Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  445
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

4 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Ywjsim,
  Tsis xav tham, tsis xav hnov thiab xav paub tej no ntxiv li los yuav tau tham vim yus ua neej nyob nrog tej kev phem tsis zoo no txhua hnub txhua hmo ces lam nyiaj mob qees tuaj tham xwb.  Koj ua tij cov nqe lus #1- #3 pem no yeej tsis poob ib nqe hlo li.
  Txhob muab hais cov sab nraud, cia muab saib kiag li peb cov tuaj hauv no tsawgx xwb los ib leeg twb coj thiab pom lawm ib yam.  Yog thaum peb tuaj ua neej nyob tebcchaws vammeej tau half century ze 50 xyoo no los peb tseem tsis pom peb tej kev txomnyem uas yog vim li cas Hmoob thiaj li mus nyob thoob ntuj es pheej tig rov los sib thuam yus tsob Hmoob thiab tsis sib txhawb hos tsis tag li ib txhia tseem mus txhawb Hmoob tus Yeebncuab li niajhnub  no ces tag li no.  Qhov no qhia tau tias ib txhia Hmoob yeej hlwb qauj tiagx li.
  Yog thaum zoo li no lawm leejtwg ua taus, mus taus, muaj cuabkav yeej meem ua peb tsis txhob sib tos lawm os nawb.  Yog vim li no kuv thiaj ib txwm txhawb cov Hmoob uas muaj cuabkav sawv los tivthaiv yus tus Hmoob thiab ua tau tej yam tshwmsim no uas tsis yog lam mus tua neeg npog nroj ntsuab.  Peb cov Hmoob uas yog tseem roj ntshav hlub Hmoob tiag muaj tsawg kawg kiag lawm dua li ces tib cov Tub tsis txawj thiab Ntxhais tsis ntse zoo nkaus li thaum 1975 Tub thiab Ntxhais kawm ntawv nram Dong Dok, Vieng Chan qaug quavv rau tus Nplog thiab Nyablaj Liab ntxias es lawv kwv paib raws Hlob Vaj Pov lawv khiav tawm tebchaws xwb.  Koj saib tsis ntev tom qab tsawg hli cov me tsis txawj thiab ntxhais tsis ntse ntawd taubhau raug Nplogliab thiab Nyablajliab xuas dej kub hlab lawv mam li thiaj li dhia raws VP lawv qab yam tsis tig saib xub tw.  
  Peb tseem yuav ua neej tos ntev thiab kawm tsawg tiam thiaj li yuav paub Hmoob qhov caused????  Txhua yam ces yog li koj hais, UA NEEJ QIMUAG XUAS XWB TSIS TSA TAUBHAU SAIB LWM HAIVNEEG TXOJ KEV SIB PAB THIAB SIB TXHAWB LOS SIB HLUB YUS HAIVNEEG.  Tej yam Hmoob ua no yog KEV TSIS NTSE tag nrho huv tib si.
  Thov txim vim tsis xyeej tuaj teb nej li ces  hnub no kuv muaj sijhawm me me lam los teb koj xwb los txhob xav li cas.
   
  Tub Kawm,
  Muaj tseeb li koj hais os phoojywg.  Peb Hmoob feem coob yog saib lwm haivneeg muaj nqis tshaj li yus saib yus tuskheej thiab yus tsavneeg lawm.  Yog li no lawv thiaj tso Hmoob thiab lwm yam ntawm Hmoob ntiagtug zujzus povtseg es mus ua copy cat kawm luag lus thiab tig rov los saib Hmoob qis qis.  Hmoob ua dabtsi los lawv txajx qhovmuag li.  Peb ua neej zoo li  niajhnub no xwb ces NTXOV TUAG NTXOV TAU ZOO vim ua neej nyob los tsis xav pom Hmoob tej kev raug tsimtxom ntxiv lawm os.  Niajhnub nimno technology zoo heev lawm, Hmoob mus ncig thoob qab ntuj thiab yees tau Hmoob tej duab los tso rau hauv Youtube peb tau saib.  Simneej no Hmoob raug kev txomnyem txhua fab thiab mus ti nkaus tus hlwb txha uas txoj sia tsis tu lam ua neej nyob xwb.  Tshwjxeeb tshaj plaws yog cov Hmoob Cobtsib uas tiamneej no muaj ib txhia ua neej laus twb yuav tuag los tsuas tau noj mov pobkws thiab twb mus tsis txog Nroog.
   
