Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tebchaws Moob

493 posts in this topic

Posted · Report post

Nej na ua ntsuag sib cam hwv ma yog tias tau lub npe hmoob lawm na. Yuav tau sib hlub laiv, txawm hais tias peb nyias nyob nyias ib lub tebchaws los ib leeg ua zoo hais ib leeg xwb me. Yog pheej sib ceg li nej xwb ces tsis muaj hnub yuav vam meej taus li os thiab peb tsis zoo li ib pawg neeg li nav. Yog tias tsis tsum ces peb hmoob tsov ua yeebncuab rau peb xwb os. Thaum zoo li ntawd lawm ces luag lwm haivneeg tsuas nyob ntsia peb sib ntaus sib tua lawm xwb nawb thiab luag yuav muab peb saib tsis muaj nqis hlo li. Kuv xav tias yog luag tseem hu peb tias peb yog hmoob no ces ciab li xyaum sib hlub thiab sib pab ntshe yuav zoo dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsis tshuav av rau hmoob nyob lawm. kuv tau hnov ib tug kwv tij hais lus xov tooj cua pem tshiasmaim tuaj, nws cov nqi lus hais li no.

yuav kom hmoob muaj av ces tsis muaj lawm tiam sis tshuav ob yam rau hmoob ua, yog tias ua tau:

1. HMOOB THOOB QAB NTUJ SIB KOOM NYIAJ MUS YUAV IB DAIM AV, ES SAWV DAWS MUS NYOB. vim kev yuav av no mas tsis txhaum txoj cai, tsuav yog lub teb chaws ntawv kam muag lawm xwb ces tsis muaj dab tsi li. piv li meskas yuav russia daim av pem alaska.

2. nws hais ntxiv tias yam ob no ces yuav tsum yog sawv daws mus txeeb luag tug los ua yus tug lawm xwb. xws li nqa riam nqa phom mus sib ntaus sib tua kom muaj yeej muaj swb ntag, kom tau daim av los tswj ua yus tug kiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv niam qhuav tuaj pom nej cov lus sib ceg no xwb, ua rau kuv txaj muag kawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv cov tuabneeg Moob,

lulug "Moob" yog lug Moob Ntsuab.

lolus "Hmong" yog lus Hmoob Dawb.

qhov uas tseemmoob hais lolug "Moob" no thov kom cov kwvtij Hmoob Dawb txhob totaub yuamkev hais tias lolus ntawm nws represent "Hmong " tag nrho. lolus "Hmong" no tseem tsi tau official rau peb Hmong thoob ntiajteb. Tsuas yog cov Hmoob Mekas thiaj siv lolus "Hmoob no ntau xwb. cov Hmoob nyob Suav tuamtshoj lawv tsi siv lolus Hmoob no. lolus hais tias "Hmoob" losis "Moob" no tsuas yog txhais tau tias lub xeem xwb. nim no peb cov Hmong Mekas tsi tshuam hu lawm, tiamsis cov Hmong nyob ntuj qubqab tseem niajhnub hu Hmong haistias " nej yog Hmong dabtsi os" yog li ntawm lolus uas yuav represeent Hmong tagnrho kom Hmong Ntsuab, Hmong Dawb, Hmong Dub, Hmong Txaij Npab mas yog lolus uas peb tsavneeg Hmong Suav lawv hu lawv hais tias "Miao losis Meo" mas thiaj li yog 100% rau Hmong. xav kom nej mus research saib puas yog li tseemmoob hais thiab. Tseemmoob yog hmong ntsuab, tiamsis tseemmoob hais tau hmoob dawb hmoob ntsuab huv tibsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv cov tuabneeg Moob,

lulug "Moob" yog lug Moob Ntsuab.

lolus "Hmong" yog lus Hmoob Dawb.

qhov uas tseemmoob hais lolug "Moob" no thov kom cov kwvtij Hmoob Dawb txhob totaub yuamkev hais tias lolus ntawm nws represent "Hmong " tag nrho. lolus "Hmong" no tseem tsi tau official rau peb Hmong thoob ntiajteb. Tsuas yog cov Hmoob Mekas thiaj siv lolus "Hmoob no ntau xwb. cov Hmoob nyob Suav tuamtshoj lawv tsi siv lolus Hmoob no. lolus hais tias "Hmoob" losis "Moob" no tsuas yog txhais tau tias lub xeem xwb. nim no peb cov Hmong Mekas tsi tshuam hu lawm, tiamsis cov Hmong nyob ntuj qubqab tseem niajhnub hu Hmong haistias " nej yog Hmong dabtsi os" yog li ntawm lolus uas yuav represeent Hmong tagnrho kom Hmong Ntsuab, Hmong Dawb, Hmong Dub, Hmong Txaij Npab mas yog lolus uas peb tsavneeg Hmong Suav lawv hu lawv hais tias "Miao losis Meo" mas thiaj li yog 100% rau Hmong. xav kom nej mus research saib puas yog li tseemmoob hais thiab. Tseemmoob yog hmong ntsuab, tiamsis tseemmoob hais tau hmoob dawb hmoob ntsuab huv tibsi.

