Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

zeejneeg

Members
 • Content count

  304
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

27 Excellent

About zeejneeg

 • Rank
  Bachelor Degree 2

Recent Profile Visitors


3,734 profile views

zeejneeg's Activity

 1. zeejneeg added a post in a topic TUS TSWV COV NEEG NTSEEG   

  Nej twb ua zaj qub li no los tau li 30 lub xyoo dhau los es twb ua tsis tau los vim yog luag neeg ntiaj teb tsis kam lees paub hlo li.....Vim tias yus muab qhov phem mus tsoo qhov phem xwb ces yeej daws tsis tau teeb meem kom nws tag mus li. Yog li nws thiaj li tau dhau mus rau lub ntuj li kev zoo ncaj ncees ua qhov los mus daws teeb meem mas thiaj li daws tau teeb meem kom tag mus. xws li: Tib neeg ntiaj teb ua tsis tau thiab luag tsis kam lees daws teeb meem lawm.....Ces thiaj li tau dhau mus rau cov Tswv Ntuj ua cov nqis los mus daws teeb meem mas thiaj li yuav daws tau nkaus lawm xwb. Vim tias noob neej tsis kam tso noob neej txoj kev tsim yam ub yam no coj los mus sib ntaus sib tua ntawd pov tseg kiag li, mas lub ntuj thiaj li yuav tau nqis los mus daws noob neej li teeb meem rau lub sij hawm tom ntej no mus....?
   
  " YOG TIAS NEJ NTXOV UA TAU RAU  30  XYOO NRAM NTEJ CES KUV YEEJ TSIS HAIS NEJ HLO LI OS "
  • 0
 2. zeejneeg added a topic in Hais Lus Hmoob   

  NTUJ CEEB TSHEEJ NYOB TWG
  TUS TSWV COV NEEG NTSEEG

  TUS TSWV NWS YUAV LOS TOS THIAB COJ NWS COV TIB NEEG UAS NTSEEG NWS NROG NWS KHIAV TAWM NTAWM THAJ CHAW NO MUS RAU LUB " NTUJ CEEB TSHEEJ " UAS NYOB TAU YAM KAJ SIAB LUG XWB.....VIM RAU QHOV HAIS TIAS LUB NTIAJ TEB NO TSIS TAU LUAG NYOB LAWM.
  YOG TIAS LEEJ TWG XAV NROG TUS TSWV MUS NO CES SAU NPE TAU NAWB. TAB SIS NYIAS SAU RAU HAUV NYIAS LUB SIAB XWB OV......?

  ( HEY......NWS YOG TIAG LOS DAG NE YOM, NWS PUAS YUAV MUAJ TSEEB TIAG LI HAIS NO )
  • 0 replies
  • 50 views
 3. zeejneeg added a topic in Love & Relationship ( Kev Hlub , Kev Phooj Ywg )   

  TUS TSWV COV NEEG NTSEEG
  TUS TSWV COV NEEG NTSEEG

  TUS TSWV NWS YUAV LOS TOS THIAB COJ NWS COV TIB NEEG UAS NTSEEG NWS NROG NWS KHIAV TAWM NTAWM THAJ CHAW NO MUS RAU LUB " NTUJ CEEB TSHEEJ " UAS NYOB TAU YAM KAJ SIAB LUG XWB.....VIM RAU QHOV HAIS TIAS LUB NTIAJ TEB NO TSIS TAU LUAG NYOB LAWM.
  YOG TIAS LEEJ TWG XAV NROG TUS TSWV MUS NO CES SAU NPE TAU NAWB. TAB SIS NYIAS SAU RAU HAUV NYIAS LUB SIAB XWB OV......?

  ( HEY......NWS YOG TIAG LOS DAG NE YOM, NWS PUAS YUAV MUAJ TSEEB TIAG LI HAIS NO )
   
   
  • 9 replies
  • 89 views
 4. zeejneeg added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  TUS TSWV COV NEEG NTSEEG

  TUS TSWV NWS YUAV LOS TOS THIAB COJ NWS COV TIB NEEG UAS NTSEEG NWS NROG NWS KHIAV TAWM NTAWM THAJ CHAW NO MUS RAU LUB " NTUJ CEEB TSHEEJ " UAS NYOB TAU YAM KAJ SIAB LUG XWB.....VIM RAU QHOV HAIS TIAS LUB NTIAJ TEB NO TSIS TAU LUAG NYOB LAWM.
  YOG TIAS LEEJ TWG XAV NROG TUS TSWV MUS NO CES SAU NPE TAU NAWB. TAB SIS NYIAS SAU RAU HAUV NYIAS LUB SIAB XWB OV......?

  ( HEY......NWS YOG TIAG LOS DAG NE YOM, NWS PUAS YUAV MUAJ TSEEB TIAG LI HAIS NO )
   
  TUS TSWV COV NEEG NTSEEG

  TUS TSWV NWS YUAV LOS TOS THIAB COJ NWS COV TIB NEEG UAS NTSEEG NWS NROG NWS KHIAV TAWM NTAWM THAJ CHAW NO MUS RAU LUB " NTUJ CEEB TSHEEJ " UAS NYOB TAU YAM KAJ SIAB LUG XWB.....VIM RAU QHOV HAIS TIAS LUB NTIAJ TEB NO TSIS TAU LUAG NYOB LAWM.
  YOG TIAS LEEJ TWG XAV NROG TUS TSWV MUS NO CES SAU NPE TAU NAWB. TAB SIS NYIAS SAU RAU HAUV NYIAS LUB SIAB XWB OV......?

  ( HEY......NWS YOG TIAG LOS DAG NE YOM, NWS PUAS YUAV MUAJ TSEEB TIAG LI HAIS NO )
  • 0
 5. zeejneeg added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Nej twb ua zaj qub li no los tau li 30 lub xyoo dhau los es twb ua tsis tau los vim yog luag neeg ntiaj teb tsis kam lees paub hlo li.....Vim tias yus muab qhov phem mus tsoo qhov phem xwb ces yeej daws tsis tau teeb meem kom nws tag mus li. Yog li nws thiaj li tau dhau mus rau lub ntuj li kev zoo ncaj ncees ua qhov los mus daws teeb meem mas thiaj li daws tau teeb meem kom tag mus. xws li: Tib neeg ntiaj teb ua tsis tau thiab luag tsis kam lees daws teeb meem lawm.....Ces thiaj li tau dhau mus rau cov Tswv Ntuj ua cov nqis los mus daws teeb meem mas thiaj li yuav daws tau nkaus lawm xwb. Vim tias noob neej tsis kam tso noob neej txoj kev tsim yam ub yam no coj los mus sib ntaus sib tua ntawd pov tseg kiag li, mas lub ntuj thiaj li yuav tau nqis los mus daws noob neej li teeb meem rau lub sij hawm tom ntej no mus....?

  " Cov tib neeg txheej tiam qub tam sim no mas yog tias lawv tau muaj kev ntshai yam twg lawm mas lawv nyiam yoog mus raws li yam ntawd....Hos hom tib neeg tshiab tom ntej no mus mas yog lawv ntshai yam twg lawm ces lawv yuav khiav yam ntawd mus kom deb deb heev li xwb " ( 2 tiam tib neeg no mas nyias kuj muaj txawv nyias li kev xav )
   
  • 0
 6. zeejneeg added a topic in Culture & Religion   

  QHIA RAU NOOB NEEJ UA ZAUM KAWG
  TSWV NTUJ YAWM SAUB TSAB NTAWV RAU NOOB NEEJ

  Txhua txoj KEV NTSEEG nyob rau hauv qab ntuj khwb no, Qhov tseeb tiag ntawm lub hauv paus nws tsuas muaj ib txoj KEV CAI xwb.....Vim tias txhua haiv neeg Txoj Sia thiab cov NTSUJ PLIG nws tau muab cog RUAJ KHOV rau ntawm ib qho chaw lawm. " KEV COG LUS RUAJ KHOV " 
  ( NYUJ VAG TEEM ) Ntawm lub roob dub loj loj uas QAUM NTUJ thiab NTIAJ TEB kev sib cob ciam es peb tug ntoo xab kub tsab os.
  " Tav caij qos zus caij sawv kab os! tav nyoog qos nroog nyoog yuav rov, tav caij qos zus caij kwv qauv tav nyoog qos zus nyoog yuav xaus lawm os "

