Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

HMONG PUAJ TXWM ALPHABET

33 posts in this topic

Posted · Report post

post-179-1219800686_thumb.jpg

nod yog cav kab nws ntawv hmoob Puaj Txwm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

post-179-1219800686_thumb.jpg

nod yog cav kab nws ntawv hmoob Puaj Txwm.

Cov phooj ywg hmoob sawv daws yog nej xav siv tus font Puaj txwm no. nej muaj peev xwm DownLoad tau ntawv no

DownLoad install Puaj Txwm Fonts

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phooj ywg hmoob sawv daws yog nej xav siv tus font Puaj txwm no. nej muaj peev xwm DownLoad tau ntawv no

DownLoad install Puaj Txwm Fonts

post-179-1219802678_thumb.jpg

Daim no yog lub keyboard ntaus ntawv hmoob Puaj Txwm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov ntawv no zoo li ntawv thaib dhau lawm. kuv tsis xav siv. lawv twb NTXUB NTXUB hmoob ua cas yuav zoo siab siv ib co ntawv uas zoo li lawv cov. cov ntawv paj ntaub tseem zoo dua vim nws muab sau tau ua ob hom lus hmoob xws li lus hmoob dawb thiab lus hmoob lees.

yog siv cov ntawv no kuv xim siv ntawv lastees zoo dua.

thovtxim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txhob laim laim cais es peb Hmoob thiaj tsis muaj ntau pab ntau pawg pob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Uab Lag,

Zoosiab rov ntsib koj rau ntawm no dua. Kuv vam thiab ciasiab tias koj tus kheej yuav ntsib ke noj qab nyob zoo thiab nyabxeeb.

Yog koj muaj sibhawm no los koj yeej meem coj tus Ntawv Puajtxwm no tuaj qhia rau peb Hmoob sawvdaws seb muaj leejtwg ho txaussiab no los ho nrog kawv. Kuv xav tias yuav muaj neeg txaussiab thiab yuav kawm tus ntawv Puajtxwm no thiab.

Kuv vamtias koj yuav muab kev piav qhia tus Ntawv Puajtxwm no kom zoo peb Hmoob thiaj li yuav muaj kev sib nkagsiab thiab thiajli yuav leestxais kawm. Vimtias tamsimno Hmoob muaj ntau tus ntawv dhau heev lawm, yog tias leej twg tus twg muab tsis tau paus ntsis kom los leesmeej, leestseeb rau Hmoob txoj kev thiab Hmoob lub neej ces luag tus ub tus no yuav hais li cas los muaj.

Ua tsaug. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsamno twb mus kev tsis tus lawm thiab. Yog tseem yuav kawm ib cov ntawv tshiab no jhai xum kawm lus Mev lau! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

post-179-1219802678_thumb.jpg

Daim no yog lub keyboard ntaus ntawv hmoob Puaj Txwm

ua_lag aw! koj nyuam qhuav tau ib lub hnub qub xwb es lawv cov nom loj yov tsis mloog koj hais os :lol: joke!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua_lag aw! koj nyuam qhuav tau ib lub hnub qub xwb es lawv cov nom loj yov tsis mloog koj hais os :lol: joke!

nyob zoo cov kwv tij hmoob. zoo siab hais tias nej tseem hais nej cov lus no rau kuv thiab. ua rau kuv nco xeev ib ntxee tom ntej. ntaub ntau nyob rau hauv ntiaj teb no yeej muaj cov uas zoo sib thooj qho tug. tiam sis qhov tseem ceeb tshaj nplaws yog qhov hais tias seb nws tes txuj ntawd yog muaj dab tsi los nrog xwb.

hnub no hmoob tsis lees yuav hmoob lawm. vim hmoob muaj ntau tus ntawv. tus cuav los hmoob tsis ntseeg. tus tseeb los hmoob yuav thuam lawm. qhov kuv ho xav tias tsis muab qhov tseeb coj tuaj hais los. kuv xam pom tau hais tais hmoob no. ntxim xyuas roob riag rau xwb. yog muab cai los hais hmoob ces hmoob yeej tsis muaj tus yuav txoj cai li. txawm cai ntug ntoob muaj nqos co los hmoob yeej yuav ua kom qhau xwb. qhov zoo ces kom hmoob nyob luag qab tswj hwm es raug luag ntaus tiag npab tiag tes xwb mas thiaj nyuam qhuav haum xwb.

hmoob nej txawm thuam npaum twg los. tus ntawv Puaj Txwm no nws tawm muaj tsw los lawm. nws tsis yog neeg vwm lam sawv saub ua tawm. vim nws yog hmoob niam puj saub sib txug tus tub Mis Nus coj los mus rau hmoob lawm. hmoob nej txawm yuav qhuas leej twg npaum li cas los. kuv xav tias yeej tsis tau ntshai kiag li. thiab yeej tsis muaj leej twg yuav tshaj li lawm.

hnub no kuv muab hmoob cem tas lawm. kuv yuav muab qhov tseeb coj tuaj qhia rau hmoob paub.

