Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Tus Cawm Seej Yexus Yug los

53 posts in this topic

Posted · Report post

Neeg Thoob plaws lub qab ntuj khwb taws teeb ci ntsa iab ua koob tsheej nco txog leej ntshiab Vaj Yexus lub hnub nyoog yug December 25 2007. Yog tau 2008 xyoo lawm.

Tag nrho tsoom ntseeg Christiane 2 billion leej, thoob qab ntuj los ua lub koob tsheej rau tus cawm seej Yexus.

Vaj lus Kub qub cov Yaj Sauj tau hais tseg ua ntej 1000 xyoo lawm hais tias yuav muaj tus cawm seej yug los ntawm ib tug ntxhais nkaujxwb, nws lub npe yuav hu ua Emanues"Tug cawm Seeb". Nws yuav txo hwj chim tshaj plaws yug los ua neeg tiv kev txom nyem, thiaj cawm tau neeg ntiajteb rov los cuag tau nrog leejtxiv uas yog Vajtswv sib raug zoo.

Ua koj tsaug, thiab qhuas koj mus tsis kawg tus Tswv Yexus, thov koj hlub txhua tus neeg, thiab zam txim rau tus tsis tau paub thiab tsis lees txais koj.

post-51-1198108101_thumb.jpg

post-51-1198108138_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neeg Thoob plaws lub qab ntuj khwb taws teeb ci ntsa iab ua koob tsheej nco txog leej ntshiab Vaj Yexus lub hnub nyoog yug December 25 2007. Yog tau 2008 xyoo lawm.

Tag nrho tsoom ntseeg Christiane 2 billion leej, thoob qab ntuj los ua lub koob tsheej rau tus cawm seej Yexus.

Vaj lus Kub qub cov Yaj Sauj tau hais tseg ua ntej 1000 xyoo lawm hais tias yuav muaj tus cawm seej yug los ntawm ib tug ntxhais nkaujxwb, nws lub npe yuav hu ua Emanues"Tug cawm Seeb". Nws yuav txo hwj chim tshaj plaws yug los ua neeg tiv kev txom nyem, thiaj cawm tau neeg ntiajteb rov los cuag tau nrog leejtxiv uas yog Vajtswv sib raug zoo.

Ua koj tsaug, thiab qhuas koj mus tsis kawg tus Tswv Yexus, thov koj hlub txhua tus neeg, thiab zam txim rau tus tsis tau paub thiab tsis lees txais koj.

Zoo siab uas koj tau nqa tus Tswv Yexus txoj koob txoj hmoov uas zoo kawg nkaus tuaj share nrog peb, thov kom lub ntiaj teb tag nrho tib neeg los qhua thiab txho caug qhua nws lub npe.

Amen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neeg Thoob plaws lub qab ntuj khwb taws teeb ci ntsa iab ua koob tsheej nco txog leej ntshiab Vaj Yexus lub hnub nyoog yug December 25 2007. Yog tau 2008 xyoo lawm.

Tag nrho tsoom ntseeg Christiane 2 billion leej, thoob qab ntuj los ua lub koob tsheej rau tus cawm seej Yexus.

Vaj lus Kub qub cov Yaj Sauj tau hais tseg ua ntej 1000 xyoo lawm hais tias yuav muaj tus cawm seej yug los ntawm ib tug ntxhais nkaujxwb, nws lub npe yuav hu ua Emanues"Tug cawm Seeb". Nws yuav txo hwj chim tshaj plaws yug los ua neeg tiv kev txom nyem, thiaj cawm tau neeg ntiajteb rov los cuag tau nrog leejtxiv uas yog Vajtswv sib raug zoo.

Ua koj tsaug, thiab qhuas koj mus tsis kawg tus Tswv Yexus, thov koj hlub txhua tus neeg, thiab zam txim rau tus tsis tau paub thiab tsis lees txais koj.

CAS TUS CAWM SEEM YUAV LOS TSIS CIA LI LOS XWB.TSEEM YUAV LOS YUG RAU IB TUG NTXHAIS NKAUJ XWB LAWM THIAB NE.COV YUAV LOS YUG MAS YOG COV TUAG LAWM THIAJ THAWJ DUA YUG DUA POB.TUS CAWM SEEJ TSWV YESXUS TWB TSIS TUAG NWS NCE MUS PEM NTUJ LAWM XWB NWS YUAV LOS CES KUJ CIA LI LOS XWB ZOO DUA YUAV LOS THAWJ DUA TUS TSHIAB LAWM.TEJ NO MAS TUS CAWM SEEM XAV YUAM KEV LAWM XWB LAUJ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neeg Thoob plaws lub qab ntuj khwb taws teeb ci ntsa iab ua koob tsheej nco txog leej ntshiab Vaj Yexus lub hnub nyoog yug December 25 2007. Yog tau 2008 xyoo lawm.

