Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Activity Stream

Activity Stream

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Tseemmoob aw!!! Ncu mej suas dlawg kawg le kuas laug lawm ces ci nkeeg hab muaj ntau heev le txhaj le tsi tau tuaj nthua teb zaub ma.  Le caag los xij peb tseem noj qab nyob zoo os nawb.  Ntev lawm koj tsis tuaj nrug kuv noj Pho ncu koj tij kawg le hab os.  Zoo sab ntsib koj hauv net nuav os nawb.
  • 0
 2. Nujtxeeg added a post in a topic NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS   


  YOG VIM LI CAS...
  2 TUG TXIV NEEJ NOV THIAJ LI LOS SIB TXEEB TIB TUS POJ NIAM NOV...?
   
  HAHAHA...!
   
  IF YOU DON'T KNOW THEN
  TAKE A CLOSER LOOK AT THE PICTURE AGAIN...!
   
  BEAUTY...IS IN THE EYES OF THE BEHOLDER...!
  NOW YOU SEE IT...
  NOW YOU DON'T...!
   
  Hahaha...!

  2 LUB ORANGE-DOTS NYOB HAUV PLAWV NOV
  LUB TWG YOG LUB LOJ DUA...?
   
  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  ROOB, KOJ TUAJ TSEB ZAUB XWB ES KOJ HO TSI TUAJ NTHUA CES HAM TSI ZOO MLOOG HEEV LAS AS.
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Cov Phoojywg,
  Nej tham tau raug siab yog lus kawg nkaus lawm.  Tiamsis txhob nyuab siab cov neeg no ib hnub tom ntej no suab yuav ntsiag zujzus mus os.  Txhua yam nyob hauv qab ntuj no ua li Amelika hais PHEM UA NTEJ MAM ZOO TOM QAB os nawb.
  • 0
 5. robot added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Ob Tug Phooj ywg: Tub Kawm thiab Tseemmoob:
  Hmoob meskas  niaj hnub nim no ces twb tsis hais cov txiv neej yuav ua tsis ntse cuab ntse xwb os nawb,Cov poj niam uas twb muaj ob / peb tug me nyuam mam li tuaj  tim nplog teb tuaj, ib tug ntawv luaj phaw twm dawb twb tsis paub li es tiam 21 no ces cia li cuab ntse tas tus tuaj  lawm thiab ne ?  ob yawg!
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  TUB KAWM, 
  KOJ TXIAV RAUG LAWM NTAG.  HMOOB SUAV, HMOOB NYAB LAJ, THIAB HMOON NPLOG LAWV NYOB TUS TUS VIM KEVCAI KOOS SAM TSWJ.
  HMOOB THAIB THIAB HMOOB MEKAS TOS CIAJ TSI TAUS NROG LWM HAIV LOS NYIAS KHAV NYIAS NTSE XWB NE PHOOJYWG.
  • 0
 7. tswv riam added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  Yog mas, hmoob ces leej twg ua Huab Tais los hmoob yeej tawm tsam tas nrho, hos yog lwm haiv neeg ua mas hmoob thiaj li kam teev tiam ov.
  1 txwm los America dawb yeej ua Huab Tais rau hmoob hod, li no hmoob thiaj yuav muaj txoj kev vam meej.
  • 0
 8. yujsiab added a post in a topic Nyiaj Vaj lub koom haum   

  hajhajhajhaj= huab tais hmoob yog mes kas  lawm tiag 
  • 0
 9. Nujtxeeg added a post in a topic NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS   

   
  UA KEV LAG LUAM
  1. KHO TUB RO.G COV TSHEB UA RO.G QUB/PUAS
  2. KHO DUA TSHIAB-ROV MUAG MUS RAU TUB RO.G
  3. QUB TSHEB ROV KHO TSHIAB TAS/ROV NTXIV TSWV YIM TSHIAB RAU
  4. KHO QUB TSHEB TUB RO.G-TAS ROV MUAG RAU TUB RO.G TXAWV TEB CHAWS
  THOOB NTIAJ TEB...!
   
  KUJ TAU KEV LAG LUAM ZOO TXAUS NYOB TXAUS NOJ
  UA TXOJ KEV LAG LUAM NOV LOS TAU LI 40 TAWM LUB XYOO LAWM...!
   
