Jump to content

Change

Cov Hmoob Caub Fab Los Zwm Rau Nplog Teb


  • Please log in to reply
43 replies to this topic

#41
Guest_hlub hmoob_*

Guest_hlub hmoob_*
  • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 07 September 2011 - 07:08 PM, said:

Nyob zoo tsoom phoojywg,

Kuv tau tuaj nyeej nej cov lus tham feem ntau txog peb cov kwv tij Hmoob CaubFab lub neej. Sawv daws txoj kev pom nyia yeej pom raws nyia kev paub thiab kav theem kev tos taub ntawm tus kheej.  Hais txog lub neej ntawm ntiag tug thiab txog kev nrhiav noj nrhiav haus, kev kawm txawj kawm ntse.  Ces nyiaj nrhiav nyia thiab yeej peem tag zaug lis tsab peem xwm. Peb cov Hmoob los yeej muaj 1 feem yeej caum cuag luag neeg ntiaj teb txoj kev sib tws ua neej. Tab si hais txog lub neej ntawm haiv ces peb tsi muaj hlos los yog.  Kuv yuav tsi hais txog lwm lub teb chaws vim tsi tau muaj teeb meem nrog luag thiab luag tsi tau muab Hmoob tua tuag rau qab roob qab has lis Nplog tua Hmoob.  Yog lis kuv yuav tham txog peb lub neej nyob Los Tsua xwb.  Kuv yuav tham raws lis kuv xam pom, nej leej twg txawm tsi nyiam los tsi ua cas.

Sawv daws yeej pom tia peb cov Hmoob nyob hav zoo txom nyem heev.  Lawv twb tsi muaj noj muaj haus, tsi muaj ris tsho nhav tag nrog. Lawv nyob lis tej me ntsiaj me ntxuv nkaum puag pem tej kaum rooj kaum hav xwb.  Lawv twb tsi tau luag los ua phem thiab los rau nram nroog, zej zog, los yog los tua ib neeg rau ub rau no. Lawv twb nyob tsi muaj zej zog thiab ua tsi tau ib lub hoob pob thiab yuav tsi tau ib rab phom qhob twg los nrog nom tswv Nplog sib tawm tsam. Ua cas nom tswv hos xa tub  puv mus muab lawv caum thiab puav tua rau txhia chaws. Yog nom tswv Nplog lub siab zoo thiab ncaj tiag raws lis qees leej tham tag los, lawv yuav tsum xa kam noj kev haus mus pab rau cov neeg txom nyem no thiab muab txog kev ncaj ncee rau ntxhuas tus txoj kev ua neeg ntuj tsim.  Peb cov kwv tij Hmoob nyob tom hav zoov twb tsi muaj ib pab pawg thab ham nyob qhov twg es tsim nyog now tswv Nplog no mus muab lawv caum tua. Sawv daws tau txhob lam nrog nom tswv Nplog ntxub yus cov Hmoob yam tsi paub tseeb.

Ib qhov kuv xa tham me ntsi rau cov kwv tij Hmoob ua tseem tsi nyiam peb cov Hmoob nyob tom hav zoo. Yog hnub twg nej tham txog nej txoj kev ua neeg, xws lis xav kom Hmoob muaj ntaub ntawv, tsev teev tsev hawm, thiab pib thuav Hmoob txuj ci ces hnub ntawv nej yuav pom nom tswv Nplog txoj kev phem rau nej Hmoob hnub ntawv. Yog lis txoj kev ua neej ntawm tus kheej thiab txoj kev ua haiv neeg peb yuav tau muab cai thiab paub kom meej meej. Peb yuav tau muab lub Hmoob lub neej yav tag los coj los ua sob kawm rau sawv daws. Peb lub neej tom ntej txob ua lis yav tag los lawm, ua nyuj rau luag tso sib nrau. Thaum kawg  yus swb tag puas tsav yam, hos luag yog tus yeej thiab tau txhua yam. Yog peb "Hmoob txawj sib hlub thiab sib pab" tsi hais nyob lub teb chaws twg. Kuv ntseeg tia Hmoob lub neej tseem yuav vam meej ntxiv mus. Qhov twg kuv hais tsi raug thiab tsi yog thov sawv daws zam txim.  Ua tsaug...


     koj cov lus tsis pov tseg 1 qhov lis nawb.  kuv nyob nplog teb thiab.  kuv yeej pom zoo lis koj hais.  tus kwv tij HMOOBLAOS ntawv hais lus siab peb cov hmoob caubfab zog lawm.  txawm lis cas los peb yog hmoob 1 yam, peb tsis muaj leej twg xav mus ua lub neej txom nyem lis ntawv 1 zaug.  tab sis vim muaj qee pab tim nom tswv nplog cov tsis ncaj tau caum lawv ntau tua thiaj yuam lawv mus nyob txom nyem lis ntawv.  muaj qee pab kuj yog muaj kev cias siab tias yuav rov muaj teb muaj chaws lis nais phoos vajpov muab kev cias siab lis thaum nyob looj ceeb.  tab sis nyob ntev mus ntau xyoos ces ntshais tsis kam tawm los.  

