Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

tseemmoob

Members
 • Content count

  2,247
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

53 Excellent

1 FollowerAbout tseemmoob

 • Rank
  Professional Degree 2

Recent Profile Visitors


11,433 profile views

tseemmoob's Activity

 1. tseemmoob added a post in a topic Phooj ywg HMOOB ZAB.   

  twbtwb yog Hlub Tuagnthi thiab Yajceeb Tshiab nkawv xub  xub ua txiv tag uantej hos.
  • 0
 2. tseemmoob added a post in a topic Yajceebtshiab   

  Robot,
  Trump yeej muab special Visa ray peb cov Hmong hos...yog pen brig XX ua nws lub luag haujlwm.
  tabsis yog koj nrog kuv uake mus nej zaub most Tim nplog teb pub caij sau qoobloo mas tseem yuav free ticket thiab no hos.
  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic Yajceebtshiab   

  tos neb tsi kawm kom nrog Hmong State los ntshe neb  60=70 xyoo lawn pob.
  • 0
 4. tseemmoob added a post in a topic Yajceebtshiab   

  YUJSIAB,
  TXHUA TUS HMONG YEEJ TXAWJ TSAV TSHEB...TABSIS TUS YUAV TAU TICKET YOG TUS TSAV TXHAUM THIAB TUS TSI MUAJ LICENSE. THAUM TUB CEEVXWM TXHOM TAU CES MAG TICKET XWB.
  PIV LI HAUV ST.PAUL...MUAJ KEV NTAU TXOJ...TABSIS KUV NYIAM TSAV THIAB KHIAV TXOJKEV 94 DUA LI TXOJ UNIVERSITY..
  ZOO LI NO THIAJ MUAJ HMONG TEBCHAWS.  XX THIAJ UA TXHAUM CES KAWG MAG KAW XWB.
  • 0
 5. tseemmoob added a post in a topic Hmoob Meskas cov muaj teeb meem yuav raug xa rov qab rau nplog teb ?   

  Robot,
  yeej 100% tiag tiag tiag nawb.  Xeng Xiong yeej hails Khav ntxias ray cov Hmong state tias nws tsi ua xam xaj mekas vim nws muaj lub zeemmuag yuav rov  mus nplogteb...li ntawm es cov Hmong State thiaj qaug quav rau yawg heev ua luaj.
  Hmong State yuav coj Hmong mus taus...yuavtsum yog lawv tsi XX tseg. lub sijhawm tsi tos.
  kuvkuv muaj ib tus dablaug txheeb txheeb es tsi yog USA citizen...yawg ua txhaum Federal law es kuv nrog yawg tus lawyer tham... 14 xyoos USA yawg nyob jail ntawm los..yawg tawm ncaj nraim mus rau Tom immigration jail ces luaj yuav muab nws report rob mus nplogteb no hos.  Yawg twb nyob rau 5 yes in jail lawm.  
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic Yajceebtshiab   

  Vimtxojkev hlub ,
  Yaj ceebtshiab twb go xaulaus lawm.
  Koj puas tseem Hlub tuag nthi ne.
  • 0
 7. tseemmoob added a post in a topic Hmoob Meskas cov muaj teeb meem yuav raug xa rov qab rau nplog teb ?   

  raws li ICE & Trump txoj cai CES cov Hmong uas tuaj illegal ces yeej yuav raug xa xwb...including cov tuaj nyob legally es ua txhaum Federal law li Xeng Xiong. Yawg tawm jail los ces nkag kiag rau ICE lub nkuaj xwb tiag.
  • 0
 8. tseemmoob added a post in a topic Pas dej ua electricity tawg - LAOS   

  YUJSIAB,
  YUAV KOM  ROOB PHUS NPIAB THIAB ROOB PHUS XAM LIS KUB NYIAB SAI CES KAWG KOJ THIA KUV WB MUS NYIAG HLAWV MAS THIAJ LI SAI XWB NAWB.
  • 0
 9. tseemmoob added a post in a topic All Child Support in the U.S. End on June 11th 2018?   