Tag nrho tsoom ntseeg Christiane 2 billion leej, thoob qab ntuj los ua lub koob tsheej rau tus cawm seej Yexus.

Vaj lus Kub qub cov Yaj Sauj tau hais tseg ua ntej 1000 xyoo lawm hais tias yuav muaj tus cawm seej yug los ntawm ib tug ntxhais nkaujxwb, nws lub npe yuav hu ua Emanues"Tug cawm Seeb". Nws yuav txo hwj chim tshaj plaws yug los ua neeg tiv kev txom nyem, thiaj cawm tau neeg ntiajteb rov los cuag tau nrog leejtxiv uas yog Vajtswv sib raug zoo.

Ua koj tsaug, thiab qhuas koj mus tsis kawg tus Tswv Yexus, thov koj hlub txhua tus neeg, thiab zam txim rau tus tsis tau paub thiab tsis lees txais koj.

cawm seej tswv yes xus rov los yug hauv ntiaj teb no ces peb kuj txhob npaj mus ntuj ceeb tsheej lawm.vim tias peb mus ntuj ceeb tseej los thaum tswv yes xus rov los yug ua neeg ntiaj teb ces peb yuav tau tuag ib tom saum ntuj ceeb tsheej rov los caum tswv yes xus hauv ntiaj teb no thiab.ces peb kuj xum nyob twj ywm hauv ntiaj teb no tos xwb zoo dua.zaum no tswv yes xus rov los yug mas kom sawv daws ua zoo zoo npaj koob thaij duab npaj koob thaij movie kom zoo es thaij kom tau tus tiag txhob ua li yav tag los es thaij tsis tau ces lam muab tej niag neeg cuav los thaij duab lawm nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cawm seej tswv yes xus rov los yug hauv ntiaj teb no ces peb kuj txhob npaj mus ntuj ceeb tsheej lawm.vim tias peb mus ntuj ceeb tseej los thaum tswv yes xus rov los yug ua neeg ntiaj teb ces peb yuav tau tuag ib tom saum ntuj ceeb tsheej rov los caum tswv yes xus hauv ntiaj teb no thiab.ces peb kuj xum nyob twj ywm hauv ntiaj teb no tos xwb zoo dua.zaum no tswv yes xus rov los yug mas kom sawv daws ua zoo zoo npaj koob thaij duab npaj koob thaij movie kom zoo es thaij kom tau tus tiag txhob ua li yav tag los es thaij tsis tau ces lam muab tej niag neeg cuav los thaij duab lawm nawb.

Hahahaha koj mas ua cas yuav txawj hais dhau lawm lauj, txawj hais mas txhob khiav ov thaum muaj muv/ntseeb thiab daiv tuaj caum plev naj :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hahahaha koj mas ua cas yuav txawj hais dhau lawm lauj, txawj hais mas txhob khiav ov thaum muaj muv/ntseeb thiab daiv tuaj caum plev naj :lol:

me muam maixiong_vg.

cas hais txog zaj no koj pheej cem kuv tias tsam daiv.muv thiab ntseeb tuaj caum plev no ne.

yog mus ntuj ceeb tsheej muaj daiv muaj muv li koj hais mas zoo heev peb mus muab zib muv thiab me nyuam daiv los noj thawm niaj thawm xyoo xwb tiag.

tab sis ntseeb mas tsis txhawj mas peb hlawv xwb tu noob lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

CAS TUS CAWM SEEM YUAV LOS TSIS CIA LI LOS XWB.TSEEM YUAV LOS YUG RAU IB TUG NTXHAIS NKAUJ XWB LAWM THIAB NE.COV YUAV LOS YUG MAS YOG COV TUAG LAWM THIAJ THAWJ DUA YUG DUA POB.TUS CAWM SEEJ TSWV YESXUS TWB TSIS TUAG NWS NCE MUS PEM NTUJ LAWM XWB NWS YUAV LOS CES KUJ CIA LI LOS XWB ZOO DUA YUAV LOS THAWJ DUA TUS TSHIAB LAWM.TEJ NO MAS TUS CAWM SEEM XAV YUAM KEV LAWM XWB LAUJ.