     txawm lis cas los peb hmoob txhua tus yeej hlub lawv kawg nkau  los pab tsis tau lawv lawm xwb.  ua yam twg tsua ua raws txoj cais los xwb.  tab sis kuv ntseeg tias tsis dhau xyoos 2012-2013 hmoob caubfab yuav tawm los tag.  peb hmoob yuav muaj kwv tij neej tsa coob zog tuaj lawm.  txawm peb hmoob nyob qov twg los yuav tsum sib hlub txhob sib thuam ces txog twg los yeej xis nyob tuaj lawm ntau.  ua tsaug.

#42
Guest_teng lee_*

Guest_teng lee_*
  • Guests
Reputation: 0
zoo siab kawg cov npoj yaig, raws li lub xyoo 2014 . Uas peb cov tseem muaj txog sia nyob pom lub ntiaj teb  txhua yam qhov xav yog xav kom npqj dua lub tswv yim tshiab los coj hmong rau tiam 22 tom ntej nov.

#43
Guest_Saub tu noob_*

Guest_Saub tu noob_*
  • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 14 September 2011 - 08:55 PM, said:

Thaub "Hawj Pov" aw cov nyuag uas pheej ua ua phim 2-3 huam li ntawv, thiab cov nyuag uas txawj txawj saub, xav xav kom muaj teb chaws, xav xav kub xaj, xav xav tau nom ua li ntawv mas ntshe tuag tsawg xwb os thaub, koj tsis paub tias tiam tam sim no neeg vam meej tag lawm nav, tsis yog tias yuav niaj hnub niaj hmoo coj lub niag tswv 8 qub qub 30-40 xyoo dhau los ntawv lawm os. Yog leej twg tseem coj li ntawv no cia kom tu noob mus ntag nawb, 3 tsuas ntshaw cov uas coj ncaj coj zoo, tsis ntxiav siab 6 yus lub teb chaws xwb os.

Npawg Hmong Laos, lub ntiaj teb no twb yuav cig. Tsob ntoo ua ib txwm txi txiv rau na noog ntej teb no noj twb lov ntsi thiab twb pib qhuav zuj zus lawm.  Hniaj hnub no txua lub teb chaws neeg ntiaj teb twb muab noj yuav qhov nkig mus. Yog vim lis cas koj tseem pom lub ntiaj teb no tseem zoo nkauj.  Thiab tseem xav tia txhua yam lawv ua no yog mus rau qhov zoo ma. Tam sim no tej toj roob hauv pes ua nom tswv Nplog saib xyua tau ces raug neeg ntiaj teb tuaj muab nqus roj nqu ntshav tag lawm zuj zus. Raws lis paub mam tsua tshuav tej chawm ua muaj Hmoob Caub Fab nyob lawm xwb na. Tom ntej no lub teb chaws los Tsua ces ntshe tsuav av nyob nkig nkuav lawm xwb. Hos neeg ntiaj teb yuav tuaj pov koom khib nyiab rau lawm xwb na. Qhov kuv hais no tsi yog hais thuam peb cov Hmoob thiab cov neeg Nplog tab si hais lis muab tseeb xwb. Tam sim no txhua tus nqa qub khoom tuaj pov tseg rau hauv Los Tsua teb ntau heev.  Vim yus tsi txawj ua ces tsua thwj neeg ntiaj teb pab tuaj rau yus. Tab sim tiag mam yog lawv xa khoom qub tuaj pov tseg xwb na.  
Lub tswv 8 qub tag los tseem yog lub tswv 8 ncaj ncee thiab zoo tsaj. Lub tswv 8 tam sim no mam tseem yog lub tswv 8 phem tsaj lwm thiab hos. Neeg yim txawj ntse ces neeg 8 phem na.  Tsua yog Hmoob tsi lees paub thiab pom txog neeg ntiaj teb txoj kev phem ntai ntuj ua rau Hmoob ntawv xwb na. Tam sim no luag lub tswv 8 phem ntawv luag muab tso tob kom Hmoob tsi paub xwb hos. Lub tswv 8 tob thiab txia no luag maj mam ua kom yuv tuag yam tsi muaj pov thawj tim khawv lis hos. Yog lis koj tseeg tia tam sim no muaj kev ncaj ncees dua yav tag lo lawm thiab los. Kuv mam twb tsi ntseeg ib 1% lawm na. Dhau lis ntawv saib ma luag neeg ntiaj teb yeej pab luag haiv neeg duas na. Luag ib tug neeg rau teeb meem qhov twg mam luag sib pab mus daws. Hos luag tuag ib tug xwb mam tag nrho haiv neeg twb yuav mus muab haiv neeg tos tsuj kom ua ncuav hos. Ua cas es Hmoob es luag muab yus cov neeg tua tuag pov tseg pawg lug lis tej tsiaj es tseem hais tia yog tsis ntse thiab neeg phem xwb no. Tsi yog us kwv yus tij, yus txheeb yus zes ces tsi qhuav ntsej. Yog lis no koj puas ntseeg tia Hmoob vam meej thiab txawj ntse lawm tiag? Ua tsaug...

