Jump to content

Change

SAIB DUAB HMOOB


 • Please log in to reply
868 replies to this topic

#81
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
Nyob zoo KZKZ,


Ua tsaug rau koj txoj kev tshawb txog Hmoob lub neej thiab keebkwm.  Cov duab koj tuaj tso rau peb saib qov no yog ib co zoo heev thiab qhia tau rau peb paub tias lub neej yav tag zoo li cas thiab muaj keebkwm pausntsis zoo li cas.

Posted Image

Hais txog ntawm tus chij Hmoob no mas kuv tsis tau pom li nawb, nov yog thawjzaug kuv pom.  Kuv kuj muaj lus zoosiab heev uas koj tseem coj tuaj tso thiab qhia rau peb paub qhov tseeb.

Ib qhov kuv xav paub mas tus chij no twb tshwmsim thaum twg thiab xyoo twg lawm.  Kuv xav mas tus chij no yuav thajtsam li ntawm xyoo 1940 lossis li cas.

Posted Image

Hos tus chij no los kuv tsis tau pom li thiab, nws uj zoo kawg li thiab.  Zoo li koj hais tias yog Vaj Pov tus no, yogli nws pus yog Thawjfwmtsav (NP) Vaj Pov os?

Yogtias koj paub li cas no los thov caw koj piav koj zaj tuaj pub rau peb paub thiab os nawb.

:)


#82
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
Nyob zoo KZKZ,


Yogli koj pus paub tias tus chij Nplog tamsimno yog Hmoob tus chij thiab os?

Tus no na:

600px_Flag_of_Laos.svg.pngTus chij no, raws li kuv paub mas nws yog Paj Cai Vwj tus chij.  Tus chij no yog tus Paj Cai Vwj tsim los sawv tawmtsam Fabkis thaum thajtsam li ntawm 1910 mus rau 1920 ntawv.

Tomqab no 3 haiv neeg (Hmoob, Pubthawj, thiab Nplog Liab) nyob rau hauv lub tebchaws Nplog no yuav ntxeev tebchaws Nplog thiab ntxeev Vajntxwv Nplog.  Lawv thiajli tau mus pem Suav mus nrog Suav tham.  Hmoob thiaj li muab Paj Cai Vwj tus chij coj los siv ua puavpheej coj mus ntxeev tebchaws Nplog thiab chij Nplog uas yog Vajntxwv Nplog tus chij 3 lub taubhau.  Hos Nplog ces siv tus ntawv uas yog tus ntawv qub xwb.  Thiab Pubthawj ces yog tus tswv daim av.

Yogli lawv 3 haiv neeg no thiaj li los koomsiab, siv Paj Cai Vwj lub hwjchim coj los nias tsam thiab ntxeev tebchaws.  Tomqab no, lawv thia li tsimtsa muaj pab peebzeej hu ua "Koos Paj Cai" uas yog siv los ntawm Paj Cai Vwj lub hwjchim.  Tomqab no lawv yeej lub tebchaws Nplog los vim "Koos Paj Cai" lub hwjchim xwb.

Ib txhia Hmoob nyob rau hauv tebchaws Nplog niaj hnub nim no twb tsis paub tias tus chij Nplog Liab tamsimno no yog Hmoob tus.

Kuv tsuas paub meme li no xwb.  Yog muaj Hmoob leejtwg yog Hmoob Liab lossis tog uas pab rau cov Nplog Liab rau lub sib hawm ntawv no, thov caw tuaj piav qhov tseeb pub rau peb paub kom ntau zog.

:)


#83
NasXus

NasXus

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 3,922 posts
Reputation: 35
Excellent
Zoo kawg lawm brother Koob Pheej,
Peb hmoob Thoob ntiaj teb yeej tsi paub txog tus chij Koos Paj Cai no kiag li nawb. Tsua cem plog hai tias plog liab nyab laj no xwb twb tsi paub hai tias peb hmoob muaj nuj nqi baum li ca? qhov no ntag lau thiaj li rov ntxeev siab rov tig tua you tus huab tai na.

View PostKoobpheej, on Oct 5 2008, 04:07 PM, said:

Nyob zoo KZKZ,


Yogli koj pus paub tias tus chij Nplog tamsimno yog Hmoob tus chij thiab os?

Tus no na:

Attachment 600px_Fl...Laos.svg.pngTus chij no, raws li kuv paub mas nws yog Paj Cai Vwj tus chij.  Tus chij no yog tus Paj Cai Vwj tsim los sawv tawmtsam Fabkis thaum thajtsam li ntawm 1910 mus rau 1920 ntawv.

Tomqab no 3 haiv neeg (Hmoob, Pubthawj, thiab Nplog Liab) nyob rau hauv lub tebchaws Nplog no yuav ntxeev tebchaws Nplog thiab ntxeev Vajntxwv Nplog.  Lawv thiajli tau mus pem Suav mus nrog Suav tham.  Hmoob thiaj li muab Paj Cai Vwj tus chij coj los siv ua puavpheej coj mus ntxeev tebchaws Nplog thiab chij Nplog uas yog Vajntxwv Nplog tus chij 3 lub taubhau.  Hos Nplog ces siv tus ntawv uas yog tus ntawv qub xwb.  Thiab Pubthawj ces yog tus tswv daim av.

Yogli lawv 3 haiv neeg no thiaj li los koomsiab, siv Paj Cai Vwj lub hwjchim coj los nias tsam thiab ntxeev tebchaws.  Tomqab no, lawv thia li tsimtsa muaj pab peebzeej hu ua "Koos Paj Cai" uas yog siv los ntawm Paj Cai Vwj lub hwjchim.  Tomqab no lawv yeej lub tebchaws Nplog los vim "Koos Paj Cai" lub hwjchim xwb.

Ib txhia Hmoob nyob rau hauv tebchaws Nplog niaj hnub nim no twb tsis paub tias tus chij Nplog Liab tamsimno no yog Hmoob tus.

Kuv tsuas paub meme li no xwb.  Yog muaj Hmoob leejtwg yog Hmoob Liab lossis tog uas pab rau cov Nplog Liab rau lub sib hawm ntawv no, thov caw tuaj piav qhov tseeb pub rau peb paub kom ntau zog.

:)


#84
NasXus

NasXus

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 3,922 posts
Reputation: 35
Excellent
Brother Koob Pheej,
Peb menyuam hmoob tseem tsi tau lees nws txoj kev txaum nws tseem qhua qab qhua tsaus hai tias luag lawm haiv neeg ib yam li American tseem yuav leeg txai ces lawv yeej tsi paub txhob tej kev khaum kev bam, cov neeg ntxeev siab no yeej yuav tsi lees txai kuv xav sawv daws yeej yuav muaj kev bam mus txog 9 tim no ces tus siab lawm nawb. Peb tiam tam sim no ces ua ib saib tus siab mus kom txog 1000 xyoo saib pua pli tau rov qab lo ua dua neeg es kom muaj lub zoo tswv yim los hlub dua peb heev hmoob kom muaj teb muaj chaws dua.

Tsau tus siab heev yog muab xav txog daim ntawv Mother of writing no hai ces tus siab ua ntej thiab tsi to yus qhov future lawm tag yus tiam no ces tsi paub xyov yuav mus xyaws av los xyov yuav mus xyaws dej li lawm.


View PostKoobpheej, on Oct 5 2008, 03:23 PM, said:

HmoobLivXwm,


Yogtias koj twb ntshai Huabtais Hmoob Txiv Yawg cov lus foom npaum li ko no.  Koj ho pus ntsha Yawmsaub cov lus foom rau Hmoob thiab ma.

Xab Yaj uas yog NN Yaj Soob Lwj Yaj tus tub, uas nws yog Yawmsaub ib tug tub thiab, tau hais Yawmsaub cov lus foom li no rau Hmoob:


Tsabxov no tsuas yog qhia kom koj paub tias tus ntawv Phajhauj rau Hmoob thiab rau Pubthawj no tsuas yog tsim los muaj ib ntus xwb.  Cov neeg twg leestxais tus ntawv Phajhauj no yuav tau txais koobhmoov (kev povfwm) txij hnub no mus, tabsis tabtxawm pabneeg twg losyog tias lawv tsis leestxais tus ntawv no, ces lawv yuav ua neej poobntab thiab ua neej txomnyem mus, yuav mus ua lwm haivneeg qhev li cuaj (9) feej (tiam).  Tomqab ntawv tus ntawv Phajhauj mam li rovqab muaj dua.Yogtias Hmoob leej twg tsis kawm tus ntawv Phajhauj Hmoob no, ces txawm mus nyob rau ces kaum ntuj twg los yeej yuav ciaj ua qhev rau luag lwm haiv neeg thiab yeej yuav ua lub neej poob nthab xwb, thiab yuav ua neej txomnyeem heev mus rau 9 tiamneej.

-  Kuv xav tias 9 tiamneej yuav ntev heev li laiv, yuav luag li 1000 xyoo.

-  Nej leejtwg ntshai nqe lus foom no los kav tsij npajsiab kawm tus ntawv Phajhauj no nawb, Yawmsaub thiajli tsomkwm thiab pov fwm nws lub neej mus rau txoj kev zoo.


#85
Guest_Guest_HmoobUSA_*_*

Guest_Guest_HmoobUSA_*_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKoobpheej, on Oct 5 2008, 11:07 PM, said:

Nyob zoo KZKZ,


Yogli koj pus paub tias tus chij Nplog tamsimno yog Hmoob tus chij thiab os?

Tus no na:

Attachment 600px_Fl...Laos.svg.pngTus chij no, raws li kuv paub mas nws yog Paj Cai Vwj tus chij.  Tus chij no yog tus Paj Cai Vwj tsim los sawv tawmtsam Fabkis thaum thajtsam li ntawm 1910 mus rau 1920 ntawv.

Tomqab no 3 haiv neeg (Hmoob, Pubthawj, thiab Nplog Liab) nyob rau hauv lub tebchaws Nplog no yuav ntxeev tebchaws Nplog thiab ntxeev Vajntxwv Nplog.  Lawv thiajli tau mus pem Suav mus nrog Suav tham.  Hmoob thiaj li muab Paj Cai Vwj tus chij coj los siv ua puavpheej coj mus ntxeev tebchaws Nplog thiab chij Nplog uas yog Vajntxwv Nplog tus chij 3 lub taubhau.  Hos Nplog ces siv tus ntawv uas yog tus ntawv qub xwb.  Thiab Pubthawj ces yog tus tswv daim av.

Yogli lawv 3 haiv neeg no thiaj li los koomsiab, siv Paj Cai Vwj lub hwjchim coj los nias tsam thiab ntxeev tebchaws.  Tomqab no, lawv thia li tsimtsa muaj pab peebzeej hu ua "Koos Paj Cai" uas yog siv los ntawm Paj Cai Vwj lub hwjchim.  Tomqab no lawv yeej lub tebchaws Nplog los vim "Koos Paj Cai" lub hwjchim xwb.

Ib txhia Hmoob nyob rau hauv tebchaws Nplog niaj hnub nim no twb tsis paub tias tus chij Nplog Liab tamsimno no yog Hmoob tus.

Kuv tsuas paub meme li no xwb.  Yog muaj Hmoob leejtwg yog Hmoob Liab lossis tog uas pab rau cov Nplog Liab rau lub sib hawm ntawv no, thov caw tuaj piav qhov tseeb pub rau peb paub kom ntau zog.

:)

Koobpheej,

Yog muaj tseeb li koj hais no tiag ces peb Hmoob kuj zoo siab twjywm xwb.  Yog thaum kawg nug tau lub ntsiab los ces tebchaws Nplog yog peb li xwb los pob :) .  Kuv lam dag ua si xwb os phoojywg tiamsis tej lus koj tham tus chij Nplog tamsis no peb yeej tsis paub txog ib qhov li os phoojywg.  Qhov zoo tshaj koj cov mus post ib lub topic tshiab seb cov kwvtij Hmoob Laos puas tuaj qhia rau peb qhov tseeb xwb.

Ua tsaug koj tuaj qhia  nawb.

#86
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
HmoobUSA,


Kuv paub meme txog ntawm tus chij no, nws yeej yog Paj Cai Vwj tus chij thiab qhov keebkwm thaum Phus Xoom Nas Voos thiab Tub Npis Lis Foom losxyov yog tus twg lawm, tiamsis yog tus uas muab tus ntawv Nplog coj los tsim ua ntawv Hmoob rau Hmoob siv nyob rau lub sib hawm thaum ntawv xwb mas, thiab ib tug Pubthawj tsis paub npe.  Lawv 3 tug no tau mus nrog Suav tham thiab mus qhia txujci puavpheej kom muaj kev muaj cai thiaj li ntxeev tau lub tebchaws Lostsuas.

Tus chij no mas yuav tsum yog cov neeg paub paub Hmoob li keebkwm thiaj li paub txog xwb.  Vimtias tus chij no yog Paj Cai Vwj tus, ces neeg cov coob yeej tsis nyiam nws, thiab hais tias nws vwm li ub li no.

Hos cov Hmoob nyob tebchaws Nplog los cov coob yuav paub tsawg.  Vimtias tau muaj 2, 3 xyoos dhau los kuv muaj ib tug phoojywg tau mus tebchaws Nplog.  Nws twb mus nug kiag rau cov kwvtij Hmoob Liab lossis Hmoob Nyablaj 30 xyoo los lawv twb tsis paub tias tus chij Nplog tamsimno yog Hmoob tus.  Thiab lawv twb tsis paub tias vim li cas nyob hauv tebchaws Nplog ho muaj 2 tug chij.  Tus nyob sablaug yog Nplog tus, tus nyob sabxis yog Nyablaj tus.  Nyablaj yog tus tswj thiab kav lub tebchaws Nplog yog li Nyablaj tus thiaj li nyob sabxis.  Cov Hmoob nyob tebchaws Nplog twb tsis paub qhov no tias yog dabtsi.

Tham meme li no tso, cia kuv mam li mus tham rau tom Hmoob Lostsuas Section thiaj li zoonkauj rau KZKZ lub topic ho.  Zoo li kuv tham keebkwm tob zog lawm pob?

:lol:View PostGuest_HmoobUSA_*, on Oct 6 2008, 06:47 PM, said:

Koobpheej,

Yog muaj tseeb li koj hais no tiag ces peb Hmoob kuj zoo siab twjywm xwb.  Yog thaum kawg nug tau lub ntsiab los ces tebchaws Nplog yog peb li xwb los pob :) .  Kuv lam dag ua si xwb os phoojywg tiamsis tej lus koj tham tus chij Nplog tamsis no peb yeej tsis paub txog ib qhov li os phoojywg.  Qhov zoo tshaj koj cov mus post ib lub topic tshiab seb cov kwvtij Hmoob Laos puas tuaj qhia rau peb qhov tseeb xwb.

Ua tsaug koj tuaj qhia  nawb.


#87
NasXus

NasXus

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 3,922 posts
Reputation: 35
Excellent
Posted Image#88
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

View PostKoobpheej, on Oct 5 2008, 10:45 PM, said:

Nyob zoo KZKZ,


Ua tsaug rau koj txoj kev tshawb txog Hmoob lub neej thiab keebkwm. Cov duab koj tuaj tso rau peb saib qov no yog ib co zoo heev thiab qhia tau rau peb paub tias lub neej yav tag zoo li cas thiab muaj keebkwm pausntsis zoo li cas.

Posted Image

Hais txog ntawm tus chij Hmoob no mas kuv tsis tau pom li nawb, nov yog thawjzaug kuv pom. Kuv kuj muaj lus zoosiab heev uas koj tseem coj tuaj tso thiab qhia rau peb paub qhov tseeb.

Ib qhov kuv xav paub mas tus chij no twb tshwmsim thaum twg thiab xyoo twg lawm. Kuv xav mas tus chij no yuav thajtsam li ntawm xyoo 1940 lossis li cas.

Posted Image

Hos tus chij no los kuv tsis tau pom li thiab, nws uj zoo kawg li thiab. Zoo li koj hais tias yog Vaj Pov tus no, yogli nws pus yog Thawjfwmtsav (NP) Vaj Pov os?

Yogtias koj paub li cas no los thov caw koj piav koj zaj tuaj pub rau peb paub thiab os nawb.

:)


Nyob zoo koob Pheej,

Zoo siab koj tuaj nrog zoo siiab rau ob tug chij Hmoob nov. Kuv los kuj pom tias lawv ua tau zoo heev. Zoo dua cov chij tshiab tom qab no...Ob tug chij no kuv pom muaj khouam may zoo heev. Yog kuv muaj caij mus tshawb nrhiav mas tej zaud kuv yuav nrhiav tau ntau yam ntxiv...tab sis pheej tsis khoom li...Thiaj lam muab me ntsis rau nej saib xwb.

Posted Image


Posted ImageTus chij nov tshwm sim thaum 1953-55.
Yog pab tub r og Tuaj Yeem N° 200 ( Commando) Hmoob uas zwm rau Capitaine Sassi tus chij.
Yog lub cim Hmoob muaj hwj huam rau sab Nplog Qaum teb: Tsos liab yog rog ntsha cawm teb chaws li Nplog tus chij, lub xauv yog tias cov Hmoob yuav nyob ua ke tsis muaj hnub sib tawg, lub taub hau tsov dub yog pab (moud) tub r og dhia kaus N°11 lub kas.

___________________________________________________________________________

Posted Image


Posted ImageTus chij nov yog Yawg Hlob Nais Phoo Vaj Pov tus chij 1952-55. Thaum nws tau Nais 100 ( Lieutenant) kav pab Commando N° 11.


Peb Hmoob Sib Hlub - Yias Xyooj


Edited by koojziagkabzaug, 07 October 2008 - 02:11 PM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#89
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

Nquagtuaj & Xeevtxwjlaug,

Neb cov duab puas yog Hmoob maj...? Heheheh...Kuv saib mas caj ntswm siab diam las...!


_phasnyas_tubnpis_pab_toj_xeem_1_.jpg

_lisfoom_famille_1_.jpg

tubnpis_duab_kos_1_.jpg

laujkiabtoom_npliaj_yob_1_.jpgYog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#90
maypaj

maypaj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 6,128 posts
Reputation: 23
Excellent

View Postkoojziagkabzaug, on Oct 11 2008, 07:48 PM, said:

Nquagtuaj & Xeevtxwjlaug,

Neb cov duab puas yog Hmoob maj...? Heheheh...Kuv saib mas caj ntswm siab diam las...!


