Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Koobpovtxuj

Senior Consultant
 • Content count

  17,777
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

1122 Excellent

1 Follower



About Koobpovtxuj

 • Rank
  V.I.P. Professional Degree

Profile Information

 • Gender Male

Recent Profile Visitors


91,753 profile views

Koobpovtxuj's Activity

 1. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB   

 2. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB   



  2 lub no yog taub hwb ntxaib Hmoob fab kis av me cog tau hom taub hwb ncau 2 ceg li no.
  • 0
 3. Koobpovtxuj added a post in a topic Bon Xiong   


  Vajhuam.
  Boos xyooj yeej tuag lawm tiag no mas.Kuv tau nrog 1 tug muam Hmoob yaj yog npoos xyooj lawv tsev neeg nyob tim Nc tham me ntsis nws hais tias npoos tag sim neej Thaum lub 12/25/17 no lawv tsis muaj neeg pom li thaum 11 teev 1 tag hmo ces nws tus ntxhais mam los pom ces nws twb tuag nws thaum twg lawm lawv hu Ambulance tuaj thauj mus txog tsev kho mob ces kws kho mob tias yog nws plawv nres tuag xwb.Thiab nws twb tuag ua ntej 12 xuaj moos lawv mam pom no nawb.Lawv muab qhib ua kev cai dab qhuas lub 12/30/17 tag los lawm.
  • 0
 4. Koobpovtxuj added a post in a topic Xav paub tsus tsim tswvntuj   

  Tswvriam.
  Kuv tsuas hais tau txij li kuv qhov muag pom los xwb.Dhau ntawm qhov uas yus 2 lub qhov muag tsis pom lawm ces tsuas yog neeg txoj kev xav lawm xwb.
  • 0
 5. Koobpovtxuj added a post in a topic Cog kev phooj ywg   

  Tswvriam.
  Koj xav hnov los kuv ho piav me ntsis rau koj mloog.Lub 9/9/17 tag los ces kuv tuag thaum 2 teev tav su hauv tsev mus txog ntua thaum 6 teev tsaus ntuj kuv mam mus hnov tim tsev kho mob xwb.Qhov kuv mus ntawd kuv pom 1 tug noog ya 1 tis ua ntej ces tsaws ntua hauv av quaj tawg loj tawg lees kuv caum kiag mus ntho nkaus yuav luag tau nws ho ya phlo 1 nyuag tis li 1 dag tom ntej quaj tawg loj tawg lees li qub kuv rov caum dua ces muab tus noog ntawd caum mus tshwm plaws 1 txoj kev muaj 1 co neeg coob coob heev kuv tsis paub leej twg tab sis kuv paub 1 tug yog Nom phaj ces kuv txawm raws lawv mus txog 1 thaj teb qab ke qaum kev mas lawv cog taum qej tej tsob zoo zoo tawg paj txi txiv dauv niab xwb.Dhau plaws thaj teb no ces tshwm plaws 1 lub zos nyob ntawm 1 phab toj ntxhab tsawv lawv cov tsev yog nkaus li cov zos Hmoob pem suav uas lawv mus thaij tau los tso rau sawv daws saib.Muaj 1 tug yawg laus nqa 1 hwj cawv los ce sawv daws 1 leeg haus 3 khob tag ces lawv mus dhau rau tim lub zos lawm.Txog kuv thib ces nws ces kiag cawv rau kuv haus kuv tias koj haus ua ntej kuv mam haus no ces nws txawm tias koj paub tsawg tiam neej tsawg phaj xwb.kuv tias kuv tsis paub li ces nws tias kuv qhia koj tias 1 leeg tib neeg mas yuav tsum paub txog 7 tiam los yog 7 phaj hos.phaj 1 yog pog cag yawg cag.phaj 2 yog pog ko yawg ko.phaj 3 yog poj suab yawg suab.phaj 4 yog poj koob yawg koob.phaj 5 yog pog yog yawg.phaj 6 yog niam yog txiv.phaj 7 ces mam yog koj.Ces zaum no mas koj yuav haus koj 3 khob cawv no tag tso koj yuav tau nce lawm pem pog cag yawg cag tsev koj tus pog cag yawg cag lub tsev yog lub dawb paug puag pem hauv zos ped.Ces nws cev kiag khob cawv rau kuv ces kuv rov tias koj xub haus ua ntej tso kuv mam haus no ces nws txawm tias yog li ses kuv haus tseg koj laiv.Nws nyuam qhuav tsa kiag khob cawv yuav haus xwb ces kuv hnov 1 lub suab hu  tias kuv txiv aw no tom qub qab tuaj ces nws tias lawv hu koj lawm teb lawv maj.Kuv tsa hlo suab teb tias leej twg hu kuv os ces kuv tsim dheev kuv xeev kiag rov los lawm.ces twb txog 6 teev tsaus ntuj kuv tsev neeg tuaj zov kuv sawv ntsug puag ncig kuv tus tuav tes tuav taw li cas los muaj.
  • 0
 6. Koobpovtxuj added a post in a topic Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.   