Txawjtuantaj

Koj yeej hais yog lawm, tab si kuv ho xav txawv koj. Yog tus cawsseej yuav los yug ua cas tsis los rau ib tug txiv neej uas tsis tau deev poj niam hlo li yug mas. Rau qhov saum ntuj thiab hauv ntiaj teb no yeej nrhiav tsis pom muaj vaj leej niam lub npe nyob qhov twg hlo li nav. Saum ntuj los muaj vaj leej txiv xwb, hos hauv ntiajteb no los tsuas pom vaj leej tub xwb. Ua cas tsis cia yesxus rau txiv neej yug es cia li muab rau poj niam yug lawm no mas tsis ncaj rau cov poj niam lawm, Yog tus vajtswv no twb muaj peev xwm npaum no nws kom txiv neej yug yesxus los yeej tau. Vajleej txiv tsim txom poj niam thiab ua tsis ncaj rau ko niam lawm ua tsis ncaj ncee rau poj nia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neeg Thoob plaws lub qab ntuj khwb taws teeb ci ntsa iab ua koob tsheej nco txog leej ntshiab Vaj Yexus lub hnub nyoog yug December 25 2007. Yog tau 2008 xyoo lawm.

Tag nrho tsoom ntseeg Christiane 2 billion leej, thoob qab ntuj los ua lub koob tsheej rau tus cawm seej Yexus.

Vaj lus Kub qub cov Yaj Sauj tau hais tseg ua ntej 1000 xyoo lawm hais tias yuav muaj tus cawm seej yug los ntawm ib tug ntxhais nkaujxwb, nws lub npe yuav hu ua Emanues"Tug cawm Seeb". Nws yuav txo hwj chim tshaj plaws yug los ua neeg tiv kev txom nyem, thiaj cawm tau neeg ntiajteb rov los cuag tau nrog leejtxiv uas yog Vajtswv sib raug zoo.

Ua koj tsaug, thiab qhuas koj mus tsis kawg tus Tswv Yexus, thov koj hlub txhua tus neeg, thiab zam txim rau tus tsis tau paub thiab tsis lees txais koj.

samUSA.