   
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Nyob zoo Khamvookham,
  Koj aw!! Kheev lam ho yog li koj hais ces twb zoo siab tsis txawj tas mas koj.  Kuv ces khwv ua hnub ua hmo tau 2-3 lub hlis no ua yus tej nyuag haujlwm nkaus xwb os koj.  Khwv kawg nkaus chavdej thiab noj mov yog yam zam tau mas twb tsis mus siv thiab noj.  Txawm li cas losxij mas nimno peb kotaw mus tsis txog los qhovmuag niajhnub pom hauv youtube os nawb.  Koj xav mus saib Moung Xoun ces mus ntawm no.
  Zoo siab ntsib koj hnub no thiab vam tias ib tsoom phoojywg s/d tsuas ntsib kev noj qab thiab nyob zoo xwb.
  https://www.youtube.com/watch?v=XgkcL3g_zVs
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Hnub no zoo caijnyoog rov tuaj ntoj ncig saib nej ib muag os cov Phoojywg,
  Ua cas nej tus twg los nim TXAJMUAG, POOB NTSEJMUAG, DHUAV THIAB LWM YAM rau Hmoob tej kasmoos/kasmias no ma!!!!!!!  Ua ntau yam nws zoo dua TSIS UA IB YAM hlo li po!!!
  Kuv tsis yog THUM/CEM nej nawb tiamsis kuv tuskheej kuv ho QHUAS thiab xav tias lawv cov ua kasmias/kasmoos yuav zoo dua li peb cov uas nyob  no es NCAUJ PUAM SUAB KHAWV TES TAW TUAG ZAWV tau 40 tawm xyoo no ua tsis tau ib yam dabtsi.  Ua neeg nyob txoj kev XUB PIB ntawm lub neej yuav tsum ua txhua yam los sim seb yam twg ZOO, MUS TAUS thiab YOG ces peb mam li siv yam ntawd mas thiaj li.  Yog peb ua neeg nyob es pheej yuav tsum kom yam khoom yus TSIM/UA THAWJ ZAUG yog kiag thiab zoo lawm xwb mas kuv tsis tau pom dua ib haivneeg twg yuav ua tau li nej hais nawb. Tshwjxeeb ua politic/kasmoos os.  Peb tuaj nyob lub tebchaws no twb tsis yog zoo li ntuj qub qab es mus pw zov qaib thiab ua teb tsheej xyoo tsis pom tsis paub lub ntiajteb no tej kev vammeej ne!!! peb niajhnub pom luag tej tebchaws vammeej no ua txhua yam yeej SIM MUAJ SIM TXAUS, UA TAS UA DUA, TUS MUS TUAG LAWM LOS ROV XA MUS TUS MUS UA DUA.  Tej no yog kev kawm los ntawm tibneeg lub hlwb rau cov tebchaws vammeej luag thiaj NYOB MUAJ TEBCHAWS, NYOB VAMMEEJ NTSU NKO NROO CI IAB 24/7 THIAB PEB THIAJ TAU TUAJ NROG LUAG NYOB.  
  Ceevfaj nawb ib txhia phoojywg.  Ua li kuv pheej hais rau nej dhau los muaj ib txhia neeg tuaj hauv no yog Hmooob Cuamtsoov xwb, cov neeg no lawv lam tuaj UA TXUJ UA CI kom Hmoob rov MUS PW TSAUGZOG xwb mog.  Yog nej mloog lawv hais ces nej rov mus pw 5,000 xyoo li yav dhau los uas txij li thaum Hmoob Huabtais Txiv Yawg los txog tav ntuj no.   Nco ntsoov peb yug los ua neeg nyob ces txawj yug, txawj hlob, txawj laus ces tuag xwb tsis txawj plhlis.  Tus paub dabtsi kavtsij ua ntshe yog tsis muaj hlwb thiab tsis muaj tsab peevxwm li peb cov no nkaus xwb.
  Kawg no thov qhuas cov Hmoob uas muaj tsab peevxwm no.
  Ua tsaug koj los nyeem os lod.  
  Nyob zoo nej
   