MEEJ MOM MIS NUS 19

Tus tswv tsim tes ntawv hmoob Puaj Txwm tus meej mom zoo li no.

keeb kwm Ntawv hmoob Puaj Txwm. nws lub hwj chim yog los mus cog cia rau hauv daim av Lo Tsua rau lub xyoo 1945 nyob rau ntawm lub roob toov txoob sab. Tus ntawv kiag los mus sau tsheej ua ntawv hais tau lo lus hmoob meej nyob rau lub yeej thoj nam tawg puv sobtuang Nan.

tom qab thaum tus tswv sau tes txuj no txog nrab. muaj neeg tsis zoo siab rau pab neeg no coob leej. thiab pib nrhiav teeb meem rau lawv ntau zuj zus tuaj mus. thiab tsis tag li xwb. tib neeg pib tuaj mus kawm coob zuj zus tuaj. ua rau xam pom hais tias nom tswv yuav paub ib hnub xwb thiaj li tas no. thiab li tau txiav xim siab rov mus rau sab nplog teb. mus rhawv tau qhov chaw hu ua Nroog Muas Zawj. tom qab thaum lawv mus nyob nraug kuj tau mus rhawv muaj kev nom kev tswv. kev dab qhuas coj haiv(kev hauj sam hmoob)

pab neeg no lawv siv ntaj los mus tiv thaiv lawv tus kheej xwb. raws li daim duab nram qab no. yog cov tub nrhee tseem tab tom los mus sawv hwm tus chij.

Daim no yog cov tub nrhee los mus sawv txhawb tus chij. thiab los mus hom tes taw cuj twm tub nrhee nrog rab ntaj.

Tom qab ntawd kuj tau swb rau nyab laj lawm thiab. vim tsis muaj tej twj teg los mus tiv thaiv. dua li ntawd los mus tsob txuj no kuj tau los mus tu ncua tau 10 xyoo nkaus uas tsis muaj neeg yuav tshawb nrhiav txog. tiam sis tus tswv yeej tseem npaj nws tes txuj ntxiv mus. vim tias tseem yog hlob tsis tau tiav txuj pes tsawg thiab.

Daim no yog ib po ntawv los yog ib page ntawv hais qhia txog lub nrog ntuj no. hais tias lub hnub thiab lub hli nws ua hauj lwm cas rau lub tuj no. thiaj li muaj qhov tsaus ntuj thiab pom kev no.

Daim no yog ib po ntawv los yog ib page ntawv hais txob hmoob yawm vaj tswv tus meej mom. nws tau los mus hais lus rau me nyuam hmoob. los mus cheem me nyuam neeg hauv ntiaj teb no. kom txhob sib ntaus sib tua.

mas kuv xav tias cia muab tham me ntsis li no rau me nyuam hmoob paub xwb. yog tus muaj zeem muag txog thiab lub siab thoob tsib to nrog. ces pom cov duab no xwb. yeej xav tau kawg li lawm. yog tus uas tseem peem tsis tau tsheej ua neeg coj neeg cai. thiab tsis paub ntsia luag lwm haiv neeg ua neej ces txawm pom ntau tshaj qhov no los. nws yeej hais nws zaj thiab muaj lus thuam xwb.

yog tias nej me nyuam hmoob leej twg siab ncaj ncees thiab siab zoo xav coj thiab xav yuav los kuj yeej meem kawm. peb mam sib nug moo dua ntxiv mus. kuv hais rau nej tias kuv hais tau kuv yeej muab tau rau nej saib thiab nej pom. tiam sis yog hmoob lub siab dub tshaj plaws. yog li kuv tsuas muab tau li no rau nej pom xwb.

kuv vam thiab cia siab hais tais tus hmoob uas muaj txoj hmoo txog yuav nkag siab txog lawm hais tais kev yuav ciaj ib haiv neeg. thiab tseem ib tug ntawv yuav los coj ib haiv neeg ua neej tiag. nws yuav muaj zoo li cas no.

me nyuam hmoob nej txawm yuav thuam thiab hais li cas los xij peem. vim yog nej nkag siab tsis tau txog. zoo li yawg hauj phub (hauj sam daj) cov lus qhia hais tais " tib neeg muaj 4 hom neeg. zoo li cov paj hwj phob. nws muaj 4 yam. yam ib yog cov uas tawm tau rau saum nplaim dej lawm. yam no ces qhia yuav kag siab zoo. yam ob yog cov uas nyob ntawm nplaim dej. yam neeg no ces yuav tsum tau qhia 2 lwm thiaj li nkag siab. yam 3 yog yam uas nyob hauv ib nrab dej. yam neeg no yuav tsum tau qhia 4-5 lwm mas thiaj yuav nkag siab thiab paub txog. hos yam 4 mas yog nyob rau hauv qab thu dej uas nrog vaub kib, qwj thiab ntses nyob xwb. yam no txawm tias qhia npaum li cas los yuav paub nyuaj tshaj li. ces yuav rau vaub kib thiab ntses noj mus ua quav xwb no.

yo li, kuv yuav tsis muab ntaus nqi li cas rau nej me nyuam hmoob cov uas tseem nkag siab tsis tau txog. uas nyuam qhuav pom xwb. twb tsis tau mloog paus ntsis. es txawm siv muab thuam ua tsis zoo tas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov ntawv no zoo li ntawv thaib dhau lawm. kuv tsis xav siv. lawv twb NTXUB NTXUB hmoob ua cas yuav zoo siab siv ib co ntawv uas zoo li lawv cov. cov ntawv paj ntaub tseem zoo dua vim nws muab sau tau ua ob hom lus hmoob xws li lus hmoob dawb thiab lus hmoob lees.

yog siv cov ntawv no kuv xim siv ntawv lastees zoo dua.

thovtxim.

