Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

TxawjLem

Members
 • Content count

  2,543
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

157 Excellent

About TxawjLem

 • Rank
  Professional Degree 3

Profile Information

 • Gender Male

Recent Profile Visitors


4,068 profile views

TxawjLem's Activity

 1. TxawjLem added a post in a topic what is your thoughts and opinions - after reading this website   

  Most Hmong people bragged about their stories and manhoods--therefore, please do not believe any story until it is proven....LOLz
  • 0
 2. TxawjLem added a post in a topic Sib tau lawm sib sib hlub ma   

  koj ntshais tsam zoo li no lod...mloog tau...
   
  • 0
 3. TxawjLem added a post in a topic what is your thoughts and opinions - after reading this website   

  Yawmtxiv Nkaj,
  tus sau ntawd no ntshe nws yog cov hlub hlub hmoob ua twb nyob rau li koj qhabnab lawm nws thiaj li sau lus Meska li ntawd--qhov tseemceeb ces cias muab xav li Tseemmoob hais os, nws thiaj li yog tus hlub hmoob es nws muaj thiab muab tagnrho nws lub sijhawm los teeb li no rau peb coob tus tau nyeem thiab xav txog hmoob lub neej dhau los lawm xwb mas nawb.
  cov txawj sau ntawd, lawv tsi interested txog tej hmoob dabneeg li ntawd lawm os nawb.  kuv yeej pom tias, yog tom qab nws sau tag, nws coj mus rau ntiav cov txawj thiab tawvdawb kho cov lus kom zoo tshaj no ces yeej zoo txaus tiag mas.  tabsi, lub sijhawm no ces nyias tau nti nyias kaubpuab xwb ces tsuav yog yus nyeem es nkagsiab rau yus xwb os nawb.
  • 0
 4. TxawjLem added a post in a topic Hluas Nkauj Hmoob Sib Txeb Hluas Nraug Sib Ntaus Muaj ceem   

  saib tej no tag, hmoob yeej tsi nyob muaj rule of law tiag tiag ned...tos cob tsiab tsi ua ntaub ua ntawv rau lawv hlas ciam teb nyablaj mus ua dag ua zog rau suav teb los koj saib tej no xwb--hmoob tseem coj devv npua cai xwb tiag... txhom tau tsi coj mus hais rau hauv nomtswv thiab raw txoj cai--hos hmoob yeej ua kiag li hmoob li devv npua cai xwb. thaum ib tsavneeg ua tseem nyob thiab coj zoo li no ces ces yus raug tsimtxom los tsi pom qab yuav pab thiab hais zajtwg tuaj li lawm os nawb...indeed it's very sad
  • 0
 5. TxawjLem added a post in a topic Pob Tsua Xyooj - New songs...zoo txaus 6 txoj kev sibhlub   

  tus tsis puv zog no, ntxim hlub thiab zoo ua pojniam heev li ntag nawb yawm txiv nkaj...yog xeem twg?
  • 0
 6. TxawjLem added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Nyas kwv Robot,
  zoo lus nawb, yeej muaj li koj hais tiag... kuv xav kom tham lus li Peter hais ntawd los yuav tsum txawj paub tias-yog li yuav pib ua prototype li cas es thiaj li ua tau nyoobhoom, txawj ua tau riamphom zoo tshaj txhua  yam no xwb.  yog koj tsi cia koj cov neeg ua prototypes thiab muaj siab ntshaw thiab npau hmoob txog tias kuv yuav tsum sivzog ua nyoobhoom li kuv lub siab xav tiag tiag, seb ib hnub twg  hmoob thiaj li muaj nyoobhoom nrog luag caij no pob.  tsi yog nyob nyob es Meska cia li lam muaj tej riamphom thiab nyoobhoom txawj ya li niaj  hnub no.  qhov no, yog qhov kuv xav kom cov neeg ua tham tham lus li Peter Nomphiab lawv los txawj thimxav thiab paubtxog--li ntawd, kom lawv hos tseg txoj kev ua tua tua haiv no xwb. yog thaum yus tsi paub kev pib  hauvpaus mus nto ntsi ces txhob tham thiaj li tsi muaj muaj lus covnyom li koj kuv peb  hnub sim tua-ntaj li peb hmongza coj tuaj nrheeb txoj kab txoj kev no xwb os nawb.
  koj ua kwv cov lus yog lus lawm nawb, ua tsaug...
  • 0
 7. TxawjLem added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  Roob,
  yog koj yuav muab hais li koj tiag mas txaus tusiab heev--vim tias koj kuv wb tsavneeg hmoob no, luag muab siv li tej Tsiaj coj mus caum kauv thiab moslwj txog siav qhawv thiab tus tuag li cas los muaj tag.  tabsi, hnub ua tua tau Kauv thiab Moslwj lawm--tus tswv ntawm lub tebchaw ntawd tsua saib hmoob zoo li tus devv raws nqaij tibyam li yog tsiaj thiab xwb os nawb. 
  tabsi, hmoob lub siab tsi zoo thiab tsi ntse ned--hmoob tsua yog nyiam mus Chawj thiab mus Fwm luag lawm haiv xwb.  yog tus hmoob ua thiab hais mas, tus hmoob ruamm npaum li cas los tseem dhia siab dhia nqi heev li heev rau tus Hmoob os nawb.  Thaum tseem muaj cov ruamm zoo li no, ces koj kuv wb tsavneeg no yeej sawv tsi ciaj-ncaig li ntag....vim tias, leej twg sawv yuav ciajncaig ces nws mus tshum thiab mus tuaj luag txov kom hmoob rov nto rau hauv av duas lawm xwb mas nawb.
   
