Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

POJ NIAM HMOOB MAG DUB DEEV TUAG IB TSIG

197 posts in this topic

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

Kev sib deev nyob hauv office mas txhaum cai especially yog cov employees offer/exchange s.e.x for promotion los yog cov high ranks employee wanted s.e.x b4 a promotion being offering yog CRIME. Leej twg paub tus txiv neej ua nws tus poj niam raug dub tsim txom ntawd yov tau mus qhia nws kom txhob maj thiab cem nws tus poj niam. Both of them need to work together at the mean time vim tus poj niam yov tau coj lub Company where she works to Court(not just the Black guy).

I believe she will win the case with lots money.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

haub yauj tuag tsis tuag xav kuv phem dub diam cas tsis tuag kiag ne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

haub yauj tuag tsis tuag xav kuv phem dub diam cas tsis tuag kiag ne?

Nej cov poj niam Hmoob pheej xav caij tsheb 8 xuj ces yog zaj no ntag mas.......lam caij cov 4 xuj xwb thiaj tsis laib nyob front page nawb mog. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej cov poj niam Hmoob pheej xav caij tsheb 8 xuj ces yog zaj no ntag mas.......lam caij cov 4 xuj xwb thiaj tsis laib nyob front page nawb mog. :P

Hahaha...koj hais yog kawg osPov khawv' cov 4 xuj mas noj roj tsis loj tsis lam muab tswm ua nws tuag tsneej tsig es xov xwm tawm front page kiag li koj hais nawv hahaha :lol: :lol: :lol: tej laus ib txwm piv lus hais tias ncauj saib tau xaiv qhov ncuav sai ces tau uav no ces yog li tus pog koj hais ntawv ntag lauj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev taug xaiv no mas yuav tsum tau xyuas tej yam tsim nyog mam posted rau hauv no, yog tias muab qhia ntiaj teb paub li ko ces koj kuv, nej peb tej txij nkawm yuav khaws cia rau nruab siab twj ywm. Thaum hluav taws kub ib qho thov kom sawv daws tawm tswv yim nrog pab tua hluav taws, tej yam no tsis yog lam funy ov nawj kwv tij. Piv txwv li yog txog koj kiag lawm ne, ho yuav ua cas?. Tej yam no tsis yog lam hiv hiv nawj, tej laus yeej ib txwm qhia hais tias pom luag khoom nyhav txhob muab tham qhia poj niam no nev, ;) :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev taug xaiv no mas yuav tsum tau xyuas tej yam tsim nyog mam posted rau hauv no, yog tias muab qhia ntiaj teb paub li ko ces koj kuv, nej peb tej txij nkawm yuav khaws cia rau nruab siab twj ywm. Thaum hluav taws kub ib qho thov kom sawv daws tawm tswv yim nrog pab tua hluav taws, tej yam no tsis yog lam funy ov nawj kwv tij. Piv txwv li yog txog koj kiag lawm ne, ho yuav ua cas?. Tej yam no tsis yog lam hiv hiv nawj, tej laus yeej ib txwm qhia hais tias pom luag khoom nyhav txhob muab tham qhia poj niam no nev, ;) :(

muab tseeb nawb, yog poj niam tuaj nyeem pom tej no ces lawv txhua tus khaws twj ywm cia nruab siab lawm ov :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

Thaub Txivneejhmoob,

Uacas koj tseem muab tej no tuaj tso rau hauv no. Kom pojniam paub qhov qab thiaj nas yawg!!!

Koj xav haistias koj hais kom lawv ntshai no ntshe lawv tseem hajyam mus nrhiav nawb...

Nig pojniam ntawd nim yuav yog tuag rau yav loj nas! Yog tuag rau qhov zoo nyob dhau hwv lawm xwv nad...

Yog tshem tau, tshem lub topic no tawm, vim kuv kuj txawj xeeb ib tsam peb cov maum Hmoob mus nrhiav....Hehehehehe..