ua cas koj txawm cia li tso tseg lawm ntag lod.twb ntev ua luaj no lawm es tus cawm seej tswv yes xus pheej tsis txawj los yug li kuj tsim nyog koj mus txhib kom nqes los sai thiab nav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntuj yuas me nyuam hmoob! Yog nej yuav muab tej kev ntseeg no los sib cav mas yuav cav mus txog qhov sib tua tuag pawg lug los yeej tsis muaj tus yeej tsis muaj tus swb li nawb. Kawg kiag tias niaj hnub no cov tebchaws nyob sab middle East lawv twb coj thiab hawm ib tug Vaj tswv xwb los lawv tseem sib tua qees, ib tug tsis kam zam txim rau lwm tus li, es yog tias ob tug neeg muaj kev ntseeg sib txawv lawd yuav ua li cas sib to taub thiab sib zam txim tau ? Muaj tej yam kev ntseeg mas cov nqe lus kub muab tham tau zoo li npau suav thiab tsis txaus ntseeg thiaj li muaj chaw muag( lus Nplog hais tias"cuv uam") rau lwm tus thuam tau li ib txhia thuam nyob rau hauv nov nad. Vim tias tej lus uas luag sau tseg rau hauv phau vaj lug kub ntawd , nws sau tau ntev xyoo heev lawm. Thaum sau tej lus no mas nws phim rau lub tsam thawj ntawd kawg nkaus, tab sis ntev los mus txog rau niaj hnub no ces tej lus ntawd muaj qee yam tsis phim rau lub caij nyoog thiab tsam thawj niaj hnub no lawm. Tiam sis luag cov tswj vaj tswv tej vaj lug kub no tsis xav muab hloov kho kom phim rau lub caij nyoog thiab lub tsam thawj vim luag xav tias yog muab tej qub lus ntawd hloov ces tsis tseeb lawm xwb no . Thov sawv daws txhob muab tej yam zoo li no los sib cav vim yuav tsis muaj chaw mus. Koj ntseeg yam twg ces ntseeg twj ywm xwb, kuv ho ntseeg yam twg ces kuv ntseeg kuv twj ywm xwb tsis txhob mus qhuas qhuas yus yam thiab ho mus thuam lwm tus yam kev ntseeg. Yog yus nim muab yus yam coj los qhuas npaum ub npaum no ces luag lwm leej lwm tus yuav xuas yus qhov cuv uam tau , luag yuav thuam thiab tawm tsam zoo li ib txhia tau question los yog thuam nyob rau hauv nov. Vim yeej muaj qee yam uas pom tias tsis txaus ntseeg los yog zoo li npau suav xwb tiag. Kuv ncauj ntau lam tuaj cuam tshuam nej xwb, yog ho hais tau siab tau qis leej twg lawm los thov zam txim nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntuj yuas me nyuam hmoob! Yog nej yuav muab tej kev ntseeg no los sib cav mas yuav cav mus txog qhov sib tua tuag pawg lug los yeej tsis muaj tus yeej tsis muaj tus swb li nawb. Kawg kiag tias niaj hnub no cov tebchaws nyob sab middle East lawv twb coj thiab hawm ib tug Vaj tswv xwb los lawv tseem sib tua qees, ib tug tsis kam zam txim rau lwm tus li, es yog tias ob tug neeg muaj kev ntseeg sib txawv lawd yuav ua li cas sib to taub thiab sib zam txim tau ? Muaj tej yam kev ntseeg mas cov nqe lus kub muab tham tau zoo li npau suav thiab tsis txaus ntseeg thiaj li muaj chaw muag( lus Nplog hais tias"cuv uam") rau lwm tus thuam tau li ib txhia thuam nyob rau hauv nov nad. Vim tias tej lus uas luag sau tseg rau hauv phau vaj lug kub ntawd , nws sau tau ntev xyoo heev lawm. Thaum sau tej lus no mas nws phim rau lub tsam thawj ntawd kawg nkaus, tab sis ntev los mus txog rau niaj hnub no ces tej lus ntawd muaj qee yam tsis phim rau lub caij nyoog thiab tsam thawj niaj hnub no lawm. Tiam sis luag cov tswj vaj tswv tej vaj lug kub no tsis xav muab hloov kho kom phim rau lub caij nyoog thiab lub tsam thawj vim luag xav tias yog muab tej qub lus ntawd hloov ces tsis tseeb lawm xwb no . Thov sawv daws txhob muab tej yam zoo li no los sib cav vim yuav tsis muaj chaw mus. Koj ntseeg yam twg ces ntseeg twj ywm xwb, kuv ho ntseeg yam twg ces kuv ntseeg kuv twj ywm xwb tsis txhob mus qhuas qhuas yus yam thiab ho mus thuam lwm tus yam kev ntseeg. Yog yus nim muab yus yam coj los qhuas npaum ub npaum no ces luag lwm leej lwm tus yuav xuas yus qhov cuv uam tau , luag yuav thuam thiab tawm tsam zoo li ib txhia tau question los yog thuam nyob rau hauv nov. Vim yeej muaj qee yam uas pom tias tsis txaus ntseeg los yog zoo li npau suav xwb tiag. Kuv ncauj ntau lam tuaj cuam tshuam nej xwb, yog ho hais tau siab tau qis leej twg lawm los thov zam txim nawb.

hAIS LI KOJ HAIS NO CES TXHAIS TAU HAIS TIAS YOG NEEG SAU LOS KHOO NEEG XWB NO PUAS YOG? KUV NO LOS YEEJ PAUB ZOO LI KOJ PAUB NO LAWM THIAB, KUV MAS HO TSIS YOG HAIS TIAS KUV XAV TAU XWB, HO YOG KUV MUS KAWM KIAG LOS CES KUV THIAJ MAM PAUB, YOG KUV TXHOB MUS KAWM LOS MAS KUV YEEJ NTSEEG LI COV PHOOJ YWG SUAV DAWS NTSEEG THIAB NTAG NAWB. QIA TSEEB NTAG, RAU QHOV YUS TSIS PAUB QHOV TSEEB CES YUS YUAV TSUM NTSEEG QHOV CUAV.

YEEJ MUAJ TSEEB LI KOJ HAIS, YOG LAWV TXHOB MUAB PHAU NTAWV BIBLE NO COJ MUS REGISTER RAU HAUV NTIAJTEB TAG LAWM MAS NIAJ HNUB NO YEEJ PAUV COV LUS HAUV TAG LAWM. RAU QHOV HAUV BIBLE MUAJ IB COV LUS MISSTAKE LAWM.

kUV NTSEEG KOJ NAWB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

samUSA.

ua cas koj txawm cia li tso tseg lawm ntag lod.twb ntev ua luaj no lawm es tus cawm seej tswv yes xus pheej tsis txawj los yug li kuj tsim nyog koj mus txhib kom nqes los sai thiab nav.