Ua li, nej hmoob nim qhuas qab qhuas tsau txog nej hmoob tej txuj ci uas nej hmoob muaj no. nej hmoob sim ho piav thiab tso rau peb saib thiab seb ho muaj zoo li cas thiab. kuv los kuj xav pom thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

RAWS KUV PAUB XWB MAS...YOG HAIS TSEEM TSEEM LUS HMOOB MAS COV ALPHABET KUJ TXWM TXWM. EXCEPT NEJ MUAB LWM HOM LUS LOS TXIA UA LI HMOOB MAS THIAJ TSIS MUAJ XWB....

:(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus yuav xev li cas los tau mas...tiam sis tej yam no yuav mus tsis deb, vim cov caractere no nyuaj heev thaib tsis muaj TSHuab ntaus tau thoob ntiaj teb....nej yuav ua li cas vam meej tau !!! ????

"yam khoom zoo yus muaj zoo, tuav rawv hauv yus xib teg ces kav tsij CEEV cia kom zoo xwb " ntshai yuav qoos dua .

:huh:

post-179-1219800686_thumb.jpg

nod yog cav kab nws ntawv hmoob Puaj Txwm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus ntawv puaj txwm no peb thuam tsis tau. yog tias yawm saub yeej feeb los rau peb Hmoob kawm ua peb Hmoob tug lawm.

tiam sis ho yuav hais txog lub fwj chim ntawm tus ntawv ntawv seb mus deb npaum li cas xwb. vim peb muaj ntau tus qauv ntawv diam.

cov duab sauv yog cia rau lwm haiv neeg pom los yog cia cov neeg thob tsib to nrog saib lawv yuav ntseeg tau.

ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus ntawv puaj txwm no peb thuam tsis tau. yog tias yawm saub yeej feeb los rau peb Hmoob kawm ua peb Hmoob tug lawm.

tiam sis ho yuav hais txog lub fwj chim ntawm tus ntawv ntawv seb mus deb npaum li cas xwb. vim peb muaj ntau tus qauv ntawv diam.

cov duab sauv yog cia rau lwm haiv neeg pom los yog cia cov neeg thob tsib to nrog saib lawv yuav ntseeg tau.

ua tsaug.

Cov ntawv Hmoob latin is accessible and easy to learn, further more, it can be self-studied without the assistant of others.

Tabsis kuv zoo siab peb muaj ntau tus Hmoob kuj muaj tswvyim txhwm lwm yam ntawv tawm thiab. Qhov no txhais tau tias peb Hmoob yeej ua tau txiv lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus ntawv puaj txwm no peb thuam tsis tau. yog tias yawm saub yeej feeb los rau peb Hmoob kawm ua peb Hmoob tug lawm.

tiam sis ho yuav hais txog lub fwj chim ntawm tus ntawv ntawv seb mus deb npaum li cas xwb. vim peb muaj ntau tus qauv ntawv diam.

cov duab sauv yog cia rau lwm haiv neeg pom los yog cia cov neeg thob tsib to nrog saib lawv yuav ntseeg tau.

ua tsaug.

zoo siab tus kwv tij hmoob, tias koj muaj lub zeem muag pom txog lawm. kuv tsuas tso tau ntev li no rau hmoob pom lawm xwb. kuv yuav tau muab tshem tawm mus. vim nws zoo rau hmoob pom xwb. nws yuav tsis zoo rau lwm haiv neeg pom. yog li thov koj txhob xav li cas rau kuv thiab mog. yog muaj dab tsi xav paub thiab xav kawm. mam ho sib nug dua ntxiv mus yog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej cov pheej tswm sim tej yam "coob" no xws li "Ntawv Puaj Txwm" thiab "Ntawv Paj Ntaub" muaj tswv yim ntau dhau heev lawm. Kuv xav ma cas ua li cas tsi los ua lwm yam pab Hmoob es pheej ua qhov taug lwm tus neeg hneev taw xwb xwb li mad? (For example: Muab lus tus qauv, "Ntawv Las Tees", txiab mus ua "Ntawv Puaj Txwm" thiab "Ntawv Paj Ntaub" ces pheej los khus xab nam hais tias yog Hmoob tug, los sis yog qhov tseeb.) kuv phem, peb cov Hmoob niam no ma ntse tiag tiag yom. Cas tsis ntse npaum li no yav qab ntuj pug thaum ub ne. Yog ntse npaum niam no tej zaum peb Hmoob yeej tsis swb Suav los sis Nplog/Nab Laj liab pu yog?

Nev cov kwm ntse niam no xyov nyias xav nyias li cas lawm. Hais qhov tseeb ces ntshe yuav raug nej kub siab heev. Li cas los xij, peb Hmoob thiab neeg nyoj qab ntuj mam li txiav txim rau sawv daws.

Ua tsaug ua sawv daws lod nyeem kuv cov lus xav hauv kuv tus kheej.