Auv kuv xav tias peb tsis muaj ntawv sau ces ruav yog hu tias lwm haiv neeg sau tias hmong, moob, meo, miao no los peb kuv txhob ntaus nqi tias tsis yog peb pab pawg no. Cia li muab xav tias yog peb hmoob tas nrho li. Yog tias tseem pheej xav li ntawd thiab ces kuj tsis sib haum li. Hu li cas los tau li no kuv xav na. Yog lwm haiv neeg twb pom xeeb hu lawm ces yeej yog thiab tsaug tas ntsho li, qhov ntawd mas peb thiaj li yog ib pawg tib neeg uas muaj nyob rau lub ntej teb no ov.

Yog leej twg muaj zoo tswv yim es xav tias yuav los kav hmoob no los kav tsij sawv los txim kho nawb. Tsis txhob cia yus lub me tswvyim ploj mus nawb, muab coj los kho hmoob lub neej os peb ib tsoom hmoob aw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

UA CAS NEJ TSIS SIB CEG LAWM MAS COV NIAG NPUA. KUV XAV SAIB NEJ SIB CEG HEEV NAV.

HMOOB USA YOG NPUA HOS PEB HMOOB NPLOG ZOO LI*. COV TWG YOG COV PHEM COV TWG YOG COV ZOO NAV.

AAHHAHAHAAHHAHAHA

KUV YOG HMOOB KM 52.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

DEV YOG COV NIAG PHEM TSHAJ PLAWS NTAG LOS MAS NPAWG KM 52. VIM* NYIAM NOJ QUAV HOS NPUA MAS TSEEM NOJ XUA XWB.

AHAHAHHAHA

HMOOB RODE ISLAND.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

UA CAS NEJ TSIS SIB CEG LAWM MAS COV NIAG NPUA. KUV XAV SAIB NEJ SIB CEG HEEV NAV.

HMOOB USA YOG NPUA HOS PEB HMOOB NPLOG ZOO LI*. COV TWG YOG COV PHEM COV TWG YOG COV ZOO NAV.

AAHHAHAHAAHHAHAHA

KUV YOG HMOOB KM 52.

Npawg Hmoob KM 52

Zoo siab koj tuaj koom peb rau hauv no. Koj tuaj saib peb sib ceg hauv no tseem lomzem rau koj kawg thiab lov? Puas yog tseem tsis tau txaus rau koj siab thiab los. Kuv saib kuv twb hais ntau yam rau nej cov phoojywg nyob Nplog koj lawm thiab txhua yam kuv hais yeej txaus nej xav kawg lawm thiab sav phoojywg. Hais rau koj paub lub npe koj tis los saumtoj saud yog koj tis rau koj tus kheej yuav xwb peb tsis tau lees txais nawb. Hos koj lub los txhob tusiab rau koj tus kheej os, peb tsuas ua koj tsaug tias nej tseem qhia peb tias nej zoo li ntawd thiab nej nyiam hu li ntawd. Tsis ua cas qhov no yog nej los yog koj txaus siab lawm peb yuam tsis tau nej nawb.

Nyob zoo phoojywg KM 52

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hey!! tsis muaj Hmoob Nplog tuaj hauv no na, yog Hmoob Nplog nyob meskas teb xwb. hahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phoojywg sawv daws peb lub teb chaws hmoob mas yog thaum twg peb me nyuam hmong tig rov los sib haum xeeb txwj hlob ua txwj yau tsis rhuav txwj yau ua tswj hlob tsis rhaus txwj hlob hais txwj yau yuav txwj yau hais txwj hlob tsis khaug.

koj txhob nyiam kuv poj kuv txhob zes koj sev qab saw daws noj tsw sawv daws nia koj muab kuv saib tsim nuj kuv muab koj saib rau nqi.

Ib qhov thaum twg peb paub tias peb yog leej twg lawm lub teb chaws thiaj yuav tig los ua peb tug. hos yog zoo li nyiaj no ces ntshe 10 tiam saum no seb peb tej xeeb leej xeeb ntsw puas yuav pom os" cov yawg Nujtoog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phoojywg sawv daws peb lub teb chaws hmoob mas yog thaum twg peb me nyuam hmong tig rov los sib haum xeeb txwj hlob ua txwj yau tsis rhuav txwj yau ua tswj hlob tsis rhaus txwj hlob hais txwj yau yuav txwj yau hais txwj hlob tsis khaug.

koj txhob nyiam kuv poj kuv txhob zes koj sev qab saw daws noj tsw sawv daws nia koj muab kuv saib tsim nuj kuv muab koj saib rau nqi.