Nyob zoo npawg Xeevtxwjlaug.

Zoo siab koj tuaj tham nrog kuv hauv kuv lub topic os. Txoj kev ntseeg mas yeej yog li tus npawg guest #9 hais lawm, kev ntseeg

mas yuav muab los sib cav ces tsis muaj xaus li, kawg yog sawvdaws yuav tau sib hwm lwm tus txoj kev ntseeg xwb, txhob muab

los sib cam, yuav tsis muaj tus yeej tus swb.

Peb cov ntseeg Christian mas peb yeej ntseeg hais tias Yexus yog tus cawm seej, thiab yog Vajtswv tiag, nws yog los yug ntawm tus

ntxhais nkauj xwb dawb huv, nws tau los qhia txoj kev cawm dim rau ntiaj teb neeg kom rov los ua phooj ywg nrog Vajtswv, nws tau

tuag 3 hnub thiab sawv rov qab los, nws tau nce rov mus pem ntuj lawm tau 2008 xyoo lawm; thiab nws tseem yuav nqes rov los tos

cov uas ntseeg nws mus nrog nws nyob lub ntuj ceeb ntseeg uas nws tau mus npaj tseg lawm nyob. Qhov no yog lub ntsiab lus ua

peb cov ntseeg nws ntseeg.

Sam.

Edited by SamxUSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo npawg Xeevtxwjlaug.

Zoo siab koj tuaj tham nrog kuv hauv kuv lub topic os. Txoj kev ntseeg mas yeej yog li tus npawg guest #9 hais lawm, kev ntseeg

mas yuav muab los sib cav ces tsis muaj xaus li, kawg yog sawvdaws yuav tau sib hwm lwm tus txoj kev ntseeg xwb, txhob muab

los sib cam, yuav tsis muaj tus yeej tus swb.

Peb cov ntseeg Christian mas peb yeej ntseeg hais tias Yexus yog tus cawm seej, thiab yog Vajtswv tiag, nws yog los yug ntawm tus

ntxhais nkauj xwb dawb huv, nws tau los qhia txoj kev cawm dim rau ntiaj teb neeg kom rov los ua phooj ywg nrog Vajtswv, nws tau

tuag 3 hnub thiab sawv rov qab los, nws tau nce rov mus pem ntuj lawm tau 2008 xyoo lawm; thiab nws tseem yuav nqes rov los tos

cov uas ntseeg nws mus nrog nws nyob lub ntuj ceeb ntseeg uas nws tau mus npaj tseg lawm nyob. Qhov no yog lub ntsiab lus ua

peb cov ntseeg nws ntseeg.

Sam.

SamxUSA.

kuv yeej paub li koj hais los mas.

1 qhov kuv nug mas tsuas yog nug tias ua cas tsis tsuag tsuag los no xwb nav.yog nej paub thiab cuag tau tswv yes xus nej pab hais kom nws cia li los kom sai me ntsis tsam peb ho tuag tas lawm peb tsis pom no nav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SamxUSA.

kuv yeej paub li koj hais los mas.

1 qhov kuv nug mas tsuas yog nug tias ua cas tsis tsuag tsuag los no xwb nav.yog nej paub thiab cuag tau tswv yes xus nej pab hais kom nws cia li los kom sai me ntsis tsam peb ho tuag tas lawm peb tsis pom no nav.

Xeevtxwjlaug.

Tsi yog puav tos kom Tug Cawm Seej lo nav. Qhov tseeb yog peb yuav mus ntsib nwg ua ntej xwb na Vaj Tswv tsi muaj dabtsi maj li os ntxawm peb mus pw hauv av tog ntev npaum cas los yeej tsi ua li cas li os nawb vim lub neej pem suab yuav nyob mus ib txhiab ib txhis tsi paub kawg li, ua siab ntev nawb yog maj no los npaj yug tug kheej kom txhij txhib yug yug kheej kom maj me ntsis xwb dag nawb hahaaaha. tso dag xwb txhob xav li cas yam no mas tes tuav tsi tau , muag tsi pom, pob ntseg tsi hnov li tsuas yog cia siab tau li cas ces li ntawd xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeevtxwjlaug.

