Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

tseemmoob

Members
 • Content count

  2,303
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

55 Excellent

1 Follower



About tseemmoob

 • Rank
  Professional Degree 2

Contact Methods

 • MSN 479.305.1960

Recent Profile Visitors


11,834 profile views

tseemmoob's Activity

 1. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  Phoojywg Yujsiab thiab Robot, 
  Tseemmoob los nyob hauv Hmongza no tau li ntawm 13 lub xyoo los lawm.   thaum ntawm mas muaj cov hluas cov laus tej me tub me nyuam khiav si zeej.  peb nyob lomzem kawg, vim tsi muaj kev Npau Suav.   tabsis tau tsi ntev xyoo los no kuj muaj cov Suav los nrog peb nyob ua zej ua zos ces peb ib Hmong txawm rov siv lolus Npau Suav no tawm tuaj cem Suav.  Suav thiaj ntxub peb Hmong heev, yog li cov hluas thiaj khiav rov mus rau lwm lub zos uas muaj haujlwm, muaj kev kaj siab dua xws li zos Facebook thiab zos Youtube tag lawm os. 
  Cov hluas cem peb tias peb mas yog cov OG xwb, tham ub tham no los tsuas hais txog Saub nkaus nkaus xwb no.   Nim no ces tshuav peb 2 peb tus laus uas khiav mus tsi taug rau lwm lub zos lawm xwb os.  Zoo li twb hnov meme lawm tias Roob Phwvlis los yuav mus yuav tsev rau tom Facebook lawm thiab no. tsi tag li ntawm me tub Nuj  Txeeg los nws hais nws zaj xwb/  txawm koj kuv yuav hais zoo luaj twg los yawg yeej tsi quav ntsej.  yawg hais thaum twg ces hais tej phab tej phaj xwb. vim yawg nrog peb acov laus nyob taug los yawg tsi lam hais lus saub li peb cov laus no nawb.hehehe.
  • 0
 2. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  COV PHOOJYWG SUAVDAWS,
  PEB TUAJ TAWM TSWVLAJ TSWV8 NYOB HAUV PEB HMONG LUB ZOS HMONGZA NO TAU MUAJ 10 TAWM XYOO, TABSIS PEB TAWM TSI TAU IB LUB TSWV9 DABTSI LOS RAU PEB TAUG.   TSUAS POM PEB TAWM KHIAV ZUJZUS HAUV HMONGZA NO TAWM MUS RAU LWM LUB ZOS TXAWV LAWM XWB, MAS UA RAU KUV QAUGZOG HEEV VIM KUV NTSHAI NYOB TSAM PEB LUB ZOS HMONGZA NO RAUG SUAV TUAJ TUA VIM PEB HAIS DABTSI LOS PEB PHEEJ 'NPAU SUAV' NKAUS NKAUS XWB.
