Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

zeejneeg

Members
 • Content count

  346
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

28 Excellent

About zeejneeg

 • Rank
  Bachelor Degree 2

Recent Profile Visitors


4,140 profile views

zeejneeg's Activity

 1. zeejneeg added a post in a topic PUAS TXAUS SIAB RAU XYOO 2017   

  Kuv mloog koj cov lus thiab koj txoj kev xav xwb ces kuv paub tias koj Paub mus txog npaum li cas lawm os...?
  " TXOJ KEV NCAJ NCEES " Nws tsis yog ncaj nyob rau ntawm koj lub qhov muag thiab koj lub cev li koj hais.
  " TXOJ KEV PAUB HLUB PAUB PAB " Nws tsis yog Paub li koj qhia os nawb.
  ( Koob hmoov kev zoo and Credit...Tswv yim & Ntsuj Plig )
  • 0
 2. zeejneeg added a post in a topic Tus poj niam no tuag sawv rov los qhia neeg ua neej   

  Cov Tswv uas muaj lub Vaj mas muaj coob tus...Hos cov xeem Vaj uas xav ua Tswv mas muaj coob heev.  Hehehe Nws puas yog li no ne...?
  " ความดี and Credit...Tswv yim thiab Ntsuj Plig "
  • 0
 3. zeejneeg added a post in a topic PUAS TXAUS SIAB RAU XYOO 2017   

  -   Peb hmoob nws tsis tau yog ib haiv tib neeg uas yuav zoo txhua tus
  -   Lwm haiv tib neeg nws tsis tau yog Phem txhua tus.
  -   Txhua tsav yam nws tsis tau yog yam phem txhua nrho.
   
  1.   Kuv li kuv tsis CAIS HAIV thiab tsis CAIS KEV CAI
  2.   Kuv li kuv tsuas CAIS kev phem & kev zoo xwb...Txawm yuav yam twg haiv tib neeg twg los tsis hais li, Tsuav yog ZOO ces yuav tag nrho.
  3.   Kuv li kuv ua pub rau txhua yam uas ncaj THIAB zoo...Txhua haiv tib neeg uas muaj kev ncaj ncees los ntawm LUB SIAB thiab SAB NTSUJ PLIG.
  • 0
 4. zeejneeg added a post in a topic Tus poj niam no tuag sawv rov los qhia neeg ua neej   

  Koj hais zoo li koj paub Tswv Ntuj zoo heev li...Tab sis Tswv Ntuj nws yog leej twg ntawd, Yeej Tseem tsis tau muaj leej twg Paub hlo li...?
  ( Tam sim no mas Nyias taus Nyias xav UA TSWV NTUJ lawm xwb...Hmoob los xav xav Ua Tswv Ntuj, Suav los xav Ua Hos MesKas los Xav Ua...Leej twg thiaj li yuav Yog tus Tswv Ntuj TSEEB tiag ntawm Txhua yam ntawm sab cev nqaij daim Tawv thiab sab Ntsuj Plig )
  • 0
 5. zeejneeg added a post in a topic Tus poj niam no tuag sawv rov los qhia neeg ua neej   

  Peb hmoob yog ib haiv tib neeg Tseem Ceeb ntawm Tswv Ntuj Yawm Saub...uas yog lub hauv paus cag ntawm noob neej ntiaj teb qab ntuj khwb. Tab sis yog vim li cas...Es peb hmoob ho raug kev tsim txom, muaj kev txom nyem thiab poob txoj kev tsim txiaj tsis tau Tswv Ntuj txoj kev zoo...( Uas ua rau peb hmoob cov tib neeg tseem ceeb tsis kam yug los mus thawj ua Hmoob...Es tau mus thawj yug rau hauv Mab Sua los yog Lwm haiv tib neeg tag lawm.....? Yog vim leej twg thiab yog vim li cas....? ( NTAWM NO YOG QHOV TSEEB NTAWM PEB HMOOB LUB NEEJ TXOJ KEV ZOO & KEV TSIS ZOO )
  • 0
 6. zeejneeg added a post in a topic ...   

  .
  • 0
 7. zeejneeg added a post in a topic ...   

  .
  • 0
 8. zeejneeg added a post in a topic ...   

  .
  • 0
 9. zeejneeg added a post in a topic ...   


