Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

tub kawm

Members
 • Content count

  531
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

16 Good

About tub kawm

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Profile Information

 • Gender Male

Recent Profile Visitors


4,173 profile views

tub kawm's Activity

 1. tub kawm added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  "tseemhmoob" Peb hmoob nyob teb chaws mes kas no  lawv yoog raws li haiv neeg mes kas lawm pab pawg neeg coob los pab  pawg neeg tsawg  puav leej mus nrhiav lawv tus huab tais lawm xwb nawb  pab pawg neeg tsawg mus ntseeg vaj tswv feem coob lawm lawv mus sib sau yuav meej mom xib fwb , passteurs; Dr  vaj tswv lawm ne ,lub xaj phas xeem los yog yawg loj tsim tsa los kom tau huab tais hmoob xwb os koj puas paub maj lov hmoob tus huab tais  nws yog leej twg  lawm ! tom qab "GVP"lub vision no " raug yeeb ncuab muas tau lawm > yawg loj ntshai heev li nws thiaj  tshem tsis tau 18 xeem lawm xwb yog  yawg loj tshem tawm hnub twg yeeb ncuab  liab yuav tsis tseg  yawg loj tsev neeg  hlo li lawm  1qho = kuj cuab twb raug poob lawm tig tsis tau rov sawv dua lawm 2. qho  teb chaws twb xa tau cov yeeb ncuab tuaj caum tau  yawg loj nyob mes kas teb coob li coob  yawg loj thiaj tso rau mes kas yawg loj tus (C.I.A.) pab  luag thiaj coj  mus ceev tseg kiag li peb hmoob pom thiab paub los lawm < niaj hnub no peb  cov koom tes ib txwm nrog luag los >kom plam mus  raws li tiam 21 no mam hloov tus kheej yoog raws lub teb chaws thiaj yuav dim tau yeeb ncuab  yav pem suab lawm xwb nawb hnub twg tshuav tej me nyuam ntawm kuj cuab thiab =teb chaws los nkag tau ua ke  yog nrog mes kas tawm suab los xaiv tsa nrog haiv neeg hauv lub teb chaws mes kas  hnub ntawd peb thiaj yeej thaum no peb mam li los sib pab koom tse ua pawg  thiaj muaj yeej mus nrog luag ua nom ua tswv hauv lub teb chaws peb nyob > haiv neeg mes kas dawb luag hlub peb hmoob heev li  40 xyoo xwb hmoob twb muaj nce qib mus nrog ua (senasteurs) qib siab thiab (senateur) xeev  lawm cov no thiaj yog qhov peb "GVP" lub (vision) yeej > cav kab phav yeej= tog: aib noob nias los hav xaj ) hnub ntawd peb hmoob mam los sib hlub thiaj  tau txais huab tais hmoob  tiag: NCO NTSOOV TIAS "HUAB TAIS HMOOB " twb nqis los yuav  txog hmoob tiagtiag:
  • 0
 2. tub kawm added a post in a topic xav kawm lus Thaib   

