Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Activity Stream

Activity Stream

 1. tseemmoob added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Yog Hmong tsi VWM ces...koj Kuv yeej tsi tuaj Txog Mekas li los mas.
  cov tsi VWM li koj hais ces nim no niaj HNUb mus UA teb...ntov ntoo...ko taw monkey xwb tiag.
  • 0
 2. tseemmoob added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Ea koj tsi nyiam lov...yog Tham qhov neeg...qhov Tsiaj koj thiaj li nyiam lov....koj mas.
  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic Cov Hmoob Nyob Nyab Laj, Nplog Thiaj Tseem Yog Txiv Neej Yawg   

  Yujsiab,
  txhob muab koj LUB neej nyob mekas mus piv LUB neej Hmoob nyablaj...
  nyiag muaj nyiag cai.
  Hmong nplog, Nyablaj, Thaib...lawv kev sib Yuav...yog Yuav for life...you own me, I own you.   Yog li lawv khob/Ntaus los yeej tsim nyog.
  • 0
 4. yujsiab added a post in a topic Cov Hmoob Nyob Nyab Laj, Nplog Thiaj Tseem Yog Txiv Neej Yawg   

  Nyob hauv vaj hauv tsev = cai yog d.e.v. npua tug ntaus nqi hais tias nom tswv tso cai koj tswj koj tsev neeg thaum koj los poj niam me nyuam tawm mus  ua tej yam tsis zoo yog nom tswv hauv teb chaws neeg lawm  koj tsis muaj cai ntau  khi  txhaum cai teb chaws  luag muaj cai tso rau tub ceev xwm khi ;ntaus los yog tub saib kev ruaj ntseg  hauj lwm lawm = yam ua hmoob nyab laj hmoob nplog ua no luag hla nom tswv cai  lawm  = tam sim no ntiaj teb nyob tiam 21 lawm tig tsis tau rov qab mus rau tiam 20 =19  yuav ntaus los ntaus khi los muab hle liab qab ploog li no  tsis yog neeg ua taus txiv neej hos yog neeg liam hiam heev no  
  • 0
 5. Koobpovtxuj added a post in a topic Npe Laus   

  Neejneeg.
  Koj lub npe laus hu ua nkaj vas no mas zoo kawg lawm nawb.Vim tias zoo mas yog yawg nkaj tuaj vas koj rau hauv plawv lawm ces tsis muaj leej twg ua tau li cas rau koj lawm.
  koj yog vauv yuav tos niam tais yawm txiv tuaj tis npe.
  koj thov 1 tug kwv tij nqa 1 lam hwj cawv mus tom yawm txiv tsev.mus txog ces rub 1 lub nyuag rooj ces rub yawm txiv los zaum sauv.
  hliv 2 khob cawv rau yawm txiv ces hais tias tav nov Wealthpower nkawd 2 tug ua ntxhais ua vauv kuj ciaj koj ua niam ua txiv ntxhais vauv los ntev ntev lawm los zoo li tsis tau muaj lub npe txwj npe laus rau sawv daws hu li yog li no hnub no nkawd kom kuv tuaj tos koj ua niam ua txiv nqa koj lub yeej koob yeej huam mus nrhiav 1 lub npe txwj npe laus rau Wealthpower nkawd kom muaj npe txwj npe laus nrog luag hu.
  hais li no tas ces sawv mus pe 2 pes.ces los kom yawm txiv haus cawv ces haus cawv tas coj yawm txiv tuaj nrog neb pw hmo ntawd.
  neb tua 1 nkawm qaib los ua hno ntxuag cawv ces rub lub me rooj rub niam tais yawm txiv los zaum sab pem toj muab 2 tug ncej puab qaib rau niam tais thiab yawm txiv muab 1 lam hwj cawv qab qab los haus.
  xeej 1 yog haus tus me cawv xob yem.
  xeej 2 yog haus tus me cawv nrhiav npe.
  thaum xaiv tau lub npe lawm ces cia li noj mov thiab haus lwm puav cawv ua si lawm xwb.
  noj hmo tag ces pua chaw ntawm hauv plag koj yuav 1 lag yeeb los chob rau yawm txiv lawv ntaus sab lim kom zoo siab.ces pw tsaug zog.
  tag kig kaj ntug ces hliv 2 khob cawv rau yawm txiv kom yawm txiv mus saib 2 tug npua ces koj tus kwv tij los qhia yawm txiv tias tus me no yog yuav tos koj tuaj nrog Wealthpower nkawd nyob 1 hnub pw 1 hmos nrog khaws 1 nyuag tug ntxuag(tua pub koj noj 1 pluag).hos tus me no thiab 1 nyuag nkawm qaib no yog muab rau koj tis nkawd lub npe laus.
  hais no tas ces yawm txiv teb tias yog li ces nej muab tus me uas tua pub kuv noj no tua hos muab nkawm qaib thiab tug me npua tis npe no los teeb kuv yuav hu vauv Wealthpower nkawd plig.
  ces muab tus tua pub yawm txiv noj tua thiab tos yawm txiv hu plig tag ces muab tus npua hu plig thiab nkawm qaib los tua huv si.
  thaum ua tau nqaij hno siav ces coj los rau tau ces rub yawm txiv los zaum sab pem toj ces koj tus kwv tij koj thov tuaj mus zaum phim yawm txiv.
  pib ua xeej caw
  1 xeej tos nuam tais yawm txiv.
  2 xeej cawv mov dej txias.
  3 xeeh cawv tis npe laus.
  4 xeej cawv hu plig.
  5xeej cawv khi tes.
  6 xeej cawv ua niam tais yawm txiv tsaug.
  7 xeej cawv yeej foob
  8 xeej tsa sawv kev.
  lub sij hawm haus tus cawv sawv kev no ces muab niam tais yawm txiv 1 leeg 1 ces tsoos tsho hmoob tiav log.hos muab 1 lub tsho rau tus nrog yawm txiv tuaj zaum rooj.ces 1 pob mov 2 tug qaib ntim su 1 pob mov 1 tug qaib thiab 1 hwj cawv npws poj.1 ceg npua nrog 9 ntoos tav rau yawm txiv lawv tab sis muab cob li no tas xwb koj nrhiav 2 tug neeg xa ces npua no mus kom txog niam tais yawm txiv tsev.
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic Cov Hmoob Nyob Nyab Laj, Nplog Thiaj Tseem Yog Txiv Neej Yawg   

