tsov  puv tua suav Thaj Tshoj tus huab tais hu ua Yeej Huj kav teb chaws xyoo 6 haum rau xyoo 811, lub xyoo ntawd nyob teb chaws Xyab Xyib Naj hauv xeev Fuj Naj yav qab los nag hlob heev, ua rau tej toj roob hauv pes dej nphau npog, tej liaj teb qoob loo raug dej kuav mus tas, tej zej zos Tsheem Sim twb raug dej nyab liam sim tas, tsoom hmoob puav leej raug kev txom nyem, tus nom suav Kuab Tshaj Sis Guang Cha Shi npe hu ua Kawm Cheej Gou Qing kav lub teb chaws Fuj Naj tsis quav ntsej hmoob tej kev txom nyem, nws tseem quab yuam hmoob nrog cov haiv neeg me mus pab nws kho nws tej tsheej tej loog, nws tau ua phem thiab coj nruj heev *

Li ntawd, yawg Tsab Pem Ceem Zhang Bo Ling yog tus thawj coj cov tub  puv nyob suam teb chaws ntawm 5 tug dej, thaum Thaj Tshoj ib tug huab tais hu ua Yeej Huj  Yuan He, yawg Tsab Pem Ceem  thiaj coj tsoom hmoob thiab cov haiv neeg me sawv  puv los mus tiv thaiv tua tus nom suav kav xeev Fuj Naj siab phem ntais ntuj no los txuag nws suam teb chaws thiab tsoom pej xeem txoj kev thaj yeeb,  yawg Tsab Pem Ceem lawv tua txeeb tau huab tais suav 2 lub Tsawb Zhou, ntsuj  puv Hmoob no tau deeg mus txog Tshaj Tsawb Chang Zhou, Cees Tsawb Jing Zhou thiab Xyim Tsawb Xu Zhou, kuj ua rau Thaj Tshoj yav qab raug xwm txheej loj *

Cov neeg ntxeev siab mus coj cov neeg Txaa Khau Zang Ke yav qab teb thiab mus yaum cov neeg Xyib Yeej Xi Yuan, lawv los mus tua nyuj tua twm noj txhooj cog lus tsa nom, lawv khawb qhov taub ntshaus pes ntshaws, cov ntsiab lus no yog piav txog yawg Tsab Pem Ceem coj tsoom Hmoob thiab lwm haiv neeg me nyob suam teb chaws Tshaj Tsawb, yog lub Xyeem Yuan Leng nyem no nyob xeev Fuj Naj thiab Xyim Tsawb nyem no yog lub Xyeem Qing Yang hauv xeev Fuj Naj, tib lub caij no, yawg Tsab Pem Ceem twb tso neeg mus yaum tau cov neeg nyob hauv Kim Tsawb thiab Kav Xyib, hais kom lawv cov thawj coj Hmoob tuaj nrog yawg Tsab Pem Ceem haus ntshav cog lus sib koom tes, thiab kom txhua txhia qhov uas Hmoob nyob nrog rau cov haiv neeg me koom siab sawv los ua ib pab tub  puv khov kho, xaiv tsa Hmoob tus tuam thawj tub  puv nrog rau cov thawj coj *

Thaum huab tais pem Ceeb Tsheej  hnov dheev lub moo no, nws tso xov ceev nrooj tuaj rau tus nom Kuab Tshaj Si Kawm Cheej kom cia li coj suav  puv tuaj mus tua Hmoob, nyob hauv lub xyoo no thaum 11 hlis txooj, yawg Tsab Pem Ceem coj tub  puv mus tua suam teb chaws Cheej Toob Pej, Kim Tsawb sab pej uas yog suam teb chaws " Pau Bo " nyem no yog lub xeev Txeeb Yim Zun Yi thiab mus tua suam teb chaws " Fem Fei " nyem no yog lub Xyeem Tawj Cab De Jiang hauv xeev Kim Tsawb, lub sij hawm ntawd cov Hmoob nyob rau suam teb chaws Xyab Xyib Naj, xeev Fuj Naj yav qab, xws li Tsheej Pum, Xwm Leej, Ceem Tsawb puav leej sawv nrog yawg Tsab Pem Ceem koom tes, huab tais suav rov tso tub  puv tuaj tua Hmoob ntau zaus, tiam sis tsoom  puv Hmoob tau tiv tua tawv qhawv ua rau suav  puv swb piam tas *

Thaj Tshoj tus huab tais hu ua Thaj Xyee Txoos Tang Xian Zong tau thooj txhij ua ntawv txo tus nom Kawm Cheej uas kav xeev Fuj Naj thiab ho ib txhij tshaj daim phiaj Tooj Tsov  puv mus rau xeev Xim Tshuab Si Chuang, xeev Huj Pej Hu Bei, xeev Kav Toob Guang Tong, xeev Kav Xyib Guang Xi, xeev Fuj Ceem Fu Jian, kom cov tub  puv tas nrho nyob hauv cov xeev no nqis los mus rau hauv xeev Fuj Naj thiab mus tsuj tua cheb ntxuav Hmoob, lub caij no yawg Tsab Pem Ceem tau muab Tshaj Tsawb thiab Xyim Tsawb coj los ua lub hauv paus, muab suam teb chaws Tsheej Pwm Cheng Bu, Xwm Leej Sui Ning, Cuaj Toom Jiu Dong nrog rau suam teb chaws Pau thiab Fem ua lub chaw txoos tub  puv tom hauv ntej zov thaiv, tej chaw uas tsoom tub  puv zov mas kuam kawb heev tej suav  puv tuaj tua tsis tau Hmoob tej yeej  puv kom tawg *

Nyob rau hauv lub xyoo 813 uas yog Thaj Tshoj tus huab tais hu ua Yeej Huj kav teb chaws xyoo 8, nws tau tso suav  puv tuaj tua Hmoob tsis tseg, lub 4 hlis ntuj, huab tais tau hu tus nom Cheej Lwj Jing Lù hu ua Txhib Neej uas kav lub xeev Kim Tsawb, thiab thaum lub 5 hlis ho hu tus nom Cij Tuam Sis hu ua Yeej Xwm Ji Duo Shi, Yuan Sui uas kav lub teb chaws Ceeb Naj Jing Nan, lub 7 hlis ho hu tus nom Cij Tum Si hu ua Phaab Moos Yaj Ji Duo Shi, Pan Ming Yang uas kav suam teb chaws Ceem Naj Tshuab Toob Jing Nan Dong, lub 8 hlis ho hu tus nom  Kuas Tshaj Sis Lw Koob Tsuj Guang Cha Shi Lui Gong Zhu uas kav xeev Fuj Naj, cov nom no yog huab tais hu tuaj sab laj nyob hauv xeev Fuj Naj yuav nrhiav ib lub tswv yim los tiv tua Tsab Pem Ceem, li ntawd Lw Koob Tsuj thiaj nqus  puv tuaj nyob rau ntawm Vws Kab Wu Gang, vim lawv twb tuaj tua 9 ntsug tsis yeej Hmoob, ua rau tej nom me muaj chaw sib cov nyom, xws li ib txhia nom yuav thov kom huab tais ntxiv tub  puv tua dua, ib txhia ho pom zoo tso tseg cia sib hais nrog Hmoob kom haum tsis txhob sib tua ntxiv lawm *

Nyob hauv rooj sab laj ntawm tsoom thawj tub  puv suav txoj kev sib cav nyom no, yog tus thawj tub  puv hu ua Txhib Neej Chui Neng yuav kom hu tas nrho cov tub  puv nyob xeev Ceeb Naj, xeev Kav Xyib tuaj ntxiv rau cov qub tso yuav rov tua Hmoob dua, hos tus nom Yeej Xwm thiab tus nom Lw Koob Tsuj nkawv yog pab yuav kom tso kev sib ntaus sib tua tseg, cia sawv daws sib hais kom haum ua zoo xwb, lawv 2 pab tau sib hais mus los tsis sib haum, ces tus nom Txais Xyam hu ua Lis Cij Phum Zai Xiang Li Ji Pu tsis pom zoo yuav raws li tus nom Txhib Neej zaj tswv yim, Lis Cij Phum thiaj hais tias, tus nom Hmoob Tsab Pem Ceem no raug kev ntxub tsis npag, thiaj ua rau nws nplua taws thiab  ntxeev siab, yog peb txawj mus nrog nws sib hais haum mas nws yuav tsum rov los ua zoo xwb, txwv tsis pub Txhib Neej coj  puv mus tua Hmoob ntxiv *

Dua no lawd, Lis Cij Phum thiaj tso Yeej Xwm thiab Lw Koob Tsuj tuaj mus nrog Tsab Pem Ceem sib hais haum tas, Tsab Pem Ceem kuj xav ib qho tias tsuav yog yus haiv Hmoob tau txais kev thaj yeeb tsis raug luag lwm haiv neeg ntxub tsis npag xwb, li no Tsab Pem Ceem thiaj hais kom suav tu txij Tshaj Tsawb, Xyim Tsawb rau Hmoob lub Ceeb Naj kav kom zeem tseeb tias cov teb chaws no yeej yog Hmoob li tiag,  qhov teeb meem no Thaj Tshoj tus huab tais hu ua Yeej Huj kuj pom zoo ua raws li Tsab Pem Ceem cov lus thov, li ntawd Tsab Pem Ceem thiaj muab tsov  puv tso tseg, Thaj Tshoj tus huab tais thiaj tuaj muab Tsab Pem Ceem tsa ua nom Yawm Ve Yis Leej kuv phem Laj Cam You Wei Yi Ling Zhong Lang Jiang kav tsoom Hmoob thiab tas nrho cov haiv neeg uas nyob hauv Hmoob lub teb chaws,  kev sib ntaus sib tua uas noj caij nyoog txog 3 xyoo thiaj tau xaus tseg, ntsuj tsov  puv uas Tsab Pem Ceem coj cov haiv neeg me nrog Hmoob sawv  puv tua huab tais suav Thaj Tshoj tseem fwv no txawm tias sib hais haum tso tsov  puv tseg lawm, tiam sis ntsuj tsov  puv no kuj ua tau muaj 2 lub teeb meem, li ntawd Hmoob thiaj li sawv  puv tiv tua huab tais tseem fwv xws li :

Teeb Meem 1 ; Yog plov meej tias cov Mab ntawm 5 tug ntug dej uas Hmoob ua tus coj noj coj ua tau muaj kev vam meej tuaj, lawv muaj peev xwm los txuag tau lawv txoj kev thaj yeeb, yog huab tais pom zoo ua raws li lawv lub siab nyiam, li no Hmoob kuj muaj lub siab hwm tej nom tswv suav , tiam sis yog cov nom tswv suav npaj tuaj txeeb Hmoob tej teb chaws los yog tuaj caij tsuj quab yuam mas Hmoob thiaj yuav tsum sawv  puv los tiv tua !*

Teeb meem 2 ; Yog plov meej tias cov  Mab ntawm 5 tus ntug dej uas yog Hmoob ua lub hauv paus txaus siab los mus hwm huab tais Thaj Tshoj lawd, yog Tsab Pem Ceem tau teem ib nqi lus tseem ceeb, xws li yuav kom huab tais suav muab txij Tshaj Tsawb, Xyim Tsawb tu rau Hmoob lub Ceeb Naj kav, tom qab huab tais suav kuj pom zoo kheev, Tsab Pem Ceem thiaj tseg, qhov no kuj yog ib yam puav pheej tias tsoom Hmoob thiab lwm haiv neeg me raug nom tswv suav ntxub tsis npag thiab caij tsuj quab yuam, li no Hmoob thiaj tau ua lub hauv paus coj lwm haiv neeg me sawv  puv tua cov nom tswv suav kom pej xeem muaj feem koom nyob hauv txoj kev vaj huam sib luag *

Txij Hmoob sawv tsov  puv tua huab tais Thaj Tshoj tseem fwv txoj kev phem dhau mus lawd, Hmoob tau txais kev nrhiav noj nrhiav haus, kev twj lij thaj yeeb los txog xyoo 895, Hmoob lub neej tau txais ke vam meej thiab tau nce ib qib, yog los ntawm  tus thawj coj Hmoob hu ua yawg Tsab Pem Ceem *

FEEM  02 .  XYOO 897- XYOO 910,  puv PHAB CEEB THIAB YAJ TSHEEJ LIS *

Lub caij Thaj Tshoj yuav kawg hwj chim, nws txoj kev kav teb chaws rov phem heev, ua rau kev vam meej tau poob qis txog qhov pab tsis tau txhua txhia lub " Pha Pan " Nroog Loj, txhua lub Tseem Zheng Nroog Me nyias cia li twj lij nyias, muab lub teb chaws faib ua sab ua sua, nyias taus nyias heev, "Tsov  puv Tis Tsov  puv", muaj ntuj qhua teb nkig, muaj dej nyab liaj ia teb chaws, ua rau pej xeem tau txais kev txom nyem tsis paub yuav tig tau cev, lub caij no tus nom kav xeev Fuj Naj hu ua Muas Yeeb Ma Yin xav kom nws lub hwj chim loj thiab tau teb chaws dav ntxiv, ces nws niaj hnub tso tub  puv tuaj tua Hmoob suam teb chaws ntawm 5 tug ntug dej tsis so, muaj tej haiv neeg me nyob hauv suam teb chaws 5 tug dej tau ntshai Muas Yeeb lub hwj chim ces cia li mus zwm rau nws tas, tsuas tshuav suam teb chaws Feb Tsawb nyem no yog Tsheej Pum, Xwm Leej thiab Tsheej Tsawb xwb, tsoom Hmoob cov nom tswv uas hu ua Phab Ceeb Seem Pan Jin Sheng thiab Yaj Tsheej Lis Yang Cheng Li, vim txoj kev txuag Hmoob suam teb chaws Feb Sab Toom Fei Shan Dong kom Hmoob tau txais kev ywj pheej thiab kev thaj yeeb, li ntawd nkawv thiaj tau coj tsoom Hmoob sawv  puv los tiv tua tus nom suav Muas Yeeb txoj kev caij tsuj quab yuam tsoom Hmoob *

Tib lub caij ntawd, tus nom Hmoob uas kav Tshaj Tsawb hu ua Xoom Yig Song Yè thiab tus nom Hmoob uas saib Xyim Tsawb hu ua Tsab Xib Yij Chang Shi Yi kuj sawv  puv koom tes nrog Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis nkawv, cov thawj coj tub  puv Hmoob tau muab Feb Sab Toom los ua lub hauv paus, lawv tau nqua hu cov neeg Hmoob nrog rau cov haiv neeg me nyob hauv Feb Tsawb,Tshaj Tsawb thiab Xyim Tsawb nrim av sawv los koom tes, Phab Ceeb Seem kav lub Xyeem Xwm Leej 6 twv, 8 twv thiab 5 lub toom hauv Tsheej Pwm nrog rau 8 toom hauv lub Xyeem Xeeb Leej Xin Ning, tsom raws li kev kav teb chaws txheej tshiab no txawm yog lub Xyeem Xwm Leej, lub Xyeem Thoob Tom sab toob fab, lub Xyeem Tsheej Pwm sab naj thiab xib pej, lub Xyeem Xeeb Leej sab xib fab naj, Hmoob tej teb chaws no puav leej yog  toj roob hauv pes siab thiab Cuam Kawb uas Hmoob nyob kam, kev nce toj nqis taug cuag noog ya, li no thiaj muab suam teb chaws no hu ua "Fei Shan  txhais tias  Roob Ya" *

Huab tais suav Cheej Leej Qing Ning sawv kav teb chaws xyoo 4 haum rau xyoo 897, tus nom suav hu ua Muas Yeeb coj suav  puv tuaj tua Hmoob ntawm Feb Sab Toom, Phab Ceeb Seem ib ke koom nrog Xoom Yig thiab Tsha Xi Yij tua suav  puv, ib ke ho koom nrog Yaj Tsheej Lis mus nyiag tua Muas Yeeb lub hauv paus  puv nyob rau nroog Vws Kab Wu Gang, lub caij ntawd Muas Yeeb cov tub  puv tab tom tuaj txog Som Tsawb Shao Zhou, ( yog lub nroog Shao Yang nyem no), thaum Muas Yeeb hnov lub moo no, nws cia li coj 5.000 ntau leej tub  puv Heej Sab rov mus rau Vws Kab, li no yawg Phab Ceeb Seem thiaj tso tub  puv zov Feb Sab Toom txog rau thaum Leej Tshoj Liang Shao tus huab tais Khaib Pheej Kai Ping  kav teb chaws xyoo 907 yog xyoo 1 uas Leej Tshoj thawj tug huab tais hu ua Tswb Faaj, nws tau muab Muas Yeeb tsa ua tus Vaj Tshws Kuj tshiab, ua rau Muas Yeeb lub hwj chim haj yam loj ntxiv *

Huab tais Khaib Pheej kav ntuj xyoo 4, hauv lub xyoo 910, tus nom Hmoob Phab Ceeb Seem thiab Xoom Yig nkawv coj tub  puv Hmoob mus tua ib ntsug  puv loj heev nyob rau Muas Yeeb teb chaws, tib pliag ntshis tsoom tub  puv Hmoob twb tua nias qees mus txog suam teb chaws Xyab Xyab Xiang Xiang thiab Sua Foom Shuang Feng, tus nom Hmoob hauv Tshaj Tsawb hu ua Xoom Yig mus tua txeeb tau Xyab Xyab rov los *

Tus huab tais suav Cheej Huam Qing Hua kav teb chaws xyoo 1 hauv xyoo 910 lub 1 hlis ntuj, tus nom suav hu ua Lwg Xi Tsaw Lù Shi Zhou coj suav  puv tuaj tua Yaj Tsheej Lis lub yeej  puv cov tub  puv uas Hmoob yuav mus tua txeeb Vws Kab, cov suav  puv tseem nyiag mus tua Phab Ceeb Seem qhov chaws lub hauv paus  puv nyob Feb Sab Toom, tus thawj  puv coj suav  puv dawm hmab nce tsua nkag mus rau hauv Feb Sab Toom, suav  puv tua txeeb tau ntau qhov nyob hauv teb chaws Hmoob, ces Lwg Xi Tsaw muab nws cov tub  puv faib ua ntau pab thiab tsa tej yeej tub  puv rau txhua txhia chaw, li ntawd tus thawj tub  puv Hmoob Phab Ceeb Seem thiaj nroo ib los tias, "tej suav  puv no cuag li poob sauj ntuj los"  yog ib nqe piav txog 2 lub ntsiab lus xws li :

NQE 1 ;  Hais tau tias Lwg Xi Tsaw muaj lub tswv yim los hlwb hau zoo heev, txoj kev txij Vws Kaa txog rau Feb Sab Toom nce roob nqis hav cuam kawb kawg nkaus, tiam sis Lwg Xi Tsaw coj suav  puv tuaj ib hnub kuj txog lawm *

NQE 2 ;  Ntawm Feb Sab Toom thiab Vws Kaa tsuas ib hnub ke xwb, kuj yog ib qho tseeb tias Feb Sab Toom nyob ze ntawm Vws Kab, tej teb chaws ntawd txawm yog suam Xwm Leej, Tsheej Pum, Thoob Tom thiab Xeeb Leej *

Tus thawj tub  puv Hmoob Phab Ceeb Seem pom tias teb chaws Feb Sab Toom muaj tsov  puv ceev ua ceeb raug Phab Ceeb Seem, nws thiaj kom Yaj Tsheej Lis coj tau 1000 leej tub  puv mus tua thaiv Lwg Xi Tsaw, tiam sis lub caij ntawd cov suav  puv twb npaj cov yeej  puv tiav tas thiab muab tej ncauj ke zov tas, Yaj Tsheej Lis coj tub  puv mus txog qhov twg twb raug suav  puv siv cov phom loj tua ua rau Yaj Tsheej Lis cov tub  puv raug tuag sab coob heev, cov tsis tuag uas raug ntes tau Lwg Xi Tsaw muab yuam ua qhev coj kev ncaj nraim tuaj tua Feb Sab Toom ua rau Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis nkawv npaj tsis yeej los tiv tua, Yaj Tsheej Lis tau nrog nws pab tub  puv tiv tua tuag nthi txog qhov kawg nws thiaj tau tuag nrog nws cov tub  puv lawm, tshuav Phab Ceeb Seem thiab nws cov tub  puv tseem tiv tua txog thaum nws cov tub  puv tuag tas nrho, thaum kawg suav  puv ntes tau Phab Ceeb Seem cab mus txog rau suav lub yeej  puv nyob ntawm Vws Kab thiab muab Phab Ceeb Seem tua tuag rau sawv daws saib, nws cov tub  puv Hmoob raug ntes tau muaj 3000 leej kuj raug tua tuag tas tib si *

Hmoob 2 tug thawj tub  puv uèas yog Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis nkawv txoj kev muab tej roj ntsha los pua rau hauv Feb Sab Toom no yog pib thaum Thaj Tshoj kawg hwj chim los txog thaum tiam 5 huv si yog 14 xyoos, thaum  puv Phab Ceeb Seem tab tom muaj hwj chim, tsoom  puv Hmoob kuj tua txeeb tau ntau lub Tsawb, xws li Feb Tsawb, Tsheej Tsawb, Tshaj Tsawb, Xyim Tsawb nrog rau Xyab Xyab, Sua Foom, Leej Yeej Lian Yuan, Leej Xyab Lian Xiang, Hmoob ntsuj  puv sawv tua huab tais suav tseem fwv txoj kev phem no kuj plov meej tau tias, cov Hmoob thiab cov haiv neeg me uas nyob suam teb chaws Xyab Xyib thiab Xyab Xyib naj kuj muaj peev xwm zov lawv nrim dej nrim av, txuag tau lawv txoj kev twj lij thaj yeeb thiab txuag tau lub npe tias “Hmoob" no tseg, txawm tias Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis nkawv puav leej tuag lawm, tsis kav nkawv txoj kev tuag yog ib tug yam ntxwv tawv qhawv tsis ntshai txoj kev tuag los coj tsoom sid tiv tua luag lwm haiv neeg txoj kev quab yuam caij tsuj, phim tsoom Hmoob yuav yoog raws li Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis nkawv tus lwj lw*

Lub caij uas Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis tuag tas, ob tug thawj coj Hmoob hu ua Xoom Yig thiab Tshaa Xi Yij, nkawv coj tsoom Hmoob los zwm rau huab tais Tshus Kuj tshiab, li no tus thawj tub  puv suav  Muas Yeeb  thiaj muab Xoom Yig tsa  ua tus nom Txhim Sis Ci Shi los kav Tshaj Tsawb, ho muab Tshaa Xi Yij tsa ua tus nom Txhim Sis saib Xyim Tsawb, Yaj Tsheej Lis muaj ib tug kwv hu ua Yaj Txaim Nyeeb raug suav yuam kev, ces tsuav kom nws cov pej xeem muaj txoj sia nyob, li ntawd nws thiaj  muab tas nrho nws suam teb chaws los zwm rau huab tais suav, tus huab tais Tshus Kuj tshiab thiaj muab Yaj Txaim Nyeeb tsa ua tus nom Txhim Sis los kav Tsheej Tsawb thiab Feb Tsawb0 *

Lub caij uas Yaj Txaim Nyeeb nyuam qhuav mus zwm thiab tuav tes nrog huab tais Tshus Kuj tshiab tsis ntev, Tshus Kuj tus huab tais hu ua Muas Xyib Faam Ma Xi Fang tau nqus  puv mus tua cov Hmoob ib zaug nyob Xyab Xyib thiab tua tej haiv neeg me uas nyob nrog Hmoob, yog xyoo huab tais Ceem Theeb Fwv sawv kav ntuj xyoo 4 uas nyob hauv xyoo 939,  tej ntawv Keeb Kwm tau muab ntsuj  puv no hu ua "Tsov  puv Xyib Tsawb", ntsuj  puv no tau ua mus txog rau thaum tus nom Txhim Sis kav Xyib Tsawb hu ua Pheej Xim Tshawj Peng Shi Chou swb  puv, li no tsov  puv thiaj xaus tseg, thaum ntsuj tsov  puv no xaus lawd, ob tog kuj sib cog lus tias   ( tsis pub koj coj lwm haiv neeg tuaj tua kuv, kuv tsis coj  puv tuaj tua koj ), cia nyias nrhiav nyias noj nyias haus tsis nce se rau lwm leeg, qhov no yuav pom tau tias kuj pab txuag tau tsoom Hmoob nrog cov haiv neeg me uas nyob  Xyab Xyib txoj kev twj lij thaj yeeb ib nyuag ntu *

Thaum huab tais Tshus Kuj tshiab tsa Yaj Txaim Nyeeb ua nom lawd, Yaj Txaim Nyeeb thiaj muab nws ntsuj av faib ua 10 thooj, tso nws 10 leej tub ua tswv kav,  ntawm nws 10 thooj av no nws thiaj tis nws lub npe hu ua " Nom 10 thooj Av  Shi Dong Shou Ling" los yog Feb Sab Leej Koo, txhais tias, "Yawg Txwj Roob Ya  Fei Shan Ling Gong",  ib tug kws txuj  hu ua Vam Lij Peem uas yog lub caij Meej Tshoj kav ntuj, nws sau ib phau ntawv hu ua Cuab Phwv Yaj Ncuab Yang Shi Zu Pu, nyob hauv phau ntawv tau sau tseg tias, Yawg Txaim Nyeeb tau muab nws ntsuj av faib ua 10 thooj tso nws 10 leej tub kav xws li :

Tus tub hu ua Tseem Looj uas tuag lawd, tsa tus tub hu ua Thoob Yeej mus kav Leej Kaa*
Tus tub hu ua Tseem Yeej Zheng Yuan mus kav Luj Mooj*
Tus tub hu ua Tseem Xyaw Zhing Xiu mus kav Tshij Si Chi Siu ntawm dej Ntshav*
Tus tub ua nom Tsib Tsawb hu ua Tseem Yuj Zheng Yue mus kav Tsheej Tsawb*
Tus tub hu ua Tseem Qhua Zheng Kuan mus kav Luj Nyiaj Luo Yan*
Tus tub ua nom Tsib Tsawb Tseem Vam mus kav Toob Sab Pej Tsuj Dong Shan Bai Zu*
Tus tub ua nom Kuj Koo  Tseem Yeeb mus kav Lis Pheej Fuj Lwg Xib Li Ping Hu En Si*
Tus tub hu ua Tseem Xoob Zheng Song mus kav Faj Cab Huang Jiang*
Tus tub ua nom Thaim Vem hu ua Tseem Cheej Zheng Quan mus kav Thaj Xyib Tang Xi*
Tus tub hu ua Tseem Chee Zheng Qin mus kav Lawj Thwv  Lè Tu*

Nyob hauv phau ntawv "Xoom Sis Naaj Maaj Tshaaj  Song Shi  Nan Man Zhuang" tau cim tseg tias Tsheej Tsawb, Feb Tsawb, Thaaj Xi Toom Tsawb, thaum Xoom Tshoj  kav teb chaws yog xeem Yaj li nrim dej nrim av npe hu ua "kaum thooj av Nom" yog xeem Yaj ua nom kav, tus kws txuj Vam Lis Pheej phau ntawv "Cuab Phwv Xeem Yaj" thiab phau ntawv "Xoom Sis  Naj Maj Tshaj", nws ob phau ntawv no puav leej piav txog qhov teeb meem saud sib thooj, tej yam tau cim tseg ntawd hais tau meej tias lub Xyib Toom Xi Dong thaud li nrim dej nrim av yog suam teb chaws uas sawv daws paub xws li  Xwm Leej, Tsheej Pum, Ceem Tsawb, Thoob Tom, Lig Pheej, Cees Pheej Jin Ping, nrog rau Theeb Tswv Tian Zhu thiab Tseem Yees Zhèn Yuan, Tshus Kuj tshiab ib tug nom thawj tub  puv hu ua "Tsawb Xyeej Foom Zhou Xing Feng" xav txeeb ua tus qub thawj tub  puv hu ua Muas Yeeb tus nom *

Xoom Tshoj pej fab tus huab tais hu ua Ceem Looj Jian Long sawv kav teb chaws xyoo 3 hauv xyoo 962, Tsawb Xyeej Foom tuag tas, tus nom Txhim Sis uas kav Xyim Tsawb hu ua kuv phem Tsheej Tsim Zhong Cun Zhi maj nroos zov lub Vws Yaj Tsaim Wu Yang Zhai, yog lub zos Xub Cuab Tsawb Su Jia Zhou, lub Tsim Lis Xyib Choj Xian Li Xi Qiao, hauv Xyeem Xwm Leej Sui Ning Xian, Yaj Txaim Nyeeb cov tub cheem dej hlob zoo dov cav, lawv muab 10 thooj av uas lawv kav los loos ua ke ces lawv rov tsa dua lawv kev twj lij *

Txij li Xoom Tshoj pej fab muaj hwj chim, Xoom Tshoj tej huab tais puav leej siv txoj kev cai haub ntxias cov haiv neeg me uas nyias tau xaiv nyias kev twj lij los coj hauv lub caij Thaj Tshoj pib kawg hwj chim, Xoom Tshoj tau muab tej suam teb chaws ntawd tsa ua tej lub Tsawb rau lawv kav tswj*

Tus huab tais Thaim Pheej Xyeeb Kuj  Tai Ping Xin Guo sawv kav teb chaws xyoo 4 hauv xyoo 979, tus nom Hmoob hu ua Yaj Yeej tau los zwm rau huab tais Xoom Tshoj, ib xyoos qab tus thawj coj Hmoob hu ua Yaj Thoob Pov Yang Tong Bao li nce se rau huab tais Xoom Tshoj, li no huab tais Xoom muab Yaj Thoob Pov tsa ua tus nom Txhim Sis los kav Tsheej Tsawb, teb chaws Feb Sab Toom yog ib lub Tsawb uas nws kav tiam sis nce se rau huab tais Xoom Tshoj, tej no kuj yog ib qho qhia meej tias Phab Ceeb Seem tus kwv luag hu ua Yaj Tsheej Lis tus kwv hu ua Yaj Txaim Nyeeb nrog rau nws lub caj ces tau xub mus zwm rau huab tais Leej thiab huab tais Tshus Kuj, tom qab no ho mus zwm rau huab tais Pej Xoom raws txoj kev cai, tiam sis nyias nyob nyias tsis txhob muaj sib ntaus sib tua, Hmoob lub tswv yim yuav tsum ua li ntawd thiaj yuav txuag tau Hmoob thooj av kom tau ua neej nyob muaj kev thaj yeeb, Hmoob txoj kev uas yuav tsum nrog huab tais suav sib tuav tes ua zoo no yog Phab Ceeb Seem thiab Yaj Tsheej Lis nkawv lub tswv yim uas tau hais tseg rau tsoom Hmoob ua ntej nkawv tuag, tsuas yog tom qab no tsoom Hmoob muab hloov me ntsis kom txawv suav thiaj tsis paub txog *

FEEM  03 ;  TSOV  puv YAJ SEEM THAIJ NYOB HAUV XYOO 1081 *

Piav raws li nyob hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm tau sau tseg, txij li Yaj Txaim Nyeeb muab nws thooj av coj mus zwm rau huab tais suav Tshus Kuj los, tas nrho suam teb chaws Xyab Xyib naj thiab Cheej Toob naj, puav leej yog Yaj Ncuab li av uas thaud huab tais tau tu seg rau xeem Yaj los txog thaum Xoom Tshoj sawv kav ntuj, Yaj Ncuab qhov av no tseem yog ib lub Tsawb uas Yaj Ncuab kav, tsuas yog zwm rau huab tais suav xwb, tej ntaub ntawv Keeb Kwm uas tau cim tseg txij lub caij  ntawd tau muab ntsuj av no cim ua Miao los yog "Teb Chaws Hmoob" txawm tias huab tais suav muab suam av no tu rau Hmoob lawm, tiam sis qhov tseeb tiag twb yog Hmoob lub teb chaws, hos xeem Yaj tsuas yog ua tus cev ncauj cev lus nrog huab tais suav xwb *

Thaum Xoom Tshoj ntu nruab nrab, huab tais Xoom Seej Txoo Song Shen Zong  xav tau ib lub tswv yim yuav daws kho nws lub Kuj Cuab, ces ua rau lub teb chaws ho rov vam meej tuaj, nws xav kom cov haiv neeg me nyob yav qab teb huv si nyob rau hauv nws lub qab hwj chim, li no huab tais Xoom Seej Txoo  tau npaj ib tug txheej txheem tsov  puv hu ua "Zhi Man Tsim Mab", qhov no yuav hais ncaj raws li suav ces yog kho nrim dej nrim av, ho hais raws li Hmoob mas, yog Vaj huab tais suav npaj tuaj txeeb Hmoob tej suam teb chaws los ua kom nws lub Kuj Cuab dav, txij li Cheej Sis Huaj Qing Shi Huang tau muab tej suam teb chaws me sib sau los ua ib lub Kuj Cuab suav lawd, txhua txhia suam teb chaws uas cov haiv neeg me nyobtwb xam yog kuv phem Kuj li av tas *

Cov haiv neeg me txoj kev sawv  puv los tiv tua tej nom tswv suav, vim yog ib haiv neeg sawv los txeeb lwm tus Vaj lub rooj zaum thiab cov haiv neeg me tsuas yog tiv tua luag lwm haiv neeg txoj kev phem kom tau txais kev thaj yeeb xwb, cov Vaj Ntxwv huab tais tsis muaj cai yuav los kho nrim dej nrim av, tiam sis cov huab tais suav, tej huab tais Moos Kus uas tuaj kav teb chaws tom qab no, thiab haiv neeg Maas Tshus Man Zu uas tuaj ua huab tais kav suav, lawv puav leej tsis tau muab tej suam teb chaws uas cov haiv neeg me nyob thiab nyias muaj nyias kev thaj yeeb hauv daim av no saib ua suav li av, kuj tsis tau muab cov haiv neeg me saib ua suav li pej xeem huab hwm, lawv tsuas lees tej suam uas muaj cov haiv suav nyob thiab lees tej suam uas suav ua nom kav los ua av suav los kuv phem Kuj xwb, tej suam uas muaj cov haiv neeg me nyob, lawv muab hu ua "Yiv Toob Fab Dong Yi, Zooj Xib Fab  Xi Rong, Mab Qab Teb Nan Man, Ti Qaum Teb Bei Di ” *

Txij li Xoom Tshoj los txog Cheeb Tshoj, tej suam teb chaws uas muaj Hmoob nyob twb puav leej raug hu ua "Yiv teb chaws los yog Hmoob teb Hmoob chaw", cov ntsuj av nyob hauv Hmoob teb chaws uas muaj suav nyob raug hu ua kuv phem Kuj av, thaum Xoom Tshoj sawv ua huab tais kav teb chaws, suam teb chaws ntawm 5 tug dej twb puav leej zwm rau nws tib si, tiam sis cov nom tswv suav hais tias ntsuj teb chaws ntawd yog haiv neeg Yiv nyob ces tseem zoo xws li yav ntuj thaud, tej nroog loj sab nraud uas tsis muaj suav nyob twb puav leej tsis yog suav av, tej kev uas tawm ntawm lub tsheej mus sab nraud kuj yog haiv Yiv li nrim dej nrim av, txawm tias suam teb chaws ntawm 5 tug dej feem ntau yog tsoom Hmoob nyob thiab cov haiv neeg me muaj kev twj lij thaj yeeb, yog yuav piav txog tej no sawv daws twb paub zoo lawm tias huab tais suav yeej tsis pom zoo los ntxov, tsuas yog nws lub Kuj Cuab tseem txom nyem, nws yuav ua li cas los kuj tsis tau raws lub siab xav , nws thiaj lam siv kev cai tso lawv nyob twj lij los txog Xoom Tshoj yav nrab lub teb chaws muaj kev thaj yeeb, lub Kuj Cuab tau txais kev vam meej tuaj, huab tais suav txawm qhib lo lus tias yuav kho nrim dej nrim av, qhov no yog ib tug txheej txheem uas huab tais suav npaj los txeeb cov haiv neeg me tej teb chaws kav tswj *

Li ntawd, huab tais suav txawm tso suav  puv mus nkag rau hauv suam teb chaws ntawm 5 tug dej, ntxeev tias yog xa tub  puv mus pab cov nom tswv yau uas nrog cov haiv neeg me nyob, suav  puv coob zuj zus ces luag Vij Vaj, tej nom tswv suav ua tub Xyeej Du Xuan nyob suam teb chaws no twb puav leej khav theeb tuaj, nyob txhua txhia qhov twb tsa muaj tej nom tswv "Tshuaj Ntes Tub Sab  Xuan Cha Bu Zei", tej nom me kuj xav ua phlu rau cov nom tswv loj, xws li lawv kav nruj nruj kom lawv tau txais ua tus loj, li ntawd hnub tsis ntev hmo tsis ntau lawv yuav tsum nrhiav kom tau teeb meem los tua cov neeg Mab ntug dej *

Thaum huab tais Cheem Lij Qing Li sawv kav ntuj xyoo 3 hauv xyoo 1043, Xoom Tshoj cov tub  puv tau tshaj ntawv tawm tias yog leej twg muaj peev xwm tua tau ib lub taub hau Mab los yog Hmoob nqa los rau huab tais mas yuav muab paj tshab txog 10 hlua txiaj quav*, huab tais suav tau ua tej no los cuab zog kom nws cov tub  puv muab siab rau mus tua haiv Mab, lub caij ntawd tab tom muaj ib tug nom kws txuj hu ua Au Yaj Xyaw Ao Yang Xiu sau ib tsab ntawv mus thov huab tais suav tias "tsoom Hmoob tsis muaj kev txhaum, lawv yuav tsum raug hlub tsis txhob mus tua", tiam sis huab tais suav tsis quav ntsej txog nws zaj lus thov, li no huab tais suav txoj kev tsim Mab thiab txeeb teb txeeb chaw ntawd nws xub nqus  puv tuaj tua Hmoob, ces lawv xaiv tej suam tsa tej lub Tsheej rau cov nom tswv thiab cov tub  puv nyob, lawv muab Hmoob tej qub Tsawb rhuav pov tseg tas ho rov tsa dua lwm lub, Xoom Tshoj lub tswv yim ntais ntuj no ua rau tsoom Hmoob dhuav tshaj plaws tsis muaj yam yuav dhuav npaud *

Piav txog Xoom Tshoj pej fab ib tug huab tais hu ua Yeej Yaw Yuan You sawv kav teb chaws xyoo 1087, Yaj Seem Thaij Yang Sheng Tai thiaj tau nqua hu tsoom Hmoob nrog cov haiv neeg me uas nyob suam teb chaws Xwm Leej, Cheej Tsawb thiab lwm cov Tsawb uas Hmoob nyob sawv  puv los tiv tua Huab tais Suav txoj kev lim hiam, ua ke no Yaj Seem Thaij kuj tau txais kev koom tes ntawm yawg Xuj Zoov Txhim uas nyob hauv Zooj Tsawb Rong Zhou ntawm xeev Kav Xyib Guang Xi tua cov suav  puv mus los , tib lub caij no tsoom tub  puv Hmoob mus tua txeeb lub zos Veej Txheeb Pov Wen Cun Bao, tam sis yog suam teb chaws lub Xyeem Xab Cab San Jiang Xian, tus nom suav hu ua Huj Theej Hu Tian uas kav ntsuj av ntawd tsis pom qab yuav ua zaj twg, lub caij tsoom Hmoob sawv tsov  puv zaum no tau deeg mus txog huab tais Ceeb Tsheej, li no huab tais suav maj ntug maj teb tso ib tug nom Zhuang Yun Shi hu ua Thaj Yim Veem Tang Yi Wen coj tau ib pab tub  puv muaj 1000 ntau leej nqis tuaj rau Chij Yaj Qi Yang, xeev Fuj Naj kuj tso tub  puv tuaj, tiam sis Yaj Seem Thaij ua tawv qhawv coj tub  puv Hmoob mus tua txeeb tau suam teb chaws ntawm 5 tug dej tas, nws xub npaj  puv zov txhua txhia lub ncauj ke thiab tej toj ntxhab, tej dawm, tej kwj khuab tais tais, tus nom suav Thaj Yim Veem tau txhib kom tus nom thawj tub  puv nqib 7 uas kav Toob Naj hu ua Vaj Nyab Wang An coj suav  puv tuaj tua Hmoob, tiam sis lawv raug  puv Hmoob muab tua piam tas, ntsuj  puv no raug  puv Hmoob muab tua tuag tas nrho nrog lawv tus thawj Vaj Nyab nom tuag tub  puv piam *

Raws kev sib ntaus sib tua txhua yam nyob hauv kev ua tsov ua  puv, yuav pom tias Xoom Tshoj cov thawj tub  puv los cov nom tswv suav twb muaj tus puav pom tias kev yuav kho nrim dej nrim av los yog txoj kev mus tsim cov Mab yog ib txog kev uas yuav tshwm muaj teeb meem loj rau lub teb chaws, lub caij tus nom Sam Su Yawm Tsheej Xyaam Shan Shu You Cheng Xiang uas yog thawj Pwm Tsav Xu Txhawj tau sau ib tsab ntawv mus cev rau huab tais hais tias, "Hais txog lub Chij Yaj  Qi Yang ua nyob hauv xeev Fuj Pej thiab lub Sim Tsuj Shi Zhu uas nyob xeev Fuj Naj, cov teb chaws no yav thaud yog lub Feb Tsawb thiab Tsheej Tsawb uas huab tais suav tau tso nyias kav nyias, tsuav sawv daws ua zoo nrog huab tais xwb, peb tau rov mus soj ntsuam dua, yav thaud huab tais suav tau muab tsa ua dua Xyeem ua Tsawb, tiam sis lawv txoj kev kav teb chaws kuj txawv Yeej Tsawb, cov nom thaud kav Yeej Tsawb raug suav  puv muab tua tas los yog raug muab coj mus ri nyob lwm qhov chaw, suav  puv muab tej vaj tse hlawv kub hnyiab tas” *

Tib lub caij ntawd, huab tais suav ho rov tsa tej Xyeem, tej Tsawb tshiab ua rau tau txais kev tiaj tus lawm ntau, hos lub teb chaws  Chij Yaj thiab Sim Tsuj yog peb mus tsa lub npe Tsawb, Xyeem nyob hauv, tiam sis ib puag ncig puav leej yog cov neeg Yiv nyob xwb, li ntawd tas puas tsav yam zoo xws li qub, dhau yus lub Tsheej mus twb yog luag li av lawm, tej kev tawm mus kuj yog luag li, niaj xyoo thaum tej tub  puv li mov noj tu ces txawm tu tas nrho, yog peb tso tau ntsuj tsov  puv no tseg mas peb lub kuv phem Kuj yuav tau txais ib txoj kev zoo heev !*

Lub caij no txawm tias Xu Txhawj tau sau ntawv rau huab tais, tiam sis nws cov lus tsis nkag tej nom tswv pob ntseg, ces huab tais suav thiaj tso 2 tug nom hu ua Xyim Leej Xie Lian thiab Lis Xeem Li Xing tuaj mus kav tsim Mab, thaum nkawv tuaj txog nkawv muab soj ntsuam txhua txhia qhov suam teb chaws nyob ntawm 5 tug dej tas, nkawv hais rau huab tais tias ntsuj teb chaws no tsis tsim nyog yuav tsa Tsawb thiab Xyeem, kom huab tais muab tus txheej txheem no tshem tseg, cia rov tsim kev thaj yeeb rau txhua txhia haiv neeg ntshe yuav zoo dua !*

Huab tais thiab nws cov nom me thiaj muab Xyim Leej thiab Lis Xeem cov lus los ntaus nqi raws li tus kws txuj Xu Txhawj lub tswv yim, li ntawd huab tais Xoom Txawj Txoob thiaj sau ntawv mus rau cov nom kav xeev Fuj Naj, xeev Fuj Pej, xeev Kav Xyib kom txoj kev mus tua Yaj Seem Thaij tso tseg, txhua txhia lub teb chaws uas lawv txeeb tau los kuj yuav tsum muab tso tseg, tej yeej  puv thiab tej zej zos uas cov tub  puv suav tsim los yuav tsum muab rhuav pov tseg tas, tib lub caij no tus nom suav Lis Xeem txawm ntxias kom Yaj Kuab Cheej coj nws tsoom pej xeem nqa ntaj nqa hmuv mus zwm rau huab tais suav *

Raws li tej teeb meem Keeb Kwm no nyob hauv phau ntawv  "Xwm Leej Xyeem Tsim  Sui Ning Xian Zhi "  tau sau cim tseg tias "Nyob rau hauv 9 xyoos uas tau muab Feb Tsawb hloov npe ua lub Xyeem Sim Tsuj, lub Tsheej Vws Kab, yog nom tswv qhov chaw nyob, yog zwm rau Ceeb Tsawb, thaum huab tais Yeej Yawm sawv kav ntuj, Yaj Seem Thaij tau nrog cov Hmoob Zooj Tsawb nyob hauv Kav Xyib ntxeev siab sawv  puv, tej Xyeem tej Tsawb nyob hauv ntsuj teb chaws no raug liam sim tas "*

Tej Keeb Kwm nyob hauv Hmoob txoj kev sawv tsov  puv uas tau piav los saud, yog txij huab tais Xoom Feb Txoob  lub caij kav teb chaws nyob hauv ntu Txhooj Neej Cong Nian, yog huab tais suav lub tswv yim npaj tuaj txeeb Hmoob li nrim dej nrim av rov muaj zog tuaj, ces nws thiaj npaj mus tsa tej nom tswv suav nyob rau ntawm suam teb chaws 5 tug dej, tiam sis Hmoob ntsuj tsov  puv no yog huab tais yeem zam thiaj muab xaus tseg lawm*

Lub caij huab tais Txhooj Neej kav teb chaws xyoo 6 nyob hauv xyoo 1102 lub 11 hlis ntuj, tus nom Hmoob Tsib Tsawb uas kav lub Feb Tsawb hu ua Yaj Kua Xyeej  Yang Guang Xing  tau coj nws cov pej xeem los zwm rau Xoom Tshoj, ib xyoos qab, tus nom suav hu ua Ceeb Naj hais kom cov pej xeem uas nyob Tshaj Tsawb, Cawv Tsawb nce se mus rau huab tais suav, lub Feb Tsawb, Tsheej Tsawb raug muab rhuav tawm, ho rov tsa Cheeb Tsawb Qing Zhou los kav Tsheej Tsawb ntsuj av, ho muab Feb Tsawb tsa ua Xyeem Sim Tsuj  Shi Zhu, tiam sis los tsis ntev tom qab no, suav ho muab lub Xyeem Sim Tsuj hloov npe los ua Xyeem Xwm Leej, muab faib los rau Ceeb Tsawb saib, niaj hnub no Xoom Tshoj txoj kev txeeb luag nrim dej nrim av nyob ntawm suam teb chaws 5 tug dej tau nce lawm ib qib *

FEEM 04 ;  TSOV  puv YAJ TXAIM XEEB XYOO 1130 *

Lub caij Xoom Tshoj tus huab tais Txhooj Neej sawv kav ntuj xyoo 2 nyob hauv xyoo 1130, Xoom Tshoj tau muab Feb Tsawb txo, ho tsa lub Xyim Sim Tsuj los hloov, muab Tsheej Tsawb txo, ho tsa lub Xyeem Xwm Leej los hloov, tsa lub Ceem Tsawb los saib suam teb chaws ntawm 5 tug dej, suav muab txoj kev hloov tuav Hmoob hloov ua txoj kev tsuj tuag nthi, muab Hmoob nrog rau lwm haiv neeg me txoj nkev thaj yeeb hloov ua txoj kev raug luag tsuj ntxub tsis npag, ua rau tsoom Hmoob nrov cov haiv neeg me tau txais kev txom nyem hnub loj zuj zus dua hnub *

Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog thaum Xoom Tshoj yuav kawg hwj chim, nws tau khiav los nraim ntsej muag rau ntawm ntug dej sab nrad, vim lawv tseem ua lub neej noj qab haus hlob, lawv sau tej pej xeem lwg noj lwg haus tsis tseg, lawv txoj kev sau se liaj teb, ntxeev tias tsuas sau ib tas xwb, tiam sis qhov tseeb mas yog 5 los 6 tas nplej, kev sau se nyiaj ntxeev tias tsuas sau 1.000 lub txiaj quav* xwb, tiam sis qhov tseeb thaum sau yog 7.000 los 8.000 lub txiaj quav*, ua rau txoj kev nce se hnyav zuj zus tuaj, tsoom Hmoob muab tej qoob loo uas khwv khwv ib xyoos tau los coj mus nce se rau huab tais suav tas, hauv lub vag lub tse mov noj tsis muaj, vim li no cov Hmoob nyob ntawm 5 tug dej thiaj tau sib koom tes sawv tsov  puv los tiv tua huab tais txoj kev cai caij tsuj quab yuam no, kom tsoom Hmoob rov tsa tau lub neej thaj yeeb li thaud Thaj Tshoj los txuas rau Xoom Tshoj *

Lub caij ntu huab tais Som Xyee Shao Xing sawv kav teb chaws xyoo 1 nyob hauv xyoo 1131, tus thawj coj Hmoob hu ua Yaj Txaim Xeeb  uas yog Hmoob Leej Kaab Ling Jang tau coj tsoom Hmoob ntxeev siab sawv  puv tiv tua huab tais txoj kev phem no, lub Leej Kab thaud yog Xwm Leej li av, hauv phau ntawv  "Tsij Lim Cheeb Tsawb Tsim Txaj Sij  Zhi Li Qing Zhou Zhi Zha Shi" tau cim tseg tias,"thaum Xoom Tshoj  kav teb chaws, lub Xwm Leej no hu ua lub Xyeem Sim Tsuj yog zwm rau Ceeb Tsawb, los thaum huab tais Txhooj Neej kav ntuj ho muab tu ua 2 lub Xyeem, xws li Leej Kab thiab Xwm Leej, tiam sis zwm rau Vws Kab, tom qab no ho muab Leej Kab los zwm rau Xwm Leej lawm, thaum Meej Tshoj sawv kav teb chaws ho muab los zwm rau Cheeb Tsawb "*

Nyob hauv Keeb Kwm tau sau tseg tias, Yaj Txaim Xeeb yog Hmoob nyob Leej Kab, kuj yog Hmoob Xwm Leej, tom qab ntev niaj ntau xyoo uas Yaj Txaim Xeeb tuag tas, tsoom Hmoob Cheeb Tsawb  tau tsa ib lub tsev teev hawm hu ua  Yaj Koob Txhij  Yang Gong Ci, txawm hu ua tsev teev mlom Ve Yeej Hawj  Wei Yuan Hou, Hmoob lub tsev teev hawm no muaj 2 tug mlom nyob hauv", tsoom Hmoob tuaj mus pe hawm los tau ntau niaj ntev tiam, tiam sis nyob hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm ho tsis cim meej tias lub tsev mlom no twb tsa thaum twg los lawm ?, lub sij hawm Yaj Txaim Xeeb coj tsoom Hmoob sawv  puv los tiv tua huab tais txoj kev caij tsuj quab yuam, nws tau coj 90 thooj tub  puv Hmoob mus tua txeeb tau lub nroog Leej Kab rov los, tam sis no yog Leej Khawv Ling Kou, lub Xyeem Cheeb Qing Xian, lub caij ntawd tus nom Naj Xoom Tshoj xa suav  puv tuaj tua Yaj Txaim Xeeb lawv tiam sis tua tsis yeej *

Tom qab no huab tais Som Xyee kav ntuj xyoo 4 hauv xyoo 1134, suav lub tsev lis kab xwm Nyab Fus Tsim An Fu Zhi thiaj li tsa ib tug Tiam Lis, nws thiaj txhib tus nom Thoos Tsim hu ua Vwj Xyib Wu Xi coj suav  puv tuaj tsuj tua thiaj yeej Yaj Txaim Xeeb, txawm tias tsoom tub  puv Hmoob raug tua tawg tas, tiam sis tej chaw tseem ceeb tseem raug tsoom  puv Hmoob tuav khov kho tseg *

Huab tais Som Xyee kav ntuj xyoo 11 nyob hauv xyoo 1141, Yaj Txaim Xeeb coj  puv Hmoob mus tua Xwm Leej, ua rau cov nom suav Xwm Leej yuav tsum tau tshem lawv lub tsev Kab Xwm mus rau nroog Vws Yaj Wu Yang, tam sis no yog lub zos Xwb Ncuab Tsawb Su Jia Zhou hauv lub Tseem Lis Xib Choj  Li Xi Qiao, tej qub vaj qub tsev niaj hnub no kuj tseem nyob khov kho, lub sij hawm tsoom tub  puv Hmoob tua nias qees mus rau suav  puv tej chaws tseem ceeb ntawd ua rau lub teb chaws ntxhov hnyo los tau 11 xyoos, Xoom Tshoj tus huab tais kawg yuav tsum tseg txoj kev tuaj tua Hmoob, li no huab tais thiaj nroo tias, xav txog yus lub hwj chim mas yuav tso tsis tau ! tiam sis qhov raug hlub ho yuav tau hlub ! qhov tsis raug hlub mam rov tua dua ! tsuav yog Hmoob tsis tuaj tua yus lawm ces kav chawj, yog lawv tseem tiv tua quj qees ces cia lawv nyob lawv ho zam rau, li no huab tais thiaj siv lo lus tias, kom Hmoob tsis txhob mus tua suav  lawm, thov los txhim kho lub hauv paus kom ob tog tseg tsov  puv *

