Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tebchaws Moob

493 posts in this topic

Posted · Report post

guest #447,

xav kom koj totaub lolus " Kom Hmoob Muaj Tebchaws" nrog luag. lolus no txhais hais tias koj koj, kuv, thiab peb cov uas tau zoo noj tau zoo hnav, muaj nyiaj muaj txiaj mus pab peb haiv hmoob uas tseem txom txom nyem uas nyob hauv nplogteb no na.

yog koj pab tau ib tug hmoob mus kawm ntawv qib siab ces koj twb pab tau nws muaj tebchaws nyob lawm ntag hos phoojywg.

yog koj pab tau ib tsev neeg hmoob nplog uas tsi muaj noj muaj haus txomnyem ntsuav ib lub xyoos ces koj twb pab tau nws muaj tebchaws lawm ntag hos.

cov uas ua neeg zoo li koj li kuv thiab peb cov no ua cas ho tsi pab cov hmoob uas txomnyem nyob nplogteb maj, es pheej niajhnub sib thuam xwb.

xyov koj puas tau pab 1c liab nawb, kuv tus no sis tsi txog pua phav los yeej ze ntawm kaum phav lawm laiv.

yeej li koj hais los mav uas peb nyob lub tebchaws twg ces peb yuavtsum hwm lub tebchaws ntawm, tabsis kuv ho ntxiv ib lolus hais tias kom koj tig rov mus pab koj cov me hmoob uas tseem txom txom nyem tshaj koj uas tseem nyob hauv nplogteb thiab mog.

ua neeg nyob yuavtau tig pobntseg mloog qhovmuag ntsia ntiajteb ua neej thiab nawg phoojywg, txhob hais ntawm tes noj ntawm ncauj xwb.

koj ntsia lub tebchaws Israel, luag tsi ntshai leejtwg( cov neighboring countries), vim luag muaj luag cov neeg txawj neeg ntse nyob txawv tebchaws(especially USA) rov mus pab luag lub tebchaws. vim luag muaj cov neeg muaj nyiaj muaj txiaj xa nyiaj rov mus pab luag lub tebchaws. tsi tag li ntawm xwb thaum luag tebchaws sibtua,yav tag los, luag haj tseem muab luag txojsia mus tiv thaiv xavtus thiab. qhov nov yog qhov uas peb cov uas koj raug liam los lawm lub zeemmuag uas xav pab hmoob kom hmoob muaj tebchaws.

yuav uatau mus txog li peb cov no tsi lam yooj yooj yim nawb, peb ua peb pib thaum peb tseem hluag mus pab kwv pab tij, pab communities, pab koomhaum los lawm.

ua neeg zoo yog pib los ntawm koj ua ntej. ua neeg zoo rau koj xwb tsi muaj qabhau nawb, tabsis yog koj pom koj ib tus hmoob nraug txomnyem es koj nrho loo koj tej nyiaj mus pab, qee kiag koj lub sibjawm mus pab tsi yuav nqi zog li thiaj yog neeg zoo ov.

='fajtim'=Zoo heev li yog leej twg hov xavtau hais tias yus yog hmoob yuav tau rov mus pab hmoob lawm nplog teb no ces ho lawv <vm> qab mus saib hmoob nplog puas khaws nws cia ua noob hmoob xwb lau; lub caij nyoog ua hmoob yuav vam txog tos saib seb puas muaj teb chaws hmoob no mas hais ua ib qho npau suav tseg = nyob suav teb av loj yuav muaj ib hnub twg suav yuav paim ua ntau lub teb chaws li teb chaws <lav xias> nyob rau kev tawg ua ntau lub teb chaws nyob suav teb no 1 lub yuav yog hmoob xwb77 = yog li yam uas hmoob yuav pab tau kom ntiaj teb no muaj 1 lub teb chaws hu ua teb chaws hmoob lub zog loj yog los ntawd hmoob txawv teb chaws li mes kas teb ,fab kis , canada,australie, nplog thiab thaib teb los thooj siab koom ntxws tseev kom muaj peev ,tsim kom tau txhab txiaj ntiaj teb lub sij los txog thiaj yuav pab tau < tsis paub hais tias neeg ntiaj teb cov teb chaws tshaj cuab teb chaw thooj cuab thiab teb chaws kuab xwm yeej pheev no rhuav teb chawssuav ib hnub tom ntej no yuav sai yuav qeeb los ntawd peev tsheej tsim pheev tawm thaum ntawd hmoob thiaj yuav nrog tsoom hais tsa tau tes no yog hmoob kev vam tos ; hais txog muab lub teb chaws nplog tig ua hmoob teb chaws no ces tag tiam lawm os os txhob vam txhob tos txog nom hmoob nyob nplog yuav tsa tau taub hau los hwm hmoob txawv tebchaws lawm mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob yuav ntsum ntseeg vaj tswv Hmoob thiaj li yuav muaj taus teb chaws no laiv.