  QHOV PEB HMONG SWB SUAV TSI YOG TIM HMONG TSI SIB PAB...TABSIS YOG TIM QHOV HMONG HMONG PHEEJ XAV KOM TXHUA TUS HU UA HMONG MAS YUAVTSUM PAB.  YOG TUS TWG LOSIS PAB TWG TSI PAB CES HMONG TXAWM TSO TES KHIAV TAG NRHO.  YOG LI QHOV NOV YOG HMONG QHOV WEAK POINT NYOB HAUV HMONG LUB NEEJ, ES HMONG THIAJ LI POOB TEBCHAWS TXIJ THAUM TXIVYAWG LOS TXOG NIAJHNUB NO.
  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  ROOB PHWVLIS,
  YOG HMONG NTSEEG DAB LI COV AFRICA NTSEEG THIAB YOG HMONG NTSEEG KAWV KOOB LI COV AFRICA NT6EEG CES PEB YUAV POM 
  COV POJNIAM HMONG THIAB TXIVNEEJ HMONG SIB DAIG POBCOS NTAU HEEV TIAG.  
  SILLYME WB PHEEJ SIB CAV MAS WB NTSHAI NYOB TSAM CES YUAV POM COV POJNIAM HMONG THIAB TXIVNEEJ HMONG UAS MUS THAM LUAG LI DAIG ZOO LI COV KOJ COJ TUAJ TSO HAUV NO RAU PEB SAIB.
  • 0
 4. tseemmoob added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  ROOB PHWVVLIS,
  NPAU SUAV THIAB NPAU HMONG MAS SIB TXAWV LOJ HEEV OV.
  RAWS LI KUV XAV MAS LOLUS NPAU SUAV NO TOS PEB HMONG PHEEJ MUAB LOS HAIS LOS VIM HMONG YEEJ TSI NOV QAB TXOG SUAV TXOJKEV UAS SUAV UA LIMHIAM RAU HMONG LOS LI NAWB.  TXAWM YOG YUS CHIM LWM YAM LOS HMONG YEEJ HAIS TWM KAG RAU SUAV XWB.  TXAWM YUS UA NTAB NTUB XWB LOS YEEJ HAIS KIAG TIAS YUS YEEJ NPAU RAU SUAV XWB.  VIM  YOG IB HAIV NEEG UAS DAG NOJ DAG HAUS DAG YEEJ YUAV XWB.  KOJ THOV KOJ IBTUG KWVTIJ IB YAM DABTS ES NWS TSI KAM CES NWS YEEJ HAIS TIAS TXHOB NPAU SUAV.  VIM NWS NTSHAI TSAM KOJ DAG LI SUAV DAG NE.
  KUV MAS KUV YEEJ POM YEEJ HNOV HMONG CHIM RAU HMONG NPAU TAWS RAU HMONG, TABNSIS KUV HO TSI TAU POM HMONG NPAU HMONG YOG ZOO LI CAS LAIV.  KUV XAV MAS QHOV HMONG NPAU HMONG NO CES YOG TEJ TSWVYIM UAS HMONG NIAJHNUB THAM TXOG HMONG TEBCHAWS NO XWB LAUD.
  LUAG TEJ SAUB MAS LUAG HAIS TAU SAU TAU RAU TIBNEEG KAWM....TABSIS HMONG TEJ SAUB CES HAIS TAU SAU TSI TAU...HAIS HNUB NO CES TAGKIG TWB TSI NCO LAWM.  KOJ XAV SEB HMONG TEJ SAUB YOG SAUB CUAV LOS YOG SAUB TIAG MAS.
  • 0
 5. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  ROOB PHWVLIS,
