Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  645
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

6 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 4

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic MENYUAM HMOOB NTSE 2018 thiab COV HMOOB CUAMTSOOV   

  Nyob zoo Taw Qhia thiab Robot,
  Zoo siab neb tuaj tawm tswv8 rau kuv zaj dabneeg os 2 tug phoojywg.  Yog neb tham li ko lawm no cia kuv muab 1 zaj dabneeg ntawm peb Hmoob tus Thawj Coj G-VP los tham rau peb tau mloog.  Qee zaus neb hajyam paub zoo tshaj kuv tiamsis cia kuv piav li kuv hnov sawvdaws tej pobtsaig deg rau peb mloog.  Yog neb paub zoo tshaj ho tuaj piav rau peb tau kawm.  Raws li kuv hnov thaum G. VP thaum nws tseem yau thiab yav hluas mas yog ib tug Tsiv Heev thiab ntaus Neeg ua tau kawg nkaus yog leejtwg tsis mloog nws hais.  Dhau li lawm nws tseem nyiam twv txiaj thiab tshuav 1 tug Suav Los Pav nqi ntau kawg rau thaum lub neej yav hluas uas tsis tau ua Nom ntawd, tiamsis tom qab no thaum nws ua neeg Tsimtxiaj muaj nyiaj ntau lawm nws caw kom tus Los Pav ntawd tuaj nqa nyiaj rov qab no tus Los pav tsis kam tuaj lawm no.
  Hais txog cov menyuam thaum YAU TAWV NCAUJ THIAB TSIV TSAIM UA TEJ YAM TXAWV2 ntawd muaj 2-3 hom.  Feem ntau cov uas loj hlob tsimtxiaj yog muaj TSAWG li neb hais mas yog cov uas LAM TAWV NCAUJ thiab SIAB PHEM xwb tsis NTSE.   Hos cov uas thaum YAU lawv TAWV NCAUJ thiab NTSE li 2 tug kuv muab los tso rau peb tham mas feem ntau yog cov loj hlob tuaj yog ua THAWJ COJ ntau rau qhov nkawv pom YAM PHEM thiab yam YUAV ZOO RAU YUS HMOOB nkawv hais los saud.  Cov kev txawj ntse povthawj yog cov kuv hais los ntawd kuv thiaj qhuas tias menyuam NTSE.
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  MENYUAM HMOOB NTSE 2018 thiab COV HMOOB CUAMTSOOV
  Nyob zoo Kwvtij Hmoob,
  Thov txim ntau cov xovxwm no feem ntau peb yeej pom tag nyob rau FB thiab hauv youtube lawm tiamsis kuv xav muab los rau peb tau sib tham me ntsis xwb.  Hnub no kuv coj 2 tug tub hluas Hmoob nyob Lostsuas yog 2 tug kuv qhuas thiab pom tias nkawv ntse thiab muaj peevxwm uas tom ntej no yuav los ua Hmoob tej Thawj Coj.  Hmoob tej Laus Neeg 1 txwm hais tias tus PAS YUAV NTSE TSIS YUAV HLIAV TUS NEEG YUAV NTSE TSIS TAS UA LUB UA * PIAV yog zoo li 2 tug no.  Kuv thov qhuas cov menyuam txheej no muaj tsab peevxwm kawg nkaus.  Tus menyuam Hmoob Vaj uas los ntuas Siv Yis ntawd kuv xav tias nws hnub nyoog tsuas yog li ntawm 14-15 xyoo xyoos xwb tiamsis nws tej lus yog tej Laus Neeg lus. Hos tus tub Hluas Hmoob Yaj 24 xyoos los nws tej lus yeej yog tas thiab muaj tsab peevxwm kawg nkaus hais lus yam tsis ntshai.
  Peb Hmoob muaj ntau hom neeg tus phem li cas los muaj tag nrho.  Vim li no peb thiaj li ua 1 haivneeg tsis muaj teb muaj chaw nrog lwm haivneeg nyob thiab peb thiaj li khiav mus nyob thoob hauv qab ntuj no los tseem phem qujqees ntxiv li cov peb pom nram no.  Ziag no pom meej tseeb tej neeg phem ntau zujzus tuaj lawm tiag vim txoj kev vammeej los ntawm tej technology zoo heev muab lub ntiajteb no rub peb los uake thiaj li pom thiab paub txhij txhua. 