  • 0
 10. zeejneeg added a post in a topic ...   

  .
  • 0
 11. zeejneeg added a topic in Hais Lus Hmoob   

  ...
  .
   
  • 5 replies
  • 161 views
 12. zeejneeg added a post in a topic .   

  .
  • 0
 13. zeejneeg added a post in a topic .   

  " VIM LI CAS HMOOB VAJ POV HO TSIS NYIAM KEV CAI SAUB.....TAB SIS YOG VIM LI CAS ES LAWV HO TEEV " YAWM SAUB " LI KEV CAI "
  PEB COV POJ NIAM HMOOB TSIM NYOG YUAV TAU PAUB TXOG TIAS " LAWV DAIM TIAB " UAS LAWV HNAV NTAWD NWS YOG " YAWM SAUB " LI PUAV PHEEJ UAS ZAIS KHAWS TSEG RAU NTAWM LAWV LUB CEV.....UA LI CAS HNUB NO HO MUAJ IB TUG NWS TSIS KAM LEES PAUB " YAWM SAUB " HLO LI LAWM.....?
  ( NTUJ YAJ KHW )
  Nyob rau ntawm lub ntuj Yaj Khw no nws kuj muaj tib neeg nyob coob heev. Lub ntuj Yaj Khw no nws yog thawj thawj lub ntuj uas Niam Txiv Ntuj xub xub tsim muaj tib neeg nyob ua ntej tshaj plaws, tsim los mus sim nyob ua ntej seb zoo li cas tso no. Es mam li los mus tsim lub ntiaj teb tuaj tom qab.
  Cov tib neeg nyob rau lub ntuj Yaj Khw no muaj tas nrho yog 842,000 leej.
  Txiv neej muaj 400,000 leej.
  Poj niam muaj 320,000 leej.
  Me nyuam yaus muaj 122,000 leej.
  Muaj hnub nyoog nyob mus txog li 130-150 xyoo. Cov txiv neej yog hom tib neeg loj siab thiab lub cev ntug ntug muaj cag muaj tsim heev. Lawv tsis nyiam hnav tsho, tsuas yog npua daim ntaub daj ua paj yeeb tsem tsawv, mus kev ko taw liab xwb tsis rau khau li. Hos cov poj niam lub cev los kuj siab thiab zoo nkauj muaj cag tib yam tseg plaub hau ntev, tsis hnav tsho hlo li, npua ntaub pag coj kauj toog npab ntawm tes. 
  Cov me nyuam tub nyiam tso plaub hau ntev thiab caws zoo li tej cag ntoo. Hos cov hluas nkauj nyiam tso plaub hau ntev suab yi tom pob tw, qhov muag dawb txuam xiav hos lub ntsiab muag dub. 
  ( YAM NTXWV KEV UA NEEJ )
  1. Ua vaj ua tsev dog dig nyob nrog rau toj roob hauv hav koom ua pab ua pawg.
  2. Ib txij nkawm niam txiv tsuas pub muaj li 2 tug me nyuam nkaus xwb.
  3. Siv roj ntoo roj hnav ua teeb taws pom kev.
  4. Muaj kev ua liaj ua teb cog qoob cog loo, cog nplej, cog zaub, cog txiv hmab txiv ntoo puas tsav yam. Txhua yam tsuas yog cog los mus noj nkaus xwb, tsis muaj kev ua lag ua luam muag. Hais txog cov hnav mas yeej tsis cog li, niam txiv yeej los tsim muaj nyob thoob plaws rau txhua qhov li lawm.
  5. Kev ua zaub ua mov noj yog siv taws rauv ua mov ua zaub noj.
  6. Yam uas lawv nyiam noj tshaj plaws yog muab qos ntoo coj los mus kuam ua hmoov puab ua ncuav coj mus ci kom siav es noj, los yog coj mus kib roj hnav kom siav ces noj.
  7. Hais txog nplej mas lawv kuj muaj tsev xim nplej uas yog lawv tsim ua. Kev ua mov yog siv lauj kaub av ci coj los mus txawb es ua hauv qhov cub. Kev ua mov nws tsis yog cub nws yog khoov xwb.
  8. Hais txog kev muab zaub coj los mus ua noj ntawd lawv nyiam muab coj los mus kib roj hnav noj los yog rau dej hau kom siav ces noj.