Tib lub xyoo no thaum lub 12 hlis ntuj, tus nom Hmoob hu ua Yaj Ceem Ceeb uas yog tus nom Tsheej Tshoob Laj Yeej  thawj tub  puv Hmoob nyob Vws Kab, nws yog tus nom Xyeej Tshaj  Xun Cha uas kav nrim dej nrim av suam teb chaws ntawm 5 tug dej, Yaj Ceem Ceeb tuav 3 txog hauj lwm, Yaj Ceem Ceeb xub tso nws tus tub hu ua Xyom Yaws Xiao You nrog tus nom chaw sab hauv cov tub  puv Hmoob, nkawv nqa Yaj Ceem Ceeb cov npe pej xeem 300 ntau leej thiab nqa nyiaj kub, Yeej Suab, Tswb Suab mus nce se rau huab tais suav thiab zwm rau huab tais, li ntawd huab tais muab tau 300 hlua txiaj quav* raug ( 30.000 ) lub txiaj quav* rau Xyom Yaws thiab kom sawv daws rov los nyob nrhiav noj nrhiav haus li qub thiab mloog huab tais lus xwb ces tau lawm *

Huab tais Som Xyee kav ntuj xyoo 15 nyob hauv xyoo 1145 thaum lu 10 hli, Yaj Txaim Xeeb mam los zwm rau Naj Xoom Tshoj thiab mus ntsib huab tais Kau Txoo Gao Zong, thaum Yaj Tseem Xyaw Yang Zheng Xiu pom tias Yaj Txaim Xeeb los zwm rau huab tais lawm, ces nws cia li los zwm thiab, huab tais muab nws tsa ua ib tug nom, tus nom Hmoob hu ua Yaj Ceem Yoo Yang Jing Yong uas yog tus sawv cev ntawm cov tub  puv Hmoob nyob Vws Kab kuj coj tsoom tub  puv cov npe los zwm rau huab tais suav tas, ces huab tais kom nws nco ntsoov nce se, txij ntawd los lub teb chaws thiaj li nyob tiaj tus tau 10 xyoo nkaus, tiam sis Naj Xoom Tshoj tsuas pub Hmoob ua nom me xwb, tsis pub Hmoob rov kav Hmoob nrim dej nrim av, Hmoob tseem raug tej nom suav lwg tsis tseg, ua rau kev caub chim ntawm Hmoob thiab suav rov pib loj zuj zus dua hnub tuaj *

Thaum huab tais Som Xyee kav ntuj xyoo 25 hauv xyoo 1154 no thaum lub 3 hlis ntuj, Yaj Txaim Xeeb thiaj rov nqus  puv Hmoob nrog cov haiv neeg me sawv los tiv tua huab tais suav dua, Naj Xoom Tshoj thiaj tau txhib tus nom suav Thoos Tsim hu ua Lis Tom Li Dao coj suav  puv tuaj tsuj tua Hmoob dua, li no lub teb chaws rov sib ntaus sib tua ntxhov quas niab tau ntau lub hlis, lub 7 hli ntuj Yaj Txaim Xeeb 2 leeg tub hu ua Yaj Xyaw thiab Yaj Tseem Koo nkawv puav leej raug suav ntes tau tas thiab muab tua tuag vim yus tsawg luag coob *

Txij li tsoom tub  puv Hmoob tau piam tas los, Naj Xoom Tshoj tus huab tais Som Xyee kav ntuj xyoo 25 hauv xyoo 1155 yaj xyoo, lub 1 hlis huab tais thiaj pub paj tshab rau nws cov nom me thiab tej tub  puv uas tua yeej Hmoob, tus nom suav Tsheej Xyee Sis Cheng Xuan Shi hu ua Lis Tom uas saib pab tub  puv Pov Sawv tau nce qib ua tus nom hauv paus  puv Dab Zaj Long Sheng Wei Si Xiang Bu Zhi Hui Shi, tej tub  puv thiab tej nom me tau txais paj tshab nyiab kub thiab huab tais nrhiav hauj lwm rau lawv ua, li no huab tais thiaj rov muab lub chaw lis kab xwm Xyeem Xwm Leej hloov los rau hauv lub nroog Xwm Leej li qub, lawv ntshai tsam Hmoob rov sawv  puv dua, tib lub caij no suav txawm sau cov Co thiab tej haiv neeg me uas nyob suam teb chaws ntawd mus ua tub  puv zov tej lub chaw tseem ceeb, sawv daws ib ke ua noj ua haus ib ke zov lub teb chaws, lub ntsiab tseem ceeb mas yog suav tso tub  puv tuaj zov saib Hmoob thiab Co, hauv lub xyoo no cov nom suav kuj faib ib co nom me tuaj nrog tej thawj coj Hmoob ua hauj lwm, tsuas yog ua tus tshuaj xwm xyuas Hmoob *

Huab tais Som Xyee xyoo 28 hauv xyoo 1158 lub 7 hli , tus thawj coj Hmoob Yaj Ceem Ceeb ho rov nce mus ntsib huab tais suav dua, huab tais thiaj muab nws tsa ua tus nom Taum Yees Vem Dao Yuan Wei  kav ntau vam tub  puv, Suav lub tswv yim uas tsa kev thaj yeeb rau cov haiv neeg me no tau hauj lwm zoo heev, li ntawd Naj Xoom Tshoj yav nrab los txog rau ntu kawg, yog ib lub caij nyoog ntev txog 100 ntau xyoo uas ntsuj av teb chaws ntawm 5 tug dej no tau txais kev tiaj tus tsis muaj tsov  puv ua rau lub teb chaws tau muaj kev vam meej loj tshaj plaws, yog  zaum 1 nyob hauv Hmoob lub neej kev nrhiav noj nrhiav haus uas tau txais kev twj lij *

FEEM 05 ; HMOOB TUS THAWJ  VWJ THEEB POV SAWV  puv XYOO 1276 *

Nyob hauv lub xyoo no huab tais suav pib qhib txoj kev quab yuam caij tsuj cov haiv neeg me thiab npaj txeeb Hmoob tej nrim dej nrim av niaj hnub hnyav ib hnub zuj zus dua ib hnub tuaj, kev sawv tsov  puv los tiv thaiv tua kom yus haiv neeg tau txais kev thaj yeeb thiab tiv tua tej nom tswv suav Moos Kus txoj kev phem tuaj caij tsuj quab yuam, li no tsov  puv Hmoob tau pib nthuav tawm qhov yuav tsa Vaj tsa Fwv, qhov no tau plov meej tias Hmoob txoj kev sawv tsov  puv no tau nce mus rau ib ntus tshiab, xws li tsov  puv Vwj Theeb Pov nyob hauv xyoo Yeej Tshoj thiab Moob Neeb lawv  yog cov thawj coj Hmoob sawv  puv hauv tej ntu Keeb Kwm *

Txij li Yeej Tshoj sawv kav ntuj, cov nom Moos Kus xav kom lawv lub hwj chim tau kav teb chaws mus li, li no lawv thiaj tsa ib txog kev cai los quab yuam cov haiv neeg me, lawv muab tsoom pej xeem faib ua 4 txheej  neeg xws li :

Txheej 1 ,  Cov siab tshaj plaws yog haiv neeg Moos Kus *
Txheej 2 ,  Yog haiv neeg Suav *
Txheej 3 ,  Yog cov neeg nyob Naj Fab *
Txheej 4 ,  Yog haiv neeg Xawj Muj  Se Mu, lawv yog cov neeg nyob daim av suav sab hnub poob, xws li neeg Tis Npes, neeg Xyam Tshoj, neeg Npua  puv Mawv Xis Lim *

Raws li haiv neeg Suav nrog cov haiv neeg me nyob yav qab teb muab xam ua neeg Naj Fab, 4 txheej tib neeg no nyias muaj kev sib txawv loj nyob hauv txoj kev khwv noj khwv haus nrog rau kev kav teb kav chaw, cov nom loj nyob hauv Suav tseem fwv hauv Yeej Tshoj puav leej yog neeg Moos Kus, cov neeg Naj Fab lub hwj chim me tshaj plaws, tsuas niaj hnub raug luag tej kev cai caij tsuj quab yuam thiab ntxub tsis npag, ua rau cov haiv neeg me dhuav siab kawg nkaus, thaum cov  puv Yeej Tshoj nqes tuaj Naj Fab cov Hmoob Xwm Leej rov sawv  puv tiv tua dua *

Thaum Yeej Tshoj tus huab tais hu ua Tseem Yeej Zheng Yuan kav ntuj xyoo 13 nyob hauv xyoo 1276, Hmoob Xwm Leej tau nrog Song Chao Xoom Tshoj cov thawj tub  puv hu ua Lis Xeem thiab Lis Faj cov tub  puv mus zov ntsuj teb chaws Xyib Toom tiv tua  puv Yeej Tshoj *

Thaum cov tub  puv Yeej Tshoj mus tua txeeb tau ntsuj teb chaws Xwm Leej tas lawm, nws txoj kev ntxub tsis npag thiab kev caij tsuj quab yuam cov haiv neeg me haj yam phem dua qub, li no Hmoob tus thawj coj hu ua Vwj Theeb Pov thiaj coj tsoom Hmoob nrog rau cov Haiv neeg me koom tes los tiv tua Yeej Tshoj tus huab tais Seem Tim Tsim Tseem  Sun Di Zhi Zheng kav teb chaws xyoo 6 hauv xyoo 1346 haum rau Yaj xyoo, cov Co thiab cov Hmoob nyob suam teb chaws Xwm Leej, Vws Kab, Ceem Tsawb, Cees Pheej hauv xeev Kim Tsawb tau sawv koom tes nrog Vwj Theeb Pov thiab Yaj Luj Txoov tiv tua  puv Yeej Tshoj, lub 10 hli ntuj cov tub  puv Hmoob tau nce qib rau sab toob fab los mus tua txeeb nroog Vws Kab, Yeej Tshoj tus huab tais thiaj txhib kom tus nom saib xeev Fuj Naj hu ua Yawm Tsheej Thuj Tshij You Cheng Tu Chi thiab tus nom Xyeeb Vem Yeej Sim  Xing Wei Yuan Shuai uas kav Fuj Naj hu ua Vaj Tsawm This Muj Awm Wang Zhe Ti Mu Er kav tsij coj tub  puv tuaj tua Hmoob, vim muaj ib lub sij hawm Hmoob mus tua lub nroog Vws Kab tsis tiav, ces lub 10 hli ntxaib Vwj Theeb Pov thiaj coj tub  puv sab pej fab mus tua txeeb tau Cheej Yaj  Qing Yang *

Yeej Tshoj tus huab tais Tsim Tseem Zhi Zheng xyoo 7  hauv xyoo 1347 lub 2 hlis ntuj, cov tub  puv Hmoob mus tua Yeej Tsawb tsis tau hauj lwm, ces lub 5 hlis ntuj Vwj Theeb Pov thiaj ho coj  puv Hmoob mus lawm toob fab thiab tua txeeb tau Vws Kab rov los, Yeej Tshoj tus huab tais hnov lub moo no, nws thiaj li txhib kom tus nom Fwj Kuas Xyeej Xee hu ua Yawm Tsheej Sa Paa You Chen Sha Ban coj  puv tuaj tua txeeb, tsoom tub  puv Hmoob tiv tsis tau thiaj tso nroog Vws Kab tseg *

Thaum lub 7 hli pib caij ntuj tsaug Vwj Theeb Pov ho rov coj tub  puv mus tua txeeb lub nrrog Yeej Tsawb zaum ob, cov  puv Hmoob mus tua txeeb tau lub nroog  Xyim Phwm Xi Pu thiab nroog  Seej Xyi  Sheng Xi,  lub 9 hlis ntuj tsoom tub  puv Hmoob ho rov mus tua txeeb tau nroog Vws Kab rov los, tib lub sij caij no cov  puv Hmoob cia li ncaj nraim mus tua txeeb lub nroog Pov Cheem Bao Qing, niaj hnub no yog lub nroog Shao Yang  Shi, ntsuj  puv no Hmoob muab cov  puv Yeej Tshoj tua piam tas, lawv tus nom  puv Yawm Tsheej Sa Paa kuj raug tua tuag, lub 10 hli ntuj Vwj Theeb Pov coj tub  puv mus tua txeeb lub nroog Yeej Tsawb  ua rau cov suav  puv uas zov Yeej Tsawb tso tes plau tas, lub 11 hlis lawv ho mus tua txeeb lub nroog Ceem Tsawb rov los tas, huab tais Yeej Tshoj muab tus nom Pheej Tsab Tseem Xim uas saib xeev Fuj Naj hu ua Kaws Ge Er tsa los ua tus nom tswj tub  puv, muab tus nom kav Veb Seem Wei Shun hu ua Vaj Khua Txhawj Pum Hua Wang Kuang Ge Bu Hua thiab tus nom kav Tseem Naj Zheng Nan hu ua Vaj Phuj Luj Pum Hua Wang Po Lu Bu Hua tsa los ua tus nom coj tub  puv hauv xeev Cab Xyib Jiang Xi, xeev Fuj Kuas Hu Guang coj  puv tuaj tua Hmoob tiam sis  raug Hmoob muab tua piam tas  *

Huab tais Tsim Tseem kav ntuj xyoo 8 hauv xyoo 1348 lub 3 hlis, Vwj Theeb Pov coj ib pab  puv mus tua txeeb lub nroog Yeej Tsawb zaum 4 tau rov los, lub 11 hlis Vwj Theeb Pov ho coj tub  puv Hmoob 6 vam leej mus tua txeeb tau lub nroog Cheej Tsawb hauv xeev Kav Xyib, sij hawm no ntau lub nroog ntau suam hauv ntsuj teb chaws 5 tug dej puav leej raug Hmoob kav nyob hauv Hmoob qab hwj chim, vim tsoom nom Hmoob tau txais kev koom tes zoo ntawm cov haiv neeg me uas nyob ib ncig ntawm xeev Kim Tsawb thiab xeev Kav Xyib, suam teb chaws no thiaj tau txais kev twj lij *

Huab tais Tsim Tseem  xyoo 9 hauv xyoo 1349 thaum lub 3 hlis ntuj Vwj Theeb Pov coj tub  puv rov mus tua nroog Yeej Tsawb yog zaum 5, tib lub hlis no thaum xiab 7, cheem thaum cov  puv Hmoob tawm ces Yeej Tshoj tso  puv tuaj muab Vwj Theeb Pov qhov chaw lub hauv paus vij tua tawg tas, tus nom Hmoob hu ua Yaj Luj Txoov los raug suav  puv ntes tau coj mus tua rau huab tais Ceeb Tsheej  hu ua Tuam Thwv Da Du saib, txawm tias Yaj Luj Txoov raug tuag lawm, tiam sis Vwj Theeb Pov thiab tsoom tub  puv Hmoob kuj tseem ua tawv qhawv nres nroos tiv tua yeeb ncuab *

Lub 12 hlis Vwj Theeb Pov coj  puv mus tua txeeb tau lub nroog Seej Tsawb Sheng Zhou, nyem no yog lub Xyeem Yeej Leej  Ying Ling Xian,  cheem lub caij uas yus yeej  puv no, Vwj Theeb Pov lawv tua nias qees mus rau xeev Fuj Pej thiab nkag mus rau hauv xeev Fuj Naj, lawv tua txeeb tau Ham Yaj Han Yang, Vwj Theeb Pov lub hwj chim kav tau ntau suam teb chaws  Fuj Naj, Fuj Pej, Kim Tsawb thiab Kav Xyib *

Tom qab Vwj Theeb Pov tuag tas, nws cov tub  puv ib feem mus zwm rau tus nom Lwj Fuj Thoob Liu Fu Tong, tej txhia mus zwm rau tus nom coj  puv pej xeem nyob ntawm xeev Fuj Naj thiab xeev Fuj Pej, hais tas nrho lus tias tsoom Hmoob tau nrog suav sib koom tes sawv tiv tua Yeej Tshoj uas yog huab tais neeg Moos Kus, Hmoob kuj tau tshwm lub dag zog loj nyob hauv kev tua rhuav tshem huab tais Yeej Tshoj txoj keb phem ntawm cov neeg Moos Kus *

FEEM 06 ;  XYOO 1436, LIS THEEB POV THIAB MOOB NEEB SAWV  puv*

Thaum huab tais Meej Tshoj sawv kav teb chaws tsis ntev hnub tsis ntau hmo, nws tso nws tej tub  puv tuaj mus lwg caij tsuj cov haiv neeg me yav qab teb, quab yuam cov haiv neeg me tej thawj kom los zwm rau lawv thiab yuav tsum nce se, quab yuam txhua txhia haiv neeg me kom sau npe rau lawv them se, li no txhua ntsuj teb chaws raug Meej Tshoj cov neeg tub  puv zov tej chaw tseem ceeb thiab saib tsoom pej xeem nruj heev *

Raws li nyob hauv phau ntawv Keeb Kwm Xwm Leej Xyeem Tsim Sui Ning Xian Zhi tau sau tseg tias, Meej Tshoj tus huab tais hu ua Hooj Vws Hong Wu sawv kav teb chaws xyoo 3 hauv xyoo 1370, nws tau tsa 12 lub yeej  puv nyob rau haub teb chaws Xwm Leej, rho cov tub  puv nyob Vem Theej Ceeb uas yog nyob Ceeb Tsawb los sib faib zov, cov suav  puv tuaj zov teb chaws Hmoob no niaj hnub mus lwg tsoom pej xeem cov haiv neeg me los yug lawv, ua rau txhua txhia cov haiv neeg twb ntxub thiab dhuav siab dhuav ntsws tshaj plaws, li no tsoom Hmoob thiab cov haiv neeg me twb sawv  puv los tiv tua ntau zaus*

Huab tais Hooj Vws xyoo 4 hauv xyoo 1371, cov Hmoob ntawm lub zos loj nyob hauv Xwm Leej thiaj sawv  puv tiv tua lawv txoj kev phem no, Meej Tshoj thiaj txhib kom tus nom Jiang Xia Hong hu ua Tsawb Tawj Xyee Zhou De Xiang thiab tus nom Jiang Ying He hu ua Vwj Leej Wu Ling coj  puv tuaj tsuj tua tsoom  puv Hmoob cheb ntxuav piam tas *

Los txog  xyoo 11 hauv xyoo 1413 uas yog  Meej Tshoj  tus huab tais hu ua Yoob Yuj  sawv kav reb chaws, tus nom Veb Tseem Fwv Wei Zheng Fu uas saib lub nroog Bao Qing hu ua Khaab Xyeem Khang Xing coj  puv tuaj muab Hmoob cov  puv caum mus txog Pej Nyaj Bai Yan hauv nrim Xwm Leej, tiam sis nws pab suav  puv ua qab tuaj tsis tau txog, Khaab Xyeem thiab nws pab tub  puv raug tsoom  puv Hmoob muab tua tuag tas rau ntawd, txij Meej Tshoj yav nrab los rau yav kawg, tsoom nom tswv suav haj yam ua phem tuaj, lawv txoj kev lwg tsoom pej xeem noj mas hnub loj zuj zus dua hnub tuaj, ua rau kev caub chim ntawm cov Txheej cov Pawg ntawm cov haiv neeg ib hnub loj zuj zus dua ib hnub tuaj, cov haiv neeg me txoj kev sawv  puv nyob txhua txhia suam muaj tsis tseg, kev sawv tsov  puv thiab ntxeev siab yim ntev yim muaj coob tuaj *

Huab tais Tseem Thoos Zheng Tong sawv kav teb chaws xyoo 1 los txog rau huab tais Theeb Seem sawv kav ntuj, teb chaws Fuj Naj, Kav Xyib, Kim Tsawb thiab ib cheeb tsam, yawg Moob Neeb thiab Lis Theeb Pov yog ob tug thawj coj tsoom Hmoob nrog cov haiv neeg me sawv  puv los tiv tua, ntus  puv no yuav tau muab faib ua ob ntus piav raws li Keeb Kwm xws li :

NTU  01 ;  MOOB NEEB THIAB LIS THEEB POV COG LUS SAWV  puv *

Meej Tshoj  tus huab tais hu ua Tseem Thoos sawv kav teb chaws xyoo 1 hauv xyoo 1436, tsoom Hmoob nyob Xwm Leej, Tsheej Pum nrog rau suam teb chaws Hmoob Kwm Paim Toom hauv Kav Xyib yog Moob Neeb ua tus thawj coj  puv mus tua txeeb lub nroog Xwm Leej, Moob Neeb tsa nws daim Chij Hmoob sawv los ua  puv *

Meej Tshoj tus huab tais thiaj txhib tus nom Tu Tu Du Du hu ua Xyau Yeej Xiao Ying, tus nom Fwm Txoos Pee Fu Zong Bing hu ua Vwj Laam Wu Liang thiab tus nom Tu Tsim Fe Du Zhi Hui hu ua Tseem Thoob kom lawv coj tub  puv tuaj mus tsuj tua Hmoob thiab lawv yuav tsa lub hauv paus  puv rau hauv Vws Kab, suav faib tub  puv tuaj mus zov Tshaas Sas Chang Sha, Pov Cheem Bao Qing, Heej Tsawb Heng Zhou, tiam sis lawv raug Lis Theeb Pov cov tub  puv muab tua piam tas, lawv tej Tsheej, tej Nroog raug Hmoob txeeb tau tas, vim tsoom Hmoob puav leej mloog thiab siv ib tug txheej txheem uas yog Lis Theeb Pov ua tus coj, tsoom  puv Hmoob  txeeb tau tej Tsawb, tej Xyeem, nroog Xeeb Leej Xing Ning, nroog Xwm Leej, nroog Xeeb Huam Xin Huan, nroog Ceem Tsawb thiab nroog Feem Thooj Hui Tong *

Meej Tshoj tus huab tais hu ua Tseem Thoos Zheng Tong sawv kav teb chaws xyoo 14 hauv xyoo 1449, tsoom Hmoob tua txeeb tau teb chaws dav mus txog lub nroog Lis Pheej Li Ping thiab lub Theeb Tswv Tian Zhu hauv xeev Kim Tsawb *

Meej Tshoj ib tug huab tais hu ua Cees Thaim  Jin Tai  sawv kav teb chaws xyoo 1 hauv xyoo 1450 lub 12 hlis ntuj, huab tais kom tus nom Tub Yij Sis hu ua Vaj Cees Wang Jing tuaj saib cov tub  puv nyob ntawm Fuj Kuas Hu Guang, tus nom Txoov Peeb hu ua Laj Chaj Liang Qiang thiab tus nom Txhab Cam hu ua Lis Tseem coj suav  puv tuaj tua Hmoob, tiam sis raug tsoom tub  puv Hmoob ua tawv qhawv tiv tua piam tas *

Xyoo 2 lub 11 hlis ntuj, tus nom Vaj Kav Thoob Wang Guang Tong hu ua Fe Tsam Hui La uas yog huab tais cov kwv tij  neej tsa hauv lub Loog Meej Vaj Fwv hauv  nroog Vws Kab, ob tug nom no xav qiv Hmoob cov tub  puv nrog nkawv mus tua txeeb yuav hwj chim ntawm huab tais Meej Tshoj ( neeg Moos Kus ) kom lawv tau ua huab tais, ces ob tug nom Suav no tuaj yeem koom tes nrog cov tub  puv Hmoob, xws li Moob Neeb Meng Neng, Tsheej Theeb Txiv Cheng Tian Zi, Yaj Veej Pov Yang Wen Bo thiab Cheeb Looj Xyib Jing Long Xi kom ntxeev tau huab tais Meej Tshoj, tsoom Hmoob cheem thaum huab tais thiab nws tej kwv tij neej tsa muaj caub chim no coj tas nrho tsoom tub  puv Hmoob qhov txhia chaw sawv tua Meej Tshoj tus huab tais, lub 12 hlis ntuj tus nom Suav Fem Tsam kom Moob Neeb coj 2.000 leej  puv Hmoob mus tua Vws Kab, thaum lawv mus txog raug Meej Tshoj ib tug thawj tub  puv Txoov Peeb hu ua Laj Yob Liang Yao coj suav  puv tuaj tos kev tua ces cov  puv Hmoob hauj lwm thiaj tsis tiav, lawv  thim rov los rau Kav Xyib *

Kev xwm txheej mus li ntawd, ces Meej Tshoj tus huab tais thiaj tso tus nom Txhab Cam Cang Jiang uas saib Ceem Tsawb hu ua Tsheej Yaws Cheng You thiab tus nom saib lub Xyeem Xwm Leej hu ua Foom Vaj Feng Wang tuaj mus ntxias tsoom Hmoob, li ntawd Tsheej Theeb Pov raug ntxias tawm los txog ces raug khi cab mus rau huab tais tus nom Kav Toob, tib lub caij no tus nom Suav Fem Tsam, tus tsav cuab hu ua Tuam Hooj Tuan Hong kuj raug ntes tau, huab tais thiaj muab nws yuam qhia, lawv thiaj paub tseeb tias yog tus nom Kav Toob ntxeev siab nrog cov  puv Hmoob sawv tua Meej Tshoj *

Huab tais Meej Taim Txoob thiaj kom tus nom Fwm Muas Twb Vem hu ua Cob Ceem Jiao Jing thiab tus nom Txoov Kav hu ua Lis Txoov mus hu tus nom Kav Toob Fem Tsam rov los, thaum nws rov los txog Ceeb Tsheej huab tais muab nws tus nom txo thiab cab nws mus kaw, tib lub caij no tus nom Txoov Twb  saib xeev Fuj Kuas hu ua Vaj Laim thiab tus nom Txoov Peeb hu ua Lwj Yeeb kuj mus taug xaiv rau huab tais tias, tus nom Yaj Txoov Fe Laj  kuj ntxeev siab nrog  puv Hmoob, li no thaum huab tais hu nws los txog Pej Ceeb nws kuj raug ntes mus kaw rau nroog Foom Yaj hauv xeev Fuj Naj *

Meej Tshoj ib tug huab tais xyoo 3 hauv xyoo 1452 lub 7 hlis ntuj, tus nom suav Yawm Pum Tseem hu ua Muas Ceeb Ma Jing thiab tus nom Txhab Cam Lis Tseem Cang Jiang Li Zheng tau coj  puv tuaj vij tua tsoom  puv Hmoob ntawm lub roob Txheeb Fem Qing Fei Shan, lub caij no yog tus thawj coj Hmoob hu ua Yaj Kuab Cheej Yang Guang Qing saib cov tub  puv zov ntsuj teb chaws ntawd, cov tub  puv Hmoob ua tawv qhawv khov kho tiv tua, tiam sis luag coob yus tsawg, tsoom tub  puv Hmoob raug tua tuag tas, Yaj Kuab Cheej thiab nws cov tub  puv muaj 560 leej raug ntes thiab muab tua tuag, tiam sis Yaj Kuab Cheej lawv txoj kev tuag tsis tau hem rau Moob Neeb thiab Lis Theeb Pov ntshai *

Tib lub caij no, Lis Theeb Pov thiab Moob Neeb  cia li nqua hu tsoom Hmoob nyob xeev Kav Xyib thiab sau tau 5 vam tawm leej tub  puv ntxiv,  suam teb chaws Vws Kab, Looj Lis hauv xeev Kim Tsawb puav leej raug Moob Neeb sau ntawv mus nqua hu txhua leej tuaj, muaj 500 lub zos sawv koom tes nrog *

huab tais Ceem Thaim kav ntuj xyoo 5 hauv xyoo 1454 thaum lub 2 hlis, yawg  Moob Neeb thiab Lis Theeb Pov coj 5 vam leej tub  puv mus tua Cheej Toob, xeev Kim Tsawb toob fab, lub 9 hlis lawv ho mus vij tua lub hauv paus  puv Meej Tshoj ntawm nroog Looj Lis, tus nom Tu Tsws Fe Sis hu ua Luj Xyeem coj ib pab  puv tuaj tua Hmoob, tiam sis cov  puv Hmoob faib ua 2 txog kev mus tos, tus nom Luj Xyeem thiab nws cov tub  puv raug  puv Hmoob muab tua tuag tas, ho muaj ib tug nom Txhab Cam hu ua Tsheej Yaws coj ib pab suav  puv coob heev tuaj, lub caij no yus saib luag coob tshaj lawm ces tsoom  puv Hmoob tshem tawm *

Lub xyoo 1455 huab tais Ceem Thaim kav teb chaws xyoo 6, lub 2 hlis ntuj Moob Neeb coj 2 vam leej tub  puv Hmoob suav lub chaw Pheej Xyib Vem Ping Xi Wei, lub sij hawj sib ntaus sib tua ntawd hmoov tsis muaj Hmoob tus thawj tub  puv Moob Neeb raug suav ib phom laj hauv tua tuag lawm, qhov no ua rau tsoom tub  puv Hmoob ib txog kev puas tsuaj loj heev *

NTU  2 ;  LIS THEEB POV COJ   puv  KHOV KHO TUAM TSAM *

Txawm tias moov tsis muaj Moob Neeb raug tua tuag, tiam sis Lis Theeb Pov tseem sawv khov kho coj nws cov tub  puv thim los zov rau ntawm Xwm Leej thiab Tsheej Pum ntu nruab nrab, nws muab qhov chaw Faj Xab Pheej Huang San Ping hauv xyeem Xwm Leej los ua lub hauv paus  puv, hos Hmoob li tseem fwv lub chaw kav xwm yog tsa rau hauv lub zos Sam Pov Shang Bao Cun hauv Faj Xab Pheej *

Lub caij ntawd, tsoom Hmoob pom zoo muab Lis Theeb Pov tsa ua huab tais Vws Lij  Wu Li, yog huab tais Vws Lis xyoo 1, niaj hnub no cov Hmoob nyob suam teb chaws Faj Xab Pheej tseem muaj ib zaj lus tom huam hais tias, lub tsev huab tais Hmoob zos Sam Pov ntawm lub xyeej Thij Pav  Chi Ban Xian hauv lub xeev Cem Xyib Jie Shen, tsoom tub  puv Hmoob yog muaj huab tais Vws Lij Lis Theeb Pov sawv nres ntuj, yawg Moob Tshoob uas yog Moob Neeb tus tub ua thawj Pwm Tsav fab kev ruaj ntseg, Yaj Tshab Fwm Yang Chang Fu yog tus tuam thawj tub  puv tseem coj tsoom Hmoob tiv tua suav  puv khov kho *

Tib lub caij no huab tais Lis Theeb Pov tau mus txog Ki Txhij Gui Chi " Pas Dab ", nws mus nqua hu tsoom Hmoob kom sawv nrog lawv sib koom tes ua rau Hmoob lub dag zog suav hnub loj dua hnub ntxiv, li no huab tais Lis Theeb Pov lawv thiaj npaj txheej txheem mus tua txeeb tau Vws Kab tawm mus rau xeev Fuj Kuas thiab mus tua txeeb suav lub lub Ceeb Tsheej nyob Naj Ceeb Nang Xing, ces tus nom suav  Xyeem Fum Xun Fu uas saib xeev Fuj Naj hu ua Vaj Yoos Sawm Wang Yong Shou hnov lub moo no nws  thiaj sau ntawv mus rau huab tais thov kom xa suav  puv tuaj ntxiv *

Xyoo 1455 huab tais Cees Thaim kav ntuj xyoo 6 lub 11 hlis, Meej Tshoj tus huab tais nqus lub hauv paus  puv Tsij Lim Vem Xaus Zhi Li Wei Suo hauv xeev Fuj Naj, xeev Yeej Naj thiab xeev Xim Tshuab cov suav  puv tuaj sib loos tau 7 vam leej, huab tais txhib kom tus nom Naj Huj Poj Pab Yeeb Nan He Bo Fang Ying los ua tus tswj pab tub  puv no, kom tus nom Peeb Pwm Sam Sub Bing Bu Shan Shu hu ua Sij Phwj Shi Pu mus saib hauj lwm nyob hauv cov tub  puv, muab tus nom Yawm Fum Tu Yim Sis Xwm hu ua Pej Kim Bai Gui los ua tus Fwm Thawj tswj, ho kom tus nom Fum Pum Sim Laj Fu Bu Shi Lang hu ua Moos Ceeb Meng Jing los saib kev noj haus thiab saib cuab yeej tua  puv, ho muab ob tug nom uas tawm ntawm huab tais loog tuaj, hu ua Zuag Zam Ruan Ran thiab Tsheej Xyee Cheng Xun los ua cov saib  puv, cov suav  puv no tuaj qhib tua cheb ntxuav Hmoob loj heev, tiam sis tsoom thawj Hmoob kuj coj tub  puv tawv qhawv tiv tua tau ntau xyoo, qhov kawg vim luag coob yus tsawg, tab yog sawv daws muab siab tiv tua npaum twg los Hmoob suam teb chaws tej nrim dej nrim av ib hnub tsawg zuj zus dua ib hnub lawm *

Tsoom thawj coj tub  puv Hmoob tau tiv tua suav  puv los txog rau xyoo 1460 uas yog huab tais Theeb Seem kav ntuj xyoo 4, Lis Theeb Pov raug suav  puv Cheeb Sis Pheej Qing Shui ntes tau, suav muab nws tsim txom cab mus tua nyob hauv Pej Ceeb, hos pab tub  puv Hmoob uas yog Cab Ceeb Yaj Tshab Fwm coj tuaj dim dhau ntawm suav  puv lub Vaj Loog, cheem lub caij no Yaj Tshab Fwm cia li coj tub  puv rov hlo mus tua txeeb lub nroog Vws Kab thiab nroog Xyib Yeej hauv xeev Kav Xyib *

Lub 12 hlis ntuj, tus nom suav Lis Tseem yog tus thawj coj cov tub  puv  Pum Tu Tsis Fe hu ua Cij Sim Yees Ji Shi Ying, tus nom Txhab Cam uas saib xeeb Kim Tsawb hu ua Kob Zim Gao Rui, tus nom Tsis Feb saib Vws Khaib Vem hu ua Tsua Yooj Zhuang Rong, tus nom Nyab Txhaj Fum Sis hu ua See Cheem Shen Qing thiab tus nom Xyeej Fus Vaj Cees Wang Jing tau coj suav  puv tuaj cheb ntxuav tsoom tub  puv Hmoob 54 lub yeej tawg tas, suav  puv ntes tau tsoom tub  puv Hmoob ntau txhiab leej thiab muab tua tas, nyob hauv ntsuj  puv no Yaj Tshab Fum los raug suav ntes tau nyob ntawm lub qhov Pheej Sis Ping Shui Dong, cov tub  puv Hmoob uas raug suav ntes tau muaj 10, hos 9 leeg raug tua tuag tas, qhov piam yog Hmoob ua tus ris *

Txawm tias Lis Theeb Pov tau coj tsoom Hmoob sawv  puv los tiv tua txog qhov puas tsuaj tas, tiam sis Lis Theeb Pov kuj tau nres ntuj khov kho tau 24 xyoos, Meej Tshoj kuj tau txais kev liam sim loj kawg thiab, txij li huab tais Lis Theeb Pov tau tuag lawm los nws lub npe tseem raug tsoom Hmoob nyob Xyab Xyib Naj muab coj los hais ua kwv txhiaj lus taum sib qhuab qhia tsis muaj  chaw kawg *

FEEM 07 ;  XYOO  1501, LIS TXAWJ VAM SAWV  puv TIV TUA MUS NTXIV *

Txawm tias Lis Theeb Pov thiab nws lub hwj chim tau piam tas nrog nws ntsuj  puv, tiam sis tsoom Hmoob nyob Xyab Xyib naj tseem sawv  puv tiv tua suav txoj kev phem caij tsuj quab yuam cov haiv neeg me t-sis tseg *

Xyoo 1466 uas yog huab tais suav Tsheej Huam Cheng Hua sawv kav ntuj xyoo 2, nyob hauv phau ntawv " Thoob Ceem Kab Muj  Tong Jian Qang Mu San Pian " tau sau tseg tias " cov Hmoob nyob Vws Kab, Yeej Ceem uas yog xam Xwm Leej nrog Thooj Kwv Tong Gu, rov qab sawv  puv los tiv tua huab tais sua dua, hos ntsuj teb chaws Kim Tsawb los kuj muaj tsov  puv tib yam " *

Xyoo 12 uas huab tais Tsheej Huam kav ntuj  hauv xyoo 1476, phau ntawv Keeb Kwm tau sau tseg tias, tsoom Hmoob nyob Vws Kab, xeev Fuj Naj, rov sawv  puv los tiv tua suav txoj kev phem dua " *

Xyoo 1501 huab tais Xyeej Tsim kav ntuj xyoo 14, tsoom Hmoob nyob ntsuj teb chaws Xwm Leej thiab Tsheej Pum rov sawv dua ib ntsug  puv loj heev, ntsuj  puv Hmoob no yog Lis Txawj Vam ua tus coj tsoom Hmoob sawv  puv los tiv tua huab tais suav txoj kev caij tsuj quab yuam cov haiv neeg me ntu lub caij ntawd, yawg Lis Txawj Vam tsa ib tug Chij Daj los roos nws pab tub  puv *

Tsoom Hmoob puav leej pom zoo muab Lis Txawj Vam los zaum lub rooj Kiab ua Hmoob tus " huab tais Theeb Vaj " thiab ua tus thawj tswj fab kev tsov  puv, Lis Txawj Vam muab nws cov tub  puv loos los ua pab ua pawg sib koom tes ua teb ua chaw, thaum Lis Txawj Vam lawv mus tua txeeb tau tej liaj teb rov los lawd, nws muab tej liaj teb faib rau nws tsoom pej xeem ua noj ua haus li qhov qub, tej liaj tsw los nom tswv suav uas tau ua phem rau tsoom Hmoob dhau los raug tua pov tseg tas *

Nyob hauv Keeb Kwm suav txij Yeej Tshoj thiab Meej Tshoj, tej suam teb chaws Hmoob uas cov n

#34
Guest_Kib Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kib Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
[size=2][color="#6600CC"]Nyeem tsuas saud los !!!

                               TOM QAB ROOB XYOOB TSHUAM

                                     TSOV  puv ROV SAWV *

        
Txij li Hmoob tau txais kev txom nyem nyob Roob Xyoob Tshuam dhau los, tsoom Hmoob txhua txhia leej lub siab zoo xws li yias dej kub, sawv daws niaj hnub ntsia ntuj ntsoov thiab quaj hu lub ntuj lub teb saib puas yuav muaj ib tug twg sawv los ua thawj coj, kuj muaj tej thawj uas nyob lwm qhov, tiam sis lawv puav leej raug tej nom tswv ntxub tsis npag caij tsuj quab yuam, lawv kuj niaj hnub nyiaj nrees nyob hauv luag txoj kev phem kom xwv yus tsoom pej xeem Hmoob tsuav muaj txoj sia nyob xwb *

Txij li Foom Los Yob Feng Lao Yi thiab Fwm Yim Sab Fu Yu Shan raug tua tuag tas los, kev caub chim ua rau tsoom hmoob noj tsis qab pw tsis tsaug, li ntawd cov hau Hmoob thiaj tau sawv khov kho los coj tsoom Hmoob sawv daws, txij li ntsuj  puv  Roob Xyoob Tshuam uas suav muab Hmoob tua tuag ua lwj ua liam, suav kuj npaj tias ntshai tsam Hmoob sawv tua suav, suav tau tsim txhim ntsa zeb xov nroog, ua chaw zov thiab ua chaw soj tshuaj rau qhov txhia chaw, vij lus kom txhua txhia lub yeej  puv uas nyob ze tej zos Hmoob npaj rawv thiab saib xyuas Hmoob txoj kev mus los sib cuag, lub caij no Hmoob ua lub neej nyob rawv ntawm suav qhov muag *

Tsoom Hmoob cov thawj coj uas paub ntaub ntawv kuj yog cov hnov txhij pom txhua, xws li Roob Xyoob Tshuam yog ib lub cim rau sawv daws to taub txog, yog tias tsuas muaj ib lub zos xwb los ib nyuag suam teb chaws me me mas kuj yuav tiv tsis tau yeeb ncuab, kuj yuav zoo puav tam yus muab lub caj dab cwb rau luag txiav, li ntawd tsoom thawj coj thiaj li nqua hu tas nrho tsuav yog haiv Hmoob kom los sib koom tes sawv ua ib tsob thiaj yuav tau hauj lwm, vim txoj kev nqua hu tas nrho ib tsoom Hmoob txhua txhia lub teb chaws thiaj li tau tsim ib hom ntawv Hmoob coj los siv rau lub luag hauj lwm ua teb ua chaw zaum no *

Xyoo 4 haum rau xyoo 1739 uas huab tais Tuam Cheeb Looj kav teb chaws, ib tug thawj Hmoob hu ua Xub Xeev Yig Su Xian Yi thiab Lis Khawv Mom Li Ke Mao nyob hauv Xwm Leej, Yaj Ceeb Pov Yang Qing Bao  thiab Yaj Yeej Pov Yang Yuan Bao nyob lub zos Muj Yij Toom Mu Yi Dong hauv Tsheej Pwm, Tsab Los Ceeb Zhang Lao Jing, Vwj Ceeb Yeej Wu Jing Ying, Yaj Seem Tshoob Yang Shen Song thiab Faj Seem Huang Shun nyob hauv Xyeem Yim Leej xeev Kav Xyib, cov thawj Hmoob no tau sib teem tuaj sib ntsib thiab sab laj txog qhov hauj lwm kev rob caub, tsoom thawj Hmoob tau tuaj sib ntsib thiab sab laj ntau zaus, sawv daws thiaj tau muab Hmoob lub neej hauv lub caij ntawd los ntaus nqi txog txoj kev mus mus los los, vim muaj txhua txhia qhov uas Hmoob nyob twb puav leej muaj ntau lub yeej  puv, lawv tej Pov Tsav, Cuaj Tsav uas kav Hmoob los twb puav leej yog suav tas nrho, tej hau zos Hmoob los puav leej ua hauj lwm nyob rawv ntawm suav txoj kev soj, yog tias yus cov thawj Hmoob ib nti luag paub ces ntshai tas zej tas zos yuav tau nrog yus poob rau hauv lub qhov tuag, ib qho los kuj yog lub caij nyoog ntev heev uas Hmoob lub Koom Haum Sib Koom Tes ploj, zoo xws li tus Nab tsis muaj lub taub hau los yog cov suab puam tsis nplaum puab tsis tau ua ib thooj *

Nyob hauv hnub kev sab laj ntawm tsoom thawj Hmoob lub rooj sab laj tau sib teem tseg tias, yog yuav sawv  puv tam sim mas cov thawj Hmoob tsis pom zoo, yuav tsum npaj kom muaj tas txhua yam cuab yeej ua  puv tiav log tso *

Qhov A :  Tseem ceeb tshaj plaws yog tsoom Hmoob ntshaw kom muaj ib tug ( Vaj Hmoob ) sawv los coj sawv daws, li ntawd cov thawj Hmoob qiv Lis Theeb Pov lub npe los nqua hu tsoom Hmoob, kom tsoom Hmoob khawb qhov khaws nyiaj thiab hawm Mlom *

Qhov B :  Rov tsa kom tau lub Koom Haum Sib Koom Tes los tswj Hmoob kom ruaj nrees thiab khov kho li qub thaud *

Qhov C :  Teem tej qib nom Kaw Los Ge Lao thiab Cab Ceeb  ( Lwj Txheeb Jiang Jun ), li ntawd thiaj xaiv tau Xub Xeev Yig los ua Kaw Los kav coj tsoom Hmoob sawv daws, dua li cov thawj Hmoob uas tuaj koom nrog lub Rooj Sab Laj no pauv leej muab tsa ua Cab Ceeb ( Lwj Txheeb ), hauv qab ntawm tus Kaw Los thiab Cab Ceeb tseem tsa muaj Ceeb Xib Jun Si, yog tus nom ntaus tswv yim  nchuav thwj yeem Kaw Los thiab yeem Cab Ceeb *

Qhov D :  Yuav tsum sau tej cuab yeej ua  puv los sib loos saib muaj pes tsawg thiab yog tsis txaus, yuav tsum tsim kho ntaus tshiab los ntxiv rau *

Qhov E :  Muab tus ntawv Hmoob los qhia rau tsoom thawj tub  puv thiab tsoom tub  puv Hmoob los yog pej xeem Hmoob kom sawv daws paub txhua  txoj hauj lwm thiaj mus tau zoo *

Qhov F : Sawv daws teem caij nyoog rau xyoo qab lub 8 hli ntuj sawv ua  puv tua tseem fwv *

Txoj kev sab laj ntawm tsoom thawj Hmoob tau xaus tseg thiab teem caij sawv  puv, tsoom thawj Hmoob nyias rov mus nyias zej nyias zos thiab mus npaj hauj lwm, Hmoob rov tsa kom muaj koom haum sib koom tes rau txhua txhia lub zos Hmoob, li ntawd cov Hmoob nyob ntawm suam teb chaws nruab nrab xeev Fuj Naj thiab Kav Toob los kuj tau sawv sib koom tes nrog *

Raws li tej ntaub ntawv cim tseg xyoo 1739 thaum lub 7 hli ntuj, lub caij ntawd cov Hmoob nyob Tshus Kuj Chu Guo, cov thawj Hmoob xws li Xub Xeev Yig, Yaj Ceeb Pov thiab Hmoob Kav Toob ob tug thawj coj hu ua Vwj Ceeb Yeej thiab Tsab Los Ceeb tau tuaj mus sib ntsib sab laj, Hmoob cov thawj coj tau tshaj tawm tias, kom tsoom Hmoob yuav tsum txuag tej nyiaj kuv phem cia teev Mlom thiab tseem tsa muaj tus nom Kaws Laum thiab Cab Ceeb, tus thawj Hmoob Xub Xeev Yig uas nyob lub zos Looj Cuab Xib Long Jia Xi hauv Faj Xab Pheej Huang San Ping lub Xyeem Xwm Leej, nws tau hais tias nws yog Lis Theeb Pov tus ntsuj rov los thawj, hu ua Kaws Laum  yog huab tais Hmoob, hos hmoob tus thawj  Yaj Ceeb Pov hauv zos Muj Yig Toom Mo Yi Dong hauv Xyeem Tsheej Pwm los nws hais tias nws yog Lis Theeb Pov li tub xeeb ntxwv, nws muaj hwj huam loj heev, nws lub zos muaj 300 tawm yim twb puav leej thiaj nws xwb, sawv daws hu nws ua Yaj Cab Ceeb, tus thawj Hmoob hu ua Tsab Los Ceeb lub Xyeem Yim Leej hauv xeev Kav Xyib, nws tau tshaj tawm tias, huab tais Lis Theeb Pov twb tshwm xeeb tau 8 xyoo lawm, niaj hnub no nws muaj 900 tus tub  puv nrog nraim, li no cov nom Hmoob xws li Vwj Ceeb Yeej, Vwj Vam Tsheej, Faj Seem, tau tshaj tawm rau txhua txhia lub teb chaws tias huab tais Lis Theeb Pov sawv lawm, kom tsoom Hmoob sawv daws npaj thiab txuag nyiaj, caiv noj nqaij, caiv haus dej haus cawv, sawv daws fiv yeem los pab Hmoob lub neej, li ntawd tus nom Xyeem Fus hu ua Fooj Kuab Yim Feng Guang Ye hauv xeev Fuj Naj thiaj tau sau ib tsab ntawv mus rau huab tais Tuam Cheej Looj hais tias ( cov Hmoob nyob Xwm Leej thiab Tsheej Pwm tsis tau raug txoj kev cai kav quab yuam txaus, tsis paub ntuj siab teb qis, lawv cia li tsa muaj Vaj muaj Tswv lawm ) *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 1739 lub 11 hlis ntuj, txoj kev npaj ua tsov  puv ntawm tsoom Hmoob nyob suam teb chaws nrab nrim Kav Xyib thiab Fuj Naj tau npaj tiav log txog qhov muaj ceem heev, sawv daws xav tsis txog tias yuav tshwm muaj xwm txheej hauv lub chaw khawb tooj nyob zos Puam Tshoob Pa Chong hauv Xyeem Xwm Leej, qhov plaub ntug tau tshwm muaj raws li no, muaj ib tug los pav hu ua Faj Xab Chij Huang San Qi uas muaj cov nom tswv suav ua nws tus txha nqaj qaum, nws cia li coj tub  puv suav tuaj mus khawb cov tooj nyob hauv zos Hmoob Puam Tshoob ntawm Xwm Leej, lawv lam tau lam ntov Hmoob tej hav zoov los siv thiab khawb Hmoob lub qhov tooj, txhav Hmoob tej nyiaj tej kub tsis txaus tseem txhav Hmoob tej liaj teb txov ywj siab, ua rau tsoom Hmoob chim heev nyiaj tsis taus kev mob siab, li no Hmoob tau tso xov hais rau cov suav 4 zaug, xws li thaum lub 11 hlis xiab 9 ib zaug, xiab 13 ib zaug, xiab 14 ib zaug, xiab 15 ib zaug, tiam sis los pav Faj Xab Chij muaj cov nom suav ua txha nqaj qaum, ces nws tau cem tsoom Hmoob tsis raws kev raws cai, tseem kom nws cov qhev caum Hmoob cov neeg uas mus hais ntawd tawm, vim muaj cov nom tswv suav ces tsoom Hmoob sawv daws thiaj lam nyiaj mob tseg tsis nti *

Lub caij ntawd, tsoom Hmoob lub koom haum sib koom tes raug tsa sawv thiab tseem hnov tias huab tais Hmoob sawv lawm ua rau Hmoob tuaj zog puav leej thooj siab koom ntsws txhua txhia lub teb chaws Hmoob tsis hais nyob deb los ze, thaum lub 9 hli tim 29, tsoom Hmoob hauv 3 lub zos xws li Kob Tsiam Gao Zhai, Lej Thaj Lei Tuang thiab Tim Leej Di Lian ua yog  Yob Huj Cheeb Yao He Qing ua tus thawj coj coj tau mus muab Faj Xab Chij tej qhov tooj tsoo piam tas thiab tis hluav taws hlawv lawv tej tsev ua hauj lwm kub hnyiab tas thiab muab caum tawm, cov plaub ntug muaj xwm txheej tuaj no vim los pav Faj Xab Chij ua tus tsim *

Dua no lawd, tus nom Txoov Twj hu ua Pab Tim Bang Di uas kav Fuj Kuas tau hais kom tus nom Foom Cam hu ua Cab Zwm Txeeb Jiang Rui Zeng hauv lub Xyeem Ceem Tsawb tuaj tshuaj xyuas thawj zaug tsis tseeb, ho kom tus nom Tom Yeej Dao Yuan hu ua Yaj Fwm Tsheej Yang Fu Cheng uas kav lub Tom Seej Yoos Shen Yong Dao tuaj tshuaj xyuas qhov xwm txheej no zaum ob, tas no nkawv puav leej pom qhov xwm txheej ntawd tias yog Faj Xab Chij ua tus tsim, nkawv thiaj sau ib daim ntawv mus rau huab tais tias "ob lub zos xws li Kob Tsiam thiab Lej Thaj  hauv Xyeem Xwm Leej, qhov plaub ntug uas Faj Xab Chij mus tav txwv txhav Hmoob lub qhov tooj, qhov tseeb yog cov nom tswv ua hauj lwm saib ntsuj teb chaws ntawd tsis zoo, tseem ua Faj Xab Chij tus txha nqaj qaum", tiam sis lub caij ntawd yog Faj Xab Chij  ntxab ntxawm xav tuaj rob caub ntawm Hmoob, nws txawm muab qhov plaub ntug ntawd ntxeev hais mus rau huab tais tias “ yog Hmoob lam cia li tuaj tis taws rau nws tej chaw ua hauj lwm thiab muab nws tej qhov tooj tsoo piam tas, txhav nws tej toob xib, thab plaub yam tsis raws kev cai, thov kom huab tais tso tub  puv tuaj tsuj tua cov Hmoob, cheem tej nom tswv suav kav teb chaws ntawd kev ntxub tsis npag Hmoob heev, ces lawv thiaj li tuaj hlo tuam los pav cai hais ib qib zuj zus tshaj mus rau ib qib, lub sij hawm tus nom Xyeem Fwv hauv xeev Fuj Naj hu ua Fooj Kuab Yim tsis mloog nug qab hau dab tsi, nws cia li tso cai kom tus nom Fwm Cam Cab Zwm Txeeb Jiang Rui Zeng hauv Xyeej Ceem Tsawb, tus nom Tsib Tsawb hauv Ceem Tsawb hu ua Luj Sam Tsij Liu Shang Zhi thiab tus nom Yawj Cij hu ua Vaj Kim Wang Gui hauv lub Xyeem  puv Xwm Leej tuaj mus ntes cov Hmoob ntxeev siab ” *

Nyob hauv xyoo 1739 lub 12 hlis ntuj, lub npe Lis Theeb Pov rov tshwm los thiab ncha mus puv tas txhua txhia suam teb chaws Hmoob hais tias Hmoob rov muaj Vaj lawm thiab txawj taw tes muaj hwj huam heev, li ntawd cov txuj ci ntaus ( Nrig Hmoob ) rov tshaj twj ywm mus rau txhua txhia lub teb chaws Hmoob, lub hauv puas nqua hu tsoom Hmoob tau sib hu twj ywm cov thawj txawj ntse tuaj mus tsim cim daim ( Chij Hmoob ) ua tsib yam tsos, thiab tej khaub ncaws tsho hlau ua  puv, sau tej cuab yeej ua  puv thiab ntaus tsim tshiab, xws li Riam Tws Hmoob, Phom Hmoob, Phom Txhais Yias, Hneev Taub, Hmuv, Hmuv Yaj Tshuab thiab daim hlau thaiv xub thaiv ntaj, lub caij nyoog dhau mus zuj zus ua rau nyob ntawm tsoom Hmoob txhais tes muaj cuab yeej ua  puv puv npo, txuj ci tes taw raug kawm ua rau sawv daws tuaj zog ntws, ntsuj tsov  puv zaum no tseem nyob hauv lub caij nyoog uas tab tom npaj *