  khob quas puj ces yog Ntaus quas puj.   Lu lug nuav  yog ib lu lug Moob leeg siv heev uantej 70s.
  • 0
 7. Neejneeg added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  Npe Laus
  Luag tej laus tsaus tias npe laus yog npe nyiaj npe kub npe nom npe txwv no es xav paub seb lub npe laus hu ua Nkaj Vas no puas yog ib lub npe zoo? Please explain. :)
  • 1 reply
  • 17 views
 8. khamvookham added a post in a topic Suab Hmong News   

  Thank you all of you guys who're  participating in a hot sun 110 degrees here to day, but as you know that if you do this, not only for Pao Xiong's group of radio free conference call, but it is also shames on all of the Hmong People too.
  • 0
 9. khamvookham added a post in a topic Cov Hmoob Nyob Nyab Laj, Nplog Thiaj Tseem Yog Txiv Neej Yawg   

  Nyob Rua Nqe Lug # 9:56  Tug Quas Puj Kws Aubb ib Tug Miv Nyuas Tuaj Tshev Txiv Neej Has Lu Lug Has Tas  Txiv Neej Haj Muaj Cai Khob Quas Puj,   Quas Puj Tsw Muaj Cai Khob Txiv Neej  Nua , Kuv Tsw Nkag Sab Lu Lug Khob Nua Yog Has  Dlab Quas Tsw, Kuv Yos Moob Hab  Kuas KuvTub Tsw Paub Le Hab Taag.,  Mej Lej Twg Paub Nua Paab Txhais  Lu Lug Nua saib Yos Has Le Cag?
  • 0
 10. Vajhuamsibluag added a post in a topic Suab Hmong News   

  Xeevtuam Vaj, qhov koj hawv yuav tua neeg ces yog txoj sawvlhau cab koj rau hauv chaw lojcuj xwb mas!!
  • 0
 11. tswv riam added a post in a topic Cov Hmoob Nyob Nyab Laj, Nplog Thiaj Tseem Yog Txiv Neej Yawg   

  Nyob zoo os cov kwv tij hmoob hlub txaus ntxim txhua as!!!!
  Thov nej txhob ua li no ntxiv lawm puas tau?
  Vim hais tias ua neej nyob yus yuav tau muab yus tus kheej coj los suaj ntsuam kom meej tso ua ntej yus yuav muab tas txhua yam kev txhaum coj los pov rau yus poj niam li nej.
  Kuv xav mas yog yus yeej coj tau zoo rau yus tus hlub lawm ntshe nws yuav tsis kam mus tham lwm tus hluas pob? Raws li kuv saib mas koj tus uas yog tus txiv ntawm tus poj niam kod lub siab tsiv nruj heev koj tsis nco ntshai tej nom tej tsw txoj kev cai tswj teb kav chaw kiag, yog nej cov hmoob nyab laj no tsis tseeg nej txoj kev cai tsiv nruj no tsis ntev nej yuav raug teeb meej, vim tus tsiaj nyob muaj tswv, tus leej tib neeg nyob muaj niam muaj txiv, tej laj mej pej xeem nyob muaj nom muaj tswv, tej nom tswv nyob muaj teb muaj chaw, lub teb chaw nyob muaj txoj kev cai lij choj los tswj nawb. Raws li siab mas nej tseem coj txoj de,v npu,a cai zoo li lub ntiaj teb no yog nej ua tus tsuj es nej xav ua li cas los yeej tau, qhov no ntag qhov nej cov hmoob nyab laj nom xij rau tsoom hwv muab nej ntaus thiab ncaws li tej tsiaj.
  • 0
 12. tub kawm added a post in a topic Cov Hmoob Nyob Nyab Laj, Nplog Thiaj Tseem Yog Txiv Neej Yawg   