  Siv Yis Ntuj Neeb raug ntuas los ntawm menyuam Hmoob Vaj 13-14 xyoos nyob Lostsuas teb. 
   
  Nyiaj Tub Lauj tus neeg Tsab ntse debate thiab raug ntuas los ntawm menyuam Hmoob Nplog 24 xyoo nyob Nplogteb
  Cov Neeg Tsab Ntse thiab Rov Taw Tuaj ntuj Hmoob thiaj li khiav mus nyob Thoob ntuj.
  Povhwm Yej thiab nws Qhabnab
  https://www.youtube.com/watch?v=LTgbrrF6Rjg
   
  • 8 replies
  • 83 views
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Tseemmoob aw!!! Ncu mej suas dlawg kawg le kuas laug lawm ces ci nkeeg hab muaj ntau heev le txhaj le tsi tau tuaj nthua teb zaub ma.  Le caag los xij peb tseem noj qab nyob zoo os nawb.  Ntev lawm koj tsis tuaj nrug kuv noj Pho ncu koj tij kawg le hab os.  Zoo sab ntsib koj hauv net nuav os nawb.
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Cov Phoojywg,
  Nej tham tau raug siab yog lus kawg nkaus lawm.  Tiamsis txhob nyuab siab cov neeg no ib hnub tom ntej no suab yuav ntsiag zujzus mus os.  Txhua yam nyob hauv qab ntuj no ua li Amelika hais PHEM UA NTEJ MAM ZOO TOM QAB os nawb.
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Nyob zoo Tseemmoob, Tubkawm thiab Robot,
  Zoo siab peb tej phoojywg noj qab los nyob zoo li qub os, qhov no yog qhov very good news li Amelika hais nawb. 
  Hais txog tej xwmtxheej tim Nplogteb mas 1 txhia yeej yog lub ntuj ua, 1 txhia yog Tibneeg ua hos 1 txhia raws li peb ntseeg yog Neeg Yeebceeb/tej Tsiaj muaj hwmchim ua. Qhov no yog qhov sib txawv los ntawm kev puas ntsoog txawv lwm lub tebchaws.  
  Qhov txawv txheej mas ua li kuv hais 1 raws li tej vdo kuv tso no yuav tsum yog Neeg Yeebceeb ua vim peb pom lawv tej hneev tes hneev taw nplai tseem nyob.  Yog kuv hais tsis yuam kev nqe no vim Suav thiab Neeg txawv tebchaws tuaj muab toj roob hauv pes khawb los sis luag muaj looj phaj tsom ces luag yuav ntes tej tsiaj muaj hwjchim no ua rau lawv ntshai lawv thiaj li khiav rau ub rau no. 
  Pasdej tauv tawg los vim yog Nplog tsis ntse, luag neeg txawv tebchaws yeej paub txog tej teebmeem no ua ntej luag yuav tauv pasdej  tiamsis vim Nplog ua zoo li tej menyuam kuv phem (puppy) lawv tsis paub dabtsi lawv luag kua xwb ces kawg li ntawd.  Tiamsis txawv yuav phem thiaj zoo los Nomtswv NPlog ua tus Yeej tag nrho hos tus Swb thiab tus tau kev txomnyem puavleej yog Pejxeem ua tus tau txais tag nrho.  Tos kuv hais li thaum muag Faisfab, hluav taws xob tau nyiaj los yog Nomtswv tau hos thaum kev phomsij los txog ces luag lwm tebchaws pab nyiaj tuaj xubx nkag Nomtswv hnab tshos ces lawv cov tsho mas xaws hnab zoo  heev li tsuas yog muaj lub puav thiaj li khoob me dim li 5% rau Pejxeem xwb.