Xyoo 1740 thaum lub 1 hlis ntuj , tus nom Thij Twb hu ua Thaj Xyeej Yim Ti Tu Tang Xiang Yi ntawm xeev Kav Xyib kuj tau sau ib tsab ntawv mus rau huab tais tias, "Tau hnov moo cua tias, hauv lub Xyeem Yim Leej ntawd cov Hmoob nrog cov nyob hauv Tsheej Pwm thiab Xwm Leej hauv xeev Fuj Naj raug ib co neeg phem tuaj haub ntxias, tiam sis cov zos Hmoob no nyob deb ntawm nroog mus li 120 km lawm tsuas hnov lub moo xwb paub tsis tseeb txog mas niaj hnub tseem tso neeg mus tshuaj xyuas lawm" *

Lub 1 hlis ntuj xiab 16, tus nom Thaj Xyeej Yim tau hais kom tus nom Txhab Cam hu ua Muas Xwm Yeeb Ma Shi Ying ntawm lub yeej  puv Yoos Leej Yong Ying coj ntau leej tub hauj lwm mus tshuaj tas xa moo mus rau cov yeej  puv Cheej Tsawb uas nyob ze ntawm teb chaws Hmoob kom ceev faj rau cov Hmoob ntxeev siab, tsis ntev tom qab Hmoob ob tug thawj xws li Faj Seem thiab Vwj Vam Ceeb tuaj mus rau lub zos Hmoob Xab Cab San Jian hauv Xyeem Yim Leej, nkawv mus hais kom cov Hmoob txuag nyiaj, tiam sis nkawv raug suav Tsib rau hauv zos, cov nom suav hauv Xyeem Yim Leej tau ntaus xov mus rau tus nom Xyeej Fws nyob hauv xeev Kav Xyib hu ua Nyab Thawj An Tu  tias "pom muaj ob tug Hmoob hu ua Faj Seem thiab Vwj Vam Ceeb nkawv hais tias nkawv yog Lis Theeb Pov li cov tub hauj lwm, tsis ntev no lawv tau khawb qhov faus nyiaj nyob rau Tshus Teb, tseem hnov tias tuaj txog ntawm zos Xab Cab tuaj haub ntxias cov niag Hmoob nrog" *

Thaum lub 2 hlis ntuj, tus nom Yawj Cij Vaj Kim hauv lub yeej  puv Xwm Leej kuj tau xa ib tsab xov mus rau cov nom tswv suav loj tias "Lub zos Heej Lees thiab Tshaj Pheej hauv Xyeem Tsheej Pwm, muaj txog 400 leej neeg tuaj mus rau xeev Kav Xyib, yog tuaj mus noj txhooj, cov Co ntawm Nyiaj Txiv Tsheej Yan Zi Tian hauv Xyeem Xwm Leej los kuj tau nqa riam nqa hmuv tuaj mus rau lub zos Heej Lees ntawm Kav Xyib nrog Hmoob koom, vim qhov no cov nom suav thiaj li pib tuaj mus nrhiav ntes kom tau cov thawj Hmoob uas tawm tswv yim tsa Hmoob cov koom haum txuag nyiaj" *

Raws li nyob hauv suav tej ntaub ntawv Keeb Kwm tau sau tseg tias "huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 1740 thaum lub 2 hlis ntuj, ntsuj teb chaws nruab nrab ntawm xeev Fuj Naj thiab Kav Toob cov zos, xws li zos Tshaj Pheej Chang Ping hauv lub Xyeem Tsheej Pwm, muaj 400 leej Hmoob tau nqa ntaj nqa riam nqa hmuv hla tuaj mus noj txhooj lawm xeev Kav Toob, txhua txhia lub zos Hmoob nyob ib ncig ntawm Xwm Leej xws li  zos Nyiaj Txiv Pheej Yan Zi Tian, zos Toj Cuab Siv Tao Jia Shui thiab zos Xyib Sam Xi Shan los cov hluas tub hluas ntxhais kuj nqa ntaj nqa hmuv hla lub roob Heej Lees Heng Ling hauv Tsheej Pwm tuaj mus noj txhooj lawm Kav Toob tib si, lub zos Tw Les Du Lei  muaj 300 tawm yim Hmoob thiab zos Phwv Thawj Pu Tou muaj 270 yim, ua twj ywm nqua hu zos kuv phem Pwm Zhong Bu thiab zos Txi Thaj Zi Tang uas yog cov zos Hmoob hauv Xwm Leej sib sau los tsa lub koom haum sib koom tes, lub koom haum sib koom tes rov raug tsa sawv los nqus tau tsoom Hmoob nyob xeev Fuj Naj thiab xeev Kav Xyib kis nruab nrab sawv los ua ib pawg koom ib tug txheej txheem khov kho",  lub caij ntawd lub moo huab tais Hmoob nrov tau ncha mus puv teb chaws , txoj kev tshaj tawm tias huab tais Hmoob sawm lawm, twb yog huab tais Hmoob Lis Theeb Pov lub npe ua lub hauv pausnqua hu kom tsoom Hmoob txav zog los ua ib pawg, txuag nyiaj txuag txiaj, caiv tsis noj nqaij, fiv yeem ntuj yeem teb los pab *

Thaum lub 2 hlis ntuj xiab 1, tus nom Tsib Xyeem hu ua Ni Gu Zheng ntawm Xyeem Yim Leej thiab tus nom Xyeem Tshaj Xun Cha hu ua Txhaim Tub Chij Cai Duo Qi hauv lub Xib Xab Cab tau txais tus nom Xyeej Fws hu ua Nyab Thwj hauv xeev Kav Xyib li tsab xov,  lawv tawm tau ib lub tswv yim tias, kom cov Hmoob Siav mus ntxias tias yuav nrog cov Hmoob Nyoos koom tes khawb qhov faus nyiaj kom cov Hmoob Nyoos  tuaj sab laj *

Li ntawd, cov thawj Hmoob xws li Faj Seem, Vwj Vam Ceeb, Laj Xyuj Twm Liang Xue Du, Vwj Huaj Xyuj Wu Hua Xue, thiab Vwj Huaj Fwm txawm ntseeg thiab tshwm ntsej muag plwb plaws tuaj mus sab laj tsis ceev faj raug suav ntes tau tas, suav muab lawv khi cab mus txog rau xeev Kav Xyib thiab muab lawv tsim nug tsim nug ces paim quav, ua rau cov thawj coj ncaws qhov txuag nyiaj ntawm Yim Leej raug qhia rau suav, xws li Vwj Ceeb Yeej, cov nom suav kom lawv ob tug nom tswj  puv coj tau 26 leej tub  puv nrog mus muab cov nom Hmoob ntes, xws li Vwj Ceeb Yeej, Yij Los Yeej thiab Vwj Fwm Nyab, cov thawj Hmoob no raug suav ntes tas, ho muaj ib tug Hmoob hu ua Cheej Xeeb Txwv Qing Xing Zu ntawm Yim Leej thiaj xa xov ceev nrooj mus rau Hmoob tus thawj Xub Xeev Yig, Yaj Meej Lawj Yang Ming Lou thiab Cheej Xeeb Txwv, lawv thiaj li coj tsoom tub  puv Hmoob tuaj mus cawm tau cov raug ntes dim siav los tas *

Thaum lub 2 hlis xiab 7, Xub Xeev Yig nrog cov thawj tswj mus cawm 3 tug thawj Hmoob uas raug suav ntes ntawm ib lub tiaj Qus, ob tug thawj suav  puv thiab 26 leej suav  puv raug cov tub  puv Hmoob ntes tau tas, muab khi cab los kaw rau ntawm Hmoob zos Heej Phub Heng Po, thaum Xub Xeev Yig tshuaj tau tseeb tias qhov xwm txheej no yog vim ob peb tug Hmoob ntawm lub zos Twj Tsheb Du Che thiab zos Pheej Teem Ping Deng ntxeev siab nrog suav xws li tus Hmoob hu ua Sij Zeem Fwm Shi Ren Fu, Xub Vam Theej Su Wang Tian, Lis Txhiaj Sab Li Cai Shan thiab Lis Txhiaj Cib Li Cai Ji, li no Xub Xeev Yig thiaj coj nws cov tub  puv tuaj txog ntawm zos Pheej Teem muab Lis Txhiaj Sab thiab Lis Txhiaj Cib nkawv ntes tau coj los kaw rau ntawm Heej Phub, tiam sis Sij Zeem Fwm thiab Xub Vam Theej khiav dim lawm, tsoom tub  puv Hmoob muab cov Hmoob ntxeev siab no tej cuab txhiaj cuab tam sau du lug *

Tus nom  Suav Tsib Xyeem Nij Kuj Tseem hauv Xyeem Yim Leej Yim Ning Xian hnov dheev tias Xub Xeev Yig lawv tuaj muab Vwj Ceeb Yeej txhav tau rov lawm thiab tseem ntes tau cov thawj suav nrog pab tub  puv tas tib si lawm, ua rau nws poob siab nthav ib ce tuag tas, tam si ntawd nws cia li xa xov ceev ceev mus rau tus nom Thij Tub Thaj Xyeej Yim Tang Xiang Yi nyob xeev Kav Xyib thiab thov kom nws tso tub  puv tuaj pab nws tua tsuj Hmoob *

Li ntawd, lub 3 hlis, tus nom Thaj Yeej Yim tau hais kom tus nom Tsib Fwv hu ua Tsab Yoob Xyis Zhang Yong Xi hauv lub Fwv Kim Leej Gui Ling Fu thiab tus nom Txhab Cam Muas Xwm Yeeb Cang Jiang Ma Shi Ying uas kav lub yeej  puv Yoos Leej Yong Ning nkawv sib koom coj tau 200 leej tub  puv tuaj mus rau Xyeem Yim Leej, yuav tuaj tsuj tua Hmoob, tiam sis lawv ho xav zoj tiav xeev Kav Toob  thiab xeev Fuj Naj muaj nrim dej nrim av sib txuas xwm fab xwm meem yog 400 ntau cais kev, tej roob hav tais, tej hav zoov los loj heev, cov Hmoob liab nyob ntawm teb chaws Fuj Naj los kuj nyaum heev, ntshai pab  puv mus ua ntej lawd yuav tsawg heev tsis txaus Hmoob quj, ces lawv ho kom tus nom Saws Pem hu ua Tsom Peeb Zhao Bing coj tau 200 leej tub  puv mus tos thiab ntaus xov mus rau tus nom Xyeej Fus Fooj Kuab Yim Xun Fu Feng Guang Yi hauv xeev Fuj Naj thiab tus nom Thij Tub Twm Khais Ti Du Du Kai ntawm xeev Fuj Kuas pab hais cov nom  puv nyob ntawm Xyeem Tsheej Pwm thiab Xyeem Xwm Leej mus caum cov Hmoob muaj txim khiav *

Cov nom Hmoob xws li, tus nom Xyeem Fus Fooj Kuab Yim ntaus xov ceev nrooj mus rau tus nom Tsib Xyeem Lis Peej Kim Zhi Xian Li Bai Kui hauv Tsheej Pwm, tus nom Tsib Tsawb Luj Sam Tsij Zhi Zhou Liu Shan Zhi  thiab tus nom Tsawb Xyij Fum Cam hu ua Cab Zwm Txeeb Zhou Xi Fu Jiang Jiang Rui Zeng hauv Ceem Tsawb, tus nom Yaws Cij Xyis Theeb Laj You Ji Xi Tian Liang hauv lub yeej  puv Vws Kab thiab tus nom Yawj Cij Vaj Kim hauv lub yeej Xwm Leej, sawv daws tso tub  puv zov qhov txhia chaw kom nruj, suav  puv tuaj txog Hmoob teb chaws txhua qhov txhia chaw twb poob rau txoj kev kub ntxhov, lub caij no  yawg Xub Xeev Yig cia li sawv coj tsoom Hmoob ntawm cov zos xws li  Faj Xab Pheej, Looj Cuab Xyib, Tshij Pav, Cem Xyib Qab Cem Xyib Nrab, Cem Xyib Hauv, Yaj Ncuab Thaj, Tim Leej Tshoob, Xawm Leej Khawv, Vws Tshoob, Nyiaj Phub, Koo Ncuab Theej, Pheej Xyib, Txhoj Txhob Sab, Lij Txiv Nyom, Vaj Xab Theej, Tswm Pheej, Nyiaj Txiv Theej, Yeej Thawj Sab, Tuam Pheej, Foom Xyab, Nyab Yaj Sab, Nyuj Lwm Phub, Pej Siv Toom, Tswm Leej Tsiam, Nruab Xyoob, Luj Cuab, Luj Muas, Puab Swm, Siv Nyiaj, Kws Moos, Tshaj Xwm, Tshaj Nyab, Heej Lees, Heej Phub, Tshaj Pheej, Tuam Tsiam Xeeb Tsiam, Los Tsiam, Tom Ya Xyuam Huj, Nyiaj Tsiam, Tim Meem, tas nrho cov zos  no sawv  puv koom tes pib tua suav *

Lub caij no, cov Hmoob nyob txhua qhov txhia chaw cia li sawv nrog, tus nom Hmoob Yaj Ceeb Pov los kuj sawv coj tsoom Hmoob nyob ntawm Muj Yim Toom Mo Yi Dong hauv Tsheej Pwm sawv  puv thiab tus thawj Hmoob hu ua Vwj Ceeb Yeej  ntawm Xyeem Yim Leej hauv xeev Kav Xyib los kuj ncoj tsoom Hmoob ntawm cov zos Tuam Lauj, Faj Suab, Pheej Puam, Looj Pheej, Xyov Tsiam, Qho Hmuv Zeb, Veb Lib, Yeeb Sawm, Tshab Pem, Phaj Pham, Pem Kab, Tsiam Tsab, Twv Nyom, Twm Tsheb, Tuam Cuab, Xyov Cuab, Tim Leej, Pov Theej, Tsuab Yeeb, Pej Thwv, Pheej Teem, Pum Loob, Lig Sim, Pheej Teeb, Pheej Yig nrog rau cov zos Hmoob nyob hauv Xwm Leej,  lub zos Tub Les, Phwv Thawj, kuv phem Pwm, Txi Yeej *

Tus thawj Hmoob hu ua Tsab Los Ceeb kuj coj tsoom Hmoob ntawm cov zos Tsab Ncuab, Cab Tiv, Tsiam Nias, Muas Tij thiab cov zos hauv Looj Seem Xyeem, xws li zos Pej Tswm, Pej Pheej Pob, Lis Mum, Ciab Khawv, Nas Chij, Tshoob Toom, Thooj Tshoob Puaj Tsiam sawv  puv, ib tug thawj Hmoob hu ua Seej Los Yig Shen Lao Yi uas yog xyoo 1733 tau nrog Foos Los Yob thiab Fwm Yim Sab sawv  puv ib zaug, nws rov sawv  puv coj tsoom tub  puv Hmoob mus tua txeeb Roob Xyoob Tshuam, tib lub caij no muaj ntau txhiab leej Hmoob nyob Xyeem Haij Yees Huai Yuan, Xyeem Zooj Rong Xian thiab Xyeem Yoos Leej Yung Ning tuaj mus koom tes sawv  puv nyob rau Xyeem Yim Leej, txij tsoom Hmoob sawv  puv los tiv tua, lawv lub ntsis ntaj ntsis hmuv yog xub tig rau cov neeg phem uas niaj hnub tuaj caij tsuj quab yuam haiv Hmoob *

Thaum lub 4 hlis xiab 1, tsoom tub  puv Hmoob uas nyob Tshaj Pheej thiab Tuam Tsiam hauv Xyeem Xwm Leej, muab suav lub yeej  puv Kab Ntxwv tua tawg tas, lub 4 hlis tim 28, tus nom Puav Txoov hu ua Awb Kuj Tsab Ou Guo Zhang nyob hauv yeej  puv Faj Xab Pheej, tus nom Xyeej Tshaj Vaj Ceeb hauv lub Xib Tsiam Thawj Zhai Tou Si thiab tus nom Puav Txoov Lis Xab Xeev Ba Zong Li Sang Shen nrog rau tus nom Vaim Ves Teem Chij Sab Wai Wei Deng Qi Shan hauv lub yeej  puv Xeeb Tsiam Xin Zhai coj 10 leej tub  puv mus txog ib ncig ntawm cov zos Hmoob nyob Heej Lees, lawv txawm dag tias tsis hais cov Co  thiab cov Hmoob leej twg muaj peev xwm mus txiav tau cov thawj Hmoob lub tau hau los thiab yeem ua neeg zoo ces tej nom tswv tso lawv nyob ywj pheej, yog leej twg tsis rov los ua zoo ces yuav tso tub  puv tuaj tsuj tua *

Suav tej lus hais ntawd, xav hem ntxias kom Hmoob tso ntaj tso hmuv tseg rov los thawj suav lub ntsis ntaj xwb, tiam sis thaum huab tais Xub Xeev Yig hnov dheev lub moo no, nws coj kiag 100 tawm leej tub  puv Hmoob nrog nws mus txog ntawm cov zos uas raug suav ntxias dag ntawd tus nom suav Awj Kuj Tsab, Vaj Ceeb thiab Teem Chij Sab nrog cov nyuag suav  puv tuaj raug ntes tas, muab pav ntxeev tis qaib, tshuav tus nom Puav Txoov ntawm Xeeb Tsiam hu ua Lis Xab Xeeb thiaj tsis raug khi, vim yav tas dhau los nws tau ua phem rau Hmoob tiam sis tsawg heev, tab mas nws kuj raug kaw tsis pub tawm, pab suav  puv nrog cov nom suav no lawv puav leej raug tua tuag tas rau yav tom qab *

Hnub tim 29, Xub Xeev Yig coj tsoom tub  puv Hmoob nyob ntawm Tshaj Nyab, Tshaj Pheej, Xeeb Tsiam, Los Tsiam, Tom Ya, Xyuam Huj, Nyiaj Tsiam, Heej Lees, Heej Phub thiab Tim Meem, cov zos Hmoob no muaj tas nrho 600 ntau leej tub  puv mus vij tua suav lub yeej  puv Xeeb Tsiam, mus ntes kom tau tus nom suav  Yawj Cij hu ua Xyis Theeb Laj Xi Tian Liang uas kav lub yeej  puv Vws Kab, Xyis Theeb Laj tau coj tub  puv tuaj tiv tua Hmoob, tiam sis tsoom tub  puv Hmoob tua tawv qhawv txeem mus rau hauv yeej  puv, qhov kawg lub yeej  puv suav raug Hmoob tua tawg tas, tiam sis cov Hmoob nyob ntawm zos Nyuj Sij Nui Shi raug zoo nrog suav ces lawv tuaj cawm Xyis Theeb Laj khiav dim lawm, cov tub  puv suav raug tsoom  puv Hmoob ntes tau tas nrho, kav xyeem lub sij hawm uas suav swb no, tsoom tub  puv Hmoob ncaj nraim mus tua txeeb tau lub chaw zov  puv  Luj Cuaj Lui Jia, Luj Muas Lui Ma thiab Tseem Yiv Zheng Yi, suav tej cuab yeej ua  puv los tsoom  puv Hmoob txeeb tau ntau, xws li Ntaj, Hmuv, Riam Phom, Hneev thiab tej khaub ncaws thaiv *

Thaum lub 5 hlis ntuj xiab 1, yawg Xub Xeev Yig ho coj tau 100 ntau leej tub  puv mus tua lub yeej suav  puv nyob ntawm Dawm Kab Ntxwv, tiam sis tus nom suav  puv hu ua Tsab Kab Zhang Gang tsis kam tiv, nws cia li coj nws cov tub  puv khiav ua plig poob tas lawm *

Hnub tim 25, Yaj Cheeb Pov thiab Yaj Yeej Pov coj tsoom tub  puv Hmoob nyob hauv zos Muj Yij Toom ntawm Xyeem Tsheej Pum, lawv muaj 1000 leej tub  puv tuaj mus hla Xeeb Nyab hauv Kav Xyib, lawv tuaj mus tua suav lub yeej  puv nyob ntawm Dawm Pheej Cuj Ping Jiao Yi, lawv muab lub yeej  puv suav ntawd tua tawg thiab hlawv kub hnyiab tas *

Thaum lub 5 hlis tim 29, cov Hmoob ntawm Xyeem Haij Yees, Xyeem Zooj thiab Xyeem Yoos Leej, lawv muaj 1000 ntau leej coj poj niam me nyuam, qaib npua, nyuj  twm tuaj mus zwm rau cov tub  puv Hmoob ntawm Xwm Leej, txhua txhia pab  puv hmoob tua tawm rau qhov txhia chaw, tua caum tej nom suav, tua hlawv tej yeej  puv suav, ua rau tej nom suav kav pej xeem thiab suav cov tub  puv nrog rau tej tim tswv tau ntshai tshe na noj tsis qab pw tsis tsaug, suav tej yeej  puv raug Hmoob tua tawg tas tsis muaj ib qhov seem hlo li *

Tsoom  Hmoob txoj kev sawv tsov   puv uas tiv tua suav txoj kev cai caij tsuj quab yuam thaum lub hauv paus los txog qhov xaus, yog ib txog lw uas Hmoob tau ua lub neej nyob ntawm luag lub ntsis ntaj ntsis hmuv tiam dhau tiam ntsis muaj dab tsi yuav los piv tau, txawm yog tias Hmoob tsis mus nrhiav tsim kev kub ntxhov rau leej twg los Hmoob raug luag lwm haiv neeg ntxub tsis npag ces luag pheej tuaj caij tsuj quab yuam, siv riam phom tuaj lwg noj lwg haus, ua rau Hmoob lub neej ntxhov hnyo, tsis muaj hnub yuav tau txais kev twj lij thaj yeeb, niaj hnub raug luag tsim txom hnub ntau dua hnub tuaj, raug luag tua hli dhau xyoo,  ua rau Hmoob nyiaj mob nkaug ntsim los tau ntau niaj ntev xyoo, li no Hmoob thiaj sawv  puv los tiv luag txoj kev lim hiam thiab txuag kom dim txoj sia, yog muab ua tib zoo soj ntsuam txog cov Hmoob nyob Xwm Leej thiab ib ncig los saib mas yuav pom tau tias haiv Hmoob txawv luag lwm haiv neeg xws li :

Qhov 01 ;  Lub hauv paus sib txawv yog tsov  puv tawm ntawm ob haiv neeg, tej pej xeem nyob hauv suav teb tau txais lub sawm fem kev caij tsuj (Nu Li Zhi Du, Feng Jian Zhi Du uas yog Zhi Du système)  Hmoob tab tom poob rau lub caij swb  puv thiab tsiv teb tsaws chaw, ua rau Hmoob txoj kev txawj ntse thiab kev ua noj ua haus poob qab, tsis muaj ib lub zoo caij nyoog yuav tau txais kev txhim kho lub neej, li ntawd Hmoob feem ntau tseem coj raws li lub neej qub uas khwv noj khwv haus li yav ntuj thaud, vim qhov no muaj ntau tus kws txuj thiaj li tau hais tias, Hmoob lub neej yuav luag hais tau tias tsis tau poob rau hauv lub neej quab yuam yog feem tsawg *

Txij thaum Cheeb Tshoj thiab Ham Tshoj los txog tom qab no, lub sawm fem quab yuam hauv lub niag plawv tiaj twb raug hloov los ua lub sawm fem caij tsuj Feng Jian She Hui (société féodale), (sawm fem  ua lus fab kis hais société), lub neej khwv noj khwv haus thiab txuj ci twb tau txais kev vam meej lawm ib qib, tiam sis lub caij no haiv Hmoob lub neej tab tom raug suav tua thiab yuam kom Hmoob txia los ua neeg suav hauv txoj kev cai tswj nruj nrees no tsis tsuas yog kev khwv noj khwv haus thiab kev kawm txuj ci poob qab xwb, txhua txhia yam nyob hauv Hmoob lub neej puav leej poob qab deb heev caum tsis cuag luag lwm haiv neeg *

Li ntawd, ua rau Hmoob yuav luag tsis muaj txoj kev mus cuag tau cov haiv neeg sab nraud, tas txhia tsav yam kev kawm txuj ci Hmoob pom tsis txhij paub tsis txog hnov tsis txhua, tsuas muab txoj kev los txuag yus haiv neeg ua qhov loj kom muaj txoj sia nyob thiab nraim luag tej ntsis ntaj ntsis hmuv xwb, tsoom Hmoob niaj hnub nco txog txheej laus thaud thiab teev hawm nraim tseg ua Hmoob ib qho chaw cia siab, kev teev hawm no cia li tsheej los ua ib txog kev lis kev cai loj rau Hmoob txuag tus yam ntxwv ntawm lub npe Hmoob, li no Hmoob thiaj li tau tsa koom haum noj txhooj los txuag Hmoob txoj kev vaj huam sib luag nyob hauv ib lub caj ces Hmoob los yog tej kwv tij neej tsa Hmoob uas nyob sib puas nrim dej nrim av kom muaj txoj kev noj sib hlub haus sib ce *

Qhov 02 ;  lub hauv paus sib txawv yog txoj kev uas huab tais suav tso Hmoob rov kav Hmoob, thiaj li tsim tshwm muaj tej kev cai ntawd, nyob hauv suav teb li keeb kwm los txog rau thaum Thaj Tshoj, lub sawm fem caij tsuj tau nce qib mus txog qhov muaj kev vam meej heev, tiam sis lub caij no huab tais suav kuj tsis tau muaj peev xwm tuaj tswj kav lub teb chaws Hmoob tuag nthi, tsuas tso kev haub ntxias tuaj chawj Hmoob xwb, vim li no tsoom Hmoob thiaj tau txais kev thaj yeeb ib ntus los txhim kho Hmoob lub neej, thiaj ua rau Hmoob lub neej tshwm muaj ib tug yam ntxwv txawv dua, lub caij no Hmoob lub hauv paus kev khwv noj khwv haus caum yuav luag cuag suav lub neej, Hmoob twb pib tshwm muaj tej tus nom tim tswv los kav coj tej ntsuj teb chaws, Hmoob txoj kev kav tswj lub teb lub chaw tseem txuag tau txheej laus thaud tej qub txheej txheem tseg thiab tseem tsim tau ntau yam tshiab los ntxiv kom haum rau Hmoob lub neej tshiab *

Txij lub caij thaud los txog rau thaum Cheeb Tshoj sawv kav teb chaws, lub sawm fem ntawm tsoom Hmoob nyob Xwm Leej thiab ib ncig ntawm Xwm Leej, yog siv lub Koom Haum Sib Koom Tes los kav tswj, qhov no yog ib lub Koom Haum pab pawg uas muaj tej hau los ntawm ntau lub zos Hmoob tuaj noj txhooj haus ntshav cog lus sib koom tes kom tswj yus haiv neeg thiab tiv thaiv tej kev phem sab nraud tuaj, lub koom haum txoj hauj lwm yog kav tswj kev khwv los rau lub neej, kev kav lub teb lub chaw thiab kev tswj kav tsov  puv *

Lub caij no Hmoob cov tim tswv tab tom tshwm muaj, tab sis txoj kev nyias khwv los yug nyias lub neej mas tseem yog lub hauv paus ntawm tsoom Hmoob feem ntau, txoj kev caij tsuj lwg noj luag taub hau ntawm lwm haiv neeg tseem txeem tsis tau rau hauv teb chaws Hmoob, vim muaj Hmoob lub Koom Haum Sib Koom Tes raug los tiv thaiv, suav txoj kev cai caij tsuj Hmoob tseem tsis tau txais los siv, vim Hmoob siv tsis tau lub siab raws li txoj cai ntawd, tsoom Hmoob kuj tsis tau muaj tus tau txais ua nom tim tswv, tej hau zos Hmoob los yog tej thawj coj kuj tsis muaj ib tug uas yuav muaj hwj chim tshaj plaws, cov thawj los hau zos ntawm Hmoob kuj tsis muaj ib lub siab yuav mus lwg taus tej pej xeem los noj, vim Hmoob tej caub chim uas muaj rau lwm cov haiv neeg ncig Hmoob qhov tseem ceeb tshaj mas yog huab tais Suav thiab huab tais Mas Tsus, tej caub chim ntawm Huab tais Suav thiab Huab tais Mas Tsus yuav loj dua tej caub chim uas Hmoob rov ua rau Hmoob, txawm tias Hmoob txoj kev caub chim muaj me ntsis ntawm yus haiv neeg los tseem muaj lwm haiv neeg txoj kev caij tsuj quab yuam ntxub tsis npag Hmoob yog qhov loj tshaj plaws, li ntawd kawg yus haiv neeg yuav tsum tso tej caub chim tseg los sib koom tes thooj siab koom ntsws tiv tua  yeeb ncuab, yog ib qho ntawm tej tim tswv Hmoob muaj lub siab hlub yus haiv neeg, lub caij no yog yuav muab cov tim tswv Hmoob piv rau cov tim tswv suav mas yuav pom tau tseeb tias suav phem  tshaj lawm ntau npaug, ib qho los yuav pom cov yim Hmoob feem ntau nyias muaj nyias liaj teb ua noj ua haus ywj siab, cov tim tswv thiab cov pej xeem Hmoob tsuas sib txawv rau qhov muaj liaj teb ntau los tsawg, nplua nuj los txom nyem *

Yog muab ua tib zoo soj ntsuam thiab tshawb nrhiav nyob hauv keeb kwm, yuav pom tias lub Koom Haum Sib Koom Tes lub luag hauj lwm yog tiv thaiv luag lwm haiv neeg txoj kev tsov  puv tuaj tua Hmoob, hos nws txoj hauj lwm sab hauv yog txuag yus haiv neeg kom muaj kev sib thooj siab koom ntsws los yog kom paub kev paub cai, tiam sis thaum Cheeb Tsoj tau kav teb tas nrho, lawv tsis pom zoo cia kom Hmoob muaj kev ywj pheej nyob thaj yeeb, vim pom Hmoob tej nyiaj kub, tej qoob loo noj seem noj so ces ua rau nws ntshaw lub siab nyob tsis qab pw tsis qaug, tiam sis thaum nws nyuam qhuav muaj hwj chim, suam teb chaws Xwm Leej raug huab tais Meej Tshoj Naj Fab kav, dua nws lawd yog Vwj Xab Kim los kav, li no Cheeb Tshoj tsis muaj peev xwm tuaj txhav kav, dhau ob tug huab tais los yog huab tais Khab Xib kav, ces Cheeb Tshoj thiaj tso tub  puv tuaj tua qhov txhia chaw swb tas thiab zwm rau nws, ua rau Cheeb Tshoj lub hwj chim nyob hauv suav teb tau txais kev ruaj ntseg, Cheeb Tshoj thiaj tsa muag mus saib tej suam teb chaws uas cov haiv neeg me nyob thiab xav tswv yim tuaj caij tsuj quab yuam Hmoob lub neej nrog cov haiv neeg me *

Txoj nkev txawv txav thiab kev txom nyem ntawm haiv Hmoob thaum raug suav tuaj txeeb liaj teb tas, lub caij uas Cheeb Tshoj tau kav tas nrho kuv phem Kuj, tsoom nom tswv tsis txaus siab pub kom tsoom Hmoob muaj kev twj lij, vim suav ntshaw Hmoob tej liaj tej teb nrog rau tej cuab txhiaj cuab tam, txij li thaum nom tswv suav txoj kev cai sau Hmoob tej liaj teb tas, kuj muaj qhov phem tuaj, Cheeb Tshoj nom tswv suav tau muab Hmoob lub Koom Haum txwv tseg, muab Hmoob txoj kev twj lij hloov los nyob hauv haub tais lub qab hwj chim, muab txoj keb vaj huam sib luag hloov ua qhov cov haiv neeg loj quab yuam cov haiv neeg me, muab txoj kev kav nruj los hloov txoj kev ywj siab ywj ntsws, txhua yam twb yog qhov phem, tab yog cov nom Thwv Xib thiab cov nom Tseem Fwv uas tuaj kav Hmoob puav leej yog cov npm caij tsuj quab yuam thiab lwg tsoom Hmoob noj *

Lub caij thaum Cheeb Tshoj tso tub  puv tuaj tua txeeb suam teb chaws Hmoob ntawm xeev Fuj Naj thiab xeev Kim Tsawb, lawv xub siv  puv tua ua ntej, siv kev cai tswj ua qab ua rau tsoom Hmoob tau txais kev txom nyem thiab puas tsuaj loj heev, txij li nom tswv suav txeeb Hmoob tej liaj teb tas, txoj kev cai Koom Haum Sib Koom Tes, txoj kev twj lij hloov los ua huab tais suav qab hwj chim, qhov zoo yog hloov lub neej poob qab los rau lub neej vam meej, qhov phem yog lub neej kev vaj huam sib luag raug hloov los ua kev cai tswj nyob hauv huab tais lub qab hwj chim, vim muaj txhua yam phem lub sawm fem kev caub chim thiab loj zuj zus tuaj *

Qhov teeb meem no tau tshwm rau ntawm ib haiv neeg thiab lwm haiv neeg los yog huab tais suav tej nom tswv kev caij tsuj thiab tsoom Hmoob txoj kev tsis txaus siab, los yog muaj teeb meem rau Hmoob txoj kev ntshaw txog lub neej ywj pheej, ntshaw txog kom yus haiv Hmoob rov kav yus haiv Hmoob txhob mus zwm rau luag lwm haiv neeg, xws li Cheeb Tshoj uas yog txoj kev niaj hnub caij tsuj ntxub tsis npag quab yuam uas muaj feem koom phem nyob rau hauv tsoom Hmoob lub dag zog thiab kev khwv noj khwv haus, tas nrho tej teeb meem kev caub chim no tau cuam tshuam ua ke nyob rau hauv Hmoob lub neej, xws li yam xub tshwm tuaj zoo xws txoj hmab, yam tshwm tom qab zoo xws tus ntoo, li no txij thaum suav pib tsa kev cai Pov Cuaj los mas yog ib leeg ua txhaum xwb tas ib zog puav leej tau txais lub txim txhaum nrog, tej suam teb chaws uas Hmoob nyob coob, txawm yuav siv kev cai Pej Fwm los hloov kev cai Pov Cuaj, tsis kav tej Cuaj Tsav, Pov Tsav, Pej Fwm thiab tus Hau Zos puav leej yog cia rau haiv neeg Suav ua xwb, tsuav yog tus suav xwb ces cov nom suav loj rub los ua Nom, cov suav no thaum lub teb chaws tiaj tus lawd, lawv tsuas nrhiav lwg Hmoob noj lwg Hmoob haus thawm niaj thawm xyoo, suav muab txoj kev cai faib los tswj Hmoob tuag nthi, ua rau Hmoob tej kev lis kev cai raug cov nom suav muab hloov thiab kom Hmoob tso tseg, Hmoob lub sawm fem poob rau hauv txoj kev txawv txav uas muaj ntau haiv neeg nyob sib txuam pes ntsaws, Hmoob txoj kev twj lij raug suav muab txwv tseg, tas Hmoob lub neej poob rau hauv txoj kev nqos tsis mus ntuav tsis tawm, Suav tej tub tseem fwv txoj kev cai tswj Hmoob  yog yuam kom Hmoob siv kev cai Pov Cuaj, suav txoj kev cai Pov Cuaj no yog muab 10 yim los faib ua ib phiaj ces tsa ib tug thawj phiaj los kav, muab 10 Phiaj tsa ua ib Cuaj ces tsa ib tug Cuaj Tsav los kav, muab 10 lub Cuaj tsa ua ib lub Pov Tsav ces tsa ib tug Pov Tsav los yog Pov Tseem los kav, kuj muaj tej suam teb chaws yog tsa ib tug nres xeem los kav 10 yim neeg, hos 10 tus nres xeem twg ho tsa ib tug Hau Zos los kav *

Txij thaum cov nom tswv suav muab Hmoob tej liaj teb sau tas lawd, cov nom suav xav txuag lawv lub hwj chim kom ruaj ntseg, dua tej qhov uas nom tswv tso tej tim tswv suav tuaj kav Hmoob lawd, tseem muab tsoom Hmoob faib ri mus rau txhua txhia qhov chaw rau suav kav kom lawv siv kev cai quab yuam tau Hmoob, tej nom tswv suav muab Hmoob thiab suav faib kom muaj qhov sib txawv, xws li muab cov suav uas tuaj nyob tau ntau niaj ntev xyoo hauv Hmoob lub teb chaws hu ua Txheeb Meej Cun Min, muab cov suav nyuam qhuav tuaj nyob tshiab hu ua Khawb Meej Ke Min Qhua, suav muab tsoom Hmoob hu ua Meo Zeej Miao Ren los yog Meo Hmab Miao Man, suav hais tias Hmoob yog ib haiv neeg txawv luag lwm haiv neeg, lub hwj chim loj tsis cuag suav, tseem muab tej zos Hmoob thiab zos suav faib tawm sib txawv, xws li tej zos Hmoob hu ua Meo Tsaim  Miao Zhai, hos zos suav hu ua Meej Txheeb Min Cun, lo lus Cun thiab Zhai  yog tib los hais tias Zos tib yam, tsuas yog tus txwm ntawv thiab hais txawv xwb,  hauv fab kev lag kev luam tsoom Hmoob raug suav txwv tsis pub Hmoob ua, thaum huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj, Cheeb Tshoj tau txiav tseg tias, tsis pub Hmoob mus tsuj suav av, tsis pub suav mus tsuj Hmoob av thiab kev lag kev luam raug txiav tuag nthi *

Txij huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 29 haum rau xyoo 1764 los ces ib txhia kev txwv ntawm Hmoob thiab Suav raug  rhuav tseg, ua rau Hmoob thiab suav kev lag luam ho rov pib muaj tuaj, tej nom tswv tau teem caij teem nyoog kom qhib kiab qhib khw rau sawv daws tuaj nqaum, ua rau kev lag luam rov zoo xauv npos tuaj thiab nrog rau txoj kev khwv noj khwv haus ywj siab, Hmoob lub teb chaws tau txais kev thaj yeej loj heev, tej neeg Hmoob los kuj huaj vam coob zuj zus tuaj *

Thaum huab tais Khab Xyib kav ntuj ntawd, 3 lub Theeb xws li Foom Huaj, Cheej Tsawb thiab Yoos Xws hauv xeev Fuj Naj tsuas muaj zos Hmoob kwv yees li 1000 lub zos xwb, txog thaum huab tais Tuam Cheej Looj yuav kawg hwj chim, cov Hmoob ntawd twb tau huaj vam txog 4000 ntau lub zos lawm, tas nrho cov Hmoob nyob hauv 3 lub Theeb muaj 360.000 leej, Hmoob thiab suav txoj kev sib pauv lag luam nthuav dav zuj zus tuaj, Hmoob tej qoob loo xwb fab, xws li  Roj Txiv Thooj Ntxig, Roj Txhais, Tswb Suab thiab tej Nyiaj tej Kub, Hmoob tau xa mus muag tsis tu ncua rau suav, Hmoob ho mus hauv suav nroog yuav tej yam tseem ceeb, xws li ntsev thiab tej ntaub xov, kev txawj ntse ntawm Hmoob thiab suav kuj tau sib txauv kawm tsis tseg, suav tej txuj ci ntaub ntawv los kuj tau pib nthaw kaus nyob hauv Hmoob teb chaws tuaj dua zaum tshiab, tej suam teb chaws Hmoob nyob ib ncig ntawm tej nroog kuj pib tsa muaj tsev kawm ntawv suav, cov tub ntxhais hluas Hmoob uas paub ntawv suav kuj tau siv tej lub sij hawm khoom los qhia ntawv rau tej tub ntxhais uas tsis txawj, tseem ceeb yog qhia rau cov me nyuam Hmoob, thaum Tuam Cheej Looj yuav kawg hwj chim, tau muaj thawj pab tub ntxhais hluas Hmoob kawm ntawv uas yog qib 1 Xiu Cai thiab qib 2 Ju Ren, thawj tug hluas Hmoob ua tau kawm tiav qib 2 ntawm tsev kawm ntawv suav, hu ua ( Vwj Tseem Meej  Wu Zheng Ming ) nyob hauv lub Theeb Foom Huaj Feng Huang Ting *

Txoj kev uas suav tuaj sau Hmoob tej liaj teb yog pib thaum huab tais Yoob Tseem sawv los kav teb chaws, lub tswv yim phem no yog tus nom Txoov Twj Awj Aws Thaim kav xeev Kim Tsawb ua tus tsim, nws xav kom cov haiv neeg me tsis pub muaj kev twj lij thiab ntseeg los teeb hawm Cheeb Tshoj xwb, lub hauv paus txawm yog nws lub tswv yim muab txoj kev cai uas tsa cov nom Thwv Xib rhuav pov tseg, xa tub tseem fwv tuaj tsa tsev Kab Xwm nyob kav sawv daws, dua no lawd tseem muab Hmoob faib ua pab ua pawg, xws li cov Hmoob uas yeem siv suav kev cai, los yog cia li khiav mus nrog suav nyob thiab cov tau kawm suav tej txuj ci hu ua Hmoob Siav, cov sab nraud suav txawm hu ua Hmoob Nyoos, ob lub npe no suav ntxeev tias yog hu raws li Hmoob lub siab nyiam, tsis tas li tseem muab Hmoob faib ua ntau pab ntau pawg raws li Hmoob tej tsoos tsho xws li "Hmoob Liab, Hmoob Dub, Hmoob Txaij", suav tseem muab Hmoob faib raws tej suam teb chaws xws li "Hmoob Yeej Naj, Hmoob Kim Tsawb, Hmoob Fuj Naj” thiab tseem muab tej suam teb chaws Hmoob nyob coob los xaiv tsa ua 5 xeem loj, thiab muaj lo lus hais tias, xeem no yog Hmoob tseem, lwm xeem yog Hmoob cuav, xeem no loj, xeem tod me, li no ntev mus ntev tuaj ces Hmoob txawm tshwm muaj ib lub tswv yim rau koj hwm koj pab, kuv hwm kuv pawg, ua rau Hmoob cia li pib muaj kev tsis sib koom tes xws li yav thawud lawm, qhov no tab tom yog ib lub hom phiaj ntawm suav muab Hmoob sib faib kom txhob khov ua ib thooj *

Thaum Cheeb Tshoj tau kav tas nrho Tuam Tshoj los, nws tseem fwv tau tshaj tawm lo lus tias, "tseg taub hau tsis tseg plaub hau, tseg plaub hau tsis tseg tau hau", lub tswv yim  no tas txhua txhia tus neeg yuav tsum raug coj leej twg hla tsis dhau, txoj kev kheev kom chais plaub hau no yog ib qho paj ntsig uas cov nom tswv suav pub rau cov Hmoob uas raug zoo nrog suav *

Txij li thaum Hmoob tej liaj teb raug tseem fwv txeeb tas, suav thiaj tshaj kom cov Hmoob Siav chais plaub hau tas nrho, qhov no yog ua kom txawv cov Hmoob Nyoos uas tseg plaub hau ntev, kuj yob ib yam uas ntxuav Hmoob lub hlwb lub hau kom du lug, tib lub caij ntawd tej nom tswv suav kuj ua tshwm ib yam khaub ncaws hu ua tsoos tsho Mas, yog tus twg hnav cov khaub ncaws no ua rau cov nom tswv suav ntseeg siab tias yog hwm lawv *

Raws li txhua yam uas tau piav los saud, yuav pom tias Cheeb Tshoj txoj kev muab Hmoob faib, lub ntsiab tseem ceeb yog xav kom tsoom Hmoob sib tawg raws li lawv tus txheej txheem uas muab Hmoob txia ua suav, tom ntej mus lub npe Hmoob yuav ua kom ploj zuj zus mus tsis pub muaj nyob hauv lub qab ntuj no ntxiv, tej teeb meem no Cheeb Tshoj tseem fwv tej nom tswv me, tej tim tswv thiab tej tub lag tub luam suav tau tuaj lwg Hmoob tej cuab txhiaj cuab tam ywj siab thiab txeeb Hmoob tej liaj teb ywj ntsws, Hmoob tej qoob loo uas khwv khwv ib xyoos tau los raug suav lwg tas mus, ua rau tsoom Hmoob tsis pom qab cob cuab, li ntawd kawg yuav tsum sawv  puv los tiv tua thiaj txuag tau Hmoob lub neej me ntsis, thaum Hmoob tej liaj teb raug txeeb tas, txoj kev sau se thiab ua luag qhev tsuas tsuam hnyav zuj zus, tsis tas tseem yuam kom Hmoob muab Hmoob tej nyiaj kub, tswb suab, roj txiv thooj ntxig, roj txhais thiab roj ntoos coj los them se rau suav, tej tim tswv suav lub tswv yim xav txeeb Hmoob tej liaj tej teb muaj ntau yam xws li :

Yam ib : Yog xub pib qiv nyiaj rau tsoom Hmoob kom tau pab tu lawv lub neej thiab pab rau txoj kev khwv noj khwv haus, tiam sis suav cov nyiaj qiv no muaj paj siab heev, lawv thooj txhij pib txoj kev lag luam thiab kheev kom muaj cai txais nyiaj, qhov no ua rau Hmoob lub sawm fem poob rau qib uas tas puas tsav yam nyob hauv Hmoob lub neej raug suav tuav tas nrho, vuav cov tswv yim no muaj 3 tug txheej txheem xws li :

Txheej txheem  A : Suav siv nyiaj kuv phem tuaj nqus Hmoob tej toob xib tseem ceeb uas yuav nrhiav nyiaj los pab rau lub neej, tej suam teb chaws Hmoob nyob yog toj roob hauv pes cuam kawb heev, kev mus los tsis yooj yim, li no lawv muab tus nqi txo qis heev *

Txheej txheem  B : Suav muab tej yam tuaj pauv tej toob xib uas Hmoob muaj, xws li suav muab tej ntaub xov tuaj pauv Hmoob tej Paj Rwb, suav coj tej cuab yeej siv rau lub neej thiab siv rau kev ua qoob ua loo, xws li  Lauj Kaub, Yias, Tais diav, Liag Hlais Nplej, tej no tuaj pauv Hmoob tej Tswb Suab, Nyiaj Kub, Roj Txiv Thooj Ntxig thiab Roj Txhais, tsoom Hmoob tau muaj yam khoom muaj nqis pauv luag yam khoom tsis muaj nqis, vim qhov Hmoob ua lub neej nyob hauv kev tsov  puv xwb Hmoob tsis muaj ib lub zoo caij nyoog yuav los tsim tau, li ntawd kawg Hmoob kuj lam pauv *

Txheej txheem  C :  Muab qoob ntsuab ( tso yeeb tshiab ) xws li muab yus thaj qoob xyoo no uas tsis tau siav mus txais luag qoob los yog txais luag nyiaj los noj ua ntej kom dhau xyoo ua ntej tso, tsis tsuas li ntawd xwb tseem muaj qhov uas suav muab noob qoob tuaj rau Hmoob cog, thaum qoob siav muab tau los, suav yuav 6 feem 10, Hmoob tsuas tau 4 feem 10 xwb, ua rau tsoom Hmoob txoj kev pauj nuj pauj nqe tsuas suav hnub suav hmo hnyav zuj zus xwb *

Lub caij ntawd, nyob Hmoob nyob rau hauv xeev Fuj Naj sab hnub poob kuj tshwm muaj qhov chaw txais nyiaj hu ua Yeej Tsam Ying Zhang thiab Khawb Tsam Ke Zhang, lo lus hais tias, (Yeej Tsam) yog ib qho chaw uas cov nom tswv suav txais nyiaj rau Hmoob, lawv muab 800 lub txiaj quav* ntaus nqi ua 1000 nyiaj txais rau Hmoob, ib lub hlis twg nyob hauv 1000 nyiaj no yuav tsum them paj 50 lub txiaj quav*, lawv txoj kev cai txais nyiaj rau tsoom Hmoob 3 hlis twg yuav tsum them ib zaug, yog puv 3 lub hlis leej twg them tsis taus, cov paj cia li hloov los ua peev lawm xws li 1000 uas txais thaum ntej nrog 150 cov paj ces yog 1150 peev, txog ib xyoos tseem them tsis taus ces cov paj ntaus dua cov peev lawm 1 npaug *

Lo lus tias, ( Khawj Tsam ) twb yog cov suav uas tuaj nyob tshiab hauv lub teb chaws Hmoob, xws li tej tub lag tub luam los yog tej tim tswv suav ua, yam li lawv pub Hmoob txais ntsev noj, txais ntaub xov thiab txais tej nyiaj kuv phem los siv ua ntej, tiam sis cov no mas txais txog ib xyoos ces yuav tsum them cov paj nrog cov peev rov qab huv si, cov paj los kuj tshaj cov peev lawm ib npaug ntau, Suav txoj kev siv tswv yim los txo Hmoob no, ua rau sauv tej paj ntsig suav hnub suav hmo hnyav zuj zus rau Hmoob tsis muaj peev xwm yuav them taus, qhov kawg muab Hmoob tej liaj tej tev los tiv rau luag xwb, thaum suav tau Hmoob tej liaj teb tas lawd, Hmoob tsis muaj ib qho av yuav ua noj ua haus, ces ho mus thov luag rov ua tej liaj teb cog qoob cog loo mus them luag, tsoom Hmoob feem ntau puav leej raug mus tib txoj kev, li no thiaj raug ua suav qhev thiab Hmoob lub neej poob rau qhov luag muab yus nias tuag nthi tsis muaj hnub yuav ntsib tau txoj kev zoo thiab tau ua lub neej nyob kaj siab lug *

Yam ob : Cov suav tuaj nyob hauv teb chaws Hmoob lag luam, thaum lawv tuaj nyob tus lawd lawv cia li tsim tej toob xib los muag rau Hmoob thiab lwm haiv neeg ua rau lawv nplua nuj thiab sawv ua tim tswv, tej peev tseg tsim toob xib muag yog nplua nuj rau ntawm txoj kev ua lag  luam, lawv muab txais rau Hmoob ces tsub paj ntxiv thiab yog kev sau se ntawm Hmoob los ua lub hauv paus tseem ceeb, txij li thaum tej nom suav thiab pej xeem suav tuaj poob rau hauv teb chaws Hmoob chiv thawj yog tuaj ua lag luam, ntev mus lawv cia li tsa tej lub tsev tsim toob xib, tej toob xib yog lawv yuav ntawm Hmoob coj mus tsim ua lwm yam toob xib rov muag rau Hmoob thiab ho mus thauj tej toob xib lwm qhov tuaj muag rau Hmoob, lawv muab kev lag luam nrog tsim toob xib thiab muab tsev tsim toob xib thiab tsev ua lag luam los ua ib ke *

Lub caij ntawd, suam teb chaws Hmoob xeev Fuj Naj sab hnub poob twb muaj tej chaw tsim toob xib loj thiab me, xws li Tshav Ntos Ntaub, Tshav Cub Cawv, Tshav Tsim Yam Qab Zib, Tshav Luam Yeeb, Tshav Tsuam Roj, suam teb chaws Foom Huaj Feng Huang twb muaj ib lub Tshav ua Luam Yeeb Plaub, Tshav Tsim Paj Rwb Tooj Xov Ntos Ntaub, nyob rau lub Yeej Tawj Seem De Shen Ying kuj muaj ib lub tshav tsim Thaj Qab Zib, nyob hauv Pov Ceem muaj ib lub tshav tsim Cam Yawj Jiang Youn "Kua Taum lwj", Txheej Tsawb Qing Zhou thiab Yoos Xwm  Yong Sui  kuj muaj 2 lub tshav tsim  Roj Thooj Ntxig *

Tej tshav piav los saud, yog thaum cov nom thiab cov pej xeem suav tuaj nyob hauv teb chaws Hmoob, lawv li tsa tsim los txais Hmoob tej toob xib ces lawv puav leej hloov ua ib co tub lag tub luam thiab ua Tim Tswv, lawv pib muaj txoj kev lwg tej tub dag tub zog taub hau los siv, lawv muab nyiaj yuav tej liaj teb uas nom tswv sau lawd los ua lawv tug, ces ho ntiav neeg tuaj ua tej liaj teb thiab tseem muab tej liaj teb uas Hmoob tiv nuj tshuav nqe ntawm suav los ua lawv tug tas, tseem pib nrhiav lub tswv yim sau se hnyav heev ntawm Hmoob tej liaj teb ua rau Hmoob them tsis taus se, txog thaum them tsis taus lawd lawv cia li tuaj ntes coj mus ua qhev ces Hmoob cov liaj teb poob mus ua suav tug tas, qhov no ua rau Hmoob haj yam tau txais txoj kev txom nyem hnyav zuj zus ntxiv, cov nom thiab tej pej xeem suav tej nyiaj kuv phem ua luam thiab tsim toob xib, nyiaj kuv phem sau se muaj ntau tuaj ces ua rau Hmoob txom nyem zuj zus *

Tej teeb meem no tau deeg mus raag huab tais xub ntiag, li no huab tais thiaj taut so neeg tuaj tshuaj xyuas tas, nws tau sau ntawv tseg tias, ( cov neeg phem tau nkag tuaj rau hauv Hmoob teb chaws coob heev thiab tuaj xev tswv yim lwg noj lwg haus tsis tseg, xub ntej yog siv kev lag luam, ntev mus ntxias kom Hmoob tiv nuj tshuav nqi, thaum Hmoob them tsis taus cia li tsam Hmoob tej liaj tej teb ua lawv tug, tej neeg phem no tau tsam Hmoob tej liaj teb ntau zuj zus, Hmoob li liaj teb tsawg zuj zus ) *

Lub hauv paus uas tsoom pej xeem Hmoob nyob hauv Tshoob Kuj raug caij tsuj lwg noj lwg haus no, yog sawv daws tej liaj teb raug cov neeg nplua nuj sau los tuav hauv lawv xib teg ua lawv tug tas, vim tsoom Tim Tswv suav xav cia lawv tau caij nrees tsoom pej xeem lub taub hau, noj cia lawv noj, haus cia lawv haus ib leeg, lawv lub tswv yim mas xav kom tas nrho tsoom pej xeem Hmoob tej liaj teb nyob hauv lawv lub xib teg, lawv xav hais tias thaum Hmoob tej liaj teb nyob ntawm lawv ob txhais tes lawd, yuav yooj yim khi tsoom pej xeem Hmoob los ciaj lawv qhev tuag nthi thiab yuav muaj cai yuam tsoom pej xeem Hmoob ywj siab *

