Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Taw Qhia

Members
 • Content count

  357
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

144 Excellent

About Taw Qhia

 • Rank
  Bachelor Degree 2

Recent Profile Visitors


6,490 profile views

Taw Qhia's Activity

 1. Taw Qhia added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  Great Wall of Trump Destroys Butterflies
  I voted for Trump. Now his wall may destroy my butterfly paradise.
   
  https://www.google.com/amp/s/www.washingtonpost.com/amphtml/outlook/2018/12/17/i-voted-trump-now-his-wall-may-destroy-my-butterfly-paradise/
   
   
  Nyob zoo cov phoojywg, 
  Nej xav licas txog tus lajkab/phob ntsa Trump yuav tsim los thaiv neeg nram qab teb? 
  Kuv pom tias tsuas zoo rau tam sim no xwb thiab zoo rau US xwb, tsis zoo rau tom ntej no thiab tag nrho sab ntuj no mus rau lub ntiaj teb.  Tsab xovxwm saum toj no tsuas yog piv txwv rau cov npooj npaim (butterflies) xwb.  
  Peb ua tib neeg nyob, peb puas muaj cai thaiv peb lub tebchaws, kom cov neeg txomnyem, nrhiav noj nrhiav haus, raug tsim txom nkag tsis tau? 
   Peb Hmoob yog ib co neeg tsiv zoo li no thiab.
   
   
  • 1 reply
  • 33 views
 2. Taw Qhia added a post in a topic TXOJ KEV LAUS - laus kom txaus siab   

  Robot,   yeej muaj tseeb li koj hais, vim tiam tam sim no sawv daws kov phone tas li xwb,  ua rau tib neeg paj hlwb qauj zuj zus thiab tub nkeeg zuj zus ces zoo li tiag.  
  • 0
 3. Taw Qhia added a post in a topic TXOJ KEV LAUS - laus kom txaus siab   

  Robot, tsis xav kom peb cov neeg puas tsuaj ces lam sau tej niag kev xav no ntsaws rau tej nyuag qhov tsaus tsaus seb puas muaj neeg khaws siv xwb.  Ua tsaug koj teb.
  • 0
 4. Taw Qhia added a topic in Love & Relationship ( Kev Hlub , Kev Phooj Ywg )   

  TXOJ KEV LAUS - laus kom txaus siab
  Ib tsoom phoojywg, peb txoj kev ua neeg ces yog nyob raws sijhawm xwb.
  Lub sjhawm thaum yau (Time of innocent) , sib caum, ua si vig voog rau ub rau no, lom zem xauv npo, tsis nco txhawj xeeb txog dabtsi, noj dabtsi twb qab tag, nco ntsoov leejniam txoj me kev hlub yus rau nws lub me xub ntiag, sov so, xav txog kua muag ntws si. 
  Txoj me kev ua hluas (Time of Love), kev sib dib, kev plees kev yig, sib daj sib deev, ua siab dhia tig2 toog2, tso dag tso luag, tsis muaj kev mob nkeeg, kho siab zim rau nruab siab.  Xav kom nyob li ntawv mus tag ib sim, txhob txawj laus. 
  Txoj me kev laus, tshua txog lub neej thaum yau ua luaj, khuvxim lub neej hluas kho siab zim.
  Cov me phoojywg txhua tus,  peb cov neeg puav leej los daig rau theem laus no tag, tsis paub laus kom txaus siab, tsim nyog ua ib zaug neeg.  Sawv daws niaj hnub tshua txog yav dhau los xwb, lub siab thiab lub hlwb tsis xav laus raws cev nqaij cev tawv thiab hnub nyoog, ua thiab ua ces rov mus yuam kev ntau yam, ua lub neej rov qav rov quav, txog thaum kawg neej piam sij tag.  Tuag tau tej tug ntsoos ntsoos, ntsej muag chim chim siab cia.
  Txoj kev laus (time of peace), yuav tau laus kom tsim nyog, laus kom txaus siab, ua  qauv zoo rau tej xeeb leej xeeb ntxwv, kom tsim nyog luag nco thiab tshua, tsim nyog ua ib zaug neeg:
  1.  Ua ib siab, tso tseg txoj me kev hluas.  Ua neej raws sijhawm.  Txoj kev laus yog sijhawm rov ntxuav tus kheej kom dawb huv, lwm tiam thiaj tau rov los yug ua neeg tsis muaj thuv muaj txim.
  2.  Cob pug, cob qhia cov menyuam yaus thiab tej hluas kom ua neeg dawb huv, ua neeg zoo thiab ncaj ncees.  Tsis raug mob raug nkeeg.
  3.  Ua dejnum pab suav daws, li yus ua tau.
  4.  Tso tseg txoj kev plees kev yig, kev xav phem xav qias pov tseg zuj zus, txoj kev paub kev pom thiaj loj hlob, thiaj rub tau lub siab ntev, pom deb pom dav.  Muab hais los ces yuav tau xyaum ua haujsam zuj zus lawm.
  5.  Meditate rau txoj kev zoo, yus lub paj hlwb, lub cev thiaj nyob tus, pom qhov tseeb, tsis muaj mob siab ntxhov plawv.
  6.  Mus taug kev kom yus cev nqaij thiab roj ntshav khiav zoo.  Thiaj laus tau tsis muaj mob nkeeg.
  7.  Thaum tso txoj kev plees kev yig tseg tas, txoj kev hlub hauv NRUAB SIAB mam li txhawv tuaj tau.  Kev hlub nruab siab, tsis yog kev daj dee.  Rau yus tus txij nkawm, ces yog kev khwv iab khwv daw, noj qab noj tsuag ua ke, sib pug peem lub neej los txog niaj hnub no.  Thaum koj muaj kev hlub nruab siab tuaj, koj mam txaus siab rau koj lub neej, txaus siab rau yus tus txij nkawm, txaus siab rau yus tej menyuam, txaus siab rau txhuam yam yus muaj thiab tsim tau, thiab mam txawj hlub neeg tuaj.  Luag mam tig hwm yus thiab saib yus muaj nuj nqis.  Nov yog txoj kev hlub rau thaum laus, luag hu tias "compassion" no lawm.  Txawv txoj kev hlub thaum hluas.  
  Lam muab txoj kev xav tham rau suav daws.  Yog nyiam raug no ho coj mus tham thiab txhim kho ib tsoom phoojywg sab nrauv.
  Txoj kev laus ces mloog cov yas suab li nram no ntau lawm xwb, cheb ntxuav tiag seb lwm tiam yug puas tau rov los ua ib tus zoo neeg.
   