Ib qhov thaum twg peb paub tias peb yog leej twg lawm lub teb chaws thiaj yuav tig los ua peb tug. hos yog zoo li nyiaj no ces ntshe 10 tiam saum no seb peb tej xeeb leej xeeb ntsw puas yuav pom os" cov yawg Nujtoog

Phoojywg koj txawj hais kawg li.

Koj cov lus hauv no yog txhua txhua lo nawb, zoo siab koj tuaj koom nrog peb thiab. Hais Hmoob lub neej ces yeej yog li koj hais rau qhov peb yeej pom Hmoob lub siab phem txhua yam lawm os.

Yog muaj tswvyim zoo ho piav qhia peb thiab phoojywg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

zoo siab tus phooj ywg kuv mas xav piav ntau yam rau peb me nyuam hmoob mloog tiam sis muaj ib feem ntshe yuav tsis xav mloog thiab.

Vim tias hais txog li ntawm peb haiv hmoob ib txwm muaj kev sib hlub sib pab tshaj luag lwm haiv neeg tiam sis peb lub siab yeej coj tsis raws li lub ncauj tham nawj. peb hmoob ib tswm nyiam plaub nyiam ntug tsis kam zam txim pub rau ib tus neeg twg li.

koj khav tias koj txawj kuv khav tias kuv ntse yog tus twg ntse siab phem tshaj lawm tsis yog ntse los kho hmoob lub neej hos yog ntse los kaus cov tsis ntse noj xwb peb tus twg ntse cov tsis ntse yuav khwv muab tua pov tseg lawm xwb peb hmob 1 tiam ua dhau 1 tiam li tsis muaj qhov yuav los kho hmoob lub neej li hmoob thiaj tas kev cia siab lawm.

kuv xav thov rau peb cov me nyuam hmoob tsis hais tus ntxhais los yog tus tub cov kawm ntawv tiav ho txhob xav rau nyiaj kuv phem thov nej tig rov qab los xav txog peb haiv hmoob yuav kho li cas thiaj yuav haum hmoob lub siab phem tig los ua siab zoo mog seb tom ntej no peb haiv hmoob lub neej yuav mus xaus li cas

hos hais txog peb cov laus ces tas lawm mog tswv yim tas lawm hais tau ua tsis tau, thov kom nej xav txog peb cov me nyuam hmoob ua luag muab tua puag tej tsuag nyhuv tsis tau tuag thiab tau 30 xyoo los no tsis paub tias mov qab li cas thiab luag lwm hais neeg xav kom peb hmoob lub npe ploj zuj zus mus lawm xwb ua no nej cov n tub txawj ntxhais ntse xav li cas lawm os hmoob neej poob qab Nujtoog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

zoo siab tus phooj ywg kuv mas xav piav ntau yam rau peb me nyuam hmoob mloog tiam sis muaj ib feem ntshe yuav tsis xav mloog thiab.

Vim tias hais txog li ntawm peb haiv hmoob ib txwm muaj kev sib hlub sib pab tshaj luag lwm haiv neeg tiam sis peb lub siab yeej coj tsis raws li lub ncauj tham nawj. peb hmoob ib tswm nyiam plaub nyiam ntug tsis kam zam txim pub rau ib tus neeg twg li.

koj khav tias koj txawj kuv khav tias kuv ntse yog tus twg ntse siab phem tshaj lawm tsis yog ntse los kho hmoob lub neej hos yog ntse los kaus cov tsis ntse noj xwb peb tus twg ntse cov tsis ntse yuav khwv muab tua pov tseg lawm xwb peb hmob 1 tiam ua dhau 1 tiam li tsis muaj qhov yuav los kho hmoob lub neej li hmoob thiaj tas kev cia siab lawm.

kuv xav thov rau peb cov me nyuam hmoob tsis hais tus ntxhais los yog tus tub cov kawm ntawv tiav ho txhob xav rau nyiaj kuv phem thov nej tig rov qab los xav txog peb haiv hmoob yuav kho li cas thiaj yuav haum hmoob lub siab phem tig los ua siab zoo mog seb tom ntej no peb haiv hmoob lub neej yuav mus xaus li cas

hos hais txog peb cov laus ces tas lawm mog tswv yim tas lawm hais tau ua tsis tau, thov kom nej xav txog peb cov me nyuam hmoob ua luag muab tua puag tej tsuag nyhuv tsis tau tuag thiab tau 30 xyoo los no tsis paub tias mov qab li cas thiab luag lwm hais neeg xav kom peb hmoob lub npe ploj zuj zus mus lawm xwb ua no nej cov n tub txawj ntxhais ntse xav li cas lawm os hmoob neej poob qab Nujtoog

Nyob zoo phoojywg Nujtoog

Tus tij laug qhov koj hais los no kuv tau nrog Hmoob nyob thiab pom tej teebmeem li koj hais los ua ntuvzus txij li thaum kuv xeev xwm los. Nyob li koj twb pom peb tuaj sib ceg nyob rau hauv no lo lus nyhav thiab sib los yeej siv los lawm. Yog yuav muab piav txog Hmoob lub neej rau niaj hnub niamno yeej pw tsis tsaug zog li.