  9. Cov tib neeg nyob rau lub ntuj no tsis muaj kev siv nyiaj li, tsis muaj kev ua lag luam, tsis muaj kev kawm ntawv, tsis muaj tsev kho mob, tsis muaj kiab khw, tsis muaj nroog loj tsis muaj kev vam meej zoo li hauv ntiaj teb.
  10. Thaum muaj mob ces siv tshuaj ntsuab nroj tsuag puas tsav yam coj los mus ua tshuaj kho. Muaj cov xib fwb uas txawj thiab paub tshuaj ntsuab heev, uas muaj kev cob qhia tseg rau ib txheej los mus rau ib txheej coj siv.
  11. Lauj kaub tais diav khoom siv puas tsav yam hauv lub cuab yig yog siv av ci puab ua tag nrho. 
  12. Nyob rau lub ntuj no kuj muaj hlau puas tsav yam coj los mus ntaus tsim riam tsim cuab yeej toom txeem puas tsav yam siv. 
  13. Hos cov tib neeg uas txawj ntse nyob rau lub ntuj no yog muaj txog ntawm 4 vam tawm leej uas muaj peev xwm tsim tau cov fub sib uas ya ncig ntuj ncig teb(UFO). Tsis ntev tom ntej no yuav muaj cov fub sib(UFO) no li 2 lub ya tuaj mus rau hauv peb lub ntiaj teb uas yog raug Niam Txiv Ntuj txib kom tuaj mus pab leg hauj lwm, txhim kho lub ntiaj teb thiab tib neeg mus rau lub neej tshiab. Tom qab uas txhim kho pauv hloov lub ntiaj teb no tiav lawm, ces tshuav cov tib neeg uas siab dawb siab zoo siab ncaj ntawd yuav tau los mus nrog cov tib neeg ntawm lub Ntuj Yaj Khw no sib koom ua kwv tij phooj ywg( Cov tib neeg uas nyob rau ntawm lub Ntuj Yaj Khw no nws yog hmoob cov kwv tij nyob rau txheej puag thaum ub ).
  14. Cov tib neeg uas nyob rau lub Ntuj Yaj Khw no nws kuj puav leej hais lus tib yam li peb tib neeg ntiaj teb.
  15. Lawv lub hlwb lub tswv yim muaj zoo dua peb tib neeg ntiaj teb lub, lawv muaj tswv yim laj lim hwj chim kawm tau puas tsav yam yooj yim dua peb tib neeg ntiaj teb.
  16. Lawv yog cov tib neeg uas xyaum coj Niam Txiv Ntuj txoj kev zoo tsim txiaj, yog cov uas Niam Txiv Ntuj nyiam tshaj. Vim tias ib leeg tsis rhuav tshem ib leeg, sawv daws tsis tsim txom thiab tsis rhuav tshem Niam Txiv Ntuj lub ntiaj teb kom puas zoo li peb tib neeg ntiaj teb tam sim no.
  ( LUB HLI (1) NTAWM LUB NTUJ YAJ KHW )
  Lub hli (1) yog lub uas loj tshaj plaws nyob rau ntawm lub Ntuj Yaj Khw no. Lub hli (1) no muaj cov duab ci ntsa ua daj liab tsim tseb. Nyob rau lub hli no nws muaj toj roob hauv pes zoo tib yam li peb lub ntiaj teb thiab, muaj kwj deg kwj ha, muaj hav zoov nuj txeeg ntsuab xiab. Txhua niaj txhua xyoo nws tsuas muaj tib lub caij nkaus xwb. Muaj tsiaj puas tsav yam zoo li hauv ntiaj teb no thiab xws li = muas lwj, luav dawb thiab daj liab tsim tseb, ntxhw thiab noog puas tsav yam. Hos ntawm yoov qaib thiab cov tsiaj muaj taug puas tsav yam ntawd nws tsis muaj.
  ( COV TIB NEEG UAS NYOB RAU LUB HLI (1) NO )
