Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tiamtwg

Members
 • Content count

  464
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

59 Excellent

About Tiamtwg

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Profile Information

 • Gender Not Telling

Recent Profile Visitors


2,394 profile views

Tiamtwg's Activity

 1. Tiamtwg added a post in a topic Neeg daisiab   


  ************************************
  Nkauj hmoob tus zoo lus zoo neeg
  hauv ib-simneej koj yog tus daisiab
  koj zooli lub pab tshiab tim ntav tsua
  ncav muab tsis cuag los hnia ib pas
  koj txawj hais zoo tas li kuv xav hnov
  thaum ntxov ntxov saib koj tsis luajtwg
  saib koj li phoojywg nkauj muam xwb
  hnub wb swm nco, hlub koj ntsiagto
  txog rau hnub no tseem hlub twjywm
  tsis qhia tshwm txog ntawm koj-kuv wb
  tabsis hauv lub hlwb cas txawj ntxhov
  lub plawv los txawj mob zooli yuav vwm
  vim txoj kev swm koj me lus daisiab
  lub plawv nkees dhia caij tsis muaj koj
  lub plawv nkees ntoj vim kev hlub nco
  koj yog tus saus nco mob hauv siab
  koj yog tus saus hlub txhia hauv plawv
  txhua qhovchaw pom koj zimzuag
  me nroj-tshuag los koj nyob xyaw qees
  cua komyees suab nplooj xws koj suab
  koj tus me duab yim pliag ntawm-tej
  nyob nruab dej losyog nruab nqhuab
  pom koj zimuag li koj nrug nraim kuv
  wb kev hlub tsis txawj yaj tsis txawj dua
  txojkev tshua tsuas loj-hlob zujzus
  nkauj hmoob zoolus cas kuv tsis tau koj
  kho kuv siab luaj no koj yeej tsis paub
  lub zog pib qaug thiab lub plawv ntshaus
  kev hlub ciaj tsis tau los pauj kev nco
  lubneej tiam no cas nco koj ualuaj tiag
  neeg daisiab yuav nco koj mus tsawg tiam
  **************************************
  https://youtu.be/GAZ11wEIxf0
   
   
   
  • 0
 2. Tiamtwg added a post in a topic Neeg daisiab   

  kuv me neeg daisiab                  kuv yeej hlub koj tiag
  yog muaj dua tiam tshiab               kuv yuav hlub pauj
  kuv me neeg siab zoonkauj           kuv hlub koj ib leeg
  koj yuav tsis xav ntseeg            tabsis nws muaj tseeb
  txawg yog saumyaj nruabyeeb           hlub koj tiag tiag
  tsis xav ncaim ibpliag         cia koj nyob ntshaus ntsho
  vim kuv hlub kuv nco        koj me yeebyam ntxim hlub
  hmontuj nco ntsoov hlub            nruabhnub nco txuag
  tsis pub koj lub kuamuag            ntws ntshaw kev hlub
  ntuj no losyog ntuj kub               yuav ncooj yuav roos
  tsis cia koj nyob ntsoos       tos txoj kev hlub kev puag
   koj cia kuv ntshaw luag          vim yog kuv tsis tau koj    
  lub me neej nyob tiam no         tusiab nrho tsis muaj koj
  kuv tsuas lam ua neej nyob    tos txoj hmoo rau lwmtiam
   
  • 0
 3. Tiamtwg added a post in a topic COV LAUS YUAV ROV HLUAS HOS COV HLUAS YUAV MUS UA LAUS   