Lub neej faib ua tsheej pawg, yuav tsum kho tej Tim Tswv thiaj li yuav tau lub neej zoo nrog luag ua, yog tias tej teeb meem no tsuas tshwm rau hauv cov pej xeem Hmoob thiab tsoom Hmoob nplua nuj xwb, qhov no yuav tsum tshwm muaj plaub ntug rau hauv tsoom Hmoob txom nyem thiab nplua nuj, tab sis qhov tseeb tsis yog li ntawd, txawm yog tsoom Hmoob nplua nuj ceev muaj ib txhia liaj teb tseg, tiam sis feem ntau kuj raug suav txeeb tas, qhov uas cov Tim Tswv suav muab Hmoob tej liaj teb yuav tas no, tsis yog cov txom nyem thiaj raug kev puas tsuaj xwb, tej Hmoob nplua nuj los kuj raug tib yam, vim muaj tej teeb meem zoo li no, tsoom Hmoob txoj kev caub chim nyob sab hauv thiaj tsis xws luag tej, txoj kev uas faib tsheej pawg tsis hais haiv neeg twg kuj muaj kev caub chim uas muaj tej Tim Tswv ua tus loj thiab muab tsoom pej xeem ua cov qhev, kev caub chim qhov loj tshaj plaws yog kev sib ntxub ntawm Hmoob thiab ntawm cov nom tswv Suav nrog rau nom tswv Mas,  tej tub lag tub luam *

Lub caij ntu no tsoom Hmoob tau uas ua neej nplua nuj los tsuas tshuav qho me ntsis mov noj xwb, nyiaj kuv phem tsis muaj ib qho li lawm, tsoom Hmoob  txoj kev nrhiav nyiaj tseem tsis tau txog qib nplua nuj taus, tsuas yog nrhiav los pab lub neej kom zoo xwb, raws li kev tshuaj ntsuam txog tsoom Hmoob nplua nuj lub caij ntawd, tsis tau muaj leej twg yuav ntiav dag zog thawm xyoo, lub caij twg los tsuas yog nyias khwv nyias xwb, tsis tau muaj tus Hmoob nplua nuj twg yuav tau nyob dawb tos noj tos haus *

Raws li kev soj ntsuam txog tsoom Hmoob lub neej lub caij dhau los zoo li muab VwJ Paj Yig lub cuab txhiaj cuab tam los ua piv txwv, xws li ( ib xyoos twg Vwj Paj Yig lub tsev neeg tsuas sau tau 400 tawm tas nplej, nws daim liaj muaj kwv yees li 70 ntau muj, muab xam tias Vwj Paj Yig yog ib yim neeg uas npluaj nuj tshaj plaws nyob hauv lub caij ntawd, nws tsev neeg muaj 16 leej, nyob hauv nws tsev neeg muaj 10 leej yog cov nyob nraim hauv tej qoob loo )*

Raws li lub caij ua ntej xyoo 1949, muaj ib tug Hmoob nplua nuj hu ua Looj Yeej, nyob hauv Xyeem Foom Huaj ntawm xeev Fuj Naj, nws tau ntiav ib tug tub zog uas ,muaj peev xwm thiab nquag nrog ib tug txiv nyuj uas laij liag nrawm heev ib xyoos twg yuav tsum laij txog 24 muj, yog yuav tsom ua qhov piv txwv los saib mas, Vwj Paj Yig cov liaj cov teb twb tsis txaus lawv ua, yeej tsis tas yuav ntiav ib tug zog, vim li ntawd, Vwj Paj Yig thiaj seem ib lub caij nyoog so, tiam sis nws muab lub caij ntawd los qhia Hmoob tej tub ntxhais kawm ntawv thiab kawm tes taw, cov Hmoob nplua nuj xws li Vwj Paj Yig, nws tseem tsis tau muab lub luaj qoob luaj loo tso pov tseg, nws tseem khwv ib yam li tsoom Hmoob txom nyem *

Raws kev tshawb nrhiav txog Hmoob lub neej kev vam meej hauv lub caij ntawd, cov Hmoob nplua nuj yog xws li ib qhov piv txwv zoo coj tsoom Hmoob mus taug kom tau txoj kev vam meej rau txhia fab, vim li no tsoom Hmoob thiaj saib taus Vwj Paj Yig, thiab tsa nws los ua tus coj, tib lub caij ntawd cov Hmoob nplua nuj tsis tau mus koom ua suav tej hauj lwm, cov Hmoob nplua nuj no thiaj tsis muaj hwj chim, lawv kuj raug suav ntxub tsis npag ib yam, fab kev khwv nyiaj raug tej nom tswv, pej xeem, Tim Tswv suav thiab tej tub lag tub luam li txoj kev tswj, txoj kev txwv li no tsoom Hmoob thiaj ntxub tej nom tswv suav thiab nom tswv Mas heev, txhua yam yog ib co kev caub chim uas raug luag kev caij tsuj quab yuam, vim li no thaum tsoom Hmoob lub neej raug kev txom nyem ti txha tsis paub yuav nyiaj taus, ces kawg Hmoob yuav tsum xaiv kev taug, tsuas muaj qhov sawv tsov  puv los tua suav txoj kev phem kom ploj mus, vim Hmoob xav kom tau txais ib lub neej zoo xws luag, ntsuj  puv uas Hmoob sawv los tua tej nom tswv suav no yog kev caub chim ntawm ib haiv neeg rau lwm haiv neeg *

Yam Peb :  Cov nom tswv suav uas tuaj kav Hmoob lub teb chaws, lawv tau muab kev cai thiab kev tsov  puv los ua ib teg siv, lawv tsis saib txog qhov zoo los qhov phem, tsuas zeem tau tsuj Hmoob tuag nthi xwb, muab Hmoob kaw nkuaj nti tig cev twb tig tsis tau, lawv kev kav tswj teb chaws Hmoob yog muab tsov  puv ua qhov tseem ceeb thiab siv ua ntej, txij thaum tej nom tswv suav muab Hmoob tej teb chaws kav tas lawd, Cheeb Tshoj tseem fwv tau tuaj tsa yeej  puv rau ntau suam teb chaws Hmoob thiab nyob txhua txoj xub ke, suav  puv tuaj zov ntom nti, cov nroog loj hauv Hmoob teb chaws raug tsa yeej tub  puv loj los saib thiab coj cov yeej  puv me nyob ib ncig, tej nom los yog pej xeem suav pom qhov twg yog Hmoob ua tsis raws li suav siab, ces txawm ntaus xov mus rau tej nom  puv, qhov txhia chaw raug zov nruj thiab coj tub  puv tuaj vij tua Hmoob tam sis ntawd *

Tej piav los no, yuav pom tias cov tub  puv uas tuaj zov tej yeej  puv loj me los tej chaw Khuav Txheej no, tsis yog tuaj zov tsam Hmoob ntxeev siab tua suav, kuj tsis xws li tseem fwv tej tub  puv zov ntug nrim, hos yog ib pab tub  puv phem uas tuaj pab tej nom, pej xeem, tim tswv thiab tej tub lag tub luam suav kom lawv muaj hwj chim mus caij noj lwg Hmoob haus xwb, tsoom Hmoob tsuas zoo xws li tus npua kaw hauv nkuaj, zoo puav tam tus ntses nyob hauv lub yias roj kub *

FEEM  01 ;  MUAJ IB QHO XWM TSHWM TUAJ NYOB  HAUV ZOS KAWB PUS *

Txij li tej nom tswv suav txeeb Hmoob tej liaj teb tas los, Hmoob raug luag txoj kev cai quab yuam thiab tsov  puv caij tsuj, ua rau tsoom Hmoob txhua txhia yim twb tau txais lub neej txom nyem, tej Hmoob uas tsiv teb tsaws chaw vim luag txeeb tej liaj teb ib hnub ntau dua ib hnub tuaj, lub caij no kuj muaj tej neeg phem nkag tuaj rau hauv Hmoob teb chaws, ntxab ntxawm dej nro zoo xuas ntses, txoj kev txhav thiab tua Hmoob muaj tsis tseg, tub sab tub nyiag suav tsis txheeb, ua rau tsoom Hmoob lub sawm fem ntxhov hnyo rau qhov txhia chaw, tej nom tswv suav txoj kev cai sib saib sib qhwv, yog muaj ib qho raug nyiag, tej neeg Hmoob uas nyob ib ncig puav leej raug txim txhua yim, yog ib yig raug txhav tua ces tas ib zog puav leej raug nom tswv kev hiam thiab raug tua, tsuas yog tsoom Hmoob uas tsis yuav nom tswv suav txoj kev cai thiaj tau txais noj haus zoo me ntsis, hos tsoom Hmoob uas yuav nom tswv  txoj kev cai mas tsuas pom raug  hiam tsis tseg, ua rau lawv suab quaj suab nyiav ib hnub ntau zuj zus ntxiv, tab yog tej Qaib* twb tsis muaj lub caij zoo pw *

Lub caij huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 1787, muaj ib co tub lag tub luam suav yuav tau ib pab twm, yuav coj mus muag rau teb chaws suav, thaum lawv cab pab twm los ze lub zos Kawb Pus Gou Bu Zhai, Xyeem Lij Leej Li Ling Xian hauv lub Theeb Foom Huaj, lawv raug ib co tub sab txeeb pab twm mus tas, tej plaub ntug nyiag twm no ncha tuaj txog tus nom Puav Txoov hu ua Luj Cheej Yim Lui Cheng Yi uas kav lub Xyeem Lij Leej, nws tau coj ib co pej fwm suav tuaj tshuaj xyuas qhov xwm txheej no, lawv mus txog lub zos Hmoob tsis nug qab nug hau, tsis nug paus ntsis, cia li hiam tias cov twm yog raug txhav ze ntawm zos Kawb Pus nrim av, qhov xwm txheej no raug rau 3 lub zos Hmoob Kawb Pus, li ntawd cov Hmoob hauv 3 lub zos yuav tsum raug them cov nqi twm, cov nom tswv suav cia li kav xyeem qhov no los lwg Hmoob nyiaj noj, 3 lub zos no tsis hais lub caij twg twb raug suav quab yuam noj tsis tseg, ua rau lawv nyiaj tsis taus txoj kev hiam, ob tug thawj coj hu ua Sis Mas Yim Shi Man Yi thiab Looj Kab Yeeb Long Guang Yin thiaj mus nrog suav hais cai tiam sis suav tsis tshem qhov plaub ntug no, ces cia li sawv  puv sib tua tam si ntawd *

Thaum ntawd, tus nom suav Toom Yeej hu ua Vaj Cuab Peeb Dao Yuan Wang Jia Bing uas kav lub Tsee Tseem Kab Zheng Gang Zheng tau hnov luv moo no, nws cia li tshaj lus rau cov suav  puv zov ntsa zeb Txhiab Cais Kev, thiab cov yeej  puv ntawm ib ncig Tseem Tseem Kab muab cov ncauj ke uas mus rau cov zos Hmoob tav kom zoo, Vaj Cuab Peeb nrog tus nom Txoov Peeb hu ua Yeej Thawj Xyis Yin De Xi, tus nom Yawj Cij Fooj Phem Tawj Feng Pei De, tus nom Thoob Pham Ceem Tsheeb Tong Pan Jing Chun, lawv coj 800 leej tub  puv, ntxiv rau tus nom Fwm Cam hu ua Yi Tshaj A Fu Jian Yi Chang A  kav lub Xyij Yoos Xwm Yong Sui Xie pab 500 leej, tas nrho lawv muaj 1300 ntau leej suav  puv *

Thaum lub 4 hlis tim 27, suav  puv pib tua Hmoob ntawm lub zos Kawb Pus, lawv mus txog ntawm zos Hmoob, tus nom Vaj Cuab Peeb cia li yuam kom qhia 2 tug thawj Hmoob Sis Mas Yim thiab Looj Kab Yeeb rau suav  puv mus ntes, tiam sis tsoom Hmoob kuj tsis tau ntshai luag txoj kev quab yuam, Hmoob cia li nrog suav cav cai txog tias, pab twm ntawd Hmoob yeej tsis tau nyiag thiab nthuav tawm txog cov nom nyob Xyeem Lij Leej txoj kev tuaj tshuaj tej plaub ntug no tsuas lam ua kev ua cai, qhov tseeb tiag lawv yeej npaj tuaj lwg tsoom Hmoob noj xwb, thov kom cov nom tswv txiav txim rau cov neeg phem lawv yeej paub zoo yog leej twg lawm, tsis yog Hmoob nyiag, tus nom Vaj Cuab Peeb pom tias tsoom Hmoob muaj peev xwm nrog suav hais cai thiab tseem nthuav nom tswv suav tej tswv yim ( Ci Qe ) nws saib zoj yuav poob ntsej muag ces nws cia li tso suav  puv tua tsoom Hmoob hauv 3 lub zos Kawb Pus, Hmoob 2 tug thawj hu ua Sis Mas Yim thiab Looj Kab Yeeb nrawm nroos coj tsoom Hmoob sawv  puv los tiv tua, txoj kev sib ntaus sib tua zaum no, Vaj Cuab Peeb coj  puv tuaj tua hmo ntuj hlawv Hmoob tej vaj tse kub hnyiab cig lam lug, tsoom Hmoob tsis tau txais txuj ci xyaum sib ntaus sib tua, thaum lawv pom kev sib tua li no ua rau nyias ntshai nyias, sawv daws khiav ntxhov hnyo, Vaj Cuab Peeb cheem lub sij hawm coj  puv nias tua Hmoob, Sis Mas Yim thiab Looj Kab Yeeb saib zoj suav  puv coob heev yuav tiv tsis tau, nkawv cia li tso tes plau tawm lawm, 3 lub zos Hmoob Kawb Pus raug suav  puv muab hlawv tas, cov pej xeem Hmoob hauv  tus khiav tsis dim raug suav  puv muab tua tuag tas, tsoom pej xeem poj niam me nyuam tuag sib tsub sib nias ntshav ntws lug ua ib tug dej *

Piav txog hmoob txoj kev txom nyem uas raug suav tua no, leej twg pom los yeej nyiaj tsis taus, Sis Mas Yim thiab Looj Kab Yeeb pab khiav dim tsuas muaj 15 leeg xwb, lawv mus tsiv nraim rau hauv tus nom Pej Fwm hu ua Vwj Looj Teeb lub tsev, nyob zos Yaj Pov Tsiam Ya Bao Zhai, cov suav  puv caum tuaj muab lub zos vij tas, Vwj Looj Teeb saib zoj suav  puv coob heev ntshai nws yuav raug ntes thiab, Vwj Looj Teeb tsis kam zais cia li muab lawv ntes xa rau suav, thaum Sis Mas Yim lawv paub tias Vwj Looj Teeb lub siab tsis zoo, lawv yuav nrhiav kev tawm tiam sis lawv twb raug Vwj Looj Teeb ntes lawm, qhov kawg lawv 15 leeg raug ntes tas, ntsuj  puv no suav  puv ntes tau 130 leej, cov tua tuag yog tas nrho 3 lub zos *

Tej uas nyob ze 3 lub zos hnov lub moo phem xav tuaj mus pab, tiam sis tsoom Hmoob lub Koom Haum Sib Koom Tes twb liam sim ntev los tsis muaj tus yuav sawv ua thawj coj, vim Vaj Cuab Peeb cov tub  puv coob heev ntshai yuav nti tsis tau, 130 leej uas raug ntes raug xa mus rau tom nroog thiab Vaj Cuab Peeb sau ib daim ntawv nrog cev rau huab tais,  lub 5 hlis ntuj tim 19, Sis Mas Yim thiab Looj Kab Yeeb nkawv raug suav muab hlais ib daim zuj zus tshuav txha ces tuag lawm, dua cov raug muab hlawv tuag tas, tam sis no yog ntawm lub qhov rooj Tsheej Foom Huaj sab hnub tuaj, yog ib qho chaw hu ua (Hav Hlawv Tib Neeg Shao Ren Chong), yog leej twg mus txog qhov chaw ntawd thov pab nco txog tsoom Hmoob lub neej raug piam tsuaj thaud, tsoom Hmoob txoj kev txom nyem tsis hais leej Hmoob twg hnov yeej nyiaj tsis taus, hais tau tias tsoom nom tswv, tej pej xeem, tej tim tswv thiab tej tub lag luam suav txoj kev caij tsuj lwg quab yuam Hmoob noj, yog zoo puav tam ib pawg tshuaj uas yeej pom ziab nkig nkuav, qhov chawj chim ntawm zos Kawb Pus, zoo puav tam lub txim taws ya mus kub pawg tshuaj, tom qab los cov kws txuj puav leej piav tias, tsiv  puv Luav Xyoo yog pib txais ntawm zos Kawb Pus los ua lub hauv paus *

FEEM 02 ;  TSOOM HMOOB THOOJ SIAB KOOM NTSWS NPAJ SAWV  puv*

Txij li ntsuj xwm txheej ntawm zos Kawb Pus dhau los, tas nrho tsoom Hmoob tsis muaj leej twg yuav txaus siab rau suav txoj kev lim hiam no, tsoom Hmoob tos ntsoos saib hnub twg puas yuav muaj ib tug thawj sawv los coj sawv daws sawv tsov  puv, txhua txhia leej Hmoob puav leej muaj lub siab npaj yuav tua tej nom suav thiab caum tej neeg suav phem tawm ntawm teb chaws Hmoob mus pab Sis Mas Yim thiab Looj Kab Yeeb nkawv rob caub, cov hau zos Hmoob tsis hais leej twg los kuj raug tsoom neeg suav Chib ntxub tsis npag, tiam sis lawv puav leej xav kom tsoom pej xeem Hmoob txhob raug luag tsim txom, li no lawv thiaj ua tiag lam nyiaj hnub dhau hmo, lub caij nyoog dhau mus uas Sis Mas Yim lawv raug suav hlais, Hmoob txoj kev caub chim, txoj kev chim siab ua rau sawv daws noj nqos tsis mus pw tsis tsaug, thaum cov nom suav paub txog tias lawv tau yuam kev lawm, suav kuj ntshai tsam tsoom Hmoob tas nrho yuav sawv tsov  puv, cov nom suav tau faj seeb zoo heev, tsoom nom tswv suav thiaj cob cim kom tej pej xeem suav tuaj nyob hauv teb chaws Hmoob, thiab ua tib zoo tshuaj txog tsoom Hmoob txoj kev txawv txav mus los sib cuag, lub caij no, tas nrho tsoom Hmoob puav leej yog tau nyob hauv luag lub qab hwj chim, tiam sis tsoom Hmoob cov thawj coj kuj muaj cov paub ntaub ntawv zoo, lawv puav leej yog ib co neeg txawj ntse, tos txheej laus thaud tua tsis yeej suav los yog vim tsoom Hmoob sawv daws tsis thooj siab koom ntsws kom txog qhov kawg *

Huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 52 mus txog xyoo 55, lub caij ntawd teb chaws Hmoob txhua txhia qhov twb puv yeej  puv, suav  puv coob heev, txhua txhia lub Pov txhua txhia lub Cuaj puav leej nyob hauv cov tim tswv suav lub qab hwj chim, ( cov thawj coj tsoom Hmoob tuaj sab laj ntau zaus los twb txiav tsis tau ib qho zoo rau sawv daws yuav, tej rooj sab laj no kuj muaj ib qho zoo uas nqua hu rau tsoom Hmoob sawv daws ) xws li :

Qhov ib : Lo lus hais tias " pab Sis Mas Yim thiab Looj Kab Yeeb lawv rob caub, txhob cia suav tuaj chib yus haiv neeg " lo lus no yog lub hauv paus uas yuav pab kom tsoom Hmoob muaj lub siab khov kho sawv sib koom tes rob caub*

Qhov ob :  Tsoom Hmoob uas mus nyob ua sab ua sua paub tseeb tias ;  tsuas tshuav lub koom haum sib koom tes thiab koom haum paj nruas nkaus xwb thiaj yuav pab coj tau tsoom Hmoob los ua ib tsob ib pawg*

Qhov peb :  Tsoom Hmoob yuav tsum muaj ib tug huab tais los yog ib tug Vaj, thiaj li yuav los pab tau Hmoob tiv thaiv luag txoj kev quab yuam thiab kev ntxub tsis npag, tsoom Hmoob thiaj yuav tau txais txoj kev khwv noj khwv haus kaj siab lug*

Qhov uas tsoom Hmoob sawv daws puav leej paub zoo npaj yuav sawv tsov  puv no, siv caij nyoog txog 8 xyoo, pib xyoo 1788 mus txog rau xyoo 1794; txhua txhia lub zos Hmoob twb puav leej tau tsa Koom Haum Sib Koom Tes thiab Koom Haum Paj Nruag los coj, vim muaj qhov no los ua lub chaw los nqus tas nrho haiv Hmoob txhua txhia lub xeev, xws li xeev Kim Tsawb, xeev Fuj Naj, xeev Xim Tshuab los ua ib teg tswj, txhua txhia tus thawj Koom Haum Paj Nruas thiab Koom Haum Sib Koom Tes, tej nom Pej Fwm Hmoob thiab cov hau zos muaj 100 ntau leej, lawv tau tuaj sib ntsib ntau zaus hauv ntau lub zos, xws li zos Yaj Pov Tsiam hauv Theeb Foom Huaj xeev Fuj Naj uas yog tus nom Hmoob hu ua Vwj Looj Teeb Wu Long Deng lub tsev *

Dua no lawv, tseem tau mus sib ntsib nyob rau hauv tus nom Pej Fwm hu ua Sij Lwg Teem tsev uas yog hauv lub zos Tuam Tsiam Da Zhai lub Xyeem Tuam Thaj Da Tang Xian lub Theeb Xoob Thoj ntawm xeev Kim Tsawb, hauv lub rooj sab laj zaum no lawv tau tuav xam txog txoj hau kev yuav ua tsov ua  puv, lub caij ntawd tsoom thawj Hmoob puav leej pom zoo yuav ib lub tswv yim raws ib tug txheej txheem uas tau sau tseg *

Lub caij huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 59 hauv xyoo 1794 lub 12 hlis tim 26 txog rau 28, tsoom thawj Hmoob tuaj sib ntsib nyo

#35
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Ntxwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0

Nyeem tsuas saud los !!!!


                   SIJ LWG TEEM XUB TSA CHIJ SAWV TUAM TSAM                              

                               TSOV  puv ROV PIB SAWV DUA *

Xyoo 1795 thaum lub 1 hlis ntuj  uas tsoom Hmoob ntawm 4 lub xeev , xws li xeev Fuj Naj, Kim Tsawb, Xim Tshuab thiab Fuj Pej tab tom npaj sawv  puv, hmoov tsis muaj Sij Lwg Teem lawv pab tub  puv paim quav, qhov xwm no vim lub caij ntawd tam tom yog Hmoob noj tsiab peb caug, muaj ib tug nom suav Cheeb Txoov Qing Zong hu ua Yaj Fa Yang Fang tuaj mus nnrog nws tus npawg Hmoob nom Pej Fwm hu ua Sij Los Xab Shi Lao San uas nyob ntawm lub zos Xyov Yeej Tsiam Xiao Yan Zhai noj peb caug *

Thaum noj haus qaug cawv lawd, Sij Los Xab txawm piav txog qhov teeb meem Hmoob yuav sawv  puv rau tus nom suav Yaj Fa mloog, nws hnov dheev lo lus ntawd, nws ceeb ib niag phlaw, tiam sis nws ho xav zoj tias tsam yog niag neeg qaug cawv hais lus tsis tseem ceeb, hnub tim 14 lub 1 hlis, nws txawm nkag twj ywm ib leeg tuaj mus tshuaj xyuas ntawm zos Tuam Tsiam Yeej, nws raug cov tub  puv Hmoob zov kev muab ntes tau, Yaj Fa txawm dag tias yog mus kav kiab los xwb, cov tub  puv Hmoob uas  muab Sij Los Xab tus phooj ywg saib hlob tau tso mus lawm, thaum Yaj Fa los txog zos Xyov Yeej Tsiam ces nws yuam kom Sij Los Xab nrog maub dub mus txog lub nroog Xoob Thoj thiab muab lub moo no piav tas rau tus nom Twb Xib Xeeb Cheeb Yeej Du Si Sun Qing Yuan  uas kav lub nroog Xoob Thoj *

Thaum Xeeb Cheeb Yeej txais tau qhov xov ntawd, nws cia li maj nroos mus nrog tus nom Thooj Tsib Sees Pees Tong Zhi Sheng Bian uas nyob hauv Theeb Xoob Thoj sab laj, nkawv ntau xov mus rau txhua qib nom suav, nom suav nqus tau 300 ntau leej suav  puv tuaj mus tua Sij Lwg Teem nyob hauv lub zos Tuam Tsiam Yeej rau hnub tim 16 thaum 1 teev sawv ntxov ua ntej hnub tsoom  puv Hmoob teem tseg, tiam sis txij lub rooj sab laj tas los, thaum lub 1 hlis tim 11 Sij Lwg Teem ho tau mus ncig ib tshav rau suam teb chaws Pom Muj Sab Bao Mu Shan hauv Xyeem Xyawm Sab uas nyob xeev Xim Tshuab lawm, Sij Lwg Teem mus nqua hu tsoom Hmoob kom nrog lawv sawv  puv, nws tau mus tshuaj txog yeeb ncuab tej chaw nyob ntawm Xyawm Sab, nws tseem mus yuav tau ib thooj ntaub liab hauv nroog coj los rau tsoom poj niam Hmoob nrog rau Sij Mog Mim muab txiav xaws ua 5 daim chij, *

Thaum lub 1 hlis hmo 15, Sij Lwg Teem coj tas nrho cov thawj Hmoob tuaj ntawm cov zos me, xws li Sij Huab Toom Shi Hua Dong, Pej Kuv Puam Bai Gu Ba, Lwg Tob Liu Diao, Pej Cuab Tsiam Bai Jia Zhai, Tuam Tim Yees Da Di Yan thiab zos Tshaj Yeeb Pov Chang Xin Bao tuaj sib sau rau ntawm zos Tuam Tsiam Yeej, sawv daws tuaj koom kab ke hawm tus Chij thiab tsa pab  puv Hmoob Kim Tsawb sawv kev mus ntaus tsam, Sij Lwg Teem tsa nws ua tus thawj coj  puv, muab Sij Taim Kawj tsa ua tus thawj Cab Ceeb los " Lwj Txheeb " ua kev cai hwm Chij  tas, txhua txhia tus thawj Hmoob nyias nqa nyias tus Chij rov mus nyias lub zos, sawv daws npaj mus tua nroog Xoob Thoj *

Thaum yawg Sij Lwg Teem lawv los txog tsev hnub tim 16  sawv ntxov tos saib ces zos Tuam Tsiam twb raug nom suav Xeeb Cheeb Yeej vij tas, nom suav tuav hu kom tsoom Hmoob ntes Sij Lwg Teem nrog rau cov Hmoob Vwm rau lawv, Sij Lwg Teem lawv tsis faj cia li nqus  puv los tiv tua, thaum no Sij Lwg Teem thiab nws 4 tug tub hu ua Sij Los Kuaj Shi Lao Guang, Sij Los Cawv Shi Lao Jiu, Sij Los Choj Shi Lao Qiao, Sij Los Awm Shi Lao Er nrog rau Sij Taim Kawj thiab Sij Mog Mim uab 4 tug nom suav tua tuag tas thiaj tho tau ib txog kev rau lawv khiav dim, Sij Lwg Teem poj niam raug suav tua tuag, tus dab laug hu ua Looj Los Tsab, tus ntxhai hu ua Sij Huab Mim nrog ib tug ntxhais Hmoob hu ua Looj Tsim Mem raug suav ntes, tas nrho yog muaj 9 leeg, suav coj lawv mus tua  ntawm lub tshav puam rau zej zos saib *

Nom suav Xeeb Cheeb Yeej ib ke caum Sij Lwg Teem lawv thiab ib ke tshaj xo mus rau tej nom loj tias lawv tua yeej  puv lawm, tus nom suav Foom Kuab Xyooj Feng Guang Xiang uas kav  xeev Kim Tsawb tau txais lub moo no, nws kom tus nom Txoov Peeb hu ua Tswb Looj A Zhu Long A uas kav lub Tseem Tseem Yeej Zheng Yuan Zheng  maj nroos coj ib pab   puv tuaj pab ntxiv, dhau ntawd nws ho mus nrog tus nom Thij Twb hu ua Pheej Theej Toom Ti Du Peng Ting Dong uas kav xeev Kim Tsawb sib koom coj suav  puv coob heev tuaj pab *

Lu caij no, Sij Lwg Teem, Sij Mog Mim thiab Sij Taim Kawj khiav dim ntawm zos Tuam Tsiam Yeej, ces lawv mus rau ntawm Looj Tshaj Sawm Long Chang Shou tsev, lub zos Thws Khoos Tsiam Tu Kong Zhai lub Theeb Yoos Xwm ntawm xeev Fuj Naj, lawv kom Sij Mog Mim mus coj cov tub  puv Hmoob tuaj mus sib ntsib ces lawv mus ntsib Sij Xab Pov rau ntawm zos Mij Luj Mi Luo Zhai, thaum lawv los sib loos tau lawd lawv coj ib pab tub  puv Hmoob hauv Fuj Naj muaj 900 leej tuaj mus tua Tuam Tsiam Yeej rau lub 1 hlis tim 22, tib lub caij no suav lub yeej  puv nyob Xyeem Tuam Thaj kuj raug Hmoob tua tawg tas thiab muab daim Chij Hmoob mus tsa rau, lawv mus tua cov yeej suav  puv me qhov txhia chaw tawg tas, tsoom pej xeem Hmoob nyob ntawm zos Sij Huab Toom, Pej Kuv Puam, Lwg Tob, Pej Cuab Tsiam thiab Tuam Tim Yees hauv xeev Kim Tsawb nrog rau cov zos me nyob ib ncig ntawm xeev Xwm Tshuab hnov tias, Sij Lwg Teem lawv tua suav   puv tawg tas rov los, ua rau sawv daws zoo siab thiab tuaj koom tes nrog Sij Lwg Teem *

Tib lub caij ntawd Sij Lwg Teem muab cov tub  puv faib ua 4 pab mus tua lub Theeb Xoob Thoj, Yeej Phaj Sij Pang Shi Ying thiab Tseem Tuam Zheng Da Ying nyob hauv xeev Kim Tsawb, nrog rau lub Xyeem Xyawm Xab Xiu Shan Xian uas nyob ntawm lub Tsawb Yawb Yaj You Yang Zhou hauv xeev Xim Tshuab, tsov  puv Hmoob tau pib ntawm xeev Kim Tsawb thiab xeev Xim Tshuab sab toob fab tuaj *

FEEM 01 ;  NTSUJ TSOV  puv HMOOB LOJ NYOB RAU YAM YAWM *

Txij li Sij Lwg Teem sawv  puv tas los, Sij Xab Pov kuj tsa Chij sawv  puv nyob zos Faj Kuab Tsiam, ua rau tus nom Fwm Cam Yi  Xa Naj  Fu Jiang Yi Sa Na kav lub Xyij Yoos Xwm nrog rau tus nom Thooj Tsib Pheej Foom Yob Tong Zhi Peng Feng Yao hnov dheev lub moo no, lawv cia li ceev nrooj coj tau 600 leej suav  puv tuaj mus ntes Sij Xab Pov ntawm zos Faj Kuab Tsiam, Sij Xab Pov muaj ib tug tub hu ua Sij Yaws Pov Shi You Bao, muaj peev xwm heev nyob lub zos Faj Kuab Tsiam, txoj kev nqua hu tsoom Hmoob sawv  puv nws yog ib tug uas tau tshwm lub dag zog ntau tshaj plaws, tiam sis nws lub hnub nyoog sib me ntsis thiab nws lub siab ceev heev, li ntawd nws tau raug dag nyob rau hauv lub Xyeem Yam Yaw, nws raug suav ntes tau lawm *

Thaum Sij Xab Pov txais tau hnov lub moo tsis zoo no, nws thiaj tau nqua hu tsoom Hmoob kom sawv  puv nyob hauv lub zos Faj Kuab Tsiam rau lub 1 hlis tim 18 thiab tshaj xo rau tsoom Hmoob tias Sij Xab Pov yog huab tais, tib hnub ntawd lawv cia li coj tub  puv mus tua suav lub yeej  puv loj Xyeem Yam Yaw nyob hauv Xyij Yoos Xwm, tus nom suav Txoov Peeb Meej Nyab Thwj  Zong Bing Min An Tu uas kav lub Tseem Tseem Kab xub hnov lub moo tias tsoom Hmoob nyob xeev Kim Tsawb sawv  puv lawm, ua rau nws tau ntshai tias qhov xwm txheej no yuav ri mus txog rau xeev Fuj Naj, nws cia li coj tau ib pab suav  puv muaj 800 leej tuaj mus tav kev rau ntawm zos Xeeb Tsiam tiam sis tsis tau hauj lwm *

Dua ntawd los tom qab, nws ho hnov tias Sij Xab Pov sawv  puv nyob zos Faj Kuab Tsiam lawm, ces nws ho nqus suav  puv rov los rau tom Yam Yaw, los nrog Sij Xab Naj sib loos koom tes tuaj mus tua Sij Xab Pov, thiab nws hu rau lub yeej  puv sab xis tom hauv ntej nrog rau lub Xyij Cheeb Tsawb kom lawv coj suav  puv tuaj mus pab nws tua Hmoob, tib lub caij ntawd Vwj Paj Yig, Vwj Looj Teeb thiab Vwj Theej Cis hnov tias Sij Lwg Teem thiab Sij Xab Pov  lawv twb sawv  puv tas lawm thiab nws hnov tias nom suav Meej Ab Thuj tau coj suav  puv Tseem Kab yuav tuaj tua Hmoob lawm, lawv sawv daws cia li txhij tub  puv tam sis ntawd , Vwj Paj Yig hu tas nrho cov zos Hmoob xws li :

zos  Kab Xyib  Gan Xi*
zos  Pheej Loos  Ping Long*
zos  Kuab Hawj  Guan Hou*
zos  Yim Xyib  Yi Xi*
zos  Looj Tsuas  Long Zhao*
zos  Lij Khawv Txwv  Li Ke Zui*
zos  Looj Yaj Pam Tshoob  Long Ya Bang Chong*
zos  Chuj Awj Tsiam  Qui Er Zhai*
zos  Cuaj Caug Cuaj Toom  Jiu Shi Jiu Dong*
zos  Tsiam Yaj  Zhai Yang*
zos  Kis Pam  Gui Ban*
zos  Phooj Foob Nyom  Peng Feng Ao*
zos  Pov Muj Yeej  Bao Mu Ying  ntawm lub Xyeem Foom Huaj*
zos  Cheej Thawj Phub Tees Foom  Qing Tou Pu Deng Feng*
zos  Cheej Lag Teeb  Qing Liang Ting*

Vwj Looj Teeb mus coj tsoom Hmoob nyob ntawm cov zos xws li :

zos   Yaj Pov Tsiam*
zos   Mim Thauj  Mi Duo*
zos   Looj Cuab Toom  Long Jue Dong*
zos   Twv Sab  Du Sha*
zos   Kawb Pus*
zos   Sab Muj  Sha Mu ( zos  ntoo ciab )*
zos   Saim Ceeb Thaj  Shai Jing Tang*
zos   Looj Kem  Long Guin*
zos   Fwv Lwj  Huo Luo*
zos   Theeb Xyeeb Sab  Tian Xin Shan*

Vwj Theeb Pov mus coj cov Hmoob nyob ib ncig xws li :

zos  Xub Maj Huj  Su Ma He*
zos  Sam Xyib Laj  Shan Xi Liang*
zos  Xyuam Xyib Laj  Xia Xi Liang*
zos  Sam Muas Tsawb  Shan Ma Zhou*
zos  Xyuam Muas Tsawb  Xia Ma Zhou*

Tsoom Hmoob uas nyob cov zos saud muaj Sij Xab Pov ua tus coj tuaj sib txoos rau ntawm zos Lij Leej  hnub tim 21 lub 1 hlis ntuj, lawv mus muab suav lub yeej  puv Lij Leej tua tawg tas, lawv ho mus tua lub yeej suav  puv Yeej Yam Yaw tas, ces Vwj Paj Yig kom Vwj Theej Lis thiab Vwj Theej Yim coj ib pab tub  puv mus koom nrog Sij Xab Pov ua hauj lwm *

Tus nom suav  Meej Nyab Thwj pom Hmoob tua suav tej yeej  puv ua rau nws tau ntshai heev, cov suav nom tab tom npaj  puv yuav mus tua Hmoob, thaum ntawd Meej Nyab Thwj ho xav tias yuav ua li cas thiaj tua tauv Vwj Paj Yig 2 tub tub, vim nkawv tseem hluas thiab muaj peev xwm tes taw siab heev, yav dhau los nrog nkawv sib tua ntau zaus twb puav leej tsis yeej, zaum no los tseem yuav xwb thiab, ces nws tso Yeej Lij tseg thim rov qab mus loos nrog tus nom Yi Xa Naj sib koom tes mus tua Sij Xab Pov nyob ntawm zos Faj Kuab Tsiam, tiam sis kuj raug Sij Xab Pov lawv muab tua swb tas, Sij Xab Pov pab tub  puv muab caum mus txog ntawm Yeej Yam Yaw *

Hos pab tub  puv Hmoob uas yog Vwj Looj Teeb, Vwj Theeb Lis thiab Vwj Theej Yim coj nyob rau Theeb Foom Huaj thiab Theeb Cheej Tsawb kuj vij tua sab toob fab tuaj pab, sab naj fab kuj muaj Vwj Theeb Pam pab  puv zov rawv, lawv 3 pab  puv Hmoob no muab lub Yeej Yam Yaw vij tas, lub caij no tsis hais Hmoob los suav puav leej tsis tau muaj phom huj yum, tej tub  puv tsuas siv nees, dhia taw liab, siv ntaj siv hmuv, siv riam sib tua xwb, kev sib ntaus sib tua zaum no tsis txuag siav, kuj ua rau txhua txhia qhov pom nqaij ntuag ntshav nrog, neeg tuag sib tsub sib nias *

Meej Nyab Thwj yog ib tug neeg Moos Nkws, yav thaud nws kuj yog ib tug hlob nyob hauv txoj kev kawm tes taw siab heev, thaum ub nws kuj tau mus tua dua Ceeb Tshuab Jin Chuan, nws yog ib tug neeg nyiam sib ntaus sib tua heev, nws ua nom siab txog Txoov Peeb qib 2, tab sis nws ho tsis tau pom dua tej tshaj  puv Hmoob uas tua tsis tseg siav li no, ua rau nws lub siab kuj tau ntshai, vim lub nroog Yam Yaw los nyob ze lub tsheej Yoos Xwm, lub nroog Yoos Xwm thaud, tam sis no yog lub Xyab Cis Vem Ji Wei Xian hauv lub Xyeem Huaj Heej Hua Heng Xian, Meej Nyab Thwj thiab Yi Xa Naj tau sab laj, qhov kawg nkawv txiav siab coj peeb thim mus rau sab pej, mus nraim rau hauv Yoos Xwm tos cov suav  puv tom qab tuaj pab, thaum lawv sawv kev thaum tsaus ntuj,  yog Yi Xa Naj pab ua ntej qhib kev, hos Meej Nyab Thwj pab tiv tom qab *

Thaum lub 1 hlis tim 23, Meej Nyab Thwj lawv mus txog rau Phaij Tas Khawm Pai Da Ke, lawv tej txhuv noj tas, lawv cia li yeem mus thawj rau Hmoob nrhiav mov noj thiab hais rau tsoom Hmoob tias lawv tuaj yeem tso Hmoob lub teb chaws tseg rau Hmoob, lawv yuav tsis tuaj txeeb ntxiv lawm, tiam sis tsoom Hmoob paub zoo tias Meej Nyab Thwj lub tswv yim ntxias dag noj xwb, tsoom Hmoob tsis tsuas tias tsis pub mov rau lawv noj xwb, tsoom Hmoob cia li muab lawv caum tua, Meej Nyab Thwj tsis pom qab yuav ua li cas, tsuas kawg nyiaj tshaib ke tua ke khiav, Meej Nyab Thwj lawv khiav mus txog Ha Sam Hang Shang, tam sis ntawd hnov suab kub twg nrov deeg nkaws ib puag ncig lawv thiab nruas tooj nruas hlau nrog rau suab qw nrov vam vos qhov txhia chaw, tej tub  puv Hmoob dhia dub vog vij lawv tas, pab tub  puv Hmoob no yog Sij Xab Pov xub coj tuaj nraim tos suav  puv kev rau ntawd, Meej Nyab Thwj xav zoj ua cas raug luag tom txwv lawm, tua los yuav tsis yeej, khiav los tsis muaj kev, nws tab tom xav tswv yim thaum ntawd muaj ib tug tub  puv Hmoob tib nkaug hmuv raug nws taub hau, nws cia li nqes nees mus taw pliab, muaj ib tug tub  puv Hmoob caum mus nkaug ib hmuv raug nws tus txha nqaj qaum, Meej Nyab Thwj raug tua tuag thiab nws pab tub  puv raug tua tuag tas huv si rau ntawd *

Thaum huab tais Tuam Cheej Looj tau txais lub moo no nws ceeb tau ib phlaw nws hais tias, vim li cas Meej Nyab Thwj  yuav coj pab  puv zoo li no, ib tug twb khiav dim tsis tau, tus nom Txoov Peeb Meej Nyab Thwj lawv raug tua tuag tas, dhau los tus nom Thij Twb Luj Ceem Phum Zong Bing Liu Jing Bu thiaj sau ib tsab ntawv hu ua "Zou Wei Qian Fong Yu Gong Zhe Fu Zou, Txawm Vem Cheeb Foom Yij Koo Txawj Fwj Txawm" tau piav tseg tias, (mus tshuaj  xyuas tus npm Tseem  Tsheej hu ua Meej Nyab Thwj uas kav lub nroog Tseem Kab nrog rau tus nom Fwm Cam hu ua Yi Xa Naj , lawv raug tsoom  puv Hmoob muab tua tuag tas, kuv tau mus nug txog tus nom Twb Xib Du Si  hu ua Vaj Veej Xyee Wang Wen Xuan) *

Ntsuj  puv ntawm Yam Yaw no tsoom tub  puv Hmoob muab cov suav  puv tua 1400 leej tuag tas, tsis hais suav cov nom loj nom me twb tsis seem ib leeg muaj txoj sia, tas nrho cov nom suav tseem ceeb raug Hmoob tua tuag muaj 36 leej xws li :

Tus nom Txoov Peeb Meej Nyab Thwj*
Tus nom Fwm Cam Yi Xa Naj*
Tus nom Thooj Tsib Pheej Foom uas kav lub Fwv Yoos Xwm*
Tus nom Sawm Pem Tsom Tas Yoom Yoj uas kav lub yeej  puv  hauv Teem Tseem Kab*
Tus nom Sawm Pem Lis Kab Tawj uas kav lub yeej  puv tom hauv ntej*
Tus nom Cheeb Txoov Cas Sam Tsim uas nyob lub yeej  puv hauv plav*
Tus nom Cheeb Txoov Tseem Theej Xoob thiab Fwm Sim Chij nyob lub yeej  puv sab laug*
Tus nom Puav Txoov Teeb Theeb Zooj nyob hauv lub yeej  puv sab xis*
Tus nom Puav Txoov Vaj Hooj Lis uas saib ib lub yeej  puv nyob hauv plawv*
Tus nom Puav Txoov Yaj Tshab Fwm uas saib lub yeej  puv hauv ntej*
Tus nom Puav Txoov Vaj Hooj*

Tus nom Sawm Pem Tswb Cheem Cee saib lub yeej  puv sab laug nyob hauv Yoos Xwm*

Tus nom Puav Txoov Vaj Theeb Yim, Yaj Yeem Thaim, Yaj Kaib Khu thiab Thaj Som Huaj nrog rau cov nom Vaim Ves uas nyob hauv txhia lub yeej  puv, xws li Luj Tsheej Yim, Theej Yim Cuaj, Hawj Xwm Hav, Thaj Hooj Tsom, Muas Zeej Kim, Xub Yeej Xyam, Taim Thee Cij, Vee Aws Zam, Faj Tseem Kim, Teeb Chij Foom, Luj Yeem Chij, Zaj Yooj Tshav, Xeeb Teeb Yeej, Chij Thaim Lis  thiab Twm Ceem nrog rau 6 leej  rau lwm qhov *

FEEM 02 ;  VWJ PAJ YIG COJ TUB  puv MUS TUA NROOG  CHEEJ TSAWB *

Nyob  hauv lub caij ntsuj  puv loj ntawm Yam Yaw, Vwj Paj Yig nyog rau Pheej Loos tsis tau tuaj koom, nws nrog Vwj Theej Cis pab tub  puv nyob Xab Tshuam Pheej, ntxab ntxawm lub caij uas suav  puv swb ces lawv npaj mus tua nroog Cheej Tsawb, lub 1 hlis tim 21, 22 no, Vwj Theej Lis thiab Vwj Theej Yim, nkawv 2 kwv tij tau tua Meej Nyab Thwj nyob rau Lij Leej thiab Yam Yaw, nkawv ntaus nqi tias suav  puv yuav tsis muaj peev xwm tiv lawm, tshuav Meej Nyab Thwj cov suav  puv seem khiav rov mus rau sab teb chaws Yoos Xwm, nkawv nrog Sij Xab Pov sab laj tas, ces kom Sij Xab Pov coj nws pab tub  puv mus caum tua kom tau Meej Nyab Thwj cov suav  puv uas seem ntawd, hos nkawv 2 kwv tij nrog Vwj Looj Teeb  thim  puv rov mus rau sab Toob Fab, nkawv kav xyeem lub caij uas cov suav  puv Theem Foom Huaj thiab Theeb Cheej Tsawb tsawg, ces nkawv tig rov mus pab nkawv txiv Vwj Paj Yig tua lub nroog Cheej Tsawb, ntawm Yam Yaw txog Cheej Tsawb tsuas muaj 100 ntau cai kev xwb, nkawv 2 kwv tij kam ib hnub txog ntua *

Lub 1 hlis tim 23, Vwj Paj Yig sawv kev mus tua nroog Cheej Tsawb, tib lub caij no tus nom Yawj Cij Cab Ceeb hu ua Tsheej Leej uas suav tseg cia zov lub nroog Cheej Tsawb, tau txais lub moo tias Meej Thwj Nyab swb  puv nyob Yam Yaw tas lawm, nws nrog nws tus tub hu ua Tsheej Nyeeb Xyij ceev nrooj coj tau 350 leej suav  puv tuaj mus pab, tus nom Tsheej Leej yog neeg Xyeem Leej Vws hauv lub xeev Fuj Naj, nws kuj kawm txuj ci tes taw tiav log, nws tau qib nom Puav Txoov, nws tau mus tua dua ntsuj  puv Ceeb Tshuab, nws tau txais huab tais paj tshab lawm 5 zaug, nws kuj tau coj  puv mus tua Thaim Vas yeej los, nws tau txais paj tshab thiab nce qib ua nom Fwm Cam thiab raug tuaj kav nroog Ceem Tsawb, thaum lub 1 hlis tim 17, nws raug faib ua nom Yawj Cij thiab tuaj kav nroog Cheej Tsawb *

Tiam sis thaum Tsheej Leej lawv pab suav  puv tuaj txog zos Chaj Fwv Som sab Toob Fab ntawm 2 tug dej los sib tshuam, tab tom ntsib Vwj Paj Yig pab  puv uas yuav mus tua nroog Cheej Tsawb, qhov no Vwj Paj Yig twb xub paub ua ntej lawm nws thiaj tso tub  puv tuaj tos kev, thaum Tsheej Leej lawv tuaj txog ntawd Vwj Paj Yig pab tub  puv dhia los vij nkaus sib tua tau 2 teev ntau ua rau tus nom suav Tsheej Leej raug mob hnyav heev nws poob nees thiab tsis nco qab lawm tiam sis nws muaj hmoo nws tus tub hu ua Tsheej Nyeeb Xyij los muab nws kuv phem khiav dim lawm, Vwj Paj Yig muab Tsheej Leej pab sua  puv tua swb tas ces lawv ho ncaj nraim mus tua nroog Cheej Tsawb *

Tus nom Thooj Xoom Zum Tshee uas kav lub Theeb Cheej Tsawb hnov lub moo tias Tsheej Leej tau swb  puv thiab nws raug mob hnyav lawm,  nws pom tsoom tub  puv Hmoob dhia dub vog tua tuaj ua rau nws lub siab txhawj thiab tsis pom qab yuav ua li cas, vim lub caij no cov suav  puv Cheej Tsawb tsis muaj coob lawm, tus nom Xyeej Cees Cab Yoj thiaj li hais tias, "lub caij muaj kev kub ntxhov no cas koj tsis mus thov Vaj Cab Ceeb tuaj nrog koj tua yeeb ncuab ! " thaum Xoom Zum Tshee hnov lub siab thiaj ras dheev txog, nws cia li dhia taw pliab mus nrhiav Vaj Yij Khib tom nws tsev; yav thaud Vaj Yij Khib kuj yog ib tug nom Yawj Cij Cab Ceeb kav xeev Kav Toob, tiam sis vim nws tau ua tub qaug cov tub  puv Chij Mas, li no huab tais thiaj muab nws txo nom rov los nyob hauv tsev lawm xwb, Vaj Yij Khib kuj yog ib tug nom nto moo lug tias nws tej txuj ci taw tes siab heev, thaum nws pom Xoom Zum Tshee tuaj thov hauv nws tsev, nws thiaj hnav tsho tooj tsho hlau ua siab tawv qhawv nce mus pab Xoom Zum Tshee tom tshav  puv *

Tib lub caij ntawd, Vaj Yij Khib kom Xoom Zum Tshee mus nqua hu tsoom pej xeem nyob hauv nroog thiab xaiv cov khov kho tsa los tuav  puv pej xeem, muab faib ua 4 pab, kom Xoom Zum Tshee coj mus zov 4 lub qhov rooj nroog thiab zov tej ntsa loog, hos pab  puv cia zov nroog thaud raug Vaj Yij Khiv coj tawm rau nraum tshav nrog tsoom tub  puv tas txhua txhia yam txheej txheej tiav ces Xoom Zum Tshee thiaj los qhib ncauj plov meej txog lawv txoj kev ua tsov  puv tiv tua Hmoob, hos Vaj Yij Khib txawm xav tias nws tej txuj ci taw tes siab npaum no yuav tsis muaj ib tug Hmoob twg tuaj tua yeej nws, Vaj Yij Khib lawv muab 4 lub qhov rooj qhib phlo tawm tuaj mus nraum tshav  puv sib tua *

Tam sis ntawd Vwj Paj Yig lawv pab tub  puv tuaj txog, txawm tias Vaj Yij Khib lawv yuav npaj kho kho tos los tsis kav Vwj Paj Yig pab tub  puv tua lwj tua liam nias qees mus kwv yees 2 teev, Vaj Yij Khib lawv tiv tsis tau cia li khiav rov hauv nroog thiab muab cov qhov rooj loog kaw ntom nti, tiam sis lub ntsa loog Cheej Tsawb yog muab av los puab xwb tsis khov heev, tsoom tub  puv Hmoob cia li muab khawb thiab dawj puas tas nkag mus tau rau hauv nroog, tab mas nyob hauv plawv nroog tseem tshuav ib zaj ntsa zeb thaiv nom tswv tej chaw Kab Xwm, cov suav  puv khiav mus nkaum tas rau ntawd lawm, Vwj Paj Yig pab tub  puv muab vij tas puag ncig tas nrho, thiab nrhiav kev nkag mus rau hauv lub plawv nroog, Xoom Zum Tshee saib zoj ntshai yuav khiav tsis dim, ces nws cia li daws hlo nws lub yeem kub 2 txhais tes cev hlo rau tus nom Xyeej Cee Cab Yauj kom nkawv 2 txiv tub nrhiav kev tawm khiav mus lawm fwv Seej Tsawb mus thov tub  puv tuaj pab *

Thaum ntawd, tus nom Xyeej Cee Cab Yauj nrog tus tub hu ua Cab Tshoj Toom tawm rau lub qhov rooj Tsheej Pej Fab, tiam sis tab tom mus ntsib rau Vwj Theej Cis, ib qho los yav thaud Cab Tshoj Toom tau yuam deev Vwj Theej Cis poj niam ib zaug, hnub ntawd yeeb ncuab sib ntsib ua rau qhov muag sawv tsos ntshav liab ploog, vim kev chawj chim nkawv tau sib ntsuas zog tib pliag ntshis, tiam sis Cab Yauj nkawv 2 txiv tub tsis muaj lub siab nyob sib ntsuas zog, vim qhov nkawv tawm no yog yuav mus xa moo, nkawv cia li khiav ceev nrooj mus rau Xyov Xyib Choj Xiao Xi Qiao, Vwj Theej Cis tsis pub kom nkawv dim mus ces Vwj Theej Cis muab nkawv caum ceev nrooj mus txog rau ntawm Xyov Cab Huj Xiao Zhang He, Vwj Theej Cis thiab nws cov tub  puv muab nkawv 2 txiv tub tua tuag rau ntawd, Vwj Theej Cis tshawb nkawv tej khaub ncaws tau ib lub yeem kub ces lawv rov los txog *