  • 0
 8. TxawjLem added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  what is your thoughts and opinions - after reading this website
  http://www.hmongculture.net/hmong-people
   
  • 8 replies
  • 76 views
 9. TxawjLem added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  tijlaug,
  kuv nco tias, ib cov hais dhau los lawm tias--neeg ntse tsi tshaj Naopao thiab txawj tsi tshaj Naopao lawm no nad... koj xav li cas, ziag no  Nompov thiab Povfwmyej lawv cov haujlwm hos yog rogg quavdev lawm xwb... mloog kiag Povfwmyej tham lus thawj thawj zaug txog LFC, LFF thiab HHPC xwb yus twb xobtaubhaus tshaj thaum yus lub siab xav txog pojntxoog...smiles
  yog hais li Peter Naophiab hais no mas nws yuam kev deb dhau hwv lawm aws.... tus neeg ua nws paub tham txog, tabsi tsi paub lub tswv9 thiab txoj kab rhawv kev li cas thiaj li mus txog--ces yog tus neeg tsi paubqab haus dabtsi, ncauj ntau lam tham lus xwb.
  example - luag tibneeg Meska no luag cov Inventors mas coob tshaj koj kuv peb cov hmoob no... luag tsi tua haiv thiab tua tsav, luag cias luag cov expert ua muaj txoj kev ntshaw no lawv ua lawv thiab lawv sim lawv--xyov lawv ua puas pawstsawg caum zaus thiab lub lawm thiaj li nrhiav tau tej riamphom thiab nyoobhoom zoo npaum li no coj los ua tau siv...luag cov prototypes mas xyov tuag puas tsawg caum tus lawm luag thiaj li los txog li niam hnub no. 
  peb hmoob es nyuam qhuav pib ua social invention li Xeebthawjkeeb xwb, Peter Naophiab lawv twb mua tua tuag Haiv ua ntej lawm... yuav ua li cas muaj txog hnub ua Peter Naophiab hais no... tus neeg tsi paub dabhaus ces lam kwvyees hais xwb... nws tsi paub qhov DETAILS from point A to Point B li...koj kuv peb cov hmoob ces cov coob yog cov zoo li Peter Nomphiab no xwb... tos peb ua npaum li cas los ua Xiamtag ces yog cov Ruamm tua tsov li no xwb...yog koj yuav coj los ua twb zoo xav os nawb....hehehheehe LOLz
  • 0
 10. TxawjLem added a post in a topic Tsis koom siab   

   
  • 0
 11. TxawjLem added a post in a topic Sib tau lawm sib sib hlub ma   

  cov ntawd ces nws twb tsi paub nws tus kheej lawm, sibtau los thiaj li tsi sibhlub mas mog...cov ntawd ces yog dag-deev, dag dag cias li tau lawm xwb, tsi tau raw li lub siab ntshaw ces thiaj li ua li koj hais ntawd mas mog....
  koj los yuav tau kav liam thiab os nawb, tus yus tsi tau ces yeej khuvxim os mog...
   
   
  • 0
 12. TxawjLem added a post in a topic Chim siab tuag nthi   

  yuav tsum tau txawj chim thiab mob, yus thiaj li txawj hlub yus tus kheej tshaj qub os nawb... tej niag kev chim no ces chim tsuag tsuag rau hauv siab nce kiag rau saum taubhaus tagnrho, tso npluav nrov poog rau nraum nraubqaum ces tso nws poob ntav rau hauv AV mus li, txhob tig ntsia thiab tig saib li xwb mas mog.
  dhau kiag ntawd ces ua ruamm li zoj mus lawm tom ntej, lov kiag nplooj ntsuab coj los tsuab kiag txoj me kab, mus nplawm tes si--tsi muaj hnub yuav tig ntsia rov tom qab... li no, koj thiaj li zoosiab, kajsiab thiab luag ntxhi tag koj ib simneej os nawb.
   
