Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  559
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

6 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  Tub Kawm,
  Thov qhuas koj yog ib tug Laus Neeg tham lus paub ntau yam thiab muaj zeemmuag zoo.  Vam tias lub neej tom ntej yuav muaj ib hnub pauv los mus tsheej ua ib haivneeg zoo.  Ua li Ameilika hais UA NTEJ YUAV ZOO MAS YUAV TSUM XUB MUAJ QHOV PHEM TAS TSO.  Yog li ntawd lub caij no Hmoob tseem zoo li tej Txiv Nyuj uas nyias khavx nyias ces sib nraus kiag seb leejtwg swb tso mam li los thov thiaj koom taus nyob uake.
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Kawg sab tim ub xwb os Tub Kawm aw!!  Pojniam cov zoo yeej muaj thiab tiamsis ua li kuv pheej hais rau nej POJNIAM CES NTSEJMUAG ZOO NKAUJ CUAG MLOM PUAB TIAMSIS TEJ SIAB NTSWS YOG TSIAJ xwb.  
  Yog koj muaj hmoo tau tus zoo ces yog li koj hais.  Tiamsis yog koj hmoov phem tau tus phem ces no matter what koj ua thiab treat nws zoo npaum twg los nws yeej yuav mus nws.  That's the truth about women os bro!!!!!  Koj seb cov hluas nimno lawv twb txawj YAIM kawg nkaus li los pojniam tseem hajyam khiav lawm thiab ne!!!! hahahhahaha.
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  Tub Kawm,
  Koj cov lus yeej yog kawg nkaus li lawm.  Peb txheej nimno tseem hajyam cuab ntse lawm thiab.  Lub neej ces nyob club thiab hais txog kev lomzem lawm xwb tsis nco txoj kev txob txhawj.  Ua neej nyob 1 yam li tej Ntab thiab Muv yog tsis muaj tus HUABTAIS/COJ ces  kawg ua  neej poob zoo tuag tas.  Txij li thaum Hlob Vaj Pov tso Hmoob tseg los mus Hmoob hajyam muaj teebmeem ntau tshaj qub tuaj.  Tej no yog NYIAS KHAV NYIAS NTSE xav los ua tus coj tiamsis YUS TWB UA TSIS TAU YUS LUB CUAB YIMNEEJ 1 TUG ZOO TXIV TSEV LOS YOG 1 TUG COJ HAUV TSEVNEEG es yuav ua cas UA TAUS HMOOB IB TUG THAWJ COJ.  Hmoob yuav tau los RESET/HLOOV Hmoob lub hlwb mas thiaj li sib kho tau.
   
  Tseemmoob,
   
  Muaj tseeb li koj hais nram no mas TIAMSIS koj puas pom qhov POINT/TEEBMEEM uas tsis work/ TSIS UA HAUJLWM ntawd.  Koj twb hnov VP hais tias NWS YUAV NRHIAV DUA 1 PAB NEEG TSHIAB TSIS HAIS XEEM TWG TIAMSIS YOG COV  HLUB HMOOB XWB LOS KHO HMOOB THIAJ TAU.  Yog nws tsis tau tso peb tseg ces peb YEEJ POM qhov nws hais los yog kuv thiab Nywjlaus hais rau koj lawm mas nawb. 
  Koj YUAV TSUM totaub tias tej kev los kho Hmoob lub neej no tsis yog tej neeg koj ciali ntes los ntawm cov XEEM ntawd los kho txawm yuav tau vim tias lawv tsis yog cov TSEEM HMOOB THIAB HLUB HMOOB TIAG ne.  Koj twb pom 18 Xeem nram California TSEEB2 lawm sa puas yog ma?  Cov neeg uas yuav los kho tau Hmoob yuav tsum yog cov uas XUM TUAG, SIAB TAWV TXAUS, TUA TAUS NEEG THIAB HLUB HMOOB TUAJ HAUV NRUAB TXHA tsis yog cov uas hais tawm SAUM DAIM TAWV thiab TUS NTSIS NPLAIG tuaj xwb.  Koj puas kawm American history mas?  George Washington yog Thawj Tug President vim nws yog tus uas THAWJ TUBROGG ntaus cuamyeej nrog nws tus Huabtais nyob England vim kev sau se tsis ncaj ncees thiab tseem nrog cov Indian sib tua yeej huv tibsi.  Vim li no tsoom neeg nyob tebchaws no luag POM MEEJ TSEEB TIAS NWS YOG IB TUG ZOO THAWJ COJ UAS HLUB LUB TEBCHAWS THIAB TSOOM NEEG LUAG THIAJ LI MUAB NOM RAU NWS UA.
  Vam tias koj yuav totaub zoo dua qub os phoojywg.
   