   TSWV NTUJ YAWM SAUB COV LUS QHIA RAU NOOB NEEJ UA ZAUG KAWG NWS MUAJ LI NRAM QAB NO:
  " TXOG RAU IB TSOOM ZEEJ NEEG NYOB THOOB PLAWS RAU HAUV QAB NTUJ KHWB NO. THOV QHIA RAU SAWV DAWS PAUB TIAS.....LUB NTIAJ TEB NTAWM QHOV CHAW " COG LUS RUAJ KHOV " ( NYUJ VAG TEEM ) NO YOG SIV TSWV NTUJ YAWM SAUB LI LUS COJ LOS COB QHIA RAU NOOB NEEJ SAWV DAWS KOM PEEM TSHEEJ HLA DIM MUS RAU TXOJ KEV UA NEEG ZOO. YOG LI NO TXHUA TSAV NEEG UAS YOG COV THAWJ COJ THAWJ HAU, THOV KOM SAWV DAWS UA NEEJ MUS RAU TXOJ KEV SIB HAUM UAS MUAJ KEV THAJ YEEB. ES TSIS TXHOB MUAB LUB NTIAJ TEB UAS PEB NOOB NEEJ NYOB NO COJ MUS SIM RAU KEV UA TSOV UA RROG. YOG TIAS LEEJ TWG LOS YOG HAIV NEEG TWG TSIS MLOOG TSWV NTUJ YAWM SAUB COV LUS HAIS NO........CES LUB NTUJ NWS YUAV POOB NQIS LOS RAU HAUV LUB NTIAJ TEB QAB NTUJ KHWB NO "