Cov dawb no pom Hmoob "cutv onj" lawm mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov dawb no pom Hmoob "cutv onj" lawm mas.

Nco ntsoov txhob hais tias 3 Hmoob no ntxiv lawm yuav tsum pauv hais tias 1 Hmoob no xwb thiaj li muaj teb chaws no ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob yuav ntsum ntseeg vaj tswv Hmoob thiaj li yuav muaj taus teb chaws no laiv.

moob puas yuav lug ntseeg vaajtswv tag tag ma, es txhajle tau tebchaws. ca peb sim tog saib yuad...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

moob puas yuav lug ntseeg vaajtswv tag tag ma, es txhajle tau tebchaws. ca peb sim tog saib yuad...

Yog moob tsi lug ntseeg vaaj tswv tes moob yeej tsi ntsug luas muaj teb chaws le los mos.Koj ca le moog ntseeg vaaj tswv tam sim nuav txhob ca tog saib lawm nawb.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog moob tsi lug ntseeg vaaj tswv tes moob yeej tsi ntsug luas muaj teb chaws le los mos.Koj ca le moog ntseeg vaaj tswv tam sim nuav txhob ca tog saib lawm nawb.

KUV NTSEEG TAS YOG VAAMNTXAWG TIG ROVLUG NTSEEG KUV TUG VAAAJTSWV CES PEB YEEJYUAV TAU TEBCHAWS TAG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV NTSEEG TAS YOG VAAMNTXAWG TIG ROVLUG NTSEEG KUV TUG VAAAJTSWV CES PEB YEEJYUAV TAU TEBCHAWS TAG.

Fajtim.

Dasviv yuav kom tag nrho haiv Hmoob los ntseeg dab vaj tswv huv si ces Hmoob muaj teb chaws.

Koj ho yuav kom Vamntxawg tib leeg los nrog koj ntseeg dab vaj tswv xwb ces Hmoob twb tau teb chaws lawm no puas yuav khws tiag maj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim.

Dasviv yuav kom tag nrho haiv Hmoob los ntseeg dab vaj tswv huv si ces Hmoob muaj teb chaws.

Koj ho yuav kom Vamntxawg tib leeg los nrog koj ntseeg dab vaj tswv xwb ces Hmoob twb tau teb chaws lawm no puas yuav khws tiag maj.

='koobpovtxuj'=Txoj kev ntseeg tsis yog coj los thiaj yuav tau teb chaws rau hmoob =Txoj kev ntseeg yog 1 yam phem tshaj coj neeg mus sib thuam sib tshum sib nkaug thiaj muaj kev sib ntaus sib tua yog hais teb chaws xwb <hmoob yeej nrog luag muajnyob lawm >hmoob nyob lub teb chaws twg haum pawg neeg ntawd lawmces yog hmoob lub tebchaws 1 yam nkaus> qhov hmoob yuav nrog luag txhua haiv neeg ntiaj tebno muaj 1 daim av ua yog hmoob tus nkaus xwb < nyob77 sim yuav muajlub ntuj tig kev sib ntaus sib tua ntawm lub teb chawsntawd yog hmooob yeejua 1pab 1 pawg sib pab thaum ntawd hmoob thaiv tau daimav ntawd thiaj yuav ciaj ua hmoob tug tau <nco ntxoov nawb lub teb chaws suav avlojmuaj1 hnub twg suav yuav rov tawg suav dua thaum ntawd yog hmoob hlub hmoob tiag cialimus pab pawg hmoob nyob suav teb yeej npau suav pomua yog ntxooscia li lawm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kz FT mas xyov laud kz FT...the more FT talks the kzier he gets. Hahahahha.

In ur response to Vamntxawg los ntseeg VT ces koj/nej tau kiag "Tebchaws Hmoob" ntag? If it were the case ces koj cia li hu "Vamntxawg" ua "GOD Vamntxawg." Koj ntseeg "Vamntxawg" txhob ntseeg koj tus VT.

Xyov some @$&^() ppl mas...lolx.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyias qhia nyias txog lub jiab txoj kev ciaj ib haiv neeg, ib tug neeg!! Mloog tus no cov lus nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kz FT mas xyov laud kz FT...the more FT talks the kzier he gets. Hahahahha.