Tsi yog puav tos kom Tug Cawm Seej lo nav. Qhov tseeb yog peb yuav mus ntsib nwg ua ntej xwb na Vaj Tswv tsi muaj dabtsi maj li os ntxawm peb mus pw hauv av tog ntev npaum cas los yeej tsi ua li cas li os nawb vim lub neej pem suab yuav nyob mus ib txhiab ib txhis tsi paub kawg li, ua siab ntev nawb yog maj no los npaj yug tug kheej kom txhij txhib yug yug kheej kom maj me ntsis xwb dag nawb hahaaaha. tso dag xwb txhob xav li cas yam no mas tes tuav tsi tau , muag tsi pom, pob ntseg tsi hnov li tsuas yog cia siab tau li cas ces li ntawd xwb.

nyob zoo NLL.

kuv hais xwb koj tsis paub lod saib ntawm no thiaj tseeb.

Neeg Thoob plaws lub qab ntuj khwb taws teeb ci ntsa iab ua koob tsheej nco txog leej ntshiab Vaj Yexus lub hnub nyoog yug December 25 2007. Yog tau 2008 xyoo lawm.

Tag nrho tsoom ntseeg Christiane 2 billion leej, thoob qab ntuj los ua lub koob tsheej rau tus cawm seej Yexus.

Vaj lus Kub qub cov Yaj Sauj tau hais tseg ua ntej 1000 xyoo lawm hais tias yuav muaj tus cawm seej yug los ntawm ib tug ntxhais nkaujxwb, nws lub npe yuav hu ua Emanues"Tug cawm Seeb". Nws yuav txo hwj chim tshaj plaws yug los ua neeg tiv kev txom nyem, thiaj cawm tau neeg ntiajteb rov los cuag tau nrog leejtxiv uas yog Vajtswv sib raug zoo.

Ua koj tsaug, thiab qhuas koj mus tsis kawg tus Tswv Yexus, thov koj hlub txhua tus neeg, thiab zam txim rau tus tsis tau paub thiab tsis lees txais koj.

Attached image(s) post-51-1198108101.jpgpost-51-1198108138.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug Xeev Vaj Yexus lub hnub nyoog yug tsis yog December 25 os. Koj sim mus soj ntsuam zoo zoo dua maj :D December 25 yog hnub Suitable/hnub nub nyoog zoo lawv tis rau xwb os :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug Xeev Vaj Yexus lub hnub nyoog yug tsis yog December 25 os. Koj sim mus soj ntsuam zoo zoo dua maj :D December 25 yog hnub Suitable/hnub nub nyoog zoo lawv tis rau xwb os :)

nyob zoo me muam maixiong_vg.

yeej yog li koj hais mas txhua leej txhua tus yeej paub tias lub 12/25/ tsis yog yes xus hnub yug no los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo me muam maixiong_vg.

yeej yog li koj hais mas txhua leej txhua tus yeej paub tias lub 12/25/ tsis yog yes xus hnub yug no los mas.

Tsuav sawv daws paub ces zoo mas :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsuav sawv daws paub ces zoo mas :D

kuv nug ntau tus xib hwb lawm cov coob yog cov uas paub tias yes xus tsis yog yug 12/25 li neb hais nov.tab sis muaj 1 co xib hwb tseem liam qees tias yog 12/25 lawm thiab.

kuv ho nug txog tus duab yes xus ntau tus xib hwb kuj tias yog duab cuav xwb tsis muaj leej twg thaij tau yes xus tus duab tseeb.tab sis tseem muaj 2 tug xib hwv cam tias tus duab yes xus yeej yog tus tseeb tiag tsis yog cuav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cawm Seej Yug los tau 2010 xyoo lawm.

Hnub no neeg thoob qab ntuj so, thiab ua koob tsheej nco txog tus Cawm Seej Yexus yug.

post-51-1261770122.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cawm Seej Yug los tau 2010 xyoo lawm.

Hnub no neeg thoob qab ntuj so, thiab ua koob tsheej nco txog tus Cawm Seej Yexus yug.

yog lawm lauj tus cawm seej tab tom npaj yuav mus cawm cov tim dej dawb thiab cov hmoob cob fab tim hav zoov nyob nplog teb lawm tiag tiag li lauj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cawm Seej Yug los tau 2010 xyoo lawm.