  Roob, 
  koj hnov GVP cov lus hais txog lub xabphas 18 xeem lawm lov.
  luag lub zeem muag sau Hmong uake yog los ntawm cov 18 xeem.   Ua cas koj thiasj Nwjlaus neb yuav against ua luaj.
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Yujsiab,
  Cov neeg liam ces yeej liam.  Vim li ntawd lawv thiaj mus deev luag poj los yog deev hluas nraug.  Cov neeg zoo li no mas phim ua li zaj dabneeg no kawg nkaus nyuam qhuav phim xwb.  Nyiaj khwv tau tiamsis Meejmom khwv tsis tau los muas tsis tau los os.  Ua cas ho tsis muab Maum Devv xyuas rau peb saib thiab na koj.   Ziag no  nyob Nplog teb mas tsuas pom lawv tso vdo nyob Youtube nyiag sib deev tag li lawm xwb.  Xyov li lau txaus ntshai dhau lawm os.
   
   
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic POJNIAM LIAM XUAB LUB NEEJ THIAJ TSIS TSHEEJ CUAB   

  Robot,
  Koj aw!!! hais txog ua Mab Qus noj nplooj hmab nplooj ntoo ces kuv los yeej mag ib yam nkaus tiamsis lub sijhawm ntawd peb nyob ntawm Phou Kang Loj ntawm tshav davhlau Ban Xon Na Xou ntawd xwb.  Peb nyob tau 1 xyoo ntau thiab nrog Cuavtuv sib tua 1 nplua xwb ces los tsa chijdawb lawm ne.  Pob caus ntoo tsis tau noj li nej tsuas yog noj qos me ntsis xwb os.  Aws tsis pom duab ces sib ntsib los ntshe tsis paub li lau koj aw!!!.  Yeej xav hnov nej tej me dabneeg kawg nkaus li tiag.   Tau muaj li 3 xyoo dhau los kuv pheej mus mloog Xoblaim xovtooj cua hais dabneeg mas lawv tuaj piav lub neej nkaum hav zoov tom qab xyoo 1975 txaus ntshai thiab tusiab kawg li.
  Yujsiab, kuv tseem yau nyob rau thaj tsam ntawd ces tsis paub dabtsi tiamsis tom qab no yeej hnov lawv tham li koj hais ntawd ma.  Lub tebchaws tsis vammeej ces tsuas kawg li ntawd thiab lawv yeej coj tsis ncaj.  Niajhnub nimno los yeej tseem coj ib yam nkaus, yog yus muaj nyiaj ces txawm kawm tsis tshajlij los rho nyiaj rau  Nomtswv thiab Xibhwb ces ciali tau mus rau qib siab thiab tuaj mus kawm txawv tebchaws lawm.
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a post in a topic POJNIAM LIAM XUAB LUB NEEJ THIAJ TSIS TSHEEJ CUAB   