  zoo siab heev li os  koj tseem teb kuv paub ua rau kuv zo siab tias xyooj neb tseem nrog kuv ua pa li qub thiab no yog tau ntsib xyooj n o piav rau nws paub os :
  • 0
 3. tub kawm added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  "victor" auj koj puas yog tus phooj ywg hmoob uas nyob rau fab kis teb ne? koj lub (vision) hais yog nkaus li kuv tus phooj ywg nyob fk teb piav hais tias nws tus phooj ywg 'vt' lub siab zoo heev li    yog xav pom xav paub kom kuv nrog nws mus xyuas nws tus phooj ywg nyob rau < london> mus rau < fk> 3 teev xwb txog lawm:tau 6 lub hli tom qab kuv tus phooj ywg hais tias koj tsis mus ces zaum no nws mus nyob lawm mes kas teb no ua rau kuv tu siab kawg  vim tsis tau pom kev phooj ywg siab zoo li no = kuv tus phooj ywg ho piav txog nws muaj dua 1 tus kwv tij coj tau lub siab hlub haiv neeg tawv dawb  tus phooj ywg no ua phooj ywg rau 1 nkawm niam txiv fk  2 tus tau cog lus hais tias = sib pauv poj niam pw ua ke no ces tus phooj ywg fk  yog li sau ntawv kos npe cog lus txhob muaj kev ua phem rau yav tom ntejno; ces 2 tus sau ntawv  kos npe cog lus tas 2 tu thiaj sib hloov poj niampw ua ke 1 hmo tab sis tus fk mas nws yeej hais ncaj nraim rau nws poj niam kam lawm ho tus hmoob ces tsis qhia tus poj niam  txog hmo ntawd 2 tus mus ces tus phooj ywg fk nce txaj mus nrog tus poj niam hmoob pw ces tus poj niam hmoob licia li kam nrog pw ho tus poj niam fk ces tus txiv hmoob mus nce txaj nrog poj fk pw li 15 feeb hnov khob qhov rooj mus qhib ces  tub ceev xwm ntse coj mus nkag nkuaj lawm hnub tom qab poj niam hmoob ces tus fk kuj coj mus nyob ua ke tom nws tsev lawm coj mus ua qhev so( Ménage) ua qhev tuag nthi tau 4 lub xyoo tom qab tawm los yim hmoob ces puas tsuaj tas cov me nyuam fk muab mus ua me nyuam luam lawm hos poj niam ces mus ua fk cev qhev sab kawg kiag  thiab ntoo ntaus tus poj hmoob no tuag ua ntej tus txiv  tawm txim; hajhajhaj
  • 0
 4. tub kawm added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  "tseemmoob" koj tham txog  hmoob lub neej rau yav tom ntej = yuav li peb yawg hlob "GVP"qhia meej npaum no  tseem thuam cem rhuav yawg loj lub (vision)> yog li koj hais nyob lub caij hmoob nyob hauv <kuj cuab > yeej raug li "GVP" lub (vision) mas tis yog kuv thuam thiab kuv rhuav os  thaum peb nyob kuj cuab mas txawv  qhov peb tuaj nyob  teb chaws < kuj cuab *** thiab *** teb chaws > mas sib txawv deb heev li lawm nawb > lub teb chaws mes kas peb nyob no yog teb chaws koom tshaj pej xeem  ne!!!!!tus yuav los coj  yog tus muaj ,tus khav theeb ; thiab pab pawg coob222 xwb thiaj yuav yeej pab pawg  neeg tsawg  tsis muaj hnub yuav sawv tau los tswj kav tau teb chaws = muaj li (JOLN- KENNEDY)yog  mes kas 1 tus tuam thawj ntawm pab pawg neeg tsawg muaj kev ncaj nceeg pub rau pej xeem < qhov kawg tsev neeg no raug  puas tsuaj mus tag > los ntawm pab pawg  tseev tsim tsawg 22. peb hmoob mes kas yuav sib hlub sib sau tau los ua 1pab pawg peb txhob muab lub (vision) kuj cuab los coj hmoob lawm  peb yuav tau muab lub xaj phas 18 xeem no tshem tawm  peb tig los yoog feem coob poog thiaj yuav sawv tau mus rau yav pem suab = pab pawg coob thiaj kam lees txais pab pawg neeg tsawg los sib koom ua hmoob  yav pem suab hmoob thiaj kam lees muab lub hwj chim tso pov tseg tau  nawb  nov yog kuv pom xwb  tej zaum ho yuav raug los  zam lub tsheej os
  • 0
 5. tub kawm added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  Hmoob ywj pheej lub "vision" tsis thooj Hmoob tswv pheej = tsis muaj sib thuam  txog koj txog kuv li os  tham  raws hmoob lub "vision " 1tiam  rau 1 tsheej xwb  tsis nkag siab ces zoo li sib thuam xwb = Hmoob mes kas lub zeem muag  tsam muaj xaj phas 18 xeem  luag coj txawv cov Hmoob nyob muaj teb chaws = nyob nplog =nyob suav; nyob nyab laj = luag nyob zwm rau thawj tswj hau zej hau zos  tsis muaj  tawg ua pab ua pawg li hmoob mes kas= hos hmoob mes kas lub zeem muag xaj phas 18 xeem nyob zoo nkaus li 1 leej txiv yuav 18 tus poj niam nyob rau 18 tus poj niam no cov tub cov ntxhais 9 leej tub 8 leej ntxhais  tsis muaj hnub yuav los sib sau ua ib tsev neeg li = niam 1 cov tub ntxhais yuav tau  mob lub siab chim siab npaum li lawv niam  raug leej txiv tsim lawv niam lawm ntag = niam 2 yog 1 leej niam txiv hlub dua muaj 3 leej tub 2 leej ntxhais  lawv nyob muaj txiv hlub  leej txiv yuav yuam kom niam loj cov tub ntxhais los mloog pab tsawg puas yuav muaj hnub kam = yog li leej txiv pom tsis sib hlub lawm yuav tau yuav dua niam 3=  1 leej tub 2 leej ntxhais ;yuav kiag niam 4 muaj 6 leej tub 1 leej ntxhaishaj yam puas tsuaj ua ntu zus leej txiv thiaj yuav dua niam 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 thiab 18 leej  ntawm tus tswv 18 tus poj niam no  yog nej hmoob mes kas  tus txiv  yuav kom cov tub ntxhais mus mloog niam 3 tus tub xwb no  ua li nej hmoob mes kas xav hais tias (GVP) lub (vision) 18 xeem no 1./. puas ncaj ncees rau haiv neeg hmoob = 2./.pab pawg kwv tij coob puas muaj hnub los hwm tus tub hmoob twm zeej ntawm leej txiv hlub niam 3 tus tub nws coj yog tsis yog los cov coob yuav tsum mloog mas tsis muaj hnub yuav mus tos 1 leeg ! ntiaj teb luag vam meej los yog los ntawm coob tsis yog los ntawm 1 leeg!peb  hmoob yuav tau  ua twb zoo xav los ntawm 1 leej txiv muaj 18 leej poj niam  leej txiv hlub niam 3 tus tub  1 leel - niam 4 muaj 6 leej tub;niam 6 muaj 4 leej tub ;niam 7 muaj 11 leej tub !niam 8 muaj 3 leej tub :niam 9 tsis muaj tub muaj 9 leej ntxhais;niam 10 muaj 15 leej tub ;niam 11 muaj 7 leej tub  18 leej niam cov tub coob kam mus hwm niam 3 tus tub twm zeej no tom ntej no mus (GVP)  lub "vision" tej zaum hmoob mes kas yuav sawv vam meej thiab  txhais kauj mus pem suab tau  nej cov coj ntawm 18 xeem hmoob los lawm  ho pab xav thiab hlub hmoob kho dua  lub zeem muag hmoob tiam 21 no mus *cov kwv tij xeem hmoob coob yuav tsis lam txo hwj chim thiab meej mom vim ntiaj teb vam neeg coob lawm xwb luag muaj hau kev mus koom tswv zej tswv zos muaj tas txhua xeem hmoob los koom thawj hau zos thawj hau sawv cev pej xeem lawm thiaj yuav ncaj nceeg rau hmoob*
  • 0
 6. tub kawm added a post in a topic Happy late Valentine's day rau nej os!   