  TAU HNOV ZAJ NKAUJ NTUJ NO TUAJ LAWM KOJ NYOB QHOV TWG NO MAS UA RAU KHUA SIAB HEEV THIAB NCO TXOG WB HAIV HMONG UAS NYOB HAUV NPLOGTEB KAWG NKAUS LI.
  ZAJ NKAUJ NO TUS ORIGINAL UAS MUAB SUAB RAU YOG ELVIS PRESLEY...TSI YOG AJAN LIS POV NAWB.  YAWG MUS NYIAG NTAWM ELVIS LOS XWB VIM ELVIS HU YOG IN THE LATE 60S.  TXAWM LI CAS LOS YEEJ TSEEM KHO SIAB KAWG.  THOV KOM TXHOB MUAJ CAIJ NTUJ NO LAWM ES KOM MUAJ CAIJ NTUJ NAG LOS LOJ KOM PAS DEJ NAM  NQUEM TAWG ES HM,ONG THIAB NPLOG THIAJ TAU LIAJTEB UA NOJ UA HAUS.
  RAWS LI KUV NCO KEEBKWM NPLOG TXOG COV HUABTAIS.   HUABTAIS XEMTHAMTHIBRAJ MAS THIAJ LI LOS KAVTEB TSWJ CHAW TAU 53 XYOOS XWB.  DUA LI NTAWM CES YEEJ ZOO LI KOJ HAIS TIAS LEEJTWG NPAB NTEV CES TAU SEV XWB OS.  KUV XAV KOM NOMTSWV NPLOG LIAB LOS TUAV LUB TEBCHAWS NPLOG KOM MUS DEB TSHAJ 53 LUB XYOO.  TWB TAU 43 LUB XYOO LOS LAWM.
  YOG HMONG MUAJ NTAU NPAUM KOJ HAIS LOS SAUM NO ES HMONG UA TSI TAU TXIV YAWG LUB HOM PHIAJ TIAV CES HMONG RUA, TSI YOG NOOB TXIV YAWG LI LAWM TIAG.
  UA LI KOJ KUV PEB PUAS KAM LOS UA TXIV YAWG TEJ TXIVNEEJ YAWG MAS LOV. SAWV ROV LOS TUAV TXIV YAWG LUB NPE KOM HMONG SAWV CIAJ HAIV.
  HMONG SUAV. COV HMONG NYOB HAUV SUAVTEB...NOMTSWV SUAV YEEJ TU TEBCHAWS RAU LAWV NYOB. LAWV YUAVTAU TEBCHAWS LOS KAV YOG THAUM SUAVTEBCHAWS TIG LOS UA XEMLIS.
  HMONG NPLOG LOS NPLOG YUAVTSI LAM TU TEBCHAWS CIA RAU HMONG KAV.  VIM NPLOG THIAB HMONG YEEJ YOG AIB NOOB LOS LAWM.  HMONG YUAVTAU LOS HMONG YUAVTAU NQAIJ NTUAG NTSHAV NROG MAS THIAJ LI SAWV TAUS.
  HMONG NYABLAJ LI FABKIS TWB YEEJ TU RAU LAWV YAV NTUJ FABKIS KAV, FABKIS YEEJ TSA HMONG UA HUABTAIS NYOB HMONG LUB TEBCHAWS NTAWM.  ES YUJSIAB THIAJ HAIS TXOG PATAY LAWV KHABNAB LOS SIB TXEEB UA NOM UA TSWV.
  THE QUESTION IS WHAT AND HOW  WE CAN HELP THEM TO ACHIEVED THE HMONG DREAM...A HMONG COUNTRY.
  HMONG NPLOG  PUAS MUAJ TIBNEEG TXAUS LOS TSA HMONG MUAJ TEBCHAWS.  500K TUS HMONG NPLOG UA PUAS TAU.
  HMONG NYABLAJ MUAJ LI 1.2MILLIONS PUAS MUAJ CAI UA TAU.
  HMONG SUAV NE HO UA PUAS TAU THIAB.
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  KWVTIJ HMONG SUAVDAWS,