(Food for thought: The globalization of elite world powers - US, China, Japan, England etc. - is and are always incorporating into their language, culture, economy, and lifestyle that which is intellectual, innovative, and yes even foreign towards progress, development, and national wealth. They however are definitely not wasting time trying to re-invent the wheel. Hopefully that makes sense to all of you. And a prime example is that US English is written, studied, and use worldwide in nations like Australia, Malaysia, S. America, China, Japan etc. etc. who ethnically are not English or US descendants. Wow. Imagine that. And Hmong, a single ethnicity among the millions of ethnicity, wants to have multiple languages to call their own for use? ARE YOU GUYS - cov kwm tsim ob peb yam ntawv no - CRAZY? Let us pray not. Thank you.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm no kuv ho yuav tsis sau ua lwm yam lus,tsam luag lwm haiv pom ces txaj txaj muag li.

3 Hmoob aw, thov kom nej tsis txhob muab tej yam ntawv uas ko coj los tso rau hauv no txaj qhov muag dhau hwv lawm os. Nyias yuav khav nyias los tau,tab sis yuav tsum yog yus muaj Av mas thiaj tsim nyog, 3 yeej paub lawm tias koj tus ko tswv yim zoo, tiam sis thov txhob ua li nej ua ko.

Nej puas paub? kom s/d nco tias lo lus cob fab, luag lwm haiv yeej ntxub kawg lawm, es tsam no 3 twb nyob tsis tsheej npoj lawm es nej tseem yuav rov vwm dua thiab lod?, kom xav zoo zoo, kuv hais no mas yog hais qhov zoo xwb. Koj,nej ib txhia cov tswv yim yeej zoo zoo kawg tab sis thov ho qhia 3 cov tsis paub no mus rau lwm yam uas kom raug ntse, raug muag los rau 3 kawm, hos nyob li cov ntawv ko mas, kom 3 los xav hais tias cov ntawv las teem xwb ntag 3 Hmoob twb tseem paub tsis tau txhua tus, es nej cov ko tseem ho yuav tav twg s/d thiaj paub mas lod?, tsis tas li ntawd koj ho yuav tsim lub cav los ntau cov ntawv ko tau li cas?, kuv ntseeg tias yeej tsis yooj yim kiag li os nawj. Kawg no thov qhuas tias koj muaj laj lim zoo kawg lawm, tiam sis thov koj muab lwm yam los qhia kom 3 kawm txog tias hnub no lawm yav tom ntej 3 yuav ua li cas, 3 Hmoob txhua yim thiaj yuav tau noj tau haus, qhov no yog qhov 3 xav tau nawj, ua tsaug ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

post-179-1219802678_thumb.jpg

Daim no yog lub keyboard ntaus ntawv hmoob Puaj Txwm

uab lag koj cov ntawv no mas yeej zoo lawm thiab tab sis yuav tsis zoo siv vim tias nws tseem siv ntau ntau tus los ua ke thiab thiaj hais tau ib los. kuv pom zoo mas tus ntawv hmoob coobfab ntshe yuav zoo siv dua vim ib tus thiab ob tug xwb twb hais tau ib los lus lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej cov pheej tswm sim tej yam "coob" no xws li "Ntawv Puaj Txwm" thiab "Ntawv Paj Ntaub" muaj tswv yim ntau dhau heev lawm. Kuv xav ma cas ua li cas tsi los ua lwm yam pab Hmoob es pheej ua qhov taug lwm tus neeg hneev taw xwb xwb li mad? (For example: Muab lus tus qauv, "Ntawv Las Tees", txiab mus ua "Ntawv Puaj Txwm" thiab "Ntawv Paj Ntaub" ces pheej los khus xab nam hais tias yog Hmoob tug, los sis yog qhov tseeb.) kuv phem, peb cov Hmoob niam no ma ntse tiag tiag yom. Cas tsis ntse npaum li no yav qab ntuj pug thaum ub ne. Yog ntse npaum niam no tej zaum peb Hmoob yeej tsis swb Suav los sis Nplog/Nab Laj liab pu yog?

Nev cov kwm ntse niam no xyov nyias xav nyias li cas lawm. Hais qhov tseeb ces ntshe yuav raug nej kub siab heev. Li cas los xij, peb Hmoob thiab neeg nyoj qab ntuj mam li txiav txim rau sawv daws.

Ua tsaug ua sawv daws lod nyeem kuv cov lus xav hauv kuv tus kheej.

(Food for thought: The globalization of elite world powers - US, China, Japan, England etc. - is and are always incorporating into their language, culture, economy, and lifestyle that which is intellectual, innovative, and yes even foreign towards progress, development, and national wealth. They however are definitely not wasting time trying to re-invent the wheel. Hopefully that makes sense to all of you. And a prime example is that US English is written, studied, and use worldwide in nations like Australia, Malaysia, S. America, China, Japan etc. etc. who ethnically are not English or US descendants. Wow. Imagine that. And Hmong, a single ethnicity among the millions of ethnicity, wants to have multiple languages to call their own for use? ARE YOU GUYS - cov kwm tsim ob peb yam ntawv no - CRAZY? Let us pray not. Thank you.)

Hey more crazy ideas here: http://www.hmongza.com/index.php?showtopic=19944

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj tsi tau cem H'moob tabsis koj tshev xwb os, hahah! Ncu roov tas yog peb tshev H'moob tes peb tshev peb tug kheej xwb.

Kuv zoo sab tas koj siv sib hawm ro tej nuav lug rua peb kawm. Puab txawm has le caag los xij, peb txhua tug tsim nyog paub peb H'moob txhua hom Ntawv. Raws le kuv xaam pum mas, zoo le hom ntawv nuav tsi siv cov consonant lug sib nxiv xwb le, ntsh, nplh & ntxh, puas yog.