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Lub Zog Pib Nrov Yog Ntawm No.   

  Nej ho xav li cas txog Nais Phoos Vaj Pov lub Pas Ntses?  Yog ib yam txawv kawg li thiab raws li lawv hais hauv no tias yog mus nuv ntses es tom rub tau los yog ntse Tuaj  Kub no ces ciali khiav los tsev tam sim ntawd.   Hos yog nuv tau lwm  yam ntses no ces tsuas rub tau lub taubhau los xwb tsis tau yav cev li.  Kuj yog ib yam txawv kawg thiab.
  Tsis xyeej sijhawm tuaj nrog nej tso pa li os cov phoojywg.  Vam tias nej txhua tus tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo xwb.
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Xovxwm Phem Tshwm Rau Hmoob Ua Ntuv Zus Vim yog Dabtsi
  Yog vim li cas rau 2 txiv Tub Hmoob no thiab. 
  http://shrdo.com/three-dead-and-one-wounded-at-east-central-fresno-home/
   
  Khub Niamtxiv no yog vim li cas yuav tsis muaj hmoo li thiab.  
  http://shrdo.com/jogger-killed-by-suv-was-father-of-five-ages-toddler-to-teen/
  • 2 replies
  • 94 views
 6. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Ywjsim,
  Koj noj ib leeg tsis qab npaum li peb coob leej noj uake hos.  Tawv plab ci yog dabtsi na?  Tawv nploos, tsaug, los yog npuateb na? Los yog Mos Ab Naib  na?  Kuv li tseem khov kawg thiab nyaj yuav kav 10 xyoo tom ntej no yog tias tsis muaj mob yuam dabtsi tej hehehe.  Kuv tseem exercise khiav saum machine 7-9 miles/hr li 3 miles 3-4 times/week thiab.  Tuaj peb mus sib twv thiaj nquag thiab thiaj khov nawb.
  • 0
 7. Roob Phwvlis added a post in a topic THAWJ COJ R.U.A.M RAUG AMELIKA UA LAG UA LUAM   