Kuv pheej xav hais tias yog peb Hmoob tsis muaj tebchaws muaj ib hnub twg Yawg Hlob VP tso peb tseg lawm thiab ntshe peb Hmoob lub neej xyov yuav mus xaus licas. Qhov kuv hais no yeeb vim nws yog tus coj peb tuaj tebchaws no. Hos nws twb yog tus muaj hwj chim tsis yog peb Hmoob thiaj li saib tam li yog Hmoob tus HUABTAIS, tiamsis luag neeg txawv tebchaws twb saib muaj nuj nqis ib yam li peb los yog tseem muaj tshuaj tshaj. Ziag no nws laus lawm thiab tuaj nyob lub teb chaws no tsis muaj Power lawm peb cov neeg twb saib nws tsis rau nqi, feem coob yog cov hluas thiab cov kawm ntawv siab. Ua neeg nyob yeej tsis muaj ib tug ua txhua yog, txawm yog tus HUABTAIS los yog tus PRESIDENT los yeej muaj qhov ua yuamkev thiab. Yog sawvdaws pom tau hais tias YL VP ua tejyam tsis haum siab peb txhob cem nws cia peb los ua tib zoo piav ua lub siab dawb paug kom nws totaub kuv xav tias nws yeej mloog kawg. Muaj coob leej ntau tus kuv tau hnov lawv hais tias ua cas YL VP twb dhau lub caij ua nom lawm los tseem xav ua ua luaj. Qhov no lawv yuam kev lawm os, nws tsis ntshaw ua nom txhua yam no nws ua rau cov hluas lawm xwb thiab nws yeej xav so kawg nkaus tiamsis nws yeej xam pom lawm tias yog nws tseem so thiab ces peb hajyam yuav tawg coob nws thiaj li ua tiag los tuaj nws lub luag haujlwm.

Yog li ntawd kuv pom txheej hluas niam no yog hais txog kev kawm ntawv thiab mus rau technology mas yuav tau tiamsis lub siab ntsws kev txawj ntse yuav los coj Hmoob mas kuv tsis pom hlo li. Vim li koj cov lus koj hais los saud.

Hais txog Hmoob lub siab phem ces kuv los yeej tusiab txaus lawm os tijlaug. Yog Hmoob kheev lam txawj sib hlub thiab sib pab li thaum muaj ib tug noj tsis qab nyob tsis zoo es sawvdaws mus pab nyiaj tshav ntuj no mas yuav zoo heev li.

Txawm li cas los xijpeem tijlaug txhob muab xav ntau ntau nawb. Kuv xav los thov koj tus ua tij ua ib qhov haujlwm pub rau peb cov hluas uas tuaj rau hauv no thiab koj puas yuav kam, yog koj tsis kam los tsis ua li cas. Yog koj ho kam no los xav kom koj pab li koj ua tau uas yog hlub txog peb haiv Hmoob.

QHOV HAUJLWM NO MAS YOG LI NO: Kuv xav kom koj yog ib tug muaj tswvyim zoo thiab totaub zoo los muab koj lub sijhawm pab hais rau ib tsoom phoojywg cov uas tuaj rau hauv no tshwjxeeb yog cov uas hais lus phem thiab khwv lub niam tswv yim uas yuav los rhuav Hmoob lub neej ntawd. Hais li koj hais tau seb puas muaj tej tug nws ho txawj thim xav rov los ua Hmoob kom txhob mus ua phem. Kuv tuaj hauv no yog kuv xav li no kuv thiaj li tuaj xwb yog tsis li kuv yeej tsis xav tuaj lawm thiab os tijlaug.

Kuv hais ntau lawm cia kuv hais li no xwb wb mam li ho sib ntsib dua lwm zaus nawb.

Nyob zoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nujtoog.....cov me phooj ywg hmoob txhua leejkuv muab nej cov ntawv ua nej sau ua ntej ntawd los nyeem tas mas ntshe yuav nkim nej los yug ua hmoob ib zaug laud tsis hais hmoob dawb los hmoob ntsub hmoob thaib hmoob suav los yog hmoob nyab laj peb yog 1 tug hmoob rau txhua ntxub peb xwb twb txaus lawm tsim nyog peb yuav los tawm tswv yim hais tias yuav ua li cas peb thiaj yuav los tawm tau lub tswv yim los kho peb kom peb tsis muaj 1 thooj av nyob los luag lwm haiv neeg ho muab peb saib kom muaj nuj nqi thiab.