  Yog mas Robot, tiamsis xav pom duab na.  Xav saib peb cov Phab Ej thaum ub seb zoo li cas no.  Tej zaum koj tseem tshuav daim puav qub  duab po lod.  Yog ho tsis muaj lawm los tsis ua cas, yog muaj no thov tso peb saib nawb.
  Ua tsaug os.
  • 0
 7. Roob Phwvlis added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Tswv Riam,
  hahaha phoojywg.  Txhob xav ntau os nawb.  Ua li Txawjlem  hais LUAG KIAG 3 SUAB xwb ces kaj siab lawm os.  Tej no yog kev sib cav uasi laug hnub nyoog xwb txhob muab xav ntau nawb.
  Sib ntsib dua
  • 0
 8. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO
  Kwvtij Hmoob,
  Thov muab koj lub sijhawm los mloog yawg Hlob Vaj Pov tej lus nyiaj lus kub uas nws hais NTUAS TSEG cia rau Hmoob ua ntej nws yuav tso peb tseg.  Niajhnub nimno peb Hmoob lub neej kho tsis tau raws nraim li nws hais no xyov Hmoob lub neej yuav mus xaus rau qhov twg. Ntev tsawv tiamsis txhua lo lus muaj nunqis heev ua siav ntev mloog kom tag nws yuav pab tau koj lub neej.
  • 8 replies
  • 57 views
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Phoojywg  Tseemmoob thiab Phoojywg Tswv Riam,
  Ua cas tau 1 week no xwb neb yuav mus ua rogg nyhav ua luaj li. Yog neb ua li no mas txaus ntshai dhau lawm po lod!!!!!!  
  Yog neb yuav cav txog kev cai qub thiab tshiab xwb ces tsis muaj hnub kawg li os 2 tug me phoojywg.  
   
  ROOB.
  TXHUA YAM UAS TIBNEEG MUAB COJ LOS COJ...COJ LOS UA...COJ LOS NTSEEG CES YEEJ YOG POLITIC HUV TIBSI/   MEKAS THIAJ SAU KEVCAI KOM TSI TXHOB THUAM.
  COV LUS KOJ HAIS SAUM NO YOG TIB COV LUS KOJ HNOV LOS XWB.  KOJ YUAVTAU DO MORE RESSEARCH WHY MUAJ NTAU PAB NTAU PAWG.   MUAJ NTAU KHABNAB XWS LI BAPTIST, LUTHERAN, CATHOLIC, LOSIS PROTESTANT...LOS LAWV TSUAS NTSEEG VAJTSWV NKAUS XWB.   NO OTHER GOD..BUT GOD ONLY.  TIBNEEG UA TXHAUM...VAJTSWV THIAJ XA NWS TUS TUB LOS TUAG THEEJ TIBNEEG TXOJKEV TXHAUM.  YUAV MUS CUAG TAU VAJTSWV DUA...TSUAS YOG LOS NTSEEG YEXUS XWB THIAJ ROV MUS CUAG VAJTSWV TAU.   NOV YOG COV NTSEEG TXHUA TXHUA KHAB NAB KEV NTSEEG.
  Tseemmoob a!!!! Thov txim ntau kuv tsis yog los nrog koj ua tij sib cav kom YEEJ SWB os nawb tiamsis thov los teb me ntsis koj kab lus kawg nram qab no.
  Tej lus ntawd ces txawm yog COV NTSE NTXIAS COV HLWB TSAWG los ua member thiaj li tau cov $$$$$$ xwb mas phoojywg.  Tsis hais TIAM TWG thiab LUB TEBCHAWS TWG los yeej muaj 1 txhia neeg HLWB TAJ2 hos muaj 1 txhia HLWB TSHAJLIJ.  Yog li no txoj kev sib kaus txhua yam thiab kev sib tua thiaj li muaj tsis paub kawg.  Koj/nej sim tig mus saib tej history ntawm Hmoob thiab lwm haivneeg ma, yeej muaj 1 TXHIA NEEG ntseeg mus ib yam ne.  Tej no ces zoo nkaus li Hmoob cov uas UA TSEV KHEEJ TEEV NTUJ thiab hais tias HUAB TAIS YUAV NQIS LOS, XUAS PHOM TUA LOS TSIS TO.  Nej kev ntseeg tias YEXUS yuav ROV NQIS LOS hais los ntev thiab ntau zaus uas zaum kawg yog XYOO 2000 Y2K.  Koj twb nco zoo kawg ne 1 txhia  neeg hlwb tsawg tseem khiav rov mus rau ntuj qub qab niajhnub no tseem muaj tug puav daig rau tid ua neej kho siab khuav.
  Tiam21 no peb sawvdaws HLOB TIAV TXIV(KAWM TXAUS PAUB TXHUA, TSIS ZOO LI TXHEEJ THAUM UB LAWM txhob mus ntseeg tej niag lus CUAV ntawd lawm os nawb.  Txoj kev ntseeg ces tsuas yog ntseeg tus tswv thiab kom pauB teev 1 yam dabqhuas rau ntawd ua txoj kev NTSEEG kom yus noj qab nyob zoo xwb TSIS MUAJ DABTSI NTAU TSHAJ SAUD LAWM OS.  Yog leejtwg ntseeg loj tshaj saud lawm ces yog NEEG VWM lawm xwb thiab tus neeg ntawd yuav RAUG TEEBMEEM nyob rau nws lub neej thiab RAUG COV NEEG MUAJ HLWB KAUS NOJ yoojyim heev.
  Lus ces tham los ntau thov muab xaus li no xwb nawb.  Ua siab loj os kev debate no tsis yoojyim yog leejtwg zam tsis dhau txhob tuaj debate ntau ces yuav pom li neb XUAS CWJPEM SIB TUA HAUV NO.
   Like this Quote
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic POJNIAM LIAM XUAB LUB NEEJ THIAJ TSIS TSHEEJ CUAB   

