Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

tseemmoob

Members
 • Content count

  2,026
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

52 Excellent

1 FollowerAbout tseemmoob

 • Rank
  Professional Degree 2

Recent Profile Visitors


10,250 profile views

tseemmoob's Activity

 1. tseemmoob added a post in a topic POV HAWJ THIAB NWS POJNIAM (THAWJ COJ LOS YOG TUS TSWV) NTAWM LUB COMPANY P.S. RAUG NTES 9/11/17   

  YUAV NYIAM TUS TWG YUAV MUS UA LOSIS TWB UA LAG LUAM RAU NPLOG...YOG MUAB KEV HLUAS LOS PLAY...MUAB KEV SIB YUAV LOS PLAY CES KAWG TSA TAW UA NTEJ TUAG XWB TIAG.
  HNUB UAS MUAB TXOJKEV HLUB LUB TEBCHAWS...MUAB TXOJKEV HLUB LAJMEEJ PEJXEEM...HLUB YUS LUB LAG LUAM...HNUB NTAWM YUS YEEJ YUAV VAM MEEJ XWB XWB.
  • 0
 2. tseemmoob added a post in a topic VAMNTXAWG: ZOO TAW VWM LAWM LOV!   

  NOV LUS MOO CUA TIAS YAWG TSA TAW LAWM.MO SUB LAIV...YAWG TSEEM HAIB TSHASJ NOM PHAJ LAWMNTHIAB NO.
  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic HMONG STATE DEVELOPEMENT   

  YUAV KOM HMONG STATE MUS TAU IB RUAMM RAU TOM NTEJ NO CES KAWG LAWV UUAVTSUM NTIAV NUJTXEEG THIAB TSEEMMOOB MUS UA HAUJLWM RAU LAWV MAS TEJ PRESS RELEASE NO THIAJ LI EFFECTIVE XWB NAWB.
  • 0
 4. tseemmoob added a post in a topic HMONG STATE DEVELOPEMENT   

  XX dua twg lawm es yawg cov tub tes tub taw yuav haib ua luaj.
  • 0
 5. tseemmoob added a post in a topic CAW KOJ SAIB ZAJ XOVXWM TAWM TSHIAB TXAWV2 NO TAU.   

  KPT.,
  Twb yog Vamntxawg txhais lus yuamkev es yaws thiaj ruamm sau tsi tau ntawwv lawm lps mas...hnub no koj ho muab Hmong State los piv li tus Lee Xiong no hais ces nyob tsam koj yuav caum Vamntxawg qab thiab laiv.
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic HMONG STATE DEVELOPEMENT   

  TXawm zoo li cas los tsi ua cas...kawg nyab laj twb siv ntawv lastees lawm ces yeej zoo.   Hos ntawm Hmong State ne...es pheej kom Hmong yuavtsum siv tus ntawv phaj hauj soob lwj xwb no yuav ua li cas.   Vim lawv twv ntxiag tias yog leejtwg tsi kawm tsi paub tus ntawv phaj hauj ces txhob vam mus ua lawv member no laiv.   Puas yog lawv coj ti dhau hwv lawm.
  • 0
 7. tseemmoob added a post in a topic DON'T TRAVEL TO LAOS   

  yog kawg Robot...yam yus ntshai tshaj ces yog nyiaj tag es txaj muag xwb.
  Laus Txuj hais los yeej lawm thiab...tabsis yog rau cov txhoj txhoj puab xwb.
   
  • 0
 8. tseemmoob added a post in a topic HMONG STATE DEVELOPEMENT   

  HAIS TXOG NTAWM TUS NTAWV MAS CIA PEB MUAB NYAB LAJ LOS UA PIV TXWV...LAWV SIV TUS NTAWSV LASTEES LOS SAU UA KAWV LUS...LAWV TWB MUS TAU DEB HEEV.
  DUA LI TXHUA LUB TEBCHAWS UAS SIV NTAWV LASTEES LOS YEEJ VAMMEEJ THIAB.
  NTAWM ROOS TSHO MAS SIV MUS NPEJ THA XAB MAIM YUAV ZOO DUA.
  • 0
 9. tseemmoob added a post in a topic CIA HMONGZA.COM TSA TAW MUS.   

