Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Vajhuamsibluag

Senior Consultant
 • Content count

  14,002
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

1212 Excellent

About Vajhuamsibluag

 • Rank
  Yawg
 • Birthday January 14

Contact Methods

 • Website URL http://

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Nyob thoob ntiajteb
 • Interests Kev lomzem txhua yam.

Recent Profile Visitors


70,551 profile views

Vajhuamsibluag's Activity

 1. Vajhuamsibluag added a post in a topic Poj Hmoob kuv phem hluas Nraug   

  Pab tu-siab kawg thiab. Neeg ntiajteb yeej tsis zoo sibthooj.
  • 0
 2. Vajhuamsibluag added a post in a topic txaj muag dhaug lawm   

  Tsis paub lub jiab ces tsis paub tham thiab tiag.
  • 0
 3. Vajhuamsibluag added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  Thaub no hais lus ntau dhau lawm. Go to the point!!
  • 0
 4. Vajhuamsibluag added a post in a topic Pas dej ua electricity tawg - LAOS   

  Kuv nrog xeem Lis, Xyooj, etc. tham lawm. Lawv haistias lawv dabqhuas zoo thooj li kuv xeem thiab. Pivxam tias tus nyujdab. Kuv xeem muaj 33 txig 3 jau thiab 13 txig 3 jau. Xeem Xyooj los hais li. Xeem Lis los hais li. Tshuav lwm xeem puas zoo li thiab? Yog sib thooj, puas yog thaum ub Hmoob yeej coj ib txoj kevcai xwb?
  • 0
 5. Vajhuamsibluag added a post in a topic Phooj ywg HMOOB ZAB.   

  Tus txheejtxheem thiab suab sib dhos txawv tus standard kev sau gauj Blog lawm ntau.
  • 0
 6. Vajhuamsibluag added a post in a topic Pas dej ua electricity tawg - LAOS   

  Kuv yog pejxeem Blog ces kuv tsuas seev tias, "Tuaj lau koj-niam!" no xwb!
   
  • 0
 7. Vajhuamsibluag added a post in a topic Phooj ywg HMOOB ZAB.   

  Hais li koj hais los yog lus lawm thiab. Tavno tsis pom Chin thiab Maiv gawv tuaj nrog peb sib tham lawm!
  • 0
 8. Vajhuamsibluag added a post in a topic Dej nyab Los Tsuas - txhais licas?   

  Neeg Blog muab Blog tus Huabtais mus rau txim tuag lawm ces Blog yuav tsis ciaj ib haiv neeg Blog nxiv lawm. Tejzaum tsuas yog lub be xwb. Cov neeg nyob huav Blogteb tsis yog neeg Blog lawm!
  • 0
 9. Vajhuamsibluag added a post in a topic Lus Nyiaj Lus Kub   

  Hais li koj hais los yog thiab mas. Tabsis kuv qhov jiab-lus yog hais rau seem neeg zoo, coj zoo xwb.
   
  • 0
 10. Vajhuamsibluag added a post in a topic Pas dej ua electricity tawg - LAOS   

  Tham tag lawm los tham dua. Tseem tshuav nhub av qeeg. Ib nhub twg av qeeg ces cov pasdej nyob Blog teb yuav tawg. Thaum ntawd neeg Blog yuav tuag coob. Thaib, Nyab-laj, thiab Cambodia los yuav tuag coob.

  Kuv nco tias muaj ib qho xovxwm ntau lub tebchaws tsis kam Blog tau dej Najkhoom, tabsis Blog tsis mloog. Cia thaum kawg saib yuav zoo licas.
  • 0
 11. Vajhuamsibluag added a post in a topic YESXUS YUG LOS ua HMOOB LAWM   

  Yog li nej hais thiab mas. Tabsis kuv mloog cov lus interview nrog cov neeg lub tebchaws Yesxus yug, lawv haistias Yesxus yog neeg ib yam li lawv xwb. Tsis paub tias vim licas  neeg ntiajteb ho hawm Yesxus ua luaj thiab.
   
  Kuv saib ib qho research and broadcasted by BBC txog Yesxus. Kuv muaj questions ntau. Qhov no, tejzaum kuv txoj kevcai thiab kuv tsis yog cov neeg zoo li Yesxus ces tus yuav hais kuv licas los muaj. But while the hell do we, Hmong, have to believe others who are human beings like Hmong?
   
  • 0
 12. Vajhuamsibluag added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  Lus Nyiaj Lus Kub
  "Nyob los kom sov luag ib tog zos. Mus los kom txias luag ib tog nroog" txhais licas rau nej?
  • 7 replies
  • 149 views
 13. Vajhuamsibluag added a post in a topic U.S.A. BL. VISA   

  Pom Hmoob tej kev sib ceg, sib thuam, sib txiav hauv youtube & FB, kuv yeej hais lawm tias txog caij Hmoob Meskas thiab Hmoob Blog "Choj lov, kev tu" lawm. Tsis yog tim Hmoob Blog lossis Hmoob Meskas txhua tus. Tsuas yog tim tuspuav xwb. Thaum piamsij ces yog sawvdaws muaj feem rau hauv thiab. Peb cov uas tsis muaj feem rau kev gaujnraug pab Hmoob tu-siab. Txawm raug txiavkev los tsis yog Hmoob teebmeem. Nws yog teebmeem ntawm ob lub tebchaws.
  • 0
 14. Vajhuamsibluag added a post in a topic Lub ntiaj teb no puas muaj neeg zoo lawm   

  Exclude zoogauj zoonraug. Lhub neeg thiab tsiaj txhua yam, lhub lub tebchaws, etc.
  • 0
 15. Vajhuamsibluag added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  Hais tej lus lino es peb cov thaub laus no yuav uacas paub ma? Raws kuv xav xwb. Tejzaum tus txiv tsis txawj deev kom tus niam los. Ua li ces nws qhov chaw mos pheej tawv tas zog.
  • 0