Dopm,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kev taug xaiv no mas yuav tsum tau xyuas tej yam tsim nyog mam posted rau hauv no, yog tias muab qhia ntiaj teb paub li ko ces koj kuv, nej peb tej txij nkawm yuav khaws cia rau nruab siab twj ywm. Thaum hluav taws kub ib qho thov kom sawv daws tawm tswv yim nrog pab tua hluav taws, tej yam no tsis yog lam funy ov nawj kwv tij. Piv txwv li yog txog koj kiag lawm ne, ho yuav ua cas?. Tej yam no tsis yog lam hiv hiv nawj, tej laus yeej ib txwm qhia hais tias pom luag khoom nyhav txhob muab tham qhia poj niam no nev, ;) :(

muab tseeb nawb, yog poj niam tuaj nyeem pom tej no ces lawv txhua tus khaws twj ywm cia nruab siab lawm ov :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsam no luag paub lawm ces vaj tse yuav nqa lauj ... :P :P :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

txivneej hmoob!

ua li cas es pojniam yuav mus nqhis qaij qaib dub nqaig ua luaj li maj!!! yus twb paub hais tias yus 2 txhais ceg luvluv es yus tsav tsis tau cov truck loj loj/ ntev ntev yus twb tuam tsis cuag tus roj/ tus breack los sav!! yus me me ces lam tsav cars 4 xuj xwb, mus txog thaum twg los kav liam os lawv aw!!! saib zaum no aib pog ntawd poob qab ke loj heev lawm lauj!!! cov pojniam tuaj pom/ tuaj nyeem saib lawv puas zeem xwb lauv....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

koj zaj dab neeg no txaus ntshai. tsis paub tias poj niam puas ntshais xwb? raws li kuv tus kheej xav xwb tsis muaj ntau los yeej muaj me me lawm thiab tiag. vim li cas kuv hais li no? kuv muaj ib tug phooj ywg poj niam nplog nws tau tham rau kuv tias thaum nws niam qhuav nrauj nws tus txig tag. nws tau mus deev ib tug dub uas yog nws tus niam laus tus txiv cov kwv tij dub (niam laus tus txiv yog dub) nws hais tias thaum nws pw rau saum lub txaj, dub mam tso plhuav daim phuam poob nthav, ua cas dub rab yuav mus loj ua luaj, ntxim tsis txaus ntseeg kiag li. nws hais rau rub tias" koj yuav yuav tua kuv lov" nws lam uv ua lawm xwb. nws hais ntxiv tias " cov loj loj li ntawv twb ua tsis hnov zoo nyob lawm, tsuas hnov mob mob lawm xwb" tus phooj ywg poj niam nplog no tsis yog neeg me me li peb cov poj niam Hmoob, nws siab ntshuas thaj tsam li 5.5/ 5.7 feets ntawv. yog li nws thiaj niam qhuav thev tau me me xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj zaj dab neeg no txaus ntshai. tsis paub tias poj niam puas ntshais xwb? raws li kuv tus kheej xav xwb tsis muaj ntau los yeej muaj me me lawm thiab tiag. vim li cas kuv hais li no? kuv muaj ib tug phooj ywg poj niam nplog nws tau tham rau kuv tias thaum nws niam qhuav nrauj nws tus txig tag. nws tau mus deev ib tug dub uas yog nws tus niam laus tus txiv cov kwv tij dub (niam laus tus txiv yog dub) nws hais tias thaum nws pw rau saum lub txaj, dub mam tso plhuav daim phuam poob nthav, ua cas dub rab yuav mus loj ua luaj, ntxim tsis txaus ntseeg kiag li. nws hais rau rub tias" koj yuav yuav tua kuv lov" nws lam uv ua lawm xwb. nws hais ntxiv tias " cov loj loj li ntawv twb ua tsis hnov zoo nyob lawm, tsuas hnov mob mob lawm xwb" tus phooj ywg poj niam nplog no tsis yog neeg me me li peb cov poj niam Hmoob, nws siab ntshuas thaj tsam li 5.5/ 5.7 feets ntawv. yog li nws thiaj niam qhuav thev tau me me xwb.