  TSWV RIAM,
  LAUS TXUJ TIAS TXHOB TRAVEL MUS NPLOG TEB...TABSIS HMONG NIAJ HNUB MUS.
  HMONG STATE NIAJ HNUB UA TEBCHAWS...TABSIS PEB HAIS TIAS DAG.
  PUAD YOG PEB KAWM TXAWJ DAG LOS NTAWM PEB TEJ QUB NOM QUB TSWV...ES NIM NO TUS TWG HAIS YOG LOS DAG...HAIS DAG LOS YOG TIAG.
  • 0
 10. tseemmoob added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  HMONG STATE DEVELOPEMENT
  HMONG STATE TAU HAIS TIAS YUAV CIAJ TAUG HAIV...NTIAJTEB YUAV HWM...HMONG YUAVTSUM MUAJ:
  1.  RELIGION
  2.  NTAUB NTAWV.
  3.  ROOS TSHO.
  4.  TUS CHIJ.
  NTAWM KUV QHOV CRITIQUES MAS TXOG 4 NQIS NO MAS YOG LI NOV:
  NTAWM RElIGION.  HMONG STATE TWB MUS MUAB POJ KOOB YAWM NTXWV LOS MUS UA LAWV TXOJ KEV NTSEEG LAWM...QHOV NOV YUAV UA IB QHO TEEBMEEM SAU HMONG LOS TSI TAU UAKE.
  NTAWM TUS NTAUB NTAWV.  HMONG STATE MUS MUAB TUS NTAWV PHAJ HAUJ/NTAWV SOOB LWJ LOS UA TUS OFFICIAL NTAWV RAU LAWV.  VIM LAWV HAIS TIAS YOG HMONG TSIM...THIAJ YOG NMONG LI.
  NTAWM ROOS TSHO.  LAWV MUS MUAB POJ KOOB YAWM NTXWV CEV KHAUB NCAWS UAS MUAJ XIM NTSUAB XIM DUB LOS UA OFFICIAL RAU LKAWV.
  NTAWM TUS CHIJ...LAWV MUAB 4 TUS DAB LOS TEEB RAU 4 SAB KAUM.
  NEJ XAV NE HMONG STATE UA YOG LOS YOG LAWV VWM LAWM.
   
  • 8 replies
  • 223 views
 11. tseemmoob added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  CIA HMONGZA.COM TSA TAW MUS.
  NIAJ HNUB NO HMONGZA COV LAJ MEEJ PEJ XEEM TXAWJ THAM LUS DAG TSHAJ LI LUS TSEEB...YOG LI COV XAV THAM LUS TSEEB THIAJ LI SAU CHOJ/PAM MUS NRHIAV DUA LWM LUB TSEV HAIS LUS TSEEB LAWM.
  • 10 replies
  • 129 views
 12. tseemmoob added a post in a topic TXEEB TEBCHAWS THAUM UB & NIMNO   

  Hmong niaj hnub niaj mo mus txhawb mus pab nplog...e nej tsi pom lov. . Mus visit xwb los twb yeej yog mus txhawb...mus txog nplog teb mus yuav ib qhov khoom noj los twb yeej yog txhawb lawm nev.
  Lub hli tag los nov kuv mus tim.nplog...kuv spent almost 3k in two weeks.
  Hmong Mekas coj millions and millions mus txhawb Nplog...vim yog Hmong lub qub tebchaws.
   
  • 0
 13. tseemmoob added a post in a topic TXEEB TEBCHAWS THAUM UB & NIMNO   

  Kuv tsi tau hais Tias mus txeeb nplog tebchaws...nplog tebchaws yeej yog Hmong li lawd thiab.
  kuv tsuas xav hnov suav daws li opinion seb ho pom li CAS Txog kev txeeb tebchaws Yav ntuj thaum ub thiab tiam 21 no xwb...vim koj Kuv yeej pom/pum Hmong State tau ntxias Hmong qaug quav Tias kom suavdaws npaj tog nyob tog xwb...UN yeej Yuav tu ib thaj chaw los UA Hmong LUB tebchaws.  UA li puas Yuav yoojyim npaum li Xeng Xiong hais.
  ntawm 48 nywjkeeb/nationalities uas koj Teev ntawm. Tsuas yog Hmong thiaj nrog nplog los tsim teb kho chaw xwb...dua li lwm cov ces tsuas yog txha nqajqaum rau LUB tebchaws xwb.
  peb tsi Txhob mus muaj LUB siab txeeb nplog teb...Kuv xav kom peb muaj LUB siab mus pab, mus txhawb, mus tsim kho nplog teb kom ci ntsa Aiab xwb.  Yog nplog zoo ces peb zoo nrog vim peb yeej tuaj LUB tebchaws ntawm tuaj.
  • 0
 14. tseemmoob added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Cob fab ces yog lus hmoob dawb
  Caub fab ces yog lug moob leeg...lawv nplog lu lug xwb.
  • 0
 15. tseemmoob added a post in a topic DON'T TRAVEL TO LAOS   

  KUV NIM QHUAV MUS NPLOGTEB LUB LAST WEEK OF JULY,2017 TAG LOS NO...KUV TSI POM NPLOG PHEM...TABTSIS POM NPLOG/HMONG IMPPROVE NTAU HEEV LAWM. 
  YOG KOJ KUV XAV PAB TXHAWBNPLOG...MUAJ KEV TO TOG LOS NTAWM TSOOMHWV NPLOG....LUAG YEEJ QHIB KEV LUG.
   
  • 0