  ROOB
  TTWB DHAU LOS TAU 10 TAWM HNUB LAWM...UA CAS KUV TUS KWV TSEEM TAU THEM NWS LI CHILD SUPPORT.  PUAS YOG KOJ SOB LUS NO FAKE NEWS XWB.
  • 0
 10. tseemmoob added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  VHSL,
  Nws hais tias tus hluas nraug thib 4  tuaj pem hauv...Tus hluas nraug thib 5 tuaj yav ntawm lawm ces tus txiv rab me thiaj li raug muab nqa tawm vim siv tsi povkhawv no na.
  • 0
 11. tseemmoob added a post in a topic TAG=IB SIM NEEJ + HAUV TUS NPAU SUAV+   

  qhakoj tus phoojywg lub neej thiab nej kawm ntawv uake, nimno nyob lib law the, thiab nws ho lsus li cas.
  norg koj th siab
  • 0
 12. tseemmoob added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  ROBOT,
  LUB HAUVPAUS NTAWM TXOJKEV SIB YUAV CES YEEJ YOG LI WB HAIS LOS...
  TABSIS IB TXWM NIAMTXIV TWG SIB YUAV...NYIAS COJ NYIAS IB TXOJKEV SIB HLUB YAV TAG LOS …LOS UA NEEJ NROG TUS YUS YUAV.
  YOG NWS POM TIAS YUS YEEJ HLUB NWS LI NWS LUB SIAB NTSHAW CES NWS YUAV MUAB NWS TXOJKEV HLUB YAV TAG LOS TSO TSEG MUS ZUJZUS.   TABSIS YOG NWS POM TIAS YUS TXOJKEV HLUB NWS TWB TSI CUAG LI NWS TUS HLUB YAV TAG LOS CES NWS YEEJ YUAV MUS NRHIAV TUS QUB HLUAS LOSIS MUS NRHIAV LWM TUS KOM HLUB NWS RAWS LI NWS LUB SIAB NTSHAW.
  IB TXHIA...NIAMTXIV MUAB YUAM KOM SIB YUAV...TABSIS COV NOV YEEJ UA LUB NEEJ LWJ SIAB...TABSIS PEB HO TSI POM TXOJKEV SIB NRAUJ HEEV.
  IB TXHIA, COV TUAJ LOJ HLOB NYOB MEKAS NO, NIAMTXIV CIA LAWV XAIV LAWV...TABSIS NIMNO COV SIB NRAUJ TSHAJ YOG CCOV NO.  RAWS LI KUV POM.   VIM LAWV TAU MUS SIM MUS HLUB NTAU TUS CES TUS LAWV LAWV TSI ZOO CUAG LI COV QUB CES THIAJ NIAJ HNUB SIB NRAUJ.
  YOGLI YUS YUAV TAU LOS LUJ YUS TUS KHEEJ TIAS YUS PUAS HLUB NWS TIAG...YUS PUAS TSEEM MUAJ LUB SIAB NYIAM HLUAS NKAUJ  NIAM HLUAS NRAUG.  YOG TSEEM MUAJ...YUAV TAU KHO YUS TUS KHEEJ XWB.
  PLUAS MOV YUS NIAJ HMO NOJ PUAS TSEEM QAB LI QUB...LOSIS DHUAV DHAU HWV LAWM.  ES PHEEJ MUS NRHIAV PLUAS TSHIAB NOJ THIAB.  QHOV NOV YOG TEEBMEEM NTAWM HMONG LUB NEEJ TAMSISM NO.    VIM COV BUFFETS NTAU LUB QAB HEEV.
  • 0
 13. tseemmoob added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  ZEEJNEEG,
  YOG PEB COV TXIV NEEJ TSEEM MUAJ NPLOOJ SIAB XAV TAU LI KOJ TXHUA TUS CES KAWG TEBCHAWS TAWG TAG MUS UA NTAU LUB TEBCHAWS LAWM XWB LAUD...HE HE HE.
  TIB LUB TEBCHAWS XWB KHOO TWB TSI TAU ES TSEEM YUAV MUS KHOO NTAU LUB THIAB MAS...THAUM KAWG YUAV TSI MUAJ TEBCHAWS NROG LUAG UA NEEJ NAWB.
  YUS YUAVTAU KHO YUS LUB TEBCHAWS KOM ZOO UA NTEJ YUAV MUS KHO LWM LUYB TEBCHAWS.   YEEJ YUAVTSUM KAWM LWM LUB TEBCHAWS TEJ TSWVYIM KAV TEB KAV CHAW TABSIS LUAG TSI NROG YUS KAV NAWB.
  TXHOB TOS TUS TXAWJ TUS NTSE LOS KHO...TABSIS YUS YUAV TAU KHO NTAWM YUS LUB TEBCHAWS UA NTEJ.   SEB YAM TEEBMEEM NTAWM YOG DABTSI.  YOG KOJ IDENTIFY TAU KOJ LUB TEBCHAWS QHOV TEEBMEEM CES KOJ YEEJ KHO TAU XWB.  QHOV NTAWM PUAS YOG DAIM AV 3 NTI LOSIS  RAB QOS LIAB QOS NTOO.
  TSWV NTUJ LOSIS VAJTSWV YEEJ NQIS PEM NTUJ LOS PAB KOJ KIAG...TABSIS TUS TIBNEEG UAS NROG KOJ THAM NROG KOJ KHO KOJ LUB TEBCHAWS NTAWM TWB YOG VAJTSWV TSO NWS LOS NROG KOJ THAM NROG KOJ KHO NTAG.   YOG KOJ TSI KHAWS NWS TEJ LUS NTUAS LUS QHIA CES TSI TXHOB TOS VAJTSWV NTXIV LAWM.
   