Nuav yog ib qhov zoo resource rua peb txhua tug kws mob sab lug tsim khu ntawv H'moob moog rua txuj kev vaammeej. Tijlaug uab_lag, yog le cov ntawv Puaj Txwm nuav nev, puas lug dlaws tau H'moob Juab hab H'moob Dlawb teebmeem kom siv tuab tug word xwb?

Koj sim pav sob, yoglecaag ha yuav tsimnyog peb lug kawm hab siv cov ntawv Puaj Txwm nuav?

Tej nuav peb txhua tug yuav tau lug take into consideration. Peb yuav tsum muaj varieties hom ntawv and some option to choose from thiaj make peb lub neej interesting ho.

nyob zoo cov kwv tij hmoob. zoo siab hais tias nej tseem hais nej cov lus no rau kuv thiab. ua rau kuv nco xeev ib ntxee tom ntej. ntaub ntau nyob rau hauv ntiaj teb no yeej muaj cov uas zoo sib thooj qho tug. tiam sis qhov tseem ceeb tshaj nplaws yog qhov hais tias seb nws tes txuj ntawd yog muaj dab tsi los nrog xwb.

hnub no hmoob tsis lees yuav hmoob lawm. vim hmoob muaj ntau tus ntawv. tus cuav los hmoob tsis ntseeg. tus tseeb los hmoob yuav thuam lawm. qhov kuv ho xav tias tsis muab qhov tseeb coj tuaj hais los. kuv xam pom tau hais tais hmoob no. ntxim xyuas roob riag rau xwb. yog muab cai los hais hmoob ces hmoob yeej tsis muaj tus yuav txoj cai li. txawm cai ntug ntoob muaj nqos co los hmoob yeej yuav ua kom qhau xwb. qhov zoo ces kom hmoob nyob luag qab tswj hwm es raug luag ntaus tiag npab tiag tes xwb mas thiaj nyuam qhuav haum xwb.

hmoob nej txawm thuam npaum twg los. tus ntawv Puaj Txwm no nws tawm muaj tsw los lawm. nws tsis yog neeg vwm lam sawv saub ua tawm. vim nws yog hmoob niam puj saub sib txug tus tub Mis Nus coj los mus rau hmoob lawm. hmoob nej txawm yuav qhuas leej twg npaum li cas los. kuv xav tias yeej tsis tau ntshai kiag li. thiab yeej tsis muaj leej twg yuav tshaj li lawm.

hnub no kuv muab hmoob cem tas lawm. kuv yuav muab qhov tseeb coj tuaj qhia rau hmoob paub.

MEEJ MOM MIS NUS 19

Tus tswv tsim tes ntawv hmoob Puaj Txwm tus meej mom zoo li no.

keeb kwm Ntawv hmoob Puaj Txwm. nws lub hwj chim yog los mus cog cia rau hauv daim av Lo Tsua rau lub xyoo 1945 nyob rau ntawm lub roob toov txoob sab. Tus ntawv kiag los mus sau tsheej ua ntawv hais tau lo lus hmoob meej nyob rau lub yeej thoj nam tawg puv sobtuang Nan.

tom qab thaum tus tswv sau tes txuj no txog nrab. muaj neeg tsis zoo siab rau pab neeg no coob leej. thiab pib nrhiav teeb meem rau lawv ntau zuj zus tuaj mus. thiab tsis tag li xwb. tib neeg pib tuaj mus kawm coob zuj zus tuaj. ua rau xam pom hais tias nom tswv yuav paub ib hnub xwb thiaj li tas no. thiab li tau txiav xim siab rov mus rau sab nplog teb. mus rhawv tau qhov chaw hu ua Nroog Muas Zawj. tom qab thaum lawv mus nyob nraug kuj tau mus rhawv muaj kev nom kev tswv. kev dab qhuas coj haiv(kev hauj sam hmoob)

pab neeg no lawv siv ntaj los mus tiv thaiv lawv tus kheej xwb. raws li daim duab nram qab no. yog cov tub nrhee tseem tab tom los mus sawv hwm tus chij.

Daim no yog cov tub nrhee los mus sawv txhawb tus chij. thiab los mus hom tes taw cuj twm tub nrhee nrog rab ntaj.

Tom qab ntawd kuj tau swb rau nyab laj lawm thiab. vim tsis muaj tej twj teg los mus tiv thaiv. dua li ntawd los mus tsob txuj no kuj tau los mus tu ncua tau 10 xyoo nkaus uas tsis muaj neeg yuav tshawb nrhiav txog. tiam sis tus tswv yeej tseem npaj nws tes txuj ntxiv mus. vim tias tseem yog hlob tsis tau tiav txuj pes tsawg thiab.

Daim no yog ib po ntawv los yog ib page ntawv hais qhia txog lub nrog ntuj no. hais tias lub hnub thiab lub hli nws ua hauj lwm cas rau lub tuj no. thiaj li muaj qhov tsaus ntuj thiab pom kev no.