  สารโปรดมวลมนุษย์ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล 
  ศาสนศาสตร์ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ แท้จริงแล้วมีเพียงหนึ่งเดียว....เพราะทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณ จะต้องอยู่อาศัยบนโลกมนุษย์ด้วยหลักเดียวที่ปักไว้อย่างมั่นคง นิ่ง ไม่กระดุกกระดิก นั้นคือ “หลักสัจจะธรรม”.... ทุกดวงวิญญาณจะต้องเวียนว่ายตายเกิด เพื่อทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ และทำในสิ่งที่ยังทำไม่ได้....คือ การปลิด ปลด ลด เลิก นิสัยสันดานที่ไม่ดีของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด....ทุกชีวิตในจักรวาล คือ มนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ ล้วนคือดวงวิญญาณ คือเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมสุข เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ต้องอาศัยพึ่งพากันทั้งสิ้น...มนุษย์ คือ ผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ มีสติปัญญา รู้ดี รู้ชั่ว สามารถคิดและเลือกทำในสิ่งที่ต้องการได้...สัตว์และต้นไม้ คือ ผู้ที่เคยกระทำผิด เบียดเบียนชีวิต และร่างกายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ จึงถูกพิจารณาลงโทษให้ดวงวิญญาณไปเกิดในร่างของสัตว์และต้นไม้ อยู่อาศัยหากินได้ด้วยความทุกข์ทรมานแสนยากลำบากยิ่ง...
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล จึงมีพระเมตตาให้ทุกดวงวิญญาณได้มีโอกาส มีหนทางพ้นทุกข์....ในแต่ละยุคสมัย จึงลงมาปรากฏกายบนโลกมนุษย์ เพื่อส่งมอบศาสนศาสตร์ คือ คำสั่งสอนในแต่ละศาสนา ให้มนุษย์ในแต่ละยุคได้นำไปปฏิบัติ....จนกว่าจะสามารถขจัดนิสัยสันดาน กิเลส ตัณหา ได้จนหมดสิ้น...ดวงวิญญาณของผู้ที่ทำได้ จึงไม่ต้องเกิดใหม่อีกครั้ง....แต่จะได้เดินทางไปยังดินแดนที่ไม่ตาย ไม่สูญสลาย มีแต่ความสุขที่แท้จริง ... นั้น คือดวงวิญญาณจะสามารถหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลก ออกไปในอวกาศมุ่งสู่ภายในดวงอาทิตย์ที่แสนอบอุ่น คือ ดินแดนที่สุดของสรวงสวรรค์ เรียกว่า “แดนนิพพาน” ...เมื่อนั้นเราจึงจะรู้ได้เห็น สิ่งที่เราเคยกระทำมา ทุกย่างก้าวในอดีตทั้งหมด
  ศาสนาที่กำเนิดขึ้นบนโลกหลายยุคสมัย คือ คำสั่งสอน คำบัญชาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาล ที่ได้ส่งมอบให้มนุษย์ผู้หนึ่งที่เชื่อและศรัทธา ได้นำไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อไป....คำสั่งสอนในแต่ละยุคจึงเหมาะสมต่อสภาวะ สถานการณ์ในขณะนั้น....ศาสนาต่างๆ จึงเป็นคำสั่งสอนเพื่อให้มนุษย์มีเมตตา มีความรัก ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยให้เกิดความสงบสุขบนโลกมนุษย์....มีเพียง ศาสนาเดียว ที่เป็นคำสั่งสอนสูงสุดที่จะทำให้มนุษย์สามารถปฏิบัติตน จนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และมุ่งสู่ดินแดนที่สุดของสรวงสวรรค์ได้ ...คือ “พุทธศาสนา”... ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาหลักของโลก โดยมีศาสนาอื่นคอยช่วยสนับสนุนมนุษย์โลก ให้มาพบศาสนาพุทธในภายหลัง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
  พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง คำพูด คำบัญชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจ้า หรือ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดของทุกศาสนา ซึ่งแท้จริงแล้วคือ “โลกุตตระ” นั้นเอง
  โลกุตตระ หมายถึง “พระไตรปิฎก” ที่อุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เหนือโลก บนโลกทุกๆ หมื่นปี กำเหนิดขึ้นมาในยามที่ศาสนศาสตร์กำลังจะวิบัติ มนุษย์นับถือศาสนาแต่ปากและกำลังจะทำลายล้างกันเอง จึงต้องอุบัติมาเพื่อสานต่อศาสนาจนครบอายุพุทธกาลที่ได้พยากรณ์ไว้ …โดยโลกุตตระ จะนำพาสั่งสอนให้บุรุษผู้หนึ่งที่เชื่อพระองค์ ได้บรรลุธรรมสูงสุด .... แล้วจึงเป้นหน้าที่ของบุรุษผู้นี้ที่จะต้องนำพาทุกดวงวิญญาณให้ได้พบกับ “หลักสัจจะธรรม” ได้รู้ “ความหมายของหลักสัจจะธรรม” ที่แท้จริง... เพื่อให้มนุษย์ได้ยำเกรง “ผลการกระทำของตนเอง” ว่าจะต้อง มีผลตอบแทนย้อนกลับมา...อย่างแน่นอน
  พระไตรปิฎก หมายถึง “คำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า” ศาสดาของพุทธศาสนาทุกพระองค์ที่เคยอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกหลายยุคสมัย พระไตรปิฎกจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาลเป็นคำบัญชา เป็นโองการสูงสุดที่มนุษย์จะต้องเชื่อและปฏิบัติตาม
  เหตุของวันสิ้นยุค หรือ เหตุของวันแห่งการพิพากษา คือ ผู้มีอำนาจของประเทศหนึ่งประเทศใดฝ่าฝืน ไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้าสูงสุดของแต่ละศาสนา ซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสากลโลกและจักรวาล นั่นคือ โองการของโลกุตตระ
  โองการของพระผู้เป็นเจ้าครั้งล่าสุด ซึ่งหมายถึง โองการของโลกุตตระ คือ พรโปรดมนุษย์ ที่ประกาศไว้ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีเนื้อความว่าดังนี้
  “ ถึง ผู้มีอำนาจทั้งหลายทั่วโลก เราขอประกาศไว้ว่า.......สถานที่นี้ เอาหลักธรรมของ โลกุตตระ มานำสัตว์ให้หลุดพ้น เพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทั้งหลาย ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ถ้าฝ่าฝืน ประเทศใด ประเทศหนึ่งฝ่าฝืนโองการของ โลกุตตระ.......ฟ้าจะต่ำลงมา ”
  ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น หมายถึง ฟ้าจะต่ำลงมา...ยักษ์ที่ถูกสาปจะตื่นลุกขึ้นอาละวาด คือ เปลือกโลกทั้งหมดจะเคลื่อนตัวครั้งยิ่งใหญ่ โลกจะเสียสมดุลหมุนกวัดแกว่ง....มนุษย์บนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเดือนไม่เคลื่อนที่ตามปกติ ไม่เป็นเส้นตรง … มนุษย์ในอวกาศ จะมองเห็นโลกหมุนพลิกกลับไปมา หักมุม... สงครามที่ฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บังอาจใช้ท้องฟ้าเป็นสนามรบ จะไม่มีฝ่ายใครเสียใครสูญ หาผู้ชนะไม่ได้.... แต่จะทำให้ โลกมนุษย์ “ระส่ำระสาย”... ประเทศที่โหดร้ายจะราบพณาสูญ หลายประเทศที่เป็นเกาะอยู่ติดหน้าผาที่ขอบเปลือกโลก จะจมหายในทะเล คลื่นยักษ์สูงเท่าฟ้าจะถาโถมใส่แผ่นดินและเกาะต่างๆ....เมืองและผู้คนที่ไม่เชื่อใน “สัจจะ” จะถูกกวาดหายไปสิ้น...แผ่นดินจะแยกออก พ่นไฟสีเขียวจากใต้พิภพมาเผ่าผลาญและสูบสิ่งที่ไร้สาระและมนุษย์ที่ไม่ถูกจัดสรรให้เข้ายุคศิวิไลซ์ จะหายจมลงใต้พื้นดิน...สายฟ้าที่ใหญ่กว่ามนุษย์เคยพบเห็นหลายร้อยหลาย พันเท่า จะฟาดลงกลางเมืองถิ่นของมนุษย์ที่จิตใจสกปรกหยาบช้า .... แผ่นดินจะระเบิดออก เพราะแรงจากพายุสายฟ้า ... พายุที่ยิ่งใหญ่จะก่อตัวติดๆ กัน ลูกแล้วลูกเล่า พัดทำลายความชั่วร้ายทุกอย่างจนหมดสิ้น...รวมทั้งความชั่วร้ายโหดร้ายในใจมนุษย์ชนิดขุดรากถอนโคน
  เรือของโนอาห์ เคยช่วยให้มนุษย์และสัตว์รอดจากภัยน้ำท่วมโลกในอดีต แต่ยุคปัจจุบัน สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภัยทั้งปวง คือ “สัจจะ” สัญญาใจของตนเอง คือ การตั้งใจจริง ที่จะทำความดีอยู่เป็นประจำทุกวัน วันละอย่าง วันละข้อ โดยกำหนดความชัดเจนที่จะทำให้กับตนเองด้วย “กำหนดเวลา” ที่จะสิ้นสุด ... จึงขอให้เชื่อว่า “สัจจะ มีผลตอบแทน” ... ผู้มีสัจจะ ผู้ทีเชื่อในสัจจะ คือ ผู้ที่ได้รับการคัดสรรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากโลกกุตตระ หรือพระผู้เป็นเจ้า จะได้รับการยกเว้นจากดินฟ้าอากาศ ให้อยู่รอดอย่างปฏิหาริย์…. เพื่อจะได้พบกับ “หลักสัจจะธรรม” และ “บุรุษผู้ที่ทำได้” ในยุคศิวิไลซ์ต่อไป
  หนุมาน ผู้นำสาร หมายถึง นามแฝง ของผู้นำสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล คือ ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าในยุคปัจจุบัน ก่อนที่มนุษย์โลกกำลังจะเผชิญกับสรรพภัยทั้งปวงกึ่งพุทธกาล หรือ วันสิ้นยุค หรือ วันพิพากษา หรือ วันโลกาวินาศตามคัมภีร์ของแต่ละศาสนา
  สิ่งที่ใช้ยืนยันความจริงในสารที่ หนุมาน ผู้นำสาร ได้นำมาจากพระผู้เป็นเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งจักรวาล คือ พระพุทธรูปเก่าแก่หนึ่งเดียวของศาสนาศาสตร์ ที่ถูกปิดบังความจริงด้วยแท่งหินสีดำใหญ่ ที่ครอบไว้ ณ ใจกลางนครเมกกะ ซึ่งชาวมุสลิมทุกท่านมีความศรัทธากราบไหว้มายาวนาน กาลเวลานี้ คือเวลาเหมาะสมที่ความลับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลกแห่งนี้จะถูกเปิดเผยต่อมวลมนุษย์ เพื่อความสันติสุขจะกลับคืนมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง ก่อนที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะทำลายโอกาสของดวงวิญญาณที่จะมาเกิด...ด้วยการฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์.... “ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ” !!!!!!!
  ในวันแห่งการพิพากษา The Day of Judgment วันที่พระเจ้ากลับมา วันแห่งการสิ้นยุค วันที่พระธรรมจะกลับมา “ให้ทุกคนระวังตัวให้ดี ...วันเวลาที่ใกล้เสด็จกลับมา จะได้ยินเสียงสงคราม ข่าวลือสงคราม ... จะต่อสู้สงครามกัน เกิดความกันดาร อดอยากทุกข์ยาก เกิดแผ่นดินไหวไปทั่ว ... เมื่อเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว น่าเกียจน่าชัง คือ คนไร้สัจจะ ที่ไม่เชื่อในโองการจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ ขอให้หนีไปดินแดนที่สูง เมืองใหญ่ที่มั่งคั่ง มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์เบียดเบียนกันจะอันตราย อย่ามัวชักช้า รีบหนีไปบ้านนอกคอกนา ไปถิ่นคนมั่นคงในศาสนา ภัยจะมาเร็ว โลกจะระส่ำระสาย ... การเสด็จมาของบุรุษผู้ทำได้ จะปรากฏ ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ !!!!!!! 
  ผู้ที่รู้แล้วไม่บอกต่อๆ กัน นับเป็นกรรมยิ่งนัก ... กรรมกำลังปรากฏชัดขึ้นเรื่อย
  โดย “ หนุมาน ผู้นำสาร ”
  • 0 replies
  • 27 views
 7. zeejneeg added a topic in Hmong America   

  TSWV NTUJ YAWM SAUB TSAB NTAWV RAU NOOB NEEJ
  TSWV NTUJ YAWM SAUB TSAB NTAWV RAU NOOB NEEJ

  Txhua txoj KEV NTSEEG nyob rau hauv qab ntuj khwb no, Qhov tseeb tiag ntawm lub hauv paus nws tsuas muaj ib txoj KEV CAI xwb.....Vim tias txhua haiv neeg Txoj Sia thiab cov NTSUJ PLIGnws tau muab cog RUAJ KHOV rau ntawm ib qho chaw lawm. " KEV COG LUS RUAJ KHOV " 
  ( NYUJ VAG TEEM ) Ntawm lub roob dub loj loj uas QAUM NTUJ thiab NTIAJ TEB kev sib cob ciam es peb tug ntoo xab kub tsab os.
  " Tav caij qos zus caij sawv kab os! tav nyoog qos nroog nyoog yuav rov, tav caij qos zus caij kwv qauv tav nyoog qos zus nyoog yuav xaus lawm os "
   TSWV NTUJ YAWM SAUB COV LUS QHIA RAU NOOB NEEJ UA ZAUG KAWG NWS MUAJ LI NRAM QAB NO:
  " TXOG RAU IB TSOOM ZEEJ NEEG NYOB THOOB PLAWS RAU HAUV QAB NTUJ KHWB NO. THOV QHIA RAU SAWV DAWS PAUB TIAS.....LUB NTIAJ TEB NTAWM QHOV CHAW " COG LUS RUAJ KHOV " ( NYUJ VAG TEEM ) NO YOG SIV TSWV NTUJ YAWM SAUB LI LUS COJ LOS COB QHIA RAU NOOB NEEJ SAWV DAWS KOM PEEM TSHEEJ HLA DIM MUS RAU TXOJ KEV UA NEEG ZOO. YOG LI NO TXHUA TSAV NEEG UAS YOG COV THAWJ COJ THAWJ HAU, THOV KOM SAWV DAWS UA NEEJ MUS RAU TXOJ KEV SIB HAUM UAS MUAJ KEV THAJ YEEB. ES TSIS TXHOB MUAB LUB NTIAJ TEB UAS PEB NOOB NEEJ NYOB NO COJ MUS SIM RAU KEV UA TSOV UA RROG. YOG TIAS LEEJ TWG LOS YOG HAIV NEEG TWG TSIS MLOOG TSWV NTUJ YAWM SAUB COV LUS HAIS NO........CES LUB NTUJ NWS YUAV POOB NQIS LOS RAU HAUV LUB NTIAJ TEB QAB NTUJ KHWB NO "