  Nyob rau ntawm lub hli (1) no muaj tib neeg nyob tas nrho yog 60,000 leej. Cov tib neeg uas nyob rau lub hli no muaj hnub nyoog nyob los tau 68,000 xyoo lawm. Cov tib neeg nyob rau lub hli no nws nyob mus tas ib txhiab ib txhis tsis muaj tuag hlo li. Qhov uas lawv tsis muaj tuag thiab tsis muaj mus yug thawj rau qhov ub qhov no ntawd vim tias lawv txhua leej txhua tus lub siab dawb siab huv nyob kaj nyob plhuv, tsis muaj kev vam kev ntshaw dab tsi li lawm. Niam Txiv Ntuj tau muab hwj chim rau lawv kom muaj txoj sia nyob mus tas ib txhiab ib txhis tsis muaj hnub tuag. Vim hais tias lawv txhua tus tsis muaj leej twg uas yuav ua txhaum thiab ua rau Niam Txiv tu siab hlo li. Lawv yog cov tib neeg uas Niam Txiv xub tsim ua ntej dua peb tib neeg ntiaj teb.
  ( YAM NTXWV KEV UA NEEJ )
  Cov tib neeg nyob rau lub hli (1) no nws me me thiab qis qis taub luaj li cov me nyuam uas 3 xyoos. Tab sis zoo nkauj zoo nraug heev, poj niam thiab txiv neej puav leej tsis hnav ris tsho li, tsuas yog siv nplooj tsawb thiab nplooj ntoos npua npog qhov chaw mos xwb. Plaub hau caws caws ua neej nrog rau hav zoov hav tsuag xwb. Pw nyob raws tej qab ntoos, noj txiv hmab txiv ntoo ua zaub mov. Niam Txiv Ntuj tsuas pub lawv ib txig txij nkawm no muaj ib tug me nyuam nkaus xwb ces yeej tsis muaj ntxiv hlo li lawm. 
  Lawv tsis muaj kev siv qhov ncauj hais lus sib tham li, lawv siv lawv lub siab sib tham nkaus xwb. Yeej tsis siv qhov ncauj hais ua suab lus hlo li, koj xav ces kuv paub kuv xav ces koj paub( siv lub siab sib tham xwb ).
  ( LUB HLI (2) NTAWM LUB NTUJ YAJ KHW )
  Nyob rau ntawm lub hli (2) no muaj toj roob hauv hav hnoo zaws tsis muaj dej hiav txwv. Hos dua li ces nws kuj muaj zoo li hauv peb lub ntiaj teb. Nyob rau ib xyoos nws muaj caij ntuj nag yog 3 zaug, muaj rau lub 3 hlis, lub 6 hli, lub 10 hli thiab muaj caij ntuj no los mus txuam. Nyob rau ntawm lub hli (2) no huab cua tsis kub li hauv ntiaj teb.
  ( COV TIB NEEG NYOB RAU LUB HLI (2) NO )
  Nyob rau ntawm lub hli (2) no nws muaj tib neeg tas nrho yog 84,000 leej. Nws yog thawj thawj cov tib neeg uas Niam Txiv Ntuj tau tsim nyob rau no los txhua tus puav leej muaj txoj sia nyob mus tas ib txhis tsis muaj tuag tib yam li cov tib neeg ntawm lub hli (1) thiab. Lawv muaj hnub nyoog nyob los mus tau 82,000 xyoo lawm. Niam Txiv tso cai rau lawv muaj txoj sia nyob mus tas ib txhis tsis muaj tuag. Niam Txiv tsuas pub ib txig txij nkawm no muaj tau ib tug me nyuam nkaus xwb.
  ( YAM NTXWV KEV UA NEEJ )
  Cov tib neeg nyob rau ntawm lub hli (2) no cov txiv neej yog siab 140 hos cov poj niam siab 130, txhua tus zoo nkauj zoo nraug heev. Plaub hau daj tsim tseb, txiv neej hnav ris liaj ris teb, hnav tsho ntaub pag, cov poj niam hnav tiab ntaub pag, hnav tsho ua ntsej yeej yeej tes tsho quas npab peb kab, poj niam thiab txiv neej rau khau maj khau ntuag. Nyiam muab ntoo tsaj coj los mus xaws ua ris tsho hnav thiab siv maj siv ntuag los yog kiav theej coj los mus hiab ua khoom siv puas tsav yam.
  Kev ua vaj ua tsev yog siv nplooj siv ntoo ua tej lub tsev qis qis nyob raws toj roob hauv pes yav yaj sab xwb. Kev vam meej yuav luag npaum li hauv ntiaj teb thiab tab sis tsis muaj leej twg tsim kev txaug kev txhaum li. Sawv daws koom nyob ua npoj ua ke uas tsis muaj tus coj li.