  Robot thiab Yujsiab,
  Neb 2 tug tijlaug ko tuaj tham tau kho siab heev li thiab neb yog Neeg Tseemceeb rau peb txhua tus.  Yog li no xav pom neb li duab seb yog leejtwg thiab zoo li cas.  Neb yuav tau tuaj tso duab nawb 2 tug tijlaug.  Yog tsis kam tso cov tshiab txheej no los tso txheej thaum ub uas hnav ceg ris 35 es mus pem zos toj siab ceg ris sua quav npua ntog zom zawm lawv qab ntawd na hehehe.
  Ua tsaug ntau os
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Phoojywg Tseemmoob,
  Kuv xav tias peb txhob los SIB THUAM li no nws tsis yog ib qhov zoo os nawb.  Kev cai Tshiab nws yog POLITIC/Kasmoos xwb.  Nyob lub tebchaws no tus constitution/txoj cai tswj kav lub tebchaws no luag hais meej tseeb lawm tias TSIS MUAJ SIB CAIS, KOJ NTSEEG YAM TWG KOJ UA RAWS KOJ SIAB NYIAM (freedom of religions) tiamsis peb Hmoob ua neej Pom kev QIS2 TXIJ LI MUAG TAW xwb peb thiaj li pheej los sib thuam.  90 percent nej cov yog leejtwg mus LAWB DAB LAWM CES TXAWM LAWB COV NTSEEG KEV CAI QUB MUS NROG thiab.  Tej no yuam kev lojx heev os ok.
  Kuv  muab 1 qhov rau koj/nej COV NTSEEG coj mus xav seb KEV CAI TSHIAB puas yog politic li kuv hais nawb.  Vaj Tswv (God) thiab JESUS/YEXUS tsuas yog muaj nkawv 2 leeg xwb thiab txhua hom kev cai TSHIAB los TSUAS YOG TEEV HAWM 2 tug no TIAMSIS yog vim li cas nej cov kev cai Tshiab no ho yuav muaj  NTAU PAB, NTAU PAWG, NTAU HOM, THIAB NEJ TSEEM ROV SIB NTXUB NEJ QEES.  Dhau li lawm phau ntawv Vaj Lug Kub uas nej niajhnub siv ntawd Yexus twb tuag los ntau ntau 100 xyoo no lawm los nej phau Vaj Lug Kub tseem pheej NTXIV tej lus TSHIAB rau 1 xyoo tuab zujzus.  Tej no yog yuav tham ces very simple/yooijyim los txhais tias yog dabtsi lawm os.  Yog li no kuv thiaj tias yog politic xwb.  Tos TswvRiam ho hais tias nej cov kev ntseeg koj yog KAUS NYIAJ xwb no los yeej yog vim nimno nej tsis ua raws li Vaj Tswv txoj kev ntseeg lawm 1 HLIS NO NEJ THIAJ LI DEMEND/YUAM KOM 1 tug Member yuav tsum tso 10 percent los ntawm nws li Income/nyiaj khwv tau hauv nws lub cuab yim neeg los thiab PLUS/NTXIV rau nej cov nyiaj mus PE HAWM VERY WEEKEND/TXHUA LUB ASTHIV rau hauv lub Church.  
  Yog yuav tham mas ntau tiamsis muab me me li no los qhia rau neb kom peb txhob SIB THUAM lawm.  Koj ntseeg thiab nyiam yam twg ua rau koj KAJ SIAB thiab NYOB ZOO ces ua mus xwb.  Tej no yog luag Neeg txawv tebchaws li kev NTSEEG/BELIEVE tsis yog ua li HMOOB UA THIAB VWM li peb Hmoob os nawb.