Toos peb tsis muaj teb chaw nyob los peb nyuam qhuav txawj los siv compurter xwb peb twb tsis los hais lus zoo sib sab laj hais tias yuav ua li cas peb thiaj yuav txawj hais lus haum luag lwm haiv kom luag ho muab peb saib muaj nuj nqi peb los sib thuam peb koj hu kuv ua npua kuv hu koj ua*.

yog li no yuav nkim nej lub zog uas nej muaj 5 xyoo es los kawm ntawv txog 30 xyoo yog yuav hais lus li nej hais no xwb mas kuv nyem tas ua rau kuv mob taub haus heev li lwm tiam ntshe yuav tsis los yug ua hmoob lawm.

Tos tsis muaj av nyob es mus ua puav dai taw txhua lub teb chaws los ntse li nej no xwb ces ntshe 10 tiam saum no los tsuas zoo li qub xwb laud.

Kuv thov rau nej cov tub txawj ntxhais ntse txhua leej tsis hais hmoob dawb hmoob ntsuab hmoob meskas hmoob nyab laj hmoob suav hmoob thaib hmoob fab kis txhua tus tub txawj ntxhais ntse leej twg muaj tswv yim los sau ntawv hauv no los ua ke tawm tswv yim hais lus kom yog lus qhia rau peb haiv hmoob thoob qab ntuj seb tom ntej no hmoob lub neej yuav mus zoo li cas os" hmoob sau npe Nujtoog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus me phoojywg kuv teb koj cov lus kuv xav kom leej twg tau sau los thov kom hais lus zoo thiab xav kom pom tias peb hmoob twb tsis muaj teb chaw nyob kuv yog ib tus neeg tsis tau kawm ntawv li kuv yuav tsis muaj peev xwm hais tau li cas tab sis kuv txawj li cas los mam hais li ntawd tiam sis muaj 1 feem coob yuav tsis nyiam kuv tej lus hais nawj tus kwv yog peb txawj sib hlub thiab sib pab ces peb tus vaj hmoob laus zuj zus lawm peb cov tub txawj ntxhais ntse yuav tsum los kho hmoob kom hmoob haum xeeb uas thaum peb tus vaj tseem muaj txoj sia nyob tab sis cov tub txawj ntxhais ntse ntshe ho tsis xav li wb xav xwb os" tus phooj ywg hais ntau ntshe lawv yuav ntxub vim lawv txawj tab ntshe ho tsis ntse xwb thiaj hais lus phem tas mus li xwb pob Nujtoog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus me phoojywg kuv teb koj cov lus kuv xav kom leej twg tau sau los thov kom hais lus zoo thiab xav kom pom tias peb hmoob twb tsis muaj teb chaw nyob kuv yog ib tus neeg tsis tau kawm ntawv li kuv yuav tsis muaj peev xwm hais tau li cas tab sis kuv txawj li cas los mam hais li ntawd tiam sis muaj 1 feem coob yuav tsis nyiam kuv tej lus hais nawj tus kwv yog peb txawj sib hlub thiab sib pab ces peb tus vaj hmoob laus zuj zus lawm peb cov tub txawj ntxhais ntse yuav tsum los kho hmoob kom hmoob haum xeeb uas thaum peb tus vaj tseem muaj txoj sia nyob tab sis cov tub txawj ntxhais ntse ntshe ho tsis xav li wb xav xwb os" tus phooj ywg hais ntau ntshe lawv yuav ntxub vim lawv txawj tab ntshe ho tsis ntse xwb thiaj hais lus phem tas mus li xwb pob Nujtoog

Tus phoojywg guest thiab Nujtoog, kuv xav tau lawm tias neb los ho ua lub siab loj thiab. Yog tias muaj lus zoo los yeejmeem hais tawm nawb vim tias lo lus zoo neeg yuav khaws os. Lus phem tsuas yog coj los sij ua kom txaus tus neeg uas chim ntawd siab ib me pliag xwb. Yog peb ua tib zoo xav ces yeej yog sib nkag siab yuam kev lawm xwb, tsis muaj dab tsis yuav txaus chim li os. Qhov uas peb hmoob lub siab phem phem los yeeb vim tias peb sis zam tsis tau li es thiaj zoo li ntawd ua ntuszus los txog rau niajhnub niamno. Kuv tsis paub tias xyov txheej thaum cov laus ho zoo li cas thiab ho puas txawj sis hlub, tabsis txheej niamno ces tsuas zoo li nej cov ua tij uas tau pom nyob rau niajnub no. Txawm yog zoo ntawd es kuv thiaj xav tias yog neej leej twg muaj lus zoo los yeej meem hais tawm ntag vim tseem muaj cov yuav los khaws tej lus zoo ntawd coj mus kawm thiab tximkho yog tias sawvdaws pom tau tias lo lus ntawd haum sawvdaws siab na. Txawm tsis haum los mam nrhiav dua txoj hauv kev los mus kho cov lus zoo ntawd kom ho zoo thiab haum sawvdawb siab. Yog tias peb sib qhia thiab pab li peb lub homphiaj uas peb ntshaw ces yeej yuav muaj txoj kev taug mus xwb. Yog muaj zoo tswv yim los tseem ua siab me thiab ces peb hmoob lub npe yuav tsis muaj nujnqis li os. Zam txim pub nawb yog tias hais tau tsis yam siab neb ob tug ua tij lawm na.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV XAV HAIS TIAS NTSHE KOJ YUAV ZOO SIAB HEEV HAIS TIAS KOJ MUAJ HWJ CHIM HEEV NO