  Dab laug Robot.
  Cov laus 1 txwm hais tias kev ua neej ces nyias muaj nyias hmoov no na has.Cov uas thaum hluas tau zoo tos niam tos txiv pab ces lwm hnub laus yuav tau khwv los pab lawv tej tub tej ki pauj.Cov tub ntxhais uas khwv los pab niam pab txiv ces lwm hnub laus ces lawv tej tub tej ki ho khwv los pauj lawv lawm no na has.
  • 0
 7. Koobpovtxuj added a post in a topic Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.   

  Dab laug Robot.
  Kuv yeej pom cov uas me nyuam thov nyiaj ntawm niam txiv mus them lawv tej nuj nqes li koj hais ntau xwb.Kuv cov me nyuam los lawv yeej ua hauj lwm tau nyiaj ntau kawg tab sis thaum kawg lawv tseem los taij yus qhov nyuag nyiaj xiam oob khab mus sam roj tsheb thiab xwb tiag.Cov niam txiv uas ho muaj ntxhais vauv ua hauj lwm zoo tau nyiaj ntau li tus kuv tham rau nej no los yuav tau txhob yuam tej ntxhais vauv them lawv lub tsev li no ntxiv lawm.Vim ntxhais vauv los lawv kuj xav npaj lawv lub neej kom zoo li luag thiab ne.
  • 0
 8. Koobpovtxuj added a post in a topic LAO POLITIC/KASMOOS NPLOG KEV XAV   

  Roob.
  Kuv mus saib lawm zoo li lawv twb tsis kaw los sav.Yog koj tsis pom lawm no ho los mloog ntawm no los tau mas.
  • 0
 9. Koobpovtxuj added a post in a topic Tshuas Tooj Yaj raug mob   

  Raws li kuv paub thiab pom los mas cov neeg uas txoj sia tu lawm ces yeej tuag lawm tiag tiag kawg coj mus faus rau tim toj ntxas xwb tsis tau pom 1 tug twg txoj sia tu nrho es tawm plaws tshwm kiag sab tov rov tau txoj sia tshiab li.Ua li leej twg yog tus twb tau txoj sia tshiab los lawm no thov txhob zais ho qhia kiag tus neeg uas tau txoj sia tshiab rau peb puas tau.
  • 0
 10. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB   

 11. Koobpovtxuj added a post in a topic THAIB KHAWB HMOOB NTXA   

 12. Koobpovtxuj added a post in a topic Tshuas Tooj Yaj raug mob   

 13. Koobpovtxuj added a post in a topic Hmoob lub neej   

  Dab laug Lobot.
  Yog koj xav kawm lus nyab ces yooj yim heev mas.Paub kin khais.no ces lus nplog yog pais kin khaub lus hmoob ces mus noj mov.phej moj ces lus nplog nyog phoj mej lus hmoob ces txiv niam.koj kawm li no mus xwb ces nkauj nyab laj hais lus koj paub kawg li lawm mas.
  • 0
 14. Koobpovtxuj added a post in a topic Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.   

  NAs Ej.
  Kuv pheej xav tias niaj hnub no tus ntxhais yog 1 tug nurse ua hauj lwm 1 xuaj moos tau $25.00 tus vauv yog 1 tug ua lag luam muag vaj muag tsev thiab txais nyiaj rau cov neeg yuav vaj yuav tsev nkawd yeej tau nyiaj ntau lawm.Yog them lub tsev li no nkawd yeej them taus tab sis tus vauv pheej nroo ces ntshe thaum kawg yuav poob rau nqe lus koj hais ko lawm lau.
   
  • 0
 15. Koobpovtxuj added a post in a topic Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.   

  Tswvriam.
  Hmoob neej Hmoob tsav ces ua li cas los yeej kawg muaj kev tu siab li tiag.Yog muab tso pluav rau niam txiv them mus los nkawd them tsis taus ces nkawd yuav tu siab.Yog ho cia tus ntxhais them li niaj hnub no los niam pog txiv yawg thiab tus vauv kuj tsis zoo siab.Qhov twg los yeej nyuaj kawg li tiag.
  • 0