  TSEEM HLUAS
  KHWV/UA TAU NYIAJ 1000 MILLION THAI BAHT...LAWM...!
  • 0
 10. Nujtxeeg added a post in a topic NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS   

   
  TUS POJ NIAM
  MUAJ TSWV YIM
  thiab
  MUAJ PEEV XWM...!
   
  Yog peb leej twg tau tus poj niam zoo li nov
  Nws tsev neeg yeej vam meej xwb xwb li...!
  • 0
 11. tub kawm added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Raug lawm =nyob suav teb hmoob nyob tus tus yog kooj sam coj hos nyob nplog teb mas nplog tso hmoob kho hmoob ,nplog tsis  tig pob ntseg hmoog 2 tog li = tog twg nyob ze nplog ces  mus dag kom nplog muab nom rau  ua mus tsuj tog nyob deb nplog hmoob thiaj tsis sib hlub hmoob los peb nyob mes kas peb tseem  niaj hnub xa nyiaj mus txhawb pab hmoob nyob ze nplog  hmoob thiaj niaj hnub tsa huab tais  mev huab tais thaib los kav hmoob ntag  tab sis pab hmoob no luag kuj muaj kev taug  mus cuag kev vam meej ; vim muaj kev kawm muaj kev nthuav pab pawg kom mus cuag  kev sib haum xeeb  tom ntej no mus qhov lawv tsa huab tais tswj yuav pom kev mus deb xws ntiaj teb  li kev txawj ntse kev muaj nyiaj kuv phem los pab tau !!!!
  • 0
 12. tseemmoob added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  PHOOJYWG ROBOT,
  HMOOB LUB HLWB CES YOG KIAG LI KOJ ZAJ LUS NO NTAG.  
  THAUM GVP LUB CAIJ NYOB NPLOGTEB, GVP KAWG KIAG KOJ LUB TSWV8 NO LOS SIV ES NIM NO GVP TUAG TAG LAWM LOS GVP TSEEM YOG HMOOB TUS HUABTAIS HOS.
  VIM LILI CAS KUV THIAJ HAIS LI NTAWD, KUV NCU YUAV LAUG TXHUA LUB ZOS UAS MUAJ HMOOB NYOB  HMOOB YEEJ TAU TXHUV TAU NQAIJ NOJ DAWB.  CES NIM NO TUS YUAV LOS COJ HMOON MAS YUAVTSUM UA TAU LI GVP MAS THIAJ TAU UA HUABTAIS XWB NAWB.
  • 0
 13. robot added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Nyob zoo Phooj ywg -Tseemmoob:
  Koj 2 sob lus saum no ces yog kiag hmoob qhov chaw nqhis lawm ntag mas nawb, Tab sis pheej tsis muaj ib tug twg muaj lub peev xwm mus ua tau rau hmoob li ne?
  Tseemmoob: Tam li kuv xav niaj hnub nim no yog hais tias:  Koj thiab kuv wb mus yuav tau ib thaj chaw rau tim meskas teb no es wb yeej mus ua tau vaj tau tsev zoo zoo ntsa iab lawm, es wb nqua hu ib tsoom hmoob meskas kom nyias tuaj mus xaiv seb nyias nyiam lub tsev twg es kav tsij tuaj mus nyob lub ntawd, tsis pub kom lawv them dab tsi kiag li, Wb  cia sawv daws nyob dawb dawb thiab seem muab nyiaj hli ib hlis no $1000. nrog rau kev kho mob ( Medicare) tib sis mas koj thiab kuv wb tsis xav ua hmoob tus coj los hmoob yeej yuav qw kom wb ua hmoob tus coj li nawb mog Phooj ywg.
  • 0
 14. Nujtxeeg added a post in a topic Suab Hmong News   

   
  HNUB NOV PEB MUS NROG
  COV  ...NAV KAUV MAIM THAIB...KAWM ME NTSIS TXOG
  KEV CAI TSWJ TEB KAV CHAW UAS SIV TUB R.OG LOS NTXEEV TEB CHAWS...!
   
  TEJ KEV CAI LIJ CHOJ NOV CES TXAWM ZOO THIAB PHEM LI CAS LOS YOG
  NEEG TSIM, NEEG UA,  THIAB NEEG SIV NKAUS XWB...
  DAB TSI TXHAUM LOS YEEJ MUAB UA TSIS TXHAUM TAU...
  LOS YOG TSIS TXHAUM MUAB UA TXHAUM LOS YEEJ TAU...
   