  SIV LI NO  TSIS YOG UA TAUS TXIV NEEJ YAWG += ntiaj teb luag pom luag liam hais tias neeg liam hiam heev nyob ntiaj teb no luag tsis coj kev liam hiam rau poj niam los yog yuam kom coj li nws nyiam xwb    
  • 0
 13. Koobpovtxuj added a post in a topic Suab Hmong News   

 14. Koobpovtxuj added a post in a topic HUAB TAIS HMOOB LUB TSEV NYOB NYAB LAJ   

 15. khamvookham added a post in a topic What does these number come from...8GB, 16GB, 32GB, 64GB...?   

  Xeeb Zeej Neeg, 
  Tus Qhia Ntawv Mojlivkas  No Puas Yog Koj  Mas?   Kho Koj Qhov  ( Accent )   Kom Zoo Zog Puas Tau?
  Qaib Dib Lub Suab Kuj Yuav Ntog Tsis Npaum Li Qaib Qus Lub Lau,   Tab Sis Koj Ua Tiag Hais Lub Suab Kom Meej Zog Mas.   Nej Hais Lus Mojlivkas Li Ko Xwb Ces  Luag Neeg Mojlivkas Mloog tsis Raug Lau.
  • 0
 16. Vajhuamsibluag added a post in a topic What does these number come from...8GB, 16GB, 32GB, 64GB...?   

  Kuv pom, at least, ib tug ntawv Blog sau tsis yog lawm. Xav tias tus sau cov ntawv Blog no yog Hmoob sau ntag.
  • 0
 17. Vajhuamsibluag added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Yog lus thiab mas. Yog UN jwj kom Blog tuaj no tejzaum Blog yuav tau tuaj thiab, rauqhov Hmoob yog ib haiv neeg, at least, nyob hauv Blog teb los tau 2-3 puas xyoo lawm.
  • 0
 18. Vajhuamsibluag added a post in a topic Tub Hluas Hmoob Yaj Tuaj Yuav Pog Laus Hm Meskas.   

 19. tswv riam added a post in a topic tshuaj txiv neej.   

  Yog lawm mas phooj ywg, thaum pom li no es tawv tsis nruj lawm ces xav noj dab tsi kav tsij noj tej zaum lub sij hawm yuav tsis tau yus lawm ov haj haj haj haj.
  • 0
 20. tswv riam added a post in a topic Tshuaj Pojniam, pab mis nruj, pab chaws mos uas xoob, Pab cov muaj menyuam nyuaj, chaw mos muaj ntxhiab   

  Nej sawv daws twb qhia ntau ntau yam tshuaj tas los lawm, es hnub no kuv ho yuav los qhia txog tes tshuaj los kho rau leej tib neeg lub plawv kom txhob muaj ntshav qab zib thiab rov muaj zoj tuaj.
  Cov tshuaj no kuv yog tus tsim tawm los ntawm kuv 2 txhais tes twb pib siv los tau ntau tshaj li 5 lub xyoo lawm, cov kwv tij neej tsa uas tau siv tus tshuaj no puav leej muaj kev yeej, kuj tsis tau pom tias siv tas es ho tseem tsis tau txais txiaj nsim.
  Tus tshuaj no yog tias koj lub plawv muaj roj ntsha txhaws ua rau koj cov hlab ntsha nruj thiab lub cev ntaj ntsug tsis tshiab, tom qab siv tas li 6 hnub rov saud lawm yuav pom lub ntsej muag tshiaj thiab ua rau hluas tshaj tuaj lawm, niaj hnub no peb haiv neeg mas muaj tus mob plawv tawg lawd coob leej ntau tus kawg nkaus es tuaj qhia rau nej sawv daws paub li no tias kuv twb yeej pab tau coob leej ntau tus los lawm os cov me phooj ywg hlub txaus ntxim txhua as. Tsis tas li yog leej twg ho muaj tus kab mob ncauj plab (Ulcer) es kho tsis tau txhob ua siab deb sau ntawv tuaj rau kuv tus Email waloryang@yahoo.com los yog hu tau rau tus xov tooj (763) 442-7984 kuv mam teb kom meej tshaj no rau koj ua tsaug.
  • 0
 21. tseemmoob added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  peb Hmong yeej tsi xav Tias Xieng Khuang Yuav poob...tabsis ib ntsais muag xwb ho poob kiag.   Tabsis zoo siab heev Nomtswv nplog liab ho txawj hlub Hmong...ho mua tu UA khej phib xem xaysomboun rov rau Hmong....yog li luag thiaj txwv tsi pub neeg outsiders mus xyuas.
  Hmong yeej tsi xav Tias Hmong Yuav tau tawg TEBCHAWS...khiav tuaj nyob Mekas...tabsis ntuj ho tig es Hmong ho muaj feem tuaj kawm txujci...tau 40 yrs...yeej txaus rau Hmong tig los tig cev rov kho teb kho chaw dua.
  cov koom haum...cov kasmmoos...yeej yog txoj hau kev qhib Hmong LUB qhov muag siab Kom Hmong rov muaj hwjchim.
  yog li nej cov uas UA ciaj UA tuag...cov uas muab siav ciaj mus pauv siav tuag...vim nej tsi rub Hmong...nej UA nej tus Kheej...nej thiaj mus tsi taug rau qhov twg...HNUB no tig los peb sib sau Txhua Xeem...peb thiaj Yuav break tau txojkev tsi ciaj heev.
  • 0
 22. Nujtxeeg added a post in a topic TUS TSWV COV NEEG NTSEEG   