 

In ur response to Vamntxawg los ntseeg VT ces koj/nej tau kiag "Tebchaws Hmoob" ntag? If it were the case ces koj cia li hu "Vamntxawg" ua "GOD Vamntxawg." Koj ntseeg "Vamntxawg" txhob ntseeg koj tus VT.

 

Xyov some @$&^() ppl mas...lolx.

Kuv me muam SillyMe.

Kojm has yog lawm mas.Yuav tsum lug ntseeg Vamntxawg xwb txhob moog ntseeg niam tsuv tum vaj tswv cig dlaag hov lawv.Vim nam vaaj tswv cig dlaag hov yog luas lwm haiv neeg tug vaaj tswv xwb tsw yog moob tug vaaj tswv nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kz FT mas xyov laud kz FT...the more FT talks the kzier he gets. Hahahahha.

 

In ur response to Vamntxawg los ntseeg VT ces koj/nej tau kiag "Tebchaws Hmoob" ntag? If it were the case ces koj cia li hu "Vamntxawg" ua "GOD Vamntxawg." Koj ntseeg "Vamntxawg" txhob ntseeg koj tus VT.

 

Xyov some @$&^() ppl mas...lolx.

Kuv me muam SillyMe.

Kojm has yog lawm mas.Yuav tsum lug ntseeg Vamntxawg xwb txhob moog ntseeg niam tsuv tum vaj tswv cig dlaag hov lawv.Vim nam vaaj tswv cig dlaag hov yog luas lwm haiv neeg tug vaaj tswv xwb tsw yog moob tug vaaj tswv nawb.

UA CAAG KOJ YUAV CAAB SILLYME MOOG DIG MUAG LE VAAMNTXAWG HAB. MOOB TWB TSI PE TSI HAWM MOOB TUG ES MOOB MOOG KHAWG MOOG PE SUAV TUG UA IB NTUG ZUJZUG LUG.

THAUM MOOB UA NEEB, KOJ PAUB TXHUA LU LOV..YOG MOOB LUG LOS SUAV LUTSHAI KOJ DLIG MUAG TSHAAJ VAAMNTXAWG LAWM HAB PUAB. ... 

NT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kz FT mas xyov laud kz FT...the more FT talks the kzier he gets. Hahahahha.

 

In ur response to Vamntxawg los ntseeg VT ces koj/nej tau kiag "Tebchaws Hmoob" ntag? If it were the case ces koj cia li hu "Vamntxawg" ua "GOD Vamntxawg." Koj ntseeg "Vamntxawg" txhob ntseeg koj tus VT.

 

Xyov some @$&^() ppl mas...lolx.

Kuv me muam SillyMe.

Kojm has yog lawm mas.Yuav tsum lug ntseeg Vamntxawg xwb txhob moog ntseeg niam tsuv tum vaj tswv cig dlaag hov lawv.Vim nam vaaj tswv cig dlaag hov yog luas lwm haiv neeg tug vaaj tswv xwb tsw yog moob tug vaaj tswv nawb.

UA CAAG KOJ YUAV CAAB SILLYME MOOG DIG MUAG LE VAAMNTXAWG HAB. MOOB TWB TSI PE TSI HAWM MOOB TUG ES MOOB MOOG KHAWG MOOG PE SUAV TUG UA IB NTUG ZUJZUG LUG.

THAUM MOOB UA NEEB, KOJ PAUB TXHUA LU LOV..YOG MOOB LUG LOS SUAV LUTSHAI KOJ DLIG MUAG TSHAAJ VAAMNTXAWG LAWM HAB PUAB. ... 

NT

Tseemmoob, suav thiab hmoob txawv tsis deb npaum hmoob thiab Mekas pob?  Koj tsis saib iav los thov koj saib av.  Koj yog neeg dawb tawv los koj yog neeg daj tawv?  Koj puas Qualify ua tau Jew mas?  MATT 15:22-27  koj yog dawb tawv tus devv xwb nas.  Koj puas nyeem world Pab vav xaj?  Koj puas paub hais tias 5 puas xyoo dhau los cov dawb tuaj rau peb sab teb chaws lawv hu peb hu ua tsiaj xwb no mas?  Peb los Ruamm li peb thiab muab luag pe, muab luag hu ua Thes Vab das.  4000 xyoo dhau los Jew tsiv sab Europe los Cov dub cia li muab Jew hu ua menyuam ntuj, niaj hnub no Jew tau lub npe menyuam ntuj,  India(khab) los ib yam.  Qhov kuv hais tias nej thooj hlwb tseem nyob 4000 ces yog li no ntag tiag.  Koj yeej paub hais tias jew hu cov neeg nyob sab Middle east hu ua tsiaj no los sav.  Koj thooj hlwb yog hlwb 4000 xyoo uas tseem pe ham tus neeg zoo nkauj zoo nraug.  Tus uas qhov muag dig ces yog cov mus ua qhev lawm ntag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV TSI TAU THUAM TABSIS KUV TSUAS HAS TXUG KEV PE HAWM XWB.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kz FT mas xyov laud kz FT...the more FT talks the kzier he gets. Hahahahha.