Koj los hais lus saub thiab ua saub lawm ntshai yuav tuag tunoob thiab laiv yom?

Cov neeg hais lus li koj kab lub liab ploog saum no ces yog saub ntag mas.

#44
Guest_saub_*

Guest_saub_*
  • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 14 September 2011 - 08:55 PM, said:

Thaub "Hawj Pov" aw cov nyuag uas pheej ua ua phim 2-3 huam li ntawv, thiab cov nyuag uas txawj txawj saub, xav xav kom muaj teb chaws, xav xav kub xaj, xav xav tau nom ua li ntawv mas ntshe tuag tsawg xwb os thaub, koj tsis paub tias tiam tam sim no neeg vam meej tag lawm nav, tsis yog tias yuav niaj hnub niaj hmoo coj lub niag tswv 8 qub qub 30-40 xyoo dhau los ntawv lawm os. Yog leej twg tseem coj li ntawv no cia kom tu noob mus ntag nawb, 3 tsuas ntshaw cov uas coj ncaj coj zoo, tsis ntxiav siab 6 yus lub teb chaws xwb os.

Npawg Hmong Laos, lub ntiaj teb no twb yuav cig. Tsob ntoo ua ib txwm txi txiv rau na noog ntej teb no noj twb lov ntsi thiab twb pib qhuav zuj zus lawm.  Hniaj hnub no txua lub teb chaws neeg ntiaj teb twb muab noj yuav qhov nkig mus. Yog vim lis cas koj tseem pom lub ntiaj teb no tseem zoo nkauj.  Thiab tseem xav tia txhua yam lawv ua no yog mus rau qhov zoo ma. Tam sim no tej toj roob hauv pes ua nom tswv Nplog saib xyua tau ces raug neeg ntiaj teb tuaj muab nqus roj nqu ntshav tag lawm zuj zus. Raws lis paub mam tsua tshuav tej chawm ua muaj Hmoob Caub Fab nyob lawm xwb na. Tom ntej no lub teb chaws los Tsua ces ntshe tsuav av nyob nkig nkuav lawm xwb. Hos neeg ntiaj teb yuav tuaj pov koom khib nyiab rau lawm xwb na. Qhov kuv hais no tsi yog hais thuam peb cov Hmoob thiab cov neeg Nplog tab si hais lis muab tseeb xwb. Tam sim no txhua tus nqa qub khoom tuaj pov tseg rau hauv Los Tsua teb ntau heev.  Vim yus tsi txawj ua ces tsua thwj neeg ntiaj teb pab tuaj rau yus. Tab sim tiag mam yog lawv xa khoom qub tuaj pov tseg xwb na.  
Lub tswv 8 qub tag los tseem yog lub tswv 8 ncaj ncee thiab zoo tsaj. Lub tswv 8 tam sim no mam tseem yog lub tswv 8 phem tsaj lwm thiab hos. Neeg yim txawj ntse ces neeg 8 phem na.  Tsua yog Hmoob tsi lees paub thiab pom txog neeg ntiaj teb txoj kev phem ntai ntuj ua rau Hmoob ntawv xwb na. Tam sim no luag lub tswv 8 phem ntawv luag muab tso tob kom Hmoob tsi paub xwb hos. Lub tswv 8 tob thiab txia no luag maj mam ua kom yuv tuag yam tsi muaj pov thawj tim khawv lis hos. Yog lis koj tseeg tia tam sim no muaj kev ncaj ncees dua yav tag lo lawm thiab los. Kuv mam twb tsi ntseeg ib 1% lawm na. Dhau lis ntawv saib ma luag neeg ntiaj teb yeej pab luag haiv neeg duas na. Luag ib tug neeg rau teeb meem qhov twg mam luag sib pab mus daws. Hos luag tuag ib tug xwb mam tag nrho haiv neeg twb yuav mus muab haiv neeg tos tsuj kom ua ncuav hos. Ua cas es Hmoob es luag muab yus cov neeg tua tuag pov tseg pawg lug lis tej tsiaj es tseem hais tia yog tsis ntse thiab neeg phem xwb no. Tsi yog us kwv yus tij, yus txheeb yus zes ces tsi qhuav ntsej. Yog lis no koj puas ntseeg tia Hmoob vam meej thiab txawj ntse lawm tiag? Ua tsaug...

Koj cov lus hais li kab liab ntawv yog lus saub tiag, ua li koj puas ntshai tunoob maj?