  TXHAIS TAU TIAS TEJ NIAG KEV CAI TSWJ TEB KAV CHAW NOV
  NWS YOG NEEG TSIM & UA XWB RAWS NEEG TXOJ KEV XAV SIV FWJ CHIM
  NWS TSIS YOG KEV NCAJ NCEES RAWS NTUJ TSIM, NTUJ UA...KIAG LI...
   
  KEV CAI TUB RO.G LOS TXEEB FWJ CHIM KAV TEB CHAWS
  CES NWS MUAJ 5 THEEM LI NRAM QAB NOV XWB...
  1. UA NTEJ TSHAJ PLAWS CES YOG SIV RIAM PHOM LOS TSWJ TEB CHAWS...
  2. LOS TSIM TXOJ CAI ZAM LUB TXIM TXHAUM RAU YUS TUS KHEEJ QHOV NTXEEV TEB CHAWS...
  3. LOS MUAB KEV CAI QUB RHUAV TAWM KOM TAS...
  4. LOS TSIM DUA KEV CAI TSHIAB UAS UA KOM YUS MUAJ FWJ CHIM TSWJ & KAV TEB CHAWS...
  5. THAUM TSIM TAU COV CAI TSWJ & KAV TEB CHAWS RAWS YUS NYIAM TAS LAWM CES
  YOG LEEJ TWG UA TXHAUM YUS COV CAI CES MUAB TXHOM UA PLAUB NTUG MUS TOM
  TSEV TXIAV PALUB...
   
  COV JUDGES UAS TXIAV PLAUB NTUG:
  YOG COV TUB RO.G LOS NTXEEV TEB CHAWS TSIS TIAV
  CES TUB RO.G TXIA MUS UA NEEG TXHAUM KEV CAI
  MUAJ TXIM...YOG TXIM TUAG...!
   
  TAB SIS YOG LAWV NTXEEV TEB CHAWS TIAV
  CES COV JUDGES YEEJ TIAS TSIS MUAJ TXIM TXHAUM DAB TSI...
  YOG TUS PEJ XEEM TWG TSEEM LOS TAWM TSAM TUB RO.G CES
  TXIA LOS UA NEEG MUAJ TXIM TXHAUM TUAJ..!
   
  KEV TSWJ TEB KAV CHAW MUS ZOO LI NOV MAS YEEJ...
  1. YOG KEV MUAJ TXIM TXHAUM & YOG KEV PHEM RAU LUB TEB CHAWS & PEJ XEEM...
  2. YOG KEV TSIS NCAJ NCEES KIAG LI...
  3. YOG KEV PIAM SIJ LOS RAU LUB TEN CHAWS & PEJ XEEM...
  4. YOG KEV KUB NTXHOV & TXHAWJ XEEB RAU LUB TEB CHAWS & PEJ XEEM
  5. YOG KEV COJ KEV TUAG LOS RAU PEJ XEEM & KEV PIAM SIJ LOS RAU LUB TEB CHAWS...
   
  VIM LI NOV...COV TEB CHAWS UAS MUAJ...TRUE DEMOCRACY TIAG...YEEJ TSIS SIV TUB RO.G
  LOS NTXEEV TEB CHAWS & LOS TSWJ LUB TEB CHAWS & PEJ XEEM KIAG LI...!
   

  THAUM MUAJ TUB RO.G LOS NTXEEV TEB CHAWS TAS LAWM CES
  2 PAB NEEG NOV YEEJ TXIA LOS UA TIB PAB NEEG LAWM XWB...
   