 

In ur response to Vamntxawg los ntseeg VT ces koj/nej tau kiag "Tebchaws Hmoob" ntag? If it were the case ces koj cia li hu "Vamntxawg" ua "GOD Vamntxawg." Koj ntseeg "Vamntxawg" txhob ntseeg koj tus VT.

 

Xyov some @$&^() ppl mas...lolx.

Kuv me muam SillyMe.

Kojm has yog lawm mas.Yuav tsum lug ntseeg Vamntxawg xwb txhob moog ntseeg niam tsuv tum vaj tswv cig dlaag hov lawv.Vim nam vaaj tswv cig dlaag hov yog luas lwm haiv neeg tug vaaj tswv xwb tsw yog moob tug vaaj tswv nawb.

UA CAAG KOJ YUAV CAAB SILLYME MOOG DIG MUAG LE VAAMNTXAWG HAB. MOOB TWB TSI PE TSI HAWM MOOB TUG ES MOOB MOOG KHAWG MOOG PE SUAV TUG UA IB NTUG ZUJZUG LUG.

THAUM MOOB UA NEEB, KOJ PAUB TXHUA LU LOV..YOG MOOB LUG LOS SUAV LUTSHAI KOJ DLIG MUAG TSHAAJ VAAMNTXAWG LAWM HAB PUAB. ... 

NT

Tsis yog yuav cab sillyMe mus dig muag hos nov mas yog yuaqv qhia kom sillyMe zam kom dhau txhob txav ti tus dab noj nyoog haus txias uas npe hu ua dab vaj tswv dab raug txim xwb nawb.Cov dlig muag yog cov kws nyob huv dlaab vaaj tswv dlaab raug txim xib teg lawm los nws tsi paub tsi pum le mas txhaj yog cov dlig muag ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:54bd3bbb::54bd3bbb::54bd3bbb::winter:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kz FT mas xyov laud kz FT...the more FT talks the kzier he gets. Hahahahha.

 

In ur response to Vamntxawg los ntseeg VT ces koj/nej tau kiag "Tebchaws Hmoob" ntag? If it were the case ces koj cia li hu "Vamntxawg" ua "GOD Vamntxawg." Koj ntseeg "Vamntxawg" txhob ntseeg koj tus VT.

 

Xyov some @$&^() ppl mas...lolx.

Kuv me muam SillyMe.

Kojm has yog lawm mas.Yuav tsum lug ntseeg Vamntxawg xwb txhob moog ntseeg niam tsuv tum vaj tswv cig dlaag hov lawv.Vim nam vaaj tswv cig dlaag hov yog luas lwm haiv neeg tug vaaj tswv xwb tsw yog moob tug vaaj tswv nawb.

UA CAAG KOJ YUAV CAAB SILLYME MOOG DIG MUAG LE VAAMNTXAWG HAB. MOOB TWB TSI PE TSI HAWM MOOB TUG ES MOOB MOOG KHAWG MOOG PE SUAV TUG UA IB NTUG ZUJZUG LUG.

THAUM MOOB UA NEEB, KOJ PAUB TXHUA LU LOV..YOG MOOB LUG LOS SUAV LUTSHAI KOJ DLIG MUAG TSHAAJ VAAMNTXAWG LAWM HAB PUAB. ... 

NT

Tsis yog yuav cab sillyMe mus dig muag hos nov mas yog yuaqv qhia kom sillyMe zam kom dhau txhob txav ti tus dab noj nyoog haus txias uas npe hu ua dab vaj tswv dab raug txim xwb nawb.Cov dlig muag yog cov kws nyob huv dlaab vaaj tswv dlaab raug txim xib teg lawm los nws tsi paub tsi pum le mas txhaj yog cov dlig muag ov.

Hais txog digmuag:

Tseemmoob digmuag tshaj....only sees what he wants to see.   Oblivious to the world and its surroundings lol.

U don't have to tell me twice.   I'm staying away from those people.   =)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now