Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Nywjlaus

Members
 • Content count

  61
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

3 Neutral

About Nywjlaus

 • Rank
  New Member

Nywjlaus's Activity

 1. Nywjlaus added a post in a topic Yajceebtshiab   

  Thaum ntuj tseem txhaum rau neeg lawm no tshuav dabtsi thiaj yuav tsis muaj kev txhaum rau tibneeg...?
  Yam tshiab rhiav tau los tsis paub siv Vim qubneeg qubsiab "Qubhlwb" .
  Txojkev hlub ntawm tibneeg kuj mus raws xeebceem kev nkagsiab txog neeg xwb.
  Kev haislus los nyias hais raws nyias xeebceem thiab lubhlwb tsis ntse los yog hlwb ntse qhib qhia rau tsoomneeg xwb.
  Tau tshiab nrauj laus lawm ces tsis tuaj hauv Hmongza ntev lawm...Tawqhia msg qhia tias koj muaj post rau yawg no es kuv lam tuaj tshawb koj xwb...Zoosiab tau pom nej tsoom phoojywg dua od
   
  • 0
 2. Nywjlaus added a post in a topic Yajceebtshiab   

  Xyeej tuaj ntxov tau mas...yawg nyob liqub os..xovtooj tsis pauv nawb
   
  • 0
 3. Nywjlaus added a post in a topic SeevThiabNco   

  Nthwv cua txias coj koj tus ntxhiab rov los lwm kuv lub siab ibpliag
  Nthwv cua tshua coj koj lub suab rov los cuag kuv ibvuag
  Kuv sab plhu rov npliag dej ntsev-lub siab rov ntws kuamuag
  • 0
 4. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Txojkev sibntsib ua rau kuv txawj hlub txawj khib
  Txojkev sibcuag ua rau kuv txawj nco txhawj tshua
  • 0
 5. Nywjlaus added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Txhua txojcai zoo thiab tsis zoo, yog thiab txhaum yog tshab-txhais los ntawm caijnyoog kev nyiam, kev nkagsiab ntawm tibneeg lub hlwb xwb.  Sijhawm tibneeg lub hlwb nyiam yamtwg ces yam ntawv raug txhawb los mus ciaj kagkub lijchoj coj tibneeg.  Txawm txhua tus tibneeg yuav nyob tib lub caijnyoog los tsis tau txhais tias txhua tus nkagsiab teebmeem sib xws.
  • 0
 6. Nywjlaus added a post in a topic SAB NTUJ TIM UB YUAV SAWV ROGG   

  Kev ua tsovrog txawn yuav yog ua loj ua yau los yeej zoo rau kev pauvhloov ntawm kev uaneej, kev tsimthaij thiab cagku lijchoj, tabsis tsis zoo rau leejtibneeg yuavtsum raug tuag ruag ploj- uantsuag vim kev tsevrog.
  • 0
 7. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

   
   
   
  Noog dimplaws seevyees mus nrhiav zoov nujxiab
  Kuv dimplaws muab koj nco nyob nraim nruabsiab
  Ntsesnuj ntsesnia dim plaws phoj qees nrhiav dej tsaws
  Kuv dimplaws yeevsees txog koj nyob nruabplawv
  Tiam no yuav nco koj ib tiam thiab hlub koj txog hnub kawg
  • 0
 8. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Lub chaw no yog wb lub chaw tuaj sib zov.  Lub chaw kuv ibtxwm tuaj nrhiav thiab koj ibtxwm tuaj tos, thiab tham tsis txaus hais tsis dhuav. Hnub no nws dhau mus ua keebkwm kev hlub thiab ciaj mus ua lub chaw nco chaw tshua.  Sijhawm dhau mus tsis rovqab, wb kev hlub kev swm zoo li kob nag tshauv nag tshavntuj poob ib vuag qhuav, tabsis hauv kuv nruabsiab koj tseem khuamntuv hauv kuv txojkev hlub kev nco tsis dhuav.  Kuv lub siab tseem hu thiab lub plawv tseem quaj xav ntsib xav rov hnov koj lolus zoo. Ntev npaumtwg lub siab tseem nco nco vim lub plawv tseem xav hnov koj moo.
   
   
  • 0
 9. Nywjlaus added a post in a topic Nco tsis ploj   

  Ntau lub hli sijhawm dhau mus li dej ntws lawm tsis txawj rov thiab ntws mus hla cua kub cua no.  Nws txias ua pa dej pa huab cho mus thawj ua nag poob rov los ywg me nroj cawm me yub kom ciaj mos.  Lub zos no yog wb lub chaw ncig tuaj sib ntsib, sib tos thiab lam hlwb laug hnub tso dag laug hmo.  Thaum tseem muaj wb lub chaw no yog wb nplooj siab lub chaw sov, hnub no nws yog tus ntsujplig xyw hlub lub chaw sib tos, thiab nws yog kuv lub chaw khaws koj lub npe cia ua kev nco.  Tav ntuj no, koj puas tseem ncoqab los yog koj twb mus ciaj luag nyab.  Kuv lub plawv tseem nco lub siab tseem fab xav txog wb tej lus tsis ploj.  Hauv nruabsiab, kuv tseem swm thiab tseem nco nco koj li me nyuj, twm nco nws tej me hauv zaub mos nyuajnyoos ib txwm zov noj. Paj tawg muam nkaujhli tus tshua, ntiajteb tig lawm ntau ncig suav tsis txhua, tabsis koj tseem yog tus kuv nco hlub los teev lub kuamuag
   
   
   
  • 0
 10. Nywjlaus added a post in a topic LosPebMloog QubNkauj Thai Old ThaiMusic.   