  Zaub mov yog noj txiv hmab txiv ntoo, qos liab, qos tsw ha, txiv laum huab xeeb thiab qos puas tsav yam, tsis muaj leej twg noj nqaij hlo li. Cov tib neeg no yog hais lus hmoob tab sis mas maj mam hais. Hais lus tus tus phim tshawj tsis hais nrov thiab tsis nthe. Peb hmoob lub neej thaum hauv paus ntuj los mus yog coj zoo li cov tib neeg uas ua neej nyob rau ntawm lub ntuj Yaj Khw no.
  ( LUB HLI (3) NTAWM LUB NTUJ YAJ KHW )
  Lub teb chaws ntawm lub hli (3) no los nws kuj muaj puas tsav yam zoo li ob lub dhau los ntawd thiab.
  ( COV TIB NEEG NYOB RAU LUB HLI (3) NO )
  Nyob rau ntawm lub hli (3) no nws muaj tib neeg tas nrho yog 35,000 leej. 
  Cov txiv neej muaj 22,000 leej.
  Cov poj niam muaj 13,000 leej.
  Cov tib neeg nyob rau ntawm lub hli no los kuj puav leej muaj txoj sia nyob mus tas ib txhis tsis muaj hnub tuag. Cov tib neeg no lawv muaj hnub nyoog nyob los txog rau tam sim no yog tau 80,000 xyoo lawm, thiab yuav muaj nyob mus tas li tsis muaj hnub tuag. Vim hais tias lawv lub siab ncaj siab ncees siab dawb siab huv, uas nyob rau qhov siab tshaj plaws txhua yam huv si ( nws muaj tab sis saib zoo li tsis muaj ). Lawv tsis muaj kev tuag mus yug rau qhov twg hlo li, lawv tsuas muaj nyob zoo li no mus tas li xwb.
  ( YAM NTXWV KEV UA NEEJ )
  Txhua leej txhua tus tsis hais poj niam los txiv neej puav leej siab 130. Lawv muab maj muab ntuag muab tsaj coj los mus xaws ua ris tsho hnav ib yam li cov tib neeg nyob ntawm lub hli (2) ntawd thiab plaub hau daj liab tsim tseb, plaub hau mos mos npws loo, yog tib neeg nqaij tawv dawb daj noj txiv hmab txiv ntoo ua zaub mov, nrhiav tom tej hav zoov coj los noj xwb.
  Muaj toj roob hauv pes hav zoov hav tsuag ntsuab xwb xiab muaj tsiaj qus puas tsav yam li hauv ntiaj teb no thiab, tab sis mas cov tsiaj tsis tsiv nyaum, tsis sib tom thiab tsis ua phem rau tib neeg. Tsis muaj ntsaum, tsis muaj yoov, hos cov tsiaj muaj taug puas tsav yam nws tsis tom tib neeg.
  Kev ua vaj ua tsev nws kuj ua tib yam li cov tib neeg uas nyob rau ntawm lub hli (2) ntawd, siv xyoob coj los ua vaj ua tsev, ua tej lub me me nqaim nqaim muaj tib chav xwb. Nyob ua pab ua pawg koom ua zej ua zos raws toj roob hauv pes.
  ( LUB HLI (4) NTAWM LUB NTUJ YAJ KHW )
  Lub hli (4) no Niam Txiv Ntuj tsis tsim muaj tsiaj thiab tib neeg nyob hlo li. Vim hais tias tsuas yog tsim coj los mus pab cuam txhawb rau lub Ntuj Yaj Khw xwb.
  ( NTUJ QHAB HUAB )