  Ua tsaug ntau os
  WB TAU CAV TXOG HMONG KEEVCAI DAB QHUAS...KUV HAIS TIAS TSI ZOO RAU KUV..KUV THIAJ LI HLOOV MUS NTSEEG KEVCAI THISAB...CES TUB QAUG YAWG.  KUV TWV YAWG TIAS YOG TSEEM ZOO RAU YAWG NO...KOM YAWG QHIA LOS...YAWG TSI PAUB TEB.
  KUV HAIS TIAS TOS KUV NTSEEG KUV HLOOVLOS MORE THAN 4 BILLION PEOPLE MUS NTSEEG YEXUS.   TABSIS HMONG DABQHUAS NE MUAJ PISTSAWG LEEJ  NEEG SAB NRAUM LOS NTSEEG...YAWG TEB TSI TAU.
  KUV LOS QHUAS RAU YAWG TIAS HMONG NTSEEG YEXUS VAMMEEJ HEEV LAWM VIM LAWV SUPPORT LAWV TAU TSI MUS THOV LUAG PAB...HMONG NTSEEG YEXUS TEJ ASSETS UAS UA TUAMTSEV RAUG NYIAJ LI 50 MILLIONDTAWM DOLLAS....UA LI HMONG DABQHUAS NE HO UATAU PISTSAWG LUB.YAWG TSI TEB...YAWG TSUAS THUAM TIASKUV MUS DAG HMONG XWB.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Tswv Riam, 
  Tsis ua cas os tsuav yog neb nkag siab SIB CAV xwb txhob SIB CEG thiab SIB NTXUB xwb ma lod.  Ua li nawb.
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV
  Saib tus Hmoob no mus deev luag pojniam ntau zaus thiab twb kho tag los rov mus deev dua.  Zaum no nws tseem rov txhob txwm mus thab qws dua thiaj li mag lawv 3 txiv tub muab xyuas sab kawg nkaus tsuas tshuav txoj siav thiab raug tuav los mus tsev lawm xwb.  Cov neeg liam zoo li no yeej yog neeg siab tsiaj tiagx.  
   
  • 7 replies
  • 99 views
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  2 tug phoojywg Tswv Riam & Tseemmoob,
  Kuv xav tias txhob nkim neb 2 lub sijhawm tuaj sib cav hauv no nws tsis tau BENEFIT/TXIAJ NTSIM dabtsi rau neb hos tsis tas li tseem yuav dhau los mus ua chaw DUB MUAG thiab.  Kuv saib neb cov lus me ntsis saum no neb twb ZES TAWS CIG NCHO lawm yog li no thov neb tsum os nawb.  Muaj yam zoo thiab tham mus muaj nujnqis ho coj tuaj rau peb sib tham mus es muab lub topic no tso tseg txij no mus.
  Vam tias neb yuav nkag siab thiab koom tes vim tias hauv Hmongza no tsuas tshuav 3 tsawgx lawm xwb tsam tsis tau luag tuaj uasi lawm os nawb.
  Ua tsaug ntau
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Tseemmoob,
  Tseem yuav muaj dabtsi tham ntxiv lawm thiab?  Vammeej twb hais TSI NTSEES thiab QHIA YAM NWS NTSHAW rau nws lub homphiaj txoj kev ntshaw lawm ne, wb thiaj li tias WB XAV TAU LI NWS THIAB.   
  • 0