Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

cwjmemdub

Members
 • Content count

  14,959
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

589 Excellent

About cwjmemdub

 • Rank
  V.I.P. Professional Degree

Profile Information

 • Gender Male

Recent Profile Visitors


69,090 profile views

cwjmemdub's Activity

 1. cwjmemdub added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  Hmoob pauv tsis tau txoj kev poj ua tseg yawm ua cia li ces zoo li no ntag lau.  Qhovtwg yuav zoo rau yus yuav pab tau yus yuav tau pauv mus ua qhov ntawd hos Hmoob.  Be an opportunist, know how to take advantage of others to better the lives of our ppl.
  • 0
 2. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Hmoob yog 1 haiv neeg tsis teeskoosloos es yuav ua li cas thiaj vammeej taus?  Hmoob tus yeebncuab ces twb yog Hmoob xwb.  Hmoob tsuas paub ua devv caum kauv xwb twb tsis paub yug devv caum kauv li ne.  Yus yuav tsum txawj muab luag ua yus tus thawj devv thiab es thiaj li tau nqaij noj hos.  Thaum twg yog Hmoob ntxias tau Meskas, Askiv, Suav, thiab Lavxias los ua Hmoob cov devv caum kauv lawm ces tsis xav tau nqaij noj ( muaj tebchaws ) los yeej yuav tau noj li.  Lub sijhawm no Hmoob tsawm niaj hnub sibtog li Hmoob Nyablaj tej teebmeem Vajtswv.  Yus rov ua teebmeem rau yus xwb.
  https://youtu.be/O7QMlLPkoj4
  • 0
 3. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Hmoob yuav muaj tebchaws
   
  1.  Hmoob yuav tau sibhlub.  Tus ntse hlub tus ruamm.  Tus muaj hlub tus pluag.
       A.  Peb cov tub ntxhais Hmoob kawm ntawv siab, tau  hajlwm zoo txhob mus yuav lwm haiv neeg.  Rov los yuav yus cov Hmoob.  Txawm tias yus tus Hmoob tsis txawj ntse los nws yuav pab kom yus haiv neeg coob.  Thaum yus coob lawm lub zog yuav loj tuaj.
      B.  Cov muaj tswv8 khwv noj khwv haus, muaj nyiaj nplua nuj, yuav tau qhia thiab pab cov pluag kom lawv lub neej caum tau yus.  Thaum peb cov coob muaj lawm peb thiaj li yuav txhawb tau Hmoob lub homphiaj.
  2.  Hmoob yuav tau tshawbfawb kom tau Hmoob tej puavpheej, teejtug los ua povthawj tias thaj av Hmoob chivkeeb nyob rau qhovtwg tiag.
      A.  Yuav tsum mus tshawbfawb lwm haiv neeg uas tau nyob rau cov chaw Hmoob hais tias Hmoob tau nyob los kom tau tej ntaub ntawv hais txog cov neeg ntawm thaj chaw seb puas muaj Hmoob npe nyob rau hauv.
      B.  Yuav tsum mus khawb kom tau tej cuabtam twjtaig, teejtug, pobtxha, DNA seb puas zoo raws Hmoob tej khoom tau muaj los thiab puas xws li Hmoob tej nroj ntshav.
  3.    Thaum tshawb tau puavpheej thiab povthawj tias Hmoob yeej nyob muaj chaw los ntau niaj ntev xyoo lawm, mam li los hais kom Hmoob nrog luag ( SUAV TUAMTSHOJ ) sib tham kom Hmoob nrog luag muaj vajhuam sibluag.  Kom Hmoob tau nrog luag ua nom ua tswv sawv sibnrawg kav lub teb lub chaw.  Thaum no, yus lub tebchaws txeeb tau lwm thaj av xws li tamsim no SOUTH CHINA SEA, yus mam thov tsoomfwv tso yus cov Hmoob mus nyob.  Yog yus ua tau kam zoo, mam lus txeeb lwm lub tebchaws muab yus cov neeg mus tuav.  Li no ces yeej yog yus muaj tebchaws lawm thiab.
  4.    1 qho ces yog peb tsiv mus nyob cov tebchaws me uas luag kam yuav peb mus nyob.  Thaum 3 coob tuaj lawm 3 mam ntxeev siab ntxeev tebchaws ua peb tug.  Cov tebchaws zoo li no nej twb paub tias muaj lawm, tiamsis, peb Hmoob tsis pom txog tej no ces ntshe yuav tsis muaj hnub peb yuav muaj tebchaws li lau.
  • 1
 4. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Cas mloog mus mloog los no Hmoobtebchaws yog rogg quavdev li Nompov thiab Povfwmyej nkawv cov rogg xwb.  Tsis paub yuav muab lub ntsejmuag Hmoob mus tso rau qhovtwg li lawm os.  Zoo qhov kuv nrauj Hmoob lawm.
   