KOJ THIAJ LIS TXO TAU KUV POOB KIAG IB DAIG TEB NO YOM

TAB SIS TSIS YOG LIS KOJ XAV YOG KOJ TAB TOM TSIM KEV YEEB NCUAB RAU KOJ XWB

NTSHE KOJ ZOO SIAB HEEV YOM KOJ THIAJ LIS MUAJ IB LOS LUS HAIS TIAS

HLUB PAOV HLUB THIAB LOS HAIS TIAS LUAG TEJ LAU TWB UAS TSIS TAUS ES YAUV HAIS YUS ME

NYUAM YAU NO

TXHUA TUS NEEG UAS TAU SIV TUS WEB THIAB TUAJ UAS SIS HAUV NO LAWV TSIS TSIS NKAG SAB

TIAS YOG LIS NAS

KOJ LUB NTSEJ MUAG KOJ KOS THIAJ LIS UAS DAB NTXWG NYOOG THAIV COV NEEG TXAWJ NTSE TXOJ KEV TUAG

TXHUAS TUS TIB NEEG UAS HAUJ LWM RAUS KOJ LAWV TWB TSIS NKAG SIAB TIAS YOG LIS CAS

TUS NEEG NTXEEV SIAB RAUS HMOOB YOG TUS TAV TEJ NEEG TXAWJ NTSE TXOJ KEV TAUG LIS KOJ

NIAG NTXIAJ MUAG* KOS NTAG THIAJ LIS YOG IB CHIM KUV YUAV TO SEB KOJ COV QHUAV YUAV

TUAJ LIS CAS NAWB YEEJ MEEM SIV TUAJ RHUAV KUV LUB NEEJ MOG KUV XAV TIAS NTSHE KOJ YOG

NEEG ZOO NAS HA CAS TXOG THAUM KAWG KOJ YOG NTXWG NYOOG NTXWG NYOOG YOG LIS CAS

NYWG NYOOG YOG TUS MUS TAV LAG KEV ES TEJ NO YOG VAJ TSWV KOM KOJ COV KOB NTSUAB KOS UAS LIS KOS LOS

KOJ UAS RAUS KUV TSIS MOB KUV TSIS VWM KUV TSIS TUAG TSIS POOB TEB TSIS POOB LIAJ TIAM SIS

KOJ UAS RAUS KUV MOB SIAB XAV SIB RHO SIAV THAUM NO KUV XAV TIAS YOG THAUM ZOO LIS NO

CES SEB QHOV TWG YOG RIAM NTAJ XWB LAS AS QHOV THIAJ YOG HNIAS UAS NTSE TSHAJ PLAWS

YEEJ MEEM NQAS TOS KUV TUS YEEB NCUAB XWB

TUS NEEG NTXEEV SIAB RAUS HMOOB YOG TUS NEEG TAV TEJ NEEG TXAWJ NTSE TXOJ KEV THIAB TUS

NEEG POM LWM TUS UAS YUAV NPLUAS NUJ THIAB MUAB KOOB NROV DUAS NWS ES MUS TSO DAB RAUS

ZOO LIS KOJ LUB NTSEJ MUAG KOJ KO NTAG MAS KOJ XAV HAIS TIAS NTSHE KUV YUAV ZOO ZOO SIAB

RAU KOJ LAWM NO POB YOG VIM LIS CAS MAS UAS CAS KUV TIV TUG ME NYUAM YAU HNUB NYOOG

25XYOO NOS XWB ES YUAV LOS CEM TXOG NIAG NTSEJ MUAG* NOS LIS NOS NEJ SIM XAV SEB MAS

KUV TSIS TSIS TAUS NROG NWSSIB TUA TOM LOOJ CEEB NES UAS LIS CAS KUV HO CEM NWS QHPOOV

NOS NEJ COV NEEG TAU SIV TUS WEB WWW.ZOOSIAB.COM NEJ SIM XAV SEB MAS KUV YEEJ TSIS XAV

CEM NWS LIS THIAG YEEJ TSIM NYOG KUV SAIB NWS ZOO IB YAM IB TUG NEEG MUAJ PEEV XWM DHAU LOS

UASCAS NWS HO TSIS CIAS KUV SAIBNWS LIS NTAWS ES NWS PHEEJ TSIM TEEB MEEM KOM NWS MUAJ YEEB NCUAB RAUS NWS COOBLIS COOB NO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv tsis ntshaws leej twg tus nom uas kuv tsis txeeb leej twg tus nom coj yog vim lis cas koj thiaj yuav khib kuv npaum lis no nas vaj pov