  Hmoob kev tsis sib haum xeeb tsuas muaj kub ntxhov loj zujzus tuaj xwb uas zoo nkaus li tej Nyuj 1 leeg nyob 1 sab roob mas yoj kub yawg yiag nrau av ya ti nqug, yog hnub twg ti nkaus ces tso pam thawj thiab sib theev xwb.  Cov neeg tsim teebmeem rau Hmoob no muaj ntau tus nej thiaj peb yeej pom thiab paub txhij txhua nyob txhua qhov chaw.  Nej ho xav li cas?  Kuv tuskheej xav mas tsis yog tus Hmoob thiaj li muaj kev phomsij xwb os nawb lub tebchaws U.S.A. no los yuav tsis safe/Nyabxeeb lawm os rau qhov cov neeg no ua haujlwm rau communist.  Cov kuv hais no yog cov uas CEM G.VP tshwjxeeb os nawb.  Kuv ntseeg tias 1 hnub tom ntej no yuav muaj neeg coj lawv mus cheb tsev Laj Cuj for sure.  Nyob lub tebchaws no tsis hais nyob ces kaum ntuj twg yam koj ua luag yeej pom thiab paub tas tiamsis tos txog theem zoo ua haujlwm luag mam ua xwb.
  Sawvdaws tej Neeg zoo ua siab ntev sib yoog thiab nyob tus2, tej xwmtxheej no muaj hnub pib nws yuav muaj hnub los xaus.
  Zoo siab ntsib nej txhua tus phoojywg.  Nyob zoo
  Tseemmoob,
  zoo siab rov pom ntsib koj ua tij dua.  Koj 3 nqe lus hais los no kuv muab zuag zog los ua 1 nqes teb xwb.  Raws li kuv xav thiab pom xwb niajhnub nimno feem ntau cov Hmoob uas muaj sub nrov npe lawv tsis follow/taug qab raws li G. VP lub vision(homphiaj). Lawv feem ntau yog cov los muab txoj kev no block/ ntov ntoo tsuam thiab xov lajkab/xov pos thaiv.  Muaj 1 feem Hmoob tsis totaub tseem mus pab lawv xov lajkab thiab ntov ntoo tsub ntxiv rau.  Nej xav tias yog thaum zoo li no lawm YUAV YOG HNUB TWG HMOOB TXOJ KEV NO THIAJ LI THO THOOB THIAB UA TIAV tsuas yog tus Tibneeg thiaj li taug tau xwb.  G.VP txoj kev no zoo li nyuam qhov tho thoob xwb tseem nkhaus tsis ncaj, muaj kwjha, muaj pobze pob ca, pob ntoos thiab ntau yam uas yuav tau muab tshem mas tsheb thiab txhua leej txhua tus thiaj taug tau.   Tiamsis thaum li kuv hais los saud lawm ces cia zaum saib tso.
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ
  Tom qab tsis ntev 5-6 xyoo los no Hlob  Vaj Pov tau tso tsoom Hmoob Ntsuag Nos tseg xyoo 2011 lawm Hmoob tsis hais Hmoob Leej Hlob mus ti nkaus leej yau, me Tub mus ti nkaus me Nxhais, Txivneej, Pojniam thiab Hmoob tej Pab Thaas los yog Thawj Coj.  tsis hais tshaj chaw twg, hauv youtube, Facebook, xovtooj cua thiab lwm qhov chaw sib ceg ua ntsejmuag liab tswb tsuas thiab 1 txhia tseem nqa phom yuav tuaj sib tua thiab.
  Ua ntej Hlob Vaj Pov yuav tso sawvdaws tseg nws twb Paub lawm thiab thiaj li tau Ceebtoom ua ntej tseg tias kom Hmoob TXO HWJCHIM thiab TIG LOS SIB HLUB thiaj li muaj NEEJ UA.  Tiamsis Hmoob ntse dhau lawm 1 leeg hais los 1 leeg tsis yuav ziag no dej kub thiaj li los hlab Hmoob taubhau lawm.  Puas yog lub ntuj yuav kawg lub tebchaws yuav tas los yog vim tus swmzeej dabtsi tiag ne kwvtij Hmoob.  Dhau li lawm xyoo no lub ntiajteb muaj ntau yam ntau tsav tshwmsim txawv tshaj plaws li thiab uas yog los ntawm lub ntuj ua tawm los ua rau Neeg muaj kev puas txoj sia lawm ntaux txhiab leej nyob hauv lub qab ntuj no.