  สารโปรดมวลมนุษย์ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล 
  ศาสนศาสตร์ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ แท้จริงแล้วมีเพียงหนึ่งเดียว....เพราะทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณ จะต้องอยู่อาศัยบนโลกมนุษย์ด้วยหลักเดียวที่ปักไว้อย่างมั่นคง นิ่ง ไม่กระดุกกระดิก นั้นคือ “หลักสัจจะธรรม”.... ทุกดวงวิญญาณจะต้องเวียนว่ายตายเกิด เพื่อทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ และทำในสิ่งที่ยังทำไม่ได้....คือ การปลิด ปลด ลด เลิก นิสัยสันดานที่ไม่ดีของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด....ทุกชีวิตในจักรวาล คือ มนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ ล้วนคือดวงวิญญาณ คือเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมสุข เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ต้องอาศัยพึ่งพากันทั้งสิ้น...มนุษย์ คือ ผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ มีสติปัญญา รู้ดี รู้ชั่ว สามารถคิดและเลือกทำในสิ่งที่ต้องการได้...สัตว์และต้นไม้ คือ ผู้ที่เคยกระทำผิด เบียดเบียนชีวิต และร่างกายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ จึงถูกพิจารณาลงโทษให้ดวงวิญญาณไปเกิดในร่างของสัตว์และต้นไม้ อยู่อาศัยหากินได้ด้วยความทุกข์ทรมานแสนยากลำบากยิ่ง...
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล จึงมีพระเมตตาให้ทุกดวงวิญญาณได้มีโอกาส มีหนทางพ้นทุกข์....ในแต่ละยุคสมัย จึงลงมาปรากฏกายบนโลกมนุษย์ เพื่อส่งมอบศาสนศาสตร์ คือ คำสั่งสอนในแต่ละศาสนา ให้มนุษย์ในแต่ละยุคได้นำไปปฏิบัติ....จนกว่าจะสามารถขจัดนิสัยสันดาน กิเลส ตัณหา ได้จนหมดสิ้น...ดวงวิญญาณของผู้ที่ทำได้ จึงไม่ต้องเกิดใหม่อีกครั้ง....แต่จะได้เดินทางไปยังดินแดนที่ไม่ตาย ไม่สูญสลาย มีแต่ความสุขที่แท้จริง ... นั้น คือดวงวิญญาณจะสามารถหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลก ออกไปในอวกาศมุ่งสู่ภายในดวงอาทิตย์ที่แสนอบอุ่น คือ ดินแดนที่สุดของสรวงสวรรค์ เรียกว่า “แดนนิพพาน” ...เมื่อนั้นเราจึงจะรู้ได้เห็น สิ่งที่เราเคยกระทำมา ทุกย่างก้าวในอดีตทั้งหมด
  ศาสนาที่กำเนิดขึ้นบนโลกหลายยุคสมัย คือ คำสั่งสอน คำบัญชาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาล ที่ได้ส่งมอบให้มนุษย์ผู้หนึ่งที่เชื่อและศรัทธา ได้นำไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อไป....คำสั่งสอนในแต่ละยุคจึงเหมาะสมต่อสภาวะ สถานการณ์ในขณะนั้น....ศาสนาต่างๆ จึงเป็นคำสั่งสอนเพื่อให้มนุษย์มีเมตตา มีความรัก ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยให้เกิดความสงบสุขบนโลกมนุษย์....มีเพียง ศาสนาเดียว ที่เป็นคำสั่งสอนสูงสุดที่จะทำให้มนุษย์สามารถปฏิบัติตน จนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และมุ่งสู่ดินแดนที่สุดของสรวงสวรรค์ได้ ...คือ “พุทธศาสนา”... ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาหลักของโลก โดยมีศาสนาอื่นคอยช่วยสนับสนุนมนุษย์โลก ให้มาพบศาสนาพุทธในภายหลัง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
  พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง คำพูด คำบัญชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจ้า หรือ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดของทุกศาสนา ซึ่งแท้จริงแล้วคือ “โลกุตตระ” นั้นเอง
  โลกุตตระ หมายถึง “พระไตรปิฎก” ที่อุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เหนือโลก บนโลกทุกๆ หมื่นปี กำเหนิดขึ้นมาในยามที่ศาสนศาสตร์กำลังจะวิบัติ มนุษย์นับถือศาสนาแต่ปากและกำลังจะทำลายล้างกันเอง จึงต้องอุบัติมาเพื่อสานต่อศาสนาจนครบอายุพุทธกาลที่ได้พยากรณ์ไว้ …โดยโลกุตตระ จะนำพาสั่งสอนให้บุรุษผู้หนึ่งที่เชื่อพระองค์ ได้บรรลุธรรมสูงสุด .... แล้วจึงเป้นหน้าที่ของบุรุษผู้นี้ที่จะต้องนำพาทุกดวงวิญญาณให้ได้พบกับ “หลักสัจจะธรรม” ได้รู้ “ความหมายของหลักสัจจะธรรม” ที่แท้จริง... เพื่อให้มนุษย์ได้ยำเกรง “ผลการกระทำของตนเอง” ว่าจะต้อง มีผลตอบแทนย้อนกลับมา...อย่างแน่นอน
  พระไตรปิฎก หมายถึง “คำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า” ศาสดาของพุทธศาสนาทุกพระองค์ที่เคยอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกหลายยุคสมัย พระไตรปิฎกจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาลเป็นคำบัญชา เป็นโองการสูงสุดที่มนุษย์จะต้องเชื่อและปฏิบัติตาม
  เหตุของวันสิ้นยุค หรือ เหตุของวันแห่งการพิพากษา คือ ผู้มีอำนาจของประเทศหนึ่งประเทศใดฝ่าฝืน ไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้าสูงสุดของแต่ละศาสนา ซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสากลโลกและจักรวาล นั่นคือ โองการของโลกุตตระ
  โองการของพระผู้เป็นเจ้าครั้งล่าสุด ซึ่งหมายถึง โองการของโลกุตตระ คือ พรโปรดมนุษย์ ที่ประกาศไว้ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีเนื้อความว่าดังนี้
  “ ถึง ผู้มีอำนาจทั้งหลายทั่วโลก เราขอประกาศไว้ว่า.......สถานที่นี้ เอาหลักธรรมของ โลกุตตระ มานำสัตว์ให้หลุดพ้น เพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทั้งหลาย ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ถ้าฝ่าฝืน ประเทศใด ประเทศหนึ่งฝ่าฝืนโองการของ โลกุตตระ.......ฟ้าจะต่ำลงมา ”
  ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น หมายถึง ฟ้าจะต่ำลงมา...ยักษ์ที่ถูกสาปจะตื่นลุกขึ้นอาละวาด คือ เปลือกโลกทั้งหมดจะเคลื่อนตัวครั้งยิ่งใหญ่ โลกจะเสียสมดุลหมุนกวัดแกว่ง....มนุษย์บนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเดือนไม่เคลื่อนที่ตามปกติ ไม่เป็นเส้นตรง … มนุษย์ในอวกาศ จะมองเห็นโลกหมุนพลิกกลับไปมา หักมุม... สงครามที่ฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บังอาจใช้ท้องฟ้าเป็นสนามรบ จะไม่มีฝ่ายใครเสียใครสูญ หาผู้ชนะไม่ได้.... แต่จะทำให้ โลกมนุษย์ “ระส่ำระสาย”... ประเทศที่โหดร้ายจะราบพณาสูญ หลายประเทศที่เป็นเกาะอยู่ติดหน้าผาที่ขอบเปลือกโลก จะจมหายในทะเล คลื่นยักษ์สูงเท่าฟ้าจะถาโถมใส่แผ่นดินและเกาะต่างๆ....เมืองและผู้คนที่ไม่เชื่อใน “สัจจะ” จะถูกกวาดหายไปสิ้น...แผ่นดินจะแยกออก พ่นไฟสีเขียวจากใต้พิภพมาเผ่าผลาญและสูบสิ่งที่ไร้สาระและมนุษย์ที่ไม่ถูกจัดสรรให้เข้ายุคศิวิไลซ์ จะหายจมลงใต้พื้นดิน...สายฟ้าที่ใหญ่กว่ามนุษย์เคยพบเห็นหลายร้อยหลาย พันเท่า จะฟาดลงกลางเมืองถิ่นของมนุษย์ที่จิตใจสกปรกหยาบช้า .... แผ่นดินจะระเบิดออก เพราะแรงจากพายุสายฟ้า ... พายุที่ยิ่งใหญ่จะก่อตัวติดๆ กัน ลูกแล้วลูกเล่า พัดทำลายความชั่วร้ายทุกอย่างจนหมดสิ้น...รวมทั้งความชั่วร้ายโหดร้ายในใจมนุษย์ชนิดขุดรากถอนโคน
  เรือของโนอาห์ เคยช่วยให้มนุษย์และสัตว์รอดจากภัยน้ำท่วมโลกในอดีต แต่ยุคปัจจุบัน สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภัยทั้งปวง คือ “สัจจะ” สัญญาใจของตนเอง คือ การตั้งใจจริง ที่จะทำความดีอยู่เป็นประจำทุกวัน วันละอย่าง วันละข้อ โดยกำหนดความชัดเจนที่จะทำให้กับตนเองด้วย “กำหนดเวลา” ที่จะสิ้นสุด ... จึงขอให้เชื่อว่า “สัจจะ มีผลตอบแทน” ... ผู้มีสัจจะ ผู้ทีเชื่อในสัจจะ คือ ผู้ที่ได้รับการคัดสรรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากโลกกุตตระ หรือพระผู้เป็นเจ้า จะได้รับการยกเว้นจากดินฟ้าอากาศ ให้อยู่รอดอย่างปฏิหาริย์…. เพื่อจะได้พบกับ “หลักสัจจะธรรม” และ “บุรุษผู้ที่ทำได้” ในยุคศิวิไลซ์ต่อไป
  หนุมาน ผู้นำสาร หมายถึง นามแฝง ของผู้นำสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล คือ ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าในยุคปัจจุบัน ก่อนที่มนุษย์โลกกำลังจะเผชิญกับสรรพภัยทั้งปวงกึ่งพุทธกาล หรือ วันสิ้นยุค หรือ วันพิพากษา หรือ วันโลกาวินาศตามคัมภีร์ของแต่ละศาสนา
  สิ่งที่ใช้ยืนยันความจริงในสารที่ หนุมาน ผู้นำสาร ได้นำมาจากพระผู้เป็นเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งจักรวาล คือ พระพุทธรูปเก่าแก่หนึ่งเดียวของศาสนาศาสตร์ ที่ถูกปิดบังความจริงด้วยแท่งหินสีดำใหญ่ ที่ครอบไว้ ณ ใจกลางนครเมกกะ ซึ่งชาวมุสลิมทุกท่านมีความศรัทธากราบไหว้มายาวนาน กาลเวลานี้ คือเวลาเหมาะสมที่ความลับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลกแห่งนี้จะถูกเปิดเผยต่อมวลมนุษย์ เพื่อความสันติสุขจะกลับคืนมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง ก่อนที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะทำลายโอกาสของดวงวิญญาณที่จะมาเกิด...ด้วยการฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์.... “ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ” !!!!!!!
  ในวันแห่งการพิพากษา The Day of Judgment วันที่พระเจ้ากลับมา วันแห่งการสิ้นยุค วันที่พระธรรมจะกลับมา “ให้ทุกคนระวังตัวให้ดี ...วันเวลาที่ใกล้เสด็จกลับมา จะได้ยินเสียงสงคราม ข่าวลือสงคราม ... จะต่อสู้สงครามกัน เกิดความกันดาร อดอยากทุกข์ยาก เกิดแผ่นดินไหวไปทั่ว ... เมื่อเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว น่าเกียจน่าชัง คือ คนไร้สัจจะ ที่ไม่เชื่อในโองการจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ ขอให้หนีไปดินแดนที่สูง เมืองใหญ่ที่มั่งคั่ง มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์เบียดเบียนกันจะอันตราย อย่ามัวชักช้า รีบหนีไปบ้านนอกคอกนา ไปถิ่นคนมั่นคงในศาสนา ภัยจะมาเร็ว โลกจะระส่ำระสาย ... การเสด็จมาของบุรุษผู้ทำได้ จะปรากฏ ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ !!!!!!! 
  ผู้ที่รู้แล้วไม่บอกต่อๆ กัน นับเป็นกรรมยิ่งนัก ... กรรมกำลังปรากฏชัดขึ้นเรื่อย
  โดย “ หนุมาน ผู้นำสาร ”
  • 0 replies
  • 23 views
 8. zeejneeg added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  KEV COG LUS RUAJ KHOV
  TSWV NTUJ YAWM SAUB TSAB NTAWV RAU NOOB NEEJ