Attachment _phasnya..._xeem_1_.jpg

Attachment _lisfoom...mille_1_.jpg

Attachment tubnpis_...b_kos_1_.jpg

Attachment laujkiab...j_yob_1_.jpg

Wow koj mas cas yuav muaj duab hmoob ntau yam ua luaj tuaj tso rau peb siab li na niamlaus koojziag... ua tsaug ntau nawb, txhua yam duab koj tuaj tso hauv no zoo tag nrho ua rau peb nco txog peb niam peb txiv lub neej yav ntuj qub qab li... :)

#91
Windycity

Windycity

  V.I.P. Bachelor Degree

 • Members
 • 880 posts
Reputation: 3
Neutral
How koj cov duab no zoo kawg li...cia peb tau saib ua neej muag nawb, ua koj tsaug ua tseem tso rau peb pom thiab, kuv xav mas koj yuav yog lawv tsev neeg no cov xeeb ntxwv los si lawv cov kwv tij...zoo heev li os

Ua tsaug nawb

Zoov loj muaj txhw, Ntxhais zoonkauj yeej muaj tsw.

Pojniam ntshaw tus txiv cev yiag, Txivneej ntshaw pojniam lub xub ntiag.


#92
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
:lol: :lol: :lol:   Kuv lo kuj xav ntev xav ntau....tias pus yog Hmoob thiab...?...vimtias yog tso li no....nws yuav tsis zoonkauj rau lub topic no lawm xwb.....cia nkawv mam li tuaj leesmeej (confirm) seb yog dabtsi tiag tso....yogtias tsis tsimnyog los yuav tau muab lwv thiab.....vim yuamkev kev tso (post) rau hauv topic lawm.

:)


View Postkoojziagkabzaug, on Oct 11 2008, 07:48 PM, said:

Nquagtuaj & Xeevtxwjlaug,

Neb cov duab puas yog Hmoob maj...? Heheheh...Kuv saib mas caj ntswm siab diam las...!


#93
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
KZKZ,


Ua tsaug ntau ntau rau koj lub sibhawm muaj nujnqis thiab koj cov duab koj muab coj tuaj tso rau hauv no rau peb sawvdaws tau saib.  Nws yog ib co muaj nujnqis thiab muaj qabhau kawg.

Kuv vamtias tomntej no koj tseem yuav coj ntxiv tuaj tso rau peb saib thiab kom paub txog Hmoob li keevkwm ntau zog.

Ua tsaug.

:)


#94
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

View PostKoobpheej, on Oct 11 2008, 08:33 PM, said:

KZKZ,


Ua tsaug ntau ntau rau koj lub sibhawm muaj nujnqis thiab koj cov duab koj muab coj tuaj tso rau hauv no rau peb sawvdaws tau saib.  Nws yog ib co muaj nujnqis thiab muaj qabhau kawg.

Kuv vamtias tomntej no koj tseem yuav coj ntxiv tuaj tso rau peb saib thiab kom paub txog Hmoob li keevkwm ntau zog.

Ua tsaug.

:)

Koob Pheej, Me Ntxhais Siabzoo & Windycity,

Ua tsaug nej pab nyiam kuv cov duab thiab.
Yog kuv muaj caij mus nrhiav hauv lawv cov Library thiab cov tsev muag khoom qub, lawv muag cov Post cart mas kuv yuav nrhiav tau duab ntau dua. Tab sis tsis tshua khoom ces peb lam saib li  kuv nrhiav tau nov. Es hnub twg ho mus nrhiav tau los mam tuaj tso ntxiv... Yog xav saib plaub hau ntev ces kuv muaj ib daim duab thiab...Daim Carte Postale xyov muab tso qhov twg lawm ces lam saib daim duab pom tsis tshua tseeb.

Tus Yawg Huj Xeem thoj, tus coj xauv cov plaub hau ntev tshaj hauv qab ntuj khwb no. 5,20m. Lawv muab quav ua ob tsem kom zoo yees duab xwb. Tsis yo tus sab lauj cov plaub hau nawb...Heheheh...!


hmoob_plaub_hau_1_.jpgYog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#95
Guest_Guest_HmoobUSA_*_*

Guest_Guest_HmoobUSA_*_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postkoojziagkabzaug, on Oct 11 2008, 09:05 PM, said:


Koob Pheej, Me Ntxhais Siabzoo & Windycity,

Ua tsaug nej pab nyiam kuv cov duab thiab.
Yog kuv muaj caij mus nrhiav hauv lawv cov Library thiab cov tsev muag khoom qub, lawv muag cov Post cart mas kuv yuav nrhiav tau duab ntau dua. Tab sis tsis tshua khoom ces peb lam saib li  kuv nrhiav tau nov. Es hnub twg ho mus nrhiav tau los mam tuaj tso ntxiv... Yog xav saib plaub hau ntev ces kuv muaj ib daim duab thiab...Daim Carte Postale xyov muab tso qhov twg lawm ces lam saib daim duab pom tsis tshua tseeb.

Tus Yawg Huj Xeem thoj, tus coj xauv cov plaub hau ntev tshaj hauv qab ntuj khwb no. 5,20m. Lawv muab quav ua ob tsem kom zoo yees duab xwb. Tsis yo tus sab lauj cov plaub hau nawb...Heheheh...!


Attachment hmoob_plaub_hau_1_.jpg


Koojziagkabzaug,

Koj puas yog ib tug Neeg Khaws Duab cia na, kuv saib mas koj yog ib tug xibhwb los yog ib tug neeg tseemceeb khaws peb Hmoob li history :) .  Koj tej duab no yog tib co qub qub puag thaum ub lawm xwb.  Zoo kawg li thiab kuv yuav muab lawv luam khaws cia thiaj tau saib ua hostory tseg.

Kuv lam nug koj seb ua li koj puas mus tshawb tau PAJ CAI HER uas thaum ub ua r og nrog Fabkis xyoo 1817 ntawd tuaj rau peb tau saib nws li duab.  Tos kuv ho nug koj mus nrhiav los vim koj nyob Fabkis teb ces Fabkis thiaj li yog tuaj rau peb tebchaws thiab ua  puv nrog Paj Cai lawv.  Nyob rau library hauv U.S.A mas hnov tias nws dabneeg yeej khaws tau cia tiamsis kuv tsis tau mus saib li thiab.

Ua tsaug ntxiv rau koj cov duab uas muaj muaj nujnqis rau peb menyuam Hmoob os nawb.

#96
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent
Nyob zoo cov phooj ywg txhua tus,

HmoobUSA, yog kuv nrhiav tau Paj Cai Hawj, kuv mam coj tuaj tso rau peb saib. Tab sis ntshe tsis muaj duab xwb. Zaj dab neeg mas rau lawm ntag...Yog xav mloog mam tso rau nov los tau.

Ib tug me nyuam Hmoob Toj siab, twb tsis muaj khau khiab rau, ib hnub kuj ntxeem tau los ua Peb Hmoob lub hauv paus.
Ib tug me nyuam Hmoob pem Hauv Sab tsis muaj khaub ncaws hnav ib hnub kuj ntxeem tau los ua Huab Tais Nplog chaw Sab Laj.
Vim tus Huab Tais uas Hmoob tos los ntev rov tshwm sim los rub peb tes.

_lisfoom_famille_1_.jpg

Phas Nyas Tub Npis yog tus zeej 3, pem hauv ntej sab xis rau sab lauj.

tubnpis_lisfoom_bebe_1_.jpg

Phas Nyas Tub Npis thaum me nyuam yaus, tus sab xis kawg nkaus.
Tos luag tau Nom los yog luag txawj hwm tus Loj
Tos luag tau kav los luag txawj hwm tus Tsav.

_phasnyas_tubnpis__1_.jpg

Phas Nyas Tub Npis thaum ua rog Zim Pees 1945

tub_npis_1_.jpg


Phas Nyas Tub Npis thaum teb chaws tawg 1975


Edited by koojziagkabzaug, 14 October 2008 - 12:25 AM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#97
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent


Hnub no peb mus saib duab ntxiv.


hmoob_1954_1_.jpg

Me nyuam Hmoob Xeev Kham 1954

hmoob__4_.jpg

Mus teb los sab diam, so ib pliag...

hmoob_kwv_dej_1_.jpg

Hmoob Phuaj Thong mus kuv deb...

hmoob__2_.jpg

Ua neeb kho...

hmoob__1_.jpg

Hmoob lub neej pem Toj Siab...

hmoob__3_.jpg

Ntxhais Hmoob kawm ntawv Vees CamYog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#98
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
KZKZ,


Koj cov duab Hmoob cov nomtswv no muaj nujnqis heev.  Kuv muaj lus ua koj tsaug ntau ntau nawb mog.

Tej no yeej yuav yog Hmoob tej kev kawm nyob rau Hmoob lub neej yav pessuab.  Qhov koj xub ua li no, yog koj xub xub taw txoj hau kev thiab ntauthawj kom Hmoob muaj kev pom deb zog.

Kuv kuj zoosiab thiab txaussiab xav paub txog Hmoob cov nomtswv no kawg li thiab.


:)


#99
Davdub

Davdub

  Master Degree 3

 • Members
 • 1,561 posts
Reputation: 18
Good

View PostKoobpheej, on Oct 14 2008, 02:03 PM, said:

KZKZ,


Koj cov duab Hmoob cov nomtswv no muaj nujnqis heev. Kuv muaj lus ua koj tsaug ntau ntau nawb mog.

Tej no yeej yuav yog Hmoob tej kev kawm nyob rau Hmoob lub neej yav pessuab. Qhov koj xub ua li no, yog koj xub xub taw txoj hau kev thiab ntauthawj kom Hmoob muaj kev pom deb zog.

Kuv kuj zoosiab thiab txaussiab xav paub txog Hmoob cov nomtswv no kawg li thiab.


:)


Posted Image kzkz, kuv muaj lus ntau yam xav nrog Koob Pheej thiab koj tham txog ntawm peb cov hmoob?
1) yog vim li ca peb cov hmoob tsi hai cov txiv neej los poj niam pheem coj lub xauv caj dab? lus english hai tias"Lock neck" or neck cuff los yog hand cuff" kuv tus kheej xav txog txuas tus txiv neej hmoob coj xauv no kuv tus siab heev vim lub xauv no nws tsi yog beauty rau peb, nws yog lub lock hmong neck kom hmoob mus tsi tau qhov twg. Lawv muab cuab kiag kom mus tsi tau qhov twg. Tom qab no ces muab los ua custom beauty lawm. Tsi tag li thaum kuv tseem me, kuv muaj mob heev kuv niam thiab txiv lawv ua tau ib lub xauv muaj lub ntsuas phoos nrog kuv lub tooj liab rau kuv coj yog xauv dab kom dab ntshai. Neb sim nrog kuv xav soj?

Daim phiaj yog lub Lock lus hmoob hus txuas phoos.
Posted Image

#100
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

Nyob zoo Koob Pheej thiab Naxus,

Koob Pheej,

Kuv los zoo sia tib yam. thaum kuv pom cov duab no, kuv thiaj xav ua ib lub Topic rau cov duab qub, seb nrhiav tau li cas...Cia seb puas muaj hmoo pom daim puav ntxiv...kuv paub tias muaj ib cov duab zais lawm...Tab sis tssi paub nrhiav qhov twg xwb.

Naxus,

Ntawm koj hais lub xauv, kuv xav tias yuav txhais li koj hais los yog. Ho txhais tias yog kauj toog phim zam los yog. yam li cov xauv Hmoob Xeev uas Yawg Txhiaj Foom coj, tseem muab ua txoj khawb luv luv thiab mas khws nkaus li lub xauv caj dab thiab lub ntsuas phoo ntag. tab sis cov xauv Hmoob Qaum teb ho tsis zoo li ntawd...ces yuav hais lo twg los puav leej yog tib si.

Kuv tsis khoom mus nrhiav duab lawm ces peb lam saib cov nov tos.


Posted Image

Posted Image


Edited by koojziagkabzaug, 16 October 2008 - 01:19 PM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#101
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

QuoteThov tus tswv qhov Frame nov zam lub txheej rau kuv uas tau muab nws qhov txuj coj los siv yam tsis tau kev tso cai.
Vim lawv tsis kam cov duab rau kuv tso tawm, ces yog kuv tsis siv qhov Technic nov ces kuv tso tsis tai duab tshwm.
Kuv thiaj tsis leem cai rau koj lub siab lawm. Thov txim nawb phooj ywg.

Edited by koojziagkabzaug, 17 October 2008 - 01:12 AM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#102
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View PostKoobpheej, on Oct 5 2008, 06:07 PM, said:

Nyob zoo KZKZ,


Yogli koj pus paub tias tus chij Nplog tamsimno yog Hmoob tus chij thiab os?

Tus no na:

Attachment 600px_Fl...Laos.svg.pngTus chij no, raws li kuv paub mas nws yog Paj Cai Vwj tus chij.  Tus chij no yog tus Paj Cai Vwj tsim los sawv tawmtsam Fabkis thaum thajtsam li ntawm 1910 mus rau 1920 ntawv.

Tomqab no 3 haiv neeg (Hmoob, Pubthawj, thiab Nplog Liab) nyob rau hauv lub tebchaws Nplog no yuav ntxeev tebchaws Nplog thiab ntxeev Vajntxwv Nplog.  Lawv thiajli tau mus pem Suav mus nrog Suav tham.  Hmoob thiaj li muab Paj Cai Vwj tus chij coj los siv ua puavpheej coj mus ntxeev tebchaws Nplog thiab chij Nplog uas yog Vajntxwv Nplog tus chij 3 lub taubhau.  Hos Nplog ces siv tus ntawv uas yog tus ntawv qub xwb.  Thiab Pubthawj ces yog tus tswv daim av.

Yogli lawv 3 haiv neeg no thiaj li los koomsiab, siv Paj Cai Vwj lub hwjchim coj los nias tsam thiab ntxeev tebchaws.  Tomqab no, lawv thia li tsimtsa muaj pab peebzeej hu ua "Koos Paj Cai" uas yog siv los ntawm Paj Cai Vwj lub hwjchim.  Tomqab no lawv yeej lub tebchaws Nplog los vim "Koos Paj Cai" lub hwjchim xwb.

Ib txhia Hmoob nyob rau hauv tebchaws Nplog niaj hnub nim no twb tsis paub tias tus chij Nplog Liab tamsimno no yog Hmoob tus.

Kuv tsuas paub meme li no xwb.  Yog muaj Hmoob leejtwg yog Hmoob Liab lossis tog uas pab rau cov Nplog Liab rau lub sib hawm ntawv no, thov caw tuaj piav qhov tseeb pub rau peb paub kom ntau zog.

:)


KoobPheej,

"Tus chij no nws muaj meaning thiab txhais tau li cas nab. Oh! Nws puas yog Paj Cai Vwj tsim tus chij no tiag tiag ma? Yog hais tias yog no mas kuv kuj
muaj lus zoo siab heev rau Hmoob thiab laiv"  


#103
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
ExcellentNyob zoo Koob Pheej, Nquagtuaj, Tubsojntsuam thiab cov phooj ywg,

Tubsojntsuam! Kuv los kuj zoo siab tij ywm rau lub siab thiab tiag...! Vim nyob hauiv Keeb Kwm Nplog Liab ces Soupha Nou Vong yog zeeg 1 hos Paj Cai Vwj yog zeeg 2 kiag xwb. Kuv kuj tsis nyhav siab kiag li hais txog tus chij Nplog.rppj_nyuj_qus_1954_bis4_1_.jpg

Hmoob Roob Nyuj Qus 1954

samneua_1959_1_.jpg

SamNeua 1959

04609900.jpg

Looj Ceeb 1962Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#104
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View Postkoojziagkabzaug, on Oct 11 2008, 02:48 PM, said:

Nquagtuaj & Xeevtxwjlaug,

Neb cov duab puas yog Hmoob maj...? Heheheh...Kuv saib mas caj ntswm siab diam las...!


Attachment _phasnya..._xeem_1_.jpg

Attachment _lisfoom...mille_1_.jpg

Attachment tubnpis_...b_kos_1_.jpg

Attachment laujkiab...j_yob_1_.jpgKoojZiagKabZaug,

"Kuv nyiam koj cov duab keeb kwm no heev nawb. Kuv xav tau cov duab no coj los khaw tseg cia ua dab neeg
vim nws tseem ceeb thiab muaj nyuj nqis heev rau kuv li os. Kuv cov paj huam uas kuv tau post tseg rau hauv
'Paj huam extreme' kuv twb hais txog hlob nai phoo Vaj Pov...Zoov Zuag Hawj...thiab tseem tshuav Tub Npis Lis Foom,
lauj Kiab Toom pliaj Yob,Faiv Ntaj Lauj,Thoj Tub Yaj lawv cov uas muaj meej mom nrov thooj qab ntuj tiam sis kuv
tsis tau xav coj tuaj post rau hauv kuv qhov chaw sau paj huam xwb nawb. Yog muaj sij hawm no mus saib thiab twm
kuv 8 txoj paj huam uas kuv xub tiv ua ntej hauv meb"    


#105
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

View PostTub Soj Ntsuam, on Oct 17 2008, 09:05 PM, said:

KoojZiagKabZaug,

"Kuv nyiam koj cov duab keeb kwm no heev nawb. Kuv xav tau cov duab no coj los khaw tseg cia ua dab neeg
vim nws tseem ceeb thiab muaj nyuj nqis heev rau kuv li os. Kuv cov paj huam uas kuv tau post tseg rau hauv
'Paj huam extreme' kuv twb hais txog hlob nai phoo Vaj Pov...Zoov Zuag Hawj...thiab tseem tshuav Tub Npis Lis Foom,
lauj Kiab Toom pliaj Yob,Faiv Ntaj Lauj,Thoj Tub Yaj lawv cov uas muaj meej mom nrov thooj qab ntuj tiam sis kuv
tsis tau xav coj tuaj post rau hauv kuv qhov chaw sau paj huam xwb nawb. Yog muaj sij hawm no mus saib thiab twm
kuv 8 txoj paj huam uas kuv xub tiv ua ntej hauv meb" :D :D :D  

Nyob zoo Tubsojntsuam,

Ua li koj puas kam muab koj ib zaj Pajhuam Nom Tswv Hmoob los tso phim kuv cov duab nyob rau hauv nov thiab?

