Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

tseemmoob

Members
 • Content count

  2,048
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

52 Excellent

1 FollowerAbout tseemmoob

 • Rank
  Professional Degree 2

Recent Profile Visitors


10,466 profile views

tseemmoob's Activity

 1. tseemmoob added a post in a topic Bon Xiong Tsab Ntawv Cem thiab Xav Mus Khawb G. VP Cov Pobtxha Los Hais Plaub Dua   

  Yuav kom peb or Hmong yeej Bon Xiong, peb yuavtsum walk away tsi Txhob nrog nws sib cav DABTSI li xwb.  Tus/cov neeg zoo LI no mas KOJ yim hais nws yim cam yim Muaj phlus.
  nej PUAS pom Yawg Ntxawg...kuv tsi cam Yawg kiag li lawm mas nim no Yawg ntsiag to lawm xwb ne.
  • 0
 2. tseemmoob added a post in a topic Bon Xiong Tsab Ntawv Cem thiab Xav Mus Khawb G. VP Cov Pobtxha Los Hais Plaub Dua   

  Cov yawg,
  Thaum Hmong TSI Txawj Tsi ntse, thaum Hmong txom nyem ces Hmong THIAJ pom Hmong Tej thawj COJ tseemceeb.
  Hnub UAS Hmong MUAJ NOJ MUAJ haus, muaj Nyiaj muaj txiaj, muaj vajtse thiab vammeej LI Hmong Mekas no LAWM ces...tus Hmong yug kiag mus Txog kiag TUS tuag los YEEJ tsi hwm hmong COV thawj coj...vim Nom Hmong tsi Nom Mekas.
  piv xam li Hmong 18 Xeem...LUB nov Yog Hmong Lub zog...YOG Hmong txo hau kev...TABSIS Hmong tsi los txhawb los pab...Tabsis tseem los TSA HNO Thiab Hmong Tebchaws los do Hmong. 
  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic Bawg Nujtxeeg - World Pauslistiv   

  Nya's aib Nujtxeeg,
  yog koj yeej tsi taub ntxub ib tug ibleeg ces hais li koj sau no yeej yog lawd.   Vim muaj li koj hais es Mekas thiaj li los vammeej li no NAWB.   Luag Paub hloov ib generation los rau ib generation....but. Hmong li Hmong yeej tsi kam hloov...tau chim rau TUS Chinese thaum ub Tua Hmong ces nim no tseem chim qees...es Hmong thiaj poob qab li no.
  tus XX no TWB MAS qhov taub nyob txim lawm los cov/Pab neeg Ntawm tseem hwm Thiab muab Nws UA Tus thawj...zoo li no ES Hmong thiaj ruamm poob qab.
  ziag no kom koj Kuv Peb los nrhiav ib Txojkev rau TAUG Kom mus Txog Hmong LUB pomp niaj.  Txoj kev ntawm koj PUAS kam qhia.
  • 0
 4. tseemmoob added a post in a topic Bon Xiong Tsab Ntawv Cem thiab Xav Mus Khawb G. VP Cov Pobtxha Los Hais Plaub Dua   

  Raws LI Kuv tau hnov PEB Cov Hmong FBI HAIS Yawg Bon Xiong no YOg Hmong liab 30 XYOO UAS tawm tsam Hmong dawb Hmong Vajpov.
  lub CAIJ UAS Peb khiav tag TUAJ Mekas...YAWG tau mus Kawm ntawv soviet Nyob RAU Kiev...uas nimnomekas yog Ukraine.   Yawg hnov Tias Hmong Mekas MUAJ NEEJ zoo...kEv kawm los zoo...ces yawg THIAJ li xuas kab khiav los nyob rau Cuba.  Thaum yawg nrhiav tau kEv los Mekas yoojyim ces thiaj li los rau USA no.
  yuav nyiam yog li CAS los yawg tseem khiav raws GVP ces yawg YEEJ Tsi muaj qab ntxhiab DABTSI. 
  Yuavtsum muaj IB COV NEEG li yawg ES Hmong thiaj vammeej nawb.   KUV kuj xav pom TIAS yawg Puas muaj hwjchim  UA li yawg hais Yuav tsa GVP los Txiav pplaub KOM tag.   Muab 3 xyoos rau yawg xwb...Tom qab NTAWM ces yog Hmong Txiv* tseem Tom ub tom no XWB.
  • 0
 5. tseemmoob added a post in a topic HMONG GIRL LOOKING FOR OLDER WHITE GUY   

  Tswv Riam & Sillyme,
  Nim no yus laus lawm mas tsi lam yuav tua tau yooj yim ywj siab...thiab ho tsi yog qos ntoo ntug...yog li yam no thiaj tshuav li ntawm 10%.
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic HMONG GIRL LOOKING FOR OLDER WHITE GUY   