  https://youtu.be/YviV3R-5cqo
  • 0
 5. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Hahahaha...............Mloog Peter piav txog Hmoob txoj kev ntse mas tsaus luag dhau.
   
  • 0
 6. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Vajhuam, so, tus nais khu es 1 txwm mos thiab kov menyuam ntxhais los yog menyuam tub es yeej tau nyob lub txim ntawd lawm los nej tseem yuav rov los ua nais khu qhia ntawv rau tej menyuam dua thiab?  Puas kam explain nej qhov LOGIC rau kuv seb yog li cas tiag vim kuv tsis totaub li?  Nyob lub tebchaws Meskas no tsis hais koj yuav yog haiv neeg twg ( ethnicity ) yog tias koj raug CONVICTED of STEALING MONEY lawm lawv yuav tsis yuav koj ua CASHIER, BANK TELLER, los lwm yam haujlwm  involves nrog nyiaj li lawm.  Yog li no ua li peb Hmoobtebchaws ua no ces TSOV TWB TOM NYUJ LAWM LOS TSEEM ROV COJ TSOV LOS ZOV NYUJ DUA THIAB?  Qhov no mas tsis hais yuav ua tebchaws ua dabtsi los kuv yeej tsis totaub Hmoob qhov LOGIC li os.  Nej pheej hais Hmoob tus yeebncuab no es ua li Hmoobtebchaws ua no tsis muaj yeebncuab?  Khav ntxhias yuav txeeb luag tej tebchaws ua yus tug nrog lub ZOG KAB ZOG NTSAUM xwb ces thiaj li yuav mag luag muab tsuj kom tu noog nrho ntag mas nawb.  Li no peb muaj 1 co thiaj li tawmtsam lub tswv8 BOLAN no os.
  • 0
 7. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Vajhuam, tus neeg dag noj dag haus muab xovxwm nriajteb coj los txhais rau Hmoobtebchaws xwb es yog vim li cas nej thiaj li pom tias Hmoobtebchaws lub zeemmuag yog lawm no mas?  Txawv kawg kiag lios.  Peb Hmoob tsis muab credibility thiab record coj los saib li es lam tau lam khwvyees ub no ntseeg xwb.  Tos peb Hmoob caum tsis cuag luag lwm haiv neeg los TSIS MUAJ LOGIC li siv lub tswv8 bab los ua neej xwb.  Tuag lau Hmoob os Hmoob aw.  LOL.
  • 0
 8. cwjmemdub added a post in a topic KUV COV DUAB   

  Tijlaug Koobpov, lam hais kom koj xyuamxim tsam cov niag devv tsis muaj haujlwm ua ces lawv lam tom yus xwb os.  Yog lawv tom yus ces yus cia li mag dawb2 li xwb.
  • 0
 9. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  1 tug yog neeg dag noj dag haus hos 1 tug yog educator niaj hnub pab menyuam Hmoob ces kuv ntseeg tus educator hos tus neeg dag noj dag haus twb lose nws qhov credibility rau kuv lawm.  Cov neeg ruamm es pheej hais tas zog tias SENG XIONG tsis tau ua txhaum dabtsi.  SENG XIONG twb mag convicted of fraud los lawm las mas cov Hmoobruam aw.  LOL@covHmoobruam2.
  Bawg Nuj kav  tsiv qhiav koj cov Hmoob kom lawv tsis txhob raug teebmeem ntxiv lawm.  Koj ua yeej yog kawg lawm.
  • 0
 10. cwjmemdub added a post in a topic KUV COV DUAB   