Yog koj kam no yuav muaj lus ua tsaug thiab muaj txiaj ntsim heev rau peb txhua tus...Kam kiag nawb...! Kam kiag...! Kus txaum yim rau koj ua ntej...Txais nawb...!


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#106
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View Postkoojziagkabzaug, on Oct 11 2008, 02:48 PM, said:

Nquagtuaj & Xeevtxwjlaug,

Neb cov duab puas yog Hmoob maj...? Heheheh...Kuv saib mas caj ntswm siab diam las...!


Attachment _phasnya..._xeem_1_.jpg

Attachment _lisfoom...mille_1_.jpg

Attachment tubnpis_...b_kos_1_.jpg

Attachment laujkiab...j_yob_1_.jpg

Posted Image

Yawg Hlob Vaj Pov

Posted Image

Zoov Zuag Her

Posted Image

Paj Kaub Her

Posted Image

Niam Ntawv Soob Lwj Yaj

"TXIV UA NTEJ TUB TUA NTXIV"

Puag hnub hmos
Nyuam qhuav dhau los
Lauj Kiab Toom
Thauj coj txib tsoom
Ua tus ib
Sawv pib yawg thib
Tsim qhia chiv
Tsa Hmoob de txiv
Nqa me thoob
Tub Npis Lis Foom
Sawv los koom
Tho kev ua ntej
Qhia cog nplej
Txua nom ua tswv
Txoj kev khwv
Nyob hauv los kuj
Cob kawm txuj
Nrog haiv neeg Nplog
Thaum kawj r.o.g.
Hluav taws kub xov
Hlob Vaj Pov
Ho los tuav coj
Tua phom loj!
Zov thoob haim nras
Pab Mes Kas
Dov txiav txoj kev
Uas nkhaus chev
Zoo li qab qwj
Yaj Soob Lwj
Hmoob tus niam ntawv
Thaum aib sawv
Piav txog pom case
Nyob Noom Hej
Tsoom Hmoob ntxub nws
Khaum kev tws
Mam tig los xav
Tsis muaj av
Kav ntuj qub qab
Kawj cob fab
Hmoob tawg 3 pab
Quaj ntsuag ploj y.u.a.g.
Hawj Zoov Zuag
Coj nyob Phu Npiab
Lub neej tshiab
Txom nyem tuag tshaib
Khaiv mus Thaib
Cawm sia raws hlob
Zaum thib ob
Thoj nam tawg r.o.g.
Tawm av Nplog
Tuaj As Mes Kas
Muaj Kuv ras
Thov Hmoob sib hlub
Ntsia thaum ub
Qhia txheej tiam no
Cim khaws nco
Kuv zaj paj huam
TUBSOJNTSUAM
Tua neev tim toj
Piv qhia koj
Txoj kev vam meej
Coj txiv neej
Pej xeem sawv daws
Tuav teb chaws
Peb zoo li no
Raws kuv nco
Thaum nom ua ntej
Sawv phaj ej!
Txawj vas sib hlub
Nchuav nyiaj kub
Kuv hais qhia ntxiv
Chiv hauv paus
Tuaj hlob luaj qhaus
Hmoob lub neej
Yuav tsum vam meej
Yam tsob nplej
Yawg cog nyob nej
Cov tom qab
Hnov txawj khib pab
Thooj siab koom ntsws
Nyooj txhib ntws
Coob npaum xub ntsaum
Hmoob thiaj xyaum
Sawv ua ib pawg
Txog thaum kawg
Luaj teb muaj chaw
Peb tsis ntshaw
Tseb nom tub r.o.g.
Sawv ntsuab vog
Hawv xov laj kab
Kev sib pab
Yog zoo npaj no
Yuav tsum nco
Kaw tuaj nruab siab
Nyob cog txhiab
Mus txog 100 xyoo
Hmoob thiaj zoo
Ciaj ib haiv neeg
Hlob nruaj nreeg
Muaj npe nto hmoo!!

"Kuv thov muab txoj paj huam no dedicate rau peb cov nom tswv Hmoob muaj meej mom tseem ceeb"Edited by Tub Soj Ntsuam, 07 January 2009 - 01:40 PM.


#107
Koob Tsheej

Koob Tsheej

  Bachelor Degree 2

 • Members
 • 356 posts
Reputation: 13
Good

Nyob zoo Koojziagkabzaug,

hnub no yuav tuaj cuav zog nws tej qab vag ris taug

xav tuaj thov nqa nws li ntais coj mus rauvtaws ua zaub

yuav tuaj hais nws es yuav nqa nws 2-3 daimduab cov nom

nyob hauv SAIB DUAB posts # 92, 99 coj mus ua history lawm mog

yuav coj mus ro tom Hmong Culture Show, vim cov duab ntawd zoo nkauj

cov phoojywg hnug xav tau coj los display, qhia, & ua dab neeg cob me yaus

xyov nws puas kam, tabsis hais tas cia li nqa hlo lawm xwb nawv me zoo phoojywg

vim nws tshajlij ntshiav tau tej duab qub qub, haib haib muaj nuj nqis zoo cia ua keebkwm...


Posted Image

KEV THAJYEEB NYOB HAUV LUB SIAB
KEV TSIMTXIAJ NYOB HAUV LUB TSWVYIM
KEV MUAJ FWJ CHIM NYOB NTAWM TES DEJNUM


#108
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent
Nyob zoo Tusojntsuam,

Zoo siab koj tseem muab ib zaj paj huam zoo heev tuaj phim kuv cov duab thiab. Luag tias ib txhais tes tsis npaum kaum txhais npab no yog tiag...Kuv cov duab xwb zoo tsis muaj kuab, ntxiv kioag koj zaj paj huam ua rau kuv cov duab muaj hwj huam tas nrho li...Ua tsaug nawb me Tub soj ntsuam...Nws soj txog qhov twg lawm...Txhob tuaj soj kuv nawb...kuv tssi muaj dab tsi rau nws soj li nawb...Hehheeh....


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#109
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

View PostKoob Tsheej, on Oct 18 2008, 07:07 AM, said:

Nyob zoo Koojziagkabzaug,

hnub no yuav tuaj cuav zog nws tej qab vag ris taug

xav tuaj thov nqa nws li ntais coj mus rauvtaws ua zaub

yuav tuaj hais nws es yuav nqa nws 2-3 daimduab cov nom

nyob hauv SAIB DUAB posts # 92, 99 coj mus ua history lawm mog

yuav coj mus ro tom Hmong Culture Show, vim cov duab ntawd zoo nkauj

cov phoojywg hnug xav tau coj los display, qhia, & ua dab neeg cob me yaus

xyov nws puas kam, tabsis hais tas cia li nqa hlo lawm xwb nawv me zoo phoojywg

vim nws tshajlij ntshiav tau tej duab qub qub, haib haib muaj nuj nqis zoo cia ua keebkwm...


Nyob zoo Koob Tsheej,

Uab...! Nws mas...! Tuaj nqa hluav taws yuav tau muab yam dab tsi pauv hos...Cia li nqa xwb tsis tau nawb...! Nws twb nqa kuv li khoom lawm...Nws hais ib zaj paj huam pauj nawb...Tsis li ces kuv twb chim kiag rau nws lawm...! Nyias muaj nyias tug hos...Nws zaj paj huam tuaj tshwm npoo av tsuag tsuag nawb...kuv twb ywg dej lawm...Ywb dej kom av phom...nws tuaj cog noob nawb...

Nws kav tsij mus ua nws lub tsev Hmoob zoo zoo kuv yuav tuaj xyuas nws ov...!


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#110
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View Postkoojziagkabzaug, on Oct 18 2008, 09:43 AM, said:

Nyob zoo Tusojntsuam,

Zoo siab koj tseem muab ib zaj paj huam zoo heev tuaj phim kuv cov duab thiab. Luag tias ib txhais tes tsis npaum kaum txhais npab no yog tiag...Kuv cov duab xwb zoo tsis muaj kuab, ntxiv kioag koj zaj paj huam ua rau kuv cov duab muaj hwj huam tas nrho li...Ua tsaug nawb me Tub soj ntsuam...Nws soj txog qhov twg lawm...Txhob tuaj soj kuv nawb...kuv tssi muaj dab tsi rau nws soj li nawb...Hehheeh....


KoojZiagKabZaug,

"Leej twg sau Soob Lwj Yaj lub npe tsis thwj lawm. Thov nej pab kho kom nws yog li sawv daws yeej ib txwm paub. Not Soob Lwj Vwj...
it is Soob Lwj Yaj okay. Please re-edit so it is right!! Thank you!! I like all these photos display in here"  


#111
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

View PostTub Soj Ntsuam, on Oct 18 2008, 03:13 PM, said:

KoojZiagKabZaug,

"Leej twg sau Soob Lwj Yaj lub npe tsis thwj lawm. Thov nej pab kho kom nws yog li sawv daws yeej ib txwm paub. Not Soob Lwj Vwj...
it is Soob Lwj Yaj okay. Please re-edit so it is right!! Thank you!! I like all these photos display in here" :D :D :D


Hehehh...Tubsojntsuam!

Tus txheeb ze hu li ces cia li sau li tus txheeb ze lawm...Ua tsaug nws soj ntsuam zoo heev.

Posted Image

Posted Image

Hmoob Dawb, 1890

Posted Image


Hmoob Dawb Quas Npab 1920

Posted Image

Hmoob Dub 1930

Edited by koojziagkabzaug, 16 November 2009 - 12:25 PM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#112
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
Tub Soj Ntsuam,


Tus chij no yog Vwj Paj Cai tus chij uas nws tsim los sawv tawmtsam Fabkis thaum 1910 mus rau 1920 ntawv mas.

Tos Hmoob cov coob tsis paub los vim Hmoob cov coob yog cov txajmuag tsis los lees paub lawm xwb.  Thaum ub Hmoob cov coob thuam tias Vaj Paj Cai "VWM" thiab "PHIM NPAB", twb yog li no thiaj li muaj tusrog lub npe hu ua "Rogg Phim Npab" sawv tawmtsam tua Fabkis txoj kev sause (tax).

Dua li no, tomqab no Nplog Liab thiaj li muab Vwj Paj Cai lub hwjchim thiab lub koobmeej los tsam pab peebzeej (tubrog) muaj lub npe hu ua "Koos Paj Cai."  Koos Paj Cai twb yog ib koos tubro muaj zog tshaj plaws nyob rau hauv tebchaws Nplog ne.

:)


View PostTub Soj Ntsuam, on Oct 16 2008, 09:27 PM, said:

KoobPheej,

"Tus chij no nws muaj meaning thiab txhais tau li cas nab. Oh! Nws puas yog Paj Cai Vwj tsim tus chij no tiag tiag ma? Yog hais tias yog no mas kuv kuj
muaj lus zoo siab heev rau Hmoob thiab laiv" :D :D :D  


#113
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

View PostKoobpheej, on Oct 18 2008, 06:51 PM, said:

Tub Soj Ntsuam,


Tus chij no yog Vwj Paj Cai tus chij uas nws tsim los sawv tawmtsam Fabkis thaum 1910 mus rau 1920 ntawv mas.

Tos Hmoob cov coob tsis paub los vim Hmoob cov coob yog cov txajmuag tsis los lees paub lawm xwb. Thaum ub Hmoob cov coob thuam tias Vaj Paj Cai "VWM" thiab "PHIM NPAB", twb yog li no thiaj li muaj tusrog lub npe hu ua "Rogg Phim Npab" sawv tawmtsam tua Fabkis txoj kev sause (tax).

Dua li no, tomqab no Nplog Liab thiaj li muab Vwj Paj Cai lub hwjchim thiab lub koobmeej los tsam pab peebzeej (tubrog) muaj lub npe hu ua "Koos Paj Cai." Koos Paj Cai twb yog ib koos tubro muaj zog tshaj plaws nyob rau hauv tebchaws Nplog ne.

:)


Koob Pheej,

Koj tham Paj Cai ntau zaud lawm, koj puas kam kuv tso Rog Paj Cais rau peb nyeem?


ROG PAJ CAI
Posted Image

Txom nyem npaum no tseem sau sev nyhav txog muab me nyuam mus muag los them se.CEV PHAU NTAWV


Phau ntawv "Rog Paj Cai" no tau muaj tuaj zoo li no: Xyoo 1972 lub 8 hli, Yaj Zoov Ntxheb thiab Yaj Txoov Yeeb nkawd tau mus cuag Yaj Txoov Tsawb vim nkawd xav khaws tej txuj Hmoob tseg. Nkawd tau kaw Txooj Tsawb zaj piav txog Rog Paj Cai. Xyoo 1974 no, Yaj Diav Thiaj li tau muab cov lus no ntaus thiab luam tawm. Nws tsis hloov Txooj Tsawb cov lus. Tos ho muab zaj no los luam tawm pub rau sawv daws nyeem, tsis yog vim tias yuav ntseeg tas txhia yam raws li nws tau piav: Yeej muaj ntaw yam uas yus ntseeg tsis tau. Tab sis vim cov laus lawv paub txog Paj Cai lawv tsawg zuj zus lawm. Phau ntawv no tsuas xav ceev ib zag kwv huam tseg vim muaj ntau leej Hmoob nyiam thiab xav nyeem. Muaj ntau leej hu Paj Cai tsam rog no ua ROG VWM. Tab sis ntshai yuav tsis txhob tis npe zoo li ntawd vim tsis yog vim vwm xwb. Tos Hmoob ho sawv ua rog mas yog vim Hmoob yeej xub raug kev yuam kev thuam lawm. Txooj Tsawb yug los nyob Moos Theeb teb. Nws tus txiv ntxawm tau nrog Paj Cai ua rog. Tom qab no Txooj Tsawb tsiv los nyob rau Xas Nyas Npus Lis teb. Nws tuag rau xyoo 1974. Yog muaj leej twg paub tej zaj zoo li Txooj Tsawb zaj mas thov hais qhia thiab. Cov khaws phau ntawv no lawv zoo ziab khaws thiab muab luam tawm rau tsoom Hmoob sawv daws tau nyeem.


COV ME NYUAM DEV

Thaum lub keeb lub puam chiv keeb huam yuaj los mus; lub keeb Paj Cai sawv rog los ntaus lub teb chaws Nplog no, mas muaj ib tug Hmoob hu ua Phes Cas. Nws muaj ib tug ntxhais lub hnub xyoog muaj 16 xyoo. Tus Paj Cai ntawd tsis paub xyov nws yog leej twg me tub me nyuam li. Nyob nyob, nws cia li tawm los nrog Phes Cas tus ntxhais tham. Nws thiaj li hais tias nws yog cov Hmoob Vwj, nws los nrog Xauv Tswb lawv nyob. Nws hu lawv ua niam ntxawm txiv ntxawm; nws yuav Phes Cas tus ntxhais. Nws yuav tau ob xyoo muaj ib tug me nyuam tub. Muaj ib hnub, ob niam txiv muaj lus tsis sib haum, Paj Cai txawm ris nws tus tub ncig mus txog nraum zoov, nws thiaj li seev ib suab tias "cas nws poj niam yuav hais ib lo lus tsis zoo rau nws ua tu nws lub siab". Paj Cai tsiv siab heev. Nws thiaj hu txog lub ntuj lub teb ib lo. Lub sij hawm ntawd Xauv Tswb lawv muaj ib tug maum dev yug tau peb tug me nyuam. Cov me nyuam dev no thiaj li quaj tias: "Lwj Xeeb, Lwj Xeeb, koj yog ib tug zoo neeg yuav los tuav lub ntuj lub teb; peb tus tswv yug peb lawv tsis pub mov rau peb noj, peb niam tsis muaj mis rau peb noj, peb tshaib tshaib plab, peb xav nrog koj thov me ntsis mov noj, Lwj Xeeb". Lwj Xeeb thiaj li plhws plhws cov me nyuam dev taub hau. Nws rov mus haus tsev mus nqa tau ib qho mov tuaj. Nws muaj qee ua peb phaj. Nws muaj rau peb tug me nyuam dev ntawd noj. Thaum cov me nyuam dev noj mov tag; cov me nyuam dev hais tias: Lwj Xeeb, koj ua niag neeg, koj pub mov rau peb noj tas, ces koj ris me nyuam mus tso hauv tsev, muaj ib tug niag neeg yuav tso ib tug tub tuaj tos koj mus cuag niag neeg ib lo, peb noj tas peb ua koj tsaug. Lwj Xeeb quaj ib pluag rau cov me nyuam dev ces nws thiaj li ris me nyuam mus rau hauv tsev.MUS CUAG NIAG NEEG