  "tsausnti" ua cas koj hais li naj los? txog   "valentine" ces twb yog  lub caij poj niam yuav khiav nrauj  txiv  es koj thiaj kho kho siab tsam poj niam khiav no los?
       Kuv  tsis kho siab  li koj hais os nawb  tab sis kuv  ntxub  hnub =valentine no heev li os < vim yog hnub poj niam  khwv nrauj txiv ; kuv yog txiv neej  li "valentine" kuv tsis nyiam deev ,tham luag poj niam ; rau qhov kuv pab  cov txiv neej  mob siab heev rau lawv  cov poj niam muab lawv nrauj  tas cia cov txiv ua yawg nrauj  lawm:
  • 0
 7. tub kawm added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  neeg lub siab =yuav nyiam  npaum cas los hlub li cas los ib vuag dua xwb < muaj nyiam; muaj dhuav muajhlub ; muaj ntxub ;  muaj1 tus poj niam hmoob nyob rau colora do  thaum hluas nws tus txiv saib nws zoo nkaus li ib tu niam qhev xwb tsis pab , leej niam khwv kom tau nyiaj los them vaj tse ,them nqi dej nqi taws xob leej niam mus ua hauj lwm 2 txoj los tus txiv  nyia yug qaib tso qaib sib ncaws sib ntaus xwb tseem cem ua ntu zus qhov liam : muaj ib hnub maiv tsab raug kub nyhiab los ntawm nws txoj hauj lwm  lub companis kub nyhiab  lub thoob "GAZ" tawg kub nws lub cev phem tas  tab si leej txiv mam paub tias leej niam 2 txhais tes nyiaj yuav khwv tsis tau lawm tsis hlub kiag = muaj hmoo tom qab kho zoo mam mus hais foob lub "companis" thiaj yug thiab yuav tau txais ua hauj lwm mus kom txog nws hnub laus tus niam no thiaj txiav txim siab muab 1 txoj hauj lwm tseg mus kawm ntawv  tus ntxhais thaum hluas tsis tau kawm ntawv li mam tuaj kawm ntawv laus nyob mes kas xwb 15 lub xyoo  nws kuj kawm tiav txhum tau " P.H.D. P; leej txiv txoj kev tsim txom tus niam saib tsis tau niaj hnub  yug qaib tsis hloov   zaum no yog ib leej niam  tau nce qib mus ua 'professeur'qhia ntawv  science - geographie) tus txiv txoj kev liam  tseem saib tsis muaj nqis hlo li  thaum kawg thiaj raug hloov mus nyob muaj :kev  lij choj vaj huam  meej mom siab   ib tsoom txiv neej nej lub siab  xav li cas niaj hnub poj niam thiaj pheej mus deev hluas  1. yog txiv neej tsis hloov siab  pom poj niam yog neeg 2. muab poj niam los nrog tuav meej mom 3. pab thiab hlub li niam lub siab  puas yuav zoo los tseem tsis zoo ????????????????? 
  • 0
 8. tub kawm added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  Thaum hmoob nrog suav sib tua muaj yeej los ntawm kev thooj siab koom pab koom pawg Tom qab muaj yeej suav lawm cia tsa muaj cov thawj coob los sib pab no tab sis yuam kev lawm muaj 1 pab tsis txaus siab thiaj ntxeev siab yog pab nyob hauv tuam thawj tswj ntag muab kiag tus tuam thawj tua kiag ces mus nyo hau rau luag tej zaum suav yuav muab nom rau nws ua tuam thawj no = suav txais tau kiag tuam thawj lub taub hau  los saib yog lawm tiag  ces suav coj loo mus caum hmoob qab roob hau hav puv tua hmoob tuag ua pawg lug cia thiab muab nws tua kiag  nws thiaj tau lub npe ua tuam thawj lawm =1965 Gvp los tuav tshooj 2 yog 3 luv xeev = 1. xeev khuam 2. huam phas .3.phoos sam lis = muaj 25 lub yeej tub "R.O.G." yl saib 1 leeg  nyab laj tuaj tua tsis muaj swb = 1968 yl hlub hmoob heev nws xav tau lawm yuav tau muab 1 xeem 1 tu ua =col  nyob hauv looj ceeb  ua rau cov tub "R.O.G" zov yeej  sib tua cov thawj tswj khiav los sib txeeb ua =col  noj nyiaj  tso cov yeej pov tseg tag  sawv daw los nyob looj ceeb xwb  yl hais tsis tau lawm thiaj muab =col raws li tus peev xwm los 25 leej  col -plaine=20 leej lieucol 50 leej comm=  leej twg los tau nom ntshai tuag lawm sib tw khiav los nyob noj nyiaj lawm xwb  yl thiaj ua siab swb tshooj 2  = tuaj nyob mes kas teb yl paub lawm tiag hmoob yuav kam koom tes lawm thiaj tsa 18 xeem los cais  pab cais pawg sib cav sib ceghais tsis sib nkag xeem twg los khav kev txawj ntse los tawm tsam  kom txog hnub tsis muaj yl lawm hmoob mam pom  lub zeem muag tshiab los kho hmoob = tab sis hmoob feem coob tseem pom yl lub  reform  zoo yuav mus coj tau los kho tau hmoob li cas? peb hmoob nyob mes kas  lub zeem muag pem suab  no sawv tau muaj tab sis txhob siv  yl cov teeb meem  rov muab yl lub peev xwm los kho thiaj tau = 1 tshem  xaj phas 18 xeem 2. xaiv cov koom haum los sib koom ua ke 3.cov koom haum los tsim tsa 1 lub tuam txab txiaj los pab hmoob  pom tias tej xwv tsheej no yuav ploj mus 
   
