Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Vajhuamsibluag

Senior Consultant
 • Content count

  14,015
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

1212 Excellent

About Vajhuamsibluag

 • Rank
  Yawg
 • Birthday January 14

Contact Methods

 • Website URL http://

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Nyob thoob ntiajteb
 • Interests Kev lomzem txhua yam.

Recent Profile Visitors


71,301 profile views

Vajhuamsibluag's Activity

 1. Vajhuamsibluag added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  Yus yog tswv tebchaws mas yus thiab form tau tej peb tham no.
  • 0
 2. Vajhuamsibluag added a post in a topic Cog kev phooj ywg   

  Silly,
  Nws zoo lino thiab. Pojniam nrog txivneej zaum uakev saum lub rooj mov thaum tseem yuav ua kevcai los tau, tabsis pojniam tsis txawj lis Hmoob kevcai. Thaum luag muab cawv thiab hais lus los txog tus pojniam ces tus pojniam tsis txawj lis kom tas cai li cov txivneej. Yog li mas thaum tseem yuav ua kevcai, cov pojniam thiaj tsis los nrog cov txivneej zaum. Thaum nojmov xwb, tsimnyog cov pojniam los zaum nrog cov txivneej noj mov uake. Yog neeg coob, tus niamtsev yuav tau rau ib rooj mov rau cov pojniam noj, vimtias cov txivneej yuav muaj txheejtxheem li-ub lino ua thiab.
  • 0
 3. Vajhuamsibluag added a post in a topic hmoob   

  2) Yog dabtsi na?
   
  • 0
 4. Vajhuamsibluag added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  Qhov muaj nyiaj mas kuv tsis paub. Yog nws tsis tau ib co natural resource mas nws yuav tsis muab nws cov nyiaj tuaj siv rau Hmoob. Qhov raug txim, thaum yuav raug txim ces nws daj-lis rov mus nws tebchaws lawm xwb. Leejtwg muab tau nws tuaj raug txim theej Hmoob?
  • 0
 5. Vajhuamsibluag added a post in a topic Rau cov neeg sib nco... lolz.   

  Zooli suab gauj Thaib sub ne?
  • 0
 6. Vajhuamsibluag added a post in a topic Ntees tuag Tulsa, OK   

  Ib seem los, tua kom ob leeg tuag tas los zoo thiab. Raws li nhov mas tus txiv tos nws tuaj Blog teb tuaj. Gawv twb muaj 3 tug menyuam lawm. Tus niam paub tias nws tus qub lhuasnraug tuaj txog Meskas lawm ces tus niam ciali tuaj cuag tus qub lhuasnraug. Tus niam rov mus tsev ces ciali nrhiav kev nrauj nws tus txiv. Tsuas jhai cov lus kuv nhov tsis yog lus tseeb xwb lau.
  Qhov lus kawg ces kuv haistias qhov kev sib tua no yuav tsis yog the last case!
  • 0
 7. Vajhuamsibluag added a post in a topic NYOB ZOO XYOO TSHIAB 2019   

  Txawm licas los tsuav peb feem coob tseem ua pa xwb mas. Kuv los yeej "Noj tsis qab, nyob zoo" thiab.
  • 0
 8. Vajhuamsibluag added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  Kuv tsis paub cov neeg no ib tug li. Kuv tsuas hais qhov tias yog ua Huabtais Hmoob mas yuavtsum yog tus Hmoob thiaj yog. Yog ua li lawv ua no ces cov tebchaws sab Asia yuav rov muab Hmoob ncaws dua vim Hmoob tseem siv tus Dawb los tswj Hmoob. Qhov yuav ua tau mus deb baum licas ntawd, kuv tsis paub thiab, vim kuv tsis yog politician li koj hais.
  • 0
 9. Vajhuamsibluag added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Blog twb dag tsoomfwv tog Huabtais Blog poob tebchaws tau es, yuav uacas Blog liab thiaj dag tsis tau Hmoob na!
  • 0
 10. Vajhuamsibluag added a post in a topic LIS CEEB RAUG BANNED MUS HAUV HMONG CULTURAL NEW YEAR   

  Lawv tej tswvyim sib txeeb no yog yuav los kaus pejxeem Hmoob tej nyiaj feem ntau mus rau Meskas. Cov nyiaj 2-3 puas phav dollar muab qhovtwg los? Ntawm pejxeem Hmoob!
  Raws li George (Txhiajlis) cov lus tso tawm hauv fb, kuv nhov Lis Ceeb cov lus cem tag nrho tsev Hmoob xeem Vwj. Cov coj zoo lino yog coj* xwb. Tsis yog coj neeg! Dev twb tsis raws qab thiab, yog yuav hais qhov tseeb. Ntawm kuv, tsuas muaj tib txoj kev rau kuv xaiv xwb. Kuv tsis mua koom lawv 30 tau muaj decade los lawm!
  • 0
 11. Vajhuamsibluag added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  Tus tawv dawb ntawd yog Hmoob tus Huabtais ntag? Txhob xam kuv nyob hauv qab tswjfwm ntawm tus Huabtais no nawb!
  • 0
 12. Vajhuamsibluag added a post in a topic NYOB ZOO XYOO TSHIAB 2019   

  Kev sib cav sib ceg yav dhau los kom sawvdaws muab tso povtseg. Khaws tej lus zoo los txhimkho yus tuskheej. Thov kom sawvdaws "Noj tsis qab, nyob zoo" rau xyoo tshiab 2019 no nawb.
  • 0
 13. Vajhuamsibluag added a post in a topic MENYUAM HMOOB NTSE 2018 thiab COV HMOOB CUAMTSOOV   

  Tus pheej hais lus no ho yog leejtwg thiab na? Lawv sib cav es pheej nrog muab ib tug cem thiab thuam tas zog. Yus xav tias yus yog neeg zoo licas thiab?
  • 0
 14. Vajhuamsibluag added a post in a topic Poj Hmoob kuv phem hluas Nraug   

  Pab tu-siab kawg thiab. Neeg ntiajteb yeej tsis zoo sibthooj.
  • 0
 15. Vajhuamsibluag added a post in a topic txaj muag dhaug lawm   

  Tsis paub lub jiab ces tsis paub tham thiab tiag.
  • 0