Daim no yog ib po ntawv los yog ib page ntawv hais txob hmoob yawm vaj tswv tus meej mom. nws tau los mus hais lus rau me nyuam hmoob. los mus cheem me nyuam neeg hauv ntiaj teb no. kom txhob sib ntaus sib tua.

mas kuv xav tias cia muab tham me ntsis li no rau me nyuam hmoob paub xwb. yog tus muaj zeem muag txog thiab lub siab thoob tsib to nrog. ces pom cov duab no xwb. yeej xav tau kawg li lawm. yog tus uas tseem peem tsis tau tsheej ua neeg coj neeg cai. thiab tsis paub ntsia luag lwm haiv neeg ua neej ces txawm pom ntau tshaj qhov no los. nws yeej hais nws zaj thiab muaj lus thuam xwb.

yog tias nej me nyuam hmoob leej twg siab ncaj ncees thiab siab zoo xav coj thiab xav yuav los kuj yeej meem kawm. peb mam sib nug moo dua ntxiv mus. kuv hais rau nej tias kuv hais tau kuv yeej muab tau rau nej saib thiab nej pom. tiam sis yog hmoob lub siab dub tshaj plaws. yog li kuv tsuas muab tau li no rau nej pom xwb.

kuv vam thiab cia siab hais tais tus hmoob uas muaj txoj hmoo txog yuav nkag siab txog lawm hais tais kev yuav ciaj ib haiv neeg. thiab tseem ib tug ntawv yuav los coj ib haiv neeg ua neej tiag. nws yuav muaj zoo li cas no.

me nyuam hmoob nej txawm yuav thuam thiab hais li cas los xij peem. vim yog nej nkag siab tsis tau txog. zoo li yawg hauj phub (hauj sam daj) cov lus qhia hais tais " tib neeg muaj 4 hom neeg. zoo li cov paj hwj phob. nws muaj 4 yam. yam ib yog cov uas tawm tau rau saum nplaim dej lawm. yam no ces qhia yuav kag siab zoo. yam ob yog cov uas nyob ntawm nplaim dej. yam neeg no ces yuav tsum tau qhia 2 lwm thiaj li nkag siab. yam 3 yog yam uas nyob hauv ib nrab dej. yam neeg no yuav tsum tau qhia 4-5 lwm mas thiaj yuav nkag siab thiab paub txog. hos yam 4 mas yog nyob rau hauv qab thu dej uas nrog vaub kib, qwj thiab ntses nyob xwb. yam no txawm tias qhia npaum li cas los yuav paub nyuaj tshaj li. ces yuav rau vaub kib thiab ntses noj mus ua quav xwb no.

yo li, kuv yuav tsis muab ntaus nqi li cas rau nej me nyuam hmoob cov uas tseem nkag siab tsis tau txog. uas nyuam qhuav pom xwb. twb tsis tau mloog paus ntsis. es txawm siv muab thuam ua tsis zoo tas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo cov kwv tij hmoob. zoo siab hais tias nej tseem hais nej cov lus no rau kuv thiab. ua rau kuv nco xeev ib ntxee tom ntej. ntaub ntau nyob rau hauv ntiaj teb no yeej muaj cov uas zoo sib thooj qho tug. tiam sis qhov tseem ceeb tshaj nplaws yog qhov hais tias seb nws tes txuj ntawd yog muaj dab tsi los nrog xwb.

hnub no hmoob tsis lees yuav hmoob lawm. vim hmoob muaj ntau tus ntawv. tus cuav los hmoob tsis ntseeg. tus tseeb los hmoob yuav thuam lawm. qhov kuv ho xav tias tsis muab qhov tseeb coj tuaj hais los. kuv xam pom tau hais tais hmoob no. ntxim xyuas roob riag rau xwb. yog muab cai los hais hmoob ces hmoob yeej tsis muaj tus yuav txoj cai li. txawm cai ntug ntoob muaj nqos co los hmoob yeej yuav ua kom qhau xwb. qhov zoo ces kom hmoob nyob luag qab tswj hwm es raug luag ntaus tiag npab tiag tes xwb mas thiaj nyuam qhuav haum xwb.

hmoob nej txawm thuam npaum twg los. tus ntawv Puaj Txwm no nws tawm muaj tsw los lawm. nws tsis yog neeg vwm lam sawv saub ua tawm. vim nws yog hmoob niam puj saub sib txug tus tub Mis Nus coj los mus rau hmoob lawm. hmoob nej txawm yuav qhuas leej twg npaum li cas los. kuv xav tias yeej tsis tau ntshai kiag li. thiab yeej tsis muaj leej twg yuav tshaj li lawm.

hnub no kuv muab hmoob cem tas lawm. kuv yuav muab qhov tseeb coj tuaj qhia rau hmoob paub.

MEEJ MOM MIS NUS 19

Tus tswv tsim tes ntawv hmoob Puaj Txwm tus meej mom zoo li no.

keeb kwm Ntawv hmoob Puaj Txwm. nws lub hwj chim yog los mus cog cia rau hauv daim av Lo Tsua rau lub xyoo 1945 nyob rau ntawm lub roob toov txoob sab. Tus ntawv kiag los mus sau tsheej ua ntawv hais tau lo lus hmoob meej nyob rau lub yeej thoj nam tawg puv sobtuang Nan.

tom qab thaum tus tswv sau tes txuj no txog nrab. muaj neeg tsis zoo siab rau pab neeg no coob leej. thiab pib nrhiav teeb meem rau lawv ntau zuj zus tuaj mus. thiab tsis tag li xwb. tib neeg pib tuaj mus kawm coob zuj zus tuaj. ua rau xam pom hais tias nom tswv yuav paub ib hnub xwb thiaj li tas no. thiab li tau txiav xim siab rov mus rau sab nplog teb. mus rhawv tau qhov chaw hu ua Nroog Muas Zawj. tom qab thaum lawv mus nyob nraug kuj tau mus rhawv muaj kev nom kev tswv. kev dab qhuas coj haiv(kev hauj sam hmoob)

pab neeg no lawv siv ntaj los mus tiv thaiv lawv tus kheej xwb. raws li daim duab nram qab no. yog cov tub nrhee tseem tab tom los mus sawv hwm tus chij.