  Khamvookham & Tseemmoob,
  Muaj tseeb li koj hais nawb Khamvookham.  Lub homphiaj/idea ntawm ntawm Hmong Culture/18 Xeem no ces tsuas yog los TXEEB & RHUAV kom tau Hmong Internation nkaus xwb.  Qhov yuav tau thiab tsis tau peev/profit lawv tsis tau k txog.  Yog li no kuv thiaj hais rau nej tias tej no yog cov Hmoob Cuamtsoov lub NIAM TSWV8 los rhuav Hmoob kom SIB TAWG thiab TXHOB VAMMEEJ nkaus xwb.  Thaum peb twb pom li no lawm es peb tseem mus txhawb thiab no peb puas yog ib cov Neeg totaub.  Yog peb ua luam tsis NTSU PEEV no puas make sense los yog tsimnyog peb NQIS PEEV ua?  No nws yeej tsis tsimnyog ua thiab peb tsis kam ua li nawb puas yog?  
  Ib qhov kom nej NCO NTSOOV kuv cov lus uas pheej REMIND nej ua ua ntuv zus los mus tias HMOOB CUAMTSOOV CAIJ RAWV PEB CAJDAB.  Tej no tiag cov kwvtij, txhua yam Hmoob ua mas lawv yuav tsum muaj cov neeg tuaj KOOM/UA MEMBER NYOB RAU HAUV THIAB LAWV TSEEM YOG TUS NQIS PEEV NTAU TSHAJ VIM TIAS LAWV MUAJ TUS NEEG TXHAWB.  Tej no yog luag muaj plan/homphiaj nawb, tsis yog ua li peb Hmoob QIMUAG XUAS os. Vim li no txhua qhov Hmoob nyob thiaj li TSUAS POM HMOOB MUAJ TEEBMEEM UA NTUV ZUS rau txhua yam Hmoob ua ntawd kom Hmoob sib tawg nyob koom tsis taus ua 1 PAB TXOOS TSIS TAUS UA 1 PAWG.  Thaum Hmoob sib tawg lawm ces Hmoob ua tsis tau ib yam dabtsi TSEEMCEEB.  Nej pom kuv hais no lawm po?  Tej kasmoos no luag hu hais tias COLD WAR los yog peb hu ua muab CWJMEM UA TSOVROGG. Nyob hauv Hmongza no los ib yam nkaus yeej muaj cov tuaj nrog peb sib do txaus nkaus thiab ho hehehehe.  Kuv paub tias muaj qee tus yav dhau los kov tsis yeej peb tseem mus ncaws pojniam tom tsev lawm thiab lawv thiaj li chim siab ua luaj mas hehehe.  
  Yog lub koomhaum Hmong Culture no ho tso tseg li hais lawm los hajyam zoo, yog tseem ua tsheej thiab no sawvdaws yuav tau hais rau tej txheebze thiab tsoom Hmoob Vaj Pov kom tseg txhob mus txhawb lawv ces TSHUAV TEJ NIAG TOG NQI THAUM NTAWD LAWV ROV SIB DOB PLAUBHAU rau peb saib xwb ma.  Tiamsis muaj cov Hmoob tseem yog Hmoob ZOV TEB thiab QIMUAG UA NEEJ xwb ces peb hais los lawv tsis mloog thiab.
  Lub July 4th los ib yam nkaus os nawb.
  • 0
 8. Roob Phwvlis added a post in a topic THAWJ COJ R.U.A.M RAUG AMELIKA UA LAG UA LUAM   

  Vahuam & Ywjsim,
  Txij no lawm tod UA NTEJ peb yuav pab thiab mus koom ib pab Hmoob twg peb yuav tau xyuas kom zoo saib kom tseeb tso.  Hmoob lub neej coj li tej peb pom no tsis muaj QABHAU dabtsi rau peb Hmoob mus ntxiv lawm.  Tej yam lawv ua no tsis yog TXHAWB HMOOB tiamsis yog los RHUAV HMOOB lub npe thiab Hmoob lub meejmom kom sawv tsis ciaj haivneeg xwb.  Yog ua Nom li tej peb pom no xwb ces hais cuag li yus ho khav thiab qhuas yus tuskheej, yog yus ua no tseem yuav coj tau zoo dua.  
  Tej kev phem, kev coj li no tsis yog peb nyuam qhuav pom no xwb, ua li kuv hais rau nej dhau los yeej pom ua ntuv ntuv zus los mus nyob hauv Hmoob lub neej thiaj li ua rau muaj kev sib tawg tas phab tas pheev.  Tsis hais yam dabtsi yog tias yus ntsuas zoj ua tsis muaj qab ntxhiab los sis nyob li ua Lag luam yog tsis ntxim tsis TAU PEEV ces tseg kiag txhob ua.  Txoj kev coj los ib yam nkaus li kev ua lagluam thiab.  Yog tias feem coob pom zoo li cas phem thiab zoo los yuav tau yoog feem coob peb thiaj li siv tau uas zoo li tej tebchaws vammeej no.
  Tseemmoob,
  Koj hais dabtsi li ko mas phoojywg?  Koj yuam kev zaum no lawm lau!!!
  Luag cov neeg tebchaws no luag NTSE thiab POM DEB tshaj tsis zoo li peb Hmoob es pom ntawm kotaw xwb os nawb.  Tej yam uas ua li pab Hmong 18 xeem (Hmong Culture) no ua yog los rhuav Hmoob lub meejmom kom puas tsuaj ntag hos.  Kuv  hais koj tias ib tug Neeg/ib tug Thawj coj twg thaum los pib xwb twb ua tej yam tsis zoo li no yog thaum nws tau los ua tus Thawj coj lawm mas tseem hajyam coj phem tshaj.  Tej no yog kev rhuav haiv os nawb.  Tej yam no yog li kuv hais nej tias HMOOB KHAV UA PHEM RAU TUS HMOOB xwb.  
  Vim tej cov Hmoob pheej coj li no thiaj li ua rau PEB LUB NEEJ TSIS VAMMEEJ THIAB LUAG LWM HAIVNEEG SAIB TSIS TAU YUS. 
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Xa bai di aib oy.  Cob vaut thue leo.  yang dai ko tam na vaut tay khuam cheng thao nan.
   