  Ov...Uali lod..hahaha...
  Kuv lam laus xwb los kuv tseem tsis tau paub txog ntuj txojkev cai li od.  Kuv paub neeg txoj cai mas tsim kom haum neegsiab xwb.  Kev txhaum-txheej dabtsi rau lub ntuj lod yuav tsis txhaum li od  vim txhua yam yog ntuj tsim INCLUDING kev xav xav ua tus laus xav ua tus hluas los yog ntuj tsim tag nrho.   Cov hluas yuav cov laus thiaj tau kev hlub tiag.  cov hluas yuav cov hluas ces tsuas tau kev nyiam xwb tsis tau kev hlub hod, thiab tej kev no los yog yawmsaub tswvntuj GODS+ tsim tag nrho lawm.  Peb mam soj mus saib cov tau kev hlub tiag txhaum-txheej los yog cov ntshai ntuj txhaum txheej vim nws pheej zam tsis ua li ntuj tsim.  Ntuj tsis tau tsim haistias laus yuav laus xwb no vim kuv pom cov heevnyuj kub nkhaus-nkoo laus laus nce tshov maum tsis taus lawm los pheej tseem kav cov me xyuasnyuj mos mos xwb.  Ntuj tsim, ntuj pub, ntuj kom ua tsis ua ces txhaum txog hnub tuag no hod. 
  Txus laus txus txawj hlub, neeg laus muaj zoo zoo txuj thiab laus los nws tseem nruj nruj liqub "kuv hais thaum xav xav xwb ov".
  • 0
 4. Tiamtwg added a post in a topic COV LAUS YUAV ROV HLUAS HOS COV HLUAS YUAV MUS UA LAUS   

  Ab tej lus ko ces yog tibneeg tsis rasxeev xwb thiaj hais li os.  Tej laus yeej ua hlua keev los puas tiam lawm ne, thiab niajhnub no los peb cov laus no yeej ua ua cov hluas kawg thiab ne lod?  Cov hluas los yeej tseem ua cov laus li qub, li thaum hod!
  • 0
 5. Tiamtwg added a post in a topic Neeg daisiab   

  ********************
  Tus neeg daisiab koj nyob qhovtwg
  kuv me siab ntsws yujplaws rau koj
  lub ntiajteb nphob duab hnub ntshaus
  qaumntuj tsaus kuv tsis xav nyob
  tsis muaj koj nruabhnub kho kuv siab
  kuv lub suab ncia nyob nruab dabntub
  hmontuj kuv mluas vim kuv nco koj
  thaum muaj wb nyob tsis luaj twg
  lub chaw pw tsis muaj suab ncia
  kev khosiab yeej tsis nco paub txog
  kev sib nco yeej tsis tshwmsim
  kev khuvxim yeej tsis nco yuav ras
  lub siab fab tsis xav tias yuav muaj
  lub siab quaj thaum koj ploj mus
  plawv tsis tus tsis tshuav dabtsi zoo
  hnub nto xyoo nco koj khosiab zim
  khiav tsis dim lub siab hlub siab tshua
  lub kuamuag poob nrog twjywm
  hais tsis tshwm qhia rau tej phoojywg
  koj nyob sab ntuj twg od neeg daisiab
  puas muaj lwmtiam wb rov los yug dua
  kuv yuav muab kev tshua hais qhia koj
  yuav coj kev nco qhia koj txhij txhua
  lub kuamuag cia poob rau koj so
  lub plawv mob cia koj kho kom zoo
  lub suab nroo sub ncia cia koj mloog
  tej me nqaij ntsoog cia rau koj qhwv
  yuav yog tiamtwg li yuav rov tshwmsim
  ntshai lub siab chim yuav tsis txawj dua
  txog hnub tuag los qhovmuag tsis qi
  lub cev lwj dhi los nploojsiab nyoos-tsias
  vim kevdiasiab rau koj xwb tiag nkauj hmoob
  **********************
   