Lub caij no, qhov rooj loog kaw ntom nti tua li cas los tsis tawg, ua rau Vwj Paj Yig nplua taws heev, nws cia li nqa hlo nws rab ntaj uas hnyav 45,5 kg los tib ntag rau lub qhov rooj loog sab xib fab tawg tas, Vwj Paj Yig rab ntaj tam sis no tseem nyob rau hauv lub tsev khaws tej qub txeeg qub teg, hauv lub ( Tsawb Cij Sawj Ji Shou Bao Wu Guan ), tom qab uas tsoom  puv Hmoob muab lub Tsheej tua tawg tas lawv ntes tau 2 tug nom suav xws li Cab Ceeb Vaj Yij Khib thiab tus qub nom Xyuj Tseem Zoj Tawj Foo Xue Zheng Rao De Feng uas thaud kav lub Tsawb Ceem Meej Jing Men Zhou, hos Xoom Zum Tshee pom tias lub nroog tawg tas lawm nws cia li muab nws tsev neeg tua tuag tas qhov kawg nws rov tua nws tuag *

Tom qab uas Vwj Paj Yig lawv tua tau lub nroog lawd, nws tau txwv tsoom tub  puv Hmoob tsis pub kom sawv daws mus lwg noj lwg haus ntawm tsoom pej xeem, li ntawd cov tub  puv Hmoob kuj tsis tau ua phem rau tsoom pej xeem, hnub 2 Vwj Paj Yig tau muab tej ntawv nqua hu coj mus tseb los rau qhov txhia chaw kom tsoom pej xeem tsis txhob ntshai, Vwj Paj Yig tso nws cov neeg mus kav cov hauj lwm hauv tsev kav xwm, lub Theeb thiab lub Xyij hauv Cheej Tsawb, tsa tseem fwv  puv Hmoob nyob rau hauv Cheej Tsawb, Vwj Paj Yig kuj tau tsa ib lub rooj sab laj uas yog tsoom pej xeem thiab tsoom tub  puv sib koom rau hauv Theeb Cheej Tsawb, hauv lub rooj sab laj no lawv tau muab tus nom suav Zoj Tawj Fooj Rao De Feng thiab Vaj Yij Khib Wang Yi Kui coj los txiav txim, tsoom pej xeem thiab tsoom tub  puv sawv daws pom zoo tias nkawv yog poob rau lub txim tuag, lub moo uas yawg Vwj Paj Yig mus tua tau Cheej Tsawb tau ncha mus txhua txhia lub zos Hmoob hauv  xeev Fuj Naj, xeev Kim Tsawb, xeev Xim Tshuab thiab xeev Fuj Pej ua rau pej xeem Hmoob muaj lub siab khov kho los tsim teb kho chaw, qhov no kuj yog ib lub yam ntxwv uas ci ntsa iab nyob rau saum tsoom tub  puv Hmoob uas lawv tau siv lub dag zog los sib koom thiab tau txais lub txiaj ntsim zoo *

Huab tais  Vwj Paj Yig lawv ntsuj  puv uas txeeb tau nroog Cheej Tsawb zaum no muaj qab hau los rau txhua txhia fab, kuj yog ib qhov chaw cuab zog rau cov tub  puv Hmoob thiab kom lub teb chaws Hmoob tau txais kev tiaj tus, kuj yog ib lub hauv paus uas yuav rov tsa " Vaj Hmoob los kav Hmoob ", Hmoob txoj kev tua txeeb tau lub nroog Cheej Tsawb zoo puav tam tau muab huab tais Suav txoj kev cai kav teb chaws tsis ncaj ncees dua ntuag ib phab, ua rau tej nom tswv suav loj me, tim tswv thiab tej neeg uas niaj hnub quab yuam Hmoob ntawd lub hwj chim qaug tas, lawv tau ntshai  khiav tas mus tsiv nraim nyob hauv nroog Seej Tsawb *

FEEM 03 ;  TOM QAB TSOV  puv HMOOB TXEEB TAU TEB CHAWS ROV LOS *

Txij li thaum tsoom Hmoob sib koom siab sawv  puv los, Hmoob txoj kev sawv tua Cheeb Tshoj tej nom uas tso tuaj zov nrim dej nrim av thiab kav teb chaws Hmoob, qhov tseem ceeb yog txij ntsuj  puv nyob Yam Yaw thiab Cheej Tsawb, cov nom tswv Hmoob tig rov los muab tej liaj teb faib rau tsoom pej xeem Hmoob thiab tshuaj cov neeg Hmoob nrog rau cov neeg suav uas tau ua phem ntxeev siab tua pov tseg, vim lub caij thaum tsoom Hmoob npaj siab tab tom yuav sawv  puv, muaj tsoom thawj Hmoob, xws li Vwj Paj Yig, Sij Xab Pov thiab Sij Lwg Teem tau cog lus rau tsoom pej xeem thiab tej tub  puv tias, "Niaj hnub no Hmoob tej liaj teb raug suav txeeb tas lawm, yog sawv daws thooj siab koom ntsws muab cov neeg suav phem caum tawm, tsis yog Hmoob tsuas tau tej liaj teb xwb, sawv daws haj tseem yuav tau txais kev twj lij thaj yeeb thiab yus rov kav yus haiv neeg ", txij lub txhooj Faj Kuab Tsiam ntawd los Vwj Paj Yig tau sau ib daim ntawv tshaj rau zeej tsoom Hmoob kom sawv daws sawv  puv, nyob hauv tau sau tseg tias, "Peb cov thawj coj cog lus rau txhua txhia lub zos Hmoob uas nyob rau hauv ntsuj  puv no, nej lub zos twg muaj peev xwm txeeb tau tej liaj teb npaum li cas, cov liaj teb yuav tsum yog lub zos ntawd li tug " *

Lo lus hais tias, ( caum tej neeg suav tawm ) thiab rov tsim liaj kho teb, txawm yog lub hauv paus rau tsoom Hmoob muaj lub siab tawv qhawv khov kho sib koom tes sawv  puv, vim li ntawd thaum lawv yeej  puv tas lawd, lawv thiaj li rov los tshawb nrhiav tej tim tswv suav nrog rau tej pej xeem suav caum tawm, muab tej liaj teb rov los rau tsoom pej xeem Hmoob, tsis tsuas tau tej liaj teb rov los xwb, tsoom thawj coj Hmoob tseem los tshuaj txog tej neeg phem ntxeev siab rov rau yus haiv neeg tua pov tseg, vim lub caij tsoom thawj Hmoob thiab tsoom Hmoob npaj siab yuav sawv  puv, xws li cov Hmoob hauv Theeb Foom Huaj thiab Theeb Cheej Tsawb uas yog Vwj Paj Yig ua tus coj, tau muab 2 tug neeg Hmoob ntxeev siab hu ua Vwj Theej Mej Wu Ting Mei thiab Vwj Xyuj Zeej Wu Xue Ren nyob ntawm lub zos Tshooj Ab Tsiam Chong A zhai hauv Theeb Cheej Tsawb tua pov tseg *

Tus thawj Hmoob Vwj Theeb Pam tau muab 2 tug neeg Hmoob ntxeev siab xws li, Vwj Kuj Seem Wu Gu Shun thiab Vwj Kuj Yaws Wu Guo You uas nyob hauv lub zos Tuj XyibTsiam Tuo Xi Zhai tua pov tseg *

Tus thawj Hmoob Sij Xab Pov uas saib cov Hmoob nyob ntawm Yoos Xwm Yong Sui  kuj tau muab ib tug tub txawj ntawv yog neeg Hmoob ntxeev siab hu ua Yaj Som Vws Yang Shao Wu tua pov tseg *

Tus thawj Hmoob Sij Lwg Teem uas nyob Theeb Xoob Thooj ua tus thawj coj tsoom Hmoob, kuj tau muab ib tug neeg Hmoob ntxeev siab hu ua Sij Los Xab uas tau nrog Yaj Fa mus xa moo rau tus nom suav nyob lub nroog Xoob Thoj tua pov tseg *

Tas nrho cov neeg suav thiab cov neeg Hmoob uas raug tua pov tseg no puav leej yog cov neeg ntxeev siab tau ua phem rau tsoom Hmoob ntau heev, lawv tau caij tsuj quab yuam tsoom Hmoob tsis tseg, lawv tseem yog cov ntxub tsis npag thiab ntxeev siab rhuav tsoom Hmoob txoj kev sawv  puv, xws li tus Pej Fwm Sij Los Xab hauv lub zos Xyov Yeej Tsiam Xyeem Tuam Thaj Theeb Xoob Thoj, thaum nws pom tias Sij Lwg Teem lawv npaj sawv  puv, nws tau nrog tus nom suav hu ua Yaj Fa koom siab ua ke mus xa moo rau suav, thaum Hmoob sawv  puv nws nrog Hmoob ua yeeb ncuab, tab txawm huab tais Tuam Cheej Looj twb paub tias nws yog ib tug neeg zoo *

Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 60 lub 2 hlis tim 19, nws tau sau ib tsab ntawv tias " tus Hmoob Sij Los Xab tau nrog cov Hmoob ntxeev siab hauv lawv lub zos, tej lus no yog ib lub moo zoo thiab tseem hais tias kuv pom zoo muab ib tug nom qib 6 rau nws ua " *

Tej neeg ntxeev siab nrog cov neeg suav ua phem no, lawv yuav tsum yog ib co kab mob uas tawm tuaj noj tsoom Hmoob lub siab lub ntsws, thaum yeej teb chaws tas lawd yuav tsum raug muab txov pov tseg kom tas thiaj yuav tsis tshwm sim rov lwm fab, tsoom Hmoob sawv  puv, tsis tsuas yog sawv los tua txeeb Hmoob tej liaj tej teb los yog tua cov neeg ntxeev siab thiab tsis yog tias yuav caum cov neeg suav tawm ntxeev ua  puv rau cov tim tswv suav xwb, tseem yog ib ntsuj  puv uas yuav txeeb tau Hmoob tej nrim dej nrim av thiab txuag tau Hmoob lub teb chaws kom sawv daws tau los nyob ua noj ua haus kaj siab lug, kuj yog sawv los tiv tua luag lwm haiuv neeg txoj kev caij tsuj quab yuam txhua lub caij, kuj yog ib ntsuj  puv uas sawv los tua luag lwm haiv neeg txoj kev muab yus haiv neeg faib tsheej pawg *

Tsoom  puv Hmoob muaj cov thawj twb yog tej hau zos thiab nom Pej Fwm, xws li Sij Xab Pov, Sij Lwg Teem, Vwj Paj Yig, lawv cov no xam tau tias yog tsoom Hmoob txheej neeg siab los pua yog qib Tim Tswv, tiam sis lawv kuj tau coj tsoom Hmoob sawv  puv, tsis yog yuav ua los txuag lawv lub hwj chim xwb, vim txoj kev zoo rau tsoom Hmoob taug nrog lub txiaj ntsim ntawm yus haiv neeg, li no thiaj hais tau tias yog sawv  puv los tiv tua luag lwm haiv neeg txoj kev ntxub tsis npag thiab kev quab yuam tsoom Hmoob, ntsuj  puv no kuj muaj cov neeg txom nyem uas yog lwm haiv neeg tuaj koom tes nrog, tej tus kuj tau sawv ua thawj coj  puv, tsoom Hmoob tsis tau muab lawv saib yog neeg phem, kuj muaj tej neeg suav los ntau haiv neeg me tuaj koom tes nrog Hmoob sawv  puv, lawv tsis yog ib tug sawv cev ntawm lawv haiv neeg, hos yog lawv ua raws li lawv lub neej, lawv tau muab txoj kev sib faib tsheej pawg thiab kev caub chim tso pov tseg, hlub txog sawv daws txoj kev txom nyem siab, vim li no thiaj muaj ntau haiv neeg me sawv los koom tes nrog Hmoob ua hauj lwm *

Txhua yam nyob hauv txoj kev sawv  puv ntawm haiv Hmoob uas tau piav los saud, plov meej tau tias Hmoob tau muab luag lwm haiv neeg uas muaj tej tus tau hlub, hwm, txuag thiab koom tes nrog sawv  puv saib ua hmoob cov zoo phooj zoo ywg, hos muab cov neeg uas chib, thuam, rhuav tshem coj los ua yeeb ncuab, tseem yog yus haiv neeg feem ntau thooj siab koom ntsws, kuj yog cheb ntxuav cov neeg Hmoob uas tau mus nrog luag lwm haiv neeg rov los chib caij ntsuj yus haiv neeg, tsis yog tias ib haiv neeg tuav ib haiv neeg kev quab yuam xwb, tiam sis txoj kev ntxeev tiv tua txoj kev faib tsheej pawg kuj muaj feem koom ntau heev, tej no txawm yog lub hauv paus tseem ceeb, tej yam ntxwv no yog tshwm raws li lub hauv paus kev caub chim dhau los *

Lub caij ntawd, txoj kev caij ntsuj  Feng Jian She Hui  hauv kuv phem Kuj yuav tas zim txwv thiab kev cai Peev Txwv pib tshwm tuaj, thaum tsoom Hmoob tej liaj teb raug cov nom tswv suav txeev tas lawd, cov tim tswv suav tau muab lawv txoj kev caij tsuj quab yuam uas siv los tau ntau tiam los siv tas nrho rau tsoom Hmoob, lawv phem puav tam tus dab tsis npag uas niaj hnub yaim nplaig pes lias yuav haus Hmoob tej roj ntsha, tej nom tswv Suav, Mas, tej tim tswv thiab tej tub lag tub luam suav nrog rau ib txhia Hmoob nplua nuj  tau ua lub hauv paus tsim kev faib tsheej pawg, qhov no yog ib lub caub chim uas suav hnub suav hmo loj dua hnub nyob hauv Hmoob thiab suav, lub caij no cov neeg Mas Tsus Mang Zu yog cov nyob kuv phem Kuj huv si tus yeeb ncuab, tiam sis lawv tsawg dua cov suav, li no lawv yuav tsum vam suav mus pab lawv kav caij tsuj cov haiv neeg me, vim li ntawd cov nom suav thiaj muaj tus yam ntxwv txawv luag lwm haiv neeg *

Raws li kev soj ntsuam txog cov neeg Mas Tsus, cov nom suav kuj yog ib pab uas tseem raug luag kav, ho muab cov suav los hais, lawv kuj yog ib pab neeg uas tau tsuj cov haiv neeg me, vim li ntawd tsoom Hmoob thiaj muaj caub chim loj heev rau suav, hos cov suav thiab lwm haiv neeg kuj muaj caub chim rau haiv neeg Mas Tsus *

Tej caub chim no, nws loj txog qhov uas yuav kho tsis tau kom zoo, li no txoj kev caub chim ntawm kev faib tsheej pawg thiab kev caub chim ntawm cov haiv neeg yog lub hauv paus caub chim tseem ceeb nyob hauv lub caij ntawd, ob yam kev chawj chim no sib chab sib chaws, ib yam muab los ua lub hauv paus ib zaug, ib haiv neeg uas taw muaj kev sib tawg, muaj kev chawj chim kuj yog los ntawm txoj kev sib faib tsheej pawg, tej suam av uas Hmoob nyob thiab tej suam uas suav nyob ho muaj kev chawj chim ntawm cov haiv neeg los ua lub hauv paus, li ntawd txij Hmoob tau sib koom tes sawv  puv los tiv tua, tsuas yog siv txoj cai los txeeb Hmoob tej liaj tej teb rov qab thiab tua cov neeg phem ntxeev siab pov tseg, nws yog ob yam uas yuav tsum tshwm muaj tuaj nyob rau hauv ntsuj  puv saud *

FEEM 04 ;  THAWJ ZAUG VWJ PAJ YIG MUS TUA LUB NROOG TSEEM KAB *

Vim txoj kev uas tsoom Hmoob raug luag lwm haiv neeg ntxub tsis npag, raug luag caij tsuj quab yuam los lawm ntev niaj ntau xyoo, ua rau tsoom Hmoob pom tias tsoom nom Mas Tsus thiab nom suav, tej Tim Tswv thiab tej tub lag tub luam suav muaj peev xwm tuaj tsuj chib tsoom Hmoob ywj siab, qhov tseem ceeb yog vim muaj tej nom tswv suav uas huab tais tso tuaj thiab tsoom tub  puv suav tau ua lawv tus txha nqaj qaum, tej neeg phem thiab neeg ntxeev siab ntawd, kuj muaj tseem fwv Hmoob tej tub tshuaj xwm txoj kev yuav  muab caum ntawm thiab txeeb tej liaj teb rov los, qhov tseem ceeb yuav tsum muab cov nom suav uas tuaj kav Hmoob tua tshem tawm kom tas, li no lub caij uas Hmoob tua txeeb tau tej liaj teb rov los tas, ho los tshuaj nrhiav cov neeg phem neeg ntxeev siab tua pov tseg, Tsoom Hmoob kuj npaj tau ib lub zog khov kho thiab npaj txheej txheem tu txoj hauj lwm *

Txij li tsoom thawj Hmoob, xws li Vwj Paj Yig, Vwj Looj Teeb lawv mus tua txeeb tau lub nroog Cheej Tsawb tas, lawv ho coj tub  puv nqes lawm naj fab mus tua nroog Tseem Kab Zheng Gang uas yog lub hauv paus  puv loj ntawm Cheeb Tshoj tau tsa los kav tsoom Hmoob, lub nroog Tseem Kab txawm yog nroog Foom Huaj, yog ib lub nroog uas suav tsa muaj 3 lub tsev Kab Xwm loj xws li :

Lub Peeb Pem Tom Bin Bei Dao uas kav Seej Tsawb Shen Zhou*
Lub  Yeej Tsawb Yuan Zhou*
Lub Yoos Seem Yong Shun thiab Ceem Tsawb Jing Zhou nrog rau Tseem Thaij Yaj Meej Zheng Tai Ya Men thiab Theeb Thaij Yaj Meej Ting Tai Ya Men*

Lub Peeb Pem Tom no, kuj muaj ib lub npe hu ua Tseem Kab Tom Zheng Gan Dao, tus nom Txoov Peeb hu ua nom Tseem Tsheej, tus nom suav uas kav Tseem Kab yog qib nom Txoov Peeb, vim li ntawd nroog Tseem Kab thiaj tau tis npe hu ua Zheng Gang Zheng, lub caij ntawd tas nrho xeev Fuj Naj muaj 3 lu Tom xws li :

Lub  Tom Xyab Pej  Xiang Bai Dao *
Lub  Tom Heej Yaj  Heng Yang Dao *
Lub  Tom Tseem Kab  Zheng Gang *

Lub Tom Xyab Pej thiab Tom Heej Yaj yog cov nom Suav qhov chaw nyob tuav tej ntaub ntawv, tsuas yog nroog Tseem Kab xwb thiaj muaj ib tug nom  puv kav, vim li no lub Tom Tseem Kab thiaj yog ib lub hauv paus  puv loj kav tsoom Hmoob hauv xeev Fuj Naj thiab cov nom suav muab nroog Tseem Kab saib ua qhov tseem ceeb, tus ntsa zeb xov nroog Tseem Kab ntev txog 4,7 cais kev yog 2,35 km, muaj 4 lub nrooj loog qhib rau 4 sab, saum tus ntsa zeb muaj 10 qhov chaw tua phom loj, cov tub  puv uas tus Txoov Peeb kav nroog muaj 3000 ntau leej thiab cov tub  puv hauv nroog huv si muaj 7000 leej, cov roob ib ncig ntawm lub nroog Tseem Kab puav leej muaj tub  puv zov tas xws li :

Lub roob  Kuab Cees Sab Guang Jing Shan uas nyob sab Naj Fab *
Lub  roob  Lees Foob Nyom Leng Feng Ao uas nyob sab Xib Fab *
Lub roob  Lwj Tij Nyom Lu Di Ao  uas nyob sab Toob Fab *
Lub roob  Lej Txhov Phub  Lei Cao Pu  uas nyob sab Pej Fab *

Dua li tseem muaj 4 lub yeej  puv loj zov 4 ceg kaum nroog xws li :

Lub  yeej  puv Foom Huaj Huang Si Qiao uas tam si no yog lub zos Faj Xib Choj *
Lub  yeej  puv Tawj Seem De Sheng Ying uas tam sis no yog lub Chib Ji Xing *
Lub  yeej  puv Saim Ceeb Thaj Shai Jing Tang *
Lub  yeej  puv Nyaj Meej Yan Men Ying uas yog lub Xyab Nyaj Meej hauv Xyeem Muaj Yaj Ma Yang Xian *

Lub nroog Tseem Kab muaj tus dej Thauj Cab Tuo Jiang los thaiv zoo heev, tseem muaj ib zaj ntsa zeb loj thaiv tas nrho qab teb qaum teb, tseem muaj cov yeej  puv me zov sib law ntxaws taug tus ntsa zeb, yog ib qho muaj xwm txheej thaum twg twb ua rau ntau pua cais kev tau txais lub moo sai, qhov no yuav pom tau tias lub nroog Tseem Kab suav npaj tau khov zov tau zoo hee *

Tus nom suav Txoov Peeb Meej Nyab Thwj raug tsoom  puv Hmoob tua tuag rau tom tshav  puv, lub nroog Cheej Tsawb los poob rau tsoom tub  puv Hmoob tes tas, qhov no kuj ua rau cov suav  puv uas zov nroog Tseem Kab leej twg kuj puav leej ntshai, tiam sis tus nom Theej Hom Ting Hao uas kav lub nroog Tseem Kab kuj ua tawv qhawv tias tsis ntshai vim nws cov tub  puv coob heev, li ntawd nws kom  tus nom Thooj Tsib See Leej Shen Ling uas kav lub Theeb Foom Huaj, tus nom Yawj Cij Vaj Veej Xyee Wang Wen Xuan, tus nom Xyeej Cee Xyij Tam Leej  Xun Jian Xi Da Lun uas kav lub Xib Vws Tsiam Wu Zhai Si, tus nom Xyeej Cee Tsab Xeeb Cee Xun Jian Zhuang Xin Jian uas kav lub yeej Foom Huaj mus zov 4 lub rooj loog tsheej thiab nws xa xov mus rau cov Fwv cov Tsawb uas nyob deb kom kav tsij coj tub  puv tuaj pab, lawv txiav siab zov lub nroog Tseem Kab tuag nthi *

Tej no yog piav txog Hmoob ua ntej thaum yuav sawv tsov  puv, tiam sis ua ntej Vwj Paj Yig thiab Vwj Looj Teeb lawv tau tso Pej Zeej Tawj Bai Ren De mus tshuaj dua lub nroog Tseem Kab, thiab thaum lawv muab nroog Cheej Tsawb tua txeeb tau tas, lawv rov tso Pej Zeej Tawj mus tshuaj dua ib zaug ntxiv thiab tseem kom nws mus tshuaj suam teb chaws Sij Yaj Som uas yog txoj kev tuaj ntawm lub Yeej Nyaj Meej mus rau nroog Tseem Kab, li ntawd lawv npaj tau ib pab tub  puv mus zov txiav kev kom Yeej Nyaj Meej thiab nroog Tseem Kab tu kev mus los sib cuag thiab tua tav cov suav  puv uas yuav tuaj ntawm Yeej Tsawb tuaj pab *

Txhua txhia yam lawv twb npaj tau tiav, li ntawd Vwj Paj Yig thiab Vwj Looj Teeb lawv thiaj coj tub  puv ntawm Theeb Foom Huaj thiab Theeb Cheej Tsawb mus tua nroog Tseem Kab thaum lub 1 hlis hnub tim 28, Vwj Paj Yig thiab Vwj Looj Teeb nrog cov tub  puv pib sawv kev tawm ntawm lub zos Vim Cuab Tsuab Wei Jia Zhuang, (nyem no yog lub zos Vaj Ncuab Tsiam ), thaum ntawd tus nom suav hu ua kuv phem Ceeb Yawj Cij Vaj Veej Xyee Zhong Jun You Ji Wang Wen Xuan thiab ib tug nom Puav Txoov Hooj Veej Tawj Ba Zong Hong Wen De coj ib pab  puv tuaj tav kev tua tsoom  puv Hmoob nyob ntawm Lej Txhov Phub Lei Cao Po, tiam sis tsoom  puv Hmoob ua tawv qhawv tua nias pes qees mus, ua rau cov suav  puv tuag tas tsis seem ib tug, Vaj Veej Xyee lawv tiv tua tsis tau tsoom  puv Hmoob ces lawv tso tes khiav,  puv Hmoob muab lawv caum tua mus txog rau Pej Seej Los Yeej Som Bai Shen Lao Yan Shao ntawm ntug dej Thauj Cab, tas tej zos loj zos me ntawm ntug dej Thauj Cab sab ped raug tsoom  puv Hmoob txeeb tau tas thiab ntau qhov, xws li Thauj Theej Tuo Tian, Chij Foob Sim Qi Feng Shi thiab Suav Vab Sha Wang, lawv thiaj so rau ntawm zos Xyis Chuj Phub Xi Que Po thiab zos Los Yeej Som Lao Ying Shao *

Lub caij ntawd, cov  puv Hmoob thiab suav  puv tsuas yog muaj ib tug dej quas deb li ib ncua muag xwb luag hais lus yus twb hnov, Vwj Paj Yig coj tub  puv mus tua cov nroog suav  puv uas nyob ntawm ntug dej Thauj Cab sab nrad, thaum lawv mus tua txeeb tus Choj Vuj Hooj Wo Hong Qiao, vim yog ib txog kev uas yuav hla mus rau sab ntug dej nrad, lub sij hawm 1 hlis ntuj tab tom yog lub caij ntuj no yuav nqes mus hla tus dej tsis tau, tus Choj Vuj Hooj kawg thiaj yog txoj kev tseem ceeb uas yuav hla tau xwb, li ntawd cov  puv Hmoob thiaj tua nias qes mus, cov suav  puv los tiv tua khov kho, ob tog tau sib ntaus sib tua, cov suav  puv tuag sib tsub sib nias ua rau lawv tiv tsis taus, cov suav  puv cia li thim khiav nkag rau hauv nroog tas, Vwj Paj Yig lawv thiaj hla tau mus tua muab cov kiab khw uas nyog sab nraum zoov ntawm rooj loog loj sab toob fab tas, xws li Fej Looj Kawj Hui Long Ge, Sij Leej Kawj Shi Ling Ge, lub tsev Thij Ab Zhun Ti An "yog lub tsev nkauj nog tsev Thij" lub  tsev teev mlom Theeb Vaj Tian Wang *

thaum Vwj Paj Yig lawv mus tua txeeb tau ntau qhov, tib lub caij no lawv mus tua 2 lub rooj loog loj nyob sab toob fab thiab naj fab, tiam sis tsoom  puv Hmoob tua tsoo npaum li cas los tsis tawg thiab nkag tsis tau, Vwj Paj Yig lawv cia li mus nrhiav taws los rau ntawm lub rooj loog ntau li ntau, lawv tis taws rau tib pliag ntshsis lub tsev lawj ntawm rooj loog saud txais hluav taws kub tuaj, cheem lub caij ntawd tsoom tub  puv Hmoob nkag tau mus muab suav  puv hauv nroog tua *

Lub caij uas lub Tsheej ua yoj ua yees no tus nom Vaim Ves Tsem Tshoj Khai Wai Wei Zheng Chao Kai zov lub rooj loog sab toob fab tawm ib lub tswv yim muab pam rwb raus dej mus thaiv tej qhov rooj thiab cov tub  puv xws li Tshaj Peej Tshab Chang Pin Chang tau siv lub cev mus nias kom ceev ceev ua rau hluav taws kub mus tsis txeem, cov suav  puv ib txhia nce mus tua hluav taws saum tej thiab sab nraud tuag tas, lub rooj loog sab naj fab tau tshwm sim li ntawd, ob tog tau sib ntaus sib tua ntawm rooj loog thiab saum tej ntsa zeb mus txog kaj ntug, qhov kawg tsoom tub  puv Hmoob tua tsis tau hauj lwm cia li thim rov qab *

Hnub tim 28 thaum tsaus ntuj, cov suav  puv tuaj ntawm lub Fwv Yeej Tsawb Yuan Zhou Fu thiab cov suav  puv tuaj ntawm lub yeej  puv Nyaj Meej Yan Men tuaj tau muab cov tub  puv Hmoob uas zov Sij Yaj Som Shi Yang Shao tua xwb tas, cov suav  puv tuaj ze rau ntawm nroog Tseem Kab sab toob fab, cov tub  puv Hmoob uas zov Lwj Tij Kab Lu Di Guan kuj tiv tsis tau, lawv cia li thim  puv mus nyob ze rau nroog Tseem Kab, hnub tim 29 cov suav  puv thiab tub  puv Hmoob ho sib tua tau ib hnub, vim cov suav  puv tuaj txiav tsoom  puv Hmoob 2 txog hau kev, tsoom  puv Hmoob tiv tua tsis yeej cia li thim  puv tso lub rooj loog toob fab tseg, ces cov suav  puv uas tuaj ntawm Fwv Yeej Tsawb thiaj muaj kev nkag mus rau hauv nroog Tseem Kab tas *

FEEM 05 ;  TSOOM TUB  puv HMOOB TUA MUS TOOB FAB THIAB PEJ FAB *

Txij li thaum Vwj Paj Yig lawv mus tua nroog Tseem Kab tsis tau hauj lwm los, tiam sis lawv kuj tseem tsis tau muab lub tshav  puv ntawd tso tseg, lawv thim ib txhia rov los kuj tseg ib txhia vij zov rawv lub nroog Tseem Kab, lawv tua los yuav tsis yeej, vim suav  puv tuaj ntxiv coob heev, qhov no lawv tos kom hauv lub nroog tej zaub mov noj tas *

Dua no lawd, Vwj Paj Yig ho coj ib pab  puv mus sab toob fab mus tua txeeb Hmoob li ntuj qub qab uas yog suam teb chaws ntawm tus ntsa zeb sab hnub tuaj, lawv taug ntug dej Thauj Cab nqes taug mus hla ntu dej ntawm zos Looj Thaj thiab zos Xyib Khawv Xi Kou mus tua txeeb lub Xyeem Moj Yaj Ma Yang Xian, nyem no yog lub zos Zhao Yu, lub Xyab Li Ping, lub Xyeem Maj Yaj, nws li kav xyuam muaj Foom Huaj, Yeej Tsawb thiab Thooj Zeej, lub caij ntawd Xyeem Maj Yeej cov tseem fwv tej chaw Kab Xwm yog nyob hauv nroog Cee Huj Jing He zwm rau lub Fwv Yeej Tsawb uas yog lub Peeb Pem Tom hauv Tseem Kab kav xyuam *

Lub caij ntawd, Vwj Paj Yig coj tub  puv mus txog  hauv Xyeem Maj Yaj, tas nrho cov Hmoob uas nyob ntawm ib ncig, xws li lub zos Looj Cuab Phwv long Jia Pu hauv lub Xyeem Maj Yaj, lub zos Tshaj Xyib Xib Chuan Xi Si hauv lub Xyeem Seej Xyib Shen Xi Xian thiab lub zos Tuam Ka Da Gang hauv Xyeem Luj Xyib Lu Xi Xian kuj tau sawv koom tes nrog lawv tua, ntsuj  puv nyob hauv Nyiaj Meej Yan Men no Vwj Paj Yig lawv tua txeeb tau lub yeej  puv thaiv tom qab ntawm nroog Tsheej Kab tiav, tib lub caij ntawd lawv tua nias qees mus rau sab toob fab thiab lawv tseem tua tau ntau lub kiab khw nyob hauv Xyeem Maj Yaj, Seej Xyib thiab Luj Xyib xws li zos Kob Tsheeb Pov Gao Cun Bao, nyem no yog lub Tsheej Maj Yaj, lub yeej  puv loj  Xyeem Lam Nij Lang Ni Xun, Cawv Chawj Vab Jiu Qu Wang, Thaj Vab Tang Wang thiab Phwv Sib Pu Shi *

Thaum lub caij ntawd, Vwj Paj Yig cov tub  puv tua loj xov ib tog tuaj cuag luaj teb ntov ntoo, tus nom Xyeej Fws Cab Seem Xun Fu Jiang Sheng uas kav xeev Fuj Naj ceev nrooj tuaj txog rau Fwv Seej Tsawb Shen Zhou, nyem no yog lub nroog Yuan Leng Xian Cheng, nws coj suav  puv tuaj nyob ntawm ntug dej tiv tua, tiam sis Vwj Paj Yig lawv muab caum tua swb thiab suav tej yeej  puv me nyob sab xib fab ntawm ntug dej Yeeb Cab Yuan Jiang raug muab tua tawg tas, suav tej cuab yeej tuam txeem thiab zaub mov raug Hmoob muab tau tas, ua rau tseem fwv Hmoob nyob hauv nroog Cheej Tsawb lub hwj chim nrog rau nrim dej nrim av ncha mus deb dua qub, yuav pab tau tsoom Hmoob lub neej yav tom ntej kom tau txais kev vam meej thiab cuab tau ib lub zog ua khov kho, kuj yog ib qho tseem ceeb rau tsoom tub  puv Hmoob *

Thaum Vwj Paj Yig lawv yeej  puv nyob sab toob fab tas los nws tau txhib cov nom tswj  puv Hmoob uas nws ntseeg siab,  xws li Vwj Theej Lis thiab Vwj Theej Cis coj ib pab tub  puv hla ntug dej Vws Siv Wu Shui, "nyem no hu ua dej Dong He" rau sab pej fab mus tua txeeb Hmoob tej teb chaws uas nyob ntawm tus ntsa zeb sab pej, xws li teb chaws Kwv Tsam Gu Zhang, Pov Ceem Bao Jing thiab Yoos Seem Yong Shun, kuj muaj cov Hmoob ntawm lub nqaj roob Les Toom Sab Lei Dong Shan uas nyob ti ntawm ntug nrim hauv xeev Fuj Naj thiab cov nyob xeev Fuj Pej sawv tuaj sib koom tes nrog lawv tua suav  puv *

Nyob ntawm 3 suam teb chaws Hmoob no tus thawj hu ua Sij Puav Sab Shi Ba Shan, cov Hmoob hauv Fwv Yoos Seem thiab cov haiv neeg me uas ib txwm nyob hauv ntsuj av ntawd kuj sawv tuaj nrog lawv sib koom tes, muaj ib tug thawj Hmoob hu ua Tsab Theej kuv phem Zhang Ting Zhong thiab nws ib tug tub hu ua Tsab Yooj Pees Zhang Rong Bing kuj tau coj cov Hmoob, cov suav thiab cov haiv neeg ib txwm nyob hauv teb chaws ntawd tuaj sib koom tes mus tua nroog Pov Ceem thiab tua lub nroog Yoos Seem *

lub caij ntawd, tej nom tswv suav nrog cov tub  puv suav puav leej khiav mus nkaum rau hauv tej nroog loj nroog me, lawv puav leej poob au hauv tsoom nom tswv Hmoob cov tub  puv lub nkuaj thiab ntsis ntaj ntsis hmuv ua rau lawv noj tsis nqis pw tsis tsaug, tsoom Hmoob tej qub teb qub chaw nyob hauv xeev Fuj Naj uas thaud suav txeeb mus lawm, raug tsoom nom tswv Hmoob muab txeeb tau rov los tas, nom suav tej hauv paus  puv tseem ceeb lawv nyob kuj puav leej raug cov nom tswv Hmoob tus hniav ntaj hniav riam tua piam sij puas ntsoog txhua *

Lub caij uas Vwj Paj Yig thiab Vwj Looj Teeb lawv coj tub  puv sab hnub poob hauv xeev Fuj Naj mus tua txeeb lub nroog Cheej Tsawb thiab nroog Tseem Kab, yog thawj ntsug  puv uas lawv tua tawm mus rau toob fab, cov tub  puv Hmoob uas nyob xeev Kim Tsawb sab toob fab los kuj tau txais txoj kev zoo ntxiv, lub sij hawm no Sij Lwg Teem lawv ho mus tua txeeb tau lub Xyeem Tuam Thaj, yog tsoom Hmoob nyob ntawm ib ncig Xyawm Sab Xiu Shan, Vws Lauj Wu Luo thiab Yeem Cab koom tes nrog tua, dua no Sij Lwg Teem ho nqus  puv mus muab ntsuj teb chaws sab toob pej ntawm Theeb Xoob Thoj tua txeeb tau tas, ua rau tsoom Hmoob nyob xeev Kim Tsawb, xeev Xim Tshuab mus cuag tau rau cov Hmoob nyob hauv xeev Fuj Naj, hos Sij Xab Pov lawv mus tua yeej nyob rau Yam Yaws tas, ces nws muab nws cov tub  puv faib ua 2 pab, ib pab mus vij tua nroog Yoos Xwm, lwm pab tua nias qees mus rau xeev Kim Tsawb thiab mus loos nrog rau Sij Lwg Teem lawv pab *

Txij thaum Sij Xab Pov tau sawv  puv nyob Xwb Moj Tsiam los, nws muab nws tsa ua Vaj Hmoob thiab hu ua " Vaj Hmoob rov tshwm sim "  lawv tau muab ntsuj teb chaws toj siab Loj Awj Sab uas nyob sab xib pej ntawm Theeb Foom Huaj tua txeeb tau tas, lawv ho nqus  puv mus tua txeeb lub Fwv Thooj Zeej nyob hauv xeev Kim Tsawb rov los, tej nom tswv Hmoob xws li Sij Lwg Teem, Sij Xab Pov thiab Vwj Theeb Pam lawv 3 pab  puv muab faib thiab muab loos, sib pab tua yeeb ncuab ua rau Cheeb Tshoj tseem fwv tau txais kev piam sij puas ntsoog loj heev, hos ua rau tsoom nom tswv Hmoob tej tub  puv tau txais kev huaj vam ntau tuaj *

Txij thaum lub 2 hlis xiab los, lawv mus tua txeeb tau suam pej fab txij Xyeem Xyawm Sab Siu Shan hauv xeev Xim Tshuab mus txog rau Yeej Yaj hauv xeev Huj Pej, hos sab naj fab lawv tua txeeb tau txij lub Fwv Thooj Zeej, sab sib fab tua txeeb tau txij Xib Naj Si Nan thiab Yeem Cab Ying Jiang, sab toob fab txeeb tau txij Xyab Xyib, hais tau tias yuav luag txhua qhov  puv Hmoob twb tua txeeb tau rov los, lub caij no cov tub  puv suav uas tuaj kav teb chaws Hmoob nyob sab toob fab hauv xeev Kim Tsawb nrog rau tej tub  puv pej xeem suav feem ntau twb raug rob Hmoob muab tua piam txhua, kuj tshuav tej suam uas  puv Hmoob tsis tau mus tua txog, tiam sis lawv twb khiav mus nkaum tas rau ntawm suav 3 lub yeej  puv loj, xws li Theeb Xoob Thoj, Yeej Phaj Xyeem Pang Xin Ying thiab lub yeej Tseem Tuam Zheng Da Ying lawm *

Dua no lawd, hnub tim 28 lub 1 hlis mus txog rau hnub tim 20 hauv lub 2 hlis ntuj, Sij Lwg Teem, Sij Xab Pov thiab Vwj Theeb Pam lawv tau sib loos mus qhib tua suav 3 lub hauv paus  puv loj nyob rau Xoob Thoj thiab Thooj Zeej, tus nom suav Thooj Tsib Lees Pees Tong Zhi Shen Bing thiab tus nom Twb Xib Xeeb Cheeb Yeej Xun Qing Yuan  raug tsoom  puv Hmoob tua hnyav heev, cov nom suav khiav mus nraim rau hauv nroog tas, lawv ib ke tiv tua Hmoob ib ke ho xa xov mus rau rxhua txhia qib nom loj, xws li Tseem Zheng, Tij Ti, Fwv Fu thiab Txoov Twj Zhong Du kom tuaj pab, thov kom huab tais tso tub  puv tuaj ntxiv cawm lawv *

Tus nom Xyeej Fus Kuab Xyooj Xun Fu Feng Guang Xiong uas kav xeev Kim Tsawb tau txais ntau tsab xov, nws ib ke xa xov mus rau tus nom Tswb Looj A Zong Bing Zhu Long A uas kav Tseem Yeej kom nws tuaj pab tshuaj tej teeb meem ntawd, nws ho ib ke coj tus nom Nij Xib Tsab Cim Xeeb Nie Si Zhang Ji Xin thiab tus nom Txhab Cam Txaj Awj Haj Za Er Hang maub nti ib hmo tuaj mus tua tsoom  puv Hmoob, Tswb Looj A txais tau lub moo no nws cia li sawv kev mus coj tus nom Yawj Cij Lom Fe You Ji Liao Hui thiab tus nom Sawm Pem Vaj Txoov Yawm Shou Bei Wang Zong You maub dub hmo ntuj tuaj mus rau lub zos Tshwm Nos Chou Nao, ces lawv npaj tuaj pab lub yeej suav  puv Phaj Sij  Pang Shi Ying *

Lub caij ntawd, Sij Xab Pov tau txais lub moo tias tus nom suav Txoov Peeb Tswb Looj A tau coj suav  puv tuaj lawm, Sij Xab Pov siv tswv yim li ntsuj  puv thaum tua nyob Yam Yaw, nws coj cov tub  puv Hmoob mus nraim rau ntawm ntsuj teb chaws Pom Muj Sab Bao Mu Shan hauv nrim av Fuj Naj thiab Kim Tsawb, thuam Tswb Looj A lawv tuaj nkag tas rau hauv lub roob Pom Muj Sab, tam sis ntawd tsoom tub  puv Hmoob ntau nruas tooj nruas hlau nrov ntshu nrooj thiab phom Hmoob loj me tua suav  puv ntog pawg lug thiab dhia tuaj vij tua, 2 tog sib ntaus sib tua tau ib hnub ib hmos, Tswb Looj A lawv swb tas cia li thim khiav rov qab lawm *
Tiam sis Tswb Looj A nrog nws cov tub  puv uas seem thiab ntxiv 400 ntau leej tub  puv, ntxiv 200 ntau leej tub  puv pej xeem, huv si lawv muaj 1000 ntau leej, lawv tos tsaus ntuj mam coj  puv tuaj nyiag tua Sij Xab Pov rau thaum ib tag hmo, Sij Xab Pov lawv tsis faj txog, cia li nrog suav  puv sib tua, ua rau Sij Xab Pov lawv cov tub  puv raug mob thiab tuag 300 ntau leej, Sij Xab Pov lawv cia li swb  puv ces thim tawm, Tswb Looj A lawv tho tau kev tuaj mus cuag rau lub yeej Phaj Sij, hos tib lub caij no yawg Vwj Theeb Pam pab  puv Hmoob uas nqes mus rau lub roob Laj Aws Sab sab Xib Fab Naj hla tus ntsa zeb uas thaiv ntug nrim, lawv mus tua txeeb tau ntau suam teb chaws, xws li lub Xyeem Kawm Phij Gou Pi Xun, lub Xyeem Nyaj Nyom Yan Ao Xun, Tim Xuv Pheej Di Suo Ping, thiab Muas Ceem Thaj, muab cov zos suav hauv Xyeem Thooj Zeej, xws li Kuab Tsawb Yeej Guan Zhou Ying, Cim Pov Yeej Ji Bao Ying, Lej Tas Nyaj Lei Da Yan, Phaj Thaj Nyom Phan Tang Ao, Yaj Meeb Tsiam Yang Mei Zhai, Tuam Xeeb Tshav Da Xin Chang, Lwb Lib Tsiam Liu Li Zhai, Tshaj Suab Kheeb Chang Sha Keng, Tuam Pov Theej Da bao Tun, Cab Ceeb Sab Jiang Jun Shan, Muas Awm Thaj Ma Er Tang, Vwj Theeb Pam pab  puv Hmoob tua nias qees txog rau nroog Thooj Zeej tas *

Thaum lub 2 hlis ntuj xiab 5, tsoom tub  puv Hmoob nyob hauv xeev Kim Tsawb tuaj txog, yawg Vwj Theeb Pam coj nws pab tub  puv nrog rau pab Kim Tsawb mus qhib tua lub yeej  puv Tseem Tuam, lub yeej  puv Tseem Tuam no yog tus nom Txoov Peeb hauv Tseem Yeej  ua tus kav, yog ib lub hauv paus  puv tseem ceeb nyob toob fab ntawm lub nroog Thooj Zeej, tsis hais thaum twg twb muaj suav  puv zov *

Lub yeej  puv no yog xyoo 1758, cov suav  puv pib txhim ntsa zeb los thaiv, 4 sab qhib 4 lub qhov rooj loog, thaum ntxov muaj ib tug nom Xyeem Tsheej kav, tom qab no ho muab hloov rau Xoob Thoj saib, hauv lub yeej  puv tsuas tshuav tus nom Sawm Peem, tus nom Cheeb Txoov thiab tus nom Puav Txoov nyob saib, lub yeej  puv no tej ntsa zeb khov heev ceeb laj tua tau tawg, lub caij nyoog uas Vwj Theeb Pam lawv mus tua lub nroog no ua rau nws siab kub heev, thaum lawv tab tom tua thiab yuav tua tsis tau ntawd, Tswb Looj A coj cov suav  puv ntawm Yeej Phaj Sij ceev nrooj tuaj pab, tiam sis lawv raug pab tub  puv Hmoob muab tav tua nyob ntawm Kuab Tsawb Yeej piam tas thim rov lawm, ces Sij Xab Pov lawv tua yeej Phaj Sij tawg tas, lawv ho txhib tub  puv muab Tswb Looj A  pab suav  puv caum tua, tsis hais tom ntej tom qab puav leej raug tua, Tswv Looj A pab suav  puv tiv tsis tsum, lawv thiaj thim khiav mus nrog cov suav  puv ntawm yeej Tseem Tuam sab naj fab,  lawv muab lub yeej Tseem Tuam ua chaw nraim cev, thaum Tswb Looj A lawv pab suav  puv nkag rau hauv yeej  puv xwb, cov tub  puv Hmoob twb caum mus muab lub yeej vij puag ncig tas, yawg Vwj Theeb Pam thiab Sij Xab Pov lawv tos tsaus ntuj ib tag hmo ces lawv mam pib qhib tua, ces cov tub  puv Hmoob pov hluav taws mus rau hauv suav  puv tej yeej ntau li ntau, tib pliag ntshsis suav  puv lub yeej Tseem Tuam kub hnyiab cig lam lug ua rau tej suav  puv kub hnyiab tuag coob heev, Tswb Looj A lawv raug cov tub  puv Hmoob muab vij tseg tau ntau hnub ntau hmo *

Thaum lub 2 hlis xiab 6 Tswb Looj A thiaj tso xov mus rau tus nom Thij Twb Pheej Theej Toom Ti, ces tus nom Pheej Theej Toom thiab tus nom Xyeej Fwv Fooj Kuab Xyooj thiaj li maj nroos coj suav  puv tuaj txog Fwv Thooj Zeej, thaum Vwj Theeb Pam hnov lub moo no nws coj cov tub  puv Hmoob mus nres tiv tua, 2 tog sib ntaus sib tua ntawd tau 7 hnub 7 hmo rau saum lub roob Ceeb Nyab Sab Jin Yan Shan ntawd, tsoom tub  puv Hmoob tiv tua tuag nthi ua rau cov suav  puv tuaj txeem tsis tau ib tsis ntse, ces pab tub  puv Hmoob muab lawv caum tua thim rov qab tas rau tom nroog Thooj Zeej*

Lub sij hawm uas Vwj Theeb Pam pab tub  puv vij tua yeej Tseem Tuam thiab lub nroog Thooj Zeej, kuj muaj Sij Lwg Teem, Sij Xab Pov thiab Sij Mog Mim lawv tsis tsuas mus tua txeeb tau ntau suam teb chaws Hmoob rov los, lawv tseem mus tua lub nroog Xoob Thoj ceev heev ua ntxhov pes hnyo, tus nom suav Twb Xib Xeeb Cheeb Yeej kuj tau coj suav  puv tuaj ntxeev tua tsoom tub  puv Hmoob ntau zaus, tiam sis lawv puav leej raug  puv Hmoob muab tua thim rov qab ntau zaus, cov suav  puv tiv tsis tau lawm ces lawv thiaj thim tawm, tsoom nom suav tawm khiav ntawm lub rooj loog sab naj nce mus rau saum lub roob Yeej Luj Theej uas deb ntawm nroog 2 cais ntau kev, lawv hkiav mus nkaum tos cov suav  puv tom qab tuaj pab, saum lub nroog Yeej Luj Theej ntawm ib ncig puav leej yog tej phab tsua, tsuas muaj ib txog kev thiab nce tau mus rau saud xwb, pab tub  puv Hmoob caum cov suav  puv tua mus txog ntawd, tiam sis nce tsis tau ces lawv nyob ntawm ncauj ke zov tau ib tog hli, ntsuj  puv uas Hmoob mus tua txeeb nroog Xoob Thoj thiab Thooj Zeej noj caij nyoog ntev txog 20 ntau hnub txog thaum 2 tug nom suav loj hu ua Fwj Khab Nyab Fu kang An thiab Huj Leej He Ling nkawv coj cov suav  puv ntawm 3 lub xeev, xws li xeev Xim Tshuab, xeev Yeej Naj thiab xeev Kim Tsawb tuaj tua tsoom tub  puv Hmoob li khiav tawm thiab tso tej tshav  puv pov tseg *
Qhov uas tsoom Hmoob sawv  puv tua tseem fwv suav no tseem hais tawm ntau yam txuj ci sib ntaus sib tua, tiam sis tej ntaub ntawv Keeb Kwm muaj tsawg yuav piav tsis txhua, xws li  tsoom Hmoob muab nroog Xoob Thoj hlawv kub hnyiab tas  thiab  tua hlawv yeej Tseem Tuam tawg tas, tej no yog ib qho puav pheej tseem ceeb tias tsoom  puv Hmoob tau tua dua suav  puv tej yeej  puv loj tawg tas, vim muaj teeb meem ntau yam uas zov tsis tau thiaj muab tso tseg tas *

Nyob hauv txoj kev sib ntaus sib tua ntawm ntsuj  puv ntawd, ua rau 2 tog tej tub  puv puav leej raug mob coov heev, sab Hmoob muaj 40 leej uas yog cov nom tswv tseem ceeb raug tuag thiab raug suav  puv ntes tau, hos 300 leej tub  puv raug tuag rau saum tshav  puv, sab suav kuj muaj 100 leej raug Hmoob muab tua tuag tas, hos cov tub  puv raug tuag saum tshav  puv suav tsis txheeb, kuj mmuaj cov tub  puv Hmoob mus nrog suav  puv sib ntaus sib tua txeeb lwm suam teb chaws Hmoob rov los tas, yuav luag hais tau tias cov teb chaws Hmoob uas nyob ib ncig ntawm xeev KimTsawb, xeev Xim Tshuab, xeev Fuj Naj, xeev Fuj Pej no raug tsoom tub  puv Hmoob muab tua txeeb tau tas rov los, lub sij hawm no tsoom tub  puv Hmoob huv si muaj 10.000 ntau leej, tsoom tub  puv Hmoob tab tom nce qib mus txog qhov muaj lub dag zog khov kho *


#36
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Kiab toom tus xeeb ntxwv,  Nej muaj ib tug kwv tij nyob los tsuas mas paub cov keeb kwm hmoob no zoo heev, tus kuv hais no ces yog faivntaj lauj tus tub ntag, Phooj ywg yog koj tau Koothav pajcai los yog yawg hlob paj cai cov keeb kwm no koj muab pub rau koobpheej, rau qhov thaum ub kuv nyeem tsis tau tag ces kuv tso tseg lawm mas kuv paub tsis zoo.  Yog koj muaj no muab rau peb tau nyeem thiab.

Vamntxawg

#37
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

 tseemmoob, on Feb 15 2007, 10:19 PM, said:

nyobzoo nraugzaj,
koj cov tswvyim no yuav tseem tsi tau vim yog ib cov lus tsi muaj chaw cia siab tau.  yog tus tibneeg laus laus ntawm muaj sia los lawm li 5000 tawm xyoo es nimqhuav tuag naghmo mas tejzaum tseemmoob kuj ntseeg thiab tiamsis zoo li nraugzaj lam khwv tswvyim los dag xwb.  koj kuv thiab peb cov tuaj hauv no yog hmoob tib yam, thov kom koj tsi txhob hasi tej yam uas ua rau hmoob lub npe tsi muaj koob nto npe.  vim hmoob tsi yog menyuam tsaub li koj hais.  yog hmoob yog menyuam tsaub ces nraugzaj ntag yog thawj tus menyuam tsaub uas pab neeg ntawm kuv phem muaj.  uatsaug.
Tej yawg thaub no hais ces yog peb cov leeg lub tswv yim xav txia ua Israel xwb los mas.

#38
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0

 Guest, on Nov 10 2007, 02:26 AM, said:

Kiab toom tus xeeb ntxwv,  Nej muaj ib tug kwv tij nyob los tsuas mas paub cov keeb kwm hmoob no zoo heev, tus kuv hais no ces yog faivntaj lauj tus tub ntag, Phooj ywg yog koj tau Koothav pajcai los yog yawg hlob paj cai cov keeb kwm no koj muab pub rau koobpheej, rau qhov thaum ub kuv nyeem tsis tau tag ces kuv tso tseg lawm mas kuv paub tsis zoo.  Yog koj muaj no muab rau peb tau nyeem thiab.

Vamntxawg


AWV !!!  twg yog kuv yawg Paj Zeb naj!!  nws yog Faiv Ntaj tus tub hlob los mas !!  


#39
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud los !!!