  Txhua txoj KEV NTSEEG nyob rau hauv qab ntuj khwb no, Qhov tseeb tiag ntawm lub hauv paus nws tsuas muaj ib txoj KEV CAI xwb.....Vim tias txhua haiv neeg Txoj Sia thiab cov NTSUJ PLIG nws tau muab cog RUAJ KHOV rau ntawm ib qho chaw lawm. " KEV COG LUS RUAJ KHOV " 
  ( NYUJ VAG TEEM ) Ntawm lub roob dub loj loj uas QAUM NTUJ thiab NTIAJ TEB kev sib cob ciam es peb tug ntoo xab kub tsab os.
  " Tav caij qos zus caij sawv kab os! tav nyoog qos nroog nyoog yuav rov, tav caij qos zus caij kwv qauv tav nyoog qos zus nyoog yuav xaus lawm os "
   TSWV NTUJ YAWM SAUB COV LUS QHIA RAU NOOB NEEJ UA ZAUG KAWG NWS MUAJ LI NRAM QAB NO:
  " TXOG RAU IB TSOOM ZEEJ NEEG NYOB THOOB PLAWS RAU HAUV QAB NTUJ KHWB NO. THOV QHIA RAU SAWV DAWS PAUB TIAS.....LUB NTIAJ TEB NTAWM QHOV CHAW " COG LUS RUAJ KHOV " ( NYUJ VAG TEEM ) NO YOG SIV TSWV NTUJ YAWM SAUB LI LUS COJ LOS COB QHIA RAU NOOB NEEJ SAWV DAWS KOM PEEM TSHEEJ HLA DIM MUS RAU TXOJ KEV UA NEEG ZOO. YOG LI NO TXHUA TSAV NEEG UAS YOG COV THAWJ COJ THAWJ HAU, THOV KOM SAWV DAWS UA NEEJ MUS RAU TXOJ KEV SIB HAUM UAS MUAJ KEV THAJ YEEB. ES TSIS TXHOB MUAB LUB NTIAJ TEB UAS PEB NOOB NEEJ NYOB NO COJ MUS SIM RAU KEV UA TSOV UA RROG. YOG TIAS LEEJ TWG LOS YOG HAIV NEEG TWG TSIS MLOOG TSWV NTUJ YAWM SAUB COV LUS HAIS NO........CES LUB NTUJ NWS YUAV POOB NQIS LOS RAU HAUV LUB NTIAJ TEB QAB NTUJ KHWB NO "

