Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Taw Qhia

Members
 • Content count

  275
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

141 Excellent

About Taw Qhia

 • Rank
  Bachelor Degree 2

Recent Profile Visitors


4,661 profile views

Taw Qhia's Activity

 1. Taw Qhia added a post in a topic Tuag lawm los tseem tau nom loj ntxiv.   

  Sawv daws puav leej tau mus ua huabtais thaum tuag, vim Hmoob cov lus foom kom, foom txhuas tus kom mus ciaj huab tais.  Tam sim no nyob Asmesliskas, txhua tus yog huabtais lawm, thiaj mob taw vwm, ntshav siab, ntshav qab zib, thiab mob raum li huabtais. 
  Tom ntej no yuav foom kom mus ciaj president (emperor).  Ua president mas khwv heev, mob siab ntxhov plawv, plaub hau dawb sai li Obama ntag.  Yuav foom mus ua tus thawjcoj twg thiaj txaus siab ne?
  • 0
 2. Taw Qhia added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Nej cov tswvyim yuav los txhim kho Hmoob puav leej yog tas.  Thaum hais raws kev chim thiab kev sib liam ces leejtwg los yeej yuam kev tas.
  • 0
 3. Taw Qhia added a post in a topic SAB NTUJ TIM UB YUAV SAWV ROGG   

  KOOBPOVTXUJ,
  KOJ HAIS TAU YOG KAWG LI LAWM.  KEV KUB NTXHOV YOG OPPORTUNITY RAU COV NEEG TSIS NTSHAI.  TSUAS YOG QHOV OPPORTUNITY TOM NTEJ NO HMOOB USA TSIS SIB TW RAU QHOV SIV RIAM PHOM, TIAM SIS YOG SIV TXUJ THIAB KEV UA ZOO LAWM XWB.
  • 0
 4. Taw Qhia added a post in a topic HMONG STATE/TEBCHAWS TAWG TAG LAWD   

  kuv twb hais tias hla dej hle khau, tsiv tebchaws chaw yuav tau hle hau.  Saum yaj los txwv nruab yeeb los thaiv.  Leejtwg mus los raug teeb meem.  
  Hais txog Hmoob Tebchaws ces cia lawv phov lawv lau, vim tsis phov ces yuav tsis paub tsis pom Hmoob lub tebchaws.
  • 0
 5. Taw Qhia added a post in a topic .   

  Ua tsaug Zeejneeg, uas koj muab sau rau hauv no kom peb tau pom.  Kuj tsis paub tias koj tus plig tau mus pom los yog licas, los yog kev xav.  Raws li kuv xav mas cov ntiaj teb thiab cov tib neeg koj piav no yog cov theem/tiam (steps) uas tib neeg tau experienced tas los.  
  • 0
 6. Taw Qhia added a post in a topic SAB NTUJ TIM UB YUAV SAWV ROGG   

  Sab REPUBLICAN zimtxwv tas lawm....tshuav sab Democrats lawm xwb.  Sab Democrats yog pojniam dawb nrog tag nrho cov neeg tsis dawb.  Sab REPUBLICAN yog cov txiv neej dawb xwb.
  • 0
 7. Taw Qhia added a post in a topic Why Christianity not believe in recarnation?Vim licas cov ntseeg Yesxus thiaj tsis ntseeg kev muaj thawjthiab?   

  Tswv Riam, Peb cov neeg mus yuav tau cov dawb cov tsev teev hawm ces zoo los mas.  Kev ntseeg ntuj thiaj coj tau peb Hmoob mus ciaj haiv.  Yog tsis ntseeg ntuj lawm ces tsis muaj tebchaws.  Txawm muaj los yuav puas li tam sim no ntag.  Trump lam hais tias nws ntseeg ntuj kom cov mus christian pab nws xwb, tiam sis nws yog tus tsis ntseeg ntuj tshaj plaws, ua txhua yam txhaum cai thiab qias.  Nej mus saib qhov documentary no mas ntxim nws yog tus ANTI-CHRIST 3 lawm tiag.
   
   
  • 0
 8. Taw Qhia added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  KEV SIB TAWG NTAWM USA PIB LAWM
  Kuv xav tias txawm Special Counsel Robert Mueller nrhiav tau evidence txaus los impeach Trump los cov republicans yuav txheem Donald Trump.  Lawv yuav nrhiav txhua txoj kev los sib txov txom, qab rooj thiab qaum rooj, raug cai tsis raug.  Dawb laib yuav ua kev txhaum txheej ntau thiab sib do nrog cov dub, dub los tib yam li.  Yuav sib do ua lub tebchaws no ntxhov quav niab.   SAWV DAWS NPAJ....HMOOB TXOJ KEV YEEJ YOG TXOJ PEB COJ NCAJ NCEES THIAB COJ ZOO XWB NAWB.  TXHOB MUS NROG LUAG TUAJ CEG NROG TW.
   