  MILITARY & COURT SYSTEM = RULERS & LAWS OF THE LAND

  • 0
 15. tseemmoob added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  HMOOB LI YUAVTSUM COJ TXOJ CAI KOOS SAM MAS HMOOB THIAJ LI MLOOG HAIS.
  • 0
 16. Roob Phwvlis added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Nyob zoo Tseemmoob, Tubkawm thiab Robot,
  Zoo siab peb tej phoojywg noj qab los nyob zoo li qub os, qhov no yog qhov very good news li Amelika hais nawb. 
  Hais txog tej xwmtxheej tim Nplogteb mas 1 txhia yeej yog lub ntuj ua, 1 txhia yog Tibneeg ua hos 1 txhia raws li peb ntseeg yog Neeg Yeebceeb/tej Tsiaj muaj hwmchim ua. Qhov no yog qhov sib txawv los ntawm kev puas ntsoog txawv lwm lub tebchaws.  
  Qhov txawv txheej mas ua li kuv hais 1 raws li tej vdo kuv tso no yuav tsum yog Neeg Yeebceeb ua vim peb pom lawv tej hneev tes hneev taw nplai tseem nyob.  Yog kuv hais tsis yuam kev nqe no vim Suav thiab Neeg txawv tebchaws tuaj muab toj roob hauv pes khawb los sis luag muaj looj phaj tsom ces luag yuav ntes tej tsiaj muaj hwjchim no ua rau lawv ntshai lawv thiaj li khiav rau ub rau no. 
  Pasdej tauv tawg los vim yog Nplog tsis ntse, luag neeg txawv tebchaws yeej paub txog tej teebmeem no ua ntej luag yuav tauv pasdej  tiamsis vim Nplog ua zoo li tej menyuam kuv phem (puppy) lawv tsis paub dabtsi lawv luag kua xwb ces kawg li ntawd.  Tiamsis txawv yuav phem thiaj zoo los Nomtswv NPlog ua tus Yeej tag nrho hos tus Swb thiab tus tau kev txomnyem puavleej yog Pejxeem ua tus tau txais tag nrho.  Tos kuv hais li thaum muag Faisfab, hluav taws xob tau nyiaj los yog Nomtswv tau hos thaum kev phomsij los txog ces luag lwm tebchaws pab nyiaj tuaj xubx nkag Nomtswv hnab tshos ces lawv cov tsho mas xaws hnab zoo  heev li tsuas yog muaj lub puav thiaj li khoob me dim li 5% rau Pejxeem xwb.
  Hmoob kev tsis sib haum xeeb tsuas muaj kub ntxhov loj zujzus tuaj xwb uas zoo nkaus li tej Nyuj 1 leeg nyob 1 sab roob mas yoj kub yawg yiag nrau av ya ti nqug, yog hnub twg ti nkaus ces tso pam thawj thiab sib theev xwb.  Cov neeg tsim teebmeem rau Hmoob no muaj ntau tus nej thiaj peb yeej pom thiab paub txhij txhua nyob txhua qhov chaw.  Nej ho xav li cas?  Kuv tuskheej xav mas tsis yog tus Hmoob thiaj li muaj kev phomsij xwb os nawb lub tebchaws U.S.A. no los yuav tsis safe/Nyabxeeb lawm os rau qhov cov neeg no ua haujlwm rau communist.  Cov kuv hais no yog cov uas CEM G.VP tshwjxeeb os nawb.  Kuv ntseeg tias 1 hnub tom ntej no yuav muaj neeg coj lawv mus cheb tsev Laj Cuj for sure.  Nyob lub tebchaws no tsis hais nyob ces kaum ntuj twg yam koj ua luag yeej pom thiab paub tas tiamsis tos txog theem zoo ua haujlwm luag mam ua xwb.
  Sawvdaws tej Neeg zoo ua siab ntev sib yoog thiab nyob tus2, tej xwmtxheej no muaj hnub pib nws yuav muaj hnub los xaus.
  Zoo siab ntsib nej txhua tus phoojywg.  Nyob zoo
  Tseemmoob,
  zoo siab rov pom ntsib koj ua tij dua.  Koj 3 nqe lus hais los no kuv muab zuag zog los ua 1 nqes teb xwb.  Raws li kuv xav thiab pom xwb niajhnub nimno feem ntau cov Hmoob uas muaj sub nrov npe lawv tsis follow/taug qab raws li G. VP lub vision(homphiaj). Lawv feem ntau yog cov los muab txoj kev no block/ ntov ntoo tsuam thiab xov lajkab/xov pos thaiv.  Muaj 1 feem Hmoob tsis totaub tseem mus pab lawv xov lajkab thiab ntov ntoo tsub ntxiv rau.  Nej xav tias yog thaum zoo li no lawm YUAV YOG HNUB TWG HMOOB TXOJ KEV NO THIAJ LI THO THOOB THIAB UA TIAV tsuas yog tus Tibneeg thiaj li taug tau xwb.  G.VP txoj kev no zoo li nyuam qhov tho thoob xwb tseem nkhaus tsis ncaj, muaj kwjha, muaj pobze pob ca, pob ntoos thiab ntau yam uas yuav tau muab tshem mas tsheb thiab txhua leej txhua tus thiaj taug tau.   Tiamsis thaum li kuv hais los saud lawm ces cia zaum saib tso.
  • 0
 17. tseemmoob added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  HMOOBHMOOB SUAVDAWS,
  TEJ XWM TXHEEJ TSHWM NYOB HAUV NPLOG TEB TSI YOG NTUJ TSO LOS HLAWV HMOOB XWB.  NWS YEEJ TSHWM SIM TAG NRHO RAU NTIAJ TEB.
  HMOOB TSUAS HAPPEN TO BE THERE AT THE WRONG PLACE AND THE WRONG TIME XWB.
  PEB COV UAS XAV LOS UA COV COJ HMOOB, PEB YUAVTSUM NTSE TSHAJ HMOOB TIAM NO. QHOV NTSE YOG NRHIAV KOM TAU QHOV HMOOB NTSHAW ROV RAU HMOOB.
  HMOOB LUB NEEJ TSI YOG LOS XAUS RAU GVP, TABSIS GVP LUB VISION YUAV TRANSFORM HMOOB COV COJ..COJ HMOOB MUS RAU YAV TOM NTEJ.
  HHMOOB LUB TEBCHAWS PUAS YOG HMOOB TXOJ KEV NTSHAW?.
  TXOJ KEV SIB HLUB SIB PAB PUAS YOG HMOOB TXOJKEV NTSHAW THIAB.
  2 QHOV NO YOG KOJ SAY YES NO..KOJ YUAV PIB COJ HMOOB LI CAS.
   