  • 4 replies
  • 91 views
 5. Taw Qhia added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  tseemhmoob,
  Ua tsaug koj ntaus lo lus no rau sawv daws tawm tswvyim.  Raws li kuv pom mas Hmoob tsa tsis tau tseem hwv (government) vim yog nyob luag tebchaws, peb tsuas tsa tau pab pawg (party, organization) xwb.  Tsa koomhaum, thaum nrug tau tebchaws, muaj pejxeem mas mam tsa tau tseemhwv.  Tiamsis thaum muaj koomhaum npaj nrug av lawm yuav tsum npaj muaj qauv tseemhwv tos.
  Hmoob tus qauv tseemhwv ces nws yog ntuj qhia nawb, tsis yog sawv daws tawm tswvyim txua tau, vim Hmoob muaj kee tiam zim txwv.  Zimtxwv no yog sijhawm los kav ib quag ntuj.  Yog lino tus qauv tseemhwv loj thiaj yuav tsum yog txhawv pem ntuj los (txhais tau tias yog los ntawm cov saub txuas tau ntuj lus los).  Neeg tsim xwb ces tsis raws li lub quag ntuj lub sijhawm ntawv, yuav kav mus tsis ntev thiab tsis dav.  Txhua tus tseemhwv loj puav leej yog tshwjsim pem ntuj los lino thiaj tswj tau ib quag ntuj, tiamsis luag yog neeg ntse, luag zais luag txojsia tob heev, tsuas qhia daim tawv rau sawv daws xwb.
   
   
   
   
  • 0
 6. Taw Qhia added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Roob,  Sab twg muaj neeg, muaj tub rogg, muaj av ces twb yeej cai 90% lawm.  Lus Asmesliskas hais tias "possession is 9/10 of the law."  Txha yog dabtsi?  Txha yog tub rogg ntag.  Ntiaj teb twb paub tias Hmoob muaj cai, tsuas yog 99% Hmoob tsis paub Hmoob li cai es niaj hnub mus qw xwb.  Txawm Hmoob muaj cai txij ntuj los Hmoob twb tsis kam ntaus nrov tawm tsam li ces luag yeej tsis quav ntsej txog.  Tam sim no cai nyob ntawm ntsis riam phom lawm nawb.
  • 0
 7. Taw Qhia added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Hmoob nis Hmoob, ua licas yuav tais caus ua luaj li os Hmoob!  Tsis ua tawv qhawv tua thiaj yeej cai, tua kom tau teb tau chaw nyob, niaj hnub qw thiab khiav rau ub rau no kom tau zoo noj tau zoo haus, zoo li pab niag tsiaj.  Yog kuv los kuv yeej yuav rho qws ntxiv rau cov neeg huab noj huab haus zoo li no.  LUAG TSIM TXOM YUS TXOG TAV NO CES TUA LOS MAS!!!  NTSHAI TUAG UA LUAJ LI.  NEJ TXOJ CAI YOG XUAS RIAM PHOM TIV THAIV TUAG NTHI NEJ CAI THIAJ SAWV XWB NAS.  TSIS YOG LI CES NEJ COV LUS TSIS MUAJ NUJ NQIS LI OS.  Tsis txhob qw qw kom neeg ntiaj teb pab ib co niag neeg tais caus, tsuas qw xwb, ua tsis tau ib nyuam yam dabtsi li.
  • 0
 8. Taw Qhia added a post in a topic LIS CEEB RAUG BANNED MUS HAUV HMONG CULTURAL NEW YEAR   