Lwj Xeeb thiaj tawm tuaj txog ntawm qhov rooj, txawm tuaj ib nthwv cua. Ib sij huam xwb nws pom muaj ib tug neeg cab ib tug txiv nees, txij ntua ntawm lub caj dab rov rau sawm lub taub hau dawb dawb cuag ntaub dawb. Lub cev dub dub cuag ntaub dub. Tus neeg ntawd txawm hais rau Lwj Xeeb tias "Lwj Xeeb, niag neeg tias niag neeg tso koj los qhia ntiaj teb tib neeg kom puab kev paub cai. Kom tsis txhob lam tau lam noj, lam tau lam ua. Mas koj tsis tau los qhia rau ntiaj teb neeg. Niag neeg kom kuv cab tus nees no tuaj tos koj. Koj los nrog kuv caij tus nees no mus. Niag neeg Faj Tim yuav muab ib lo lus rau koj kom koj coj rov los qhuab qhia ib tsoom laj mej pej xeem sawv daws huv tib sis". Ces Paj Cai txawm hais tias: "kuv tsis mus, kuv me neeg, kuv tsis mus". Tus hluas ntawd txawm hais tias: "koj tsis mus los tseg, tsis ua cas. Tuaj tib nthwv cua, Paj Cai looj hlias lawm. Tos hnov tus txiv nees twb khiav rag ntws hauv ntiaj teb, mus txog rau ntawm ib lub qab tsuas. Muaj ob tug tsov zov ob sab qhov rooj. Tus nees thiaj khiav rag ntws raws txoj kev tsaus ntuj nti lawm. Ib me ntsis tshwm plaws rau sab nraum ub pom kev kaj nrig huv si. Ib me ntsis thiaj mus txog rau ib lub tsev uas luag muab av thwv cib coj los txhim ua tsev zeb tsev tsua tsaus ntuj nti. Qhov txhia chaw daj rhwb rhob cuag dab tsi. Paj Cai pom muaj rau tus neeg zaum rau lub rooj. Muaj ib lub rooj ntawv. Muaj ntawv pawg lug saud. Rau tus neeg ntawd thiaj hu Paj Cai tias: "koj los nrog peb zaum lub rooj no". Yog tuam tshoj tim lwm tshoj theeb, tuam tswb tshoj lwm tswb peeb yuav muaj ib lo lus hais rau koj. Paj Cai thiaj mus nrog lawv zaum ntawm cov rooj ntawd ua ke. Nws mus zaum ntev li ib teev, Paj Cai thiaj hais tias: "yog li mas nej muaj tus lus dab tsi yuav hais rau kuv".NIAG NEEG COV LUS

Lawv hais tias: "tos me ntsis, niag neeg haj tseem tsis tau muaj lub zim txwv yuav los hais rau koj; tos me ntsis luag fim yuav los hais xwb". Paj Cai zaum tos. Ib me ntsis ciav tus niag neeg loj loj ntawd nqes txheej tsev saud los. Tus neeg ntawd loj hauj sim, muaj tsim muaj cag nroos. Tus ntawd thiaj hu ib lo tias: "koj tuaj los Lwj Xeeb". Thaum ub koj nrog kuv nyob ua ke, kuv tso koj mus lawm, kom mus qhia ntiaj teb tib neeg, mas koj cia li tsis tau qhia. Niam no kuv thiaj kom lawv tuaj tos koj tuaj cuag kuv. Kuv muaj ib lo lus yuav hais rau koj. Yam li tas nrho lub qab ntuj khwb, mas yog peb haiv Hmoob tseem tsis tau paub nyiam zoo, tsis paub nyiam huv. Tej me tub me nyuam hnav dab hnav tuag. Niam txiv tsis ua tib zoo kho ris tsho rau hnav kom lub cev huv si. Koj rov qab mus, koj mus ntaus teb ntaus chaw ib tsoom laj mej pej xeem thoob plaws lub qab ntuj neeg hu ua tus Hmoob no, kom sawv daws txawj hnav ris hnav tsho. Hmo ntuj pw ua zoo kho pam vov kom tsis txhob pub yoov tom, mus hav xoov tsis txhob pub hiab tom. rhaub dej los ntxuav lub cev. Kom tus neeg lub cev nqaij sov. Tej roj ntsha thiaj khiav zoo. Mas sawv daws thiaj yuav kho tau kom yus lub neej vam meej mus lawm yav tom ntej. Maum npua xya me nyuam tuag, kom sawv daws tsis txhob noj. Tej nas kos tsis txhob mus khawb khawb. Vim sawv daws tsis paub caiv paub cim mas noj tau tej yam txhaum ntawd thiaj li ua mob ua ntsaj rau hauv lub cev; ces thiaj muaj mob muaj nkeeg, tau ploj tau tuag. Koj mus hais rau teb rau chaw huv tib si. Paj Cai teb tias: Ab! kuv hais ntshai yuav tsis txaus sawv daws ntseeg. Thov koj tso koj ib tug neeg tuaj mus hais. Niag neeg hais tias: "tsis ntshai". Yog li koj tsis hais los tseg. kuv muab ntim dej no rau koj, ib me ntsis lawv muab tus nees ntawd xa koj mus rau ib nta ntuj, koj muab ntim dej ntawd tsuag plaub pas rau plaub ceg kaum ntuj. Koj tsis hais los tseg. Nws nrog lawv tham tas li ntawd, lawv muab tau ib rab yaj phom nrov kaum peb teg rau nws. Lawv tseem muab ib phau ntawv sau thiab peb rab cwj mem rau nws thiab. Nws thiaj li nqa los. Paj Cai caij tus nees ntawd txog ib nta ntuj, nws muab cov dej ntawd tsuag plaub pas rau plaub ceg kaum ntuj, ces nws thiaj li rov qab los txog tsev. Paj Cai tseem muaj ib lub nqe hu ua Xeeb Txoov. Nws los txog tsev nws poj niam thiaj hais rau nws tias: "Xeeb Txoov", ua cas kuv tsis txawj xav. Kuv muaj ib lo lus ua rau koj tu siab lawm los ua cas koj yuav khiav lawm tau ib hnub ib hmos txog tav no, koj tu siab rau qhov twg? Koj tib tug los nrog kuv nyob, kuv ntaus lub siab txhaum lawm kuv thiaj muaj tau ib lo lus tsis zoo koj siab, koj khiav dua qhov twg lawm? Nws teb nws poj niam tias: "kuv tsis khiav, yog kuv muaj hauj lwm mus lawm xwb".

THOOJ XOV PAJ TAWG

Thaum ntawd yuav txog peb caug thiab. Muaj ib hnub Paj Cai tus txiv ntxawm tua ib tug npua tsiab noj. Nws hu tsoom laus sawv daws tuaj noj. Ces Paj Cai txawm muab ib nyuag thooj xov paj xuab xuab kauv ua ib thooj ceev ceev luaj ntiv tes. Nws txawm muab pov rhees deb li rau daj, thiaj li tawg nrov poog cuag ib lub foob pob. Lub qhov qawj qees txaus ib tug las npua pw. Ib zeej tsoom laus ntawd plhu dub tag huv si. Paj Cai hais rau sawv daws tias: "nej puas ua tau li ntawd". Zeej tsoom hais tias: "ua tsis tau". Ces Paj Cai muab kiag ib thooj xov paj cev rau nes tus txiv ntxawm. tus txiv ntxawm thiaj muab kauv kauv tau ib thooj, muab pov rhees mus ntsiag to. Sawv daws thiaj li taij zom zaws koj Paj Cai rov muab thooj ntawd pov saib puav yuav zoo li cas tiag. Paj Cai muab thooj ntawd coj los pov kuj tawg li qub. Nws pov tas nws kom sawv daws pw, tawg ib teg lub qhov raug cov av ntawd qawj qees txaus ib tug las npua pw thiab. Mas Paj Cai kuj tsis tau muab cov lus no coj los qhia rau sawv daws paub.


VWM SAU NTAUB SAU NTAWV

Mas cov tib neeg nyob rau lub Moos Vaij teb chaws ntawd, muaj ib tug hu ua Txhiaj Kuam; yog cov Hmoob Yaj. Muaj ib tug hu ua Phes Cas; yog cov Hmoob Vaj. Ib tug hu ua Xaiv Tub, ib tug hu ua Vaj Txoov Kav; yog cov Hmoob Vaj. It tug yog cov Hmoob Lauj. Lawv pab ntawd thiaj li vwm txawj sau ntaub sau ntawv. Lawv sau tau ntaub tau ntawv tiag. Lawv plaub tug ntawd sau ntawv tuaj mus cev rau Paj Cai. Paj Cai muab nyeem tas, nws sau ib tsab ntawv xa rov rau lawv plaub tug ntawd. Plaub tug ntawd thiaj li qhia Paj Cai tej lus rau teb rau chaw tias: "tas ntiaj teb tib neeg tsuav hu ua tus Hmoob no mas kom paub caiv paub cim". "kom sawv daws ua zoo hlub tej me tub me nyuam, yug tau los lawm; ua zoo rhaub dej kub ntxuav tej me tes me taw". "Kho ris tsho rau hnav, hmo ntuj tsis txhob pub yoov tom, tus neeg ntawd thiaj tsis muaj txiab muaj nteeg". "Nqaij, mas joj kiag tus tsiaj zoo zoo uas luag txhob txwm muab coj los tua kiag rau sawv daws noj xwb". "Tus xya me nyuam tuag tsis txhob noj". "Tus hlauv nyhuv tuag tsis txhob noj". "Kom tsis txhob mus khawb nas kos, tsis txhob mus tua tua tej nas tej noog, ib leeg kuj muaj ib txog sia, leej twg los kuj tsis xav tuag". "Tej xyoob tej ntoo los yuav tus twg txiav tus ntawd xwb, tus tsis yuav tsis txhob muab txiav txiav pov tseg". "Txij no lawm yav tod, tej neeg tuag tsis txhob muab tsiaj tua rau ntau ntau". "Yog niam yog txiv hlub tiag tiag tsuas tua ib tug rau xwb". "Yog yuav tua ob tug peb tug, mas tua noj xwb tsis txhob muab laws tawv, cia li hlais kiag daim tawv xyaw cov nqaij coj los ua noj". Muab tej tsiaj coj los laws tawv li ub li no mas maub luag cev nqaij coj los rhuav noj; ces luag tus ntsuj plig nce mus rau saum ntuj ub, luag kuj txawj mus hais rau saum ub thiab; mas tas lub ntuj lub teb kuj muaj ib tug los tu plaub tu ntug, mas nyuaj luag tas zog.

LUB PHIJ XAB


Hnub ntawd Paj Cai tus txiv ntxawm hais tias: "Nplog saib tsis taus peb tsoom Hmoob, koj muaj hwj huaj tas npaum ko; ces hais rau lub teb chaws tso sawv daws sawv los tua Nplog laud, peb thiaj yuav tau peb tej av". Paj Cai hais tias: "Luag niag neeg muab lus rau kuv, tab sis luag tsis tau muab ib lo lus tseem ceeb koj kuv coj los tua lub teb lub chaw Nplog nod". Sawv daws maj mam ua siab ntev khwv mus, tsis txhob muaj ib tug mus hais rau nom rau tswv; sawv daws maj mam ua txog hnub kawg fim yuav muaj tus los qhuab qhia sawv daws. Paj Cai hais tau li ntawd rau sawv daws; sawv daws sib tham txog ib tag hmo. Paj Cai thiaj li kom hais rau tsoom xov thawj sawv daws. Kom nws cov thwj tim mus qhia rau ib tsoom laj mej pej xeem kom sawv daws tuaj txais rooj ntaub rooj ntawv. Nws muab tas nrho lub teb chaws ntawd los faib. Tus Hmoob Yaj, nws muab tsa ua Yaj Tsawb Yej; nws lub npe hu ua Txhiaj Kuam. Nws tsa ib tug Hmoob Laug, yog cov Hmoob Lauj; nws muab tsa ua Lauj Tuam Thaij. Nws tsa ib tug Hmoob Vaj uas ib txwm los nes yeej ua Phes Cas. Tus ntawd nws muab tsa ua Vaj Xeeb Zeej. Niam no lawv plaub tug ntawd thiaj li los ua nws cov thwj tim sau ntawv. Nws thiaj muab tau jplaub qho chaw rau lawv plaub tug ntawd nyob. Sawv daws sab laj tas ib tag hmo. Ces txawm ya plho tau ib lub phij xab los poob nthav rau ntawm Paj Cai lub hauv plag. Muaj ib phau ntawv pav khov kho rau saud lub phij xab. Lub phij xab ntawd muaj hlua pav huv tib si. Qhov loj muaj ib puag ntau. Qhov ntev muaj ib dag txhais. Paj Cai hais tias: Sawv daws sim los saib cov ntawv ntawd saib. Luag hais tias hauv no muaj ib yam zoo. Kom peb nrhiav chaw zoo coj los teem tseg. Maj mam puv zim txwv peb muab cov hauv no qhib. Qhib cov hauv no mus txij twg mas lub teb chaws yuav ruaj mus txij ntawd. Paj Cai lawv tseem mus nrhiav chaw rau hauv nws txaj lawm, nws tseem nrhiav tsis tau tau chaw. Paj Cai tus txiv ntxawm Xauv Tswb pw haus yeeb ntawd, nws thiaj muab nws tus vuab thauj los nyom lub phij xab ntawd. Nws muab lij to kiag ib qho. Nws muab nyom nrov nphoov qhib plho lawm. Thiaj li tawm ib co kooj coob ya nrov ntwg mus puv nkaus tsev. Paj Cai thiaj nthe tawg ntho tias: "Cas! Leej twg yuav ua puas xwm li ntawd". Kaj tsij zoj zeeg sawv daws ntes cov kooj ntawd los kaw hauv no! Muaj ib hnub twg, cov kooj ntawd ya mus puv qhov twg, mas lub teb chaws yuav ruaj mus txij li ntawd! Sawv daws thiaj nrog Paj Cai ntes cov kooj rov los kaw hauv phij xab. Puv peb hnub, Paj Cai muab qhib saib. Ib tug twb tsis muaj li lawm! Paj Cai thiaj li quaj ib pluag tias: "Sawv daws xav ntaus lub teb chaws, ua cas siab yuav tsis ntev yuav phem ua luaj". Ua li no ces niag neeg pab tsis tau sawv daws ib txog hauj lwm tseem ceeb.


TUS NTOO NCAU CUAJ TUS CEG

Ces Paj Cai thiaj kom sawv daws mus khawb ib tug ntoo ncau cuaj tug ceg los txhos rau ntawm Paj Cai qhov rooj. Tus ntoo ntawd siab li peb tawm ru tsev. Ces nws koj nws cov thwj tim tuaj nrog nws sau ntawv. Thaum nws yuav mus cuag niag neeg mas nws mus saum tus ntsis ntoo ntawd mus lawm. Nws yuav rov los nws nqes saum tus ntoo los. Tas teb chaws sawv daws tuaj xyuas, sawv daws pom. Thaum ntaw sawv daws kuj tau ntseeg nws.

NWS HLAWV XYAB NTAWV

Tus txiv ntxawm thiaj li hais tias: "Nplog ua phem kawg nkaus rau peb Hmoob, muaj ib tug nom Nplog nyob rau lub Moos Vaij, ib tug nyob rau lub Moos Hwv; niaj hnub sau yus tsoom Hmoob mus ua nws qhev ua liaj noj. Ib tug toj xeem sau neeg mus pab nws ua liaj ua teb, ib leeg ua tsib hnub". Peb sawv daws ntxeev siab, koj ua ib tug koj, koj los pab tau peb sawv daws lawm; mas peb sawv daws sawv los mus txum tub teb chaws. Paj Cai niaj hnub muab ib teg xyab, ntawv yaj khaum ceeb khaum ckoj los txi lub ntuj.

Thaum nws yuav txi lub ntuj, nws sawv mus hu cov dab ntuj. Nws hais tias:

"Thov txog lub ntuj lub teb,
niam txiv faj tim txaim pem ceeb,
lij lim txaim thoob theeb,
nyem no koj sawv los txum vim tuam tshoj tim lwm tshoj theeb,
tuam tswb tshoj lwm tswb peeb,
nyem no koj sawv los txum vim nyob luaj a r og mus peb tshim tob;
thov koj nqes los pab peb me tub me nyuam koj tau lub chaw nyob;
niam txiv tuam tshoj tim lwm tshoj theeb, tuam tswb tshoj lwm tswb peeb.
Zaum no koj sawv los txum vim, zaum luaj a r og mus peb tshim;
thov rau ntawm lub ntuj nqes nroos los pab peb me tub me nyuam tau lub chaw ua lim".

= txhais tias:

Thov txog lub ntuj lub teb,
niam txiv Huab tais Ntuj nyob pem ceeb tsheej
Nyob txhua nrho lub ntuj
Nyem no koj sawv los zaum vim luag tus Loj ntxeev siab tus yau sawv r og
Tuam Tswb Tshoj( tus Loj ntxeev siab) lwm Tswb peeb ( me nyuam sawv ua r og)
nyem no koj sawv los zaum vim nyob luaj a r og mus peb tshim tob;
thov koj nqes los pab peb me tub me nyuam kom tau lub chaw nyob;
niam txiv tuam tshoj lam lwm tshoj kub tus loj ntxeev siab tus yau sawv r og.
Zaum no koj sawv los zaum vim, zaum luaj a r og mus peb tshim;
thov rau ntawm lub ntuj nqes nroos los pab peb me tub me nyuam tau lub chaw ua lim".


Posted Image

Muab Hmoob yuam qhe khaub ncaws liab qab thaij duab los khav kev Caij Tsuj rau lawm teb chaws.
Hmoob tsis tau liab qab dua, txaj muag tsuav tuag xwb.


Edited by koojziagkabzaug, 07 February 2009 - 10:51 AM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#114
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent
Posted Image


SIB TUA THAWJ NPLUA

Paj Cai mus fiv lub ntuj li ntawd tas, nws rov qab los. Nws tus txiv ntxawm siab kub heev. Paj Cai tias: "cia peb maj mam ua siab ntev ntev ua mus txog rau lub xyoo, mas lub ntuj yuav zoo li cas los thiaj paub". Tus txiv ntxawm hais tias: Mab sua phem tag npaum li no, ua ib tug Tswv Xeev, sawv daws muaj hauj lwm yuav mus cuag nws; niam mus zaum pua ceg lua rau; zaum zaum mob ceg tas nrho haj tseem cem yus tsaus muag nti thiab. Koj muaj hwj huam tas npaum ko, ces peb sawv daws sawv los ntaus lub teb chaws xwb ntag! Nyob teb chaws ntawd muaj ib tug Hmoob yog cov nom tswv Nplog tuaj tsa nws ua Toj Xeem. Tus Toj Xeem ntawd thiaj mus koom rau cov nom, rau tus Tswv Xeev nyob Moos Vaij. Cov Fab Kis thiaj li paub. Lawv tso tub rog Nyab Laj tuaj mus xyuas Paj Cai lawv. Thaum tuaj txog lawm, lawv yuav tsum sib tua. Lawv sib tua ib nplua li ntawd rov qab los txog.