Dub yav ntev li 7" tej tus tseem ntev tshaj li 8" thiab, yog cov poj niam me ces yeej ti nkaus pem lub plab kiag lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

txawm li cas los sij yog nkawd lub neej cia rau tus txiv mam tsiav txim nws tus kheej xwb. ho yog zoo li kuv no mas ntshe yuav tu siab thiab puag tsis sov mus tas ib sim neej li lawm nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

Kuv tsis paub teb tiam sis nws yeej txaus ntseeg thiab muaj lub muaj log lawm!! Tej zaum tus poj niam no

xav hais tias: " Yim loj nws yim zoo qoj" Luav tsis pw luav qub zeg!! Pab tu siab thiab ho nrog txaj muag heev. :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

muab tseeb nawb, yog poj niam tuaj nyeem pom tej no ces lawv txhua tus khaws twj ywm cia nruab siab lawm ov :P

Yog li neb hais lawm los mas tej laus yeej ib txwm hais tias pom luag muaj kub twj kum txhob tham qhia nom tswv tsam nom tswv looj koov,pom luag qos loj txhob tham qhia poj niam tsam poj niam tso zis tsis nkoov no los mas hivhivhiv.tos kuv ho hivhiv los lawv ciav nim tham tawm nev ces kuv thiav hiv hiv ntag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov nus hmoob s/d,

Nej tus hais li cas los muaj... Tej zaum txhua tus pojniam yuav tsis nyiam zaj nej cov txiv neej xav no thiab....Piv txwv li nej cov txiv neej ne twb tsis yuav txhua tus pojniam mekas thiab, nej txhob muab ib lub quav tsuag los tsua ib tsum hnos (Mov) thiab.

Cov ua li tus pojniam no los tej zaum nws yeej ua siab dub mentsi rau nws tus txiv lawm thiab, zaum no ces ntuj tsis pab thiaj raug tej teeb meem zoo li ntawd.

Pojniam lub siab tsis zoo sib xws, txiv neej los ib yam khau. S/d yuav tham dabtsi sam saib mam hais...Raw li kuv pom nej cov txiv neej hais lu mas nej hais zoo nej siab xwb, tsua yog tib tug nkau tuaj hauv no thiaj hais ncaj thiab tsis khib pojniam heev xwb ov!...

Yog kuv hos hais tau tsis yog lawm los thov zam rau cov lu kuv hais los saum ntoj no thiab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov nus hmoob s/d,

Nej tus hais li cas los muaj... Tej zaum txhua tus pojniam yuav tsis nyiam zaj nej cov txiv neej xav no thiab....Piv txwv li nej cov txiv neej ne twb tsis yuav txhua tus pojniam mekas thiab, nej txhob muab ib lub quav tsuag los tsua ib tsum hnos (Mov) thiab.

Cov ua li tus pojniam no los tej zaum nws yeej ua siab dub mentsi rau nws tus txiv lawm thiab, zaum no ces ntuj tsis pab thiaj raug tej teeb meem zoo li ntawd.

Pojniam lub siab tsis zoo sib xws, txiv neej los ib yam khau. S/d yuav tham dabtsi sam saib mam hais...Raw li kuv pom nej cov txiv neej hais lu mas nej hais zoo nej siab xwb, tsua yog tib tug nkau tuaj hauv no thiaj hais ncaj thiab tsis khib pojniam heev xwb ov!...

Yog kuv hos hais tau tsis yog lawm los thov zam rau cov lu kuv hais los saum ntoj no thiab...

Lylas

Nev! kuv yeej hais lawm nyob rau lub topic(Poj Niam Hmoob Deev Hluas" tias lawv pheej mus ua Nas Ej nyob tim works, thiab tseem mus deev lawv cov Supervisors tibsi...hmmmm! tej yam kuv hais yeej muaj tseeb tiag los pob yom Lylas :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

TxivneejHmoob,

Ua tsaug koj coj tuaj qhia peb paub. Ua li ne tus pojniam no yog nyob lub qhovtwg thov qhia peb puas tau?

Tej lus koj hais no kuv ntseeg koj vim peb ib txhia pojniam yeej coj tau tus yamntxwv qias neeg uas nws tsis saib nws tus kheej lub meejmom li. Thaum zoo li no lawm luag tau siv yus luag yeej tsis tseg yus txoj me siav hlo. Tej pojniam no lawv nim yuav heev npaum licas nas yog xav siab phem lawv yeej tsis tawv npaum licas li. Nyob rau California muaj ib tug menyuam ntxhais Laib mus thab Dub, Dub muab xyuas tag tau 3 hnub tso zis tsis los kiag.