ntuj fab teb lam ntuj ntuj pos huab dawb ntxoov nyo tsis paub kaj hu ya saub mus raws koj qab twb tsis tau hnav vim koj khib txhua txoj hauv kevhau kab koj kaws kuv lub suab tsis pub tshwm rau hauv enternet los txog niaj hnub no hahaha tsis uas lis cas txhua tus neeg hmoob lawv twb nrog kuv thib thoob tsis uas lis cas tsis txhob hu nkauj raws pov tsab qab vim nws thiab kuv wb sib ntxub heev nas xau tseg lis no xwb lub suabqhib rau hmoob pov tsab mas khib lub koob ces mam lis qhib uas zeem kwm xwg nas lawv cov neeg thiaj lis coob mus puv tiaj nrag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj xav hais tias koj ntse kawg koj tsim taus teeb meem koj yuav daws taus teeb meem koj xav tias koj tej lus npliag neeg lub yuav tau daws koj txoj kev ntshaws hahaha koj lub tswv yim zoo lis no nes yom

hahahatus tib neeg zoo lis tus me nyuam yau es koj rho khauj tsiav raus tob hau quaj quaj los koj hais los lus tias lhub xwb ces twb zoo siab lawm las pov tsab ho tus neeg luag lub siab ntsw yog neeg ces

llawv yeej pub mob siab khib siab ib yam lis koj ko kos thiab tiag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus neeg uas koj yuav siv taus lis koj ko raus nws tsua yog tib tug npaus koj ko xwb mas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thaum kawg koj kuj tsua siv kiag cov kob ntsuab koj taws thiab las sav

thiab koj kuj taus hais lis kos iag las sav koj yuav tsum tshem koj tej lus koj rhuav lwm tus nawb yog koj tsis tshem koj txhob tus siab mog

to kuv tau uas tub 3 hnub los no los twb vim yog koj nawb koj puav kuv kev kom kuv qhias nej txoj kev tuag rau nplog nawb muaj lub ntuj daim av uas pov thawj nawb tam sis no kuv hais lis no nawb koj taus txo kuv los ntev lawm nawb uas koj pos xav kom kuv uas nrog nrog koj mas wb rov sib tua dua los pos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kob ntsuab txhua tus tuaj hauv koj tus web nos lawv twb tsis paub xyov yog dab tsis uas cas kuv ho paub hauv koj lub siab mas hahahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus me phoojywg kuv teb koj cov lus kuv xav kom leej twg tau sau los thov kom hais lus zoo thiab xav kom pom tias peb hmoob twb tsis muaj teb chaw nyob kuv yog ib tus neeg tsis tau kawm ntawv li kuv yuav tsis muaj peev xwm hais tau li cas tab sis kuv txawj li cas los mam hais li ntawd tiam sis muaj 1 feem coob yuav tsis nyiam kuv tej lus hais nawj tus kwv yog peb txawj sib hlub thiab sib pab ces peb tus vaj hmoob laus zuj zus lawm peb cov tub txawj ntxhais ntse yuav tsum los kho hmoob kom hmoob haum xeeb uas thaum peb tus vaj tseem muaj txoj sia nyob tab sis cov tub txawj ntxhais ntse ntshe ho tsis xav li wb xav xwb os" tus phooj ywg hais ntau ntshe lawv yuav ntxub vim lawv txawj tab ntshe ho tsis ntse xwb thiaj hais lus phem tas mus li xwb pob Nujtoog

Nyob zoo tijlaug Nujtoog

Zoo siab koj rov tuaj teb kuv cov lus lawm os. Koj yeej hais yog lawm qhov lawv yuav hais phem li ub li no yeej pom tias yuav muaj xwb. Ua li kuv twb hais los lawm tias LUB NTUJ YEEJ YUG MUAJ IB TUG PHOOJYWG NROG YUS LOS NYOB HAUV LUB NTIAJ TEB NO, TUS NTAWD CES YOG TIAS YUS YOG PHAB EJ LAWM NWS YUAV YOG YUS TUS XAVTUS. Yog li tsis txhob ntshai nws yog yus ntseeg hais tias yus hais rau qhov zoo xwb. Yog li ua tsaug rau koj ua tij lub caij ho tuaj qhia peb cov ua kwv thiab, koj hais tau licas yuav li ntawd nawb.