   
  Ntuj kaj txhua txhua hnub, ntuj tsaus txhua txhua hmo-Koj tseem yog tus kuv hlub hlub, kuv puas yog tus koj tseem nco lawm od
   
  • 0
 11. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Mloog tus Hmoob no tham txog kev coj hmoob lub caij no @ 46 minutes to 1:08 minutes vim nws hais li kuv xav, kuv nyiam lawm.
   
   
  • 0
 12. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Nyob zoo os Phoojywg Nywjlaus,
  Zoo siab ntau tuaj sib ntsib hauv no.  Koj aw!!! yog li koj hais no mas thiaj li ua rau peb zog ntaug tag tsis xav tuaj hauv tej no lawm os.  Hmoob lub niag neej ces xyov yuav mus xaus li cas.  Kuv ntseeg tias yog muaj tebchaws thib 4 los ntshe Hmoob tseem yuav khiav mus qees os.  Txhua yam yog vim tib qhov tias Hmoob ntse dhau hwv lawm ib leeg hais los ib leeg thiaj li yuav.  Qhov Hmoob heev thiab nyiam tshaj ces yog nram Funeral thiab tom Club sib tw tsa khob xwb os koj.
  Tsis xav tham ntxiv lawm os.  Nyobx lam tuaj tso pa uasi xwb.   
  Zoo siab ntsib koj os lod.
   
  Kwv...
  Peb cov siab Hmoob tseem twmzeej, twmxeeb thiab xav noj kheev li cov npoj neeg tsis paub txog kev ciaj haiv xwb...Tsis yog Hmoob xwb, yog peb mus tshawbfawb saib kom pom cov npoj neeg uas tsis ciaj haiv ces yeej coj lub hlwb twmxeeb, khavtheeb li peb Hmoob kiag. 
  Tus tibneeg nws yeej tsis paub txog kev thawjcoj los nws yeej khavtheeb muaj xyuamxem ntxiag tias nws yuavtsum ua tus coj xwb thiaj kam.  Koj saib kom meej meej ces koj yeej pom tias Hmoob tseem ntshaw kom tus kheev muaj meejmom tuav fwjchim npaum licas. Ntsiab tseeb tiag vim peb txojkev tsis paub txog tias lub hlwb haiv yog dabtsi.
  Tej xeebceem, cwjpwm no yeej tseem niajhnub noj Hmoob lub hlwb ces koj thiaj pom sib tw rau kev khavtheeb hauv tej tees/tej club uas yeej tsis tsimnyog tham politic los yeej niajhnub sib khavtheeb...
  Qhovtseeb pebhmoob yeej tsis paub qabhau txog kev ciaj haiv kiag li, tej yam no yus tus Hmoob yuav tau xyaum lees yam tsis zoo, tsis txawj thiab yuavtsum xyaum yam ntiajteb ua saib luag ciaj haiv tau licas.
  • 0
 13. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

   
  • 0
 14. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Me nkaujhmoob, koj mcaim mus tov ntuj no
  kuv tseem niajhnub nco koj pw tsis tsaugzog
  Ntuj taghmo kuv yeej hnov txhua lub lwg nrog
   
  Nkaujhmoob, kuv nco koj tsis tuaj dabntub
  Ntuj taghmo ob sab plhu kuamuag ntws ntub
  Tus neeg kuv hlub hauv koj siab puas muaj kuv
   
   
   
   
   
  • 0
 15. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Nyob zoo Roob Phwvlis
  @ tsamthawj ntawm 1975 tsuas muaj Hmoob li 0.1% xav haistias kom Hmoob yuavtsum ciaj haiv, tomqab 2000, pebhmoob kwv yees ze li ntawm 50% xav kom Hmoob ciajhaiv lawm.
  Teebmeem mus tsis txog qhovtwg yog los ntawm kev txawj-ntse kom txaus thiab pom meej kev ciaj tsheej haiv nontawm tsoom Hmoob tseem tsawg dhau.
  Tamsim no kiag los tseem yog cov xeebceem qub thiab tus cwjpwm qub uas Hmoob yeej rov qhau kom Hmoob tsis muaj kev tswnsim haiv tau "Hmoob rov swb Hmoob", vim cov neeg li koj-li kuv-li peb kiag los nyias tseem khav nyias tuskheej zaj yog xwb ces tsis tag tham ntxiv li ov. 
  Thaum wb sibntsib ib zaug hauv koj uakwv tsev.  Kuv hais lawm tias hnub twg Hmoob tseem muaj ntau pab faib ntau pawg thiab muaj ntau lub tswvyim sib covnyom ces Hmoob tsis muaj kev ciaj haiv, tsis muaj kev yeej dabtsi kiag no.  Kuv txojkev ntseeg, kev pom tseem yog li qub xwb od nawb.
  • 0