  Tijlaug Koobpov,
  txhob tso2 cov duab menyuamyaus liabqab tsam tubqaug Meskas nawb.
  • 0
 11. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS     Roob,
  thov zam txim qhov kuv yuav tsis teb koj raws li koj cov lus nug.  Tabsis, kuv yuav teb koj li no.  Tibneeg, nyias muaj nyias tswv8.  Tus yuav npog nws lub tswv8 los muaj hos tus es cia li lam tau lam hais ub hais no tsis paub tom ntej tom qab tsam yus cov lus ho ua teebmeem rau yus los muaj.  Hais txog ntawm qhov koj hais NYIAJ VWS LAUJ ua mas kuv xav tias nws yog 1 tug neeg ntse kawg nkaus lawm nawb.  Nws thiaj li tau ua li ntawd.  Yog nws tsis ua li ces ntshe Hmoob Blog twb tu noob thaum ntawd lawm os nawb.  Koj puas paub tias yus yog pab neeg tsawg nyob rau Blogteb uas Blog ntxub tshaj plaws no mas?  Thaum GVP nyob nws muaj thabham, nyobhoom, tubrog, riamphom, nyiaj, luam taw laws GVP twb tsis muaj cuab kav yuav tawmtsam tog NTSHAUVLIAB.  GVP thiaj li xum tawm tebchaws kom luag txhob tua Hmoob es seb Hmoob puas yuav nrog luag nyob taus ua ke mus ntxiv.  Yog tias thaum koj hais ntawd NYIAJ VWS LAUJ tawmtsam Blog ces nws twb tsis tau lub tsheb tuag2 aws thiab.  Yus yog luag tus devv raws kauv xwb, yuav ua dabtsi los kawg pe lo lua.  Koj puas pom Hmoob Blog mus tua tsiaj hav zoov es coj lawv cov devv caum tsiaj lawv qhuas2 nrog lawv mus.  Thaum tua tau tsiaj lawm ces muab tsiaj hlais nqaij tsuag2, aubb cia li ncig yujyeev ntsia xwb.  Twb tsis halis 1 nyuag daim pub rau noj li tseem muab mov ntse dej ntse kua rau aubb noj xwb.  Peb tej no aubb nyob dawb hauv tsev xwb tabsis peb ci 1 daim nqaij rau yus noj yus yeej ci 1 daim rau aubb noj thiab.  Tseem muab daim loj rau aubb vim aubb noj ntau dua yus.
  Hais txog ntawm NOMPOV XYOOJ mas nws twb ua tsis raws tej kevcai lijchoj nyob tebchaws USA no lawm ne.  Nws khav nws lub dag lub zog.  Nws cem lus devv lus npua.  Tej no Hmoob yeej tsis navthwm nawb.  Yus ntaus neeg ces kawg raug txim.  Lam tau lam iabliam tsis muaj povthawj thiab puavpheej los yeej raug txim raug thuv tib yam.
  Kuv lub homphiaj mas Hmoob yuav tau nyob twjywm kom txog thaum muaj lub qhovrooj los tus ko diav tig los rau Hmoob lawm tiag2, thaum no mam nquag hu yus cov Hmoob es thiaj li tsis phomsij nawb.  Ua li Hmong State ua no yog ua kom cov tebchaws li SUAV TUAMTSHOJ, NYABLAJ, THAIB, BLOG ntxub yus es lawv tau zoo tsimtxom yus haiv neeg xwb.  Ua mus ua tuaj ntshe MESKAS thiab FABKIS tseem yuav ntshai Hmoob yuav ua phem rau Hmoob thiab.  Tej tswv8 yuav ua Hmoob tebchaws tsis yog 1 txoj xwb nws muaj 100, 1000 txoj.  Yog peb xaiv tau 1 tug thawjcoj zoo muaj 1 hnub peb yeej yuav tsum muaj tebchaws xwb2.  Peb lub tebchaws kuv twb pom lawm, tabsis, Hmoob tsis pom ces kavliam.  Cia mam thiab tos lwm lub.
  • 0
 12. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Roob aw, peb niaj hnub hais Hmoobtebchaws ces twb yog ntshai tsam zoo li koj hais los mas.  Tsis paub tias vim li cas nej 1 txhia thiaj li tsis totaub li.  Hmoob twb tsis muaj 1 lub zog nyob qhovtwg li es pheej khav yuav nrog luag sibfaib av ua tebchaws rau yus tus Hmoob ces luag thiaj ntub thiab chim luag thiaj li muab tsim muab tua saib Hmoob zoo li tus aubb xwb mas nawb.  Peb tsis thuam Hmoob txoj kev ntshaw, Hmoob tus npau Hmoob, Hmoob kev koomtes.  Peb tsuas xav kom yuav ua dabtsi yuav tau xyuamxim es tsis txhob pheej phov siav tuag xwb thiab ua dabtsi yuav tsum ua kom yog raws kev raws cai.  Xaiv thawjcoj los yuav tau xaiv tus luag lwm haiv neeg nyiam, luag poog, luag txhawb qa es yus lub zog thiaj li loj.  Koj yuav kom pab Hmoob ntse cia li koomtes nrog pab ruamm es tsis txhob question li mas yuav ua tsis tau lau.  Koj twb pom qhov youtube clip es Lee Pao Xiong responded rau Hmong State lawm ne.  Hmong State ua dabtsi xuas pobntseg mloog xwb es yuav ua li cas no?  Nws twb yog yus tus Hmoob es mus nrog tham kiag kom paub paus ntsis mam li los liam luag thiaj li pob.  Koj puas paub tias lo lus Hmong State no yog Meskas phem ces Meskas cia li muab Hmoob ntes kaw mag nyob tsev lajcuj dawb2 do2 hais tsis tau dabtsi li.  Twb vim Meskas tus cai txawv Thaib thiab Blog es Hmong State thiaj li mus tawmtsam Meskas tau thiab tsis raug txim raug thuv mas nawb.  Yuav ua dabtsi yuav tsum yog UNANIMOUS VOTES mas mam li ua tsis txhob ua li Hmong State es tsis kk txog lwm pab lwm pawg li.  Yus xav ua dabtsi ces cia li ua li yus lub siab nyiam xwb.  Ua li no mas qus dhau lawm os nawb.
  Saib cav txaus luag thiab.  ahahaha.  Kuv xoomxaim ntshe yog cov es pheej khuj2 Hmoob Meskas nyiaj noj es ntshe Hmoob Meskas ntiav neeg ua haujlwm rau xwb os.  Cia mam mloog mus ntxiv seb yog tim li cas yom?
  • 0
 13. cwjmemdub added a post in a topic Nkaujkevdeb   