  MUAJ NTAU LOLUS UAS NEJ XAV PAUB TIAS YUAV UA CAS THIAJ UA TAU TEBCHAWS VIM HMONG TSI MUAJ IB DAIM AV.
  KOJ YUAV XAV TIAS HMONG TSI TXAWJ TSI NTSE ES YUAV UA CAS HMONG THIAJ LI UA TAU TEBCHAWS
  KOJ  HO XAV TIAS HMONG TSAWG TSAWG LI UA LOS YUAV TSI TAU...YOG TXHOB MUS THAB NTAU NYOB TSAM TUAG DAWB TSI MUAJ LEEJTWG LAV.
  KOJ HO XAV TIAS KUV YEEJ XAV UA XAB PAB HMONG KOM CIAJ HAIV MUS MUAJ TEBCHAWS...TABSIS KUV TSI PAUB YUAV PIB QHOV TWG TUAJ...YOG LI TS TXOJ HO ZOO LI CAS.
  NEJ FEEM COOB HO XAV TIAS HAUV HMONGZA NO HAIS TSI TAU TEJ LUS NO...ES TXHOB THAM NYOB TSAM CES NRUAG HNOB NRUAG TO QHOV.  
  TAWM NEJ COV TSWVYIM TUAJ ES KUV MAM QHIA TIAS TXOJKEV TWG UAS PEB YUAV TAUG TSI NTSHAI LEEJTWG RAU NEJ PAUB.
  • 0
 7. tseemmoob added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  ROBOT,
  HAIS LI KOJ HAIS NO MAS THIAJ YOG IB TUS TXIVNEEJ YAWG UAS POM QHOV TSEEB LOS NTAWM QHOV CUAV.  TOS HMONG TSI CIAJ HAIV LOS YEEJ YOG LI KOJ HAIS LAWM NAWB.  HMONG MUS NTSEEG SAUB MLOOG SSAUB HAIS...HMONG MUS NTSEEG NPAU SUAV.
  THOV QHUAS .
  UATSAUG.
  • 0
 8. tseemmoob added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  YUJSIAB,
  RAWS LI KUV NTSEEG UAS HMONG SAWV TSI TAU CIAJ HAIV VIM HMONG MUAB SAUB SAIB HLOB TSHAJ LI HAIV. VIM SAUB YEEJ TSI MUAJ IB TXOJKEV SAU LOS QHIA HMONG LI.  TUS TWG SAWV SAUB CES NWS HAIS NWS ZAJ XWB.  YOG LI HNUIB NO PEB YUAV CIAJ HAIV, PEB YUAV TAU LOS NRHIAV HMONG TXOJ KEV NTSEEG UAS SAU NTAUB NTAWV CIA QHIA HMONG UA NEEJ UA HAIV MAS HMONG THIAJ LI CIAJ HAIV TAUG.   YOG LI KOJ PUAS POM MUAJ DUA IB TXOJ KEV RAU HMONG TAUG TXIV.
  • 0
 9. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  SILLYME,
  UA IB TSAV NEEG/HAIV NEEG YOG TSI MUAJ IB TXOJ RELIGION LOS TUAV YUS TSAV/HAIV NEEG CES YEEJ PEEMTSHEEJ TSI TAU UA LOSIS LOS TSHWMSIM TAU UA IB LUB TEBACHAWS.  PEB TUAJ NYOB TEBCHAWS USA NO VIM YOG XUB XUB MUAJ COV NEEG COJ REGION NO LOS UA KEV RAUG LAWV TAUG ES THIAJ LOS  TXOG KOJ THIAB KUV HNUB NO.  
  HMONG YUAV CIAJ TAUG UA IB LUB TEBCHAWS, HMONG YUAVTSUM MUAJ RELIGION MAS NTIAJTEB THIAJ LI RECOGNIZED NAWB.