RAB TUAM PHOM

Paj Cai thiaj mus cuag ib tug Hmoob hu ua Kaub Chav. Tus Hmoob ntawd txawj ntaus phom. Paj Cai koj Kaub Chav ntaus tau ib rab tuam phom. Muab cov xob, cov leej faj, cov thee coj los tuav ua tshuaj tua. Tua ib teg yog rau las tshuaj. Ib phom mas ntim tau peb caug tsib lub mas txwv tso rau hauv. Muaj ib tug Hmoob hu ua Lwv; Paj Cai muab nws los ua tus tua rab phom thaib tsav rab phom ntawd. Thaum yuav tua nws muab rab tuam phom khaum rau saum nws xub pwg. Tua ib teg mas rab phom ya mus ntsia av tob li ib tshim, mam mus rho rov qab los tua dua. Tua ib phom mas tuag nyog kaum peb plaub leeg li ntawd. Luag tej tsis mauj leej twg yuav tua taus, tsuas kawg yog tus Lwv xwb nws thiaj li tua tau rab phom ntawd. Lawv thiaj li tau ua rog tau ob xyoo.

NTAUS MOOS THEEB MOOS HWV

Xyoo peb, Paj Cai tso cov tub rog tuaj mus ntaus lub Moos Vaij, mus tua rau Npam Xem, rau Xoob Xas, raws tus dej Naj Xees nce toj nqes hav. Nws tseem tso tub rog mus ntaws rau Moos Hwv, uas puas rau Puab Yib teb yuav lawm Moos Theeb pem Nyab laj qaum teb. Lawv mus tua lub yeej loj ntawd, tub rog tawg tas khiav rov qab. Muaj plaub tug Fab Kis nyob huav; plaub tug Fab Kis ntawd khiav tawm lawm.. Lawv mus puav tau cov tub rog Nyab Laj nyob hauv lub yeej ntawd tab sis lawv tseem tsis tau mus hauv lub yeej. Lawv xav mus los luag kuj pheej tua tuaj. Lawv thiaj li tso tseg rov nce los mus rau Dawm Cua, rau toj siab, rau toj roob Tsov Zaum. Nyob ntawd, muaj ib hom txiv ntoo yog cov txiv puab tawm. Cov tub rog de cov txiv puab tawm coj mus tsoo rau hauv tus dej ntawd, cov tub rog Nyab Laj khawb qhov hauv av tuaj mus nqa tus dej ntawd los ua mov noj; cov tub rog Nyab Laj thiaj li mob plab, zawv plab noj tsis taus mov, tuag coob leej nyob hauv lub yeej ntawd lawm. Lawv thiaj ua ib siab dhia tawm hauv lub yeej los mus. Hnub ntawd yog Vaj Txoov Kav uas nws lub npe nom Paj Cai tis rau nws hu ua Vaj Tuam Thaij, nws cov tub rog thiaj li mus tua lub Moos Hwv ua luag tuag tas nrho.UA PHEM RAU COV POJ NIAM

Tshuav cov poj niam khiav los hwm lawv pab ntawd. Cov poj niam Nplog khiav los hais tias: "Zaum no, peb thov los nyob hauv nej xub ntiag, peb los zwm rau nej, thov nej tsis txhob tua peb". Ces Vaj Tuam Thaij tso lus rau cov tub rog huv tib si kom lawv muab cov poj niam ntawd ua dev ua npua. Nws tso lus li ntawd, cov Hmoob ntawd muaj ib tug yog cov Hmoob Xyooj hu ua Teev, nws yog neeg siab phem kawg. Nws ua tej yam tim tsis taus lub ntuj. Nws muab cov poj niam los ua dev ua npua tas, nws muab riam los phais lawv thiab muab txoj nyhuv me nyuam lis coj los saib. Nws thiaj pom tias txoj nyhuv me nyuam mus txog hauv lawd, ncau ua ob ceg. Yog muaj me nyuam rau ces sab laug mas yog tub, muaj rau ces sab xis mas yog ntxhais. Lawv huab tau nyiaj txiag ntau ntau kawg. Thaum lawv yuav rov los, Vaj Tuam Thaij txwv tsis pub leej twg tham tej ntawd rau Paj Cai paub.

RAB NTAJ RAUG PAJ CAI XUB PWG

Txhia niaj txhia zaus sawv daws yuav mus ua tsov ua rog, mas Paj Cai xub maub ib tug chij tsa rau saum ntuj. Nws mus teev ntuj tas ces nws muab nws rab raim ntaj ntev muaj ib mev rau nws tus thawj tub rog txiav peb raig rau ntawm nws ib sab xub pwg tsis to li. Lawv ua rog tau peb xyoos, tsis muaj ib tug tuag ib tug to ib qho li, ua txog twg yeej los zoo txog twg, ua txog twg yeej txog ntawd. Txiv thaum lawv mus ua phem rau cov poj niam ua nyob rau Moos Hwv rov qab los txog. Tom qab no, Paf Kis ho tuaj peb ceg tuaj mus ntaus lawv. Tuaj ib ceg Moos Hwv tuaj, tuaj ib ceg Npas Xem Xoob Xas tuaj, tuaj ib ceg Moos Vaij tuaj. Sawv daws tuaj mus nto rau pem lub tuam roob loj lawd; lawv thiaj muab cov hom coj los tshuab sib hu cov tub rog. Ces Paj Cai cov tub rog thiaj xa xov los rau tom qab tias tsov rog loj tas nrho tuaj lawm, saib nej cov nom tswv yuav hais li cas? Paj Cai muab tus chij coj los txi zoj lub ntuj lub teb, nes mus thov lub ntuj tias: "Thov txog niam txiv lub ntuj lub teb, niam txiv faj tim Huab Tais, tuam tshoj tim lwm tshoj theeb, tuam tswb tshoj lwm tswb peeb, zaum no niam txiv Huab Tais sawv los txum vim nyob luaj av rog mus peb tshim tob, zaum no niam txiv Huab Tais sawv los txum vim, thov nej sawv los pab me tub me nyuam tau lub chaw nyob. Zaum no niam, niam txiv tuam tshoj tim lwm tshoj theeb, tuam tswb tshoj lwm tswb peeb, sawv los txum vim rog luag av mus peb tshim, zaum no thov koj sawv los pab peb me tub me nyuam tau lub chaw ua lim". Ces Paj Cai muab tus chij txhos ntso, nws mus fiv lub ntuj tas nrho. Nws thiaj rho hlo nws rab ntaj cev rau Nkaj Suav cov Hmoob Yaj. Nkaj Suav thiaj rho hlo rab ntaj ntawd xa tib ntag rau Paj Cai ib sab xub pwg. Ua ciav ntshav si lawd! Paj Cai thiaj li quaj dhev hais tias: "Nej cov neeg no, nej mus ua tsov ua rog, nej ua puas xwm poob ntsej muag rau lub ntuj lub teb lawm, nyem no txaj muag rau lub ntuj lub teb dhau. Saib yog leej twg tau ua txhaum zoo li cas lawd! Kom nws cial li los hais rau ntawm lub thaj teev ntuj no. Seb leej twg puas yuav los lees txim". Ces Lauj Tuam Thaij thiaj hais tias: "Aub! Hais rau niam txiv tus loj, yog zaum mus ntaus Moos Hw, hais rau koj tau paub. Hais rau niam txiv tus loj. Ua tau los yog koj foom ib lo lus tias tau, mas sawv saws thiaj ua tau. Koj hais tias heev, sawv d aws thiaj li heev,koj hais tias tsis zoo ces sawv daws kuj tau qhov tsis zoo tiag. Mas yog vim zaum ntawd Vam Tuam Thaij tso lus rau cov tub rog muab cov poj nima Nplog los ua dev ua npua. Muaj plaub yig Hmoob nrog cov Nplog ntawd nyob ua ke, mas cov tub rog tseem muab cov poj niam Hmoob los ua dev ua npua thiab. Ua phem rau tas, lawv tseem muab tua, muab riab lis txoj nyhuv me nyuam los saib, zoo li cas mas lawv paub tas huv tib si. Hais rau koj, koj hais tias sawv daws ho thaiv lub ntuj lub teb mus los sawv daws ho ua; koj hais tias tsis tau lawm, los sawv daws tsum tso tseg.

TSIS KAM HWM LUAG

Ces Paj Cai thiaj cem cem Vaj Tuaj Thaij tias: Neeg siab phem siab tsis zoo. Ua mus tsis tim lub ntuj lub teb, mas yuav tsis tau lub ntuj los ntoo, tsis tau lub teb los tsuj. Kav tsij zoj zeeg kwv phom sai sai mus hwm Fab Kis niam no xwb. Nej sawv daws sau tej raim tej phom ntawd nqa mus rau Xyooj Tuab Xeeb. Kav tsij zoj zeeg mus koom Fab Kis luag thiaj hlub. Tsis txhob mus tua luag lawm yav tom ntej". Vaj Tuam Thaij hais tias: "Mus tua, txog txij tsis yeej tiag txaus khiav mam khiav, txaus mus hwm los mam mus hwm. Nyuam qhuav ua li no xwb twb tsis tau mus tua luag ib nplua. Yav tas los lawm tshav twg los yus yeej xwb. Kuv niaj hnub kwv tus chij ntawd, muas txwv tuaj raug kuv pob ntseg, hauv siab, pob muag o tas kuv twb tsis to ib qho qhov twg. Tsis ntshai! Cia thov nws, nws tsis txhob rawm ua li ntawd sai, cia nyob txij ntawm kuv tib tug kuv pob tas nrho ntsug rog ntawd, kuv ua tus thaiv tas nrho mus. Thaum kuv tsis yeej lawm nws mam li tso lus rau nws cov thawj sawv daws yuav khiav los mam li khiav". Paj Cai hais tias: "Tsis ntshai! Koj cov peeb thiab koj, nej yeej meem mus, peb txhiab tus tub rog no koj yeej meem coj kom tas mus. Tas sis kuv cov thwj tim thiab cov xov thawj mas kuv kom lawv kav tsij zoj zeeg nqa tej riam phom mus rau Xyooj Tuam Xeeb, mas Xyooj Tuam Xeeb nqes mus hnub no lawm. Txog caij yeej los yeej hnub no, swb los swb hnub no, tsis muaj ib yam dab tsi yuav los mus ntxiv lawm yav tom ntej". Paj Cai hais li ntawd tas, nws thiaj li sau nra khiav lawm. Nws tso lus rau cov thwj tim kom lawv kav tsij nqa tej raim phom mus, vim lawv txeeb tau cov phom ntau ntau heev lawm; ces sawv daws thiaj kwv cov phom mus hais rau Xyooj Tuam Xeeb.

RAUG LUAG TUA

Vaj Tuam Thaij thiaj li coj cov tub rog mus tua. Mus txog, lawv muab rab tuam phom tua ib phom, tuag kiag plaub tug Nyab Laj rau ntawm chaw. Nyab Laj tua ib phom tuaj, raug Lwv ua Lwv tuag kiag lawm. Ces Vaj Tuam Thaij muab tus chij coj los tsa zoj, nws hle tsho liab qab ploog hu ntuj hu teb laws. Nrov ib phom tuaj raug Vaj Tuam Thaij tuag kiag lawm thaib. Muaj ib tug hu ua Nkais Xaiv, yog cov Hmoob Thoj, nws thiaj sawv tsees los nthos nkaus tus chij hu ntuj tib laws, nws txhib tsoom peeb. Cov peeb sawv daws thiaj nqa phom tua. Tua zaum ob tuaj lawv tuag kiag plaub leeg rau ntawm chaw ntag. Sib tua me ntsis lawv tuag txog kaum plaub leeg, ces sawv daws thiaj sib tw khiav tawg los mus. Lawv khiav raws ib lub roob nqeeb, muas txwv tuaj tshav raug tus twg nws kuj cia li vau hlo li lawm. Mas sawv daws nyias thiaj khiav nyias tawg rov los nyiag coj poj niam me nyuam huv tib si sib pus khiav mus rau hav zoov.

MUS HWM FAB KIS

Ces Xyooj Tuam Xeeb thiaj li coj tas nrho ib tsoom xov thawj, ib tsoom thwj tim mus hwm Fab Kis. Fab Kis thiaj hais tias: Nej swb lawm, nej khiav lawm, nej thiaj rov los hw peb los sawv daws rov qab sib ua kwv ua tij sib haum xeeb nyob, tab sis mas kom tus Paj Cai ntawd tuaj cuag peb tso. Yog nws tsis tuaj mas peb kuj tsis zoo siab thaib. Yog nws tuaj mas sawv daws thiaj li yuav zoo siab.

SAWV DAWS CHEEM PAJ CAI

Xyooj Tuam Xeeb rov los hais rau Paj Cai. Paj Cai hais tias: "Mus xub xub. Ciaj los cia mus ciaj ntawm luag xub ntiag. Tuag los kuj mus tuag ntawm luag xub ntiag. Ua ib zaug li no poob lub ntsij lub muag, vim neeg siab tsis ncaj ua tau li no lawm, mas yuav tsum mus hwm luag. Mus nqa tes ua ntaj teg hawm luag thiaj li haum txoj kev txoj cai. Luag swb yus lawm los luag kuj yuav nqa tes ua ntaj teg tuaj hawm yus ib yam. Yus swb luag yus kuj yuav nqa tes ua ntaj teg mus hawm luag thiaj yog". Ces nws poj niam thiab Xauv Tswb nkawd tsis kheev, tsis pub mus li. Sawv daws nthos Paj Cai tes cuag dab tsi. Lawv muab nws xa mus nyob rau tim ib daig teb puag tim plawv hav zoov.

TUS TUAJ NTUAS PAJ CAI

Nyem no lub teb chaws twb tus lawm, sawv daws twb mus hwm Fab Kis tas lawm. Nyob nyob thiaj li muaj ib tug neeg tuaj. Luag hais tias tuaj pog pem ub tuaj. Tus neeg ntawd thiaj li tuaj ntuas Paj Cai thiab ntuas teb chaws sawv daws tias: "Nej yuav mus ruam ua luaj dab tsi? Nej yuav mus ua tsov ua rog ua dab tsi! Luag ua no luag muaj ib lub hauv paus xa riam xa phom tuaj rau luag, luag thiaj tuav tau lub teb chaws. Nej yuav mus ua dab tsi? Nej ua tas lawm, tsis tau nqaij tau mov noj, nej ua tas nej yeej tsis muaj ib lub zog qhov twg tuaj lawm. Thaum ub, niag neeg sawv daws lub keeb lub puam, luag tsuas npaj ntuas lub teb lub chaw xwb, luag tsis npaj ua tsov ua rog".

PAJ CAI TUAG

Ces Paj Cai thiaj mus nyob hauv daim teb ntawd. Muaj ib hnub, nws xa lus rov los rau nws tus yawm yij uas yog nws tus txiv ntxawm tus ntxhais mus yuav. Nws fi xov los tias: "Mus hais rau yawm yij Knaj Suav, ib sim kwv tij nus vauv sib hlub kawg nkaus, kom nws tuaj nrog kuv pw ib hmos. Tshuav plaub hnub thiab luag yuav tso neeg tuaj muab kuv tua". Ces tus yawm yij Nkaj Suav thiaj mus nrog Paj Cai po ib hmos tim teb. Tua ib tug qaib sam noj. Nws noj tas, nws ua Paj Cai tsaug, nws yuav rov qab. Paj Cai hais tias: "Yawm yij, koj mus, koj mloog xov, zaum no tshuav peb hnub xwb luag yuav muab kuv tua. Yog kuv tsis tuag ib zaug mas yeej tsis tsheej li. Npaum twg los yuav tsum cia kuv tuag ib zaug mas thiaj li tas. Tsis tuag mas tsis tas li. Cia kuv tuag mus ntxuav lub txim txhaum mas thiaj li zoo. Ntiaj teb tib neeg phem tas nrho, txaj muag rau lub ntuj lub teb kawg nkaus lawm". Ces tus yawm yij rov qab los tsev lawm. Nws thiaj li hais rau nws poj niam tias: "Koj naid, koj rov qab mus tsev, koj mus cub koj txaum cawv. Koj cub tsuag tsuag tau, koj muab ob tug lau qaib sam tua hau siav siav. Tag kis, yog koj cub tau ntxov mas koj tuaj kom txog kuv, koj cub tau lig ces koj tsis txhob tuaj. Nab kis koj mam sawv ntxov ntxov tuaj. Yog koj tuaj tsis tau txog kuv, tuaj txog ib tog kev hos koj pom nag xob nag cua nroo ntws, ntuj tsaus nti, mas yog lawv twb muab kuv tua lawm. Koj tsis txhob nqa tuaj. Tuaj los kuv tsis tau noj lawm. Koj rov mus hais rau cov txiv ntxawm thiab cov kwv tij kom lawv tuaj kwv kuv mus. Lawv tua kuv tuag mas lawv txiav kuv lub taub hau lawm. Nej muab kuv lub cev kwv coj mus tso rau pem qaum tsev. Nej txhob rawm muab kuv los. Nej muab tso tseg rau pe ib hmos. Mas nej tsis txhob tuaj quaj tuaj nyiav kuv li. Kuv tsis nyiam kiag li. Hmo ntawed, nej saib yuav muaj ib tug tsiaj qus los knawb ib lub qhov, khawb qhov twg mas nej muab kuv faus rau qhov ntawd". Ces Paj Cai poj niam thiaj rov qab los mus tsev. Los mus cub nws txaum cawv lawm. Nws cub tas twb tsaus ntuj lawm. Hmo ntawd nws phov phov ib tag hmo, tua qaib coj los hau siav siav cia. Tag kis nws tsaug tsaug zog. Nws tsim dheev los ces hnub twb yuav tawm. Nws sawv tsees los ua mov tsuag tsuag rau rov me nyuam noj tas. Nws ris hlo kawm mus txog ib tog kev, ua ciav ntuj tsaus ntais, nag xob nag cua nroo ntws. Ces nes cia li tig hlo rov qab. Nws khiav khiav rov los hais rau tus txiv ntxawm Xauv Tswb thiab cov kwv tij tias: "Nws tau hais zoo li no rau kuv, mas kuv xav xyov puas yuav muaj raws li nws hais los tsis muaj. Tab sis nej sawv daws lam nrog kuv mus xyuas". Ces cov kwv tij sawv daws thiaj nrog Paj Cai poj niam mus txog tom teb. Ua ciav lawv twb muab Paj Cai tua tuag lawm tiag. Lawv coj Paj Cai mus sawv ntsug rau ntawm tog tsev. Muaj ib ya cav khaum txij ntua caj dab. Nws mus ib nkaus rau ntawd. Lawv muab nws lub caj dab txiav tu nrho rau ntawm yav cav. Cov tuaj tua Paj Cai ntawd muaj tsib leeg. Muaj plaub tug yog Mab Daum, ib tug yog Hmoob. Tus Hmoob ntawd lub npe hu ua Qhua Kuam. Lawv txiav kiag Paj Cai lub taub hau tu nrho. Lawv muab nws lub taub hau ntim rau hauv ib lub hnab Mab Daum ris mus lawm.