Uatsaug ntau os tijlaug

Nyob zoo koj mam li sib ntsib dua lwm zaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg guest thiab Nujtoog, kuv xav tau lawm tias neb los ho ua lub siab loj thiab. Yog tias muaj lus zoo los yeejmeem hais tawm nawb vim tias lo lus zoo neeg yuav khaws os. Lus phem tsuas yog coj los sij ua kom txaus tus neeg uas chim ntawd siab ib me pliag xwb. Yog peb ua tib zoo xav ces yeej yog sib nkag siab yuam kev lawm xwb, tsis muaj dab tsis yuav txaus chim li os. Qhov uas peb hmoob lub siab phem phem los yeeb vim tias peb sis zam tsis tau li es thiaj zoo li ntawd ua ntuszus los txog rau niajhnub niamno. Kuv tsis paub tias xyov txheej thaum cov laus ho zoo li cas thiab ho puas txawj sis hlub, tabsis txheej niamno ces tsuas zoo li nej cov ua tij uas tau pom nyob rau niajnub no. Txawm yog zoo ntawd es kuv thiaj xav tias yog neej leej twg muaj lus zoo los yeej meem hais tawm ntag vim tseem muaj cov yuav los khaws tej lus zoo ntawd coj mus kawm thiab tximkho yog tias sawvdaws pom tau tias lo lus ntawd haum sawvdaws siab na. Txawm tsis haum los mam nrhiav dua txoj hauv kev los mus kho cov lus zoo ntawd kom ho zoo thiab haum sawvdawb siab. Yog tias peb sib qhia thiab pab li peb lub homphiaj uas peb ntshaw ces yeej yuav muaj txoj kev taug mus xwb. Yog muaj zoo tswv yim los tseem ua siab me thiab ces peb hmoob lub npe yuav tsis muaj nujnqis li os. Zam txim pub nawb yog tias hais tau tsis yam siab neb ob tug ua tij lawm na.

Nyob zoo phoojywg TubhluasHmoob

Zoo siab ntau uas koj los koom nrog peb cov lus sib cav nyob rau lub Topic no thiab. Ua koj tsaug nawb, koj muaj cov lus zoo ntau yam hais nyob rau hauv no. Nws yeej yog li koj hais, yog li peb cov ntseeg tias txoj kev sib pab, sib ntseeg siab, ib tug tsis txawj hais los ib tug txawj mloog, xyeej tsawg xwb tsis xyeej coob, peb tsis yog yuav tus ntse xwb peb yuav tus tsis ntse huv tib si, thiab mus rau ntau yam uas yog hu ua kev koom tes yog ib qhov chaw muaj zog ntawm peb haiv Hmoob. Yog li peb yuav tau sib koomtes los rhuav cov neeg Koojsam los yog cov Hmoobcuamtsoov uas niaj hnub no pheej rhuav thiab tseem npaj siab yuav muab peb lub neej Hmoob rhuav no tshem tawm hauv Hmoob daim duab mus kom tag. Qhov nej rhuav no tsis yog kom nej mus muab nws ntaus los yog tua tiamsis muab nws lub me qe rhuav kom tawm tuaj nws tsis tau kev nyob. Txawm yog tus txheebze ntawm koj xub ntiag los txhob tseg kiag nws kiag nej thiaj ua tau.

Seb ib tsoom phooj ywg nej hais tias cia lawv muab peb rhuav los yog cia peb xub muab lawv rhuav ua ntej. Kuv tus kheej xav lawm hais tias ntshe kuv yuav nyiaj tsis taus tus mob no mus ntxiv lawm nav. Kuv twb pom peb tuaj coob kawg hauv no tiamsis ib txhia tseem ua ntxoov tes ntsia ib los lus los tsis kam hais tsuas yog tsa muag saib xwb, nws twb tsis ras txog tias tomntej no ntshe nws yuav yog tus xub ntsib thiab.

Cov phoojywg peb cov YEEBNCUAB ces yog cov niaj hnub nrog peb noj party uake thiab nrog peb nyob uake ntawm yus ntag hos. Nej twb pom hauv no tag lawm nas. Nej txhob pw tsaug tsaug zog mog ib tsoom phoojywg uas yog cov ntseeg tias yuav txhawb kom peb Hmoob lub npe rov muaj tuaj mus thiab yuav coj peb mus rau qhov chaw kaj ntug uas yog kev ywjpheej.

Nej yuav tau ua siab loj thiab siab tawv thiaj ua tau nawb cov phoojywg.

Uatsaug ntau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txhob tusiab... Yog ntau pua xyoo los lawm hmoob twb muaj tebchaws ces nyaj ntau pua rau ntau phav xyoo tom ntej no hmoob yuav rov muaj tebchaws dua xwb.... peb kavtsij sib sibzog npausuav ntag,,,,,

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now