Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Koobpovtxuj

Senior Consultant
 • Content count

  17,785
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

1125 Excellent

1 FollowerAbout Koobpovtxuj

 • Rank
  V.I.P. Professional Degree

Profile Information

 • Gender Male

Recent Profile Visitors


96,149 profile views

Koobpovtxuj's Activity

 1. Koobpovtxuj added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Kuv qhia nej tias kuv yog 1 tug ntseeg Hmoob kev cai dab qhuas los tau ntau xyoo lawm.Kuv paub Hmoob tej kab lig kev cai ntau yam.Zaj tshoob txiv xaiv los kuv yeej paub Hmoob tej kev cai txhua yam kuv puav leej paub huv si.Kuv kuj yog 1 tug txiv neeb txiv yaig kuv ua neeb yeej leej heev.Thaj neeb kuv ua tus neeg mob kuv kho yuav zoo kuv yeej paub.Tus neeg mob kuv kho yuav tsis zoo kuv yeej paub.Xyoo 2006 kuv ho muaj mob tsis muaj leej twg kho tau kuv tus mob li lawm.Kuv 2 tug tij laug uas yog kuv txiv hlob 2 tug tub puav leej yog xib hwb huv si 1 tug mas yog cov qub xib hwb puag xyoo 1969 los lawm hos 1 tug mas nyuam qhuav tuaj kawm ua xib hwb xyoo 1982 xwb.Nkawd thiaj hais kuv tias Hmoob tej kev cai ua neeb yaig los ua txhij ua txhua tag lawm kuv tsis zoo li ces kom kuv nrog nkawd mus ntseeg vaj tswv seb puas pab tau kuv.Xyoo 2007 kuv kuj mus ntseeg vaj tswv los txog niaj hnub nim no los kuv yeej tsis txawv dab tsi li.Kuv qhia tseeb rau nej tias txawm yus mus ntseeg vaj tswv los yus yeej yog yus tus neeg qub xwb.Txawm tias yus ntseeg Hmoob kev cai dab qhuas los yus yeej yog yus tus neeg qub xwb yeej tsis muaj tias yus mus ntseeg vaj tswv ces yuav pauv yuav hloov hlo mus txawv hlo li cas li nawb mog.Thaum kawg kiag no ces xib hwb uas yog kuv tij laug nws ua xib hwb los puv hnub nyoog noj nyiaj laus lawm nws yuav mus so lawm nws thiaj li qhia kuv tias kev ntseeg vaj tswv ces yog 1 txoj kev sib sau kwv tij neej tsa phooj ywg los ua pab ua pawg los sib hlub sib pab sib koom siab sib txhawb nqa kom loj hlob ua 1 pawg ntseeg xwb.Lo lus yuav mus ntuj ceeb tsheej yuav mus ntuj tawg ces yog 1 lo lus qhuab qhia xwb thaum yus txoj sia tu lawm ces tag yus 1 sim neej rau hnub ntawd lawm xwb tsis muaj yuav mus tau qhov twg ntxiv lawm.Kuv nug tias ua li yus txoj sia tu nrho lawm yus sab ntsuj plig ne ho yuav mus qhov twg ntxiv?.Xib hwb hais tias sab ntsuj plig ces thaum yus txoj sia tu lawm tsis muaj leej twg yuav pom tias mus qhov twg tiag yus lo lus hais kom zoo nkauj ces yog lo tias yus tus ntsuj plig yuav tau mus nrog vaj tswv nyob ntuj nceeb tsheej no xwb.
  • 0
 2. Koobpovtxuj added a post in a topic Suab Hmong News   

  Nyob zoo dab laug Robot.
  Kuv qhia koj ua tij paub tias kuv yeej niaj hnub tuaj ua si tuaj saib nej ntawm peb Hmongza no tab sis yog kuv tsis los sau ntawv rau nej xwb kom nej sawv daws txhob poob siab mog.Kuv yog neeg muaj mob heev ces kuv yeej paub tias nej yeej muaj kev txhawj xeeb txog kuv heev.Kuv yeej hais qhia rau kuv cov me nyuam lawm yog thaum twg kuv muaj mob es tuaj tsis tau los kuv cov me nyuam yuav tawm tuaj qhia nej paub mog.
   
  • 1
 3. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB   

 4. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB   

 5. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB   

 6. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB   

 7. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB     2 lub no yog taub hwb ntxaib Hmoob fab kis av me cog tau hom taub hwb ncau 2 ceg li no.
  • 0
 8. Koobpovtxuj added a post in a topic Bon Xiong   


  Vajhuam.
  Boos xyooj yeej tuag lawm tiag no mas.Kuv tau nrog 1 tug muam Hmoob yaj yog npoos xyooj lawv tsev neeg nyob tim Nc tham me ntsis nws hais tias npoos tag sim neej Thaum lub 12/25/17 no lawv tsis muaj neeg pom li thaum 11 teev 1 tag hmo ces nws tus ntxhais mam los pom ces nws twb tuag nws thaum twg lawm lawv hu Ambulance tuaj thauj mus txog tsev kho mob ces kws kho mob tias yog nws plawv nres tuag xwb.Thiab nws twb tuag ua ntej 12 xuaj moos lawv mam pom no nawb.Lawv muab qhib ua kev cai dab qhuas lub 12/30/17 tag los lawm.
  • 0
 9. Koobpovtxuj added a post in a topic Xav paub tsus tsim tswvntuj   

  Tswvriam.
  Kuv tsuas hais tau txij li kuv qhov muag pom los xwb.Dhau ntawm qhov uas yus 2 lub qhov muag tsis pom lawm ces tsuas yog neeg txoj kev xav lawm xwb.
  • 0
 10. Koobpovtxuj added a post in a topic Cog kev phooj ywg   