FAUS PAJ CAI YAV CEV

Paj Cai cov kwv tij thiaj tuaj kwv Paj Cai yav cev mus txog pem tsev, lawv coj mus tso rau ntawm thaj chaw uas nws muaj lus hais tseg rau lawv. Hmo ntawd, muaj ib tug tsov thiab ib tug kauv los sib tw quaj tas ib hmos. Tas kis cov kwv tij mus xyuas, tus tsov khawb tog taub hau, tus kauv khawb tog ko taw. Tus tsov khawb tob li ib tshim ntawm tog taub hau. Lawv thiaj li muab Paj Cai lub ces tu zam thiab muab coj mus faus rau qhov chaw ntawd.

PAJ CAI LUB TAUB HAU

Hos cov tub rog tuaj tua Paj Cai, lawv coj Paj Cai lub taub hau mus txog rau ntawm tus dej Naj Mav. Tus de Naj Mav ntawd ntws rov dua Nyal Laj teb dua Haj Nuaij lawm. Tus dej ntawd qhov chaw lawv mus hla txij hauv caug xwb. Tab sis los kob nag xob nag cua ua lawv tua Paj Cai ntawd; mas tus dej cia li siab dua taub hau lawm. Lawv mus txog ntawd, lawv hla tsis taus. Cov Mab Daum mus txiav tas nrho ib tsob xyoob Puj Tswm coj los ua phuaj txwv. Lawv muab Paj Cai lub taub hau ua ntim rau hauv lub hnab thoob puab mus khi nkaus rau ntawm ntug phuaj txwv. Lawv nquam lub phuaj mus txog ntua rau ib nrab deg, lub thoob puab cia li plam plaws poob nthav dua hauv dej lawm. Pab tub rog ntawd lawv nrhiav tau peb hnub thiaj li pom lub hnab thoob puab ua ntim Paj Cai lub taub hau khuam rau saum ib tug ntoo. Lawv muab coj los thau saib ua ciav tsis yog Paj Cai lub taub hau lawm. Paj Cai lub taub hauv mas yog ib tug neeg muaj tsim zoo nraug ntxiag. Hos tus Hmoob nrog pab Mab Daum ntawd tuaj nws lub plhu tuaj tuaj plaub, paig txig tuaj hwj txwv. Ua ciav muab lub taub hau ntawd coj los saib no zoo li tus Hmoob ua nrog cov tug rog ntawd mus lub. Tus Hmoob ntawm hu ua Qhua Kuam. Qhua Kuam lub taub hau zoo nkaus li lub hauv hnab lawm ntag. Lawm lam nqa lub taub hau ntawd mus txog rau Moos Vaij, coj los cob rau rau cov Fabkis. Fabkis thiaj muab coj los thuav saib. Lawv hu tus Fabkis uas thaum ub nws tau pom dua Paj Cai lawm tuaj xyuas, tus Fabkis ntawd hais tias: "Tsis yog Paj Cai lub taub hau ib zaug". Lawv ntiav cov tub rog mus tua Paj Cai ntawd ib tug tsib puas kis txiaj laus. Ces lawv hais tias: "Yog pab ntawd xav yuav nyiaj, lawv lam mus tua ib tug neeg nyob sab nraud coj los dag nyiaj yuav xwb. Tsis yog Paj Cai lub taub hau ib zaug". Lawv twv ntuj twv teb tias: "Yog Paj Cai lub taub hau tiag tiag". Lawv tau Paj Cai rab yaj phom los ua tim khawv thiab. Rab phom ntawd ib nyem xwb mas nrov tsib teg. Rab phom ntawd nrov kaum tsib teg. Lawv tau rab phom ntawd mus ua tim khawv rau Fabkis. Fabkis thiaj li ntseeg me me. Rab phom ntawd yog Paj Cai rab lawm tiag. Thiab twb sau Paj Cai lub npe rau ntawm lub txhab khaum hlau. Lawv muab saib yog Paj Cai lub npe tiag. Lawv thiaj li ntseeg me ntsis. Ces Fabkis hais tias: "Ua li mas peb muab nej ib leeg ob puas kis txiaj laus tso; maj mam hnub puav peb tshuaj xwm tias Paj Cai tuag lawm tiag, mas peb mam hu nej rov qab tuaj nqa nyiaj dua". Ces cov tub rog ntawd thiaj rov qab los mus tsev lawm. Lawv rov los txog rau tom Npab Nas yuav nce mus rau Mab teb Phwv Vam. Ua ciav lawv mus mus kev hos Qhua Kuam cia li vau nrov khuav rau ntawm qab ke. Muaj ob tug Hmoob nrog pab ntawd ua ke thiab. Qhua Kuam va nrov khuav, Mab Daum muab tsa tau los na has twb tsis pom Qhua Kuam lub taub hau lawm. Qhua Kuam lub taub hau twb txiav puab ntxov lawm. Ntshav twb qhuav tag, nyaij twb dub tag. Lawv thiaj los hais rau zej tsoom kwv tij kom mus muab Qhua Kuam lub cev coj mus faus. Cov kwv tij thiaj sab laj tias yuav hais pab Mab Daum ntawd. Ib txhia ho hias tias: "Luag tej yog Mab Sua. Tus ntawd yog Hmoob. Nws ho ntxeev siab rov los tua nws tus Vaj mas ntshai tsam yog ntuj nplua lawm". Twb muaj ob tug Hmoob nrog ua ke thiab, ces thiaj tso rooj plaub ntawd tseg lawm lawv thiaj tsis hais. Tas Paj Cai lub neej rau ntawd. Lawv muab lub taub hau uas hais tias yog Paj Cai lub coj mus faus rau tom hau Moos Vaij, uas tus dej Vwb Cab ntws los mus. Nyob ntawd muaj ib lub pov roob, muaj ib lub vav hauj sam, ces lawv com mus faus tseg rau saud. Paj Cai ntsuj rog thiaj li tas li no.


Posted Image

Edited by koojziagkabzaug, 19 October 2008 - 01:07 AM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#115
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent
Posted Image NKAUJ MIM SAWV UA NIAM TOJ

Thaum lub caij Paj Cai sam sim ua tsov ua rog txog tog, muaj ib tug hluas nkauj nws lub npe hu ua Nkauj Mim. Tus ntxhais ntawd xwb txawj ntawv dua Paj Cai cov thwj tim sawv daws. Tus ntxhais ntawd sawv los ua niam toj. Nws sawv los thaiv tsov thaiv rog. Yog lawv muaj ib nthwv rog tuaj ces roob twg tuaj, hu txog tus Nkauj Mim ntawd, nws muab kiag ib dag ntaub maj coj los xaws kiab ua ib tug chij. Nws tuav rawv daim ntaub maj ntawd. Nws tab meeg mus nyob rau Nyab Laj tua. Fabkis kuj tua, nws tuav rawv nws daim sev, nws ntxuaj. Nws tig xub ntiag rau sab twg mas sab ntawd yeejkawg tawg rov qab xwb. Muaj ib zaug, cov Fabkis thiab Nyab Laj lawv tuaj peb ceg tuaj. Lawv nce ces roob Naj Xees tuaj. Tuaj pem Nyab Laj teb tuaj. Nkauj Mim tau coj cov tub rog tuaj mus tiv. Lawv mus tiv Fabkis tawg tag rov qab, tso cov phij xab nyiaj pov tseg. Tas huv si muaj 64 lub phij xab. Lub sij hawm ntawd Fabkis kom Phub Thawj kwv xwb. Ces thaum ua rog lawd ces Phub Thawj muab tso pov tseg ces lawv thiaj li mus txeeb tau. Kuj tau tej riam phom qhov txhia chaw txhua nrho. Tsis ntev Fabkis thiaj li tuaj ib ceg Moos Vaij tuaj, tuaj txog rau tus dej Naj Npoob, nce sab toj tim no ntxhab hauj sim. Nkauj Mim quab tas ib tsoom Mab Daum thiab Hmoob sawv daws fris pob zeb mus ua txaj zeb rau pem ntav toj. Tos thaum Nyab Laj thiab Fabkis pib nce lub taw roob ntawd txhij vog, Nkauj Mim txo cov txaj zeb ntawd ntog los mus, cov Nyab Laj tuag tas nrho ib puas rau caum plaub leeg rau plas toj ntawd. Nyab Laj thiab Fabkis thiaj tawg rov qab dua Moos Vaij tas lawm. Tom qab no tus Nkauj Mim ntawd nws tawm los ua nws lub neej. Tas Paj Cai sim neej lawm tshuav Nkauj Mim, cov nom tswv pheej nrhiav nws ntes rau ub rau no. Tom qab no Fabkis thiaj kom ob tug Hmoob thiab kaum ob tug Nyab Laj tuaj mus nrhiav Nkauj Mim. Ob tug Hmoob thiaj tuaj ntxias muab tau Nkauj Mim. Lawv tua nws rau phom, nws haj tseem mus nws kev. Lawv coj nws mus txog nraum tus dej Naj Zuam, lawv muab nws tua rau ntawd. Lawv muab nws tua tua ob sab nplooj pus lwj tas nws tseem tsis tuag. Kov kov, cov Nyab Laj thiaj mus txiav ntoo coj los hliav muab npub nram qhov quav tuaj ces Nkauj Mim thiaj li tuag lawm. Thaum Nkauj Mim yuav tuag, ob tug Hmoob nyob ntawd thiaj kawm tau Nkauj Mim cov lus hais tias: "Thov rau ntawm lub ntuj lub teb. Niam txiv tuam tshoj tim lwm tshoj theeb. Tuam tswb tshoj lwm tswb peeb. Hu txog tshoj Coos Civ Naj Coos Cas. Hu txog pu saub Siv Yis. Nkauj Ntsuab nraug Nab tsheej koob pov. Thov tswv ntuj tsev teb. Nej sawv daws tuaj txais kuv txoj sia. Zaum no kuv yuav raws Paj Cai qab los mus. Nej qhib rooj ntug rau kuv los mus. Nej yuav tswm txais kuv txoj sia no". Ces Nkauj Mim thiaj tu siav nrho thaum ntawd lawm. Lawv thiaj li kawm tau Knauj Mim cov lus los hais rau yav tom qab no ntiaj teb neeg paub. Mas zej tsoom Hmoob thiaj khaws tau Nkauj Mim cov lus ntawd los hais.


NIAM PAJ CAI CEEV TSAB NTAWV TOOJ

Thaum tshuav tsis ntev Paj Cai yuav Tuag, nws muaj ib lo lus hais tseg rau nws poj niam zii li no: "Koj naid, zaum no niam txiv Faj Tim Txaim pem ceeb muab tau ib daig ntawv tooj rau kuv. Koj ceev kuv daim ntawv ntawd tseg. Muaj ib nrab hauv mas sau npe ntawv thoob tas lawm. Tshauv ib tog tsis tau muaj npe ntawv. Kuv taug mus lawm, kuv mus puv peb caug tsis xyoos. Koj mam thauv kuv daim ntawv saib. Yog tsis los nag liab ces yuav los nag dawb li qub uas yav nram ntej niaj hnub los xwb. Ces ua li cas los muaj ib hnub twg peb Hmoob yuav muaj chaw vam meem hauv lub teb chaws xwb. Hos muaj ib hnub los nag, lub qa ntuj neeg no saib poob nag saum ntuj los yog nag liab nag ntshav xwb ces peb Hmoob no tsuas muaj yuav ua luag qhev luag pej xeem huab hwm mus ib sim li. Tsis paub yuav mauj chaw vam meej qhov twg los". Paj Cai hais cov lus no tseg rau niam Paj Cai. Nws poj niam thiaj ceev tsab ntawv thiab cov lus no tseg. Paj Cai tuag tau peb caug tsib xyyos lawm. Naim Paj Cai thiaj muab tsab ntawv tooj ntawd los thuav siab. Ua ciav npe ntawv puv tas nrho, tshuav li ib dos ntau ntawm ib ceg kaum xwb. Niam Paj Cai thiaj li zoo ziab twj ywm tias: Ntshai yuav muaj raus li kuv tus txiv cov lus tiag. Kuv tus txiv hais tias kom kuv nyob kuv tsis txhob quaj tsis txhob nyiav nws li. Nws mus nto 50 xyoo mas nws yuav rov los. Nws rov los txog, yog kuv tsis quaj tsis nyiav nws mas nws thiaj li cim tau kuv lub ntsej muag. Yog kuv quaj kuv nyiav nws lawm ces nws yuav cim tsis tau kuv


NIAM PAJ CAI TSIV

Thaum Paj Cai tseem nyob, nws hais tau ib lo lus zoo li no tseg thaib: "Nej nyob, kuv tuag mus tau kaum rau xyoo, mas yuav muaj niag neeg luag ua tau dav nom ya nruab ntug rau nej pom. Yav nram ntej tas lawd, tsis muaj ib tug ua tau dav nom ya nruab ntug li. Txij no mus lub ntiaj teb yuav vam meej zu zus, ces ntev mus luag yuav ua tau dav nom ya saum ntuj rau tib neeg pom". Niam Paj Cai xav twj ywm tias: "Yog vim li cas kuv tus txiv thiaj hais tau cov lus ntawd tseg rau kuv. Kuv nco ntsoov kuv tus txiv cov lus tseg tuaj nruab saib. Ua ciav xyoo 1962, nyob nyob txawm muaj ib lub dav hlau tuaj pem Suav Teb tuaj. Lub dab hlau ntawd tuaj tsaws ntua rau ntawm niam Paj Cai qhov rooj. Cev zoj tau ib daig ntaw rau niam Paj Cai. Niam Paj Cai muab saib zoj tas, nws cia li sau zoj nws tej cuab yeej cuab tam nces lub dav hlau ntawd ya plaws rov dua Suav Teb lawm. Xyov nws mus nyob rau lub teb chaws twg kuv tsis muaj leej twg paub li.

NEEG LUB KEEB SAWV KAV TEB CHAWS

Paj Cai tseem xa lus los rau cov tom qab kom lawv nco ntsoov tseg. Nws hais tias: "Peb Hmoob mas yog thaum ub Tswb Tshoj lawv sawv los tshoj theeb tshoj tim rau lub qab ntuj khwb leej tib neeg no. Sawv daws sawv los kav teb chaws. Mas luag hais tias nyem no tsis tau puv lub zim txwv. Peb rov pw kom puv kaum tsib tug nyuj zyoo tso, peb mam sawv los sib faib lub teb lub chaw rau sawv daws kav". Ces Tswb Tshoj thiaj li ntseeg sawv daws lus. Sawv daws thiaj tau los pw rau pem Ceeb Tsheej. Mab Sua, luag muab txiag ntoo coj los rau ncoo. Muab nqaj ntoos los teem caj dab. Tswb Tshoj ces Mab Sua siab tsis zoo. Luag muab nqaj hlau coj los teem caj dab. Pw puv taum tsib tug nyuj xyoo. Mab Sua li ces nqaj ntoos txiag ntoo lwj tag. Luag sawv los kav teb kav chaw lawm. Ho Tswb Tshoj ces pw puv kaum tsib tug nyuj xyoo los tsis sawv. Nqaj hlau txiag hlau tsis lwj, ces Tswb Tshoj tsis paub sawv li. Mas Tswb Tshoj tseem rov pw puv yim tus nyuj xyoo ntxiv thiab. Ces thiaj muaj ib xub nas tsuag los nyob rauhauv daim qab txiag pob zeb uas Tswb Tshoj rau ncoo. Ces dev vaug thiaj mus khawb xwb nas ntawd, khawb khawb tau xwb nas tawm plaws khiav, ces daim txiag zeb thiaj li xaub luav. Tswb Tshoj mam li tsim dheev. Nws sawv tsees los. Ua ciav Mab Sua luag twb sawv los kav teb chaws. Twb muab teb chaws noj tsuag tas. Tswb Tshoj thiaj li hais tias: "Lub ntuj lub teb, cas leej tib neeg siab yuav tsis zoo ua luaj! Nyem no Mab Sua muab teb chaws noj tsuag piam tseem tag. Tsis ntshai! Kuv tsis tu siab! Tsis ua cas! Teb chasw tsuag tas lawm los puam chawj thiab! Cia kuv muab cov nroj Paj Cai no mus tseb thoob plaws lub qab ntuj. Kuv cov nroj tuaj mus txij twg, muaj ib hnub kuv yuav tau kav mus txij li ntawd. Ces nyem no Hmoob thiaj tau cov nroj Paj Cai ntawd los hu thoob ntuj thoob teb.PAJ CAI COV PEEB TEJ RIS TSHO

Hais txog Paj Cai lub neej mas kuv thov hais ib qho li no ntxiv thiab. Thaum lub caij Paj Cai tab tom ua rog ntawd, nws cov tub rog muaj txog ntawm 3000 mus rau 4000 leej. Hais txog tej ris tsho tub rog mas kuj tsis pom muaj tus xaws tus xa tuaj. Tab sis pheej pom nws faib ris tsho tsis tseg rau cov tub rog sawv daws. Cov ris tsho ntawd yog ib co ntaub ntsuab xiab ib yam li cov niaj hnub no luag hnav. Tab sis mas cov ntaub nyias dua me ntsis. Nws faib cov khaub ncaws ntawd rau nws cov tub rog sawv daws hnav. Cov khaub ncaws ntawd ntim nyob hauv tej lub phij xab ntawv. Ib lub muaj ib dab txhais thiab muaj li ob puag. Nws pheej rho cov phij xab ntawv ntawd los faib khaub ncaws rau sawv daws mas nws kom cov peeb mus khawb qhov av. Kom sawv daws kwv cov thawv ntawv ntawd mus faus qhov av tseg kom tsis txhob muaj neeg pom. Ua li mas tsis muaj leej twg paub tias tej ris tsho ntawd xyov yog leej twg pab tuaj rau nws.