  • 0
 14. tseemmoob added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  COV PHOOJYWGSUAVDAWS:
  YUAV LAUG 80% TXOJKEV SIB NRAUJ YOG LOS NTAWM QHOVPIM QHOVQAU NKAUS XWB.   TUS POJNIAM HMOOBNOHOMUS DEEV PLOG LOS YUAV TSI TIM NWS NKAUS XWB...TEJZAUM TWB YOG TIM TUS TXIV PROVIDE TSI TXAUS RAU NWS THIAB.  TOS NWS UA TAU LI NTAWM LOS NWS YEEJ MUAB LUJ TXAUS LAWD.  HNUB TWG TUS TXIV PAUB CES LUAG YEEJ YUAV MUS LUAG.
  TOS PEB HMOOB SIB NRAUJ UA LUAJ LOS VIM YUS YEEJ HLUB NWS TSI TAG, NWS HLUB YUS TSI TAG, THIAJ TAU MUS NRHIAV TUS SAB NRAUM SEB PUAS TUS YUAV HLUB YUS DUA.  
  YOG HNUB TWG KOJ THIAB KOJ TUS POJNIAM NEB LOS MUAB TXOJKEV HLUB UA #1 NTAWM NEB LUB NEEJ...NEB YEEJ TSI MUAJ TEEBMEEM DABTSI LOS CUAMTSHUAM.
  • 0
 15. tseemmoob added a post in a topic KoobPov thiab Robot li politics   

  ROBOT,
  TSEEB LI  KOJ HAIS OS...YOG LI YUAV TAU UA LUB NEEJ KOM TXAUS SIAB TXAUS NTSWS...UA LUB NEEJ KOM NCAJNCEES RAU YUS TUS PARTNER...RAU YUS COV MENYUAM...RAU YUS CUAB KWVTIJ...THIAB RAU YUS TSAV HMONG...ES THAUM IB PAS GUS TSI LOS LI KOOBPOVTXUJ NO LAWD LOS YUS THIAJ TSO TAU YUS LI LEGACY RUA TIBNEEG POM OS.
  • 0