  Lawv lub Fresno fairground no cav txawj ntse tuaj laim yom, xyoo no mas ntsu tas kev li.  Ua rau Hmong cov niag koomhaum tuag tas.  Lub niag Hmong Culture ntawv los them ntau ntau ces yuav kav tsis ntev thiab tiag.
  • 0
 9. Taw Qhia added a post in a topic MENYUAM HMOOB NTSE 2018 thiab COV HMOOB CUAMTSOOV   

  Kav liam lau.  Tus tub no yeej tshaj lij, tsuas yog tsis muaj tus noj taus hais tau, qhuab qhia thiab tswj kom txhob puas tsuaj xwb.
  Peb Hmoob ces yog Tswv Ntuj teev ntshav, yug los yeej muaj coob leej ntau tus menyuam txawj ntse, tsuas yog tsis muaj tus qhuab tus qhia, txog thaum kawg thiaj piam sij coob leej ntau tus.  Ua rau Hmoob tsis ciaj neeg.
  • 0
 10. Taw Qhia added a post in a topic MENYUAM HMOOB NTSE 2018 thiab COV HMOOB CUAMTSOOV   

  Robot,
  Yog kawg.  Tos hais li, kuv paub coob leej ntau tus heev, cov neeg uas thaum yau mas ntse thiab pha sawv daws ua li ub li no, ua thiab ua ces siab tsis ncaj plawv tsis tus.  Tus mag kaw los muaj, tus deev luag poj yuam luag sev los muaj, khuj noj khuj haus, ua luam txhaum cai yam, ua ua poob nthab tas.   Txog thaum kawg, tshuav cov neeg tais caus lawm xwb.  Tib neeg ces yog thaum laus tseem nyob tus yees thiaj mam li xam tau xwb mas.  Tsis hais luag, tsis hais yus.  Yus twb ntseeg tsis tau tus kheej kiag thiab.
  • 0
 11. Taw Qhia added a post in a topic MENYUAM HMOOB NTSE 2018 thiab COV HMOOB CUAMTSOOV   

  Zoo thiab tsis zoo thiab.  Tseem hluas ces ntse ntiav thiab tab tom lob lob plaub rau niam txiv ris xwb.  Thaum twg 50 lub xyoo tseem nyob tus yees, tsis qaij qaug thiaj xam tau, thaum no dhau ces ntse tob heev li lawm lau, tiam sis 1-2% neeg thiaj txog li xwb.
  • 0
 12. Taw Qhia added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  Hmoob tej kev ntxooj no ua rau kuv nim xob xob plaub hau heev li os.  Tiam sis hais txog tus yawg dawb hau no, kuv tsuas xav ua tsaug rau nws txoj kev hlub tshua thiab xav pab Hmoob xwb.
  • 0
 13. Taw Qhia added a post in a topic Pas dej ua electricity tawg - LAOS   

  tseemhmoob,  tam sim no tus vajtswv yog Hmoob thiab pab hmoob lawm hos.  Vim Hmoob yog vajtswv teev ntshav, thiab thiaj yog cov ntseeg vajtswv tuag nthi lawm xwb, lwm pab pawg neeg ces luag ntse dhau lawm, lam siv vajtswv lub npe ntxias thiab tswj tib neeg xwb.  Lawv lub siab tsis ntseeg tiag.
  • 0
 14. Taw Qhia added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  Robot, lub ntuj tam sim no, yog leejtwg hais ntau ces yuav swb,  phov ntau ces yuav tuag xwb.  Tus ntias lawyer mus foob tseem hwm Nplog tim UN los muaj, tus muab tawv dawb tsa ua vaj saub los muaj, puav leej yog ua rau Hmoob tag nrho, tiam sis yog ua saum daim tawv xwb.  Tsis pom kev, ces cia nyias phov nyias tas zaj tas zog, thaum twg tsis muaj neeg ntseeg, tsis muaj neeg poo lawm, thiaj mam paub thiaj pom qhov tseeb.
  • 0