Hnub no neeg thoob qab ntuj so, thiab ua koob tsheej nco txog tus Cawm Seej Yexus yug.

ua ntej ntawd mas tus cawm seej yeej hais lus hauv xov tooj cua thiab TV tias nws yuav mus cawm cov hmoob tim dej dawb thiab hmoob hav zoov tim nplog ntag no nawb.

tab sis nag hmo xwb ces xov tooj cua hmoob minnesota twb ho tshaj tawm hais tias tus cawm seej tsis mus lawm no los mas.vim yog nplog liab tsis txais tos tus cawm seej lawm no laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

me muam maixiong_vg.

cas hais txog zaj no koj pheej cem kuv tias tsam daiv.muv thiab ntseeb tuaj caum plev no ne.

yog mus ntuj ceeb tsheej muaj daiv muaj muv li koj hais mas zoo heev peb mus muab zib muv thiab me nyuam daiv los noj thawm niaj thawm xyoo xwb tiag.

tab sis ntseeb mas tsis txhawj mas peb hlawv xwb tu noob lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

CAS TUS CAWM SEEM YUAV LOS TSIS CIA LI LOS XWB.TSEEM YUAV LOS YUG RAU IB TUG NTXHAIS NKAUJ XWB LAWM THIAB NE.COV YUAV LOS YUG MAS YOG COV TUAG LAWM THIAJ THAWJ DUA YUG DUA POB.TUS CAWM SEEJ TSWV YESXUS TWB TSIS TUAG NWS NCE MUS PEM NTUJ LAWM XWB NWS YUAV LOS CES KUJ CIA LI LOS XWB ZOO DUA YUAV LOS THAWJ DUA TUS TSHIAB LAWM.TEJ NO MAS TUS CAWM SEEM XAV YUAM KEV LAWM XWB LAUJ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsab ntawv caw tag nrho ib tsoom poj niam Hmoob thoob plaws qab ntuj

Nyob zoo txog ib tsoom poj niam viv ncaus Hmoob:

Kuv yog Niam Xyooj Kab Vaj, Kuv vam thiab cia siab tias nej ib tsoom

viv ncaus Hmoob sawv daws yuav tau txais kev noj qab nyob zoo thiab

muaj kev kaj siab lug. Ntawm kuv los kuj nyob zoo thiab.

Tab sis vim yog kuv tau ntsib ib txoj hauj lwm tseem ceeb heev, loj

heev, kub ntaiv heev, txawv heev li. Txawv tshaj plaws tag qab ntuj

no. Yam teeb meem zoo li no peb qab ntuj no neeg yeej tsis tau pom

dua, yeej tsis tau paub dua, yeej tsis tau hnov dua li.

Yog li no, kuv thiaj li tau tshaj tsab ntawv no tuaj caw nej ib tsoom

poj niam viv ncaus Hmoob sawv daws. Thov nej tuaj koom kuv lub rooj

sab laj zaum no.

Kuv lub rooj sab laj no yog ua rau peb cov poj niam Hmoob ntiag tug

nkaus nkaus xwb.

Yuav tsis cuam tshuam txog txiv neej nyob rau hauv li. Tsuas muaj ib

zaug rau peb tsoom poj niam viv ncaus Hmoob xwb.

Yog li no, kuv xav thov kom nej tso nej tej dej num tseg es tuaj koom

kuv lub rooj sab laj nyob rau zaum no kom tau xwb xwb li vim hais tias

tau muaj xov tshwm hais tias tus Cawm Seej tau yug los ua Hmoob lawm.

Lub sij hawm no Nws yuav los daws los tso qab ntuj no neeg. Nws yuav

pab peb Hmoob kom kawg kiag li txoj kev hlub. Nws muab lus rau kuv

kom kuv nqua hu nej ib tsoom poj niam viv ncaus Hmoob sawv daws thoob

plaws qab ntuj tuaj nrog kuv sib ntsib sib tham ua ib zaug zaum kawg

rau zaum no.

Kev sib tham zaum no tsis yog lub qhov ncauj tham qhuav xwb, sawv daws

lub qhov muag yuav tau pom kiag.

Yog nej ib tsoom poj niam viv ncaus Hmoob leej twg tau hnov qhov kev

tshaj tawm no lawm, thov kom pab qhia pub rau nej tej viv tej ncaus

tej txheeb tej ze txhua leej txhua tus, tus hlob tus yau kom tau paub

tau hnov kom txhua thiab thov kom tuaj koom nrog kuv. Yog hais tias

nej npaj tau thiab hnav tau no thaum nej tuaj ntawd, nej hnav nej cev

zam Hmoob uas yog nej li Hmoob yam zam tuaj koom kuv zaum no.