  Nyob rau Lostsuas teb, Zaj nphau ntau qhov chaw ua kwj to tog cuag li twb yuav pom Zaj tiagx li thiab.   3 qhov clip vdo nram no tej zaum nej twb pom tag lawm kuv lam tso rau hauv no xwb.
  https://www.youtube.com/watch?v=mmM67fFTRlA
  https://www.youtube.com/watch?v=ko67h-17yxI
  • 15 replies
  • 102 views
 7. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

 8. Roob Phwvlis added a post in a topic Bawg Nujtxeeg - World Pauslistiv   

  Lub tebchaws U.S.A. no muaj neeg phem coob kawgkiag.  Cov neeg phem no muaj ntau Hom, ntau Haiv thiab ntau yam Dab Qhuas.  Yog lub tebchaws no tsis muaj cov Nom uas hom zoo li Trump los tswj koom zoo li cov Noob Qoob los yog tej Tsiaj Phem ntawd muab TSHEM los sis muab LIM tawm mas tom ntej no peb yuav rov KHIAV SUAV puv DUA.  Muab 1 qhov coj los ua pivtxwv li tias nyob rau tim Tsev Dawb D.C. tom qab Trump los xaiv yawg Kavanaugh los mus ua haujlwm nyob hauv Tsev Txiav Plaub Siab Tshaj Plaws (Supreme Court) lawm tog Democrat cia li tso kiag Niampog Ford los iabliam tias nws raug mos deev 20 tawm xyoo dhau los thaum nkawv kawm ntawv uake nyob University.  Thaum kawg FBI tshawb mus tshawb los tsis muaj qab ntxhiab dabtsi thiaj raug tso cai rau cov Senator vote nws tau muaj yeej lawm.  Tej yam no ntshe yog lawv kawm tau Hmoob lub niag tswv8 qiasneeg los siv lawm thiab los tsis paub.  Txoj kev lawv ua no twb muaj yeej ntau tus Nom raug ncaws tawm xws li Al Franken, yog li no lawv thiaj li pib txoj kev iab liam no ua ntuv zus los mus lawm.  Tej yam teebmeem no qhia tau tias lub tebchaws no muaj tsis muaj kev NYAB XEEB lawm.
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic Yajceebtshiab   

  Nyob zoo tijlaug Nywjlaus,
  Xav ntsib koj kawg ua ntej snow rov los.  Koj muab kuv li pob ntseg ntawm Txawjlem es koj tivtauj kuv os.  Nyob zoo nawb.
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic Pas dej ua electricity tawg - LAOS   

  Xav paub zaum no Dr. Yang Dao cov kwvtij nyob yav Qabteb raug pasdej tauv tawg los nyab lawv tas ua li Dr. Yang Dao puas xa nyiaj mus pab los yog mus saib lawv ne?
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic Phooj ywg HMOOB ZAB.   

  Nyob zoo os Robot, Yujsiab thiab Tseemmoob nrog rau txhua tus phoojywg.
  Zoo siab peb tsoom phoojywg tseem noj qab thiab nyob zoo os nawb.  qhov no yog 1 qhov tseemceeb.  Dhau li lawm tseem pom nej qee leej qee tus tseem tuaj ncig Hmongza qee zaus.  Kuv tuaj zaum puav thiab mas tiamsis tuaj xauj me ntsis xwb rov mus lawm os vim tsis lomzem thiab laus ces muaj ntau yam khuam yus lub caij dhau.  Tib pliag ntshis xwb twb yuav tas 1 lub xyoo lawm thiab tiag cov phoojywg.  Muab xav los tusiab kawg sijhawm mus ceev ces yus los laus sai thiab os. Kuv tso 1 zaj nkauj rau peb mloog ua ke os nawb.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Rep. Tom Garret Tau Los Lees Paub Txog Hmoob Cobfab Sab Qaumteb Hauv Lostsuas
   
  Jul 17, 2018CWHP and UNPO Welcome US Resolution on Situation of Hmong Communities in Northern Laos
  On 12 July 2018, the office of Rep. Tom Garrett (R-VA) introduced a resolution on the situation of Hmong people in Northern Laos condemning the LPDR’s repeated and ongoing assaults on Hmong communities living in the jungle. Prepared in cooperation between the office of Congressman Garrett, the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) and the Congress of World Hmong People (CWHP), the resolution also highlights the fact that the Lao People’s Democratic Republic (LPDR) continuously rejects requests of state parties and international institutions to conduct a proper and impartial investigation into the matter. UNPO and CWHP applaud the efforts of Congressman Garrett in bringing this situation into the public light. The resolution complements initiatives taken by UNPO in Europe, where, most recently, an open letter addressed to key EU policymakers urges the European Union to take immediate action on this matter.