  สารโปรดมวลมนุษย์ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล 
  ศาสนศาสตร์ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ แท้จริงแล้วมีเพียงหนึ่งเดียว....เพราะทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณ จะต้องอยู่อาศัยบนโลกมนุษย์ด้วยหลักเดียวที่ปักไว้อย่างมั่นคง นิ่ง ไม่กระดุกกระดิก นั้นคือ “หลักสัจจะธรรม”.... ทุกดวงวิญญาณจะต้องเวียนว่ายตายเกิด เพื่อทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ และทำในสิ่งที่ยังทำไม่ได้....คือ การปลิด ปลด ลด เลิก นิสัยสันดานที่ไม่ดีของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด....ทุกชีวิตในจักรวาล คือ มนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ ล้วนคือดวงวิญญาณ คือเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมสุข เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ต้องอาศัยพึ่งพากันทั้งสิ้น...มนุษย์ คือ ผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ มีสติปัญญา รู้ดี รู้ชั่ว สามารถคิดและเลือกทำในสิ่งที่ต้องการได้...สัตว์และต้นไม้ คือ ผู้ที่เคยกระทำผิด เบียดเบียนชีวิต และร่างกายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ จึงถูกพิจารณาลงโทษให้ดวงวิญญาณไปเกิดในร่างของสัตว์และต้นไม้ อยู่อาศัยหากินได้ด้วยความทุกข์ทรมานแสนยากลำบากยิ่ง...
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล จึงมีพระเมตตาให้ทุกดวงวิญญาณได้มีโอกาส มีหนทางพ้นทุกข์....ในแต่ละยุคสมัย จึงลงมาปรากฏกายบนโลกมนุษย์ เพื่อส่งมอบศาสนศาสตร์ คือ คำสั่งสอนในแต่ละศาสนา ให้มนุษย์ในแต่ละยุคได้นำไปปฏิบัติ....จนกว่าจะสามารถขจัดนิสัยสันดาน กิเลส ตัณหา ได้จนหมดสิ้น...ดวงวิญญาณของผู้ที่ทำได้ จึงไม่ต้องเกิดใหม่อีกครั้ง....แต่จะได้เดินทางไปยังดินแดนที่ไม่ตาย ไม่สูญสลาย มีแต่ความสุขที่แท้จริง ... นั้น คือดวงวิญญาณจะสามารถหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลก ออกไปในอวกาศมุ่งสู่ภายในดวงอาทิตย์ที่แสนอบอุ่น คือ ดินแดนที่สุดของสรวงสวรรค์ เรียกว่า “แดนนิพพาน” ...เมื่อนั้นเราจึงจะรู้ได้เห็น สิ่งที่เราเคยกระทำมา ทุกย่างก้าวในอดีตทั้งหมด
  ศาสนาที่กำเนิดขึ้นบนโลกหลายยุคสมัย คือ คำสั่งสอน คำบัญชาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาล ที่ได้ส่งมอบให้มนุษย์ผู้หนึ่งที่เชื่อและศรัทธา ได้นำไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อไป....คำสั่งสอนในแต่ละยุคจึงเหมาะสมต่อสภาวะ สถานการณ์ในขณะนั้น....ศาสนาต่างๆ จึงเป็นคำสั่งสอนเพื่อให้มนุษย์มีเมตตา มีความรัก ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยให้เกิดความสงบสุขบนโลกมนุษย์....มีเพียง ศาสนาเดียว ที่เป็นคำสั่งสอนสูงสุดที่จะทำให้มนุษย์สามารถปฏิบัติตน จนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และมุ่งสู่ดินแดนที่สุดของสรวงสวรรค์ได้ ...คือ “พุทธศาสนา”... ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาหลักของโลก โดยมีศาสนาอื่นคอยช่วยสนับสนุนมนุษย์โลก ให้มาพบศาสนาพุทธในภายหลัง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
  พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง คำพูด คำบัญชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจ้า หรือ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดของทุกศาสนา ซึ่งแท้จริงแล้วคือ “โลกุตตระ” นั้นเอง
  โลกุตตระ หมายถึง “พระไตรปิฎก” ที่อุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เหนือโลก บนโลกทุกๆ หมื่นปี กำเหนิดขึ้นมาในยามที่ศาสนศาสตร์กำลังจะวิบัติ มนุษย์นับถือศาสนาแต่ปากและกำลังจะทำลายล้างกันเอง จึงต้องอุบัติมาเพื่อสานต่อศาสนาจนครบอายุพุทธกาลที่ได้พยากรณ์ไว้ …โดยโลกุตตระ จะนำพาสั่งสอนให้บุรุษผู้หนึ่งที่เชื่อพระองค์ ได้บรรลุธรรมสูงสุด .... แล้วจึงเป้นหน้าที่ของบุรุษผู้นี้ที่จะต้องนำพาทุกดวงวิญญาณให้ได้พบกับ “หลักสัจจะธรรม” ได้รู้ “ความหมายของหลักสัจจะธรรม” ที่แท้จริง... เพื่อให้มนุษย์ได้ยำเกรง “ผลการกระทำของตนเอง” ว่าจะต้อง มีผลตอบแทนย้อนกลับมา...อย่างแน่นอน
  พระไตรปิฎก หมายถึง “คำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า” ศาสดาของพุทธศาสนาทุกพระองค์ที่เคยอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกหลายยุคสมัย พระไตรปิฎกจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาลเป็นคำบัญชา เป็นโองการสูงสุดที่มนุษย์จะต้องเชื่อและปฏิบัติตาม
  เหตุของวันสิ้นยุค หรือ เหตุของวันแห่งการพิพากษา คือ ผู้มีอำนาจของประเทศหนึ่งประเทศใดฝ่าฝืน ไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้าสูงสุดของแต่ละศาสนา ซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสากลโลกและจักรวาล นั่นคือ โองการของโลกุตตระ
  โองการของพระผู้เป็นเจ้าครั้งล่าสุด ซึ่งหมายถึง โองการของโลกุตตระ คือ พรโปรดมนุษย์ ที่ประกาศไว้ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีเนื้อความว่าดังนี้
  “ ถึง ผู้มีอำนาจทั้งหลายทั่วโลก เราขอประกาศไว้ว่า.......สถานที่นี้ เอาหลักธรรมของ โลกุตตระ มานำสัตว์ให้หลุดพ้น เพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทั้งหลาย ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ถ้าฝ่าฝืน ประเทศใด ประเทศหนึ่งฝ่าฝืนโองการของ โลกุตตระ.......ฟ้าจะต่ำลงมา ”
  ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น หมายถึง ฟ้าจะต่ำลงมา...ยักษ์ที่ถูกสาปจะตื่นลุกขึ้นอาละวาด คือ เปลือกโลกทั้งหมดจะเคลื่อนตัวครั้งยิ่งใหญ่ โลกจะเสียสมดุลหมุนกวัดแกว่ง....มนุษย์บนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเดือนไม่เคลื่อนที่ตามปกติ ไม่เป็นเส้นตรง … มนุษย์ในอวกาศ จะมองเห็นโลกหมุนพลิกกลับไปมา หักมุม... สงครามที่ฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บังอาจใช้ท้องฟ้าเป็นสนามรบ จะไม่มีฝ่ายใครเสียใครสูญ หาผู้ชนะไม่ได้.... แต่จะทำให้ โลกมนุษย์ “ระส่ำระสาย”... ประเทศที่โหดร้ายจะราบพณาสูญ หลายประเทศที่เป็นเกาะอยู่ติดหน้าผาที่ขอบเปลือกโลก จะจมหายในทะเล คลื่นยักษ์สูงเท่าฟ้าจะถาโถมใส่แผ่นดินและเกาะต่างๆ....เมืองและผู้คนที่ไม่เชื่อใน “สัจจะ” จะถูกกวาดหายไปสิ้น...แผ่นดินจะแยกออก พ่นไฟสีเขียวจากใต้พิภพมาเผ่าผลาญและสูบสิ่งที่ไร้สาระและมนุษย์ที่ไม่ถูกจัดสรรให้เข้ายุคศิวิไลซ์ จะหายจมลงใต้พื้นดิน...สายฟ้าที่ใหญ่กว่ามนุษย์เคยพบเห็นหลายร้อยหลาย พันเท่า จะฟาดลงกลางเมืองถิ่นของมนุษย์ที่จิตใจสกปรกหยาบช้า .... แผ่นดินจะระเบิดออก เพราะแรงจากพายุสายฟ้า ... พายุที่ยิ่งใหญ่จะก่อตัวติดๆ กัน ลูกแล้วลูกเล่า พัดทำลายความชั่วร้ายทุกอย่างจนหมดสิ้น...รวมทั้งความชั่วร้ายโหดร้ายในใจมนุษย์ชนิดขุดรากถอนโคน
  เรือของโนอาห์ เคยช่วยให้มนุษย์และสัตว์รอดจากภัยน้ำท่วมโลกในอดีต แต่ยุคปัจจุบัน สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภัยทั้งปวง คือ “สัจจะ” สัญญาใจของตนเอง คือ การตั้งใจจริง ที่จะทำความดีอยู่เป็นประจำทุกวัน วันละอย่าง วันละข้อ โดยกำหนดความชัดเจนที่จะทำให้กับตนเองด้วย “กำหนดเวลา” ที่จะสิ้นสุด ... จึงขอให้เชื่อว่า “สัจจะ มีผลตอบแทน” ... ผู้มีสัจจะ ผู้ทีเชื่อในสัจจะ คือ ผู้ที่ได้รับการคัดสรรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากโลกกุตตระ หรือพระผู้เป็นเจ้า จะได้รับการยกเว้นจากดินฟ้าอากาศ ให้อยู่รอดอย่างปฏิหาริย์…. เพื่อจะได้พบกับ “หลักสัจจะธรรม” และ “บุรุษผู้ที่ทำได้” ในยุคศิวิไลซ์ต่อไป
  หนุมาน ผู้นำสาร หมายถึง นามแฝง ของผู้นำสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล คือ ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าในยุคปัจจุบัน ก่อนที่มนุษย์โลกกำลังจะเผชิญกับสรรพภัยทั้งปวงกึ่งพุทธกาล หรือ วันสิ้นยุค หรือ วันพิพากษา หรือ วันโลกาวินาศตามคัมภีร์ของแต่ละศาสนา
  สิ่งที่ใช้ยืนยันความจริงในสารที่ หนุมาน ผู้นำสาร ได้นำมาจากพระผู้เป็นเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งจักรวาล คือ พระพุทธรูปเก่าแก่หนึ่งเดียวของศาสนาศาสตร์ ที่ถูกปิดบังความจริงด้วยแท่งหินสีดำใหญ่ ที่ครอบไว้ ณ ใจกลางนครเมกกะ ซึ่งชาวมุสลิมทุกท่านมีความศรัทธากราบไหว้มายาวนาน กาลเวลานี้ คือเวลาเหมาะสมที่ความลับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลกแห่งนี้จะถูกเปิดเผยต่อมวลมนุษย์ เพื่อความสันติสุขจะกลับคืนมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง ก่อนที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะทำลายโอกาสของดวงวิญญาณที่จะมาเกิด...ด้วยการฝ่าฝืนโองการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์.... “ อย่าได้เอาท้องฟ้านี้ เป็นสนามรบ ” !!!!!!!
  ในวันแห่งการพิพากษา The Day of Judgment วันที่พระเจ้ากลับมา วันแห่งการสิ้นยุค วันที่พระธรรมจะกลับมา “ให้ทุกคนระวังตัวให้ดี ...วันเวลาที่ใกล้เสด็จกลับมา จะได้ยินเสียงสงคราม ข่าวลือสงคราม ... จะต่อสู้สงครามกัน เกิดความกันดาร อดอยากทุกข์ยาก เกิดแผ่นดินไหวไปทั่ว ... เมื่อเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว น่าเกียจน่าชัง คือ คนไร้สัจจะ ที่ไม่เชื่อในโองการจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ ขอให้หนีไปดินแดนที่สูง เมืองใหญ่ที่มั่งคั่ง มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์เบียดเบียนกันจะอันตราย อย่ามัวชักช้า รีบหนีไปบ้านนอกคอกนา ไปถิ่นคนมั่นคงในศาสนา ภัยจะมาเร็ว โลกจะระส่ำระสาย ... การเสด็จมาของบุรุษผู้ทำได้ จะปรากฏ ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ !!!!!!! 
  ผู้ที่รู้แล้วไม่บอกต่อๆ กัน นับเป็นกรรมยิ่งนัก ... กรรมกำลังปรากฏชัดขึ้นเรื่อย
  โดย “ หนุมาน ผู้นำสาร ”
  • 2 replies
  • 32 views
 9. zeejneeg added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  NTSEEG & TSIS NTSEEG...NYIAM & TSIS NYIAM
  TSIS TXHOB TIAS NTSEEG KIAG.....THIAB TSIS TXHOB TIAS TSIS NTSEEG KIAG.....?
   