Daim no yog cov tub nrhee los mus sawv txhawb tus chij. thiab los mus hom tes taw cuj twm tub nrhee nrog rab ntaj.

Tom qab ntawd kuj tau swb rau nyab laj lawm thiab. vim tsis muaj tej twj teg los mus tiv thaiv. dua li ntawd los mus tsob txuj no kuj tau los mus tu ncua tau 10 xyoo nkaus uas tsis muaj neeg yuav tshawb nrhiav txog. tiam sis tus tswv yeej tseem npaj nws tes txuj ntxiv mus. vim tias tseem yog hlob tsis tau tiav txuj pes tsawg thiab.

Daim no yog ib po ntawv los yog ib page ntawv hais qhia txog lub nrog ntuj no. hais tias lub hnub thiab lub hli nws ua hauj lwm cas rau lub tuj no. thiaj li muaj qhov tsaus ntuj thiab pom kev no.

Daim no yog ib po ntawv los yog ib page ntawv hais txob hmoob yawm vaj tswv tus meej mom. nws tau los mus hais lus rau me nyuam hmoob. los mus cheem me nyuam neeg hauv ntiaj teb no. kom txhob sib ntaus sib tua.

mas kuv xav tias cia muab tham me ntsis li no rau me nyuam hmoob paub xwb. yog tus muaj zeem muag txog thiab lub siab thoob tsib to nrog. ces pom cov duab no xwb. yeej xav tau kawg li lawm. yog tus uas tseem peem tsis tau tsheej ua neeg coj neeg cai. thiab tsis paub ntsia luag lwm haiv neeg ua neej ces txawm pom ntau tshaj qhov no los. nws yeej hais nws zaj thiab muaj lus thuam xwb.

yog tias nej me nyuam hmoob leej twg siab ncaj ncees thiab siab zoo xav coj thiab xav yuav los kuj yeej meem kawm. peb mam sib nug moo dua ntxiv mus. kuv hais rau nej tias kuv hais tau kuv yeej muab tau rau nej saib thiab nej pom. tiam sis yog hmoob lub siab dub tshaj plaws. yog li kuv tsuas muab tau li no rau nej pom xwb.

kuv vam thiab cia siab hais tais tus hmoob uas muaj txoj hmoo txog yuav nkag siab txog lawm hais tais kev yuav ciaj ib haiv neeg. thiab tseem ib tug ntawv yuav los coj ib haiv neeg ua neej tiag. nws yuav muaj zoo li cas no.

me nyuam hmoob nej txawm yuav thuam thiab hais li cas los xij peem. vim yog nej nkag siab tsis tau txog. zoo li yawg hauj phub (hauj sam daj) cov lus qhia hais tais " tib neeg muaj 4 hom neeg. zoo li cov paj hwj phob. nws muaj 4 yam. yam ib yog cov uas tawm tau rau saum nplaim dej lawm. yam no ces qhia yuav kag siab zoo. yam ob yog cov uas nyob ntawm nplaim dej. yam neeg no ces yuav tsum tau qhia 2 lwm thiaj li nkag siab. yam 3 yog yam uas nyob hauv ib nrab dej. yam neeg no yuav tsum tau qhia 4-5 lwm mas thiaj yuav nkag siab thiab paub txog. hos yam 4 mas yog nyob rau hauv qab thu dej uas nrog vaub kib, qwj thiab ntses nyob xwb. yam no txawm tias qhia npaum li cas los yuav paub nyuaj tshaj li. ces yuav rau vaub kib thiab ntses noj mus ua quav xwb no.

yo li, kuv yuav tsis muab ntaus nqi li cas rau nej me nyuam hmoob cov uas tseem nkag siab tsis tau txog. uas nyuam qhuav pom xwb. twb tsis tau mloog paus ntsis. es txawm siv muab thuam ua tsis zoo tas.

Ua Laj,

Ua cas koj tham txog duab es kuv saib tssi pom duab li nab?

Puas yog cov duab nov?

index.php?resize=1&image=33_by_suab_hmoob.jpg&screenwidth=1024

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Dab Neeg Sau Ntawv

Hmoob zaj tshoob raug ntawv nyiaj keeb puaj txwm piav ua paj lug li

no:

Zaj laug sawv nphau toj, zaj yawm sawv nphau pes. Nphau lis nphwv tau

Hmoob puj Hmoob yawm daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm tuaj rau nruab

qho. Zaj txwg zaj laug, tso dej nam kuav li laws Hmoob poj Hmoob yawm

daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm mus rau zaj teb zaj chaw. Liaj Lwg

thiab Rhwv Mwg nkawv thiaj mus nug Zaj laug ntxhai nkauj ntxawm,

tiamsis Zaj lug hnov, Zaj Laug thiaj teb nkawv hais tias Hmoob tsis

"Luag mag luag sua, luag nuaj ntaub muaj ntawv ces luag ua tshoob ua

kos, luag nthuav ntawv los twm, Hmoob tsis muaj ntaub muaj ntawv ces

kom Hmoob poj Hmoob yawm tua qaib los saib daim ntawd nyiaj keeb puaj

txwm".