  DHAU NTAWV, YOG IMPEACH TSIS TAU TRUMP, CES YUAV SAWV ROGG TIM UB.  
  • 1 reply
  • 37 views
 9. Taw Qhia added a post in a topic SAB NTUJ TIM UB YUAV SAWV ROGG   

  Vajhuam,  Bible hais tseg tias lub ntiaj teb yuav kub nyhiab.  Kub nyhiab yog siv hluav taws hlawv xwb (REPUBLICAN=RED=FIRE).  Nej mus saib daim videos nram qab no hais txog Trump mas txaus ntshai heev li.  Tsis txaus ntseeg kiag.  Kuv xav tias TRUMP yog lawv tus ANTI-CHRIST 3 lawm, vim nws ua txuj ntseeg Yexus heev, tiam sis ua txhua yam kev txhaum cai thiab kev qias, tsis ntshai ntuj npam, yeej tsis raws txoj tswv Yexus qhia kiag li.
   
   
   
  • 0
 10. Taw Qhia added a post in a topic Why Christianity not believe in recarnation?Vim licas cov ntseeg Yesxus thiaj tsis ntseeg kev muaj thawjthiab?   

  Tswvriam,  Tswv Yexus yeej yog yawm saub ib lub hwjchim tso nqis los 2000 xyoo tas los no....tiam sis qhov lub hwjchim no loj hlob tswj lub ntiaj teb tiag yog 1000 xyoo los no xwb.  Neeg coob coob mus taug Tswv Yexus txoj los vim lawv yeem mus ces thuam tsis tau.  Txhua lub kee no yeej tsis muaj ib lub tshaj tshaj ib lub kiag li.  Nyias muaj nyias qhov zoo, nyias muaj nyias qhov tsis zoo.  Txog tsob neeg twg zimtxwv ces tsob neeg ntawv tus tswv nqis, nws thiaj vam meej, muaj noj muaj haus, hlub tshua tau lwm hom neeg, ces neeg ntiaj teb sau thwv los coj raws li pab ntawv coj xwb.  Tej no yeej tsis txhaum dabtsi, tsuas yog txhaum rau cov neeg siab ti xwb.
  • 0
 11. Taw Qhia added a post in a topic Why Christianity not believe in recarnation?Vim licas cov ntseeg Yesxus thiaj tsis ntseeg kev muaj thawjthiab?   

  Tseemhmoob, hmoob txoj kev cai ua neej yog coj raws natural law (cai ntuj tsim teb raug), kom Hmoob noj qab nyob zoo xwb, tsis yog ib txoj kev ntseeg.  Kev ntseeg yog ntseeg ntuj, yog qhia kom neeg mus ntseeg ib tus tswv(los sis ib cov tswv), mus ib seem, ua raws ib lub hom phiaj.  Thaum muaj kev ntseeg ntuj lawm, tsob neeg ntawv thiaj li muaj kev ncaj nceees, thiaj li ciaj tau.
  • 0
 12. Taw Qhia added a post in a topic Xav paub tsus tsim tswvntuj   

  Yujsiab, muaj ntau tus noog txog lo no, tiam sis tsis muaj leejtwg teb haum kuv siab.  Raws li cai ntuj tsim teb raug, kev chim pib ntawm txojsia nyob ntiaj teb, mas xub tshwj sim muaj lub qe, tus qaib mam tawm hauv lub qe los.
  • 0
 13. Taw Qhia added a post in a topic Why Christianity not believe in recarnation?Vim licas cov ntseeg Yesxus thiaj tsis ntseeg kev muaj thawjthiab?   

  Vajhuam, Qhov tseemceeb yog kev zoo siab txaus siab xwb.  Peb nyob hauv lub Ntuj (MATRIX/reality) no, yog koj muaj kev zoo siab ces niaj hnub ua li koj ua, txawm nyob hauv lub MATRIX xwb los xij, tiam sis yog ua neej tsis txaus siab ces yog txog koj sijhawm mus nrhiav/tsim ib lub MATRIX (heaven) tshiab lawm xwb.  Your looking forward to better reality is always your heaven...and this new heaven is ongoing....never ending until you realized it is right here right now.  Every moment of it.  You are the creator of everything in your life.  Your wife, your kids, your house, your car, your world, etc.  You just need to sit back and enjoy your creation, then your are in heaven.
  • 0
 14. Taw Qhia added a post in a topic HMONG STATE/TEBCHAWS TAWG TAG LAWD   

  tseeb li koj hais.
  • 0
 15. Taw Qhia added a post in a topic Why Christianity not believe in recarnation?Vim licas cov ntseeg Yesxus thiaj tsis ntseeg kev muaj thawjthiab?   

  Kuv tseem coj Hmoob txoj cai ntuj tsim teb raug.  Tiam sis kuv xav kom Hmoob ciaj tau haiv, ces yuav plhis tom ntej no.
  • 0