Nws yog ib qhov zoo xovxwm koj tuaj qhia rau peb os cia ua li no thiab thiaj tsim nyog qhov tus pojniam ntawd xav xav ua li ntawd. Cov pojniam Hmoob no muaj ib txhia saib tsis tau pe cov txiv neej Hmoob li thiab nws twb saib tsis taus nws tus kheej es lam muab nws lub kuv phem rau lwm haiv neeg xws li Mev, thiab Dub mus rau lwm yam neeg ua dogdig uas ua rau lawv saib peb cov neeg tsis muaj nujnqis kiag. Cov neeg uas coj zoo li no zoo coj mus rau mosntsuab ua luam xwb, tsis tsim nyog cia ua neeg nyob lawm. Luag cov neeg ntawd saib nws ces zoo li tus D.E.V uas zov luag tso q uav tawm los rawm rawm mus huas noj xwb tiamsis nws mas tseem zoo siab kawg li.

Kuv hais koj tias thaum koj posted tawm li no muaj ib txhia tuaj pom lawv xav twjywm tias ntshai tiamsis muaj ib txhia cov coj lub siab qias neeg li tus pog ntawd mas twb xav tias kheev lam yog nws seb ho zoo licas los puas yog tseem npaj siab yuav mus tsuj Dub kotaw sai sai tom ntej no.

Tej lus kuv hais no thov tsis txhob raug rau nej cov pojniam coj zoo los yog tsimtxiam nawb, kuv tsuas hais rau cov neeg coj liam liam xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov nus hmoob s/d,

Nej tus hais li cas los muaj... Tej zaum txhua tus pojniam yuav tsis nyiam zaj nej cov txiv neej xav no thiab....Piv txwv li nej cov txiv neej ne twb tsis yuav txhua tus pojniam mekas thiab, nej txhob muab ib lub quav tsuag los tsua ib tsum hnos (Mov) thiab.

Cov ua li tus pojniam no los tej zaum nws yeej ua siab dub mentsi rau nws tus txiv lawm thiab, zaum no ces ntuj tsis pab thiaj raug tej teeb meem zoo li ntawd.

Pojniam lub siab tsis zoo sib xws, txiv neej los ib yam khau. S/d yuav tham dabtsi sam saib mam hais...Raw li kuv pom nej cov txiv neej hais lu mas nej hais zoo nej siab xwb, tsua yog tib tug nkau tuaj hauv no thiaj hais ncaj thiab tsis khib pojniam heev xwb ov!...

Yog kuv hos hais tau tsis yog lawm los thov zam rau cov lu kuv hais los saum ntoj no thiab...

Hahaha... :lol: :lol: :lol: Kuv yuav tau luag ib suab ua ntej tso cas yuav txaus luag ua luaj os.Lylas' tej lus peb cov txiv neej ib txhia ho hais siab sawv tshaj cov poj niam mentsis lawm los thov txhob chim thiab zam pub thiab yuam.Vim muaj tus poj niam ntawv ciav nim tau ua li lawv hais lawm ces sawv daws thiaj tau tham nawv txawm li cas los thov txhob raug rau cov poj niam coj zoo nawv yog leej twg tau ua los cia ntob nkaus tus ntawv tav qhuav kom nws ncauj ntxi zuav xwb mas nawv. hos tus poj niam coj zoo ces yog txiv neej lub pov haum nyiaj kub, pov haum tub ki os nawv. Cov poj niam txhob xav tias cas cov txiv neej es yuav hais lus tsis saib poj niam ua luaj no nawv mog.txiv neej ces khib khib poj niam kawg li yeej tsis xav pub leej twg ib nyuag tsa muag saib nws tus poj niam li hos rau qhov lawv ua movie es poj niam mus de lws los tuav txob noj es poj niam mus xaiv de lub loj zog xwb tus txiv twb khiab lawm twb tsis txaus siab tias poj niam mas xaiv qhov loj xwb no ces twb muab tsob lws txiav pov tseg lawm ne ces yog thaum twg txiv neej hnov ib tug poj niam mus ua tej yam zoo li s/d hais los saum toj ntawv ces txiv neej thiaj tham nroo ntws cuag xob nroo los mas es cov poj niam coj zoo los txhob xav li cas tej lus no yuav tsis raug rau cov poj niam zoo os nawv. kawg no kuv thov qhuas peb cov poj niam Hmoob muaj lub siab loj siab dawb siab dav lawv cia tau lawv tus txiv tus quas yawg mus yuav niam yau,thiab tham hluas nkauj los cov poj niam twb tsis muaj ib tug yuav muab cov txiv neej tham cem nroo nreb thoob zej thoob zos thoob tebchaws li nawv nej cov poj niam mas siab zoo tiag tiag nawv.