  -   Yog tias leej twg cia li lam tau lam Ntseeg kiag txhua yam no ces nws yog neeg Rruam tsis paub tab....?
  -   Yog leej twg ho tsis kam Ntseeg hlo li no ces nws yog tib neeg tsis paub qab hau dab tsi hlo li....?
  • 0 replies
  • 20 views
 10. zeejneeg added a post in a topic TIB NEEG ZOO & YAM KHOOM TSEEM CEEB   

  TSIS TXHOB TIAS NTSEEG KIAG.....THIAB TSIS TXHOB TIAS TSIS NTSEEG KIAG....?
   
  • 0
 11. zeejneeg added a topic in Culture & Religion   

  TUS TSWV LI KEV TSHWM SIM
  YAM UAS TSIS MUAJ YOG LUB HAUV PAUS NTAWM YAM MUAJ

  ( NTUJ YAM UAS TIB NEEG NTIAJ TEB TSIS MUAJ KEV PAUB TXOG )
  KEV TSHWM SIM MUAJ NOOB NEEJ LOS NTAWM TUS TSWV SAB NTSUJ PLIG

  Nyob rau thaum lub hauv paus neej ntawd " Yam Uas Muaj Nws Zoo Yam Li Tsis Muaj " li xwb. Yam tsis muaj ntawd nws yog lub hauv paus cag los ntawm yam uas muaj. Thaum yam uas tsis muaj ntawd tau muaj kev los mus ua ke sib tsoo ces nws thiaj mam li ua rau tsheej xeeb tshwm sim tau yam muaj ntawd tawm los. ( Poj niam - Txiv neej ) 
  Thaum uas muaj kev sib sau los mus ua ke ntau ntau heev rau hauv Nruab Nrog cev ( Plawv Yis Ntuj ) lawm ces nws yuav ua rau muaj kev sib tsoo mus los ces thiaj li ua rau tsheej xeeb tau mus ua yam uas muaj tawm los. Cov uas nyob rau sab nraud sib tw nkag los mus sib sau ntau ntau rau hauv Nruab Nrog cev ( Plawv Yis Ntuj ) ces nws thiaj li ua rau xab xeeb tau qhov muaj tawm los. Lub zog hwj chim ntawm qhov uas tsis muaj ntawd nws yuav los mus sib nqai ua ke nyob rau hauv Plawv Yis Ntuj teb ntawd thiab nws yuav ncig mus los yam tsis muaj hnub nres hlo li. Thaum ntej thaum ntxov nws yog lub Plawv Yis Ntuj uas tsis muaj dab tsi hlo li xwb. ( tsis muaj kev xav ) Tab sis thaum uas nws tau tshwm sim muaj qhov Kev Xav ntawd tawm tuaj lawm ces " TUS TSWV " Nws thiaj mam li paub tias Nws tsheej xeeb muaj tau lub cev ntaj ntsug lawm. Thaum uas lub Plawv Yis Ntuj no nws muaj qhov paub thiab qhov xav tshwm sim tau muaj zoo li no lawm.
  Thaum pib nws yog Tsis muaj dab tsi hlo li. Tab sis Vim yog muaj qhov uas qhov uas tsis muaj ntawd nws ua lub hauv paus pib xeeb mus ua qhov muaj tshwm sim tawm los...? Nyob rau thaum lub hauv paus cag nws yog Tsis muaj kev xav thiab Kev paub hlo li. Ces nws mam li peem tsheej xeeb muaj qhov Kev xav Kev paub ntawd tshwm sim tawm los....? Hais txog qhov tseeb ntawm lub hauv paus ntuj no tib neeg sawv daws yuav tau muaj Kev ntseeg nrog rau Kev xav paub mas thiaj li yuav ua rau paub tau. Vim tias nws tsuas yog hais qhia rau sawv daws mloog xwb.  Yog li no nej yuav xav li tib neeg txoj kev xav thiab nrhiav qhov tseeb los ntawm tib neeg lub hlwb Vuab Tsuab xwb mas tsis tau hlo li.
  Hais txog Qhov Tseeb ntawm cov lus  tseem ceeb no nws yog yam uas ua rau tshwm sim muaj tau " TUS TSWV " tsheej xeeb tawm los uas nws yog " Qhov tsis muaj....ua rau nws muaj " Nws thiaj li ua rau muaj TUS TSWV tshwm sim los mus nyob tau li 8,100060,000000 xyoos rau hauv lub Plawv Yis Ntuj no.
   