  • 0
 9. tub kawm added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  hmoob mes kas lub xaj phas 18 xeem yog kev sib tawg  cais pab cais pawg kom tom ntej no hmoob tsis muaj kev sib koom tes nyob rau 1840 < lis vam meej sawv tua suav zaum kawg > lis vam meej tsa hmoob 9 xeem ua qhov loj  11 xeem nyob thoob toj roob hau pes  ua txaj zeb  txua hneev coj xub tshuaj > thaum no 11 xeem thiaj mus cuag km suav pab  caum pab hmoob nyoos tawm teb chaws < thaum no 9 xeem hmoob khiav txog twg rau suav tua tuag yuav luag tu noob qhov kawm thiaj khiav rau nyab laj teb los hwm rau haiv neeg cob tsib los yuav poj ncuav  poj ncuav thiaj xaws ris ncuav rau hnav  pab pawg 9 xeem no muaj 1 xeem tsis yeem hloov tsoos cov ncuav  cobtsib pab tsi tau mag vietkoom tua tu noob hlo tshuav 8 xeem hmoob uas niaj hnub no yog hmoon dawb ntag  poob los rau 1894 thiaj txav los nyob ciam teb nplog nrog haiv neeg ncuav  thiab nplog  pub rau fab kis nkag mus rau nplog teb  fab kis sau se tuaj hmoob thiaj rov sawv tua fab kis dua hmoob thiaj rov raug tua dua  hmoob thiaj plam  xaj phas xeem hmoob txij hnub ntawd los lawm < kiab toom -lis foom -ntxoov kaim- txhiaj fom vaj-soob ntawm = lawv rub hmoob los ua neej tsa lawm xwb  tsis muaj xaj phas xeem los txog ntuav rau 1975   seb peb hmoob pom li cas yuav nyob rau mes kas teb rov muaj hmoob dua 
   