lus tham li no xwb sib ntsib dua next time bye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

Ua cas yov mus hais tau ntxim li dag ua luaj li? Yog koj paub muaj npaum ko ua cas koj ho tsis hais kom tag qhov story seb xaus li cas mas? Yog npaum ko ces tus Dub thiab lub Company mag plaub loj heev thiab lawv yeej tawm nyob Nation Wide News on newspaper, TV, radio, and internet tag lawm os! Koj sim muab qhov link los rau peb s/d mus twm kiag soj.

Nej txiv neej mas lam hais thiab lam ntseeg kom zoo nej lub me siab khib khib xwb os yom? POJ NIAM YUG TUS MENYUAM LOJ UA LUAJ TWB TSIS TUAG ES, txawm Dub tus kuv phem yov loj npaum cas los yeej tsis ua tau li koj qhov story hais li os. Nej tsis paub ntuj tsim peb pojniam lub birth canal kom stretch los accomodate tau object loj li loj no lov?

Nej cov ntxiv neej uas tseem tuaj ntseeg zaj story nov mas vij yog nej tsis ntse li os yom? Nej txhob ua siab loj thiab mas, nej txivneej hmoob yeej tsis me luag twg thiab nas.

Ib Tug Guest,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hahaha... :lol: :lol: :lol: Kuv yuav tau luag ib suab ua ntej tso cas yuav txaus luag ua luaj os.Lylas' tej lus peb cov txiv neej ib txhia ho hais siab sawv tshaj cov poj niam mentsis lawm los thov txhob chim thiab zam pub thiab yuam.Vim muaj tus poj niam ntawv ciav nim tau ua li lawv hais lawm ces sawv daws thiaj tau tham nawv txawm li cas los thov txhob raug rau cov poj niam coj zoo nawv yog leej twg tau ua los cia ntob nkaus tus ntawv tav qhuav kom nws ncauj ntxi zuav xwb mas nawv. hos tus poj niam coj zoo ces yog txiv neej lub pov haum nyiaj kub, pov haum tub ki os nawv. Cov poj niam txhob xav tias cas cov txiv neej es yuav hais lus tsis saib poj niam ua luaj no nawv mog.txiv neej ces khib khib poj niam kawg li yeej tsis xav pub leej twg ib nyuag tsa muag saib nws tus poj niam li hos rau qhov lawv ua movie es poj niam mus de lws los tuav txob noj es poj niam mus xaiv de lub loj zog xwb tus txiv twb khiab lawm twb tsis txaus siab tias poj niam mas xaiv qhov loj xwb no ces twb muab tsob lws txiav pov tseg lawm ne ces yog thaum twg txiv neej hnov ib tug poj niam mus ua tej yam zoo li s/d hais los saum toj ntawv ces txiv neej thiaj tham nroo ntws cuag xob nroo los mas es cov poj niam coj zoo los txhob xav li cas tej lus no yuav tsis raug rau cov poj niam zoo os nawv. kawg no kuv thov qhuas peb cov poj niam Hmoob muaj lub siab loj siab dawb siab dav lawv cia tau lawv tus txiv tus quas yawg mus yuav niam yau,thiab tham hluas nkauj los cov poj niam twb tsis muaj ib tug yuav muab cov txiv neej tham cem nroo nreb thoob zej thoob zos thoob tebchaws li nawv nej cov poj niam mas siab zoo tiag tiag nawv.

lus tham li no xwb sib ntsib dua next time bye.

HAHAHAHA....koj hais txaus luag tiag tiag, nej txiv neej ces yeej zoo li koj hais tiag mas! It's all because you men think that yours are small xwb los mas! Nej txiv neej hmoob li twb tsis me thiab los sav, ua cas es pheej yov mus ntshai luag tej li loj dua yus yam niag twb tsis paub qhov tseev li es pheej yov hem pojniam li ub li no os nej nas?

Ib Tug Guest,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

haub yauj tuag tsis tuag xav kuv phem dub diam cas tsis tuag kiag ne?