                   TSAB KEV CAI TSWJ FWM TSHIAB TIAV HUJ LEEJ TU SIAV

                   LUB HAUV PAUS TSEEM FWV HMOOB PIAM *

LUB SIJ HAWM UAS HUJ LEEJ TXOJ KEV CAI TSWJ FWM TSHIAB NPAJ TIAV, NWS MUAB XA MUS RAU TSEEM FWV CHEEB TSHOJ THAUM LUB 6 HLI NTUJ XYOO 1796, TIM RAU XYOO 1 UAS HUAB TAIS CAB CHEEM KAV NTUJ, QHOV TSEEM CEEB THIAB QAB HAU NTAWM TSEEM FWV HMOOB TAU PIAM LOJ, YOG MUS RAWS LUB CAIJ NYOOG UAS SAWV DAWS YUAV CHEEM TSIS TAU *

NQE 01 ;    ROOJ SAB LAJ HAUV ZOS YAJ POV TSIAM THIAB NOM HUJ LEEJ TUAG*

Tus huab tais qub uas yog Tuam Cheej Looj lub hnub nyoog muaj 86 xyoo thiab nws tau so hauj lwm lawd, nws kuj tau tshuaj dua Huj Leej txoj kev cai tswj fwm tshiab no, li ntawd huab tais Cab Cheem thiaj pom zoo tso lus kheev siv txoj kev cai tswj fwm tshiab thaum lub 8 hli xiab 6, vim Huj Leej xav muab txoj kev cai tswj fwm tshiab no tshaj tawm rau Tseem Fwv Hmoob kom sawv daws hnov lub ntsiab ntxov dua, kom ntsuj  puv Hmoob no tso tseg ntxov dua, tiam sis thaum huab tsis tau teb nws tsab ntawv tuaj  tso lus kheev, Huj Leej lub siab kub heev nws twb xub hu tas nrho tsoom hmoob cov thawj coj uas mus zwm rau Suav lawd tuaj koom rooj sab laj loj nyob rau ntawm zos Yaj Pov Tsiam hauv Theeb Foom Huaj thaum lub 7 hli hnub xiab 3 txog rau xiab 4, nyob rau hauv lub rooj sab laj loj, Huj Leej tau muab txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab no los ua huab tais Cheeb Tshoj lub txiaj ntsim qhuab qhia tsoom Hmoob, thaum lub moo no tawm plaws rau tsoom Hmoob sawv daws tau hnov dheev, tsis hais tej zos Hmoob uas tsis tau zwm dua rau Cheeb Tshoj cia li muab tej ntaj hmuv tso pov tseg txhua leej, vim Huj Leej tau tso ib lub ntsej muag loj ua siab zoo thiab yuav coj ncaj ncees, nws muaj lub siab yuav hlub thiab hwm tsoom pej xeem tsis hais Suav thiab Hmoob kom muaj kev vaj huam sib luag sib txig *

Nyob hauv txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab no, Huj Leej xub muab lub hauv paus ntawm tseem fwv Hmoob txoj kev sawv  puv tiv tua Suav tuav xam thiab tau lees txog qhov Hmoob tua neeg Suav caum tawm txeeb Hmoob tej liaj teb rov los yog tseem kev tseem cai lawm, Huj Leej tau muab lub txim txhaum no tso phluav rau cov neeg Suav Ris, tsoom neeg Hmoob uas tau tuaj koom nyob hauv lub rooj sab laj no kuj to taub zoo, txhua txhia leej cuab pob ntseg los mloog, hauv lub rooj sab laj sawv daws npuaj teg qw ntsuag qees qhuas Huj Leej, sawv daws muab Huj Leej saib xws li yog ib tug nom tshiab tiam sis qhov tseeb tsis yog li ntawd, nws muaj nws ib lub tswv yim tsuas yog lam qiv qhov no los ua kom lub caub chim ntawm Suav thiab Hmoob loj tuaj xwb, vim Huj Leej xav muab Hmoob lub ntsis ntaj ntsis hmuv tig tawm thiab xav ua kom Hmoob ntxub tsis npag neeg Suav, tsis txhob ntxub tsis npag cov neeg Mas Tsus, nws xav ntxias kom Hmoob ntseeg tseem fwv Cheeb Tshoj, nws tseem piav ntxiv tias, tseem fwv Cheeb Tshoj yeej tsis xav xuas hniav taus hniav ntaj los tua tsoom Hmoob li, yog tej neeg Hmoob uas raug yuam kom mus ua phem lawd, nws muaj peev xwm yuav muab tej tus thawj Hmoob ntes kom tau los mas peb yuav muab paj tshab rau nws thiab yuav zam txim, txawm tias ho tsis muaj peev xwm ntes tej thawj los tsuav yog muaj lub siab los hwm tseem fwv thiab muab tej cuab yeej ua  puv xa rau peb tseem fwv, li no tseem fwv yuav tsis nug txog nws lub txim,tseem fwv tseem yuav muab tej cuab yeej ua  puv ntawd xam nqi them nyiaj rau nws, kom nws tau tej nyiaj kuv phem me ntsis mus tsim kho lub neej *

Tus nom Huj Leej hais cov lus uas hais no ua rau tej Hmoob tuaj koom rooj sab laj tsis hais leej twg twb tsis muaj ib tug tsis tau txhos caug pe txais tej txiaj ntsim ntawm txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab, dua no lawd Huj Leej ho piav ntxiv tej teeb meem uas tsoom Hmoob lub siab ntshaw txog, xws li tej nrim dej nrim av, nrim liaj nrim teb thiab muab cov suav  puv tshem tawm tas nrho hauv Hmoob teb chaw mus, yuav tso cai rau Hmoob rov kav tswj Hmoob, tsoom Hmoob mloog Huj Leej tej lus piav uas tau sau tseg rau hauv tsab ( Kev Cai Tswj Fwm Tshiab ) no tas, tab tom los haum nkaus raws Hmoob lub siab nyiam ntag, ua rau txhua leej twb npuaj teg pom zoo*

Txij hnub rooj sab laj Yaj Pov Tsiam los, txhua txhia tus neeg Hmoob uas tau mus koom muab txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab no tshaj tawm ua yog tsoom Hmoob lub chaw tham pem, ua rau txhua txhia leej twb nrog hnov thiab paub txog, Huj Leej txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab tshaj tawm tsis tau ntau hnub, txawm muaj 1000 ntau yim Hmoob uas ib txwm tsis tau zwm dua rau Suav, lawv tau tawm los zwm rau Cheeb Tshoj, kuj yog tej neeg Hmoob uas lawv muaj lub siab tawv qhawv khov kho nyob hauv txoj kev ntxeev tua Suav, tiam sis thaum lawv hnov lub moo no, ua rau tsoom Hmoob ib txhia cia li sib tawg tas, vim txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab no deeg raug tsoom tub  puv Hmoob loj tshaj plaws tsis muaj yam twg yuav los cheem tau, cov thawj coj Hmoob, xws li Sij Lwg Teem, Vwj Paj Yig Vwj Theej Yim nrog rau lawv ob peb leeg, tab yog ntaus nqi tsis zoo pes tsawg rau txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab no, tiam sis lawv kuj nrhiav tsis tau ib lub tswv yim hais cheem kom tsoom Hmoob mloog thiab soj ntsuam kom zoo tso, ua rau tsoom Hmoob poob rau qib uas txhua txhia tus ua yoj ua yees *

Tib lub caij no, Kev Cai Pej Leej Com Bai Lian Jiao tua txeeb tej Theeb, tej Fwv, lub hwj chim no tau ua rau lub teb chaws ntshu fwv, tej tib neeg ntawm txhua txhia lub xeev, xws li xeev Fuj Naj He Nan, xeev Sab Toob Shan Dong, xeev Huj Pej He Bei, tau sawv nrog Pej Leej Com sib koom tes tua Cheeb Tshoj, ntsuj  puv no tau rhuav txog tseem fwv Cheeb Tshoj lub hwj chim, li no kev tua Pej Leej Com txog tes txog taw lawm tsis tua tsis tau, vim muaj tej no tsov  puv nyob hauv teb chaws Hmoob ho poob rau qib tsis tseem ceeb*

Huab tais Cab Cheem tau xa xov twj ywm tuaj txhib Huj Leej 3 zaug, kom Huj Leej kav tsij muab cov tub  puv tshem tas nrho rov qab los mus tua Pej Leej Com, tiam sis Huj Leej lub siab xav xub txeeb kom tau lub npe tias nws tua yeej teb chaws Hmoob tas lawm, Huj Leej tsis quav ntsej txog huab tais tej ntaub ntawv, nws txawm ua raws nws lub siab nyiam, vim Huj Leej npaj yuav muab cov thawj coj  puv Hmoob ntes kom tau tas tso nws mam thim  puv rov qab *

Thaum lub 6 hli txog lub 8 hli, Huj Leej tau muab lub caij nyoog ntawd los tab kaum tau 2 hlis ntau, Huab tais Cab Cheem tau muab kev cai rau txim nqes tuaj rau Huj Leej 2 zaug, tiam sis nws ua lub siab khov kho lees tej txim, nws tsuas muab lo lus hais tias "txhob vuag ib qho tseg ib qho" los  daws nws lub txim, Huj Leej tsis tau muab tej tsov  puv ntawm teb chaws Hmoob tso pov tseg, vim Huj Leej tau ntseeg khov ntseeg ruaj lawm tias, nyob ntawm txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab uas tau tshaj, thiab nws ntseeg tau tias Awj Lawj Teeb Pov  twb coj ib pab  puv coob heev mus tua lawm, ntsuj  puv Hmoob no yuav tsis siv caij nyoog ntev npaum twg, tiam sis ntuj tsis pab Awj Lawj Teeb Pov, nws coj  puv mus txog Pheej Loos tau 2 hlis ntau tsis tau hauj lwm, lawv tseem raug  puv Hmoob muab tua tawg thim rov los rau Cheej Tsawb *

Tib lub caij ntawd, Vwj Theej Yim tau siv tswv yim dag tuaj mus tua nroog Cheej Tsawb ua kom cov suav  puv uas vij Pheej loos thim tawm, lub tswv yim no tau ua rau Huj Leej, Pij Yeej thiab Cab Seem tau ntshai txhua tus, Huj Leej tsis pom qab yuav ua zaj twg, ces nws thiaj kom tus nom Huab Leej Pwm Hua Lian Bu rov qab los pab pov hwm nws nyob nroog Cheej Tsawb, tiam sis Huab Leej Pwm lawv hmoov tsis muaj, thaum lawv hla dhau ntug nrim teb Fwv Thooj Zeej Tong Ren Fu thiab Theeb Foom Huaj, lawv raug tsoom tub  puv Hmoob muab tua tuag tas nrho *

Thaum Huab Leej Pwm lub moo tuag deeg txog Huj Leej, ua rau tej suav  puv poob siab nthav sawv daws phlu puas nyas ib leeg tig saib ib leeg tsis paub yuav ua zaj twg, yuav kom tej tub  puv lub siab rov tus, Huj Leej thiaj ua siab tawv qhawv khov kho ua ntej loo coj tsoom tub  puv thiab siv tas nrho nws tej txuj ci nrog rau lub tswv yim mus tua Pheej Loos, thaum Huj Leej coj suav  puv mus txog ntawm Siv Meej Kab Shui Men Gan uas yog lub xub ke mus rau Pheej Loos, lawv tsuas pom toj roob hauv pes Pheej Loos siab xyib plias tej roob ntseg ntsos, tej kwj zeb kwj tsuas dej tsaws tsag nrov ntshu nrooj, tej hauv roob sawv sib lig pes daws, tej xub ke ib lub tav quas ib lub, tej  puv Hmoob zov kev nyob siab pom tau deb thiab zov tau khov heev *

Thaum lawv mus txog tej chaw no, tsuas hnov tshuab kub twg nrov ntshu nrooj, tej  puv Hmoob nchuav nthwv saum roob tuaj vooj nkaus nrog suav  puv  sib tua, Huj Leej pom zoo li ntawd, nws xav zoj ntshai yuav yeej tsis taus, tiam sis nws nco ntsoov txog huab tais Cab Cheem 3 tsab xov, nws hais tias tej hauj lwm mus zoo li no lawm lwm hnub yuav hais li cas rau huab tais ! Huj Leej tsis pom qab yuav ua li cas, nws nplua taws ua ntuj liab teb ntsuab nws cia li poob saum nees nraub qaum rau hauv pem teb xws li mob qhov twg, nws tau tuag nyob rau hauv lub yeej  puv thaum lub 8 hli uas yog huab tais Cab Cheem kav ntuj xyoo 1 hauv lub xyoo 1796 *

Lus cev :   qhov teeb meem uas Huj Leej tuag no tsoom pej xeem Hmoob hais tias yog nws raug tua tuag, tiam sis nyob hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm tau sau cim 3 tug ntawv tseg xwb, yam li yog nws tuag nyob hauv  puv Zu Yu Jun, nws txoj kev tuag yog zoo li cas thiab xav paub zoo dua, cia ho rov mus tshawb nrhiav thiab tshuaj dua txog qhov tseeb *

Huj Leej yog ib tug kws kav teb chaws thiab kws ntaus  puv uas nto moo nyob hauv tseem fwv Cheeb Tshoj, nws lub siab mas xav txeeb kom tau lub npe tias nws tua yeej teb chaws Hmoob lawm, nws thiaj muab nws txoj sia laim pov tseg rau hauv teb chaws Hmoob thiab nws tau taug Fuj Khab Nyab roj hneev rov qab lawm, tiam sis Huj Leej lub npe nrog nws tsab Kev Cai Tswj Fwm Tshiab tseem nyob ruaj nrees hauv tsoom Hmoob tej ntaub ntawv Keeb Kwm mus ib sim *

NQE 02 ; HUJ LEEJ TUAG TSAB NTAWV SO  puv THIAB LEES HMOOB RAUG RHUAV  *

Tus nom Huj Leej tuag tas nrho, nws txoj kev tuag tau deeg mus raug tej suav  puv loj tshaj plaws, ua rau tej nom txij tus loj txog tus ua Peeb puav leej noj tsis qab pw tsis tsaug, vim Huj Leej yog tus thawj  puv loj xws li tus Yawg Tsov Txaij, Huab Leej Pwm nrog rau 2 tug thawj  puv loj Fuj Khab Nyab thiab Huj Leej lawv lub cev nqaij cev tawv puav leej raug tua tuag  nyob hauv teb chaws Hmoob, tsis paub tias suav daws txoj sia yuav nyob kav txog pes tsawg hnub ntxiv, vim li no tej tub  puv muaj lus ntau heev thiab ua yoj ua yees sawv tsis ntseg *

Ntawm huab tais Cab Cheem, nws twb ntxov poob siab rau Huj Leej lawm, tiam sis vim yuav tswj tej tub  puv kom khov thiab txuag huab tais Tuam Cheej Looj lub hwj chim, lawv thiaj muab ib lub npe hwj chim hu ua " Ib Teev Xyeeb  Yoos Koob Yi Deng Xuan Yong Gong ", thiab muab Huj Leej lub npe mus tso rau hauv tsev mlom teev hawm, Huj Leej tuag tas ho muab Awj Lawj Teeb Pov tsa los ua tus thawj coj suav  puv tuaj tua Hmoob,  muab Cab Seem Jian Shen ua tus Fwm,muab nws nce ua tus nom Txoov Twj los kav tu txhua fab hauj lwm nyob hauv kev ua  puv *

Yav dhau los Cab Seem yog ib tug nom Xyeej Fus kav xeev Fuj Naj, txhua txhia yam teeb meem ntawm tsoom Hmoob nyob hauv xeev Fuj Naj nws puav leej paub txog, nws to taub txog tias lub nroog Cheej Tsawb raug lawv cov suav  puv txeeb tau lawm, tiam sis Tseem Fwv Hmoob kuj tseem nyob hauv tej pab  puv Hmoob haj tseem tshuav coob, lawv mus sib txoos nyob rau Pheej Loos lawm, txawm tias tau muab 5 pab suav  puv tuaj vij tua, tab mas tsuas yog nyias tua nyias xwb, tej zos loj nroog loj nroog me uas tua txeeb tau los tsuas tshuav tej nroog loj thiaj muaj tub  puv nyob zov, dua li tej zej zos me raug Hmoob tuav tas nrho lawm, txawm tias thaum Hmoob swb tas lawd tsis kav Hmoob ho rov npaj tua kom txeeb tau rov los dua, yog lub caij uas lawv swb  puv lawd tas zej zos twb yeem swb, sawv daws puav leej tuaj lees txhuv lees ntsev mus noj, thaum tej  puv loj dhau mus lawv ho rov nqa ntaj nqa hmuv tuaj tua tom qab *

Lwm yam teeb meem, vim teb chaws Hmoob dav muaj ntau cais kev, tej roob los siab, tej toj los ntxhab, tej kev los ti, tej zos Hmoob ntau xws li ntuj hnub qub, yog peb yuav tua ib lub zos zuj zus mas tsis yog noj caij nyoog txog 5 lub me xyoo ntshai twb tsis tiav, tab yog ntsuj nyuag Pheej Loos xwb twb tua txeeb nyuaj npaud, ntsuj nyuag  puv Hmoob no peb twb tua tau 2 xyoos lawm, peb tej tub  puv raug tuag coob, tshuav tej muaj sia nyob los kuj dhuav thiab ntxub txoj kev sib ntaus sib tua tsis paub tas, ntshai peb yuav tsis muaj lub dag zog los pauv yeej ntsuj  puv no lawm *

Nyob ntawm cov teeb meem no, Cab Seem tau ntaus nqi tias, tsuas yog siv txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab mus  puv Hmoob sib hais kom ob tog tseg tsis ua tsov  puv thiab lees tsoom Hmoob los ua Pej Xeem Cheeb Tshoj, muab Hmoob thiab Suav saib sib txig sib luag, tsa nom Hmoob rov kav Hmoob yuav zoo dua, cov nom thawj tub  puv Suav txhua txhia leej xws li Awj Lawj Teeb Pov, Tawj Leej Thaim, Fuj Leej, Pij Yeej, lawv kuj tau muaj lub siab no los ntxov lawm thiab lawv kuj xav kom ntsuj  puv no so los ntxov thiaj tseg tau txoj sia rov mus pom huab tais *

Tiam sis tsis muaj tus yuav hais tau tawm, puav leej zais nyob hauv txhua txhia leej lub siab, vim li ntawd lawv thiaj muab Cab Seem txhawb los tu qhov hauj lwm no kom tiav, nws ib ke nrog tsoom Hmoob sab laj kom so tsov  puv, ib ke ho xa ntawv mus rau huab tais thov thim, vim txoj Kev Cai Tswj Fwm Tshiab ua rau tsoom  puv Hmoob kuj muaj lub siab xav los loos zwm rau Cheeb Tshoj, tiam sis tsoom thawj tub  puv Hmoob tsuas tib ib qho tias, thaum Huj Leej tseem muaj txoj sia nyob, nws tau cog lus tseg lawm tias, yuav muab cov thawj Hmoob ntes kom tau los tsim txom, li no tsoom tub  puv Hmoob kuj tsis tau yuav tso tsoom thawj tseg los thawj rau Suav, lawv tuaj yeem nrog lawv cov thawj tuag ua ib pawg yuav zoo dua *

Thaum uas sawv daws ho hnov hais tias, tej nom tswv Suav muaj lub tswv yim yuav kho kom ob tog tseg tsov  puv raws li qhov sawv daws tau thov kom hauj lwm tiav, ua rau coob leej ntau tus tub  puv Hmoob cia li muab ntaj hmuv laim tseg rov mus tsev nrog faib liaj faib teb ua, li no cov Hmoob nyob hauv txhua lub Theeb thiab Xyeem, xws li Foom Huaj, Cheej Tsawb, Yoos Xwm, Xoob Thoj, Thooj Zeej, Pov Ceem thiab Luj Xyib, lawv puav leej tau txais zom zaws tej liaj teb uas cov tim tswv Suav muab rov rau tsoom Hmoob, tiam sis txoj cai uas xa Hmoob li av rov rau Hmoob nrob rau txoj kev lees Hmoob los ua pej xeem Suav, tej tim tswv thiab tej tub lag tub luam Suav nyob hauv teb chaws Hmoob thiab muaj ib feem tub Tseem Fwv tsis tau pom zoo, lawv yuav ua li cas rua qhov muag pliav los ntsia luag khaws yus tej liaj teb ua ? li ntawd tus sawv cev ntawm cov tim tswv Suav tau sawv los pab cov tim tswv Suav cav cai *

Tib lub caij no, Fum Naim  muab nws lub npe uas yog tus nom Tsib Xyeem uas nrog cov tub  puv thiab nom Thooj Tsib uas kav Theeb Foom Huaj, lawv ib ke muab tsab ntawv pab tim tswv Suav cav cai rau Cab Seem, ho ib ke nrhiav kev yuav xa ntawv mus rau huab tais, Fum Naim tau hais tawm kiag lub tswv yim tias, "Hmoob tsis yog cov tib neeg sawm zoo, yim hlub yim phem tuaj" coj los ntxeev rau qhov tias, " yog Hmoob li av yuav tsum xa rov rau Hmoob, lub tswv yim uas yuav muab Hmoob thiab Suav saib sib txig "*

Muaj ib tug kws txuj hu ua Ves Yeej, nws tau sau tseg rau hauv nws phau ntawv Fu Nai Zhuan tias yav thaud tus nom Xyeeb Yoos Pej Fuj Leej txoj cai tshaj tias, Hmoob li av yuav tsum tso rau Hmoob nyob tau ncha mus raug 3 lub Theeb, tus nom Xyeem Fus hu ua Cab Seem kuj muaj lub tswv yim uas yuav lees Hmoob los ua pej xeem Suav thiab yuav muab txoj cai kho kom zoo los haum rau tsoom Hmoob lub siab, muab nroog Tseem Kab tu ua Hmoob tug, tiam sis tus nom Thooj Tsib hu ua Fum Naim txawj ntse heev nws paub txog lub tswv yim tias neeg Hmoob yim hlub yim phem, li ntawd huab tais Cab Cheem tau muab tej ntaub ntawv uas Fum Naim thiab Cab Seem nkawv xa mus tshuaj xyuas tas, nws muab ntaus nqi tias lub teb chaws Hmoob no twb raug cov suav  puv ntawm 7 lub xeev tuaj mus tua txeeb tau 2 lub xyoo nkaus, txawm tias niaj hnub no cov  puv Hmoob phem no mus loos rau hauv Pheej Loos tiv khov kho los nws yuav zoo li ib lub Qe uas tiv tsis dhau qhov tawv li, nyob hauv Pheej Loos kuj tsis muaj txoj kev uas lwm cov tuaj pab tau, tiam sis nws ho ntaus nqi txog qhov tias lees Hmoob los ua pej xeem, ua li no mas puas yog peb swb Hmoob lawd ? vim qhov no daim ntawv uas thov kom lees Hmoob los ua pej xeem Suav, huab tais tau teb tias tsis pom zoo txais kom ua tej hauj lwm zoo li no, li ntawd huab tais Cab Cheem lub tswv yim tau muab txoj kev phem los taug, nws tau txiav txim siab txhib kom tsoom suav  puv rov mus tsuj tua Pheej Loos dua thiab yuav tsum mus ntes kom tau cov thawj Hmoob ciaj los rau huab tais saib *

Qhov kawg, daim ntawv uas Cab Seem thov kom lees Hmoob  ua pej xeem Suav raug rhuav pov tseg thiab huab tais tseem kom tus nom Cab Ceeb Kuab Tsheej Guang Cheng nyob hauv xeev Kav Toob nrog tus nom Cab Ceeb Awj Fe E Hui nyob hauv xeev Fuj Pej coj suav  puv tuaj mus nrog Awj Lawj Teeb Pov tsuj tua tsoom Hmoob nyob ntawm Pheej Loos *

NQE 03 ;   HMOOB NPAJ TUB  puv KHOV KHO POV HWM PHEEJ LOOS*

Huab tais Cab Cheem kav ntuj xyoo 1 lub 10 hli, tus nom Suav hu ua Awj Lawj Teeb Pov coj suav  puv tuaj tua Hmoob lub hauv paus  puv nyob ntawm Pheej Loos, ntsuj  puv Hmoob pov hwm Pheej Loos no yog pib thaum Huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 60 lub 12 hlis ntuj, lub caij no tus nom thawj coj tub  puv hu ua Fuj Khab Nyab cheem thaum Vwj Paj Yig raug Vwj Looj Teeb  ntes tau muab xa mus rau Suav ua rau tsoom  puv Hmoob tab tom chim siab heev, lawv nrog Huj Leej sib loos  puv thiab pib ntawm zos Pwv Teeb Bu Ding Zhai qhib ntsuj  puv no pib tawm tuaj, thaum Fuj Khab Nyab tuaj tua txeeb tau zos Pwv Teeb, vim nws xav kom tau txais ib txog hmoov zoo ces nws txawm muab zos Pwv Teeb daws npe hu ua Phwv Teem Pu Ding, lo lus  Phwv Teem yog ntxais hais tias "  puv Hmoob tas txij no dhau no kom tiaj tus "*

Dhau no lawd, Fuj Khab Nyab thiaj tso yawg Huab Leej Pum nyob zov Pwv Teeb, tso tus nom Txoov Peeb hu ua Tab Nam Tswb zov roob Pij Tub Sab Bi Duo Shan, tso tus nom  Fwm Cam hu ua  Vaj Kim Wang Gui thiab kom Txhab Tam Me Cang Jiang Jiang Min coj suav  puv mus zov Pheej Tsiam Ying Pai Zhai tav tua pab  puv Hmoob uas Vwj Tsheej Sawm Wu Cheng Shou yog tus coj  ntawm zos Meej Tshoob Ma Chong thiab zos Huj Maj Yeej Hu Ma Ying uas yuav tuaj pab tsoom tub  puv Hmoob, Veb Tub Cheeb Wen Duo Chin, Looj Vwg Nas Cheej Long Wu Na Quan, Tseem Yeeb Xyooj Zheng Ying Xiong thiab Tshu Tuam Zooj Chu Da Rong coj 2 pab suav  puv mus tua zos Hmoob Nyiaj Khawv Yan Kon thiab tua zos Hmoob nyob ntawm Tuam Tsiam Da Zhai, lawv ua li no kom  puv Hmoob lub zog sib faib thiab ua kom cov  puv Hmoob ib qho tuaj pab tsis tau lwm qhov*

Thaum muab cov hauj lwm no tu rau sawv daws tas lawd, Fuj Khab Nyab ho coj nws pab suav  puv nruab nrab mus tua roob Naj Koom Sab Na Gong Shan, thaum nws mus tua yeej roob Naj Koom Sab tas ces nws thiaj tsa yeej  puv rau saum Naj Koom Sab, nws muab pab suav  puv no faib ua 3 pab, cov thawj  puv xws li A Ha Pov coj ib pab, Xaim Leej Sai Ling coj ib pab, hos Awj Tab Yeeb Thaim E Ta Ying Tai coj ib pab, lawv ib pab  puv ho muab faib ua 4 ntus mus tua txhav txeeb tej laj roob loj me thiab ntaus tua tej chaw Khuav Txheej, hos Awj Lawj Teeb Pov thiab Awj Lawj Thaim nkawv ua ob tug coj txhia pab suav  puv tua mus mus los los, Fuj Khab Nyab thiab tus nom Ceeb Tsawb Cab Ceeb Koob Xeeb Tsom Jing Zhou Jiang Jun Gong Xin Zhao nyob rawv hauv tshav  puv nthe nqho rau qhov txhia chaw *

Tus nom  puv hu ua Fuj Khab Nyab raug tua tuag tas, Huj Leej ho sawv los hloov chaw coj suav  puv mus tua pheej Loos, Huj Leej tau soj ntsuam txhua tia ntsuj Pwv Teeb teb chaws no tais thiab kuam kawb heev, Hmoob zov tau khov heev thiab qhov tseem ceeb uas tsis zoo mas yog ua rau Fuj Khab Nyab tuag lawm, li no nws thiaj ho coj cov suav  puv ntawm zos tawm mus rau lub roob sab toob fab, lawv pib tua sab txoj kev yuav tawm mus rau nroog Cheej Tsawb, tiam sis nws hmoov tsis muaj qhov xaus nws tau muab nws txoj sia los nias tseg rau hauv ntsuj  puv no lawm*

Yav dhau los, Awj Lawj Teeb Pov tau swb  puv rau Hmoob tes ntau zaus lawm, thaum nws tau sawv los ua Huj Leej tus nom chaw, nws rov coj suav  puv tuaj tua Pheej Loos mas ua rau ob tog sib ntaus sib tua los tau ib xyoos puag ncig tsis mus tsis los, lub caij uas cov suav  puv tua txeeb Pheej Loos no, lawv txoj kev uas siv tsov  puv tua tsuj nias mas nws tseem siv tej tom txwv qhov phem los nrog, xws li kev tswj fwm thiab cia Hmoob ua pej xeem, qhov txwv yim no tsis raug siv raws li txoj kev txwv ntsev thaum uas Fwj Leej tseem ua nom Txoov Twj kav Fuj Kuas, nws tseem tau sau ib tsab ntawv xa mus rau huab tais thaum Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo tim 60 lub 2 hlis ntxaib xiab 1, hauv tsab ntawv sau hais tias; hauv teb chaws Hmoob tsis muaj ntsev, tsis muaj ntsev noj ho txawj raug mob, hnov tias ntsev tu lawm, txoj kev uas yuav yuav ntsev mas ceev heev, kuv twb tau tshaj rau tej nom tswv uas nyob ze zos Hmoob txwv kom ceev heev, yog leej twg tseem ntshaw nyiaj muab ntsev mus nyiag muag rau Hmoob mas tus neeg ntawd yuav tsum raug txim raws li ib tug tub sab *

Nqe lus no yuav pom tau tias nws siv txoj kev txwv tsis pub muag ntsev noj tuaj mus rau tej chaw uas lawv tua tsis tau, nws qhov tom txwv no yuav siv tau phem npaum li cas ? nws tej txuj ci yuav lim hiam npaum li cas ?  nws lub siab ho yuav phem mus txog qib twg ?  lub caij nyoog dhau mus tau ntev uas tsoom tub  puv Hmoob Pheej Loos raug suav  puv vij ua rau tej ntsev noj mov noj los tas, ua rau tsoom  puv Hmoob raug kev tshaib nqhis tau pw rau saum daim av no sawv tsis tau rov los lawm, tsis yog suav  puv tuaj tua yeej lawv, vim yog lawv txoj keb yoo ntshaib tuag *

Txij li cov suav  puv tuaj vij ntev tua ntau ces ua rau tsoom  puv Hmoob poob rau ntau yam kev txom nyem, txawm tias tsoom tub  puv Hmoob ua lub siab khov kho tawv qhawv tiv tua, tiam sis vim yus lub zog tub  puv tsawg, suav  puv coob tshaj yus lawm ntau npaug, li no tej qhov chaw zov kev kuj raug suav  puv muab tua tawg tas, tej chaw zov Pheej Loos kuj tsawg zuj zus, Hmoob tej nrim dej nrim av kuj yaig zuj zus, ntev mus ntev tuaj tej tub  puv Hmoob los kuj tsawg tsis txaus siv, txhua tsav txhua yam uas yuav siv rau lub neej kuj tas, qhov tseem ceeb tshaj plaws mas yog thaum Huj Leej tsab Kev Cai Tswj Fwm Tshiab thiab Cab Seem daim ntawv so  puv uas lees Hmoob ua pej xeem Suav tau muab tsoom tub  puv Hmoob tej hlwb hau muag tas lawm, ib ncig ntawm Pheej Loos tej zej zos uas nws xav dim ntawm txoj kev tuag, lawv tau nyiag coj tej pab tub  puv mus thawj rau Suav  puv, vim tej no ua rau lub zog tub  puv ntawm Hmoob ib hnub yau zuj zus dua ib hnub tuaj *

Thaum lub 10 hli xyoo 1796, cov suav  puv muab zos Siv Meej Kab uas yog Pheej Loos lub qhov rooj nkag tseem ceeb tua tawg tas, suav  puv taug tus dej Cawv Looj Huj Jiu Long He tuaj tua Pheej Loos, lub zos Siv Meej Kab no yog Hmoob lub hauv paus  puv zov tseem ceeb nyob sab toob fab, tus dej Cawv Looj Huj ntws dhau no mus, nyob ob sab muaj pob tsuas sawv ntseg ntsos thaiv tsuas muaj tib txog kev nkag tau mus rau Pheej Loos xwb, tsoom  puv Hmoob tau tua cov suav  puv swb ntau zaus nyob qhov no, thaum Awj Lawj Teeb Pov tua tej chaw tseem ceeb no tawg tas, nws tau tsa ib lub yeej  puv loj heev nyob rau ntawm qab zos Siv Meej Kab niaj hnub no hu ua Da Ying Pang, cov suav  puv muab tej ntsuj kev no tua kom dav thiab tso tej suav  puv sib hloov pes ntxaws tua Hmoob, lawv siv ua  puv tub sab tuaj tua ob sab, lawv ua li no kom lub zog tub  puv ntawm Hmoob faib thiab ri nws thiaj zoo tuaj tua nyob hauv plawv, li no thaum Siv Meej Kab tawg tas, txawm zoo li lub qhov rooj uas raug luag qhib tau, yog Siv Meej Kab tawg lawd yuav tsis muaj qhov twg los pov hwm tau Pheej Loos lawm ua rau tsoom  puv Hmoob kawg tau tiv tua suav  puv nyob saum lub tiaj Pheej Loos thiab muab tej roj ntsha los pua *

Thaum Siv Meej Kab raug tua tawg tas Awj Lawj Teeb Pov siv ntau rab phom loj tua mus rau Pheej Loos, nws muab phom loj los tua tas ces nws caij nees ntxias coj suav  puv dhia mus tua hauv  plawv Pheej Loos, tsoom tub  puv Hmoob tej phom loj uas thaud yog huab tais Vwj Paj Yig  kom ib tug kws hlau hu ua Faj Sim Meem Huang Shi Min ntau cia tau siv tua  puv, tej phom Hmoob, phom huaj yum, phom paj toog tau siv txhua, vim Hmoob muaj phom tsawg thiab yus tej tub  puv kuj tsawg thiaj kov tsis yeej Suav, cov suav  puv tus yam ntxwv dhia tuaj mas npaum nkaus li yog dej nyab ib tog zuj zus tuaj, tsoom  puv Hmoob ib txij siv  puv caij nees thiab  puv mus taw tos tua Suav, hauv Pheej Loos lub nras dav cov suav  puv sab pej fab tej txuj ci caij nees mas siab heev, tej txhia khoov saum nees nraub qaum tua tuaj, tej txhia dai hauv nees qab plab tua tuaj, ua rau tsoom  puv Hmoob tiv tua tsis tau thiaj tau thim tawm mus rau suam Kim Yaj Phub Gui Yi Po ntawm Pheej Loos lub qaum zos *

Lub zos Pheej Loos raug suav  puv tua tawg tas, Hmoob daim av zoo nkauj thiab  puv raug Suav muab tsuj thuam ywj siab, cov tub  puv Hmoob uas raug Suav  puv ntes tau ntawd khi ua ib leej ces Suav muab 9 rab phom loj uas txeeb tau ntawm Hmoob coj los tua lawv ua si rau sawv daws saib, Suav muab Hmoob tej me nyuam pov rau saum tej pawg quav nyab ces tis hluav taws hlawv rau sawv daws saib thiab qw tsheej tsaug, Suav muab huab tais Vwj Paj Yig lub cev tuag los hlawv kub hnyiab ua hmoov thiab muab w rau qhov txhia chaw, Suav  puv ntau rab phom loj uas kwv tuaj tua nroog Pheej Loos mas xam tias yog ib yam cuab yeej tua  puv raws txheej tshiab thiab zoo tshaj plaws nyob hauv lub caij ntawd, ua li cas Tseem Fwv Cheeb Tshoj ho tsis siv tej cuab yeej no los pov hwm lub Kuj Cuab ?  tsuas yog siv tuaj txov tua tsoom pej xeem Hmoob xwb *

Txij thaum Pheej Loos raug Suav txeeb tau, Suav tau 9 rab phom loj ntawm Hmoob thiab nrog rau ntau yam xws li tej muas txwv thiab cuab yeej ua  puv, Suav  tshawb tau Tseem Fwv  Hmoob lub Yeem Tooj thiab Hmoob 3 tug huab tais ua ntej 3 lub Yeem Tooj nrog rau tsoom Hmoob tej ntaub ntawv Keeb Tiv uas hais txog Hmoob tus txheej txheem sawv  puv, li ntawd Tseem Fwv Hmoob lub neej uas yog lub hauv paus pib thiab Pheej Loos yog Tseem Fwv Hmoob qhov chaw xaus*

NQE 04; TSOOM NEEG HEEV MUAB ROJ NTSHA LOS PUA LUB TEB CHAW*

Hmoob lub teb chaws Pheej Loos uas zoo nkauj raug Suav tua tawg tas, tsoom thawj coj Hmoob, xws li Vwj Theej Yim, Sij Lwg Teem coj tsoom tub  puv Hmoob thim mus sib loos rau Sij Looj thiab Kim Yij Phub, tsoom Hmoob tau tiv tua Suav txog qhov kawg thiaj mam tas sim neej rau thaum lub 12 hlis xyoo 1796 uas yog huab tais Cab Cheem kav ntuj xyoo 1, Kim Yij Phub thiab Pheej Loos yog koom tib lub laj roob xwb, lub roob no sawv ntseg ntsos, nyob ib ncig puav leej yog phlu tsua thaiv tas, sij hawm no Awj Lawj Teeb Pov coj Leej Pwm Cheeb Lun Bu Chun thiab nthe nqho kom cov suav  puv xub muab tej ncauj ke nram qab zov tas, Awj Lawj Thaim coj ib pab suav  puv pib tua ntawm zos Tuam Teev Phub Da Ding Po tuaj mus, hos Awj Fe E Hai zov sab qab roob thiab pib tua tuaj, lawv siv 4 pab tuaj vij tua tsoom  puv Hmoob, lub caij no, Sij Lwg Teem thiab Vwj Theej Yim nkawv tseem coj cov tub  puv Hmoob khov kho yuav nrog suav  puv sib tua tsis ntshai txog qhov tuag, Sij Lwg Teem lawv tua nias qees tuaj rau hauv plawv ntau zaus xav nrhiav kev tawm, vim yus neeg tsawg luag coob heev ua li cas los tsis tau hauj lwm*

Li ntawd, Sij Lwg Teem thiab Vwj Theej Yim nkawv tau sib tham tias teb chaws Hmoob Kim Tsawb los twb poob rau Suav tes ntxov lawm, lub nroog Cheej Tsawb thiab Pheej Loos los kuj tawg tas lawm, ntshai tsoom  puv Hmoob tsis muaj ib qho chaw yuav sawv tau ruaj ntseg qhov twg los pab, Sij Xab Pov, Vwj Theeb Pam los kuj raug Suav ntes ntxov, huab tais Vwj Paj Yig thiab Vwj Theej Lis los kuj dua nra ntxov lawm, tej tub  puv los kuj tsis tshuav coob, yog tias yuav txuag kom tsoom Hmoob tus Chij tsis qaug mas tam sis no ntshai yuav ua tsis tau li cas lawm, qhov zoo tshaj plaws ces tsuas tos thiab tso tseg rau cov xeeb zeej xeeb ntxwv tom qab hlob tuaj lawv mam siv lub zoo caij zoo nyoog rov los tsa Hmoob tus Chij dua xwb, nyob ntawm peb yuav txuag txoj sia kom dim  ntshai yuav tsis muaj txoj hau kev lawm, thaum 2 tug thawj coj tau sib tuav xam tas li no, lawv muab lub siab uas yuav ua neej tso phluav tseg nkaus hlo ntaj hmuv thiab haiv tias tsuav tua tau ib tug yeeb ncuab los pauj, tsuav tua tau 2 tug yeeb ncuab los ua paj ntsig, puav leej zoo yog tiv tua tau ntau tus yeeb ncuab los pab yus haiv Hmoob pauj caub chim, tas nrho tsoom  puv Hmoob xav tas li no lawv muab tas nrho puas tsav yam kev caub chim tso phluav rau saum lub ntsis ntaj ntsis hmuv*

Lub caij no, Awj Lawj Teeb Pov nthe nqho kom tus nom Txoov Peeb Tsawb Sawm Tawm Zhu Shou Tou coj suav  puv tua nias qees tuaj thiab qw cog lus hais tias, " yog leej twg ntes tau cov thawj coj Hmoob ciaj mas yuav tau txais paj tshab loj heev ", tib lub caij no tus nom Sawm Pem Vaj Thaim Huj Wang Tai He xav tias nws tej txuj ci ntaus nrig zoo heev, nws xav txeeb kom tau lub koob meej tias ntes tau cov thawj Hmoob, nws cia li ua txiv ntxhias tuaj tua ntes, raug Vwj Theej Yim tib ntag phua hlo ob sab, tus nom Puav Txoov Khab Heej Tshais Kang Heng Chai nrog nws cov suav  puv Puab Thwj Lwg Ba Tu Lu, lawv yog pab  puv uas tsis ntshai tuag, lawv pom Vaj Thaim Huj raug tua tuag lawm, lawv cia li nias qees tuaj nrog Vwj Theej Yim sib tua, nws raug Sij Lwg Teem tib nkaug hmuv tuag kiag lawm, yawg Tsawb Sawm Tawm pom tias nws ob tug tub  puv heev heev raug tua tuag tas, nws cia li nthe nqho lawv cov suav  puv voob nthwv tuaj puv roob puv hav xws li dej dag nyab ib tog zuj zus tuaj nrog Sij Lwg Teem sib tua, Sij Lwg Teem tua yeeb ncuab tuag coob heev los tseem tshuav coob ua luaj, qhov kawg Sij Lwg Teem raug suav  puv tua ib phom saum taub hau ces nws txoj sia los xaus li no lawm, Sij Lwg Teem raug Suav muab lub taub hau txiav kwv coj mus ncig xeev Fuj Naj thiab xeev Kim Tsawb rau sawv daws saib, Vwj Theej Yim kuj tua cov suav  puv tuag coob heev los pauj kev ntsawv siab rau nws haiv neeg, txawm tias Vwj Theej Yim yuav tua suav  puv tuag coob npaum twg los kuj tseem tshuav coob heev nias qees tuaj, qhov kawg vim luag coob yus tsawg Vwj Theej Yim raug ib phom saum nws lub caj dab ua rau nws tsis nco qab lawm, nws muaj ib tug kwv tij hu ua Vwj Theej Laj Wu Ting Liang los muab nws ev coj mus ua phlu rau cov nom suav, thaum cov suav  puv coj Vwj Theej Yim mus txog hauv ib lub yeej  puv nws xeev los, Vwj Theej Laj raug suav yuam kom qhia Vwj Theej Yim poj niam thiab tus tub hu ua Vwj Theej Fwm Wu You Fu , ces suav muab Vwj Theej Laj nce ua nom qib 6, thaum Vwj Theej Yim pom tias nws poj niam me nyuam raug ntes tau los yog vim Vwj Theej Laj ntxeev siab qhia rau suav, ua rau nyob hauv Vwj Theej Yim nruab siab npau tom hniav nrov qij qawj los ua tsis tau li cas*

Ntsuj  puv no, Vwj Theej Yim raug Suav muab xam ua tus thawj coj Hmoob ntxeev siab thiab Suav muab nws xa mus Pej Ceeb ( Bei Jing ), Vwj Theej Yim raug Cheeb Tshoj muab coj mus hlais ib daig zuj zus tom tshav puam rau sawv daws saib, nws tau tuag rau lub 2 hlis ntuj xyoo 1797 nyob hauv xyoo Cab Cheem kav ntuj xyoo 2, lub xyoo no nws tab tom muaj 32 xyoos, Vwj Theej Yim poj niam thiab tus tub kuj raug Cheeb Tshoj muab tua tuag tas, nyob ntawm huab tais Vwj Paj Yig ib cuab neeg ces raug Suav muab tua tu noob nrho lawm, lub ntsej muag no ua rau Tseem Fwv Hmoob thiab huab tais Hmoob cia li los xaus li no lawm xwb, lub caij no tsuas yog tshuav Vwj Theej Laj uas ntxeev siab mus thawj suav  puv thiaj li dim siav xwb, dua li tej tub  puv ces raug tua tuag tas feem ntau, muaj qee leej kuj raug suav  puv ntes tau tas thiab kuj raug tua tuag tas tsis seem ib tug li, tsoom thawj Hmoob uas xub coj Hmoob sawv  puv feem ntau yog raug Suav ntes tau thiab muab tua tas, tsuas muaj Sij Lwg Teem tib leeg thiaj raug tuag saum tshav  puv *

NTAWS A ;  KEEB TIV NTAWM SIJ LWG TEEM THIAB SIJ MOG MIM*

Raws li Sij Lwg Teem yog ib tug neeg ua liaj ua teb nyob ntawm zos Tuam Tsiam Yeej  Da Zhai Ying Xyeem Tuam Thaj Da Tang Xun Theeb Xoob Thoj Song Tao Ting hauv xeev Kim Tsawb, ua ntej Hmoob yuav sawv  puv, nws yog ib tug nom Pej Fwm, nws poj niam yog nkauj Hmoob xeem Looj, nws muaj 2 leeg tub, tus hlob hu ua Sij Los Kuab Shi Lao Guan, tus yau hu ua Sij Los Cawv Shi Lao Jiu, nws muaj ib tug tij laug hu ua Sij Luj Yij, tiam sis twb dua nra lawm ntxov, tsis ntev txoj hmoo tsis muaj Sij Lwg Teem poj niam ho tau tuag lawm, li ntawd Sij Lwg Teem ho pe niam tij los ua poj niam thiab muab tij laug 2 tug tub los ua nws li tub, tus hlob hu ua Sij Los Choj Shi Lao Qiao, tus yau hu ua Sij Los Awm Shi Lao Er *


Nyob hauv Hmoob txoj kev ua tsov ua  puv, Sij Lwg Teem yog ib leeg thawj coj tseem ceeb heev, nws tau pib ntsuj  puv no ntxov los, nws ho tau nrog Tseem Fwv Hmoob ploj mus, nws muaj feem koom thiab muaj lub hwj chim yuav los ua Huab tais lawm yav tom ntej, tiam sis ib sid nws yeej tsis kam yuav los ua Huab tais, yav dhau los nws tsuas yeem tuav tus Chij thawj tub  puv uas yog nws tus txiv ntxawm Sij Xab Pov li pab tub  puv xwb, lub caij Suav tua zos Faj Kuab Tsiam tawg tas, nws ho los loos rau cov nyob zos Pheej Loos, nyob ntawm huab tais Vwj Paj Yig ua tus coj, nws ho ua tus nom " Cab Ceeb Qhib Teb Chaws  Kai Gao Jiang Jun ", sim neej yawg Sij Lwg Teem tau pab nws haiv Hmoob ua ib txog hauj lwm ci ntsa iab, nws lub hwj chim thiab lub npe yuav nyob nraim hauv tsoom Hmoob lub siab ntsws mus niaj txhiab mev txhis tsis hnov qab*

Lub sij hawm Hmoob ntsuj  puv pov hwm Pheej Loos, tus thawj coj  puv Poj Niam Hmoob hu ua Sij Mog Mim uas tau tuaj koom rooj sab laj hauv Hmoob raug Sij Lwg Teem thiab Vwj Theej Yim tso nws nyiag kev mus coj cov  puv Hmoob ib ncig ntawm Theeb Yoos Xwm tuaj pab tiam sis lig dhau lawm Pheej Loos raug vij tas, thaum Hmoob raug tua tuag tas, tseem fwv thiaj tau tshaj xo rau qhov txhia chaw tias yog leej twg ntes tau Sij Mog Mim los ces yuav tau txais paj tshab loj heev, tiam sis Sij Mog Mim yog ib tug ntxhais txawj ntse thiab muaj peev xwm heev, nws coj ib pab  puv tsis coob nrog suav  puv sib tua mus mus los los

Tom qab Sij Lwg Teem thiab Vwj Theej Yim tuag tas tsis ntev muaj ib ntsuj  puv uas yog Hmoob thiab Suav sib tua nyob hauv Theeb Yoos Xwm, txawm yog Sij Mog Mim ntag, tiam sis nws hmoov tsis zoo raug Suav ntes tau  coj mus hlais ziab tshav rau sawv daws saib, nws tuag rau lub 2 hlis xyoo 1797, Sij Mog Mim yog ib tug ntxhais Hmoob nyob rau Xyeem Tuam Thaj Da Tang Xun Theeb Xoob Thoj Song Tao Ting xeev Kim Tsawb, nws lub neej ho tsis muaj ntaub ntawv piav tseg, li no thiaj paub tsis zoo txog nws lub keeb tiv *

Muaj ib tug nom Suav hu ua Yaj Kuj Nyab Yang Guo An uas nyob zos Chaj Fwv Som Qiang Hu Shao mus khom rau cov nom Seej Tsawb Shen Zhou nws tau piav tias " thaum huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 59 lub 12 hlis, tus yawg Hmoob hu ua Sij Lwg Teem thiab tus Poj Niam Sij Mog Mim yob ntawm zos Tuam Thaj hauv xeev Kim Tsawb tau nrog Sij Xab Pov nyob ntawm zos Faj Kuab Tsiam hauv Yoos Xwm thiab Looj Yawg Yig  nyob zos Mes Thauj Mi Tuo hauv Theeb Foom Huaj, lawv mus koom noj txhooj haus ntshav tes cog lus nyob hauv Vwj Looj Teeb tsev ntawm zos Yaj Pov Tsiam Theeb Foom Huaj "*

Nqe lus no, yuav pom tau tias Sij Mog Mim yog ib tug thawj ntxhais Hmoob uas tau tuaj koom lub rooj sab laj sawv  puv, lub sij hawm npaj sawv  puv nws txhais tes twb tau pab dua Sij Lwg Teem xaws lawv 5 daim Chij Hmoob, thaum sawv  puv, Sij Mog Mim tau coj ib pab poj niam Pa Guo Jun nrog Sij Lwg Teem tua suav  puv, nws kuj tau koom cov ntsuj  puv nyob Xyeem Tuam Thaj, Yeej Tseem Tuam, Yeej Phaj Lib, nroog Xoob Thoj tib si, thaum  puv Hmoob Kim Tsawb swb  puv tas, nws ho nrog Sij Lwg Teem ua ke los loos rau Faj Kuab Tsiam thiab Pheej Loos, nws los nrog Huab tais Vwj Paj Yig tua suav  puv los tau 3 lub xyoo *

Lub caij uas Pheej Loos tab tom nrog suav  puv sib ntaus sib tua sab nraud pov hwm Pheej Loos, Sij Mog Mim tau txais lus kheev ntawm Sij Lwg Teem thiab Vwj Theej Yim kom nrog Sij Taim Kawj nyiag kev mus rov tom yeeb ncuab qab, nkawv mus txog rau Theeb Yoos Xwm thiab Xoob Thoj loos nrog tej Hmoob uas thaud lawv mus thawj Suav lawd kom koom tes nrog tua Suav, lawv mus tua txeeb suav  puv tej mov noj thiab ntsev noj, lawv tau mus tua thiab hlawv suav tej txhab cuab yeej ua  puv, mus dov li no kom yeeb ncuab tej txheej txheem ua  puv ntxhov thiab tav tua kom suav  puv tuaj tsis tau rau sab toob fab, qhov no yog lub chaw pab tseem ceeb kom cov suav  puv txoj kev tua Pheej Loos ho sib me ntsis, vim Sij Taim Kawj yog Sij Lwg Teem ib tug thawj coj tub  puv uas ntseeg siab thiab nrog nraim nws, thaum lawv mus tua suav  puv tej chaw tseem ceeb no Sij Thaim Kawj hmoov tsis muaj nws raug tua tuag saum tshav  puv lawm, tshuav Sij Mog Mim haj tseem coj rawv nws pab tub  puv no tiv t-ua nrog yeeb ncuab *

Raws li tej neeg txheej laus uas nyob ntawm zos Tshaj Cij Tsiam Chang Ji Zhai piav txog tias, muaj ib zaug Sij Mog Mim tau coj 10 leej tub  puv Hmoob tuaj txog ntawm zos Tshaj Cij Tsiam, ces hnub 2 nws coj  puv mus tua thiab muab suav  puv lub txhab tshuaj phom huv yum uas nyob ntawm Looj Kub Toom Long Jiao Dong hlawv kub hnyiab tas, li no suav  puv thiaj tshaj moo pub paj tshab loj yog tias leej twg ntes tau Sij Mog Mim*

Lus piav ntxiv tias; ib hnub muaj ib tug poj niam Hmoob coj ib pab  puv nqa rawv ib lub taub hau uas ntshav nrog pes ntsuav tuaj ntawm suav lub yeej  puv Looj Kub Toom, nws hais tias lub taub hau no txawj yog Sij Mog Mim lub ! kuv tua tau Sij Mog Mim lawm, kuv nqa tuaj thov txais paj tshab thiab los thawj ! tus thawj coj suav  puv nyob hauv lub yeej hnov dheev, nws txawm tawm tuaj txais tos muab paj tshab thiab tshuaj xyuas lub tau hau, nws tab tom yuav txais xwb ces tus poj niam cia li muab pov rhees mus raug tus thawj suav  puv lub ntsej muag, tus poj niam ntawd cia li rho hlo Leej Cuaj  tawm los, Leej Cuaj yog 3 yag qws txuas 2 txog saw fiav muab tus thawj suav  puv ntaus tuag rau ntawd thiab tus poj niam txawm nthe nqhawv nqho tias, pab poj niam  puv Hmoob tus thawj coj uas hu ua Sij Mog Mim txawm yog qhov nod ! koj puas paub txog koj pog ? ua rau cov suav  puv tau ceeb sawv daws cia li nyob tej tus hab nwb nuv tseg, pab  puv poj niam nrog suav  puv sib tua tib pliag ntshis lawv thim tawm mus rau ntawm zos Tshaj Cij Tsiam lawm, qhov tseeb tus poj niam no txawm yog « Sij Mog Mim » *