  The Hmong people of Northern Laos have been subject to constant persecution by the Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) since the end of the Vietnam War.  In what was dubbed the “Secret War” the United States recruited Hmong fighters to counter communism in the region, but, after the end of the Vietnam War, communist forces gained control of the Laotian government and subsequently began to target the Hmong people for their role in the war. Much of the Hmong population in the country fled to the highlands of northern Laos.  Currently this population faces various issues at the hands of the government including land-grabbing, arbitrary arrest, and discrimination. Most Hmong that have attempted to flee to neighboring countries endure forced repatriation with the risk of retaliation by the Laotian government upon their return. Among the policies that accelerate the plight of the Hmong are the lack of recognition of the Hmong as an indigenous minority group under national law and the government’s restriction on expression including total control over all media and the internet. 
  Today, the office of Congressman Tom Garrett (R-VA) introduced a resolution condemning the persecution of Hmong communities in Northern Laos. UNPO and CWHP welcome the introduction of the resolution on the systematic violation of the rights of the Hmong ChaoFa and express their appreciation for Congressman Garrett’s reference to numerous cases of extrajudicial killings and disappearances of Hmong civilians. In particular, we value the mention of the fact that by engaging in acts of violence and persecution targeting the Hmong, the LPDR not only violates international laws and the human rights treaties it is a signatory to but also deliberately defies requests by state parties, international institutions and relevant United Nations mandate holders to properly and impartially investigate the matter.
  Following introduction of this resolution, Rep. Garrett introduced the following statement: 
  America has a duty to stand alongside our allies across the globe both during and following any military engagement. The Hmong people demonstrated bravery and loyalty to the United States and we cannot simply allow them to fall victim to retribution for their unwavering support to our great nation. It is my hope that H.Res.992 sheds light on a tragic situation and Congress can work towards this resolution of support for the Hmong people.
  President Chong Lor Her, head of the ChaoFa Party since 2009, welcomed the resolution, stating that:
  In my capacity as President [of the Hmong ChaoFa] in the Xaisombun Special Zone, the Phou Bia Hmong Chaofa territory, I deeply appreciate the Office of Rep. Tom Garrett who has taken initiative making this resolution a reality for the Hmong people.  After our friends the Americans left, the Lao government started killing us because of our brotherhood with the US during the Vietnam War. I remember we fought together, we died together, and we lived together. After more than three decades I am still standing strong, fighting for the rights of the people and for the future of my people. Our friendship will always continue - no matter what. Please take care of my people in your country and one day, I hope, I will be able to welcome them back. Thank you!
  UNPO and CWHP strongly condemn the ongoing military campaign against the Hmong people by government forces in Laos and applaud the efforts of Congressman Garrett and the House Committee on Foreign Affairs in bringing this situation into the public light and standing in solidarity with the Hmong community against the LPDR. In line with the recommendations made in the resolution, we strongly encourage LPDR to immediately cease its repeated and ongoing assaults on the Hmong community in Northern Laos and call upon the United Nations to equally condemn the actions of the LDPR and invoke the Responsibility to Protect (R2P) mechanisms as soon as possible.
  Find the full text of the resolution here.
  Download a press release on the resolution here.
     
  • 1 reply
  • 48 views
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  Nyob zoo ib tsoom phoojywg txhua tus,
  Zoo siab rov pom nej tug puav tuaj tshwm hauv no thiab vam tias nej sawvdaws nyob zoo thiab muaj dag muaj zog.   