Niam yuav yog tuag qhov twg nas.....Twb yog zoooooooooooooo nws nyob dhau heev lawm es nws thiaj li say lawm xwb los mas!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ib tug poj niam Hmoob mequav tsawv, siab kwvyees li 4'8" mus rau thajtsam 4'9" ntawd, thiab nyhav li yog li thajtsam 120-130 pounds. Thiab lub tsam thawj nws mus deev tus Txiv Neej Dub es nws tuag ib tsig hauj Thaub Dub lub office ntawd, nws yuav muaj hnub nyoog li ntawm 40 xyoo nyov. Qhov nws mus deev nws tus Supervisor Dub no yog muab ncuav mus thov kom luag nce nyiaj haujlwm ru nws. Luag tsis kam nce nyiaj haujlwm, ces cia li offer nws lub ncuab rau Thaub Dub uas luag siab li 6 feet hos nyhav li ntawm 280lbs mus rau 300lbs. Thaum pog hle hlo, es Thaub Dub muab pog ntxiab kub twm ntawm rooj, Thaub Dub tsij rau ces pog qhov los ntshav liab vog tawm los, ces pog ib ce cia li muag nthas, thiab tsis nco qab lawm. Thaub Dub ntshai niag pog Hmoob no tuag hauv Thaub Dub office, ces Thaub Dub hu ambulance tuaj thauj coj mus emergency. Thaum txog tim chav emergency lam, Doctor check qhov twg los tsis pom qhov mob li. Doctor thiaj check nws lub chaw yug me nyuam no, ua cas LOS LOS NTSHAV. Doctor mam kuaj nws lub chaw tu tub ces thiaj pom nws nqaij ntuag inside, es thiaj muaj los ntshav. Thaum no pog tus txiv Hmoob tuaj txog tim Emergenc room thiab tuaj nug doctor hais tias yog ua cas?? Doctor thiaj qhia hais tias yog "kuv phem", es nws nqaij ntuag inside, thiab ntshe mob dhau hwv lawm, es nws thiaj fainted. Thaum tus poj niam no zoo los, tus txiv thiaj hu kwv hu tij nug nws, ces nws thiaj li lees hais tias muaj tiag. Nws mus thov rate ntawm nws tus superviser Dub, ces nws nws muab P.a.u.m rau Thaub Dub ua kom nws nce nyiaj. Ces thaum Thaub Dub ua nws ces ib pliag nws cia li tsis nco qab lawm. Tos plaub nyob tim hospital lawm xwb.

NEJ COV TXIV NEEJ XAV LI CAS RAU ZAJ STORY NO?? NEJ XAV TIAS DAG?? LOS TIAG MAS??

Tus PhoojYwg, 3 muaj Lus yam yuav tham ,tab sis thov txhob lam tau lam MAKE UP tej qho DIRTY STORY li ko coj los hais kom puas 3 li POJNIAM Hmoob npe. Ua Neej nyob yeej tsis lam yuav muaj 1 tug Neeg twg es yuav FAINTED rau txoj Kev sib deev li KOJ hais 1 zaug. Tsis tau yog yuav tuaj tawm tsam KOJ,tab sis tsuas yog tsis xav kom KOJ MakeUP tej qho UNTRUE Story li no xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus PhoojYwg, 3 muaj Lus yam yuav tham ,tab sis thov txhob lam tau lam MAKE UP tej qho DIRTY STORY li ko coj los hais kom puas 3 li POJNIAM Hmoob npe. Ua Neej nyob yeej tsis lam yuav muaj 1 tug Neeg twg es yuav FAINTED rau txoj Kev sib deev li KOJ hais 1 zaug. Tsis tau yog yuav tuaj tawm tsam KOJ,tab sis tsuas yog tsis xav kom KOJ MakeUP tej qho UNTRUE Story li no xwb.

Tus phooj ywg uas muab lub topic nov los hais nas. Tos li tus muam nov hais tias yeej tsis muaj leej twg yuav FAINt rau txoj kev sib deev li vim rau qhov tias nws twb tau mus sim dub yav Qos Ntshav lawm es nws thiaj li paub tias yeej faint tsis taus hehehehehehheheh. Tsuas muaj qhov zoooooo nyob tshaj qhov zoo tau lawm xwb....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now