  When I first laid eyes on you
  I fell as hard as a rock
  My heartbeat stopped and I couldn't move
  My mouth froze and I couldn't talk
   
  I could see my future
  Staying by your side forever
  Even death couldn't deter
  My grand wish I wanted to conquer
   
  It mattered not how much we loved each other
  The opportunities to make you mine always slipped through
  We met too early as youngsters
  And you were a forbidden fruit
   
  I have regretted to this day
  For not having the girl of my dream
  I've been missing you for decades
  Crying and praying for God to give you back to me
   
  I couldn't even have a view of you from a far
  To see you grow up and grow old
  God made me see you as a candy bar
  But he took you away when I needed you the most
  • 0
 14. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Roob aw, peb tsis yog cem cov Hmoob ntse os.  Peb tsuas cem cov Hmoob hu ua tub Nyiaj thiab tub Kaus xwb.  Cov nov yog cov Hmoob liam yuav ua kom Hmoob koobmeej tias Hmoob tseem yog neeg qus, uncivilized.
  Cov Hmoob es peb yuav qhuas, respect, thiab yuav follow mas yuav tsum yog cov zoo li nov pob.
   
  • 0
 15. cwjmemdub added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Vajhuam, koj tej lus yeej muaj tseeb.  Yog yus lub zog loj ces thaj av twg los yeej txeeb tau tag nrho.
  • 0