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  THAWJ COJ R.U.A.M RAUG AMELIKA UA LAG UA LUAM
  Nej xav licas rau lub Tsiab 30 nyob Fresno?  Yuav tos tav twg thiab thiab tiam twg Hmoob mam li ras xeev thiab pauv los mus ua ib haivneeg txawj sib hlub.  Raws li kuv pom los tau 40 xyoo tom qab Hmoob poob tebchaws tuaj txog tebchaws no txoj kev sib hlub ntawm Hmoob tsuas muaj tsawg zujzus hos kev sib tawg ua pab ua pawg include los ntawm tej kwvtij kiag los zoo ib yam nkaus thiab.  Hmoob tej Thawj Coj yog cov uas xub muaj teebmeem thiab sib tawg ua ntej tshaj mam li kis los rau tej Pejxeem thiab tej yau tom qab no ua ntuv zus los mus.  Ib xyoos lawm dhau zus tej Hmoob Laus, tej qub Nom qub Tswv ncaim ib pab rov mus ntuj qub qab yam tsis tig rov qab los.  Ua neej nyob peb tsuas muaj yug los, hlob ces laus thiab tag txoj sia xwb tsis muaj tus nyob tag ib txhis. Yog vim ii cas peb tsis tig los sib hlub?  Koj ho tau dabtsi?  Kuv ho tau dabtsi? Raws li kuv saib tej neeg uas los ua tej no mas lawv saib lawv tej ntsejmuag LOJ thiab COJ TAU YAM MUAJ TSIM kawg.  Tiamsis luag lwm haivneeg saib yus ces zoo li tej TSIAJ xwb vim tsis paub txaj qhovmuag li.
  http://shrdo.com/hmong-cultural-new-year-celebration-inc-takes-over-hmong-new-year-at-fresno-fairgrounds/
  • 22 replies
  • 300 views
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tseemmoob aw!!!
  Rov qab tuaj wb mus noj Pho dua xwb os.  Koj puas tseem nco qab tus uas nrog koj mus noj Pho lawm na phoojywg aw!!
  Zaum no yog tuaj no ces wb yaum kom tau Ywjsim thiab Txawjlem nrog mus uake peb mam li mus tham kasmia thiaj li haum os.  Tham kasmoos los ntev dhau lawm yuav tau pauv mus tham kasmia vim tias Sillyme lawv dhuavx peb li lawm thiab hehehe.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic XOVXWM TSHIAB TXOG TUA TSWV YUAV KHOOM   