  KhamVookham, qhov xovxwm ko tshwm tom FB peb sib cav muaj ceem kawg thiab ne.  Cov kwvtij Hmoob ko txha dhau lawm os yog kuv ces tus Nplog ntawd nplaig lo av lawm.  Tos kuv ho hais li mas nej twb pom tus Pojniam no raug Nplog muab tshuaj lom nws thaum feeb tsis tshua meej thiab mus kev qaug poj qaug poog.  Thaum yus pom li no yus ntaus tus Nplog tas yog txog hnub hais plaub yus yuav tsum muab cov duab vdo uas lawv yees ntwd los tso ua povthawj thiab xub hais qhov tias tus pojniam no raug Nplog lom mas yog li lawv thiaj ntaus.  Hmoob ces ua li nej hais yeej ib txwm heev rau yus tus Hmoob li Zeb Yaj ua rau Am Leev xwb.  Kuv pom zaum no yog zaum 2 lawm uas Hmoob ntaus tsis taus lwm haivneeg.  Tej yam no qhia tau rau pojniam Hmoob CIA SIAB lub neej tom ntej no cov tsis tsimtxiaj yuav mus deev coob ntxiv.  Dhau li lawm kuv 1 qhov pojniam pheej mus deev lwm haivneeg los yeej yog tim peb cov txivneej feem ntau pheej los THAM TEJ DABNEEG thiab MUS QHUAS LWM HAIVNEEG LI YAJPHOM LOJ THIAB NTEV li koj hais los saumtoj saud.  Kuv ho nug nej tias ua li nej puas tau hnov dua pojniam los piav qhia peb txivneej tias lawv pom LWM HAIVNEEG los yog LWM TUS POJNIAM li PUABTAIS LOJ rau peb mloog.  Kuv tsis tau hnov dua 1 zaug li nawb.  Txhais tau hais tias peb cov txivneej HLWB TAJ dua lawv cov pojniam laiv yom hehehehhe.  
  Luag tej laus hais ib txhis ua dabneeg hais tias POM NTOO YIAG THIAB NQAIJ QAB TXHOB THAM QHIA NOMTSWV, POM ZOO TXIVNEEJ YAWG TXHOB THAM QHIA POJNIAM no ces yog tej peb xwmtxheej zoo li no los mas kwvtij Hmoob. Raws li kuv soj ntsuam saib los mus Hmoob lub neej txoj kev sib pojniam nyiag sib deev lwm haivneeg thiab txoj kev sib nrauj sib tso tsuas yuav muaj loj zus coob zujzus tuaj xwb.
  Nej saib daim vdo nram no mas yoojyim kawg zoo li uasi xwb tiag.
  https://www.youtube.com/watch?v=-OS5s46z0hs
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROOB KOM KOJ TOTAUB TIAB  HMONG TSI ZOO LI LWM HAIV MINORITIES UAS TUAJ NYOB RAU MEKAS TEB NO NAWB.  LUAG MUAJ LUAG TEBCHAWS...LUAG TUAJ NRHIAV KEV TXAWJ NTSE...NRHIAV LAGLUAM...NRHIAV KEV SURVIVAL RAU LAWV TUS KHEEJ XWB NAWB.
  1 feem neeg yog li koj hais tiamsis feem ntau yog lawv yeej thoj nam tuaj zoo nkaus li peb thiab.  Vim li no peb thiaj li  nyob sib xyaws pes ntxaws li no.  Koj sim tig ntsia seb mas txhob hais lwm haivneeg, peb Hmoob xwb twb muaj ntau hom coj dab qhuas thiab Jesus lawm ne.  Txawm li ntawd los peb twb tsis muaj tus yuav mus tawmtsam tau lub tebchaws no li.  Luag tus Constitution thiaj li muaj 1 nqe lus nyob rau hauv hais tias FREEDOM OF RELIGION.  Qhov no qhia tau meej kawg lawm tias koj YUAV NTSEEG YAM DABTSI LOS TAU TAG NRHO vim nws yog 1 qhov KEV NTSEEG xwb.  Tsuas yog cov Neeg muaj ntsis UA SAUB thiab tsis TEES KOOS LOOS thiaj li muab tej kev cai no los SAIB HLOB ces dhau ua teebmeem rau nws tuskheej xwb.
  TXAWM NYTOB LUB TEBCHAWS TWG LOS HMONG LUB TEBCHAWS YEEJ CIAJ SIA TSI TUAG NYOB HAUV HMONG LUB SIAB.  HMONG THIAJ QW NPAUM LI COV HMONG TEBCHAWS NTAG HOS.
  Muaj tseeb rau cov uas zoo li koj thiab kuv peb no yus haivneeg tsis muaj av ces zoo li  lub NOOB QOOB CUA TSHUAB YA MUS POOB SAUM POBZEB XWB TSIS MUAJ AV RAU COV CAG MUS NTSIA, THAUM LOS NAG LOJ LOS NAG NTAUS YUAV POOB HOS TSHAV NTUJ DHAU LOS TSIS MUAJ DEJ YUG. NTSHAV NTUJ LOS  NAG LOS YUS YUAV TUAG  LI NE.  Hos 1 cov ces lawv hais tias YUS NYOB LUB TEBCHAWS TWG CES LUB  TEBCHAWS NTAWD YOG YUS LUB no es lawv thiaj li ua TEEBMEEM rau Hmoob thiab XX Hmong Tebchaws.