Niaj hnub no, cov Hmoob uas nyob ib ncig ntawm Tshaj Cij Tsiam tseem paub hais txog zaj ( Mog Mim xa tau hau ), vim xav txuag kom tau yus haiv neeg lub neej nyob thaj yeeb, li no Sij Mog Mim yog ib leeg ntxhais Hmoob uas hlub tshua nws haiv neeg thiaj tau muab nws txoj sia tso tseg thiab muab nws li roj ntsha los pua kev rau nws haiv neeg taug, nws yog ib tug sawv cev nyob hauv tsoom poj niam Hmoob uas nto koob meej tshaj plaws, vim peb tsoom Hmoob tau tshwm muaj tej tus ntxhais muaj peev xwm heev thiab muaj lub siab hlub tsoom Hmoob, nws thiaj siv tas nrho nws lub tswv yim thiab muab nws li roj ntsha los pua lub teb chaws thiab nws muab txoj sia nias tseg rau saum kev tuag los nws twb tsis tau ntshai, xav tsis txog tias peb Hmoob ntshai tsuas muaj Sij Mog Mim tib leeg thiaj yog ib leeg ntxhais Hmoob uas muaj peev xwm thiab hlub nws haiv Hmoob tiag tiag lawm xwb, peb tsoom Hmoob yuav tsum nco ntsoov nws lub npe mus tiam dhau tiam kom tsis muaj kawg *

NQE 05 ;  NPOJ YAIG KWV LUAG UAS KOOM NTAJ IB RAB HNEEV IB HLUAS *

Txij Hmoob sawv  puv lub hauv paus txog ntsis, twb muaj lwm haiv neeg nrog koom, cov tib neeg ntawd tej tus yog nws los zwm rau Hmoob, muaj tej txhia yog tas ib pab los zwm, muaj tej tus kuj tau tuaj koom rooj sab laj kev tswj  puv nrog Hmoob, kuj muaj tej tus pab sau ntaub ntawv nqua hu tej pej xeem, muaj tej tus kuj siv mus ua tub tshuaj xwm nyob hauv yeeb ncuab, tej tib neeg no feem ntau yog nrog tsoom  puv Hmoob ua ke nqa ntaj nqa hmuv tiv tua yeeb ncuab, cov haiv neeg no hais tas nrho lus mas lawv yog tsoom  puv Hmoob tej npoj yaig kwv luag uas  tso siab tau *

Vim li cas ntsuj  puv Hmoob no ho tau muaj ntau haiv neeg koom? qhov no kuj plov meej tau tias tab yuav yog ntsuj  puv tis npe hu ua "  puv Caum Neeg Suav, rov kho lub teb chaws Hmoob " tsis kav kuj ua phooj ywg nrog tej neeg lwm haiv uas hlub, hwm, txuag thiab pab Hmoob los ua lawv tej phooj ywg, muab cov neeg uas ntxeev tav, rhuav thiab thuam ntsuj  puv no ua yeeb ncuab, sib koom tes nrog yus haiv neeg Hmoob sawv  puv, tiam sis kuj ntaus tua cov neeg Hmoob ntxeev siab, muab tej tim tswv Suav uas txeeb Hmoob cov liaj teb los ua daim phiaj tua yog qhov tseem ceeb, kuj ho ua zoo rau txhia haiv neeg  uas tau hlub thiab pab Hmoob nyob hauv ntsuj  puv no kom lawv los koom nrog Hmoob ntxeev Cheeb Tshoj txoj kev cai phem *

Vim li ntawd, thaum Hmoob sawv  puv tseem muaj txhia haiv neeg los koom tes khov kho nrog  xws li  haiv neeg Npua  puv, haiv neeg Thwv Zeej, muaj ib txhia yog haiv neeg Suav, tej neeg Suav, tej neeg Thwv Zeej, tej neeg Npua  puv muaj coob los koom tes nrog Hmoob, cov haiv neeg txawv uas los zwm pab Hmoob ntsuj  puv no, lawv yog cov uas xub los zwm rau Huab tais Vwj Paj Yig, lawv cov npe tseem cim tseg rau hauv tej ntaub ntawv Keeb Kwm xws li :

Yawg  Theej Yeem Choj  Tian Ying Qiao *
Yawg  Haj Leej kuv phem  Hang Ling Zhong *
Yawg  Yaj Tshab Pej   Yang Chang Bai *
Yawg  Yaj Chab Tawj  Yang Chang De *
Yawg  Yaj Seem Xyuj  Yang Sheng Xue *
Yawg  Yaj Seem Thaim  Yang Sheng Tai *

Tej cov haiv neeg uas los zwm rau Vwj Looj Teeb ho khiab los loos rau hauv Vwj Paj Yig pab muaj, Faj Veej kuv phem Huang Wen Zhong thiab Faj Leej See Huang Ling Shen, cov los zwm rau Sij Lwg Teem muaj, Vaj Xyawm Meej Wang Xiu Ming thiab Looj Cim Meej Long Ji Ming, cov los zwm rau Sij Xab Pov thiab Vwj Theeb Pam nkawv muaj, Yaj Theeb Txhaij Yang Tian Cai, Yang Xeeb Looj Yang Xin Long thiab Xeeb Cheeb Yeeb Xun Qing Yuan *

Tej tib neeg no muaj tej tus kuj yog Hmoob li zoo phooj zoo ywg thaum Hmoob tsis tau sawv  puv, thaum Hmoob sawv  puv lawm tej tus li coj lawv los nrog yog Vaj Xyawm Meej thiab Looj Cim Meej, muaj tej tus yog thaum Hmoob twb sawv  puv lawd, lawv li coj nws cov neeg los zwm, xws li Vaj Cheeb Looj thiab Xeeb Cheeb Yeeb *

Tej neeg lwm haiv uas tau los zwm nrog Hmoob koom tes hauv ntsuj  puv no feem ntau puav leej yog raug tseem fwv Cheeb Tshoj txoj kev caij tsuj quab yuam, li no lawv thiaj sawv los nrog Hmoob tiv tua, kuj muaj tej tus yog nws tau ua txhaum rau Cheeb Tshoj thiab raug yuam kom khiav tawm, xws li muaj ib tug neeg Suav hu ua Tseem Sam Zheng Shang , nws tau ua txhaum rau tseem fwv Cheeb Tshoj yam tsis muaj lub chaw dim ntawm txoj kev tuag li,  nws thiaj khiav los zwm nrog Hmoob, nws tej qub vag qub tse nyob ntawm xeev Cab Xyib Jiang Xi, tom qab no nws ho khiav los nyob Xyeem Seej Xyib Sheng Xi Xian, nws coj tau 20 leej los zwm rau Hmoob, nyob hauv pab neeg no lawv tus Pej Vws thiab Pej Chij yog neeg " Npua  puv " yog haiv neeg teev  Mas Hos Mes  xws li :

Yawg  Vaj Veej Zwm *
Yawg  Faj Leej kuv phem*
Yawg  Faj Leej Khib  Huang Ling Kui *
Yawg  Lis Faij  Li Huai *
Yawg  Tsheej Chis Yeej  Cheng Qi Yuan *
Yawg  Pej Vws  Bai Wu *
Yawg  Tsheej Chi Kub  Cheng Qi Kou *
Yawg  Pej Chij  Bai Qi *
Yawg  Lom Yoos Sawm  Liao Yong Shou *
Yawg  Lom Kob Siv  Liao Gao Shui *
Yawg  Tuam Fwv Txiv  Duan Hu Zi *
Yawg  Xyis Khab Chaj  Xi Kai Qiang *
Yawg  Xyis Tsam Chaj  Xi Zhang Qiang *
Yawg  Luj Tsam Hais  Liu Zhang Hai *
Yawg  Tsam Tsam Fem  Zhang Zhang Hui *
Yawg  Xyiv Xyuj  Xi Xue *
Yawg  Lis Chij  Li Jie *
Yawg  Koo Huj  Gong He *

Pab neeg uas los zwm rau Sij Xeeb Pov Shi Xing Bao muaj 20 leej, Sij Xeeb Pov thiaj muab lawv haus ntshav cog lus zwm rau Hmoob, yawg Sij Xeeb Pov yog neeg Huv Maj Tsiam Huo Ma Zhai, nws ua hauj lwm rau pab  puv toob fab uas yog Vwj Paj Yig thiab Vwj Looj Teeb nkawv ua tus coj, Sij Xeeb Pov muab lawv 20 leej qhua no xa moo rau Vwj Paj Yig thiab Vwj Looj Teeb ces nkawv thiaj muab yawg Faj Veej kuv phem thiab Faj Veej Zwm tsa ua Tseem thiab ob tug Fwm Thawj tub  puv Qhib Kev, lawv mus koom tua txeeb nroog Cheej Tsawb, tom qab no ho muab nkawv los ua tub tshuaj xwm thiab mus ntaus nroog Tseem Kab, lub caij ntaus tua nroog Tseem Kab, ntsuj  puv tiv tav tua cov suav  puv uas tuaj tom nroog Yeej Tsawb tuaj pab, thaum nrog suav  puv sib tua hmoov tsis muaj Faj Veej kuv phem thiab Faj Veej Zwm nkawv raug tua tuag tas rau saum tshav  puv lawm, qhov no cia li ua rau  puv pej kum neeg swb tas, tshuav Tseem Xyam tib leeg khiav mus txog rau nrim teb Kav Xyib kuj raug suav ntes tau *

Tej haiv neeg Thwv Zeej, haiv neeg Npua  puv thiab ib txhia neeg Suav tau koom tes pab Hmoob tua yeeb ncuab, lawv kuj tau tshwm lub dag zog loj heev rau ntsuj  puv Hmoob no thiab lawv ua hauj lwm yam muaj txiaj ntsim loj heev rau tsoom Hmoob, xws li tus neeg Suav hu ua Haj kuv phem Leej nyob Theeb Foom Huaj, lub caij Hmoob yuav npaj sawv  puv xwb nws twb yeej pom zoo nrog koom lawm, lub sij hawm no nws mus yaum nws cov phooj ywg zoo xws li, yawg Yaj Tshab Tawj, yawg Yaj Tshaj Pej, yawg Yam Seem Taim thiab yawg Yaj Seem Xyuj, lawv ua ke mus zwm rau yawg Looj Los Mas nyob ntawm Hmoob lub txhooj haus ntshav cog lus, lawv puav leej tau haus ntshav cog lus tas ces muab zwm nrog  puv Hmoob, lawv tau nrog Hmoob tua dua Twb Mab Du Mang, Lim Nyuj Li Lu, Xyib Khawv Xi Kou thiab Nyiaj Meej Yan Men *

Thaum Huab tais Vwj Paj Yig tua nroog Tseem Kab, Hmoob cov phooj ywg Suav no raug tso mus hauv nroog Tseem kab ua  puv tub sab, ces yawg Haj kuv phem Leej, yawg Yaj Tshab Pej thiab yawg Yaj Tshab Tawj dag tias lawv yog neeg Suav, lawv xav koom tes ua  puv lawv thiaj tau nkag mus hauv nroog, lawv mus nrog suav  puv zov tej Tsheej txuag tej Kiab, lawv tos lub sij hawm uas cov  puv Hmoob tuaj tua nroog ces lawv nyiag muab ntshav nruab rau hauv cov phom loj phom me kom Suav tua tsis nrov *

Thaum  puv Hmoob tuaj ti, lawv muab lub rooj loog qhib rau cov  puv Hmoob nkag mus tua hauv nroog, hos yawg Yaj Seem Thaim thiab Yaj Seem Xyuj nkawv kwv taws mus muag ces nkawv nkag tau mus rau hauv nroog, nkawv npaj thaum  puv Hmoob mus pib tua nroog ces nkawv tis taws hlawv tej tsev tseem ceeb, nkawv muab Suav tej txheej txheem ua  puv do ntxhov pes hnyo kom tsoom  puv Hmoob tau lub caij nyoog nce tej ntsa loog, tiam sis qhov khuv xim yog cov Suav tshuaj tau ceev heev txoj hauj lwm tseem tsis tiav nkawv raug Suav ntes tau thiab muab tua lawm*

Ho muaj ib tug neeg Suav hu ua Theej Yeem Choj Tiang Ying Qiao, yog neeg nyob hauv zos Kab Ntxwv Pheej  Gang Zi Ping hauv Theeb Foom Huaj, tshuaj nws keeb tiv nws lub qub vag qub tse yog nyob ntawm Xyeem Pam Sam Xun Ba Shang hauv zos Lam Nij Txheeb Lan Ni Cun Xyeem Laj Theej Lan Tian Xian xeev Sas Xyib Shan Xi Shen, nwv yog  Suav li neeg xeeb zeej xeeb ntxwv,  yawg Theej Yeem Choj no kuj yog Vwj Paj Yig ib leeg zoo phooj ywg, nws tau coj tsoom neeg Suav uas nyob ib ncig thiab cov haiv neeg me uas nyob xyaw lawv sawv sib koom tes yawg Theej Yeem Choj pab  puv kuj tau koom nrog Hmoob tua dua Cheej Tsawb, Tseem Kab, Maj Yaj thiab Luj Xyib, lawv tau muab lub dag zog koom pab tsoom  puv Hmoob loj heev, tiam sis txoj hmoo tsis muaj lub caij tua ntsuj  puv pov hwm Pheej Loos, nws raug suav  puv ntes tau thiab muab nws cab mus rau ntawm suav lub yeej  puv loj lawm *

Lub caij uas tus nom suav Awj Lawj Teeb Pov tau los tuav Huj Leej txoj hauj lwm thiab thaum lawv tua yeej Pheej Loos tas lawd, nws xav kom tsoom Hmoob ntseeg nws lub tswv yim uas " ke tua ke hlub " ces nws thiaj tai qhib ib lub rooj sab laj loj, nws yuam tsoom Hmoob uas mus thawj suav kom tuaj koom nrog, nyob ntawm lub rooj sab laj no nws ib ke pub paj tshab rau cov neeg thawj suav ho ib ke txiav txim rau cov neeg Hmoob uas raug suav ntes tau *

Nyob rau hauv no, Awj Lawj Teeb Pov ib ke kom tus nom Cheeb Tshoj  Tuam Tsheej Qing Chai Da Cheng los muab paj tshab rau tus 2 tug neeg Hmoob ntxeev siab rau nws haiv neeg hu ua Vwj Looj Teeb thiab Vwj Theej Laj, suav muab Vwj Theej Laj nce tsa ua nom qib 6 thiab tau ntau yam paj tshab ntaub npuag, hos muab Vwj Looj Teeb nce ua nom qib 4 Twb Xib Si Pin Ding Dai Du Si Xing thiab muab tau 4 thooj ntaub npuag los pub rau nws ua paj tshab, ho ib ke muab tej tub  puv Hmoob thiaj tej thawj  puv Hmoob uas raug suav ntes tau, xws li Vwj Paj Yig tus phooj ywg hu ua Theej Yeem Choj thiab cov  puv Hmoob los tua rau sawv daws saib *

Tej haiv neeg txawv ua yog tsoom Hmoob tej npoj yaig kwv luag xws li, yawg Theej Yeem Choj, yawg Vaj Veej Zwm, yawg Vaj Xyawm Meej, yawg Looj Cim Meej, yawg Yaj Theeb Txhaij thiab yawg Yaj Xeeb Looj, tau siv lawv txoj sia rau tsoom Hmoob uas tau txais kev txom nyem thiab pab Hmoob lub neej, lawv tau siv lawv tej roj ntsha los pua lub teb chaws Hmoob yam tsis khuv xim, lawv lub npe, lawv lub koob meej yuav nyob nraim hauv Hmoob phau ntawv Keeb Kwm sawv tsov  puv thiab hauv tsoom Hmoob lub siab ntsws mus ib txhiab ib txhis, tsoom Hmoob yog ib haiv neeg uas tsis hais haiv neeg twg tsis chib Hmoob thiab raug nom tswv Suav kev caij tsuj quab yuam, tsoom Hmoob zoo siab ntaus phooj ywg nrog lawv txhua txhia haiv *

Txhua yam uas tau piav los saud, yog qhov tseeb thiab ua tau pauv pheej los hais meej tias, cov neeg Suav uas yuav raug Hmoob caum thiab muab tua kom tawm ntawm teb chaws Hmoob mus, txawm yog tej tim tswv Suav, tej tub lag tub luam Suav, tej nom tswv Suav uas tau tuaj nyob hauv teb chaws Hmoob tiam sis ho ntxub tsis npag Hmoob, caij tsuj quab yuam tsoom Hmoob ti txha, cov no yog ib lub hom phiaj uas Hmoob yuav tsum tau ua *

Txheej neeg Suav no txawm yog Hmoob tus yeeb ncuab loj tshaj plaws uas nyob nraim ntawm Hmoob lub qhov muag, lawv kuj yog txheej neeg uas tau quab yuam hos tab meeg noj nws haiv neeg taub hau, tsis hais txhua txhia haiv neeg uas raug nws haiv neeg rov caij tsuj quab yuam, lwg, tua, txhav txeeb thiab noj, txawm yog cov haiv neeg raug kev txom nyem uas sawv los koom thiab hwm txog tsoom Hmoob ntsuj  puv tiv tua Cheeb tshoj no, lawv puav leej yog Hmoob tsoom npoj yaig kwv luag zoo *

Haiv Hmoob tsoom npoj yaig kwv luag no tau muab lawv tej roj ntsha los hliv tas nrho rau hauv ntsuj  puv Hmoob uas nyob hauv teb chaws Hmoob no, lawv tus yam ntxwv uas tau nrog tsoom Hmoob thooj siab koom ntsws no tau sawv ib tug yam ntxwv " Ci Ntsa Iab " rau tsoom Hmoob los yog lwm haiv neeg uas raug tsim txom lub caij ntawd *


#40
Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*

Guest_Kiab Toom Tub Xeeb Txwv *****_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyeem tsuas saud los !!!

                         puv CHEEB TSHOJ THIM

                  FUM NAIM TXOJ KEV CAI TSWJ FWM TSHIAB *

Txij thaum  puv Cheeb Tshoj txeeb tau Pheej Loos tas los, lawv muab cov  puv coob thim rov qab thaum lub 3 hlis xyoo 1797 xiab 6, nyob hauv huab tais Cab Cheem kav ntuj xyoo 2, vim lawv yuav npaj mus tua nroog Pej Looj Com nyob rau xeev Fuj Pej thiab xeev Kim Tsawb, tiam sis lawv tseem tseg cob  puv tseem fwv 20 .000 leej thiab cov  puv Thwv Peeb Tu Bing 37. 000 leej zov nroog xws li :

Nroog  Foom Huaj *
Nroog  Yoos Xwm *
Nroog  Cheej Tsawb *
Nroog  Xoob Thoj *
Nroog  Seem Tsawb *
Nroog  Tseem Kab *
Nroog  Thooj Zeej *
Nroog  Pov Ceem *
Nroog  Yim Tshab  Yi Chang *

Cheeb Tshoj cov nom tswv uas tau tuaj koom tua ntsuj  puv nrog Hmoob no, cov raug tua tuag rau saum tshav  puv lawd muaj :

Tus nom  Fuj Khab Nyab *
Tus nom  Huj Leej *
Tus nom  Pheej Leej Toom *
Tus nom  Huab Leej Pwm *

NQE  01 ;   puv CHEEB TSHOJ THIM *

Lawv tej thawj coj  puv uas tseem muaj txoj sia nyob, lawv twb puav leej tau txais paj tshab ntawm tseem fwv ntau heev, xws li tus nom Awj Lawj Teeb Pov raug huab tais pub ib lub npe hwj chim rau hu ua Vej Yoos Hawj Wei Yong Hou thiab pub tau 10.000 las nyiaj dawb, tus nom Meej Lam raug pub ib lub npe hwj chim hu ua Xyab Yoos Pej  Xiang Yong Be, tus nom Tawj Lawj Thaim kuj tau txais ib lub npe hwj chim hu ua Txwv Cib  Zi Jie thiab pub tau 5 000 las nyiaj dawb, tus nom Awj Fe tau txais npe hwj chim hu ua Naj Cib Nan Jie  thiab tau nyiaj tib yam *

Ua ntej  yuav thim tej tub  puv rov qab, Cheeb Tshoj tau tu hauj lwm rau txhia tus nom thawj tub  puv zov hauv teb chaws Hmoob, xws li muab Awj Fe ua  tus nom Thij Tub tshiab los kav xeev Fuj Naj thiab xeev Kav Xyib, muab nws lub Kab Xwm ntawm nroog Tshaj Tawj txav los nyob rau hauv nroog Seem Tsawb, lawv ho rov tsa dua ib lub Tseem hu ua Huab Yeej Hua Yuan Zheng rau hauv nrim av Theeb Yoos Xwm, muab tus nom Txoov Peeb hu ua Khib Pov Zong Bing Kui Bao mus kav, lub Tseem tshiab no nyob sib teem kaum thiab ncaj nroog Tseem Kab, ho muab tus nom Foom Cam Fwm Tsim Nas Fu Jing Fu Zhi Na nce ua tus nom Txoov Peeb mus kav nroog Tseem Kab txais tus nom Meej Nyab Thuj lub luag hauj lwm*

Lub caij uas lawv muab tej hauj lwm ntawd tu thiab sib faib tas lawd, txawm tias cov suav  puv feem coob tau thim rov qab mus pej fab lawm, tiam sis tseem tseg 5 vam ntau leej suav  puv zov teb chaws Hmoob, tej nom tswv uas tseg nrog tej suav  puv no tseem kav Hmoob nruj heev thiab zoo nkaus li lub thi thoob tseem zoj rawv Hmoob tsis nrug *

NQE 02;  FUM NAIM TSAB KEV CAI TSWJ FWM TSHIAB *

Txij thaum cov  puv Cheeb Tshoj feem coob raug thim rov lawm tas, tus nom Suav hu ua Fum Naim uas tau koom tua ntsuj  puv no raug tseem fwv Cheeb Tshoj muab nws tsa los tswj kav teb chaws Hmoob, tus Fum Naim no, yog ib tug neeg Suav nyob Xyeem Sab Yeeb Shan Xian xeev Tsawb Cab Zhe Jiang Shen, thaum huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj tim xyoo 22, txij thaum nws yau los txawm tau txais kev ntxuav hlwb ntawm txoj kev caij tsuj " Feng Jian Zhu Yi Si Xiang ", yav thaud nws yog ib tug tub tseem fwv, nws ho twv tau mus ua nom qib 8, nws kawm ntaub ntawv txog qib Ceem Naj Fwv Juan Na Fu, nws yog Yawm Awm You E Chu Shen, nws raug xa mus kawm ntawm lub tsev txuj ci " Txhi Pum " xyoo 1787 hauv Fwv Kuav Naj Ci Bu Guan Nan Fu xeev Yeej Naj tas, nws txawm nce ua nom qib Tsib Xyeem Zhi Xian los kav Xyeem Leej Awj xyoo 1795 nws raug faib los nrog tus nom Fuj Khab Nyab  tuav txoj hauj lwm coj tub  puv tua tsoom Hmoob, tus neeg Suav Fum Naim uas muaj lub siab ntse lim hiam xav kom nws cov neeg Suav tau ua tus loj thiab ntxub tsis npag tsoom Hmoob no, nws tau tuav nrees lo lus tias; "Neeg Hmoob yim phlws yim phem, yim hlub yim ntxeev ", li ntawd nws tsuas siv txoj kev tsov  puv tuaj tsuj tua tsoom Hmoob tsis tseg *

Thaum Fuj Khab Nyab raug tua tuag tas, Fum Naim raug txauv los nrog Huj Leej ua hauj lwm, ib puas tsav yam nws mloog Huj Leej lus, tiam sis thaum Suav ntes tau Vwj Theeb Pam ntawd, nws cheem lub caij no ua tus thawj xa Vwj Theeb Pam mus Pej Ceeb, nyob ntawm huab tais xub ntiag nws tau ua txiv ntxhia qhuas tias nws yog tus muab lub tswv yim thiaj ntes tau Vwj Theeb Pam, li no huab tais txawm pub ib lub koob meej  thiab pub ib tug ntxuam plaub ua paj tshab rau nws, huab tais cia li muab Fum Naim tsa ua ib tug nom Tsib Tsawb Zhi Zhou, tom qab uas Huj Leej tuag tas, huab tais muab Fum Naim nce ua nom Thooj Tsib Tong Zhi los kav Theeb Foom Huaj, thaum  puv Cheeb Tshoj thim tawm hauv Hmoob teb chaws, Fum Naim raug xaiv los tswj kav teb chaws Hmoob thiab ua tus sawv cev ntawm tseem fwv tu tswj teb chaws Hmoob *

Txoj kev tswj kav Hmoob nyob ntawm nws ua tau hauj zoo, li ntawd ho tau nce qib ua tus nom Tom Yeej Dao Yuan los kav lub  tsev kab xwm Seej Yeej Yoos Tseem Peeb Pem Tom Shen Yuan Yong Jing Bing Bei Dao thiab ua tus nom Tuam Tsheej Da Cheng los kav tswj Ciam Teb Hmoob, nyob hauv Fum Naim txoj kev cai kav tswj teb chaws Hmoob tshiab no, qhov tseeb yog nws tuaj muab tsoom Hmoob ua lub chaw rob caub, nws txoj kev cai tsuj thiab lwg tsoom Hmoob noj tseem phem tshaj tej nom Suav dhau los, saum kev tsov  puv nws siv kev cai tua tsoom Hmoob ua lwj ua liam, ntawm fab kev ua noj ua haus nws lwg tsoom Hmoob tej cuab yeej ua noj ua haus, fab kev cai tswj fwm nws siv txuj ci los ntxuav tsoom Hmoob hlwb hau *
NQE 03; FUM NAIM ZAJ TXUJ CI  SIV LOS ROB CAUB NTAWM TSOOM HMOOB *

Ntaws  01 ;  Fum Naim sau ntawv muab suav ntsuj  puv tua Hmoob no tsim tshwm ib txog kev cai tshiab los ua keeb tiv tseg, Fum Naim pab txuag kev cai caij tsuj thiab pab tej tim tswv cav cai, tej tsov  puv tua Hmoob txheej thaud muab sau tas nrho los ua ke, nws tsis tsuas yog tau koom tes nrog tseem fwv Cheeb Tshoj tua Hmoob xwb, haj tseem tsim tau ib txog kev los tsuj tua Hmoob tuag nthi, nws tej ntaub ntawv uas yog txheej txheem npaj yuav tua tsoom Hmoob muaj ntau phau xws li :

Phau ntawv ; Zhi Miao Lun  txuj ci tsim Hmoob *
Phau ntawv ;  Lian Yoos Lun   leem yoos leem *
Phau ntawv ;  Tun Tian Lun  kev liaj teb *
Phau ntawv ; Xiu Bian Lun  kev kho nrim teb *
Phau ntawv ; Cheng Tun Zheng San Shi Si Shi 34 nqe lus piv txwv tso  puv zov tej liaj teb *
Phau ntawv ;  Cheng Jing Jiu Ba Shi  8 nqe lus piv txwv ua kom teb chaws tiaj tus *
Phau ntawv ; Fu Cheng We Jing Qi Shi  rov piav txog 7 nqe lus piv txwv tsis tau hauj lwm *
Phau ntawv ; Bing Jing Chao Ka  tsim chaw khuav tsheej *
Phau ntawv ; Qiang Jing Miao Zhai nei Si Kai Jie Chang txwv tsis pub Hmoob ua kev lom zem*

Phau ntawv ; Qiang Qing Gei Zi Ying Jian  thov pub kev sib nug thiab sib ntsib, Fu Zong Du Bai Ling Shu *

Tas nrho cov phau ntawv no, yog ib thom kev cai tsim Hmoob uas huab tais Suav saib muaj nqis, piav txog phau ntawv "Tsim Hmoob Zhi Miao Lun" yog lub hauv paus cov phau ntawv *

Txij ntawm no mus yuav puab phau ntawv " Tsim Hmoob " coj los nthuav lub ntsiab lus rau tsoom Hmoob sawv daws rov paub txog Suav txoj kev lim hiam, nyob hauv  phau ntawv txoj kev " Tsim Hmoob " faib ua 3 feem xws li :

Feem ib ;  Cov ntsiab lus *
Feem ob ;  Tus txheej txheem *
Feem peb ;  Kev kav tswj Hmoob lub neej yav tom ntej *

NQE 04 ; NYOB HAUV FUM NAIM PHAU NTAWV NQE 01 HAIS TIAS :

Hmoob Liab qus tshaj ! siab* siab Tshis !  ntxeev mus ntxeev los tsis muaj chaw kawg, yog yuav kom teb chaws thaj yeeb mas yuav tsum hloov lawv tej kev lis kev cai, muab lawv tsuj tuag rau ib qho chaw tsis pub txav, siv kev cai los ntxuav hlwb, yuav tsum ua li no thiaj tswj tau Hmoob tuag nthi *

Nyob hauv Fum Naim nqe lus tias Hmoob yog siab* siab Tshis, vim li no tsuas kawg yuam kom Hmoob hloov Hmoob li kev lis kev cai kom Hmoob txia ua neeg  Suav sai li sai tau, tsuas pub Hmoob sib sau mus nyob ib qho chaw ua neej xwb, kom Hmoob tawm tsis tau mus qhov twg, kom tsuas tau muab tsoom Hmoob los ntxuav hlwb, kom Hmoob phlis tawv hloov txha, kom Hmoob lub siab mus raws Suav lub tswv yim, yuav tsum siv tej txuj ci li no thiaj tswj tau Hmoob tuag nthi *

Tej nqe lus no yog Fum Naim lub tswv yim tsim txoj cai kav tsim Hmoob lub hauv paus tseem ceeb, lub tswv yim no tsis yog yuav muab kev caub chim ntawm cov haiv neeg kho kom zoo hos nws muab Hmoob faib thiab saib Hmoob xws li yog cov tsiaj txhu uas yuav muab tu kom seej *

Raws qhov piav los saud, yuav pom tau tias, Fum Naim txoj kev tsim tsoom Hmoob, tsis yog yuav tsim kho kom lub Kuj Cuab tau txais kev thaj yeeb, hos yog ib txog cai uas nws siv los tu tej* los tej Tshis xwb, Fum Naim txoj kev tsim Hmoob no, nws muab txoos ua 3 ntaws lus tseem ceeb los hais xws li :

Ntaws A ;  Yog hloov kev lis kev cai Hmoob *
Ntaws B ;  Yog kom nyob teem ruaj chaw tsis pub txav *
Ntaws C ;  Yog ntxuav hlwb hau kom yuav tseem fwv lub tswv yim *

Ntaws A ;  LUB NTSIAB LUS HLOOV KEV LIS KEV CAI HMOOB *

Txawm yog qhov sau Hmoob tej riam phom thiab txwv tsis pub tsim ntxiv, thiab qhov tseeb kuj yog tej nom tswv pheej tsuj tua Hmoob tsis so, li ntawd Hmoob tej ntaj hmuv los riam phom puav leej yog siv los tua nqaij nruab nrag thiab pov hwm yus haiv neeg, tej neeg Hmoob uas ua lub neej nyob ntawm txoj kev tua nqaij nruab nrag mas tej cuab yeej ua  puv txawm yog tej cuab yeej yuav siv los yug ncauj yug lo, tawm plaws lub qhov rooj mus nraum zoov nraum tsuag yeej yuav tsum nqa rawv tej cuab yeej no xwb xwb, tiam sis raug Suav txwv tsis pub Hmoob tsim tej cuab yeej ntxiv thiab tseem tshaj xo kom Hmoob nqa tej cuab yeej ua  puv thaud mus rau tseem fwv, vim Fum Naim ntshai tias tsam Hmoob rov siv tej cuab yeej ua  puv no los tiv tseem fwv txoj kev lwg noj lwg haus, tej nom tswv Suav siv lub tswv yim no, txawm yog lawv npaj rhuav Hmoob lub zog tub  puv pov tseg, yog lawv ib txog kev thiab lub hauv paus tseem ceeb uas lawv yuav tsum rhuav Hmoob lub zog tub  puv ib hnub ntau dua ib hnub zuj zus kom txog qhov kawg, lawv thiaj muaj peev xwm yuav pov hwm tau tsoom nom tswv Suav, pej xeem Suav, tim tswv Suav, tub lag tub luam Suav thiab cov haiv neeg nom tswv Mas Tsus, kom lawv tau kev caij tsuj lwg Hmoob noj lwg Hmoob haus ywj siab mus tom ntej, li no Fum Naim thiaj siv tswv yim sau tej riam phom, ntaj hmuv ntawm Hmoob ua thawj qib txheej txheem los khi tsoom Hmoob ua lub hauv paus tseem ceeb *

Lus cev  01;  HMOOB SIAV HMOOB NYOOS YUAV TSUM CHAIS PLAUB HAU *

Txoj kev chais plaub hau yav dhau los, txawm yog Cheeb Tshoj muaj ib lub siab phem uas siv los tsuj yuam tej tib neeg  ntawm lub siab nrog rau lub cev, txawm yog txoj cai tias," tseg plaub hau tsis tseg taub hau, tseg taub hau tsis tseg plaub hau ", lub caij no yog leej twg tsis tseg plaub hau ces tus ntawd tsis raug tua, yog leej twg tseg plaub hau ntev ces tus raug tua pov tseg*

Nyob hauv Cheeb Tshoj txoj kev cai no raug tsoom pej xeem Suav ntxub heev tsis koom tes, li no muaj chaw cov nyom ntxeev loj heev, qhov teeb meem ntawm txoj cai chais plaub hau no raug  tsoom pej xeem Suav cov nyom dhau mus, tiam sis Fum Naim uas yog Cheeb Tshoj tus* ua qhev raws nqaij ho muab txoj cai uas neeg Suav tsis nyiam no siv los tsuam rau saum tsoom Hmoob lub tau hau *

Lus cev 02 ;  XWV KEV LIS KEV CAI HMOOB *

Tas ib puas tsav yam uas yog Hmoob kev lis kev cai, xws li Nyuj Dab, ua Neeb ua Yaig, kev qhia dhia Paj Nruag lom zem, tej no raug txwv tsis pub Hmoob ua ntxiv, qhov no txawm yog txwv tsis pub Hmoob muaj txoj kev ywj pheej nyob hauv Hmoob txoj kev teev hawm, kev lis kev cai *

Hmoob txoj kev ua Nyuj Dab, Npua Dab, Hu Plig, Fiv Yeem, Pauj Yeem, Kev Neeb Kev Yaig, Kev Paj Nruag thiab lwm yam puav leej yog Hmoob li tej kab ke los yog qub txeeg qub teg uas Hmoob ib txwm siv thaum ntuj tsim teb raug los, Hmoob tej kev lis kev cai no feem ntau tseem siv thiab coj nraim raws li poj coj noj yawm coj ua los txog txheej tshiab no, Hmoob tej kev lis kev cai no kuj muaj ib feem uas siv los nrhiav noj nrhiav haus, tiam sis feem ntau yog ua los nco txog txheej laus thaud  tau tsim kev lom zem rau yus haiv neeg lub neej, tej no kuj muaj qhov zoo ntau nyob rau hauv neeg lub neej thiab lub cev, zoo li txoj kev Paj Nruas uas yog ib feem hauv Hmoob lub Koom Haum Paj Nruas, qhov tseem ceeb yog siv los txuag Hmoob txoj kev teev hawm thiab tswj Hmoob lub siab, Hmoob zaj kev lom zem uas dhia suab Paj Nruas thiab dhia nruab Qaig Hli no, kuj yog Hmoob tus huab tais Txiv Yawg tsim tseg rau nws hiav neeg, kuj yog Hmoob ib yam qub txeeg qub teg uas muaj ntxov los thiab  yuav tsawg tsis tau nyob rau hauv Hmoob lub neej tiam dhau tiam *

Lub ntsiab lus ntawm Hmoob lub Nruas, kuj yog lub cim hais txog Hmoob txoj kev thaj yeeb, kev sib koom tes, kev vam meej, tej txuj ci dhia Nruas no kuj yog ib yam txuj ci rau kev lom zem, kuj muaj qab hau ntau heev nyob hauv txoj kev vam meej ntawm tsoom Hmoob lub neej nrog rau kev txhim kho Hmoob lub siab ntsws, tiam sis txhua yam ntawm Hmoob tej kev lis kev cai raug Fum Naim ntxeev tias puas tsav yam txuj ci Hmoob, xws li dhia Nruas yog ib txog kev ntseeg Dab,  kuj yog ib yam phem, li ntawd yuav tsum txwv tuag nthi tsis pub Hmoob ua mus ntxiv lawm *

Raws li lub caij ntawd, txhua txhia qhov chaw hauv teb chaws Suav, tej tib neeg ntseeg Dab tau vam meej heev, tiam sis vim li cas Fum Naim ho tsis txwv kom thoob teb chaws ?,  nws tsuas txwv tsis pub Hmoob ua xwb, qhov no yuav pom tau tseeb tias nws nrog Hmoob ua yeeb ncuab tuag nthi, nws siv txoj kev uas cov neeg  Suav yog haiv neeg loj, nws muab Hmoob saib tias yog ib haiv neeg qaij qaug ntxov thuam Hmoob tej kev lis kev cai, qhov tseem ceeb yog nws xav kom Hmoob hloov Hmoob tus qub yam ntxwv thiab nws xav kom Hmoob los txais tej kev lis kev cai Suav los yog koom kev teev hawm Suav, nws xav kom phlis tawv Hmoob pov tseg los hnav Suav tawv, ua li no ces Hmoob thiaj nyob rawv hauv lawv lub qab hwj chim mus ib sim *

Ntaws B ;  NYOB TEEM RUAJ CHAW *

Tej lo lus zoo li no, xav zoo li Fum Naim yuav tso Hmoob kom tau nyob thaj yeeb mus li, tab mas tsis raws li qhov xav, lo lus nws  hais tias, " muab Hmoob teem nyob ruaj chaw tsis pub txav " qhov tseem ceeb yuav paub tsis txog, tiam sis twb yog lub hauv paus ua nws npaj muab Hmoob kuav tawm, nws yuav txeeb Hmoob tej liaj tej teb *

Raws li qhov tseeb, tseem fwv tu ib qho av muab Hmoob lawv mus nyob ua pawg rau hauv, txawm yog tseem fwv txoj kev kaw tsis pub Hmoob txav, yog tseem fwv lub tswv yim qhia tau dawb paug tias, yog tseem fwv muab Hmoob kuav mus nyob rau saum tej toj roob ntxhab ntxhab xwv lawv thiaj txhav tau Hmoob tej liaj teb nyob tiaj nras thiab tej nyuag pheev ntav zag ua, thaum tej nom tswv Suav muab Hmoob caum khiav nce mus saum tej toj roob siab lawd, lawv ho tsim tsa tej yeej  puv nrog rau tej chaw khuab txheej nyob rau tej taw roob tsis pub kom Hmoob nqes tau mus nram tej tiaj nras *Ntaws C ;   NQE LUS TSIS PUB TXAV *

Txawm yog txwv tsis pub Hmoob muaj chaw lom zem, tsis pub muaj kiab khw, tsis pub ua lag ua luam, tsuas nyob zov lub vaj lub tsev xwb, yog Fum Naim phau ntawv hu ua, Qiang Jing Miao Zhai Nei Si Kai Jie Chang, txwv tsis pub muaj khw hauv Hmoob zos, tseem tau cog ib co nqe lus tias, "tsis pub zos Hmoob muaj kiab khw, txhua txhia tus nom uas kav tswj Hmoob yuav tsum nco qab ntsoov tshuaj xyuas kom zoo "*

Hais txog Fum Naim phau ntawv " Txuj ci Tsim Hmoob Zhi Miao Lun ", tau teem tseg tias tsuas pub muaj ib lub khw nyob rau ntawm ciam teb Suav thiab Hmoob xwb, sawv daws teem caij nyoog tuaj kav lub khw no, tseem tso tsoom tub  puv tuaj kav tswj huv si, qhov no yog lawv txoj kev txwv tsis pub Hmoob ua lag luam hauv lub zej lub zos, yog ib leeg twg xav mus muas ntsev ntawm nrim teb coj los noj tsis tau, yuav tsum muaj suav  puv coj yus mus xa yus los, tej no txawm yog Fum Naim siv txoj kev cai phem tswj Hmoob thiab tsis pub Hmoob txav tau ib tsis ntse ntawm tseem fwv qhov muag mus lwm qhov *

Ntaws D ;   TXUJ CI NTXUAV HLWB *

Txuj ci ntxuav hlwb txawm yog txoj kev cai ua kom lub tswv yim xav nrog rau lub siab nyiam mus raws nom tswv txoj kev cai huv si, kom sawv daws yuav tsum koom siab ua neeg nyob hauv lub sawm fem caij tsuj quab yuam thiab lees yuav tseem fwv zaj tswv yim li nws phua tuaj *

Qhov ntawd, yog nws ib txog kev qhuab qhia kom Hmoob yeem ua nws qhev tuag nthi, vim nws yuav tsum ua li no thiaj muab tau txoj kev cai caij tsuj quab yuam uas kom Hmoob ntseeg huab tais Cheeb Tshoj tias, " huab tais Cheeb Tshoj yog sawv daws tus tswv ntuj thiab ib puas tsav yam twb puav leej yog nws tug huv si ", li no txawm yog lub hauv paus tseem ceeb uas yuav pov hwm tau tsoom nom tswv Suav, tej tim tswv Suav, tej tub lag luam Suav, tej pej xeem Suav thiab tej nom tswv Mas lub hwj chim tseg raws li lub siab nyiam *

Raws li Fum Naim lub tswv yim ntxuav hlwb, txawm yog tsim kev qhuab qhia nyob hauv teb chaws Hmoob, xws li ntawm txoj kev tsim tsev ntawv thiab nrhiav kws ntawv tuaj qhia Hmoob thiab muab nom tswv txoj kev cai tshaj los hloov Hmoob lub tswv yim, qhov tseeb uas lawv txoj kev qhia ntaub ntawv rau Hmoob no yog muaj qab hau nyob ntawm qhov Hmoob tau txais kev txawj ntse, tiam sis qhov zoo no tsis yog los ntawm Fum Naim zaj tswv yim, Fum Naim zaj tswv yim mas yog siv lub caij lub nyoog ntev li ntev tau los qhia kom Hmoob to taub thiab ntseeg txog nws txoj kev cai mus ib sim,tab mas " tub txawg tshuav ib txub, nkauj txawg tshuav ib rau", lub tsev ntawv Yim Xyuj Yi Xue thiab lub tsev ntawv Suj Yeem Shu Yuan tau tsim tawm ib niag pab tub txawg tub ntse Hmoob*

Ntu caij tshiab uas yuav tuaj plov meej tias tsoom tub txawg tub ntse Hmoob no tsis hnov qab lawv haiv neeg, lawv pab neeg no tej tus yog cov uas lub caij tom ntej yuav sawv los nqua hu tsoom neeg Hmoob kom sawv los ntxeev tiv tua nom tswv kev caij tsuj quab yuam, kuj yog tej tus thawj Hmoob uas yuav rov khawb txog lawv lub qab hwj chim, huab tais Cheeb Tshoj tau ib txij tsim tej pab neeg uas yuav tsum los koom hawm lawv mus ib sim, tiam sis kuj ib txij tsim tau ib cov neeg uas yuav los pab tej nom tswv khawb lawv tej qhov ntxa *

Lus cev 02 ;  Fum Naim siv kev cai tu liaj teb sib npaug los lwg tsoom Hmoob tej liaj teb, nyob ntawm txoj kev khwv noj txhav yuav Hmoob tej yam uas Hmoob siv los yug ncauj yaug lo *

Fum Naim tau muab cov Hmoob uas tau sawv  puv tej liaj teb kuj muaj tej daim yog cov neeg Suav uas tau pab nyob hauv ntsuj  puv Hmoob, kuj raug txeeb los ua " Pan Tian  liaj ntxeev siab ", muab tej liaj teb uas thaud sawv  puv txeeb tau ntawm tej tim tswv, tub lag tub luam Suav, Mas los tu muab tis npe ua " Zhang Tian  liaj txeeb ", muab tej liaj teb uas tej tim tswv txeeb ntawm Hmoob mus, tiam sis thaum Hmoob sawv  puv ces tus tim tswv ntawd raug tua tuag los puas nws khiav mus tso pov tseg sau los tis npe hu ua " Guang Shu Tian  liaj nom tswv ", muab tej liaj teb uas Hmoob thiab Suav sib txeeb ntawd sau los tis npe ua " Guam Ken Tian  liaj nom qhib " thiab kom cov tim tswv Hmoob los yog nom Hmoob uas tau mus thawj Suav lawd tso lawv tej liaj teb tseg rau tseem fwv, cov liaj teb no tis npe ua " Miao Xian Tian  liaj Hmoob pub dawb ", tas nrho tej liaj teb no puav leej yog zwm rau tseem fwv Cheeb Tshoj thiab tis npe rau tej liaj teb ua "JunTian  liaj sib npaug", feem liaj teb sib npaug no huv si muaj 13104 muj, tiam sis Fum Naim tau muab ib feem ntawm tej liaj teb no los nrhiav nyiaj cia ua nyiaj hli rau tej nom tswv me thiab cia rau tej tseem fwv uas kav tswj Hmoob tau siv, feem liaj teb no hu ua " Guan Fu Tian liaj tseem fwv ", dua li cov liaj seem ces muab los ua liaj yug tub  puv hu ua "Tun Tian liaj tub  puv"*

Dua no lawd, Fum Naim lub tswv yim no pab tseem fwv txuag tej nyiaj kuv phem thiab ua tau hauj lwm ntau yam, thiab nws tseem coj tau kaum vam ntau tsev neeg Suav tuaj nyob rau hauv teb chaws Hmoob, ib tse neeg Suav xam ua 4 leeg, ib tug neeg Suav nws faib 1 muj liaj rau, li no nws thiaj tsam Hmoob tej liaj txog 400.000 muj ntxiv lawm, lub teb chaws Xyab Xyib Xiang Xi  Fuj Naj tsuas muaj 7 lub Theeb thiab 7 lub Xyeem thiaj muaj nrim dej nrim av xwb, li ntawd Hmoob tej liaj teb uas txheej laus thaud ib txwm ua los raug Suav txeeb tas nrho, tseem yuam kom Hmoob khiav mus nyob rau tej hav zoov nuj txeeg pem tej hauj sab toj quav nroj quav hlawv*

Raws li tej piav los saud, yuav pom tau tias Fum Naim txoj kev cai tshiab txawm yog yuav lwg txeeb tsoom Hmoob tej liaj teb kom tas ua nws li tug, qhov no yog Fum Naim txoj kev phem uas sawv cev ntawm tej nom tswv  thiab tej tim tswv Suav rov rob caub rau tsoom Hmoob tuag nthi *

Lus cev 03 ;  Kev tsa txhim ntsa zeb, yug suav  puv cia muab Hmoob txov tuag, vim Vwj Paj Yig ntsuj  puv Hmoob no ua rau Fum Naim to taub tias tsuas tos nom  puv swb mas laj tua yeej  puv Hmoob, yuav tsum tau tsa ib feem tub  puv cia tau zov teb chaw thiab yuav tsum tsa txhim ntsa zeb los thaiv thiab tsim tej chaw khuav txheej, Fum Naim txoj kev muab tej liaj teb faib thiab txhim ntsa zeb los thaiv yog lub hauv paus tseem ceeb uas nws xav tias yuav tswj kav tau Hmoob tuag nthi, nyob hauv nws txhua txhia phau ntawv, xws li phau ntawv "Tun Tian Lun  kev liaj teb", Lian Yong Lun  Leem yoos Leem", Xiu Bian Lun  kev kho nrim teb" tau sau cov nqe lus tias :

A ,  Yog tsis muaj tub  puv ces yuav txuag tsis tau nrim dej nrim av *
B ,  Yog tsis tsim yeej  puv ces tej tub  puv kuj tsis muaj chaw nyob *
C ,  Yog tsis muab tej liaj teb tu ces tej tub  puv kuj tsis muaj mov noj *


Ntaws 01 ;  kev txhim ntsa zeb, kuj yog rov txim zaj ntsa zeb nrim teb thiab teb chaws so  puv, kev txhim kho nrim teb zaum no thiab tej yeej  puv me, Fum Naim tsis tsom raws zaj ntsa zeb qub uas thaud Meej Tshoj tu cia ua ntej nws yuav tas hwj chim, hos Fum Naim tau muab zaj ntsa zeb nam tuaj nkag rau hauv teb chaws Hmoob lawm ntau pua cais kev, ua rau lub teb chaws Hmoob yau lawm ntau npaug  tsis xws li qub lawm *

Raws li Fum Naim phau ntawv " Xiu Bing Lun  kev kho nrim teb " tau sau tias " txhua txhia qhov chaws uas tseem ceeb nyob hauv teb chaws Hmoob yuav tsum tsim tej yeej  puv kom ntau puav tam ntuj hnub qub los zov Hmoob, yog muaj xwv txheej thaum twg tab yuav deb ntau pua cais kev kom paub txhua thiaj li zoo npaj tos, tej chaw uas yuav tsim ntsa zeb yog zaj ntsa ciam teb yuav tsum tas roob tas hav, qhov yuav teeb tej phom loj mas yuav tsum xaiv tej chaw tseem ceeb los tsa, tej chaw soj yuav tsum tsim nyob rau saum tus ntsa zeb, ntawm tej yeej  puv thiab tej chaw khuav txheej mas yuav tsum tsim raws qhov tseem ceeb uas yuav siv, hos tej yeej  puv thiab tej chaw khuav txheej no yuav tsum tsim ua 5 ceg kaum "*

Ntawm Fum Naim txoj kev npaj tej no, txij qhov pib txog qhov tiav tau noj caij nyoog ntev txog 10 lub xyoo, zaj ntsa zeb no ntev txog 360 ntau cais kev, tej chaw khuav txheej, tej yeej  puv, thiab tej chaw tua phom loj tas nrho muaj 1.200 ntau lub chaw, zaj ntsa zeb no tau muab cov roob loj uas Hmoob nyob coob sab toob fab vij tas nrho, tej chaw khuav txheej, tej yeej  puv thiab tej chaw tua phom loj qhov twg twb muaj txhua, dua tej tub  puv zov ntsa zeb lawd, tseem muaj cov tub  puv uas ncig saib mus mus los los, thaum tsaus ntuj lawv ntaus ib lub Pab nrov txawm nyob deb ntau pua cais kev twb hnov txog, nyob hauv teb chaws Hmoob tas nrho tsoom Hmoob tau poob rau hauv txoj kev ntshai noj tsis qab pw tsis tsaug, haus tsis nqis*

Muaj ib tug kws txuj thaud hu ua Luj Kuab Xyib Liu Guang Xue, nws tau sau ib zaj lus taum huam hu ua Kev khob Pab ntawm ntsa zeb thaum tsaus ntuj  Bian Qiang Yi Tuo  uas piav txog Fum Naim qhov phem ntawm tus ntsa zeb hais tias :

Suav  puv zov nrim teb khov kho*
Phab ntsa zeb sawv ntseg ntsos xws phab toj*
Hmo ntuj suab Pab nrov doog diaj*
ntxhe deeg txog zos Hmoob nyob thawm niaj*
Hmo ntuj siab poob nthav tuaj nruab dab ntub*
Tu siab tias cas yuav tam tau ua ceev ua kub*
Tau qaug rau Suav faj tim*
Cua nplawm ntxiag toj roob sib lig*
Hnov zoj me suab Pab nrov hla roob nkag tsua*
Kaj ntug lawm tiag me kwv luag*
Suav  puv ntaus Pab nrov zom zaws*
li tau xwv dab ntub twb yog caij qaib qua ntshu li zaws*

Ntaws 02 ;  kev yug tub  puv,  kuj yog tseem fwv yug ib pab tub  puv cia zov Hmoob, tsim ntsa zeb yog lawv lub hauv paus, kev yug tub  puv yog lawv qhov tseem ceeb, lawv xav tau ib pab tub  puv khov kho los tswj teb chaws Hmoob, vim Fum Naim pom tias lub zog tub  puv yog qhov loj tshaj plaws, nyob hauv phau ntawv "kev yug tub  puv" tau piav tseg tias "tej tib neeg Hmoob mus kev khov kho xws noog ya, yog tsis qhuab qhia tej tub  puv khov kho ntshai yuav tswj tsis tau "*

Li ntawd, Fum Naim thiaj xaiv tau cov neeg Suav uas nws tos tuaj nyob rau hauv teb chaws Hmoob 8.000 leej los kawm ua tub  puv, Fum Naim siv lo lus tias, " zoo nKauj zoo nraug tsis tau hauj lwm tes, hauj lwm zoo nyob ntawm tus phem ntsej phem muag ", txuj ci kawm tawm los khov kho, kawm tiav tseem yuav xaiv dua tus muaj peev xwm, nyob hauv tej txuj ci tub  puv muaj txog 13 yam xws li : "dhia riam, ev txhuas dhia, dhia siab, nce roob, tua phom me, tua phom loj, nkaug hmuv, ntaus nrig, ntaus qws, siv daim kuv phem thaiv ntaj hmuv, siv ob rab ntaj tua, tua siv ib rab ntaj, siv tua riam zais plab thiab ntaus qws hlau"*