   
  • 0
 6. Tiamtwg added a post in a topic Neeg daisiab   

  hnub dhau hnub koj dai siab txhua sijhawm
  tshem tsis tawm vim koj yog tusneeg kuv hlub
  hnub dhau hnub koj nyob nraim nruabsiab
  ntiab tsis khiav vim koj yog tusneeg kuv tshua
  khosiab khuj-khuav nco koj nyob nruaplawv
  kev hlub kev ntshaw yaj zujzus li dejnag qhuav
  nco koj tshaj hlub koj tsis dhuav nyob tiamno
  koj ibleeg thiaj yog tus kuv nrhiav kuv tos
  kuv xav nrog koj nyob ua yimneej kajsiab lug
  vim wb txojkev hlub yog lub chaw daisiab
  vim koj tus ntxhiab tej lus hais tau zoo txaus
  txawm yuav lig yuav laus koj yeej zoo tshaj
  yog koj tsheej kuv nyab muaj neeg yeej khib
  koj yog tus # 1 kuv nco hauv kuv nruabsiab
  kev sib ncaim yuav qhia tau txog kev tshua
  kev sib cuag yuav qhia txog kev swm siab
  kev sib nrhiav qhia txog kev nco kev khuvxim
  nyob koj-kuv sim puas muaj hnub tsimnyog
  tus kuv hlub kuv nco koj nyob qhovtwg tiag
  me tibneeg dai daisiab puas muaj hnub cuag
  uantej tuag txias tuziav od leej twg tej hlub?
  • 0
 7. Tiamtwg added a post in a topic Neeg daisiab   

  muab xav zoj cas nco tiag tiag
  me neeg daisiab koj xav licas
  kev hlub yav tas puas tseem xav txog
  tej lus mos mos lub qab qab zib
  thaum sib ntsib hauv ntuj huabsib nras
  wb hais tsis txawj tas tej lus nco
  ntujteb taghmo tseem hais tsis txaus
  wb tham tsis tau xaus ntuj pib yuav kaj
  chim siab tshaj vim yuav tau mus num
  tsis xav tsum vim tseem nco nco
  lub siab ntxhov ua tujtaws rau koj tej lus
  plawv puastsus rau tej lus qabzib
  xav kom tau ntsib tamsim saib zoo licas
  txhua yam ua plagnplas zeen tsis tseeb
  saumyaj nruabyeeb tseem ncontsoov
  siab tsis hloov vim ncawg koj li lus zoo
  xav hnov koj moo vim hlub koj nruabsiab
  tus me ntxhiab seev  tawm luszoo ualuaj
  tam hautshuaj kho tau kabmob khosiab
  yog muaj ntuj tshiab kuv yuav coj koj mus
  koj yuav yog kuv tus tsis pub leej twg txeeb
  saumyaj nruabyeeb tsis kam leej twg hlub
  cia ua kuv qub hlub kuv ib leeg
  wb lub neej tsis xav paub txog lwmtus
  laus zujzus yuav rov plhis dua tshiab
  zoo wb siab vim kev hlub tsis txawj tsuag
  wb tsis txawj poob kuamuag vim kev khuvxim
  lub cuabyig cia ywj koj siab
  ua raws kiag li seem koj ntshaw
  hlub kom kawg tsis tseg tw rau leejtwg
  tej siab ntsws kom tsuas yog kev hlub
  yuav tsis pub ib tug twg nyob ntsoos
  yuav ncontsoov hlub tag kev ntshaw
  hlub kheekawv mog neeg daisiab
   