  • 0
 13. TxawjLem added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  Roob,
  zaag nuav tsi zoo le zaag ub lawm... qhov nuav ces tsi txawv P Trump hais txug hab ua rau cov Mexican hab cov ua tuaj lwm tebchaw tuaj es cia li tuaj nyob lub tebchaw Meska no tuabyam os nawb.
  yus lub tebchaw pluag ces yeej zoo le nuav os nawb... 
   
  koj hos tham txog cov Hmoob Christian raug tua ntawd - peb hmoob yog ib tsavneeg ruamm ruamm li koj kuv wb tham tag los ntawd.  yog li ntawd, thaum yus tau ntseeg kev caij Vajtswv losyog Christian ntawd lawm ces yuav muab hais lus loj loj thiab hais tshaj tshaj ua tseem tshaj tej Saub Hmoob lawm thiab ces luag tsoomfwm kawg yuav tsum muab tej neeg Vwm thiab Npab no tua povtseg xwb.
  tus nyablaj kiag los yeej muaj cov ntseeg Christian tib yam--tabsi, luag yog tibneeg muaj education thiab ntse..luag ntseeg luag tsua ntseeg tuaj nruabsiab thiab nruabntsw kom tau zoo nyob thiab tau txoj kev kajsiab xwb.  peb hmoob ntseeg vajtswv ces zoo kiag li cov hmoob Meska ntseeg vajtswv in the 80 and 90 ntawd ntag--tseem yuav muab yus yog hmoob thiab kwvtij neejtsa suj  kiag thaum tuag thiab tseem  hais tias yus cov hmoob mas yuav raug mus dabteg tab xwb ntag, lawv mas thiaj li yog cov ntseeg ntawd thiab xwb thiaj li yuav tau mus saum ntuj ceebtsheej no--hais lus rov ntsw yus tus hmoob phem li phem xwb.  cov neeg ruamm ces thaum pom tsi tau dabtsi ces cias li xav tias muaj tiag tiag thiab cias li ua neeg Vwm lawm--tuag los tsimnyog lawm. yus tsi ntse, txhob mus ua tej yam ua yus tsi paub txog ntawd thiab thiaj li nyob cobphuj os nawb...Roob
  • 0
 14. TxawjLem added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tseemmoob,
  18 xeem yog ua los noj mov kom tau zaum pem toj thiab haus dej haus cawv xwb los sav....smiles!  tsi tag li ntawd, mediation mas tsua yog zoo tibyam li peb hmoob niaj hnub mediated thiab xwb...
  koj puas paub Ywjsim zoo mas, Ywjsim - ua ntau  yam rau hmoob.... koj saib Dr Pobze thiab Laura Lor-Xiong cov no ces Ywjsim twb tseem tshaj ntawd rau lub sijhawm ua cov hmoob Chaofa tseem khiav tawm fwslug nce toj nqi taug--ua ua GVP cias li khiav tawm ntawm Pajkaub Hawj lawm thiab es haujlwm thiaj li tsi Vawj os nawb.
  tus tsi tau ua mas yog Txawjlem xwb os....LOLz, Txawjlem mas yog cov koom5haum political xwb os nawb...smiles!
  Roob,
  koj kuv wb yeej label tias hmoob ruamm no tib yam tiag mas nawb...smiles!  kuv twb tsi tau  hais txog hmoob tus yeebncuab xabnrauv nad---hmoob ruamm ruamm tseem ruamm tshaj qhov ruamm lawm, tus hmoob kiag tseem yog hmoob tus yeebncuab loj tshaj tus sabnrauv lawm os nawb.  ua ib tsavneeg ces tsua yog ruamm npaum li no lawm xwb, yog tshaj no ces tsi muaj lawm os Roob.
  qhov kuv muab xav xav los ces ntshe yeej yog lub ntuj tso koj kuv wb tsavneeg hmoob no ruamm tiag tiag--yog li ntawd, yus tsavneeg mas tsua yog pom rov tua yus tsavneeg kom txhob sawv ntseg thiab nto ib yam dabtsi li xwb.
  -kuv muaj ib tug txiv ntxawm nws mas tham haib kawg kiag... thaum kuv hais kiag kuv qhov reason tag xwb...nws ntsiag kiag...
  tus txiv ntxawm no nws tus ntxhais khiav ua Judge tag los no thiab tau ua Judge rau Milwaukee county ntawd ntag-- nws hais tias ua li cas hmoob tsi sib pab hmoob-- kuv rov hais rau nws tias... hmoob yog ib tsavneeg ua luag ntshais tsam yus Tshaj Luag lawm... yog li no, yuav kom hmoob rov pab koj mas tsi muaj hnub li no os nawb....smiles!
  - koj kuv wb tus hmoob no tseem ruamm tshaj tus tsiaj yog koj yuav tham txov ciaj ib Tsav los ib Haiv os nawb... Tsiaj tseem txawj los ua pab ua pawg los tivthaiv lawv... hmoob mas tsi yog li ntawd li os nawb--nws tseem yuav mus tuaj tus enemy tog rov muab koj tua kom tuag mus...thaum zoo li no, koj muab ua twb zoo saib tag ces koj yeej tusiab rau Hmoob lawm, tsua yog yus yug los ua Hmoob lawm es pheej hlub hlub lub Npe Hmoob xwb os nawb.
  • 0