   
  OB YAU...HMOOB AW...!
   
  KEEB THAWJ XEEB YUAS KEEB THAWJ XEEB AW...!
  YUAV MUS UA...HMOOB TEB CHAWS LOS TSIS TAU HMOOB TEB CHAWS...
  TSUAS TAU MUS NYOB NKUAJ XWB...
   
  ZIAG NOV...UA TSIS TAU TEB CHAWS NYOB LAWM CES
  HO YUAV NRHIAV KEV TAWM MUS NYOB LAWM DAB TEB...
  CAWM TSIS TAU NEEJ CES HO YUAV SIB YAUM MUS CAWM NTSUJ PLIG LAWM DAB TEB...!
   
  UA CAS ES...NEJ YUAV MUS MUAJ TSWV YIM TAG NPAUD LI LAUJ...
  DAG NEEG LOS NEEG NTSEEG
  HO DAG DAB LOS DAB YEEJ TSEEM NTSEEG QEES LAWM THIAB...
  DAG ZAJ TWG LOS DAB & NEEJ YEEJ NTSEEG TAS LI
  LOS VIM MUAJ IB COV NIAG HMOOB VWM
  ES YUS YUAV DAG ZAJ TWG LOS YEEJ DAG TAU TAS NRHO
  COV NIAG NEEG HMOOB VWM YEEJ KAM CAUM QAB TXHUA YAM & TXHUA TXOJ KEV...!
   
  KUV MAS KUV TSUAS HAIS TIAS...
  KEEJ TAG NPAUM LI NEJ COV HMOOB VWM NOV LAWM
  CES TXHOB TUAJ NYOB MESKAS TEB NOV LI LAWM OS...
  KAV TSIJ MUS NYOB LAWM DAB TEB XWB YUAV ZOO DUA...
   
  CAS THAUM MAG NYAB LAJ & NPLOG LIAB TUAJ CAUM TUA NYOB PEM ...PHOU BIA...
  HO SIV TSIS TAU TEJ TXUJ CI NOV KIAG LI
  TSUAS KHIAV CUAG NYUJ TWM THAUM MAG TSOV CAUM TOM XWB
  CAS TSEEM MUAB SIAV CIAJ PHOOM SIAV TUAG TUAJ RAU MESKAS TEB UA DAB TSI XWB OS
  HMOOB E...!
  • 0
 23. SillyMe added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Minaib aws be a leader; not follower mas, lod?  Qhov twg koj pom tias zoo go do it txhob wait for others or txhob khiav mus join others pob koj mas...TM na TM.  All big talk and no actions...Hmmm...
  Oh, yog ib txhia Hmoob tsis VWM ces sawv tsees ya airplane Hmoob mus nyob.  What are some of you waiting for?  Please, pray, tell?
  • 0
 24. SillyMe added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Nej tham nej yeej tsis mob NPLOG ib qhov hair li...So what's the point? =(
  • 0
 25. SillyMe added a post in a topic Txiv Neej hmoob nyob qab choj   

  I don’t think he'd get that much from the community.   Txawm licas los kuv yeej qhuas Keng.  His ♡ is in the right place.   It takes tus neeg siab dawb, siab zoo los ua li nws ua.
  https://youtu.be/YJlpA4NkGyc
  God bless his soul.
  • 0