  Tswvriam.
  Koj xav hnov los kuv ho piav me ntsis rau koj mloog.Lub 9/9/17 tag los ces kuv tuag thaum 2 teev tav su hauv tsev mus txog ntua thaum 6 teev tsaus ntuj kuv mam mus hnov tim tsev kho mob xwb.Qhov kuv mus ntawd kuv pom 1 tug noog ya 1 tis ua ntej ces tsaws ntua hauv av quaj tawg loj tawg lees kuv caum kiag mus ntho nkaus yuav luag tau nws ho ya phlo 1 nyuag tis li 1 dag tom ntej quaj tawg loj tawg lees li qub kuv rov caum dua ces muab tus noog ntawd caum mus tshwm plaws 1 txoj kev muaj 1 co neeg coob coob heev kuv tsis paub leej twg tab sis kuv paub 1 tug yog Nom phaj ces kuv txawm raws lawv mus txog 1 thaj teb qab ke qaum kev mas lawv cog taum qej tej tsob zoo zoo tawg paj txi txiv dauv niab xwb.Dhau plaws thaj teb no ces tshwm plaws 1 lub zos nyob ntawm 1 phab toj ntxhab tsawv lawv cov tsev yog nkaus li cov zos Hmoob pem suav uas lawv mus thaij tau los tso rau sawv daws saib.Muaj 1 tug yawg laus nqa 1 hwj cawv los ce sawv daws 1 leeg haus 3 khob tag ces lawv mus dhau rau tim lub zos lawm.Txog kuv thib ces nws ces kiag cawv rau kuv haus kuv tias koj haus ua ntej kuv mam haus no ces nws txawm tias koj paub tsawg tiam neej tsawg phaj xwb.kuv tias kuv tsis paub li ces nws tias kuv qhia koj tias 1 leeg tib neeg mas yuav tsum paub txog 7 tiam los yog 7 phaj hos.phaj 1 yog pog cag yawg cag.phaj 2 yog pog ko yawg ko.phaj 3 yog poj suab yawg suab.phaj 4 yog poj koob yawg koob.phaj 5 yog pog yog yawg.phaj 6 yog niam yog txiv.phaj 7 ces mam yog koj.Ces zaum no mas koj yuav haus koj 3 khob cawv no tag tso koj yuav tau nce lawm pem pog cag yawg cag tsev koj tus pog cag yawg cag lub tsev yog lub dawb paug puag pem hauv zos ped.Ces nws cev kiag khob cawv rau kuv ces kuv rov tias koj xub haus ua ntej tso kuv mam haus no ces nws txawm tias yog li ses kuv haus tseg koj laiv.Nws nyuam qhuav tsa kiag khob cawv yuav haus xwb ces kuv hnov 1 lub suab hu  tias kuv txiv aw no tom qub qab tuaj ces nws tias lawv hu koj lawm teb lawv maj.Kuv tsa hlo suab teb tias leej twg hu kuv os ces kuv tsim dheev kuv xeev kiag rov los lawm.ces twb txog 6 teev tsaus ntuj kuv tsev neeg tuaj zov kuv sawv ntsug puag ncig kuv tus tuav tes tuav taw li cas los muaj.
  • 0
 11. Koobpovtxuj added a post in a topic Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.   

  Dab laug Robot.
  Cov laus 1 txwm hais tias kev ua neej ces nyias muaj nyias hmoov no na has.Cov uas thaum hluas tau zoo tos niam tos txiv pab ces lwm hnub laus yuav tau khwv los pab lawv tej tub tej ki pauj.Cov tub ntxhais uas khwv los pab niam pab txiv ces lwm hnub laus ces lawv tej tub tej ki ho khwv los pauj lawv lawm no na has.
  • 0
 12. Koobpovtxuj added a post in a topic Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.   

  Dab laug Robot.
  Kuv yeej pom cov uas me nyuam thov nyiaj ntawm niam txiv mus them lawv tej nuj nqes li koj hais ntau xwb.Kuv cov me nyuam los lawv yeej ua hauj lwm tau nyiaj ntau kawg tab sis thaum kawg lawv tseem los taij yus qhov nyuag nyiaj xiam oob khab mus sam roj tsheb thiab xwb tiag.Cov niam txiv uas ho muaj ntxhais vauv ua hauj lwm zoo tau nyiaj ntau li tus kuv tham rau nej no los yuav tau txhob yuam tej ntxhais vauv them lawv lub tsev li no ntxiv lawm.Vim ntxhais vauv los lawv kuj xav npaj lawv lub neej kom zoo li luag thiab ne.
  • 0
 13. Koobpovtxuj added a post in a topic LAO POLITIC/KASMOOS NPLOG KEV XAV   

  Roob.
  Kuv mus saib lawm zoo li lawv twb tsis kaw los sav.Yog koj tsis pom lawm no ho los mloog ntawm no los tau mas.
  • 0
 14. Koobpovtxuj added a post in a topic Tshuas Tooj Yaj raug mob   

  Raws li kuv paub thiab pom los mas cov neeg uas txoj sia tu lawm ces yeej tuag lawm tiag tiag kawg coj mus faus rau tim toj ntxas xwb tsis tau pom 1 tug twg txoj sia tu nrho es tawm plaws tshwm kiag sab tov rov tau txoj sia tshiab li.Ua li leej twg yog tus twb tau txoj sia tshiab los lawm no thov txhob zais ho qhia kiag tus neeg uas tau txoj sia tshiab rau peb puas tau.
  • 0
 15. Koobpovtxuj added a post in a topic KUV COV DUAB