  • 0
 18. robot added a post in a topic NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS   

  Nujtxeeg:
   Ua neej nyob ces yeej tsis xav kom yus mus txog rau hnub yus tuag li nawb mog, Tab sis yus tus kheej tsis yog tus tswj yus txoj sia, yus yog ib tug "ROBOT" xwb, Yog hnub twb  tus tswv tsis kho thiab tsis tsav (tsis Program)  lawm ces yus yeej kawg yuav tau nres os lov?
  • 0
 19. robot added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  Nyob zoo Roob Phwvlis:
  Xyov yuav hais lo twg thiaj li yuav yog lo lus uas haum hmoob lub siab lub ntsws os?   Tom qab Hlob  GVP. tag sim neej lawm ces kuv yeej pom hais tias: Hmoob ces nyias ua li nyias nyiam, nyias ua li nyias xav, Ib leeg yeej tsis mloog ib leeg hais li lawm, Tus twb ua zoo lawm los yeej mag cem mag thuam, Tus ho ua phem los yeej mag cem mag thuam, Hmoob lub siab luv luv tag zog li lawm, Hmoob tsis muaj txoj kev hlub hmoob nyob rau hauv hmoob lub siab li thaum hmoob tseem muaj tus coj lawm nawb.
  • 0
 20. tub kawm added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  nplog ua rau nplog ris xwb os tsis yog nplog ua rau hmoob =peb nyob mes kas teb roj nce vim peb tus thawj khav theeb heev xwb nws nplua nuj nws kaw kev lag kev luam thiaj ua rau cov tuam los pav mes kas poob peev vim xa tsi tau tawm txawv teb chaws  mes kas xa taum pauv mus suav 1 lub xyoo twg yog 100/ 1000   phlom nyiaj $ xwb  nce se rau suav ces txiav peb kev lag luam  dej thiaj hlab mes kas taub hau xwb  tsis yog hlab hmoob taub hau  os
  • 0
 21. PajHli added a post in a topic PAJHLI---HMO HLI NRA TSEEM TOS...   