VIM MUAJ NEEG SIAB TSIS NCAJ

Paj Cai lub neej tseem muaj ib yam xwm zoo li no txawv thiab. Tos teb chaws sawv daws ho ntseeg txog nws los, sawv daws kub siab sawv los pab nws los vim nyob rau lub teb chaws Moos Vaij rov pem hau Moos, muaj ib lub roob loj tas nrho. Cov nom tswv niaj hnub hu ua Coos Cis Coos Cas. Nyob saum lub roob ntawd muaj ob lub pas zaj. Muaj ib lub nyob rov tom roob nqeeb lawm. Muaj ib lub nyob ntua rau hauv niag nras zoov. Niag tiaj zoov siab siab li. Niag hav zoov nuj xiab tsaus nti. Yeej pos huab tas niaj tas hnub tas xyoo, huab tsis tshem li. Nyob rau ntawm tej ntav toj Hmoob ua teb yeeb thoob tas. Paj Cai txawm kom tas ib tsoom pej xeem mus luaj lub tiaj zoov ntawd. Nyob saum lub roob ntawd muaj ib qho chaw tiaj dav rhawv. Lawv txawm mus ua tsev rau. Paj Cai thiaj hu tas nro ib tsoom kev txej laus. Ib tseeom pej xeem huab hwm kom sawv daws mus nyob saum lub roob ntawd huv tib si. Paj Cai muaj ib lub txhuab taws xob. Nws muab qhib. Nws ua tau ib co duab rau sawv daws pom. Muaj ib lub qhov rooj tsua muaj ib co tub rog mas tawm txhaws daws hauv los. Kwv raim kwv phom. Ris nra dai nrwb nrees tawm hauv lub qhov rooj tsua ntawd tuaj mus zaum puv tas ib tiaj. Muaj ib txhia tawm tuaj zaum pawg lug nyias thuav nyias mov noj zom zaws. Paj Cai has rau ib tsoom neeg sawv daws tias: "Ssawv daws ua txoj cai ua ncaj ncaj. Tuav lub teb lub chaw tuav zoo kom tsis txhob poob rau Mab Sua tes. Peb ua mus puv peb xyoos, xyoo plaub cov ntawd los tom qab los tu lub teb chaws. Peb yog cov ua ntej. Muaj cov ntawd tswj lub teb chaws lawv peb qab. Mas lub teb cahws fim yuav thaj yeeb mus". Tas sawv daws pom qhov ntawd, ces sawv daws thiaj kub siab thiaj xav tias ntshai muaj ib tug Tswv Ntuj yuav nqes los pab sawv daws tiag. Pom tej ntawd tas ces sawv daws thiaj ua ntuj ua teb kom Paj Cai sawv los tuav lub teb chaw. Tab sis, leej tib neeg tus ncaj kuj ncaj tis tas, tus nkhaus kuj nkhaus tsis tas. Kov kov sawv daws thiaj li ua lub teb chaws poob mus li no.

Rog Paj Cai los xaus li no xwb****************************************************************************************

Rog Hmoob thiab Fabkis sib tua, raws li Phas Nyas Tub Npis tham:Hmoob Thiab Fakis Sib Tua:

Lub xyoo 1895, cov nom tswv Fakis nce kiag tag nrho ob yam se siab heev. Cov pej xeem Hmoob them tsis tau ces lawv txawm tawv tsis them se ntag. Tag nrho cov Kiabtoom Hmoob sab tim Looj Hej yuav cov pej xeem siab es sib yaum tuaj ib tog tsis sau cov pej xeem se. Cov nom tswv Fakis tsis txaus siab kiag. Lawv tso kiag ib co tub rog muab tej phom riam tuaj tua cov Kiabtoom Hmoob yuam lawv yaum cov pej xeem them se. Raws li tus Komixes Fakis pem lub tsheej Xeevkhuam hais rau kuv lub xyoo 1943 ces nplua rog loj nyob ze rau ntawm lub zos Khamanee, Looj Hej. Luag hais tias:

"Thaum ntawd, tus nom tub rog Fakis zaj tswv yim ces yog coj nws pab tub rog nce mus tua cov Mi-os pem cov zos Mi-os. Nws mus ntsib cov Mi-os tuaj tos nws kev ntawm ncauj ke ces thiaj muaj sib tua loj. Cov Mi-os thiab cov Fakis sib tua heev tau ntau hnub ntau hmo los tsis muaj pab twg swb thiab pab twg yeej. Cov Mi-os tsis thim ib taws li cas ces cov Fakis kuj dhau tsis tau mus thiab. Tus nom tub rog Fakis ceeb tias ua cas cov Mi-os muaj tej phom suab xwb los cov Mi-os niam sib zog tua cov Fakis tag npaud es tsis ntshai cov Fakis tej niam phom 3 teg kiag li. Nws pom tias yog cia siv nws pab tub rog xwb mas yuav tsis yeej sai. Ces, nws xa ib tsab xov rov qab mus rau pem lub tsheej kom tej hlub pab xa ib pab tub rog nrog rau ob peb rab tuam phom tuaj pab nws ntxiv. Tsuas yog, thaum cov nom tswv Fakis pem lub tsheej Xeekhuam los sib tham sib sab laj ces lawv pom tias tus xwm txheej ntawd tsis mus raws li xav tseg cia thiab yog cia txoj kev sib tua loj tuaj dua ntawd ntxiv mas nram ntej yuav daws nyuaj heev. Ces, lawv tsis ua raws li lawv tus nom tub rog thov tuaj tiam sis lawv xa ib co lus mus rau nws kom nws ncua txoj kev sib tuaj tseg thiab kom nws coj nws cov tub rog thim mus nyob rau ntawm lub nras Xeekhas, Npanpas. Thooj txhij ntawd, lawv xa ob tug nom tswv Fakis nrog ib tug neeg txhais lus Nplog mus nrhiav cuag cov Kiabtoom Mi-os nqis mus nrog cov nom tswv Fakis thiab Nplog sib tham nram lub Toom nrhiav ib txoj kev haum xeeb los tsum tsov tsum rog. Cov Kiabtoom Mi-os los zoo siab tsum sib tua thiab ces nplua rog ntawd thiaj xaus mus."

Kev Sib Tua Xaus:

Lis Nom Lwm uas yog Kiabtoom Lis Nyiaj Vws Nookhiam ib tug tub tau hais ib zaug rau kuv tias:

"Kuv txiv hais tias thaum cov Kiabtoom Hmoob puav leej pom zoo tso txoj kev sib tua tseg thiab kam nqis mus nrog cov nom tswv Fakis sib tham nyob rau nram lub tiaj nrhiav yuav txoj kev haum xeeb vim tias tog twg los tsis tau mauj ib co neeg tuag coob. Tsuas yog, sawv daws ntshai tsam yog cov nom tswv Fakis ib zaj tswv yim ntxias lawv xwb ces lawv tsis mus tag txhua leej txhia tus rau nram lub Toom. Lawv cia Muas Kiabtoom tib leeg mus tham ua sawv daws npe thiab ua sawv daws tug xwb. Lwm cov Kiabtoom cog ib co lus khov kho rau Muas Kiabtoom tias yog muaj ib yam xwm twg sawv tuaj mas lawv cov nyob tom qab yuav pab nws thiab nws tsev neeg tib si. Lawv hais ntxiv thiab tias yog Muas Kiabtoom ho mus tham tau ib co lus zoo los mas tag nrho cov Kiabtoom yuav zoo siab cia rau Muas Kiabtoom ua sawv daws tus coj lawm nram ntej.

Cov nom tswv Fakis thiab Nplog pom Muas Kiabtoom nqis pem lub zos Hmoob los nrog lawv sib tham ces lawv kuj zoo siab kawg. Lub teb chaws rov qab tiaj tus tag lawm ces cov Fakis tsa Muaj Kiabtoom ua tus loj los saib xyuas tag nrho cov Kiabtoom Hmoob sab tim Looj Hej. Luag muab Muas Kiabtoom lub npe nom tswv hloov los hu ua Muas Tojxeem. Li no, nyob rau peb sab tim Looj Hej thiaj xub muaj ib tug Tojxeem Hmoob saib xyuas cov pej xeem Hmoob. Lwm cov Kiabtoom nyias xyuas nyias pab nyias pawg li qub tiam sis txij ntawd los ces lawv sawv daws ua kam zwm rau tus Tojxeem Hmoob Looj Hej tas tib si.


Posted Image

Edited by Nquagtuaj, 19 October 2008 - 03:07 PM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#116
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View PostKoobpheej, on Oct 18 2008, 01:51 PM, said:

Tub Soj Ntsuam,


Tus chij no yog Vwj Paj Cai tus chij uas nws tsim los sawv tawmtsam Fabkis thaum 1910 mus rau 1920 ntawv mas.

Tos Hmoob cov coob tsis paub los vim Hmoob cov coob yog cov txajmuag tsis los lees paub lawm xwb.  Thaum ub Hmoob cov coob thuam tias Vaj Paj Cai "VWM" thiab "PHIM NPAB", twb yog li no thiaj li muaj tusrog lub npe hu ua "Rogg Phim Npab" sawv tawmtsam tua Fabkis txoj kev sause (tax).

Dua li no, tomqab no Nplog Liab thiaj li muab Vwj Paj Cai lub hwjchim thiab lub koobmeej los tsam pab peebzeej (tubrog) muaj lub npe hu ua "Koos Paj Cai."  Koos Paj Cai twb yog ib koos tubro muaj zog tshaj plaws nyob rau hauv tebchaws Nplog ne.

:)

KoobPheej,

Ua koj tsaug nawb mog. Kuv tsuas hnov tej laus piav txog Paj Cai Vwj tiam sis ho tsis paub zoo txog ntawm nws tus chij.
Peb haiv Hmoob kuj tsis yog dog dig lawm thiab ntag yog li ntawd na.    


#117
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View Postkoojziagkabzaug, on Oct 18 2008, 02:18 PM, said:

Koob Pheej,

Koj tham Paj Cai ntau zaud lawm, koj puas kam kuv tso puv Paj Cais rau peb nyeem?


puv PAJ CAICEV PHAU NTAWV


Phau ntawv " puv Paj Cai" no tau muaj tuaj zoo li no: Xyoo 1972 lub 8 hli, Yaj Zoov Ntxheb thiab Yaj Txoov Yeeb nkawd tau mus cuag Yaj Txoov Tsawb vim nkawd xav khaws tej txuj Hmoob tseg. Nkawd tau kaw Txooj Tsawb zaj piav txog puv Paj Cai. Xyoo 1974 no, Yaj Diav Thiaj li tau muab cov lus no ntaus thiab luam tawm. Nws tsis hloov Txooj Tsawb cov lus. Tos ho muab zaj no los luam tawm pub rau sawv daws nyeem, tsis yog vim tias yuav ntseeg tas txhia yam raws li nws tau piav: Yeej muaj ntaw yam uas yus ntseeg tsis tau. Tab sis vim cov laus lawv paub txog Paj Cai lawv tsawg zuj zus lawm. Phau ntawv no tsuas xav ceev ib zag kwv huam tseg vim muaj ntau leej Hmoob nyiam thiab xav nyeem. Muaj ntau leej hu Paj Cai tsam puv no ua puv VWM. Tab sis ntshai yuav tsis txhob tis npe zoo li ntawd vim tsis yog vim vwm xwb. Tos Hmoob ho sawv ua puv mas yog vim Hmoob yeej xub raug kev yuam kev thuam lawm. Txooj Tsawb yug los nyob Moos Theeb teb. Nws tus txiv ntxawm tau nrog Paj Cai ua puv. Tom qab no Txooj Tsawb tsiv los nyob rau Xas Nyas Npus Lis teb. Nws tuag rau xyoo 1974. Yog muaj leej twg paub tej zaj zoo li Txooj Tsawb zaj mas thov hais qhia thiab. Cov khaws phau ntawv no lawv zoo ziab khaws thiab muab luam tawm rau tsoom Hmoob sawv daws tau nyeem.


COV ME NYUAM*

Thaum lub keeb lub puam chiv keeb huam yuaj los mus; lub keeb Paj Cai sawv puv los ntaus lub teb chaws Nplog no, mas muaj ib tug Hmoob hu ua Phes Cas. Nws muaj ib tug ntxhais lub hnub xyoog muaj 16 xyoo. Tus Paj Cai ntawd tsis paub xyov nws yog leej twg me tub me nyuam li. Nyob nyob, nws cia li tawm los nrog Phes Cas tus ntxhais tham. Nws thiaj li hais tias nws yog cov Hmoob Vwj, nws los nrog Xauv Tswb lawv nyob. Nws hu lawv ua niam ntxawm txiv ntxawm; nws yuav Phes Cas tus ntxhais. Nws yuav tau ob xyoo muaj ib tug me nyuam tub. Muaj ib hnub, ob niam txiv muaj lus tsis sib haum, Paj Cai txawm ris nws tus tub ncig mus txog nraum zoov, nws thiaj li seev ib suab tias "cas nws poj niam yuav hais ib lo lus tsis zoo rau nws ua tu nws lub siab". Paj Cai tsiv siab heev. Nws thiaj hu txog lub ntuj lub teb ib lo. Lub sij hawm ntawd Xauv Tswb lawv muaj ib tug maum* yug tau peb tug me nyuam. Cov me nyuam* no thiaj li quaj tias: "Lwj Xeeb, Lwj Xeeb, koj yog ib tug zoo neeg yuav los tuav lub ntuj lub teb; peb tus tswv yug peb lawv tsis pub mov rau peb noj, peb niam tsis muaj mis rau peb noj, peb tshaib tshaib plab, peb xav nrog koj thov me ntsis mov noj, Lwj Xeeb". Lwj Xeeb thiaj li plhws plhws cov me nyuam* taub hau. Nws rov mus haus tsev mus nqa tau ib qho mov tuaj. Nws muaj qee ua peb phaj. Nws muaj rau peb tug me nyuam* ntawd noj. Thaum cov me nyuam* noj mov tag; cov me nyuam* hais tias: Lwj Xeeb, koj ua niag neeg, koj pub mov rau peb noj tas, ces koj ris me nyuam mus tso hauv tsev, muaj ib tug niag neeg yuav tso ib tug tub tuaj tos koj mus cuag niag neeg ib lo, peb noj tas peb ua koj tsaug. Lwj Xeeb quaj ib pluag rau cov me nyuam* ces nws thiaj li ris me nyuam mus rau hauv tsev.MUS CUAG NIAG NEEG

Lwj Xeeb thiaj tawm tuaj txog ntawm qhov rooj, txawm tuaj ib nthwv cua. Ib sij huam xwb nws pom muaj ib tug neeg cab ib tug txiv nees, txij ntua ntawm lub caj dab rov rau sawm lub taub hau dawb dawb cuag ntaub dawb. Lub cev dub dub cuag ntaub dub. Tus neeg ntawd txawm hais rau Lwj Xeeb tias "Lwj Xeeb, niag neeg tias niag neeg tso koj los qhia ntiaj teb tib neeg kom puab kev paub cai. Kom tsis txhob lam tau lam noj, lam tau lam ua. Mas koj tsis tau los qhia rau ntiaj teb neeg. Niag neeg kom kuv cab tus nees no tuaj tos koj. Koj los nrog kuv caij tus nees no mus. Niag neeg Faj Tim yuav muab ib lo lus rau koj kom koj coj rov los qhuab qhia ib tsoom laj mej pej xeem sawv daws huv tib sis". Ces Paj Cai txawm hais tias: "kuv tsis mus, kuv me neeg, kuv tsis mus". Tus hluas ntawd txawm hais tias: "koj tsis mus los tseg, tsis ua cas. Tuaj tib nthwv cua, Paj Cai looj hlias lawm. Tos hnov tus txiv nees twb khiav rag ntws hauv ntiaj teb, mus txog rau ntawm ib lub qab tsuas. Muaj ob tug tsov zov ob sab qhov rooj. Tus nees thiaj khiav rag ntws raws txoj kev tsaus ntuj nti lawm. Ib me ntsis tshwm plaws rau sab nraum ub pom kev kaj nrig huv si. Ib me ntsis thiaj mus txog rau ib lub tsev uas luag muab av thwv cib coj los txhim ua tsev zeb tsev tsua tsaus ntuj nti. Qhov txhia chaw daj rhwb rhob cuag dab tsi. Paj Cai pom muaj rau tus neeg zaum rau lub rooj. Muaj ib lub rooj ntawv. Muaj ntawv pawg lug saud. Rau tus neeg ntawd thiaj hu Paj Cai tias: "koj los nrog peb zaum lub rooj no". Yog tuam tshoj tim lwm tshoj theeb, tuam tswb tshoj lwm tswb peeb yuav muaj ib lo lus hais rau koj. Paj Cai thiaj mus nrog lawv zaum ntawm cov rooj ntawd ua ke. Nws mus zaum ntev li ib teev, Paj Cai thiaj hais tias: "yog li mas nej muaj tus lus dab tsi yuav hais rau kuv".NIAG NEEG COV LUS