Kawg no, kuv lus nqua hu nej ib tsoom viv ncaus Hmoob sawv daws thoob

plaws qab ntuj nyob rau zaum no muaj li no xwb. Thov tuaj kom txog

raws li lub caij nyoog uas kuv tau teem tseg hauv qab no.

Vam hais tias peb ib tsoom poj niam viv ncaus Hmoob sawv daws yuav

tau tuaj sib ntsib sib pom rau hnub tseem ceeb muaj nuj nqi rau peb

txoj kev ua Hmoob zaum no. Ua tsaug ntau.

Sau npe: Xis Lis (Niam Xyooj Kab Vaj)

When: December 12, 2012

4:30 PM – 9:00 PM

Where: Best Western Kelly Inn

161 St. Anthony Ave.

Saint Paul, MN 55103

What: Refer to invitation letter

Who: All Hmong women worldwide

For more info:

Niam Xyooj Kab Vaj 612-518-4330

Niam Xyooj Khij Vaj 651-361-0020

Niam Xyooj Npliaj Txoov Muas 651-239-3862

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

The prophecy of Jesus. (Before the end of the age).

These are the messages of the Christian Bible. (Holy Bible) that was mentioned events. Before the end of the era. Before you begin a new era. The prophecy of Jesus Christ that is not mentioned on more than 2,000 years old.

Of events that took place in the world today is war, famine. And the plague. Is consistent with the prophecy of Jesus Christ. By the time he warned that these things need to happen. To be aware of the fact that all human beings. Indeed, God controls these things. He desires all men to turn back to God. And in the way of God .... "Who has ears to hear him".

Jesus left the temple. Then his disciples came to Him the buildings of the temple visit. Jesus said to them. "These things you see or not. Verily I say unto you that. Remember to overlap here. This will not destroy it ".

When he sat on the Mount of Olives. His disciples came to him, I said that. "I made sure to let me know where. When these events happen. However, what is important is that he will come. And the end of the world, "Jesus answered him," Be careful to let no man deceive you lost.

There are many people that will come in my name, I said, "We are the Christ," he will be tempted many to fall away. Ye shall hear of wars and rumors of wars. Take care not to panic. That all these things must happen. But the end has not arrived.

The nation to nation. Kingdom, the United Kingdom to fight through a serious famine and disease. And earthquakes in different places. First of all, this is the tribulation. At that time, he will deliver you to tribulation and kill you to lose it. And all nations will hate you because of my name.

It is notable that many go and betray each other. Both hate each other. Many false prophets will rise and there are many temptations to go astray. The love of many will cool down. The evil is spreading out. But who can endure to the end shall be saved by this gospel of the kingdom. To announce to the world as a testimony to all nations. Then the end will come.

* According to the Gospel of Matthew Chapter 24:4-14 (King James version of the Thai version).

May God bless them.

Joseph.

คำพยากรณ์ของพระเยซู (ก่อนวันสิ้นยุค)

ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ (พระคัมภีร์ไบเบิ้ล) ที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนจะถึงวันสิ้นยุค หรือก่อนที่จะเริ่มยุคใหม่ ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่ได้กล่าวไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีแล้ว

จากเหตุการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็น สงคราม การกันดารอาหาร และโรคระบาดนั้น ก็สอดคล้องกับคำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ โดยพระองค์ได้กล่าวเตือนไว้นานแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องบังเกิดขึ้น เพื่อให้มนุษย์ทุกคนตระหนักถึงความจริงว่า แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงควบคุมสิ่งเหล่านี้ และพระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนหันกลับมาหาพระเจ้า และดำเนินในทางของพระองค์.... “ใครมีหู จงฟังเถิด”

ฝ่ายพระเยซูทรงออกจากพระวิหาร แล้วพวกสาวกของพระองค์มาชี้ตึกทั้งหลายในพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี"

เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้" พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง

ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า "เราเป็นพระคริสต์" เขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป ท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง

เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักร จะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและโรคติดต่อร้ายแรง และแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก ในเวลานั้นเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา

คราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน ผู้พยากรณ์เท็จหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่กว้างออกไป แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้ จะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง

*อ้างอิงจาก พระธรรมมัทธิว บทที่ 24:4-14 (ฉบับไทยคิงเจมส์เวอร์ชั่น)

ขอพระเจ้าอวยพระพร

โจเซฟ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0