  • 0
 8. Tiamtwg added a post in a topic Neeg daisiab   

  Ua nws tsaug hmoob nkaujntxawm
  nco koj kawg tsis xav tso koj mus
  siab mob ncus thaum tsis muaj koj
  mov tsis nco noj dej los haus tsis nqi
  nco nco cuag li koj yog kuv txojsia
  suab ncia tawm plaws nruab dabntub
  tus neeg kuv hlub koj puas paub txog
  ntuj taghmo seev tuav koj npe
  lub plawv qaugqeb tshua koj ualuaj
  lub siab quaj quaj hais tsis tawm
  tus neeg kuv ntshaw koj puas hnov
  nco koj ntuj no tawm plaws ntuj kub
  seev koj txhua hnub nyob nruasiab
  thov thov ntuj tiag kom tau sib cuag
  uantej qhovmuag saib tsis pom koj
  neeg ntxim nco hmoob tus khuamsiab
  puas muaj tiag nyob hauv ntiajteb
  cas yuav deb kawg kiag lub ntuj
  txojkev hlub thiaj peem tsis tsheej
  wb me neej hlub nyob khuam-ntuv
  koj thiab kuv ncav tsis sib cuag
  lub kuammuag qhia txog kev nco
  vim kev nco kuv thiaj hloov mus
  kuv siab tsis tus zoo xws tus vwm
  xav twjywm tias yuav tuag tseg koj
  kuv li yuav tso tau txojkev tshua
  yog tsis tuag nim nco ua npausuav toog
  siab seev lujloos ua nriav lus chawv chiv
  suab lus ntxhi yog hais koj lub npe
  xam txhua kaumtsev nim tsis yog koj
  • 1
 9. Tiamtwg added a post in a topic LosPebMloog QubNkauj Thai Old ThaiMusic.   

   
   
   
  • 0
 10. Tiamtwg added a topic in Poem ( Lus sib dhos )   

  Neeg daisiab
   
  hauv nruabsiab nco koj ibleeg
  nco tsim dheev hauv nruab dabntub
  nco txhua hnub ua khosiab khuav
  hlub tsis dhuav xav tuav koj tes
  mus ncig uake uasi ywj wb siab
  mus kav kiab ncig khw tauvpem
  nrog koj uake tsis nco hnov nkees
  siab tusyees tsis xav kom ntuj tsaus
  vim tseg tsis tau tej neeg daisiab
  koj tus ntxhiab tsw tau xis neeg
  koj tsis pleev tshuaj los tswqab
  xav nyob ib sab tsis nrug ibplig
  vim kuv nyiam koj heev dhau
  koj zoo txaus tsis tas pleev plhu
  kev hais lus los zoo haum siab
  tej lus npliag ntaus kuv siab muag
  xeeb kev tshua tsim muaj kev hlub
  xav tau koj yog kuv tug mus ibsim
  tsis cia dim ntawm lub me xubntiag
  txhua tiam xav yog koj txij nkawm
  koj yog tus ntawv yog tus kuv nyiam
  xav qhia koj tias yog tus kuv ntshaw
  • 7 replies
  • 197 views
 11. Tiamtwg added a post in a topic Zij pojniam tiam 21   

  Rov yog Hmoob Nyablaj dua thiab lau lawv nyuag.
  Tajheev lawm laiv yuam
   
  • 0
 12. Tiamtwg added a post in a topic PAJHLI---HMO HLI NRA TSEEM TOS...   


  Qaumntuj tsausnti
  Ntiajteb fuabzig
  Nruabsiab muaj koj nyob yeej luag ntxhi
  Qaumntuj tsaus dub
  Ntaijteb nagxob nagcua txhub
  Nruabplawv muaj koj nyob yeej kaj lug

  Ncaim koj ibpliam
  Nco koj ntev npaumli ibtiam
  Ncaim koj ibntsis
  Nco koj ntev npaumli ibtxhis
  Txoj kev hlub muaj nyob rawv
  Koj nyob qhovtwg
  Kev hlub nyob qhovntawv
  Vim koj nyob nraim hauv kuv nruabplawv

  Txawm yuav ntev npaumtwg
  Kuv yeej nyob tos
  Kuv yuav soj koj qab taug koj lw
  Kuv yeej nyob nov txog hnub koj rov los
  Zoo siab rov ntsib koj mog leej muam
  Kuv mam nyob no tos tus neeg ntxim tshua
   
  • 0
 13. Tiamtwg added a post in a topic DEDICATIONS   

  Ib txojkev xav tau thiab ntshaw raug mus tsis ncav yuav nco txog hnub mus xyaw av
  • 0