Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

KEV CAI QUB & KEV CAI TSHIAB

4,929 posts in this topic

Posted · Report post

VAMNTXAWG,

LAUJTEEB YUAV HAIS LI CAS LOS TEJ UAS NWS HAIS YEEJ TSI DHAU PHAU BIBLE LI.

TIAM TWG YOG YAWG TSEEM SIV PHAU BIBLE ROV LOS TAWM TSAM XWB CES YAWG YEEJ TXAWJ LI NTAWM XWB.

XAV KOM YAWG SAU YAWG IB PHAU ES MAM COJ LOS TAWM TSAM MAS TIBNEEG THIAJLI PAUB YUAV NTSEEG YAWG.

BIBLE YOG HAIS TXOG GOD...GOD YOG NTSUJPLIG/SPIRIT.

SPIRIT MUAJ TUS ZOO TUS PHEM.

TUS GOD HAIV BIBLE YOG TUS ZOO

 

 

Kuv ho cuamtshuam me-jis. Koj mus research hauv cov xibfwb lwm haiv neeg debate txog kevcai Yesxus qhuas kom koj paub ntau me-jis nxiv thiab.

Vajhuamsibluag cov ntseeg dab Yesxus mas lawv lub tswvyim zoo nawb.  Lawv dag kom yus mus tshawb cov ntawv sab nraud los ces lawv hais tias twb tsis yog lawv phau ntawv teev dab.(bible)  Koj muab bible los hais kiag ces lawv ua li Tseemmoob hais xwb, muab hauv bible los ces tsuas txawj li ntawd xwb.  Tabsi lawv keb xwb lawv yeej paub hais tias lawv teb tsis tau lawm vim lawv phau ntawv hais meej meej li laujteeb hais lawm.  Lawv mas daws lawv tus dab lub txim xwb hos ,tsis yog lawv tus dab los tuag theej lawv nawb, lawv tuag theej lawv tus dab xwb.

Kuv nhov Zeejxeeb (Radio Hmong Samneua) tham txog kevcai Yesxus thiab Atheist ib zaug. Thaum hais xovtooj ntawd, tsuas muaj kuv tib-leeg nrog cov coj kevcai Yesxus zaum thiab mloog xwb. Lawv tsis hais ib lo lus kiag. Kuv nco tau me-jis. Zeejxeeb (yog lub suab hais lus yog Zeejxeeb lub) haistias ib xyoos twg cov coj kevcai Yesxus tawm lawm coob million tus. Ib los kuv nco tau mas nws haistias txheej lhuas no lawv yuav muab 1/10 tso rau hauv lawv cov nyiaj laus zoo dua muab coj mus them se rau hauv tshawj. Tej nyiaj lawv them rau hauv tshawj yog se. Kuv xav kom nej mus muab cov lus los los mloog thiab. Kuv hais yuav tsis raug Zeejxeeb cov lus word by word, tabsis yuav yog li kuv hais. (Tham raws xovtooj cua).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cas zaj dabneeg no tsis tshua meej ne? Thaum pib, hais li kev jeeg. Thaum xaus, hais li kev cuamtshuam nrog Meskas kev ua puv lawm??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cas zaj dabneeg no tsis tshua meej ne? Thaum pib, hais li kev jeeg. Thaum xaus, hais li kev cuamtshuam nrog Meskas kev ua puv lawm??

"Tsaj sawv toj" yog dabtsi?  

Didn't know "Huabtais Hmoob" was coming?  Lol.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now