  TOS ERIKSON THIAB COLUMBUS NKAWV HO SAILED TUAJ MUS NRHIAV THE NEW WORLD RAU TEBCHAWS NO LOS VIM NKAWV NTSHAW KOM NKAWV COV NEEG TSI TXHOB RAUG PERSECUTED TXOG TXOJKEV NTSEEG RELIGION NTXIV LAWM.   NIMNO NKAWV LUB TSWVYIM THIAJ PROVE TAU RAU IB GENERATION AFTER GENERATION TIAS REGION ZOO NPAUM LI CAS THIAB YUS MUAJ YUS TEBCHAWS ZOO NPAUM LI CAS.
  NKAWV, ERIKSON THIAB COLUMBUS, MUAJ ZEEM MUAG MUS NRHIAV DUA ANOTHER WORLD, YOG LI TSEEMMOOB PUAS MUAJ CAI NRHIAV IB TXOJKEV ROV COJ HMONG MUS KOM TXOG HMONG TXOJKEV NPAU SUAV MAS LOV.
  YOG TSEEM TSHUAV COV HMONG ES COJ LI KOJ HAIS LI KOJ UA LI KOJ COOB CES KAWG HMONG YUAV TUAG TAG RAU USA NO.  COV UAS YUAV POM HMONG TXOJKEV NTSHAW CES TSUAS YOG TEJ XEEBNTXWV LAWM XWB NAWB.
  TOS KUV HO NOOG VHSL TIAS THE CONSTITUTION TSHWM UA NTEJ LOS 13 LUB STATES TSHWM UA NTEJ LOS VIM KUV TSI NTSEEG TIAS KUV YOG TSWVTEB TSWVCHAW RAU LUB TEBCHAWS USA NO, EVEN KUV YOG CITIZEN.  KUV TSEEM NIAJHNUB CLAIM KUV TUS KHEEJ TIAS KUV YOG TSWVTEB TSWVCHAW HAUV NPLOGTEB NAWB.  VIM KUV YUG HAUV...KUV LOJ HLOB HAUV.  KUV TXIV KUV KWV KUV TIJ TUAG RAU HAUV VIM LAWV MUAB LAWV TXOJSIA LOS PAUV KOM KOJ KOM KUV TAU LUB NEEJ ZOO UA.
  TSEEB TIAG 13 LUB STATES YEEJ TSHWM UA NTEJ THE CONSTITUTION.  YOG UA CAS THE FOUNDING FATHERS OF THE CONSTITUTION HO LOS SAU.  WHY LAWV MUAJ KING ES LAWV HO SAU.  LAWV NYIAM KING LOSIS TAWMTSAM KING.  PUAS YOG LAWV PUT LAWV TXOJSIA ON THE LINE TO SACRIFICE AFOR THE 13 STATES.  WHY THEY DID THAT.
  YOG MUAB COMPARED  13 LUB SATES RAU HMONG.  HMONG PUAS MUAJ CAI LOS NRHIAV HMONG IB TUS CONSTITUTION RAU HMONG.  HMONG PUAS MUAJ CAI DECLEAR HMONG TERITORY.  KOJ KUV TWB YEEJ POM NTAWM WB OB LUB QHOV MUAG UAS NPLOG LIAB HMONG LIAB TUA HMONG DAWB UA NTU ZUS LOS  TAU 40 TAWM YXOO NO ES KOJ TSEEM NPUG KOJ LUB QHOV NCAUJ HAIS RAU HMONG, KOJ TSEEM NTSAWS KOJ 2 LUB POBNTSEG TSI XAv HNOV HMONG TEJ KEV NYUAJ SIAB THIAB LOV. 
  KOJ PUAS POM HMONG TAU TSIM NTAU LUB KOOMHAUM LOS KHO HMOOB...VIM YOG LAWV HLUB HMOOB XWB NAWB.
   