  • 0 replies
  • 14 views
 12. zeejneeg added a topic in Hais Lus Hmoob   

  YAM UAS TSIS MUAJ YOG LUB HAUV PAUS NTAWM YAM MUAJ
  YAM UAS TSIS MUAJ YOG LUB HAUV PAUS NTAWM YAM MUAJ

  ( NTUJ YAM UAS TIB NEEG NTIAJ TEB TSIS MUAJ KEV PAUB TXOG )
  KEV TSHWM SIM MUAJ NOOB NEEJ LOS NTAWM TUS TSWV SAB NTSUJ PLIG

  Nyob rau thaum lub hauv paus neej ntawd " Yam Uas Muaj Nws Zoo Yam Li Tsis Muaj " li xwb. Yam tsis muaj ntawd nws yog lub hauv paus cag los ntawm yam uas muaj. Thaum yam uas tsis muaj ntawd tau muaj kev los mus ua ke sib tsoo ces nws thiaj mam li ua rau tsheej xeeb tshwm sim tau yam muaj ntawd tawm los. ( Poj niam - Txiv neej ) 
  Thaum uas muaj kev sib sau los mus ua ke ntau ntau heev rau hauv Nruab Nrog cev ( Plawv Yis Ntuj ) lawm ces nws yuav ua rau muaj kev sib tsoo mus los ces thiaj li ua rau tsheej xeeb tau mus ua yam uas muaj tawm los. Cov uas nyob rau sab nraud sib tw nkag los mus sib sau ntau ntau rau hauv Nruab Nrog cev ( Plawv Yis Ntuj ) ces nws thiaj li ua rau xab xeeb tau qhov muaj tawm los. Lub zog hwj chim ntawm qhov uas tsis muaj ntawd nws yuav los mus sib nqai ua ke nyob rau hauv Plawv Yis Ntuj teb ntawd thiab nws yuav ncig mus los yam tsis muaj hnub nres hlo li. Thaum ntej thaum ntxov nws yog lub Plawv Yis Ntuj uas tsis muaj dab tsi hlo li xwb. ( tsis muaj kev xav ) Tab sis thaum uas nws tau tshwm sim muaj qhov Kev Xav ntawd tawm tuaj lawm ces " TUS TSWV " Nws thiaj mam li paub tias Nws tsheej xeeb muaj tau lub cev ntaj ntsug lawm. Thaum uas lub Plawv Yis Ntuj no nws muaj qhov paub thiab qhov xav tshwm sim tau muaj zoo li no lawm.
  Thaum pib nws yog Tsis muaj dab tsi hlo li. Tab sis Vim yog muaj qhov uas qhov uas tsis muaj ntawd nws ua lub hauv paus pib xeeb mus ua qhov muaj tshwm sim tawm los...? Nyob rau thaum lub hauv paus cag nws yog Tsis muaj kev xav thiab Kev paub hlo li. Ces nws mam li peem tsheej xeeb muaj qhov Kev xav Kev paub ntawd tshwm sim tawm los....? Hais txog qhov tseeb ntawm lub hauv paus ntuj no tib neeg sawv daws yuav tau muaj Kev ntseeg nrog rau Kev xav paub mas thiaj li yuav ua rau paub tau. Vim tias nws tsuas yog hais qhia rau sawv daws mloog xwb.  Yog li no nej yuav xav li tib neeg txoj kev xav thiab nrhiav qhov tseeb los ntawm tib neeg lub hlwb Vuab Tsuab xwb mas tsis tau hlo li.
  Hais txog Qhov Tseeb ntawm cov lus  tseem ceeb no nws yog yam uas ua rau tshwm sim muaj tau " TUS TSWV " tsheej xeeb tawm los uas nws yog " Qhov tsis muaj....ua rau nws muaj " Nws thiaj li ua rau muaj TUS TSWV tshwm sim los mus nyob tau li 8,100060,000000 xyoos rau hauv lub Plawv Yis Ntuj no.
   
  • 0 replies
  • 13 views
 13. zeejneeg added a post in a topic Tub Hluas Hmoob Yaj Tuaj Yuav Pog Laus Hm Meskas.   

  TUS TWG LOS XAV YOG TUS ZOO NKAUS XWB.....UA LI CAS TSIS MUAJ LEEJ TWG KAM LEES UA TUS PHEM HLO LI.....?
  COV TSIS TAU NROG " VAJ POV " UA RROG LOS TAU LUB NPE TIAS UA RROG LI LAWM......HOS COV UAS TSIS TAU HAUS YEEB QUAV YEEB LOS TAU LUB NPE TIAS " HAUS YEEB QUAV YEEB " LI LAWM......?
   
  • 0
 14. zeejneeg added a post in a topic Txiv Neej hmoob nyob qab choj   

  TSIS TXHOB TIAS NTSEEG KIAG...THIAB...TSIS TXHOB TIAS TSIS NTSEEG KIAG
   
  " MUAJ QHOV MUAG KOM UA TIB ZOO SAIB...MUAJ POB NTSEG KOM UA TIB ZOO MLOOG "
  • 0
 15. zeejneeg added a topic in Love & Relationship ( Kev Hlub , Kev Phooj Ywg )   

  YAM UAS NIAM TXIV XAV TAU LOS NTAWM TUB KI
  YAM UAS NIAM TXIV XAV KOM KOJ UA RAU NIAM TXIV

  " YAM UAS UA RAU KOJ NIAM KOJ TXIV MUAJ KEV ZOO SIAB LOS YOG NIAM TXIV XAV KOM KOJ UA RAU NIAM TXIV NWS YOG DAB TSI....? "
  -     Yog tias koj yog ib tug TUB no ces koj yuav tau mus Xyaum Kawm peb Hmoob li Kev Cai Dab Qhuas xws li : Kev Cai Tshoob Kos, Kev muab dej muab tshuaj kho mob kho nkeeg, Kev Tshuab Qeej, Kab Ke Pam Tuag thiab Khawv Koob lwm yam uas coj los mus Pab rau Tib Neeg.
  Hos ib yam uas ua rau koj Niam koj Txiv muaj kev zoo siab tshaj plaws nyob rau ntawm Haiv Neeg Thaib nws yog, Mus ua ib zaug Hauj Sam pub rau koj Niam koj Txiv. Yam no nws yog ib yam uas ua rau Niam Txiv muaj kev zoo siab tshaj plaws txhua yam. Vim tias nws yog Kev Ua Zoo tsim Koob Hmoov pub rau Niam Txiv.
  -     Yog tias koj yog ib tug TXHAIS no ces koj pab yuav yam ub yam no coj los pub rau Niam Txiv tas li. Pab leg qav leg num hauv lub Vaj lub Tsev, Pab ua zaub ua mov thiab rau mov rau Niam Txiv noj tas li, Pab ntxuav twj tais diav huv si cia.
  • 0 replies
  • 20 views