  Hais txog tej xovxwm tshwm tsis zoo li no nyob Lostsuas ua thaum xub pib yog lwm tsavneeg xwb tiamsis tau ib ntus los no yog tshwm peb tsev Hmoob lawm thiab.  Peb cases sib lawv sib liag dhau los uas li 1 lais nyab thaj tshaj li 1 hlis no xws li cov ua Quav txiaj sib tua nyob Lav 52, tus ntxhais muaj 14 xyoo raug mos deev nyob pem lub zos Pham Xaam thiab tus Yawg Vwm es siv tshuaj nees no tua nws tsevneeg 6 tus mas txawv kawg nkaus.  
  Nyob li case no kuv tsuas pom thawj zaug nyob hauv peb lub neej uas yog txawv tshaj plaws.  6 tus neeg no cov taubhau yeej muab tsoo tawg mos taas thiab hle ris tsho txhua tus.  Law tseem hais tias muab tej  hlwb thiab nhyuv noj huv tibsi lawm thiab.  
  Lawv hais yog mus kawm tas Vaj TSwv txoj lus zoo yuav los ua Xibhwb ces ciali vwm xwb no tiamsis raws li kuv saib tus neeg lub meejmom cev ntaj ntsug mas zoo li yog Neeg Quav tshuaj Nees 90% lawm.  Txoj kev haus yeeb haus tshuaj ces thaum xub pib mas yog yus haus lawv thiab yus tswj tau os tiamsis ntev mus ntev tuaj ces yeeb tshuaj ho HAUS YUS.  Thaum Yeebtshuaj haus yus lawm ces yus tswj tsis tau lawm ces yus ua li Yawg kwvtij Hmoob ntag.
  Cov neeg tua neeg uas nws tsevneeg zoo li no muaj ntau cases nyob Nplog, Thaib, Nyablaj, thiab Khabmeem lawm tiamsis tsis tau tua coob tus npaum li no xwb.   Nyob Nplogteb yuav tau coj tus cai li yawg Thawj Pwmtshav nyob Fivlipeej coj thiaj li yuav muab tej yeebtshuaj txwv tau, yog tsis li ces kawg s/d yeej yuav pom tej teebmeem zoo li no ntau ntxiv nyob rau lub neej yav pemsuab.
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic TRUMP PAUV TSEV DAWB UA TSEV DAWB MUAJ PAUG LAWM   

  Oh yau, tim Tsev Dawb ces niajhnub SIB LIAM thiab SIB CEG zoo nkaus li peb Hmoob lawm thiab tiag.  Kuv ntshe lawv kawm tau Hmoob lub mavtais lawm thiab ho.  TSis tas li los Russia thiab Amelika niajhnub sib liam sib ntxo li thiab ces ntshe yawg Trump thiaj li  ntshai tam paim q.uav nws thiaj li muab Comey hlawv ua ntej nws tshawb tej yam tseemceeb ntawm Trump los tsis paub li lau!!!.  Tau 2-3 hnub no mas lawv cov ua haujlwm tim TSev  Dawb ntxhi zomzaws xwb thiab os.  Cia mam li mloog mus seb.
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Thov txim ntau ntawm koj tus ua tij thiab ib tsoom phoojywg s/d.  Vim Hmoob tawv ncauj dhau lawm ces tos nco xwb thiaj li cem Hmoob yam tsis nco txuag lawm os.
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Txawjlem,
  Hmoob ua neej tsis pom tom ntej, sib deev kom zoo mloog thiab zoo nqhis xwb tsis yog xaiv caij nyoog deev kom zoo caij mam li cia muaj menyuam.  Vim li no Hmoob thiaj Yug tau menyuam los cov txawj ntse muaj tsawg tus heev li.  Luag lwm haivneeg thaum deev uasi los daws nqhis luag muab tso ywg nyom, thaum deev kom muaj menyuam luag tso rau hauv yog li no yug tau menyuam los thiaj li tsimtxiaj. 
  Tsis paub hais lawm os.
  • 0