  • 0
 10. tseemmoob added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  SILLYME,
  TOS PEB COV TXIVNEEJ PHEEJ MUS DEEV SAB NRAUM LOS VIM SAB HAUV TSW NTXHIAB LAWM NAWB.  
  UA LI NEJ COV POJNIAM UAS MUS DEEV SAB NRAUM NE...PUAS POG PEB COV TXIV NEEJ TSW NTXHIAB LAWM THIAB.
  • 0
 11. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  ROOB PHWVLIS,
  QHOV IB...KOJ YOG TUS KOOM NROG DR. LIS POV,,,THOV KOJ QHIA QHOV TSEEB TSEEB RAU PEB THIAB ES PEB THIAJ PAUB MUS KOOM.
  QHOV 2.  TXOG HMONG LUB NEEJ,  KUV TSI HAIS HMONG USA NO XWB TABSIS KUV HAIS TXOG HMONG THOOB ANTIAJTEB LUB NEEJ.
  HMONG THOOB NTIAJTEB TOS NTSOOV HMONG MEKAS XWB.  ZOO LI NO ES KOJ KUV TSEEM NTSHAI LOS TAWM TWVYIM TSIM KHO HMONG THIAB LOV.
  QHOV KUV XAV KOM KHO YOG NRHIAV IB TXOJKEV UAS SAU TAU HMONG LOS UA IB TXOOS, KOOM UA IB SIAB.
  KOJ 4 NQI LUS CES YEEJ NYOB TAG RAU HAUV TUS CONSTITUION RAU HMONG.  TSI MUAJ TUS CONSTITION CES KOJ 4 NQI LUS KO YEEJ SAWV TSI TAUG.
  KUV NTSEEG TIAS HMONG YEEJ NTSE HEEV TABSIS HMONG TSEEM TSI TAU MUAJ COV TXAWJ LOS KHO HMONG LUB NEEJ.  
  TUS TAU DR. VIM NWS KAWM NWS THIAJ TAU DAIM DEGREE MAS NWS THIAJ TXAWJ.  TSI YOG TXHUA TUS NTSE CES TXAWM YUAV TXAWJ TIBYAM.
  VIM LI NOV KUV THIAJ NQUA HU KOM PEB COV UAS MUAJ LUB SIAB YUAV LOS KHO HMONG LOS TAWM TSWVYIM UA KE LOS KHO HMONG.
  NIM NO TSI TAG YUAV ZAIS NEEV ZAIS TAW XAIS LUS LI LAWM...VIM SIBHAWM TSI TOS LAWM NAWB.   TXAWM YEEB NCUAB YUAV NOV LOS TSI TAU NTSHAI KIAG.  LUAG YUAV KAWM YUS TEJ TSWVYIM LOS TSI TAU TXHAWJ.  YUAVTAU NTSE TSHAJ QHOV YUS HAIS NAWB,
  • 0
 12. tseemmoob added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  RAWS LI KEEBKWM SAB SOUTHEAST ASIA...FABIS TU CIAM DEJ CIAM AV RAU THAIB, NPLOG, NYABLAJ THIAB QHABMEEM.  YOG MUAJ LI KOJ HAIS TIAS FABKIS YEEJ TU LUB MUANG MEO RAU HMONG TIAG NO NTSHE HMONG YUAVTAU LOS TSHAWB KOM TAU QHOV TSEEB TIAG.  YOG KUV TUAJ FAKIS ES MUS SAIB PHAU NTAWV KOJ HAIS KO NE, KOJ PUAS KAM NROG KUV MUS NTSIB FABKIS THIAB.
  • 0
 13. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  VHSL,
  KOJ PUAS NCO LOS TAU KAWM TXOG WHY MEKAS SAWV TAWMTSAM ENGLAND.  13 LUB STATES XUB MUAJ LOS YOG THE CONSTITUTION XUB MUAJ.
  PEB TUAJ TAU 40 PLUS YRS RAU TEBCHAWS NO PEB TSEEM NTSE LI PEB NTSE NIAJ HNUB NO XWB LOS PEB YEEJ TXAWJ TXAUS UAS YUAV LOS TSA HMONG LUB TSEV KOM ZOO LI LUAG TEJ TSEV THIAB.
  QHOV KUV HAIS TSA TUS CONSTITUTION TSI YOG RAU HMONG USA TABSIS RAU HMONG NTIAJTEB TAG NRHO.
  • 0
 14. tseemmoob added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  YUJSIAB
  KOJ PHEEJ HAIS TXOG HMONG LUB MOOS MEO UAS FABKIS TU RAU HMONG  UANTEJ ROGG VP PUAS MUAJ TIAG MAS LOV.   KUV LOS YEEJ HNOV NTAU TUS HAIS LI KOJ HAIS THIAB.
   
  • 0
 15. tseemmoob added a post in a topic HOW TO FORM A HMONG GOVERNMENT   

  KUV NRHIAV TSI TAU IBTUG PROFESSIONAL JANITOR LOS KHO KUV LUB BATHROOM...TSEEM TOS KOJ XWB NE/
  KUV NRHIAV TSI TAU IB PAB HMONG UAS YUAV QUALIFY MUS NYOB KUV LUB HMONG CITY...TSEEM TOS COV QUALIFY LI KOJ NE.
  KUV NRHIAV TSI TAU COV TXAWJ NTSE MUS COJ HMONG STATE...VIM KOJ TSI KAM MUS KAV NROG NE.
  HNUB NO TM THIAJ ROV LOS HAIS SEB HMONG LEEJTWG HO KAM LOS KHO HMONG GOVERNMENT KOM HAUM HMONG...SEB KOJ PUAS YOG IBTUG THIAB.
  • 0