  Nyob rau ntawm lub ntuj Qhab Huab no nws muaj 3 lub hli nyob npuab ib ncig. Tej teb chaws nws tsuas yog ua tiaj nrag tiaj tiaj xwb, tsis muaj roob tsis muaj qhov zawj qhov saus, tsis muaj kwj ha kwj deg, tsis muaj roob zeb roob tsuas, tsis muaj dej hiav txwv dej loj hlo li. Txhua txhua qhov chaw uas nyob rau lub Ntuj Qhab Huab no mas nws tsuas yog muaj hav ntoo ntsuab xiab nyob mus puv thoob plaws txhua qhov li. Hauv av nws muaj tej tus me nyuam dej ntws ua dej tsaws tsag ntiav ntiav xwb. Nyob rau lub ntuj ntawd nws kuj muaj nyiaj muaj kub muaj puas tsav yam. Nyob rau lub Ntuj Qhab Huab ntawd yuav ntsia tsis pom lub hnub. Yav nruab hnub nws tsuas yog muaj duab tshav ntuj ntsa pom kev xwb. Yuav muaj nag los li 1 lub hlis ncua li 3 lub hlis, ua li no mus txhua niaj txhua xyoo. Hais txog qhov nag los ntawd nws tsuas yog los sib sib zoo li los nag tshauv xwb, nws tsis los hlob. Dej nag nws tsis ua rau nyab teb chaws thiab kuj tsis ua rau dej qhuav. 
  ( COV TIB NEEG UAS NYOB RAU LUB NTUJ QHAB HUAB )
  Cov tib neeg uas nyob rau lub Ntuj Qhab Huab ntawd nws tsuas yog muaj Poj niam hluas nkauj nkaus xwb. Tam sim no muaj tas nrho yog 600 leej, txhua tus muaj hnub nyoog nyob los mus tau 8 txheeb xyoo lawm. Lub neej tshiab tom ntej no mus ces lub Ntuj Qhab Huab no yuav muaj li 200 leej los mus nyob ntxiv thiab ces tas nrho yog 800 leej. Cov tib neeg no luag hu ua "Ntxhais Qaum Ntuj" no. Niam txiv ntuj tau muab hwj chim rau txhua leej txhua tus kom ua neej mus tas li tsis muaj ploj tsis muaj tuag. Cov Ntxhais Qaum Ntuj no nws tsis hnav ris tsho li, tseg plaub hau ntev ntev npwg loo, tsis muaj kev ua vaj ua tsev nyob li. Siv nplooj ntoos nplooj ub nplooj no coj los mus pua pw xwb, los yog pw hauv tej qab ntoos. Tsis muaj kev ua liaj ua teb cog qoob cog loo, tsis muaj kiab khw, tsis muaj kev ua lag ua luam, tsis muaj hluav taws rauv, tsis muaj kev tsim ua puas tsav yam li. Sawv daws nyob nrog rau hav zoov hav tsuag li tsiaj puas tsav yam xwb. Ncig ib qho mus rau ib qho tsis muaj chaw txoos li. Muaj kev da dej thiab noj txiv hmab txiv ntoo ua zaub mov nkaus xwb. Cov tib neeg nyob rau lub ntuj ntawd tsis muaj kev tham hais lus li. Vim hais tias tsis muaj lus hais, tsuas yog piav tes thiab siv qhov muag sib ntsia nkaus xwb. Tab sis mas lub neej tshiab tom ntej no mus cov Ntxhais Qaum Ntuj ntawd yuav los mus kawm hais lus hmoob. Vim rau qhov hais tias li 20,700 xyoo tom ntej ub Niam txiv ntuj yuav siv lub Ntuj Qhab Huab ntawd rau noob neej ntiaj teb los mus nyob, vim tias lub ntiaj teb yuav raug muab pauv hloov ua dua tshiab mas noob neej ntiaj teb sawv daws yuav sib tw mus yug ua neej nyob rau lub Ntuj Qhab Huab ntawd, thiab yuav muaj kev xyaum txoj kev zoo uas ua neej nyob mus tsis paub tuag. Thaum ntawd lub caij nyoog zim txwv tsuas tshuav li 4 vam tawm xyoo lawm xwb.
  Cov Ntxhais Qaum Ntuj uas nyob rau lub Ntuj Qhab Huab ntawd txhua tus puav leej muaj cev nqaij daim tawv zoo nkauj ib yam nkaus. Tseg plaub hau ntev npwg loo, muab nplooj ntoos coj los mus npog qhov chaw mos nkaus xwb. Plaub hau dub, qhov muag dub, cev nqaij daim tawv dawb daj, tus tib neeg siab 140-145.
  • 0
 14. zeejneeg added a post in a topic .   

  .
  • 0
 15. zeejneeg added a post in a topic TSWJ NTIAJ TEB   

  .
  • 0