Lub caij nyoog teem kawm xws li kawm kev cai pub paj tshab, kev cai rau txim, kev nce nom, kev txo nom, kev rho tawm, tiam sis tib lub caij no nws muab qhov kev tsim cuab yeej los ua qhov tseem ceeb, vim nws pom tej phom Hmoob zoo siv dua tej phom Suav, li no nws txawm nrhiav tej kws ntaus hlau ntau tus tuaj muab cov phom Hmoob soj ntsuam thiab kawm los tsim, lawv 8.000 leej tub  puv tau kawm ib ntus lawv txawm ua tau qab hau me ntsis tuaj ces nws txawm muab lawv tis npe hu ua " pab  puv ya  Fei Dui ", lub caij no nws pab tub  puv zov teb chaws Hmoob npaj tiav ces nws lub zog tub  puv tseem fwv coob, lub zog tub  puv pej xeem kuj khov tuaj, li no Fum Naim thiaj tso siab lug los zaum tsaws puag tes puag taw ua nom *

Ntaws 03 ;   kev tua Hmoob,  txawm yog Fum Naim kav xyeem lub caij nyoog uas tu kav teb chaws Hmoob taug kev tsim Hmoob thiab tua Hmoob ywj siab ywj ntsws los rob caub rau ntawm tsoom Hmoob*

Ntawm no mus yog muab ib tug kws txuj hu ua Ves Yeej Wei Yuan phau ntawv hu ua ( Fum Naim lub neej  Fu Nai Zhuang ) piav txog nws txoj kev tua Hmoob nyob Yoos Xwm rau sawv daws mloog, raws li hauv Ves Yeej phau ntawv sau tseg tias « xub muab lub zos Kua Tub Huj tua txeeb tau ces txawm tua zuj zus rau tej zos Hmoob ntxiv, cheem lub caij uas nws yeej no caum Hmoob tua tsis so, thaum tsaus ntuj nws so  puv nyob Moos Yaj Kab Meng Yang Gang, thaum yuav kaj ntug  puv Hmoob rov tua tuaj, lub caij no peb cov suav  puv tsawg, tej tshuaj phom los kuj tsis muaj lawm, tej ncauj ke tom ntej tom qab raug Hmoob tav tas, lub caij uas yuav tas ntuj no, lub ntuj ho pab ua kom los nag muab Hmoob tej phom ua ntub tas tua tsis nrov, pib pom kev txoog peb cov suav  puv ho nqa ntaj nqa hmuv mus nrog  puv Hmoob sib tua thiab muab Hmoob caum tua ua khiav ntxee roob lee »*

Ntsuj  puv no, cov  puv Hmoob uas raug tua ntog toj thiab poob deg tuag huv si muaj 2.000 ntau leej, ces peb cov suav  puv txav mus nyob hauv lub yeej  puv  Luj Xib Pov Luo Si Bao, mus muab cov nyob ntawm zos Phum Khawv  Pu Kou, Lawm Yij Lou Yu, thiab Pum Chawm Bu Chou tua huv si tej noob qes luaj taum pauv tsis pub seem ib tug, txoj kev uas peb tua Hmoob zaum no xws ntov ntoo thiab luaj teb ib phiaj ib phiaj hav zoov, tua ib lub zos dhau ib lub zos yog Fum Naim txoj kev cai, txij thaum Fum Naim kav teb chaws Hmoob los, peb cov tub  puv tua Hmoob txog 100 ntau zaus, ua rau Hmoob tuag lawm ntau vam leej, txoj kev tshawb tshuaj tseem tsis tau tiav twb paub tias lub caij Fum Naim kav teb chaws Hmoob dhau los, tej zos Hmoob uas nyob ib ncig hauv Theeb Yoos Xwm, Theeb Foom Huaj thiab Cheej Tsawb kuj raug suav  puv muab hlawv lawm 300 ntau lub zos " *

Raws li tej tau piav los saud, tsis tsuas yog qhov tseeb uas tsoom Hmoob raug suav tua ua lwj ua liam xwb, hos tseem muab tej poj niam tub se, me tub me nyuam tua tsis seem, tua tsis raws kev raws cai hauv kev ua tsov  puv, yog Fum Naim txoj kev ntxub tsis npag tej pej xeem Hmoob npaum li nws tawb quav uas nws tso tas tsis xav tig mus ntsia *


[size=2][color="#6600CC"][font="Arial"]
                        HMOOB ROV SAWV  puv THIAB SWB  puv ZAUM KAWG*

                                               XYOO 1798 TXOG  XYOO 1799*

Txawm yog Fum Naim txoj kev cai siv los kav teb chaws Hmoob ua rau lub teb chaws Hmoob haj yam lwj dua yav thaud lawm ntau, muaj ntau feem Hmoob raug Fum Naim muab kuav tsheej zos tsheej pab tawm ntawm lawv tej tswv liaj tswv teb nce mus nyob  tej toj roob hauv pes uas yog hav zoov nuj xiab, tiam sis Fum Naim lub siab phem ntais ntuj uas tau kuav, tau caum, tau tua, tau puav tua thiab txov tua kuj tsis muaj peev xwm yuav muab Hmoob tua kom tuag tas nrho, kuj tsis muaj peev xwm muab tsoom Hmoob yuam thiab hiam kom ntshai nws, Hmoob kuj yog ib haiv neeg uas siab tawvthiab yuav kav tua luag lwm haiv neeg txoj kev caij tsuj quab yuam, Hmoob tsis txawj thov ntshai lwm haiv neeg kev caij tsuj, kuj tsis tau ntshai txoj kev raug luag tua tuag *

NQE  01 ;  HMOOB ROV SAWV TSOV  puv DUA*

Vim txoj kev tiv thaiv thiaj muaj ntau lub zos Hmoob sawv khov kho rov los nqa ntaj tuav hmuv, sawv  puv los tiv tua rhuav Fum Naim txoj kev phem sau Hmoob tej liaj tej teb, tshawb nrhiav ntes tej qub tub  puv Hmoob thaud, sau riam sau phom, txhim nrim teb, tsim yeej ntsa loog, li no ntsuj  puv Hmoob uas tau kub kug lawd tiam sis ho rov ciaj tuaj dua, lub caij ntawd txawm tias tej tub  puv seem feem ntau thiab lub hauv paus raug suav  puv tua puas tsuaj tas, tsis kav tseem tshuav tej pab  puv Hmoob  tsawg tseem nyob, tsoom thawj Hmoob kuj raug suav muab tua tas lawm, tiam sis tej nom Hmoob uas kav tswj tej pawg neeg tsawg tseem tshuav *

Ntsuj  puv Hmoob loj uas huab tais Vwj Paj Yig ua lub hauv paus pib tau raug piam thiab xaus mus lawm, tiam sis tshuav lub noob uas tseem tiv nrees nroos tseem fwv Suav txoj kev phem uas ntxub tsis npag Hmoob, caij tsuj quab yuam , txhav lwg Hmoob tseem tawg nthaw kaus nyob rau hauv tsoom Hmoob lub siab ntsws, li ntawd tej tub  puv Hmoob uas seem tsis tuag no muaj tej lub caij ho rov los sib loos dua, tej lub caij nyias ho mus nyias los yog mus tsiv nraim nrog suav  puv sib tua, lub caij uas Cheeb Tshoj tej suav  puv tuaj coob, tej tub  puv Hmoob khiav mus nkag qhov zeb qhov tsua tas, tej txhia kuj nyob twj ywm hauv tej zos Hmoob xws li tej pej xeem zos thawj rau Suav lawm, lub sij hawm cov  suav  puv coob thim rov lawm tas yog thaum lub caij uas Fum Naim siv kev phem txov tua Hmoob ua lwj ua liam, li no tsoom tub  puv Hmoob rov nqa ntaj tuav hmuv tawm los ua hauj lwm, lub caij uas tsoom Hmoob rov sawv  puv no, tseem siv rawv lo lus tias " Caum neeg Suav tawm, rov txhim kho teb chaws Hmoob " los ua lub hauv paus coj sawv  puv rov tua Suav dua, tsoom Hmoob rov muab Huab tais Vwj Paj Yig tus chij los tsa siv ua lub hauv paus kom tsoom tub  puv Hmoob sawv daws ua lub siab khov kho thiab siv tas puas tsav yam nrog Fum Naim tej tub  puv tim tswv thiab tub  puv tseem fwv sib ntaus sib tua *

Tsoom Hmoob sawv  puv thiab pib rov tua Suav lub xyoo 1798 mus txog rau xyoo 1799, tej tub  puv Hmoob ho rov muaj puv  6 los 7 lub Theeb thiab Xyeem uas nyob kis nrab ntawm xeev Fuj Naj thiab xeev Kim Tsawb nrog Fum Naim tej tub  puv sib tua ua ntxhov pes niab los ntau lub hlis, lub moo no deeg mus txog huab tais Cab Cheem, thaum nws hnov dheev ua rau nws rov ceeb tias " yuav ua li cas teb chaws Hmoob thiaj tsis muaj  puv ? ", li ntawd huab tais thiaj sau ib tsab ntawv ceev ceev tuaj rau cov nom me uas tuaj kav Hmoob hais tias, ( nej twb sau ntawv los rau kuv hais tias teb chaws Hmoob twb tiaj tus lawm, yog vim li cas tseem ho muaj kev sib ntaus sib tua ntau zaus nyob ntawm tej ntug nrim teb thiab ? ) *

Thaum Fum Naim tau txais huab tais daim ntawv nws ntshai quav tsw, ces nws cia li npog nws tej kev phem uas nws tau nrog tej tim tswv Suav rob caub rau Hmoob ntawd tseg, muab lub txim txhaum no pov quav rau Huj Leej thiab Fuj Khab Nyab nkawv ris, vim nkawv tuag lawm thiaj yuav tsis muaj leej twg taug tau xaiv, nws txawm dag mus rau huab tais tias, " lub teb chaws Hmoob yeej tsis tau tiaj tus ! vim Fuj Khab Nyab thiab Huj Leej nkawv nqus tsoom tub  puv ntawm 7 lub xeev tuaj tua Hmoob los tau 12 lub xyoo no tsis tau hauj lwm ib qho li ! nkawv tsis pom qab yuav ua li cas ces nkawv thiaj thov so  puv thiab tseem hais tias yog tsoom pej xeem Suav uas nyob hauv teb chaws Hmoob yog cov txhaum li no Hmoob thiaj sawv  puv ! nkawv tseem hla txoj cai mus hlub Hmoob, nrog no tseem muab 48 lub yeej  puv nyob hauv teb chaws Hmoob hlawv pov tseg tas, nkawv ua li no kom Hmoob thiaj zoo siab so  puv, xws li nkawv ntsib ib niag Hma hu dab los yog yug tau ib niag me nyuam phem, tej hauj lwm twb tsis tau tiav sib lw tuag tseg plaub ntug rau tom qab, tej tib neeg uas los txais khaws nkawv lub luag hauj lwm no nrog rau tej tub  puv this nkawv tau txais kev nyuaj siab "*

Lub sij hawm ntawd, ho muaj kev kub ntxhov nyob xeev Xim Tshuab thiab xeev Huj Pej, lawv ho muab tsoom suav  puv nqus mus rau pej fab tas lawm, vim li no Hmoob thiaj tau so  puv los siav, ntsuj  puv Hmoob xws  ib tug noog tuag, tus ntses lwj, tsis zoo ua hauj lwm *

Huab tais Cab Cheem tau txais Fum Naim tsab ntawv no, nws npau taws ua ntuj liab teb ntsuab tsis pom qab ua cas, nws tsis paub txog qhov tseeb cia li muab lub txim no pov rau Fuj Khab Nyab thiab Huj Leej nkawv ris raws Fum Naim lo lus dag, nws cia li tso tub  puv mus muab Fuj Khab Nyab thiab Huj Leej nkawv tej cuab txhiaj cuab tam uas tseg rau poj tub se lwg du lug thiab mus muab nkawv ob daim phiaj zeb uas sau nkawv npe tseg cia teev hawm hauv tsev mlom rho pov tseg tib si , nws cia li ntaus xov ceev nrooj mus rau tus nom hu ua  Cab Seem uas ua nom Xyeej Fus kav xeev Fuj Naj cia li coj tub  puv ceev ceev rov los tua Hmoob nyob xeev Fuj Naj *

Hmoob ntsuj  puv no feem ntau puav leej yog huab tais Vwj Paj Yig cov tub  puv qub thaud, vim ib qho Hmoob tseem siv Vwj Paj Yig daim Chij nrog Suav sib tua, li no tej ntawv Keeb Kwm thiaj tsis tau muab ntsuj  puv no faib ua ib ntsuj  puv tshiab, tseem xam ua tsov  puv Vwj Paj Yig li qub*

NQE  02 ;  10  XYOO HMOOB NRHIAV KEV DAWS NTAWM SUAV QAB HWJ CHIM *

Vim Fum Naim txoj kev kav teb chaws tau siv tuaj txog teb chaws Hmoob ua rau Vwj Paj Yig ntsuj  puv tab tom yuav kug mus ho rov ciaj sawv los nrog Suav sib tua khov kho li qub thaud, yog Hmoob lub neej uas raug kev txom nyem loj tshaj plaws tau tshwm muaj ib tug txheej txheem tua  puv tawm tias, " nom Suav muaj txhiab vam tub  puv, Hmoob muaj txhiab vam lub toj roob hauv pes, Suav Tuaj yus nkaum, Suav thim rov yus tua ", tsoom Hmoob tau siv lub tswv yim no los tua Fum Naim tej tub  puv tim tswv thiab tus nom Txoov Peeb Fum Tsim Nas nrog rau tus nom hu ua Khib Pov  Kui Bao cov tub  puv Tseem Plob Zheng Biao los tau 10 lub xyoo, tsoom tub  puv Hmoob uas muaj ntau pab thiab dag zog loj xws li:

Pab ib; Yog cov nyob hauv teb chaws Sij Xyeej Shi Xian xeev Kim Tsawb xws li :

Yawg;  Vwj Tsheej Sawm  Wu Cheng Shou pab*
Yawg;  Vwj Sam Pov  Wu Shan Bao pab*
Yawg;  Looj Lawj Xeeb  Long Liu Sheng pab*
Yawg;  Vwj Los Pov  Wu Lao Bao pab*

Yawg Vwj Tsheej Sawm yog ib leeg tub  puv Hmoob uas thaud Vwj Paj Yig tau hu nws tuaj koom nrog sawv  puv nyob ntawm zos Huv Maj Yeej Huo Ma Ying  hauv Theeb Foom Huaj, nws kuj yog Vwj Paj Yig ib tug npawg uas nkawv tau kawm txuj ci ua ke thaud, ces tom qab no nws los ua ib tug xib hwb qhia ntaus nrig nyob hauv zos Huv Maj Yeej *

Txij li Pheej Loos raug Suav muab tua tawg tas los, nws thiaj coj ib pab tub  puv nrob nws khiav nce roob Awj Yaj Phub Ou Yang Po mus rau lub roob Theej Laj Phub Tun Lian Po, lub caij cov suav  puv Cheeb Tshoj thim rov tas, nws mam nqis rov los nyob ib ncig ntawm zos Huv Maj Yeej nqua hu tsoom Hmoob thiab coj tsoom Hmoob uas raug Suav tej phom loj tua hem ntshai ntawd rov los sib koom tes sawv tsov  puv los tiv tua Fum Naim txoj kev phem lim hiam uas tau lwg tsoom Hmoob lub neej ywj siab ywj ntsws thiab  kom txuag tau yus haiv neeg txoj sia*

Tsoom Hmoob uas tau txiav siab mus thawj Suav feem ntau yog ntseeg Huj Leej tsab kev cai tswj fwm tshiab, li no lawv thiaj tso tej nom Hmoob tseg khiav mus thawj Suav, vim lawv muaj lub siab puv npo tias yog mus thawj Suav ces yuav rov tau tej liaj teb uas raug tej tim tswv Suav txeeb lawd huv si ua yug yus li qub thiab lawv cia siab tias yuav rov tau noj qab pw sov tsis muaj kev sib ntaus sib tua lawm, tiam sis tsis muaj leej twg yuav paub txog thiab yuav xav tau tias Fum Naim txoj kev kav tswj Hmoob yuav phem npaum li no*

Tsis yog siv tus ntsa zeb qub los tu nrim av Suav av Hmoob, hos yog tseem muab nam tuaj rau hauv Hmoob av lawm ntau pua cais kev*

Tsis yog yuav muab neeg Hmoob thiab neeg Suav saib sib txig sib luag, hos yog muab tej neeg Hmoob saib xws li tej* tej Tshis*

Tsis yog yuav muab Hmoob tej liaj teb tso rau Hmoob, hos yog muab Hmoob kuav tawm mus nce toj roob hauv pes nws thiaj zoo txeeb Hmoob tej liaj teb los ua nom tug*

Thaum tej teeb meem phem no loj zuj zus tshwm tuaj, tsoom Hmoob mam paub tias raug luag dag lawm, li tu siab tias cas thaud tsis mloog huab tais Hmoob tej lus qhuab qhia, li no cov Hmoob ntawd mam tig rov txaj muag rau tej tub  puv Hmoob uas twb raug Suav muab tua tas lawd, tseem poob ntsej muag ib cag rau txoj kev uas yus yeem cia luag caij tsuj tsuas muaj txoj sia nyob, tiam sis thaum paub tias raug luag tus quab li rov nco txog, ua rau lawv lub siab uas xav rob caub thiab yuav siv roj ntsha los pua lub teb chaws kuj npog nyog tsoom tub  puv Hmoob uas twb raug tuag tas lawd tej txiaj ntsim, vim qhov no huab tais Hmoob cov neeg uas tsis tau tuag xws li yawg Vwj Tsheej Sawm ho rov qab los nqua hu coj tsoom Hmoob sawv daws, tsoom Hmoob cia li sawv tsees ua tawv qhawv sib koom tes khov kho rov nrog Suav sib tua li yav thaud, yawg Vwj Tsheej Sawm rov muab huab tais Hmoob tus Chij siv tshwm coj tsoom Hmoob 10 ntau lub zos sawv  puv xws li:

Zos  Huv Maj Yaj  Huo Ma Ying*
Zos  Cawm Xij Pheej  Jiu Si Ping*
Zos  Saim Ceeb Thaj  Shai Jing Tang*
Zos  Looj Kee  Long Guu*

Tej zos Hmoob no yog Huab tais Vwj Paj Yig tej qub tub  puv thaud tua tawm mus rau lub roob Puaj Tawm Sab Ba Dou Shan hauv Xyeem Luj Xyib Lu Xi Xian thiab Hmoob muab roob Puaj Tawm Sab ua tsoom Hmoob lub chaw nres coj  puv nqe mus nrog Suav sib tua tsis so ntawm tej Theeb thiab Xyeem, xws li Foom Huaj, Cheej Tsawb, Luj Xyib, Maj Yaj uas yog suam teb chaws Hmoob thiab Suav sib cuam tshuam ua ke, tsoom Hmoob sawv khov kho tiv tua Fum Naim cov tub  puv tim tswv ua rau lawv ntshai rwg, tib lub caij no tsoom tub  puv Hmoob uas tua mus sab xib fab tau muab tej nroog loj ntawm ntug dej Yeej Cab, xws li Kob Cheeb Gao Cun thiab Pum Sim Pu Shi  tua txeeb tau rov los, lawv tseem tua txeeb tau suav  puv tim tswv thiab tej tub lag luam tej toob xib ntau yam, xws li ntsev noj, ntaub thiab tej txhab mov, thaum pab  puv Hmoob tua yeej tas rov thim los ho ntsib Fum Naim pab suav  puv tos lawv kev tua, tiam sis kuj muaj ntau pab  puv Hmoob sib koom tes tua ua Fum Naim lawv pab  puv swb khiav rov lawm *

Tib lub caij no cov zos Hmoob uas nyob hauv Theeb Foom Huaj nrog Vwj Theeb Pam lub qub zog Xwb Maj Tsiam Su Ma Zhai  kuj muaj 10 ntau pab tub  puv Hmoob nyob thiab cov zos Hmoob uas muaj tub  puv Hmoob nyob xws li :

Zos  Laj Thawj Yaj  Liang Tou Yang *
Zos  Moj Tuv Thaj  Mao Du Tang *
Zos  Ceem Cab Yeeb  Jin Jiang Ying *
Zos  Cij Loos Tsiam  Ji Long Zhai *

Tas nrho tej zos Hmoob loj loj me me yog muaj 100 lub zos rov ntxeev tua Suav txoj kev caij tsuj quab yuam, tsoom Hmoob uas tau sawv sib koom tes ua tsov  puv no tau tiv nrees khov kho tua Fum Naim txoj kev caij tsuj los txog thaum huab tais Cab Cheem kav ntuj xyoo 6, Fum Naim txoj kev sau tsoom Hmoob tej liaj teb thiab sau tsoom Hmoob tej riam phom no, Sij Xab Pov tej qub tes taw xws li Sij Txoov Xwm Shi Zong Si thiab Looj Luj Xeeb Long Liu Sheng tau coj lawv 9 pawg pej xeem sawv los tiv tua tib lub caij, lawv pab  puv Hmoob no tau nrog Fum Naim pab  puv tseem fwv thiab pab  puv tim tswv sib tua ntau npluav txog xyoo 8 uas tseem yog huab tais Cab Cheem kav ntuj*

Tsoom tub  puv Hmoob uas nyob rau ib ncig ntawm tej Theeb thiab Xyeem, xws li Xoob Thoj, Thooj Zeej, Yeem Cab Yin Jiang uas muab Sij Xyeem Shi Xian los ua lub hauv paus, qhov no los kuj yog ib feem ntawm ntsuj  puv Vwj Paj Yig, thaum Fum Naim hnov dheev lub moo tias cov Hmoob nyob Kim Tsawb tau tsim kev kub ntxhov lawm, nws cia li coj loo ib pab  puv tim tswv muaj 1.500 leej mus txog lub Fwv Thooj Zeej npaj mus tsuj tua Hmoob, tus nom Xyeej Fus Yij Xa A  Xun Fu Yi A uas kav xeev Kim Tsawb tau hnov lub moo no, nws ua ceev nrooj tuaj txog Thooj Zeej, nws muab Fum Naim cem tias, " Fum Naim koj ua hla dhau nrim txeeb koob meej lawm ", ua rau Fum Naim khiav khoov nkoos rov qab los rau xeev Fuj Naj, thaum Fum Naim rov los txog tsev nplua taws dhau xav zoj tawm hlo ib lub tswv yim phem, nws cia li nyiag kev mus nqua hu cov tim tswv Suav hauv xeev Kim Tsawb kom mus piav tias Hmoob sawv  puv tsim kev phem nyob hauv xeev Kim Tsawb rau tus nom Txoov Twj Yeej Yim Zong Du Yin Yi uas kav Tub hauv xeev Kim Tsawb thiab xeev Yeej Naj mloog, tib lub caij no Fum Naim thiab tej tim tswv Suav sau ntawv mus rau huab tais tias tus nom Yij Xa A mas hawm Hmoob heev*

Raws li tsoom pej xeem uas nyob hauv lub teb chaws ntawd piav tias, Fum Naim tsab ntawv tau sau tias " Cov niag Hmoob txom fav uas nyob ib ncig ntawm 10 lub Xyeem,  puv Hmoob nyob puv vam roob thiab 80 plas toj ntxeev tas Xyuam Tshoj, ces ho pib ntxeev Sam Tshoj", Sij Xyeem, Vam Sab Wang Shan, Puaj Sij Phub Ba Shi Po, Sam Tshoj Shang Chao thiab Xyuam Tshoj Xia Chao, cov no puav leej yog npe Hmoob tiam sis Fum Naim tsab ntawv sau rau huab tais mas muab lub zos Sij Xyeem dag ua 10 lub Xyeem ob lub npe, lub suab sib thooj txwm ntawv sib txawv ob lub uas hu ua Sam Tshoj thiab Xyuam Tshoj *

Nyob hauv lub ntsiab lus uas Fum Naim muab sau dag mus rau huab tais, thaum huab tais txais tau tsab ntawv, nws xav zoj tias ua cas cov niag Hmoob txom fav no yuav puv lawm 10 lub Xyeem, tej  puv Hmoob coob uas nyob puv lawm ntau vam lub toj roob hauv pes thiab qhov uas  puv Hmoob xub muab tej nom me nram qab tua tas lawm ntshai yuav mus tua huab tais thiab *

Li ntawd, huab tais cia li muab Yij Xa A tus nom tso tseg, ho kom tus nom Txhub Pheej Leej Cu Peng Ling tuaj hloov chaw, huab tais tseem muab Yij Xa A rau txim, vim qhov nws tau txeeb koob meej tab kaum raug kev kav nrim teb,  li no thaum tus nom Txoov Tuj Yeej Yim txais tau huab tais daim ntawv, nws cia li xa xov ceev nrooj mus rau Fum Naim kom coj suav  puv mus tsuj tua Hmoob, li no Fum Naim khaws hlo coj suav  puv pib ntawm Theeb Foom Huaj tuaj tua Hmoob ntawm xeev Kim Tsawb, tsoom Hmoob uas nyob ntawm tej zos, xws li zos Sij Xyeem, zos Vam Sab, zos Puab Sij Phub, zos Sam Tshoj thiab zos Xyaum Tshoj uas yog kis nruab nrab ntawm Theeb Xoob Thoj, Theeb Thooj Zeej thiab Xyeem Yeem Cab thiaj poob rau tus* Fum Naim siab phem ntais ntuj twm xeeb lim hiam tsuj tua, ua rau tsoom Hmoob tej zej zos raug tua puas tsuaj tas, tsoom pej xeem Hmoob raug tua tuag lawm 3.000 ntau leej *

Lub caij ntsuj  puv Hmoob yuav kawg, tab txawm yog thaum pib xws lub cub tawg ncho pa tuaj, nws lub hwj chim zoo li cov pa taws dhau mus lawm, lub ntuj lub teb yog Suav li yeej yuav koom tsis tau los ua ib tsob ib pawg li yav thaud, Hmoob tsuas yog muaj tej pab tub  puv tsawg tsawg mus nrog luag sib tua txuag yus haiv neeg txoj sia ib hnub dhau ib hnub xwb, qhov kawg Hmoob tej tub  puv raug tua tuag tas, li ntawd lub teb chaws Hmoob raug Fum Naim tsuj tua ib qho dhau ib qho zuj zus tuaj, tiam sis tsoom Hmoob uas nyob hauv lub neej txom nyem tshaj plaws thiab tsis lub hwj chim qub tsis muaj los tseem muaj peev xwm tiv nrog Suav sib tua khov kho los tau 10 lub xyoo *

Tsoom Hmoob lub siab uas tsis ntshai tuag, ntshai kev txom nyem kuj muaj lub laj lim plab plaw zoo noj taus iab haus taus daw, ua siab tawv qhawv tiv tua luag txoj kev lim hiam thiab ntxub tsis npag, Hmoob yog ib haiv neeg uas nyiam kev twj lij thaj yeeb thiab tsis thuam luag lwm tus, Hmoob tseem nyiam ntaus phooj ywg zoo nrog txhua txhia haiv neeg uas saib Hmoob nrog lawv sib txig sib luag, tiam sis Hmoob kuj yog ib haiv neeg uas nyaum heev, yog raug luag hiam los puas caij tsuj quab yuam li cov Suav niaj hnub no, txawm Hmoob tsawg luag coob los Hmoob xum muab txoj sia mus pauv kev ncaj ncees, tsis yeem cia luag tsuj Hmoob lub neej, Hmoob kuj yog ib haiv neeg uas nrhiav nyuaj nyob hauv ntiaj teb no *

NQE 03 ;  LUB NEEJ hMOOB TOM QAB SWB  puv *

Hmoob ntsuj  puv uas tiv tua Suav ntshu fwv no, yog pib sawv tua thaum lub 1 hlis ntuj hnub tim 16 xyoo 1795 uas yog huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 60, Hmoob tsawg heev, tiam sis Hmoob kuj tau nrog Suav 180.000 leej tub  puv uas lawv nqus ntawm 7 lub xeev tuaj sib tua los tau 2 lub xyoo ntau, thaum tej thawj Hmoob tus puav raug Suav ntes tas lawd, Hmoob ho faib  ua  puv tub sab sib ri tiv nrog suav tog sib tua tau 10 lub xyoo nkaus, txog rau cim ntuj tshiab xyoo 1806 thiaj raug Suav tsuj tua piam tas, ntsuj  puv Hmoob txij paus ti ntsis tau noj caij nyoog ntev txog 12 lub xyoo *

Nyov rau hauv Suav txoj kev tsuj tua Hmoob, yog Fum Naim muab siab rau txoj kev txhav lwg noj lwg haus thiab txov tua Hmoob ua rau lub teb chaws Hmoob tas txhua txhia qhov tsuas pom Hmoob tej roj ntsha thiab txha ntws loj dua yav thaud lawm ntau npaug tsis pom qab yuav piav *

Ntaws A ;  TSOOM NEEG HMOOB TSAWG LAWM NTAU *
Ua ntej xyoo 1795 nyob hauv cov Theeb, xws li Foom Huaj, Cheej Tsawb, Yoos Xwm, hauv xeev Fuj Naj, muaj 4.000  ntau lub zos Hmoob, muaj txog 410.000 leej Hmoob, txij xyoo 1808, nyob hauv 3 lub Theeb no tsuas tshuav li 1.200 lub zos Hmoob xwb, cov pej xeem Hmoob muaj 115.100 leej lawm xwb, Hmoob tej zej zos raug ploj lawm Xya Caum Feem Pua ( 70% ) *

Ntaws B ;  TEB CHAWS HMOOB THIAB TEJ LIAJ TEB YAIG LAWM NTAU  *

Raws li daim ntawv Theej Teb Hmoob uas tsim tawm thaum huab tais Tuam Cheej Looj xyoo 60, nyob hauv xyoo 1795, thiab  puv Cheeb Tshoj tsim tawm daim ntawv Theej Teb Hmoob hu ua Theej Teb tsuj tua Hmoob hauv 3 lub xeev xws li « xeev Kim Tsawb, xeev Xim Tshuab, xeev Fuj Naj, Qian Chuan Chu San Sheng Jiao Bang Miao Fei Di Fong Tu » nrog rau Huj Leej daim ntawv uas piav rau huab tais hu ua " Zheng Jiao Gang Den Ting Xian Ling Xing Zhang Kuan Tu Yang ", tej ntawv Theej Teb thiab nyob hauv ntaub ntawv cim tseg,  teb chaws Hmoob sab toob fab thiab naj fab pib ntawm Yeej Leej Yuan Leng thiab Xyim Phub Xi Pu, sab xib fab thiab pej fab yog txij li Sij Cheeb Shi Qian mus txog Yawb Yaj You Yang *

Raws li phau ntawv Shen Wu Ji, tus kws txuj hu ua Ves Yeej tau cim tseg mas teb chaws Hmoob  hauv xeev Fuj Naj sab toob fab, naj fab, pej fab, ntsuj av ntawm 3 fab los sib vij no muaj 700 ntau cais kev  ( 350 km2 ), sab Xyib Naj yog ib nceg uas nkag mus rau hauv xeev Kim Tsawb, tus ntug ntev txog 200 ntau cais kev, hauv lub nrog dav txog 1.000 ntau cais kev  (500 km2), yog muab raws qhov no coj los xam, yuav paub tau tias teb chaws Hmoob uas nyob hauv xeev Fuj Naj thiab xeev Kim Tsawb tas nrho muaj 19.000 ntau km2 *

Tiam sis xyoo 1808 ua Hmoob tau swb  puv lawd, tsoom Hmoob raug kuav tawm mus nyob rau tej teb chaws toj siab Laj Aws Sab thiab Les Tom Sab, ntawm 2 qho chaw no tsuas dav kwv yees li 4.000 km2 xwb, yuav yau dua thaud lawm Yim Caum Feem Pua ( 80% ), tiam sis tej suam tiaj nras zoo ua liaj tej nom tswv Suav siab ntais ntuj kuj puav leej muab tu rau cov neeg Suav uas los nyob tshiab ua huv si lawm, " yog ua lus Hmoob hais mas lawv muab tej liaj no hu ua  Liaj Txa La Za ", ua rau Hmoob tej liaj teb poob kwv yees Cuaj Caum Feem Pua ( 90% ) rau Suav lawm, feem liaj teb uas tau poob tas mus rau Suav ntawd yuav tsum tos txog 60 xyoo ntxiv Hmoob thiaj yuav rov txeeb tau los ua Hmoob tug li qub *

Ntaws C ; HMOOB TXOJ KEV KHWV NOJ RAUG LIAM SIM UA NEEJ ROV QAB*

Nyob ntawm Fum Naim txoj kev tsuj tua tej neeg Hmoob yog nws muab Hmoob kuav tawm thiaj zoo txeeb Hmoob tej liaj teb thiab xav tua kom Hmoob tuag tu noob, qhov no tsis tsuas yog poob loj rau ntawm nrim dej nrim av, tej liaj teb thiab pej xeem Hmoob xwb, tab yog Hmoob tej vaj tse, tej tsiaj txhu nrog rau puas tsav yam kuj raug hlawv raug txhav txeeb huv si lawm*

Yam phem tshaj plaws yog Hmoob tej cuab yeej siv ua liaj ua teb uas yog hlau ces raug Suav muab txhav txeeb mus tas lawm, ua rau tsoom Hmoob txhua txhia yim twb tsis muaj twj ua noj ua haus, tsoom Hmoob tsis pom qab yuav muab dab tsi los khawb liaj ua teb, li no feem ntau Hmoob muab tej qhov tsua los ua chaw nraim chaw nyob, Hmoob tsuas tau mus lov kaus suab thiab khawb tej cag nroj hu ua Kuj Yij  Ge Ye no coj los tuav noj yug txoj sia xwb, tsoom Hmoob tau ua lub neej txom nyem heev li no los ntev niaj ntau xyoo, muaj tej txhia Hmoob saib txom nyem dhau lawm ces cia li mus qhwv Suav li liaj teb ua, muaj tej txhia cia li mus ua Suav zog lawm ntev lub xyoo, muaj tej tus raug Suav tej liaj teb muab khi tseg ces poob ua tej tim tswv Suav tej qhev tuag nthi mus tas lub neej *

Tsoom Hmoob uas mus nraim nyob tej toj roob, hav zoov hav tsuag ces tsuas tau niaj hnub nrhiav khawb cag nroj thiab lov kaus suab los noj yug lawv txoj sia xwb, txawm tias Hmoob tsis muaj ib rab riam los hlau yuav coj los tho ua liaj ua teb, Hmoob cia li cuam taws hlawv tej toj roob hauv pes, ho cog me ntsis qoob los pab, kuj muaj tej tsev neeg uas dag zog coob ces ho mus qhib tej me nyuam zes liaj hauv tej hav zoov, tsis muaj nyuj twm ces tsuas tau siv lub dag zog los tsim, " hais ua lus Hmoob txoj kev ua liaj teb zoo li no hu ua Teb Lig Kab Li Gang " *

Dua no lawd, tseem muaj ib feem Hmoob uas tsis pom qab yuav ua li cas ua lub neej, lawv cia li muab txoj kev ua vaj ua tsev thiab khwv noj khwv haus tso tseg, lawv tsuas khom nrees txoj kev muab Ntses, tua Nqaij Nruab Nrag thiab de Txiv Hmab Txiv Ntoo los noj yug siav, tiam sis lawv kuj tsis muaj cuab yeej phom los ntaj hmuv lawm, ( tej no muab xam ua cuab yeej ua  puv ces raug Suav sau tas lawm ), lawv tsuas siv Hmab los ua voj cuab qhaub rau tej chaw uas tsiaj yuav dhau, muab Hmab los hiab tawb mus cuab rau tej kwj deg uas ntses yuav tuaj thiab khawb qhov taub tos tsiaj los poob, lawv ua li no kuj tau nqaij nruab nrag los noj yug siav, tsoom Hmoob tau siv tas nrho puas tsav yam tswv yim rau txoj kev nrhiav noj nrhiav haus los yug lawv lub neej*

Tsoom Hmoob tau pib lub neej ntawm txoj kev muaj vaj muaj tsev mus txog rau lub neej tsis muaj vag muaj tse, mus ib qho rau ib qho, tau muab Hmoob lub neej uas ua Txij ua Nkawm thim rov rau lub neej tiam ( ua* ua Npua ), tiam sis tej yam ntxwv phem thiab yam phem uas yog Fum Naim tau ua rau tsoom Hmoob no nws txoj sia yuav kav tsis ntev, tej yam ntxwv cwj pwm uas tau tshwm tuaj no yog tseem fwv Cheeb Tshoj ib lub txim loj uas lawv tau siv los caij tsuj quab yuam cov haiv neeg Hmoob thiab lwm haiv neeg me hauv lub Kuj Cuab uas sawv daws koom nyob *

Thaud,  Mos Txes Toos tau hais ib lo lus tseg tias ( nyob rau hauv daim av kuv phem Kuj no, tsis hais leej twg tog tseem fwv li kev cai siv tshwm rau hauv tsoom pej xeem yuav tau qab hau zoo los phem, loj los yau, yuav tsum saib paus txog ntsis tias nws tau pab tsoom pej xeem txoj kev vam meej li cas tiag, yuav tsum saib yog nws muab lub dag zog khwv noj khi los yog daws tso lub dag zog khwv noj ) *

Mos Txes Toos, lo lus no yog ib lo lus tseem ceeb uas yuav tsum coj los ntaus nqi thiab ntsuas tseem fwv tej txheej txheem kav teb chaws uas yuav tau hauj lwm loj los me, yuav muaj qab hau zoo los phem, yog muab lo lus no los ntaus nqi mas, ntawm Cheeb Tshoj tus nom Fum Naim txoj cai uas siv los tsuj tua quab yuam tsoom Hmoob no yuav pom tau tias, Fum Naim txoj cai tsis yog yuav tso daws lub dag zog khwv noj khwv haus, hos yog tseem muab lub dag zog khwv noj khwv haus khi laub mus poob qhov ntuj thiab piam cuab tas lawm, nws txawm yog tus ua lub hauv paus muab tsoom Hmoob thiab lwm cov haiv neeg me lub neej ua rov thaub qab, li no tsoom Hmoob thiab lwm cov haiv neeg me lub neej niaj hnub no thiaj poob qab raws tsis cuag luag lwm haiv neeg uas vam meej nyob hauv lub qab ntuj khwb no lawm *

Tib lub caij uas tsoom Hmoob tab tom raug kev txom nyem, yog lub caij ua rau Cheeb Tshoj tab tom zoo siab, nws lub phlu dav fo nyob hauv tsov  puv 10 xyoo uas Fum Naim tsuj tua Hmoob, Fum Naim thiaj raug huab tais Cab Cheem hu mus Pej Ceeb xyoo 1809 no mus ntsib huab tais thiab txais paj tshab, vim huab tais yuav qiv tim tswv Suav los pab txuag nws lub hwj chim thiab yuav muab Fum Naim tsa ua ib tug neeg yam ntxwv zoo qhia rau sawv daws tau kawm, nyob hauv huab tais tsab ntawv uas hu tsa Fum Naim Ru Jing tau sau tias, ib lub Kuj Cuab yog nom thiaj kav tau pej xeem, nom kuj yog neeg ua, tus nom Fum Naim uas kav lub Seej Yeem, Yoos Ceem Peeb Pem Tom, yog nws tib leeg kav teb chaws Hmoob tau 10 xyoo ntau, nws muaj peev xwm ncaws tej neeg phem tawm, ho hlub tej neeg zoo, tau muab Hmoob tus yam ntxwv phem rhuav pov tseg, ho tsim kho kom Hmoob rov zoo tuaj, tsa tsim tej yeej  puv zov Hmoob muaj ntau txhiab lub, tsim tau tej liaj muaj txog 120.000 muj, tau txais tej pej xeem Suav txog 100.00 yim uas tsis muaj vag muaj tse los nyob thiab muab Hmoob tej liaj faib rau lawv ua, tau tsim tshwm 8.000 leej tub  puv Suav uas muaj peev xwm, Fum Naim yog ib tug muaj peev xwm sau tau Hmoob tej cuab yeej ua  puv txog 400.000 ntau rab thiab nrog rau tseem fwv tej tswv yim muab tsoom Hmoob yug kom seej, ntxov kuv paub tias Fum Naim yog ib tug nom haus taus iab noj taus nyoos, tsis khuv xim nws lub cev nqaij cev tawv, khwv tswv yim tas zaj tas zog muab lub teb chaws Hmoob ua kom tiaj tus zuj zus tuaj, viim kuv tsis tau pom dua, ntsib dua tus neeg no, tsis paub yuav pub paj ntsig rau nws, niaj hnub no kuv  hu nws tuaj ntsib, vim nws yog ib tug neeg txawj ntse to taub, mloog lus thiab muaj peev xwm, zov nyog tau tej nrim dej nrim av, yog txhia tus nom twb zoo li nws, cas lub teb chaws yuav zoo tsis taus ! *

Qhov no yog huab tais tsa Fum Naim tw ntxiab, xam tias Fum Naim hmoov zoo tshaj plaws, tiam sis leej twg yuav paub tias huab tais nrhiav qhev los txheem nws lub hwj chim!  xyoo qab huab tais muab Fum Naim nce ua tus nom Nyab Tshaj Sis An Cha Shi  los kav xeev Fuj Naj *

Xyoo 1810, Fum Naim tau rov mus ntsib huab tais zaum ob, thaum nws rov los txog ib tog kev, hmoov tsis zoo saum nws nraub qaum mob ib lub faj, nws cia li tuag rau lub 6 hli xiab 9 xyoo 1810 no lawm, nws hnub nyoog tab tom muaj 54 xyoos, nws tsis muaj ib leeg tub ces nws caj ces tu noob li no lawm*

Lub caij uas Fum Naim tuag no, cov nom tswv, cov tim tswv thiab tej tub lag tub luam Suav uas nyob txhua txhia Theeb thiab Xyeem hauv teb chaws Hmoob tau tuaj txis nws lub ntees tuag loj tshaj plaws, lawv tau tshaj qhuas txog Fum Naim lub koob meej uas nws tau tua tsoom Hmoob rau sawv daws mloog, dua no lawv tau tsa ib lub tsev mlom teev hawm Fum Naim rau nroog Tseem Kab hu ua "Fum Koob Txhij Fu Gong Ci", yog "tsev teev hawm yawg Fum Naim" thiab lawv muab nws tej koob meej txaug rau saum daim phiaj zeb tsa tseg rau txheej xeeb zeej xeeb ntxwv Suav tom qab tau nco*

Tom qab Fum Naim tuag tas lawd, tsis kav tsoom Hmoob tseem nti rawv saum txoj kev tuag li qub, txawm tias yuav tshuav ib txhia Hmoob tseem nyob lub qub teb qub chaw txav tsis tau los vim yog nyob hauv txoj kev raug ua luag qhev thiab raug caij tsuj tuag nthi, Hmoob lub neej yog nyob ntawm txoj kev nyiaj tshaib tuag no, Hmoob ua lub neej txom nyem kho siab khuav lawm ntev xyoo, li no Hmoob thiaj tsim tshwm ib zaj nkauj hais tias :

Sawv ntxov tsaus ntuj tsuas paub ncaws av*
Niaj xyoo them se tsis tas tshuav tej niag yav*
Poj niam ua teb txiv neej laij liag*
Xeeb zeej xeeb ntxwv tshuav luag tej niag tog nyiaj kuv phem*
Tas niaj tas xyoo tsuas pab Suav ncaws*
Tej Hmoob tsis muaj ib thooj av nrog luag aws*
Ib xyoos plaub lub caij tsuas pab luag ua*
Tsoom Hmoob pluag tsis muaj chaw cob cuab*

Ntaws D ;  LUB NTSIAB TSEEM CEEB UAS HMOOB SAWV  puv THIAB SWB  puv*

Hmoob txoj kev sawv  puv yog Vwj Paj Yig ua tus coj thiab yog tsoom Hmoob uas nyob kis nrab ntawm 4 lub xeev, xws li xeev Fuj Naj, xeev Fuj Pej, xeev Kim Tsawb, xeev Xim Tshuab, yog tsoom Hmoob tau txoos txoj kev plua taws uas sawv daws nyiaj mob siab ntsim plawv los tau ntau txhiab xyoo, tsoom pej xeem Hmoob sib sau lub tswv yim rho tas nrho tsoom Hmoob tej cuab txhiaj cuab tam los sib koom ua ntsuj  puv tiv tua tseem fwv Suav txoj kev caij tsuj quab yuam *

Yog ua tib zoo muab Hmoob tej nrim dej nrim av, tej pej xeem huab hwm, nyiaj kuv phem thiab tej tub  puv los tuav xam, yuav pom tau tias Hmoob yuav swb  puv xwb xwb, tiam sis yog ho tsom raws li Keeb Kwm los ntaus nqi, yuav pom tau tias cov nom Hmoob ua thawj coj uas sawv  puv, lawv tseem tshuav ntau qhov uas lawv ntaus nqi tsis txog, xav tsis txhij, soj ntsuam tsis txhua xws li :

Lus cev 01 ;  Hmoob tus txheej txheem tsuas yog  tiv thaiv caum tua luag kev txhav txeeb liaj teb xwb, tsis yog yuav tua txeeb Cheeb Tshoj lub hwj chim los kav, vim li no thiaj daws tsis tau tej teeb meem tseem ceeb ntawm cov haiv neeg, kuj tsis zoo siv coj los koom tes nrog lwm haiv neeg tua teb chaws, thov kom luag pom zoo pab, nyob rau lub caij ntawd tsoom thawj Hmoob, xws li Vwj Paj Yib, Sij Xab Pov, Sij Lwg Teem lawv tau tsim txoj kev tswj teb chaws hais tias  (Caum neeg Suav tawm, rov txhim kho teb chaws ), txawm tias lawv tus txheej txheem no tsom tawm ntawm tsoom Hmoob lub siab uas ntshaw txoj kev thaj yeeb thiab lub tswv yim uas yuav kom Suav muab Hmoob tej liaj teb uas raug txhav txeeb lawd thim rov los rau Hmoob *

Qhov teeb meem no plov meej tias Hmoob tsis tau npaj siab yuav mus txeeb luag nrim dej nrim av, los yog yuav mus caij tsuj quab yuam luag lwm tus, qhov txheej txheem no nyob ntawm txoj kev cai tseem muaj qhov chaw nqaim rau lwm cov haiv neeg, txawm tias tsoom thawj coj Hmoob tau siv tas lawv tej laj lim plab plaw mus nqua hu txhua txhia haiv neeg tuaj koom tes tua Cheeb Tshoj thiab tuaj yeem txog lub caij ntxiv mus yuav saib kom lawv sib txig sib luag li tsoom Hmoob, tiam sis lo lus tias "Caum neeg Suav tawm" nyuam qhuav pib nrov tawm ces twb ua ras ib txhia neeg Suav khiav tas lawm, li no tseem fwv Cheeb Tshoj cia li cheem lo lus no los nkaug ua kom Suav thiab Hmoob sib ntxub, thaum no Suav thiab Hmoob lub pob caus chim ib hnub loj dua ib hnub tuaj, ua rau tsoom Hmoob poob rau qhov tsis muaj leej twg yuav cev tes los pab, tej no hais tseeb tias yog tsoom thawj Hmoob ib qho yuam kev loj thiab tsis xav txhij txhua tso *

Lus cev 02 ;  Hmoob sawv  puv tiam sis tsis muaj ib txog cai tseem ceeb los tswj fwm sawv daws, thaum Hmoob pib sawv  puv, txhua txhia pab tub  puv Hmoob tsuas tau yuav lub txhooj sib koom tes los ua lub hauv paus coj sawv daws lub siab xwb, tsis tau ua tib zoo loos ua pawg, tsuas muaj tus thawj tswj rooj sab laj ho tsis muaj tsa ib tug thawj tseem ceeb los tuav coj, tsis tsa ib tug tuam thawj tub  puv thiab rhawv nws lub hauv paus kav tswj tseem ceeb los coj sawv daws, tej lawv tau ua no tseem xws li yav ntuj thaud cia sawv daws nyias nyob nyias ua sab ua sua, tsuas muaj haiv neeg xwb tsis muaj tus yuav los nyem zog ua ib teg tswj kom ruaj nrees*

Li no thaum Hmoob sawv  puv ntawd, nyias ho nyob nyias ib nceg, tab yog sawv daws tau tsom tus txheej txheem hauv lub txhooj los nrog Suav sib ntaus sib tua, tiam sis tej yam teeb meem uas tshwm tuaj nyob hauv txoj kev tua  puv, txhua pab tub  puv tsuas muaj sab laj thov tuaj pab, ho tsis muaj txoj cai tswj tau pab tub  puv uas yuav tuaj pab thiab tshwm muaj tus yam ntxwv tsis tua tsis tau los tsuas yog ib zej ib zos sawv los tiv tua xwb, yav tom qab no txawm tias Hmoob tau tsa huab tais thiab muaj tseem fwv Hmoob los kav, tiam sis kuj tsis tau tsim muaj ib txog kev cai khov kho ruaj ntseg los coj tsoom tub  puv Hmoob thiab pej xeem Hmoob kom siv tib tug txheej txheem, vim li no lub npe huab tais tsuas yog ib lub yam ntxwv siab xwb, qgov tseeb tsoom Hmoob puav leej hwm huab tais Vwj Paj Yig, vim tsuas yog nws muaj lub siab ncaj ncees, muaj koob nto npe txaus tsoom Hmoob sawv daws hwm, hos tsis yog tias muab nws nce mus ua huab tais kom sawv daws nce mus koom hawm thiab mloog nws lus, tsoom Hmoob tej thawj tub  puv thiab huab tais Hmoob tseem tsis tau muaj lub chaw faib siab qis, txhua yam uas tsoom Hmoob tau sib kho ua los tsuas yog taub hau sib txig sib luag xwb, txhua txhia tus thawj tswj tub  puv thiab tej nom yau tsuas yog txawv qhov nom loj los nom yau xwb, tsis tau tshwm muaj qib loj los kav qib yau, tsuas muaj tus hau zos thiab tsoom pej xeem thiaj muaj cai kav tau *

Tsoom tub  puv Hmoob tau tsawg rau qhov tsis muaj lub hauv paus khov kho thiab txheej txheem los tswj nrog rau lub tswv yim los pab tu tus txheej txheem ntawm tej hauj lwm uas yuav siv  thiaj tau ua lub chaw qiag rau yeeb ncuab tau chaw nkag los rau hauv, lub caij thaum tsoom tub  puv Hmoob raug kev txom nyem, kuj muaj ib txhia cia li tso tes khiav tawm ntawm yus haiv neeg mus thawj Suav lawm, vim Hmoob txhia lub hauv paus  puv tsis tsuas tseem tsis tau muaj peev xwm uas yuav tswj kav nyog tau raws li tus txheej txheem kev ua tsov  puv, hos tseem muaj tej tus thawj Hmoob raug  luag lwm haiv neeg muas kom siab tuag rau luag, tej tus haj tseem muaj lub siab ntev coj tej neeg pej xeem mus thawj rau yeeb ncuab kom nws dim siav *

Txij thaum Vwj Paj Yig raug txoj kev tuag lawd, Vwj Theej Lis thiab Vwj Theej Yim uas yog nws ob leeg tub ho sawv los tswj, txawm yuav nqus siv txhua txhia pab tub  puv los kuj poob rau qhov nyuaj heev, lub caij no " Huab tais Hmoob " tsuas tshuav lub npe xwb yuav loos tsis tau lub hwj chim rov sawv los dua, li ntawd ces lub zog tub  puv Hmoob thiaj tau faib si thiab yau zuj zus tuaj, tib lub caij no tsoom tub  puv Hmoob lub siab uas khov kho kuj muag zuj zus mus, tsoom tub  puv Hmoob qhov chaw muag luav no, yuav pom tias Hmoob lub koom haum sib koom tes uas tsis sib kav txawm yog tsoom Hmoob qhov chaw muag luav tawm tuaj *

Koom haum sib koom tes yog Hmoob txoj kev vaj huam sib luag yav neej qub thaud, ua rau neeg lub siab ywj fab ywj fwj ntau dua lub siab sib pab tsis muaj, vim yog lub yam ntxwv uas tsis muaj tus yuav tu tej hauj lwm, txawm tias koom haum sib koom tes muaj ib tug yam ntxwv xws li kev cai txiav txim, tiam sis feem ntau yog hais txog kev ncaj ncees nyob hauv neeg lub siab xwb, tsis tau muaj ib txog kev cai tseem ceeb los txiav txim tiag *

Lub caij ntawd, tsoom Hmoob lub neej tseem tsis tau zoo xws li haiv neeg Suav uas lawv twb nyob hauv lub sawm fem faib tsheej pawg, hos tsoom Hmoob tseem tsis tau tshwm muaj ib lub tswv yim los faib qib, koom ib txog kev cai, koom ib tug txheej txheem, tab txawm yog tsoom Hmoob lub siab ntshaw muaj ib tug " Vaj ", tiam sis tsoom Hmoob sawv daws lub tswv yim tseem tsis tau txog qhov uas yuav muaj ib tug " Vaj ", piav txog li ntawm Hmoob tus huab tais, Hmoob tseem tsawg rau lub siab ua pom deb xav dav nrog rau paub tab paub hawm uas yuav muab sawv daws txoj sia thiab lub neej los zwm rau huab tais lub qab hwj chim, sawv daws tsuas paub siv txoj kev vaj huam sib luag rau tej nom tej tsw thiab  Huab Tais xwb *

Vim tej no, tsoom thawj Hmoob tsuas khom lawv lub siab, khom yam yus ntseeg thiab lub tswv yim sib sau los ua txoj hauj lwm xwb, Hmoob tseem tsawg rau tus txheej txheem uas tau npaj tiav thiab tsis muaj txoj kev cai tu txheej txheem kom khov kho, vim yog zoo li no, ntev mus tab luag lwm haiv neeg tsis tua yus los sawv daws yeej yuav sib tawg tas, tej chaw muag luav no txawm yog lub hauv paus yuav ua kom tsoom Hmoob swb