  • 0
 10. tub kawm added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  1 tiam tsis xws 1 txheej neeg los tshwm sim nyob rau lub ntiaj teb no  peb yawg loj cov lus qhuab qhia yeej tseem ceb rau peb hmoob tiam 20 no lawm xwb yog muab tiam 21  luag yeej liam tshaj tus tsiaj lawm los mloog lawv yuav tsi tau = lawv liam tshaj yog tus tsiaj kiag twb tsis yaim poj niam kuv phem txhua22 hmo sib  deev  sib kuv phem = nyob li peb tiam 20 peb ua nom ua tswv los ntawm tus poj niam tiam tus txiv yam nkaus li nws tus huab tais ntuj  yuav pw tseem muab plaub hau los sov tus txiv mam los pw ho tiam 21 no poj niam tseem muab plaub kuv phem chais tas  thiaj zoo rau tus txiv yaim yog tsis yaim ces nrauj kiag mus foob kom tus txiv khwv nyiaj them pab niam tub txog hnub tuag yuav ua cas mloog  gvp cov lus tau li cas
  • 0
 11. tub kawm added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Teb chaws "koom sam" ces mag ntaus tas  los nplua tau nyiaj 2/ 3 :Teb chaws "koom tshaj" ces poj niam mus deev hluas tas los tseem mus foob kom tus txiv raug them nyiaj yug me nyuam kom puv 18 xyoo thiab =   ua li cas thiajhaum 2 tog = poj niam thiab txiv neej ne?????
  • 0
 12. tub kawm added a post in a topic Bon Xiong Tsab Ntawv Cem thiab Xav Mus Khawb G. VP Cov Pobtxha Los Hais Plaub Dua   

  hajhajhajhaj= Hmoob  no  zoo li hais tias cov tub kawm tau raug yawg loj pab los lawm  lawv tsis nco lub txiaj ntsig=  cov tub tsis tau txais kev pab ntawm yawg loj dua lawv xav tau txiaj ntsim = thiaj ua rau cov tub kawm tau txais kev pab los  muaj kev chim  lam tau lam cem lam tau lam hais lus phem = tub hmoob dhau hiav txwv ces hlwb qauj tas lawm thiaj tsis paub luag lub txiaj ntsig lawm  leej twg  ua leej twg ris
  • 0
 13. tub kawm added a post in a topic nyob zoo   

  "Yajceebtshiab"ua koj xeeb cim os" hnub no txaus siab heev rau lo lus "nyab xeeb" rau lub xyoo  2018. pub kom peb haiv hmoob rov sawv ciaj  los tau haiv ; vam tias hmoob lub neej pem suab yuav vam meej mus xws luag =tshaj meej mus thoob ntuj  ***********  
  • 0
 14. tub kawm added a post in a topic Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.   

  Yog nyob mes kas teb no  mas leej twg muaj npe tus ntawd thiaj muaj feem cuam  niam tais yawm txiv yuav muab tub tsis muaj los yog tsis muaj npe txawm tias hnub niam tais yawm txiv nto 120 xyoo mus lawm lb tsev yog tus ntxhais vauv lub lawm xwb = 1 qho los yog tias tus ntxhais tsis yeem them nws muaj cai muab muag yog nws them mus li 15 lub xyoo lawm muaj cai mag lub tsev mus 2./ .TEB CHAWS MES KAS NO YOG LEEJ TWG UA TUS THEM NQI TUS NTAWD MUAJ CAI + nws yuav laij tus dab laug yau tawm tsev los tau 
  • 0
 15. tub kawm added a post in a topic Nom Hmoob Meskas mus noj 30 nyob Suav teb.   

  Thaum twg hmoob mes kas siv tsa yawg los ua nom hmoob nyob mes kas lawm ne? pom yawg no nws tsis yog nom laiv  tsuas yog hmoob mes kas  xwb sav = qhia rau nej hais tias peb hmob mes kas tus nom mas yog (donal-Trump )xwb nawb
  • 0