Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Free Classified Ads (Chaw Muag khoom (Hmoob))

Leej twg muaj khoom Hmoob dab tsis zoo muag tuaj hais tawm hauv chav tsev no tau. Tiam sis yuav tsum nyeem cai chav no ua ntej yuav tso ads!


Kev Cai yuav tsum ua raws yog yuav Siv Chav Classified Advertising

1) Member uas muaj 100 post rov sauv thiab yuav tsum ua member los ntau dua 3 hlis rov sauv lawm thiaj yuav los tso Ads tau.
2) Cov Ads yuav tsum yog Khoom Hmong xwb, tsis pub Affliate Link tuaj tso.
-Optional: rau cov tuaj muag khoom qub(second hand) dab tsi los tau. tiam sis yuav tsum muaj duab thiab qhia qhov tsis zoo ntawm yam khoom ntawd kom meej nrog rau tus nqi tib si.
3) Yuav tsum yog tus tswv khoom. Tsis pub muab lwm tus li tuaj tso.
4) Ib yam khoom Same Type ntawm tib tug tswv yuav tso rau tib lub Topic xwb tsis pub tso rau lwm lub topic ntxiv.
5) yuav tsum qhia npe thiab xeem tiag kom meej nrog rau xov tooj uas ua hu tau rau tib si.

6) Yog leej twg ua txhaum txoj CAI Siv Hauv Chav no yuav raug lwv tawm uas tsis tas Hais ua ntej.
Tshaj Xo Tawm 1 Oct 2009

24 topics in this forum

  • 61 replies
  • 7,978 views
  • 12 replies
  • 6,739 views
  • 4 replies
  • 506 views
  • 1 reply
  • 752 views
  • 4 replies
  • 1,302 views
  • 5 replies
  • 45,192 views
  • 2 replies
  • 1,167 views
  • 19 replies
  • 2,434 views
  • 1 reply
  • 1,084 views
  • 2 replies
  • 1,014 views
  • 3 replies
  • 1,238 views
  • 2 replies
  • 1,639 views
  • 5 replies
  • 2,445 views
  • 8 replies
  • 2,068 views
  • 2 replies
  • 958 views
  • 5 replies
  • 1,696 views
  • 11 replies
  • 3,713 views
  • 5 replies
  • 1,109 views
  • 0 replies
  • 1,644 views
  • 6 replies
  • 1,486 views
  • 3 replies
  • 1,903 views
  • 19 replies
  • 3,985 views
  • 7 replies
  • 1,685 views
  • 18 replies
  • 3,211 views