  Nyob zoo CWJMEMDUB,
  Zoo siab rov pom koj tuaj tshwm hauv no os phoojywg.  Nej ploj tag lawm tshuav wb 2 yawg tuaj zov Hmongza lawm xwb tsis tau luag kiag li.  khoom no tuaj peb nyob lam hlwb os.  Yog nej tsis tuaj thiab ces tsis ntev no kuv rov mus Nplog lawm ces ua siab mus nyob tebchaws tid tsis tuaj lawm lau.  Vim tias nyob tebchaws twg los Hmoob tsis txawj sib hlub, menyuam tebchaws no los tsis txawj hlub tej laus thiab ces kavliam rov mus nyob Nplog kav tsawg hnub los xam tsawg hnub os.
  Peb tham txog nej tus kwvtij Hmoob Yaj Sanyu/Xeev Yum thiab los mas.  Nyob rau Youtube mas Hmoob tuaj sib ceg coob kawg hauv li.  Nej cov kwvtij Hmoob Yaj mas muaj ntau tus XAV LOS UA NAIS KAV HMOOB kawg li os yom.  Nej tus kwvtij ntawd hais lus QAUB kuv pob ntseg kawg nkaus li.  Hais lus ua piv ua pauv li ntawd xwb es khav tuaj mus cem neeg rau neeg ntiajteb hnov txhua hehehe.  Ua neeg nyob HLWB TAJ TSIS TSHAJ NTAWD lawm mas tos ho tuaj hais lus rau sawvdaws mloog.  Nej sim xav seb puas yog li kuv hais vim tias nws mus nug cov menyuam yaus 5-6 xyoo txog kev ua tebchaws ua dabtsi ma.  Twb tsis hais menyuam yaus na!!!! tus neeg laus los twb tsis paub qees na puas yog??  Khib mam pas dej xwb os.  Zoo li ntawd thiaj li mus tham Tseemmoob tus phoojywg li hluasnkauj ma.
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROOB,
  KOJ 5 NQI LUS NO...RAWS LI KOJ EXPLANED LOS CES ...KOJ CLAIMED TIAS YOG HMONG TUS KAB MOB CANCER NTAG.   KOJ POM TIAS YOG CANCER RAU HMONG...KOJ YUAVTAU NRHIAV TSHUAJ LOS KHO.
  Yeej paub li koj hais no tiamsis HAUV TSHUAJ uas yuav nrhiav tau los kho tsis yoojyim li siab xav.  
  NTAWM KUV MAS KUV HO TSI SAIB MUS LI KOJ SEEM...KUV SAIB MUS  RAWS LI NTIAJTEB UA NEEJ.
  IB GROUP TIBNEEG TWG YUAV SAWV TAU LOS MUS CIAJ HAIV...YOG LAWV MUAJ ZOO IB TUG LOSIS IB PAB ZOO THAWJ COJ LOS NRHIAV LOSIS PIB THE FOUNDATION RAU HMONG LUB NEEJ.
  1 tug tug Hmoob NTSE THIAB MUAJ LAJLIM PLAB PLAWV ZOO POM 1 TXOJ KEV TSHIAB RAU TAUG uas zoo li Hmong Tebchaws koj hais nram no nyuam qhuav pib hnov lub suab xwb Cov Hmoob Cuamtsoov thiab cov Hmoob HLWB QWJ twb muab tua ua ntej lawm.  Hmoob feem coob2 li 80 % yeej tsis paub dabtsi tseem qw ua tsoj ua tsaug qhuas tias tus ntawd yog neeg phem.  Yog zoo li no Hmoob thiaj li tsis muaj thawj  Coj hos muaj tib cov Thawj Noj xwb.  Tej no yog kev qimuag ua neej los ntawm Hmoob lub siab nqaim, siab ti, tsis tsa qhovmuag saib lub ntiajteb no txoj kev ua neej thiab ua li qhov koj tsis totaub txog kuv 5 nqe lus no.
  ZOO LI HMONG TEBCHAWS ... LAWV LOS CLAIMED CIAM DEJ CIAM AV NYOB HAUV NPLOG.