  Sillyme,
  pojniam NTSHAW yog Txojkev Hlub unconditional los Ntawm nws tus Txiv.
  pojniam ntshaw Kom tus Txiv tsi ywg, tsi tshev, tsi Ntaus.
  pojniam ntshaw kom tus Txiv UA Txhua yam to please Nws.
  pojniam ntshaw kom tsi tau khwv...nyob TSEV tu zam UA zoo nkauj mus rau ub rau no LOSIS mus shopping.
  pojniam ntshaw kom tus txiv tsi Txhob MUAJ Lub SIAB nyiam LOSIS mus Tham hluas nkauj.
  pojniam ntshaw kom MUAJ nyiaj...es Yuav tau TXHUA yam UAS pojniam nyiam xws li jewelry...kub, diamond.
  yog thaum KOJ MUAJ thiab muab tau Cov no rau pojniam...pojniam YEEJ tuagnthi rau tus TXIVNEEJ ntawm xwb.
  pojniam ntshaw kom tus Txiv...tawv, loj ntev.
  tej nov KUV UA tau thiab muab tau rau Kuv pojniam li ntawm 90% lawd.
  • 0
 7. tseemmoob added a post in a topic Nope, no body interesting Hmongza.   

  txij Thaum LAWV muab Cov local Moderator lawb tag ES muab Nas Ej internet los UA nai ces hmong PIB khiav zuj zus...TSI ntev ces Yuav yog Kuv thiab.
  • 0
 8. tseemmoob added a post in a topic Bawg Nujtxeeg - World Pauslistiv   

  Nyas aib Nujtxeeg,
  Xeeb xyooj yog neeg npav ntsuab xwb...tom qab 7 xyoo yawg tawm jail los...yawg puas raug nyob list xa rov qab mus nplog...yog nplog accept yawg rov qab...yawg yuav tau mus nyob Hmong Tebchaws tiasg pob.
  • 0
 9. tseemmoob added a post in a topic Bawg Nujtxeeg - World Pauslistiv   

  ua li Xeeb Xyooj puas yuav raug xa rov qab after 7  lub xyoo uas yawg nyob txim tag...vim yawg tseem yog neeg npav ntsuab xwb.
  • 0
 10. tseemmoob added a post in a topic HMONG GIRL LOOKING FOR OLDER WHITE GUY   

  Yujsiab,
  Lub topic no tsi hais txog haiv...hais txog pojniam txojkev ntshaw xwb.
  Koj puas hnov pojniam hais tias ua cas wb tsi muaj nyiaj li luag.
  Koj puas hnov nws hais tias casnimno koj laus lawm es tsi muaj zog li yav hluas.  Yog koj hnov li hais no ces nws twb indicate qhia koj lawm los mas.
  • 0
 11. tseemmoob added a post in a topic HMONG GIRL LOOKING FOR OLDER WHITE GUY   

  HU UA POJ NIAM MUAJ TXIV THIAB TSI MUAJ, COV HLUAS NKAUJ CES YEEJ NTSHAW 2 YAM LOS NTAWM COV MEN UAS MUAJ NYIAJ THIAB QAUU LOJ, NTEV.
  YOG KOJ TU NCUA 2 YAM NO CES...KOJ LUB NEEJ YEEJ TSUAS MUAJ SIB CEG TAS HNUB TAS HMO XWB.
   
  • 0
 12. tseemmoob added a post in a topic HMONG STATE DEVELOPEMENT   

  yog hais Hmong State hais nyob rau hauv Tulsa ces lawv mas thiaj yog Hmong tseem tseem communist  tiag nawb.  
  XX raug hlob kav hlau xyoo lawm los tseem yuav tos  yawg tawm nkuaj los tso mam pib dua...puas yog lawv copy Hochiminh ne.
  • 0
 13. tseemmoob added a post in a topic Cov Xav Ua Teb Chaws Kom Mloog Nov.   

  ROOB,
  Tsuas yog koj kuv paub xwb ne...wb rsav Hmoob twb tsi paub es thiaj li ua heev npaum li Hmong State los mas.  Yog hnub uas Hmong paub li koj li kuv lawm ces yeej tsi muaj li.
  Vim li nov es Txawjlem thiab Yaj Ceeb Tshiab nkawv thiaj li khiav ploj ntais tsi ntsia rov tom qab li lawd tiag.
   
   
  • 0
 14. tseemmoob added a post in a topic Cov Xav Ua Teb Chaws Kom Mloog Nov.   

  yog li mas koj yuav tau identify cov kab mob ntawm los rau peb kho.
   
   
   
  • 0
 15. tseemmoob added a post in a topic Cov Xav Ua Teb Chaws Kom Mloog Nov.   

  yog li hmong State puas yog tus kab mob ntawm?
  • 0