Lawv hais tias: "tos me ntsis, niag neeg haj tseem tsis tau muaj lub zim txwv yuav los hais rau koj; tos me ntsis luag fim yuav los hais xwb". Paj Cai zaum tos. Ib me ntsis ciav tus niag neeg loj loj ntawd nqes txheej tsev saud los. Tus neeg ntawd loj hauj sim, muaj tsim muaj cag nroos. Tus ntawd thiaj hu ib lo tias: "koj tuaj los Lwj Xeeb". Thaum ub koj nrog kuv nyob ua ke, kuv tso koj mus lawm, kom mus qhia ntiaj teb tib neeg, mas koj cia li tsis tau qhia. Niam no kuv thiaj kom lawv tuaj tos koj tuaj cuag kuv. Kuv muaj ib lo lus yuav hais rau koj. Yam li tas nrho lub qab ntuj khwb, mas yog peb haiv Hmoob tseem tsis tau paub nyiam zoo, tsis paub nyiam huv. Tej me tub me nyuam hnav dab hnav tuag. Niam txiv tsis ua tib zoo kho ris tsho rau hnav kom lub cev huv si. Koj rov qab mus, koj mus ntaus teb ntaus chaw ib tsoom laj mej pej xeem thoob plaws lub qab ntuj neeg hu ua tus Hmoob no, kom sawv daws txawj hnav ris hnav tsho. Hmo ntuj pw ua zoo kho pam vov kom tsis txhob pub yoov tom, mus hav xoov tsis txhob pub hiab tom. rhaub dej los ntxuav lub cev. Kom tus neeg lub cev nqaij sov. Tej roj ntsha thiaj khiav zoo. Mas sawv daws thiaj yuav kho tau kom yus lub neej vam meej mus lawm yav tom ntej. Maum npua xya me nyuam tuag, kom sawv daws tsis txhob noj. Tej nas kos tsis txhob mus khawb khawb. Vim sawv daws tsis paub caiv paub cim mas noj tau tej yam txhaum ntawd thiaj li ua mob ua ntsaj rau hauv lub cev; ces thiaj muaj mob muaj nkeeg, tau ploj tau tuag. Koj mus hais rau teb rau chaw huv tib si. Paj Cai teb tias: Ab! kuv hais ntshai yuav tsis txaus sawv daws ntseeg. Thov koj tso koj ib tug neeg tuaj mus hais. Niag neeg hais tias: "tsis ntshai". Yog li koj tsis hais los tseg. kuv muab ntim dej no rau koj, ib me ntsis lawv muab tus nees ntawd xa koj mus rau ib nta ntuj, koj muab ntim dej ntawd tsuag plaub pas rau plaub ceg kaum ntuj. Koj tsis hais los tseg. Nws nrog lawv tham tas li ntawd, lawv muab tau ib rab yaj phom nrov kaum peb teg rau nws. Lawv tseem muab ib phau ntawv sau thiab peb rab cwj mem rau nws thiab. Nws thiaj li nqa los. Paj Cai caij tus nees ntawd txog ib nta ntuj, nws muab cov dej ntawd tsuag plaub pas rau plaub ceg kaum ntuj, ces nws thiaj li rov qab los txog tsev. Paj Cai tseem muaj ib lub nqe hu ua Xeeb Txoov. Nws los txog tsev nws poj niam thiaj hais rau nws tias: "Xeeb Txoov", ua cas kuv tsis txawj xav. Kuv muaj ib lo lus ua rau koj tu siab lawm los ua cas koj yuav khiav lawm tau ib hnub ib hmos txog tav no, koj tu siab rau qhov twg? Koj tib tug los nrog kuv nyob, kuv ntaus lub siab txhaum lawm kuv thiaj muaj tau ib lo lus tsis zoo koj siab, koj khiav dua qhov twg lawm? Nws teb nws poj niam tias: "kuv tsis khiav, yog kuv muaj hauj lwm mus lawm xwb".

THOOJ XOV PAJ TAWG

Thaum ntawd yuav txog peb caug thiab. Muaj ib hnub Paj Cai tus txiv ntxawm tua ib tug npua tsiab noj. Nws hu tsoom laus sawv daws tuaj noj. Ces Paj Cai txawm muab ib nyuag thooj xov paj xuab xuab kauv ua ib thooj ceev ceev luaj ntiv tes. Nws txawm muab pov rhees deb li rau daj, thiaj li tawg nrov poog cuag ib lub foob pob. Lub qhov qawj qees txaus ib tug las npua pw. Ib zeej tsoom laus ntawd plhu dub tag huv si. Paj Cai hais rau sawv daws tias: "nej puas ua tau li ntawd". Zeej tsoom hais tias: "ua tsis tau". Ces Paj Cai muab kiag ib thooj xov paj cev rau nes tus txiv ntxawm. tus txiv ntxawm thiaj muab kauv kauv tau ib thooj, muab pov rhees mus ntsiag to. Sawv daws thiaj li taij zom zaws koj Paj Cai rov muab thooj ntawd pov saib puav yuav zoo li cas tiag. Paj Cai muab thooj ntawd coj los pov kuj tawg li qub. Nws pov tas nws kom sawv daws pw, tawg ib teg lub qhov raug cov av ntawd qawj qees txaus ib tug las npua pw thiab. Mas Paj Cai kuj tsis tau muab cov lus no coj los qhia rau sawv daws paub.


VWM SAU NTAUB SAU NTAWV

Mas cov tib neeg nyob rau lub Moos Vaij teb chaws ntawd, muaj ib tug hu ua Txhiaj Kuam; yog cov Hmoob Yaj. Muaj ib tug hu ua Phes Cas; yog cov Hmoob Vaj. Ib tug hu ua Xaiv Tub, ib tug hu ua Vaj Txoov Kav; yog cov Hmoob Vaj. It tug yog cov Hmoob Lauj. Lawv pab ntawd thiaj li vwm txawj sau ntaub sau ntawv. Lawv sau tau ntaub tau ntawv tiag. Lawv plaub tug ntawd sau ntawv tuaj mus cev rau Paj Cai. Paj Cai muab nyeem tas, nws sau ib tsab ntawv xa rov rau lawv plaub tug ntawd. Plaub tug ntawd thiaj li qhia Paj Cai tej lus rau teb rau chaw tias: "tas ntiaj teb tib neeg tsuav hu ua tus Hmoob no mas kom paub caiv paub cim". "kom sawv daws ua zoo hlub tej me tub me nyuam, yug tau los lawm; ua zoo rhaub dej kub ntxuav tej me tes me taw". "Kho ris tsho rau hnav, hmo ntuj tsis txhob pub yoov tom, tus neeg ntawd thiaj tsis muaj txiab muaj nteeg". "Nqaij, mas joj kiag tus tsiaj zoo zoo uas luag txhob txwm muab coj los tua kiag rau sawv daws noj xwb". "Tus xya me nyuam tuag tsis txhob noj". "Tus hlauv nyhuv tuag tsis txhob noj". "Kom tsis txhob mus khawb nas kos, tsis txhob mus tua tua tej nas tej noog, ib leeg kuj muaj ib txog sia, leej twg los kuj tsis xav tuag". "Tej xyoob tej ntoo los yuav tus twg txiav tus ntawd xwb, tus tsis yuav tsis txhob muab txiav txiav pov tseg". "Txij no lawm yav tod, tej neeg tuag tsis txhob muab tsiaj tua rau ntau ntau". "Yog niam yog txiv hlub tiag tiag tsuas tua ib tug rau xwb". "Yog yuav tua ob tug peb tug, mas tua noj xwb tsis txhob muab laws tawv, cia li hlais kiag daim tawv xyaw cov nqaij coj los ua noj". Muab tej tsiaj coj los laws tawv li ub li no mas maub luag cev nqaij coj los rhuav noj; ces luag tus ntsuj plig nce mus rau saum ntuj ub, luag kuj txawj mus hais rau saum ub thiab; mas tas lub ntuj lub teb kuj muaj ib tug los tu plaub tu ntug, mas nyuaj luag tas zog.

LUB PHIJ XAB


Hnub ntawd Paj Cai tus txiv ntxawm hais tias: "Nplog saib tsis taus peb tsoom Hmoob, koj muaj hwj huaj tas npaum ko; ces hais rau lub teb chaws tso sawv daws sawv los tua Nplog laud, peb thiaj yuav tau peb tej av". Paj Cai hais tias: "Luag niag neeg muab lus rau kuv, tab sis luag tsis tau muab ib lo lus tseem ceeb koj kuv coj los tua lub teb lub chaw Nplog nod". Sawv daws maj mam ua siab ntev khwv mus, tsis txhob muaj ib tug mus hais rau nom rau tswv; sawv daws maj mam ua txog hnub kawg fim yuav muaj tus los qhuab qhia sawv daws. Paj Cai hais tau li ntawd rau sawv daws; sawv daws sib tham txog ib tag hmo. Paj Cai thiaj li kom hais rau tsoom xov thawj sawv daws. Kom nws cov thwj tim mus qhia rau ib tsoom laj mej pej xeem kom sawv daws tuaj txais rooj ntaub rooj ntawv. Nws muab tas nrho lub teb chaws ntawd los faib. Tus Hmoob Yaj, nws muab tsa ua Yaj Tsawb Yej; nws lub npe hu ua Txhiaj Kuam. Nws tsa ib tug Hmoob Laug, yog cov Hmoob Lauj; nws muab tsa ua Lauj Tuam Thaij. Nws tsa ib tug Hmoob Vaj uas ib txwm los nes yeej ua Phes Cas. Tus ntawd nws muab tsa ua Vaj Xeeb Zeej. Niam no lawv plaub tug ntawd thiaj li los ua nws cov thwj tim sau ntawv. Nws thiaj muab tau jplaub qho chaw rau lawv plaub tug ntawd nyob. Sawv daws sab laj tas ib tag hmo. Ces txawm ya plho tau ib lub phij xab los poob nthav rau ntawm Paj Cai lub hauv plag. Muaj ib phau ntawv pav khov kho rau saud lub phij xab. Lub phij xab ntawd muaj hlua pav huv tib si. Qhov loj muaj ib puag ntau. Qhov ntev muaj ib dag txhais. Paj Cai hais tias: Sawv daws sim los saib cov ntawv ntawd saib. Luag hais tias hauv no muaj ib yam zoo. Kom peb nrhiav chaw zoo coj los teem tseg. Maj mam puv zim txwv peb muab cov hauv no qhib. Qhib cov hauv no mus txij twg mas lub teb chaws yuav ruaj mus txij ntawd. Paj Cai lawv tseem mus nrhiav chaw rau hauv nws txaj lawm, nws tseem nrhiav tsis tau tau chaw. Paj Cai tus txiv ntxawm Xauv Tswb pw haus yeeb ntawd, nws thiaj muab nws tus vuab thauj los nyom lub phij xab ntawd. Nws muab lij to kiag ib qho. Nws muab nyom nrov nphoov qhib plho lawm. Thiaj li tawm ib co kooj coob ya nrov ntwg mus puv nkaus tsev. Paj Cai thiaj nthe tawg ntho tias: "Cas! Leej twg yuav ua puas xwm li ntawd". Kaj tsij zoj zeeg sawv daws ntes cov kooj ntawd los kaw hauv no! Muaj ib hnub twg, cov kooj ntawd ya mus puv qhov twg, mas lub teb chaws yuav ruaj mus txij li ntawd! Sawv daws thiaj nrog Paj Cai ntes cov kooj rov los kaw hauv phij xab. Puv peb hnub, Paj Cai muab qhib saib. Ib tug twb tsis muaj li lawm! Paj Cai thiaj li quaj ib pluag tias: "Sawv daws xav ntaus lub teb chaws, ua cas siab yuav tsis ntev yuav phem ua luaj". Ua li no ces niag neeg pab tsis tau sawv daws ib txog hauj lwm tseem ceeb.


TUS NTOO NCAU CUAJ TUS CEG

Ces Paj Cai thiaj kom sawv daws mus khawb ib tug ntoo ncau cuaj tug ceg los txhos rau ntawm Paj Cai qhov rooj. Tus ntoo ntawd siab li peb tawm ru tsev. Ces nws koj nws cov thwj tim tuaj nrog nws sau ntawv. Thaum nws yuav mus cuag niag neeg mas nws mus saum tus ntsis ntoo ntawd mus lawm. Nws yuav rov los nws nqes saum tus ntoo los. Tas teb chaws sawv daws tuaj xyuas, sawv daws pom. Thaum ntaw sawv daws kuj tau ntseeg nws.

NWS HLAWV XYAB NTAWV

Tus txiv ntxawm thiaj li hais tias: "Nplog ua phem kawg nkaus rau peb Hmmob, mauj ib tug nom Nplog nyob rauu lub Moos Vaij, ib tug nyob rau lub Moos Hwv; niaj hnub sau yus tsoom Hmoob mus ua nws qhev ua liaj noj. Ib tug toj xeem sau neeg mus pab nws ua liaj ua teb, ib leeg ua tsib hnub". Peb sawv daws ntxeev siab, koj ua ib tug koj, koj los pab tau peb sawv daws lawm; mas peb sawv daws sawv los mus txum tub teb chaws. Paj Cai niaj hnub muab ib teg xyab, ntawv yaj khaum ceeb khaum ckoj los txi lub ntuj. Thaum nws yuav txi lub ntuj, nws sawv mus hu cov dab ntuj. Nws hais tias: "Thov txog lub ntuj lub teb, niam txiv faj tim txaim pem ceeb, lij lim txaim thoob theeb, nyem no koj sawv los txum vim tuam tshoj tim lwm tshoj theeb, tuam tswb tshoj lwm tswb peeb, nyem no koj sawv los txum vim nyob luaj a puv mus peb tshim tob; thov koj nqes los pab peb me tub me nyuam koj tau lub chaw nyob; niam txiv tuam tshoj tim lwm tshoj theeb, tuam tswb tshoj lwm tswb peeb. Zaum no koj sawv los txum vim, zaum luaj a puv mus peb tshim; thov rau ntawm lub ntuj qnes nroos los pab peb me tub me nyuam tau lub chaw ua lim".KoojZiagKabZaug,

TUBSOJNTSUAM Muaj lus zoo siab ua koj tsaug rau Paj Cai Vwj cov keeb kwm uas koj nthuav pub rau peb me nyuam Hmoob
nyob thoob ntuj twm thiab kom paub txog Paj Cai Vwj lub hom phiaj hwj chim. "Paj Cai Vwj yog huab tais Hmoob tiag tiag!!!

Edited by koojziagkabzaug, 19 October 2008 - 12:25 AM.


#118
koojziagkabzaug

koojziagkabzaug

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 4,972 posts
Reputation: 62
Excellent

View PostTub Soj Ntsuam, on Oct 19 2008, 03:12 AM, said:

KoojZiagKabZaug,

TUBSOJNTSUAM Muaj lus zoo siab ua koj tsaug rau Paj Cai Vwj cov keeb kwm uas koj nthuav pub rau peb me nyuam Hmoob
nyob thoob ntuj twm thiab kom paub txog Paj Cai Vwj lub hom phiaj hwj chim. "Paj Cai Vwj yog huab tais Hmoob tiag tiag!!!


Nyob zoo Tubsojntsuam,

Txhob ua tsaug os...Ncig ntuj sib fi txuj xwb...koj paub ib yam, kuv ntxiv ib kab ces peb nyob tau ua ib pab, peb ciaj vaj.
Koj paub ib sob, kuv paub ib los, coj los ua ib pob, peb zog loj, nyob ua npoj ces peb muaj Nom...

Posted Image

1907

Posted Image

Mus teb los

Edited by koojziagkabzaug, 19 October 2008 - 03:25 AM.


Yog koj xav tau kev pab, tuaj xyuas kuv lub Txhab.

Yog koj xav nyab xeeb, tuaj xyuas Tswv Ntuj lub Tsev Thaj Yeeb !

http://hmongcatholiq...s.com/forum.htm

Yog koj nco kuv, koj tuaj ntoj tuaj thuv.

http://hmoobtshavntuj.gooforums.com/
#119
Tub Soj Ntsuam

Tub Soj Ntsuam

  "With a clever mind many rewards come running"

 • Members
 • 3,357 posts
Reputation: 12
Good

View Postkoojziagkabzaug, on Oct 19 2008, 03:19 AM, said:

Nyob zoo Tubsojntsuam,

Txhob ua tsaug os...Ncig ntuj sib fi txuj xwb...koj paub ib yam, kuv ntxiv ib kab ces peb nyob tau ua ib pab, peb ciaj vaj.
Koj paub ib sob, kuv paub ib los, coj los ua ib pob, peb zog loj, nyob ua npoj ces peb muaj Nom...

Posted Image

1907

Posted Image

Mus teb losKoojZiagKabZaug,

Koj hais yog lawm ntag! Kuv yuav kiag li koj cov lus sib dhos sauv nawb. Ohhhh! Kuv kuj sau tau ib txoj paj huam hais txog
kev thooj siab koom ntsws...kuv tau muab Paj Cai Vwj los hais me ntsis rau hauv kuv zaj paj huam thiab. Kuv txoj paj huam
ntawd tis npe hu ua: "LUB HOM PHIAJ NPAU SUAV" Zaj paj huam no hais tau muaj qab muaj hau thiab muaj cag muaj ceg nawb.
Kuv yog ib tug tub hluas uas xav txhij xav txhua txog peb haiv Hmoob nyob saum roob xyuam yaj li koj KoojZiagKabZaug thiab.
Ua tsaug rau koj 2..3.. kab lus sib dhos nawb.

Edited by Tub Soj Ntsuam, 07 January 2009 - 01:41 PM.


#120
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 101
Excellent
Tub Soj Ntsuam,


Yog mas.  Tejzaum nej ibtxhia yuav tsis paub, tiamsis zooli nyob hauv KZKZ zaj dabneeg qhia txog Paj Cai Vwj thiab nws tus chij.  Tabsis tsuas yog lawv tsis ua zoo piav txog tias nws tus chij zoo li cas thiab yog dabtsi xwb.

Thiab tsis tas li no, neeg twb paub tsis tshua zoo txog Paj Cai Vwj lub keebkwm kom ntau zog.  Nyob rau hauv zaj dabneeg, twb yeej muaj kev qhia txog Paj Cai Vwj lub peevxwm thiab nws txoj kev sawv saub los theej yaj rau Hmoob nyob rau lub sibhawm ntawv.

Ua tsaug rau koj txoj kev txaussiab thiab hlub tshua txog Paj Cai Vwj.


:)


View PostTub Soj Ntsuam, on Oct 18 2008, 10:14 PM, said:

KoobPheej,

Ua koj tsaug nawb mog. Kuv tsuas hnov tej laus piav txog Paj Cai Vwj tiam sis ho tsis paub zoo txog ntawm nws tus chij.
Peb haiv Hmoob kuj tsis yog dog dig lawm thiab ntag yog li ntawd na.  :D :D :D