Meaning:

Huab tais Suav, ua tsov ua puv loj. Sau tas Hmoob tej ntau ntawv qhia

txog kev ua tshoob ua kos mus rau haub Huab tais vaj loog lawm. Liaj

Lwg thiab Rhwv Mwg nkawv thiaj mus nug Huab tais ntxhais nkuaj ntxawm.

Tiamsis huab tais hnov ces nws thiaj teb nkawm tias kom nkawv tias

Hmoob tsis muaj ntau tsis muaj ntawv lawm ces koj los qhia rau Hmoob

kom tua qaib sawb ntawv nyiaj keeb puaj txwm xwb.

Dhau li ntawd, Hmoob niaj txhis hais txog mus thov ntawv pem nyuj vag

teem los ua neej. Mus thov ntawv txwj ntawv nkawm pem nyuj vag teem

los ua txwj ua nkawm. Mus thov ntaub noj ntawv haus txaij nraug zees

los ua neej. Mus ntxiv ntaub ntxiv ntawv kom nyob laus. Tej no yeej

tsis yog daim blank cloth los yog blank paper li peb txheej tshiab no

xav.

Kuv twb hais ib zaug lawm, tiamsis rov hais dua. Hmoob daim paj ntaub

dab tshos nraug ua 9 txwg 3 ntsau ces qhia hais tais tsev Hmoob ntawd

dab qhuas yog 9 txig 3 ntsau. Tabsis los rau txheej tam sis no ces peb

tsuas pom hais tias txaij zoo zoo nkuaj no lawm xwb. Vim kev ua tsov

ua puv, thiaj li muab xaws rau lub tsho thiab li muab ua lub tsho laus

rau cov nkauj cov muaj ceev tseg. Txog thaum tsis paub dab tsis puab

qhua lawm ces thiaj rov mus nug tus muam phauj.

Tej no puav leej yog qhia hais tias thaum ub Hmoob yeej muaj ntaub

muaj ntawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

uab lag koj cov ntawv no mas yeej zoo lawm thiab tab sis yuav tsis zoo siv vim tias nws tseem siv ntau ntau tus los ua ke thiab thiaj hais tau ib los. kuv pom zoo mas tus ntawv hmoob coobfab ntshe yuav zoo siv dua vim ib tus thiab ob tug xwb twb hais tau ib los lus lawm.

HMmmm tsis paub li lauj cas Hmoob yuav vam meej thiab ntse coob ua luaj es Hmoob tsawg tas npaum los nyias tseem tsim nyias ib cov ntawv thiab laub!!! cas cov needawb tawv lawv twb ya tau mus rau saum lub hli lawm lawv ho tsis tsim ntau yam ntawv li Hmoob? kuv xav tias xyov Hmoob puas yuav peem tsheej ib haiv neeg li os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

post-179-1219802678_thumb.jpg

Daim no yog lub keyboard ntaus ntawv hmoob Puaj Txwm

Tej ntawv no nej leej twg yuav nim tsim ntau yam ntawv Hmoob npaum twg los ntshe yuav swb hlo cov ntawv Hmoob Latin li ho txawm cov ntawv Hmoob Latin yog txiv plig lawv tig xwb los nws twb muab rau Hmoob siv thoob plaws rau Hmoob lawm ces yeej yog Hmoob tug lawm yog qhov tsis meej los cov txawj ntse ho kho rau kom meej xwb ho tshuav tus niam ntawv twg tsis tau muaj los cov txawj ntse ho kho kom muaj xwb ces kuj siv tau rau Hmoob lawm nav cov kwv tij.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Uab Lag,

Tus siab kuv los qhib koj qhov nov lig zog lawm. kuv tsis pom koj cov duab. Yog yam tso tau no rov qab tso ib lwm rau peb sawv daws tau saib ib zaug ntxiv.

Koj cov ntawv no ho txawv deb cov ntawv Soob Lwj npaum li cas? Cov twg zoo siv dua?

Kuv xav nug koj tias zoo li koj kuv cem Hmoob qhov Hmoob tsis paub Hmoob txuj ci. Kuv xav kom koj ho qhia saib yog vim li cas peb ho yuav tau siv koj cov ntawv no. Qhov zoo yog qhov twg?

Yog li cia kuv nug koj... koj thiaj paub qhia kuv...

1. Vietnam twb muaj teb chaws... lawv twb tsis muaj ib tug ntawv qhov twg txawv txawv los mus siv. Lawv tsawm siv tus ntawv Latin xwb...

Yog vim li cas peb ho yuav tau siv koj tus ntawv?

2. Koj tus ntawv no tseem ceeb npaum li cas rau peb? Yog thaum peb paub tus ntawv no lawm puas ua tau rau peb sib hlub tshaj nov. Puas yuav ua

rau peb Hmoob muaj kev vam meej tshaj qhov uas peb cia li tsis kawm koj tus ntawv?

3. Koj tus twb kawm tus ntawv no lawm ne koj hos pom dab tsis zoo tshaj yav tag koj tsis tau kawm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0