  TUS THAWJ COJ...ZOO LI XX  XWB LOS LAWV YEEJ SUPPORT TUAG NTHI...TXAWM YUAV CORRUPT LI CAS LOS  MAG KAW NKUAJ.
  LAWV LOS TSIM TXOJKEV NTSEEG...MUAB HMONG DABQHUAS LAWB... VIM YOG IB TXOJKEV CAIS HMONG.
  LAWV LOS NRHIAV TAU HMONG IB TUG NTAWV LOS RAU HMONG KAWM UA HMONG TUG.
  HMONG TEBCHAWS...RAWS LI KUV POM...LAWV LUB FOUNDATION RAU HMONG CES YOG MUS LI NO NAWB.   YOGLIKUV THIAJ HAIS RAU KOJ TIAS...YUAV KHO HMONG TUS/COV KAB MOB YUAVTSUM YOG IB PAB SAWV LOS SIBKOOM ES MAM KHO IB QHO ZUZUS.
  KUV MUAB IB QHOV UAS PEB COV LAWB DAB TAU UA LOS ES ZOO RAU NEJ COJ UAS TSEEM COJ QUB KEV CAI.
  HMONG LOS NTSEEG VAJTSWV IN THE EARLY 40S..NIMNO HMONG NTSEEG YEXUS NYOB MELIKAS TSI TOS TUS NEEG DAWB LOS SUPPORT.
  HMONG NTSEEG YEXUS LAWV LOS SUPPORT LAWV...NIMNO HMONG NTSEEG YEXUS NYIAS PAWG NTSEEG YUAVLAUG MUAJ CHURCH UA LAWV TUS...VIM LAWV MUAJ TXOJKEV HLUB.   HLUB TAUG THIAJ NRHO TAU NYIAJ LOS PAB.
  UA LI NTAWMPEB COV HMONG TSEEM COJ QUB KEVCAI NE HO UA TAU LI CAS....PUAS YOG KOJ 5 NQI LUS NO YOG CANCER MAS LOV.
  kev cai Dabqhuas yeej muaj me ntsis kev sib tawg thiab tiamsis ua li kuv pheej hais rau nej dhau los lawm nws tsis yog qhov ua rau Hmoob sib tawg.  Koj ntseeg kuv tau.  1 lub tebchaws lojx li U.S. A. no luag muaj cov Minorities txog 1000 vim hauv lub ntiajteb no muaj txog 190 tawm lub tebchaws tuaj sib sau.  1 lub tebchaws luag muaj ntau haivneeg nyob.  Sawvdaws tuaj rau tebchaws no NYIAS COJ DABQHUAS SIB TXAWV TWB TUAJ NYOB TAUS KOOM UAKE.  Qhov no yog qhov kuv thiaj li
   tsis agree nrog koj tias yog vim Dabqhuas.
  Ua neeg nyob kev SIB TAWG yog vim li cas?  Muab 1 khub Niamtxiv los ua pivtxwv:  Kev sib tawg vim yog tsis muaj kev SIB HLUB thiab KEV SIB NTSEEG SIAB, etc ntau lwm yam ntxiv.  Thaum zoo li no lawm kawg SIB NRAUJ. 
  Peb ua ib haivneeg nyob ces ZOO TSIS TXAWV LI KHUB NIAMTXIV hais los no.  Ua ib haivneeg nyob yog TSIS MUAJ KEV SIB NTSEEG SIAB CES KAWG SIB TAWG TSIS MUAJ HNUB YUAV SIB SAU TAU LOS TAWM 1 LUB TSWV8 DABTSI.  YAM PEB POM CES TSUAS YOG UA NKAUS LI NIAJHNUB NO HMOOB SIB FOOB,  SIB NTXO THIAB SIB CEG ETC.  Luag kev ua Tsovrogg(war) luag xuas riam phom thiab xuas Tswv8 ua kom haivneeg ntawd SIB TAWG uas zoo nkaus li peb pom nyob sab Middle East.  Luag ua kom lub tebchaws ntawd rov sib tua kom liam tas los sis ua kom sib faib ua 2 lub tebchaws.  Tej no yog KEV TXAWJ NTSE LOS NTAWM COV HAIVNEEG NTSE UA TSIM COV NEEG TSIS UA NEEJ POOB QAB.  Yog leejtwg tsis muaj hlwb NTSIA TSIS POM THIAB TSIS PAUB TXOG.
  • 0