  Nyob zoo os txhua tus me phooj ywg 
  Nrog rau koj os NujTxeeg ntev heev tsis sib ntsib  tsis sib pom nej sawv daws noj nyob li cas lawm os Hnub no PajHli rov tuaj saib tsev Vim 
  Nco nco ib tus neeg siab dub tuaj hais nyob zoo rau koj os me nraug hmoob tus tshua  !!!
   
  me nraug hmoob zoo lus
  Ua tsaug ua tsaug nwb koj cov nkauj cov duab cas tsis tuaj ntev sau tsis tau ib lo lus zoo rau koj li lawm os cia kuj sij hawm mam rov tuaj nawb mog Nco koj ntsuj ntsoov tsis ploj hauv siab os mog me nraug hmoob dai siab 
   

  • 0
 22. Nujtxeeg added a post in a topic NUJTXEEG---MUAJ TXUJ COJ MUS SIV KOM TSIM NUJ---MUAJ TSWV YIM COJ MUS SIV KOM MUAJ TXIAJ NTSIM---FOOD FOR THOUGHTS   

   

  Boston Dynamics shows off
  'terrifying' humanoid robot that can
  run and leap over obstacles...
  James Cook,The TelegraphOctober 12, 2018
   Boston Dynamics’ humanoid robot Atlas previously learned how to run, how to jump and how to open doors but the robot can now dexterously leap from step to step whilst jumping over obstacles.
  The company, launched in 1992 as a spin off from the Massachusetts Institute of Technology, develops robots which it hopes can be used in search and rescue missions as well as in industrial settings.
  It has also conducted research into military use of robots, although the US army declined to use Boston Dynamics products because of concern over the volume of the robots.
  "There was the challenge of seeing the potential possibility because of the limitations of the robot itself," a spokesman for the US Marines Warfighting Lab said. "They took it as it was: a loud robot that's going to give away their position."
  A second video released by the company shows its smaller, dog-like robot “Spot” being used on construction sites in Tokyo to automatically map the locations.
  Many social media users have commented that they find the videos of Boston Dynamics’ robots to be unsettling.
  “Absolutely terrifying,” wrote one YouTube user under a video of the Atlas robot doing parkour.
  “The human race is over,” wrote another person.
  The robotics company was acquired by Google’s parent company Alphabet in 2013 and was run by Android creator Andy Rubin. However, the business was sold to Japanese technology company SoftBank in 2017.
  Softbank, an aggressive buy[quote]er of technology companies in the west, is believed to have spent £78m on a deal which also included the purchase of Schaft, a bipedal robot company, which Google bought in 2013.
  In May, At a robotics conference in California, company’s founder Marc Raibert said that its was for large-scale production and could be sold to the public by the middle of 2019.
   
   
   
  LUB CAIJ DHAU ZUJ ZUS MUS
  MESKAS...UA LUB NEEJ TSHIAB MUS LAWM YAV TOM NTEJ...
   
  TAB SIS PEB HMOOB UA LUB NEEJ THAUB QAB ZUJ ZUS
  MUS RAU LUB NEEJ YAV TAS DHAU LOS...
   
  PEB SAWV DAWS...TXHOB MAJ NCAIM LUB NTIAJ TEB
  CIA PEB YEEJ MEEM NYOB TOS KOM TXOG THAUM PEB MUS YUAV TAU
  MESKAS COV...HUMAN ROBOT NOV...LOS UA PEB QHEV KOM PEB HO
  TAU ZOO TSHAJ NIAJ HNUB NOV NTXIV THIAB NAWJ...!
   
  PEB LAUS LAWM...PEB YUAV TSIS CIA PEB TEJ TUB KI
  LOS TU PEB ES LAWV HO RAUG KEV TXOM NYEM NTXHOV PLAWV
  RAU LAWV LUB NEEJ...
  PEB TSUAS YUAV SIV...ROBOT...LOS UA QHEV TU PEB
  HAUV PEB LUB VAJ TSE LAWM XWB...
   
   
   
  • 0
 23. PajHli added a post in a topic CASYUAVNCOKOJUALUAJ   

  robot yog kawg kblia zoo nkaujheev tab sis nim no nws kho caj kho ntsej muag tag lawm zoo nkauj dua qub lawm tiam sis kuv hos nyiaj tus kablia qub dua thaum nws tsis tau kho ntsej muag mas zoo li lub plhu pob taub hos lub pob tsaig dav dua ces zoo li nws zoo nkauj tau thas xab maim dua hehe ua tsaug los koom kpajhli nawb 
   
  koj hais puas yog daim no os tij laug robot?
  aib pog nim xuaj npaum no ntag haha tsis yog nws pob?
  • 0
 24. tseemmoob added a post in a topic DEJ KUB HLAB HMOOB TAUBHAU THOOB NTUJ   

  ROOB,
  UA CAS YUAV LIAM TXHUA YAM RAU HMONG XWB NA.  
  • 0